Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti."

Transkript

1 Han stod opp på den tredje dagen etter Skriftene 1. Kor Nr. 1 - Mars årgang VIGRA KYRKJE VALDERØY KYRKJE GODØY BEDEHUSKAPELL GISKE KYRKJE Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti. Salme Alnes Fyr. Foto: Erling Urkedal Gunnhild og Nate Bremer lærer bibelomsetjing i USA Johanna Grimstad Flyktningekonsulent Solveig Rørvik Vevar og kyrkjesongar NRK-bussen Fast gjest på Valderøya

2 Påske Og jula varer helt til påske. Men det er ikke sant, nei det er ikke sant, for der imellom kommer faste. Slik sang vi når vi var små. Og det var i grunnen greit. Så lærte vi noe om en rekkefølge: jul-faste-påske. Alle dager skal ikke være like i året. Likesom det er en fastetid før julen, er det en fastetid før påske. Altså er et noe vi skal forberede oss til, nemlig kristenhetens største og viktigste høytid. Jesu død og oppstandelese er svært godt bevitnet og helt sentral for den kristne troen. Uten påske, ingen kristendom. Det er ved påsken muslimer og jøder tar anstøt. Jøden sier: Men hvor er kongen som skulle opprette det evige fredsrike? Hvor er freden? Den er ikke her. Hvordan skal en korsfestet kunne hjelpe oss? Og Gud er en. Hvordan kan vi da tilbe en som sier han er Guds sønn, ja er Gud? Muslimen sier: Gud kan selvfølgelig ikke la seg korsfeste. Det er blasfemi. I Koranen står det klart at de ikke drepte ham. Allah forandret Jesu utseende slik at han unngikk korsdøden. Siden disiplene flyktet, var de ikke vitner til korsfestelsen. I virkeligheten var det en annen som ble forvekslet med Jesus som ble korsfestet. Derfor er det i Islam heller ingen soning for synd. Også her holder de fast ved at de kristne har forlatt monoteismen. (Troen på en Gud) Men vi holder fast ved at Gud er en, at han viser seg som Fader Sønn og Ånd. At Jesus var Gud og Guds sønn. At Han har åpnet veien til evig liv for oss gjennom at Han døde på korset og sto opp fra graven. For dette vitner Bibelens mange vitner om. Kari Marie Frøysa S L E K T E R S G A N G DØYPTE GISKE KYRKJE Dåpsdag Jenny Elida Alnes Thalberg Frida Giskeødegård Tornes Ian Sevrin Giske Sebastian Skjong Valen GODØY BEDEHUSKAPELL Sara Molnes Karlsen Herman Fjelltun Nordstrand Isak Dybvik Hoel VIGRA KYRKJE Andrea Valderhaug Røssevold Sondre Roald Volsdal Kristine Stokke Anna Kristine Skuggen Linnea Molnes Kvalvåg Maya Birgitte Blindheimsvik Eilif Leander Gjøsund Ellinor Strand Vingen Hedda Støbakk VALDERØY KYRKJE Hanna Merete Arnesen Vang Irma Amalie Teistedal India Sofie Slettestøl Brevik Yvonne Bjerknes Wiik Benjamin Brynestad HISØY KYRKJE Bettina Runde Knutsen VIGDE GISKE KYRKJE Berit Nikoline Bakken og Åge Nils Roald Benjamin Brynestad vart fødd 11. januar og blei døypt i Valderøy Kyrkje den 4. mars. Stolte foreldre er Lisa-Mari og Kai Henrik Brynestad. DØDE GISKE KYRKJE Født Gravferd Konrad Karl Giskeødegård Nelly Aslaug Giske VIGRA KYRKJE Gunnar Magne Larsen Gunvor Kirsti Roald Jarle Lars Synnes Solveig Margrethe Løvik Mary Oddveig Roald Bjarne John Roald Kirsten Jenny Øie Remme VALDERØY KYRKJE Ole Ingemund Nordstrand Henninge Valderhaug Sverre Farstad Herdis Johanne Lervik KYRKJEBLAD FOR GISKE Kyrkjekontoret Rådhuset, 6050 Valderøy Kari Marie Frøysa, redaktør Berit Johansen Randi Oltedal Lars-Ståle Giskeødegård Erling Urkedal Ansvarleg utgivar: Giske fellesråd Redaktør heimeside: Arne Klykken E-post: Annonseansvarleg og kasserar: Olav Godø Frivillig kontingent: kr. 100,- pr. år Bank: Post: Trykk: Unitrykk as, 6022 Ålesund 2 Kyrkjebladet - Mars 2007

3 Sareptas krukke; Paulus Paulus opplevde ganske mykje i løpet av si karriere. Han begynte med å forfølgje dei kristne, men møtte Jesus og forandra seg fullstendig. Han gjekk frå forfølgjar til forteljar, frå mishandlar til misjonær. At Paulus blei steina sjølv også, er det kanskje ikkje alle som har fått med seg for det blir berre så vidt nemnt. Men det kom jødar dit frå Antiokia og Ikonium. Dei fekk overtala folket så dei steina Paulus og drog han utanfor byen, då dei meinte at han var død. Men då læresveinane samla seg om han, reiste han seg og gjekk inn i byen. Dagen etter drog han av stad til Derbe, saman med Barnabas. (Apg. 14,19-20) Dei steina han, meinte han var død han røyste seg opp igjen og dagen etter gjekk han til neste by. Som om det skulle vere noko som skjedde kvar dag. Hadde det vore opp til redaktørane i VG eller Se og Hør, for eksempel, hadde garantert heile Apostelgjerningane handla om det her og kanskje to-tre andre dramatiske ting. Men nei da det er nesten som om dei spolar forbi. Sorry, vi har viktigare ting å fortelje om. Han overlevde og gjekk vidare nok om det! Dagen etter drog han til Derbe. I nokre heilt få linje står det om då Paulus blei steina. Og overlevde. Og gjekk vidare dagen etterpå. Nokre heilt få linjer Påska handlar om Jesu liding, død og oppstode. Og der får vi ganske mange fleire detaljar. Vi får følgje Jesus gjennom heile den siste dagen, vi får følgje vennane hans den tida han var borte og vi får vite ganske så mykje om kva som skjedde etter at han stod opp igjen også. Jesus var det viktigaste for Paulus for 2000 år sidan. Og Jesus bør vere det viktigaste for meg og deg i dag. Og om vi har blikket festa på Han, er ikkje det så farlig med ein stein her og ein stein der. Då kan kanskje vi også klare å spole forbi alle dei uviktige tinga i liva våre og gjere oss klare til å røyse oss opp igjen og gå vidare. Og då går vi ikkje åleine! Nils-Ove Støbakk Bibelen på nye språk Gunnhild og Nate lærer bibelomsetjing i USA. Howdy! Etter å ha budd eit halvt år heime på Valderøya var det tid for å pakke koffertane igjen. Denne gongen gjekk turen til Texas i USA. Det var ei heil kinareise å komme seg dit. Reisa byrja med 10 timar på nattbussen til Oslo, deretter med fly til Washington DC via London. Etter ei veke hjå Nate si familie i Virginia hadde vi ein 20 timers lang køyretur med mellomstopp i Memphis i Tennesee. Den tunglasta bilen holdt ut og vi kom fram til Dallas i Texas 4.januar. Her skal vi vere i eit år. Skulen Skulen vi går på er ein privat høgskule og heiter The Graduate Institute of Applied Linguistics (GIAL). Det er om lag 40 studenter i klassa vår og utanom Gunnhild, og Fredag frå Nigeria, er alle amerikanske. Skulen er ein del av eit senter som arbeider med språkforskning, alfabetisering og omsetjing. Faget Faget som vi skal studere heiter praktisk anvendt lingvistikk og har mange ulike delemne som t.d fonetikk, gramatikk og språklæring. Dei fleste som studerer her har planer om å arbeide innanfor språkforsking og omsetjing. Vi er med i ein organisasjon som heiter Wycliffe Bibeloversettere og vi håper å kunne vere involvert i bibelomsetjing etter dette studieåret. Då kjem vi til å bu og arbeide i eit land der dei har minoritetsspråk som ikkje har bibelen tilgjengeleg på morsmålet sitt. Dallas Sjølv om vi bruker mykje tid på lekser så har vi tid til andre ting. Vi bur rett utanfor Dallas og der er det mykje spennande å oppleve. Til dømes er det parkar i området ikring oss med fine naturstiar som ein kan gå tur på. Ikkje heilt det samme som å gå tur i Giske kommune men likevel betre enn asfalten i nabolaget. Men ein må sjå seg om, her finst både giftige slanger, edderkopper og skorpioner. For ikkje å snakke om gaupa som vi såg spor etter Vi har vore på skulen i snart to veker no og vi vonar å kunne fortelle meir om livet her ettersom tida går. Helsing frå Gunnhild og Nate Bremer i Texas. GISKE PRESTEGJELD Kyrkjekontoret, Rådhuset, 6050 Valderøy Kontortid: Tysdag - fredag...kl Telefon: E-post: Sokneprest Kjetil Frøysa E-post: Kapellan Reidar Standal Soknediakon Berit Johansen Sekretær Vigdis L. Paulsen Kyrkjeverje Turid Urkedal Valderhaug E-post: Heimeside: Telefaks Giske kommune Bustadtelefonar: Sokneprest Kjetil Frøysa Mobiltelefon Kapellan Reidar Standal Mobiltelefon Soknediakon Berit Johansen Organist på Valderøy og Vigra: Richard Powell Mobiltelefon E-post: Organist på Giske og Godøy: Runa Godø Sæther Mobiltelefon E-post: Sekretær Vigdis L. Paulsen Kyrkjeverje Turid Urkedal Valderhaug Mobiltelefon VALDERØY SOKN Valderøy kyrkje Kyrkjetenar/klokkar Britt Nordstrand Soknerådsleiar Mette Rørvik Valderhaug E-post: Valderøy VIGRA SOKN Vigra kyrkje Klokkar Torill Hildre Kyrkjetenar Håvard Bjørnelv Pettersen Soknerådsleiar Asbjørn Røsvik E-post: Reset, 6040 Vigra GISKE KYRKJELYD I GISKE SOKN Giske kyrkje Kyrkjetenar/klokkar Inger M. Godø Soknerådsleiar Arnfinn Rune Giske Giske GODØY KYRKJELYD I GODØY SOKN Kyrkjetenar/klokkar Soknerådsleiar Arnfinn Rune Giske Giske Kyrkjebladet - Mars

4 4 Misjonsprosjekt Valderøy menighet Hjelp til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn i Nepal. Beløp for å drive prosjektet ett år: kr Senteret Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) driver 3 daghjem der det gis omsorg og opptrening til denne sårbare gruppen av barn. Prosjektet inkluderer lønn til norsk ergoterapeut, Alice Kristin Holmen, fra Valderøy/Ørskog. Hun gikk i 2006 går inn i ABBS s team for å bidra med opplæring til barna, deres foreldre og staben ved dagsentrene. Alice Kristin Holmen jobber mest på dagsentrene til ABBS. Hun har brukt tiden til å bli kjent med barna, de ansatte, foreldre og ser på hvordan sentrene blir drevet. De ansatte gjør en fabelaktig jobb, og mange av barna har hatt stor utvikling etter at de kom til ABBS. Her får de stimulering på mange plan, og får endelig muligheten til å utvikle seg og utforske verden utenfor hjemmet. MISJONSPROSJEKT VIGRA MENIGHET Grunnskole for indianerbarn i Ecuador. BELØP FOR Å DRIVE PRO- SJEKTET ET ÅR: kr Prosjektet omfatter støtte til nytt skolebygg og videreutdanning av lærere. Skolens hovedfokus er å ta vare på lokal kultur og språk, og å bygge en god skole på kristent, evangelisk fundament. Misjonshelsing frå Alice Holmen Hei alle sammen! Det er med glede i hjertet eg har fått beskjed om at Valderøy kirke har bestemt seg for å ha misjonsprosjekt til inntekt for Normisjon sitt arbeid i Nepal. Og ekstra stas for ein gamal Øy-buar at det eksakte prosjektet dåkke vil satse på er det eg arbeider med, nemlig funksjonshemma born. Eg hadde mine første 7 leveår i byggefeltet på Sjong, og har framleis mange gode minner frå tida der, leik med venner i nabolaget osv. Eg har jo framleis nær slekt både på Valderøy og Giske, så eg er alltid på besøk ute på øyane når eg er heime på sunnmørsferie. Då eg var 7 år flytta vi til Skodje, men etter videregåande skule har eg budd andre stadar i landet for utdanning og arbeid. I mars 2006 reiste eg ut som Normisjon sin utsending til Nepal. Her i hovedstaden Kathmandu trives eg veldig veldig godt og gler meg over folk og land som eg får bli kjent med her. Arbeidsdagane er givande og fyllast med mykje glede og positive opplevingar. Eg er engasjert i arbeid ved dagsenter for funksjonshemma born samt arbeid på nokre sjukehus i ulike fjellandsbyar. Eg gleder meg over å få bruke ergoterapifaget her ute, og hovedmålet er å formidle ergoterpifaget til ansatte både Skoleprosjekt i Tambo i Ecuador Mishuk Kawasay, som betyr nytt liv, er en skole for Quichua-indianere i byen Tambo i Canjarprovinsen. Normisjon, tidligere Santalmisjon, har i over 20 år drevet misjonsarbeid og bistandsprosjekter blant indianere her. Satsningsområdene har vært jordbruk, miljø, helse og utdanning. Mye gammel indianerkultur har gått tapt her som følge av økonomiske og sosiale problemer. Det er høy arbeidsløshet og stor fraflytting. Å få indianerne integrert i samfunnet uten at de mister sin kultur og identitet er en stor utfordring. Skolegang for barna er en viktig del av integreringsprosessen. Skolen startet i 1995 da evangeliske indianere opplevde at barna deres fikk dårlig behandling på katolske skoler. Skolen gir grunnutdanning til og med 8. klasse. Prosjektet bidrar til å utvide ungdomstrinnet med ytterligere 70 plasser, ferdigstilling av uteområde, møbler og utstyr til klasserom, kjøkken og spisesal, opplæring og motivering av lærere. For å bedre vannforsyningene trenger de en brønn og elektrisk pumpe. For å bedre økonomien skal det opprettes et håndverksenter for ungdom. ved dagsentera og nokre av sjukehusa. Dette arbeidet vil nok ta tid, men det er godt å kjenne at eg no endelig er i gang med dette. Så vil eg med dette takke for all støtte dåkke kjem til å bidra med til prosjektet her i Nepal i framtida. Takk for at dåkke ser viktigheten i arbeidet som drivast her, og takk for oppmuntringa det er at dåkke satsar på dette! Guds fred over kvar enkelt i menigheten og Guds velsigning over arbeidet dåkke driv i kirka for folket der ute på øyane. Beste helsing frå Alice Kristin Holmen. E-post: Ei solskinnshistorie frå Nepal. Historia om Abisek 7 år, eitt av barna på eitt av dagsentera eg jobber på. Abisek kom til ABBS for ca fire år siden. Han hadde ingen balanse og ingen mobilitet eller funksjon i hender eller føtter. Han gav ingen respons når andre snakka med han. Mykje har endra seg sidan den gong. I dag sit Abisek på gulvet uten støtte, han kan krabbe og bruke hendene til leik, skriving og mykje meir. Han pusler puslespill, les og skriv alfabetet og snakker. Han forstår det andre snakker med han om og gir relevante svar. Det er vel slikt vi kan kalle ei skikkelig solskinnshistorie!? Alice Holmen Frå skoleprosjektet i Tambo i Equador. Foto: Normisjon Kyrkjebladet - Mars 2007

5 Vevar og kyrkjesongar Solveig Rørvik, 85 år Ein fin vinterdag i februar er eg på besøk hjå Solveig Rørvik heime i stova hennar. Her står vevstolen framme, og det er varmt og godt. Vi set oss ned med ein kaffikopp og slår av ein prat. Før jul fylte Solveig 85 år og fekk feira saman med storfamilien. Ho er slektskjær og set stor pris på å samlast med sine. På loftet bur sonesonen med familie, og ho Tora, veslejenta er stadig nede og besøker oldemora. Det er godt at generasjonane kan omgåast slik syns Solveig Ho fortel at storfamilien har tradisjon for å møtast heime i stova hjå henne på nyttårsaftan, noko ho synes er stor stas. Når du sete deg ne føre bli du fort gammalje Solveig Rørvik Vevkjerring gjennom 25 år. I vevstolen har ho ståande 25 meter renning til å veve forklede til Vigrabunaden. Då ho vart ferdig med siste renninga på 30 meter sist haust, meinte ho bestemt at det var den siste renninga med forklevev. Men så fekk ho hjelp av Marte, dottera, til å sette opp ei ny. Ho vil ikkje love seg bort til nye veveoppdrag lenger. No sei ej berre at ej får sjå ka ej greie. Det kan hende at dottera eller svigerdottera kan ta over når ho ikkje greier meir. Men endå går skyttelen, og fint forklestoff blir skapt, litt kvar dag. Som avveksling strikkar ho åt oldebønnjå. Solveig fortel at det var dottera Bergljot som kom i gang med forklevevinga, etter at ho hadde gått og lært vev på husflidsskule. Men så drog ho til Molde og byrja ved Teatret Vårt. Då tok mor sjøl over vevinga, og har sidan halde på i vel 25 år. Tråden har ho fått farga i rette fargane gjennom husfliden. Når stoffet er ferdig vove med stripemønster, sender ho det til påteikning. Ho har også sydd mange par selar til mannsbunaden etter modell frå eit par som vart funne i Eirikgarden på Gjøsund. Også hoseband har ho vove. I tillegg begynte ho å sy bunadsskjorte etter ei gammal som vart funne i Olagarden. Ho må alltid ha noke i hendene å halde på med. Men ho sit ikkje berre på vevkrakken eller i godstolen og strikkar eller broderer. Lang karriere som korsongar. Solveig begynte å synge i kor allereie som 9- åring, då han Olaf Roald starta barnekor på Roald. Sidan var ho aktivt med i husmorkoret og dubbelkvartetten. Ho var også medlem av de syngende husmødre. Dei var 4 damer, med Magnar, broren på trekkspel. Sidan var ho med i blandakoret med Karl Blindheim som dirigent. Til å begynne med song ho sopran, men gjekk etter kvart over på alten. Idag er ho med i kyrkjekoret Laudamus. Å ver med i Laudamus e alle tiders. Det bli tungt den dagen ej ikkje greie å ver med der lenger-, men då vil ej høyre på! Ho likar godt å vere på øvingane og synge og få treffe folk. Til øvingane får ho køyre med Marte, og er takksam for det. Ho er også glad i å vere i kyrkja på gudsteneste, høyre preika. Når ho ikkje er i kyrkja med koret, høyrer ho preika på radioen. Og så likar ho så godt kyrkjeorgel. Han Richard e no so flink å spele Eg har fått det musikalske i voggegåve fortel ho. Ragnvald Roald, morbror, var organist i Borgund. Det har alltid vore musikk og song i familien. Ej e sånn som aldri he fått nok av song, ej, og no syng ej åt oldebønnjå. Til sist kjem Solveig med følgjande programerklæring: Ej fortsete så lengje haudet stend opp. He kje vet til å halde opp med verken songen eller vevinga. Randi O. Oltedal Vellukka radiogudstenester Ifjor fekk Valderøy kyrkjelyd nå ut til endå fleire med den gode bodskapen. Heile 4 gonger blei gudstenesta sendt direkte på radiokanalen NRK P1. Sokneprest Kjetil Frøysa har fått gode tilbakemeldingar frå fleire stader i landet på kyrkjelydssangen, sang med barna, barnekor og preika. Gudstenestene har vore prega av god planlegging og dette gjorde radiosendingane svært vellukka. NRK-bussen har vore ein flittig gjest ved Valderøy kyrkje det siste året. Carlo Curley t.v. og vår eigen Richard Powell var blide og fornøgde etter den flotte konserten i Valderøy kyrkje. Carlo Curley er en internasjonalt kjent organist som har holdt konserter over hele verden. Fra Carnegie Hall og Den Hvite Hus til Tokyo, Moskva og London har han fått mange lovord for sine konserter. Men på en kald januarkveld hadde han funnet veien til Valderøy kyrkje. Der gledet han et stort publikum med et program av både kjente og ukjente orgelperler. Hele programmet ble NRK-teknikarane i bussen på 2. juledag var Arnt Egil Nordlien og Hilde Tosterud. Flott konsert med Carlo Curley framført helt uten noter, og med interessant og humoristiske kommentarer fra Carlo mellom stykkene. Konserten varte en halvannen time, med pause for kaffe i kyrkjekjellaren der Carlo signerte CD som han har spilte inn tidligere. Til slutt var det stående applause og smilende ansikter etter en sjelden og berikende opplevelse. Richard Powell Kyrkjebladet - Mars

6 Konfirmasjon 2007 Fotballkamp mellom konfirmantane og eit forsterka sokneråd er fast tradisjon på Valderøya. Her ser alle like blide ut sjølv om soknerådet tapte klart i årets prestisjetunge kamp. Konfirmasjon Valderøya 6. mai Kl Camilla Arntsen Trine Urkedal Flåthe Thomas Fjørtoft Marte-Kristin Sjånes Brunvoll Martine Elise Farstad Jens Peter Fylling Ann Helen Rekdal Godheim Tore Hole Oksnes Nicole Drabløs Parra Mathias Mauren Richardsen Jørn Ove Rindal Patrick Rødal Roaldsand Joachim Pedersen Skjong Karoline Natvik Skjong Stig Harald Skjong Thomas Jamal Skjong Jonas Sæther Ulvatne Jenny Skjeret Valderhaug Thomas Larsen Vikås Sokneprest Kjetil Frøysa og konfirmantane Renate Elvenes og Emma Nordstrand gleder seg til 6. mai. Kl Arne Johann Digernes Georg Farstad Dyb Henrik Dyb Malin Skjong Dyb Renate Rørvik Elvenes Victor Enrico Helland Fauske Elise Flåen Elise Karoline Iversen Frostad Ingeborg Hovde Grimstad Ole Jonny Honningsvåg Eila Bonkowski McBain Jonathan Mulelid Andreas Michael Nordstrand Bernt-Michael Nordstrand Emma Sathiyamoorthy Nordstrand Maria Løvik Roaldsnes Espen Rørvik Eilin Skjong Laxaa Jakob Lade Stenvaag Ragnhild Sørhagen Sylvia Turbekkmo Espen Valderhaug Karoline Thu Valderhaug Theresa Karin Vik Konfirmasjon Giske kyrkje 6. mai Stephanie Denise Johanna Brungot Johanne Giskeødegård Ole Espen Giske Karoline Kalvø Tone-Lise Kalvø Oline Nordstrand Audrey Eilin Ord Konfirmasjon Vigra 29. april Haakon Olav Rørvik Blindheim Jon Einar Roald Blindheim Malin Blindheimsvik Eli Fjærli Karoline Furnes Sofie Rebekka Høybakk Charlotte Ulla Jørgensen Anne Sofie Blindheim Kirkevåg Anders Blindheim Lausund Andreas Megrund Marte Molnes Tom Alexander Klepp Molnes Silje Mari Nilsen Synnøve Palma Rabbevåg Andrea Kristine Roald Odin-Omar Sakarias Roald Petter Ludvik Synnes Roald Martine Isene Røsvik Henrik Synnes Johan Olav Røsvik Synnes Bjørn Erik Sætre Alida Lisell Roaldsand Vartdal Frå konfirmantleiren på Orreneset for Giske-, Godøyog Vigrakonfirmantene. Konfirmasjon Godøy kapell 13. mai Fride Winsents Alnes Karoline Dybvik Antonsen Simon Lennart Austnes Charlotte Dyb-Sandnes Nikolai Holmen Dyb Tonje Dyb Sandra Godø Eilertsen Stig-Rune Erstad Aleksander Synnes Godø Emma Dorthea Godø Harry Ingvald Godø Terese Hansen Thea Alnes Juelsen Emilie Knardal Lovise Nyvoll Kaisa Sandanger Solveig Stenerud Marie Ljøen Strandkleiv Marcus Olai Volle 6 Kyrkjebladet - Mars 2007

7 Dei verkelege heltane Fasteaksjonen 2007 FORGLEMMEGEI Du må ikkje gløyme! Mange menneske lever i kriser verda overser. Dei har rett til å bli sett! Medan vi lever i eit privilegert tilvære i verdas rikaste land, strevar andre for å kunne halde seg og sine i live. Dei lever i kriser som ikkje er spektakulære nok dei er ikkje nyheiter, eller dei er for langt borte til at dei blir ein del av vårt medvit i rike Noreg. Dette er ei bøn til deg om ikkje å gløyme. For menneska som lever i desse oversette krisene treng at vi ikkje gløymer. Dei har rett til å bli sett. Bak dei såkalla løynde krisene gøymer det seg mange lagnader som av ulike årsaker lir i det stille. Dei når aldri lenger inn i medvitet vårt enn som tørre tal i statistikkane. Med ryggsekkane fulle av medisinar og førstehjelpsutstyr risikerer Tha Thi Paw og Saw Romel livet for å hjelpe landsmennene sine i Burma. Det er ein farleg jobb, men nokon må gjera han, seier dei to. Snart 60 år med blodig borgarkrig har fråteke hundretusenar av burmesarar dei mest grunnleggjande rettane deira, og helsetenester finst så godt som ikkje. Anten ein skal føde barn, får malaria eller treng livreddande førstehjelp etter å ha tråkka på landminer. Men frå basen sin rett over grensa til Thailand opererer Back Packer Health Team - ei gruppe unge menneske som kvar einaste veke, året rundt, oppsøkjer landsbyar langt inne i Burma. Dei har ryggsekkene sine fylte opp av vaksinar, medisinar og medisinsk utstyr. - Det er mangel på omtrent alt i Burma, og landsbybuarane får ikkje hjelp. Overalt møter vi folk som er feilernærte, folk med akutt diarè, folk med malaria og folk med avrivne kroppsdelar etter møte med landminer. Dette er ein farleg jobb, det er ingen tvil om det. Men nokon må gjera det, seier Tha Thi Paw. For å nå landsbyar og pasientar må ungdomane ofte gå i dagevis gjennom den tette jungelen. Overalt risikerer dei å tråkke på landminer. Eller tungt væpna regjeringssoldatar. For ikkje lenge sidan miste ein av dei andre i teamet begge beina etter å ha tråkka på ei mine. - Mange har mista livet i felten. Dei har gjort sitt. No er det opp til oss å fortsetja jobben, seier Tha Thi og Saw. Og vedgår at dei sjølve også er redde for miner og soldatar. - Men vi må halde fram, og håpe at vi er heldige, seier dei to. Sjølv om situasjonen i Burma i dag er verre enn på mange år, tviheldt dei to helsearbeidarane på trua om ei betre framtid. - Det ser mørkt ut, men vi må tru på forandring. Burmas ungdom må kjempe for demokratiet, og verda må gjera alt for å stanse den burmesiske regjeringas brot på menneskerettane. Den dagen det skjer, er det håp, avsluttar dei to. Mange menneske lever i kriser som verda overser. Kirkens Nødhjelp støttar heltane med ryggsekk - fordi Tha Thi og Saw fortener å bli sett. Konfirmantane stiller igjen opp for Fasteaksjonen! Ta vel imot dei den 27. mars! Synes 6040 Vigra Tlf Ja til rein energi! 6055 Godøy Tlf Fax Harvald Finans AS Kongensgt Ålesund Tlf.: Kyrkjebladet - Mars

8 Muntert minne! Ei lita historie Rundt konfirmasjonsalderen var vi fleire på Godøya som vart inkludert i eit flott miljø der frikyrkja på Sula og Ålesund var sentral. Spesielt Sula frikirke var flinke å sjå til andre bygdelag. Frikirka i Sula/Ålesund hadde ein leirstad dei nytta på Lesja, Hole gard. Påska var ei høgtid der det var attraktiv for oss unge å delta på leir på den staden. Ei påske eg spesielt hugsar, er då eg og broderen skulle reise til Hole gard, vi skulle få skyss med privatbil denne gongen, vanlegvis var det med buss. Vi reiste tidleg morgon denne dagen og kom til Hole gard tidleg ettermiddag, men innkvarteringa skulle ikkje skje før om kvelden, så vi hadde god tid, vi var svoltne, så vi fikk skyss vidare til Dombås. Der åt vi ein god middag, vi vart hovmodig og sa til sjåføren at han kunne berre dra vidare, det var nå bare ein kort spasertur tilbake til Lesja. Det skulle vi få angre på, eg i skisko og broderen med lakksko, snø og kaldt. Vi gjekk, hadde kirkespiret på Lesja som siktemål, prøvde å haike, håpte på at ein buss skulle kome, men det var ingen som forbarma seg over oss. Kvar halvtime bytte vi sko for skiskoene var gode og varme i motsetning til lakksko. Eg huskar ikkje kor lenge vi gjekk, det er langt frå Dombås til Lesja, men då vi hadde 100m igjen til Hole gard, stoppa ein bil og ville gi oss haik, det var til og med ein vi kjente. Då takka vi nei, til med eit smil, men tårene var ikkje langt borte. Vi kom til Hole gard meir svoltne og frosne enn vi var før vi drog derifra. Elles hadde vi eit flott opphald, fin leirstad, nydeleg skiføre og ikkje minst flinke leiarar som gjorde oppholdet veldig bra. Utfordrar Ståle Godø til å fortelje om eit muntert minne. Helsing Knut Støbakk INTERVJU MED FLYKTNINGEKONSULENTEN I GISKE: JOANNA GRIMSTAD Integrering av flyktningar i lokalsamfunnet vårt I møtet med menneske frå andre kulturar er det alltid noko nytt å lære og nye måtar å sjå ting på, Joanna Grimstad oanna Grimstad har i vel to år hatt sitt daglege arbeid blant flyktningane som har fått bustad i vår kommune. Sjøl er ho polsk, gift med ein nordmann og busett i Giske kommune. Korleis opplever du arbeidet ditt med å busette og integrere flyktningar her i Giske? Det er ein omfattande jobb å få flyktningar integrert i nærmiljøet. Eg kan ikkje greie mykje åleine. Eg er avhengig av samarbeid med ulike instanser og organisasjoner, som offentlege kontor, helsestasjonen, vaksenopplæringa, Røde kors, frivilligsentralen og ikkje minst frivillige lag og organisasjonar og folk i nærmiljøet. Kva er prosessen frå dei kjem og kva rolle spelar du i dette? Når dei kjem inn i landet har dei status som asylsøkjarar og hamnar gjerne i eit asylmottak, fram til saka deira blir handsama i Utlendingsdirektoratet. Då får dei enten status som flyktningar eller blir utviste. Mi rolle begynner når nokon av dei som har fått flyktningestatus kjem for å busette seg her i Giske, og skal bli integrert i vårt lokalsamfunn. Eg har då ansvar for å følge opp og hjelpe dei med dei rettar, plikter og muligheter dei har som flyktningar. Flyktningane forpliktar seg på å delta i eit introduksjonsprogram over 2 år. Når introduksjonsprogrammet er over, har dei rett på ei viss oppfølging i 5 år. Etter tre år kan dei velge sjøl kvar dei ynskjer å bu, men flytter dei frå vertskommuna si før det, misser dei rettane sine. Målet er at dei etter denne perioden skal klare seg på eiga hand. Etter 7 år kan dei søke om statsborgarskap. Spesielle sider ved arbeidet ditt som inspirerer? Ja, det er mange. Det er alltid nye utfordringer og eg synes det er veldig spennande å møte og bli kjent med nye menneske. I møtet med mennesker fra andre kulturar er det alltid noko nytt å lære og nye måtar å sjå ting på. Det er veldig kjekt når integreringa blir vellukka, og folk finn seg vel til rette i lokalsamfunnet dei har valgt å bu i Kva er vanskeleg/tungt i arbeidet ditt? Det vanskelegaste er det som hindrar at inkludering og integrering skjer. Det er mykje skepsis hos en del lokale folk. Det medfører for eksempel at det kan vere vanskeleg å få leige husvære til flyktningar. Generelt har vi vel lett for å ta på briller som forenklar og sorterer menneske i båser, og dette slår også ut overfor innvandrarar som har ein anna religion eller kulturbakgrunn enn vår eigen. Her i Giske har det gått veldig bra med dei som er familier og/eller er kristne. Det ser ut til å hjelpe at noko er felles/likt. Det er generelt vanskelegare med dei einslege som kjem. Dei som har ein annan religiøs bakgrunn enn det som er vanlig her, f. eks. katolikkar og muslimar, treng også lenger tid før dei får innpass. Kva vil det seie å bli integrert? Det er å bli innlemma og deltakarar i samfunnet, med like rettar, plikter og muligheter, men uten å presse alle til å bli like. Det krev toleranse og respekt fra alle parter. Alle har sin bagasje eller historie med seg når dei kjem og treng samfunnet sin beskyttelse og hjelp. Vi må gi kvarandre tid, så det blir vellukka. Kva er ei vellukka integrering? Når alle partar gjensidig tar ansvar og gir kvarandre frihet, slik at vi kan bu og fungere godt i lag. Ein viktig føresetnad er at ein forstår kvarandre. Difor er språkopplæringa og samfunnskunnskap så viktig. Men også at vi prøver å lære noko om deira bakgrunn og kultur. Informasjon er nøkkelen til kommunikasjon og et grunnlag for vellukka integrering. Her har vi alle eit ansvar. Ein flyktningkonsulent si ønskeliste? Større åpenhet for menneske fra andre kulturer og enda større vilje til å bli kjent. Kva kan vi som bur her frå før bidra med? Å, det er masse. Innvandrarkvinner eg har kontakt med ønsker å lære norsk handarbeid, f.eks. saumtradisjon, og å tilberede fiskemat og andre retter på norsk vis. Dessuten har dei mange spennande ting som dei kan og som dei gjerne vil lære bort. Så det er berre å komme i gang med treff, enten i nabolaget, eller i klubben, foreninga/laget/kyrkja. Unge menn og gutar ønsker kontakt med sportsmiljøa. Behovet er stort. Her finst også ei ordning, der ein gir 1-2 timar ein gong i veka gjennom eit år til ein flyktning som ønskjer å bli guida inn i lokalmiljøet. Ta kontakt med meg, enten her på kontoret eller på telefon. For meir informasjon kan du også gå inn på Giske kommune sine heimesider, under flyktning. Kva rolle bør kyrkja ha? Vere ein arena for dialog, ein møteplass. Randi O. Oltedal 8 Kyrkjebladet - Mars 2007

9 Vigra Rekneskapskontor AS Postboks 6, 6059 Vigra Tel.: / Fax: E-post: Hjemmeside: Autorisert regnskapsførerselskap Medlem NARF Trollhaugen 6050 Valderøy/ Flatholmen 6002 Ålesund Marine konsulenter elektro/automasjon/ mekanisk lagerhotell/kontorer til leie. E-post: Tlf.: / Valderøy Regnskapskontor AS Øysenteret 6050 Valderøy Tlf.: INSTALLATØR PERRY REMMEN AS ELEKTRISK INSTALLASJON Enhver leders dilemma! Jeg drukner i data! Jeg tørster etter informasjon! Kvalitet gir trygghet! BYGGKJØP Roald Sverre Roald AS, 6040 Vigra Tlf Fax Spar regelmessig med SPAREAVTALE Du merker lite til den løpende sparingen, men du vil bli overrasket over hvor fort pengene vokser! GODØY - TLF.: Mobiltlf.: Ta kontakt med oss når du har behov for rørlegger VEDLIKEHOLD AV BYGG SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV BYGG OG EIENDOMMER Telefon: E-post: Internettadresse: VALDERØY TLF MOBIL FAX LEIKER - BARNEVOGNER BRIO-butikken i Giske kommune Kyrkjebladet - Mars

10 EN SIKKER RØRFORBINDELSE BRUK VALDERØY - TLF (18) * VARME- OG SANITÆR- ANLEGG, INDUSTRI * NYANLEGG REHABILITERING * FORRETNING UTSTILLING MEDLEM AV NORGES STØRSTE RØRLEGGERKJEDE POST - TIPPING Kristelig litteratur, plater, kassettar, lys, serviettar STOR UTVAL I GAVER SKAREGT. 2 - ÅLESUND - TLF VALDERØY - TLF Malervarer, Tapeter, Gulvbelegg, Limer og Belysning ATLANTIC GODØY A/S FISKETILVIRKNING 6055 GODØY Tlf.: Fax: Optimar Giske AS Sætra 6050 Valderøy Tlf.: Kongensgate 20, 6002 Ålesund 10 Kyrkjebladet - Mars 2007

11 Gudstjenesteliste Velkomen til kyrkje 4. SUNDAG I FASTE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: Andre Sjåvåg Takkoffer til Det Norske Bibelselskap. GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Institutt for sjelsorg. Onsdag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Norsk Gideon. Skriftemål MARIA BODSKAPSDAG Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til NLM. Samarb. NLM VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til YA-koret. YA-koret tek del Onsdag VIGRA KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Torsdag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA Fredag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA PALMESUNDAG Søndag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. SKJÆRTORSDAG Torsdag GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kyrkjelydens misjonsprosjekt. VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Navigatørene. LANGFREDAG Fredag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA PÅSKEAFTAN Lørdag GISKE KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA VIGRA KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL PÅSKEDAG Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Godøy Indremisjon. Samarb. Godøy Indremisjon VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Den Norske Israelsmisjon. Laudamus tek del2. PÅSKEDAG Mandag GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: 1. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). 2. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til KFUM/KFUK. Bønevandring Onsdag VIGRA KYRKJE. kl Liturg: HALLVARD ROALD NORD- STRAND. Takkoffer til Kristen Idrettskontakt-KRIK. Søndag SUNDAG ETTER PÅSKE VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: HALLVARD ROALD NORD- STRAND. SIGNALEN. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. GODØY KAPELL. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Redd Barna. Tirsdag GISKE KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Redd Barna. ROALD SØNDAGSK. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kirkens Fengselsarbeid. VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kirkens Familievern. 4. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. 5. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. 17. MAI Torsdag VIGRA KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Sjømannskirken. VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. GISKE KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Sjømannskirken. GODØY KAPELL. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Sjømannskirken. 6. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Normisj. helsearb. i Nepal. PINSEDAG Søndag GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Misjonsprosjekt. Laudamus tek del 2. PINSEDAG Mandag ALNES. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. TREEININGSSUNDAG Søndag GODØY-UTMARKA. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Godøy søndagsskule. VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Misjonsprosjekt Strømmestiftelsen. 2. SUNDAG ETTER PINSE Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: vikar. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Hellarstova Gjestegaard Postboks Valderøy Åpningstid: Man-fre Lør Velkommen innom for en hyggelig handel! Kyrkjebladet - Mars

12 Returadresse: Kyrkjebladet, Rådhuset, 6050 Valderøy. Påskegudstenestene sin bibelske bakgrunn Påskegudstenestene i Giske prestegjeld skal hjelpe oss til å gjennomleve påskedramaet slik det er oss overlevert. Vi har derfor arbeidd for å skape ulike gudstenester som er prega av dei ulike dagane sine tema og stemningar. Mange er det som har funne rikdomen i påskefeiringa i kyrkjene våre. Her er litt å tygge på som kanskje kan hjelpe til å trenge endå lenger inn i påska sine djupner og høgder. Vi minner også i år om at Guds hus er for alle menneske - og for alle aldrar. PALMESØNDAG Jesus rid inn i Jerusalem på eselfolen. Kong Salomo reid til si kroning på ein eselfole. Han skulle ikkje vere krigarkonge som David, far sin. Han skulle bygge freden og tempelet i Jerusalem. Det var også profetert at Messias skulle kome ridande audmjukt...på den unge eselfolen (Sak 9,9) og binde sitt esel i vintreet (1.Mos 49,11). Og folket ropte sitt hosianna og hylla han som Davids son og Israels konge, medan dei strødde kleda sine på vegen og vifta med palmegreiner. Palmegreiner er teikn på fridom og på siger. SKJÆRTORSDAG Jesus feirar påskemåltid med læreisveinane, innstiftar nattverden og kjempar i Getsemanehagen. Skjærtorsdag - skir-torsdag - reinsingstorsdag. Denne kvelden vaska Jesus læresveinane i det ytre - gjennom fotvaskinga - og i det indre ved å gi dei sin lekam og sitt blod til forlating for syndene. Alt dette i ramma av eit jødisk påskemåltid som dei feira til minne om utfriinga frå treldomen i Egypt. Der vart dei redda ved å slakte påskelammet og stryke blod på dørstolpane og dørbjelkane i huset dei bodde i. Når eg ser blodet, vil eg fara framom. Ikkje noko øydande slag skal råka dykk når eg slår Egypt (2.Mos 12). Det hebraiske ordet, som er omsett med fara framom, er pesach som har gjeve namnet til heile høgtida. Frå dette ordet har vi fått vårt ord påske som altså betyr å gå forbi. LANGFREDAG Jesus vert teken til fange, vert dømd til døden og krossfest. Både Jesus og dei første kristne fortel at Gud føreåt hadde late alle profetane forkynna, at hans Messias skulle lida (Apgj 3,18; Luk 24,25). Når Jesus på krossen ropar Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg? siterer han Salme 22 som også fortel at valdsmenn gjennomborar mine hender og føter og skifter kleda mine mellom seg og kastar lodd om kappa mi. Profeten Jesaia forkynner sju hundre år før krossfestinga : Han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom (Jes 53,5). Her er vi ved sentrum i vår tru: Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. PÅSKEDAG Jesus står opp og syner seg for læresveinane. Utan Jesu oppstode hadde det ikkje vore nokon kristendom. Etter at Jesus vart teken til fange og døydde, flykta læresveinane og låste seg inne, redde for at dei også skulle verte tatt til fange. Peter banna på at han ikkje kjende han som han tidlegare hadde sagt at han ville gje livet for. Etter oppstoda skjedde det noko med læresveinane: Dei feige steig fram mellom spottarane og vitna frimodig om at Jesus hadde stått opp frå dei døde - og at dei hadde møtt han. Ja, dei var så frimodige at dei alle - med eitt unntak - leid martyrdøden for si tru. Vissa om at Jesus har stått opp frå dei døde, er grunnvollen under kyrkja og kristendomen. Her har vi funne teiknet på at Jesus er den han gav seg ut for å vere, og at han ein gong også skal rope oss utav gravene slik han gjorde med Lasarus ein gong. Det gjorde han rett etter han hadde sagt: (JOH 11,25-26) "Eg er oppstoda og livet. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som lever og trur på meg, skal i all æve ikkje døy." Dette trur vi. Derfor feirar vi påska sine gudstenester med stort alvor og stor glede. God påske! Helsing sokneprest Kjetil Frøysa BESØKSTENESTE PÅ VALDERØY Er du mykje aleine og kunne tenkje deg nokon å snakke med? ELLER Er du glad i menneske og har tid til overs? Ta kontakt med Randi Sjåvåg Arnhild Sæther Per Ole Valderhaug Berit Johansen Kyrkjeforum Valderøy kyrkje onsdag 28. mars kl Randi og Geirmund Oltedal. Etiopia eit gamalt kristent kulturland. Lysbilder, kåseri, mat. 12 Kyrkjebladet - Mars 2007

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer