Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015"

Transkript

1 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet på oppdrag fra Helsedirektoratet

2 Bakgrunn Helsedirektoratet utlyste konkurranse med bakgrunn i Kompetanseløftet 2015 Samarbeidspartene HH, RO og Fagakademiet vant anbudet Partene har også tidligere samarbeidet om andre oppdrag HH har god erfaring med store nasjonale utdanningsprogram RO og Fagakademiet har lang praksis knyttet til kompetansearbeid i kommunene og deres regionale nedslagsfelt

3 Presentasjon av partene: Høgskolen i Hedmark (HH) HH har et bredt studietilbud innen - økonomi og ledelse (Rena) - folkehelsefag (Elverum) - lærerutdanning og naturvitenskap (Hamar) - anvendt økologi og landbruk (Evenstad) HH har (pr 2011) ca 6000 studenter og ca 450 ansatte HH s enhet for kurs og oppdrag driver en av de mest omfattende eksternfinansierte virksomhetene i høgskole-norge Det er avdelingene på Rena og Elverum som i samarbeid skal tilby lederutdanningen for helse- og omsorgssektoren

4 Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Har utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde Er en selvfinansierende og selvstendig stiftelse etablert i 1989 Har hatt oppdrag i 83 % av norske kommuner Bistår kommunene i endring, omstilling og utvikling Har 10 medarbeidere og kontor i Stjørdal utenfor Trondheim

5 Fagakademiet Er en ideell organisasjon som er eid av Fagforbundet og Legeforeningen Er en av Norges største samarbeidspartnere for utvikling av kompetanse for kommunal sektor Tilbyr faglig innhold som er tilpasset helse, omsorg, oppvekst, teknisk, ledelse, administrasjon, kirke, kultur osv. Har 28 ansatte fordelt ved 5 regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen og Oslo

6 Forankring Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og RO har sammen utviklet og tilrettelagt studiet. Studiet er forankret i Kompetanseløftet 2015 Utdanningen er spesielt rettet mot de utfordringer Samhandlingsreformen medfører i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Utdanningsoppdraget strekker seg over hele landet fra Vadsø til Grimstad, fra Stord til Tynset i små, mellomstore og store kommuner.

7 Noen tall pr.d.d.: Studenter Antall studenter 2012 V: 177 (153) Antall studenter 2012 H: 585 (519) , som er kommet til etter siste opptelling (tallene i parentes er antall kvinner av totalantallet) Klasser Antall klasser oppstart 2012 V: 7 Antall klasser oppstart 2012 H: 24 Til nå 75 kommuner

8 Oppbygging av studiet Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter 7,5sp Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling 7,5sp Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling 7,5sp Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse 7,5sp Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning

9 Hovedtema i modulene Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter Relasjonell ledelse Ledelse av myndiggjorte medarbeidere Utvikling av personlige lederferdigheter Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetansestyring Kompetanseutvikling Personalledelse

10 Hovedtema i modulene Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling Økonomi og regnskap Ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere Kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring Kvalitetsverktøy og kvalitetsarbeid Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse Pasientforløp Forhandling og kommunikasjon Tverrfaglig samarbeid Ekstern samhandling

11 Organisering og gjennomføring Samlingsbasert (2 samlinger á 2 dager pr modul) Kompetanseutvikling gjennom praksisnær refleksjon Egenrefleksjon er en rød tråd gjennom studiet Deltakerne møtes i basisgrupper mellom samlinger for arbeid med stoffet Mellom samlingene er det en obligatorisk innlevering - for noen moduler gruppeinnlevering for andre individuell. Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

12 Studiet kan tas med eller uten studiepoeng (med eller uten eksamen). Utdanningen kan også tas som et kurs Alle må gjennomføre obligatorisk oppgave og bestå For å få studiepoeng må man oppfylle opptakskravet, gjennomføre og bestå både obligatorisk oppgave og eksamen.

13 Eksamen Eksamensformen er ulik i de ulike moduler; individuell besvarelse / gruppebesvarelse Emnene vurderes til bestått/ikke bestått eller med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Arbeidet med eksamensbesvarelsen er en viktig del av kompetansehevingen Eksempler - her fra Modul 1 og Modul 4

14 Hvem passer studiet for? Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen brukerrettet helse- og omsorgstjenester Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå Tilslutning til deltakelse fra kommunens øverste leder

15 Hva er utbyttet for den enkelte deltaker? Kompetanse i å mestre utfordringer i spennet mellom framtidas faglige utfordringer og brukerrettigheter på den ene side og ressursmessige rammebetingelser på den andre siden Økt bevissthet i forhold til egen lederrolle og økt kompetanse/trygghet i utøvelse av eget lederskap Erfaringslæring og ansvarsbasert læring Ledelse gjennom refleksjon over erfaringer, utforming av nye handlingsstrategier og utprøving av ny praksis Utvikle sin egen relasjonelle lederkompetanse Mulighet for å knytte kontakter og skape nettverk Erfaringsutveksling

16 Sitater fra studenter Positive praktiske øvelser og god blanding med teori Litt mye stoff på en gang. Til slutt blir man overloaded. Veldig bra samling. Utrolig dyktig foreleser. Mye faglig stoff som vi gikk gjennom. Den ble presentert på en "lettspiselig" måte - lett å forstå, lett å huske, lett å ta i bruk. Hadde forventninger om at det skulle være praksisnært og koblet til det vi trenger og det er veldig kjekt at det faktisk er det Denne utdanningen traff meg midt i hjertet Har ikke noe negativt utenom dårlig luft

17 Hva er utbyttet for kommunen(e)? Utdanningen bidrar til: økt kompetanse blant ledere i helse- og omsorgssektoren i kommunen økt innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring økt medarbeiderutvikling og personalledelse utdanningen kan gå inn som en del av regionalt samarbeid mulige varige nettverk blant lederne, også interkommunale i regionen mer tverrfaglighet, samarbeid og relasjonskompetanse bedrer ledernes forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på egen arbeidsplass lederne (og derved medarbeiderne) blir bedre i stand til å møte utfordringer som ligger i Samhandlingsreformen

18 Suksesskriteriene hvorfor vellykket Metodene praksisnært (vektlegger kobling teori og praksis) Refleksjon Basisgruppene Lokalt i kommunene

19 Bestilling Alternative muligheter: En kommune bestiller lederopplæringen (hele studiet eller enkeltmoduler) Flere kommuner/en region/ regionråd/fylkeskommune(r) går sammen om å bestille Unntaksvis kan studiet eller enkeltmoduler tilbys åpne, der enkeltdeltakere melder seg på

20 Søke midler Søknadsskjema: Via Kompetanseløftet 2015 kan kommunene søke Fylkesmannen om økonomiske midler Kommunene kan søke OU-midler fra KS: Enkeltpersoner - kan søke stipend i sine respektive fagforeninger

21 Kontakt for mer informasjon og bestilling Høgskolen i Hedmark RO Fagakademiet Gunvor Stensrud / tlf.nr / Einar Holand / tlf.nr eller Odd Mandal / tlf.nr Nettside Her vil du finne det du trenger av informasjon, bl.a. bestillingsskjema.

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

MPA Master of Public Administration 2009

MPA Master of Public Administration 2009 MPA Master of Public Administration 2009 Innhold Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid 3 Lederskapets utfordringer 3 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring 4 Et kompetanse- og lederutdanningsprogram

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer