Regionalt brukerutvalg 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt brukerutvalg 2009"

Transkript

1 Offentlig saksliste og dokumenter Regionalt brukerutvalg Møteinnkalling - Sakspapirer Dato: Torsdag 5. november Tidspunkt: Sted: Helse Nord RHF, Sjøgt. 10, Bodø Møterom Oversikten

2 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Medlemmer og varamedlemmer i regionalt brukerutvalg INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG I HELSE NORD Det innkalles til møte i Regionalt brukerutvalg: Møtedato: 05. november 2009 kl Sted: Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø Oversikten møterom Eventuelle forfall meldes snarest til rådgiver Arnborg Ramsvik, på tlf eller e-post slik at vi kan innkalle aktuelle varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer får tilsendt innkalling og saksdokumenter pr. e- post. Møtende medlemmer og varamedlemmer får i tillegg innkalling og saksdokumenter tilsendt pr. post. Vedlagt følger saksdokumenter til møtet. Vennlig hilsen Sissel Brufors Jensen Leder RBU Arnborg Ramsvik Rådgiver Side 2

3 Innkalling og saksdokumenter sendes pr. post og e-post til: Medlemmer RBU Sissel Brufors Jensen, Andfiskå Ragnar Moan, Troms Mildrid Pedersen, Bardufoss Asle Sletten, Tromsø Arnfinn Sarilla, Alta Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Turid Gaarder, Hamarøy Ragnvald Mortensen, Bleik Ernly Eriksen, Mo i Rana Randi Nesje, Bodø Innkalling og saksdokumenter sendes kun på e-post til: Varamedlemmer RBU: FFO: Else Marie Nyby, Alta Stig Raymond Moe, Borkenes Nina Danielsen, Kirkenes Signhild Mentzoi, Ørnes Leidar Eilertsen, Hasvik SAFO: Åse Gabrielsen, Bardufoss (sendes kun som post) Ragnhild Skaalbones, Bodø Fylkeseldrerådet: Oddmund Soleng, Bardu Aud Overå Fyhn, Tromsø Inge Hyld, Tromsø Ernst Eidem, Bodø RIO NORD: Hilde Nicolaisen Kopi av innkalling og saksdokumenter pr. e-post til: Helse Nord RHF: Lars Vorland Jan Norum Oddvar Larsen Finn Henry Hansen Kristian Iversen Fanghol Anne May Knutsen Innkalling og saksdokumenter sendes pr. e-post til: Helseforetakene i Helse Nord v/ direktør Helseforetakene i Helse Nord v/ brukerutvalg Brukerorganisasjonene i Nord Norge Pasientombudene i Nord Norge Side 3

4 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SAK 41 / 2009: Godkjenning av innkalling og saksliste Møtedato Sak 41 / 2009: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 42 / 2009: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 43 / 2009: Budsjett Helse Nord 2010 Sak 44 / 2009: Oppdragsdokumentet 2010 Sak 45 / 2009: Sak 46 / 2009: Pasientreiser: overtakelse av oppgaver fra NAV status og erfaringer så langt. Kommende styresaker Sak 47 / 2009: Helse Nord RHF: kommentarer fra styret, styremøte Sak 48 / 2009: Sak49 / 2009: Orienteringssaker - Møtereferat brukerutvalget v/ Sykehusapotek Nord HF - Henvisninger fra UNN til Voksentoppen - Referat fra Konferanse med lokale brukarutval i Bergen september Rullering og oppfølging handlingsplan rus videre behandling Eventuelt - Brosjyrer i ventesoner på sykehus ansvar? - Nytt brukerutvalg Ledsagertjeneste - Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Strategi i Helse Nord Side 4

5 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 42 / 2009: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009 Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Til stede Sissel Brufors Jensen Ragnar Moan Mildrid Pedersen Asle Sletten Arnfinn Sarrila Aud Overå Fyhn, vara for Turid Gaarder Ragnvald Mortensen Ernly Eriksen Ragnhild Skaalbones, vara for Randi Nesje Forfall Turid Gaarder Randi Nesje Samuel Anders Guttorm Fra administrasjonen i Helse Nord RHF Arnborg Ramsvik Saksliste Sak 31 / 2009: Godkjenning av innkalling og saksliste Skriftlige notater bes sendes ut i forkant da som Word-dokumenter. Dette for at de skal kunne gjøres om til blindeskrift. Endringer i saksliste ble foretatt til: Sak 31 / 2009: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 32 / 2009: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 33 / 2009: Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU Sak 34 / 2009: Kartlegging bilambulanse v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak Side 5

6 Sak 35 / 2009: Felles nødnummer 112 v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak Sak 36 / 2009: Verdibasert hverdag v/ prosjektleder Helse Nord RHF Gunnel Axelsson Sak 37 / 2009: Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene Sak 38 / 2009: Kommende styresaker Sak 39 / 2009: Rullering og oppfølging handlingsplan rus Sak 40 / 2009: Helse Nord RHF: kommentarer fra styret, styremøte Sak 41 / 2009: Orienteringssaker Sak 40 / 2009: Eventuelt - Henvisninger Voksentoppen - Referat fellesmøte Bergen - Nordlandssykehuset HF, Gravdal legevakt - Brosjyrer i ventesoner på sykehus ansvar? - Nytt brukerutvalg Ledsagertjeneste - Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Strategi i Helse Nord? Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med fremlagte endringer. Sak 32 / 2009: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Vedtak: Protokoll fra Møte i RBU godkjennes Sak 33 / 2009: Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU Vedtak: Tatt til orientering Sak 34 / 2009: Kartlegging bilambulanse v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak Trond M. Elsbak meldt forfall. Gjennomgang av foredragene v/ Arnborg Ramsvik Vedtak: - RBU er fornøyd med fremgangen av kompetansehevingen av ambulansearbeidere, men ber om at utdanningen intensiveres for å nå målet på 75% innen RBU ber Helse Nord RHF gjennomføre en Brukertilfredshetsundersøkelse, herunder effekten av sentraliseringen av tjenesten.. Sak 35 / 2009: Felles nødnummer 112 v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak Trond M. Elsbak meldt forfall. Gjennomgang av foredragene v/ Arnborg Ramsvik RBU gjennomgikk høringssvaret fra Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjenester vedr. Høring 112 rapport Justis- og politidepartementet. Vedtak: RBU ber om at eget nødnummer 113, for helse, opprettholdes og tilslutter seg foreslåtte modell E Side 6

7 Sak 36 / 2009: Verdibasert hverdag v/ prosjektleder Helse Nord RHF Gunnel Axelsson Vedtak: - RBU oppnevner enstemmig Ragnar Moan som medlem til referansegruppen i prosjekt verdibasert hverdag. Representanten forpliktes til å rapportere til RBU. - RBU ber prosjekt Verdibasert hverdag innlemme brukerrepresentant i arbeidsgruppene i HFene. Sak 37 / 2009: Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene RBU mener det foreligger manglende / dårlig rehabiliteringstilbud innenfor følgene områder: alderspsykiatri, CFS/ME både for barn og voksne, synshemmede, hørsel, kreft, kols, CP, lymfødem, parkinson og et tilbud når multi-funksjonshemmede barn blir voksne helhetlig tilbud. Vedtak: RBU mener at det må bli: Bli flere plasser til rehabilitering Bli bedre utnytting av ledige rehabiliteringskapasitet Være plass også for ledsager ved rehabiliteringsopphold, både fysisk og økonomisk Være plasser også for pasienter med noe hjelpebehov i hverdagen. Rehabiliteringspotensialet må være avgjørende, ikke at de har hjelpebehov. Likeverdig rehabilitering ut i fra diagnose og funksjonsevne, uavhengig av alder. Livskvalitet for pasienter bør stå i sentrum Faglig kompetanse: - Institusjonen må ha nødvendig kompetanse innen alle fagområder tjenesten dekker, herunder også kognitiv terapi og ergoterapi. - Spesielle diagnoser bør gis tilbud i nasjonale kompetansesenter. Ventetid: - Vil være avhengig av diagnose og føring fra Prioriteringsveilederen - Fysikalsk medisin og rehabilitering. Sak 38 / 2009: Kommende styresaker Vedtak: Utsatt til møte 5. november 2009 Sak 39 / 2009: Rullering og oppfølging handlingsplan rus Vedtak: Utsatt til møte 5. november 2009 Sak 40 / 2009: Helse Nord RHF: kommentarer fra styret, styremøte Side 7

8 Vedtak: Utsatt til møte 5. november 2009 Sak 41 / 2009: Orienteringssaker Vedtak: Orienteringer fremlagt i sakspapirene tas til orientering Sak 40 / 2009: Eventuelt - Henvisninger Voksentoppen - Referat fellesmøte Bergen - Nordlandssykehuset HF, Gravdal legevakt - Brosjyrer i ventesoner på sykehus ansvar? - Nytt brukerutvalg Ledsagertjeneste - Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Strategi i Helse Nord? - Endring av møtedato 25. november 2009 Vedtak: - Møte 25. november 2009 går ut. Nytt møte i RBU avholdes 5. november 2009 kl i Helse Nord RHF`s lokaler i Bodø - Øvrige saker, under eventuelt, utsatt til møte 5. november 2009 Side 8

9 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 43 / 2009: Budsjett Helse Nord 2010 v/ rådgiver økonomi Jann Georg Falch, Helse Nord RHF Møtedato Avtalt kl Det gis en muntlig orientering / gjennomgang av budsjett Helse Nord 2010 Side 9

10 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 44 / 2009: Oppdragsdokumentet 2010 v/ rådgiver, Helse Nord RHF Møtedato Gjennomgang av foreløpig oppdragsdokument Utkastet Oppdragsdokument 2010 ligger ved innkallingen som egen PDF-fil. Side 10

11 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 45 / 2009: Pasientreiser: overtakelse av oppgaver fra NAV status og erfaringer så langt. v / rådgiver Irene Skiri, Helse Nord RHF og informasjonsrådgiver Hanne Risa, Helse Nord RHF Møtedato (helst mellom kl ) Side 11

12 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 46 / 2009: Kommende styresaker Møtedato Styremøte, den 18 NOV 2009 i Sandnessjøen STYRESAK Forskningsstrategi i Helse Nord Økonomirapport nr Ettersendes eller legges frem ved møtestart. Budsjett 2010 Oppdragsdokument 2010 første runde ORIENTERINGSSAKER AD s orienteringer Ufrivillig deltid undersøkelse Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring SAMDATA sektorrapporter 2008 Styremøte, den 15 DES 2009 i Bodø STYRESAK Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS aktivitet og resultat 2008, jf. styresak /4 Kommunikasjonsstrategi Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord bruken av midler Rehabilitering i Helse Nord, ref. styresak Orienteringssaker ORIENTERINGSSAKER AD s orienteringer Side 12

13 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 47 / 2009: Helse Nord RHF: kommentarer fra styret, styremøte Møtedato Fra styremøte 23. september 2009: Regionalt Brukerutvalg: Styret ber om at RBU kommer med reelle innspill til de enkelte saker. Ikke bare til orientering. Her har vi tidligere diskutert hvordan vi kan bedre samspillet med RBU, slik at disse inkluderes i loopen med styremøter, direktørmøter, samarbeidsmøter m. Side 13

14 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 48 / 2009: Orienteringsaker Møtedato Møtereferat brukerutvalget v/ Sykehusapotek Nord HF Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 2. Henvisninger fra UNN Tromsø til Voksentoppen Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 3. Referat fra Konferanse med lokale brukarutval i Bergen september 2009 Konferanse med regionale brukarutval i Bergen Torsdag 17. og fredag 18. september 2009 Frammøtte: Ragnar Moan, Sissel B. Jensen, Annlaug Stavik, Steinar Andersen, Jostein Melheim, Alf Magne Bårdslett Sekretær: Ingrid Dirdal Torsdag 17. og fredag 18. september 2009 blei det arrangert ein konferanse med leiarar og nestleiarar frå dei regionale brukarutvala i Noreg. Konferansen blei arrangert av Brukarutvalet i Helse Vest RHF i samarbeid med RHF-et. Denne konferansen vert arrangert to gonger i året, ein på vårparten og ein på hausten. Som undertittel på konferansen var følgjande ordlyd vald: kor lang er vi komne? og vegen vidare. Det var eit ønske om å sjå nærmare på kor langt dei ulike brukarutvala er komne og vurdere korleis det er tenleg å arbeide saman vidare for å styrke tilbodet for pasientane i heile Noreg.. Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Helse Bergen: Konferansen starta med besøk i Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Helse Bergen. Lærings- og mestringssenteret har eit flott lokale og ei solid organisering å syne fram. Leiar på Lærings- og mestringssenteret Gro Beate Samdal orienterte om korleis brukarutvalet og LMS saman hadde kome fram til forslag til takstar for brukarrepresentantar. Vidare var det ei orientering om at det er utarbeidd eit felles skriv frå LMS-a i dei fire helseregionane med innspel til HOD om driftsavtalar og opplæring. LMS i Helse Bergen er i gang med å utarbeide ein nasjonal kursdatabase som er relevant for pasientopplæring, det er ønskjeleg at den vert oppdatert og tilgjengeleg for alle brukarar. Samdal presenterte tankar og visjonar om korleis lærings- og meistringsfokus kan implementerast i samhandlingsreforma (Stortingsmelding nr ). Ho viste då til korleis opplæring og førebygging vert organisert i Danmark. Der er det gjort samarbeidsavtalar mellom føretak, kommunar og allmennpraksis. I hovudsak går desse ut på at det er kommunane som har ansvar for borgarretta førebygging (helsefremjing blant friske innbyggjarar) mens både kommunane og helseføretaka har ansvar for pasientretta førebygging (som gjeld førebygging og vidareutvikling av sjukdom/komplikasjonar). Samstundes som ho presenterte løysingar på korleis endringa kan utformast var ho også merksam på at ei oppfatning om at LMS skal ut i kommunen ikkje er rett. I verste fall kan endringa føre til at opplæringstilbod i helseføretaka vert avvikla utan at tilsvarande tilbod vert teke i vare i kommunane. Pasientreiser: Erik Kaland frå Pasientreiser og brukarrepresentant Signe Ramberg informerte om den nye ordninga som no er starta med trinn 1, der Helse Midt-Norge er i startfasen. Det kom innspel som handla om ein uro for at det for nokre personar kan vere vanskeleg å handtere ei slik reiserekning som er naudsynt for å få refusjon. Brukarpris vert nytta i ulike regionale helseføretak. I Helse Nord vert det delt ut brukarpris annakvart år til ein som fremjar brukarmedverknad. I Helse Midt vert det delt ut ein Side 25

26 forskarpris på den årlege forskingskonferansen til ein som synleggjer brukarane i forskinga. Begge føretaka har eigne statuttar for tildeling. Dette er ein idé som dei andre regionale føretaka vil vurdere å vidareføre i eigen region. Samordning: Vidare på konferansen var det fokus på å finne saman, bli litt meir like på dei rette områda. Dei ulike føretaka har noko ulik organisering og framgangsmåte men det er eit felles mål å få aksept i dei fleste myndigheitar. Dei ulike føretaka har ulike utbetalingar for brukarrepresentasjon, brukarutvala har ulik status i forhold til styremøte og brukarrepresentantane i dei ulike føretaka har ulik representasjon i ulike møter, for eksempel vert dei ikkje invitert i alle regionane sine direktørmøte. Dei regionale brukarutvala har ei felles forståing som handlar om at desse skilnadane ikkje var intensjonen då helsereforma i 2002 vart sett i kraft. Det er eit ønske å sameine seg om fleire mål og spele på dei ulike erfaringane, men det er ikkje alltid tenleg at alt vert gjort på lik måte. Leiar i brukarutvalet i Helse Vest Jostein Melheim seier at sjølv om det kan vere lik målsetnad kan dei ulike regionale helseføretaka vere tente med å ha ulike måtar å gå fram på. Leiarar og nestleiarar i dei regionale brukarutvala var einige om å sjå nærmare på dei ulike regionale helseføretaka sine arbeidsmåtar og vedtekne ordningar og vurdere korleis ein kan lære av kvarandre og om det er mogleg å få meir likskap. Til dømes vil fleire regionale brukarutval utarbeide prinsipp i tråd med Helse SørØst sine prinsipp. Vidare er det eit sterkt ønske å få felles takstar for godtgjering for brukarrepresentasjon. Kontaktutvalet i Helse- og omsorgsdepartementet: Ein vil ta kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet der ein ber om at leiarar og nestleiarar i dei regionale brukarutvala vert representert i kontaktutvalet. Oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet: Når det gjeld innspel til oppdragsdokumentet er det planlagt at leiarar og nestleiarar i dei regionale brukarutvala skal i møte med Helse- og omsorgsdepartementet i oktober. I framtida tek ein sikte på å ha denne haustkonferansen i Oslo i tilknyting til den dagen det vert med møte med HOD om oppdragsdokumentet. Konferansen på våren vil verte arrangert av dei tre andre regionale brukarutvala, dette vil gå på omgang. Set er ønskjeleg at sekretærane for dei regionale brukarutvala deltek på vårkonferansen. Nasjonale utgreiingsgrupper: Når det gjeld rekruttering av brukarrepresentantar i nasjonale utgreiingsgrupper er dette i mange høve prosessar som må gå veldig fort. I nokre regionar er det laga ei liste med aktuelle personar, ein slags kompetansebank. Dette er eit godt verktøy i ein slik rekrutteringsprosess. På konferansen var det semje om å styrke samordning og forslag til kandidatar. Det vert no teke sikte på å nytte telefonmøte i denne prosessen samt forpliktande mailutveksling. Brukarkontor: Avslutningsvis fekk deltakarane ei orientering om brukarkontor. Det er i helse SørØst dette er sett i system. Brukarkontora si verksemd har sitt utgangspunkt i oppdragsdokumentet. Fasilitetar vert lagt til rette av helseføretaka, mens drifta av likemannskontora er i høg grad styrt av brukarorganisasjonar. Brukarkontora er knytt til Lærings- og mestringssentra. Elles har brukarkontora mykje likskap med likemannsarbeid. Neste konferanse vert arrangert av brukarutvalet i Helse Nord den 19. og 20. mai Stavanger Ingrid Dirdal/Jostein Melheim Side 26

27 4. Rullering av rusplanen videre behandling Side 27

28 Vår dato: Arkivnr: Vår referanse: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Aina Irene Olsen 1. Møtereferat Møte: Tid: Tilstede: Forfall: Referent: 2. FAGRÅD TSB 2. oktober 2009, fra kl til i Tromsø, møterom UNN i Breivika Jan Norum, Kjell Dalan, Reidar Høyfødt, Ann-Heidi Nebb, Knut Østvik, Vibeke Imøy, Konrad Kummernes og Aina Irene Olsen Kari Normann Aina Irene Olsen Sak nr. Sak 05/09 Oppfølging av Riktig, nært og helhetlig - Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord I planen heter det at den er ment å brukes som et styringsverktøy og må derfor løpende oppdateres og debatters. Planen må jevnlig rulleres. Rulleringen skal bestå av: utkvittering av mål og tiltak analyse av eventuelle avvik gjennomgang av endringer i forutsetninger for driften justering av de langsiktige mål og ambisjoner Beslutning om konkrete kortsiktige mål og tiltak. Rulleringen av planen gjennomføres av plangruppen som har stått bak dokumentet. Helse Nord RHF står ansvarlig for å samle plangruppen. Det foreslås at hvert år i desember skal arbeidet ta til. Helse Nord RHF vil innkalle plangruppen til et møte i desember I fagrådet ble det foreslått å innkalle til en TSB utviklingskonferanse, hvor brukerorganisasjonene, fagfeltet i Helse Nord m.fl møtes for å arbeide med utviklingen av TSB i nord. Konferansen vil arrangeres tidlig vinter På denne konferansen vil en rullert plan legges frem. Det ble foreslått å etablere en gruppe, som skal ha ansvar for å planlegge en slik konferanse. Saken tas opp i neste Fagråd TSB. Side 28

29 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 49 / 2009: Eventuelt Møtedato Overført fra møte : - Brosjyrer i ventesoner på sykehus ansvar? - Nytt brukerutvalg Ledsagertjeneste - Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Strategi i Helse Nord Side 29

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Møtereferat - Brukerutvalget unn hf

Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtedato: 11. juni 2009 kl 10.15 15.30 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer