Innhold. Contents. 7 Foreword. 7 Forord Audun Eckhoff. 11 Apprentice Piece. 11 Svennestykket Trinelise Dysthe. 47 The Man Behind the Chair

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Contents. 7 Foreword. 7 Forord Audun Eckhoff. 11 Apprentice Piece. 11 Svennestykket Trinelise Dysthe. 47 The Man Behind the Chair"

Transkript

1 Innhold Contents 7 Forord Audun Eckhoff 11 Svennestykket Trinelise Dysthe 47 Mannen bak stolen Thomas Flor 161 Plastic og popdesign Widar Halén 198 Om forfatterne 7 Foreword Audun Eckhoff 11 Apprentice Piece Trinelise Dysthe 47 The Man Behind the Chair Thomas Flor 161 Plastic and Pop-Design Widar Halén 198 Authors Biographies 1 Detalj av svingstolunderstell til 3001-seriens første sjefstol. Dokka Møbler, Detail of the swivel base of the first 3001 Executive Chair. Dokka Møbler, 1962.

2 2 Sven Ivar Dysthe, fremdeles i sving. Sven Ivar Dysthe still swinging.

3 SVENNESTYKKET APPRENTICE PIECE 9 Utstillingsinteriør fra Landsforbundet Norsk Brukskunsts høstmønstring 1956 med Dysthes nye møbler for Hiorth & Østlyngen. Interior for Hiorth & Østlyngen, shown at the Association of Applied Art s autumn exhibition at Kunstnernes Hus, Furniture designed by Sven Ivar Dysthe,

4 serien ble på 1960-tallet den store salgssuksessen til Dokka Møbler, formidlet av samarbeidspartnere som Dux International, De Ster, Ahrend, Junior Krebs, Mobilier International og White Allom Ltd. The 3001 series was a major sales success for Dokka Møbler in the 1960s, and was widespread thanks to the collaboration with Dux International, De Ster, Ahrend, Junior Krebs, Mobilier International and White Allom Ltd.

5 SVENNESTYKKET APPRENTICE PIECE Liv til form form til Liv Vi har alle fått tildelt et eget rom i tiden som påvirker oss, våre holdninger, våre valg og vårt lager av visuelle former og bilder, og som legger føringer for veien videre. Visjonene fra guttedagene har fått fritt utløp. Arbeid og hobby har gått hånd i hånd, og fra Sven Ivars tegnebord har det gått en strøm av tegninger til hytter og hus, lamper og hyller, møbler og innredninger (fig. 20). Hele tiden har selvbygging og alle de praktiske oppgavene i hverdagslivet gitt støtet til nye oppfinnelser, nye produkter og nye praktiske løsinger, konstruert, ofte snekret og utprøvd i verkstedet på Brekke. Jeg er egentlig doven, kan Sven Ivar si. Da ser vi andre uforstående på ham, for han er alltid i aktivitet med et eller annet prosjekt. Vårt fellesskap og vår arbeidsform er blitt en livsstil, men samtidig også en reise i tid. Over et halvt århundre har vi fulgt med i formens bevegelse og tilpasning til samtidens prioriteringer og tidens teknologiske og økonomiske utvikling (fig. 19 og fig. 21). Parallelt har vi også kunnet følge endringsprosessene i norsk møbelindustri, fra en kombinert håndverks- og industriproduksjon, over til rasjonell serieproduksjon, fram til dagens høyteknologiske robot- og CNC styrte produksjon. Designerens rolle har også endret seg. Den tiden er for lengst forbi da designeren og modellsnekkeren i fellesskap vurderte de første prøvemodellene på verkstedet i bedriften. En ny tid med fokus på lønnsomhet og effektivisering krever nye samhandlingsformer, og den raske utviklingen av digitale verktøy har bidratt til å endre og forkorte selve produktutviklingsprosessen, men også det personlige samspillet mellom designer og produsent. A Life in Design and Design in Life Each of us finds a space of our own in the period in which we live a space that influences us, our attitudes, the choices we make, our stock of visual forms and images, and helps to determine the path we take. For Sven Ivar, the visions of childhood were given free-rein. Work and hobby have gone hand in hand, and from his drawing board he has produced a steady stream of designs for chalets and houses, lamps and shelves, furniture and furnishings (fig. 20). His constant personal involvement in the construction process together with all the other practical tasks of everyday life has given rise to new inventions, new products and numerous practical innovations, many of them devised, constructed and tested in his workshop at Brekke. In reality, I m lazy, Sven Ivar sometimes says, a comment that is incomprehensible to the rest of us, because he is forever busy with one project or another. Our shared existence and our work routines have become a lifestyle, but also a journey in time. For more than half a century we have followed developments in the field of design, observing how priorities evolve, responding to the latest technological and economic trends (figs. 19 and 21). At the same time, we have followed the changes to the Norwegian furniture industry, from a mixture of craft-based and industrial methods, via rationalised serial production, through to today s high-tech manufacturing using robots and CNC tools. The role of the designer has changed accordingly. The days are long past when the designer and the model builder jointly assessed the first prototypes in the factory workshop. A new era that focuses on profitability and efficiency has made new forms of interaction a necessity, while the rapid development of digital tools has not only helped to change and shorten the product development process, but also affected the way designers and manufacturers interact on the personal level. 20 Sittemøbler og Sven Ivar Dysthe er uløselig knyttet sammen. Her med et uvalg stoler for Møremøbler. Seating and Sven Ivar Dysthe are inseparable. Here with a selection of chairs designed for Møremøbler

6 MANNEN BAK STOLEN THE MAN BEHIND THE CHAIR 34 Tegning, System/Sekvens lenestoler i tre, stål og skinn datert Den uvanlige materialkoblingen av tresarger forbundet med stålbein ble det estetiske grepet møbelprodusenten og designeren valgte å satse på. Sven Ivar Dysthes arkiv. Drawing for System/Sekvens armchairs in wood, steel and leather, dated The unusual combination of wooden casing and steel legs became the aesthetic feature the manufacturer and designer chose to focus on. Sven Ivar Dysthe archives

7 MANNEN BAK STOLEN THE MAN BEHIND THE CHAIR AF lenestol, palisander, mattbørstet sinkbelagt stål og sort skinn. Designet 1959 og produsert av Dokka Møbler i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. The 1001 AF armchair in rosewood, brushed galvanised steel and black leather. Designed in 1959 and produced by Dokka Møbler in The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo.

8 serien slik den inngikk sammen med Verner Pantons Barcone og Heartcone stoler i salongbaren til Astoria Hotell Trondheim The 1001 series as it appeared together with Verner Panton s Barcone and Heartcone chairs in the lounge bar of the Astoria Hotel in Trondheim, 1960.

9 MANNEN BAK STOLEN THE MAN BEHIND THE CHAIR lenestolprototype, palisander, mattbørstet sinkbelagt stål, naturfarget skinn og løse dunputer. Produsert av Dokka Møbler til Astoria Hotell i Trondheim The 1001 armchair prototype in rosewood, brushed galvanised steel and untanned leather with loose down-filled cushions. Produced by Dokka Møbler for the Astoria Hotel in Trondheim, sofabord, kalket eik og mattbørstet sinkbelagt stål. Produsert av Dokka Møbler til Mercedes-forhandleren Motortrade i Trondheim The 1001 coffee table in limed oak and brushed galvanised steel. Produced by Dokka Møbler for the Mercedes dealer Motor-Trade in Trondheim, 1960.

10 52 Interiør fra rådhuset I Münster AF stoler med tilhørende spesialdesignede talerstoler. Dokka Møbler, ca Interior of the city hall at Münster. The 3001 AF chairs and specially made rostrums. Dokka Møbler, around 1964.

11 64 Laminette, bøk og ullstoff. Tegnet og produsert av Møre Lenestolfabrikk Laminette in beech and woollen fabric. Designed and produced by Møre Lenestolfabrikk in Restaurantinteriør med Laminette fra hotellkjeden Hiltons avdeling i London ca Laminette kunne på denne tiden leveres med overfinér i teak, palisander eller valnøtt. Restaurant interior with the Laminette from the Hilton Hotel in London, around Back then, the Laminette was available with a top veneer of teak, rosewood or walnut. 113

12 MANNEN BAK STOLEN THE MAN BEHIND THE CHAIR 86 Lamirondo sofasystem, lakkert laminert bøk og ullstoff. Møremøbler, ca Systemet hadde røtter i Historismens populære runde salongsofa fra 1880-tallet, men var først og fremst et resultat av designerens oppfinnsomhet for tekniske løsninger som muliggjorde mange forskjellige sammensetningsmåter. The Lamirondo sofa system in varnished laminated beech, with woollen upholstery. Møremøbler, around This system had its roots in the popular historicist round sofas of the 1880s, but was primarily a result of the designer s genius at finding technological solutions that allowed for a number of different mounting combinations. museet en mannsalder tilbake i tid, må det ha føltes som om ringen var sluttet (fig. 84). Postmoderne Møre Lenestolfabrikk skiftet etter hvert navn til Møremøbler og fortsatte å introdusere nye medlemmer i Lami-kolleksjonen, stadig basert på forretningsideen om at kunder kunne skifte ut eller oppgradere sine tidligere innkjøp, slik at de ikke skilte seg nevneverdig fra forgjengernes funksjon og utseende. 111 Postmodernismens gjennombrudd på 1980-tallet skulle ikke få noen stor innvirkning på Sven Ivar Dysthes design, med unntak av bruken av møbelstoff i pastellfargene som dominerte dette tiåret (fig. 86). Den nye Laminova tok for så vidt utgangspunkt i klassisistiske stolforbilder, men var milevis unna den samme hemningsløse stilblandingen som kjennetegner tiårets toneangivende Memphis-gruppe (fig. 85). Materialblandingen i nykommeren Lamisteel kan vel heller ikke kalles postmoderne, selv om plasseringen av bakbeinas metallunderstell og de fargete framvangene lignet litt på Yrjö Kukkapuros Avarte-serie. Denne koblingen av stål og laminert tre skulle imidlertid lede fram til et helt nytt stolsystem tiltenkt hjemmet. Parabel ble designet i 1985, utført med et standardisert forkrommet understell som fra setehøyde gikk skrått opp i et laminert rundt ryggbrett holdt sammen av laminatets fjærende egenkaper, uten bruk av skruer. Formen fra ryggbrettet ble tatt igjen i metallbuen mot gulvet. Dysthevrien ble denne gangen et løst sete, anatomisk bøyd og satt i spenn slik at det kunne utnytte sin egen materialmessige svikt. Sammen med det frisvingende understellet ble det hele til en behagelig stol som en kunne sitte lenge på. Stolryggens bue var dyp nok til at den kunne brukes til å henge opp stolene på bordene Dysthe tegnet til dem. 112 Parabel fikk sammen med tre nye familiemedlemmer i 1988 Innovasjonsprisen (fig. 87 og fig. 88). En helt annen tilnærming til det å sitte finner vi i eksperimentserien Flex-it. Møbleringssystemet baserte seg på sammenkoblete geometriske moduler og skillevegger til møbellandskaper som 1975, Dokka s Stablett was remarkably close to the Laminette in terms of both design and name. 109 So close in fact that Møre Lenestolfabrikk filed a complaint with the Furniture Manufacturers arbitration court. 110 Although the plagiarism accusation was not resolved in Dysthe s favour, the outcome certainly did no harm to sales of the Laminette, which that year rose to almost 100,000 units (fig. 83). In 1978 Aftenposten reported that three Nor wegian chairs would be on permanent display at the Victoria & Albert Museum in London: Ingmar Relling s award-winning laminated Siesta, which was marketed in the UK under the regal-sounding Tiara, Lindau & Lindekrantz s Numero, and the Laminette. 111 Having had his breakthrough with the display of an early work at this very museum a generation earlier, Dysthe must have felt he had come full circle (fig. 84). Postmodern Møre Lenestolfabrikk eventually changed its name to Møremøbler and continued to expand the Lami Collection, always based on the business idea that customers could replace or upgrade their earlier purchases without an abrupt change in function or appearance. 112 The rise of postmodernism in the 1980s had no significant impact on Dysthe s designs, except for prompting a shift in upholstery colours towards the pastels that dominated in that decade (fig. 86). Based on a fairly classic conception of a chair, the new Laminova could hardly have been more remote from the reckless mixing of styles that characterised the creations of the trendsetting Memphis group (fig. 85). Neither could the combination of materials used in the Lamisteel be described as postmodern, even if the metal chassis of the back legs and the coloured front uprights were somewhat reminiscent of Yrjö Kukkapuros Avarte series. In due course, however, this pairing of steel and laminated wood would result in an entirely new range of chairs for the home. Parabel was designed in This had a standard chrome-plated metal frame, which continued on up from the front of the seat slanting 143

13 PLAST OG POPDESIGN Widar Halén PLASTIC AND POP-DESIGN Widar Halén

14 PLAST OG POPDESIGN PLASTIC AND POP-DESIGN 101 Arbeidstegning til stolen Planet, først kalt Globus, datert Sven Ivar Dysthes arkiv. Working drawing for the Planet chair, first named Globus, dated Sven Ivar Dysthe archives. 102 Sven Ivar Dysthe i Planet i ny versjon med sving og vippefunksjon, samt protottype til ny Popcorn, begge Fora Form, 2002 og Sven Ivar Dysthe in the new version of Planet with swivel and tilt function, as well as a prototype for Popcorn, both Fora Form, 2002 and

15 PLAST OG POPDESIGN PLASTIC AND POP-DESIGN 114 En serie skibindinger som først viser tre prototyper av aluminiumsbindinger , deretter plastbindingene Symmetric i Arnite plast 1973, Racer i Arnite plast 1976 og Micro i hardplast 1980, alle for Bergans. A series of ski bindings showing three prototypes for the first aluminium binding , followed by the plastic bindings Symmetric in Arnite plastic in 1973, Racer in Arnite plastic in 1976 and finally Micro in hard plastic in All produced by Bergans.

16 PLAST OG POPDESIGN PLASTIC AND POP-DESIGN 119 Pluss Plass tilhenger med kasse i hardplast for Elkem-Spigerverket AS, Pluss Plass trailer with hard plastic shell for Elkem- Spigerverket AS, komponert. Vi har hørt at mye av forskningen med fiberarmert polyester foregikk nettopp på Sørlandet, blant annet i Grimstad og Kristiansand, men det var Dysthe som tegnet Norges første karosseri i dette materiale (fig. 118). Pluss Plass-tilhenger På sin fødselsdag den 25. august 1975 ferdigstilte Dysthe en tegning han lenge hadde arbeidet med; en tilhenger i hardplast for Elkem-Spigerverket AS. Den fikk navnet Pluss Plass fordi den hadde så mange fordeler: Pluss Plass tåler tøff behandling, tar liten plass, er lett å håndtere sto det i brosjyren. Dessuten var den lett å bruke, å rengjøre og lett å oppbevare. Selve plastkassen ble rotasjonsstøpt på Dyno fabrikker etter samme metode som de støpte båter og joller (fig. 119). Tilhengeren var tilnærmet kvadratisk og så bred its well-composed organic forms (fig. 117). The various functions can be inferred from the outward appearance of the elegantly shaped components. It has previously been said that much of the research that has happened in Norway into the use of fibre-reinforced was done in the Sørlandet region, not least in Grimstad and Kristiansand, but it was Dysthe who designed Norway s first machine body in this material (fig. 118). The Pluss plass Trailer On his birthday on 25 August 1975, Dysthe completed a drawing he had been working on for a long time a trailer made of hard plastic, designed for Elkem AS Spigerverket. It was named Pluss plass to indicate its numerous advantages: the sales brochure boasted that it could tolerate rough treatment, takes up little space, is easy to som en tilhenger etter forskriftene kunne være. Den hadde to store hjul plassert langt bak og et lavt tyngdepunkt som ga gode kjøreegenskaper. Alle detaljer var gjennomtenkt: Hvordan man skulle laste ut og inn og hvordan man skulle plassere tung last, som var trykket i plastbunnen rett over hjulfestene, hvor tung last burde plasseres. Tilhengeren hadde den store fordelen at den var lettere enn andre på markedet, og den var utstyrt med en løftebøyle bak, som gjorde at den med ett grep kunne veltes opp mot en vegg i en garasje med vanlig takhøyde. 39 manoeuvre. In addition to which it was easy to clean and store. The plastic shell was rotationally moulded at Dyno fabrikker, a technique often used to build boat hulls and dinghies (fig. 119). The trailer was approximately square and as wide as regulations would allow. It had two large wheels set far back with a low centre of gravity, making it easier to tow. Every detail was thought through: how best to load and unload it, where best to position a heavy load words which were printed into the plastic directly above the axle, which is precisely where heavy loads should be placed. The trailer had the great advantage of being lighter than others on the market, and it was equipped with a lifting bar behind, which allowed it to be flipped up against the wall inside a garage of standard roof-height

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY

FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY Ingun G. Klepp FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY CLEAN TO NEW- WASHED Dirty clothes - clean habits English summary Fagrapport nr. 2 2003 Statens institutt for forbruksforskning Fagrapport nr.

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

et miljøprogram A sustainable development presupposes a consumpton pattern within the ecological possibility available to all.

et miljøprogram A sustainable development presupposes a consumpton pattern within the ecological possibility available to all. et miljøprogram an environmental programme I vårt fysiske verdensbilde er all materie rundt oss og i oss sammensatt av bittesmå partikler atomer. Atomene er byggesteiner som gjennom ulike kjemiske og fysiske

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Rapport 2009-003. Små håndverksfag - statusgjennomgang

Rapport 2009-003. Små håndverksfag - statusgjennomgang Rapport 2009-003 Små håndverksfag - statusgjennomgang Econ-rapport nr. 2009-003, Prosjekt nr. 55270 ISSN: 0803-5113, ISBN: 978-82-8232-039-9 LRE/HAH/RAR/kki, EBO, 24. februar 2009 Offentlig Små håndverksfag

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Notiser Visual Computing Forum The Visual Computing Forum, or VCF, is a series of seminars organized by the visualization group

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer