Mitt beste tips. Samarbeid på topp i lavkonjunktur. Nr 1 Mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt beste tips. Samarbeid på topp i lavkonjunktur. Nr 1 Mai 2008"

Transkript

1 Nr 1 Mai 2008 Mitt beste tips Det er uro i verdensøkonomien og konjunkturen har bremset opp. Hvordan påvirker dette støttefunksjonene i et selskap? Jobbes det annerledes med servicetjenester i gode tider enn i dårligere tider? På bakgrunn av usikkerheten som nå råder, lar vi konjunkturen bli et tema i Nova i Først ute er Jan Mohlin, Director of Facility Management i Ericsson, som forteller om hvordan det er å drive FM-virksomhet i en lavkonjunktur. Mitt beste tips i alle konjunkturer er å sørge for at serviceleveransen er fleksibel og enkelt kan trappes opp eller ned. Da kan du utvikle, endre innholdet i og omfanget av servicestøtten etter hvert som behovene endres i selskapet eller i organisasjonen. En av de viktigste forutsetningene for å få fleksibilitet i en serviceleveranse som er satt ut, er gjennomarbeidede og funksjonelle avtaler. Jeg vet av erfaring at det tar tid å skrive Freddy Eriksen, adm. dir. Coor Service Management i Norge gode avtaler, men du får igjen for strevet ved at du legger grunnlaget for en serviceleveranse som vil utvikles kontinuerlig for å støtte selskapet i nedgangstider så vel som i oppgangstider. Med ønsker om en flott vår! Samarbeid på topp i lavkonjunktur Det er snart ti år siden vi opplevde en lavkonjunktur. Etter flere svært gode år, kan man imidlertid ikke lukke øynene for at det kommer en svekkelse. Men hvordan påvirkes FM-funksjonen av en synkende etterspørsel i kjernevirksomheten? Er det business as usual eller endres servicetjenestene? Jan Mohlin, som er Director of Facility Management i Ericsson, mener at det ofte er i lavkonjunkturer det viser seg hvor godt samarbeidet mellom kunde og leverandør egentlig er. Ericsson satte ut FM-virksomheten i Det overordnede målet med utsettingen var å senke kostnadene for FM-virksomheten. I dag er hele Ericssons service i Norden satt ut til Coor, og den svenske virksomheten styres av en intern gruppe bestående av fire personer, som også har et funksjonelt ansvar i Ericsson globalt. 1

2 ansatt synker, ettersom vi utnytter arealet bedre. Det er et løpende arbeid der vi ser på hvor mange kvadratmeter hver medarbeider bruker og hvordan vi kan arbeide med konsentrering i lokalene osv. Det viktigste er at leverandøren merker når det er på tide å bremse. Vi som bestiller har også et ansvar for å kommunisere hva som gjelder overfor leverandøren. Når man har et så godt samarbeid med leverandøren som oss, blir denne diskusjonen fruktbar også i dårligere tider, sier Jan Mohlin, som er Director of Facility Management i Ericsson. Tilpasning til endrede forhold I en lavkonjunktur stilles det større krav til å kunne tilpasse seg det rådende klimaet for kjernevirksomheten. Jan Mohlin trekker frem fleksible avtaler som en viktig faktor for at FM-virksomheten skal kunne tilpasses en mer nøktern virkelighet. Den viktigste erfaringen fra den forrige konjunkturnedgangen er at avtalene vi hadde fungerte godt da konjunkturen snudde. Vi trengte egentlig ikke endre så mye i avtalen, men hadde gode muligheter til å bremse opp virksomheten og også redusere personalstyrken i henhold til den nye situasjonen. Dette fungerte svært bra sammen med Coor, til tross for at den forrige konjunktursvingningen var svært dramatisk. Jan Mohlin mener at samarbeidet mellom bestiller og leverandør er avgjørende. Enkelte tjenester er det alltid behov for, og det finnes et minstemål for hvor mye man kan redusere uten at kvaliteten blir for lav. Derfor lar vi med jevne mellomrom en ekstern rådgiver se på både kvaliteten på funksjonene våre og samarbeidet vårt med Coor for å se hvordan vi fungerer sammen. Ved et par tilfeller har Ericsson bevisst redusert kvaliteten, men da har det stort sett dreid seg om endringer som en sluttbruker ikke merker. En viktig faktor er ifølge Jan Mohlin å arbeide med utnyttelsen av lokalarealet. Vårt fokus ligger på å bruke færre kvadratmeter. Det kan innebære at prisen per utnyttet kvadratmeter faktisk blir høyere, men at kostnaden per Bedre forberedt denne gangen Ifølge Jan Mohlin har erfaringene fra den forrige konjunkturnedgangen ført til at Ericsson er bedre forberedt på denne konjunkturnedgangen. Vi er tidligere ute denne gangen, og forutsetningene er annerledes. Den gangen var Ericsson et selskap i krise, i dag er situasjonen en helt annen. Vi tjener penger og tar markedsandeler. Det vi holder på med nå er en korrigering av kostnadene våre. Vi prøver å ikke gjøre noen dramatiske endringer, men har innledet en dialog med Coor der vi ser på ulike scenarier. Jan Mohlin tror ikke at kravene til leverandøren endres i en lavkonjunktur, men understreker at det er viktig at leverandøren merker hvilken stemning som råder. Det viktigste er at leverandøren merker når det er på tide å bremse. Vi som bestiller har også et ansvar for å kommunisere hva som gjelder overfor leverandøren. Når man har et så godt samarbeid med leverandøren som oss, blir denne diskusjonen fruktbar også i dårligere tider. Vi har gått en lang vei sammen med Coor og har utviklet oss sammen. Coors styrke er at de har satset på kompetanse som kan utvikle virksomheten. Da har man også gode forutsetninger for å tilpasse virksomheten når forutsetningene endres. Om Ericsson Ericsson er den ledende leverandøren av utstyr og tjenester til telekommunikasjonsoperatører over hele verden. Ericsson er markedsledende på 2G og 3G, og er størst i verden innen drift og vedlikehold av mobilnett, en stilling som har gitt Ericsson ansvaret for driften av nett med drøyt 185 millioner brukere. Selskapets tilbud omfatter komplette infrastrukturløsninger for både fast og mobil telefoni samt bredbånd. I tillegg tilbyr Ericsson multimedieløsninger for operatører, selskaper og utviklere. Gjennom datterselskapet Sony Ericsson får verdens mobilbrukere tilgang til telefoner med alle de nyeste funksjonene. 2

3 Om serviceoppdraget Oppdraget er en funksjonsavtale der Coor leverer arbeidsplass- og eiendomsservice til Ericssons anlegg i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Ny avtale gir mersmak Et konkret resultat av arbeidet med den nye avtalen er at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokalene uten å øke kostnadsnivået. Dette er en frukt av det nære samarbeidet med Coor, som tilførte prosjektet mye fagkunnskap, sier Jörgen Scribe. Ett bra avtal är förutsättning för en bra leverans. När Volvo Powertrain i Göteborg gav Coor i uppdrag att förutsättningslöst se över de avtal som fanns mellan företagen fann man en dold besparingspotential. I dag har 17 avtal blivit ett och vinsterna är bland annat sänkta servicekostnader, bättre styrning, mindre administration och inte minst en effektivare service. En god avtale er en forutsetning for en god leveranse. Da Volvo Powertrain i Göteborg ga Coor i oppdrag å forutsetningsløst se over de eksisterende avtalene mellom selskapene, fant man et skjult besparelsespotensial. I dag er 17 avtaler blitt til én, og gevinstene er blant annet senkede servicekostnader, bedre styring, mindre administrasjon og, ikke minst, mer effektiv service. Volvo Powertrain er en del av Volvo Group, og er ansvarlig for utvikling og fremstilling av tunge motorer, girkasser og drivaksler. Nylig ble det foretatt en ombygging av Volvo Powertrains hovedkontor i Göteborg for å tilpasse det til selskapets endrede behov. I forbindelse med flyttingen til de nye lokalene ble det besluttet å se over avtalen med Coor om levering av arbeidsplass- og produksjonsservice. Den eksisterende avtalestrukturen var uoversiktlig og vanskelig å forstå, og fremfor alt var det for mange avtaler. Volvo Powertrain ga derfor Coor i oppdrag å se over hvordan avtalene var skrevet. Vi ville se over avtalesituasjonen, og ba Coor om å komme med forslag til hvordan vi sammen kunne bli mer effektive. Det var en oppgave som Coor tok på alvor, sier Jörgen Scribe, CFO i Volvo Powertrain. Forutsetningsløs analyse Coor gjennomførte en analyse av hele leveransen til Volvo Powertrain i Göteborg. Dette munnet ut i flere forslag til endringer, blant annet knyttet til avtaleoppbygningen. Da granskningen var gjennomført, var til sammen 17 avtaler blitt redusert til én heldekkende avtale. Den nye avtalen dekker hele Coors leveranse av arbeidsplass- og produksjonsservice. På slutten av 2007 skrev Volvo Powertrain under den nye avtalen, og effekten var umiddelbart merkbar. I avtalen er det også fastsatt at vi sammen skal fortsette å finne frem til ytterligere effektiviseringer som Coor kan tilby Volvo Powertrain. Et konkret resultat av arbeidet med den nye avtalen er at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokalene uten å øke kostnadsnivået. Dette er en frukt av det nære samarbeidet med Coor, som tilførte prosjektet mye fagkunnskap, sier Jörgen Scribe. Funksjon i stedet for person En stor endring i avtalen er at Volvo Powertrain i dag kjøper en funksjon i stedet for bare bemanning fra Coor. Det innebærer at Volvo Powertrain betaler for en utført tjeneste og ikke for en gitt bemanning. På denne måten kan leveransen bedre tilpasses det aktuelle behovet for service i Volvo Powertrain. Avtalen bygger på en prismodell som innebærer at kostnaden for funksjonen justeres i forhold til størrelsen på kontorlokalet som benyttes, hvor mange medarbeidere Volvo Powertrain

4 for tiden har og antall konferanserom, noe som gir Volvo Powertrain større fleksibilitet. I tillegg er administrasjonen betydelig redusert for begge parter, blant annet gjennom færre fakturaer. Som kunde har vi et ansvar for å bidra til at leverandørene blir stadig bedre. Ikke minst når det gjelder å stille tydelige krav. Det er selvfølgelig viktig å ha gode relasjoner på personnivå, men det må også være en profesjonell relasjon med hensyn til tydelighet i avtalen, sier Jörgen Scribe. Gjennom den nye avtalen har Volvo Powertrain fått en mer kostnadseffektiv serviceleveranse, og man ser nå på hvordan den nye avtalestrukturen kan anvendes på flere steder i selskapet. Gjennomgangen av avtalen har påvirket Coors leveranse svært positivt, og vi håper å kunne utvide dette, avslutter Jörgen Scribe. Om Volvo Powertrain Volvo Powertrain AB er en forretningsenhet i AB Volvo med ansvar for utvikling og fremstilling av motorer, girkasser, aksler og komplette drivsystemer for tunge kommersielle kjøretøyer og applikasjoner for varemerkene Volvo, Renault og Mack. Selskapet er et av de største i verden i sin bransje. Volvo Powertrain har cirka 8000 ansatte og driver virksomhet i Sverige, Frankrike, USA og Brasil. Fakta om avtalen for Volvo Powertrain i Göteborg Avtalen omfatter tjenester hovedsakelig innen arbeidsplasservice og produksjonsservice. Avtalen regulerer Coors funksjonsoppdrag hos Volvo Powertrain i Göteborg og omfatter blant annet arbeidsservice for 1136 servicebrukere fordelt på kvm og 73 konferanserom. Svicefokus når Skanska bygger nytt Sluttbrukeren har klare meninger og erfaring med forskjellige tjenester og hvordan de fungerer i det aktuelle lokalet. Man bør lytte mer til sluttbrukerne i planleggingen av nye lokaler, sier Katja Käyhty. Når et nytt kontorlokale skal bygges, tas det sjelden hensyn til hvilke servicetjenester som skal leveres eller behovene til servicebrukerne som skal arbeide der. Det vanligste er at lokalene er tegnet og bygd, kanskje har personalet til og med rukket å flytte inn, når man begynner å tenke på hvilke tjenester som skal tilbys, sier Katja Käyhty, som er serviceutvikler i Coor. Men når Skanska nå bygger nytt kontor i Helsingfors, er servicetjenestene med i planleggingen fra begynnelsen av. Skanska planlegger å bygge et nytt hovedkontor i Helsingfors i løpet av de neste årene. Parallellt med beslutningen om nytt kontor, har Skanska valgt Coor som konsulent for et prosjekt som skal sørge for at arbeidsplasstjenestene og sluttbrukernes behov for servicetjenester tas med allerede fra begynnelsen av når et nytt kontor skal bygges. Dermed kan mange og kostnadskrevende lokaltilpasninger i sluttfasen unngås. Ettersom Skanska lenge har vært kunde hos oss, vil vi være med på dette prosjektet, som har som mål å utvikle tjenester for sluttbrukerne og relasjonene med sluttbrukerne ved Skanskas nye kontor. Utvikling sammen med kunden er viktig for oss, sier Katja Käyhty.

5 Kartlegging av brukernes behov Tyngdepunktet i prosjektet er servicetjenester som resepsjons-, sentralbord-, post-, rengjørings-, utskrifts- og kontortilbehørstjenester samt drikkeautomater. Coor og Skanska er enige om at kunnskapen om hvilke tjenester Skanskas personale trenger må bli bedre. I prosjektet kartlegges servicebrukernes meninger, erfaringer og behov, arbeidsplasser besøkes og intervjuer gjennomføres. Denne informasjonen danner grunnlaget for planleggingen av det nye hovedkontoret. I pilotprosjektet undersøker vi brukernes behov og det nåværende kontorlokalets fordeler og ulemper. Vi samler inn brukernes synspunkter og erfaringer fra det nåværende kontoret og overfører de beste delene til det nye lokalet. I forbindelse med pilotprosjektet har vi utviklet et verktøy som vi kaller SPOT, Service Planning & Optimization Tool, som vi kan bruke til å undersøke sluttbrukernes behov for servicetjenester, sier Katja Käyhty. Verktøy for utvikling sammen med kunden Ifølge Jukka Tuominen, virksomhetssjef i finske Coor, kan verktøyet i framtida også brukes til å undersøke hvordan eksisterende kontorlokaler og servicebygg fungerer og behovet for å skape en komplett liste over framtidige tjenester for et nytt eller eksisterende kontorlokale, sammen med opplysninger om hvilke arealer og funksjoner tjenestene krever. På denne måten skaper vi forutsetninger for gode og effektive tjenester. Det viktigste for oss er å utvikle tjenestene som skal tilbys kundene. Vi tror at dette prosjektet fører til noe nytt som vil hjelpe kundene våre å bli enda mer fremgangsrike. Katja Käyhty arbeider med servicetjenester i Coor ved siden av sitt sivilingeniørstudium, som snart avsluttes, ved den tekniske høgskolen i Helsingfors. I Coor har Katja fått mulighet til å kombinere studiene i eiendomsledelse med arbeidet med tjenesteutvikling basert på eksisterende kunders behov. Sluttbrukeren har klare meninger og erfaring med forskjellige tjenester og hvordan de fungerer i det aktuelle lokalet. Man bør lytte mer til sluttbrukerne i planleggingsarbeidet, sier Katja Käyhty. Om Skanska Skanska er et av verdens ledende byggefirmaer med ekspertise innen bygging og utvikling av kommersielle lokaler og boliger samt prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag medarbeidere på utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. Omsetningen i 2007 var på 139 milliarder svenske kroner. Om serviceoppdraget Coor leverer arbeidsplasservice, blant annet resepsjonstjenester, konferanseservice, post- og godshåndtering og rengjøring, til Skanskas største kontorer i Sverige, Finland, Norge og Danmark. I Finland og Norge inngår også eiendomsservice i oppdraget for Skanska. Coor inngikk nylig en ny avtale med Skanska om å levere arbeidsplasservice til kontorene i Stockholm, Göteborg og Malmö. Ny teknikk gjør rent hus Hos LEO Pharma driver Coor et forbedringsarbeid med det formål å både skape kundeforbedringer og gjøre medarbeidernes hverdag enklere og mindre slitsom. Selv om dette arbeidet akkurat har startet, har LEO Pharma allerede sett effektivitetsgevinster. En av hemmelighetene er mikrofiber. En annen suksessfaktor er at medarbeiderne får større ansvar. LEO Pharma er et dansk legemiddelfirma med produkter innen blant annet dermatologi og kritiske sykdommer (hjerte/kar). Ettersom LEO Pharma arbeider med legemiddelproduksjon, stilles det store krav til renhold av firmaets lokaler. Liste over tiltak Da Coor overtok ansvaret for servicen hos LEO Pharma, foreslo Coor at det skulle gjøres en omfattende evaluering av servicetjenestene hos LEO

6 Pharma. Formålet var å finne ut hvilke forbedringspotensialer som fantes, både kvalitets- og kostnadsmessig. Blant annet undersøkte man mulighetene for å gå over til rengjøring med mikrofiberteknikk. Mikrofiber er en type tekstilfiber med svært høy absorberings- og rengjøringsevne som ved hjelp av mikroskopiske tråder/fibrer binder og låser smusset. Tidligere rengjorde LEO Pharma lokalene med tradisjonell vannbasert rengjøring. Bedre arbeidsmiljø, mer effektiv rengjøring og at det rett og slett ble renere, var tre veldig gode argumenter for å gå over til mikrofiber, sier Svend Hirth som er facility manager i LEO Pharma. Evalueringen ble gjennomført av Coors spesialister innen forbedringsarbeid, change-gruppen. Vi laget en liste over ting vi ville gjennomføre. Totalt presenterte vi 65 forbedringsforslag, der den største forandringen var forslaget om å skifte rengjøringssystem fra vannbasert rengjøring til mikrofiberteknikk, sier Andreas Lövgren, leder for Coors change-gruppe i Danmark. Mindre slit bedre resultat Det nye rengjøringssystemet ga en umiddelbar effekt. I stedet for bare å flytte smusset rundt på gulvet, noe som er faren ved tradisjonell rengjøring med vann, rengjør mikrofiberteknikken i dybden, og gulvene blir renere. For rengjøringspersonalet innebærer det nye rengjøringssystemet at arbeidet er mindre fysisk krevende og går raskere. En vanlig forestilling er at jo mer vann man bruker, desto renere blir det. Men gjennom de resultatene mikrofiberteknikken har gitt, med bedre rengjøring og bedre arbeidsmiljø for personalet, har Coor vist at det ikke er tilfellet. Med vannbasert rengjøring må rengjøringspersonalet skifte vann hele tiden for at det skal bli rent. Tanken nå er at man ikke skal behøve å gå så mye og ikke slepe rundt på så mye vann, mener Svend Hirth. Da Coor overtok ansvaret for servicen hos LEO Pharma, gikk rengjøringspersonalet over til å bli ansatt hos Coor. Dette innebar noen forandringer, blant annet i form av en ny struktur med gruppeledere som fikk et større ansvar. Gjennom ansettelsen av gruppeledere vet de som leder arbeidet hva som kreves, og de kan dermed ha en direkte dialog med resten av teamet. Det kan være en fordel også for oss som kunde, sier Svend Hirth. Coor lot personalet teste ulike systemer og samlet inn inntrykk, tanker og forslag til forbedringer. Det skapte delaktighet og entusiasme blant Coors nye medarbeidere, sier Svend Hirth. Nært samarbeid med rengjøringsleverandør For å få best mulig resultat av arbeidet hadde Coor en tett dialog med det selskapet som Coor valgte som leverandør av rengjøringsutstyret, det amerikanske hygiene- og rengjøringsselskapet Johnson- Diversey. Det nye rengjøringssystemet har gitt mange fordeler. Vi er fornøyd med det, og vi forventer forbedringer både når det gjelder arbeidsmiljø og kvalitet når systemet er innkjørt etter ca. et halvt år, avslutter Svend Hirth. Om LEO Pharma LEO Pharma er et stiftelseseid dansk konsern med hovedkontor i Ballerup i Danmark. Konsernet har totalt ca ansatte og hadde en omsetning på 5245 MDKK i LEO Nordic består av salgsselskap i Sverige/Danmark, Finland og Norge, og har 110 ansatte. I Norden har LEO Pharma produkter innen blant annet dermatologi, koagulering, infeksjon og hjerte/kar. Markedsføring, informasjon og klinisk forskning i de nordiske landene ledes fra kontoret i Malmö..

7 Om serviceoppdraget I januar 2007 overtok Coor ansvaret for følgende tjenester hos LEO Pharma: postservice, pakke- og godsservice, rengjøring av lokaler, intern og ekstern avfallshåndtering, transport, drikkeautomater, utemiljø, planter og flytteservice. Gjennom serviceoppdraget overtok Coor ca. 40 medarbeidere fra LEO Pharma. Hos LEO Pharma i Ballerup er det nærmere 1200 servicebrukere. Coor-innsats ga kunden gullstatuett ROM Eiendom, Pål Berger, i sin takketale etter å ha mottatt gullstatuett og æresdiplom. - Det er Coor som til daglig er ute og gjør en både viktig og god jobb på stasjonene i Groruddalen. Det er spesielt hyggelig å få en pris for vedlikehold over tid, sa Berger, og delte villig æren med Berit Urianstad fra Coor og Jørgen Lillehol som var til stede under seremonien. Det var Oslo kommune som utfordret Jernbaneverket, Oslo Sporveier og ROM til konkurransen om beste banestrekning i Groruddalen. ROM vant prisen for godt vedlikehold og for å ta vare på sitt reisende publikum ved god tilgjengelighet. Stasjonene fremsto som mest velholdt, uten søppel og tagging. Et godt helhetsinntrykk av stasjonene ble understreket som avgjørende for pristildelingen. En stolt og glad Pål Berger i Rom Eiendom hentet hjem Ruskens gullstatuett og æresdiplom. Her sammen med Jørgen Lillehol og Berit Urianstad. Like før jul mottok vår gode kunde, ROM Eiendom, Ruskens bedriftspris for Høytideligheten ble markert i Oslo Rådhus med ordfører Fabian Stang i spissen, og ble en verdig markering av kommunens satsning på en renere og triveligere by. At Coor spilte en betydelig rolle gjennom sin innsats på Grorud Jernbanestasjon, var det liten tvil om: - Jeg er veldig glad for å motta denne prisen, og deler den med mine kolleger og våre samarbeidspartnere i Coor, sa administrerende direktør i. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Kontaktperson: Torunn Maria Holm Tekster: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft Grafisk formgivning og produksjon: Webbkraft Foton og illustrasjon: Jann Lipka, Lisa Dahlqvist, Coor, Webbkraft Jann Lipka Coor Service Management, Stockholm. Råsundavägen 12, Solna, Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd?

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Runar Berget - 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no

Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no Om oss Du gjør avtaler vi garanterer! Navnet Nordic Guarantee er beskrivende vi leverer garantier. Det er dette som er vår spesialitet, og vi har et team

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

Erfaringer & synspunkter ved bruk av NS 8431 og INSTA 800

Erfaringer & synspunkter ved bruk av NS 8431 og INSTA 800 Erfaringer & synspunkter ved bruk av NS 8431 og INSTA 800 Trondheim, 25. november Tom G. Tollefsen Risk manager ISS Facility Services AS Agenda Hvem er ISS? Synspunkter & erfaringer med NS en Synspunkter

Detaljer

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Hvordan En metode utvikle for å drømmearbeidsplassen følge opp en arbeidsmiljøundersøkelse med utgangspunkt i kulturen på arbeidsplassen Kort om metoden:

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kunsten å flytte en bedrift!

Kunsten å flytte en bedrift! Kunsten å flytte en bedrift! Å flytte en bedrift, selv om den er aldri så liten, kan være en temmelig stor oppgave. Det skal tas en rekke morsomme beslutninger vedrørende fremtiden, og også en del praktiske.

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS 1 Fakta om Skanska i Norge Skanska er en av Norges ledende entreprenørselskap,

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Brukervalg hjemmehjelp

Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg hjemmehjelp - hvordan foregår det? Kontor for tjenestetildeling 1 Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg Drammen kommune innførte brukervalg for tjenesten hjemmehjelp fra 1. desember 2007. Hva betyr

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Fra utleier til serviceleverandør

Fra utleier til serviceleverandør Fra utleier til serviceleverandør Atle Sundøy Hva skjer i mange norske virksomheter? Gode tider og mangel på ressurser 1. Konsentrasjon om kjernevirksomhet 2. Krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

Company Profile. Din Partner innen Drikkevaresystemer

Company Profile.  Din Partner innen Drikkevaresystemer Din Partner innen Drikkevaresystemer Hvem er vi? Micro Matic Nordic er den skandinaviske avdelingen til det multinasjonale selskapet Micro Matic Group. Micro Matic Nordic bringer global kunnskap og erfaring

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Avslutning

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Avslutning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FôrIt CDS Stian Strøm Anderssen, Mikkel Sannes Nylend og Shahariar Kabir Bhuiyan Gruppe 10 26.05.2014 Forord Denne rapporten oppsummerer vårt arbeid med FôrIt CDS. Under skriver

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Elsertifikater - Veien videre

Elsertifikater - Veien videre Elsertifikater - Veien videre Torkel Rolfseng Adm. Dir. Trondheim Kraft AS Konst. Direktør Storkunde og Allianse Fjordkraft AS Den endelige forskriften om elsertifikater kom Fjordkraft i hende fredag

Detaljer

Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere

Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere Coors agenda Hvem er Coor Coors organisasjon Du er attraktiv for oss Dine rettigheter Coor kultur HMS Hva skjer fremover? Hvem er? 3 Dette er Coor: Den

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN MENNESKENE BAK SIKKERHETEN HEI. Vi er ADI, en ledende distributør innen sikkerhetsprodukter og brannteknologiske produkter, og har vært i bransjen i mer enn 30 år. Vi fører alt fra overvåknings-kameraer

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen Hva er en helpdesk? Hva kan vi oppnå? Fokus på brukerforventninger Presentere egen organisasjon og erfaringer 28.10.2014 Eli Jorun Syvrud Oslo 1 Merverdi for

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY Lighting the Future LITE A/S LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk bedrift med hovedkontor og utstillingslokale i Nørresundby. Datterselskaper er LITE

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk Din egen HR avdeling profesjonelt og økonomisk Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Nobina konsernet i korthet

Nobina konsernet i korthet Nobina Norge AS Nobina konsernet i korthet Nobina en av Europas ti største persontransportgrupperinger, vi er også den største i Norden Nobina gruppen transporterer over 280 millioner passasjerer hvert

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

? Enkeltperson-foretak - Pro-FM Consulting

? Enkeltperson-foretak - Pro-FM Consulting Sourcing strategier i Facility Management... for å oppnå riktig kvalitet, leverandør og pris... Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Consulting «Hvem er jeg?»? Enkeltperson-foretak - Consulting Etablert i 2004

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 6 Innhold Service Desk Hvordan organisere en service desk? Hvordan bemanne en service desk? Service Desk - hensikt Primær kontaktpunkt Utfører alle saker mot brukerne.

Detaljer

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester?

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Juni 2012 Ketil Hauge Kundeansvarlig Oslo Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Praktiske erfaringer fra noen utvalgte virksomheter med hovedsete i Norge Mark Twain 2 Vilhelm Pedersen

Detaljer

Pressemelding Amsterdam, 7. mai 2014, 2014

Pressemelding Amsterdam, 7. mai 2014, 2014 Pressemelding Amsterdam, 7. mai 2014, 2014 SCA lanserer to innovative IT-baserte tjenester for et renere toalettrom SCA, med sin globale merkevare Tork, styrker sin posisjon i servicenæringen ved å tilby

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT med STØRST FREmGANG I AUTOINDEX DE SISTE TRE ÅR www.renault.no DRIVE THE CHANGE AUTOINDEX 2012 har de siste årene markert seg positivt i AutoIndex-undersøkelsene

Detaljer

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 Hva skal jeg snakke om Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn litt om Nav-reformen 2. Hvordan

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Nordens største leverandør av mykpapir

Nordens største leverandør av mykpapir Velkommen Nordens største leverandør av mykpapir Omsetning 1 milliard euro. Mykpapirkapasitet 610 000 tonn. Antall ansatte cirka 2 800. 11 fabrikker hvorav tre i Sverige (Pauliström, Nyboholm og Mariestad).

Detaljer