Velkommen. Kunstfaglig råd, bestående av kunstnerne Jason Havneraas og Anne Helga Henning samt undertegnede,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen. Kunstfaglig råd, bestående av kunstnerne Jason Havneraas og Anne Helga Henning samt undertegnede,"

Transkript

1 Utstillingsprogram Våren 2015

2 Velkommen Trøndelag Senter for Samtidskunst Hold deg oppdatert! Høstens åpninger, kunstnersamtaler, seminarer, søndagsverksteder, og foredrag! Følg oss på Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter og Flickr eller sjekk vår nettside: #trdlsamtidskunst Forsidebilde: Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, Distractions, 2014, detalj. Velkommen til en ny sesong hos Trøndelag Senter for Samtidskunst. I fjor mottok vi 220 søknader fra kunstnere som ønsket å samarbeide med senteret i 2015 og Det er gledelig at så mange søker, og at kunstprosjektene er av gjennomgående høy kvalitet. Det at kunstnere kan søke utstillingsplass hos autonome og profesjonelle visningssteder er svært viktig for et levedyktig kunstfelt, og for et voksende kunstinteressert publikum. For oss som kunstnerdrevet institusjon er formidling av kunstnerisk mangfold en kvalitet i seg selv, og et viktig demokratisk prinsipp vi har opprettholdt gjennom snart 40 års virksomhet i Trondheim. Kunstfaglig råd, bestående av kunstnerne Jason Havneraas og Anne Helga Henning samt undertegnede, presenterer denne vårsesongen et utstillingsprogram bestående av separatutstillinger. De syv utvalgte kunstnerne jobber innenfor vidt forskjellige uttrykksformer og medier. Alle opererer på et høyt faglig nivå og med flere produksjoner bak seg, nasjonalt og internasjonalt. Flere er relativt unge, men er solid forankret i sine kunstfaglige praksiser. Utstillingene presenterer nye verk, hvor relasjonen mellom stedet, kunstverkene og betrakteren er en del av det undersøkende prosjektet. I løpet av visningsperiodene inviterer vi til kunstnerpresentasjoner i form av samtaler, eller omvisninger ledet av kunstnerne selv. For noen av oss er slike møter døråpnere og kan gi oss en grundigere forståelse av hva kunstnerne arbeider med. Vi planlegger også relevante foredrag, verksteder og andre publikumsaktiviteter knyttet til utstillingene som vi håper vil favne flest mulig av dere. Disse annonseres underveis på vår nettside, gjennom sosiale medier og nyhetsbrev. Randi Martine Brockmann Daglig leder

3 VEMUND THOE -SHIP OF FOOLS 15. januar 08. februar Vemund Thoe arbeider i hovedsak med maleri og har i lengre tid vært opptatt av abstraksjon som tegn på menneskelig eksistens. I utstillingen Ship of Fools Narrenes skip viser Thoe en serie nye malerier med figurative og abstrakte motiver av ulike fartøyer. I sine bilder tar Vemund blant annet opp det menneskelige ved heroisme og det å være en fool en narr. Narrenes skip er en gammel allegori et symbolsk motiv basert på middelalderens historier om skip som seilte fra havn til havn og tok med seg de gale og de utstøtte i samfunnet for å sende dem på reise mot en ukjent skjebne. I senere tid er allegorien benyttet av forfattere og kunstnere for å utøve samfunnskritikk og påpeke menneskers dårskap på et satirisk og moraliserende vis. I Vemund Thoes eget maleri, Ship of Fools, er motivets eneste figurative element en lettbåt overfylt med tungt bevæpnede politimenn som holder på å synke. I bakgrunnen danner den mørke, diffuse skogen et abstrakt helvete, et ukjent mørke man har ingen kontroll over. Vemun Thoe (f.1980, Stamsund)har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo (2005) og Central St. Martins College of Arts and Design i London (2006), samt fra Goldsmiths College i London (2007). Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond. Vemund Thoe primarily works with painting, and has for a long time been concerned with abstraction as signs of human existence. In the exhibition Ship of Fools Thoe shows figurative and abstract paintings of different vessels, addressing human heroism and about being a fool. Ship of Fools is an ancient allegory - a symbolic motif - based on medieval stories about ships that sailed in to towns collecting the outcasts of society, and taking them on a journey towards an unknown fate. In recent years this allegory is been used by writers and artists to exercise social criticism and point out human folly in a satirical and moralizing way. Vemund Thoe is a graduate of the Academy of Fine Art in Oslo (2005) and Central St. Martins College of Arts and Design in London (2006), as well as a from Goldsmiths College in London (2007). Vemund Thoe, Ship of Fools, Åpning torsdag 15. januar kl Kunstnersamtale søndag 8. februar kl

4 REGINA (MARIA) MÖLLER - THE SILENT SPEAKER PART TWO: THE COSTUME 19. februar 15. mars The Silent Speaker er en trilogi av Regina Möller der utstillingen The Costume utgjør andre akt. De tre kapitlene i Möllers historie bygger på hverandre og er skapt spesielt for tre ulike kunstarenaer. Del 1, The Curtain, ble vist i Levanger sentrum i 2014 i utstillingsprosjektet Deep Sites av kurator Anne-Gro Erikstad. Siste og tredje del av historien, The Body, er skrevet for en teaterscene og blir presentert på Teaterhuset Avant Garden senere i The Silent Speaker legemliggjør stillhet, utsettelse og usynlighet. Disse omdiskuterte begrepene oppfattes ofte negativt. Her henviser de til en aktiv lytting, konsentrasjon og fokus i en tid full av støy, fart og larmende digital hverdag som splitter de fleste av oss inn i flere identiteter. I The Costume kobler Möller sammen symboler og tegnspråk til mønsterutforming av klær. Klær spiller en viktig rolle i byggingen av identiteter og i utstillingen ligger fokuset på lesninger av kroppsløse plagg for å bygge en menneskelig karakter - The Silent Speaker - en stemme som gjengir det ordinære på en uvanlig måte og retter oppmerksomheten mot det oversette og stumme. I en påminnelse om at stillheten er et sted der man på overraskende vis møter seg selv. Regina (Maria) Möller (f. 1962, München, Tyskland) er kunstner og skribent med base i både Berlin og i Trondheim. Hun er professor ved Kunstakademiet i Trondheim - NTNU og underviser i skulptur. Möller er grunnlegger av magasinet Regina og skaperen bak det alternative klesmerket Embodiment. The Silent Speaker is a trilogy by Regina (Maria) Möller and The Costume is the second act. The three chapters of Möller s story are built on each other, and created for three different cultural venues; Part One: The Curtain (Levanger Deep Sites in 2014) and Part Three: The Body (Teaterhuset Avant Garden later in 2015). The Silent Speaker embodies silence, delay and the invisible. Although debated as something negative, they imply listening, concentration and focus. In part two, The Costume, Möller interweaving patterns of symbols and sign languages with patterns of clothing. Clothing plays an important role in the construction of identities, and this part focuses on readings of disembodied garments that embody a character The Silent Speaker. Regina Möller, The Curtain, detalj, Deep Sites, Levanger Foto: Inger Margrethe Hove Laustsen. Pattern: based on sign language created by Valerie Sutton Regina Möller, VG Bild-Kunst, Åpning torsdag 19. februar kl Kunstnersamtale blir annonsert!

5 PETTER BUHAGEN OG INGRI HARALDSEN - TURBIDITY 26. mars 19. april Turbiditet er den optiske egenskapen som forårsaker lysets gjennomtrengning i uklart vann til å være spredt og absorbert i stedet for overført i rette linjer. I utstillingen Turbidity presenterer Petter Buhagen og Ingri Haraldsen arbeider som på en eller annen måte forholder seg til partikler og fragmenter som bygger en helhet. Kunstnerne arbeider med å bryte ned bilder og materialer til sine elementære former og ser på premissene for bildekommunikasjon som gjennom et forstørrelsesglass. Arbeidene framstår som abstrakte, til tross for sin konkrete form, og verkene er mer poetiske enn prosaiske. Ingri Haraldsen (f. 1984, Sandnessjøen, Alstahaug) arbeider med tegning utført med blyant, eller kull på papir, samt skulptur, collage, assemblage og utfører stedsspesi- Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, Distractions, blyant på papir og fotokopier på vegg, 2014, detalj. Petter Buhagen, Melting Pattern #1, Silketrykk, 50 x 70 cm. fikke installasjoner i materialer som tre og stein. Haraldsen er svært fokusert på teknikk, komposisjon, detaljrikdom og materialenes taktilitet i en arbeidsmetode som er møysommelig og tidkrevende. Petter Buhagen (f.1983, Trondheim) sine papirarbeider, skulpturer, fotografier, eller installasjonsbaserte arbeider har ofte abstrakte og diffuse motiver. Dette er resultater av hans ulike metodiske tilnærminger til materialene. Han vil heller fjerne, enn å tilføre ytterligere detaljer. Gjennom gradvis utvisking av bildeinformasjon, demonstrative feilbruk av teknologiske redskap eller gjennom subjektiv rekonfigurering utraderer han den representerende funksjon, i et forsøk på å skape et personlig, håndterlig system et nødvendig rom for kontemplasjon. Åpning torsdag 26. mars kl Kunstnersamtale blir annonsert! Turbidity is an optical characteristic of the amount of cloudiness in the water. In Turbidity Petter Buhagen and Ingri Haraldsen break down images and materials to their elemental forms, particles and fragments, looking for conditions for image communication through a magnifying glass. Haraldsen draws with pencil or charcoal on paper, and creates sculptures, collages and installations in materials like wood and stone with a focus on technique, detail and tactility. Buhagen makes sculptures, photographs and installations with various methodological approaches to materials. He would rather remove than to add further details, and he misuses technological tools in an attempt to create a necessary room for contemplation.

6 LINA BERGLUND - DISSOLVING THE IMAGE - PREPARING FOR LOVE 30. april 24. mai Lina Berglund presenterer en ny serie oljemalerier på linduk. Plassert stående på gulvet i gallerirommet oppfordrer maleriene til fysisk innlevelse og sanselig intimitet. Berglund har lenge vært opptatt av å utforske en interaktiv følsomhet og gjensidig tilblivelse mellom bildeobjekt, betrakter og rom. Blant annet har hun malt sine motiv på reflekterende overflater, eller kombinert malerier med videoprojeksjoner i sanntid. Berglund arbeider rundt det å se og bli sett - persepsjonens fenomenologi og menneskets forhold til steder og relasjoner. Hun skaper situasjoner fremfor historier; en visuell poesi om menneskets eksistensielle vilkår hvor definisjonene er i oppløsning, hvor betrakteren får muligheten til å møte seg selv, hvor vi ikke lenger kan skille mellom bilde eller virkelighet. En refleksjon rundt bildets grunnleggende essens, bildets natur og magiske kraft av forvandling. I utstillingen gir Berglund seg hen til oljefargene og den absorberende linduken i et forsøk på å konfrontere figurasjoner, forestillinger og mentale grenser som er til hindringer for kjærligheten. Det handler ikke om personlig kjærlighet, men om den inkluderende, altomfattende universelle kjærligheten. Lina Berglund (f i Åmål, Sverige) har sin kunstutdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim , og Kunstakademiet Reykjavik Hun driver et Artist-in-Residence program RUD AIR i sitt hus i Laxarby i Sverige. Kunstfaglig råd ved TSSK har i 2015 tildelt Berglund BKH s prosjektstøtte på NOK ,- for å produsere nye arbeider til utstillingen. Lina Berglund presents a new series of oil paintings on linen canvases. Placed on the floor of the gallery space the paintings encourage a physical and intimate viewing. For a long time Berglund has been exploring an interactive sensitivity, and mutual creation of image between object, observer and space, such as painting on reflective surfaces. She is interested in perception, phenomenology, and our relationship to places and other people. She creates situations as an alternative to stories; like visual poetry about human existential conditions where definitions are dissolving, where the viewer gets the opportunity to meet itself, and no longer can distinguish between image and reality. Berglund reflects on the basic essence of image and the magic powers of transformation. Lina Berglund, Dissolving The Image - Preparing for Love, detalj, Åpning torsdag 30. april kl Kunstnersamtale vil bli annonsert.

7 MUNAN ØVRELID 04. juni 24. juni Munan Øvrelid presenterer i sin utstilling to installasjoner om forenkling og abstrahering av natur, økonomi og politikk. Utstillingen handler om å sanse gjennom å registrere via matematikk, grafer og utregninger til å skape bilder utenfor menneskelig kontroll og perspektiv. I Foss, fjell, stein, hav, vind, Seydisfjordur, mai-juli 2014 har Øvrelid latt naturkreftene herje med tre kopperplater for å skape lyd og bilder. Én plate ble hengende utfor et stup, en annen senket i en foss og den tredje i havet. Etter at de sensitive metallplatene har blitt utsatt for naturkreftene - vann, vind, stein og fjell har Øvrelid benyttet platene til å trykke grafiske bilder. Kontaktmikrofoner ble benyttet til å ta opp vibrasjonene i platene for å danne lydverk som følger hvert trykk. Installasjonen, Fugler, far og matematikk, Balbakken oktober april 2013, er basert på fugleobservasjoner og værdata fra kunstnerens far. Han er en pensjonert matematiker som begynte med fuglekikking i tillegg til å dyrke sine komplekse matematiske analyser og variabler. Ut i fra farens innsamlede data om fuglenes aktivitet og liv rundt et tre i hagen gjennom sju måneder, har Øvrelid laget en serie livlige blekktegninger, en graf i stål, et fotografi, et lydverk og grafiske trykk fra plater gravd ned under treet. Munan Øvrelid (f. 1977, Bergen) bor og jobber i Oslo og Berlin, og har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolan i Malmø. Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend. Munan Øvrelid s solo exhibition is about perceiving through documenting, using graphs and calculations to make pictures outside human control and perspective. He presents us with two very interesting installations. In Waterfall, Mountains, Rocks, Sea, Wind, Seydisfjordur, May-July 2014 sounds and images were created by letting natural forces ravage with three copper plates hanging off a cliff, in a waterfall and in the ocean, to be exposed to the forces of nature. In Birds, Father and Mathematics, Balbakken October April 2013, the installation is based on bird and weather data collected by the artist s father through seven months a retired mathematician who started with bird watching in addition to cultivating his mathematical analysis and variables. Munan Øvrelid, Mother, Father, Bird Tree, fra serien Fugler, far og matematikk, Balbakken oktober april 2013, fotografi. Åpning torsdag 04. juni kl I juni har vi åpent tirsdager kl ! Kunstnersamtale vil bli annonsert.

8 KARIN AURORA LINDELL - BALANSEKUNST 30. juni 31. juli Gjennom 30 år har Karin Aurora Lindell arbeidet med et konseptuelt fokus på tekstil. Hun benytter trivielle tekstilmaterialer og anvender teknikker og arbeidsmetoder fra tekstilindustrien i sine installasjoner, skulpturer og lydverk. Dette bidrar til en sterk forankring av hennes kunst til kvinnelig tekstiltradisjon og kvinnekulturen generelt, sett i et internasjonalt og globalt perspektiv. Installasjonen Balansekunst inngår i hennes pågående prosjekt, Syersken - Lindells mobile tekstilfabrikk ( ), der Lindell problematiserer ulike sider ved dagens tekstilindustri; vestens utflagging av industri til øst, økonomi, makt, globalisering, miljø og helse, barnearbeid, formidling av håndverksmessig kunnskap, og historie. I Balansekunst kommenteres de fysiske arbeidsforholdene ved fabrikkproduksjon. Tre smale bokser stablet oppå hverandre utgjør balanserende arbeidsstasjoner. Hver symaskin produserer meter på meter med hvite plisserte pyntebånd som flommer utover gulvet i enorme skulpturelle dimensjoner mot et bakteppe med mønstertegninger av vakre selskapskjoler. Karin Aurora Lindell (f. 1955) er utdannet skredder fra Husqvarna i Sør-Sverige, og har selv vært fabrikkarbeider i klesindustrien. Lindell har mottatt Statens utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd. Kunstfaglig råd ved TSSK har i 2015 tildelt Lindell BKH s prosjektstøtte på NOK ,- for å produsere denne installasjonen som et fasadeprosjekt. Karin Aurora Lindell works with a conceptual focus on textile using materials, techniques and methods from the textile industry for her installations, sculptures and sound art. Her newest installation, Balansekunst, is a part of her ongoing project, The Seamstress - Lindell s Mobile Textile Factory ( ), where Lindell debates various aspects of today s textile industry. In Balansekunst she comments the factory workers physical conditions. Balancing three narrow boxes stacked up on each other, each workstation showing sewing machines floods the floor with long white pleated braiding, growing to enormous sculptural dimensions, against a backdrop of patterned drawings of beautiful evening gowns. Åpning med performance tirsdag 30. juni kl Installasjonen kan kun sees fra gateplan i hele juli måned mens kunstsenteret holder sommerstengt.

9 Trøndelag Senter for Samtidskunst - Trøndelag Centre for Contemporary Art Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon i Trondheim etablert i Kunstsenteret har som formål å vise nyskapende og eksperimentelle kunstutstillinger av individuelle kunstnere, kunstnergrupper og kollektivutstillinger. Ved siden av utstillingsvirksomheten er senteret et rådgivende organ for kunst i offentlig rom. Trøndelag Senter for Samtidskunst er en møteplass der prosjekter utvikles og diskuteres, seminar og debatter initieres og avvikles. Velkommen! Åpningstider: Onsdag - fredag kl Lørdag - søndag kl Gratis inngang. Fast søndagsomvisning kl Senterets kunstformidler holder en 30 minutters gratis omvisning i utstillingen for besøkende. Fjordgata 11, 7010 Trondheim Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) is a non-profit art center managed by the artists organizations in Trøndelag. Opening hours: Wednesday Friday Saturday Sunday Free entry. Design: synlig.no

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden Utstillingsprogram Høsten 2014 Velkommen Trøndelag Senter for Samtidskunst Hold deg oppdatert! Høstens åpninger, kunstnersamtaler, seminarer, søndagsverksteder, eller foredrag! Følg oss på Facebook, Instagram,

Detaljer

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS Tirsdag fredag / Tue - Fri: 11-16. Lørdag søndag / Sat - Sun: 12-17 Mandag

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Irene Myran, Folklore, 2011-12,

Detaljer

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken Leder Erlend Hammer Kritikk av nye uttrykk, nye uttrykk for kritikk Tone Hansen Kan kunstkritikken imøtekomme den nye kunnskapsproduksjonen i kunstinstitusjonen? Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29.5. 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole Forslag kunstnere til lukket konkurranse for KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole På grunnlag av våre diskusjoner i komitéen har vi kommet frem til en sammenstilling av 4 kunstnerskap som vi tror vil resultere

Detaljer

Thomas Kvam. Portfolio

Thomas Kvam. Portfolio Thomas Kvam Portfolio Thomas Kvam Reasearch Fellow, National Academy of The Art, Oslo Thomas Kvam St. Halvardsgate 25c 0192 Oslo Norway Email: mail@thomaskvam.com Tlf: +47 932 30 697 Selected works 1:

Detaljer

Avgangsutstillingen 2008

Avgangsutstillingen 2008 MA Kunstakademiet Avgangsutstillingen STENERSENMUSEET 24 MAI - 11 JUNI KHIO 3 MASTER KATALOG STENERSENMUSEET 24 mai - 11 juni AVGANGSUTSTILLINGEN MASTERKLASSEN VED STATENS KUNSTAKADEMI Studenter Anders

Detaljer

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 USF Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 Denne versjonen av årsmeldingen inneholder ikke regnskap. INNHOLDSOVERSIKT SAMMENDRAG 2012 SIDE 3 FORMÅL,VISJON OG STRATEGI SIDE 4 MÅL OG VIKTIGE OPPGAVER

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER DECOR NO 2 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Se min hage! STORT TEMA OM BLOMSTER 02/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS NORGE RETURUKE: 26 Litografisk

Detaljer

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS 1.1 Historikk TEKS ble opprettet som en ideell stiftelse januar 2002 i Trondheim i forståelse med PNEK og Norsk kulturråd. Produksjonsnettverk

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer