Velkommen til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til 2008 2009"

Transkript

1

2

3

4 Velkommen til

5 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill vilbli.no for rådgivere en praktisk gjennomgang av - hvordan du som rådgiver kan finne informasjon på vilbli.no og - hvordan du kan lære elevene å bruke vilbli.no

6 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Agenda Gjennomgang av vilbli.no Nytt på vilbli.no Videreutvikling Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill

7 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Gjennomgang av vilbli.no åpnet 15. oktober Horisontal meny Venstremeny Test deg selv! Sammendrag av søknadsprosessen Innganger med «filter» Rådgiver-status og -meny Skoleår Språk Videreutvikling

8 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Horisontal meny Forsiden Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier

9 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Horisontal meny Forsiden Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier

10 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Horisontal meny Forsiden Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier

11 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Horisontal meny Forsiden Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier

12 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Horisontal meny Forsiden Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier Hovedmeny

13

14 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Venstremeny

15 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Venstremeny

16 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Venstremeny

17 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Eksempel: Hvordan søker du?

18 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Eksempel: Hvordan søker du?

19

20

21

22

23

24

25 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Innganger med «filter» horselshemmet.vilbli.no privatskoler.vilbli.no ostfold.vilbli.no radgiver.vilbli.no

26

27

28 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Nyheter Sammenslåing av programområder i utdanningsprogram for studiespesialisering Hjelpemiddel til bruk i rådgivningen om videregående opplæring Overgangsregler for fremmedspråk gjelder til og med skoleåret

29 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Nyheter Sammenslåing av programområder i utdanningsprogram for studiespesialisering Hjelpemiddel til bruk i rådgivningen om videregående opplæring Overgangsregler for fremmedspråk gjelder til og med skoleåret

30 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Språk

31 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Videreutvikling Fagtilbud, dette vil bli hentet inn fra den enkelte skole i januar Høyere utdanning: Studier med opptakskrav Alle yrker, yrkesbeskrivelser og tilhørende utdanninger? Flere interaktive innganger?

32 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Tips til rådgivere Elevens spørsmål: Hva skal jeg velge? Vårt ønske: Komme tidlig til med informasjon og støtte for å hindre feilvalg/bortvalg i videregående opplæring Rådgiveren trenger verktøy til bruk i karriereveiledningen!

33 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Tips til rådgivere På vilbli.no finnes: Egen rådgivermeny Presentasjon (PowerPoint) Strukturkart kan lastes ned som pdf Oversiktskart «Hvordan velger du utdanning og yrke?» Test deg selv! Fagbeskrivelser hentet fra Grep Yrkesbeskrivelser med inndeling i egenskaper og krav, koblinger til yrker som ligner Intervjuer med kobling til yrker og programområder

34 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Tips til rådgivere På vilbli.no finnes: Strukturkart med beskrivelser og skoletilbud Skoletilbud i hele landet (når «Rådgiver» er valgt øverst til høyre) Skoletilbud for

35 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Trykket materiell Plakater Foreldrefolder med vilbli.no og vigo.no Vil bli noe! Folder med opplæringstilbud Hefter på 17 språk til minoritetsspråklige søkere

36

37

38 Vil bli noe! Videregående opplæring

39 Programfag i studieforberedende utdanningsprogram

40 Musikk, dans og drama Produksjonskonsept Hovedområdet omfatter idéutvikling knyttet til moderne produksjonsmetoder og nyere spillestiler. Sammenhenger mellom idé, produksjonsbetingelser, kunstneriske valg, funksjoner og publikum er sentralt. Hovedområdet omfatter også hvordan kunstnerisk, sosial og teoretisk kompetanse spiller sammen i produksjonsarbeidet. Utforsking av form Hovedområdet omfatter utforsking og eksperimentering med form, spillestil og virkemidler. Samtidens teateruttrykk og teaterets funksjon i samfunnet er sentralt. Hovedområdet omfatter også teaterets utvikling, nyskapende og eksperimentelt arbeid i utforming av regikonsept, og hvordan teateret speiler et moderne flerkulturelt samfunn. Ansvarsfunksjoner i realisering og formidling av forestillinger omfattes også av hovedområdet. Kompetansemål Produksjonskonsept Målet er at eleven skal kunne: utvikle og vurdere et produksjonskonsept drøfte sammenhengen mellom tema, arbeidsform, dramaturgi, spillestil og spillested kombinere teori og praksis i konseptutviklingen og gjøre selvstendige kunstneriske valg Utforsking av form Målet er at eleven skal kunne: bruke og vurdere ulike teaterformer og uttrykk eksperimentere med dramaturgi, spillestiler og scenografiske og tekniske virkemidler drøfte betydningen som ulike regivalg kan ha for en teaterproduksjon bruke elementer fra ulike kulturers formspråk, uttrykk og tradisjoner i ensemblets arbeid gjennomføre og vurdere en konseptbasert produksjon Programfagene for musikk Fag- og timefordeling Se side 7 og 8. Felles programfag Du skal bruke 1008 timer over tre år til felles programfag. Felles programfag 140 Musikk, dans og drama (på Vg1) Se side Ergonomi og bevegelse 1 56 Ergonomi og bevegelse 2 (bygger på 1) 140 Instruksjon og ledelse 140 Instrument, kor, samspill Instrument, kor, samspill 2 (bygger på 1) 140 Musikk i perspektiv Musikk i perspektiv 2 (bygger på 1) Valgfrie programfag Du skal bruke totalt 476 timer til valgfrie programfag over tre år. 56 av disse timene skal brukes på Vg1 til programfaget bevegelse eller programfaget lytting (spesielt utarbeidet for musikk). De øvrige 420 timene kan du velge å bruke til ytterligere fordypning i musikk og/eller til programfag fra eget eller andre studieforberedende utdanningsprogram. Programfag fra eget programområde 56 Bevegelse (velges på Vg1) Se side Lytting (spesielt utarbeidet for musikk, velges på Vg1) Se side Musikk 140 Musikk fordypning Musikk fordypning 2 (bygger på 1) 140 Samisk musikk og scene Programfag fra eget eller andre studieforberedende utdanningsprogram Dans Se side 21 Drama Se side 27 Musikk, dans og drama Se side 18 Idrettsfag Se side 4 Formgivingsfag Se side 103 Realfag Se side 46 Samfunnsfag og økonomi Se side 68 Språkfag Se side 91 Husk at ingen skoler tilbyr alle fag. Den enkelte skole bestemmer hvilke fag du kan velge mellom og hvilke trinn fagene kan tas på. 34

41 Musikk felles programfag V.MUS4-01 Ergonomi og bevegelse Formål Bevissthet og kunnskap om egen kropp og egne bevegelsesmuligheter er sentralt for all utøvelse av musikk. Gjennom lek, dans, idrett og naturopplevelser skal programfaget ergonomi og bevegelse bidra til en kroppslig naturlig og sunn musikkutøvelse. Ergonomi og bevegelse skal inspirere til aktivitet, fremme utholdenhet og utvikle motorikk og styrke for å forebygge slitasjeskader. Gjennom dans og bevegelse til musikk skal opplæringen bidra til å utvikle selvstendig motivasjon for fysisk utfoldelse, stimulere mental kapasitet og motivere til å tøye egne grenser for mestring. Ergonomi og bevegelse skal styrke den enkeltes skapende evne, mot og lyst til å bruke seg selv i fysisk sammenheng. Opplæringen skal synliggjøre sammenhenger mellom generell helsefremmende fysisk aktivitet og de spesifikt fysiske og motoriske aspektene knyttet til den enkeltes musikkutøvelse. Opplæringen skal videre legge til rette for samhandling og samarbeid, og for at den enkelte ut fra egne forutsetninger kan oppleve mestring og bevegelsesglede. Hovedområder Dans, bevegelse og idrett Hovedområdet omfatter norske folkedanser, stilhistoriske danser og danseformer fra vår tid. Idrett, samarbeid, toleranse og omsorg er også sentralt. Trening og livsstil Hovedområdet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av egentrening ut fra egne forutsetninger og mål i et helsefremmende perspektiv. Ergonomiske prinsipper, anatomi, livsstilsfaktorer og naturopplevelser er også sentralt. V.MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1 MUS2001 Timer 56 timer/år Karakter Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Elevene skal ikke opp til eksamen. Kompetansemål Dans, bevegelse og idrett Målet er at eleven skal kunne: vise noen norske folkedanser og stilhistoriske danser vise grunnleggende ferdigheter i individuelle idretter og lagidretter Trening og livsstil Målet er at eleven skal kunne: planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som fremmer utholdenhet, styrke og bevegelighet forklare grunnleggende prinsipper for trening og ergonomi forklare viktige faktorer som påvirker egentrening og livsstil planlegge, gjennomføre og vurdere opphold i naturen V.MUS2002 Ergonomi og bevegelse 2 MUS2002 Bakgrunn Ergonomi og bevegelse 1. Timer 56 timer/år Karakter Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Elevene skal ikke opp til eksamen. Kompetansemål Dans, bevegelse og idrett Målet er at eleven skal kunne: vise et utvalg danseformer fra vår tid vise ferdigheter i en individuell idrett og en lagidrett vise evne til forpliktende samarbeid, toleranse og omsorg Musikk, dans og drama 35

42 Music Management, bachelor Høgskolen i Hedmark GENS Musikerutdanning, bachelor, 4-årig Barratt Due musikkinstitutt GENS og opptaksprøve, nærmere beskjed fås ved henvendelse til lærestedet. Musikk, bachelor Ansgar Teologiske Høgskole og Høgskolen Stord/Haugesund, høgskolene i Hedmark og Volda GENS Musikk, årsstudium Ansgar Teologiske Høgskole og Høgskolen Stord/Haugesund, høgskolene i Bergen, Hedmark, Nord-Trøndelag, Vestfold, Østfold og Volda og Universitetet i Agder GENS Musikk, årsstudium Fjellhaug skoler og studentheim Bibel- og misjonshøgskole GENS og opptaksprøve, nærmere beskjed fås ved henvendelse til lærestedet. Musikk, det frie kandidatstudiet, bachelor, 4-årig Norges musikkhøgskole GENS og opptaksprøve, nærmere beskjed fås ved henvendelse til lærestedet. Musikk, menighet og ledelse, bachelor, 4-årig Høgskolen i Staffeldtsgate GENS og opptaksprøve, nærmere beskjed fås ved henvendelse til lærestedet. Musikkpedagogikk, bachelor, 4-årig Norges musikkhøgskole GENS og opptaksprøve, nærmere beskjed fås ved henvendelse til lærestedet. Musikkteknologi, bachelor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Musikkvitenskap, bachelor Høgskolen i Nesna GENS Musikkvitenskap, årsstudium Høgskolen i Nesna GENS Musikkvitenskap, bachelor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo GENS og opptaksprøve, nærmere beskjed fås ved henvendelse til lærestedet. N Nanoteknologi, master Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Opptakskrav, se Sivilingeniør, NTNU. Nanoteknologi, bachelor Universitetet i Bergen GENS og 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/3NA/ kombinasjonen 2KJ+3BT/kombinasjonen 2BI+3BT. Natur og friluftsliv, bachelor Høgskolen i Telemark GENS Natur og friluftsliv, årsstudium Høgskolen i Telemark GENS Natur- og kunnskapsturisme, årsstudium Høgskolen i Hedmark GENS Natur- og teknologifag, årsstudium Høgskulen i Sogn og Fjordane GENS og 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/3NA/kombinasjonen 2KJ+3BT/kombinasjonen 2BI+3BT. Naturfag, årsstudium Høgskolene i Nord-Trøndelag, Vestfold og Østfold GENS og 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/3NA/kombinasjonen 2KJ+3BT/kombinasjonen 2BI+3BT. Naturfag, årsstudium, samlinger Høgskolen i Nesna GENS og 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/3NA/kombinasjonen 2KJ+3BT/kombinasjonen 2BI+3BT. Naturfag (grunnstudium), årsstudium Høgskolen i Bodø GENS Naturfag for grunnskolelærere, årsstudium Høgskulen i Volda GENS og 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/3NA/kombinasjonen 2KJ+3BT/kombinasjonen 2BI+3BT. Naturressursforvaltning, bachelor Høgskolen i Finnmark GENS Naturvitenskapelige fag, årsstudium Universitetet i Bergen GENS og 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/3NA/kombinasjonen 2KJ+3BT/kombinasjonen 2BI+3BT. Nautikk, bachelor i ingeniørfag Høgskolen i Tromsø Opptakskrav, se Ingeniør. Nordisk, bachelor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Nordisk, årsstudium Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, universitetene i Bergen, Oslo og Stavanger GENS Nordisk språk og litteratur, bachelor Universitetet i Stavanger GENS Nordisk språk og litteratur, årsstudium Universitetet i Agder GENS Nordlige studier, årsstudium Høgskolen i Bodø GENS. Søkere med utenlandsk utdanning som oppfyller alle krav unntatt norsk, kan vurderes som kvalifisert. Nordområdestudier, årsstudium Høgskolen i Finnmark GENS Nordområdestudier, bachelor Høgskolen i Bodø GENS. Søkere med utenlandsk utdanning som oppfyller alle krav unntatt norsk, kan vurderes som kvalifisert. Norsk, årsstudium Høgskolene i Buskerud, Hedmark, Telemark, Vestfold og Østfold GENS Norsk, årsstudium, deltid Høgskolen i Buskerud GENS Norsk (nordisk), årsstudium Høgskulen i Volda GENS Norsk (nordisk), årsstudium, deltid Høgskulen i Volda GENS Norsk og medier, bachelor Universitetet i Agder GENS Norsk som andrespråk, årsstudium Universitetene i Bergen og Oslo GENS Nye medier, bachelor Universitetet i Bergen GENS O Odontologi, master Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø GENS og 2MX/2MY/3MZ og 2FY og 3KJ. Offentlig organisering og ledelse, bachelor Universitetene i Bergen og Oslo GENS Offentlig styring, bachelor Høgskolen i Oslo GENS Offshore, industriell teknologi og ledelse, master Universitetet i Stavanger Opptakskrav, se Sivilingeniør. Offshoreteknologi, master Universitetet i Stavanger Opptakskrav, se Sivilingeniør. Offshoreteknologi - teknisk miljøvern, master Universitetet i Stavanger Opptakskrav, se Sivilingeniør. Opplevelses- og attraksjonsutvikling, bachelor Høgskolen i Lillehammer GENS Opplevelsesproduksjon og interaktive medier, bachelor Høgskolen i Hedmark GENS Studienavn Høgskole / universitetet Ernæring, bachelor Universitetet i Oslo GENS og 2MX/2MY/3MZ og 2FY og 3KJ. Opptakskrav GENS = Generell studiekompetanse Opptakskrav til høyere utdanning 137

43

44

45

46 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Hefter på 17 språk

47 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Tips til elever Bruk innganger og trykk på lenker Test deg selv! Yrkesbeskrivelser med koblinger til yrker som ligner Intervjuer med kobling til yrker og programområder

48 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Tips til elever Gå systematisk til verks «Hvordan velger du utdanning og yrke?» Oversiktskart Strukturkart med beskrivelser og skoletilbud Fagbeskrivelser hentet fra Grep Opptakskrav til høyere utdanning

49 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill Tips til elever Husk! Velg fylket ditt! Innganger med «filter» Sammendrag av søknadsprosessen Språk

50 Nytt på vilbli.no Tips til rådgivere Vil bli noe? Fagopplæring Videreutvikling Organisering Innspill Innspill

51 Nytt på vilbli.no Tips til rådgivere Vil bli noe? Fagopplæring Videreutvikling Organisering Innspill Innspill

52

Velkommen til 2008 2009

Velkommen til 2008 2009 Velkommen til 2008 2009 Gjennomgang av vilbli.no Tips til rådgivere Trykket materiell Tips til elever Innspill vilbli.no for rådgivere en praktisk gjennomgang av - hvordan du som rådgiver kan finne informasjon

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG U T D A N N I N G S V A L G KATALOG FOR UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et samarbeid mellom grunnskolene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter? PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG FOR 9. TRINN I ASKER OG BÆRUM 2010/2011 Kursoversikt Utdanningsvalg 2010/2011 Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer