i starten av Aalesunds Avis og var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i starten av Aalesunds Avis og var"

Transkript

1 GRYTTEN TIERRED AAK, BRøDRENE, Bilverksted, er i forskjellige bransjer. Disponent Åndalsnes. Tlf. 98. er Ragnar Aarø. Firmaet har egen Grunnlagt 1923 som personlig fir- forretningsgård og kai med opplagsma av Peder Aak, og ble overtatt av tomt. Beskjeftiger 6 personer. sønnene, Hans og Edvard Aak i Virksomheten omfatter reparasjons- ÅNDALSNDS AVIS, Åndalsnes. verksted for biler og motorqykler, Tlf. 39 a - 39 b: lakkeringsverksted etc. Dessuten Redaktøren privat 24. forhandler firmaet <Nor> - bensin og Startet sommeren 7926 av J. L. oljer. Godt utvalg i rekvisita. Larsen, som tidligere hadde vært med i starten av Aalesunds Avis og var AARØ, RAGNAR, A/S, Agenfur, dette blads forretningsfører til han næringsmidler engros, dampskips- begynte sin egen bedrift på Åndalsekspedisjon, spedisjon, skips- nes. Åndalsnes Avis utkom med sitt klarering, Åndalsnes. Tlf. 64,267. første nummer 10. august 1926, og Priv.: Ragnar Aarø 107, Wilfr. fikk allerede fra starten av meget Ilusøy 340. Tlgr.adr.: Ragnar- god tilslutning i distriktet. J. L.Lar- Bergenske. sen var redaktør til 1935, da hans FirmaetblegrunnlagtiT92T.Over- sønn, cand. oecon. John N. Larsen, 'tatt av nåværende eier i 1930 somfa- overtok redaksjonen. Åndalsnes milieaksjeselskap. Agentur, nærings- Avis er eneste lokalblad - i Indre midler engros, dampskipsekspedi- Romsdal. Ved krigsoperasjonene på sjon, spedisjon, skipsklarering. Eks- Åndalsnes i april 1940 ble avisens eipeditører for Det Bergenske Damp- endom ødelagt. Etter 5 måneders skibsselskab, Det Nordenfieldske opphold i nabokommunen Hen, hvor- Dampskibsselskab og A/R Vesten- til det lykkes å redde en liten del av fjelske Ruteselskap, og representerer trykkeriet så bladet kunne holdes gåellers flere av landets ledende firma- ende i beskjedent format, flyttet Ragttar Aørø A/8' Iorretnittg seiendom.

2 Grytten avisen tilbake til Åndaisnes og kunne atter komme i ordinær drift med nytt maskineri og utstyr. Ved siden av avistrykkeriet har bedriften et moderne aksidenstrykkeri. Bedriften flyttet sommeren 1953 inn i nyoppført trykkeribygg. ÅNDALSNES BILVERKSTED, Åndalsnes. Tlf. I-09. Firmaet ble startet i 1932 av nåværende innehaver, K. Digernes. - Virksomheten omfatter foruten bilverksted også salg av biler, bildeler og rekvisita samt bensin og oljer. ÅN'DALSNES BLO}ISTERFOR. RETNING, Åndalsnes. Tlf Innehaver av forretningen er Svanhild Hatle. ÅNDALSNES DROSJEBII-. SENTRAL, Åndalsnes. ÅNDALSNES ELEKTRO- SERVICE A/S, Brødrene Mørabø Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet 18. august 7947 av brødrene Myrabø. Nåværende disponent er Jorunn Kosberg. Virksomheten er hovedsakelig basert på reparasjoner av radio, alle slags elektriske maskiner, bruksapparater og automatiske anlegg. ÅNDALSNES OG INDRE ROMS- DALS TURISTFORENING, Åndalsnes. Formann er kontorist O. J. Bredeli. AANDALSNES HANDELS. FORENING, Åndalsnes. Styret består for tiden av: Styremedlemmer C. Nedregård, Ottar Kavli, bokhandler Ludv. B. AarØ, formann, Kathe Vikhagen og Harald Jacobsen. Foreningens sekretær sakfører Norheim. Iterrecl AANDALSNES PENSJONAT, Åntlalsnes. Ttf. 51. Innehaver er Mathea Stene Olsen. Pensjonatet har 12 rom og 17 senger til disposisjon. ÅNI}ALSNES SAMVIR,KELAG, Åndalsnes. Tlt.2g4. Der omsettes kolonial, manufaktur, sko, glass- og steintøy samt jernog malerwarer, kraftfor og gjødsel. Helt moderne bakeri med konditori. Siste års omsetning ca. kr. 700,000. Egen kapital ca. kr Med bestyrer og bakere er det 8 funksjonærer. Bestyrer: Georg Strand. Styrets formann: Einar Edvardsen. ALNES, NILS K., I'falermester, 4nda,lsna:, Nils K. Alnes drev i kompaniskap med malermester Tolås og Edvard Svanmyr fra 1945 til Fra 1950 har Nils K. Alnes drevet eget firma. Virkheten omfatter bygn.maling. Av utført arbeid kan nevnes Tre- Nrls K. Ahtes. lasthandler Hovdes nybygg. Arbeidsområdet Grytten herred. Nils K. Alnes begynte i lære i 1938 og er utdannet på Åndalsnes. AAK GÅRD, Eier Erlvin Brøste, Åndalsnes. Tlf. 81 a. Gården er på ca. 70 dekar dyrket mark. Gården var fra 1846 til 1856 landbruksskole for Møre og Romsdal fylke med Andreas Landmark som eier og bestyrer. Da skolen ble flyttet i 1856 ble Landmark lensmann i 983

3 Aak gå.'ril Grytten Grytten. Ar 1867 startet han Norges første turisthotell på Aak, som han drev til 1883, da han solgte gården til en engelskmann, Mr. H. O. Wills. - Stedet var så i engelsk eie til!926, da det ble kjøpt av den daværende gårdsbestyrer Harald Gimnes. Denne hadde eiendommen til 1947, da han overdrog den til sin svigersønn, Edvin Brøste. AUTOOMSETNING, A/S, Bilforretning, Åndalsnes. Firmaet ble startet i 1950 med aksjekapital på kr. 3000,-. Disponent er Klara Brevik. Virksomheten omfatter bilforretning. BAKELITTFABR,IKKEN A/S, Åndalsnes. Tlf Fabrikken ble startet i Aksjekapital kr Disponent er L. Ringdal. Fabrikken er landets største spesialfabrikk med fabrikasjon av formstoffartikler. Den har eget formverksted. - Salgskontor i Oslo, Kirke* BAKKE, 8., & SøNN, Møbelforretning, Tlf Innehavere er Eilert og Erling Bakke. Firmaet ble etablert Trerred BERGENS PRMTBANK, Åndals. nes. Tlf Tlgr.adr.: Privatbank, Åndalsnes. Banken ble startet 23. juni 1939 av en rekke av stedets forretningsmenn under navn: Åndalsnes Privatbank A/S, Åndalsnes. Overtatt under siste verdenskrig av Bergens Privatbank, Oslo, og er nå en filial av denne bank. Banken heter fra 1. juli 1951 Bergens Privatbank, Åndelsnes. Banksjef : Rolf Bjåmer. Driver vanlige foruetninger, som hører inn under en forretningsbank. Bankens spesielle virkefelt er Møre og Romsdals fylke, men ellers også inn- og utland. Bankens lokalstyre består av 3 medlemmer, nemlig formannen, banksjefen og det tredje styremedlem med 1 varamann. Banken driver i leide lokaler og beskjeftiger 6 funksjonærer. Fra en beskjeden begynnelse har banken opparbeidet seg etterhvert. Forvaltningskapitalen i dag er nær 6 mill. tsruaset, KOLBEIN, Kjøttforrehring, Åndalsnes. ffi BRUDELI, BRøDR., nløbelfabrikk, Yerma. Tlf. 15 b. Fabrikken ble startet i Innehavere er brødrene Paul og Mathias Brudeli. Virksomheten omfatter produksjon av soveværelse- og spisestuemøbler, kinostoler, arbeidsstoler. - Bankforbindelse er Grytten og Voll Sparebank. BRøSTE, BRØDR., Møbelfabrikk, Verma. Tlf. Verma 19 c. Bedriften ble startet i januar 1947 av brødr. Brøste og innehaes av dem. Fabrikken er bygd samme år og har nye, moderne maskiner. Fabrikasjonen er hovedsakelig radioreoler, kommoder, småbord, klaffebord, barnesenger, syskrin og soveværelsesmøbler. Mesteparten av mø- 984

4 Grgtten blene leveres til fårretninger, men seriebestillinger mottas også direkte fra forbrukere. Møblene leveres i furu, bjerk, eik eller mahogny, trekvite eller sprøytelakkerte. BRØSTE, EDVIN, Gårrlsbruk, Aak. Se under Ask Gård. BØRVE & LUND, Elektrisk installasjonsforrehring, Åndalsnes. Tlf DAHLtrl, NILS, Konfeksjonsverksted, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet i 1920 av den nåværende innehaver Nils Dahle. Den drives i egen nyoppført gård. DIDE, FINN, Agentur- og engrosforretning, Åndalsnes. Tlf. 257, priv. tr35. Tlgr.adr.: Eide. Forretningen ble startet i 1946 og har i dag representasjon av Lorenz Erbe & Søn A,/S, Lade Fabriker A/S, h.erred Mesna Margarinfabrikk AtL, E. C. Dahls Bryggeri og Aktiebryggeriet, Norsk Kraftpapp-Emballagefabrikk, Norsk Aktieselskap Philips, AiS Tyri Fabriker, Aftenposten, Norsk Kaffekompani, A/S Oplandske Konservesfabrikk og Storebrand. Firmaet bereiser Indre Romsdal og Nordre Gudbrandsdalen en gang pr. måned. Firmaet har sine kontorer i Krohngården i Strandgaten. FLATMARK TURISTSTASJON, Flatmark. Turiststasjonen ble gr"unnlagt i Den nåværende innehaver er Toralf Ugelvik. - Stedet ligger like ved Rauma, med fiskerett på begge sider av elva. Turiststasjonen har t2 værelser og 17 senger, 2 salonger og spisestue. Foruten turiststasjonen har innehaveren også gårdsbruk. Turistasjonen ligger ved riksvei og Flatmarks jernbanestasjon. T-!Te-Tr Ttr fi: IH ffi"fff ffiffi ffit* ffiffi ffitr Flatmark Turiststas jon, 985

5 GrAtten he7'red rffi Grand Hotell Bellerue. GR,AND HOTELL BDLLEVUE A,/S, Åndalsnes. TIf. sentralb. 3 og 103. Grand Hotell Bellevue er et førsteklasses moderne nybygg oppført etter krigen. Det ligger ca. 300 meter fra jernbanestasjonen og h.ar eget garasjebygg. Hotellets værelser er vakkert utstyrt og har telefon, kaldt og varmt vann, eget bad elier dusj samt w.c. Sentralvarme. 61 værelser og 98 senger. - Hotellet har store vakre selskapslokaler og utsikten fra den store spisesalen er praktfuli mot Romsdalsfjellene: Romsdalshorn, Trolltindene etc. Hotellet }l.ar øl- og vinrett. - Bestyrerinne er Kirsten Jemtland. GRIMSTADS HOSPITS, Åndalsnes. Tlf Grimstad Hospits eies og drives av søstrene Grimstad. Beliggende ca. 5 m fra dampskipskai og jernbanestasjon. Mottar gjester for overnatting og servering. Rolig stecl. GRIMSTAD, O., Ass. handel, Åndalsnes. TIf. 8. Firmaet ble etablert i Virksomheten omfatter alt i kolonial og brødvarer, glass, steintøy, kjøkkenutstyr og kortevarer. Kunstgjødsel, f6rmel, såkorn og frøvarer. GRUNER, GEORG, Glass, steintøy og sportsartikler, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble startet i Virksomheten omfatter salg av glass, steintøy og sportsartikler. GRYTTEN KOMM. ELEKTRISI- TETSVERK, Åndalsnes. Grytten Komm. Elektrisitetsverk 986

6 Grlltten herred, Irra Gruttett Kam"ntu.nale Elektrisitetsuerk. er kommunal bedrift og eies av Grytte Kommune, men drives som selv'stendig bedrift. Den første kraftstasjon, <<Stavem Kraftstasjon>, ble bygget 1916 i Rauma med en maskin på 200 kva ble satt inn en maskin til på 250 kva. Denne stasjon er nå nedlagt og solgt bygget Grytten <<Verma Kraftstasjon>> på 600 kva med 54 m fall 750 omdr. og en maskinspenning på 1000 volt leiet Grytten hele Vermafallet som med en fallhøydde på ca. 420 m påregnes å gi ca. I 000 kva og ca. 55 mill. kw-timer. I fallet er reservert driftsvann for 4000 kva og 5 mill. kw-timer for eventuell elektrifisering av Raumabanen. Arbeidet med den nye kraftstasjon ble påbegynnt sommeren 1946, og denne ble satt i drift høsten 1949, med en maskin på kva, volt og 600 omdr. Maskin nr. II som blir på kva er bestillt, og skal leveres høsten Den samlede maskinkapasitet i kraftstasjonen blir da kva. Foruten kraftleveringen i Grytten, leveres det nå 800 kw til Hen Komm. Kraftverk, 300 kw til Eid og Holm Kraftlag samt ca kw spillkraft til Østlandsområdet, over Lesja. Første maskin er nå fullt belastet om vinteretr, og kwt.produksjonen er oppe i ca. 24 mill. pr. år. Verket har nå 93,6 km høyspentluftlinje for volt, med 32 mastetransformatorer med tilsammen kva, 47,3 km lavspent luftlinje. I sekundærstasjonen på Åndalsnes, hvor det foreløpig er en transforma- 987

7 Grytten torkapasitet på kva, blir spenningen nedtransformert fra til volt. Derfra blir den ført i jordkabler til tettbebyggelsen på Åndalsnes og Veblungsnes. Kabelnettet er nå 8,14 km og forsyner p. t. 19 fordelingskiosker, med en samlet transformatorkapasitet på 4280 kva. I tettbebyggelsen pågår omlegging av det lavspente luftnett, til jordkabel. Abonnentantallet i Grytten er nå ca Kraftprisen er kr. 180,- pr. kw og 5 øre kwt for overforbruk. F or motorstrøm betales 70 øre pr. kwt. På såvel ledning mellom kraftstasjon og sekundærstasjon, hvor det går to linjer, som på kabelnettet, er anordnet med ringkobling, så disse han benyttes vekselvis. Den ene linje som gilr fua kraftstasjonen til sekundæstasjonen, er bygget med 3 x 70 qmm Cu, på H master og hengeisolatorer NTP i planopphenging, med tanke på å gå over til høyere spenning om det skulle vise seg påkrevet. Nedslagsfeltet er på ca. 90 kmz. I Vermavannet kan magasineres ca. 31 mill. ms. Da endel nedslagsfelt ligger nedenfor magasinet, blir dette i første rekke utnyttet, og det skaffer rikelig med vann hele sommerhalvåret. Tappingen fra magasinet blir således kun supplering til nedslagsfeltet nedenfor. Det har ikke forekommet vannmangel ved anlegoaf bvr Ṅår maskin nr. If kommer i drift, vil her bli rikelig med kraft, å da en dertil har reserve både av maskin, transf. og linjer går en ut fra at kraftforsyningen skal bli stabil, og Grytten kan kraftforsyningsmessig sett, betraktes som en av de bedre i distriktet. Av muligheter for å skaffe seg mere kraft er her flere. Det som i første rekke vil egne seg best 988 herred er utbygging av Herjevassdraget som påregnes å kunne gi ca.25 mill. kwt. Dette anlegg vil egne seg godt for samkjøring med Verma. Forbindelse med Auras ledningnett kan også med rimelighet gjenomføres. Videre har en forbindelse med Østlandsnettet, men her er avstandene for store til å kunne overføre nevneverdig kraftmengde med den nåværende spenning på 21 kv. Under krigsoperasjonene 1940 ble det meste av ledningsnettet på Åndalsnes og Veblungsnes ødelagt. - Dette er nå i det vesentligste bygget nytt. Bortsett fra de lavspente linjer og endel av kabelnettet på Åndalsnes, er hele anlegget nå nytt, og forsterket, så verket kan påta seg forholdsvis større kraftleveringer, og regner samtidig med å kunne etter-. komme de krav om levering av kraft, som melder seg. GRYTTDN OG VOLL SPAREBANK, Åndalsnes. Banken er skipa ved kgl. resolusjon av \877 med grunnfond kr ,-. Forstandarskapet som vart vald av Grytten og Voll heradstyrer var på. 20 medlemar, 10 frå Grytten og 10 frå Voll. Direksjonen hadde 6 medlemar, 3 frå Grytten og 3 frå Voll. Bankens første direksjon var lensmann Landmark, kyrkjesongar K. Viik, lærar E. Thokle, gardbrukar J. Remmem, gardbrukar Iver O. Skjelbostad og lensmann P. Chr. Sæbø. Det noverande styre er gardbrukar I. O. Skeide, formann, kontorsjef T. A. Unhjem, nestformann, gardbrukar Jakob Hielden, fabrikkeigar Hilmar Vold, kjøpmann Oluf Thokle og fabrikkeigar Paul Brudeli. Ordførar i forstandarskapet er gardbrukar O. P. Ødegaard. Den første kasserar var kjøpmann

8 GrEtten FI. Onsum, seinare Jac. Bøe og sidan 1929 Einar Ø. Heen. Kontoret var på Veblungsnes til det i 1919 vart flutta til Åndalsnes. Sparebanken sitt fond utgjorde pr kr ,- og forvaltningskapitalen kr ,-. IIALSETH, OLAV, Skredderforretning, Andalsnes. Tlf HALVORSEN, BRøDRENE, Byggeforretning, Isfjorden. TIf.515 c og 533 c. Brødrene Sverre og Arne Halvorsen begynte byggeforretningen i Åndalsnes i Virksomheten omfatter utførelse av alt i reparasjoner. Arbeidsområde har vært Åndalsnes og omegn, foruten Sunndalsøya. Av ntført arbeide kan nevnes: Barber Kolflåths og Romsdal Bokhandels nybygg. Sverre Halvorsen er utdannet i Halden og Arne Halvorsen i Oslo. Arbeidsstyrken er 10 mann. HANDELSHUSET, Åndalsnes. Tlf. bakeri 12, priv. 54. Firmaet ble startet i Innehaver er Johan Nedregård. Virksomheten omfatter salg av kolonialvarer samt bakeri og konditori. Varene leveres i distriktet. Har egen forretningsgård. HAUGAN, FINN S., Fargehandel, parfymeri, drogeri, Åndalsnes. rfi.22t. Firmaet ble startet våren 1946 av tr'inn S. Haugan. Til å begynne med hadde firmaet lokale i et krigsherjet bygg, men er nå flyttet inn i et nytt og tidsmessig lokale i godt strøk. Spesialitet er maling, oljer, lakker, farger og tapet, men fører også godt utvalg i kosmetikk og en del kjøkkenutstyr. Firmaet har hatt leveranser til de fleste største nybygg, som f.eks. A/S <Soltun>, A,/S <SollLerred berg>>, Grand Hotell Bellevue, kommunebyggene og flere. trieen, KNUT, Manufakturforretning, Åndalsnes. Tlf. 274 a, privat 274 b. Firmaet ble startet i 1897 av K. E. Heen i Isfjorden. Forretningen var fra først av Nordlandshandel i fiskesesongen i Lofoten og Finnmark med årlig utsalg av klær og skotøy. I 1916 fortsatte forretningen i nybygget forretningsgård i Åndalsnes sentrum med herreekvipering detalj. Samtidig gikk handelen inere over til engrossalg av ferdige klær og skotøy med marked hovedsakelig på Nord-Norge, hvor firmaet fremdeles har flere utsalg i fiskesesongen. Firmaets innehaver er Arne Randers Heen. HEGGEM, NILS, Åndalsnes. Tlf. 14 a, privat 14 b. Firmaet ble startet i 1927 av den nåværende innehaver, Nils Heggem. Virksomheten omfatter tankanlegg for Norsk Brændselolje A/S, Mil Bensinstasjon. Firmaet driver også med lastebiltransport samt agentur. IIEGLE, ODD, Ur- og brilleoptisk forretning, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet i nytt moderne lokale 2. mai 1952 av nåværende innehaver, Odd Hegle. Virksomheten omfatter urmakerforretning samt salg av alle sorter briller. Der foretas reparasjon av ur og tillaging av briller. Se bilde i tilleggsavdelingen. IIESTAD, A., Landhandel, Hølgenes, Åndalsnes. Tlf.279 c. Firmaet ble startet i 1938 iltalmefjord, men flyttet til Grytten herred i Forretningen omfatter vesentlig kolonial, tobakk etc., kortevarer. Butikken ligger 3 km fra Åndalsnes. 989

9 Grgtten HOLE, R., Trevarefabrikk, Åndalsnes. Tlf. 130, priv. 1?4. Fabrikken ble startet i Virksomheten omfatter trevare- og møbelfabrikk. IIORGHEIM GJESTGIVERtr, Marstein. Tlf. 8 a. herred ler omfatter forretningen trevarefabrikk, sag og høvleri m. m. IIUKKELBERG, L., Møbelfabrikk, Åndalsnes. Tlf. 162, pfivat 225. Firmaet ble startet i 1931 på Veblungsnes. Det ble bombet under krigen i 1940, og bygget opp igjen på Åndalsnes. Fabrikken har moderne maskineri og tørkeri. IIYLDMO, HARALD, Snekkerverksted, Veblungsnes. Tlf. 87 a. HøVIK, ERLING, Blikkenslagerverksted, Ånilalsnes. Tlf. 94, privat 291. Verkstedet ble startet i H or gheim G j e st g iu eri,. Gjestgiveriet var grunnlagt i 1830 av Anders Horgheim, hvoretter dennes sønn overtok bedriften. Den nåværende innehaver er sønnesønnen Anders Horgheim. Gjestgiveriet har 72 værelser med ca. 20 senger, og dessuten spisestue, spisesal og 2 salonger. Til eiendommen hører 140 mål innmark. Anledning til laks- og ørretfiske. Raumastedet ligger ved foten av Romsdalshorn og Trolltindene. Gjestgiveriet har en 6-seters drosje. HORGIIEIIII, LARS, Sykkel- og sportsf orretning, Åndalsnes. Firmaet ble startet i HOVDE, J. E., Trelast og byggeartikler, Åndalsnes. Tlf. 92, privat J. E. Hovtle 170, Einar Hovde 243, lxagnar Brevik 1?0. Firmaet ble grunnlagt av J. E. Hovde i Foruten salg av trelast og alle andre bygningsmateria- ISTAD, JOHS., Urmaker, ur, optikk og gullvarer, Åndalsnes. Tlf. 67. Firmaet ble startet i 7927 av Johs. Istad. Nåværende innehaver er Borghild Istad. Virksomheten omfatter urmakerforretning samt salg av ur, briller, kikkerter, barometre og ellers alt i optikk. Ennvidere selges gull, sølv og plettvarer samt grammofoner, plater, damevesker, nattlamper m. m. JACOBSEN, HARALD, Manufakturforretning, konfeksjonsverkstetl, Åndalsnes. Tlf. 63 og 13. Forretningen ble startet 20. april 7923 av den nåværende innehaver Flarald Jacobsen. Virksomheten omfatter manufaktur og eget verksted for kåper, drakter, arbeids- og sportsskjorter. Egen forretningsgård med 280 kvm. golvflate. Se bilde neste side. KAVLI, A., A./S, Manufakturforrehring, konfeksjon- og utstyrsforretning, Åndalsnes. TIf. 44. Firmaet ble startet i 1972 av Amund Kavli. Ble overtatt av frk. Olga Kavli, som er disponent. 990

10 GrAtten herred ',/ltloi 1,,,,;i, l, 'l,-^. w romffi,f- Harald J acobsens! orretnings 91ård. KAVLI, AGNES, Moteforretning, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble etablerti 1940iIsfjorden, men flyttet til Åndalsnes i 1943, hvor den fremdeles drives. Modellhatt lra Agnes Kaulis motef orretning KAVLI, SIGV., Manufaktur- og skotøyforretning, Åndalsnes. Tlf. 30, verhstod 223, priv. 1??. tr'irmaet ble startet i 1914 av den nåværende innehaver, Sigv. Kavli. Virksomheten omfatter fabrikasjon av skotøy, samt eget utsalg for herreekviperingsartikler og skotøy. KOLFLÅTH, OSCAR, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf.-sentralbord 13 og 806. Bedriften ble startet iig22, av den nåværende innehaver og drives i nye egne lokaler, - med de mest moderne spesialmaskiner. - Produksjonen består av herredresser, - kapper og frakker. KRINGSTAD & JACOBSEN, Rørleggerf orretning, Åndalsnes. Ttt.247. Firmaet ble startet i Innehavere er Erik Kringstad og Henrik Jacobsen. Virksomheten omfatter rørleggerforretning, samt sanitær, varmeartikler og sveiseverksted. KRISTISETER, M., Entreprenørforretning, Åndalsnes. Avd.kontor Sunndalsøra. Tlf. Åndalsnes 53, Sunndalsøra 107 b. F irmaet ble startet i 7942 av nå- \'ærende innehaver, Martin Kristise- 991

11 Grgtten ter. Virksomheten omfatter entreprenørforretning. Der bygges broer, vannverk, industri- og boligbygg, forøvrig alt i betong- og trearbeider. Firmaet rår over moderne maskiner, bl.a. gravemaskin og utstyr for tunelldrift. Arbeidsområdet er Møre og Romsdal og Opland fylker. Der beskjeftiges ca. 30 mann. Martin Kristiseter er også bestyrer for Romsdal Bulldozerlag. KROHN, fver & SØNNER, A/S, Entreprenørforrefiring, sementvarefabrikk, Åndalsnes. Tlf. 62, privat 93 a og 178 a. Firmaet ble etablert i 1934 av de nåværende innehavere. Virksomheten omfatter entreprenør- og bygningsartikkelforretning samt sementvarefabrikk. KROIIN, JOHS., Bok- og aksidenstrykkeri, Åndalsnes. Tlf. 80. Firmaet ble startet i 1934 av nåværende innehaver, Johs. Krohn. Virksomheten omfatter bok- og aksidenstrykkeri samt eskefabrikk. Firrnaet ttfører alt i forretnings- og reklametrykksaker. KROKEN, LARS, Bilforhandler, bensinstasjon, Åndalsnes. Tlf. 65, privat 167. Firmaet ble startet i 1931 av nåværende innehaver, Lars Kroken. Virksomheten omfatter omsetning - av Esso bensin og oljer. Videre forhandles bilgummi, bildeler og rekvisita. Forhandler av Plymouth og Standard biler. Videre drives drosjeog lastebiltransport. Kundekrets er Indre Romsdal. Der beskjeftiges 4 mann. Firmaet er medlem av Bensinforhandlernes Landsforenitg, Norges Drosjeeierforbund og Norges Lastebileieres - Forbund. 992 herrecl KROKEN, S., Herreekvipering, skotøyforretning, Åndalsnes. Ttt.224. Firmaet ble startet i Virksomheten omfatter herreekviperings- og skotøyforretning. LINGÅS, JARLE, Blikkenslager, smed- og sveiseverksted, Åndalsnes. TIf. Bedriften ble startet 2. febr. 1950, Utfører allslags blikkenslagerarbeid for nybygg samt reparasjoner. Smedarbeid, elektrisk- og autogensveising. Bedriften ligger i Åndalsnes i Grytten. MALONES, EMIL, Skofabrikk, Åndalsnes. Tlf 114, privat 26Q. Firmaet ble startet i Virksomheten omfatter fabrikasjon av grovere skotøy. Det beskjeftiges 20 arbeidere. Eier av fabrikken er -24 firmaet Ole D. Danielsen, Bergen. NIALONES, PEDER, Byggmester, Åndalsnes. Tlf. 77 a. Firm. ble star' tet i 1918 av nåværende innehaver Peder Malones. Virksomheten omfatter byggeforretning. Det utføres alt i tømmermannsarbeidvel nybygg som reparasjoner og innredninger. Arbeidsområde er Grytten herred. Eyggmester peder Malones Ped,er Malones har drevet i faget siden 1910 og er medlem av Åndalsnes Bygningsforening. Se bilde neste side.

12 Grytten h,erred Ilytte oppført red Sandefjord i, 793t1 )3+ at bllggmester peder Malones. IIALONES, SV. & SØNNER, Entreprenør- og tørnmerrnannsforretning, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble startet i 7925 av Sver- re Malones, i 1950 forandret til Sv. Malones & Sønner.- Virksomheten omfatter: Mur, betong og tømmerrnannsarbeid. Arbeidsstvrke I til 10 Åttdalsnes lolkeskole med det 50 tonn tunge ta,ket etter heui,ngen lløre og Romsdal. 993

13 Grytten mann. Sverre og Knut Malones er medlemmer av Åndalsnes Håndverkerforening og Norges Håndverkerforbund. MARSTEIN, GUNERIUS, Byggmester{orretning, Åndalsnes. Tlf. 48. Firm. ble startet i 1940 av den nåværende innehaver, Gunerius Marstein. Virksomheten omfatter byggeforretning med utførelse av alt i tømmermanns- og snekkerarbeid. Såvel nyb;rgg, reparasjoner og innredning. Arbeidsområdet er Gryt- Gurterius Marstein ten herred.. AV Utført arbeider kan nevnes B. Kolflåths og Kåre Kolflåths, Grimstad og Romsdals Bokhandels nybygg. Arbeidsstyrken er gjennomsnittlig L5 mann. Gunerius Marstein har arbeidet i faget siden 1907 og har drevet i mange år som bygningsfører i vassdragsvesenet og Statsbanene. I denne tid ble blant annet oppført Lillestrøm Jernbanestasjon og den nye lokomotivstall. Omformerstasjonen på Alnabru samt byanlegget i Giomfjord og diverse bygninger for Nore kraftanlegg. Gunerius Marstein var formann i Åndalsnes Håndverkerforening til vinteren 7952 og er medlem av Norges Håndverkerforbund. MEGÅRD, H., Elektrisk forretning, Åndalsnes. Tlf. 34. Firmaet ble startet i 1924 som elektrisk spesialforretning, men ble senere utvidet til også å omfatte ra- 994 Bgggmester herred dio, glass, stentøy og turisthandel. Brente under bombingen våren Tilflyttet egen gård ved Torvet i september IIEGAARD, MARIUS, Trelast- og bygningsartikkelf orrehring, Åndalsnes. Tlf Forretningen ble startet MJELVA, P., Jernvareforretning, Åndalsnes. TIf. 16. Firmaet ble grunnlagt i 1916 av Peder Mjelva. Virksomheten omfatter salg av kjøkkenutstyr, bygningsartikler, malervarer samt sykler og sportsartikler. MORK, ANTON, & SØN, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Telefoner: Kontor 141, priv.: A. Mork 315, L. Mork 185. Tlgr.adr. : <<Morksøn>>. Fabrikken ble etablert i 7922 av Anton Mork. De første årene omfattet virksomheten leiesøm med en ganske beskjeden arbeidsstokk. Denne øket imidlertid jevnt, og ved krigsutbruddet beskjeftiget bedriften ca. 90 arbeidere og funksjonærer. Under krigsoperasjonene ble fabrikkbygningene toltalskadd og virksomheten fortsatte for en kortere tid i leide lokaler, men stort sett lå bedriften nede i krigsårene. Etter krigen kom virksomheten atter i gang, og den beskjeftiger nå omtrent samme antall arbeidere som før krigen. Virksomhetens art er finere herrekonfeksjon. Salg til detaljister med hovedsakelig avtakere i Oslo og Øst-Norge. Salgsrepresenetant i nevnte distrikt er hr. O. R. Pedersen, Eilert Sundtsgt. 11c, Oslo. NEDREGAARD, BRøDR, Bakeri, konditori, kolonialf orretning, Åndalsnes. Tlf.?1 - L82. Firmaet ble grunnlagt i 1920 av

14 GrAtten llerred, Handelsgartneriet til Odd O. Nes, il;liir:in:i:,ig,li ji li?i brødrene Oskar og Joakim Nedregaard. Innehavere siden 1943 Conrad og Birger Nedregaard. Virksomheten omfatter bakeri, konditori, kolonial og skipsproviant. Ny forretningsgård i Lyse iette lokaler. Tidsmessig utstyr. Antall beskjeftigede er 12 personer. NES, ODD O., Ilandelsgartneri, Åndalsnes. TIf.302. Gartneriet ble grunnlagt i 1937 på farsgarden, men flyttet til Nyhagen våren Virksomheten går vesentlig ut på tiltrekning av planter, samt planteskole. Videre er oppført nytt drivhus med varmeanlegg i Huset dekker ca. 150 k'rm., og brukes til tomatdyrking og blomster. Arbeidshus med utsalg og kontor ca. 45 kvm. Markedet er vesentlig Åndalsnes. NES TEGLVERK. Ånilalsnes. Tlf. 18 a, priv. Elmer Dalen 18 b. Innehaver av verkstedet er Elmer Dalen. NDSS, BRøDRENE, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf. 121, Ingvard Ness priv. 151, Jørgen Ness privat 168. Firmaet ble startet i 1919 av Jørgen E.Ness og Inge E. Ness. Der mottas stoffer til oppsying fra forretninger innen konfeksjonsbransjen for skreddersøm. Der beskjeftiges 35 personer. NOR.4,, ANSGAR, Byggmesterforretning, Åndalsnes. Tlf. 14?. Firmaet ble startet i 7925 av den nåværende innehaver Ansgar Nora. Virksomheten omfatter byggeforretning med utførelse av alt i tømmermannsfaget og snekkerfaget. Såvel nybygg, reparasjoner og innredninger. Arbeidsområdet er Åndalsnes og omliggende distrikter. Firmaet har vært sterkt engasjert under gjenreisingen av Åndalsnes. Arbeidsstyrken er gjennomsnittlig 5-6 mann. Ansgar Nora er medlem av Åndalsnes Håndverkerforening og Norges Håndverker Forbund. NÆS. BJARNE. Gårdbruker, Åndalsnes. Tlf.93. NÆSJE, L., Landhandel, dampskipsekspedisjon, Veblungsnes. Tlf. 97 a. Firmaet ble startet i 1900 og drives i egen eiendom. Innehaver er Georg Næsje. OLSEN, J., Kjøttfonetning, Åndalsnes. Tlf. 29, priv Firmaet ble grunnlagt i 7977 av 995

15 Grytten herreil #lri fff; K. P. Oshaugs Garceri A/8. Olaus Olsen som drev forretningen til sin død i Nåværende innehaver er sønnen J. Olsen. osrraucs, K.P., GARVERI A/S, Åndalsnes. Tlf. 43. Bedriften ble startet i 7923 av K. P. Oshaug. Den ble i 1946 overtatt av hans sønner og drives videre under firmanavn K. P. Oshaugs Garveri Az'S, med Karl Oshaug som drifts- Ieder. Det produseres komb. garvet fettlær, plattlær, forskinn, skinn for lærplastikk og porteføljelær. Fabrikkbygningen, som ligger 1 km. fra Åndalsnes jernbanest. har en golvflate på 540 kvm. Arbeidsstyrke f. t. 5 mann. PARK TURISTIIOTELL, Åndalsnes. Trf. 84. Tradisjonsrikt moderne hotell, me- get vakkert beliggende blandt fjell og fjord. 3 km fra Åndalsnes. Rik variasjon av innen og utendørs underholdning. Utgangssted for fjellklatrere. Alle rom har varmt og kaldt vann. Rom med eget bad. Sentralvarme. 35 rom og 60 senger. fnnehaver er Gerh. Munthe. PETTERSSON, S. ÅNDALSNES,4./S, Nlanufaktur- og herreekviperingsforretning, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble grunnlagt i 7972 av S. Pettersson. Forretningsgården er nyoppreist etter krigen. Virksomheten omfatter manufaktur, utstyr, linoleum og herreekvipering. Disponent Bernh. Waage. Se bilde neste side. 996

16 Grytten lterretl Virksomheten omfatter leiesøm av gutte og herrekonfeksjon. Pettersson Åndalsnes A/I' forretttxirgsgå.rd RAMSTAD & CO.,,{/S (tirll. Feter Ramstad), Agenfur - kommisjon. Åndalsnes. Tlf. 69, Arne Ramstad prlvat 52. Firmaet ble startet i I 1940 gikk det over til aksjeselskap med aksjekapital kr. 3000,-. Virksomheten omfatter agentur og kommisjons forretning. RASMUSSEN, AKSEL, Konfeksjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf Innehaver er Aksel ftasrnussgn. - BASDIUSSEN, LINA, Landhandel, Veblungsnes. TIf. LI7 c. Firmaet ble startet i Tidligere het firmaet Johan Fosse A/S. Virksomheten omfatter Iandhandel og manufakturforretning. IiA.UMA PENSJON & KAFE, Åndalsnes. Innehaver av pensjonatet er Borghild Ødegård, og kafeens innehaver er Hans Tomter. Bedriftene tilflyttet de nye lokalene i Virksomheten omfatter vanlig kafedrift med middagsservering og salg av kaffe, te, melk, brus, smørbrød og kaker. Kafeen er moderne innredet med plass til 30 bord og ca. 150 gjester. RAUMA MØLLE,, DET NYE A/S, Åndalsnes. Tlf Selskapet ble etablert i Aksjekapital kr Disponent er gårdbruker Anton Heen. u# :1 Ro,umct Peitsjotr 6 Kafe. 997

17 Grytten herreil, Risen Pensjonat. REMMEN, DINAR, llalermester, Åndalsnes. Tlf. 148 b. Startet april 1940 etter å ha fullført den reglementære læretid i faget. Hadde de første år blant annet alt malerarbeid av 20 svenskehus, Romsdals Meieri's nybygg, Rauma Ullvarefabrikk, Veblungsnes, A/S Lilleteigen (16 leiligheter). - Etter at gjenoppbyggingen kom igang har firmaet hatt de fleste store bygg på stedet, som f. eks. A/S Soltun Boligbygg, A/S Solberg Boligbygg, Sigv. Kavli's forretningsgård, Totlands Forretningsgård med flere. I tillegg til dette har firmaet hatt alt malerarbeid for kommunen siden starten. RISEN PENSJONAT, Åndalsnes. Trf Innehaver er enkefru Emilie Haukeberg. Pensjonatet mottar gjester for overnatting til rimelige priser, rent og godt stell. Stedet ligger ved en stille og fredelig gate, men det er kort vei - ca. 10 min. å gå - til jernbanestasjon, dampskipskai eller bussholdeplass. Stedet ligger vakkert til, midt i sentrum av de <<Romsdalske Alper>, med <Vengetindene>>, <<Trolltindene> som nære naboer. For klatreinteresserte kan fører skaffes. Det er ellers muligheter for laks- og ørretfiske i <Rauma>>. Åndalsnes har videre gode buss- og båtruter til byene Ålesund og Molde, og bussrute om sommeren over <<Trollstegveien> til Valldal. ROMSDAL AUTO, A/S, Andalsnes, Tlf Firmaet ble startet 1. januar Disponenter er brødrene Harvold. - Virksomheten omfatter bilverksted, med utførelse av alle slags bil-, motorsykkel- og traktor-reparasjoner. Videre drives bensinstasjon for omsetning av Shell bensin og oljer. - Kundekrets er Indre Romsdal til og med Lesja. Der beskjeftiges 4 mann. Firmaet er medlem av Bensinforhandlernes Landsforbund. 998

18 Grytten RO}ISDAL BALLDOZDRLAG, Åndalsnes. Innehavere: Besf,yrer DI. Kristiseter, tlf. 53. Arbeitlsletler Edv. O. Nes, tlf. 17. Kasserer Ansgar Sletta, ttf. 97 b. Selskapet ble stiftet 1. juli Av maskiner har firmaet 1 Caterpillar beltetraktor type D 6, vekt 12 tonn. Trailer for tungtransport med Iasteevne inntil 16 tonn. Selskapet ttfører veiarbeider, planeringsarbeider, rydding og nydyrkingsarbeider, samt andre anleggsarbeider. Oppdrag i hel entreprise trtføres. Bankforbindelse er Bergens Privatbank, Åndalsnes. EOIISDAL MINERALVANN- FABRIKK, Åndalsnes. Tlf Priv Postgiro Fabrikken ble etablert i 1904 av fhv. poståpner Johan Fosse, Veblungsnes. Den nåværende innehaver, Ingbert Fosse, overtok fabrikken i Virksomheten omfatter framstilling av brus, selters, Happy Cola og fruktdrikker som appelsinsquash, eplesider etc. Fabrikken ble totalskadet under bombingen av Veblungsnes i 1940, anskaffet nye maskiner i 1941, og flyttet inn i egne lokaier på Åndalsnes i ROMSDALS BOKHANDEL A/S, Bok- og papirhandel, Åndalsnes. Tlf. 37. Tlgr.atlr.: Romsdals Bok handel. Forretningen ble startet i 1912 av K. Petersen Torvik. Overtatt av den nåværende disponent, bokhandler Ludv. B. Aarø i Firmaet har et stort og allsidig varelager og omsettet bøker, papir, kortevarer, fotovarer, turistartikler samt leketøy. Leverandør av skolemateriell og skolebøker til en rekke kommuner. Dessuten har firmaet en omfattende leveranse til folkeboksamlinger og skoleboksamlinger i distriktet. Har også herred en betydelig leveranse av pakkpapir, poser og andre emballasjeartikler til handlende og bedrifter i distriktet. Forretningen har i alt 4 funksjonærer. ROMSDALS MEIERI, A/L, Åndalsnes. TIf. 205 a, uts. 66, E. Ilatling priv. 205 b. Meieriet ble startet i Bestyrer er Egil Hatling. ROMSDALS SALS- OG KJøPELAG, AVD. ÅNDALSNES, Åndalsnes. Ttf. 69. Hovedkontoret ligger i Molde. Firmaet fører kraftfor, såvarer, kunstgjødning, landbruksmaskiner og redskaper, sprøytemidler m. m. ROMSDA,LSBRUKET A/S, Åndalsnes. Tlf Firmaet ble etablert i Disponent Johan Myklebust, Ålesund. Virksomheten omfatter trelast og bygningsartikkelforretning. Avdeling for spedisjon. Arbeidsstokk 3 mann. Bestyrer Hj. Fredlyd, Åndalsnes. ROMSDALSFISK, Fiskeforretning, Åndalsnes. RøDVEN, SIGM, Tømrer- og snekkermester, Åndalsnes. Tlf Sigm. Rødven er fødliveøyi1909. Gjennomgikk 4 års lære i møbelsnekkerfaget fra , arbeidet som møbelsnekker til 7937, gikk så over i bygningsfaget. Han arbeidet som svenn til 1945, da han startet egen forretning på Tøntrer- og snek- ÅndalSnes. - Ved kerntester Siden av arbeidet Sigm. Røduen har han gjennom- 999

19 erlttten herred. S.,,.i:ri...,,,,,"i';'i'l ',.. ',rlr lii:...t' :r:r:.. ::...4., ": *li; Si,gttt,. Rødtetts tøtttrer- og srtekkerf orretttittg. gått tegnekurs og halvårig handelsskole. Forretningen beskjeftiger i dag 5-6 mann og har hatt en rekke arbeider, bl. a. kan nevnes innredning av S. Pettersons forretningsgård i Åndalsnes, Rauma Pensjonat med Åndalsnes Apotek, H. Megaard og E. Bakke & Sønns forretningsgårder, foruten oppsetting av flere boligbygg. Forretningens prinsipp har alltid vært å utføre et førsteklasses arbeid og tilfredsstille sine kunder på beste måte. Sigm. Rødven er medlem av Åndalsnes Hånd.verkerforening og Norges Håndverkerforbund. SETNES, ERLII{G, Setnes Gård, Veblungsnes, Åndalsnes. Tlf. 117 a. Overtok farsgår-den i Innehaver er Erling Setnes. Virksomheten på gården er melkeproduksjon og svineoppdrett.husene på gården er så å si nyopp-ført. Låvebygningen i 1941 og ho-vedbygn. i Se bilde neste side. SETNDS, PEDER, Konfelisjonsfabrikk, Åndalsnes. Tlf. 102, 93 al. Virksomheten omfatter spesialfabrikk for kapper og frakker. SKARE, A., Elektrisk utstyrsfonetning, aut, installatør. Åndalsnes. Tlf. 79. Installasjonsvirksomheten ble startet i 1928 av A. Skare. Arbeidsfeltet er vesentlig Grytten kommune, men enkelte oppdrag utføres også i nabokommunene. Installasjonsbedriften beskjeftiger nil 7 mann. Fra januar 1947 er opprettet -8 egen utstyrsavdeling. Forretningen hestyres av brødrene Anders Skare, installasjonsleder, og Kjell Skare, merkantil leder. Det føres først og fremst et assortert lager av installasjonsrnateriell for å sikre behovet til gjenreisingen på Åndalsnes og Grytten kommune forøvrig, men det holdes også et godt utvalg i lampeutstyr, motorer, koke- 1000

20 Grlttten Iterred ';:nå llt4;l{ :uind:r :t*..b, t.i.!z:tw1. :#i;lågii.."+- jfå*dfii Selrres Grird. 0g varmeapparater setningen siste året m. m. Totalornvar kr SKIRI, LEIF, Handelsgartneri, Flahnark. Tlf. 10 c. Gartneriet med drivhus ble startet i 1951, men frilandsgartneriet har vært drevet på plassen siden Friland ca. 10 måi. Grønnsaker og sommerblomster, kransebinderi. Drivhuset er på 120 kvm. Tomater samt krysantemum. Marked: Åndalsnes-Dombås. - Beskjeftiger 2 personer. Kåre A. Slctføi,ies sagbruk. Se tekst neste side. 1001

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN. Kåre Hosar

MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN. Kåre Hosar MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN Kåre Hosar 27. 1. 2016 MØBELPRODUKSJON GJENNOM TIDENE Møbelproduksjon har foregått i Gudbrandsdalen gjennom lange tider. Først ved at håndverkeren kom til garden og utførte

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Bo Nielsen Kleive 5 6/4 6/2 6/3 6/1 6/5 30/15 Gylt medalje 2 Eirik Ahdell Oslo Østre 5 6/6 5/2 5/5 6/2 6/4 28/19 Sølv medalje 3 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 6/2

Detaljer

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til:

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: VALG AV MEDDOMMERE Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: tingretten lagmannsretten - jordskifteretten for kommende periode 01.01.2013-31.12.2016. DomstoUoven

Detaljer

Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal /

Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal / Eksempler på analyser fra Retailbasen Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Vekst Vinnere og tapere i varehandelsbransjene 1 Margin 2014 12 10 Optikk Vekstvinnere Veksttapere 8 Ur 6 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Jarlesletta Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Fra år til år: 1974 21/1 Opprettet i Universitetets lokaler i Håkon Magnussons gt. 3B 1989 1/11 Jarlesletta og Lade slås sammen til Lade postkontor Stempler

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

L\DUSTIUELL YIRKSO_\I LlET I STIU~DA

L\DUSTIUELL YIRKSO_\I LlET I STIU~DA Trondheim politidistrikt fra 1. april 1944. Seinere ble den endelige sammenslutning fastsatt till. juli 1944. Selve overflyttinga til Trondheim politikammer fant sted den 1. august 1944. Det var med en

Detaljer

Sindre Fylling Stordal IL Luckas Loe Selbervik Hovdebygda IL Kristine Hjellbakk Hole Sunnylven IL 52

Sindre Fylling Stordal IL Luckas Loe Selbervik Hovdebygda IL Kristine Hjellbakk Hole Sunnylven IL 52 etiming Utskrevet:2.02.207 6:5:5 Side:2 G 2 år 2 Km Sindre Fylling Stordal IL 45 04:,8 2 Torje Seljeset Hornindal IL 42 04:26,8 00:5,0 3 Tørres Bjelland Nøstdal Eid IL 4 04:3,3 00:9,5 4 Simen Vatne Haram

Detaljer

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Norsk Bryggerlaugs styresammensetning er endret 40 ganger på 75 generalforsamlinger. Bryggerlauget har hatt ialt 17 formenn og 57 styremedlemmer. For det første styrets

Detaljer

SBM cup sammenlagt 2016/2017

SBM cup sammenlagt 2016/2017 Renn liste Sted Arrangør SBM 1 Trollstigen Opp MRSK SBM 2 Nyttårsrennet MOI SBM 3 Osmarkarrenet Osmarka IL SBM 4 Vistadalsrennet Vistdal IL SBM 5 Sunnylvsrennet Sunnylven IL SBM 6 Svartløken Tomrefjord

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund Møre og Romsdal Trevareforening består av 15 bedrifter med totalt 130 ansatte. De representerer et bredt spekter av produkter med vinduer, dører, trapper, hyttekjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, skap,

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Orklatempo'n 2014. Offisiell resultatliste 26.04.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6. 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21

Orklatempo'n 2014. Offisiell resultatliste 26.04.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6. 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21 Menn 10 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6 14:12 00:00 Kvinner 11-12 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21 19:59 00:00 Menn 11-12 1 Andreas Aune Aakerli TVK 8 10:11 00:00 2 Peder Antoni Gravås TVK 10 11:22 01:11

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Nyttårsrennet Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Farstad, Lukas Johannes Molde og Omegn IF - Ski 10

Nyttårsrennet Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Farstad, Lukas Johannes Molde og Omegn IF - Ski 10 Nyttårsrennet 207 07.0.207 Felles 5 år Farstad, Lukas Johannes Molde og Omegn IF - Ski 0 Fullførte: Påmeldte: Startende: Felles 6 år Fuglem, Sigve Valldal IL 7 Fullførte: Påmeldte: 2 Startende: Felles

Detaljer

Torvikbuktrennet / SBM cup

Torvikbuktrennet / SBM cup Osmarka skistadion 9.03.207 G 0 år DNS Henrik Malme Molde og Omegn IF - Ski 2 Sondre Stokke Stordal IL 05:25 Leander Søvik Stordal IL 3 04:53 J 0 år DNS Lene Mari Haink Molde og Omegn IF - Ski 5 Mathilde

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Sandnes sentrum NYGAARDSHAGEN. 17 moderne selveierleiligheter. Byggetrinn 2

Sandnes sentrum NYGAARDSHAGEN. 17 moderne selveierleiligheter. Byggetrinn 2 Sandnes sentrum 7 moderne selveierleiligheter Byggetrinn 2 velkommen til Nygaardshagen ligger helt i starten av Jærveien, midt i Sandnes Sentrum. Parkeringsplassen mellom Storgata og Jærveien skal nå bebygges

Detaljer

Hvidsten Gård leverandør av korn til Hansa Borg Bryggerier

Hvidsten Gård leverandør av korn til Hansa Borg Bryggerier Hvidsten Gård leverandør av korn til Hansa Borg Bryggerier Navn på bonde: Toralf Hvidsten Gårdsnavn: Hvidsten Gård Mål: 225 Sted: Framveien 7, Torp Næring: Kornproduksjon, vesentlig Salome bygg Leveranse

Detaljer

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier)

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) ønsker velkommen til Nesset på Bergtun i Eidsvåg, torsdag 16. april 2015 08 30 til 16 30 Program: 0830 0900 Registrering mingling kaffe og frukt. 0900 0915 Innledning

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både "Landhandleri og Bakeri".

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både Landhandleri og Bakeri. Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10032 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Butikk og bakeri Olaf Granheim, Bakeri og utsalg 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Det er vakkert på Krøderen..

Det er vakkert på Krøderen.. Det er vakkert på Krøderen.. Jeg skal knytte noen linjer mellom gammel og ny tid når det gjelder jernbanen og dens betydning for Krøderen med omegn. Bildene jeg har brukt er hentet fra: Krødsherad i bilder,

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

premiering 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2 Stranda Skyttarlag Miniatyrstevne des Leon - Resultatprogram

premiering 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2 Stranda Skyttarlag Miniatyrstevne des Leon - Resultatprogram premiering 1. Runar Ask Stranda 43 45 46 92 226 0,- gjenstand 1. Ronja Foss Rauma 40 48 46 88 222 0,- gjenstand 1. Magnus Glomset Stranda 47 44 47 86 224 0,- gjenstand 1. Robin Lade Lie Sykkylven 49 48

Detaljer

SBM-cup Stavsengfjellet

SBM-cup Stavsengfjellet J 11 år 2 km klassisk 1 Hedda Johanne Schreijer Stranda IL 39 08:10 00:00 2 Johanne Vestre Tomrefjord IL 37 08:13 00:03 3 Nathalie Vatne Aa Hovdebygda IL 36 08:54 00:44 4 Eline Mathea Myren 38 08:56 00:46

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3186459 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:45:12 00:00 0 () Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 3 09:54 Emilian Henden Stårheim IL 8 12:31 Esekiel Henden

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casa Desenzano. Areal 120 m2

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casa Desenzano. Areal 120 m2 Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casa Desenzano bolig til salg Desenzano del Garda Enebolig Boligtype Areal 120 m2 3 Soverom Bad 2 Introduksjon til eiendommen Flott nytt byggefelt

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Nesjestranda & Skaala skl. Samlagsstevne 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Nesjestranda & Skaala skl. Samlagsstevne 15m Leon - Resultatprogram Samlagsstevne 2012 25-skudd kl. 1 1. Siw.beate Marken Rauma *9XX* 49 XX* *9 49 *99X9 47 145 9 *9 *X9XX*9 96 241 (8*) 2. Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes X9 *99 47 99X99 46 9XX99 47 140 XXX*XX*XX9 99

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Gruppe 2: Biler fra 1930-1939

Gruppe 2: Biler fra 1930-1939 Gruppe 2: Biler fra 1930-1939 Buick 30-46S Sport Coupe 1930 modell I 1930 kom Buick med nye modeller som var større enn 1929-modellene. Buick ble i 1930 levert i tre serier 40, 50 og 60 der 40-serien var

Detaljer

Her starter forvandlingen av Sandnes. Havneparken i Sandnes skal bygges om for fire

Her starter forvandlingen av Sandnes. Havneparken i Sandnes skal bygges om for fire ANNONSE Mens ordføreren fikk æren av å åpne Havneparken, er det de to karene i forgrunnen, sjefen for Sandnes Tomteselskap, Torgeir Ra Investeringsselskap AS, Ivar Gundersen, som står for det praktiske.

Detaljer

Mylnå etter tusenårsskiftet.

Mylnå etter tusenårsskiftet. Historikk Mylnå i Volda har tradisjonar frå 1864, då den vart bygd ved Øyraelva, og vart driven med vasskraft. Seinare vart utstyret flytta til Dalebuda på Rotset, der ein dreiv til bygget brann ned til

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

DC7 Holmemstrandafelten 2016 Arrangør:Holmemstranda SKL Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

DC7 Holmemstrandafelten 2016 Arrangør:Holmemstranda SKL Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 6/2 6/6 6/6 6/5 6/2 30/21 Gylt medalje 2 Christian Holstad Lilleng Aalesund 5 6/6 6/4 6/4 6/4 6/1 30/19 Sølv medalje 3 Odd Sverre Håkenstad

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Berger Kristiansunds

Berger Kristiansunds PROSJEKTET: FESTIVITETEN Berger Kristiansunds STORSTUE: Malermester Jostein Skjetne på plass i Kristiansunds storstue storsalen i Festiviteten. Jostein Skjetne tar vare på historien i hjembyen. Malermesteren

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Nr. 50 2 3. Våre butikker på Danmarksplass og i Arna

Nr. 50 2 3. Våre butikker på Danmarksplass og i Arna Gravminner Vårt ønske er at våre kunder skal ha et verdig minne som varer år etter år. Vi er derfor særdeles nøye med valg av holdbare steinsorter som er tilpasset nordiske forhold. Vi vil gjøre vårt ytterste

Detaljer

Statens vegvesen. E136 Stuguflåten-Raudstøl - Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram

Statens vegvesen. E136 Stuguflåten-Raudstøl - Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram Statens vegvesen Grunneiere i henhold til vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Gisle Fossen / 71274164 16/574-6 05.04.2016 E136

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Vi har gitt deg utsikt i over 50 år! dette er h-partner

Vi har gitt deg utsikt i over 50 år! dette er h-partner Vi har gitt deg utsikt i over 50 år! dette er h-partner h-partner H-Partner er nyetablert og lokalisert i Hokksund. H-partner fungerer som servicekontoret til medlemmene, og skal ta seg av kommunikasjonen

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 3 september 2007 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Traktor fra Prestmosen Foto: Inger Program og møter, høst/vinter 2007 Foredragskvelder og utflukter: Søndag 16. september: Kulturminnedagen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 5 50 47 47 99 99 342 Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg 4 50 48 49 95 100 342 Sølv medalje 15* 3 Leif Arne Fivelstad Sunnylven

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje XX9X9 48 999X9 46 X*X9 * 49 => 143 98XXXXX*X* 97 => 240 2. Mads Andre Hansen Ørskog 8 *9 * * 47 *9X99 47 9XXXX 49 => 143 X89X998 *9X 92 =>

Detaljer

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS BELIGGENDE I STAVANG SENTRUM I SUNNFJORD Salgssum kr 8 000 000,- Næringsbygg består av butikklokale, trelasthandel og lager beliggende ved

Detaljer

Årsmelding 1981. [il FISKERIRETILEDEREN. l STEIGEN OG HAMARØY. l \ \ \ _\ -- - - _"--- ; -

Årsmelding 1981. [il FISKERIRETILEDEREN. l STEIGEN OG HAMARØY. l \ \ \ _\ -- - - _--- ; - Årsmelding 1981 [il FISKERIRETILEDEREN l STEIGEN OG HAMARØY l \ \ \ _\ -- - - _"--- l ; - - -- ' Andreas Nilssen Leines formann Kåre Danielsen ' Våg nestformann, :. Per Lund ' Nordskott Jan A Laxaa ' Nordfold

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram Premiering, 15-skudd, 1 1. Einar Nordengen Tyrist rand 146 0,-kr Gave 2. Leif Bergaplass Vats og Leveld 143 153,-kr 3. Per Johansen Snarum 142 54,-kr 4. Lene T. Korbu Kongsberg 140 0,-kr 5. Dag Levi Løkseth

Detaljer

Stasjonsbyen i vekst og endring

Stasjonsbyen i vekst og endring Stasjonsbyen i vekst og endring Geir Paulsrud, Norsk vegmuseum Gudbrandsdalsseminaret 28. januar 2015 Stasjonsbyen i vekst og endring Situasjonen rundt 1960-70 - vår nære fortid Alle stasjonane i full

Detaljer

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914:

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914: Nybarokk. ca. 1850-1914: Magnusgården, Oslo (idag Wingegården) (Nybarokk, 1899) Mathesongården, Olav Trygvasons gt. Trondheim (Nybarokk) Nationaltheatret, Oslo (Nybarokkinspirert, 1891-99) Britannia Hotell,

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Coop Domus Tynset Tolga Os Sparebank Bykkmakker Tynset Maskin Arbeidets Rett Grovfelt 36-skudd kl. 2-5, V55 1. Hans Iver Kojedal R ros 4 6/5 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3 36/22 2. Lars Kirkholt Rindal 5 6/3 6/3

Detaljer

Miniatyrstevne 15m utendørs prog. 2-4 April. Arr: Ørskog skytterlag

Miniatyrstevne 15m utendørs prog. 2-4 April. Arr: Ørskog skytterlag Miniatyrstevne 15m utendørs prog. 2-4 April. Arr: Ørskog skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50 50 50 100 100 350 1 7* Gylt medalje 2 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven

Detaljer

Krinsrenn Normal

Krinsrenn Normal Krinsrenn Normal 4.03.5 Ullsheim 4.03.205 Jenter 0 år & yngre Ny 2km Mia Melheim Espe 4 6:36,8 6 (3-3) Katrine Svarstad Heggdal Markane IL 9 0:5,9 (0-) Nikoline Frøysa Hellebostad Sunnylven IL 0 3:50,7

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

I bøkene Krise, utslettelse og nytt liv av Klaus Iversen og Et håndslag for Finnmark av Inez Boon Ulfsby blir dette temaet omtalt.

I bøkene Krise, utslettelse og nytt liv av Klaus Iversen og Et håndslag for Finnmark av Inez Boon Ulfsby blir dette temaet omtalt. Man kunne kanskje tro at barnehage er noe som tilhører tiden fra 60-tallet og fram i tid. (Den første barnehageloven kom i 1975 og den første Rammeplan i 1994.) Men ved å dykke ned i historien fra før

Detaljer

Layout: GD reklame, Lillehammer. Foto: Maihaugen, Opplysningskontoret for kjøtt og Asmund Hanslien BRYLLUP

Layout: GD reklame, Lillehammer. Foto: Maihaugen, Opplysningskontoret for kjøtt og Asmund Hanslien BRYLLUP Smakfulle minner Layout: GD reklame, Lillehammer. Foto: Maihaugen, Opplysningskontoret for kjøtt og Asmund Hanslien BRYLLUP Mitt spesielle forhold til mat begynte allerede da jeg som liten gutt besøkte

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Per Jarle Tynes Sykkylven 9X98X 46 9X999 46 X99XX 48 25-skudd kl. 3 15 skudd 10 skudd 140 98XX999899 90 25 skudd 230 (0*) 1. Torbjørn Høybakk Langevåg

Detaljer