Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon"

Transkript

1 Sandnes kommune Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner Eleven kan med hjelp og veiledning skape enkle bildeuttrykk ved å bruke og kombinere ulike materialer og redskaper. Arbeider i mindre grad selvstendig, ut fra egne interesser eller. Eleven kan etter oppgavepresentasjon med hjelp og veiledning bruke noen funksjoner i bildebehandlingsprogram i eget arbeid. veiledning tegne enkle bildemanus og med hjelp redigere og manipulere enkle digitale opptak. Eleven kan alene eller i samarbeid med andre presentere og gjengi budskap og problemstillinger i reklame, film, nettsteder og dataspill. Eleven kan med hjelp og veiledning tegne og gjengi/kopiere enkle motiver med utgangspunkt i sin egen uttrykksmåte (strekmenn, hodefoting og eller seigmenn m.m) i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og veiledning lage en enkel presentasjon av eget arbeid som en multimediepresentasjon, eller på annet vis fremstille sitt arbeid. Eleven kan skape eget bildeuttrykk ved å bruke og kombinere ulike materialer og redskaper. Arbeider delvis og i større grad selvstendig ut fra egne interesser. Eleven kan etter oppgavepresentasjon bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram i eget arbeid. Eleven kan tegne bildemanus redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler. Får i større eller mindre grad fram et enkelt og tydelig budskap. Eleven kan i større eller mindre grad diskutere, kritisere og vurdere ulike budskap, problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill. Eleven kan på en enkel og tydelig måte forenkle motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og Eleven kan på en ryddig og grei måte dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner. Eleven kan i stor grad velge, vurdere og arbeide selvstendig med å skape stemning/budskap i eget bildeuttrykk ved å bruke og kombinere ulike materialer og redskaper. Eleven kan etter oppgavepresentasjon i stor grad bruke, bedømme, og vurdere bruken av ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram i eget arbeid. Eleven har i stor grad arbeidet selvstendig og målbevisst med å tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler. Skaper noe nytt, originalt med dypere mening/innhold/nivå. Tydelig budskap. Eleven kan diskutere, sammenlikne, være kritisk til ulike budskap og problemstillinger og kan rangere og bedømme visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill. Eleven kan stilisere motiver som ivaretar formens karakteristikk, tilfører i større eller mindre grad symbolsk/dobbel betydning, med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og Eleven dokumenterer eget arbeid på en kreativ/delikat og fantasifull måte og benytter seg av varierte virkemidler i multimediepresentasjoner.

2 Hovedområder: Design designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk Eleven kan med hjelp og veiledning designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon ut fra eget ferdighets nivå. Eleven kan gjengi og presentere med hjelp og veiledning ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av enkle skisser og digital programvare. Eleven kan med hjelp og veiledning lage enkle endringer på klesplagg. Eleven kan i samarbeid med andre (elever, lærer, ass, voksne m.m) gjengi, presentere, og delvis eller på en enkel måte drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv. veiledning føre en enkel samtale, eller på en enkel måte presentere, gjengi, beskrive og eller oppsummere, hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk. Eleven kan designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon. Eleven kan beskrive, forklare, demonstrere, klassifisere og benytte ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. Eleven kan skape enkle klær og drøfte, diskutere, klassifisere, bevise og demonstrere mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv. Eleven kan på en forståelig og sammenhengende måte samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk og viser god innsikt i tema. Eleven kan med stor kreativitet og selvstendighet designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon. Bruker veiledning/råd konstruktivt og er kritisk til eget arbeid, og positiv til å gjøre endringer i arbeidet. Eleven kan beskrive, sammenlikne, generalisere, bedømme, vurdere, trekke slutninger til, kritisere og eller rangere ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av mer kreative og avanserte skisser og digital programvare. Eleven kan skape klær ut fra egne ideer og skisser og drøfte, generalisere, vurdere, sammenlikne, kritisere og trekke slutninger til mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv. Eleven viser særdeles god innsikt og forståelse i samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk, og viser evne til å trekke slutninger, generalisere og sammenlikne ulike kulturer. beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping Eleven kan i liten grad beskrive eller gjengi og oppsummere livsløpet til et produkt. Eleven kan i liten grad vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Eleven kan på en forståelig måte forklare, demonstrere og beskrive livsløpet til et produkt og klarer i større eller mindre grad å vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Eleven kan på en overbevisende og kreativ måte beskrive livsløpet til et produkt og viser stor innsikt og forståelse i å vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping.

3 lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv Eleven kan med mye veiledning lage enkle funksjonelle bruksgjenstander og kan i liten grad vurdere kvaliteten på eget håndverk. Eleven kan i liten eller ingen grad gjøre rede for, men kan på en enkel måte gjengi eller oppsummere særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv. Eleven kan med veiledning lage funksjonelle bruksgjenstander og klarer i større eller mindre grad å vurdere kvaliteten på eget håndverk. Eleven kan med delvis god/god innsikt gjøre rede for, klassifisere, demonstrere særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv. Eleven kan arbeide selvstendig, eller med god evne til å benytte konstruktiv veiledning lage funksjonelle bruksgjenstander og viser god/særdeles god innsikt i å vurdere kvaliteten på eget håndverk. Eleven kan med særdeles god innsikt gjøre rede for, generalisere og eller sammenlikne særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv.

4 Hovedområder: Kunst diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst Eleven kan i liten eller ingen grad diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og på en enkel måte, med mye hjelp og veiledning bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur Eleven kan i korte trekk oppsummere og gjengi hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og med god hjelp og veiledning bruke deler av dette som utgangspunkt for eget arbeid veiledning finne informasjon og bruke deler av dette i en enkel oppsummering/presentasjon av ulike retninger og tradisjoner (uttrykksmåter, male/skulptur/tegning) innenfor toog tredimensjonal kunst Eleven kan på en enkel og engasjerende måte diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og i større grad av selvstendighet, men og med veiledning bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur Eleven kan på en enkel og delvis engasjerende måte samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og kan på en enkel måte bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid Eleven kan på en enkel og forståelig måte sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner (uttrykksmåter, male/skulptur/tegning) innenfor toog tredimensjonal kunst Eleven kan i stor grad vise kunnskap ved å sammenlikne, generalisere og diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette på en selvstendig og kreativ måte med utgangspunkt i eget skapende arbeid med portrett og skulptur Eleven kan i stor grad og med god forståelse og innsikt samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og på en selvstendig og kreativ måte bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid Eleven kan i stor grad og med særdeles god innsikt sammenligne og vurdere på en overbevisende måte ulike retninger og tradisjoner (uttrykksmåter, male/skulptur/tegning) innenfor toog tredimensjonal kunst

5 Hovedområder: Arkitektur tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og Eleven kan med mye hjelp og veiledning tegne enkle hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv etter oppgaveinnføring. Eleven kan i liten grad samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og eleven kan med mye/god hjelp og veiledning skissere enkle ulike løsninger Eleven kan med god hjelp/veiledning og ledende/styrte spørsmål vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og kan på en veldig enkel måte framstille/visualisere egne løsninger veiledning oppsummere og gjengi på en enkel måte hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og Eleven kan på en enkel måte tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv etter oppgaveinnføring. Eleven kan på en enkel måte sette seg inn i enkle arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, delvis og kan på en enkel og overflatisk måte vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger Eleven kan vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og viser innsikt og forståelse i å framstille/visualisere egne praktiske løsninger Eleven kan på en enkel, forståelig og engasjerende måte forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og Eleven kan på en mer detaljert/kreativ måte tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv etter oppgaveinnføring. Eleven kan på en enkel og engasjerende måte samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike kreative/detaljerte løsninger Eleven kan med god forståelse og innsikt vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og på en detaljert/kreativ måte visualisere egne løsninger Eleven kan på en tydelig, forståelig, innsiktsfull og engasjerende måte, være i stand til å trekke egne slutninger, vise refleksjon ved å komme med eksempler som forklarer hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og

6 Sandnes kommune Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag Hovedområder Grupper av kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK

LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK Vedlegg. LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Gjennom arbeid med faget vil elevane lettere forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og entreprenørskap,..

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Soft Manipulation: Who is afraid of the new now?

Soft Manipulation: Who is afraid of the new now? Informasjon til lærere Soft Manipulation: Who is afraid of the new now? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: Videregående trinn

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Informasjon til lærere. Shai Kremer Infected Landscape. Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. Shai Kremer Infected Landscape. Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere Shai Kremer Infected Landscape Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: vg-trinn

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer