S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014"

Transkript

1 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g e n N D s e n t e r Ko n f l i k t r å d e t i H o r d a l a n d S K I S S E P R O S J E K T manthey kula 14. februar 2014

2 INNLEDNING Oppdragsbeskrivelse Prosjektet redegjør for en mulig utnyttelse av etasje i St. Jakobsplass 9 til kontorarealer for Regionskontor, Kriminalomsorgen region vest, Hordaland friomsorgsskontor, Bergen ND senter og Konfliktrådet i Hordaland. En samorganisering av disse virksomhetene synes fornuftig både med tanke på samfunnskontakt og synergieffekter i den daglige driften gjennom forenklet kommunikasjon samt deling og sambruk av lokaliteter og ressurser. St.Jakobsplass 9 - Eksisterende kvaliteter og utfordringer I bykonteksten fremstår Gamle Minde sjokoladefabrikk som en bygning med klar identetet, robuste kvaliteter og god tilgjengelighet. Dette er egenskaper som gjør lokalene attraktive for de aktuelle leietagerne. Dagens planløsning og interiørkvaliteter fremstår som ustrukturerte og umoderne og svekker helhetsinntrykket. Bygningen har vært bygget på i flere omganger noe som har ledet til en litt ukurant planform som gir noen utfordringer: viktigst av disse er den desentraliserte og uoversiktlige vertikalkommunikasjonen som vanskeliggjør orienteringen i bygget og de knappe kjerneløsningene som begrenser utnyttelsen av lokalene. Sammen med den overraskende hverdagslige entrésituasjonen bidrar dette til en opplevelse av at den ganske staselige industribygningens potensial ikke virker helt utnyttet. Forklaring av vedlagte løsningsforslag De ulike enhetene har redegjort for et variert funksjonsprogram med hovedvekt på kontorer, forskjellige typer møterom og arealer for publikum og klienter. I det vedlagte skissematerialet har vi redegjort for tre alternative løsninger der vi anbefaler en framfor de andre. Det som skiller løsningene fra hverandre er først og fremst hvor enhetene er plassert: det er såvidt stor forskjell på etasjene i bygningen at det i arbeidet med prosjektet har blitt tydelig at ikke alle etasjer egner seg like godt til alle enheter. Generelt kan det sies at vi har søkt å etablere en klar sirkulasjon i bygningen ved å organisere planene slik at man får en gjennomgående heis- og trappeforbindelse. Videre har vi utvidet våtromskjernene slik at de tilfredsstiller de aktuelle leietagernes behov. Med unntak av nye lettvegger og ventilasjon har vi etterstrebet å unngå omfattende bygningsmessige endringer. Vi anbefaler imidlertid en ombygging av trappeløpet mellom etasje og i første etasje. Dette for å kunne utnytte topparealene bedre og for å etablere en mer generøs inngangssituasjon i tråd med bygningens noe formelle karakter. manthey kula as 14. februar 2014

3 Vertikal sirkulasjon Sentral kommunikasjonsåre Utvidet kjerneareal PRINSIPPDIAGRAMMER

4 PROGRAMBEHOV De ulike enhetenes lokalbehov er av brukere beskrevet relativt overfladisk med angivelse av antall rom og korte funksjonsbeskrivelser. Arealbehov er i noen tilfeller ang: Regionskontoret, Kriminalomsorgen region vest Antatt plassering 6. og 7. etasje 3 stk. diriktørkontorer (plass til møter 10 pers. 7 kontorer (plass til møter 4-5 pers.) 14 kontorer 1 møterom 25 pers. Lunsjrom m. kjøkken Toaletter samt arkiv, lager, post og kopirom Hordaland friomsorgskontor Antatt plassering 4. og 5. etasje Resepsjon m. arb. plass (plass til 10 pers.) 1 lederkontor (plass til møter 10 pers.) 1 kontor (plass til møter 4-5 pers.) 2 kontorer (plass til møter 3 pers.) 19 kontorer 1 møterom 15 pers. Tilgang møterom 25 pers. 2 aktivitetsrom (småarbeid domsfelte 15-18m2 og 20-25m2) Lunsjrom m. kjøkken 1 urinprøverom m. avkledningsrom Toaletter samt arkiv, lager, post og kopirom Bergen ND senter Oppgitt arealbehov (brutto?) 450m2, antatt plassering 3. etasje Kontorlandskap for 6 ansatte (sikker sone) 4 samtalerom hvorav 2 skal kunne fungere som møterom Fellesarealer domsfelte (?) Kjøkken m. spiseplass 1 urinprøverom m. avkledningsrom 2 toaletter m. garderober samt arkiv, material og kopirom Konfliktrådet i Hordaland Oppgitt arealbehov ca 200m2 unntatt felles møterom, antatt plassering 4. og 5. etasje 7 kontorer (egen dør til kontorareal) 1 møterom pers. Tilgang større møterom Kjøkken m. spiseplass 2 toaletter (minimum) samt arkiv, material og kopirom Snitt Felles funksjoner Antatt plassering 3. etasje Stormøterom 25 pers. Storsal 60 pers.

5 ANBEFALT LØSNING 1. ETASJE Entré/felles resepsjon/sentralbord/infotorg Forslag til tiltak: Lettvegger i nordfløy fjernes Himling i entréområde fjernes. Trappehus åpnes og trappeløp rettes ut slik at trappen blir et synlig og tilgjengelig alternativ til heisen. Opprinnelige vegger males Nytt gulvbelegg Det opprettes en felles resepsjon for leietakerne. Mulighet for infotorg

6 ANBEFALT LØSNING 3. ETASJE Regionskontor, Kriminalomsorgen region vest Fellesstorsal og stormøterom Forslag til tiltak: Ny kontorinnredning Nytt toalett Himling fjernes Ny synlig ventilasjon Opprinnelige vegger og himling males Nytt gulvbelegg Sentralt fordelingsområde mellom heis og trapp Hovedetasje for regionskontoret med bl.a. 3 direktørkjontorer, stort møterom, kjøkken m. spiseplasser og nærhet til fellesfunksjoner Felles stormøterom og storsal (60 pers) m. tilgang til HC-toalett (og kjøkken i avdelingen)

7 ANBEFALT LØSNING 4. ETASJE Regionskontor, Kriminalomsorgen region vest Hordaland friomsorg Forslag til tiltak: Ny kontorinnredning 3 nye toaletter Himling fjernes Ny synlig ventilasjon Opprinnelige vegger og himling males Nytt gulvbelegg Sentralt fordelingsområde mellom heis og trapp Klientetasje for friomsorgen med bl.a. kontorer, venterom, aktivitetsrom og intern trapp til kontorene i etasjen over. Den delen av etasjen som benyttes av regionskontoret inneholder store felleskontorer, cellekontorer, arkiv og sosial sone.

8 ANBEFALT LØSNING 5. ETASJE Hordaland friomsorg Forslag til tiltak: Ny kontorinnredning Nytt toalett Himling fjernes Ny synlig ventilasjon Opprinnelige vegger og himling males Nytt gulvbelegg Sentralt fordelingsområde mellom heis og trapp Hovedetasje for friomsorgen med bl.a. lederkontor, cellekontorer, møterom, kjøkken med spiseplass, arkiv og sosial sone samt intern trapp til kontorene i etasjen under.

9 ANBEFALT LØSNING 6. ETASJE Bergen ND senter Forslag til tiltak: Ny kontorinnredning Nytt toalett Interntrapp til 7. etasje flyttes til nordfløy Himling fjernes Ny synlig ventilasjon Opprinnelige vegger og himling males Nytt gulvbelegg Sentralt fordelingsområde mellom heis og trapp Planløsning for ND senter tilnærmet lik den de har i dag med sikkert kontorlandskap og stort spisekjøkken adskilt fra samtalerom/ møterom og aktivitetssoner.

10 ANBEFALT LØSNING 7. ETASJE Konfliktrådet i Hordaland Forslag til tiltak: Ny kontorinnredning Nytt toalett Himling fjernes Ny synlig ventilasjon Opprinnelige vegger og himling males Nytt gulvbelegg Sentralt fordelingsområde mellom heis og trapp Konfliktrådets kontoravdeling ligger skjermet fra det store møterommet som har tilgang til toaletter og kjøkken.

11 1. etasje 3. etasje ALTERNATIV A Enhetene er plassert i samme etasjer som i den anbefalte løsningen, men fordelingen på etasjene med to enheter er noe annerledes. Bygningsmessig endring: Trapp i 1. etasje rettet ut Innvendig trapp mellom 4. og 5. etasje fjernes. Innvendig trapp mellom 6. og 7. etg. flyttes. Ny organisering av kjerner 6/7 nye toaletter Kriminalomsorgen kan benytte branntrapp som internkommunikasjon 4. etasje 5. etasje 6. etasje 7. etasje

12 ALTERNATIV B Enhetene er plassert i de etasjene som brukerne har antydet. Bygningsmessig endring: Trapp i 1. etasje rettet ut Innvendig trapp mellom 6. og 7. etg. flyttes. Ny organisering av kjerner 6/7 nye toaletter 1. etasje 3. etasje Vanskelig å få til egen kontoravdeling for konfliktrådet Svært trangt for regionskontoret i 7. etasje. 4. etasje 5. etasje 6. etasje 7. etasje

13 PERSPEKTIV Fra Hordaland friomsorgs kjøkkenavdeling i 5.etasje

14 PERSPEKTIV Fra inngangsparti

15 MATERIALPALETT Som det fremgår av illustrasjonene foreslår vi at det benyttes en stilren, enkel og robust materialpalett i de nye kontorene: Eksisterende vegger og tak: grovsparkles og hvitmales Skillevegger mellom kontorer: hvitmalte gipsplater på stenderverk Vegger inn mot gang- og fellesareal: klart eller sandblåst glass for maksimalt lysinnslipp Yttervegger våtromskjerner: sementfiberplater - gråtoner Gulv: linoleum og evt. tepper i soner der det er ønskelig med mykere overflate - gråtoner Ventilasjonsanlegg: ubehandlet Absorbenter: hvite

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Kirsten Arge Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Hvilke typer tilpasningsdyktighet bør norske byggherrer velge, og hva velger de? 340 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 340-2003

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak S T Y R E S A K Styremøte - 28. februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 21.02.12 Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

HELSEBASEN HELSEBASEN

HELSEBASEN HELSEBASEN Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Bakgrunn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I BARNEVERNTJENESTEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I BARNEVERNTJENESTEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101454 : E: 612 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 06.06.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

Rehabilitering Sandsli borettslag.

Rehabilitering Sandsli borettslag. Rehabilitering Sandsli borettslag. Bakgrunn: Sandsli borettslag ble overtatt 1984-1985 fra entreprenør Arne Sande AS. Laget har over tid slitt med dårlige løsninger som har gitt både vanninntrenging og

Detaljer

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30 ,11+2/'6)257(*1(/6( Innledning... 2 Forhistorien... 2 Konkurransen... 2 Oppgaven... 3 Bedømmelsen... 3 Illustrasjonsark åtte forskjellige løsninger... 4 Juryens generelle kritikk... 5 1.00 Innledning...

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer