a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst"

Transkript

1 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR «Etter skoletid» en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst Se hele oversikten side 4 og 5

2 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Barnearbeidet i Askøymenighetene Side 4-5 Side 6 : Glimt fra konfirmasjonsleirene Side 7 : Hva er konfirmasjon? Side 8-9 : Konfirmantpresentasjon Side 10 : Ungdomsarbeid på Askøy Side 11 Side 12 : Menighetstur til Sund Side 14 : Plakater a:men Redaktør: Johannes Kyte e-post: Redaksjon: Anne Helene Gjengedal Svein Rise Layout: Creo-x AS / Kasserer: Kirkekontoret Byggeaktivitet på Kleppe Side 13 : Slekters gang Side 16 : Gudstjenesteliste Miljømerket trykksak Mitt bibelvers «Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.» (Salme 40, 2) Giro: Adresse: Askøy Kirkekontor Lyngneset 26, 5302 Strusshamn. Telefon: e-post: Trykk: Bodoni Bilde framside: «Etter skoletid»-klubben startet opp i fjor høst i Erdal kirke. Dette er en klubb for 9-12-åringer der de holder på med ulike aktiviteter blant annet matlaging, formingsaktiviteter, leksehjelp og bibelfortelling. Foto: Anne Helene Gjengedal E-post-adresse: Tips om tema, arrangementer eller andre ting kan sendes til denne adressen. Bruk også denne adressen til å sende inn stoff eller bilder. Neste nummer av a:men vil komme ut 24. oktober. Stoff som skal være med i dette nummeret må sendes inn innen 4. oktober Evighetssikring Dåpsløftet På side 4 og 5 i dette nummeret av a:men kan du få en oversikt over alt arbeid i kristen regi som foregår for barn på Askøy. Her er det alt fra søndagsskole, til ulike kor, klubber, lag, speidergrupper og så videre. Mesteparten av dette er drevet på frivillig basis av voksne eller ungdommer som vil gjøre noe for barna på Askøy. I tillegg har kirken på Askøy flere ulike arrangementer rettet mot barn både i skolene og i kirkene. Det gledelige er at aktivitetene er spredd ut over hele øyen fra Herdla i nord til Strusshamn i sør, enten det er i kirken, i et eller på en skole, og de favner alle aldersgrupper fra de helt minste til de som når ungdomsskolealder. Hvorfor blir det drevet såpass mye arbeid rettet mot barn på Askøy? Hva er det som driver de som bruker mye av sin fritid på barn og unge? Jeg tror det ligger et engasjement om å få gi noe tilbake av det de selv har fått, ikke minst gjennom det de opplevde selv som barn. Å lære barn bibelfortellingene og de kristne barnesangene er meningsfullt. I tillegg er det mange som har et varmt hjerte for barna. Det å få skape noe sammen, bli kjent med andre og få dele opplevelser er noe verdifullt i seg selv. Årlig blir det på båret 300 barn til dåp på Askøy. Mange gjør nok dette ut fra tradisjon, men det er også mange som gjør dette ut i fra en tro. I dåpsløftet som blir lest etter at barnet er døpt heter det blant annet: Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar å vise omsorg for barnet, be for henne/ham, lære henne/ham selv å be og hjelpe henne/ham til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han kan leve og vokse i den kristne tro. Både foreldre, faddere og menighet har et ansvar for For sikkerhets skyld skiftet vi nytt sikringsskap i huset for 3 4 år siden. Det ble kontrollert, men burde skiftes. Nå er kursene lagt om, og sjelden må jeg «opp i sikringsskapet». Med moderne jordfeilbryter kan det tordne og lyne så mye det vil, hadde jeg nær sagt. I det gamle skapet hadde jeg nærmere 20 sikringer, og før hver jul måtte en sørge for reserver i tilfelle overbelastning på nettet. En halvkokt lutefisk er ikke noe særlig. Med tiden skaffet vi oss et par «evighetssikringer». Ved overbelastning var det bare å springe på loftet og trykke inn den svarte knappen på sikringen. Ved å justere uttaket av strøm på kursen, kunne vi bare koke videre på lutefisken, baconet og ertestuingen. Kanskje litt naivt, men er det ikke også slik med livene våre. Wattuttaket blir for høyt og alt mørklegges. Johannes Kyte at barnet som er døpt får opplæring i den kristne tro, lære de enkle bibelfortellingene og de kristne barnesangene slik at troen kan vokse. Kirken og menighetene gjør dette ved at de gir små gaver til fadderne, slik at de kan gå på besøk til fadderbarna på dåpsdagen. Barna blir også invitert til kirken ved ulike sammenhenger som for eksempel ved utdeling av min kirkebok. I tillegg er det barnehagegudstjenester, og menighetspedagogen er ute på skolebesøk i ulike aldersgrupper og klasser. Kirken har gjort et godt stykke arbeid med dette i de siste årene, men har fortsatt en vei å gå for at barn skal lære hva de er døpt til. Fortsatt er det dessverre slik at mange som kommer som konfirmanter knapt har vært innom en kirke siden de ble døpt, og i hvert fall ikke lært noe om hva kristen tro er. Som forelder og fadder føler jeg selv at det å følge opp dåpsløftet ikke alltid er like enkelt i en travel hverdag. Derfor er jeg glad at det finnes aktiviteter som gjør det mulig for barna å lære Gud og Jesus å kjenne. Dette er ikke bare en enkel måte å oppfylle dåpsløftet på, dette er kanskje den beste måten å oppfylle det løftet som ble gitt på dåpsdagen. Øyvind Fluge Alt kan synes å gå på skinner: Penger i banken, båt i naustet, bil i garasjen, nye hofter og herlige barnebarn. Så plutselig skjer det noe som velter det hele, og alt blir mørkt og trist, hverdagen grå og kald, og håpløsheten river og sliter i en. Det må innrømmes at det ikke alltid er lett å finne «evighetssikringen» i en slik skumring. Men den er der. Knappen er der, og igjen vil kraften sørge for at lyset er tilbake og livet blir igjen godt å leve. Guds ord, Bibelen, er som min «evighetssikring». Jeg kan be om tilgivelse, og fortsatt er jeg et Guds barn. Dette vet jeg, ikke som resultat av dyp åndelighet, men fordi det står skrevet: «Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte meg». Livets stadier i Bibelens lys: Hva sier Bibelen om den voksne mannen? Tekst: Tor Dag Kjosavik Når vi leter i Bibelen for å finne ut noe om samfunnsforholdene, er det to ting vi må huske på. Det ene er at som i de fleste historiebøker, er det ikke den alminnelige manns og kvinnens historie som blir fortalt. Det er konger og herskere som befinner seg i fokus. Dette gjelder også i Bibelen, og mest i Det gamle testamentet. Det andre er at Bibelen ikke er en vanlig historiebok, det er en bok om Guds frelseshistorie. Det er en historie om hvordan Gud utvalgte og ledet sitt folk til frelse, og om hvordan denne frelsen skulle nå ut til hele verden. Allikevel finner vi viktige utsagn om mannens rolle både i samfunn og menighet. Et mannssamfunn Det er vanskelig å benekte at Bibelen beskriver et mannssamfunn, og det var nettopp slik det var både i Israel og i nabolandene. Vi hører om konger og mannlige profeter og ledere. De disiplene som Jesus valgte som sine nærmeste medarbeidere var også menn. Med få unntak får vi høre om at det er mennene som styrer, det er mennene som tar til ekte og det er stort sett guttene som nevnes med navn. Men med makt fulgte også ansvar. Det var mennene som måtte gjøre krigstjeneste, det var de som betalte skatt og det var som oftest de som ble straffet for diverse forbrytelser. 5 Mos 24,5: Om en mann er nygift, skal han ikke dra ut i krig og ikke bli pålagt andre plikter. I ett år skal han være fri til å være hjemme og være til glede for kvinnen som han har giftet seg med. Skattetrykket var nok ganske høyt i Israel. Det var dyrt å føre krig og folk måtte også betale skatt til templet. Vi kan ta med oss utsagnet til Rehabeam da Israel ble delt i to riker. 1 Kong 12,11: Min far (Salomo) la et tungt åk på dere, jeg vil gjøre det enda tyngre. Min far tuktet dere med sveper, jeg vil tukte dere med piggremmer. De fleste mennene var nok ganske fattige. De strevde fra morgen til kveld med å skaffe utkomme til seg og familien. Samfunnet var nok også ofte preget av korrupsjon og undertrykkelse. Særlig profeten Det er vanskelig å benekte at Bibelen beskriver et mannssamfunn. For eksempel var alle disiplene til Jesus menn. (The last supper av Leonardo de Vinci) Amos talte de mektige midt imot når det gjaldt disse forholdene (8,4). På Jesu tid var det romerne som påla folket skatt (Matt 22,19) og tollerne som krevde inn avgifter var ofte korrupte (Luk 19,8). Gift eller ugift Helt fra Bibelens første blad går det tydelig fram at det normale og vanlige for en mann var å gifte seg. 1 Mos 2,18: Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» Det var nok bare enkelte profeter og noen andre som av praktiske grunner valgte å avstå fra ekteskap. I Det nye testamentet ser vi det samme. Jesus viser tilbake til skapelsen når han blir spurt om sitt syn på ekteskap og skilsmisse (Matt 19,5). Til og med Peter som av noen regnes som kirkens første pave, var gift allerede mens han vandret rundt sammen med Jesus (Matt 8,14). Kirkens mest kjente ungkar er nok Paulus. Han skriver også mye om ekteskapet og om fordelen med å være ugift for en som reiser rundt slik som han. 1 Kor 7,7: Jeg skulle ønske at alle var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Samtidig advarer han mot følgene av seksuell avholdenhet for den som ikke har gaven til å leve alene. 1 Kor 7,36: Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han synder ikke med det. I brevene til Timoteus og Titus ser vi at apostelen er opptatt av praktiske råd til menighetsledere. Han understreker at både tilsynsmenn (prester), diakoner og eldste må være «en kvinnes mann». Det innebærer selvsagt at de skal være gode eksempler for andre i menigheten ved å holde seg unna prostitusjon og at de heller ikke må ta seg flere koner. Overordning og underordning Selv om forholdet mellom mann og kvinne i GT videreføres i den kristne kirke, ser vi også gradvise og store forandringer. Paulus har fått mye kritikk for det han skriver om underordning i brevet til efeserne. Ef 5,23-24: For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Paulus var selvsagt også preget av sin samtid, og han skiller mellom det han kaller «min mening» og «Herrens bud». Riktignok kaller han utsagn om underordning Herrens bud, men det er ikke noe forsvar hverken for herskerteknikk i ekteskapet eller mishandling. Det første han skriver om ekteskapet er dette: Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! (Ef 5,21). 2 3

3 Familiesiden Barnearbeidet i de fem kirkene på Askøy Tekst: Anne Helene Gjengedal Selveste dåpsløven DASK er stolt av å vise deg noe av det barn kan være med på i de fem kirkene på Askøy. De tre første årene får barna en hilsen fra menigheten via sin kontaktfadder, eller direkte hjem til seg i posten. Babysang foregår i Erdal kirke, men er for hele Askøy. Påmelding til kirkekontoret. I høst starter kurset 17. september og To av barna i barnekoret Stjernegnisten Dåpsskole går annenhver uke fram til 10. desember. Fireåringer får kirkebok på gudstjenester som de blir særskilt invitert til. De som begynner på skolen, blir også invitert til å få seksårsbok i kirken der de bor. Dåpsskole med Gudsrikeleik for førsteklassinger blir det for Herdla i Fauskanger etter høstferien og for Ask etter nyttår klassinger i Florvåg og Erdal kan være med på «etter skoletid» i kirken hver tirsdag fra 10. september. KFUK/KFUM-speider kan du være fra 4. klasse. Erdal kirke er base (men de er mye ute). Barn fra hele Askøy kan være med. Det er også speidergruppe på Kleppe skole, i regi av NLM/NSF, der klassinger er velkomne fra hele Askøy. Se under Strusshamn. Du kan finne linker og flere detaljer på kirkens nettsider under aktiviteter for barn. Tveit Sted: Når: Ansvar: Alder: Småbarnstreff Tveit kirke Ons Erita Gangdal 0 6 år menigh.sal mob Sprell levende søndagsskole Tveit kirke, menigh.sal 2. hver man Eva Borlaug mob Barnekoret «Attention» Tveit kirke mandag Anne Hilleren mob Breivik søndagsskole Barnelaget «Solstrålen» Breivik Haugland Barnekoret Miniglimt i Erdal kirke Herdla Sted: Når: Ansvar: Alder: Træet søndagsskule Træet Krets 2. kvar mandag Birthe Kjellevold Fra ca. 4 år tlf Skråmestø søndagsskule Nordre Haugland YA YA på Fauskanger Skråmestø Træet Krets Fauskanger Søndag Lars Haukeland mob kvar mandag kl. 19 Grete Mariann E. Haugland tlf kvar mandag kl. 19 Magnar Ådlandsvik tlf hver søn Kjell Jakobsen tlf hver tors Rollaug Waaler tlf Fra ca. 4 år Fra 4. klasse Fra 4. klasse 4 11 år 6 16 år 2 12 år Fra 3 år Etter skoletid ASK Sted: Når: Ansvar: Alder: Smågnisten Ask menighetshus 2.hver ons. Marianne Tveten 0 6 år, mob med følge Barnekoret Stjernegnisten Tween Sing Strusshamn Sted: Når: Ansvar: Alder: Søndagsskole Strusshamn Søndag i g.tjenesten Hildegunn Øpstad Barn i alle kirke mob aldre Strusshamn Superkids «Koret på Sporet» «Småsporene» Barnelaget «Lilja» Kleppe Yngste røster Kleppe NLM/NSF speidergruppe Ask menighetshus Ask menighetshus Erdal Sted: Når: Ansvar: Alder: Barnekoret Miniglimt Erdal kirke Onsdag Giske Bratli (3)4 6 år mob Etter skoletid Erdal kirke Tirsdag Bodil Birkenes klasse mob KFUK/KFUM-speiderne på Askøy Erdal kirke. underetasjen Torsdag Per Stang mob Siv Hansen mob Fra 4. klasse Strusshamn kirke Follese Follese Hetlevik Kleppestø barneskole Kleppe skole (under b.hus-ombyggingen) 2.hver ons hver ons KRIK Ask Hop skole Fredag hver ons Tirsdag Tirsdag hver man hver tirs hver tirs Synnøve Kolstad mob Kjersti Haaland mob Jon Magne Sønstabø mob Hildur Alice Sandvoll tlf Ann Heidi Leine tlf Nina Follesøy mob Solfrid Ramberg tlf Marion Ytre-Arne Kvamme mob Erik Waaler mob Fra ca. 6 år klasse klasse klasse 4 13 år Fra 1. klasse Under skolealder Fra 2. klasse 3 år 3. klasse klasse Synnøve Ask Dåpsskole 4 5

4 Litt fra konfirmasjonsleirene Hva er konfirmasjon? Sommerleir 1 på Kongshaug 4. 7.juli Tekst: Anita Skjæveland Spørsmål til leirdeltagerne 1. Hva er det kjekkeste på leir? 2. Hva synes du om maten? 3. Har du lært noe? 4. Hva tenkte du om leiren før du reiste? 5. Er det noe du har blitt overrasket over? 6. Hva synes du om lederne? Synnøve Solheim (14) fra Tveit kirke 1. Være med og bli kjent med folk. Være sosial. 2. Den er god den. 3. Jeg vet rekkefølgen på Kristuskransen, og hva de forskjellige kulene heter. 4. Tenkte det kom til å bli sånn, med samlinger, fritid og spising. 5. Egentlig ikke, men det var gøy at vi fikk velge rom sjøl. May Elisabeth Tangedal (15) fra Herdla kyrkje 1. Fritiden! 3. Litt mer sånne kristne ting. 4. Eg gruet meg, trodde det kom til å bli kjempekjedelig, men det er koselige folk her. 6. De er greie. Natalie Lavik (14) fra Ask kirke 1. Aktivitetene, særlig såpehockey. 3. Ja, litt hva de perlene heter, og hva synd og nåde er på en måte. 4. Jeg var nysgjerrig på hva vi skulle gjøre, men jeg hadde en søster som hadde vært på leir tidligere og som fortalte hva det gikk ut på. 6. De er greie utenom når de filmer oss når vi sover. Men de så ikke meg for jeg lå under dyna med hodet. Tobias Almestad (14) fra Erdal kirke 1. Bli kjent med nye folk. 3. Lærte litt om det armbåndet vi lagde. Disse forskjellige perlene, gledesperlen, kjærlighetsperlene og Gudsperlen. 6. Lederne har vært utrulig greie, bortsett fra Torbjørn som taklet meg i fotballkampen mellom deltakere og ledere. Christina Eide Langøen (15) fra Tveit kirke 1. De lekene vi har sammen. Også har vi gruppene. 2. Den er veldig god. 3. Jeg har lært litt, blant annet sanger om Gud. 4. Jeg tenkte jeg skulle ha det kjempegøy og jeg har hatt det velig kjekt. Hanne prest (30) 1. Selvsagt møtet med konfirmantene. 2. Maten er god. På leir blir man ekstra sulten. 3. Om stilleperlene og stillhet uten ord. Å være helt stille for Gud uten ord. Jeg har lært at det må jeg øve med på. 5. Positivt over hvor kreativ og engasjert min gruppe var da vi skulle ha «Redhood». 6. Vi har en fin gjeng med oss av både voksne og milkere (de som var konfirmanter i fjor og har gått på lederkurs siste året). Konfirmantleir i London april Foto: Henny Skaaland / Håkon Andersen De 16 «sjømannskirkekonfirmantene» fra Askøy har i tillegg til vanlig undervisning hatt et særlig fokus på Sjømannskirken sitt arbeid i utlandet april dro de til Sjømannskirken i London der de både overnattet og fikk mat i kirken. Her var også alle samlingene, og de fikk se at Sjømannskirken er et fint sted å være for ungdom som studerer i utlandet. De gikk på leit i London Track, men alle startet med London Eye for å få et godt oversyn over byen. Madame Tussaud var de selvsagt innom, og musikalen Les Miserables var tema for samlingene hver kveld. Etter at konfirmantene kom hjem, var de med på en festgudstjeneste på Herdla, der de var delaktige i gudstjenesten, og selvsagt steikte vafler på kyrkjelydhuset etterpå. Mange som var med på gudstjenesten, gav ei rikelig gave til arbeidet for nordmenn i utlandet. Pinseleir på Skjergardsheimen i Øygarden Det var 49 konfirmanter som reiste til Øygarden tidlig om morgenen 18.mai. På programmet sto undervisning, men også båttur. Sammen med oss hadde vi et band fra Kongshaug musikkgymnas. 2.pinsedag var det nattverdgudstjeneste ved prest Peter Johansen som også var leirsjef. Gode ledere og flinke milkere gjorde sitt til at leiren ble kjempebra. Tekst: Peter Rikard Johansen Foto: Håkon Andersen Presten visste at Magnus gruet seg til overhøringen, og han bestemte seg derfor for å gi ham et enkelt spørsmål. På konfirmasjonsdagen ble følgelig Magnus spurt; «hvorfor er du her i dag?» Magnus så forvirret på presten og sa: «Var det ikke i dag jeg skulle komme?» Hva er egentlig konfirmasjon? Fins det ikke overhøring lenger? Kan konfirmanter svare på noe som helst? Svarene får du her! Historisk tilbakeblikk Ordet konfirmasjon stammer fra det latinske «confirmare» som betyr å bekrefte. Dåpen har alltid vært konfirmasjonens grunnlag og utgangspunkt, og i konfirmasjonen ble dåpens innhold bekreftet. I 1736 ble konfirmasjonen innført i Norge som obligatorisk ordning, og i den gamle ordningen var det fokus på konfirmantens bekjennelse av troen. I 1981 kom en ny ordning som betraktet konfirmasjonen som en forbønnshandling, og en betoning av at det er Gud som bekrefter sine løfter i denne handlingen. Vi kan likevel finne mening i at konfirmasjonen i dag er en bekreftelse både fra konfirmantens side, og en Guds bekreftelse av løftene i dåpen. Konfirmasjonstid på Askøy På Askøy er det i år 301 ungdommer som gjør seg klar til konfirmasjon i september. Da avsluttes konfirmanttiden med konfirmasjonsgudstjenesten hvor hver konfirmant blir bedt for med håndspåleggelse. Grunnlaget for konfirmasjonen er fortsatt dåpen, og de som ikke er døpt fra før må bli døpt før konfirmasjonen. «Lær dem å holde alt jeg har befalt dere» sier Jesus i en av tekstene som leses ved dåp i Den norske kirke. Derfor er konfirmanttiden en slik læretid, hvor ungdommene får anledning til å fordype seg i den troen de er døpt til. På Askøy gjøres dette i tre bolker: Undervisning Denne foregår i den lokale menighet hvor konfirmanten hører til, og der lærer de blant annet om Bibelen, Gud, Jesus, Den hellige ånd, dåpen, nattverden, gudstjenesten og mye annet. For å svare på spørsmålet fra tidligere; nei, overhøringen slik vi kjenner den fra gammelt av finnes ikke lenger. Men en del av konfirmantene har nok likevel fått med seg svar på sentrale spørsmål! Gudstjenester I løpet av året skal konfirmantene delta på åtte gudstjenester. Der skal de bli bedre kjent med menigheten sin, og feire gudstjeneste sammen. Kanskje har du sett konfirmanter i hvite kapper som har fått oppgaver i gudstjenesten? De kaller vi ministranter, og sammen med presten og de andre frivillige får de bidra med ulike oppgaver. En viktig oppfordring til oss alle er å ta godt i mot konfirmantene i vår menighet når de kommer til gudstjeneste. Leir På Askøy er det lange tradisjoner for å dra på leir som en del av konfirmanttiden. Det pleier for mange å være den kjekkeste opplevelsen som konfirmant. Leirarbeidet kan du lese mer om i en annen artikkel i denne utgaven. Viktigst av alt er det at konfirmanttiden handler om formidling av levende tro, ikke bare kunnskap. At Bibelen er et livsviktig budskap fra Gud til oss, og ikke bare en tjukk og uoverkommelig bok. At Gud ikke er bare en filosofisk idé, men en levende Gud som ønsker å ha fellesskap med oss. Så er utfordringen, som alltid, veien videre. Kirken må ha en strategi for å få ungdommene med seg også etter konfirmanttiden. Her er vi på Askøy inne i en spennende fase med utvikling av ungdomsarbeid. Og det er viktig, for hvis vi ikke klarer å få med oss ungdommen for å bygge våre menigheter hvordan vil da kirkens fremtid se ut? 6 7 a:men a:men

5 Årets konfirmanter Strusshamn kirk e Tveit kirk e Lørdag 7. sept. kl Lørdag 7. sept. kl Elise Anderssen Jenny Aase Bjørsvik Amalie Bøkevoll Leif-Rune Danielsen Marte Eidsør Tyra Martine Hanuren Amalie Haugland Jakobsen Synne Beate Viste Johannessen Even Andreas Langørgen Magnus Christopher Myrvoll Ida Marie Nordnes Olsen Brage Tveranger Stian Ådlandsvik Herd la kyrk je Søndag 15. sept. kl Amalie Abbedissen Truls Abbedissen Mona Andersen Kristen-Olaf S. Berland Knut-Endre Dehli Per Magne Fauskanger John-Andreas Gulbrandsøy Hopland Martin Sæthre Håpoldøy Thomas Sæthre Håpoldøy Viktoria Merkesvik Anders Løhaug Oksnes Martin Oksnes Aina Skansen Joakim Skråmestø Marielle Økland Skudal May Elisabeth Tangedal Søndag 15. sept. kl Benjamin René Dyrdal Tina Skotnes Fauskanger Emma-Lovise Fauskanger Nicolai Fauskanger Steffen S. Fromreide Kim André Haraldsen Sander Haugland Christine Krossøy Heimnes Niclas Renè K. Holvik Solveig Karin Kjerrgård Alexandra Malec Omar Midtøy Amalie Utkilen Mjelstad Emilie Sannes Steinseide Sandra Træet Anne Sofie Sandberg Turøy Amalie Sofie Nøstdal Lørdag 7. sept. kl William Helgesen Karoline Holgersen Sarah Marie Karlsen Svein-Oskar Kvalvåg Jonas Olai Lyngbø Kamilla Haukaas Nilsen Marius Solheim Andreas Stamneshagen Stine Thorstensen Ivan Pedersen Wiig Marie Nilsen Øie Søndag 8. sept. kl Henrik Teisnes Bjånes Mats Braaten Christensen Rebecca Gaassand Dyrdal Ine Stustad Misund Mathilde Mucha Thomas Emil G. Sørensen Rognli Lørdag 14. sept. kl Jonathan Kristoffersen Andersen Henriette Andersen Eric Brurås Simen Fromreide Fredrik Goettges Hedda Berg Grønnevik Henrik Hammer Synne Gulbrandsøy Haugland Amalie Hansen Larsen Martin Kringstad Myklebust David Johannes Lee Nilsen Julie Tveit Pettersen Julian Haugland Ravnanger Maria Kjeilen Steinseide Kristine Søraa Joachim Christoffer Wiese Søndag 15. sept. kl Jørgen Amundsen Marius Wiig Dale Jarand Andre Dolvik Neerajan Jonathan Halvorsen Daniel Andre Ingemårsen Jonas Bjorøy Kjørsvik Cecilie Kleiven Lars Kristian Knasbø Anna Cecilie Knutsen Aurora Nilsen Markus Hoff Skudal Søndag 15. sept. kl Christina Eide Langøen Marit Lygre Christin Nyre Mads Andre Pettersen Synnøve Solheim Adam Strømsvik Maren Gåsvær Torgersen Rikke Træet Inger-Sofie Vorren Adrian Vinje Zika Lisa Andersen Ruben Solem Antonsen Håvard Bekken Helene Bekkenes Simon Brynjulfsen Stine Dale Celine Kløften Drønen Cathrine Hestnes Edvardsen Eva Charlotte Eiking Marthe Pedersen Feness Fredrik Soleng Granheim Eline Sørli Grindheim Helena Heimstad Karna Klausen Herland Lørdag 7. sept. kl Marius Andreassen Emilie Berg Eikanger Emma Dodt Eikefjord Anders Hjelseth Julia Johansen Idar-Andre Kvalvik Håvard Melheim Caroline Risane Oksnes Lars Johannessen Paulsen Håvard Viksøy Pedersen Lise Samdal Maren Stenseide Julie Eliassen Strand Marthe-Antonie Synnevåg Christine Fossheim Trones Ingvild Gullaksen Vatshelle Vilde Waagen Øye Søndag 8. sept. kl Vegard Haugland Abrahamsen Markus Birkenes Julie Louise Hansen Kaia Hatletvedt Herleiksplass Malene Soleng Hole Vegard Indrevær Troy Pushkar Ingvaldsen Victoria Kleppe Morten Kroken Emilie Lie Mathisen Katrine Olsen Meyer Vegard Opheim Moldenes Maren Hole Pedersen Mone Skjønhaug Remes Martine J. Sande Iselin Skeie Sivert Torsvik Dennis Hanevik Wollertsen Lørdag 14. sept. kl Søndag 8. sept. kl Nikolai Færøy Bergersen Susanne Bjørge Natalie Elgsås Marius Larsen Fagerdal Magnus Enes Heggøy Lars Salomonsen Hjelle Frida Hopland Anna Hopland 8 Sindre Lerøen Kjosavik Atle Kleiven Natalie Nordanger Lavik Christian Lerum Marion Berglund Olsen Maren Sirevåg Miriam Torsvik Tjeldstø a:men William Ruben Andreassen Casper Clark Edvardsen Håvard Fjell Olav Follesøy Lea Mathiesen Follo Lørdag 14. sept. kl Adrian Solheim Almenningen Daniel Venge Bagge Marius Turøy Birkeland Maren Sofie Bø Fredrik Overaa Eide Hilde Renate Fauskanger Hanna Daae Fossheim Christian Skare Gustavsen Marcus Lorentzen Hanssen Håvard Dyrrdal Helgesen Ingrid Dyrrdal Helgesen Andreas Johannessen Marius Nymo Johansen Aleksandra Karlsen Sanne Bratshaug Mehus Helene Pettersen Merkesvik Niklas Nilsen Merkesvik Helene Steinfeld Monsen Marianne Høysæter Monsen Tonje Aasheim Nymark Thomas Sivertsen Thea Juvik Stave Lørdag 14. sept. kl Mathias Lock Hauge Andreas Bondehagen Jacobsen Daniel Alejandro Johnsen Tore Larsen Marte Nygaard Espen Karlsen Pahr Vilde Gisledotter Rødseth Vegard Solberg Skjønborg Malin Steinfeld Stien Aleksander Svendsen Stigen Simen Seeberg Synnevåg Katarina Sævareid Frida D. Ellertsen Søvik Nikolas Opazo Thomsen Anneken Jacobsen Yri Ruben Severin Aasbø Vilde Charlotte Johannesen Aasheim Pernille Hartvigsen Henriette Helgesen Brage Nesbø Horne Daniel Husa Elias Juvik Even Kristoffersen Emil Kumhle Remi Lie Marielle Karlsen Lone Solveig Lønning Krister Nikolai Pedersen Benedikte Karie Pedersen Kristine Andersen Tytingvåg Søndag 15. sept. kl Søndag 15. sept. kl Anne-Sofie Moe Sofie Amalie Printzlow Joakim Guldberg Rygg Benedikte Schjøtt Helle Steffensen Marie Straume Erling Tobias Wiik Maren Øverli Marius Bastiansen Andrine Bruhjell Kyrre Anderssen Dalsbø Andre Kjærstad Fredheim Malene Kleppe Færevaag Erda l kirk e Jørgen Birkeland Christian Bjørnø Aurora Botnevik Malin Cecilie Dale Petter Hauge Granheim Jonas Benjamin Halsvik Sara Holmedal Jensen Lina Amalie Næss Johansson Adrian Salbu Knudsen Aron Salbu Knudsen Malin Helen Johnsen Lygre Emma Skjøndal David Sviggum Sondre Turøy Alexander Hagen Ulvund Ask kirk e Lørdag 8. sept. kl Marthine Hjartåker Inge brigtsen Nils-Endre Anglevik Lerø Bjørnar Nikolai Krossøy Lilleheil Mads Wingsternes Lund Britt-Cecilie Martinessen Synne Hansmark Persen Ulrikke Møller Rosvold Kristoffer Skagen Vetle Tangset Preben Tonning Lørdag 14. sept. kl Andrea Krog Bexrud Espen Haraldstad Eliassen Emma Alnæs Hopland Marte Haugland Jensen Thomas Juvik Joakim Karlsen Nordnes Marthe Håheim Sandvik Tina Elisabeth Sandvik Victoria Madeleine Skånvik Solberg Tina Solheim Simen Hiis Bergh Solheim Ruben Nomena Razafinandimby Stenfeldt Tyra-Andrea Hanssen Sture Rose Virginie Tongcos Marte Standal Torgilstveit Søndag 15. sept. kl Tobias J. Almestad Ulrik Skorpen Edvardsen Adrian Larsen Eide Trym Gullaksen Troy Gullaksen Kristine Hjorth Thomas Johnson Victoria Kaldefoss Maren Toftevåg Karlsen Eirin Eide Klyve Patrick Strømme Kristiansen Håvard Flåten Langhelle Simen Gumucio Larsen Daniel Andre Juvik Soltvedt a:men Søndag 15. sept. kl Christopher Støyva Kobbeltvedt Mats Rene Snippen Moe Elise Myklebust Mathias Buene Nilsen Gjertine Olsen Miriam Kalsås Olsen Torbjørn Porsvoll Maren Solberg Sande Ole Sørvig Skogheim Mats Svoren Bendik Sølsnes Tony Tvedt Gina Skiftesvik Tønjum 9

6 Ung pust! Stort løft for en Tekst: Hanne Zimmermann Ølberg, Ungdomsprest Askøy/sokneprest Tveit Hvordan går det med ungdomsarbeidet? Hva skjer på de unges front? Går det greit med ungdommen? Hvor langt er vi kommet med de unge? Smågruppe Dette er for deg som ønsker å bli bedre kjent med kristentroen, og som liten forsamling I denne fotomontasjen over nye Kleppe kan en se hvordan størrelsen og plassering av nybygg blir i forhold til det gamle huset. Jeg får mange og omsorgsfulle spørsmål fra mennesker i alle de fem menighetene på Askøy. De er genuint opptatt av DNKs fremtid på Askøy og ser med både bekymring og forventning etter de unge. Hvor er de? Hva kan vi gjøre for dem? Vi trenger dem og vi ønsker dem. Hvor langt er vi kommet etter et års massiv satsing på ungdomsfronten? Som ungdomsprest er jeg glad for å melde at det har skjedd mye på Askøy det siste året. Fire arbeidere fra staben utgjør et ungdomsteam, og med oss har vi hatt en gjeng meget engasjerte frivillige som har stått på fra morgen til kveld, dag etter dag, kveld etter kveld, aktivitet etter aktivitet hele dette året. Vi har satset stort og vi ser allerede vekst. Det store nye tiltaket er ungdomsgudstjenesten G:19 som holdes en gang i måneden i Erdal kirke kl Det vil si, det er da gudstjenesten begynner. Erdal kirke summer av latter og aktivitet flere timer før G:19 begynner. Band og forsangere må bruke tid på å rigge opp utstyret og øve. MILK-ere (de som går på lederkurs) er på plass for å lage i stand bønnevandring, kirkekafè og å hjelpe til med rigging. Ungdomsarbeider serverer pizza så alle har noe å styrke seg på. En av ungdomsprestene dukker også opp, øver med han/hun som skal ha vitnesbyrdet i kveld, gjør avtaler med dem som skal styre power-pointen, tester mikrofonen, setter frem nattverd på alteret. En halvtime igjen og presten kaller alle sammen fram til alteret. Det er tid for gjennomgang av de ulike oppgavene i gudstjenesten og ikke mist tid for bønn for gudstjenesten. «Takk Herre for at du er midt i blant oss. La denne gudstjenesten være til glede for både deg og oss. Amen» 12 dager før neste G:19 er det tid for evaluerings og planleggingsmøte. Gjennomgang av gudstjenesten, fordeling av oppgaver, latter, prat, bønn og god mat. Vi er ca. ti stykker rundt et bord i Erdal kirke. Kl. er nå også. Vi er takknemlig for det som har vært, og klare til å se fremover mot nok en G:19. ønsker et kristent fellesskap med andre. I en smågruppe snakker vi sammen, leser i bibelen, ber sammen, og deler liv og tro. I tillegg til dette blir det mat, lek og kos. Vil du være med i en smågruppe? Ta kontakt med Peter Johansen på Mediagruppe Har du interesse for foto og video? Da må du ta turen til Strusshamn kirke tirsdager fra kl Bilder og video fra gruppen kan brukes i menighetsbladet, på nettsiden til kirken, i gudstjenester, utstillinger og andre sammenhenger i menigheten. Velkommen! Kontaktperson: Håkon Andersen G:19 G:19 er en månedlig gudstjeneste for og av ungdom, kl. 19:00 i Erdal kirke! Her blir det blant annet lovsang, prekener rettet mot ungdom, fellesskap og kirkekafè. Ta med deg en venn eller ti, og bli med. Sammen skal vi lage gudstjeneste! DATOENE FOR G:19 ER: 17. februar 17. mars 14. april 12. mai Vil du være med, eller har spørsmål? Ta kontakt! Kjenner du flere kristne aktivitetstilbud som burde være med i denne brosjyren? Si i fra til: Irene Kleppe Birkeland - Ungdomsarbeider Tlf: / Mail: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem» Matt. 18,20 Givertjenesten til ungdomsarbeid Det er snart gått ett år siden startskuddet for givertjenesten til ungdomsarbeid startet opp. Hensikten med givertjenesten er å samle inn penger til driften av ungdomsarbeidet som skjer i regi av de 5 menighetene i Den norske kirke på Askøy. Pengene går til lederutvikling, leirer, seminarer, G19 og ulike samlinger. Videre til drift av eksisterende arbeid i regi av ulike grupper, samt et årlig arrangement i hver menighet beregnet for ungdom. Bl.a. KRIK-cup og konserter. Målet er kr ,- per år. Per juni -13 har det meldt seg givere som gir kr ,- per år. Tusen takk til dere som bidrar. En gang i måneden samles også ungdomsutvalget bestående av en representant fra hver menighet og hele ungdomsteamet. Møtene hodes i de ulike menighetene. Vi famler litt i starten, hva er vår oppgave? Hva kan vi bidra med? Etter hvert blir vi enige om at dette er et samtale -og informasjonsforum i første omgang. Hva skjer i de forskjellige menighetene på Oppdatert Ung og kristen?! - HVA SKJER PÅ ASKØY? - Dette er en brosjyre som inneholder informasjon om noen av de kristne aktivitetstilbudene som finnes for deg som er ung på Askøy! ungdomsfronten og hvor skal vi sette inn ressurser nå? Dette er hovedspørsmålene vi tar tak i. Vi følger den ferske strategiplanen vår. To fokusområder nå i høst: starte opp smågrupper og å arrangere en happening i hver menighet. Høye ambisjoner? Ja! MILK har vært en stor suksess. 26 gode ungdommer har møtt trofast opp på samlingene. Input om det å være en god, kristen leder. Også er det samtale, caser, lek og moro. Ikke mist er måltidsfellskap svært viktig for både ledere og deltakere. MILK-erne har vært med på konfirmantundervisning i hver sine menigheter og som miniledere på leir. Håper mange fortsetter videre til LED-kurset som er nytt fra høsten av. Dette blir et lederkurs 2. Ellers på ungdomsfronten er det fortsatt viktig å følge opp det gode og allerede eksisterende arbeidet i krik, ten-sing og tenkafè. Ungdomsteamet vil bistå når vi blir spurt om å holde en andakt eller ha undervisning av noe slag. Vi ønsker også å hjelpe til med å rekruttere nye ledere hvis det trenges. Hva trengs videre? Be for ungdomsarbeidet på Askøy. Bli fast giver. Bli med som ledere i konfirmantundervisningene. Hjelp til på enkeltarrangement, enten det er som nattevakt, eller kakebaker eller leirleder eller fotballdommer. Vi gleder oss over alle som vil være med å bidra. På forhånd tusen takk! Vi trenger flere givere for å kunne satse videre på dette viktige arbeidet. Oversikt over givertjenesten per menighet kan du finne på nettsiden Ønsker du å bidra? Ta kontakt med kirkekontoret Anne Borghild Andersen tlf eller send en e-post til Astrid(a)kirken-askoy.no og skriv hvilket beløp du ønsker å gi per måned. Du kan også sette inn et beløp på kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd/givertjeneste: og merk beløpet ungdomsarbeid. Dersom du vil melde deg som fast giver og ønsker skattefradrag må vi ha personopplysninger om deg. Geir Viksund Tekst/foto: Johannes Kyte Fra september vil det bli stor byggeaktivitet på Kleppe. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har bestemt seg for å utvide et med flere hundre kvadratmeter. Planen er å beholde dagens opprinnelige hus, rive tilbygget og bygge en forsamlingssal på 200 kvadratmeter med en gjenbruksbutikk i underetasjen. Vi trenger mer plass og et mer tjenlig bygg, forteller Bård Hauge når jeg spør om hvorfor NLM på Askøy vil bygge ut Kleppe som ligger rett ovenfor Kleppestø ungdomsskole, nærmere bestemt ved Florvågskiftet. Bård Hauge er styreleder for Askøy Misjonsforsamling, en forsamling på ca. 60 medlemmer. Askøy misjonsforsamling er en del av NLM på Askøy. Selv om vi på de faste søndagsmøtene er rundt 35, trenger vi et større lokale i forbindelse med større arrangementer som fester, konserter, basarer og familiesamlinger. God akustikk og proft lydutstyr Og det er mange som har opplevd å sitte oppå hverandre i Kleppe på tilstelninger som adventsfesten eller på «Påsken i ord og toner». Vi vil ha en sal med god akustikk, og en god scene med proft lydutstyr både for sang og musikk på møtene og på konserter, forteller Bård Hauge. I tillegg trenger vi et sårt tiltrengt nytt kjøkken som i dag er alt for lite, og et nytt sanitæranlegg oppgradert til dagens standard. Vi trenger også flere rom slik at flere aktiviteter kan foregå parallelt. I dag må søndagsskolen ut i brakkene utenfor huset samtidig som vi har søndagsmøtene. I tillegg til de faste søndagsmøtene er det mange ulike aktiviteter på huset også på hverdagene som barne- og ungdomskor, speiderarbeid og ungdomsklubb. - Alt dette trenger vi rom til. Og så har vi selvsagt et håp om å utvide arbeidet, og nå ut til flere med misjonskallet. Faste givere og engangsbeløp Men hvordan skal dere klare dette rent økonomisk? Vi er selvsagt avhengig av faste givere og gaver. Mange i Kleppestø og på Kleppe har et forhold til huset, og de har sett Styreleder for Askøy Misjonsforsamling utenfor Kleppe slik som det står i dag. på huset som bygdas hus. Vi håper derfor at mange kan tenke å støtte oss enten med et engangsbeløp, eller som fast giver. Ellers har vi fått lovnad fra faste givere på ,- i måneden i tillegg til at vi tidligere har samlet inn over en million som vi har på bok. Så kommer gjenbruksbutikken som vil drives på frivillig basis. Her håper vi på en inntekt opp mot ,- årlig. I tillegg satser vi på en del utleie til konfirmasjoner, brylluper, konserter osv. Dette skal være et brukshus for mange. Konkurranse eller samarbeid med kirken Akkurat som kirken har også dere møter kl. 11 på søndagene. Ser dere på kirken på Askøy som en konkurrent? Vi ser vel på oss selv mer som samarbeidspartnere enn som konkurrenter mot kirken på Askøy, men vi er usikre på hvilken vei Den Norske Kirke som en landsdekkende folkekirke vil bevege seg teologisk. Dette gjør at vi vil jobbe for et fast og stødig lekmannsarbeid på Luthersk grunn. Bård Hauge forteller at en av grunnene til at de flyttet søndagsmøtene fra ettermiddag til formiddag for noen år siden, var fordi en del unge familier som hadde dette som sin eneste forsamling ønsket dette. For mange småbarnsfamilier ble det upraktisk å ha møtene på ettermiddagstid. Samtidig så vi at kirken på Askøy la en del av sine gudstjenester til andre tidspunkt enn kl. 11 på formiddag. Dette gjorde at vi flyttet møtene våre til formiddagstid, forteller leder for Askøy misjonsforsamling Bård Hauge, som håper på vekst når det nye huset står ferdig januar

7 Slekters gang Menighetstur til Sund Tekst: Soknediakon Jannicke Monstad Hana Siste lørdagen i juni fikk Sund kommune sør på Sotra besøk av en stor gruppe fra menighetene i Ask og Tveit. Dette var dagen for den årlige menighetsturen. Bussjåfør, og formann i Tveit menighetsråd, Thor Arne Borlaug kjørte den fulle bussen trygt på smale og svingete veier. Først en runde på Askøy for å plukke opp turdeltakerne, en tur som for mange ble en liten sightseeing i seg selv. Første stopp var på Nordsjøfartsmuset. Der så vi først en film som er laget om tragedien i Telavåg i Etterpå hadde vi god tid til å gå hver for oss å se de faste utstillingene. Den ene om Nordsjøfarten og Shetlandsgjengen, den andre utstillingen var ny nå i vår og blir presentert slik: «ei utstilling om kven som hadde ansvaret for Telavågtragedien, om korleis sanning Vi venter på røyketorsk på Glesvar kafé. Heisann og vel overstått sommar! Herdla er eit ynda område for tur og rekreasjon om sommaren. Du vil kanskje merke at tidleg sommar er det rydda, lite boss og andre gjennglemte saker i området. Dette er for at kvar forsommar er blant anna årets konfirmantar og sokneprest Astri Marie ute og ryddar i fjøra og områda Sund kirke i Klokkarvik. Nordsjøfartsmuseet i Telavåg. og rykte har fått leve side om side fram til våre dagar». Mange av turdeltakerne lot seg også friste både av deilige nysteikte lapper, nytrukken kaffe og nyttige og unyttige småting fra museumsbutikken. Nydelig middag Turen vår fortsatte til det gamle fiskeværet Glesvær. Der hadde vi forhåndsbestilt middag til gruppen. Røkt torsk med hvit saus og rotgrønnsaker. Det var kortreist mat, fisken var røkt rett over sundet, og smakte aldeles herlig. Og når det ble servert hjemmelaget karamellpudding og kaffe til dessert var det bare fornøyde turdeltakere å se. Vi gikk i bussen igjen, og på strekningen vi nå kjørte var det kanskje en del som tok en kort middagslur, mens sjåføren kjørte bussen trygt fram til Sund kirke i Klokkarvik. Tor Dag Kjosavik holdt andakt inne i kirkerommet. Han snakket om Guds hus. Hvor er Guds hus? Etter en fin stund i kirkerommet gikk vi over i menighetssalen der Ranveig Kjosavik, Norma Nilsen og Doris Stikholmen serverte oss nydelige hjemmebakte kaker, kaffe og te. Jeg spurte en av turdeltakerne om hun var fornøyd med dagen. For meg har dette vært en drømmedag, var svaret jeg fikk. rundt. Dette som eit ledd i at vi er ei grøn kyrkjelyd, og ynskjer å vise eit forbilde for dei som bruker Herdla som turområde. Så husk neste gong du går tur, ta med deg det som ikkje høyrer til i naturen. Venleg helsing Herdla Sokneråd Glesvær brygge. Døpte UKE 19 Cerina Heggøy Jonas Steinli Theodor Christian Holmedal Nora Garnes Trym Garnes Mille Granheim Amanda Haugland Leon Rasdal-Kjellevold Alexandra Lekven Pettersen Lukas Bøe Pettersen UKE 20 Kevin Træet Silden Maria-Sol Jørgensen Villanger Olander Måkestad Pedersen Patrick Nordnes Dåvøy Sofie Harlem Nordli Henrik Nilsen UKE 21 Selma Mathea Arnholt Jennie Solheim Rødder Karoline Falch Live Tretteteig Flølo Victoria Simlenes Keyla Andreassen-Solberg Mille Annaniassen Nødtvedt Thea Michelle Andreassen Norheim Alva Van Zweden Nordnes Sofie Normann-Berthelsen UKE 22 Sander Nataniel Landro UKE 23 Magnus Lastein Saure Mathias Thomsen Hauge Theodor Severin Haugland Torsvik Helene Søyland Norah Nathalie Follesø Victor Faugstad Halvorsen Pernille Marie Svarthumle Amalie Bekkenes UKE 24 Isac Helgesen Sæle Lars Joakim Fondevik Fykse Isabella Fromreide-Almendingen Emil Magnussen Skansen Sofie Hestetræet Anders Hjelseth UKE 25 Herman Stensvoll-Nordstrøm Linea Helen Bekken Hauge Kaja Midtun Baug Henrik Langøen Ingrid Solbakken Andersen Lisa Kvalsund UKE 26 Patrick Bugjerde Grindheim Vilde Bakke Gravdal Josefine Haaskjold Gullachsen UKE 27 Jessica Jonasdal Liam Humblén Lægreid UKE 28 Oscar Johannessen Bjørge Adelen Vatne Urnes Theodor Soltvedt Jakobsen Lisa Njeri Mathisen UKE 29 Tuva Neby Martinsen Leo Aleksander Haugland Strømme UKE 30 Ingvill Occchipinti Tobias Sebastian Knag Martin Skåla Arnesen UKE 31 Leandra Waagen Rakel Tellevik Marie Verlinden Christoffer Seim Sivertsen Sofie Danielsen-Sture Olav Viddal Vatne UKE 32 Ferdinand Skaar Knudsen Magnus Breivik-Andersen Ludvik Hostad Ida Elin Lilledal Fauskanger Elisa Gisela Konrad Gravferd UKE 19 Magnar Egil Bjorøy f.1948 Arvid Kjeilen f.1924 UKE 21 Lilly Gurine Paulsen f.1922 Karen Konstanse Larsen f Grethe Jorunn Lille-Langøy f Betsy Therese Knutsen f UKE 22 Laurits Andreas Andreassen f Sigbjørn Fredriksen f Alfred Hellebust f Dagny Helene Hansen f UKE 23 Olufina Josefina Normann f Odd Lyngbø f Osvald Skråmestø f UKE 24 Anton Fjellheim f Gunnlaug Helland f Borghild Larsine Leistad f UKE 25 Gudrun Bøe f UKE 26 Arne Dagfinn Skjønhaug f Helga Andreassen f UKE 27 Jan Woll f UKE 28 Anna Bergitte Edvardsen f.1914 Karin Grane f.1955 UKE 29 Arvid Olav Hansen f.1952 Mons Hamre f.1946 Johanna Andersen f.1941 UKE 30 Inger Katrine Egeland f Johannes Sannes f Anna Matilde Fromreide f UKE 31 Solveig Nilsen f.1929 Emma Birgitte Hundhammer f.1918 UKE 32 Roald Strømsnes f Borghild Ingebjørg Pedersen f Alf Arne Brurberg Kleppestø f Vigde UKE 19 Hilde Steinli og Rune Honningsvåg Træet Christine og Mats Hartvigsen UKE 20 Marion Synnevåg Torsvik og Andreas Solbakken Maryan Vågseth og Morten Nyheim UKE 21 Gunn Fuglestrand og Kjell Tore Solvang UKE 22 Gro Sæterstøl og Terje Johansen Kjersti Sæterstøl og Erik Fjeldstad Liv-Anita Mosgaard og Glen Erik Orrestad Føreland UKE 23 Kjersti Aasebø og Mats Gildrenes Holmedal UKE 24 Gry Anette Johannessen og Roar Berge UKE 25 Stine Skråmestø og Atle Lund Mariann Algrøy og André Gisle Berland UKE 26 Eva Elisabeth Eriksen og Remi Leonhard Eriksen Line Engelsen Koldingsnes og Aleksander Bjelland Koldingsnes UKE 27 Therese Åkerholm Bjerke og Frank-Alexander Tjeldstø Kongshaug Anne-Marthe Lohne og Ørjan Andre MossVågenes UKE 28 Elin Sandøy og Kenneth Stensletten Kannelønning UKE 29 Linn-Cecilie Haukvik Bergesen og Øyvind Engevik UKE 30 Line Vervik og Pål Knutson Anne-Lise Olsen og Daniel Træet Heide Øverland og Morten Korsvold UKE 31 Kristine Iversen og Bjørn Eirik Mjåtveit Eirunn Lothe og Per-Christian Midtun UKE 32 Bente Mehl og Tommy Kristiansen Beathe Stenfeldt og Christian Friedel Christensen Telefonliste Askøy kirkekontor Tlf: (kl. 8:30 15:00) PRESTER Sokneprest Ask og Herdla Astrid Marie Haugland Tlf: / Sokneprest Erdal Harald Forland Tlf: / Sokneprest Strusshamn Michal Møgster Tlf: / sokneprest Tveit/ungdomsprest Hanne Zimmermann Ølberg Tlf: / sokneprest Tveit/ungdomsprest Peter Johansen Tlf: / KIRKEKONTORET Kirkeverge Geir Viksund Tlf: / Driftsleder kirker Håkon Andersen Tlf: / Driftsleder kirkegårder Hege Johannesen Tlf: / Konsulent Anne Borghild Andersen Sentralbord: Soknediakon Jannicke Monstad Hana Tlf: / Diakonmedarbeider Ragnhild Tangen Tlf: Menighetspedagog Anne-Helene Gjengedal Tlf: / Ungdomsarbeider Irene Kleppe Tlf: / Kateket Anita Skjæveland Mobil:

8 Plakater Herdla Askøy Jubileumsprogrammet Herdla kyrkje Tysdag 10. september kl Formiddagstreff i kyrkjelydshuset Søndag 22. september kl De Zee Ploeg. Gratis konsert til minne om emigrant-skipet som havarerte utanfor Herdla i Avduking av nytt kyrkjeskip i Herdla kyrkje. Medverkande: Biskop emeritus Ole D. Hagesæter, tale og av duking. Knut Hanselmann, orientering om kyrkjeskipet. Berit Håpoldøy, song. Barnekor frå Træet, leia av Anne-Lise Olsen. Tuva Bolstad, hardingfele. «Roots», dir.: Giske Bratli. Politikoret «Kore e politiet», dir.: Per Eriksen Jubileumsboka av Anders Bjarne Fossen kan kjøpast etter konserten eller på kyrkjekontoret. Pris: kr. 300,- Onsdag 16. oktoberkl (OBS ny dato). Foredrag v/ Erling Virkesdal «Herdla kyrkje 150 år». Kulturinnslag. Arr.: Den kulturelle spaserstokken. Laurdag 28. september kl Fuglekikkartur ved ornitolog Bjarne Andersen. Oppmøte ved Fortet. Søndag 29. september kl Internasjonal gudsteneste v/ Ådne Skiftun og Arve Hansen Haugland. Søndag 13. oktober kl Gudsteneste v/ Morten Lystrup Laurdag 19. oktober kl Konsert med unge strykarar m/fleire i Herdla kyrkje. Søndag 27.oktober kl Gudsteneste ved Tor Dag Kjosavik og Astrid Marie Haugland Miljøkonsert i Herdla kirke, 13. oktober, kl Sanger om jorden vår moder Denne konserten knytter tematisk til jorden og vår tids miljø- og klimaproblematikk. Maria Vocalis, et frittstående kammerkor med base i Korskirken/Bymisjonen i Bergen, er sentral utøver sammen med Knut Ariel og hans fem manns band. Organist/kantor i Herdla kirke medvirker også i konserten. Marit Karaskiewicz er både dirigent og en av de fire sangsolistene. Har du hørt om PREP? PREP er et samlivskurs. Målet med kurset er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kurset passer like godt for dere som har vært lenge i et parforhold som for dere som har kort tid sammen. Når: Mandagene 28. oktober, 4. og 11. november, kl arrangerer kirkene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden PREP kurs. Sted: Menighetssalen i Fjell kirke Pris: Kr for paret, inkluderer kursmateriell, et varmt måltid på kurskveldene og forfriskninger. Kursholdere er Eiel Holten og Anine Mildestvedt. Påmeldingsfrist er fredag 11. oktober Ta kontakt med soknediakon Jannicke Monstad Hana for mer info. Mobil nr.: E-post: Guds vilje for deg er heilhet Seminar med heilhet gjennom Kristus i Sund kyrkje på Klokkarvik 4. og 5. oktober Dette er for deg som: Lengtar etter ein djupare erfaring av nærleik til Gud, deg sjølv og dine medmenneske. Lengtar etter større fridom og overgivelse til Jesus. Ynskjer å leva eit meir heilhjerta kristenliv. Ynskjer å bli utrusta til ein sjelesorgteneste der forbøn står sentralt. Kursavgift, inkludert kvelds på fredag og middag på laurdag; 300 kroner. Meir informasjon og påmelding til: eller på tlf/sms: Arrangør Sund sokneråd Strusshamn Ask Erdal Dåpskjole til utleie Strusshamn menighet har en dåpskjole til utleie. Dåpskjolen er håndstrikket og det koster kr. 300 å leie den. Henvendelse kan skje til kirkekontoret på tlf Middag på en hverdag Fergebordet høsten 2013 Konsert med Solveig Leithaug Strusshamn Kirke, søndag 22. september kl Inngang kr 150,- (familierabatt). Arr. Askøy Misjonmenighet og Strusshamn Menighet Middag på en hverdag i Strusshamn kirke 16. oktober kl Pris kr. 50, maks 150/familie. Påmelding innen 14. oktober kl. 19 til Adelheid Larsen tlf eller til Mona Løchen tlf / e-post : Onsdag 11. september kl blir første samling på Fergebordet i Ask menighetshus. Det blir samlinger andre og siste onsdag i måneden. Programmet blir som vanlig med sang, opplesing, bilder fra reiser, quiz med og uten musikk og noen ord til ettertanke. Vi håper på god oppslutning og Fergebordet er åpent for alle som har anledning til å være med et par timer to ganger i måneden. Datoene blir som følger: 11. sept, 25. sept, 9. okt, 30. okt, 13, nov, 27. nov, 11. des. Følg med på plakat på Spar og i Askøyværingen for programmet på den enkelte samlingen. Vel møtt! Komiteen for Fergebordet «Etter skoletid» i Erdal kirke «Etter skoletid» for alle elever fra trinn - starter i Erdal kirke tirsdag 10. september kl ANNONSER Pianostemmer Bjørn Villanger, tlf Hop, 5307 Ask E-post: Salg av brukte og nye instrumenter DIN ELEKTRIKER PÅ ASKØY AUT. ELEKTROINSTALLATØR Juvikflaten Juvikflaten v/ Rema , Kleppestø 5300 Kleppestø Alt innen el-installasjoner - Rehabilitering og service Tlf. Telefon / vakttelefon: Fax Mobil / e-post: Avdelingskontor Bergen vest Laksevåg Damsgårdsveien 210 tlf.: Ove J. Steffensen privat tlf.: Vennligst ring for å avtale samtaletid. Aut TELE- og ELEKTROINSTALLATØR TELEFON Strusshamn ALT I STØP OG MURARTIKLER Telefonsentral: eller Telefon strømbrudd: Gratis måleravlesning tlf: DeadLine Reklamebyrå Kleppestø Senter Tlf.: classic-frisor.no Askøy Senter - Kleppestø Senter Telefon når kun det beste er godt nok ASKØY MØBLER KLEPPESTØ MØBLER / GARDIN:

9 Gudstjenester 1. sept okt søndag i treenighetstiden Herdla kl Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Norsk lærarakademi NLA Dåp. Sokneprest M. Møgster. Offer: NLA Tveit kl Dåp. Sokneprest H. Forland. Erdal kl G19. Gudstjeneste av og for ungdom. Nattverd lørdag Strusshamn kl Tveit kl ene P. Johansen og H.Z. Ølberg. Offer: YA Breivik Tveit kl ene P. Johansen og H.Z. Ølberg. Offer: Søndagsskolen, Breivik søndag i treenighetstiden Ask kl A.M. Haugland. Offer: KRIK Askøy Dronningen kl Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Askøy Y s men Erdal kl Nattverd. Prest Egil Hjortland og soknediakon Jannicke Monstad Hana. Strusshamn kl Tveit kl ene P. Johansen og H.Z. Ølberg. Offer: Utbygging av kirken lørdag Erdal kl H. Forland. Offer: Menighetens ungdomsarbeid Erdal kl H. Forland. Offer: Misjonsprosjekt Thailand Strusshamn kl Offer: menighetsarbeidet Tveit kl ene P. Johansen og H.Z. Ølberg. Offer: ALFA Haugland søndag i treenighetstiden Erdal kl H. Forland. Offer: Maisha Mema Erdal kl H. Forland. Herdla kl A.M. Haugland. Offer: Ungdomsarbeidet i Askøy Herdla kl A.M. Haugland. Offer: Ungdomsarbeidet i Askøy Strusshamn kl Tveit kl ene P. Johansen og H.Z. Ølberg. Offer: Utbygging av kirken Tveit kl ene P. Johansen og H.Z. Ølberg. Offer: Utbygging av kirken søndag i treenighetstiden Ask kl Dåp. Sokneprest A.M.Haugland og Rune Øystese. Høsttakkefest. Utdeling av seksårsbok. Offer: Norsk lærerakademi Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster. Tveit kl Dåp og nattverd. Prostiprest Helge Unneland. Offer: Søndagsskolen, Bergen krets søndag i treenighetstiden Erdal kl Dåp. Sokneprest H. Forland. Høsttakkefest. Speidere og «etter skoletid» deltar. Utdeling av seksårsbok. Herdla kl Nattverd. Prestene Arve H. Haugland og Ådne Skiftun. Internasjonal gudstjeneste. Offer: Bergen internasjonale menighet Dåp og nattverd. Sokneprest H.Z. Ølberg. Storfamiliegudstjeneste. Høsttakkefest. Utdeling av seksårsbok søndag i treenighetstiden Ask kl Nattverd. Sokneprest M. Møgster. Offer: Den indre sjømannsmisjon Erdal kl G19. Gudstjeneste av og for ungdom. Nattverd Nattverd. Sokneprest H. Forland Tveit kl Gudstjeneste på Skotnes i forbindelse med MILK-kurs. Nattverd. Sokneprest H.Z. Ølberg søndag i treenighetstiden Erdal kl Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen. Offer: Strømmestiftelsen Herdla kl Dåp og nattverd. Institusjonsprest Morten Lystrup. Offer: Midthordland Indremisjon Dåp. Sokneprest M. Møgster og kateket A. Skjæveland. Konfirmantinnskriving søndag i treenighetstiden Ask kl Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Diakoniens dag. Offer: Kristent innvandrerarbeid (KIA) Askøy Nattverd. Sokneprest M. Møgster. Storfamiliedag. Diakoniens dag. Offer: Sjelesorgsenteret, Haraldsplass Tveit kl Dåp. Sokneprest P. Johansen. Konfirmantinnskriving Bots- og bønnedag Erdal kl Sokneprest H.Z. Ølberg og soknediakon J.M. Hana. Offer: Menighetens diakoniarbeid Herdla kl Dåp. Sokneprest A.M. Haugland og Tor Dag Kjosavik. Konfirmantinnskriving. Offer: Arbeidet i kyrkjelyden Dåp. Sokneprest M. Møgster og kateket A. Skjæveland. Konfirmantinnskriving Trenger du kirkeskyss? Her er telefonnumrene (ring innen lørdag kl.13): Ask: / Herdla: / Strusshamn: (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik) (områdene Strusshamn, Marikoven, Follese, Hetlevik)

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Øvelse 1. 50m butterfly, herrer 1p Benjamin Blom 04 Arna SLK 41,03 149 2p Christoffer Greve-Isdal Mohn 04 Delfana 41,25 147 3 Kasper O. Andersen 04

Detaljer

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no

Konfirmant 2014. Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no Konfirmant 2014 Jesus sier: Følg meg! Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i kirkene på Askøy www.kirken-askoy.no DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2014?

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11 60 m - G-10 Laksevåglekene 600 m - G-11 13 Brage Dybwad Bergens TF 14 Brede Laastad Bjørykke Bergens TF 19 Fabian Filip Rimestad Bergens TF 70 Gjert Høie Sjursen Gneist,IL 72 Henrik Berger Ettrup Gneist,IL

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Årets beste innendørs 2000

Årets beste innendørs 2000 IL Fri-friidrett Årsstatistikk innendørs 2000 Årets beste innendørs 2000 Menn/Gutter 60m 7.34 Jon Are Sundland (78) 7.27 (97) 7.34 Arild Solheim (75) 7.39 (99) 7.39 Espen Kvalheim (80) 7.43 (99) 7.59 Ørjan

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsstatistikk kvinner 2015

Årsstatistikk kvinner 2015 Årsstatistikk kvinner 2015 60m 800m 8,02 Katrine ingvaldsen 01 2,39,85 Maren Høviskeland 02 8,19 Leah M. Indrebø 02 2,48,86 Gro Johnson 76 8,57 Anna Hopland 98 8,61 Frida Hopland 98 1000m 8,76 Pernille

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Resultatliste 08.03.2008

Resultatliste 08.03.2008 G-10 60 m Resultatliste 08.03. 120 Sondre Ljosdal Galtung Olden IL 10.98 463 113 Jakob Straume Hyen IL 10.42 637 149 Kristoffer Skorpen Flora IL 10.92 482 87 Ole Kristian Hugøy Florø Tog IF 10.22 699 104

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1.

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1. Øvelse 1. 200m fri, damer Klasse født 97 1p Pedersen, Linda 1997 Sørreisa SK 2.18,80 513 32,04 (32,04) 1.07,18 (35,14) 2.18,80 (1.11,62) 2 Bjørkli, Stine 1997 2.27,07 431 32,77 (32,77) 1.09,75 (36,98)

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Heat 1-10.14.00 1 2 Charlotte Louise Lund 04 Delfana 3 Guro Arnetvedt Tvedt 04 Arna SLK 4 Sunniva Lohne Aasheim 04 Arna SLK 5 6

Heat 1-10.14.00 1 2 Charlotte Louise Lund 04 Delfana 3 Guro Arnetvedt Tvedt 04 Arna SLK 4 Sunniva Lohne Aasheim 04 Arna SLK 5 6 Øvelse 25. 800m fri, herrer Heat - 0.00.00 Tord Pagani Vavik 02 Delfana 2 Leander Larsen Nedreaas 02 Vestkantsvømmerne 3.0,07 3 Bendik Pleym Olsen 02 Delfana.37,53 4 Kasper Krohn-Dale 02 Vestkantsvømmerne.5,85

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 00:22,34 Dublin 11.12.2003 2 Marius Solaat Rødland 1997 00:22,66 Stavanger 06.04.2014 3 Markus Vindenes 1994 00:23,28 Reykjavik 11.12.2011 4 Alexander Dale Oen 1985 00:23,37

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Todagersrennet - Sprint

Todagersrennet - Sprint Jenter 10 år & yngre ny Signe Hole Skoppum IL 6 09:21 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL 9 08:18 Maria Ladiszlaidesz Bø SSL 3 08:57 * Carine Lid Heddal IL 7 11:16 4 (4-0) Amalie Skarpodde Drangedal IL 8

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Glomma Cup Klubboversikt

Glomma Cup Klubboversikt Glomma Cup 2008 - Klubboversikt Jenter Gutter Sammenlagt Pers Ind Lag Pers Ind Lag Pers Ind Lag Askimsvømmerne 4 0 0 0 0 4 0 Elverum Svømming 8 23 2 7 2 49 3 Haldens SK 49 2 2 7 3 23 0 Hamar IL 0 0 0 2

Detaljer

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER 60 M - El. tid Pedersen, Isabelle 92 7'60 2013 Innendørs Abrahamsen, Benedicte 93 7'73 2007 Sandven, Åsa 91 8,09 2010 Innendørs Lyngbø, Anne Karin Skutle 63 8,13 1993

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion 17.8.2010 600m kappgang G10 Res Emrik Hansen FIF 4.32.10 Eskil Pedersen FIF 4.47.39 Kristoffer Persen FIF 4.37.84 Sofus Lund Varteig IL 3.53.56 Herman

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 Setermoen Svømmeklubb skal fra 2012 starte å bruke www.tryggivann.no for påmelding, registrering og fakturering av kurs. For å få dette i gang har vi satt opp kursgruppene

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

R E S U L T A T - L I S T E

R E S U L T A T - L I S T E Side 1 av 11 R E S U L T A T - L I S T E Stevne : LÅMØ NORD 2010 Arrangør : Setermoen SK Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 M Fri K - 1999 1999 G 1 Sara Marie Strømeng Karasjok Svømmeklubb

Detaljer

400m (1)JB Jaad Orten (92) Trondheim/Ra m 1:59.32 (7)JA Jaad Orten (92) Trondheim/Ra

400m (1)JB Jaad Orten (92) Trondheim/Ra m 1:59.32 (7)JA Jaad Orten (92) Trondheim/Ra IL Fri: Klubbstatistikk innendørs 2011 Menn/gutter 60m 7.06 (3)J Martin Roe (92) Trondheim/Ra 12.03.2011 7.58 (4)ch2 Filip Rørbakken (95) Trondheim/Ra 12.03.2011 7.60 (5)Jh1 Haakon Arthur Pedersen (93)

Detaljer

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår Side: 1 ØVELSE: 1 200 Rygg M 1995 1 P Anders Skaanes Namsos svømmeklubb 95 2.37.34 363 1996 1 P Mathias Langli Rørvik svømme og livredningsklubb 96 3.05.96 220 1997 Kim Andre Hanssen Namsos svømmeklubb

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Eveline Henning Marcelie Tobias Roy Kaja Oliver Sigbjørn Andrine Jasmin Sophia Elisabeth Jørn Ørjan Espen Markus Mona Tonje Emilie Linnea Annsofi Lisa

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Resultatliste fra regionmesterskap i Hordaland for 13 19 år i Høiehallen, Fana, lørdag 29.01.11. Arrangør: Hordaland FIK

Resultatliste fra regionmesterskap i Hordaland for 13 19 år i Høiehallen, Fana, lørdag 29.01.11. Arrangør: Hordaland FIK Resultatliste fra regionmesterskap i Hordaland for 13 19 år i Høiehallen, Fana, lørdag 29.01.11. Arrangør: Hordaland FIK 60m hekk 76.2/7.5 J13 1. Maren Haugen Lillefosse, Gneist 10.11 2. Mari Aarø, Norna

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen 60 meter hekk Gutter 13 år; 76,2 / 7,5 1 Andreas Gjøseter Eidanger 12,22 Jenter 13 år; 68,0 / 7,5 1 Lise Sortedal Eidanger 12,01 ; 76,2 / 7,5 1 Johanne Eline Larsen

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse G8 320 meter 0 Marius Strømstad Grane IL 0 Aleksander Engås Halsøy IL 0 Johannes B Øvereng Mosjøen IL 0 Lars Eriksen Bossmo & Yt 0 Benjamin Aufles Drevja IL J8 230 meter 0 Emma Aarnes Leirfjord IL 0 Sandra

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

Resultatliste Vestlandsmesterskap

Resultatliste Vestlandsmesterskap Resultatliste Vestlandsmesterskap 24.09.2016 Kadetter, født 2004 Klubb Poeng Spark - Grønt 1 Mathilde Trengereid Bergen 3 2 Daniel Sundal Askøy 2 3 Laura Storvik Bergen 1 3 Johanne Blikkberg Voss 1 Spark

Detaljer

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk Øvelse 1. 50m fri, damer - Forsøk 1 Jensen, Tiril Fredrikke Rist 1994 Kristiansand SA 27,98 1 Stolpestad, Stine 1998 28,37 2 Furre, Vilde Godaker 1998 29,01 3 Svendsen, Rebecca-Lee Withers 1998 Tønsberg

Detaljer

Eiker Ski Karusellrenn 2016

Eiker Ski Karusellrenn 2016 J 8 år 11 Marianne Haug Teigen Eiker-Kvikk, IF 18:05:30 911* 12 Johanna Magnusson Mjøndalen IF - Ski 18:06:00 912* 13 Linnea Ørmen Johannessen Vestfossen IF 18:06:30 913* 14 Frøy Bøe Løkke Eiker-Kvikk,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

1p Henriette Dale 03 Vestkantsvømmerne 41,00 210 2 Julie Lossius Rivedal 03 Bergens SLK 45,56 153 3 Susanne Lohne 03 Arna SLK 53,37 95

1p Henriette Dale 03 Vestkantsvømmerne 41,00 210 2 Julie Lossius Rivedal 03 Bergens SLK 45,56 153 3 Susanne Lohne 03 Arna SLK 53,37 95 Øvelse 1. 50m butterfly, herrer Øvelse 2. 50m butterfly, damer 1p Henriette Dale 03 Vestkantsvømmerne 41,00 210 2 Julie Lossius Rivedal 03 Bergens SLK 45,56 153 3 Susanne Lohne 03 Arna SLK 53,37 95 Øvelse

Detaljer