NNMPF-NYTT 2003: 3. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 2 september 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNMPF-NYTT 2003: 3. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 2 september 2003"

Transkript

1 NNMPF-NYTT 2003: 3 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 2 september 2003 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i (English version attached). Velkommen til NNMPF- konferansen januar 2004 ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning, Hamar, Norge. Tema for konferansen vil være Musikkpedagogikken og vitenskapstradisjonene. Fire hovedforelesere innen hovedtemaet er engasjert: Kirsten Fink-Jensen og Svein-Erik Holgersen (Danmarks Pædagogiske Universitet), Thorolf Krüger (Høgskolen i Bergen) og Petter Dyndahl (Høgskolen i Hedmark). Som vanlig blir det mulig å presentere doktorgradsprosjekter som er under arbeid: a) plenumspresentasjon med oppnevnt kommentator: tidsramme 45 minutter med maks 15 minutters innledende beskrivning av prosjektet og 30 minutter til diskusjon/spørsmål. b) presentasjon i parallellsesjoner: tidsramme 30 minutter (inkludert diskusjon/spørsmål) Oppgi i påmeldingen om du ønsker å delta i en av disse presentasjonsformene. De som ønsker å presentere i plenum med kommentator (alternativ a.) må sende inn et manuskript på 5-10 sider om det de vil presentere. Tenk på å vinkle arbeidet mot konferansens tematikk, dvs. å legge vekt på vitenskapsteoretiske perspektiv. Frist 17. november Sendes til Siw G. Nielsen som vedlegg til mail: De som ønsker å presentere i en parallellsesjon (alternativ b.) må sende inn et manuskript på 2-5 sider. Frist 17. november Sendes til Siw G. Nielsen som vedlegg til mail: Det blir også mulig å presentere avsluttede doktorgradsprosjekter i plenum: tidsramme 30 minutter. Oppgi i påmeldingen om du ønsker dette.

2 Preliminary programme Thursday 8. January Kl Registration (Vestibylen) Kl Lunch (Kantina) Kl Welcome by Siw G. Nielsen, Norges musikkhøgskole, leader. Kl Lecture by Kirsten Fink-Jensen, DPU Kl Questions and discussion Kl Coffee Kl Lecture by Sven-Erik Holgersen, DPU Kl Questions and discussion Kl Parallel-sessions, presentation of projects in progress. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Friday 9. January Plenary-session, presentation of projects in progress with appointed commentator Coffee Presentation of completed PhD.- projects Parallellsessions with presentation of projects in progress Lunch Lecture by Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark. Questions and discussion Coffee Parallel-sessions, presentation of projects in progress: Presentation of completed PhD.- projects Saturday 10. January Kl Presentation of projects in progress with appointed commentator: Kl Break Kl Lecture by Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen. Kl Questions and discussion Kl Parallel-sessions, presentation of projects in progress Kl Lunch Kl Parallel-sessions, presentation of projects in progress Kl Break Kl Parallel-sessions, presentation of projects in progress Kl Conference dinner Kl Sunday 11. of January Summary and evaluation. Network assembly: Elections.

3 Økonomi: Pris per person per døgn på hotell: o i enkeltrom: NOK 753 inkl. frokost. o i dobbeltrom: NOK 525 inkl. frokost. Konferanseavgift: NOK 900 (dekker lunsj torsdag, fredag og lørdag, kaffe + konferansemiddag lørdag kveld) Overnattingen betales direkte til hotellet ved avreise. Konferanseavgiften betales på forhånd samtidig med påmeldingen, frist 17.nov Nettverket har ikke fått økonomisk støtte til konferansen. Dette betyr at det ikke blir gitt reisebidrag til aktive deltakere fra nettverket sentralt. Deltakerne oppfordres om å søke støtte fra egen institusjon. Konferansested: Høgskolen i Hedmark - Hedmark University College Avdeling for Lærerutdanning - Faculty of Teacher Education Holsetgt. 31 N-2318 Hamar Overnatting: Victoria First Hotel Hamar Strandgt. 21, 2317 Hamar Tel: Fax: Web: Reise: Hamar ligger én times avstand nord for Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det går tog hver time fra flyterminalen direkte til Hamar. Både konferansested og hotell ligger i sentrum av Hamar med gangavstand til jernbanestasjonen.

4 Påmelding med frist 17. november 2003 til Siw Graabræk Nielsen post: Siw Graabræk Nielsen Norges musikkhøgskole PB 5190 Majorstua N Oslo Tlf.: Fax: Konferanseavgiften (frist 17. november 2003) betales til: Kontonr , Norges musikkhøgskole, PB 5190 Majorstua, N Oslo, Norge Merk giroen med: Nordisk nettverk Hamarkonferansen prosjektkode og navn på deltaker.

5 Påmeldingsskjema til NNMPF- konferansen Hamar januar 2004 Navn:.. Institusjon:.. Adresse: (sett kryss) 1. Jeg ønsker å delta alle dager 2. Jeg ønsker overnatting i enkeltrom 3. Jeg ønsker overnatting i dobbeltrom (romkamerat: ) 4. Jeg ønsker IKKE overnatting torsdag-fredag 5. Jeg ønsker IKKE overnatting fredag lørdag 6. Jeg ønsker IKKE overnatting lørdag søndag 7. Jeg ønsker vegetarkost 8. Jeg sender et manus som attachment til til o til plenumssesjon (alternativ a., 5-10 sider) o til parallellsesjon (alternativ b., 2-5 sider) o hvor langt er du i ditt prosjekt? 1. I begynnelsen 2. I midten 3. I sluttfasen 9. Jeg ønsker å presentere et avsluttet doktorgradsprosjekt Påmeldingen returneres enten i en vanlig eller printes ut og returneres som vanlig post.

6 English version: NNMPF-Newsletter 2003: 3 Nordic Network for Research in Music Education, 1 st of September 2003 Dear network colleagues. This is a letter of invitation to our conference in Welcome to the NNMPF- conference th 11th of January 2004 at Hedmark University College, Faculty of Teacher Education, Hamar, Norway. The theme of the conference is Music education and the traditions of philisophy of human and social sciences. Four keynote speakers are engaged: Kirsten Fink-Jensen og Svein-Erik Holgersen (Danmarks Pædagogiske Universitet), Thorolf Krüger (Høgskolen i Bergen) og Petter Dyndahl (Høgskolen i Hedmark). Presentations of PhD- projects in progress: a) presentations in plenary-sessions with an appointed commentator: timeframe 45 minutes with max 15 minutes description of the project and 30 minutes for discussion. b) presentations in parallel-sessions: timeframe 30 minutes (included discussion/questions) Please state in your registration form if you want to give a paper presentation in one of these two sessions. If you want to give a presentation in a plenary-session with commentator (alternative a.), submit a manuscript of 5-10 pages about what you want to present. Consider main theme of the conference. Deadline: 17 th of November Mail it to Siw G. Nielsen as an attachment: If you want to give a presentation in a parallel-session (alternative b.), submit a manuscript of 2-5 pages. Deadline: 17 th of November Mail it to Siw G. Nielsen as an attachment: It is also possible to present a completed PhD- project in plenary-sessions: timeframe 30 minutes. State in your registration form if you want to do this.

7 Economy Accomodation for one person per day: o in single room: NOK 753 breakfast included o in double room: NOK 525 breakfast included Conference fee: NOK 900 (includes lunch Thursday, Friday and Saturday, Coffee and Conference dinner Saturday evening) The accomodation is paid for at the hotel by departure. The Conference fee must be paid in advance by the 17 th of November Unfortunately it is not possible to apply for travelgrants from the Network. Participants have to apply for financial support at their own institutions. Conference venue: Høgskolen i Hedmark - Hedmark University College Avdeling for Lærerutdanning - Faculty of Teacher Education Holsetgt. 31 N-2318 Hamar Accomodation: Victoria First Hotel Hamar Strandgt. 21, 2317 Hamar Tel: Fax: Web: Travel: The little town Hamar is located one hour north of Oslo Airport, Gardermoen. Trains leave for Hamar every hour directly from the airport terminal. Both the conference venue and the hotel are located in the centre of Hamar and are both in walking distance from the railway station.

8 Registration with deadline 17 th of November 2003 to Siw G. Nielsen or by post: Siw G. Nielsen Norwegian Academy of Music Box 5190 Majorstua N Oslo Norway Conference fee (deadline 17 th of November 2003) paid into: Account no , Norwegian Academy of Music, Box 5190 Majorstua, N Oslo, Norway Please lable the giro inpayment form: Nordic network Hamar Conference Project code and name of participant.

9 Registration form to the NNMPF- conference at Hamar 8 th 11 st of January 2004 Name:.. Institution:.. Address: (tick) 1. I want to participate alle days 2. I want to stay in a single room 3. I want to stay in a double room (roommate: ) 4. I do NOT want any accomodation Thursday to Friday 5. I do NOT want any accomodation Friday to Saturday 6. I do NOT want any accomodation Saturday to Sunday 7. I want vegetarian food 8. I have attached a manuscript as a attachment to o for plenary-session (alternative a., 5-10 pages) o for parallel-session (alternative b., 2-5 pages) o Are you in 1. the beginning of your project? 2. the middle of your project? 3. the end of of your project? 9. I want to give a presentation of my completed PhD- project Please return the registration form in an ordinary or as a outprint by postal mail

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer SECOND ANNOUNCEMENT Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer DEN 7. NORDISKE KONFERANSE OM BARNE MISHANDLING OG OMSORGSSVIKT ENGLISH VERSION: PAGE 13

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions www.nordicpublictransport.com InformNorden & Nordisklokaltrafikk 11 13 June 2014 Oslo, Norway Sponsors & Exhibitors Welcome to Oslo and Nordic

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 3, 20. Mars 2009 Presidenten har ordet Hei alle sammen. Dette er uten tvil noen meget spennende måneder vi går inn i nå. På den ene siden, har vi rekordrask økning i arbeidsledigheten, og antall

Detaljer

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE WELCOME VELKOMMEN LYKKE TIL MED STUDIETIDEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK! Høgskolen i Gjøvik (HiG) legger stor vekt på å skape et miljø kjennetegnet

Detaljer

llllllflll fal stad SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september 2013

llllllflll fal stad SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september 2013 llllllflll fal stad Sør- Trøndelag Fylkeskommune v l fylkesordfører Tore O. Sandvik Nord-Trøndelag Fylkeskommune v l fylkesordfører Gunnar Viken SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Søknad til Study Abroad ved UTS

Søknad til Study Abroad ved UTS Søknad til Study Abroad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting NKA 8/14 Internasjonalt arbeid Saksdokumenter. a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting 13./14. 9. 2013 Forslag til vedtak: t tar informasjonen

Detaljer

NORSK ASFALTFORENINGS STUDIETUR 2008 LISBOA/PORTUGAL 24. 27. SEPTEMBER

NORSK ASFALTFORENINGS STUDIETUR 2008 LISBOA/PORTUGAL 24. 27. SEPTEMBER NORSK ASFALTFORENINGS STUDIETUR 2008 LISBOA/PORTUGAL 24. 27. SEPTEMBER Norsk Asfaltforenings studietur til Portugal 2008 24. 27. september Onsdag 24. september Avreise kl.15.10 fra Gardermoen. Ankomst

Detaljer

RECANTO NEWS Condominium Residencial Recanto Zumbi www.recantozumbi.no o g Facebook: Recanto Zumbi i Brasil

RECANTO NEWS Condominium Residencial Recanto Zumbi www.recantozumbi.no o g Facebook: Recanto Zumbi i Brasil To / til: Owners at Recanto / Eierne på Recanto Date / Dato: 12.02.2012 English version Odd Løkken has left us On January 11, our beloved Recanto neighbour in A 14, Odd Løkken, died after a short time

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Escape Travel Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL RUSSLAND OG KINA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions InformNorden & The theme of Nordic Public Transport 2014 will be new trends requiring new solutions. The conference location is on and around

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer