MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: PEISESTUA, LANDMO MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 17/14 REFERATER 18/14 EVENTUELT Det vil bli servert juletallerken kl i peisestua på Landmo. NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. november Bodil Røstelien Leder

2 Lnr.: 20951/14 Arkivsaksnr.: 14/3929 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: MSH Utskrift til: REFERATER 1. Møteprotokoll: Det kommunale eldreråd i Søndre Land den Møteprotokoll: Oppland fylkes eldreråd den Møteprotokoll: Oppland fylkes eldreråd den Møteprotokoll: Det kommunale eldreråd i Søndre Land den NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Mona Sæther Harefallet

3 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: K1.11:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen, Kolbjørn Haug, Petter Kjell Odnessveen, Astrid Westrum, Kjell Olberg. Ole Edvard Sand, Mikael Bondlid Nils S. Larsen, Torleif Nereng Fra adm. (evt. andre): Rådgiver/formannskapssekretær Kjeld Dag Svendsen Innkalling: OK Merknader: Ingen Behandlede saker: F.o.m 9/14 t.o.m 11/14. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Hov, 11.september 2014, Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/14 14/1443 ORIENTERING FRA KOMMUTALSJEF FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD VALG AV BRUKERREPRESENTANTER 10/14 14/1446 REFERATSAKER ELDRERÅDET /14 14/1005 ELDREDAGEN 2014 Side2 av 5

5 9/14 ORIENTERING FRA KOMMUNALSJEF FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD VALG AV BRUKERREPRESENTANTER Innstilling: Rådet tar orienteringen til etterretning. Følgende brukerrepresentanter velges: Behandling: Kommunalsjef Randi Marta Berg hadde meldt forfall. Orienteringen fra henne ble utsatt til neste møte. Valg av bmkerrepresentasjon i arbeidet med boligsosial handlingsplan og rehabiliteringsplanen: Det ble foreslått at begge rådene skulle være representert i begge planutvalgene. Dette ble enst. vedtatt. Eldrerådet valgte Olaug Lihagen som brukerepresentant i arbeidet med boligsosial handlingsplan med Kolbjørn Haug som vara. Som brukerrepresentant til arbeidet med rehabiliteringsplanen ble Nils S. Larsen valgt med Torleif Nereng som vara. Enst. Vedtak: Som brukererepresentant til arbeidsgruppa for boligsosial handlingsplan velger eldrerådet Olaug Lihagen med Kolbjørn Haug som vara. Til arbeidet med rehabiliteringsplanen velger eldrerådet Nils S. Larsen som brukerrepresentant med Torleif Nereng som vara. 10/14 REFERATSAKER ELDRERÅDET Innstilling: Rådet tar referatsakene til etterretning. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Følgende påmeldes høstkonferansen på Honne okt.: Olaug Lihagen, Kolbjørn Haug, Petter Kjell Odnessveen, Astrid Westrum, Kjell Olberg, og Ole Edv. Sand. Følgende påmeldes regionalt eldrerådsmøte på Gjøvik 22.sept.: Olaug Lihagen, Astrid Westrum, Kjell Olberg, Nils S. Larsen, Ole Edv. Sand og Mikael Bondlid. Vedtak: Rådet tar referatsakene til etterretning med følgende tillegg: Side 3 av 5

6 Følgende påmeldes høstkonferansen på Honne okt.: Olaug Lihagen, Kolbjørn Haug, Petter Kje11Odnessveen, Astrid Westrum, Kjell Olberg, Ole Edv. Sand og Mikael Bondlid. Følgende påmeldes regionalt eldrerådsmøte på Gjøvik 22.sept.: Olaug Lihagen, Astrid Westrum, Kjell Olberg, Nils S. Larsen, Ole Edv. Sand og Mikael Bondlid. 11/14 ELDREDAGEN2014 Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling: Dato: 7.oktober k Sted: Festsalen, Rådhuset i Hov Arbeidsfordeling: Program: Vaktmester: Bord/stoler/rullestolheis/forsterker/mikrofon+stativ. Mat: Spekemat, rømmegrøt, kaffe/kringle Kultur: Ønske om 2 personer som kan hjelpe til å servere. Underholdning: Andreas Halmrast og Kari-Anne Kleven (dersom hun får permisjon) Astrid og Kjell: Rognebær til pynt. Olaug: Servietter. Markedsføring: Kulturnytt, OA og Radio Randsfjord, plakater (sekr.) Sekr.: Allsang kopieres (100 stk.) Velkommen, v/ Olaug Hilsen, v/ ordf Allsang Underholdning v/andreas Halmrast og Kari-Anne Kleven Servering av spekemat og rømmegrøt Kaffe & kringle Vedtak: Dato: 7.oktober k Sted: Festsalen, Rådhuset i Hov Arbeidsfordeling: Vaktmester: Bord/stoler/rullestolheis/forsterker/mikrofon+stativ. Mat: Spekemat, rømmegrøt, kaffe/kringle Kultur: Ønske om 2 personer som kan hjelpe til å servere. Underholdning: Andreas Halmrast og Kari-Anne Kleven (dersom hun får permisjon) Astrid og Kjell: Rognebær til pynt. Side 4 av 5

7 Olaug: Servietter. Markedsføring: Kulturnytt, OA og Radio Randsfjord, plakater (sekr.) Sekr.: Allsang kopieres (100 stk.) Program: Velkommen, v/ Olaug Hilsen, v/ ordf. Allsang Underholdning v/andreas Halmrast og Kafi-Anne Kleven Servering av spekemat og rømmegrøt Kaffe & kringle Side 5 av 5

8 v OPPLAND fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Oppland fylkes eldreråd Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom Gjøvik, fylkeshuset, Lillehammer Arkivsak: Tilstede: lngvill Fjellstad Bø, leder Per Rasmussen Johannes Sterri Solveig Hval Tore J. Odden Møtende varamedlemmer: Forfall: Kari Bergum Andre: Protokollfører: BeritJohannessen DIVERSE: Det var utarbeidet slik agenda for møtet: Høstkonferansen 2014, oktober: Folkehelse: De kommunale eldrerådene sender inn innspill før samlingen. Eldrerådet lager en foreløpig uttalelse som gjennomgås og vedtas i plenum. Den kulturelle spaserstokken: De kommunale eldrerådene tar med info fra egen kommune om hvordan de respektive kommunene fordeler midlene. Blir de brukt til riktig gruppe? Hva er lovpålagt fra kommunen? Har kommunen brukt egne midler utover den kulturelle spaserstokken? 1 fra eldrerådet burde delta i prosessen med fordeling av midlene. Sykehuset innlandet: Eldrerådet tar gjerne imot eldrerådenes tanker om SI innen 6. oktober. Det er imidlertid ingen adressat for en uttalelse før i slutten av november. OPPLAND FYLKESELDRERÅDMØTER PÅ HONNE DEN 8. OKTOBER KL

9 Referatsaker: Per Rasmussen og BeritJohannessen refererte fra Pasientsikkerhetskonferansen som foregikk i Oslo dagene 8. og 9. september. Faglig nyttig konferanse med mange aktuelle tema som de kommunale og fylkeskommunale rådene burde arbeide med. Høring endring av aldersgrense helsepersonell: Saken var ikke sendt representantene før møtet. Under diskusjon i rådet ble følgende foreslått: Oppland fylkes eldreråd har ingen bemerkninger til endringene, med forbehold om at Fylkeslegen kan innvilge eller frata autorisasjon ved behov. Eldrerådet stilte også spørsmål ved hva som skjer med likeverdig utdanning fra utlandet. Hjertesaker; hvilken vei skal vi gå/framdriftsplan: Johannes: NRK-TV: manglende program for eldre, spesielt på kveldstid. Dette var bedre før, for eksempel Vidar Lønn-Arnesen, Erik Bye, Odd Grythe, Kvitt eller Dobbelt, Hylands hörna og Dan Børge Akerø. Se på hva som har fungert tidligere. Engelsk tekst går for fort. Eldre er ei ressurssterk og kjøpesterk gruppe som ikke ønsker å stakkarsliggjøres. Temaet behandles på møte i november. Tore: Mer aktivitet for eldre på bygda, spesielt på dagtid. Kartlegge hva som finnes, hvem som driver det. Oppskrift på gode ideer? Frivilligsentraler, bibliotek, den kulturelle spaserstokken, i regi av lokale eldreråd? Spørre kundene hva de vil. Hvordan kommer folk seg til aktivitetene? Folkehelse? Solveig: Eldresenter: Dagene for ensomme, kaffe og middag, prat, teater, forfattere og gåturer. Ikke tilbud i alle kommuner. Lovfestes? Turnus? Media? Partiprogram? Henstille til politiske parti? Eldre gå sammen om Eldrehuset AS? Seniorforum? Tema på konferansen i mai. Hva har partiet ditt gjort for eldre inneværende periode? Skyss, fast sats? Per: Eldre ønsker ikke å framstå som stakkarslige og ikke få til noen ting. De har råd til å betale. Økonomi hos eldre. Ny kjøpesterk målgruppe. Drosjeapp, få folk ut, hva er gjort? Eksempler fra andre steder. Alt skal være lettvint på kort sikt. Skaper sykdom på lang sikt. Nye livsstilssykdommer? Hvordan få organisert transport? Malerkurs, akvarellkurs. Hva har vi glemt? Den største gleda du kan ha... Holdningsendring. År er bare et tall du må vurderes ut fra den personen du er. 2

10 SAKSLISTE Side Saker til behandling: Ingen ordinære saker var utsendt til dette møtet. Møtet hevet kl Ingvill Fjellstad Bø møteleder 3

11 OPPLAND fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Oppland fylkes eldreråd Dato: kl. 10:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: Tilstede: Ingvill Fjellstad Bø, leder Per Rasmussen Kari Bergum Tore J. Odden Solveig Hval Møtende varamedlemmer: iver Bjerkehagen Forfall: Johannes Sterri Andre: Protokollfører: Berit Johannessen DIVERSE: Eldrerådet var innkalt til møte onsdag 8. oktober: I møtet ble innkomne høringsinnspill til uttalelse om Folkehelsemeldingen 2015, Den kulturelle spaserstokken og Sykehuset Innlandet gjennomgått. Forslag til høringsbrev til Folkehelsemeldingen 2015 ble forfattet. Etter at det formelle programmet var over torsdag 9. oktober, hadde leder Ingvill Fjellstad Bø, nestleder Per Rasmussenog Berit Johannessenet kort møte: På møtet ble forslag til høringsbrev om «Den kulturelle spaserstokken» kladdet. Forslag til høringsbrev for henholdsvis sak om folkehelsemeldingen 2015 og Den kulturelle spaserstokken ble gjennomgått i plenum dag 2 på samlingen. 1

12 Følgende brev ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet: Innspill til "Folkehelsemelding 2015" Oppland fylkes eldreråd inviterer årlig til 2 samlinger for de kommunale eldrerådene i fylket. På samling oktober 2014 ble deltakerne på konferansen enige om følgende innspill til de tre første kulepunktene i høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet: 1. VI HAR OPPFATTET FØRSTEKULEPUNKTET SLIK AT VI VED HJELP AV FOLKEHELSESKAL FORBEDREELDRESPSYKISKEHELSE.Vi mener at følgende er viktig: Fokus på at aldring er en naturlig prosess Kunnskap om naturlig aldring Akseptere selv og bli akseptert Er rasjonaliseringssamfunnet nødvendig? «Kan for eksempel demente få delta i daglige rutiner ut fra egne forutsetninger, la ting få bli som de blir og bruke den tiden som er nødvendig» Åpenhet og kommunikasjon Tørre å vise empati Voksenkontakt, som ikke nødvendigvis er en helseperson Kontakttelefon Kommunikasjon Hobbyer, fritidssysler 2. FORSLAGTIL HVORDAN ELDREKAN TA FLEREHELSEVENNLIGEVALG: Motarbeide ensomhet Alle har ansvar for eget liv Aktiviteter er viktig, slik som: Sosiale møteplasser som «Eldrehuset», Frivilligsentraler, Besøkstjenesten, Seniorforum, Sanitetsforeninger, Røde kors, Røde kors besøkstjeneste, Pensjonistforeninger, Kirken, seniordans, sang, bingo, svømming/trening i basseng, pårørendeskole blant annet for demens, turer i skog og mark/friluftsliv Lovbestemte eldresenter? Lavterskeltilbud Kulturkort Sunn livsstil; tørre å ta sunne valg Lære å leve godt med de begrensninger man eventuelt har Livskvalitet Kurs om «ditt videre liv», gjennomføres frivillig ved fylte 65, 70, 75, 80 og 85 år Hilsen fra egen kommune; kokebok og invitasjon til kurset, hvordan takle overgangen til å bli pensjonist Livslang læring Turstier Hvor får man vite hva som er bra? Hvordan når vi ut til eldre? Kostholsopplæring, IKKEsom reklame Innstilling Individuell livskvalitet 2

13 Akseptere ulikheter Trygghet Tilrettelegging, Universell Utforming 3. HVORDAN FÅ FLEREAKTIVEÅR I ARBEIDSLIVETOG PÅ ANDRE ARENAER? Avskaffe aldersdiskriminering i arbeidslivet Akseptere naturlig aldring Seniorpolitikk Gradvis tilvenning Frivillig arbeid Personlig økonomi Legge til rette for meningsfullt arbeid Arbeidsgivere/ledere og mellomledere skoleres i å legge til rette arbeidsoppgaver Det er viktig for målgruppen at begrepsbruken i meldingen forenkles. Følgende brev ble sendt til Kulturdepartementet og Statens seniorråd. Kopi ble sendt de fylkeskommunale eldrerådene i Norge. Den kulturelle spaserstokken; endringer i ordningen Oppland fylkes eldreråd inviterer årlig til 2 samlinger for de kommunale eldrerådene i fylket. Temaet «Den kulturelle spaserstokken» har ved et par anledninger vært gjenstand for diskusjon på disse samlingene. På samling oktober 2014 ble deltakerne gjort oppmerksomme på at det i statsbudsjettet er foreslått endringer i ordningen. Delta kerne ble enige om følgende innspill: Eldrerådene er svært interessert i hvordan kulturtilbudet i kommunene vil bli for denne målgruppen, og er nødvendigvis meningsberettigede i saken. Ordningen er av stor betydning for blant annet hjemmeboende eldre, enslige og eldre i institusjon. Dette føyer seg inn i folkehelsesatsingen i Norge. Ved bortfall av den direkte tildelingen eller endringer som foreslått i budsjettet vil store grupper bli kulturelt skadelidende. Direkte midler til sang og musikk er positivt, men tilbudet bør være mere sammensatt enn som så. Som skissert vedrørende opplæring av personell, ved å flytte midlene over fra brukerne til administrasjonen på helse og omsorgssektoren, fjerner man seg fra brukerperspektivet. Ordningen med den kulturelle spaserstokken bør opprettholdes som i dag, men med større vekt på lokale krefter. Det er de som arbeider lokalt som vet hva behovene er. Det vil si at en konkretisering og endring av tildelingskriteriene er nødvendig. 3

14 Etter samlingen var det et kort møte i rådet, for planlegging av neste møte i rådet: Møtet 10. november legges til Gjøvik, med følgende tema: Besøk på AMK-sentralen Høgskolen på Gjøvik Hjelpemiddelsentralen, hørsel og syn, hvordan få kontakt, hva kan de tilby Protokoll fra forrige møte Møteprotokoll og referat fra samlingen RHP NRK Møtekalender 2015 Møte om evaluering/revidering av Samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland, 29. oktober 2014: Per Rasmussen deltar i møtet, som nestleder i Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet. Kari Bergum og Ingvill Fjellstad Bø meldes på som representanter for Oppland fylkes eldreråd. 4

15 SAKSLISTE Side Saker til behandling Ingen ordinære saker var utsendt til dette møtet. IngviII Fjellstad Bø møteleder 5

16 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: K1.11:30 13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen, Petter Kjell Odnessveen, Kjell Olberg, Astrid Westrum, Mikael Bondlid. Kolbjørn Haug, Ole Edvard Sand. Nils S. Larsen. (Vara for Kolbjørn Haug, Trygve Solum, var forhindret fra å møte). Fra adm. (evt. andre): Rådgiver/formannskapssekretær Pål Rønningen (til sak 15/14). Kjeld Dag Svendsen. Kommunalsjef Innkalling: OK Merknader: Ingen Behandledesaker: F.o.m sak 15/14 t.o.m sak 17/14. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Hov, 13.november 2014, Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

17 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/14 14/ /14 14/ /14 14/1697 SAKSLISTE BUDSJETTPROSESSEN 2015 ORIENTERING TIL RÅDENE REFERATSÅKER ELDRERÅDET MØTEPLAN FOR DE KOMMUNALE RÅDENE 2015 Side 2 av 4

18 15/14 BUDSJETTPROSESSEN 2015 ORIENTERING TIL RÅDENE Innstilling: Rådet tar orienteringen til etterretning Behandling: Kommunalsjef Pål Rønningen møtte og informerte om budsjettsituasjonen Det ble også orientert om andre aktuelle saker. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet tar orienteringen til etterretning. 16/14 REFERATSAKER ELDRERÅDET Innstilling: Eldrerådet tar referatsakene til etterretning. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Prosjektleder Opptur inviteres til første møte på nyåret. (Fellesorientering med begge råd) Prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet Inger-Ann Vekve inviteres til å informere i fellesmøte med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtak: Eldrerådet tar referatsakene til etterretning. 17/14 MØTEPLAN FOR DE KOMMUNALE RÅDENE 2015 Innstilling: Rådene vedtar følgende møteplan for 2015: Organer / metedag JAN FEBR MARS APR MAI JUNI JULI AUG. SEPT OKT. NOV. DES. Side 3 av 4

19 Eldrerådet (k11200) Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (k1 0900) Behandling: Innstillingenble enstemmigvedtatt. Vedtak: Rådenevedtar følgendemøte lan for 2015: Organer / metedag JAN FEBR MARS APR MM JUNI JUL1 AUG. SEPT OKT. NOV. DES. Eldrerådet (k11200) Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (k1 0900) Side4 av 4

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 09:00 13:45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 31.05.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Program for møtet: Orientering om prosjektet

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12 REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12 Fylkesmannen i Oppland: Vurdering av økonomiplan 2012 2015 i Gran kommune, datert 16.08.12 Kontrollutvalget: Protokoll fra møte 08.06.12 Trygg

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer