Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt Born Education Examen Artium, 1967 Kristiansand Katedralskole, latinlinje Cand. Mag 1973 Educational Research mellomfag Philosophy Mellomfag Public Law grunnfag Teacher Certificate årig genral teacher Certificate Kristiansand School Development and Leadership 1/2year module, Stord 1986 Micro Economics NHHK, Bergen 1987 Cand. Polit, majoring in Educational Research 1994 Dr.polit 2005 Professional Experience Assistant teacher, ex. philosophicum Univ. Of Tromsø, fall 1972 Teacher 3 different schools Assistant Municipal School Director Municicipality of Åsnes Municicipality of Kvinnherad Director of Schools Municipality of Flekkefjord Civil Servant, Agder Branch of Ministry of Education Parttime Work as researcher at Agderforskning Parttime Teacher at Agder University College Research Fellow, University of Oslo, Institute of Ed. Res Assistant prof Agder University College, Inst of Educ Associate professor, Agder University College Professor, University of Agder Professor II at Sogndal University College, Norway

2 Research experience As Research Fellow I was attached to the Project From Resources to Results, part of the program Competence, Educationa and Economic Growth finainced by the Norwgian Research Council (NRC). From I was a project worker on the NRC financed project SOL- School and Leadership, part of the international project School Principalship Effectiveness Study The Norwegian project was led by prof Jorunn Møller ILS, UiO. From I worked on the project Acheiving Acccountability in Practice ASAP., also finainced by the NRC, as part of the program Competence, Education and Leadership The project was led by prof Stefan Hoppmann, Univ. of Vienna. In this project I assisted Hopmann as project leader. From I participated in an evaluation of the National System for Quality Assessment for the Norwegian Directorate for Education and Training as part of a international group of researchers.. In addition I ve partaken in and led a number of studies and evaluations for local and regional authorities. Several of these have been concerned with Teacher Education, lastly as part of a Nordic Council Research Initiative comparing Teacher Education in the Nordic countries. Other relevant experience In 2001 i was given a grant from the faculty of Education to go to the University of Georgia where I worked on growth models in structural equaiton modeling with prof K. Hagtvet.. In the fall of 2008 I stayed at the University of Vienna as guest professor. I have also done several seminars at this University. Spring 2010 I am a visiting Research Fellow at the Institute of education at Oxford University with Prof. Pam Sammons as my mentor. Overview of Scientific Publications Langfeldt G.& Birkeland N.R (2010) PISA i lys av styringsteori, in Elstad& Sivesind PISA- Sannheten om skolen Oslo, Universitetsforlaget Peter Allerup, Velibor Kovac, Gro Kvåle, Gjert Langfeldt og Poul Skov(2009) Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen Kristiansand, Agderforskning FoU-rapport no 8/2009, Engeland, Ø. og Langfeldt, G.(2009) Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk Acta Didactica vol 3 no 1 art 9. (http://adno.no/index.php/adno/article/view/51/123) Langfeldt, G., og Garmannslund P. (2009) Gevinstrealisering i språkopplæring basert på e-læring En evaluering som effektstudie, Rapport til Innovasjon Norge. Langfeldt,G. (2008) Styring mot kvalitet om endringer i styring av utdanningssektoren Oslo, Cappelen Akademiske 2

3 Hva står ASAP for, og hva er oppnådd? og Resultatstyring som verktøy og ideologi - statlige styringsstrategier i utdanningssektoren Kapitler i Langfeldt G., Elstad E. og S.T. Hopmann (2008) Ansvarlighet i skolen politiske spørsmål og pedagogiske svar, Oslo, Cappelen Elstad E., Garmannslund P. og G. Langfeldt : Hvordan forholder skoler seg til målinger av kvalitetsaspekter ved lærernes undervisning og elevenes læringsprosesser? Kapitel i Langfeldt G., Elstad E. og S.T. Hopmann (2008) Ansvarlighet i skolen politiske spørsmål og pedagogiske svar, Oslo, Cappelen Engeland Ø., Langfeldt G. og K. Roald : Kommunalt handlingsrom - hvordan møter norske kommuner ansvarsstyring i skolen? Kapitel i Langfeldt G., Elstad E. og S.T. Hopmann (2008) Ansvarlighet i skolen politiske spørsmål og pedagogiske svar, Oslo, Cappelen E. Elstad, Garmannslund, P.E. og G. Langfeldt (2008) Hvordan forholder skoler seg til målinger av kvalitetsaspekter ved lærernes undervisning og elevenes læringsprosesser? Kapitel i Langfeldt G., Elstad E. og S.T. Hopmann (2008) Ansvarlighet i skolen politiske spørsmål og pedagogiske svar, Oslo, Cappelen PISA undressing the truth or dressing up a will to govern? I Hopmann & Rietzl (eds) PISA According to PISA Wien Effektivitet og Pedagogikk. En diskusjon av effektivitetsbegrepets plass i pedagogikken I Lek og Læring red. R. Lager, UiA 2007 Hva er evaluering Kapitel i Staugaard et al (red) Pedagogisk evaluering en grundbok Kroghs forlag, Ålborg, Denmark, Jorunn Møller, Astrid Eggen, Otto L. Fuglestad, Gjert Langfeldt, Anne-Marie Presthus, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm og Gunn Vedøy Successful Leadership Based on Democratic Values in C. Day and K.Leithwood (eds) (2007) Successful Principal Leadership in Times of Change. Dordrecht Springer Verlag, Practical, Programmatical and Political Consequences of the Introduction of an Accountability Based Governance in Education in Norway Paper presented at ECER, Ghent sept 2007 Når accountability-tankegangen møter norsk skolevirkelighet G. Langfeldt og E. Elstad, Bedre skole nr 4/2007 European Perspectives on Accountability Paper presented at AERA 2007, Chicago Resultatforbedring som ledelsesutfordring og Styringsregimer og lederroller i grunnskolen. Kapitler i Møller J. og O. Fuglestad(Red:), Ledelse i anerkjente skoler Universitetsforlaget

4 Evaluering av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Delrapport pr Gjert Langfeldt og Torunn Lauvdal. Agderforskning. Likeverd som ledelsesutfordring. Kapitel i Sivesind, Langfeldt og Skedsmo: Utdanningsledelse, Cappelen forlag 2006 Equity and governance Paper presented at ECER 2006, Geneva Ansvarsstyring og skolekvalitet artikkel i særnummer av Bedre Skole til Utdanningsforbundets årsmøte november 2006 Effektivitet og pedagogikk Bedre Skole nr 6/2006 Equity and globalisation. Paper presented at the 34. Nordic Conference of Educational Research in Ørebro The effects of accountability. Paper presented at the international ASAP seminar in Vienna Effektivitet og likeverd i norsk grunnskole. En empirisk undersøkelse av elevresultater i ungdomsskolen med særlig vekt på analyse av resultater for elever som får spesialundervisning. Avhandling for Dr.Politgraden, UiO. Successful School Leadership: the Norwegian case. Artikkel i Journal of Educational Administration vol 43 no Medforfatter med Jorunn Møller, Astrid Eggen, Otto L. Fuglestad, Anne-Marie Presthus, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm og Gunn Vedøy. Modell for Utvikling og Kommersialisering av digitale Læringsressurser i skoleverket. Rapport utarbeidet for Sørlandets kompetansefond i samarbeid med Norsk Interaktiv 2005 Evaluering av prosjektet E-læring med bredbånd: Element i arbeidet mot en regional FOU-strategi for e-læring? Sluttrapport fra evalueringsprosjekt for Sørlandets Kompetansefond, (2005)Gjert Lanfeldt og Ø. Borgen Hvordan kan tall bidra til kvalitetsutvikling i skolen? Om indikatorene i Skoleporten Rapport til Utdanningsdirektøren i Aust-Agder 4K en metodikk og en læringsressurs for fremtiden? Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet fra følgeforskningsprosjekt om utvikling av en digital læringsressurs i engelsk. Sammen med Ø. Borgen Equity and differences - Tracing contemporary leadership of inclusion in Norwegian schools. Paper presented together with Gunn Vedøy at 33 rd Congress for Nordic Educational Research University of Oslo, March

5 En didaktisk vurdering av utviklingen av en digital læringsressurs. Delrapport til Utdanningsdirektoratet Gjert Langfeldt, Wenche Storaker og Øyvind Borgen Hva er vellykket skoleledelse Artikkel i Bedre skole nr Basic education in Norway: Equitable and efficient? Paper presented at Research conference in Special Education at the University of Gothenburg Skolens konstruksjon av eleven. Spesialundervisning som eksempel på skolen konstruksjon Paper presentert på nasjonal fagkonferanse i fagdidaktikk, Grimstad Does Special Education contribute to inclusive education? Paper presented at 32. Nordic Conference of Educational Research Copenhagen Fra Likhet til likeverd: Hva ble vunnet og hva ble tapt I Velferd og Vanferd - Den 4. nordiske handikaphistoriske konferansen Oslo Finance, Policy Making and the Organisation of Special Education Cambridge Journal of Education vol 26 no 1, 1996, Lise Vislie og Gjert Langfeldt Anmeldelse av M Grøtterud og B. Nilsen: Effektive skoler- effektiv undervisning Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 4-5/2000. Innlegg i Spesialpedagogikk nr 1/97. Anmeldelse av School Effectiveness av Asbjørn Birkemo Norsk Pedagogisk tidsskrift nr 6/1996 5

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Knut Hidle CONTACTS

CURRICULUM VITAE. Knut Hidle CONTACTS Knut Hidle Knut Hidle (10.10.67) is a full time researcher at the Department of Planning and Mobility, Agder Research. He has a Ph.D. in Human Geography from University of Bergen. His main fields of interest

Detaljer

CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: Nationality: Languages: Private address: Family status: Employer: Work address: Education:

CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: Nationality: Languages: Private address: Family status: Employer: Work address: Education: CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: 5 May 1958, Voss (Norway) Nationality: Norwegian Languages: Norwegian, English (some German) Private address: Københavngt. 14B NO-0566 Oslo, Norway Tel:

Detaljer

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen Winfried Georg Ellingsen (24.12.55) Senior Researcher, Agder Research CONTACT DETAILS Address Knarrevikveien 23B, 4638 Kristiansand, Norway Mobile +47 92 26 35 50 Fax +47 38 14 22 01 E-mail Web winfried.ellingsen@agderforskning.no

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Curriculum vitae Terje P. Hagen

Curriculum vitae Terje P. Hagen Curriculum vitae Terje P. Hagen Date: July 2014 Born: February 15, 1957 Place: Haram, Norway Nationality: Norwegian Marital status: Married, 3 children Address (office): Department of Health Management

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Curriculum Vitae - Lars Sørgard

Curriculum Vitae - Lars Sørgard Curriculum Vitae - Lars Sørgard Born November 28 th 1959 Married, two children Professor at Department of Economics, Norwegian School of Economics Fields Industrial Organization Competitive Strategy Competition

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Studieplan for masterstudium i journalistikk

Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer