Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti."

Transkript

1 Han stod opp på den tredje dagen etter Skriftene 1. Kor Nr. 1 - Mars årgang VIGRA KYRKJE VALDERØY KYRKJE GODØY BEDEHUSKAPELL GISKE KYRKJE Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti. Salme Alnes Fyr. Foto: Erling Urkedal Gunnhild og Nate Bremer lærer bibelomsetjing i USA Johanna Grimstad Flyktningekonsulent Solveig Rørvik Vevar og kyrkjesongar NRK-bussen Fast gjest på Valderøya

2 Påske Og jula varer helt til påske. Men det er ikke sant, nei det er ikke sant, for der imellom kommer faste. Slik sang vi når vi var små. Og det var i grunnen greit. Så lærte vi noe om en rekkefølge: jul-faste-påske. Alle dager skal ikke være like i året. Likesom det er en fastetid før julen, er det en fastetid før påske. Altså er et noe vi skal forberede oss til, nemlig kristenhetens største og viktigste høytid. Jesu død og oppstandelese er svært godt bevitnet og helt sentral for den kristne troen. Uten påske, ingen kristendom. Det er ved påsken muslimer og jøder tar anstøt. Jøden sier: Men hvor er kongen som skulle opprette det evige fredsrike? Hvor er freden? Den er ikke her. Hvordan skal en korsfestet kunne hjelpe oss? Og Gud er en. Hvordan kan vi da tilbe en som sier han er Guds sønn, ja er Gud? Muslimen sier: Gud kan selvfølgelig ikke la seg korsfeste. Det er blasfemi. I Koranen står det klart at de ikke drepte ham. Allah forandret Jesu utseende slik at han unngikk korsdøden. Siden disiplene flyktet, var de ikke vitner til korsfestelsen. I virkeligheten var det en annen som ble forvekslet med Jesus som ble korsfestet. Derfor er det i Islam heller ingen soning for synd. Også her holder de fast ved at de kristne har forlatt monoteismen. (Troen på en Gud) Men vi holder fast ved at Gud er en, at han viser seg som Fader Sønn og Ånd. At Jesus var Gud og Guds sønn. At Han har åpnet veien til evig liv for oss gjennom at Han døde på korset og sto opp fra graven. For dette vitner Bibelens mange vitner om. Kari Marie Frøysa S L E K T E R S G A N G DØYPTE GISKE KYRKJE Dåpsdag Jenny Elida Alnes Thalberg Frida Giskeødegård Tornes Ian Sevrin Giske Sebastian Skjong Valen GODØY BEDEHUSKAPELL Sara Molnes Karlsen Herman Fjelltun Nordstrand Isak Dybvik Hoel VIGRA KYRKJE Andrea Valderhaug Røssevold Sondre Roald Volsdal Kristine Stokke Anna Kristine Skuggen Linnea Molnes Kvalvåg Maya Birgitte Blindheimsvik Eilif Leander Gjøsund Ellinor Strand Vingen Hedda Støbakk VALDERØY KYRKJE Hanna Merete Arnesen Vang Irma Amalie Teistedal India Sofie Slettestøl Brevik Yvonne Bjerknes Wiik Benjamin Brynestad HISØY KYRKJE Bettina Runde Knutsen VIGDE GISKE KYRKJE Berit Nikoline Bakken og Åge Nils Roald Benjamin Brynestad vart fødd 11. januar og blei døypt i Valderøy Kyrkje den 4. mars. Stolte foreldre er Lisa-Mari og Kai Henrik Brynestad. DØDE GISKE KYRKJE Født Gravferd Konrad Karl Giskeødegård Nelly Aslaug Giske VIGRA KYRKJE Gunnar Magne Larsen Gunvor Kirsti Roald Jarle Lars Synnes Solveig Margrethe Løvik Mary Oddveig Roald Bjarne John Roald Kirsten Jenny Øie Remme VALDERØY KYRKJE Ole Ingemund Nordstrand Henninge Valderhaug Sverre Farstad Herdis Johanne Lervik KYRKJEBLAD FOR GISKE Kyrkjekontoret Rådhuset, 6050 Valderøy Kari Marie Frøysa, redaktør Berit Johansen Randi Oltedal Lars-Ståle Giskeødegård Erling Urkedal Ansvarleg utgivar: Giske fellesråd Redaktør heimeside: Arne Klykken E-post: Annonseansvarleg og kasserar: Olav Godø Frivillig kontingent: kr. 100,- pr. år Bank: Post: Trykk: Unitrykk as, 6022 Ålesund 2 Kyrkjebladet - Mars 2007

3 Sareptas krukke; Paulus Paulus opplevde ganske mykje i løpet av si karriere. Han begynte med å forfølgje dei kristne, men møtte Jesus og forandra seg fullstendig. Han gjekk frå forfølgjar til forteljar, frå mishandlar til misjonær. At Paulus blei steina sjølv også, er det kanskje ikkje alle som har fått med seg for det blir berre så vidt nemnt. Men det kom jødar dit frå Antiokia og Ikonium. Dei fekk overtala folket så dei steina Paulus og drog han utanfor byen, då dei meinte at han var død. Men då læresveinane samla seg om han, reiste han seg og gjekk inn i byen. Dagen etter drog han av stad til Derbe, saman med Barnabas. (Apg. 14,19-20) Dei steina han, meinte han var død han røyste seg opp igjen og dagen etter gjekk han til neste by. Som om det skulle vere noko som skjedde kvar dag. Hadde det vore opp til redaktørane i VG eller Se og Hør, for eksempel, hadde garantert heile Apostelgjerningane handla om det her og kanskje to-tre andre dramatiske ting. Men nei da det er nesten som om dei spolar forbi. Sorry, vi har viktigare ting å fortelje om. Han overlevde og gjekk vidare nok om det! Dagen etter drog han til Derbe. I nokre heilt få linje står det om då Paulus blei steina. Og overlevde. Og gjekk vidare dagen etterpå. Nokre heilt få linjer Påska handlar om Jesu liding, død og oppstode. Og der får vi ganske mange fleire detaljar. Vi får følgje Jesus gjennom heile den siste dagen, vi får følgje vennane hans den tida han var borte og vi får vite ganske så mykje om kva som skjedde etter at han stod opp igjen også. Jesus var det viktigaste for Paulus for 2000 år sidan. Og Jesus bør vere det viktigaste for meg og deg i dag. Og om vi har blikket festa på Han, er ikkje det så farlig med ein stein her og ein stein der. Då kan kanskje vi også klare å spole forbi alle dei uviktige tinga i liva våre og gjere oss klare til å røyse oss opp igjen og gå vidare. Og då går vi ikkje åleine! Nils-Ove Støbakk Bibelen på nye språk Gunnhild og Nate lærer bibelomsetjing i USA. Howdy! Etter å ha budd eit halvt år heime på Valderøya var det tid for å pakke koffertane igjen. Denne gongen gjekk turen til Texas i USA. Det var ei heil kinareise å komme seg dit. Reisa byrja med 10 timar på nattbussen til Oslo, deretter med fly til Washington DC via London. Etter ei veke hjå Nate si familie i Virginia hadde vi ein 20 timers lang køyretur med mellomstopp i Memphis i Tennesee. Den tunglasta bilen holdt ut og vi kom fram til Dallas i Texas 4.januar. Her skal vi vere i eit år. Skulen Skulen vi går på er ein privat høgskule og heiter The Graduate Institute of Applied Linguistics (GIAL). Det er om lag 40 studenter i klassa vår og utanom Gunnhild, og Fredag frå Nigeria, er alle amerikanske. Skulen er ein del av eit senter som arbeider med språkforskning, alfabetisering og omsetjing. Faget Faget som vi skal studere heiter praktisk anvendt lingvistikk og har mange ulike delemne som t.d fonetikk, gramatikk og språklæring. Dei fleste som studerer her har planer om å arbeide innanfor språkforsking og omsetjing. Vi er med i ein organisasjon som heiter Wycliffe Bibeloversettere og vi håper å kunne vere involvert i bibelomsetjing etter dette studieåret. Då kjem vi til å bu og arbeide i eit land der dei har minoritetsspråk som ikkje har bibelen tilgjengeleg på morsmålet sitt. Dallas Sjølv om vi bruker mykje tid på lekser så har vi tid til andre ting. Vi bur rett utanfor Dallas og der er det mykje spennande å oppleve. Til dømes er det parkar i området ikring oss med fine naturstiar som ein kan gå tur på. Ikkje heilt det samme som å gå tur i Giske kommune men likevel betre enn asfalten i nabolaget. Men ein må sjå seg om, her finst både giftige slanger, edderkopper og skorpioner. For ikkje å snakke om gaupa som vi såg spor etter Vi har vore på skulen i snart to veker no og vi vonar å kunne fortelle meir om livet her ettersom tida går. Helsing frå Gunnhild og Nate Bremer i Texas. GISKE PRESTEGJELD Kyrkjekontoret, Rådhuset, 6050 Valderøy Kontortid: Tysdag - fredag...kl Telefon: E-post: Sokneprest Kjetil Frøysa E-post: Kapellan Reidar Standal Soknediakon Berit Johansen Sekretær Vigdis L. Paulsen Kyrkjeverje Turid Urkedal Valderhaug E-post: Heimeside: Telefaks Giske kommune Bustadtelefonar: Sokneprest Kjetil Frøysa Mobiltelefon Kapellan Reidar Standal Mobiltelefon Soknediakon Berit Johansen Organist på Valderøy og Vigra: Richard Powell Mobiltelefon E-post: Organist på Giske og Godøy: Runa Godø Sæther Mobiltelefon E-post: Sekretær Vigdis L. Paulsen Kyrkjeverje Turid Urkedal Valderhaug Mobiltelefon VALDERØY SOKN Valderøy kyrkje Kyrkjetenar/klokkar Britt Nordstrand Soknerådsleiar Mette Rørvik Valderhaug E-post: Valderøy VIGRA SOKN Vigra kyrkje Klokkar Torill Hildre Kyrkjetenar Håvard Bjørnelv Pettersen Soknerådsleiar Asbjørn Røsvik E-post: Reset, 6040 Vigra GISKE KYRKJELYD I GISKE SOKN Giske kyrkje Kyrkjetenar/klokkar Inger M. Godø Soknerådsleiar Arnfinn Rune Giske Giske GODØY KYRKJELYD I GODØY SOKN Kyrkjetenar/klokkar Soknerådsleiar Arnfinn Rune Giske Giske Kyrkjebladet - Mars

4 4 Misjonsprosjekt Valderøy menighet Hjelp til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn i Nepal. Beløp for å drive prosjektet ett år: kr Senteret Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) driver 3 daghjem der det gis omsorg og opptrening til denne sårbare gruppen av barn. Prosjektet inkluderer lønn til norsk ergoterapeut, Alice Kristin Holmen, fra Valderøy/Ørskog. Hun gikk i 2006 går inn i ABBS s team for å bidra med opplæring til barna, deres foreldre og staben ved dagsentrene. Alice Kristin Holmen jobber mest på dagsentrene til ABBS. Hun har brukt tiden til å bli kjent med barna, de ansatte, foreldre og ser på hvordan sentrene blir drevet. De ansatte gjør en fabelaktig jobb, og mange av barna har hatt stor utvikling etter at de kom til ABBS. Her får de stimulering på mange plan, og får endelig muligheten til å utvikle seg og utforske verden utenfor hjemmet. MISJONSPROSJEKT VIGRA MENIGHET Grunnskole for indianerbarn i Ecuador. BELØP FOR Å DRIVE PRO- SJEKTET ET ÅR: kr Prosjektet omfatter støtte til nytt skolebygg og videreutdanning av lærere. Skolens hovedfokus er å ta vare på lokal kultur og språk, og å bygge en god skole på kristent, evangelisk fundament. Misjonshelsing frå Alice Holmen Hei alle sammen! Det er med glede i hjertet eg har fått beskjed om at Valderøy kirke har bestemt seg for å ha misjonsprosjekt til inntekt for Normisjon sitt arbeid i Nepal. Og ekstra stas for ein gamal Øy-buar at det eksakte prosjektet dåkke vil satse på er det eg arbeider med, nemlig funksjonshemma born. Eg hadde mine første 7 leveår i byggefeltet på Sjong, og har framleis mange gode minner frå tida der, leik med venner i nabolaget osv. Eg har jo framleis nær slekt både på Valderøy og Giske, så eg er alltid på besøk ute på øyane når eg er heime på sunnmørsferie. Då eg var 7 år flytta vi til Skodje, men etter videregåande skule har eg budd andre stadar i landet for utdanning og arbeid. I mars 2006 reiste eg ut som Normisjon sin utsending til Nepal. Her i hovedstaden Kathmandu trives eg veldig veldig godt og gler meg over folk og land som eg får bli kjent med her. Arbeidsdagane er givande og fyllast med mykje glede og positive opplevingar. Eg er engasjert i arbeid ved dagsenter for funksjonshemma born samt arbeid på nokre sjukehus i ulike fjellandsbyar. Eg gleder meg over å få bruke ergoterapifaget her ute, og hovedmålet er å formidle ergoterpifaget til ansatte både Skoleprosjekt i Tambo i Ecuador Mishuk Kawasay, som betyr nytt liv, er en skole for Quichua-indianere i byen Tambo i Canjarprovinsen. Normisjon, tidligere Santalmisjon, har i over 20 år drevet misjonsarbeid og bistandsprosjekter blant indianere her. Satsningsområdene har vært jordbruk, miljø, helse og utdanning. Mye gammel indianerkultur har gått tapt her som følge av økonomiske og sosiale problemer. Det er høy arbeidsløshet og stor fraflytting. Å få indianerne integrert i samfunnet uten at de mister sin kultur og identitet er en stor utfordring. Skolegang for barna er en viktig del av integreringsprosessen. Skolen startet i 1995 da evangeliske indianere opplevde at barna deres fikk dårlig behandling på katolske skoler. Skolen gir grunnutdanning til og med 8. klasse. Prosjektet bidrar til å utvide ungdomstrinnet med ytterligere 70 plasser, ferdigstilling av uteområde, møbler og utstyr til klasserom, kjøkken og spisesal, opplæring og motivering av lærere. For å bedre vannforsyningene trenger de en brønn og elektrisk pumpe. For å bedre økonomien skal det opprettes et håndverksenter for ungdom. ved dagsentera og nokre av sjukehusa. Dette arbeidet vil nok ta tid, men det er godt å kjenne at eg no endelig er i gang med dette. Så vil eg med dette takke for all støtte dåkke kjem til å bidra med til prosjektet her i Nepal i framtida. Takk for at dåkke ser viktigheten i arbeidet som drivast her, og takk for oppmuntringa det er at dåkke satsar på dette! Guds fred over kvar enkelt i menigheten og Guds velsigning over arbeidet dåkke driv i kirka for folket der ute på øyane. Beste helsing frå Alice Kristin Holmen. E-post: Ei solskinnshistorie frå Nepal. Historia om Abisek 7 år, eitt av barna på eitt av dagsentera eg jobber på. Abisek kom til ABBS for ca fire år siden. Han hadde ingen balanse og ingen mobilitet eller funksjon i hender eller føtter. Han gav ingen respons når andre snakka med han. Mykje har endra seg sidan den gong. I dag sit Abisek på gulvet uten støtte, han kan krabbe og bruke hendene til leik, skriving og mykje meir. Han pusler puslespill, les og skriv alfabetet og snakker. Han forstår det andre snakker med han om og gir relevante svar. Det er vel slikt vi kan kalle ei skikkelig solskinnshistorie!? Alice Holmen Frå skoleprosjektet i Tambo i Equador. Foto: Normisjon Kyrkjebladet - Mars 2007

5 Vevar og kyrkjesongar Solveig Rørvik, 85 år Ein fin vinterdag i februar er eg på besøk hjå Solveig Rørvik heime i stova hennar. Her står vevstolen framme, og det er varmt og godt. Vi set oss ned med ein kaffikopp og slår av ein prat. Før jul fylte Solveig 85 år og fekk feira saman med storfamilien. Ho er slektskjær og set stor pris på å samlast med sine. På loftet bur sonesonen med familie, og ho Tora, veslejenta er stadig nede og besøker oldemora. Det er godt at generasjonane kan omgåast slik syns Solveig Ho fortel at storfamilien har tradisjon for å møtast heime i stova hjå henne på nyttårsaftan, noko ho synes er stor stas. Når du sete deg ne føre bli du fort gammalje Solveig Rørvik Vevkjerring gjennom 25 år. I vevstolen har ho ståande 25 meter renning til å veve forklede til Vigrabunaden. Då ho vart ferdig med siste renninga på 30 meter sist haust, meinte ho bestemt at det var den siste renninga med forklevev. Men så fekk ho hjelp av Marte, dottera, til å sette opp ei ny. Ho vil ikkje love seg bort til nye veveoppdrag lenger. No sei ej berre at ej får sjå ka ej greie. Det kan hende at dottera eller svigerdottera kan ta over når ho ikkje greier meir. Men endå går skyttelen, og fint forklestoff blir skapt, litt kvar dag. Som avveksling strikkar ho åt oldebønnjå. Solveig fortel at det var dottera Bergljot som kom i gang med forklevevinga, etter at ho hadde gått og lært vev på husflidsskule. Men så drog ho til Molde og byrja ved Teatret Vårt. Då tok mor sjøl over vevinga, og har sidan halde på i vel 25 år. Tråden har ho fått farga i rette fargane gjennom husfliden. Når stoffet er ferdig vove med stripemønster, sender ho det til påteikning. Ho har også sydd mange par selar til mannsbunaden etter modell frå eit par som vart funne i Eirikgarden på Gjøsund. Også hoseband har ho vove. I tillegg begynte ho å sy bunadsskjorte etter ei gammal som vart funne i Olagarden. Ho må alltid ha noke i hendene å halde på med. Men ho sit ikkje berre på vevkrakken eller i godstolen og strikkar eller broderer. Lang karriere som korsongar. Solveig begynte å synge i kor allereie som 9- åring, då han Olaf Roald starta barnekor på Roald. Sidan var ho aktivt med i husmorkoret og dubbelkvartetten. Ho var også medlem av de syngende husmødre. Dei var 4 damer, med Magnar, broren på trekkspel. Sidan var ho med i blandakoret med Karl Blindheim som dirigent. Til å begynne med song ho sopran, men gjekk etter kvart over på alten. Idag er ho med i kyrkjekoret Laudamus. Å ver med i Laudamus e alle tiders. Det bli tungt den dagen ej ikkje greie å ver med der lenger-, men då vil ej høyre på! Ho likar godt å vere på øvingane og synge og få treffe folk. Til øvingane får ho køyre med Marte, og er takksam for det. Ho er også glad i å vere i kyrkja på gudsteneste, høyre preika. Når ho ikkje er i kyrkja med koret, høyrer ho preika på radioen. Og så likar ho så godt kyrkjeorgel. Han Richard e no so flink å spele Eg har fått det musikalske i voggegåve fortel ho. Ragnvald Roald, morbror, var organist i Borgund. Det har alltid vore musikk og song i familien. Ej e sånn som aldri he fått nok av song, ej, og no syng ej åt oldebønnjå. Til sist kjem Solveig med følgjande programerklæring: Ej fortsete så lengje haudet stend opp. He kje vet til å halde opp med verken songen eller vevinga. Randi O. Oltedal Vellukka radiogudstenester Ifjor fekk Valderøy kyrkjelyd nå ut til endå fleire med den gode bodskapen. Heile 4 gonger blei gudstenesta sendt direkte på radiokanalen NRK P1. Sokneprest Kjetil Frøysa har fått gode tilbakemeldingar frå fleire stader i landet på kyrkjelydssangen, sang med barna, barnekor og preika. Gudstenestene har vore prega av god planlegging og dette gjorde radiosendingane svært vellukka. NRK-bussen har vore ein flittig gjest ved Valderøy kyrkje det siste året. Carlo Curley t.v. og vår eigen Richard Powell var blide og fornøgde etter den flotte konserten i Valderøy kyrkje. Carlo Curley er en internasjonalt kjent organist som har holdt konserter over hele verden. Fra Carnegie Hall og Den Hvite Hus til Tokyo, Moskva og London har han fått mange lovord for sine konserter. Men på en kald januarkveld hadde han funnet veien til Valderøy kyrkje. Der gledet han et stort publikum med et program av både kjente og ukjente orgelperler. Hele programmet ble NRK-teknikarane i bussen på 2. juledag var Arnt Egil Nordlien og Hilde Tosterud. Flott konsert med Carlo Curley framført helt uten noter, og med interessant og humoristiske kommentarer fra Carlo mellom stykkene. Konserten varte en halvannen time, med pause for kaffe i kyrkjekjellaren der Carlo signerte CD som han har spilte inn tidligere. Til slutt var det stående applause og smilende ansikter etter en sjelden og berikende opplevelse. Richard Powell Kyrkjebladet - Mars

6 Konfirmasjon 2007 Fotballkamp mellom konfirmantane og eit forsterka sokneråd er fast tradisjon på Valderøya. Her ser alle like blide ut sjølv om soknerådet tapte klart i årets prestisjetunge kamp. Konfirmasjon Valderøya 6. mai Kl Camilla Arntsen Trine Urkedal Flåthe Thomas Fjørtoft Marte-Kristin Sjånes Brunvoll Martine Elise Farstad Jens Peter Fylling Ann Helen Rekdal Godheim Tore Hole Oksnes Nicole Drabløs Parra Mathias Mauren Richardsen Jørn Ove Rindal Patrick Rødal Roaldsand Joachim Pedersen Skjong Karoline Natvik Skjong Stig Harald Skjong Thomas Jamal Skjong Jonas Sæther Ulvatne Jenny Skjeret Valderhaug Thomas Larsen Vikås Sokneprest Kjetil Frøysa og konfirmantane Renate Elvenes og Emma Nordstrand gleder seg til 6. mai. Kl Arne Johann Digernes Georg Farstad Dyb Henrik Dyb Malin Skjong Dyb Renate Rørvik Elvenes Victor Enrico Helland Fauske Elise Flåen Elise Karoline Iversen Frostad Ingeborg Hovde Grimstad Ole Jonny Honningsvåg Eila Bonkowski McBain Jonathan Mulelid Andreas Michael Nordstrand Bernt-Michael Nordstrand Emma Sathiyamoorthy Nordstrand Maria Løvik Roaldsnes Espen Rørvik Eilin Skjong Laxaa Jakob Lade Stenvaag Ragnhild Sørhagen Sylvia Turbekkmo Espen Valderhaug Karoline Thu Valderhaug Theresa Karin Vik Konfirmasjon Giske kyrkje 6. mai Stephanie Denise Johanna Brungot Johanne Giskeødegård Ole Espen Giske Karoline Kalvø Tone-Lise Kalvø Oline Nordstrand Audrey Eilin Ord Konfirmasjon Vigra 29. april Haakon Olav Rørvik Blindheim Jon Einar Roald Blindheim Malin Blindheimsvik Eli Fjærli Karoline Furnes Sofie Rebekka Høybakk Charlotte Ulla Jørgensen Anne Sofie Blindheim Kirkevåg Anders Blindheim Lausund Andreas Megrund Marte Molnes Tom Alexander Klepp Molnes Silje Mari Nilsen Synnøve Palma Rabbevåg Andrea Kristine Roald Odin-Omar Sakarias Roald Petter Ludvik Synnes Roald Martine Isene Røsvik Henrik Synnes Johan Olav Røsvik Synnes Bjørn Erik Sætre Alida Lisell Roaldsand Vartdal Frå konfirmantleiren på Orreneset for Giske-, Godøyog Vigrakonfirmantene. Konfirmasjon Godøy kapell 13. mai Fride Winsents Alnes Karoline Dybvik Antonsen Simon Lennart Austnes Charlotte Dyb-Sandnes Nikolai Holmen Dyb Tonje Dyb Sandra Godø Eilertsen Stig-Rune Erstad Aleksander Synnes Godø Emma Dorthea Godø Harry Ingvald Godø Terese Hansen Thea Alnes Juelsen Emilie Knardal Lovise Nyvoll Kaisa Sandanger Solveig Stenerud Marie Ljøen Strandkleiv Marcus Olai Volle 6 Kyrkjebladet - Mars 2007

7 Dei verkelege heltane Fasteaksjonen 2007 FORGLEMMEGEI Du må ikkje gløyme! Mange menneske lever i kriser verda overser. Dei har rett til å bli sett! Medan vi lever i eit privilegert tilvære i verdas rikaste land, strevar andre for å kunne halde seg og sine i live. Dei lever i kriser som ikkje er spektakulære nok dei er ikkje nyheiter, eller dei er for langt borte til at dei blir ein del av vårt medvit i rike Noreg. Dette er ei bøn til deg om ikkje å gløyme. For menneska som lever i desse oversette krisene treng at vi ikkje gløymer. Dei har rett til å bli sett. Bak dei såkalla løynde krisene gøymer det seg mange lagnader som av ulike årsaker lir i det stille. Dei når aldri lenger inn i medvitet vårt enn som tørre tal i statistikkane. Med ryggsekkane fulle av medisinar og førstehjelpsutstyr risikerer Tha Thi Paw og Saw Romel livet for å hjelpe landsmennene sine i Burma. Det er ein farleg jobb, men nokon må gjera han, seier dei to. Snart 60 år med blodig borgarkrig har fråteke hundretusenar av burmesarar dei mest grunnleggjande rettane deira, og helsetenester finst så godt som ikkje. Anten ein skal føde barn, får malaria eller treng livreddande førstehjelp etter å ha tråkka på landminer. Men frå basen sin rett over grensa til Thailand opererer Back Packer Health Team - ei gruppe unge menneske som kvar einaste veke, året rundt, oppsøkjer landsbyar langt inne i Burma. Dei har ryggsekkene sine fylte opp av vaksinar, medisinar og medisinsk utstyr. - Det er mangel på omtrent alt i Burma, og landsbybuarane får ikkje hjelp. Overalt møter vi folk som er feilernærte, folk med akutt diarè, folk med malaria og folk med avrivne kroppsdelar etter møte med landminer. Dette er ein farleg jobb, det er ingen tvil om det. Men nokon må gjera det, seier Tha Thi Paw. For å nå landsbyar og pasientar må ungdomane ofte gå i dagevis gjennom den tette jungelen. Overalt risikerer dei å tråkke på landminer. Eller tungt væpna regjeringssoldatar. For ikkje lenge sidan miste ein av dei andre i teamet begge beina etter å ha tråkka på ei mine. - Mange har mista livet i felten. Dei har gjort sitt. No er det opp til oss å fortsetja jobben, seier Tha Thi og Saw. Og vedgår at dei sjølve også er redde for miner og soldatar. - Men vi må halde fram, og håpe at vi er heldige, seier dei to. Sjølv om situasjonen i Burma i dag er verre enn på mange år, tviheldt dei to helsearbeidarane på trua om ei betre framtid. - Det ser mørkt ut, men vi må tru på forandring. Burmas ungdom må kjempe for demokratiet, og verda må gjera alt for å stanse den burmesiske regjeringas brot på menneskerettane. Den dagen det skjer, er det håp, avsluttar dei to. Mange menneske lever i kriser som verda overser. Kirkens Nødhjelp støttar heltane med ryggsekk - fordi Tha Thi og Saw fortener å bli sett. Konfirmantane stiller igjen opp for Fasteaksjonen! Ta vel imot dei den 27. mars! Synes 6040 Vigra Tlf Ja til rein energi! 6055 Godøy Tlf Fax Harvald Finans AS Kongensgt Ålesund Tlf.: Kyrkjebladet - Mars

8 Muntert minne! Ei lita historie Rundt konfirmasjonsalderen var vi fleire på Godøya som vart inkludert i eit flott miljø der frikyrkja på Sula og Ålesund var sentral. Spesielt Sula frikirke var flinke å sjå til andre bygdelag. Frikirka i Sula/Ålesund hadde ein leirstad dei nytta på Lesja, Hole gard. Påska var ei høgtid der det var attraktiv for oss unge å delta på leir på den staden. Ei påske eg spesielt hugsar, er då eg og broderen skulle reise til Hole gard, vi skulle få skyss med privatbil denne gongen, vanlegvis var det med buss. Vi reiste tidleg morgon denne dagen og kom til Hole gard tidleg ettermiddag, men innkvarteringa skulle ikkje skje før om kvelden, så vi hadde god tid, vi var svoltne, så vi fikk skyss vidare til Dombås. Der åt vi ein god middag, vi vart hovmodig og sa til sjåføren at han kunne berre dra vidare, det var nå bare ein kort spasertur tilbake til Lesja. Det skulle vi få angre på, eg i skisko og broderen med lakksko, snø og kaldt. Vi gjekk, hadde kirkespiret på Lesja som siktemål, prøvde å haike, håpte på at ein buss skulle kome, men det var ingen som forbarma seg over oss. Kvar halvtime bytte vi sko for skiskoene var gode og varme i motsetning til lakksko. Eg huskar ikkje kor lenge vi gjekk, det er langt frå Dombås til Lesja, men då vi hadde 100m igjen til Hole gard, stoppa ein bil og ville gi oss haik, det var til og med ein vi kjente. Då takka vi nei, til med eit smil, men tårene var ikkje langt borte. Vi kom til Hole gard meir svoltne og frosne enn vi var før vi drog derifra. Elles hadde vi eit flott opphald, fin leirstad, nydeleg skiføre og ikkje minst flinke leiarar som gjorde oppholdet veldig bra. Utfordrar Ståle Godø til å fortelje om eit muntert minne. Helsing Knut Støbakk INTERVJU MED FLYKTNINGEKONSULENTEN I GISKE: JOANNA GRIMSTAD Integrering av flyktningar i lokalsamfunnet vårt I møtet med menneske frå andre kulturar er det alltid noko nytt å lære og nye måtar å sjå ting på, Joanna Grimstad oanna Grimstad har i vel to år hatt sitt daglege arbeid blant flyktningane som har fått bustad i vår kommune. Sjøl er ho polsk, gift med ein nordmann og busett i Giske kommune. Korleis opplever du arbeidet ditt med å busette og integrere flyktningar her i Giske? Det er ein omfattande jobb å få flyktningar integrert i nærmiljøet. Eg kan ikkje greie mykje åleine. Eg er avhengig av samarbeid med ulike instanser og organisasjoner, som offentlege kontor, helsestasjonen, vaksenopplæringa, Røde kors, frivilligsentralen og ikkje minst frivillige lag og organisasjonar og folk i nærmiljøet. Kva er prosessen frå dei kjem og kva rolle spelar du i dette? Når dei kjem inn i landet har dei status som asylsøkjarar og hamnar gjerne i eit asylmottak, fram til saka deira blir handsama i Utlendingsdirektoratet. Då får dei enten status som flyktningar eller blir utviste. Mi rolle begynner når nokon av dei som har fått flyktningestatus kjem for å busette seg her i Giske, og skal bli integrert i vårt lokalsamfunn. Eg har då ansvar for å følge opp og hjelpe dei med dei rettar, plikter og muligheter dei har som flyktningar. Flyktningane forpliktar seg på å delta i eit introduksjonsprogram over 2 år. Når introduksjonsprogrammet er over, har dei rett på ei viss oppfølging i 5 år. Etter tre år kan dei velge sjøl kvar dei ynskjer å bu, men flytter dei frå vertskommuna si før det, misser dei rettane sine. Målet er at dei etter denne perioden skal klare seg på eiga hand. Etter 7 år kan dei søke om statsborgarskap. Spesielle sider ved arbeidet ditt som inspirerer? Ja, det er mange. Det er alltid nye utfordringer og eg synes det er veldig spennande å møte og bli kjent med nye menneske. I møtet med mennesker fra andre kulturar er det alltid noko nytt å lære og nye måtar å sjå ting på. Det er veldig kjekt når integreringa blir vellukka, og folk finn seg vel til rette i lokalsamfunnet dei har valgt å bu i Kva er vanskeleg/tungt i arbeidet ditt? Det vanskelegaste er det som hindrar at inkludering og integrering skjer. Det er mykje skepsis hos en del lokale folk. Det medfører for eksempel at det kan vere vanskeleg å få leige husvære til flyktningar. Generelt har vi vel lett for å ta på briller som forenklar og sorterer menneske i båser, og dette slår også ut overfor innvandrarar som har ein anna religion eller kulturbakgrunn enn vår eigen. Her i Giske har det gått veldig bra med dei som er familier og/eller er kristne. Det ser ut til å hjelpe at noko er felles/likt. Det er generelt vanskelegare med dei einslege som kjem. Dei som har ein annan religiøs bakgrunn enn det som er vanlig her, f. eks. katolikkar og muslimar, treng også lenger tid før dei får innpass. Kva vil det seie å bli integrert? Det er å bli innlemma og deltakarar i samfunnet, med like rettar, plikter og muligheter, men uten å presse alle til å bli like. Det krev toleranse og respekt fra alle parter. Alle har sin bagasje eller historie med seg når dei kjem og treng samfunnet sin beskyttelse og hjelp. Vi må gi kvarandre tid, så det blir vellukka. Kva er ei vellukka integrering? Når alle partar gjensidig tar ansvar og gir kvarandre frihet, slik at vi kan bu og fungere godt i lag. Ein viktig føresetnad er at ein forstår kvarandre. Difor er språkopplæringa og samfunnskunnskap så viktig. Men også at vi prøver å lære noko om deira bakgrunn og kultur. Informasjon er nøkkelen til kommunikasjon og et grunnlag for vellukka integrering. Her har vi alle eit ansvar. Ein flyktningkonsulent si ønskeliste? Større åpenhet for menneske fra andre kulturer og enda større vilje til å bli kjent. Kva kan vi som bur her frå før bidra med? Å, det er masse. Innvandrarkvinner eg har kontakt med ønsker å lære norsk handarbeid, f.eks. saumtradisjon, og å tilberede fiskemat og andre retter på norsk vis. Dessuten har dei mange spennande ting som dei kan og som dei gjerne vil lære bort. Så det er berre å komme i gang med treff, enten i nabolaget, eller i klubben, foreninga/laget/kyrkja. Unge menn og gutar ønsker kontakt med sportsmiljøa. Behovet er stort. Her finst også ei ordning, der ein gir 1-2 timar ein gong i veka gjennom eit år til ein flyktning som ønskjer å bli guida inn i lokalmiljøet. Ta kontakt med meg, enten her på kontoret eller på telefon. For meir informasjon kan du også gå inn på Giske kommune sine heimesider, under flyktning. Kva rolle bør kyrkja ha? Vere ein arena for dialog, ein møteplass. Randi O. Oltedal 8 Kyrkjebladet - Mars 2007

9 Vigra Rekneskapskontor AS Postboks 6, 6059 Vigra Tel.: / Fax: E-post: Hjemmeside: Autorisert regnskapsførerselskap Medlem NARF Trollhaugen 6050 Valderøy/ Flatholmen 6002 Ålesund Marine konsulenter elektro/automasjon/ mekanisk lagerhotell/kontorer til leie. E-post: Tlf.: / Valderøy Regnskapskontor AS Øysenteret 6050 Valderøy Tlf.: INSTALLATØR PERRY REMMEN AS ELEKTRISK INSTALLASJON Enhver leders dilemma! Jeg drukner i data! Jeg tørster etter informasjon! Kvalitet gir trygghet! BYGGKJØP Roald Sverre Roald AS, 6040 Vigra Tlf Fax Spar regelmessig med SPAREAVTALE Du merker lite til den løpende sparingen, men du vil bli overrasket over hvor fort pengene vokser! GODØY - TLF.: Mobiltlf.: Ta kontakt med oss når du har behov for rørlegger VEDLIKEHOLD AV BYGG SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV BYGG OG EIENDOMMER Telefon: E-post: Internettadresse: VALDERØY TLF MOBIL FAX LEIKER - BARNEVOGNER BRIO-butikken i Giske kommune Kyrkjebladet - Mars

10 EN SIKKER RØRFORBINDELSE BRUK VALDERØY - TLF (18) * VARME- OG SANITÆR- ANLEGG, INDUSTRI * NYANLEGG REHABILITERING * FORRETNING UTSTILLING MEDLEM AV NORGES STØRSTE RØRLEGGERKJEDE POST - TIPPING Kristelig litteratur, plater, kassettar, lys, serviettar STOR UTVAL I GAVER SKAREGT. 2 - ÅLESUND - TLF VALDERØY - TLF Malervarer, Tapeter, Gulvbelegg, Limer og Belysning ATLANTIC GODØY A/S FISKETILVIRKNING 6055 GODØY Tlf.: Fax: Optimar Giske AS Sætra 6050 Valderøy Tlf.: Kongensgate 20, 6002 Ålesund 10 Kyrkjebladet - Mars 2007

11 Gudstjenesteliste Velkomen til kyrkje 4. SUNDAG I FASTE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: Andre Sjåvåg Takkoffer til Det Norske Bibelselskap. GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Institutt for sjelsorg. Onsdag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Norsk Gideon. Skriftemål MARIA BODSKAPSDAG Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til NLM. Samarb. NLM VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til YA-koret. YA-koret tek del Onsdag VIGRA KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Torsdag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA Fredag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA PALMESUNDAG Søndag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. SKJÆRTORSDAG Torsdag GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kyrkjelydens misjonsprosjekt. VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Navigatørene. LANGFREDAG Fredag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA PÅSKEAFTAN Lørdag GISKE KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA VIGRA KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL PÅSKEDAG Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Godøy Indremisjon. Samarb. Godøy Indremisjon VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Den Norske Israelsmisjon. Laudamus tek del2. PÅSKEDAG Mandag GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: 1. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). 2. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til KFUM/KFUK. Bønevandring Onsdag VIGRA KYRKJE. kl Liturg: HALLVARD ROALD NORD- STRAND. Takkoffer til Kristen Idrettskontakt-KRIK. Søndag SUNDAG ETTER PÅSKE VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: HALLVARD ROALD NORD- STRAND. SIGNALEN. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. GODØY KAPELL. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Redd Barna. Tirsdag GISKE KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Redd Barna. ROALD SØNDAGSK. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kirkens Fengselsarbeid. VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kirkens Familievern. 4. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. 5. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. 17. MAI Torsdag VIGRA KYRKJE. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Sjømannskirken. VALDERØY KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. GISKE KYRKJE. kl Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Sjømannskirken. GODØY KAPELL. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Sjømannskirken. 6. SUNDAG ETTER PÅSKE Søndag VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Normisj. helsearb. i Nepal. PINSEDAG Søndag GISKE KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Misjonsprosjekt. Laudamus tek del 2. PINSEDAG Mandag ALNES. kl Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. TREEININGSSUNDAG Søndag GODØY-UTMARKA. kl. 11:00 Liturg: KJETIL FRØYSA. Takkoffer til Godøy søndagsskule. VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 Liturg: REIDAR STANDAL. Takkoffer til Misjonsprosjekt Strømmestiftelsen. 2. SUNDAG ETTER PINSE Søndag GODØY KAPELL. kl. 11:00 Liturg: vikar. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Hellarstova Gjestegaard Postboks Valderøy Åpningstid: Man-fre Lør Velkommen innom for en hyggelig handel! Kyrkjebladet - Mars

12 Returadresse: Kyrkjebladet, Rådhuset, 6050 Valderøy. Påskegudstenestene sin bibelske bakgrunn Påskegudstenestene i Giske prestegjeld skal hjelpe oss til å gjennomleve påskedramaet slik det er oss overlevert. Vi har derfor arbeidd for å skape ulike gudstenester som er prega av dei ulike dagane sine tema og stemningar. Mange er det som har funne rikdomen i påskefeiringa i kyrkjene våre. Her er litt å tygge på som kanskje kan hjelpe til å trenge endå lenger inn i påska sine djupner og høgder. Vi minner også i år om at Guds hus er for alle menneske - og for alle aldrar. PALMESØNDAG Jesus rid inn i Jerusalem på eselfolen. Kong Salomo reid til si kroning på ein eselfole. Han skulle ikkje vere krigarkonge som David, far sin. Han skulle bygge freden og tempelet i Jerusalem. Det var også profetert at Messias skulle kome ridande audmjukt...på den unge eselfolen (Sak 9,9) og binde sitt esel i vintreet (1.Mos 49,11). Og folket ropte sitt hosianna og hylla han som Davids son og Israels konge, medan dei strødde kleda sine på vegen og vifta med palmegreiner. Palmegreiner er teikn på fridom og på siger. SKJÆRTORSDAG Jesus feirar påskemåltid med læreisveinane, innstiftar nattverden og kjempar i Getsemanehagen. Skjærtorsdag - skir-torsdag - reinsingstorsdag. Denne kvelden vaska Jesus læresveinane i det ytre - gjennom fotvaskinga - og i det indre ved å gi dei sin lekam og sitt blod til forlating for syndene. Alt dette i ramma av eit jødisk påskemåltid som dei feira til minne om utfriinga frå treldomen i Egypt. Der vart dei redda ved å slakte påskelammet og stryke blod på dørstolpane og dørbjelkane i huset dei bodde i. Når eg ser blodet, vil eg fara framom. Ikkje noko øydande slag skal råka dykk når eg slår Egypt (2.Mos 12). Det hebraiske ordet, som er omsett med fara framom, er pesach som har gjeve namnet til heile høgtida. Frå dette ordet har vi fått vårt ord påske som altså betyr å gå forbi. LANGFREDAG Jesus vert teken til fange, vert dømd til døden og krossfest. Både Jesus og dei første kristne fortel at Gud føreåt hadde late alle profetane forkynna, at hans Messias skulle lida (Apgj 3,18; Luk 24,25). Når Jesus på krossen ropar Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg? siterer han Salme 22 som også fortel at valdsmenn gjennomborar mine hender og føter og skifter kleda mine mellom seg og kastar lodd om kappa mi. Profeten Jesaia forkynner sju hundre år før krossfestinga : Han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom (Jes 53,5). Her er vi ved sentrum i vår tru: Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. PÅSKEDAG Jesus står opp og syner seg for læresveinane. Utan Jesu oppstode hadde det ikkje vore nokon kristendom. Etter at Jesus vart teken til fange og døydde, flykta læresveinane og låste seg inne, redde for at dei også skulle verte tatt til fange. Peter banna på at han ikkje kjende han som han tidlegare hadde sagt at han ville gje livet for. Etter oppstoda skjedde det noko med læresveinane: Dei feige steig fram mellom spottarane og vitna frimodig om at Jesus hadde stått opp frå dei døde - og at dei hadde møtt han. Ja, dei var så frimodige at dei alle - med eitt unntak - leid martyrdøden for si tru. Vissa om at Jesus har stått opp frå dei døde, er grunnvollen under kyrkja og kristendomen. Her har vi funne teiknet på at Jesus er den han gav seg ut for å vere, og at han ein gong også skal rope oss utav gravene slik han gjorde med Lasarus ein gong. Det gjorde han rett etter han hadde sagt: (JOH 11,25-26) "Eg er oppstoda og livet. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som lever og trur på meg, skal i all æve ikkje døy." Dette trur vi. Derfor feirar vi påska sine gudstenester med stort alvor og stor glede. God påske! Helsing sokneprest Kjetil Frøysa BESØKSTENESTE PÅ VALDERØY Er du mykje aleine og kunne tenkje deg nokon å snakke med? ELLER Er du glad i menneske og har tid til overs? Ta kontakt med Randi Sjåvåg Arnhild Sæther Per Ole Valderhaug Berit Johansen Kyrkjeforum Valderøy kyrkje onsdag 28. mars kl Randi og Geirmund Oltedal. Etiopia eit gamalt kristent kulturland. Lysbilder, kåseri, mat. 12 Kyrkjebladet - Mars 2007

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2010 37. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Frå ei skulegudsteneste i desember 2009 I dette nummeret kan du m.a. lesa: Vigsel med forviklingar Side 4 Sjå meir på siste side. Lat oss byggje kyrkjelydar

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la Nr. 2-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Kandidatlister til kyrkjevalet Inne i bladet finn du oversikten over alle kandidatane til soknerådsvalet i september. Min salme Oddny skriv

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 KYRKJE bladet for Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 Soknerådsvalet 2009, s. 6 Hallbjørn Barman, s.7 Frå Hustad til Tambaga, s.8 Babysang på Elnesvågen bedehus Side 5 1 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7,

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e juni/juli 2009 6 / 7 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e leir er topp:) gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat dem gi dem gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma ema

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme RETURADRESSE: Prosit design og kommunikasjon as Pb.122,6659 Rindal April 2011 «Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer