Detaljert sesjonsprogram NEON-dagene 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert sesjonsprogram NEON-dagene 2013"

Transkript

1 Detaljert sesjonsprogram NEON-dagene 2013 DEN NORSKE INNOVASJONSMÅTEN v/ Stig-Erik Jacobsen og Arnt Fløysand (Dragefjellet) Del 1 28.nov Taking the High-Tech Road: The Formation and Development of High-Tech Industries in Peripheral Regions Arne Isaksen (University of Agder) and Michaela Trippl (CIRCLE, Lund University) Participatory innovation: Evidence from Norwegian breeding cooperatives Svein Ole Borgen (SIFO) and Bernt Aarset (Universitetet for miljø og biovitenskap) Innovation, internationalization, value chain position, and export orientation in the petroleum subsea industry in Hordaland Jarle Aarstad (Høgskolen i Bergen), Inger Beate Pettersen (Høgskolen i Bergen) Del 2 28 nov Nettverksstyring av klyngeprosjekter Jens Kristian Fosse (Høgskolen i Bergen) og Roger Henning Normann (Agderforskning) Den historiske utviklingen av den maritime klyngen i Møre og Romsdal Lise Lillebrygfjeld Halse (Høgskolen i Molde) og Ove Bjarnar (Høgskolen i Molde) Cluster development paths Jens Kristin Fosse (Høgskolen i Bergen), Stig-Erik Jakobsen (Høgskolen i Bergen), Svein Sjøtun (Høgskolen i Bergen), Rune Njøs (Høgskolen i Bergen) Del 3 29 nov Regional innovation: On boundary organizations and the interaction between industry, science and politics Thomas Hoholm (BI), Synnøve Rubach (Østfoldforskning) and Bjørn Erik Mørk (Universitetet i Oslo) Business incubation and start-ups network resources Jarle Aarstad (Høgskolen i Bergen), Inger Beate Pettersen Høgskolen i Bergen) Øystein Stavø Høvig (Høgskolen i Bergen) og Anita Ellen Tobiassen (Høgskolen i Oslo/Akershus) Funksjonell analyse av innovative nettverk i Sogn og Fjordane Kristine Skarbø(Vestlandsforsking), Jon Gunnar Nesse(Høgskuleni Sogn og Fjordane ), Øyvind Holmset Larsen (Vestlandsforsking), Kristin Løseth (Høgskuleni Sogn og Fjordane) The battle of the eyed egg: The transition from CUDOS to PLACE in the production and sharing of genetic resources in salmon aquaculture Bernt Aarset (Universitetet for miljø og biovitenskap) og Svein Ole Borgen (SIFO) STYRING, KONTROLL OG INNOVASJON v/kristin Reichborn-Kjennerud og Signy Irene Vabo (Hødden) 28. november Sesjon Sesjon november Sesjon 3 Ansvarlig for presentasjoner Kontroll og læring Heggedal, Hanne Marie og Oddbjørn Bukve: Reguleringsstrategier og kvalitetsarbeid i pleieog omsorgstjenestene Laastad, Bodhild: Forvaltningsrevisjon i norske kommunar: Accountability? Læring og forbetring? Eller ja takk, begge delar? Reichborn-Kjennerud, Kristin: Bidrar Riksrevisjonens kontroll til læring i NAV? Reichborn-Kjennerud, Kristin og Karsten Vrangbæk: Hva er Riksrevisjonens budskap? en komparativ studie mellom Norge og Danmark innenfor arbeids- og helsefeltet Mål, resultater og (innovasjons)ledelse Johnsen, Åge og Anna Charlotte Larsen: Mål- og resultatstyring i norske kommuner: Virkninger for produktivitet og effektivitet? Wathne, Christin: Handlingsrom for ledelse i politiet Lindland, Kristiane Marie: Relasjonelle aspekter ved normative styringsmodeller Falkum, Eivind, Eric Breit og Aina Landsverk Hagen: Limits to standardisation. Lean as contextual framework for incremental improvements and innovation in manufacturing industries Organisering av «accountability» Christensen, Tom, Per Lægreid og Lise H. Rykkja: Ambiguities of Accountability. Analyzing the Failure of a Preventive Security Project Linden, Tord Skogedal: Reforming German and Norwegian migration administrations implications for legal accountability relations and the role of courts Leknes, Einar: Frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk. Om forvaltningsreformas endring av fylkessamferdselsfeltet. Ansvarlig for forberedte kommentarer Signy Kristin Bodhild Oddbjørn Eivind Åge Christin Kristiane Marie Einar Per Tord

2 INNOVASJON OG IKT v/ Hege Andreassen (Dokken) Torsdag og UTDANNING OG ORGANISERING v/ Kjetil Børhaug, Ivar Bleiklie, Svein Michelsen, Gigliola M. Nyhagen og Kristin Lofthus Hope (Dokken) Fredag 29. november kl Kommentator Idunn Seland, NIFU Hogne Lerøy Sataøen, UiB Dag Øyvind Lotsberg, Høgskolen i Bergen Kjetil Børhaug, Universitetet i Bergen Spørsmål om tid: en kvalitativ studie av ledelsesvilkår for omsorg og læring i to norske kommuner Åpne, mangfoldige og respektfulle? Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner Autoritetsgrunnlaget for ledelse variasjoner og virkninger. Svein Michelsen Gigliola Mathisen Nyhagen Idunn Seland PROFESJON OG LEDELSE v/ Erik Døving og Beate Elstad (Strangehagen) Torsdag TID PAPER OPPONENT Kristiane M.F. Lindland. Berit Sund Utøving av profesjonsidentitet som istandsettende ledelse i samspill med andre Berit Sund. Kristiane M.F. Lindland Implisitte teorier om særtrekk ved norske ledere Karl Joachim Breunig, Tale Skjølsvik, og Carl Cato Wadel Fred Strønen. Ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter: Unike organisasjoner med universelle utfordringer og løsninger Carl Cato Wadel. Oppgaveledelse. Revisjonslederrollen i en tilsynsetat. Karl Joachim Breunig, Tale Skjølsvik, og Fred Strønen. ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI v/ Therese Sverdrup (Muséplass) Fredag Fredag 29. november kl Ivar Bleiklie, UiB Nicoline Frølich, NIFU Svein Michelsen, UiB Structuring perceptions of governance: Transforming Universities in Europe Kommentator Kjetil Børhaug Hans Risan: Empowerment i lederskap Synnøve Nesse: Leadership in Corporate crisis Jan Gregersen: Hvordan domstoler identifiserer mobbing på arbeidsplassen Kristin Lofthus Hope, UiB Gigliola Mathisen Nyhagen, UiB Administrative traditions and implementation of higher education policies in European universities Hogne Lerøy Sataøen Mads Nordmo: Implicit cognition in organizational life ORGANISASJON OG ARBEIDSLIV I ENDRING v/ Torstein Nesheim, Ole Johnny Olsen og Eivind Falkum (Galgebakken) ORGANISATORISKE ENDRINGER I NORSK HØYERE UTDANNING v/ Jan Moren, Jo Ese og Mats Persson (Baneveien) Torsdag og Torsdag Fredrik Engelstad: Institutional change and power balances in a social democratic society Eivind Falkum: Institutional couplings of economic and political systems Marit Skivenes og sissel trygstad: Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market power or institutional factors?

3 Torsdag Karen M. Olsen: The power of workers: Knowledge work and employee power in Scandinavian countries Lars Lyby: Autonomi og kapitalismens nye ånd Torstein Nesheim: Menneskelige ressurser i oppstartfasen: Kompetansebehov og tilknytningsformer for arbeid i entreprenørbedrifter MIDLERTIDIG ORGANISERING, PROSJEKTER OG TEAM v/torstein Nesheim (Baneveien) Fredag Grete Hagebakken: Prosjektorganisering i kommunal sektor til glede og besvær Karl Joachim Breunig: Towards understanding the project as source for multiple contributions Torstein Nesheim: Knowledge sharing in projects: Does employment arrangement matter? LEDELSE OG ENDRING AV KUNNSKAPSINSTITUSJONER v/ Knut Arne Hovdal og Thomas Hoholm (Muséplass og Baneveien) Torsdag og fredag Kjetil Børhaug: Styring og utvikling i barnehagesektoren Thomas Laudal: The use of hairy goals in the hospital sector. A case study: Implementing an advanced task planning system in a Norwegian hospital region Stig selmer-andersen: En flerautoritær søppelbøttemodell: Anvendelighet med tanke på robusthet og resilies i dagens organiserte anarkier Knut Arne Hovdal og Thomas Hoholm: Endring i komplekse kunnskapsinstitusjoner DEN NYE KOMMUNEN MØTE MELLOM FORVALTNING OG FORSKNIN v/ Anne-Karin Ødegård og Asbjørn Røiseland (Strangehagen) Fredag Debatt- og aktualitetssesjon uten paper. Program: Asbjørn Røiseland, UiN: Kort introduksjon Anne Karin Ødegård, KMD (tidligere KRD): Bakgrunn for sesjonen, forskning på eierstyring av kommunale selskaper sett fra et KMDperspektiv og behov for videre forskning. Stein Åge Trengereid, Bergen kommune: Eierstyring og erfaringer med konkrete styringsmekanismer som grunnlag for politisk styring, eksempler fra flere kommuner. Bjørn Ølberg, Bergen kommune: Eierstyring i en parlamentarisk styrt kommune spesielle utfordringer? Hans Erik Ringkjøb, Voss kommune: Eigarstyring frå eit ordførarperspektiv. Jostein Selle, KS advokatene: Interkommunale selskap, 27-seskap eller aksjeselskap hva oppnår man med den ene eller andre organiseringen mht. politisk styring og kontroll? Signy Vabo, HiOA: Fragmentering, kontroll og ansvarlighet - noen tanker om forskningens bidrag. Oddvar Flæte, Leder for kommunelovsutval: Informasjon om pågåande prosess og arbeid Max 10 min per innlegg. Avsluttende debatt.

4 ORGANISATORISK SIKKERHET v/ Jorunn Tharaldsen, Berit Moltu, Kåre Hansen, Sturle Næss, Jan Roald Jonassen (Galgebakken) Forfattere VELKOMMEN (slide med tidsskjema på pres/opp/disk) Sissel Haugdal Jore* and Jan Erik Karlsen: «Resilience: conceptual opacity or discursive blindness?» * Corresponding author; University of Stavanger, N-4036 Stavanger, Norway. Keywords: Organizational resilience, concept validation, discourse analysis. Sesjon - tidspunkt ORGANISASJONSFAGLIG DIDAKTIKK v/ Kjetil Børhaug og Øivind Glosvik (Tårnplass) Torsdag, 28. november kl Kjetil Børhaug Øyvind Glosvik Torsdag, 28 november, kl Erik Døving Bruk av faget i didaktisk perspektiv Bruk av organisasjonsfag i profesjonsutdanningane Bruk av organisasjonsfaget i arbeidslivet Anita Moen, Ph.D stipendiat og Preben Hempel Lindøe, Professor, Universitetet i Stavanger: «Risiko- og sikkerhetsregulering i petroleumsindustrien møtet mellom ulike reguleringsregimer». Fredag, 29. november kl Erik Døving og Torstein Nesheim Kunnskapsgrunnlaget for organisasjonsfaget Kommentator Åge Gjøsæther Grøtan, T.O.: Empowering resilience from the contextual shadow of compliance. SINTEF Teknologi og Samfunn. Kari Kjestveit (Phd-student, UiS). Relevance of 'Normal Accidents' and 'High Reliability Organizations' in three different industries in Norway. UiS/IRIS. Åge Gjøsæther Kjersti Halvorsen Brobygging mellom teoretisk organisasjons- og ledelseskunnskap og praksis som faglig og pedagogisk utfordring Legen som leder. Adminitrativt lojal eller faglig uavhengig? Kjersti Halvorsen Torstein Nesheim Einar Brandsdal: «Er det bossen eller buddyen som skaper det beste klimaet for etterlevelse?» Espen Olsen, Øyvind Dahl og Sturle Næss. «Work climate as a leading indicator of safety performance? The possibility of predicting hydrocarbon leaks on offshore platforms. Espen Olsen (Apply), Øyvind Dahl (NTNU, samfunn), Sturle Næss (Statoil): ( )

5 UNDERVISNINGSSEMINAR ORGANISASJON OG LEDELSE v/ Grete Wennes og Ragnhild Kvålshaugen (Tårnplass) Fredag Debatt- og aktualitetssesjon uten paper. Seminaret ønsker å sette søkelyset på undervisning og læring i faget organisasjon og ledelse. Det er en rekke hensyn som skal ivaretas og vi ønsker å diskutere disse i en kollegial setting. Dette kan også skape et viktig nettverk for undervisning av kurs innen organisasjon og ledelse. Seminaret er videreføring av tidligere sesjoner innen samme tematikk på NEON og FIBE. Denne gang ønsker vi å legge vekt på nye undervisningsformer. Toppuniversiteter som Harvard og Standford har vært med på å spre MOOCs over nettet og både NTNU og BI stimulerer nå sterkt til utvikling av nye og nettbaserte undervisningsformer. Hva skaper dette av utfordringer og muligheter for oss fagfolk? Program for seminaret: 1. Velkommen ved Grete Wennes og Ragnhild Kvålshaugen (ca 5 min) 2. Innlegg om bruk av nye undervisningsformer i organisasjon og ledelse (30 minutter pr innlegg inkl. spørsmål) Hvordan få unge studenter til å bli engasjert og få forståelse av organisasjons- og ledelsesfaget? Med fokus på bruk av teknologi i undervisningen. Høgskolelektor Cecilie Asting, Handelshøyskolen BI Hvordan få til interaksjon med studentene i online undervisning erfaringer fra kurset Leadership, Executive MBA på BI? Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI. 3. Diskusjon og igangsetting av et faglig forum for deling av erfaringer og kunnskap om hvordan undervise innføringskurs i organisasjon og ledelse. Hva skjer med vår rolle som foreleser, når høykvalitetskurs tilbys online og gratis? Er MOOC en trussel eller en mulighet for norske høgskoler og universiteter? Seminaret krever ikke paper. Alle er hjertelig velkommen. ÅPEN SESJON v/ Simon Neby og Karen Modesta Olsen (Muséplass og Strangehagen) Torsdag og to parallelle sesjoner fredag Torsdag: (Muséplass Simon Neby) Werner H. Christie og Tore Hafting: Tripartite collabopration and development in local government: potentials and pitfalls Torild Oddane KREM-modellen et tilsvar til myten om «kreativitet + relasjonelle ferdigheter = irrelevant» Sølvi Marie Risøy Taparorganisasjonen som vann. Ei forteljing om rikstaparen og organisasjonen hans Fredag A (Muséplass Simon Neby) Grethe Nina Hestholm Vilkår som hemmar og fremmar læring I møte mellom skuleinstitusjon og bedrift Aurora Brønstad Skade-nytte (Harm-benefit) vurderinger av dyreforsøk i fells europeiskamerikansk perspektiv Romulo Pinheiro Orchestrations of organizational identities: Exploring university self-presentation through strategic plans Fredag B (Strangehagen Karen Modesta Olsen) Tete Kobla Agbota Mainstreaming disability in Ghana the experiences of disabled people s organizations (DPOS) Jørn Riise Selvets kilder. Identitet og identifikasjon i en organisatorisk kontekst Jarle Bastesen Growth and decline in a changing macroeconomic environment. When rapid growth firms met the financial crisis Carmen Olsen Is auditors personality different from the norm?

NEON 2014. NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom?

NEON 2014. NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom? NEON 2014 NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november Bærekraftig organisering Nye endringsrom? www.uis.no/neon2014 Velkommen til Konferansen i 2014 - som faller sammen med s 10-års jubileum og Høgskolen Stord

Detaljer

Gruppesesjoner, NEON 2010

Gruppesesjoner, NEON 2010 Gruppesesjoner, NEON 2010 1. Kva er nytt innan OU? Sesjon utan paper. Ansvarlig: Berit Moltu (Statoil) Tidspunkt: 25. november kl. 14.00-16.00, rom 2447 Sesjonen vil bli organisert som en Akademisk Skavland

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsmelding 2012. Sogndal, 21-22.11.2012

Årsmelding 2012. Sogndal, 21-22.11.2012 Årsmelding 2012 Sogndal, 21-22.11.2012 1 Innhold Årsmelding for NEON 2012... 3 Årsmøte NEON 2011 referat... 6 NEON regnskap 2011... 10 NEON foreløpig regnskap pr 31.10.2012... 11 NEON budsjett 2013...

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer

PROGRAM HSS 05. 1.-3- juni 2005 Quality Hotel Tønsberg

PROGRAM HSS 05. 1.-3- juni 2005 Quality Hotel Tønsberg PROGRAM HSS 05 1.-3- juni 2005 Quality Hotel Tønsberg 1 Innhold side Velkommen til HSS 05 3 Presentasjon av foredragsholderne 4-5 Program 6-7 Prosjektpresentasjoner 8-12 Paperpresentasjoner 13-14 Stor

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Kompetansebehov og erfaringer

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer