EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT"

Transkript

1 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb

2 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side 7 SPESIALISERINGER Skatt, skole og energi side 31 PRAKTISK INFORMASJON side 40 SKREDDERSYDD KOMPETANSE Verdiskapende læring for bedrifter og organisasjoner side 42 ALUMNI Ditt livslange nettverk side 42 Veiledning og kontaktinformasjon side 43

3 ERFARINGSBASERTE MASTERPROGRAMMER spennende møte mellom akademia og virkelighetens utfordringer Når du skal bygge kompetanse i ledelse, er det viktig å velge kurs og studier som har et solid vitenskapelig fundament og som samtidig gir deg kunnskap du kan ta i bruk i dine daglige utfordringer på jobb. Det fremste kjennetegnet ved Handelshøyskolen BI, er nettopp at vi tar dette samspillet på alvor. Executive Master of Management er erfaringsbaserte masterprogrammer, som lar deg utvikle din lederkompetanse innenfor ulike områder, mens du drar nytte av din konkrete erfaring inn i studiene. Foreleserne på Executive Master of Management er blant de fremste faglige kreftene ved Handelshøyskolen BI, og anerkjente eksperter innenfor sine fagfelt. Samtidig sikrer vårt tette samarbeid med offentlig og privat næringsliv for at fag du tar hos oss gir deg relevant kompetanse som du kan bruke direkte i din jobb. Velkommen til inspirasjon og kompetanseløft på våre masterprogrammer! SVERRE TOMASSEN Førsteamanuensis/Associate Dean Executive Master of Management 3

4 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer EN SOLID LEDERUTDANNING 9 av 10 som fullfører mastergraden sier de har fått styrkede karrieremuligheter, bedre jobbtilfredshet eller høyere stilling. Våre studenter vektlegger at programmene kjennetegnes ved den sterke kombinasjonen faglig tyngde og relevant lederkompetanse. Graden Executive Master of Management består av tre enkeltstående og valgfrie programmer. På den måten bygger du din egen mastergrad med en fagkombinasjon som passer for dine interesser og ambisjoner. ETT PROGRAM ELLER HELE GRADEN Hvert masterprogram kan tas selvstendig, uten at du har bestemt deg for å ta hele graden. Når du har fullført to valgfrie programmer kan du søke opptak til et tredje og avsluttende program for å fullføre Executive Master of Management graden. Rekkefølgen og kombinasjon av programmer velges fritt ut fra hva du synes er mest relevant i forhold til jobb, karriereplaner og personlig utvikling. Om du tar programmene sammenhengende eller fordelt på flere år er helt opp til deg. INTENSIVE SAMLINGER De fleste kombinerer studiene med full jobb. Derfor er fleksibilitet og effektivitet nøkkelord hos oss. Undervisningen er konsentrert i fire til fem intensive samlinger i løpet av ett år. Hver samling varer vanligvis fire til fem dager. Vi tilbyr masterprogrammer på våre skoler i Oslo, Bergen og Stavanger, med hovedvekt i Oslo. Noen av programmene gjennomfører en av samlingene i utlandet. BYGG DIN EGEN MASTERGRAD PROGRAM 1 30 studiepoeng PROGRAM 2 30 studiepoeng PROGRAM 3 30 studiepoeng Graden består av tre programmer som du tar i ønsket rekkefølge og tempo. I ditt avsluttende program, vil prosjektoppgaven utgjøre en større del av vurderingen. 4

5 DYNAMISK UNDERVISNING OG NETTVERKSBYGGING Samlingene er varierte, med interaktive forelesninger og case-baserte diskusjoner. Du får jobbe mye i grupper, og får dermed en unik mulighet til å lære også av dine medstudenters erfaringer. Slik oppstår et levende nettverk som mange har stor nytte av videre i jobbsammenheng. Som en del av gjennomføringen skal du skrive en prosjektoppgave innenfor et selvvalgt tema, hvor du gjerne kan trekke inn utfordringer fra arbeidsplassen. Hvert program avsluttes også med skriftlig eksamen. SPESIALISERINGER Vi tilbyr tre spesialiseringer innenfor Executive Master of Management. Du kan velge helt spesialiserte mastergrader innen skoleledelse, skatt eller energi. I motsetning til den klassiske mastergraden med tre valgfrie programmer, følger du her fastsatte løp bestående av bestemte programmer. Se side 31. Studiesjef Åse Fjeld-Hansen gleder seg hvert år til å ønske velkommen til rundt studenter som tar masterprogram ved siden av jobb ved BI Executive. Studentene har et eget Executive-område med egne auditorier og områder gruppearbeid og nettverking. 5

6 HVEM TAR MASTERPROGRAMMER VED SIDEN AV JOBB? VARIERTE OG INTERESSANTE BAKGRUNNER. Studentene ved Executive Master of Management bringer med seg mange ulike typer erfaringer til bordet. En fellesnevner er at alle har en solid kombinasjon av utdannelse og praktisk jobberfaring; en annen at de har leder- eller fagansvar. De har i snitt 10 til 15 års jobberfaring og utdannelse på bacheloreller masternivå. De fleste studentene er i full jobb og er jevnt fordelt mellom privat og offentlig sektor. Med denne sammensetningen er du sikret mye interessant erfaringsutveksling og du kan bygge nettverk som lever lenge etter eksamen 9 av 10 studenter fikk et karriereløft med Executive Master of Management «Studiene har hjulpet meg med «rammer og knagger», og gitt meg et bedre grunnlag for både strategisk og operativt arbeid. I tillegg har jeg fått et stort nettverk som jeg har både glede og nytte av.» KATARINA FINNENG Informasjonssjef Marked- og sponsoransvarlig i Hafslund Executive Master of Management Alumni 2013 «Jeg bruker videreutdanningen fra BI praktisk talt hver dag, både bevisst og ubevisst. Jeg har stor nytte av evidensbasert kunnskap, og jeg har fått vesentlig flere leder- og prosessverktøy.» STIG ARNE THUNE Rådmann, Sund kommune Executive Master of Management Alumni 2012 «Mastergraden var en viktig og medvirkende faktor for at jeg fikk min nåværende jobb.» KJETIL KOKKIM Personal og organisasjonssjef i Nannestad kommune Executive Master of Management Alumni

7 PROGRAMTILBUD På de neste sidene følger oversikt over programmer som tilbys innenfor Executive Master of Management for studieåret Anvendt økonomi og ledelse 8 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy 9 Consulting 9 Den innovative bedriften 10 Digital kommunikasjonsledelse 11 Endringsledelse 11 Finansiell rådgivning 12 Finansiell strategi 13 Forhandlinger 14 Grønn vekst 15 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 16 Human Resource Management (HRM) 17 Identitet og merkevarebygging 18 Intern revisjon; Governance Risikostyring Intern styring og kontrol 18 International Management 19 Kommunikasjon i organisasjoner 20 Ledelse i skolen 20 NYTT! NYTT! Ledelse; makt og mening 21 Makroøkonomi og finansielle markeder 22 Markedsorientert ledelse 22 Nyskaping og kommersialisering 23 Personal og arbeidsjus 24 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon 24 Prestasjoner i organisasjoner 25 Prosjektledelse 26 Påvirkning og makt i lederrollen 27 Samspill og ledelse: Anvendt organisasjonspsykologi 27 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon 28 Strategisk ledelse 29 Styrer og styrearbeid 29 Teamledelse 30 Økonomi for beslutningstakere 30 NYTT! NYTT! Med forbehold om endringer 7

8 ANVENDT ØKONOMI OG LEDELSE Lederbeslutninger basert på kunnskap om økonomiens virkemåte OSLO OG STAVANGER HØST Programmet har som mål å gi deg anvendbar kunnskap til å kunne tolke og integrere økonomiske forhold når du tar beslutninger i egen organisasjon. Du får en dypere forståelse om hvordan økonomien i et samfunn fungerer, og hvilken betydning økonomiske hendelser har for lederes beslutninger. Konjunkturbevegelser, samspillet mellom finansmarkedene, penge- og finanspolitiske tiltak samt økonomisk historiske utviklingstrekk står sentralt. Du får innsikt i hvordan ledere i privat og offentlig sektor tenker. Hva slags prinsipper går de etter når de tar sine beslutninger? Hva gjør de som lykkes, og hvordan kan vi kvalitetssikre beslutninger over tid? Etter gjennomført program vil du kunne kommunisere samfunnsøkonomisk informasjon og diskutere betydning og konsekvenser for egen organisasjon. Makroøkonomi Mikroøkonomi Økonomisk historie Anvendt mikroøkonomi Bedriftsøkonomi PROGRAMANSVARLIGE: Førstelektor Anders Tveit Høyskolelektor Emanuel Blattner Professor Sverre Knutsen «Det unike med programmet er fokus på lederbeslutninger, som tar hensyn til flere faglige aspekter, som er verdifullt når vi ser hvilke utfordringer ledere står overfor i fremtiden.» EMANUEL BLATTNER Høyskolelektor Institutt for regnskap revisjon og jus Foreleser på Anvendt økonomi og ledelse 8

9 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MED BESLUTNINGSVERKTØY Lønnsomhet er et nøkkelord i bedriftsøkonomiske beslutninger, men hva forårsaker kostnader og hvordan kan kostnadene relateres til aktiviteter, produkter og kunder? Programmet gir deg nyttige modeller for grundige lønnsomhetsanalyser som vil gjøre deg tryggere til å ta raskere og bedre beslutninger for økt lønnsomhet. Gjennom programmet får du god kostnadsforståelse, som er nødvendig for å ta strategiske beslutninger om blant annet produktutvikling, produktmiks, leverandørrelasjoner, markedssegmentering og distribusjon. Det er en fordel med økonomisk bakgrunn for størst mulig utbytte av programmet. Excel-modellering Intern og ekstern kostnadsanalyse Sentrale aspekter ved valg mellom investeringsalternativer Lineærprogrammering som verktøy for ressurshåndtering Insentiver og bonussystemer Balansert målstyring Nyere styringskonsepter PROGRAMANSVARLIGE: Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen Førstelektor Espen Skaldehaug Førstelektor Tor Tangenes CONSULTING Opptre som en profesjonell rådgiver Femte samling gjennomføres i Venezia ñ For å være en god rådgiver er det viktig å ha en solid teoretisk plattform, samt evnen til å omsette teori i praksis. I tillegg må rådgiveren mestre en relasjon med kunden som bygger på troverdighet og tillit. Dette programmet er en unik kombinasjon av faglige perspektiver med forankring i organisasjonspsykologi, strategisk ledelse og filosofi. I tillegg integreres klassiske bidrag fra litteratur og idéhistorie. Programmet utvikler dine evner til å opptre som profesjonell rådgiver, fremskaffe informasjon, vurdere og vise skjønn, samt initiere nye ideer, meninger og synsvinkler. EMNEOVERSIKT Konsultasjonsprosessen hvordan gi best mulig hjelp Diagnoser og metoder Intervensjonsstrategier Coaching: Rådgivning for lederen Citizenship, samhold og resultater PROGRAMANSVARLIGE: Høyskolelektor II Steinar Bjartveit Professor emeritus Tor Grenness 9

10 DEN INNOVATIVE BEDRIFTEN Når endring er nødvendig for vekst NYTT! Økt konkurranse, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at fokus på endring og innovasjon blir avgjørende for å skape vekst. Hva er det som skal til for at din bedrift kan høste økonomisk avkastning av investeringer i nyskaping, og hvordan kan du med systematiske tiltak skape en innovativ bedrift? I dette programmet lærer du hvorfor og hvordan din bedrift bør drive innovasjonsarbeid. Programmet retter oppmerksomheten mot hva innovasjon er, hvordan den skjer og hvordan du kan kommersialisere innovasjon. Du vil gjennom programmet kunne identifisere forbedringsområder for å kunne gjøre bedriften mer innovativ, samt lære hvordan du leder en innovasjonsprosess. Innovasjon Hvordan mobilisere virksomhetens ulike kompetanse? Eierskap til innovasjon Finansiering av innovasjon Innovasjonsledelse Den innovative bedriften PROGRAMANSVARLIGE: Professor Sverre Knutsen, Professor Knut Sogner Førsteamanuensis Monica Viken «Jeg er godt fornøyd, og opplever at studiet svarte til forventningene. Pensum er oppdatert og relevant. New York-turen var en højdare med spennende forelesninger og opplevelser.» TRUDE NEDREGÅRD ISAKSEN Kommunikasjonssjef, Jernbaneverket. Deltaker på Digital kommunikasjonsledelse 10

11 DIGITAL KOMMUNIKASJONSLEDELSE Hvordan utnytte digitale muligheter Tredje samling gjennomføres i New York University ñ Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et kommunikasjonslandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer for å bygge relasjoner til sine målgrupper. Den digitale kommunikasjonsplattformen utvikler seg i rekordfart. Det får konsekvenser både for organisasjoner som tilpasser seg, og for dem som ikke følger med i utviklingen. Få kunnskap om drivkreftene i denne utviklingen og hvordan du strategisk kan lede et fremtidsrettet kommunikasjonsarbeid for din organisasjon. Vi ser på nye påvirkningsmønstre, hvordan maktforhold forskyves, hvordan nye etiske utfordringer oppstår, og hvordan forbrukermønstre endres. På samlingen i New York møter du fremragende professorer på New York University, som deler sin innsikt i digital innovasjon og kunnskapsbygging med deg. Digital kommunikasjon: innovasjonsstrategier Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet Kommunikasjonsplanlegging E-demokrati Påvirkning og ledelse PROGRAMANSVARLIG: Professor II Guri Hjeltnes ENDRINGSLEDELSE Vellykket implementering av endringsprosesser De aller fleste organisasjoner, bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil prege organisasjonen når man begir seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen. Den grunnleggende idéen for programmet er at for å lykkes er det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er på å bedre planleggings- og utredningsevnen. Det vektlegges temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv. Programmet vil gi deg kunnskap og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser i egen organisasjon, og innsikt i begreper og modeller som viser veien til reflektert handling. Organisasjonsforståelse for endring Endringsledelse; kritiske forhold og sentrale begrep Kundedrevet endring; endring basert på eksterne drivkrefter Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser Kompetansedrevet endring; endring basert på interne drivkrefter og muligheter PROGRAMANSVARLIGE: Professor Bjørn W. Hennestad Professor Øivind Revang 11

12 FINANSIELL RÅDGIVNING Få innsikt i finansiell rådgivning på person- og bedriftsmarkedet Få innsikt i ulike finansielle instrumenter og markeder, herunder aksje- og obligasjonsmarkedet. Profesjonell rådgivning krever i tillegg kunnskap om generasjonsskifte, arv og skatt, samt hvordan endring i pensjonsbestemmelser påvirker behovet for sparing. Grunnleggende forståelse for hvordan makroøkonomiske sammenhenger påvirker konjunkturer, herunder renter og verdipapirpriser, er også fundamentalt viktig. Gjennom utstrakt bruk av rådgivnings-case får du utviklet faglig forståelse og trening i å se etiske dilemma i finansielle beslutninger. Programmet er spesielt utviklet for deg som jobber i bank- og finansbransjen, hvor dine erfaringer trekkes direkte inn i læringen. Finansielle investeringer - avkastning og risiko over tid Rådgivningsjus - generasjonsskifte, arv og skatt Pensjon - forventninger og usikkerhet omkring fremtidige utbetalinger Tillit, integritet og samfunnsansvar Makroøkonomi - modeller og utviklingsansvar PROGRAMANSVARLIG: Førsteamanuensis Knut Sagmo 12

13 FINANSIELL STRATEGI For verdiskaping og vekst Bli rustet til å påvirke og foreta finansielle beslutninger til beste for virksomheten. Gjennom dette programmet får du en faglig fordypning innenfor finansiell strategi, som er vitalt for virksomheters overlevelsesevne og vekst. Programmet skal utvikle deg til å bli en kompetent ressursperson og leder, rustet til å ta rasjonelle beslutninger både i ordinær drift og når det uventede inntreffer. Det legges stor vekt på hvordan usikkerhet og risiko påvirker beslutninger og virksomhetens verdi. Investeringsbeslutninger Finansieringsbeslutninger Verdsettelse Finansielle investeringer Finansiell risikostyring Internasjonal finans Utdanning innenfor økonomisk/administrative fag, ingeniørutdanning eller tilsvarende vil gi et godt utgangspunkt. Slik bakgrunn kan imidlertid kompenseres gjennom relevant yrkeserfaring. PROGRAMANSVARLIG: Førsteamanuensis Geir Høidal Bjønnes «Solid kunnskap i finansfaget er nødvendig for å ta de viktigste beslutninger i bedriften. På BI får du en grundig opplæring av et internasjonalt anerkjent fagmiljø». GEIR HØIDAL BJØNNES Førsteamanuensis Institutt for finansielløkonomi Foreleser på Finansiell strategi 13

14 FORHANDLINGER Evnen til å forhandle frem gode resultater Sjette samling gjennomføres i Washington DC ñ En forutsetning for å lykkes i forhandlinger er systematisk forberedelse, gjennomtenkt strategi, samt evne til å håndtere mellommenneskelige relasjoner. Dette programmet gir deg konkrete og praktiske verktøy til å lede og gjennomføre ulike typer forhandlinger på en profesjonell måte. Programmet bygger på anerkjent, internasjonal forskning som er brukt i en rekke større forhandlinger globalt. Gjennom programmet lærer du å anvende et analytisk begrepsapparat i en rekke forhandlingseksperimenter, og arbeid med relevante cases. Vi vil blant annet gjennomgå måter å identifisere egne og motpartenes interesser, samt gevinstpotensialet i forhandlingen. Med BIs moderne forskningslaboratorium får du utforske sentrale forhandlingsmodeller. Siste samling foregår i Washington DC, hvor vi blant annet får innsikt i forhandlinger i det amerikanske, føderale styringssystemet; kongress, president og lobby-foretak. EMNEOVERSIKT Planlegging av forhandlingsstrategien Strukturering av forhandlingsprosessen Kartlegging av egne og motpartenes interesser Identifisering av gevinster Fordeling av gevinster Sikring av avtaleetterlevelse PROGRAMANSVARLIGE: Professor Leif Helland Professor Rune Sørensen «Forhandlinger dreier seg om å identifisere underliggende verdier, og å enes om hvordan disse skal fordeles mellom partene. En analytisk tilnærming til forhandlingsforberedelser gir konkurransefortrinn.» LEIF HELLAND Professor Institutt for samfunnsøkonomi Foreleser på Forhandlinger 14

15 GRØNN VEKST Gi din bedrift en grønnere strategi Interessen for å skape grønne forretningsmodeller er sterkt økende internasjonalt. I en rekke land går debatten friskt om hvordan den økonomiske produksjonen kan bli både lønnsom og samtidig positiv for miljø og natur. Den gamle motsetningen mellom lønnsomhet eller miljø gjelder ikke lenger. Vi ser derfor at stadig flere bedrifter har egne stillinger for miljøstrategi, samt integrerer miljø i overordnet strategi. Dette programmet gir deg nødvendig, forskningsbasert og kritisk kunnskap for at dine ambisjoner om lønnsom grønn vekst kan omsettes i praksis i din organisasjon. Programmet legger særlig vekt på ledelse gjennom grønne forretningsmodeller og strategier. For å lykkes med grønn vekst i praksis, trengs gjennomtenkt resultatmåling og rapportering, samt innovasjoner og ny organisering. Vi vil også vise at grønn strategi er inspirerende og motiverende for ansatte ettersom du skaper flere typer verdier samtidig. EMNEOVERSIKT Hvordan utvikle grønn forretningsstrategi? Sikre lønnsomhet fra grønn vekst i nordiske land Miljøledelse og motivasjon i den grønne økonomien Utvikle smarte grønne ideer; innovative forretningsmodeller Nye tilnærminger til regnskap; grønt regnskap og alternative regnskap Ideologi og motivasjon: hvordan oppnå både bærekraft og lønnsomhet Politiske strategier for å akselerere overgangen til grønn økonomi PROGRAMANSVARLIGE: Professor Jørgen Randers Førstelektor II Per Espen Stoknes «Jeg var veldig fornøyd med programmet og føler meg privilegert som får være med. Jeg har aldri opplevd en så engasjert, kunnskapsrik og engasjerende foreleser som Per Espen Stoknes, ei heller så engasjerte og kunnskapsrike medstudenter.» BENEDICTE FASMER WAALER Prosjektleder, Avanzus Deltaker på Grønn Vekst 15

16 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Når HMS blir strategisk viktig Programmet gir deg teoretisk og praktisk kompetanse for å kunne lede og profesjonalisere arbeidet med HMS i din organisasjon, både i privat og offentlig sektor. Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet i virksomheten, men forskning viser at ledere kan for lite HMS til å oppfylle kravene. Dette programmet gjør deg rustet til kunne overholde kravene til HMS fra et strategisk ledelsesperspektiv. Du får de verktøyene du trenger for å drive god HMS-ledelse, gjennom å prioritere og fokusere på de viktigste områdene innenfor HMS i din organisasjon. HMS i et helhetlig og strategisk perspektiv Ledelsesperspektiver i HMS og utvikling av HMS-kultur Arbeidsmiljø og helse Praktisk HMS og dokumentasjon Risiko- og sikkerhetsvurderinger, samt kriseledelse HMS fra et etisk ståsted PROGRAMANSVARLIGE: Professor II Jon Lereim Førsteamanuensis Eric A. Lofquist 16

17 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) Ledelse gjennom effektiv bruk av HR OSLO OG BERGEN HØST Forskningen viser at det er lønnsomt å behandle medarbeiderne som organisasjonens mest verdifulle ressurs. Gjennom god ledelse og organisering av dine menneskelige ressurser, kan organisasjoners ytelse øke både i form av finansielle og ikke-finansielle resultater. For fremtidens organisasjoner vil slik kompetanse og kunnskap kunne utgjøre et være eller ikke være i markedet. Gjennom programmet vi du lære strategisk HR, og hvordan dette knyttes til organisasjonens generelle strategi. Du vil også få innføring av opplæringstiltak som lederog teamutvikling. HR i strategisk perspektiv HR og organisatorisk klima, samt effekter på individnivå Kompetanse: motivasjon, læring, seleksjon og ytelse Endring og omstilling, konflikt og forhandlinger Ledelse, HR-ledelse og ledervurderinger PROGRAMANSVARLIGE: Professor Bård Kuvaas Professor Øyvind Lund Martinsen «Som Human Resource Manager er jeg ansvarlig for selskapets policyer og strategier innen personalledelse. Den kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom programmet på BI er direkte relevant for min arbeidshverdag, og gitt meg et grunnlag som jeg kan bygge videre på.» INA C. NORDBØ-RASMUSSEN HR Manager i Inspecta AS Deltaker på Human Resource Management 17

18 IDENTITET OG MERKEVAREBYGGING Bygg merkevaren for vår tid STAVANGER HØST Bli bevisst på de retoriske virkemidlene som overbeviser, endrer og motiverer målgruppen for dine produkter og tjenester. Dette, kombinert med kunnskap om effektiv merkevarehåndtering, gir deg grunnlaget for å lede og utvikle effektiv markedsføring og god merkevarebygging. Programmet gjør deg i stand til å gjenkjenne, kartlegge og forstå kultur og identitet ved den moderne forbrukeren, og hvordan vi forholder oss til produkter og merkevarer. Gjennom denne kunnskapen kan du bygge sterke merkevarer og kommunisere med forbrukeren gjennom et stadig voksende antall medier. I undervisningen brukes praktiske cases fra bedrifter som har lykkes i moderne merkevarebygging. Forbrukeren, merkevaren og det globale samfunnet Dagens konsum- og mediesamfunn Retorikk; språk og bilde Forbrukeren; kultur og identitet Moderne merkevarebygging og merkevareidentitet Ikoniske merkevarer og tidstypiske identitetsmarkører PROGRAMANSVARLIGE: Førsteamanuensis Knut Kolnar Høyskolelektor Morten William Knudsen INTERN REVISJON Governance Risikostyring Intern styring og kontroll Fjerde samling gjennomføres i St. Gallen, Sveits ñ Få en inngående forståelse for samspillet mellom virksomheters etablerte strategier og mål. Programmet tar utgangspunkt i aktuelle aspekter av virksomhetsstyring som kan bidra til at toppledelsen og styret får relevant informasjon om organisasjonens situasjon. Lær hvordan du kostnadseffektivt sikrer at målene oppnås gjennom god virksomhetsstyring. Programmet omhandler bruk av intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll som nøkkel til god måloppnåelse. Vi fokuserer også på hvordan den interne revisor i samspill med andre kan utøve sin funksjon. Programmet er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Samlingen i St. Gallen tar opp hvordan intern revisjon og Corporate Governance praktiseres internasjonalt. PROGRAMANSVARLIG: Professor Flemming Ruud Eierstyring og Corporate Governance Risikostyring hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier? Intern styring og kontroll Assurance services - informasjonsbekreftelse Arbeidsmetodikk for intern revisjon Revisors funksjoner og konsultative rolle Control Risk Self-Assessment Kommunikasjon med styret/ daglig leder Organisering og ledelse av revisjonsfunksjonen Etikk 18

19 INTERNATIONAL MANAGEMENT STAVANGER AUTUMN Module four in Fudan University, Shanghai ñ This program provides you with insights and tools necessary to manage an international organization. You will acquire the skills you need to work within another cultural context, such as performing analyses, developing strategy, identifying cultural differences and decide how to organize internationally. International Management uses an interdisciplinary approach with perspectives from international business, strategic management, human resource management, as well as cultural studies. You will be confronted with, and discuss practical challenges on site with international companies operating abroad. By completing the program, you will be better prepared to manage as well as take on international assignments. Furthermore, you will be able to apply core concepts from theory to practical situations. You will also be able to reflect on the meaning of different national contexts and understand their impact on human behaviour, develop international strategy and structures, manage cross-cultural teams and communicate and negotiate across cultures. The program actively stimulates network building by sharing experiences with other students. It is run in close cooperation with Fudan School of Management in Shanghai. All lectures are held in English. TOPIC OVERVIEW: Developing a strategy and structure for foreign operations Understanding national and organizational cultures International human resource management Communication and negotiation: Implications for international management Norwegian and Scandinavian management in an international perspective Transfer of knowledge in multinational firms International management in the emerging economies China COURSE RESPONSIBILITY: Professor Rolv Petter Amdam Professor Randi Lunnan «Our active learning environment opens up for new and valuable perspectives on best practice in managing multinational and culturally diversified companies.» RANDI LUNNAN Professor in strategy Lecturer on International Management 19

20 KOMMUNIKASJON I ORGANISASJONER Ledelse av internkommunikasjon Kommunikasjon er grunnlaget for det meste som skjer i en organisasjon. Uten kommunikasjon kan du ikke utøve ledelse, motivere medarbeidere, fatte og implementere beslutninger, forhandle eller gjennomføre endringer. Dette programmet gir deg teoretisk innsikt og praktiske verktøy for ledelse av organisasjonskommunikasjon. Programmet dekker også temaer som identitet, organisasjonskultur og bruk av digitale medier i organisasjoner. Utviklet i samarbeid med Norsk kommunikasjonsforening. Organisasjonsteori, -psykologi og -kommunikasjon Organisasjonskultur, identitet og motivasjon Kommunikasjon av endring, fisjoner/fusjoner og nedbemanning Interne kanaler, nettverk og segmenter Kommunikasjon mot individer og grupper PROGRAMANSVARLIG: Professor II Pål Kraft LEDELSE I SKOLEN Få kompetanse i lærerens lederrolle NYTT! Lærerne blir i økende grad sett på som ledere i skolen. De leder elevene til læring, kolleger til utvikling og eksterne aktører, som foreldre og næringsliv, til støtte for skolens virksomhet. Den moderne lederrollen spenner langt ut over å ha ansvar for undervisning og dannelse. Til dette trenger lærerne både ny kunnskap, forståelse av rollen og utvikling av holdninger og normer knyttet til det å skulle lede andre, og ikke minst; trening i realistiske ledelsessituasjoner. Med utgangspunkt i lærernes ulike roller i skolen med økende vekt på ledelse, vil dette programmet analysere, diskutere og trene lærerne i å utføre de oppgaver som er nødvendige å løse for å fylle en slik lederrolle. Programmet er derfor ikke et opplegg for å bli en del av skolens toppledelse, men laget for å fylle de roller og oppgaver som ligger på lærernivå, men som krever ledelse av endring, utvikling og fornyelse. Ledelse og skoleeffektivitet Ledelse av lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen Prosjektledelse og klasseledelse Ledelse gjennom kulturell påvirkning, kommunikasjon og kreativitet Endringsledelse Pedagogiske verktøy PROGRAMANSVARLIG: Professor Johan From 20

21 LEDELSE; MAKT OG MENING Hva skiller gode ledere fra middelmådige BERGEN OG OSLO HØST Femte samling gjennomføres i Roma ñ Ledelse er handling, og å kunne se egne bidrag i en større sammenheng. Ledelse er å stå for noe, velge det, brenne for det og samtidig kunne begrunne sin rolle som leder. Holdningene, intensjonene og ikke minst valgene du tar, er avgjørende for hvorvidt du lykkes eller ikke. Programmet gir nye perspektiver på hva som skiller gode ledere fra middelmådige. Du får en bred forståelse for hva god ledelse innebærer, med økt innsikt i egen og andres utøvelse av lederskap. Det handler om å styre mot en felles meningsdannelse, og om hva makt og mening innebærer i praksis. Programmet er bygget på ledelsesteori, psykologi, filosofi, historie, narrativer og kultur. Vi avslutter i sivilisasjonens vugge, Roma, hvor vi fordyper oss i klassisk ledelse og historie. L être et le néant Personen som ledelsesutøver. Ledelse sett i eksistensialistiske og rolleteoretiske perspektiver Master of the game Ledelse og maktutøvelse. Ledelse sett i spillteoretiske og etiske perspektiver Survival of the fittest Ledelse og mening. Ledelse sett i evolusjonsteoretiske og kompleksitetsteoretiske perspektiver The power of talk Ledelse og retorikk. Ledelse sett i kommunikasjonsteoretiske og retoriske perspektiver Benchmarking i antikkens Roma Ledelse og ekstrem resultatoppnåelse. Ledelse sett i narrative perspektiver sentrert rundt karismatisk ledelse PROGRAMANSVARLIGE: Høyskolelektor II Steinar Bjartveit Høyskolelektor II Kjetil Eikeset Førsteamanuensis Maria Isaksson «Det holder ikke med stillingen som leder. For at du skal ha noen effekt må du vite hvorfor du vil være leder og hvorfor folk skulle la seg lede av deg.» STEINAR BJARTVEIT Høyskolelektor II Foreleser på Ledelse; makt og mening 21

22 MAKROØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER Forstå de store sammenhengene i verdensøkonomien NYTT! De senere års dramatiske hendelser i verdensøkonomien knyttet til finans- og offentlige gjeldskriser, økonomisk stagnasjon og stigende arbeidsledighet, har synliggjort hvor sentrale finansmarkedene og de store finansinstitusjonene er blitt i den makroøkonomiske utviklingen. Programmet har fokus på drivkreftene bak denne utviklingen og aktuelle problemstillinger knyttet til makroøkonomisk politikk, internasjonal makroøkonomi og sammenhenger mellom mål og virkemidler i finanspolitikken. Utviklingen i finansielle markeder, internasjonale gjeldsforhold og kapitalbevegelser over landegrensene, konjunkturforløp og -utsikter belyses og analyseres. Programmet vil gjøre bruk av gjesteforelesere fra finansmarkedene og offentlige institusjoner som Norges Bank Investment Management, Finansdepartementet og Finanstilsynet. Målgruppen er beslutningstakere i privat og offentlig sektor som har behov for større innsikt i finansielle og makroøkonomiske problemstillinger. I undervisningen legges det vekt på intuisjon, og det kreves derfor ingen spesiell matematisk bakgrunn. Sentralbankers pengepolitikk Offentlige gjeldsproblemer i OECD-land Finanskriser og deres realøkonomiske virkninger Nye kapitalkrav til banker Makroovervåking av finansiell stabilitet Valutakursdannelse Rentekurver og internasjonale kapitalbevegelser Langsiktig porteføljestyring Finansieringen av pensjoner Økonomisk utvikling i rike land og framvoksende økonomier PROGRAMANSVARLIGE: Professor Erling Steigum Førsteamanuensis Geir Høidal Bjønnes MARKEDSORIENTERT LEDELSE Nye perspektiver NYTT! Komplekse verdikrav fra kundene, aggressiv konkurranse, rask teknologisk og digital utvikling, samt ekspansjonsstrategier, kjennetegner dagens markeder. Betydningen av strategisk markedsføringsledelse for en bedrifts lønnsomhet, illustreres ved at markedsdrevne organisasjoner oppnår suksess i en rekke ulike markeder og konkurransesituasjoner. Mens tidligere markedsføringskurs primært bygde på kunnskap om 4 P-er og salg, har markedsføring som fag utviklet seg til å ha et helhetlig og overordnet ansvar for bedriftens verdiskapning. For å kunne sikre at bedriften utnytter sitt markedspotensiale, kreves oppdatert analytisk og teoretisk markedskunnskap. Gjennom programmet vil du lære å organisere for markedsløsninger for å produsere kundeverdier, utforske markedsmuligheter som fanger opp og utnytter endringer i markedet, samt møte markedsutfordringer i forhold til å differensiere og beskytte produkter og merkevarer i et marked. Markedsorientert ledelse Markedsstrategiske beslutninger og bruk av markedsdata Visualisering av analyseresultater Merkevareanalyse og forståelse Håndtering av merkevarekriser Vekststrategi Return on Marketing Investment (ROMI) Merkeposisjonering, valg av konsepter PROGRAMANSVARLIGE: Professor Ragnhild Silkoset, Professor Bendik Samuelsen 22

23 NYSKAPING OG KOMMERSIALISERING Fra innovasjonskultur til lønnsom forretningsmodell Fjerde samling gjennomføres San Francisco Bay Area, California ñ Enhver bedrift eller organisasjon må skape nye produkter, tjenester eller inntjeningsmodeller for å overleve. De må forstå fremtidsbildet, og hvordan det påvirker ledelse, innovasjon og organisering. Hvordan utforme en strategi som gir ny verdi for kunder og brukere? Dette innovasjonsprogrammet gir deg en konkret gjennomgang av nye teorier, perspektiver, og beste praksis. Du lærer å bygge en inntjeningsmodell rundt en idé og bringe idéen til markedet. Dette gjelder både produkter, prosesser, konsepter og tjenester, i privat eller offentlig sektor. Under studieoppholdet i San Francisco og Silicon Valley, hvor vi også besøker Berkeley-universitetet, møter vi ledende bedrifter, miljø og personer innenfor innovasjon. Utvikling av nye produkter, prosesser, konsepter og tjenester Anvendelse av nye teorier, modeller og perspektiver om innovasjon Trender, fremtidsbilde og beste praksis innenfor innovasjon i Norge og internasjonalt Kommersialisering av innovasjoner og realisering av verdier Innovasjon i inntjeningsmodellen Implementering av justert innovasjonsstrategi PROGRAMANSVARLIG: Førsteamanuensis Peder Inge Furseth SNAKK MED OSS FOR RÅD OG VEILEDNING: bi.no/veiledning 23

24 PERSONAL OG ARBEIDSJUS Få solide kunnskaper om rettslig regulering av arbeidsforhold Gjennom dette programmet blir du i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger innenfor Norsk og internasjonal arbeidsrett. Økende krav til effektivitet, omstilling og internasjonalisering er en kontinuerlig utfordring, og krever god kjennskap til gjeldende lovgivning. Hva har du som leder lov og ikke lov til i et arbeidsforhold? Du får også innsikt i juridisk metode, det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser dette setter, for ansettelser, endringer og omstillinger i arbeidslivet. Programmet passer for ledere, personal- og organisasjonsansvarlige, medarbeidere og tillitsvalgte. Rekruttering, ansettelse og opphør av arbeidsforhold Tariff- og arbeidsavtaler, lønnsog arbeidsvilkår, ferie og sykefravær Nedbemanning og permittering Karens- og konkurranseklausuler Erstatningsrett i arbeidsforhold Virksomhetsoverdragelse og internasjonal arbeidsrett PROGRAMANSVARLIG: Førsteamanuensis Bjørn Eriksen PR-LEDELSE OG STRATEGISK KOMMUNIKASJON Lær hvordan omverdenen påvirker din organisasjon - og omvendt OSLO VÅR Dette programmet gir deg innsikt i viktige verktøy, og rollen PR og kommunikasjon har i strategisk ledelse. Programmet gir deg innsikt i praktisk PR-ledelse og planlegging av strategisk kommunikasjon i din organisasjon. Læringsutbyttet er relevant i mange ulike arbeidsområder, som utforming av kommunikasjonsstrategi, omdømmebygging, issues management og krisehåndtering. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Norsk Kommunikasjonsforening, og passer for deg som ønsker eller har lederansvar innenfor kommunikasjon. Strategisk kommunikasjon Påvirkning og overtalelse Relasjoner til myndigheter, organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner Krisekommunikasjon og medienes oppgaver, funksjoner og arbeidsmetodikk Medierelasjoner, planlegging og evaluering av PR Omdømme og omdømmeledelse PROGRAMANSVARLIG: Professor II Pål Kraft 24

25 PRESTASJONER I ORGANISASJONER Profesjonell kreativitet og jakten på det ekstraordinære OSLO OG STAVANGER HØST Hva kjennetegner de ekstraordinære prestasjonene? Hvordan skaper man dem? Hva har Marit Bjørgen til felles med prisbelønte arkitekter i Snøhetta, og suksessrike oljeletere i Statoil? Finnes det fellesnevnere bak oppbygging av ledende miljøer innenfor toppidrett og næringsliv? Programmet handler om ledelse for å skape ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner. Du vil bli utfordret til å oppdage og dyrke skapende praksiser som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv. Programmets bidragsytere har lang erfaring fra praksisnær forskning i ulike miljøer fra Olympiatoppen, Statoils oljeletere og Snøhettas arkitekter, til ledelse i Hydro og Ulstein, samt utviklingsfunksjonen hos en rekke private og offentlige tjenesteytere. Kvalitet og energi i relasjoner Motivasjon og drivkrefter Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet Eksperimenter og prototyping Kultur og nettverk for varige prestasjoner En av samlingene gjennomføres i Ålesund, hvor vi blant annet besøker Ulsteingruppen for å se på positivt utviklingsarbeid i praksis. PROGRAMANSVARLIGE: Førsteamanuensis Arne Carlsen Professor Svein S. Andersen Førsteamanuensis Jon Erland Lervik «Jakten på de ekstraordinære prestasjoner handler om å finne skjæringspunktet mellom hva som skaper livsberikende engasjement hos individer og verdi for organisasjonen og dens kunder. Det starter som regel i det små, med initiativ og handlinger i hverdagspraksis.» ARNE CARLSEN Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon Foreleser på Prestasjoner i organisasjoner 25

26 PROSJEKTLEDELSE Vil du lede din bedrift, er det prosjektet som tar deg dit du skal OG VÅR BERGEN OG STAVANGER HØST I dag er det viktig å mestre prosjektarbeidsformen. Gjennom prosjekter løses oppgaver, skapes verdier og realiseres strategier. Gjennom dette programmet blir du rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Dette er nødvendig kompetanse for alle virksomheter for å lykkes i en fremtid med stadig økende krav til tilpasning og endring. Programmet gir deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre, styre, evaluere og lære av prosjekter. Du lærer valg av riktig gjennomføringsstrategi for ulike prosjekter, og hva som er hensiktsmessig fordeling av roller og ansvar i prosjekter. Programmet gjennomgår også hvordan prosjekter bør forholde seg til sine omgivelser, interessenter og usikkerhet, samt om dynamikk i prosjekter. Dette er et prosjektledelsesprogram med vekt på ledelse; altså hvordan prosjektlederen skal lede og utvikle prosjektteamet slik at det på en effektiv måte leverer gode resultater innenfor prosjektets rammer. Prosjektifisering og prosjektets fundament Planlegging og håndtering av usikkerhet Organisering og relasjoner Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid Lederskap og teamarbeid i prosjektet Den prosjektorienterte virksomheten Fagmiljøet på BI er verdensledende og anerkjent innenfor forskning, organisering og planlegging av prosjekter, på usikkerhetshåndtering, gjennomføringsstrategier, læring i og mellom prosjekter og prosjektporteføljestyring. PROGRAMANSVARLIGE: Professor Jonas Söderlund Førsteamanuensis Anne Live Vaagaasar DU KAN OGSÅ TA PROSJEKTLEDELSE SOM NETTSTUDIUM Programmet kan også gjennomføres i kombinasjon av intensivsamlinger og aktiviteter via internett. Mål, pensum, prosjektoppgave og eksamen er lik det samlingsbaserte programmet. I tillegg til nettundervisning, omfatter programmet fire intensivsamlinger à to dager i Oslo. Undervisnings- og læringsaktivitetene på nettet er organisert i fire temaperioder gjennom studieåret, og utfyller temaene på intensivsamlingene. Aktivitetene på nettet er en kombinasjon av selvstudium, videoer med tilhørende aktiviteter, webinarer, temadiskusjoner og refleksjonsoppgaver. 26

27 PÅVIRKNING OG MAKT I LEDERROLLEN Få det beste ut av dine medarbeidere God ledelse er å påvirke medarbeidere til å yte sitt beste for å nå organisasjonens mål. Effektiv påvirkning oppnår man bare ved å jobbe med sine ansatte, ikke mot dem. Innsikt i hvordan man på best måte motiverer og skaper ønskede endringer, er derfor grunnleggende elementer i lederutvikling. Dette programmet gir deg praktisk, anvendbar kunnskap om hva slags ledelse som virker og hvorfor. Vi baserer oss på omfattende forskning både fra Norge og andre land. Programmet henter kunnskap fra ulike fagområder som ledelse, psykologi, makt, motivasjon, personlighet, beslutninger, kreativitet og gruppeprosesser. Gjennom programmet får du en innholdsrik verktøykasse for å bli en bedre leder, beslutningstaker, problemløser og motivator for andre. Du lærer også å avdekke og reagere mer hensiktsmessig på andres påvirkningsforsøk. Moderne ledelse Påvirkningskraft: Maktbaser og påvirkningsteknikker Personlighet og motivasjon som grunnlag for påvirkning Beslutninger, rasjonalitet og kreativitet Påvirkning i grupper og team PROGRAMANSVARLIGE: Professor Linda Lai Professor Øyvind Lund Martinsen SAMSPILL OG LEDELSE: ANVENDT ORGANISASJONSPSYKOLOGI OSLO OG BERGEN HØST OG VÅR Samspill og ledelse handler om kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer i sosiale systemer. Kunnskap om samspill har avgjørende betydning for å forstå hvilke krefter i menneskelig samhandling som påvirker trivsel, produktivitet og endring. Gjennom vitenskapelig basert teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir deltakerne utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan denne innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner. Programmet er utviklet og ledes av psykologer og gir anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i team, avdelinger og organisasjoner, der endring skjer stadig raskere. Gjennom systematisk oppbygde moduler gir programmet gode muligheter for personlig og profesjonell utvikling. Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team Refleksjonsteam: Roller og teameffektivitet Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og bevisstgjøring Dialogisk kommunikasjon: Anvendelse av psykologisk kompetanse PROGRAMANSVARLIGE: Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal, Ph.D, Cand.psychol. Høgskolelektor Kathrine Johannesen, Cand.psychol. 27

28 STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG INNOVASJON Innovasjonsprosesser med teknologisk utvikling Andre samling gjennomføres i Teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike ñ Hvordan kan teknologi spille en rolle for videreutviklingen og innovasjonskraften i din organisasjon? Vi gir deg viktig kunnskap om hvordan din bedrift kan innovere basert på kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester. Du lærer strategisk forretningsutvikling med eksempler fra de beste virksomhetene som arbeider med innovasjon, blant annet gjennom et studiebesøk til Teknologiparken Sophia Antipolis i Frankrike. Vi gir deg også kompetanse og praktiske eksempler på samspillet mellom innovasjonsprosesser, teknologisk utvikling og kompetanse. Du får også innføring i teknologi- og endringsledelse. Læringen er praktisk rettet mot din arbeidshverdag, da du arbeider aktivt med din egen innovasjonsidé gjennom hele programmet. Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som ønsker en aktiv rolle innenfor dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Strategi, forretnings- og teknologiutvikling Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser Teknologiledelse - arkitektur som plattform for innovasjon Kunnskapsledelse Innovasjonsledelse - organisering, ledelse og styring av teknologi og innovasjon PROGRAMANSVARLIGE: Førstelektor Ragnvald Sannes Førsteamanuensis Espen Andersen «I oktober 2013 startet jeg i ny jobb med ansvar for å bygge opp et helt nytt innovativt digitalt miljø, og jeg er veldig glad for at jeg gjennomførte dette studiet på BI som nå gir meg mulighet til å videreformidle mine lærdommer til å inspirere nye kollegaer til større fokus på innovasjon og verdiskaping.» ANN MERETHE LYSØ SOMMERSETH Leder digitale løsninger, BDO AS Deltaker på Strategisk forretningsutvikling og innovasjon 28

29 STRATEGISK LEDELSE Ta riktige strategiske beslutninger for din organisasjon OSLO OG BERGEN HØST En organisasjons suksess krever ledere som tar gode strategiske beslutninger. Det finnes ingen definert teknikk for å bli en god strateg. Det krever en dyp forståelse for hvilke indre og ytre krefter som påvirker konkurransesituasjonen, de strategiske beslutningenes kvalitet, og gjennomføringen av disse. Programmet har deltakere med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, og vil gi kompetanse i de forskjellige aspektene ved strategisk ledelse. Gjennom programmet lærer du hvordan du kan lede og bidra til en kreativ og praktisk strategiprosess. Programmet vektlegger arbeidet med strategiske analyser og verdien av disse. Strategibegrepet og de strategiske fundamentene Intern strategisk analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke Ekstern strategisk analyse: Organisasjonens omgivelser Strategiprosesser, implementering og kontroll av strategier Etiske vurderinger knyttet til valg av strategier Ulike konkurransestrategier Konsernstrategier Internasjonale strategier Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing Strategiske allianser PROGRAMANSVARLIGE: Førsteamanuensis Sverre Tomassen Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen STYRER OG STYREARBEID Styrets betydning for virksomheters utvikling får stadig større oppmerksomhet., og det kreves økt kunnskap om styrets rolle og arbeidsmåter hos alle interessenter som er berørt av styrets funksjon. Med fokus på utvkling av et verdiskapende styre, tar programmet for seg styrers mangfold, betydning og utfordringer. Du vil få forståelse for problemstillinger knyttet til blant annet styresammensetning, lovverk, samfunssansvar, risikostyring, kriser og eieform. Med utgangspunkt i forskning, teori og aktuelle case diskuterer vi ulike sider ved styrer, dets prosesser og struktur, samt utvikling av nettverk og skape muligheter for økt deltakelse i internasjonalt styrearbeid. Målgruppene for dette programmet er både aktive styremedlemmer, potensielle styremedlemmer og personer som må forholde seg til styrer. Hvorfor et styre? Styrets rolle og formalkrav Det helhetlige styringsperspektiv Corporate Governance Prosesser, styreledelse og etikk Den internasjonale styrearena Den aktuelle styredebatten PROGRAMANSVARLIGE: Professor Benedicte Brøgger Professor Tore Bråthen 29

30 TEAMLEDELSE Hvordan lede team til suksess OSLO OG STAVANGER HØST Femte samling gjennomføres i Cordoba og Granada, Spania ñ Vi mennesker har alltid måttet samarbeide om å løse oppgaver, det er både vårt fortrinn og vår forbannelse. Programmet går i dybden og ser på hva teamarbeid og teamledelse handler om. Programmets mål er å gi bedre teamkompetanse. Tradisjonell teambygging har fokusert mye på relasjonsbygging, ofte på bekostning av teamets oppnåelse av faktiske resultater. Det legges derfor stor vekt på å forstå de grunnleggende spørsmål når det gjelder temaer som diversitet, kreativitet, kultur og ledelse av høykompetanseteam. Programmet gir kunnskap og ferdigheter til å lede ulike former for team. Teamledelse og prestasjonsteam Ledelse av primadonnateam Kreative prosesser i team Lederteam Interkulturelle team Samtidig vil du få ferdigheter i å forbedre samarbeidsevner og prestasjoner i suboptimalt fungerende team. Pedagogisk vil temaene behandles gjennom teori, klassiske tekster og erfaringsutveksling. Samlingen i Spania fokuserer på internasjonale team og kulturskiller. PROGRAMANSVARLIGE: Høyskolelektor II Trond Kjærstad Førsteamanuensis Donatella de Paoli ØKONOMI FOR BESLUTNINGSTAKERE Økonomiforståelse for bedre beslutninger Forståelse av økonomiske sammenhenger er essensielt for alle beslutningstakere. Programmet har fokus på aktuelle problemstillinger som ledere i privat og offentlig sektor møter daglig. God basiskunnskap gir bedre beslutninger, og sikrer en god kommunikasjon med bedriftens økonomiavdeling, eiere, styre og andre interessenter. Programmet henvender seg til ledere og mellomledere som ser behov for økt økonomiforståelse for å kunne ta bedre beslutninger. Lederutfordringer og økonomisk styring Målstyring og aktivitetsbasert kostnadsforståelse Strategiske beslutninger Simuleringsspill Regnskapsanalyse, kredittvurdering og arbeidskapitalstyring Prestasjonsvurderinger og fremføring av prosjektoppgaver PROGRAMANSVARLIGE: Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen Førstelektor Espen Skaldehaug 30

31 SPESIALISERINGER Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse 32 Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett 36 Executive Master of Management in Energy 39 Med forbehold om endringer 31

32 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT MED SPESIALISERING I SKOLELEDELSE SKOLE- UTVIKLING II SKOLEUTVIKLING I HRM FOR SKOLELEDERE ARBEIDS- OG ELEVRETT FOR SKOLELEDERE LEDERSKAP OG OMSTILLING I SKOLEN* * Graden bygges opp fra Lederskap og omstilling i skolen og avsluttes med Skoleutvikling II. Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet utdanningsprogrammer i skoleledelse for kommuner, fylkeskommuner og Utdanningsdirektoratet. Et resultat av dette er en programportefølje som fokuserer på skolens hovedoppdrag; elevenes læring og endring av praksis i skolen. I programmene er lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse en integrert del. BI er en av seks skoler som Utdanningsdirektoratet har valgt ut for å levere det nasjonale utdanningsprogrammet for rektorer Lederskap og omstilling i skolen. TA HELE GRADEN ELLER PROGRAMMENE ENKELTVIS Programmene kan også tas enkeltvis, med unntak av Skoleutvikling II som er det obligatoriske avsluttende programmet i graden. Alle program bortsett fra Lederskap og omstilling i skolen (30 sp) er på 15 studiepoeng. LEDELSE I SKOLEN Handelshøyskolen BI tilbyr også masterprogrammet Ledelse i skolen. Les mer om programmet på side

33 LEDERSKAP OG OMSTILLING I SKOLEN Nasjonalt utdanningsprogram for rektorer OSLO OG STAVANGER HØST OG VÅR Tredje samling gjennomføres i London ñ Programmet gir en bred innføring i de viktigste temaene for skoleledelse. Betydningen av kompetent, kunnskapsrik og engasjert ledelse i skolene går som en rød tråd gjennom programmet. Målet er å styrke elevenes læringsutbytte gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere. Vi gjennomgår sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. På samlingen i London besøker vi fremragende skoler og skoleledere. Utdanningsøkonomi og skoleeffektivitet Reformer for skoleeffektivitet Kjennetegn ved effektiv ledelse Organisering for økt læring hos elevene Rektors styringsrett PROGRAMANSVARLIG: Professor Johan From ARBEIDS- OG ELEVRETT FOR SKOLELEDERE OSLO VÅR 2015 Programmet tar opp de mest sentrale juridiske problemstillingene skoler står overfor. Du vil få en grundig gjennomgang i juridisk tenkning og metode, slik at du kan identifisere ulike arbeidsrettslige problemer, samt løse disse. Programmet gjennomgår de viktigste reglene knyttet til elev-, arbeids- og tariffrett. Undervisningen tar for seg gjeldende rettspraksis, supplert med aktuelle uttalelser fra Sivilombudsmannen. Etter gjennomført program vil du kunne anvende enkle juridiske konfliktløsningsmodeller. Juridisk metode Arbeidsgivers styringsrett Ansettelser med særskilt vekt på best kvalifiserte Saksbehandlingsregler ved ansettelser Arbeidstakers lojalitets plikt og ytringsfrihet Stillingsvern Nedbemanning Konfliktløsning Tariff- og elevrett Skolemiljø Bortvisning PROGRAMANSVARLIG: Førsteamanuensis Bjørn Eriksen 33

34 HRM FOR SKOLELEDERE OSLO OG STAVANGER HØST Ledere behøver nødvendig kompetanse og forutsetninger for å utvikle, velge, iverksette og styre effektive HR-tiltak. Dette gjelder også i norsk skole. Programmet gir deg rammeverket for å skape en mer produktiv skole som får mer ut av sine medarbeidere. Du får kunnskap om den viktigste forskningen innenfor human resource management (HRM) på individ- og organisasjonsnivå, slik at du kritisk kan vurdere skolens HR-praksis. Programmet fokuserer på viktige HR-problemstillinger fra skolens hverdag, som rekruttering, trening og utvikling, evaluering av kompetanse, ledelse og prestasjonsledelse, belønningssystemer med mer. HR og organisatoriske resultater HR og organisatorisk klima, holdninger og effekter på individnivå HR, jobbdesign og prestasjoner HR-ledelse og lederadferd på ulike nivåer Forpliktelsesbasert HR i praksis HRM, belønning og motivasjon PROGRAMANSVARLIG: Professor Bård Kuvaas SKOLEUTVIKLING I OSLO VÅR 2015 Programmets grunnpilar er kvalitet i skolen og hvilke faktorer som påvirker den. Rammebetingelsene for utvikling av en bedre skole, samt hvordan utvikle egen organisasjon og pedagogiske arbeidsformer for å øke elevens læring, danner basis i programmet. Du utvikler en modell for hvordan man lager og vedlikeholder en mer effektiv skoleutvikling. Hvordan skoleledere kan styrke læringskulturen, øke læringstrykket og utvikle et bedre miljø for læring og utvikling i skolen til beste for elevene, går som en rød tråd gjennom programmet. Viktige faktorer for utviklingen av en effektiv skole Betydningen av skoleledelse for skolens effektivitet Politiske rammebetingelsene for skolens innhold og elevenes resultater Skolens organisering og lærerkultur for elevenes resultater Praktiske implikasjoner for skoleledere som har som mål å lage bedre skoler PROGRAMANSVARLIG: Professor Johan From 34

35 SKOLEUTVIKLING II Tredje samling gjennomføres i San Fransisco, California ñ Programmet følger opp Skoleutvikling I, og er det obligatoriske avsluttende programmet i spesialiseringen. Programmet tar for seg de organisatoriske og pedagogiske betingelsene for skoler som har ambisjon om å bidra til å øke elevenes læring. Temaene strategisk utvikling av egen skole, skolekultur, lærersamarbeid, pedagogiske og didaktiske arbeidsformers betydning for elevers læring står sentralt. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egen oppgaveløsning vil du tilegne deg kunnskap som setter deg i stand til å utvikle en mer effektiv skole. Betydningen av pedagogiske og didaktiske arbeidsformer for elevers læring Betydningen av klasseromsledelse Utfordringer knyttet til gjennomføring av endringer som har betydning for elevers læring Hvordan ledere gjennom strategisk tenkning og refleksjon kan utvikle egen skole PROGRAMANSVARLIG: Professor Johan From SNAKK MED OSS FOR RÅD OG VEILEDNING: bi.no/veiledning 35

36 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT MED SPESIALISERING I SKATTE- OG AVGIFTSRETT Handelshøyskolen BI tilbyr, i samarbeid med Skatteetaten, et eget studium med dybdeforståelse av problemstillinger som utfordrer skattepraktikeren i hverdagen. Programmet er åpent også for deltagere fra privat praksis. Studiet tilbyr undervisning med flere av de fremste ressurspersoner i Norge og internasjonalt. Graden gjennomføres normalt på tre år deltid og består av syv delprogrammer á 15 studiepoeng, hvorav seks må gjennomføres for å oppnå graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett. Hvert semester settes det opp ett til to programmer. Programmene kan også tas enkeltvis. I STUDIEÅRET 2014/2015 TILBYS TRE PROGRAMMER: Merverdiavgift I Merverdiavgift II Transaksjoner og omorganiseringer MÅLGRUPPE: Personer som arbeider med skatte og/eller avgiftsrett til daglig, har en grunnleggende og bred forståelse av faget og som ønsker en vesentlig kompetanseheving. Hovedvekten vil være på selskaps- og næringsbeskatning, ikke personbeskatning. SEMESTER Høst 2014 Vår 2015 PROGRAM Merverdiavgift I grunnleggende emner og EU MVA Merverdiavgift II utdypende emner Transaksjoner og omorganiseringer Høst 2015 Vår 2016 Høst 2016 Vår 2017 Internasjonal skatterett Internprising Selskaps- og næringsbeskatning Skatteprosess 36

37 MERVERDIAVGIFT I Grunnleggende emner og EU MVA Få innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftslovgivning, samt forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett. Du lærer hvordan reglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet og hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Du vil lære å forstå næringslivets avgiftsplanlegging, samt avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak. MVA-loven og MVA-forskriften EUs merverdiavgiftsdirektiv; hovedregler og forskjeller Grunnleggende vilkår for avgiftsplikt Subjekt-, transaksjons- og objektkravet til varer og tjenester Fradragsrett; relevans, tilordning, foreldelse Fast eiendom, frivillig registrering, justeringsregler, uttaksregler Organisasjonsforhold og MVA, samt omorganisering fusjon og fisjon Fellesregistrering, gjennomskjæring, tidfesting Bokføringskrav, betalingsregler, sanksjoner/etterberegning, klage PROGRAMANSVARLIG: Professor Ole Gjems-Onstad MERVERDIAVGIFT II Utdypende emner OSLO VÅR 2015 Programmet Merverdiavgift II utdyper flere problemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold. Vi fokuserer på næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner, avgiftsplanlegging og skatteunndragelse på tvers av landegrenser og utfordringene ved kontroll. Tolloven Innførsel av varer og tjenester Inndeling av tjenester Elektroniske tjenester og internetthandel Representantregistrering Fritak innførsel/utførsel MVA og skipsfart, luftfart, internasjonal transport og turistsalg Avgiftsplanlegging og gjennomskjæring PROGRAMANSVARLIG: Professor Ole Gjems-Onstad 37

38 TRANSAKSJONER OG OMORGANISERINGER OSLO VÅR 2015 Få et solid teoretisk fundament for å forstå og håndtere kompliserte skattespørsmål ved omorganisering. Programmet gjennomgår de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. En rekke konkrete eksempler vil bidra til forståelse for grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og disposisjoner som betraktes som ulovlig omgåelse. For å forstå grensene vil du få grundig gjennomgang av den forretningsmessige bakgrunnen for å gjøre slike valg. Begreper og inndelinger Forretningsmessige behov Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer Fusjon/fisjon Konserninterne overføringer Omdannelse, regnskapsmessige tilnærminger Innmatsalg vs. aksjesalg Gjennomskjæring ved transaksjoner Opphør, likvidasjon og konkurs Internasjonale omorganiseringer EUs fusjonsdirektiv PROGRAMANSVARLIG: Professor Ole Gjems-Onstad 38

39 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT IN ENERGY STARTUP: SPRING 2015 A programme designed to give you a comprehensive understanding of key energy issues and improve your analytical and managerial skills. THE WORLD OF ENERGY A GLOBAL CHALLENGE The modern energy landscape is increasingly complex. Economic and political changes ripple through the business environment faster than ever before. Managers in today s energy business can no longer afford to focus solely on their industry segment. They need a bird s eye view of the entire energy value chain. Leaders need to understand the interests and constraints of multiple stakeholders governments, partners and contractors, capital markets, NGOs as they try to navigate the constantly evolving global energy map. EMPOWERING MANAGERS TO RECHARGE ENERGY INDUSTRY The Executive Master of Management in Energy is a specialized branch of study aimed at providing leadership education with an international focus, tailored to the energy sector. Energy is an industry marked by strong competition and large international players. In such a setting, it is important to have a sector-oriented and outward-looking leadership education. The Executive Master of Management in Energy programme has a global focus and brings together participants and faculty with international experience. The programme includes international courses that give participants exposure to business practices and trends in different environments. These courses take place at BI Norwegian Business School in Oslo and Stavanger, IFP School in Paris and UC Berkeley, Haas School of Business in California. bi.edu/emme «The energy industry and markets function according to economic, political and technological imperatives. That is why we ensure that you face multidisciplinary understanding and real business scenarios in a challenging, interactive and dynamic interaction between faculty and students.» OLE GUNNAR AUSTVIK Professor Department of Leadership and Organizational Behaviour 39

40 PRAKTISK INFORMASJON PRIS Program uten utenlandsopphold Kr Program med utenlandsopphold Kr Delprogram 15 studiepoeng (gjelder skatt/skole) Kr Delprogram 15 studiepoeng med utenlandsopphold Kr Lunsj, kaffe og te er inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder. Studieavgiften faktureres i to like rater fordelt på høst- og vårsemester. Kostnader utover studieavgiften: Du må regne med pensumlitteratur på mellom og kroner. På program med samling utenfor studiestedet eller i utlandet, påløper reisekostnader og oppholdskostnader i tillegg.. SLIK SØKER DU Du kan søke allerede i dag. Vi har løpende opptak, og anbefaler å søke så tidlig som mulig. Søknader behandles frem til studiestart på det enkelte programmet eller til det er fulltegnet. Dersom du ønsker å starte på ditt tredje og avsluttende program, må du søke innen 1. juni for å være garantert plass. Det forplikter ikke å søke. Avtalen er økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Du kan melde deg av programmet inntil fire uker før oppstart uten kostnad. Du søker på bi.no/emm OPPTAKSKRAV Ettersom Executive Master of Management er en erfaringsbasert mastergrad, kreves det både teoretisk og praktisk erfaring. Du må ha fylt 25 år, og i tillegg oppfylle følgende krav: Utdannelse: det kreves 180 studiepoeng, tilsvarende bachelorgrad. Alternativt kan du søke opptak basert på realkompetanse. Dette vurderes på individuell basis, og kravet til utdannelse er da 90 studiepoeng. Arbeidserfaring: Det kreves 4 års arbeidserfaring. Har du en godkjent mastergrad fra tidligere, kreves kun 3 år. Det er egne opptakskrav for spesialiseringen innenfor skatt. 40

41 FINANSIERING 75% av Executive Master of Management-studentene får studiet helt eller delvis dekket av arbeidsgiver. Mange studenter bruker prosjektoppgaven til å skrive om konkrete problemstillinger for bedriften de er ansatt i. På denne måten vil bedriften få uttelling for investeringen de gjør i den ansattes videreutvikling. Studiet er også berettiget til lån i Statens Lånekasse for Utdanning. SPRÅK De fleste programmene gjennomføres på norsk. Noen programmer undervises på engelsk, mens andre kan ha enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk, eksempelvis tilknyttet utenlandsopphold. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program. VURDERING Du vil på hvert program skrive en prosjektoppgave og gjennomføre en eksamen. På prosjektoppgaven velger du selv tema, og utarbeider en problemstilling innenfor de faglige rammene i ditt masterprogram. Oppgaven innleveres i ukene etter siste studiesamling, og skriftlig eksamen avvikles normalt noen uker senere. For deg som tar ditt tredje, avsluttende masterprogram vektlegges prosjektoppgaven i større grad for vurderingen. Enkelte programmer har avvikende vurderingsform, se kursets nettside. METODEKURS BI tilbyr et innføringskurs i metode og oppgaveskriving for alle studenter, samt fordypningskurs i henholdsvis kvalitativ eller kvantitativ metode. Du velger det fordypningskurset som er mest relevant for din prosjektoppgave. 41

42 SKREDDERSYDD KOMPETANSE Verdiskapende læring for bedrifter og organisasjoner Med skreddersøm fra BI Executive kan dine ansatte få en utdanning som er utviklet unikt for din bedrift, organisasjon eller bransje. Vår målsetting er å bidra til verdiskaping gjennom programmer som gir målbare resultater i form av høyere effektivitet, høyere omsetning og lavere kostnader. BI Executive tilbyr kompetanseutvikling for din organisasjon innenfor en rekke fagområder. Vi kan skreddersy og utvikle programmer helt etter deres behov. Programmene kan være uten studiepoeng, eller tilpasses på bachelor- og masternivå. Skreddersydde programmer utvikles av spesialiserte team med solid næringslivsforståelse og bred erfaring med utvikling av programmer, både for offentlig og privat sektor. Sammen med de faglige kreftene ved BI og deg som kunde, kartlegger vi din virksomhets reelle utfordringer og utvikler programmer som retter seg direkte for å løse dem. Bedrifter vi blant annet har samarbeidet med: Brødrene Dal Joker-kjeden NAV Norsk Rådmannsforum Oslo kommune Skattedirektoratet SPAR-kjeden Sparebank 1 Statoil Gå for skreddersøm bi.no/forvirksomheter Sammen med BI utarbeidet vi et program for å heve kompetansen i prosjekt-teamene våre. Å skreddersy kurset stimulerte deltakerne og sikret videre vekst og verdiskaping for selskapet. Lars Sommer Knudsen Leder av intern opplæring, Aibel AS ALUMNI Ditt livslange nettverk BI Alumni er et nettverk for faglig påfyll, nettverksbygging og karriereutvikling for deg som har fullført en grad ved Handelshøyskolen BI. Vi vet at relasjonene du opparbeider deg gjennom Executive Master of Management-studiet er en viktig ressurs. Gjennom BI Alumni legger vi til rette for at du enkelt kan vedlikeholde og videreutvikle nettverket gjennom våre faglige og sosiale møteplasser. DINE TILBUD FRA BI ALUMNI: Eksklusivt nettverk for Executive Master of Management Alumni 12 faglige nettverksgrupper Nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer på våre studiesteder BI Magasinet tilsendt gratis to ganger i året Gratis tilgang til bibliotekdatabase og nedlasting av fulltekstartikler Finn dine medstudenter gjennom avansert søk i Alumni-nettverket bi.no/alumni 42

43 ØNSKER DU STUDIEVEILEDNING? Djordje Maric og resten av studieveilederne ved Handelshøyskolen BI står klare til å motta din samtale eller e-post. Du kan også møte oss på en av våre skoler. Vi er mange som sitter klare for å veilede deg, slik at du finner det programmet som passer for deg. Dersom du er usikker på hvilket program du skal søke på kan det være nyttig å snakke med en studieveileder. Veiledningen kan foregå på BI eller på telefonen. Bestill studieveiledning på bi.no/veiledning eller ring KONTAKT OSS GJERNE HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO BI Executive Master Nydalsveien 37, 0484 Oslo Postadresse: 0442 Oslo Telefon: Telefax: bi.no/emm BI BERGEN Kong Christian Frederiks plass Bergen Telefon: Telefax: bi.no/bergenvidere BI STAVANGER Hesbygata 5, Postboks 1505, Kjelvene 4093 Stavanger Telefon: Telefax: bi.no/stavangervidere 43

44 Mer informasjon: bi.no/emm

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Vår 2014 Økonomi Jus Effektiv Hverdag Interaksjon Inspirasjon Innovasjon www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Siden sist... 3 Våre tjenester og fordeler... 4 Våre samarbeidspartnere...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer