Modul 5- Roller, krav og ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul 5- Roller, krav og ansvar"

Transkript

1 Modul 5- Roller, krav og ansvar Her er det lederen som skal arbeide med seg selv og sitt eget arbeid som leder. Det blir fokusert på egenrefleksjon over ulike roller enhver kan ta som leder i en studentforening, og hvilke krav som stilles til ledervervet. Generelt Sist oppdatert Nødvendig utstyr Ingen Varighet Total tidsbruk er 45 minutter Del 1: 15 minutter Del 2: 15 minutter Del 3: 15 minutter Holdningsmål Her er målet at kursdeltakerne skal reflektere over seg selv som ledere; hvilke roller de tar, hvilket ansvar de har og hvilke krav som stilles til dem. Sammenheng eller overlapping Modul 2, 8 og 11. Moduler knyttet til temaet Vår kontekst : diskusjon om formelle krav knyttet til lederrollen Litteraturtips (prioritert rekkefølge): Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (1997). Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Ulstein, Kristen (1998). Organisasjon og ledelse i frivillig arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Martinsen, Øyvind L. (red.) (2001). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Strand, Torodd (2001). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. 1

2 Plenumsdiskusjon Hele modulen er basert på plenumsdiskusjon. Arbeidsformer Tema 1. Bevisstgjøring av ulike roller man kan ta som leder 2. Bevisstgjøring av hvilket ansvar man har som leder 3. Krav og forventninger til deg som leder 2

3 Manus 1. Roller Lysbilde 1 Lederstil - situasjonen avgjør 1 Teorier om lederskap har gått bort fra troen om at man har en lederatferd. Nå ser man heller at det er situasjonen som avgjør hvilken atferd man som leder har, eller hvilken rolle man tar (Martinsen 2001:81). 3

4 Lysbilde 2 Din rolle som leder Hvordan vil du beskrive din rolle som leder? Hvorfor har du valgt å ta den rollen? 2 Plenumsdiskusjon: Her legges det opp til en plenumsdiskusjon hvor runde-metoden brukes. Runden tar utgangspunkt i de to spørsmålene på slide. La hver og en reflektere i tur og orden over de to spørsmålene. Andre kan stille spørsmål og komme med innspill underveis. Underveis kan kursholder oppklare og veilede. Rolletypene som er beskrevet under, kan brukes som oppklarende element. Hvis kursdeltakerne ikke reflekterer over hva autoritet har å si for egen lederrolle, bør dette dras inn i diskusjonen av kursholder. Her er noen hint om hva som kan tas med i diskusjonen: Rollen som integrator innebærer en evne til å motivere ansatte, utvikle relasjoner og integrere de ulike delene/medlemmene i organisasjonen. 4

5 Rollen som administrator innebærer aktiviteter som er rettet mot å utvikle den formelle strukturen og stadig arbeide for bedre tilpasning mellom struktur og oppgave. Rollen som entreprenør innebærer en konstant overvåking av omgivelsene for å lete etter trusler og muligheter, samtidig som den medfører den oppgaven det er å forhandle med relevante aktører i omgivelsene. Rollen som produsent setter fokus på å sette mål de ønskede fremtidstilstandene og å utarbeide strategier og tiltak for å nå dem. (Jacobsen & Thorsvik 1997:347) Autoritet Hvilken autoritet har jeg som leder har jeg som leder av en studentforening? Her er målet en diskusjon rundt autoritesspørsmål i foreningen, ikke å tegne et bilde av forskjellige autoritetstyper. Det viktigste her er at kursdeltakerne ser hvor vanskelig det kan være å ta en autoritær holdning i en studentforening, der alle er likestilte og man mener å ha en tilnærmet flat struktur. Spørsmål som kan brukes i diskusjonen er: Hva er lov til å si/ikke si i en flat strukturert forening? Hvor går grensen for hvor mye styring en leder kan ta? I tillegg kan man stille spørsmål om det finnes usynlige ledere i foreningen. Det er ikke alltid at det er den formelle lederen som sitter med ledervervet i praksis. Usynlige mekanismer kan være fremtredende i forskjellige situasjoner. 5

6 2. Ansvar Lysbilde 3 Ansvar Hvilket ansvar her jeg som leder av en studentforening? 3 Plenumsdiskusjon: Her bør kursdeltakerne selv diskutere seg frem til hvilket ansvar de har som ledere i en studentforening. Kursholder lar kursdeltakerne selv reflektere over det ansvaret de har som ledere i en studentforening. Her kan de trekke linjer til kultur, foreningsmedlemmer, økonomi, etc. Grunnleggende er at de forstår hvilket ansvar som ligger på lederen selv om foreningen har en tilnærmet flat struktur. Det er noen som må være foreningens ansikt utad, og ha kontroll på det som skjer i foreningen og i omgivelsene rundt foreningen. 6

7 3. Krav og forventninger Lysbilde 4 Uformelle krav til lederen Lederen tar styringen Lederen ordner opp Lederen stiller opp Lederen løser konflikter Lederen informerer Lederen vet alt Lederen kan alt 4 I modul 2 diskuterte deltagerne de formelle krav som stilles til dem som ledere. Her skal man bevege seg inn i foreningen og diskutere krav som stilles innad i foreningen. Kursdeltakerne bør selv få mulighet til å komme med eksempler og innspill. Ofte kan det ligge mange frustrasjoner hos en leder akkurat på dette punktet. Det stilles mange uformelle krav til lederen som lederen kanskje ikke kan oppfylle. Dette er spesielt for studentforeninger da det er nesten umulig for lederen å være like kompetent på alle områder (alle verv) i foreningsarbeidet. Men likevel; det er lederen som forventes å sitte med svaret på problemer som oppstår. 7

8 Lysbilde 5 Hvordan forebygge urimelige krav? Klargjøre ansvarsområdene Skape gode rutiner Informere om forskjellige kontaktpersoner 5 Plenumsdiskusjon: Det er et mål at deltagerne gjennom diskusjonen skjønner at deres måter å handle, kommunisere og delegere er avgjørende for hvilke krav som stilles til dem. Lederens atferd vil alltid bli lagt merke til. Temaet for denne diskusjonen er hvordan deltagerne kan forebygge urimelige krav til seg selv som ledere eller internt i foreningen til andre aktive. Her er det viktig at kursdeltakerne ser at de selv er med på å bestemme hvilke krav og forventninger som stilles til dem. 8

9 Lysbilde 6 Hva er en rollekonflikt? Ulike forventninger og uforenelige roller 6 Hva er en rollekonflikt? Sliden om rollekonflikt trekker diskusjonen videre fra de foregående diskusjonene hvor det ble diskutert ulike roller og krav de som ledere møter. Her skal kursdeltakerne selv få tid til å reflektere over hva en rolle konflikt er og hvordan de kan møte slike konflikter. Konflikt oppstår når det er vanskelig å forene ulike interesser. Konflikter kan oppstå på alle nivå, mellom individ, grupper og organisasjoner. Når en person blir møtt med ulike forventninger, og noen av disse er vanskelig å oppfylle uten at det går på bekostning av noen av de andre, snakker man gjerne om at den enkelte opplever en rollekonflikt, eller en konflikt mellom ulike identiteter(jacobsen & Thorsvik 1997: ). Både i organisasjonsstrukturen og i organisasjonskulturen ligger det et sett av forventninger om hvordan lederen skal handle. Et eksempel kan være at det forventes at lederen både skal ta en kameratrolle og en lederrolle. 9

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Det gode liv på arbeidsplassen

Det gode liv på arbeidsplassen www.humanagement.no Det gode liv på arbeidsplassen Side 1 av 6 Det gode liv på arbeidsplassen Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Det vesentlige ved lykken er ikke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus 36 1 Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Heftet er

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer