Innføring av BIM i Jernbaneverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av BIM i Jernbaneverket"

Transkript

1 Innføring av BIM i Jernbaneverket Hva skjer?

2 Innføring av modeller i Jernbaneverket Innføring og informasjon Strategi utarbeidet og vedtatt Rapport om modellbasert informasjonsflyt Håndbok Digital planlegging. Under revisjon Utarbeide flere anbefalte praksiser Referanseprosjekt

3 Innføring av modeller i Jernbaneverket Innføring og informasjon Strategi for bruk av 3D modeller i Utbyggingsprosjekter behandlet og vedtatt i UL. Vedtatt opplegg for kurs og opplæring Bestemt hvilke prosjekter som skal være pilot Prosjekter Fase Enhet Oppstart Stavanger spor- og arealplan Utredning UT Høst 2013 Nedre Buskerud spor-og arealplan Utredning UT Høst 2013 Rombak x-spor Detalj- og byggeplan URN pågår Steinberg stasjon Detalj- og byggeplan URØ Høst 2013 Nykirke -Barkåker Hovedplan UV Høst

4 Rapport modellbasert informasjonsflyt Utarbeidet av Jernbaneverket Teknologi som premissgiver. Formål: Oversikt over dagens løsninger viser at det gjenstår en del arbeide. Kartlegging av mulig bruk for utbygging, forvaltning og driftsfasen Krav til metoder for å tilpasse seg gjennom objektbasert modellinformasjon og objektid Felles krav og formater i Jernbaneverket

5 Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket Revisjon av håndbok Oppdatering av prosjekteringsmetoder (BIM) Behov for økt kvalitet og metode for å sikre gjennomføring Integrering med andre systemer i Jernbaneverket Stor økning i investeringsmidler, krav til mer effektiv prosjektering

6 NTP Stor økning i investeringsmidler Mer effektive planprosesser Mål å halvere den totale planleggingstiden for store samferdselsprosjekter Intercity utbygging Mange nye prosjekter: Tønsberg 2024, Hamar 2024, Seut/Fredrikstad 2024, Sarpsborg 2026 Oslo-Ski Follobanen Bergensbanen, Bergen-Arna, Ringeriksbanen Trønderbanen, Hell-Værnes, Elektrifisering Meråker Godstiltak Ofotbanen, Alnabru Pågående prosjekter Planleggingskapasitet?

7 Håndbok digital planlegging Grunnleggende prosjekteringsregler: Fra idefase til driftssituasjon Innhenting av opprinnelig bygge dokumentasjon Planlegging og prosjektering Forholdet til RAMS og levetidsbetraktning Leveranser av driftsdokumenter og arkivdata. BANEDATA Driftserfaring Eksterne databaser. Situasjon og stasjonskart Planlegging og prosjektering Bygging

8 Oppbygging av struktur

9 Oppbygging av struktur Grunnlagsdata FAG FIL_NAVN INNHOLD MERKNAD TERRENGOVERFL ATE GRUNNFOR- HOLD KONSTRUKSJONE R VA og KABLER LANDSKAP G-TERRENG_nn G-GRUNN-xx G-KONSTRUKSJON G-VAK G-LAND Viser dagens terreng med data fra kart og supplerende innmålinger. Vann, overflategrøfter og stikkrenner Grunnlagsmålinger og prøveboringer, dybde fjell, seismiske undersøkelser og visuelle vurderinger Alle eksisterende konstruksjoner og bygninger i området. Eksterne og interne rørgater og rør Eksisterende hus, støyskjermer, beplantning, gjerder, grøfteskråninger, stasjonsområder, veier og p- plasser EKSISTERENDE SPOR G-EKSSPOR-xx Eksisterende jernbanetraseer Triangelmodell med overflate med definerte flater etableres. Hentet ut fra eksisterende grunnlagsdata med supplerende målinger. Legges inn med volum hvis data finnes Innhentes fra kommunens VA-avdeling og kabeleiere Om data finnes. Om ikke så hentes data fra kart. Innmålinger

10 Tema fag Filnavn Fag/anvendelse Merknad TRASE Oppbygging av struktur Fagmodeller F-LSPENNING-lys_spv1 OVERBYGNING FELLES ELEKTRO F-SPOR-xx F-OB-xx F-ELEKTRO-xx Trase senter spor av nye prosjekterte løsninger Viser oppbygging av ballast, spor og sviller Føringsveier, fundamenter, elteknisk hus, TELE F-TELE-xxx Teleanlegg kabelgjennomføringer LAVSPENNING F-LSPENNING-xxx Lavspenningsanlegg Hvert spor skal ha sin egen fil med spornummer. Gjelder også sporveksler, skjøter, sveiser, m.m. Alle kabelkanaler, rørgjennomføringer med kummer skal vises Alle interne og eksterne kabeltraseer med opplegg Belysning, gruppeskap, og sporvekselvarme med kabler og anlegg. Master, fundament, kabelføringer forbikoblingsledninger, brytere, autotrafo, sugetransformator, reservestrømstrafo m.m. KONTAKT-LEDNING F-KL-xxx Kontaktledningsanlegg SIGNAL F-SIGNAL-xxx Signalanlegg Alle signaler med kabling til skinner, drivmaskiner, sikringsanlegg og skap Alle terrengendringer blir vist Alle flater vises med unik farge GRUNN F-GRUNN-xx med skråninger, skjæringer, overflategrøfter Grunnarbeider for Viser oppbygging av underbygning ut fra dimensjoneringsgrunnlag. UNDER-BYGNING F_UB-xx underbygning med markering av traubunn, frostsikringslag, skråningsutslag, skjæringer, formasjonsplan KONSTRUK-SJONER F-KONSTRUKSJON-xx Alle konstruksjoner i forbindelse med traseen. Konstruksjoner leveres fra prosjekterende konsulent Tunnelprofil og indre flater Innvendig visning med overflate tunnelvegg. TUNNEL F-TUNNEL-xxx med bolter og sikringsutstyr VA F-VA-xxx Eksterne og interne rørgater, og kummer og stikkrenner Prosjekteres etter kommunes VA norm og teknisk regelverk Alle fag som medfører Støyskjermer, beplantning, gjerder, endringer i terreng og LANDSKAP F-LAND-xxx omgivelser. plasser grøfteskråninger, stasjonsområder, veier og p-

11 Håndbok Digital planlegging Objekttypeliste: Jernbaneteknikk Jernbanespesifikke objekter Trase Spormidt, skinnestreng, trasepunkt Formasjonsplan og ballast. Over og underballast, formasjonsplan Sporveksel Stokkskinneskjøt, bakkant, sporkryss Plattformkant Kant på plattform mot spor Planovergang Kryss mellom veg og jernbane i plan Sikringsanlegg, betjeningsanlegg, ATC, veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg Signalanlegg Skilt jernbane Jernbanespesifikke skilt Skilt oppmerking Skiltplater, skiltfundament, oppmerking mm Grøntanlegg Beplantning, trær, dekke mm Bygningsmessige Anlegg Konstruksjoner på et anlegg: Bruer, murer, fundament mm _KL_EKS Eksisterende anlegg/objekter kan påsettes $EKS etter fagnavn. Her et eksempel for kontaktledning _KL_PROSJ Prosjektert løsning 45202_KL_ALT1 Ulike alternativer (her alternativ 1) 45202_KL_FASE10 Eks: 45202_KL_PROSJ_ALT1_fase10_SPV_

12 Håndbok Digital planlegging Objekttypeliste: JERNBANETEKNIKK Trase OB KL Signal Tele Lavspenning SAMORDNINGSMODELL UNDERBYGNING Terreng Konstruksjoner Tunnel Landskap GRUNNLAGSDATA Kart, innmålinger, Banedata, Va-kabler Grunnundersøkelser 12

13 Håndbok Digital planlegging Dagens modellbaserte prosjektering / 3D volummodeller: Objekttypeliste objekter / referansepunkt Etablering av objektbibliotek med 3D-elementer Objektegenskaper som metadata Verktøy for plassering av objekter i modellen Samkjøring av alle fag Direkte overføring av data til entreprenør/maskinstyring Automatisert byggelederkontroll fra innmålte data Data og objektegenskaper grunnlag for sluttdokmentasjon Novapoint Brukermøte

14 Håndbok Digital planlegging Etablering av modeller: Tilrettelagt både for 2D og 3D prosjektering. Grunnlagsmodell med terreng og bygninger Fagmodell for hvert fag Samordningsmodell er felles arbeidsrom Tilbudsmodell / tegninger for konkurranse Byggmodell for arbeidsutførelse Som bygget modell / tegninger FDV Visningsmodell 14

15 Håndbok Digital planlegging Objektegenskaper:

16 Håndbok Digital planlegging Fou-prosjekt har utviklet så langt 3D Tunnelmodellering Geologi/Geoteknikk Jernbaneteknikk o Utplassering av objekter o Skiltmodul jernbane o Kabelkanal jernbane Store og komplekse modeller Hva skjer videre Videreføring av FoU prosjekter Oppbygging av objektbibliotek Opplæring og integrering

17 Håndbok Digital planlegging Videreutvikling av prosjekteringsverktøy Generere prosesskoder /tilbudsdokument Dokumentasjon og kontrollrutiner Integrere signal og funksjonsprosjektering Automatiseringsrutiner KL Overføring av FDV data til Banedatabanken Anleggsoppfølging Generere system og funksjonsmodeller, skjematiske tegninger og tabeller M.m

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Januar 2015 ISBN 978-82-7281-232-3 Opplag 1000 ekst. Kontakt oss Kontaktpersoner i prosjektet: Prosjektsjef Jernbaneverkets enheter er lokalisert

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Endringer per 01.01.99 Side: 1 av 2

Endringer per 01.01.99 Side: 1 av 2 UNDERBYGNING Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99 Endringer per 01.01.99 Side: 1 av 2 Kapittel 1 Forord 1 2 Skrevet om avsnittet om elkraft. Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger. Risikovurdering RAMS. FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal

Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger. Risikovurdering RAMS. FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal 000 Høringsversjon 15.08.13 XLAEI Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr.

Detaljer

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Foredrag B10 Novapoint KABEL Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Novapoint Electro Bakgrunn Mål og Fremdrift Status og demo Novapoint Electro Bakgrunn Innfor BIM/Samordningsmodel ligger Electro

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

Årsrapport 2012. Oslo, 11. mars 2013

Årsrapport 2012. Oslo, 11. mars 2013 Årsrapport 2012 Oslo, 11. mars 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Jernbanedirektørens beretning... 3 1.2 Målmatrise... 5 1.3 Overordnet økonomisk status... 5 2 Overordnede mål... 6 2.1 Driftsstabilitet...

Detaljer

Jernbaneverket FELLES BESTEMMELSER Kap.: 3 Banedivisjonen Regler for prosjektering, bygging og vedlikehold Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES BESTEMMELSER Kap.: 3 Banedivisjonen Regler for prosjektering, bygging og vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 94 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DEFINISJONER... 3 3 FORKORTELSER... 47 3.1 Forkortelser for Overbygning... 47 3.2 Forkortelser for Elkraft... 48 3.3 Forkortelser

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner 17. september 2013 1 Innledning Dette dokumentet inneholder forslag til noen prinsipper og en hovedstruktur

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter. eirik oulie rosbach

Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter. eirik oulie rosbach Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter applications of geographic databases in BIM for infrastructure projects eirik oulie rosbach Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV

VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV Infrastruktur T-bane og trikk // 2 1 Kollektivtransportproduksjon AS Forord Innhold På oppdrag av Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) utarbeidet Norconsult i 26

Detaljer

B3 Georadar Praktisk anvendelser

B3 Georadar Praktisk anvendelser B3 Georadar Praktisk anvendelser Andreas Haugbotn, 3Dkoordinator i Vianova Plan og Trafikk Dagens agenda; Hva er georadar? Bruksområder Prosjekterende sin hverdag Eksempler fra prosjekter Infrastruktur

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Innhold Introduksjon 1 Dette er Jernbaneverket 2 Samspillet kjøreveg og materiell 8 Strømforsyning 14 Signalanlegg 24 Teleanlegg 34 Ordforklaring 40 Dette informasjonsheftet er

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer