HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom "Hordaland" 3. etg. MØTELEIAR Johannessen, Anita Garlid (til kl ) Norheim, Harald (frå kl ) DESSE MØTTE Johannessen, Anita Garlid (FRP) Norheim, Harald (SAFO) Svane, Tore (FFO) Bø, Laila (FFO) Søvik, Kjell (FFO) Reitan, Ingrid (H) Ljones, Jostein (SP) FORFALL Kjersti Edvardsdal (FFO) DESSUTAN MØTTE Førstekonsulent Dianne Kilvær, møtesekretær Org.direktør Paul J. Manger Leiar adm.seksjonen, org.avd. Birte Markeseth Aasen Rådgjevar Dagmar Reutz Hillestad MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Det var ingen merknader til sakslista. GODKJENNING AV MØTEBOKA Svar frå Eigedomsseksjonen v/ragnhild Aak Skajaa som gjeld sak 15/10 er ikkje motteke. Rådet ber om at svar blir etterlyst. Det var ingen øvrige merknader til møtebok av

2 YMSE Økonomioversikt pr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne fekk framlagt økonomioversikt over nytta budsjettmidlar pr Møtereferat frå Erstad & Lekven Bergen AS av var det kontaktmøte vedrørande universell utforming av Busstasjonen - terminal Nord mellom prosjekteigar og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland og Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen. Referat frå møte vart delt ut i rådsmøte. Regional planstrategi Rettleiaren «Regional planstrategi» frå Miljøverndepartementet vart delt ut i møte. Skyss informasjonsmøte Målfrid Vik Sønstabø orienterte om Skyss sitt sanntidsprosjekt og salskanalar. Leverandør er valt og kontrakten er nyleg signert. Det blir montert ein billettautomat med låg sokkel i Byparken. Prosjektleiar Thor Møller frå Skyss informerte om digital skilting som skal vise informasjon til trafikantar og talesyntese for opplesing av informasjon på større terminalområder. Skyss sender henvendelse til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen kommune for å organisera ei synfaring i Skyss sitt testrom. 2

3 MELDINGAR Periode: 22. mai september 2012 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 11/ Vurdering av framtidig støtte til stillingar som folkehelsekoordinatorar i kommunane - Oppseiing av partnarskapsavtalar for folkehelse 12/ Samtykke til planar for ny tannklinikk i Norheimsund Kommentar: Rådet etterlyser situasjonsplan og teikningar over tannklinikken i Norheimsund. 13/ Endring av dato for innføring av ombordtillegg for enkeltbillettar 14/ Transportordninga for funksjonshemma - forlag i marstinget / Vedkomande bruk av ledsagarprov - Uvisse med omsyn til kvar ordninga gjeld / ulik praksis 16/ Regional plan for ny godshamn i Bergensområdet - status 17/ Invitasjon til seminar om planprogram for regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel - onsdag 5. september 18/ Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012 Kommentar: Det vert tatt opp i arbeidsutvalet om nokon skal delta på konferansen. 19/ Regionalt forskingsfond Vestlandet - invitasjon til høyringsmøte om ny politisk bestilling til styre for fondet 20/ Skulehelsetenesta ved vidaregåande skular - oppfølging av budsjettløyving 21/ Planlegging flytter grenser! Plankonferansen i Hordaland 2012 Kommentar: Rådsmedlem ynskjer å delta og dette vert tatt opp i arbeidsutvalet. 22/ Transportordninga for funksjonshemma - forslag i desembertinget 2011 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland tek øvrige framlagde meldingar til orientering. 3

4 SAKNR. 9/12 INVITASJON TIL Å DELTA PÅ KURS I UTPRØVING AV KURSOPPLEGG OM MEDVERKNAD I UNIVERSELL UTFORMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland tek imot invitasjonen frå Deltasenteret om å delta på kurs i utprøving av kursopplegg om medverknad i universell utforming etter plan- og bygningslova. Frå rådet i Hordaland møter: Anita Garlid Johannessen Harald Norheim Ingrid Reitan Kjell Søvik Dianne Kilvær Vararepresentantar er: Jostein Ljones og Tore Svane 10/12 TT-KORTET - TILBAKETREKKING AV UBRUKT KVOTE 1. HALVÅR Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vil be om at brukarane i TT-ordninga får tildelt ein årleg kvote. Inndraging av ubrukt kvote skjer ved årsskifte. Praksis med inndraging av ubrukt kvote etter 1. halvår opphøyrer. Budsjett for TT-ordninga vert juster i forhold til ny praksis. Vedtaket vert å senda fylkesrådmannen. 11/12 ARBEIDSOPPGÅVER I RÅDET - INFORMASJON OG OPPFØLGING AV SAKER Regional konferanse om politikken for menneske med utviklingshemming mai i Bergen Frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne deltok Harald Norheim, Kjersti Edvardsdal, Tore Svane, Kjell Søvik og Sølvi Gripsgård Knudsen. Tore Svane orienterte frå konferansen. Landskonferanse 2012, Kirkenes august Frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland deltok Harald Norheim, Kjell Søvik, Tore Svane, Jostein Ljones samt Dagmar Reutz Hillestad frå administrasjonen. Deltakarane frå rådet oppsummerte frå denne konferansen. Seminar om planprogram for regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Harald Norheim representerte Rådet for menneske med nedsett funskjonsevne på dette seminaret og orienterte derifrå. 4

5 Deltakonferansen 2012, Molde september Harald Norheim, Kjell Søvik og Kjersti Edvardsdal var deltakarar frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Kjell Søvik og Harald Norheim orienterte frå konferansen. Hit eit steg, og dit eit steg nasjonal konferanse om universell utforming i Bergen september Harald Norheim, Tore Svane, Kjersti Edvardsdal og Kjell Søvik deltek på konferansen og har fått tildelt oppgåve som guidar under synfaringa fredag 28. september. Sightseeingrute i Bergen sentrum synfaring Harald Norheim og Tore Svane sjekka tilgjenge på Sightseeingbussen onsdag 12. september. Erfaringar dei gjorde tilseier at bussen ikkje innfrir generelle krav til universell uforming. Rapport med konklusjon frå Harald Norheim og Tore Svane vert å senda rådsmedlemane og sekretariatet. Sekretariatet vil vidaresenda dette til fylkesrådmannen. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland tek saka til orientering. 12/12 RÅDET FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE - ORGANISERING AV RÅDSARBEIDET Rådet hadde kommentar til at saka vart lagt fram for rådet til drøfting utan tilråding. Rådet avgjorde i møte at i dei saker der det er naturlig vil arbeidsutvalet kome med innstilling i saka, mens i andre saker skal rådet sjølv ta avgjerd. 13/12 KORLEIS GJERA KULTURAKTIVITETAR BETRE TILGJENGELEG FOR ALLE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ber om oversikt over alle fylkeskommunale kulturbygningar, og vil deretter ta saka vidare. 14/12 SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUR FOR FRAMTIDA - SKOLEBRUKSPLAN, HØYRING AV FRAMLEGG TIL PLAN Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har gjennomgått skulebruksplanen for Hordaland. Rådet vil uavhengig av alternativ framheva behovet for universell utforming, slik at alle elevar får lik tilgang til undervisninga; til dømes hørsel, syn og rørslehemma. Grupperom må også utformast universelt. 5

6 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ser at alternativ 1 og 1b inneber store endringar for elevar innan særskilt tilrettelagt opplæring. Rådet vil be om at omsyn til denne gruppa sine spesielle behov vil bli godt ivaretatt i skulebruksplanen. 15/12 REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HORDALAND , HØYRING Regional planstrategi vert teken til etterretning. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ynskjer delplan eller retningsliner for strategi korleis ein skal få fleire folk med nedsett funksjonsevne ut i arbeidslivet. for Dianne Kilvær 6

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer