DATAKILDER OG FORMÅL MED STATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATAKILDER OG FORMÅL MED STATISTIKK"

Transkript

1 LA TALA TALE! OM STATISTIKK, METODISKE UTFORDRINGER OG TEMA RELEVANT FOR KOMMUNEPLANLEGGING Grete Rusten INNHOLD Datakilder og formål med statistikk Datatyper og innsamling Framstillingsteknikker Mangler i eksisterende data og nye datatbehov DATAKILDER Statistisk sentralbyrå IMD data/oecd/eurostat Brønnøysundregistrene Kompass/Norges Største Bedrifter Data fra forskningsmiljøer DATAKILDER OG FORMÅL MED STATISTIKK FORMÅLET MED STATISTIKK Planleggingsverktøy Faktakunnskap Skal vise bidra til å profilere kommunen Skal brukes til evaluering/sammenligninger HVORDAN ØKE TILFLYTTING/HINDRE FRAFLYTTING 1

2 MÅLING AV EFFEKTER DATATYPER OG INNSAMLING Likheter i ressursinnsats Likheter i resultater Identiske tjenester for alle Likeverdige tjenester for alle EGENSKAPER VED SEKUNDÆRDATA STYRKE: De eksisterer allerede (red. tid/kostn.) Representerer et kontekstuelt bidrag til egen forskning Ofte kjent kvalitet og holdbarhet Ofte mulig å få tallrekker over tid/på flere geografiske nivåer etc. EGENSKAPER VED SEKUNDÆRDATA SVAKHET: Formen er rigid og kan dermed ikke skreddersyes til ditt formål Dataene er ikke reproduserbare, du må ta kvaliteten for gitt De må kjøpes og det kan ta tid å få de levert Dataproduksjon er basert på prioriteringer som ikke nødvendigvis er sammenfallende med dine behov SEKUNDÆRDATAENES RIGIDITET Feil geografisk nivå Basert på tradisjonelle strukturer som administrative enheter, næringer Behovet istedenfor fylker er for eksempel kommuner, bygder eller funksjonelle regioner SEKUNDÆRDATA Fotnoter og forbehold i dataene har lett for å forsvinne. Behovet istedenfor næringer er produksjonssystemer eller verdikjeder 2

3 ANONYMISERTE TALL Mindre enn tre observasjoner på kommunenivå---en får ikke data En mangler detaljkunnskaper om håndtering av enkelte data. Hvordan håndterer for eksempel Statistisk sentralbyrås data av sysselsettingen på Statoil Mongstad både ut fra at produksjonsvirksomheten er lokalisert i to kommuner, og det at tall over fast og innleid stab varierer. Telles årsverk innenfor portene, eller hvem som er på lønningslistene? CASE STUDIER Styrke: Kan bedre forklare komplekse sammenhenger (flerfaktorforklaringer) Kan avdekke faktorer som ikke framkommer i aggregater Forklarer statistikken/avdekker nye statistikkbehov/supplerer med informasjon som statistikken ikke dekker TRIANGULERING CASE-STUDIER FRAMSTILLINGSTEKNIKKER ANDRE STUDIER OFFENTLIG STATISTIKK REFERANSETESTING Metode for sammenligninger av ytelser eller prestasjoner i forhold til beste praksis Ofte omtalt som benchmarking Hvordan scorer for eksempel Norge i forhold til andre land? Hvordan scorer for eksempel Austevoll i forhold til Lindås? REFERANSETESTING Relatere det til landsgjennomsnittet Andre kommuner i Hordaland Andre sammenlignbare kommer Andre nabokommuner Samme kommune i tidligere år SKALA SKALA SKALA 3

4 RANGERINGER SAMMENLIGNE RANGERINGER VI ønsker for eks. se om de kommunene i Hordaland var best på IKT i 2000, også er det som er best i 2006 Spearmans Rankkorrelasjonskoeffisient= -1 motsatt rangering, 0=ingen sammenheng, + identisk rangering SKALAUTFORDRINGER GEOGRAFISKE INNDELINGSMÅTER Eksempel: utgifter til IKT som andel av BNP Eksempel: Antall arbeidsledige/arbeidsstyrken Historisk inndeling (for eksempel Gulating) Politisk/administrativ inndeling (kommuner) Fysisk utbredelse (bymessig,bebyggelse, tetthet) Funksjonell inndeling (bostedarbeidssted) SENTRALITET Storbyområder 3A (Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø med forstadskommuner). 104 Andre byområder 2A og B 127 Distriktskommuner 1A og B og O- kommuner 202 SSBs Standard for kommuneklassifisering 433=2004 Folketallsutviklingen fra 1986 til 2005 Befolkning Kilde: SSB Statistikkbanken Modernisering og utvidelse av raffineriet fullført Befolkningsindeks 150 Nordhordlandsbrua åpner Årstall NH4 Meland Radøy Lindås Austrheim

5 Arbeidspendling i regionen i 2004 EKSEMPLET DESIGNERE Bergen: 36 Gulen: 11 Tot.: 100 (10.0%) Tot: 291 (22.8%) Bergen: 148 Offsh..: 60 Bergen: 46 Høyanger: 5 Tot.: 87 (5.7%) Tot: 601 (26.8%) Bergen: 420 Offsh..: 65 Austrheim BYA: 1274 (PU 52.3%) Syss.: 1001 (PI 39.3%) egne sysselsatte: Radøy BYA: 2243 (PU 47.1%) Syss.: 1515 (PI 21.7%) egne sysselsatte: Lindås BYA: 6600 (PU 43.7%) Syss.: 5609 (PI 33.8%) Egne sysselsatte: Meland BYA; 2895 (PU 63.1%) Syss.: 1678 (PI 36.3%) egne sysselsatte: 1069 Bergen: 427 Masfjorden: 48 Tot.: 728 (13.0%) Tot: 2243 (34%) Bergen: 1577 Offsh..: 213 Bergen: 198 Osterøy: 9 Tot.: 260 (15.5%) Tot: 1249 (43.1%) Bergen: 978 Offsh..: 77 Sysselsettingsandel/befolkningsandel Region Firms Employment Employment Region share percentage Population share Eastern Southern ,8 6 Western ,7 26 Trøndelag ,6 9 North ,9 10 Total RELATERE TIL TEORETISK FORDELING TRIANGULERING Vestlandet har 26% av landets innbyggertall (2004-tall) Vi har 34 % av landets sysselsetting innen bergverk og industri (2004- tall). Utdanningssteder Antall studenter Designere i design bedrifter Case: designere som også kommersialiserer sine produkter Case designere som jobber i industrien eller andre virksomheter IDEELT KUNNE FULGT INDIVIDER CASE-STUDIER STUDIER FRAMSTILLING Identifiserbare Anonymiserte Ideal type modell (webersk ideal) MANGLER I EKSISTERENDE DATA OG NYE DATABEHOV 5

6 MANGELFULLE DATA I FORHOLD TIL MODERNE BEHOV Landbrukstellingen gir oss detaljer om alt fra antall kuer og sauer Industridataene er mest mangelfull i forhold til petroleumssektoren og oppdrett Likeledes er tilgangen på data om innslaget av utenlandsk eierskap vanskelig tilgjengelig Data om emner i tiden som: databruk, design, miljø, entreprenørskap er langt mindre utviklet Og hva med data på opplevelsesnæringer og kultur NÆRING/ Vi måler på næring, men i stedet burde vi hatt bedre tall på typer arbeidsplasser Virksomheter bytter næring: Industri blir tjenesteforetak og tjenesteforetak får en industriell karakter HVORDAN HÅNDTERES DEN STORE BREDBÅNDSBLØFFEN! Territoriell arbeidsdeling Av funksjonelle enheter Av produksjon Av oppgaver I Hordaland har 97 prosent av kommunene bredbånd Den sier ikke noe om hvor stor andel av innbyggerne som har reell tilgang Den sier ikke om hvor mange innbyggere som er reelt oppkoblet MÅLEUTFORDRINGER- eks. oppdrett FoU tilknyttet oppdrett skjer i andre næringer Mest statistikk på Fylkesnivå OPPLEVELSESNÆRINGENE KUNST/ KULTUR/ DESIGN/ FILM REISELIV/ MAT FRITID OPPLEVELSESNÆRINGENE STATISTIKKEN ER DERIMOT SEKTORISERT 6

7 FRAMTIDAS DATABEHOV Mer miljødata Mer internasjonale data Mer data tilpasset ulike geografiske inndelinger Data med demografiske merkelapper Data tilpasset produksjonssystemer Mer yrkes/funksjon enn næringsdata Rapporter og informasjon kan lastes ned på 7

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten SNF-prosjekt 4461 Indikatorer BRB Prosjektet er finansiert av SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, 2009 ISSN 1503-2140

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS ii Forord Dette er sjette gang rapporten om regionale verdiskapingsindikatorer publiseres. Rapportens tilblivelse og utvikling gjenspeiler den økende interessen for regionenes rolle og hvordan regionale

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner:

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering Rapport RF 2004/178 Prosjektnummer:

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor 1 2 F orord Som partner i arbeidslivet har Tekna som satsingsområde å bidra aktivt til å skape

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region A r n e I s a k s e n o g Ro g e r H e n n i n g No r ma n n Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer

Elevundersøkelsen 2011

Elevundersøkelsen 2011 Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen 2011 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 Rapport 2011 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

SNF-rapport nr. 18/07. De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling

SNF-rapport nr. 18/07. De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling av Grete Rusten Tom Eldegard SNF-prosjekt nr. 2350 Ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling Prosjektet er finansiert

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2001: 29. Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet

Norges offentlige utredninger 2001: 29. Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet Best i test? Norges offentlige utredninger 2001: 29 Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 2000. Avgitt

Detaljer

Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim

Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim LIDENSKAP OG LEVEVEI - EN STUDIE AV UTVALGTE KULTURNÆRINGER I H ORDALAND Rapport 5/2007 Oppdragsgivere: Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene 2001

Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene 2001 Prosjektrapport nr. 43/2002 Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene 2001 Kenneth Andresen, Liv Bente Hannevik Friestad, Nina Jentoft Tittel Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

$UEHLGVQRWDWQU +925'$1*- 59,2661(77" :(%675$7(*,(5)25

$UEHLGVQRWDWQU +925'$1*- 59,2661(77 :(%675$7(*,(5)25 $UEHLGVQRWDWQU +925'$1*- 59,2661(77" :(%675$7(*,(5)25 +25'$/$1'6.20081(5 DY *UHWH5XVWHQ :LQIULHG(OOLQJVHQ 61)SURVMHNWQU +YRUGDQJM UYLRVVQHWW" 3URVMHNWHWHUILQDQVLHUWDY+RUGDODQGI\ONHVNRPPXQH 6$0)81162*1

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp

KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp 1 KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp Konferanse i regi av DIHVA og DISVA: Rammevilkår for VA-sektoren 24-25. Mars 2015 Radisson Blu Royal Hotel, Bergen Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå

Detaljer