Hvordan forankre, organisere og gjennomføre klarspråkarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forankre, organisere og gjennomføre klarspråkarbeidet"

Transkript

1 Frokostseminar hos Difi Hvordan forankre, organisere og gjennomføre klarspråkarbeidet Ellen Hov Aanæs, Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Forankring fryder! Forankring på kryss og tvers Ledelsen Fagforeningene Medarbeiderne Grupper av ansatte Alt må forankres! selve prosjektet organiseringen beslutningsstrukturen arbeidsmåten og prioriteringene nye standarder veien videre NAV, Side 2

3 Kronargumentene Lønnsomhetsargumentet: Fordi vi tjener på det Demokratiargumentet: Fordi brukerne fortjener det Regelargumenter / politikerargumenter Statens kommunikasjonspolitikk «Innbyggerne skal få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter og plikter» «Staten må bruke et godt og klart språk som kan forstås av alle» NAV, Side 3

4 Uklart språk koster staten dyrt Brukerne ringer om helt elementære ting som vi burde ha klart å formidle i brevene. Tillit som er bygget opp i veiledningen, rives ned når brevet kommer. Lokalkontorene bruker mye tid på å forklare innholdet i brevene. Vi vil legge til rette for at alle skal forstå brevene, uten å måtte kontakte NAV. Når brukerne ikke forstår oss, reduserer vi deres rettssikkerhet. NAV, Side 4

5 Prosent 21 prosent trengte hjelp for å forstå innholdet i brevet Hva gjorde du da du ikke forstod brevet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34.2% 18.8% 15.8% 11.8% 11.8% 2.2% 2.0% 3.5% Navn 1 Jeg ringte NAV 2 Jeg sendte e-post til NAV 3 Jeg møtte opp personlig på mitt NAV-kontor 4 Jeg har ikke tatt kontakt med NAV ennå, men planlegger å gjøre det snart 5 Jeg spurte noen jeg kjenner om hjelp til å forstå (familie, venner og lignende) 6 Jeg tror ikke jeg vil gjøre noe mer når det gjelder det brevet 7 Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre 8 Annet. spesifiser Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median Hva gjorde du da du ikke forstod brevet? ,02 2,23 3,00 NAV, Side 5

6 NAV kan møte brukerne på en mer effektiv måte 1 Dagens kanalbruk 2 Mål Strategiske grep 4 Kritiske suksessfaktorer Brukerne henvender seg til NAV på forskjellige måter: personlig, telefonisk, skriftlig eller digitalt. I sum er det om lag 127 millioner brukerhenvendelser til NAV i året. En stor del av henvendelsene utløses av relativt enkle og ytelsesrelaterte spørsmål, som for eksempel gjelder søknadsskjema, status i sak eller informasjon om rettigheter og plikter. Dette gjenspeiles også i bruken av NAV-kontoret, der flertallet av henvendelsene er ad hoc, og ofte handler om ytelser. Tiden det tar å besvare disse henvendelsene går på bekostning av det planlagte oppfølgingsarbeidet, der bruker har dialog med sin veileder om jobb. Volum og totale kostnader 1 : o Det fysiske møte inkluderer både ad hoc og planlagte brukermøter på NAVkontorene o Telefoni inkluderer alle henvendelser i 1. og 2. linje, og utgående samtaler til bruker o Brev er både inngående og utgående skriftlig kommunikasjon med bruker (søknader, vedtak osv.) o Digitale kanaler inkluderer Facebook, chat, nav.no, Ditt NAV, Din Pensjon og epost Kostnad per henvendelse 1 : o Digitale kanaler viser kun spredning i kostnad per henvendelse for nav.no, Ditt NAV og Din Pensjon o Kostnaden per fysiske møte er basert på både ad hoc og planlagte brukermøter o Telefoni viser kostnaden per henvendelse i 1. og 2. linje ekskludert oppfølgingssamtaler på NAV-kontorene o Kostnad per brev er knyttet til håndtering av brev, og ikke utarbeidelse av innhold og saksbehandling 1 Ufyllende detaljer om volum og kostnader per kanal vil bli dokumentert i sluttrapporten fra kanalstrategiprosjektet. NAV, Side 6

7 Hvordan organisere? To måter å se utfordringene på NAV, Side 7

8 Elefanten Omfanget 50 stønadsområder standardbrev 9,5 millioner brev i året Kompleksiteten 6 store fagsystemer, flere små 40 brevløsninger NAV, Side 8

9 IKT-landskapet cmp Alt henger sammen med alt AA AA-melding ACF2 AD - Activ e Directory AFP APOK APOK sentral ARBEID ARS Remedy ASTA ATK Abetal GI04-CTG Actuate Adgangskortregister Agresso GI04-CTG Lønn Agresso Lønn Agresso Ventelønn Ainfo Akademia GE01-WS Alt TK-nr AltUt Alta-bataljon Altinn Amelding GE02-MQ Analyse Antivirus Apotek Ardis(Bandasjist) Arena Arena veiviser Ariane Atene Auto trekk Avgift Avstem YA BBS BEFOLK BISYS BO GI03-EJB BOST BPROF Bank Barnetrygdstatistikk Bedriftsweb Beredskap Beregning av GI08-OP forv entet alderspensjon Betty Biblioteksregister GI04-CTG GI01-WS GI04-CTG GI10-SMTP Bidragsberegn Bidragsinnkrev Bidragsregler Bidragsstatistikk Bidragsveil Blaze GI01-WS Bounce mail Brevklient Brevlager Brevprod Brevserver Brevservlet GI04-CTG GI10-SMTP GI01-WS Brev v alg Brønnøysundregistrene BuyPass CA ITCM CM CODIAN 8510 MSE GI08-OP blade GI03-EJB Carrot Codian 8220 GI03-EJB IP VCR blade Codian 8321 ISDN GW blade Codian MSE 8050 Superv isor blade blade Comperio Front CompuWEB GI04-CTG GE01-WS Confluence Crystal Reports DIST DSF DVH Dekoratør DialoqueLiv e Din Sak Dine utbetalinger Distribusjonsregister GI08-OP GI08-OP Ditt NAV Div statsyst GI04-CTG GE08-OP GE09-WEB GI01-WS GI01-WS Div statsyst Div statsyst DnBNOR GI03-EJB Doculiv e Dossier E500 EDB ASA Kontroll EPJ GI01-WS ESA ESB ETL GI10-SMTP Easycruit Ebasys Eksterne Eksterne Elektronisk mottak Elfa Enonic CMS Erfaring ErgoGroup Eures Exchange Exstream GI08-OP lønnsystemer rekrutteringsyråer GE01-WS GI01-WS GE01-WS GI04-CTG EØS-omr FAST FELLES FIA FIM FMALT GI01-WS FR GI01-WS GI03-EJB FTP Facebook Fastlege-web Fastlegesystem Felles GE02-MQ GI04-CTG GE07-PP GI08-OP GI01-WS GI03-EJB Felleskontoret Felleslib Feriepenger Ferietillegg Fisk Fiskeridept Folkeregisteret Foreldrepenger Foresp AA+Yt Foresp adresse Formidling av syketransport GI01-WS GE01-WS GE10-SMTP GH GOSYS GOSYS kjerne GSAK GSYNK Garantikassen for Google Maps Grisen Grunndata Gyldendal HELSE fiskere GI03-EJB GI03-EJB GI04-CTG GI01-WS Forskuddstrekk HMS GE01-WS GI01-WS GI04-CTG GI01-WS GI03-EJB HMS-statistikk Helene Helfo Helsepersonellregisteret Helsetrygdkort Heras Hermes Hjelpetxt Hjelpetxt GOSYS Hjelpetxt PESYS Hov edbok Husbanken GE01-WS GE01-WS Husholdsweb GI01-WS GE01-WS GI10-SMTP GE07-PP IA DokWeb IA-web IAM IBM ICD10 ICD10 - INST ICD9 ISIS Papyrus IT AA IT AD Internasjonalt sykdomsregister GI10-SMTP GE02-MQ GI10-SMTP GI03-EJB GI01-WS GI03-EJB GI10-SMTP GI10-SMTP IT AL IT AT IT BA IT BE IT BS IT EF IT FA IT FL IT FO IT FP IT GB IT GE GI10-SMTP HT IN KS HS IT GJ IT GS IT IT IT IT IT MA IT PE IT RE IT RP IT SB IT SE GE07-PP IT SK IT SP IT SR IT SU IT TP IT TU IT YS Idebank Indre mottak InfoSos Infotrygd Innbyggere Innkjøp Innkrev andre krav Innlogging Inntekt Inntektsstatistikk Inspera Instmeldinger Intelecom Inventarregister Java utvikling JoArk Jobblogg GE02-MQ Jobbmail KFS KUHR Kampanjer Kantine KlAnke Kommunal Landspensjonskasse Kommunal Online Kommunenav Kommuner Krig Krigspensjonister GE02-MQ GI03-EJB GI01-WS GE02-MQ GI01-WS KuHL KuHL-Frikort Kundereskontro Kurs Kv innebasen LABRØNK LDAP LIS (LedelsesInformasjonsSystemer) LO Landoppgjør Legemiddelv erket Legeregningsktr GI10-SMTP GI10-SMTP Lev erandørreskontro Lindorff Logica Logica mailserver Logistikk Lydia Lånekassen Lønnsgaranti MAA MAF MEDL MOT GI01-WS MS Office Macromedia Mailman Maritim bemanningsstatistikk Medarbeider Medisinsk koding Medisinsk koding Mercury Metis Metodebibliotek Millenium Millenium/Hov edbok Millenium/Prosit Min Fastlege GE01-WS MinSide Mine Egenandeler Mislighold Mottal av Aløysetranser Mulighet NAV, Side 9

10 Nøtta At brukerne får avgjøre fra avsenderstyrt til mottakerstyrt At vi får et fast regime forståelse av fageierskapets grenser eierskap til formidlingen disiplin i bestillingene At saksbehandlerne følger opp vi minimerer behovet for fritekst, men det som er igjen, må også skrives i klarspråk NAV, Side 10

11 Noen flere nøtter å knekke 1. Komplisert juridisk regelverk skal formidles på en forståelig måte Faguttrykk vs. stammespråk 2. Vi skal ta hensyn både til mottaker og avsender Brukerens behov er styrende Avsenderen har noen legitime behov som vi må ta hensyn til NAV, Side 11

12 Beslutninger ble fattet Språkpolicy for NAV - Dobbelt eierskap til alle brev Språklige retningslinjer for NAV - En praktisk håndbok Klarspråkprosjekt i NAV - Ny brevstandard NAV, Side 12

13 Gjennomføring av klarspråkprosjektet i NAV 1. Vi tok for oss utvalgte brev Kriterier: Volum og belastning Foreldrepenger Arbeidsavklaringspenger Feilutbetalingsbrev Hjelpetekster i de elektroniske tjenestene Tekster på nav.no Skjemaer? 2. Vi gikk etter smittekilden internt (styringsdokumenter) 3. Vi ville heve kompetansen i hele organisasjonen (e-læring og minikurs) NAV, Side 13

14 Alle må med! Når brukernes behov skal være styrende, må alle som møter brukerne involveres i brevarbeidet og klarspråkarbeidet. NAV kontoret NAV kontaktsenter NAV forvaltning NAV klageinstans NAV innkreving -tjenesteutviklere, webpubliserere NAV, Side 14

15 Klarspråkprosjektets hovedleveranse: ny brevstandard Gjelde for alle stønadsområder Struktur og volum Juridiske minimumskrav Faste innholdselementer Overskrifter og mellomtitler Stil, tone og språk NAV, Side 15

16 Klarspråkprosjektet leveranser til brukerne 14a brev (oppfølgingsvedtaket) - er ute! Foreldrepengebrevene er ute! AAP brevene og tilbakekrevingsbrevene kommer i ny brevløsning Brev fra NAV Internasjonalt tas umiddelbart i bruk Ny brevstandard! Nye muligheter! NAV, Side 16

17 Ny brevstandard nye muligheter og ny taktikk «Ta verstingene» «Ligge som gjedda i sivet» NAV, Side 17

18 Leveranser som kommer i klarspråk Dagpenger i ny selvbetjeningsløsning er ute Forbedring av tekster på Nav.no mye gjort Uførereformen Brev Kampanjenettside Selvbetjeningsløsning med hjelpetekster Pensjonsreformen Brev Nettsider Selvbetjeningsløsning med hjelpetekster NAV, Side 18

19 Drømmen om «brevguiden»: et nytt forvaltningsregime Én brevløsning i NAV Stoppunkter jus (fellesfag) fag kommunikasjon IKT arkiv (dokumentasjon) Arkiv IKT Jus Formidling Fag NAV, Side 19

20 Når og hvordan begeistre internt? Kick off? Små drypp? Kun ved leveranser? frokostmøter, allmøter, quiz, julekalender, dingser NAV, Side 20

21 Brukermedvirkning i klarspråkarbeidet Brede kvantitative undersøkelser Generelt Spesielt Kvalitative undersøkelser Samtaler om språk brev og begreper Brukertester av tekster og brev raskt pr. e-post? Brukertest av nettsider og tjenester (i laboratoriet) Sekundærkilder «hverdagsevaluering» Spørre kontaktsenteret Spørre NAV-kontoret NAV, Side 21

22 nyuføretrygd.no og brev om uføretrygd er testet på brukerorganisasjoner og reelle brukere NAV, Side 22

23 Takk for meg! NAV, Side 23

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Etterevaluering av NAV IKT Basis

Etterevaluering av NAV IKT Basis Steinar Johansen Sigrid Skålnes Etterevaluering av NAV IKT Basis Etterevaluering av NAV IKT Basis Andre publikasjoner fra NIBR: 2013:26 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2013 2013:24 Veier til god

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning

Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Benita Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen 30.06.2012 2 Forord Som en del av Datatilsynets studie av automatiske avgjørelser i offentlig forvaltning,

Detaljer

Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere?

Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere? En kartlegging av valg, organisering og samordning av publikumskanaler i syv innbyggerrettede statlige virksomheter Rapport 2012:12 ISSN 1890-6583

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Del 1: Klarspråk i NAV slik skriver du en god og forståelig tekst Del 2: Tegnsetting og rettskriving Forord: Klart språk så klart

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer