i starten av Aalesunds Avis og var

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i starten av Aalesunds Avis og var"

Transkript

1 GRYTTEN TIERRED AAK, BRøDRENE, Bilverksted, er i forskjellige bransjer. Disponent Åndalsnes. Tlf. 98. er Ragnar Aarø. Firmaet har egen Grunnlagt 1923 som personlig fir- forretningsgård og kai med opplagsma av Peder Aak, og ble overtatt av tomt. Beskjeftiger 6 personer. sønnene, Hans og Edvard Aak i Virksomheten omfatter reparasjons- ÅNDALSNDS AVIS, Åndalsnes. verksted for biler og motorqykler, Tlf. 39 a - 39 b: lakkeringsverksted etc. Dessuten Redaktøren privat 24. forhandler firmaet <Nor> - bensin og Startet sommeren 7926 av J. L. oljer. Godt utvalg i rekvisita. Larsen, som tidligere hadde vært med i starten av Aalesunds Avis og var AARØ, RAGNAR, A/S, Agenfur, dette blads forretningsfører til han næringsmidler engros, dampskips- begynte sin egen bedrift på Åndalsekspedisjon, spedisjon, skips- nes. Åndalsnes Avis utkom med sitt klarering, Åndalsnes. Tlf. 64,267. første nummer 10. august 1926, og Priv.: Ragnar Aarø 107, Wilfr. fikk allerede fra starten av meget Ilusøy 340. Tlgr.adr.: Ragnar- god tilslutning i distriktet. J. L.Lar- Bergenske. sen var redaktør til 1935, da hans FirmaetblegrunnlagtiT92T.Over- sønn, cand. oecon. John N. Larsen, 'tatt av nåværende eier i 1930 somfa- overtok redaksjonen. Åndalsnes milieaksjeselskap. Agentur, nærings- Avis er eneste lokalblad - i Indre midler engros, dampskipsekspedi- Romsdal. Ved krigsoperasjonene på sjon, spedisjon, skipsklarering. Eks- Åndalsnes i april 1940 ble avisens eipeditører for Det Bergenske Damp- endom ødelagt. Etter 5 måneders skibsselskab, Det Nordenfieldske opphold i nabokommunen Hen, hvor- Dampskibsselskab og A/R Vesten- til det lykkes å redde en liten del av fjelske Ruteselskap, og representerer trykkeriet så bladet kunne holdes gåellers flere av landets ledende firma- ende i beskjedent format, flyttet Ragttar Aørø A/8' Iorretnittg seiendom.

2 Grytten avisen tilbake til Åndaisnes og kunne atter komme i ordinær drift med nytt maskineri og utstyr. Ved siden av avistrykkeriet har bedriften et moderne aksidenstrykkeri. Bedriften flyttet sommeren 1953 inn i nyoppført trykkeribygg. ÅNDALSNES BILVERKSTED, Åndalsnes. Tlf. I-09. Firmaet ble startet i 1932 av nåværende innehaver, K. Digernes. - Virksomheten omfatter foruten bilverksted også salg av biler, bildeler og rekvisita samt bensin og oljer. ÅN'DALSNES BLO}ISTERFOR. RETNING, Åndalsnes. Tlf Innehaver av forretningen er Svanhild Hatle. ÅNDALSNES DROSJEBII-. SENTRAL, Åndalsnes. ÅNDALSNES ELEKTRO- SERVICE A/S, Brødrene Mørabø Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet 18. august 7947 av brødrene Myrabø. Nåværende disponent er Jorunn Kosberg. Virksomheten er hovedsakelig basert på reparasjoner av radio, alle slags elektriske maskiner, bruksapparater og automatiske anlegg. ÅNDALSNES OG INDRE ROMS- DALS TURISTFORENING, Åndalsnes. Formann er kontorist O. J. Bredeli. AANDALSNES HANDELS. FORENING, Åndalsnes. Styret består for tiden av: Styremedlemmer C. Nedregård, Ottar Kavli, bokhandler Ludv. B. AarØ, formann, Kathe Vikhagen og Harald Jacobsen. Foreningens sekretær sakfører Norheim. Iterrecl AANDALSNES PENSJONAT, Åntlalsnes. Ttf. 51. Innehaver er Mathea Stene Olsen. Pensjonatet har 12 rom og 17 senger til disposisjon. ÅNI}ALSNES SAMVIR,KELAG, Åndalsnes. Tlt.2g4. Der omsettes kolonial, manufaktur, sko, glass- og steintøy samt jernog malerwarer, kraftfor og gjødsel. Helt moderne bakeri med konditori. Siste års omsetning ca. kr. 700,000. Egen kapital ca. kr Med bestyrer og bakere er det 8 funksjonærer. Bestyrer: Georg Strand. Styrets formann: Einar Edvardsen. ALNES, NILS K., I'falermester, 4nda,lsna:, Nils K. Alnes drev i kompaniskap med malermester Tolås og Edvard Svanmyr fra 1945 til Fra 1950 har Nils K. Alnes drevet eget firma. Virkheten omfatter bygn.maling. Av utført arbeid kan nevnes Tre- Nrls K. Ahtes. lasthandler Hovdes nybygg. Arbeidsområdet Grytten herred. Nils K. Alnes begynte i lære i 1938 og er utdannet på Åndalsnes. AAK GÅRD, Eier Erlvin Brøste, Åndalsnes. Tlf. 81 a. Gården er på ca. 70 dekar dyrket mark. Gården var fra 1846 til 1856 landbruksskole for Møre og Romsdal fylke med Andreas Landmark som eier og bestyrer. Da skolen ble flyttet i 1856 ble Landmark lensmann i 983

3 Aak gå.'ril Grytten Grytten. Ar 1867 startet han Norges første turisthotell på Aak, som han drev til 1883, da han solgte gården til en engelskmann, Mr. H. O. Wills. - Stedet var så i engelsk eie til!926, da det ble kjøpt av den daværende gårdsbestyrer Harald Gimnes. Denne hadde eiendommen til 1947, da han overdrog den til sin svigersønn, Edvin Brøste. AUTOOMSETNING, A/S, Bilforretning, Åndalsnes. Firmaet ble startet i 1950 med aksjekapital på kr. 3000,-. Disponent er Klara Brevik. Virksomheten omfatter bilforretning. BAKELITTFABR,IKKEN A/S, Åndalsnes. Tlf Fabrikken ble startet i Aksjekapital kr Disponent er L. Ringdal. Fabrikken er landets største spesialfabrikk med fabrikasjon av formstoffartikler. Den har eget formverksted. - Salgskontor i Oslo, Kirke* BAKKE, 8., & SøNN, Møbelforretning, Tlf Innehavere er Eilert og Erling Bakke. Firmaet ble etablert Trerred BERGENS PRMTBANK, Åndals. nes. Tlf Tlgr.adr.: Privatbank, Åndalsnes. Banken ble startet 23. juni 1939 av en rekke av stedets forretningsmenn under navn: Åndalsnes Privatbank A/S, Åndalsnes. Overtatt under siste verdenskrig av Bergens Privatbank, Oslo, og er nå en filial av denne bank. Banken heter fra 1. juli 1951 Bergens Privatbank, Åndelsnes. Banksjef : Rolf Bjåmer. Driver vanlige foruetninger, som hører inn under en forretningsbank. Bankens spesielle virkefelt er Møre og Romsdals fylke, men ellers også inn- og utland. Bankens lokalstyre består av 3 medlemmer, nemlig formannen, banksjefen og det tredje styremedlem med 1 varamann. Banken driver i leide lokaler og beskjeftiger 6 funksjonærer. Fra en beskjeden begynnelse har banken opparbeidet seg etterhvert. Forvaltningskapitalen i dag er nær 6 mill. tsruaset, KOLBEIN, Kjøttforrehring, Åndalsnes. ffi BRUDELI, BRøDR., nløbelfabrikk, Yerma. Tlf. 15 b. Fabrikken ble startet i Innehavere er brødrene Paul og Mathias Brudeli. Virksomheten omfatter produksjon av soveværelse- og spisestuemøbler, kinostoler, arbeidsstoler. - Bankforbindelse er Grytten og Voll Sparebank. BRøSTE, BRØDR., Møbelfabrikk, Verma. Tlf. Verma 19 c. Bedriften ble startet i januar 1947 av brødr. Brøste og innehaes av dem. Fabrikken er bygd samme år og har nye, moderne maskiner. Fabrikasjonen er hovedsakelig radioreoler, kommoder, småbord, klaffebord, barnesenger, syskrin og soveværelsesmøbler. Mesteparten av mø- 984

4 Grgtten blene leveres til fårretninger, men seriebestillinger mottas også direkte fra forbrukere. Møblene leveres i furu, bjerk, eik eller mahogny, trekvite eller sprøytelakkerte. BRØSTE, EDVIN, Gårrlsbruk, Aak. Se under Ask Gård. BØRVE & LUND, Elektrisk installasjonsforrehring, Åndalsnes. Tlf DAHLtrl, NILS, Konfeksjonsverksted, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet i 1920 av den nåværende innehaver Nils Dahle. Den drives i egen nyoppført gård. DIDE, FINN, Agentur- og engrosforretning, Åndalsnes. Tlf. 257, priv. tr35. Tlgr.adr.: Eide. Forretningen ble startet i 1946 og har i dag representasjon av Lorenz Erbe & Søn A,/S, Lade Fabriker A/S, h.erred Mesna Margarinfabrikk AtL, E. C. Dahls Bryggeri og Aktiebryggeriet, Norsk Kraftpapp-Emballagefabrikk, Norsk Aktieselskap Philips, AiS Tyri Fabriker, Aftenposten, Norsk Kaffekompani, A/S Oplandske Konservesfabrikk og Storebrand. Firmaet bereiser Indre Romsdal og Nordre Gudbrandsdalen en gang pr. måned. Firmaet har sine kontorer i Krohngården i Strandgaten. FLATMARK TURISTSTASJON, Flatmark. Turiststasjonen ble gr"unnlagt i Den nåværende innehaver er Toralf Ugelvik. - Stedet ligger like ved Rauma, med fiskerett på begge sider av elva. Turiststasjonen har t2 værelser og 17 senger, 2 salonger og spisestue. Foruten turiststasjonen har innehaveren også gårdsbruk. Turistasjonen ligger ved riksvei og Flatmarks jernbanestasjon. T-!Te-Tr Ttr fi: IH ffi"fff ffiffi ffit* ffiffi ffitr Flatmark Turiststas jon, 985

5 GrAtten he7'red rffi Grand Hotell Bellerue. GR,AND HOTELL BDLLEVUE A,/S, Åndalsnes. TIf. sentralb. 3 og 103. Grand Hotell Bellevue er et førsteklasses moderne nybygg oppført etter krigen. Det ligger ca. 300 meter fra jernbanestasjonen og h.ar eget garasjebygg. Hotellets værelser er vakkert utstyrt og har telefon, kaldt og varmt vann, eget bad elier dusj samt w.c. Sentralvarme. 61 værelser og 98 senger. - Hotellet har store vakre selskapslokaler og utsikten fra den store spisesalen er praktfuli mot Romsdalsfjellene: Romsdalshorn, Trolltindene etc. Hotellet }l.ar øl- og vinrett. - Bestyrerinne er Kirsten Jemtland. GRIMSTADS HOSPITS, Åndalsnes. Tlf Grimstad Hospits eies og drives av søstrene Grimstad. Beliggende ca. 5 m fra dampskipskai og jernbanestasjon. Mottar gjester for overnatting og servering. Rolig stecl. GRIMSTAD, O., Ass. handel, Åndalsnes. TIf. 8. Firmaet ble etablert i Virksomheten omfatter alt i kolonial og brødvarer, glass, steintøy, kjøkkenutstyr og kortevarer. Kunstgjødsel, f6rmel, såkorn og frøvarer. GRUNER, GEORG, Glass, steintøy og sportsartikler, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble startet i Virksomheten omfatter salg av glass, steintøy og sportsartikler. GRYTTEN KOMM. ELEKTRISI- TETSVERK, Åndalsnes. Grytten Komm. Elektrisitetsverk 986

6 Grlltten herred, Irra Gruttett Kam"ntu.nale Elektrisitetsuerk. er kommunal bedrift og eies av Grytte Kommune, men drives som selv'stendig bedrift. Den første kraftstasjon, <<Stavem Kraftstasjon>, ble bygget 1916 i Rauma med en maskin på 200 kva ble satt inn en maskin til på 250 kva. Denne stasjon er nå nedlagt og solgt bygget Grytten <<Verma Kraftstasjon>> på 600 kva med 54 m fall 750 omdr. og en maskinspenning på 1000 volt leiet Grytten hele Vermafallet som med en fallhøydde på ca. 420 m påregnes å gi ca. I 000 kva og ca. 55 mill. kw-timer. I fallet er reservert driftsvann for 4000 kva og 5 mill. kw-timer for eventuell elektrifisering av Raumabanen. Arbeidet med den nye kraftstasjon ble påbegynnt sommeren 1946, og denne ble satt i drift høsten 1949, med en maskin på kva, volt og 600 omdr. Maskin nr. II som blir på kva er bestillt, og skal leveres høsten Den samlede maskinkapasitet i kraftstasjonen blir da kva. Foruten kraftleveringen i Grytten, leveres det nå 800 kw til Hen Komm. Kraftverk, 300 kw til Eid og Holm Kraftlag samt ca kw spillkraft til Østlandsområdet, over Lesja. Første maskin er nå fullt belastet om vinteretr, og kwt.produksjonen er oppe i ca. 24 mill. pr. år. Verket har nå 93,6 km høyspentluftlinje for volt, med 32 mastetransformatorer med tilsammen kva, 47,3 km lavspent luftlinje. I sekundærstasjonen på Åndalsnes, hvor det foreløpig er en transforma- 987

7 Grytten torkapasitet på kva, blir spenningen nedtransformert fra til volt. Derfra blir den ført i jordkabler til tettbebyggelsen på Åndalsnes og Veblungsnes. Kabelnettet er nå 8,14 km og forsyner p. t. 19 fordelingskiosker, med en samlet transformatorkapasitet på 4280 kva. I tettbebyggelsen pågår omlegging av det lavspente luftnett, til jordkabel. Abonnentantallet i Grytten er nå ca Kraftprisen er kr. 180,- pr. kw og 5 øre kwt for overforbruk. F or motorstrøm betales 70 øre pr. kwt. På såvel ledning mellom kraftstasjon og sekundærstasjon, hvor det går to linjer, som på kabelnettet, er anordnet med ringkobling, så disse han benyttes vekselvis. Den ene linje som gilr fua kraftstasjonen til sekundæstasjonen, er bygget med 3 x 70 qmm Cu, på H master og hengeisolatorer NTP i planopphenging, med tanke på å gå over til høyere spenning om det skulle vise seg påkrevet. Nedslagsfeltet er på ca. 90 kmz. I Vermavannet kan magasineres ca. 31 mill. ms. Da endel nedslagsfelt ligger nedenfor magasinet, blir dette i første rekke utnyttet, og det skaffer rikelig med vann hele sommerhalvåret. Tappingen fra magasinet blir således kun supplering til nedslagsfeltet nedenfor. Det har ikke forekommet vannmangel ved anlegoaf bvr Ṅår maskin nr. If kommer i drift, vil her bli rikelig med kraft, å da en dertil har reserve både av maskin, transf. og linjer går en ut fra at kraftforsyningen skal bli stabil, og Grytten kan kraftforsyningsmessig sett, betraktes som en av de bedre i distriktet. Av muligheter for å skaffe seg mere kraft er her flere. Det som i første rekke vil egne seg best 988 herred er utbygging av Herjevassdraget som påregnes å kunne gi ca.25 mill. kwt. Dette anlegg vil egne seg godt for samkjøring med Verma. Forbindelse med Auras ledningnett kan også med rimelighet gjenomføres. Videre har en forbindelse med Østlandsnettet, men her er avstandene for store til å kunne overføre nevneverdig kraftmengde med den nåværende spenning på 21 kv. Under krigsoperasjonene 1940 ble det meste av ledningsnettet på Åndalsnes og Veblungsnes ødelagt. - Dette er nå i det vesentligste bygget nytt. Bortsett fra de lavspente linjer og endel av kabelnettet på Åndalsnes, er hele anlegget nå nytt, og forsterket, så verket kan påta seg forholdsvis større kraftleveringer, og regner samtidig med å kunne etter-. komme de krav om levering av kraft, som melder seg. GRYTTDN OG VOLL SPAREBANK, Åndalsnes. Banken er skipa ved kgl. resolusjon av \877 med grunnfond kr ,-. Forstandarskapet som vart vald av Grytten og Voll heradstyrer var på. 20 medlemar, 10 frå Grytten og 10 frå Voll. Direksjonen hadde 6 medlemar, 3 frå Grytten og 3 frå Voll. Bankens første direksjon var lensmann Landmark, kyrkjesongar K. Viik, lærar E. Thokle, gardbrukar J. Remmem, gardbrukar Iver O. Skjelbostad og lensmann P. Chr. Sæbø. Det noverande styre er gardbrukar I. O. Skeide, formann, kontorsjef T. A. Unhjem, nestformann, gardbrukar Jakob Hielden, fabrikkeigar Hilmar Vold, kjøpmann Oluf Thokle og fabrikkeigar Paul Brudeli. Ordførar i forstandarskapet er gardbrukar O. P. Ødegaard. Den første kasserar var kjøpmann

8 GrEtten FI. Onsum, seinare Jac. Bøe og sidan 1929 Einar Ø. Heen. Kontoret var på Veblungsnes til det i 1919 vart flutta til Åndalsnes. Sparebanken sitt fond utgjorde pr kr ,- og forvaltningskapitalen kr ,-. IIALSETH, OLAV, Skredderforretning, Andalsnes. Tlf HALVORSEN, BRøDRENE, Byggeforretning, Isfjorden. TIf.515 c og 533 c. Brødrene Sverre og Arne Halvorsen begynte byggeforretningen i Åndalsnes i Virksomheten omfatter utførelse av alt i reparasjoner. Arbeidsområde har vært Åndalsnes og omegn, foruten Sunndalsøya. Av ntført arbeide kan nevnes: Barber Kolflåths og Romsdal Bokhandels nybygg. Sverre Halvorsen er utdannet i Halden og Arne Halvorsen i Oslo. Arbeidsstyrken er 10 mann. HANDELSHUSET, Åndalsnes. Tlf. bakeri 12, priv. 54. Firmaet ble startet i Innehaver er Johan Nedregård. Virksomheten omfatter salg av kolonialvarer samt bakeri og konditori. Varene leveres i distriktet. Har egen forretningsgård. HAUGAN, FINN S., Fargehandel, parfymeri, drogeri, Åndalsnes. rfi.22t. Firmaet ble startet våren 1946 av tr'inn S. Haugan. Til å begynne med hadde firmaet lokale i et krigsherjet bygg, men er nå flyttet inn i et nytt og tidsmessig lokale i godt strøk. Spesialitet er maling, oljer, lakker, farger og tapet, men fører også godt utvalg i kosmetikk og en del kjøkkenutstyr. Firmaet har hatt leveranser til de fleste største nybygg, som f.eks. A/S <Soltun>, A,/S <SollLerred berg>>, Grand Hotell Bellevue, kommunebyggene og flere. trieen, KNUT, Manufakturforretning, Åndalsnes. Tlf. 274 a, privat 274 b. Firmaet ble startet i 1897 av K. E. Heen i Isfjorden. Forretningen var fra først av Nordlandshandel i fiskesesongen i Lofoten og Finnmark med årlig utsalg av klær og skotøy. I 1916 fortsatte forretningen i nybygget forretningsgård i Åndalsnes sentrum med herreekvipering detalj. Samtidig gikk handelen inere over til engrossalg av ferdige klær og skotøy med marked hovedsakelig på Nord-Norge, hvor firmaet fremdeles har flere utsalg i fiskesesongen. Firmaets innehaver er Arne Randers Heen. HEGGEM, NILS, Åndalsnes. Tlf. 14 a, privat 14 b. Firmaet ble startet i 1927 av den nåværende innehaver, Nils Heggem. Virksomheten omfatter tankanlegg for Norsk Brændselolje A/S, Mil Bensinstasjon. Firmaet driver også med lastebiltransport samt agentur. IIEGLE, ODD, Ur- og brilleoptisk forretning, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet i nytt moderne lokale 2. mai 1952 av nåværende innehaver, Odd Hegle. Virksomheten omfatter urmakerforretning samt salg av alle sorter briller. Der foretas reparasjon av ur og tillaging av briller. Se bilde i tilleggsavdelingen. IIESTAD, A., Landhandel, Hølgenes, Åndalsnes. Tlf.279 c. Firmaet ble startet i 1938 iltalmefjord, men flyttet til Grytten herred i Forretningen omfatter vesentlig kolonial, tobakk etc., kortevarer. Butikken ligger 3 km fra Åndalsnes. 989

9 Grgtten HOLE, R., Trevarefabrikk, Åndalsnes. Tlf. 130, priv. 1?4. Fabrikken ble startet i Virksomheten omfatter trevare- og møbelfabrikk. IIORGHEIM GJESTGIVERtr, Marstein. Tlf. 8 a. herred ler omfatter forretningen trevarefabrikk, sag og høvleri m. m. IIUKKELBERG, L., Møbelfabrikk, Åndalsnes. Tlf. 162, pfivat 225. Firmaet ble startet i 1931 på Veblungsnes. Det ble bombet under krigen i 1940, og bygget opp igjen på Åndalsnes. Fabrikken har moderne maskineri og tørkeri. IIYLDMO, HARALD, Snekkerverksted, Veblungsnes. Tlf. 87 a. HøVIK, ERLING, Blikkenslagerverksted, Ånilalsnes. Tlf. 94, privat 291. Verkstedet ble startet i H or gheim G j e st g iu eri,. Gjestgiveriet var grunnlagt i 1830 av Anders Horgheim, hvoretter dennes sønn overtok bedriften. Den nåværende innehaver er sønnesønnen Anders Horgheim. Gjestgiveriet har 72 værelser med ca. 20 senger, og dessuten spisestue, spisesal og 2 salonger. Til eiendommen hører 140 mål innmark. Anledning til laks- og ørretfiske. Raumastedet ligger ved foten av Romsdalshorn og Trolltindene. Gjestgiveriet har en 6-seters drosje. HORGIIEIIII, LARS, Sykkel- og sportsf orretning, Åndalsnes. Firmaet ble startet i HOVDE, J. E., Trelast og byggeartikler, Åndalsnes. Tlf. 92, privat J. E. Hovtle 170, Einar Hovde 243, lxagnar Brevik 1?0. Firmaet ble grunnlagt av J. E. Hovde i Foruten salg av trelast og alle andre bygningsmateria- ISTAD, JOHS., Urmaker, ur, optikk og gullvarer, Åndalsnes. Tlf. 67. Firmaet ble startet i 7927 av Johs. Istad. Nåværende innehaver er Borghild Istad. Virksomheten omfatter urmakerforretning samt salg av ur, briller, kikkerter, barometre og ellers alt i optikk. Ennvidere selges gull, sølv og plettvarer samt grammofoner, plater, damevesker, nattlamper m. m. JACOBSEN, HARALD, Manufakturforretning, konfeksjonsverkstetl, Åndalsnes. Tlf. 63 og 13. Forretningen ble startet 20. april 7923 av den nåværende innehaver Flarald Jacobsen. Virksomheten omfatter manufaktur og eget verksted for kåper, drakter, arbeids- og sportsskjorter. Egen forretningsgård med 280 kvm. golvflate. Se bilde neste side. KAVLI, A., A./S, Manufakturforrehring, konfeksjon- og utstyrsforretning, Åndalsnes. TIf. 44. Firmaet ble startet i 1972 av Amund Kavli. Ble overtatt av frk. Olga Kavli, som er disponent. 990

10 GrAtten herred ',/ltloi 1,,,,;i, l, 'l,-^. w romffi,f- Harald J acobsens! orretnings 91ård. KAVLI, AGNES, Moteforretning, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble etablerti 1940iIsfjorden, men flyttet til Åndalsnes i 1943, hvor den fremdeles drives. Modellhatt lra Agnes Kaulis motef orretning KAVLI, SIGV., Manufaktur- og skotøyforretning, Åndalsnes. Tlf. 30, verhstod 223, priv. 1??. tr'irmaet ble startet i 1914 av den nåværende innehaver, Sigv. Kavli. Virksomheten omfatter fabrikasjon av skotøy, samt eget utsalg for herreekviperingsartikler og skotøy. KOLFLÅTH, OSCAR, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf.-sentralbord 13 og 806. Bedriften ble startet iig22, av den nåværende innehaver og drives i nye egne lokaler, - med de mest moderne spesialmaskiner. - Produksjonen består av herredresser, - kapper og frakker. KRINGSTAD & JACOBSEN, Rørleggerf orretning, Åndalsnes. Ttt.247. Firmaet ble startet i Innehavere er Erik Kringstad og Henrik Jacobsen. Virksomheten omfatter rørleggerforretning, samt sanitær, varmeartikler og sveiseverksted. KRISTISETER, M., Entreprenørforretning, Åndalsnes. Avd.kontor Sunndalsøra. Tlf. Åndalsnes 53, Sunndalsøra 107 b. F irmaet ble startet i 7942 av nå- \'ærende innehaver, Martin Kristise- 991

11 Grgtten ter. Virksomheten omfatter entreprenørforretning. Der bygges broer, vannverk, industri- og boligbygg, forøvrig alt i betong- og trearbeider. Firmaet rår over moderne maskiner, bl.a. gravemaskin og utstyr for tunelldrift. Arbeidsområdet er Møre og Romsdal og Opland fylker. Der beskjeftiges ca. 30 mann. Martin Kristiseter er også bestyrer for Romsdal Bulldozerlag. KROHN, fver & SØNNER, A/S, Entreprenørforrefiring, sementvarefabrikk, Åndalsnes. Tlf. 62, privat 93 a og 178 a. Firmaet ble etablert i 1934 av de nåværende innehavere. Virksomheten omfatter entreprenør- og bygningsartikkelforretning samt sementvarefabrikk. KROIIN, JOHS., Bok- og aksidenstrykkeri, Åndalsnes. Tlf. 80. Firmaet ble startet i 1934 av nåværende innehaver, Johs. Krohn. Virksomheten omfatter bok- og aksidenstrykkeri samt eskefabrikk. Firrnaet ttfører alt i forretnings- og reklametrykksaker. KROKEN, LARS, Bilforhandler, bensinstasjon, Åndalsnes. Tlf. 65, privat 167. Firmaet ble startet i 1931 av nåværende innehaver, Lars Kroken. Virksomheten omfatter omsetning - av Esso bensin og oljer. Videre forhandles bilgummi, bildeler og rekvisita. Forhandler av Plymouth og Standard biler. Videre drives drosjeog lastebiltransport. Kundekrets er Indre Romsdal. Der beskjeftiges 4 mann. Firmaet er medlem av Bensinforhandlernes Landsforenitg, Norges Drosjeeierforbund og Norges Lastebileieres - Forbund. 992 herrecl KROKEN, S., Herreekvipering, skotøyforretning, Åndalsnes. Ttt.224. Firmaet ble startet i Virksomheten omfatter herreekviperings- og skotøyforretning. LINGÅS, JARLE, Blikkenslager, smed- og sveiseverksted, Åndalsnes. TIf. Bedriften ble startet 2. febr. 1950, Utfører allslags blikkenslagerarbeid for nybygg samt reparasjoner. Smedarbeid, elektrisk- og autogensveising. Bedriften ligger i Åndalsnes i Grytten. MALONES, EMIL, Skofabrikk, Åndalsnes. Tlf 114, privat 26Q. Firmaet ble startet i Virksomheten omfatter fabrikasjon av grovere skotøy. Det beskjeftiges 20 arbeidere. Eier av fabrikken er -24 firmaet Ole D. Danielsen, Bergen. NIALONES, PEDER, Byggmester, Åndalsnes. Tlf. 77 a. Firm. ble star' tet i 1918 av nåværende innehaver Peder Malones. Virksomheten omfatter byggeforretning. Det utføres alt i tømmermannsarbeidvel nybygg som reparasjoner og innredninger. Arbeidsområde er Grytten herred. Eyggmester peder Malones Ped,er Malones har drevet i faget siden 1910 og er medlem av Åndalsnes Bygningsforening. Se bilde neste side.

12 Grytten h,erred Ilytte oppført red Sandefjord i, 793t1 )3+ at bllggmester peder Malones. IIALONES, SV. & SØNNER, Entreprenør- og tørnmerrnannsforretning, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble startet i 7925 av Sver- re Malones, i 1950 forandret til Sv. Malones & Sønner.- Virksomheten omfatter: Mur, betong og tømmerrnannsarbeid. Arbeidsstvrke I til 10 Åttdalsnes lolkeskole med det 50 tonn tunge ta,ket etter heui,ngen lløre og Romsdal. 993

13 Grytten mann. Sverre og Knut Malones er medlemmer av Åndalsnes Håndverkerforening og Norges Håndverkerforbund. MARSTEIN, GUNERIUS, Byggmester{orretning, Åndalsnes. Tlf. 48. Firm. ble startet i 1940 av den nåværende innehaver, Gunerius Marstein. Virksomheten omfatter byggeforretning med utførelse av alt i tømmermanns- og snekkerarbeid. Såvel nyb;rgg, reparasjoner og innredning. Arbeidsområdet er Gryt- Gurterius Marstein ten herred.. AV Utført arbeider kan nevnes B. Kolflåths og Kåre Kolflåths, Grimstad og Romsdals Bokhandels nybygg. Arbeidsstyrken er gjennomsnittlig L5 mann. Gunerius Marstein har arbeidet i faget siden 1907 og har drevet i mange år som bygningsfører i vassdragsvesenet og Statsbanene. I denne tid ble blant annet oppført Lillestrøm Jernbanestasjon og den nye lokomotivstall. Omformerstasjonen på Alnabru samt byanlegget i Giomfjord og diverse bygninger for Nore kraftanlegg. Gunerius Marstein var formann i Åndalsnes Håndverkerforening til vinteren 7952 og er medlem av Norges Håndverkerforbund. MEGÅRD, H., Elektrisk forretning, Åndalsnes. Tlf. 34. Firmaet ble startet i 1924 som elektrisk spesialforretning, men ble senere utvidet til også å omfatte ra- 994 Bgggmester herred dio, glass, stentøy og turisthandel. Brente under bombingen våren Tilflyttet egen gård ved Torvet i september IIEGAARD, MARIUS, Trelast- og bygningsartikkelf orrehring, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet MJELVA, P., Jernvareforretning, Åndalsnes. TIf. 16. Firmaet ble grunnlagt i 1916 av Peder Mjelva. Virksomheten omfatter salg av kjøkkenutstyr, bygningsartikler, malervarer samt sykler og sportsartikler. MORK, ANTON, & SØN, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Telefoner: Kontor 141, priv.: A. Mork 315, L. Mork 185. Tlgr.adr. : <<Morksøn>>. Fabrikken ble etablert i 7922 av Anton Mork. De første årene omfattet virksomheten leiesøm med en ganske beskjeden arbeidsstokk. Denne øket imidlertid jevnt, og ved krigsutbruddet beskjeftiget bedriften ca. 90 arbeidere og funksjonærer. Under krigsoperasjonene ble fabrikkbygningene toltalskadd og virksomheten fortsatte for en kortere tid i leide lokaler, men stort sett lå bedriften nede i krigsårene. Etter krigen kom virksomheten atter i gang, og den beskjeftiger nå omtrent samme antall arbeidere som før krigen. Virksomhetens art er finere herrekonfeksjon. Salg til detaljister med hovedsakelig avtakere i Oslo og Øst-Norge. Salgsrepresenetant i nevnte distrikt er hr. O. R. Pedersen, Eilert Sundtsgt. 11c, Oslo. NEDREGAARD, BRøDR, Bakeri, konditori, kolonialf orretning, Åndalsnes. Tlf.?1 - L82. Firmaet ble grunnlagt i 1920 av

14 GrAtten llerred, Handelsgartneriet til Odd O. Nes, il;liir:in:i:,ig,li ji li?i brødrene Oskar og Joakim Nedregaard. Innehavere siden 1943 Conrad og Birger Nedregaard. Virksomheten omfatter bakeri, konditori, kolonial og skipsproviant. Ny forretningsgård i Lyse iette lokaler. Tidsmessig utstyr. Antall beskjeftigede er 12 personer. NES, ODD O., Ilandelsgartneri, Åndalsnes. TIf.302. Gartneriet ble grunnlagt i 1937 på farsgarden, men flyttet til Nyhagen våren Virksomheten går vesentlig ut på tiltrekning av planter, samt planteskole. Videre er oppført nytt drivhus med varmeanlegg i Huset dekker ca. 150 k'rm., og brukes til tomatdyrking og blomster. Arbeidshus med utsalg og kontor ca. 45 kvm. Markedet er vesentlig Åndalsnes. NES TEGLVERK. Ånilalsnes. Tlf. 18 a, priv. Elmer Dalen 18 b. Innehaver av verkstedet er Elmer Dalen. NDSS, BRøDRENE, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf. 121, Ingvard Ness priv. 151, Jørgen Ness privat 168. Firmaet ble startet i 1919 av Jørgen E.Ness og Inge E. Ness. Der mottas stoffer til oppsying fra forretninger innen konfeksjonsbransjen for skreddersøm. Der beskjeftiges 35 personer. NOR.4,, ANSGAR, Byggmesterforretning, Åndalsnes. Tlf. 14?. Firmaet ble startet i 7925 av den nåværende innehaver Ansgar Nora. Virksomheten omfatter byggeforretning med utførelse av alt i tømmermannsfaget og snekkerfaget. Såvel nybygg, reparasjoner og innredninger. Arbeidsområdet er Åndalsnes og omliggende distrikter. Firmaet har vært sterkt engasjert under gjenreisingen av Åndalsnes. Arbeidsstyrken er gjennomsnittlig 5-6 mann. Ansgar Nora er medlem av Åndalsnes Håndverkerforening og Norges Håndverker Forbund. NÆS. BJARNE. Gårdbruker, Åndalsnes. Tlf.93. NÆSJE, L., Landhandel, dampskipsekspedisjon, Veblungsnes. Tlf. 97 a. Firmaet ble startet i 1900 og drives i egen eiendom. Innehaver er Georg Næsje. OLSEN, J., Kjøttfonetning, Åndalsnes. Tlf. 29, priv Firmaet ble grunnlagt i 7977 av 995

15 Grytten herreil #lri fff; K. P. Oshaugs Garceri A/8. Olaus Olsen som drev forretningen til sin død i Nåværende innehaver er sønnen J. Olsen. osrraucs, K.P., GARVERI A/S, Åndalsnes. Tlf. 43. Bedriften ble startet i 7923 av K. P. Oshaug. Den ble i 1946 overtatt av hans sønner og drives videre under firmanavn K. P. Oshaugs Garveri Az'S, med Karl Oshaug som drifts- Ieder. Det produseres komb. garvet fettlær, plattlær, forskinn, skinn for lærplastikk og porteføljelær. Fabrikkbygningen, som ligger 1 km. fra Åndalsnes jernbanest. har en golvflate på 540 kvm. Arbeidsstyrke f. t. 5 mann. PARK TURISTIIOTELL, Åndalsnes. Trf. 84. Tradisjonsrikt moderne hotell, me- get vakkert beliggende blandt fjell og fjord. 3 km fra Åndalsnes. Rik variasjon av innen og utendørs underholdning. Utgangssted for fjellklatrere. Alle rom har varmt og kaldt vann. Rom med eget bad. Sentralvarme. 35 rom og 60 senger. fnnehaver er Gerh. Munthe. PETTERSSON, S. ÅNDALSNES,4./S, Nlanufaktur- og herreekviperingsforretning, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble grunnlagt i 7972 av S. Pettersson. Forretningsgården er nyoppreist etter krigen. Virksomheten omfatter manufaktur, utstyr, linoleum og herreekvipering. Disponent Bernh. Waage. Se bilde neste side. 996

16 Grytten lterretl Virksomheten omfatter leiesøm av gutte og herrekonfeksjon. Pettersson Åndalsnes A/I' forretttxirgsgå.rd RAMSTAD & CO.,,{/S (tirll. Feter Ramstad), Agenfur - kommisjon. Åndalsnes. Tlf. 69, Arne Ramstad prlvat 52. Firmaet ble startet i I 1940 gikk det over til aksjeselskap med aksjekapital kr. 3000,-. Virksomheten omfatter agentur og kommisjons forretning. RASMUSSEN, AKSEL, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf Innehaver er Aksel ftasrnussgn. - BASDIUSSEN, LINA, Landhandel, Veblungsnes. TIf. LI7 c. Firmaet ble startet i Tidligere het firmaet Johan Fosse A/S. Virksomheten omfatter Iandhandel og manufakturforretning. IiA.UMA PENSJON & KAFE, Åndalsnes. Innehaver av pensjonatet er Borghild Ødegård, og kafeens innehaver er Hans Tomter. Bedriftene tilflyttet de nye lokalene i Virksomheten omfatter vanlig kafedrift med middagsservering og salg av kaffe, te, melk, brus, smørbrød og kaker. Kafeen er moderne innredet med plass til 30 bord og ca. 150 gjester. RAUMA MØLLE,, DET NYE A/S, Åndalsnes. Tlf Selskapet ble etablert i Aksjekapital kr Disponent er gårdbruker Anton Heen. u# :1 Ro,umct Peitsjotr 6 Kafe. 997

17 Grytten herreil, Risen Pensjonat. REMMEN, DINAR, llalermester, Åndalsnes. Tlf. 148 b. Startet april 1940 etter å ha fullført den reglementære læretid i faget. Hadde de første år blant annet alt malerarbeid av 20 svenskehus, Romsdals Meieri's nybygg, Rauma Ullvarefabrikk, Veblungsnes, A/S Lilleteigen (16 leiligheter). - Etter at gjenoppbyggingen kom igang har firmaet hatt de fleste store bygg på stedet, som f. eks. A/S Soltun Boligbygg, A/S Solberg Boligbygg, Sigv. Kavli's forretningsgård, Totlands Forretningsgård med flere. I tillegg til dette har firmaet hatt alt malerarbeid for kommunen siden starten. RISEN PENSJONAT, Åndalsnes. Trf Innehaver er enkefru Emilie Haukeberg. Pensjonatet mottar gjester for overnatting til rimelige priser, rent og godt stell. Stedet ligger ved en stille og fredelig gate, men det er kort vei - ca. 10 min. å gå - til jernbanestasjon, dampskipskai eller bussholdeplass. Stedet ligger vakkert til, midt i sentrum av de <<Romsdalske Alper>, med <Vengetindene>>, <<Trolltindene> som nære naboer. For klatreinteresserte kan fører skaffes. Det er ellers muligheter for laks- og ørretfiske i <Rauma>>. Åndalsnes har videre gode buss- og båtruter til byene Ålesund og Molde, og bussrute om sommeren over <<Trollstegveien> til Valldal. ROMSDAL AUTO, A/S, Andalsnes, Tlf Firmaet ble startet 1. januar Disponenter er brødrene Harvold. - Virksomheten omfatter bilverksted, med utførelse av alle slags bil-, motorsykkel- og traktor-reparasjoner. Videre drives bensinstasjon for omsetning av Shell bensin og oljer. - Kundekrets er Indre Romsdal til og med Lesja. Der beskjeftiges 4 mann. Firmaet er medlem av Bensinforhandlernes Landsforbund. 998

18 Grytten RO}ISDAL BALLDOZDRLAG, Åndalsnes. Innehavere: Besf,yrer DI. Kristiseter, tlf. 53. Arbeitlsletler Edv. O. Nes, tlf. 17. Kasserer Ansgar Sletta, ttf. 97 b. Selskapet ble stiftet 1. juli Av maskiner har firmaet 1 Caterpillar beltetraktor type D 6, vekt 12 tonn. Trailer for tungtransport med Iasteevne inntil 16 tonn. Selskapet ttfører veiarbeider, planeringsarbeider, rydding og nydyrkingsarbeider, samt andre anleggsarbeider. Oppdrag i hel entreprise trtføres. Bankforbindelse er Bergens Privatbank, Åndalsnes. EOIISDAL MINERALVANN- FABRIKK, Åndalsnes. Tlf Priv Postgiro Fabrikken ble etablert i 1904 av fhv. poståpner Johan Fosse, Veblungsnes. Den nåværende innehaver, Ingbert Fosse, overtok fabrikken i Virksomheten omfatter framstilling av brus, selters, Happy Cola og fruktdrikker som appelsinsquash, eplesider etc. Fabrikken ble totalskadet under bombingen av Veblungsnes i 1940, anskaffet nye maskiner i 1941, og flyttet inn i egne lokaier på Åndalsnes i ROMSDALS BOKHANDEL A/S, Bok- og papirhandel, Åndalsnes. Tlf. 37. Tlgr.atlr.: Romsdals Bok handel. Forretningen ble startet i 1912 av K. Petersen Torvik. Overtatt av den nåværende disponent, bokhandler Ludv. B. Aarø i Firmaet har et stort og allsidig varelager og omsettet bøker, papir, kortevarer, fotovarer, turistartikler samt leketøy. Leverandør av skolemateriell og skolebøker til en rekke kommuner. Dessuten har firmaet en omfattende leveranse til folkeboksamlinger og skoleboksamlinger i distriktet. Har også herred en betydelig leveranse av pakkpapir, poser og andre emballasjeartikler til handlende og bedrifter i distriktet. Forretningen har i alt 4 funksjonærer. ROMSDALS MEIERI, A/L, Åndalsnes. TIf. 205 a, uts. 66, E. Ilatling priv. 205 b. Meieriet ble startet i Bestyrer er Egil Hatling. ROMSDALS SALS- OG KJøPELAG, AVD. ÅNDALSNES, Åndalsnes. Ttf. 69. Hovedkontoret ligger i Molde. Firmaet fører kraftfor, såvarer, kunstgjødning, landbruksmaskiner og redskaper, sprøytemidler m. m. ROMSDA,LSBRUKET A/S, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble etablert i Disponent Johan Myklebust, Ålesund. Virksomheten omfatter trelast og bygningsartikkelforretning. Avdeling for spedisjon. Arbeidsstokk 3 mann. Bestyrer Hj. Fredlyd, Åndalsnes. ROMSDALSFISK, Fiskeforretning, Åndalsnes. RøDVEN, SIGM, Tømrer- og snekkermester, Åndalsnes. Tlf Sigm. Rødven er fødliveøyi1909. Gjennomgikk 4 års lære i møbelsnekkerfaget fra , arbeidet som møbelsnekker til 7937, gikk så over i bygningsfaget. Han arbeidet som svenn til 1945, da han startet egen forretning på Tøntrer- og snek- ÅndalSnes. - Ved kerntester Siden av arbeidet Sigm. Røduen har han gjennom- 999

19 erlttten herred. S.,,.i:ri...,,,,,"i';'i'l ',.. ',rlr lii:...t' :r:r:.. ::...4., ": *li; Si,gttt,. Rødtetts tøtttrer- og srtekkerf orretttittg. gått tegnekurs og halvårig handelsskole. Forretningen beskjeftiger i dag 5-6 mann og har hatt en rekke arbeider, bl. a. kan nevnes innredning av S. Pettersons forretningsgård i Åndalsnes, Rauma Pensjonat med Åndalsnes Apotek, H. Megaard og E. Bakke & Sønns forretningsgårder, foruten oppsetting av flere boligbygg. Forretningens prinsipp har alltid vært å utføre et førsteklasses arbeid og tilfredsstille sine kunder på beste måte. Sigm. Rødven er medlem av Åndalsnes Hånd.verkerforening og Norges Håndverkerforbund. SETNES, ERLII{G, Setnes Gård, Veblungsnes, Åndalsnes. Tlf. 117 a. Overtok farsgår-den i Innehaver er Erling Setnes. Virksomheten på gården er melkeproduksjon og svineoppdrett.husene på gården er så å si nyopp-ført. Låvebygningen i 1941 og ho-vedbygn. i Se bilde neste side. SETNDS, PEDER, Konfelisjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf. 102, 93 al. Virksomheten omfatter spesialfabrikk for kapper og frakker. SKARE, A., Elektrisk utstyrsfonetning, aut, installatør. Åndalsnes. Tlf. 79. Installasjonsvirksomheten ble startet i 1928 av A. Skare. Arbeidsfeltet er vesentlig Grytten kommune, men enkelte oppdrag utføres også i nabokommunene. Installasjonsbedriften beskjeftiger nil 7 mann. Fra januar 1947 er opprettet -8 egen utstyrsavdeling. Forretningen hestyres av brødrene Anders Skare, installasjonsleder, og Kjell Skare, merkantil leder. Det føres først og fremst et assortert lager av installasjonsrnateriell for å sikre behovet til gjenreisingen på Åndalsnes og Grytten kommune forøvrig, men det holdes også et godt utvalg i lampeutstyr, motorer, koke- 1000

20 Grlttten Iterred ';:nå llt4;l{ :uind:r :t*..b, t.i.!z:tw1. :#i;lågii.."+- jfå*dfii Selrres Grird. 0g varmeapparater setningen siste året m. m. Totalornvar kr SKIRI, LEIF, Handelsgartneri, Flahnark. Tlf. 10 c. Gartneriet med drivhus ble startet i 1951, men frilandsgartneriet har vært drevet på plassen siden Friland ca. 10 måi. Grønnsaker og sommerblomster, kransebinderi. Drivhuset er på 120 kvm. Tomater samt krysantemum. Marked: Åndalsnes-Dombås. - Beskjeftiger 2 personer. Kåre A. Slctføi,ies sagbruk. Se tekst neste side. 1001

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 Forord Vestheim Kafé (ca. 1930) lå der 4Men ligger, og var hele Bekkestua og Øvre Stabekks forsamlingssted Bekkestua Vel har vært i virksomhet i 50 år. Dette er kort tid historisk

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

RAMNESIANA 1999. Forord

RAMNESIANA 1999. Forord INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører 1932-34 " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

P I O N E R E R viste vei i Grenland

P I O N E R E R viste vei i Grenland P I O N E R E R viste vei i Grenland 1 SKIEN 1899. Slik så det ut i Skien ved forrige århundreskifte. Omtrent på den tiden da Skiensfjordens Tekniske Forening ble stiftet på Høyers Hotell. Forsiden av

Detaljer

Et sammendrag av. onkel Lamberts geografioppgave fra Nesna Lærerskole. Geografioppgave. Evenes kommune. m/hovedvekt på Bogen

Et sammendrag av. onkel Lamberts geografioppgave fra Nesna Lærerskole. Geografioppgave. Evenes kommune. m/hovedvekt på Bogen Et sammendrag av onkel Lamberts geografioppgave fra Nesna Lærerskole Geografioppgave Evenes kommune m/hovedvekt på Bogen 1 Innholdsliste Side En titt tilbake i tiden.. 4 Tegnet kart over Evenes kommune

Detaljer

Ei lang og god historie

Ei lang og god historie Ei lang og god historie P. L. Gipling 1930 2010 P. L. Gipling 1930 2010 1 2 P. L. Gipling 1930 2010 Ei lang og god historie P. L. Gipling 1930 2010 Av Erling Koldaas DesignTrykk AS 2010 P. L. Gipling 1930

Detaljer

John W. Jacobsen. På veien i 80 år. Utengen Transport 1924-2004

John W. Jacobsen. På veien i 80 år. Utengen Transport 1924-2004 John W. Jacobsen På veien i 80 år Utengen Transport 1924-2004 På veien i 80 år Forfatter: John W. Jacobsen 2004 Formgivning: Audun Utengen Brødtekst: Adobe Garamond Pro Overskrifter: Cg Gothic No 1 Papir:

Detaljer

Medlemsblad for Østensjø historielag Nr. 2 - september 2004

Medlemsblad for Østensjø historielag Nr. 2 - september 2004 Medlemsblad for Østensjø historielag Nr. 2 - september 2004 Nordre Skøyen Hovedgård ca 1920. Tegnet av Frode Jacobsen i 1970. * Bydelsdager * Høyenhall fabrikker og Christinedal * Nytt om lokalhistoriske

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

LOKALHISTORIE 3. Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR

LOKALHISTORIE 3. Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR LOKALHISTORIE 3 Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR Om BLF, som nå feirer 10 års jubileum, ved leder Dag Jarnøy:...3 BLFs logo...4 BLFs kart, hefter og bøker....4 Gamle

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Hundre år som byggmester i Hamar. Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg

Hundre år som byggmester i Hamar. Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg Hundre år som byggmester i Hamar Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg Hundre år som byggmester i Hamar Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg Forsidefoto: Rolf Berge og Hans Fallet i godt humør på Gardermoen.

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

ETTERKRIGSTID OG GJENOPPBYGGING

ETTERKRIGSTID OG GJENOPPBYGGING Kapittel XI ETTERKRIGSTID OG GJENOPPBYGGING En ny hverdag De første år etter 1945 var preget av krigs oppgjør, krisetiltak, rasjonering og gjen opp bygging. Også i Rømskog var det arrestasjoner, og noen

Detaljer

Prosjekt: Vi blar i minneboka. Lokalhistorie på Fevik 1920 1960. Samling av stoff og historisk fortalt av Per-Kristian Finstad. Fevik 2004.

Prosjekt: Vi blar i minneboka. Lokalhistorie på Fevik 1920 1960. Samling av stoff og historisk fortalt av Per-Kristian Finstad. Fevik 2004. Prosjekt: Vi blar i minneboka Lokalhistorie på Fevik 1920 1960. Samling av stoff og historisk fortalt av Per-Kristian Finstad Fevik 2004. Tillegg: Logo med undertekst (oversendt!) Tekst: Bakgrunn for utgivelse

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

Moelv, september 2004. Truls T. Johansen

Moelv, september 2004. Truls T. Johansen O. Johansen Trevarefabrikk 100 år - 2004 Det er en stor glede for en liten fabrikk å feire 100 års jubileum. Som 4. generasjon Johansen er det med respekt og ydmykhet jeg vil gratulere ansatte og familie

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Åkrehamn Trålbøteri. 50 år

Åkrehamn Trålbøteri. 50 år 50 år 1955 2005 Åkrehamn Trålbøteri 50 år 1955 2005 Redaksjon: Knut Marthon Knutsen Olav Hemnes Foto: Private Bilder Ole jakob VORRAA HafRsfjord Forlag Bygdeskrift Vest-Karmøy Oktober 2007 A1 Karmøy

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

Kameraderi. i Tromsø kommune

Kameraderi. i Tromsø kommune Nord-Norges næringsblad Løssalg kr. 20,- Denne utgave: Kraftmarkedet i Nord-Norge NR. 3, 2001 Mest grådig Kameraderi Bård Jørgensen, Renovasjonssjef i Tromsø Kommune i Tromsø kommune Les mer om sakene

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Magasinet. Næringsliv. Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5. Mai / Juni 2007. Næringslivsmagasinet 1

Magasinet. Næringsliv. Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5. Mai / Juni 2007. Næringslivsmagasinet 1 Magasinet Næringsliv Nordmøre Romsdal Mai / Juni 2007 Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5 Næringslivsmagasinet 1 MAI / JUNI 2007 Næringsliv Nordmøre Romsdal omegn*

Detaljer

NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Våren er i anmarsj

NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Våren er i anmarsj NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Våren er i anmarsj Kultur og kulturarv Det var veien til en helt ny kultur nobelprisvinneren og generalsekretæren i FN, Kofi Annan

Detaljer

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år Nytt fra NR 30 Desember 2007 God jul og godt nytt år Stugudal Fjell Formannens hjørne Gangvei fra Moheim Camping til Stugudal Kapell Nå er vi inne i en litt mørkere tid og en litt mindre hektisk periode

Detaljer

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin Stjørna heimbygdslag Årshefte nr. 10-2014 10 års jubileum Ja, dette er virkelig tiende utgave av vårt årshefte. Da laget ble stiftet 24.

Detaljer