Turskiltprosjektet TURSKILTKURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turskiltprosjektet TURSKILTKURS"

Transkript

1 Turskiltprosjektet TURSKILTKURS Kurs i merking, skilting, gradering og informasjonstiltak knyttet til turruter TURSKILTPROSJEKTET - FORMÅL «Formål med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg» (retningslinjer for Turskiltprosjektet vedtatt desember 2013) TURSKILT-MIDLER MÅLGRUPPE FOR TURSKILTKURSET Krav til hvert enkelt prosjekt som mottar «turskiltmidler»: «Minst én ansvarlig gjennomfører et «skilt og merkekurs» i regi av det nasjonale prosjektet (med mindre vedkommende kan dokumentere tilsvarende kompetanse)» TILPASNINGER A) De ulike kursdelene tilpasses geografiske og lokale forhold. B) Dersom ansvarlig søker kan dokumentere relevant kompetanse, kan dette danne grunnlag for fritak fra hele eller deler av Turskiltkurset. Dokumentasjonen vedlegges søknadsskjemaet til fylkeskommunen ( «Nasjonalt turskiltprosjekt tilskudd til skilting og merking av turruter») TURSKILTKURSET GRUNNLAG Turskiltkurset er utviklet av Den Norske Turistforening (DNT) og bygger på Merkehåndboka 2013 utgitt av DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge. Videre bygger kurset på innspill fra ressurspersoner innen feltet, - fra fylkeskommunene, friluftsråd, turlag og reiseliv (samling på Kobberhaugen, januar 2014). Merkehåndboka 2013 er et anbefalt verktøy for alle som skal tilrettelegge, merke og skilte turruter. I Turskiltprosjektet er det et krav at retningslinjene/anbefalinger i Merkehåndboka følges Den bygger på nesten 150 års erfaring med tilrettelegging av turruter. TURSKILTKURS - KOMPETANSEMÅL Deltakerne skal beherske og kjenne til prinsipper for merking, skilting og gradering i henhold til gitte retningslinjer i Turskiltprosjektet informasjonstiltak (fysisk og digitalt) knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Turskiltprosjektet

2 prioriteringer og krav som forutsettes i Turskiltprosjektet (Gjeldende retningslinjer for prosjektet) TURSKILTKURSET - INNHOLD Turskiltkurset er avgrenset til kompetansemålene (jfr innledning). Kurset bygger på innhold og systematikk fra Merkekurset til DNT og Merkehåndboka. Turskiltkurset er delt inn i to deler. De ulike delene tilpasses geografiske og lokale forhold. Del 1 Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter (kunnskapsdel dels egenstudier før kurset, dels gjennomgang på kurset) Del 2 Merking, skilting, gradering og informasjon knyttet til turruter (ferdighet & kunnskapsdel gjennomgang på kurset) Minst én ansvarlig for prosjektet må gjennomføre del 1, Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter. Minst én person som skal gjøre feltarbeid må gjennomføre del 2, Merking, skilting, gradering og informasjon knyttet til turruter. (deltakelse på del 1 og del 2 kan være samme person) OMFANG Del 1 4 timer forberedelse (Merkehåndboka & retningslinjer-turskiltprosjektet) 2 timer kurs Del 2 4 timer forberedelse (Merkehåndboka & retningslinjer-turskiltprosjektet) 4 timer kurs Kursamlingene, del 1 (2 timer) og del 2 (4timer), kan arrangeres over 2 (eller 3) kvelder. Alternativt kan del 1 og del 2 slås sammen og gjennomføres på en dagsamling (6 timer). KURSPAKKEN Kursplan Kursinnhold med utstyrsliste. Spørsmål og svar på vanlige problemstillinger. Mal for powerpointpresentasjon. Sjekklister Bildearkiv Informasjonsmateriell til deltakerne. Turskiltkurset, del 1 og del 2, er en del av DNTs Merkekurs som også omhandler tilrettelegging av turruter mm.

3 Del 1 Tema Målgruppe Tidsbruk Innhold Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter Alle som er ansvarlig for et tiltak i Turskiltprosjektet 6 timer inkludert 4 timer forberedelse Retningslinjer for Turskiltprosjektet Innføring i Merkehåndboka Allemannsretten og friluftsloven Kulturminner og naturmangfoldloven Naturvennlig tilrettelegging Stedsnavnloven Sikkerhet og erstatningsansvar Avtaler og tinglysing Motorferdsel i utmark Bedre tilgjengelighet Gode steder å bo og besøke Grovplanlegging av turruter Detaljplanlegging av turruter Godkjenning og tillatelser Vedlikehold av turruter Evt. nedlegging av turruter Kurssamlingen (2timer) kan gjennomføres på en kveld. Se vedlagt powerpointpresentasjon og kursinnhold for mal og manus. Hele Merkehåndboka ligger til grunn for kurset. Side 1 39 og side blir spesielt vektlagt. I tillegg er retningslinjene for Turskiltprosjektet et grunnlag for kurset. Det er en forutsetning at deltakerne har lest hele Merkehåndboka. Dette er viktig for at en skal ha bred kunnskap om det arbeidet en skal utføre. I starten av kurset blir det gjennomført en test i innholdet i Merkehåndboka, side 1-39 og side Dette er ment som et læringsverktøy og for å bevisstgjøre deltakerne på hva som venter en i felt. Deretter blir samme temaer gjennomgått systematisk. Tidsskjema veiledende Velkommen og presentasjonsrunde Gjennomgang av Turskiltprosjektet inkludert retningslinjer Test Gjennomgang av de aktuelle kapitlene i Merkehåndboka (se kursinnhold over) Oppsummering og avslutning

4 DEL 2 Tema Målgruppe Tidsbruk Innhold Merking, skilting, gradering og informasjonstiltak knyttet til turruter Alle som skal utføre feltarbeid i Turskiltprosjektet 8 timer inkludert 4 timer forberedelse Gjennomgang av Merkehåndboka Symboler Gradering Merking Skilt, skilting og informasjonstavler Registrering på kart, Digitale turportaler med turforslag Kurssamlingen (4 timer) kan gjennomføres på én kveld, alternativt to. Tidsplanen som følger, tar utgangspunkt i én kveld. Se vedlagt powerpointpresentasjon og kursinnhold for mal og manus. Hele Merkehåndboka ligger til grunn for kurset. Her blir det spesielt lagt vekt på side I tillegg er retningslinjene for Turskiltprosjektet et grunnlag for kurset. Kursdelen er i hovedsak teoretisk, men siden arbeidet er praktisk, er det viktig med gode illustrasjoner som kan beskrive utfordringer en møter i felt. Kurslederne oppfordres til å fylle powerpointmalen med illustrasjoner fra bildearkivet eller fra egne bilder. Det er en forutsetning at deltakerne har lest hele Merkehåndboka. Dette er viktig for at en skal ha bred kunnskap om det arbeidet en skal utføre. Det er, eksempelvis, ikke tilstrekkelig å kunne sette opp en skiltstolpe. En skal også vite hva som er nødvendige avklaringer med grunneier, osv. I starten av kurset blir det gjennomført en test i deler av Merkehåndboka, side 1-39 og side Dette er ment som et læringsverktøy og for å bevisstgjøre deltakerne på hva som venter en i felt. Det er viktig å tilpasse kurset til de deltakerne som er til stede. Kursleder må på forhånd få vite hva slags prosjekt deltakerne skal gjennomføre. Merkehåndboka tar for seg et bredt spekter av ulike tema/teknikker som gjør at det blir vanskelig innen gitte tidsrammer å gå grundig gjennom alle delene. Eksempelvis er det ikke hensiktsmessig å gå grundig gjennom varding på fjellet når deltakerne i stor grad skal merke og skilte i nærområdet til bebyggelse i lavlandet. Tidsskjema veiledende Velkommen og presentasjonsrunde

5 Test Gjennomgang av test Gjennomgang av symbolpakken Gjennomgang av gradering Pause Gjennomgang merking Gjennomgang skilt og infotavler Gjennomgang oppsett av skilt Registrering på kart, Digitale turportaler med turforslag Oppsummering og avslutning Kurssamlingene, del 1 og del 2 på henholdsvis 2timer og 4 timer, kan også organiseres som en dagsamling.

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Turskiltprosjektet 2015

SØKNADSSKJEMA Turskiltprosjektet 2015 Turskiltprosjektet det skal merkast i heile landet www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Turskiltprosjektet 2015 Tilskot til skilting og merking av turruter Søknaden sendast til Hordaland fylkeskommune

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer