Yara International ASA. Mat og klima 16. september 2008 Nofima Mat, Matforsk AS, Ås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yara International ASA. Mat og klima 16. september 2008 Nofima Mat, Matforsk AS, Ås"

Transkript

1 Yara International ASA Mat og klima 16. september 2008 Nofima Mat, Matforsk AS, Ås

2 Fra pionèrselskap Verdens første produksjon av nitrogengjødsel (kalksalpeter) ved et testanlegg på Notodden Visit of Notodden plant by King Chulalongkorn of Siam Calcium Nitrate being shipped in wooden barrels Date: Page: 2

3 Globale utfordringer Mat Miljø Yara s produkter og tjenester har løsninger på miljøproblemer Energi Helse Date: Page: 3

4 til verdens ledende leverandør av plantenæring Markeds- og produktlederskap Nøkkeltall Omsetning NOK mill. Sterke og stabile resultater Styrke gjennom miljøfokus Salgsvolum - gjødsel 25 millioner tonn Antall ansatte Solid fundament for vekst Et av de største selskaper på Oslo Børs Date: Page: 4

5 Vi omdanner energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til nyttige produkter for bønder og industrielle kunder Saltpeter -syre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Date: Page: 5

6 Unik posisjon gjennom global distribusjon ~80 ~50 ~20 ~20 Fabrikk ~20 Salgskontor Antall fabrikker/ terminaler/ lager Tilstede i 50 land Salg til mer enn 120 land Mer enn 200 fabrikker, terminaler, lager Date: Page: 6

7 7 Matvareprisene øker USD/t Wheat (HRW US Gulf) TD08 USD/t Rice (Thailand) TD08 Corn (US Gulf) USD/t TD08 Source: World Bank USD/t Soybeans (cif Rotterdam) TD08 Average prices Date: Page: 7

8 Hvorfor? Forbruket av korn øker raskere enn produksjonen, og verdens kornlagre er halvert i løpet av 6-7 år Avlingssvikt i enkelte land Økt fokus på bioenergi Endringer i kostholdet i flere utviklingsland (mer kjøttproduksjon) Date: Page: 8

9 Økt matproduksjon på stadig mindre arealer Verdens befolkning vil øke til til 8.3 milliarder innen 2030 Verdens landsbruksareal kan maksimalt økes med 7% Tilgjengelig landbruksareal pr person går kraftig ned 40% av verdens befolkning ville i dag lidd av sult uten mineralgjødsel Date: Page: 9

10 Større etterspørsel etter gjødsel (enda større enn progosene) 2.3% per year E 2008F 2010F Million Tonnes Nutrient N 2.9% per year P 3.2% per year K Source: IFA Date: Page: 10

11 Å øke produktiviteten er kun mulig hvis man erstatter de næringsstoffene man høster Photo: Dr. Paul Seward, maize in Kenya Eksempel fra Afrika Jorda utarmes hvis det ikke brukes gjødsel Gjødsel øker avlingen 3-4 ganger Husdyrgjødsel er ikke nok, mineralgjødsel er også nødvendig Uten tilførsel av næringsstoffer Med tilførsel av næringsstoffer (gjødsel) Date: Page: 11

12 Balansert gjødsling Riktig sammensetning av næringsstoffer Gjødsling til rett tid Ikke for mye ikke for lite Date: Page: 12

13 Eksempel på forbedringsmuligheter Afrika idag: 2 millioner tonn kakaobønner dyrkes på 5 millioner hektar landområde Date: Page: 13

14 Moderne landbruk: 2 millioner tonn kakaobønner på 1 million hektar Land tilgjengelig for biologisk mangfold og opptak av CO 2 Date: Page: 14

15 Teknologiutvikling for landbruket (størst mulig avling og kvalitet, med minst mulig miljøkonsekvenser) Yara N-Tester TM Yara N-Sensor TM Yara Plan (planleggingsprogram for riktig gjødsling) Date: Page: 15

16 Nutrient Diagnosis and Recommendation N-Sensor Crop scanning and fertilizer application on-the-go Calculation of N-Sensor Measurement N Sensor application map map N fertilizer demand passive system needs daylight 8-10 hours per day N application N-Sensor Spectral ALS kg Index N/ha active High system own light source hours per day m 100 m 200 m 300 m 400 m Low 40 Date: Page: 16

17 Enkel skisse av gjødselproduksjon Luft Ammoniakk NH 3 Naturgass Salpetersyre HNO 3 NH 3 HNO 3 Vann Fosfat NPK (Fullgjødsel) Ar O 2 CO 2 N 2 Kalium Kalsium Nitrat løsning NH 3 Kalksalpeter Ca(NO 3 ) 2 Date: Page: 17

18 Nitrogenproduksjon - teknologi utvikling og energiforbruk Birkeland-Eyde electric arc method GJ/tN Cyanamid method Haber-Bosch synthesis Steam reforming natural gas Theoretical minimum Date: Page: 18

19 Energikilder ved produksjon av gjødsel 300 Energiforbruk Yara, Energy consumption (PJ) LPG Natural gas Heavy oil Gasoil Electricity Coal Date: Page: 19

20 Gjødsel: En katalysator for å fange solenergi Solenergi 1 mengde energi for produksjon og bruk av mineralgjødsel ganger mer energi i biomassen pga. bruk av gjødsel Mat og dyrefor Bioenergi Planteavfall/ jordforbedring Date: Page: 20

21 Den positive energibalansen i de ulike vekstene blir ytterligere forsterket ved bruk av gjødsel. GJ/ha Hvete Raps Sukkerbeter Energi i biomassen som kom som tillegg ved N- gjødsling Energi i biomassen produsert uten N- gjødsel Energiforbruk pga: Aktivitet på jordet. N-gjødselproduksjon, transport & spredning 8.2 t/ha 5.4 t/ha 57.0 t/ha avling (ferskmasse) Kilde: Kalkuleringer fra feltforsøkdata, eksempler Date: Page: 21

22 Avlingene binder mere CO2 enn hva som frigjøres ved, aktiviteter på jordet, gjødselbruken alene medfører større binding enn dette. t CO2/ha Hvete Raps Sukkerbeter CO2 fiksert I biomasse som resultat av N- gjødselbruk CO2 fiksert I biomasse uten N-gjødsel CO2 som resultat av: På jordet aktiviteter etc. N-gjødsel produksjon, transport og spredning * Kilde: Kalkuleringer fra feltforsøkdata, eksempler * inkl. N2O emissions (1 kg N2O = 310 kg CO2) Date: Page: 22

23 Biomasse som energibærer fører til lavere CO 2 utslipp Utslipp fra jorda og fra gjødselproduksjon og traktorbruk 0,2 t CO 2 Utslipp fra oljeforbrenning 1 t CO 2 CO 2 som plantene tar opp i fotosyntesen, blir sluppet ut igjen når plantene forsvinner 1 tonn biomasse som varmeenergi = 400 liter olje Biomasse til energiformål gir opptil 80% reduksjon i CO 2 -utslippet Date: Page: 23

24 CO 2 -effekten varierer, og blir diskutert Assumption: Well-to-Wheels perspective compared to fossil fuel Source: IEA Biofuels for Transport Date: Page: 24

25 Gjødselproduksjon og klimagassutslipp CO 2 (karbondioksyd) N 2 O (lystgass) Brensel (naturgass) Fosfat Kalium Ammoniakk Salpetersyre Gjødsel Fullgjødsel Kalkammon Ammoniumnitrat Urea Spesialitetgjødsel Date: Page: 25

26 Date: Page: 26

27 Yaras nye renseteknologi har store potensialer I Yara I hele gjødselindustrien Mill. tonn CO 2 -e pr. år 12 Mill. tonn CO 2 -e pr. år Ny katalysatorteknologi N 2 O- utslipp Yara 2005 Mål 2009 Videre potensiale Europa 100 fabrikker Globalt potensiale Norge CO 2 -e 2005 Date: Page: 27

28 N 2 O utslipp fra gjødselbruk N 2 O N 2 O NH 4 + Ammonium NO 2 - Nitrite NO 3 - Nitrate NO 2 - Nitrite N 2 Gas Nitrification Denitrification Date: Page: 28

29 Klimautslipp fra Yaras produksjonsanlegg Millioner tonn CO 2 -ekvivalenter pr år 25 CO 2 -ekv fra salpetersyreproduksjon (19 anlegg) CO 2 fra ammoniakkproduksjon (11 anlegg) ,5 10,4 8,9 9, Yara reduserer klimautslippene med 25% Energieffektivitet og renseteknologi Date: Page: 29

30 Klimautslipp fra gjødsel 400 kg CO 2 -e pr tonn hvete Fra dyrket mark Transport og traktorbruk Salpetersyreproduksjon Ny renseteknologi, energieffektivisering og moderne landbruksmetoder reduserer utslippet med 50% 0 Tradisjonelt Ammoniakkproduksjon Med Yara Basert på agronomiske forsøk og livsløpsanalyser (Rothamsted og Hanninghof) Date: Page: 30

31 Miljø-klassifisering av gjødselprodukter (Hveteproduksjon i Nord-Europa, 160 kg N/ha) Eco-index pr tonn hvete (lavest tall = best) 0,6 0,5 0,4 Eutrofiering (risiko for algevekst) 0,3 0,2 0,1 0 CN AN CAN UAN Urea Kilde: Feltforsøk UK , Hanninghof LCA) Forsuring Global oppvarming Arealbruk Date: Page: 31

32 Fuel -CO2 (30%) Indirect CO2 (external power supply) CO2 CO2 from urea +N2O from soil CO2-eqv from urea (t CO2e/t N) 0.7 Ammonia production (1.6) Feed -CO2 (70%) Urea production Transport (in Europe) Farming Total: 10.9 t 31.8 GJ/ t NH3 Fuel -CO2 (30%) + Feed -CO2 (70%) N2O Indirect CO2 (external power supply) CO2 N2O from soil CO2-eqv from AN (t CO2e/t N) Ammonia production Nitric acid production AN production Transport (in Europe) Farming Total: 9.7 t 31.8 GJ/ t 2 kg N2O/ t HNO3 Proposed to be regulated under EU ETS Assumptons or farming: Optimum fertilization = 192 kg N/ ha Direct from urea = 1.6 t Direct from soil = 5.1 t for urea (Bouwman 1.1%) = 3.7 t for AN (Bouwman 0.8%) Indirect from soil = 1.8 t for urea = 1.1 t for AN For liming of soil = 0.8 t Figure 2: Comparison of greenhouse gas emissions (in CO2-eqv) for urea and ammonium nitrate from factory to field (with Date: BAT production, Page: 32 and for European soil and climate conditions)

33 t t CO2-eqv per t N t See figure 2 for assumptions Farming Transport Fertilizer production Nitric acid production Ammonia production t (ETS) t (ETS) Urea AN Figure 3: Greenhouse gas emissions from factory to field for urea and ammonium nitrate, and how EU ETS will wrongly discredit AN Date: Page: 33

34 Date: Page: 34 NOx utslippene kan reduseres

35 Yara en totalleverandør av løsninger for NOx-reduksjon Kraftverk/ offshoreanlegg Sementindustri Ammoniakk og Urea Maritim Landtransport Date: Page: 35

36 Yaras Miljøprodukter NOx reduksjon for skip, biltransport, industri og kraftverk kt 300 Yara fjerner mer NOx enn Norges totale utslipp NOx utslipp i Norge 2004 VR - Date: Page: NOx reduksjon hos kunder NOx utslipp kan reduseres med 90% med moderne tilgjengelig teknologi Date: Page: 36

37 Åpning av Yaras terminal for Air1 i Porsgrunn mars 2008, et produkt som fjerner NOx fra lastebiler Date: Page: 37

38 Globale utfordringer Mat Miljø Yara s produkter og tjenester har løsninger på miljøproblemer Energi Helse Date: Page: 38

39 Yara er en del av løsningen Mat til verden Gjødsllng er nødvendig. Riktigbrukavgjødsel krever kunnskap og verktøy. Riktig type gjødsel øker kvalitet og næringsinnhold på avling. Miljøvern Moderne landbruk gir mest mat pr dekar. Dermed sikres mer areal for biologisk mangfold, og knappe vannressurser utnyttes mer effektivt. Yara har utarbeidet verktøy for riktig gjødsling. Ny Yara-teknologi og energieffektive fabrikker gir lave klimagassutslipp. Yara har utviklet miljøprodukter som renser luft og vann (NO X, H 2 S) Bioenergi-vekster Gjødsling gir økt produksjon av biomasse, som inneholder ganger mer energi enn det som brukes til produksjon og spredning av mineralgjødsel. Bioenergi gir opptil 80% lavere CO 2 -utslipp enn fossilt oljebrensel. Skog som energibærer kan utnyttes bedre Date: Page: 39

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2008. Ekstraberegning av gjødsel- og kraftfôrkostnader.

Jordbruksforhandlingene 2008. Ekstraberegning av gjødsel- og kraftfôrkostnader. Budsjettnemnda for jordbruket 17.11.2008 Utredning 4 Jordbruksforhandlingene 2008. Ekstraberegning av gjødsel- og kraftfôrkostnader. i ii Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 DEN INTERNASJONALE SITUASJONEN... 2

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Forord

Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Forord Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Will it be necessary to reallocate the future biomass resources from the heat market to the transportation

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

International year of soils

International year of soils International year of soils Jordsmonn, matproduksjon og offentlig kartgrunnlag Direktør Arne Bardalen, Skog og landskap, 9. Juni 2015 Hva skjer med verdens jordressurser? Tap og forringelse av produksjonspotensial!

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Avsetningen av ammoniumsulfat som gjødselprodukt med et ammonium innhold på 10-12 % var god. Bøndene i området viste interesse for produktet og de

Avsetningen av ammoniumsulfat som gjødselprodukt med et ammonium innhold på 10-12 % var god. Bøndene i området viste interesse for produktet og de i Forord Først og fremst ønsker jeg å takke min veileder førsteamanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Lasse Vråle for at han tidlig så behovet for å sammenfatte informasjon om behandling

Detaljer

Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken?

Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken? Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken? Klaus Schöffel NHO næringspolitisk seminar, 16.10.2008 Oktober 2008 Tilbakeblikk: Mat på tanken Rudolf Diesel: "the "the engine can can be be fed fed with

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak?

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Halvdagsseminar Klima, avfall og biogass Sarpsborg rådhus 9. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag

LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag www.lpgnorge.no Magasinet er under utarbeidelse Nytt om bilgass LPG bilnytt Juni 2014 GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag Konsept: LPG/LNG gass for hele bilparken kutter utslipp

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer