KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) us-ost.no Øystein Bjørke Olsen Kristine Langmyr Lillehammer 22. oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.r us-ost.no Øystein Bjørke Olsen Kristine Langmyr Lillehammer 22. oktober 2013"

Transkript

1 KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst Kristine Langmyr Faglig rådgiver KoRus-Øst Lillehammer 22. oktober 2013

2

3 Oppdrag fra Helsedirektoratet Tildelt fagområde som nasjonalt spisskompetanse: avhengighetsproblemer knyttet til pengespillproblemer 1 og problematisk spilleatferd 2. 1) Fra ) Fra 2009 Kilde: Helsedirektoratets oppdragsbrev 2013 Kompetansesenter rus region øst

4 Er overdreven bruk av dataspill en avhengighet? ICD-10 F 63.0 Patologisk spillelidenskap Karakteriseres av hyppige, gjentatte spilleepisoder som dominerer personens liv på en måte som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold.

5 Ingen offisiell diagnose Noen argumenter mot dataspillavhengighet Anklaget for å skille dårlig mellom dataspillavhengighet og høy involvering eller engasjement Å bruke mye tid på noe er i seg selv ikke et kriterium (f.eks. bruker mange mye tid på TV) Avhengigheten er ofte definert av omverdenen ut fra deres subjektive oppfatning av hvordan tiden bør benyttes Overdreven dataspilling kan være et symptom på et underliggende problem (skolevegring, mobbing, kjedsomhet, ensomhet, en form for flukt) Ingen forhold ved dataspillene i seg selv som kan sies å være avhengighetsskapende. Dersom dataspill i seg selv er avhengighetsskapende skulle flere hatt problemer i forhold til hvor mange som spiller. Dataspillavhengighet er et mediaskapt hysteri

6 Noen argumenter for dataspillavhengighet Ikke alle vurderinger vedrørende dataspillavhengighet er subjektive (spille framfor å jobbe og studere, sove, ha kontakt med familie etc.) Selv om overdreven dataspilling er utløst av underliggende faktorer betyr ikke dette at dataspillavhengighet ikke finnes (samme argument for alkohol, narkotika etc.) Selv om et fåtall av dem som spiller data ikke er avhengige betyr ikke dette at dataspill ikke kan gi avhengighet (jfr. pengespill og alkohol). I likhet med andre avhengigheter er dataspillavhengighet styrt av både positiv forsterkning (vinne, slå andre spillere, mestre utfordringer) og negativ forsterkning (unngå å kjenne på indre ubehag, flukt). Selv om en atferd (f.eks. dataspill) starter som en mestringsstrategi, blir det en avhengighet når en mister kontrollen over den.

7 Internet Gaming Disorder Foreslått under seksjon III i DSM-V: Recommended for further research : A. Opptatt av spill på internett B. Abstinenssymptomer når internett tas bort C. Toleranse: Behov for å bruke økende mengde tid på internettspill D. Mislykkede forsøk på å kontrollere spilling på internett E. Forsetter med eksessiv internettbruk til tross for negative psykososiale problemer F. Tap av interesser, tidligere hobbyer, underholdning som et resultat av (og med unntak av) spill på internett G. Bruk av spill på internett for å unngå eller lette dysforisk sinnstemning H. Har løyet til familiemedlemmer, behandlere eller andre mht hvor mye det spilles på internett I. Har satt i fare eller tapt en viktig relasjon, jobb, utdannelse- eller jobbmulighet på grunn av internettspilling American Psychiatric Association. Lastet ned fra

8 Rett til behandling Helsetilsynet - Ber om uttalelse - Behandling av barn med spilleavhengighet Svar fra Helsedirektoratet Vil barn som er avhengige av online rolle-/strategispill (ikke pengespill) kunne ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten? Avhengighet av denne typen spill er ikke i dag en egen diagnose innenfor ICD-10. Dette vil imidlertid ikke være avgjørende i vurderingen av om det foreligger rett til nødvendig helsehjelp i det konkrete tilfelle. Hvorvidt et barn med store problemer knyttet til denne typen spill har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd, vil derfor måtte basere seg på en individuell, konkret medisinskfaglig vurdering knyttet opp til kriteriene i prioriteringsforskriften 2; tilstandens alvorlighet, forventet nytte av behandlingen og et rimelig forhold mellom kostnader og forventet nytte.

9

10 Jeg spiller ikke online rollespill. Dels fordi de er for tidkrevende for meg, og dels fordi jeg ikke har lyst til å drepe rotter i timesvis for å få muligheten til å drepe litt større rotter. Den repeterende, monotone fremgangen i mange online rollespill har derimot en hensikt. Du går opp i nivå og blir kraftigere, mer utholdende og får tilgang til stadig kulere og bedre våpen, nye oppdrag og nye områder å utforske. Med jevne mellomrom avbrytes det monotone med berusende, episke oppdrag og våpen og utstyr som gir deg gåsehud. På sitt beste er denne formelen sterkt avhengighetsdannende, og la oss glemme at dette er noe disse spillene får massiv kritikk for et lite øyeblikk. For dette er også onlinespillenes største styrke Men jeg spiller altså ikke online rollespill, selv om jeg i utgangspunktet liker grunnkonseptet. Den jevne strømmen av belønning for ditt arbeid er noe som tiltaler meg. Av Rune Fjeld Olsen kl. 08:16 Kilde: VG NETT

11 Storspillere

12 Hvor mange har symptomer på dataspillavhengighet Tilsvarer ca 3500 norske ungdommer i alderen 12 til 17 år

13 Spillindustriens målsetting Få mennesker til å spille (og fortsette å spille) Metodene som benyttes for å oppnå målsettingen - kan hovedsakelig deles i to typer situasjonelle og strukturelle faktorer (Griffiths, 1993; 1995)

14 Personlige Faktorer Situasjonelle faktorer Strukturelle faktorer

15 Situasjonelle faktorer Situasjonelle faktorer er alt som skal lokke folk til spillene begynne å spille. Eksempler er: Ubegrenset tilgang til Internett (Bredbånd, trådløst nettverk) Ingen eller lave økonomiske utgifter forbundet med spillingen Spilleren selv har sjelden noen utgifter knyttet til sin spilling. Gratis prøveperiode Spillet gir positive sideeffekter i hjemmet ved oppstart av spilling.

16 Strukturelle faktorer Strukturelle faktorer er det attraktive ved spillinnretningene som får folk til å bli ved spillene, og som for enkelte medfører utvikling av problematisk spilleatferd. Eksempler er: 1. Et forutsigbart oppsett av regler og gjensvar i spillet. 2. Samarbeid og gjensidig avhengighet spillerne imellom. Skaper sosial tilhørighet 3. Samhandling og kommunikasjon spillerne imellom. Mye av denne kommunikasjonen foregår også utenfor selvet spillet i chatterom. 4. En døgnet-rundt aktivitet i det virtuelle samfunn som gjør at spillet fortsetter selv om spilleren selv er logget av. 5. Spillets krav til mestring står i forhold til spillerens ferdighetsnivå på en slik måte at spilleren til en hver tid opplever en viss grad av mestring.

17 Strukturelle faktorer forts. 6. Belønning og straff Belønning f.eks. poeng, gå til høyere nivå, samle items, unike sjeldne items, personlige rekorder, liste over delmål nådd, near miss (klare f.eks. 3 av 4 hindre), feedback på hva som gjøres feil, hørsels- og synsbelønninger ved hensiktsmessige bevegelser eller trekk, elektroniske lyder eller lysflash, høy hendelsesfrekvens, umiddelbar forsterkning Straff, f.eks. tapsscener, starte nivået på nytt, miste poeng/items, skadet i spill ) 7. Andre spilleres oppmerksomhet og beundring/ annerkjennelse i spillet. Rankinglister og synlig poengskår 8. Narrative og identitetsegenskaper (skape karakterer, historie innebygget i spillene, mange genre med appell til ulike personer)

18

19 Ikke bekymret Foreldrekompetanse - Fra bekymring til handling Større involvering blant foreldre. Kunnskap om både faresignaler og positive sider Ikke bekymret Bekymret Bekymret Handling Viktigheten av å forstå og akseptere dagens medieuttrykk blant barn og unge.

20 Empati Empati (fra Gresk, empatheia, bokstavelig: "inn-følelse." Må ikke forveksles med sympati) er evnen til å forstå en annens sinnstilstand eller følelser. Empati er således ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, men innebærer også evnen til å forstå andres motiver for handling samt deres verdier og holdninger. Et viktig moment i empati, som skiller det fra egosentrisme, er at man opplever de andres motiver, for eksempel, som deres, og ikke bare sine egne; i empati kan andres motiver avvike fra ens egne. Det motsatte vil være egosentrisme, som er manglende evne til å se en sak fra en annen synsvinkel enn sin egen. Kilde:

21

22 Foreldre kontroll og tillit: Andel som mener ulike utsagn om forholdet til foreldrene passer svært godt eller passer ganske godt. Jeg stoler på mine foreldre Mine foreldre stoler på meg Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av de vennene jeg er sammen med på fritida Mine foreldre kjenner foreldrene til mine venner Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine trinn 9. trinn 10. trinn Lillehammer

23 Foreldre innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? trinn 9. trinn 10. trinn Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger har jeg avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem Lillehammer

24 Foreldre regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? trinn 9. trinn 10. trinn Ja Nei Vet ikke Lillehammer

25 Foreldre regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? trinn 9. trinn 10. trinn Ja Nei Vet ikke Annen kommune

26 Tobakk og rusmidler bruk av rusmidler siste år: Andel som har brukt ulike rusmidler minst én gang siste 12 måneder Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Drukket smuglersprit eller hjemmebrent Sniffet (for eksempel lim) Brukt hasj eller marihuana Brukt andre narkotiske stoffer trinn 9. trinn 10. trinn Lillehammer

27 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke Følt at alt er et slit Bekymret deg for mye om ting Hatt søvnproblemer Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt deg stiv eller anspent Følt håpløshet med tanke på framtida Vært sint og aggressiv Følt deg ensom trinn 9. trinn 10. trinn Lillehammer

28 M44 Dataspill: Andel som svarer ja på ulike påstander om dataspill Har foreldrene dine satt noen grenser for når eller hvor lenge du får lov til å spille? 17 Gutter 47 Jenter Har foreldrene dine eller andre uttrykt bekymring på grunn av spillingen din? 7 31 Har spillingen ført til konflikter, krangling i din familie? 6 22 Synes du selv at du spiller for mye? 6 19 Har du forsøkt å redusere spillingen uten at du har klart det? 6 15 Har du vært borte fra skolen på grunn av spilling? Lillehammer

29 Foreldre satte foten ned for dataspill Foreldre på Vestnes orket ikke lenger å se på at sønnene deres forsvant inn i den virtuelle verden. Nå får ingen spille World of Warcraft på mandag og onsdag, og på de andre hverdagene ikke lenger enn til kl 22. Det er lettere å være verdens verste mor når en er det i selskap med 10 andre damer (En mors uttalelse) Kilde: Folket nr februar 2006

30 Regulering Det du ikke kan tvinge igjennom, skal du ikke kommandere Sokrates

31 Utsagn om MMO-spilling Jeg har meningsfulle samtaler med dem jeg spiller sammen med Jeg snakker ikke så ofte med gruppemedlemmer/de jeg spiller med Jeg har noen gode venner i spillet Jeg spiller ofte alene i spillet Jeg liker å fleipe og å si morsomme ting til de jeg spiller med Jeg snakker om meg selv og personlige tema med vennene mine i spillet Venner i spillet har hjulpet meg når jeg har hatt trøbbel eller problem i den virkelige verden Jeg er en effektiv gruppeleder Jeg vil heller følge enn å lede Jeg liker å kjenne meg mektig i spillet Å få til store ødeleggelser, DPS, er tilfredsstillende Jeg prøver hele tiden å sette meg mål i spillet og å nå disse Jeg orker ikke mennesker som bare bryr seg om å levle Det er viktig for meg å få tak i best mulig utstyr/gear Jeg prøver å øke mine XP gain så mye som mulig Jeg undersøker mye om en klasse før jeg starter karakteren Jeg liker å vandre rundt og utforske verden

32 Utsagn om MMO forts. Jeg har lært noe om meg selv ved å spille spillet Jeg forstår virkelige verdens grupper og det som skjer i dem bedre etter å ha spilt spillet Jeg liker flukten i spillet Jeg liker å bli sugd inn i en fantasiverden Å spille spillet gir meg fri fra stress og mas i hverdagen og den virkelige verden Å spille spillet hjelper meg å glemme noen av de virkelige verdens problemer jeg har Jeg liker å prøve ut nye roller og personligheter med karakteren min Måten jeg er på i spillet er den måten jeg er på i den virkelige verden Mennesker som rollespiller overdrevent kjeder meg Jeg liker opplevelsen av å være en del av en historie Jeg lager min karakters historie Jeg liker å manipulere andre spiller i spillet slik at de gjør sånn som jeg vil Jeg liker å dominere i spillet Jeg liker å erte eller irritere andre spillere Jeg ber om penger eller gjenstander i spillet Det er viktig for meg å få tak i gjenstander med så lite hjelp fra andre som mulig

33

34

35 Utdanningstilbud

36 Publikasjoner Kan bestilles eller lastes ned på

37 Et universelt program rettet mot alle foreldre til elever i ungdomsskolen.

38 Barn som kunnskapskilde foreldre som forbilder Barn gjør ikke som vi sier de skal, men gjør som vi gjør En myte uten forankring på tobakk- eller alkoholens område

39 Vanlige skolestrategier Temadager Informasjon om hva som hender med hjernen og kroppen Kunnskap om ulike stoffer Avskrekkende eksempel, gjerne med en tidligere rusavhengig

40 Vanlige skolestrategier Temadager Informasjon om hva som hender med hjernen og kroppen Kunnskap Informerer om ulike om stoffer skadevirkninger Avskrekkende eksempel, gjerne med en tidligere rusavhengig

41 Erfaringer med ANT-undervisningen Skolene vurderer positivt, elevene er fornøyd Effektvurderinger viser nedslående resultater Innsatsen er intuisjonsbaserte snarere enn kunnskapsforankrede Mange lærere, noen skoler og få skoleeiere legger en målrettet strategi for det forebyggende arbeidet Kompetansesenter rus region

42 Erfaringer med ANT-undervisningen Skolene vurderer positivt, elevene er fornøyd Effektvurderinger viser nedslående resultater Innsatsen er intuisjonsbaserte snarere enn kunnskapsforankrede Mange lærere, noen skoler og få skoleeiere legger målrettet Det rekker strategi ikke for det med forebyggende en god arbeidet intensjon

43 Ta utgangspunkt i de viktige årsaksfaktorerene Det finns hyllmetere med litteratur om risiko og beskyttelsesfaktorer Lurt å fokusere på betydningsfulle faktorer som det er mulig å påvirke. Kompetansesenter rus region

44 Et regnseksempel Her har vi en skole med 100 elever

45 Normalgruppe: 90 % Risikogruppe: 7 % Problemgruppe: 3 %

46 Relativ risiko (RR) for å utvikle en asosial personlighet RR = 10 % RR = 25 % RR = 40 % De fleste med problemer er å finne i normalgruppen, men de mest alvorlige og vanskelige problemene finner vi i problemgruppen.

47 Intervensjon Ungdom som blir Ungdom som skjenkes skjenket alkohol øl og vin hjemme lærer hjemme drikker mer seg Foreldre å forholde seg til ute blandt sine alkohol bedre enn de venner. som drikker i smug Informasjon om ungdom og alkohol Felles overenskomster En seiglivet myte Råd om tydelige grenser Kompetansesenter rus region

48 Foreldrenes innstilling til drikking blant ungdom har betydning % Foreldrenes holdning Restriktiv Tillatende 0 Aldri > 10 ganger Andelen (%) av 16-åringer som oppgir at de aldri har vært beruset, eller at de har vært beruset mer 10 ganger det siste året, i forhold til foreldrenes holdning til drikking blant ungdom.

49 Foreldre Informasjon om ungdom og alkohol Felles overenskomster Råd om tydelige grenser Klasseoverenskomst Klasseoverenskomst Klasseverenskomst Vi foreldre i klasse er Vi enige foreldre i at våre i klasse barn: er enige Vi foreldre Ikke i bør at vi i 8e være skal har ute påse kommet etter at kl våre overens barn om på hverdager respekterer att: regelen *vi informerer om å bruke hverandre om sykkelhjelm. vi Ikke ser hverandres bør være ute barn etter i kl urovekkende på fredager situasjoner. og lørdager. *Vi foreldre kontaktar Som hverandra forelder når i våre klassen barn vil tilslutter overnatte jeg hos meg hverandre. denne (den overenskomsten. som huser gjesten tar initiativ). navn Kompetansesenter rus region barnets navn underskrift fra forelder

50 Foreldre Informasjon om ungdom og alkohol Felles overenskomster Råd om tydelige grenser Noen enkle regler om alkohol: Vær tydelig på hva som gjelder i familen Snakk med barnet om alkohol og narkotika. Klargjørt hvilke regler som gjelder. Barn og ungdom vil ha entydige regler. Si NEI - snakk om at ungdom i grunnskolen ikke skal befatte seg med alkohol og narkotika i det hele tatt. Skjenk ikke ungdom alkohol hjemme. Det finnes ikke belegg for at ungdom som drikker eller får teste alkohol hjemme drikker mindre enn andre. Det hender oftere enn man tror at eldre søsken kjøper alkohol til sine yngre søsken. Snakk om dette hjemme. Kompetansesenter rus region

51 Nettadresser KoRus-Øst: Ungdata: NOVA: Voksne for barn: Forebyggende arbeid: Oppdatert kunnskap og veiledning på helsefeltet:

52 Takk for oss!

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet Hélène Fellman Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet 2. UTGAVE INNHOLD Side 3 4 6 8 16 22 30 Kapittel Forord 1. Kommunikasjonsvaner i endring 2. Spillevaner i endring

Detaljer

Spillevaner i endring Hva er spill?

Spillevaner i endring Hva er spill? Innhold Innledning Kommunikasjonsvaner i endring Spillevaner i endring Hva er spill? Hvilke spill er i endring? To viktige ord Kokkong -tilværelse En ny type spill Virtuell økonomi Fenomenet MMORPG Spillets

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

DATASPILLAVHENGIGHET

DATASPILLAVHENGIGHET DATASPILLAVHENGIGHET Jubileumsseminar rus Haugesund 12. juni 2014 presentert av Eli Torild Hellandsjø Bu dr. psychol/psykologspesialist Stiftelsen Bergensklinikkene TEMA Hva er dataspillavhengighet: finnes

Detaljer

Arbeid med spilleproblematikk. BUP Levanger 2000-2013

Arbeid med spilleproblematikk. BUP Levanger 2000-2013 Arbeid med spilleproblematikk. BUP Levanger 2000-2013 Fra pengespillproblematikk til problematisk dataspillatferd Pilotprosjekt høsten 2000 Prosjektmidler: Handlingsplanen mot pengespillproblemer 2005

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen Kenneth Dahlgren AKAN publikasjon 2/2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 INNLEDNING: KORT OM AKAN OG INNSATS MOT SPILLEPROBLEMATIKK...

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Psykolog Peter Prescott Psykolog Randi Skjerve Stiftelsen Bergensklinikkene Poliklinikken Pb 297 Sentrum 5804 Bergen Utarbeidelsen av denne manualen er finansiert

Detaljer

Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN

Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN FORELDRE ER DE VIKTIGSTE FOREBYGGERNE Foreldre er de aller viktigste personene for sine barn - også i ungdomstiden. Foreldre

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp No.1/mai 13 En temaavis om avhengighet No. 3 / Febr. 08 avhengighet snu avisen og les mer om kroniske sykdommer Be om hjelp foto: anne liv ekroll Spillavhengighet Er du avhengig av spill? Lær deg å se

Detaljer

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater Tormod Øia Rapport nr 9/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

når barn og unges dataspilling skaper bekymring

når barn og unges dataspilling skaper bekymring En liten veileder om problemspilling LOADING 10% når barn og unges dataspilling skaper bekymring til foreldre og barnefaglig personell LOADING 20% Innledning Dataspill er en naturlig del av barn og unges

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer