ULV I SKANDINAVIA VINTEREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULV I SKANDINAVIA VINTEREN 2007-2008"

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark Norsk institutt for naturforskning - NINA 7485 Trondheim HH-Evenstad 12. juni 2008 Vår ref: 1998/520 ULV I SKANDINAVIA VINTEREN FORELØPIG STATUSRAPPORT Bakgrunn Ulv i Sverige og Norge tilhører en felles sør-skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Bestandsregistreringene av ulv skjer derfor i nært samarbeid på tvers av landegrensene. Årlig bestandstelling foregår primært vinterstid i perioden 1. oktober 28. februar. Disse årlige bestandstellingene er i hovedsak basert på sporinger på snø, kombinert med radiotelemetri og DNAanalyser etter metoder som er beskrevet i våre trykte årsrapporter, jfr. vår siste: Ulv i Skandinavia Statusrapport for vinteren (Wabakken m.fl. 2007, Oppdragsrapport 6, Høgskolen i Hedmark). Tidligere årsrapporter er tilgjengelige på hjemmesidene til følgende involverte parter: Høgskolen i Hedmark (http://www.hihm.no), Viltskadecenter (http://www.viltskadecenter.se), SKANDULV - Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet (http://www.nina.no) og Direktoratet for naturforvaltning - DN (http://www.rovviltportalen.no). Bestandsovervåkingen av stasjonære ulver i Norge koordineres og kvalitetssikres av Høgskolen i Hedmark v/petter Wabakken og Thomas H. Strømseth, mens ikke-stasjonære dyr registreres av Statens naturoppsyn (SNO). Ulveregistreringene er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr i Norge ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). I Sverige er det de enkelte länsstyrelsene som har ansvaret for registrering av ulv. Koordinering og kvalitetssikring av ulveregistreringene på nasjonalt nivå i Sverige blir gjort av Viltskadecenter v/åke Aronson og Linn Svensson. Rapportens innhold er å betrakte som foreløpig da endelige resultater fra DNA-analyser av vinterens innsamlede prøver først vil foreligge etter sommeren. Høgskolen i Hedmark Avdeling for skog- og utmarksfag Department of forestry and Wilderness Management Postadresse: Evenstad 2480 Koppang Telefon: Telefaks:

2 2 Bestandsstatus Familiegrupper Vinteren (oktober-februar) ble det totalt registrert familiegrupper (flokker) av ulv i Sverige og Norge. Én av disse flokkene hadde tilhold kun i Norge (Julussa), én hadde revir på tvers av riksgrensen (Gräsmark), mens de resterende flokkene hadde tilhold bare i Sverige (Tabell 1, Figur 1). I stikkords form er det følgende å bemerke om de enkelte familiegruppene i respektive fylke / län (i parentes). Løpenummer er i samsvar med Figur 1: 1. Julussa, Norge (Hedmark) Norsk familiegruppe på 3-4 ulver vinteren Yngling ikke påvist i (Familiegruppe også vinteren Usikkert om yngling i 2006) 2. Gräsmark, Sverige/Norge (Värmland/Hedmark) Svensk-norsk familiegruppe på 4-6 ulver vinteren Yngling i Skrälldalen, Sverige (Gävleborg) Svensk familiegruppe på 4 ulver vinteren Yngling i Tenskog, Sverige (Gävleborg/Dalarna) Svensk familiegruppe på 3 ulver vinteren Yngling i Voxna, Sverige (Gävleborg/Dalarna) Svensk familiegruppe på 8 ulver vinteren Yngling i Siljansringen, Sverige (Dalarna) Svensk familiegruppe på 7 ulver vinteren Yngling i Amungen, Sverige (Gävleborg/Dalarna) Svensk familiegruppe på 5-6 ulver vinteren Yngling i Långsjön, Sverige (Dalarna) Svensk familiegruppe på 4 ulver vinteren Yngling i Görsjön, Sverige (Dalarna) Svensk familiegruppe på 5-7 ulver vinteren Yngling i Korsån, Sverige (Dalarna/Gävleborg) Svensk familiegruppe på 6 ulver vinteren Yngling i 2007.

3 3 11. Halgån, Sverige (Värmland/Dalarna) Svensk familiegruppe på 3-5 ulver vinteren Yngling i Tispa merket med fungerende GPS-halsband, men ingen indikasjoner på yngling i Nyskoga, Sverige (Värmland) Svensk familiegruppe på 5 ulver vinteren Yngling i Lövsjön, Sverige (Dalarna) Svensk familiegruppe på 5 ulver vinteren Yngling i Acksjön, Sverige (Värmland) Svensk familiegruppe på 5 ulver vinteren Yngling i (Revirmarkerende par vintrene og ) 15. Jangen, Sverige (Värmland) Svensk familiegruppe på 7 ulver vinteren Yngling i Ulriksberg, Sverige (Örebro/Dalarna/Värmland) Svensk familiegruppe på 5-6 ulver vinteren Yngling i Tispa merket med fungerende GPS-halsband. Valpekull sannsynlig i Loka, Sverige (Örebro/Värmland) Svensk familiegruppe på 6 ulver vinteren Yngling i Kilsbergen, Sverige (Örebro) Svensk familiegruppe på 3-4 ulver vinteren Yngling i Edleskog, Sverige (Västra Götaland) Svensk familiegruppe på 3 ulver vinteren Yngling i Hasselfors, Sverige (Örebro/Västra Götaland) Svensk familiegruppe på 5 ulver vinteren Yngling i Dals Ed søndre, Sverige (Västra Götaland) Usikker svensk familiegruppe på 2-4 ulver vinteren Usikkert om yngling i Ynglinger 2007 Totalt ble det dokumentert 19 valpekull født i Skandinavia i 2007, hvorav ett i revir på tvers av riksgrensen (Gräsmark), mens de 18 resterende ble født i helsvenske revir (se nr. 3-20, over). Dessuten kan det ikke utelukkes at det ble født valper i ytterligere ett svensk revir (se nr. 21).

4 4 Ulvepar I tillegg til familiegruppene ble det registrert 16 sikre revirmarkerende ulvepar i perioden oktoberfebruar (Tabell 1, Figur 1). To av disse parene hadde tilhold kun i Norge (Osdalen og Kynna), to hadde revir på tvers av riksgrensen (Juvberget, Dals Ed-Halden), mens de resterende 12 hadde helsvensk tilhold. Om de enkelte ulveparene kan det i stikkords form bemerkes følgende (løpenummer er i samsvar med Figur 1): 22. Osdalen, Norge (Hedmark) Norsk revirmarkerende par vinteren Yngling ikke bekreftet i Kynna, Norge (Hedmark) Norsk revirmarkerende par vinteren Ingen indikasjoner på yngling i (Familiegruppe vinteren Yngling i 2006) 24. Juvberget, Sverige/Norge (Värmland/Hedmark) Svensk-norsk revirmarkerende par vinteren Under GPS-merking vintrene 2006 og 2007 ble det konstatert at hannen i paret manglet synlige testikler, og er således steril. (Revirmarkerende par også vinteren Ikke yngling i 2007) 25. Dals Ed-Halden, Sverige/Norge (Västra Götaland/Østfold) Svensk-norsk revirmarkerende par vinteren (Familiegruppe vinteren ) 26. Håckren, Sverige (Jämtland) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren Begge skutt med tillatelse fra Naturvårdsverket i februar Naggen, Sverige (Västernorrland/Gävleborg) Svensk revirmarkerende par vinteren (Revirmarkerende par også vinteren Ikke yngling i 2007) 28. Fulufjellet, Sverige (Dalarna) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren (Enslig revirmarkerende ulv vinteren ) 29. Galven, Sverige (Gävleborg) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren Våmhus, Sverige (Dalarna) Svensk revirmarkerende par vinteren (Revirmarkerende par også vinteren Ikke yngling i 2007) 31. Sången, Sverige (Dalarna) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren Äppelbo, Sverige (Dalarna) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren Den ene i paret døde og ble deretter erstattet av en ny innen utgangen av registreringsperioden, altså 3 ulver i dette reviret denne vinteren.

5 5 33. Aamäck, Sverige (Värmland/Dalarna) Svensk revirmarkende par vinteren Tispa merket med fungerende GPS-halsband. Valpekull påvist i (Nytt revirmarkerende par vinteren Ikke yngling i 2007) 34. Kloten, Sverige (Dalarna/Örebro/Västmanland) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren Tispa merket med fungerende GPS-halsband. Valpekull sannsynlig i (Enslig revirmarkerende ulv vinteren ) 35. Sandsjön, Sverige (Värmland) Nytt svensk revirmarkerende par vinteren Uttersberg, Sverige (Västmanland/Örebro) Svensk revirmarkerende par vinteren (Familiegruppe vinteren ) 37. Kroppefjäll, Sverige (Västra Götaland) Svensk revirmarkerende par vinteren (Familiegruppe vinteren ) Usikre ulvepar I tillegg til de ovenfor nevnte revirmarkerende parene, ble det registrert ni usikre ulvepar vinteren (Tabell 1, Figur 1). Av disse mulige par ble to påvist i Norge, ett hadde tilhold på tvers av riksgrensen, mens de resterende seks hadde helsvenske revir. I de fleste tilfeller skyldes usikkerheten sporsnøforholdene som i lange perioder og over store arealer av ulvens utbredelsesområde var svært dårlige i registreringsperioden sist vinter. Flere av parene ble endelig dokumentert først i mars/april, dvs. etter standard telleperiode (oktober-februar) hvor ulver er mest stasjonære og sannsynligheten for dobbelttellinger er minst. Enkelte par lot seg heller ikke klart atskille fra revirmarkerende ulver i tilgrensende revir. Her vil innsamlede DNA-prøver være avgjørende for framtidig endelig vurdering. 38. Rotna, Norge (Hedmark) Mulig nytt norsk revirmarkerende par vinteren (0-2 ulver). 39. Mangen, Norge (Hedmark/Akershus) Mulig nytt norsk revirmarkerende par vinteren (0-2 ulver). 40. Bogen-Eidskog, Sverige/Norge (Värmland/Hedmark) Mulig nytt svensk-norsk revirmarkerende par vinteren (1-2 ulver). 41. Vassjön, Sverige (Gävleborg/Dalarna) Mulig nytt svensk revirmarkerende par vinteren (0-2 ulver). 42. Ockelbo, Sverige (Gävleborg) Mulig svensk revirmarkerende par vinteren (1-2 ulver). Revirmarkerende par vinteren Ikke yngling i Mögsjön, Sverige (Värmland) Mulig nytt svensk revirmarkerende par vinteren (0-2 ulver).

6 6 44. Björneborg, Sverige (Värmland/Örebro) Mulig nytt svensk revirmarkerende par vinteren (1-2 ulver). 45. Bredfjället, Sverige (Västra Götaland) Mulig nytt svensk revirmarkerende par vinteren (1-2 ulver). 46. Örby, Sverige (Västra Götaland) Mulig nytt svensk revirmarkerende par vinteren (0-2 ulver). Andre stasjonære ulver I tillegg til familiegrupper og par viser den foreløpig oversikten at det ble registrert fem andre revirmarkerende, stasjonære ulver i Skandinavia vinteren (Tabell 2). Av disse ble én påvist i Norge, én på tvers av riksgrensen og tre i Sverige. 47. Rondane-Rendalen, Norge (Hedmark) Enslig norsk revirmarkerende ulv sporet i perioden 16. november mars 2008 (1 ulv). 48. Djurskog-Rømskog, Norge/Sverige (Østfold/Värmland) Enslig norsk-svensk revirmarkerende ulv med tilhold på tvers av riksgrensen (1 ulv). 49. Pirttijärvi (Överkalix), Sverige (Norrbotten) Enslig svensk stasjonær hannulv, nær riksgrensen mot Finland. Ulven ble GPS-merket av Länstyrelsen i 2007 og DNA-analyser har vist at den var en østlig innvandrer. Den ble etter fellingstillatelse avlivet 4. februar 2008 (1 ulv). 50. Haverö, Sverige (Gävleborg/Västernorrland) Enslig svensk stasjonær ulv i området for tredje året på rad (1 ulv). 51. Tansen, Sverige (Dalarna) Enslig svensk stasjonær ulv (1 ulv). Andre ulver I tillegg til de beskrevne stasjonære ulver omfatter vinterens totale antall ulver også kategorien andre ulver, som hovedsakelig består av ikke-stasjonære, unge ulver på vandring eller ulver med uavklart status pga. for lite sporing. Vinteren ble det på sporsnø registrert to slike ulver i Norge og foreløpig 2-5 i Sverige. Denne kategorien ulver er ikke lenger prioritert å registrere i Sverige. Antall ulver i denne kategorien på svensk side bør derfor betraktes som et underestimert minimum (Tabell 2). 52. Kynna, Norge (Hedmark) Enslig norsk ulv hadde tilhold i reviret i begynnelsen av vinteren, men det er uklart om denne også kunne være ett av dyrene i Kynnarevirets par (0-1 ulv). 53. Høland-Rakkestad, Norge (Akershus/Østfold) Enslig norsk ulv (0-1 ulv). 54. Varjisträsk, Sverige (Norrbotten/Västerbotten) Enslig hannulv i Nord-Sverige, ved DNA-analyser påvist som ny innvandrer fra Finnland/Russland (1 ulv).

7 55. Bullmark, Sverige (Västerbotten/Västernorrland/Jämtland) Enslig svensk ulv, som i motsetning til forrige vinter, ikke ble registrert revirmarkerende. Opprinnelig ble denne hannulven GPS-merket i Rotnareviret av SKANDULV i Etter utvandring til Västerbotten samme år ble den remerket med GPS-halsbånd og deretter fulgt av Länstyrelsen i Västerbotten de to påfølgende vintrene. Ulven ble skutt i Västernorrlands län 6. april 2008 (1 ulv). 56. Sysslebäck, Sverige (Värmland) Enslig svensk ulvetispe, påvist etter definert registreringsperiode, men da revirmarkerende (0-1 ulv). 57. Gimmen, Sverige (Dalarna) Enslig svensk ulv (0-1 ulv). 58. Lerum, Sverige (Västra Götaland) Enslig svensk ulv (0-1 ulv). 7 Døde ulver For vinterperioden oktober 2007 april 2008 er det offisielt kjent 15 døde ulver i Skandinavia. To av disse ble avlivet i Norge (lisensjakt i Hedmark/oktober 2007) og de resterende 13 i Sverige (7 skadefelling, 3 nødverge, 1 illegalt, 1 trafikk, 1 skabb). Totalbestanden Vinterens antall ikke-stasjonære ulver er ikke talt opp eller på annen måte beregnet i Sverige. Uten disse ikke-stasjonære svenske ulvene, viser de foreløpige bestandstallene at det totalt var minimum ulver i Skandinavia vinteren (1. oktober- 28. februar, brutto), hvorav 8-15 i Norge, med tilhold på tvers av riksgrensen og minimum i Sverige (Tabell 2). Når 15 kjente døde ble fratrukket bruttotallet, var vinterens foreløpige nettotall minimum ulver i Skandinavia før yngling i Forventet antall ynglinger i 2008 Ut fra en samlet vurdering pr. 12. juni 2008 er totalt ulvekull forventet født i Skandinavia i år. Med andre ord forventes antall ynglinger i Skandinavia fortsatt å øke. Det vil ta tid å kartlegge alle årets ynglinger, også fordi få ulver for tiden er radiomerket (kun fire potensielt ynglende ulver er pr. dato merket med fungerende GPS-halsband i Skandinavia, alle i Sverige). Endelig antall ynglinger vil som vanlig bli kartlagt i sporsnøperioden påfølgende vinter. Bestandsutvikling og konklusjoner Den felles skandinaviske ulvestammen er fortsatt i vekst. Sammenlignet med våre tilsvarende foreløpige tall fra ett år tidligere økte totalbestanden av ulv i Skandinavia med gjennomsnittlig 13 % på ett år (fra vinteren til årets vintersesong). Men som for to år siden (vinteren ) var det betydelige forskjeller i bestandsutvikling når det gjaldt norsk og svensk delbestand. I årets registreringssesong ( ) var denne forskjellen mellom delbestandene i Norge og Sverige enda mer markert enn to år tidligere.

8 8 I den norske delbestanden av skandinavisk ulv ble det i fjor vinter ( ) påvist dyr med helnorsk tilhold, dyr med tilhold på tvers av riksgrensen og således totalt ulver som berørte norske arealer. Sist vinter ( ) var de tilsvarende tallene 8-15 helnorske ulver, ulver med tilhold på tvers av riksgrensen og ulver totalt (Tabell 2). Fra i fjor til i år vinter medførte dette en bestandsreduksjon på gjennomsnittlig 43 % for antall ulver med helnorsk tilhold og en reduksjon på 45 % for ulver med tilhold på tvers av riksgrensen. Norsk delbestand av den felles skandinaviske ulvestammen ble med andre ord nesten halvert det siste året. Bestandsnedgangen i Norge hadde sammenheng med at det for første gang på over 10 år ikke ble påvist yngling av ulv med helnorsk tilhold, samtidig med en betydelig bestandsreduksjon også for ulver med tilhold på tvers av riksgrensen. Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV har dessuten nylig redegjort for omfattende illegal jakt som den viktigste dødsfaktor for ulv i Skandinavia. Svensk delbestand viste derimot betydelig vekst. Vinteren var det totalt ulver i flokker og par med helsvensk tilhold, mens de tilsvarende tallene sist vinter ( ) var dyr (Tabell 2) og dermed en gjennomsnittlig bestandsvekst på 45 % på ett år for disse kategorier ulver i Sverige. Veksten i deler av den skandinaviske ulvestammen var med andre ord begrenset til svensk side av riksgrensen. Tabell 1. Antall familiegrupper og ulvepar totalt i Skandinavia angitt for de respektive land og for revir på tvers av riksgrensen vinteren Antall valpekull i 2007 er også oppgitt. Kategori ulv Norge Norge/Sverige Sverige Skandinavia Familiegrupper Ulvepar (min-max) Valpekull i Tabell 2. Antall ulver i Skandinavia vinteren fordelt på respektive land og familiegrupper, ulvepar og resterende ulver registrert. Oversikten bygger på opplysninger fra perioden 1. oktober 28. februar. Bestandstallene er bruttotall, da 15 døde ulver fra vinterperioden ikke er fratrukket (se tekst). Kategori ulv Norge Norge/Sverige Sverige Skandinavia Familiegrupper Ulvepar (og usikre par) Andre stasjonære 1 1 3* 5* Andre * 2-7* Totalsum, brutto * * * ufullstendig og foreløpig, spesielt da ulver i kategorien andre ulver ikke er talt opp/beregnet i Sverige.

9 9 Med vennlig hilsen Petter Wabakken Thomas H. Strømseth Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Hedmark Evenstad Evenstad Avdeling for Skog- og utmarksfag Avdeling for Skog- og utmarksfag N-2480 Koppang N-2480 Koppang Norge Norge Tlf: (+47) Tlf: (+47) eller: (+47) eller: (+47) Fax: (+47) Fax: (+47) Åke Aronson Linn Svensson Viltskadecenter Viltskadecenter Grimsö forskningsstation Grimsö forskningsstation S Ridderhyttan S Ridderhyttan Sverige Sverige Tlf: (+46) Tlf: (+46) eller: (+46) : eller: (+46) eller: (+46)

10 Figur 1. Utbredelsen av ulveflokker (familiegrupper), sikre ulvepar og mulige ulvepar i Norge og Sverige i oktober-februar, vinteren

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen 1179 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015 Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

Det svensk-norske bjørneprosjektet

Det svensk-norske bjørneprosjektet Dl Det svensk-norske bjørneprosjektet 1984-1991 Petter Wabakken Anders Bjärvall Robert Franz&I Erling Maartmann Finn Sandegren Arne Säderberg NINA Norsk institutt for naturforskning Det svensk-norske bjørneprosjektet

Detaljer

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer Rapport 2006 Øystein Flagstad Roel May Cecilia Wärdig Malin Johansson Roy Andersen Henrik Brøseth Hans Ellegren 251

Detaljer

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA JAKT PÅ ULV I NORGE Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa Fjellrev i Norge 20122 Resultater fra det nasjonal le overvåkingsprogrammet for fjellrev Kristine Ulvund Øystein Flagstad Nina E. Eide Arild Landa NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn vårt ansvar 1 2 Rovvilt i norsk natur Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på fastlands-norge, og kongeørnen er vår nest største rovfugl. Disse

Detaljer

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer 2001-2003

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer 2001-2003 063 Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer 2001-2003 Øystein Flagstad Henrik Brøseth Eva Hedmark Hans Ellegren Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

1.0 Kommentarer til Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone

1.0 Kommentarer til Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone WWF-Norge (WWF), Norges Naturvernforbund (NNV) og Foreningen Våre Rovdyr (FVR) sitt langsiktige mål er at ulvebestanden i Norge skal være levedyktig og befinne seg i sine naturlige utbredelsesområder.

Detaljer

Overvåking av elvemusling i Norge

Overvåking av elvemusling i Norge 566 Overvåking av elvemusling i Norge Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold Bjørn Mejdell Larsen Leif Roger Karlsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Fjellreven. en truet art i de skandinaviske fjellene. Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten

Fjellreven. en truet art i de skandinaviske fjellene. Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten Fjellreven en truet art i de skandinaviske fjellene Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten Fjellreven en karakterart i de skandinaviske fjellene Fjellreven lever langt mot nord,

Detaljer

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012:

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 72 2010 Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 Ingvild Wartiainen, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Mari

Detaljer

876(77,1* $9 8/9, 125*( 2* 69(5,*( (W nuv MXELOHXP Lars I. Toverud

876(77,1* $9 8/9, 125*( 2* 69(5,*( (W nuv MXELOHXP Lars I. Toverud 876(77,1*$98/9, 125*(2*69(5,*( (WnUVMXELOHXP Lars I. Toverud )RURUG Dette arbeidet startet opp i 1997 da jeg fant en rekke ulvedrepte elger i skogen min i Aurskog. I årene som har gått frem til i dag,

Detaljer

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN 2008 BARENTSwatch BarentsWatch 2008 er utgitt av Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd med støtte fra Miljøverndepartementet, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen

Detaljer

DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävleborgs og Västernorrlands län.

DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävleborgs og Västernorrlands län. DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävleborgs og Västernorrlands län. Rapport 2006 Øystein Flagstad Roel May Cecilia Wärdig Malin Johansson Hans Ellegren 265 NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Utredning. Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune. Skadeomfang og forebyggende tiltak

Utredning. Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune. Skadeomfang og forebyggende tiltak Utredning Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune Skadeomfang og forebyggende tiltak Bjørn Roar Hagen Pål Fossland Moa Ole Morten Sand Åse Sofie Winther Lisbeth Aassve Tor Kvam

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

ELG I NORD-TRØNDELAG

ELG I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MILJØVERNAVDELINGEN ELG I NORD-TRØNDELAG RESULTATER FRA ELGUNDERSØKELSENE 1987-1990 OM VANDRINGSMØNSTER, BRUNST, KALVINGER OG DØDELIGHET AV ØYSTEIN LORENTSEN BJØRNAR WISETH

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde restaurering av et økosystem

Minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde restaurering av et økosystem Minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde restaurering av et økosystem Statusrapport etter fire sesonger Jon Erling Skåtan, Tom Aurebekk Udø Foto: O. Landsverk Forord Denne rapporten oppsummerer

Detaljer

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK NATURBRUK OG LANDBRUK Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? Camilla Anita Spansvoll Mai, 2008 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. Jakt på. bjørn i Norge

Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. Jakt på. bjørn i Norge Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Jakt på bjørn i Norge Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer