Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12"

Transkript

1 Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12

2 Innhold 1. Medlemmer av styret i The Thor Heyerdahl Institute I Thor Heyerdahls fotspor 3. Instituttets konkretisering av arven etter Thor Heyerdahl 4. Prosjektrapporter hva har skjedd i 2012? 5. Eget Heyerdahl rom på Larvik bibliotek 6. Satsningsområder i framtiden ( ) 7. Økonomi og instituttets utvikling 8. Regnskap og noter Årsberetning har stått i filmen Kon-Tikis tegn. For en fest det har vært! besøkende på kino med påfølgende stor interesse rundt Thor Heyerdahls arbeider på bred front. Med unntak av de to øverste bildene på forsiden er samtlige bilder i denne rapporten hentet fra filmen Kon-Tiki. Fotograf: Carl Christian Raabe/ Nordisk Film Production AS. 10. Revisjonsberetning

3 Instituttets administrasjon Revisor Kortfattet omtale av oppnådde resultater, strategier og planer Styrets arbeid 6 7 Samlet prosjektoversikt Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Noragric ved Universitet for Miljø-og Biovitenskap (umb) The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance Instituttet har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonal foreleser, om et globalt tema Fra 2011/2012: Mastergrad i kulturarv og turisme med vekt på tverrfaglighet Lokale og regionale tiltak Resultatregnskap Balanseregnskap Noter Stiftelsen Heyerdahl Instituttets drift Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap The Thor Heyerdahl International Day, prosjektregnskap Stipendordning Mastergrad Kulturprosjekt, Larvik Kirke Opplysninger om arten av virksomhet og hvordan virksomheten drives 30 Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift 30 Arbeidsmiljø 31 Ytre miljø 31 Redegjørelse for årsregnskapet 32 Kortfattet omtale av langsiktige strategier og planer fram mot Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere stiftelsens framtidige utvikling

4 1. MEDLEMMER AV STYRET I 2012 Knut Pihl, siviløkonom styreleder Hilde Borgir cand. polit/pedagogspesialist nestleder Erling Storm styreformann i Storm-Elektro A/S styremedlem Willy Østreng professor emeritus Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-akademi styremedlem Liv Arnesen ekspedisjonsleder/forfatter/lærer styremedlem Dr. Ingjerd Hoem professor instituttleder, Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo styremedlem 1.1. Instituttets administrasjon Beate Bjørge MM daglig leder Tonje Renate Rogstad Husa markedsøkonom prosjektleder 1.2. Revisor Kai Holhjem statsautorisert revisor KPMG AS Arne Hjeltnes administrerende direktør/forfatter Creuna A/S styremedlem 4

5 2. The Thor Heyerdahl InSTITute i Thor HeyerdAHLS fotspor The Thor Heyerdahl Institute ( ble stiftet i 1999 av Vestfold fylkeskommune og holder til i Heyerdahls fødeby, Larvik. Stiftelsens formål er å hedre Thor Heyerdahl og videreutvikle nye prosjekter i hans fotspor. Instituttet har vært på statsbudsjettet siden Instituttet skal konkretisere og videreføre Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet. Stiftelsen har gjennom mange år arbeidet med nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg har den igangsatt og gjennomført en rekke regionale og lokale tiltak. Instituttet har opparbeidet en prosjektportefølje og skaffet seg erfaring i å jobbe med tverrfaglige prosjekter i samarbeid med forskjellige universiteter i Norge og utlandet, ulike forvaltningsnivåer og organisasjoner. Thor Heyerdahl ( ) ble forelagt planene om et Heyerdahl-institutt i år 1999 og skrev i sin hilsen til instituttets første internasjonale konferanse i 2001: I have neither the desire nor the right to set working rules and plans for The Heyerdahl Institute, merely because it bears my name. But there must be a reason why the founders decided to acknowledge my life`s work in this way. I hope and believe that the basic reason is common belief in the unity of mankind. To achieve such unity, there is an urgent need for building bridges across ethnic diversity, national borders and political and religious factions. Any scientist, thinker and wise person with a global vision, who seeks to contribute towards disentangling this explosive situation, should be encouraged to speak out. Indeed, the new institute represents another forum for expressing such views. As a new forum for international exchange and debate about such critical issues, I wish the Heyerdahl Institute every success and many years of creative work for the benefit of mankind globally. I applaud your interdisciplinary working philosophy, and endorse your emphasis on cross-cultural understanding, reciprocity and mutual respect. (Kilde: Thor Heyerdahl, Tenerife, ) Kortfattet omtale av oppnådde resultater, strategier og planer The Thor Heyerdahl Institute er en aktiv bidragsyter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttet arbeider med STUDIER-KONFERANSER- EKSPEDISJONER-PROSJEKTER. Flere av tiltakene kan i dag sies å representere entreprenørskap på ulike områder i nasjonal sammenheng, eksempelvis gjennom unike tiltak som årlig konferanse om et globalt tema, The Thor Heyerdahl International Day, et tverrfaglig Thor Heyerdahl-professorat i samarbeide med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med tema miljø, samt The Thor Heyerdahl International Summer School. Instituttet har i samarbeid med UMB, The Fridthjof Nansen Institute og Norges Forskningsråd arrangert The Thor Heyerdahl International Summer School i 2011 og Målsettingen med tiltaket er å samle unge og mer erfarne forskere fra hele verden, hvor trening i analyse av miljøpolitiske problemstillinger er sentralt. Sommerskolen er så vellykket at den planlegges også for I partnerskap med Glasgow Caledonian University (GCU) Skottland, har instituttet utviklet og tilbudt to mastergrader til studenter fra hele verden. Mastergradene er unike i europeisk sammenheng: MSc Cultural Heritage Studies( ) og MSc International Tourism Management (fra 2011). 5

6 Instituttet har vært samarbeidspartner og sponsor av Tangaroaekspedisjonen i 2006 og Kon-Tiki seilasen I 2014 er det 100-års jubileum for Thor Heyerdahl ( ). Instituttet skal markere jubileet med ulike arrangementer i samarbeid med Kon-Tiki museet, Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, samt universiteter og organisasjoner i Norge og utlandet. Parallelt med oppnådde resultater har stiftelsens årlig, siden 2002, hatt strategidebatt om instituttets utvikling. I 2012 har det vært vektlagt å diskutere videre utvikling av instituttet i forhold til følgende strategiske valg: Videre konkretisering av instituttets profil På hvilken måte kan instituttet gi Heyerdahlsatsningen i Norge et videre framtidig løft? Felles seminar mellom Kon-Tiki museet og instituttet har i år vurdert ulike alternativer for samarbeid om Heyerdahlsatsningen i framtiden. Heyerdahl-familien har siden 2002 vært aktive støttespillere for instituttets arbeid gjennom deltagelse i ulike tiltak. Koordineringsbehovet i forhold til Kon-Tiki museet har siden 2002 og fram til 2010 vært ivaretatt ved at direktøren for museet har deltatt i stiftelsens styre. Fra 2011 har tidligere forskningsleder ved museet vært styremedlem Styrets arbeid Det har vært avholdt 4 styremøter i Styret har gjennom regnskapsrapporteringen fulgt den økonomiske situasjonen nøye. Styrets medlemmer representerer et ressurssterkt nasjonalt team med betydelig nasjonale/ internasjonale nettverk og kompetanse. De jobber på frivillig basis og er en styrke for instituttets profil og videre utviklingsmuligheter. Stiftelsen har ikke erverv som formål og ethvert overskudd skal benyttes til virkeliggjøring av dets formål og til videre oppbygging av organisasjonen. Styret arbeider kontinuerlig med å opprettholde og øke nivået på det økonomiske driftstilskuddet lokalt, regionalt og nasjonalt. For utvikling av kvantitet og kvalitet ved instituttet kreves en annen type organisering av instituttet i framtiden. Dette for å sikre det som er oppnådd og for å ivareta instituttets unike utviklingspotensial. 6

7 3. InSTITuttets konkretisering av arven etter Thor Heyerdahl Thor Heyerdahl er verdens mest kjente nordmann. Ferden med Kon-Tiki gjorde Heyerdahl berømt med ett slag. Men ekspedisjonene skulle også føre ham inn på vanskelige veier. For mens vanlige mennesker jublet over vågemotet, murret det blant vitenskapsmennene (Kvam Jr. 2006). Thor Heyerdahl var eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer. Heyerdahl fikk flere æresdoktorater og andre priser, men få av de vitenskapelige teoriene hans har vunnet særlig aksept i vitenskapelige miljøer. Av fagfolk har han flere ganger blitt anklaget for selektiv kildebruk og uvitenskapelige metoder (Wikipedia, 2012). Thor Heyerdahl arbeidet utrettelig med å finne svar på en rekke av historiens gåter. Hans meritter er uttallige, han fikk folk med seg på de mest hasardiøse prosjekter, og han nådde de mål han satte seg hvor utopiske de enn måtte fremstå for andre (Kock Johansen, 2003). Arbeidet med å konkretisere arven etter verdensborgeren har resultert i at instituttet daglig er engasjert i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Utenfor Norges grenser er Thor Heyerdahl en av våre mest berømte, beundrede og respekterte menn. Samtidig er han utvilsomt kontroversiell, spesielt i det vitenskapelige miljø. Dette fikk instituttet erfare når det skulle opprette et Thor Heyerdahl professorat. Det tok to år og dialog med tre universitet i Norge før valget falt på Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Instituttets formål er å videreutvikle Thor Heyerdahls ideer og idealer. Profilen til instituttets faglige virksomhet har som et av sine hovedmål å utvikle metodikken for flerfaglig forskning og tilfredsstille vitenskapelige krav med en slik tilnærming. Dette er nærmere utdypet gjennom prosjektene, et 4-årig Thor Heyerdahl-professorat ( ) og The Thor Heyerdahl International Summer School for unge forskere fra hele verden ( ). 7

8 4. PROSjektrapporter hva har skjedd i 2012? Samlet prosjektoversikt Nummer Tittel Tidsramme Tema 1. Et 4-årig Thor Heyerdahl professoratet i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Videreutvikling av forskning og forskningsveiledning på miljøpolitikk. 2. The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance En sommerskole for unge forskere fra hele verden. Trening i analyse av miljøpolitiske spørsmål. 3. The Thor Heyerdahl International Day Årlig konferanse Vår tids globale utfordringer Global identitet Polarområdene og miljø Urbefolkning i verden Kampen for miljøet Beskyttelse av det globale miljøet Klimapolitikk må vi vente på FN? A Polycentric approach to climate change? Our Thirsty planet 4. MSc International Tourism Management. En tverrfaglig mastergrad i samarbeid med Glasgow Caledonian University (GCU), The Moffat Centre Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid Instituttet som nasjonal/internasjonal kompetanseaktør fra Larvik/Vestfold. 5. Lokale/regionale tiltak: Instituttet viderefører og har ansvaret for flere prosjekter fra Larvik kommunes prosjekt, Heyerdahl byen Årlig Instituttet som lokal og regional bidragsyter. Barn og unge er prioritert satsningsområde. Thor Heyerdahl senter i Larvik Årlig Instituttets framtidige tilholdssted. Synliggjøring av Larvik som Thor Heyerdahls fødeby. 8

9 4. 1. Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Noragric ved Universitetet for Miljø-og Biovitenskap (UMB) SAMMENDRAG Hovedinnsatsområdet for Thor Heyerdahlprofessoratet er forskning og forskningsveiledning. Professoratet er en 4-årig samarbeidsavtale med Universitet for miljø- og biovitenskap( ). De økonomiske konsekvensene av stillingen er delt med en halvpart på hver av institusjonene. Instituttet har årlig møter med UMB og får årlig rapport om aktiviteter i professoratet. Professor Vatn fremholder at: aktivitetene som søkes ivaretatt av professoratet har både en tematisk og metodisk fokus. Tematisk vil hovedinnsatsområdet for professoratet være knyttet opp mot feltet Environmental governance (miljøforvaltning) med stor vekt på relasjonen mellom miljø og utvikling. Metodisk vil fokuset være på tverrfaglighet. Målet er å videreutvikle kompetanse på samspill mellom sosial/politiske prosesser i naturgitte systemer. Innenfor denne brede rammen vil det legges spesielt vekt på hvordan betingelser kan skapes for å endre atferd i en mer miljøvennlig retning. TEMA Fire tematiske hovedområder i professoratet innenfor environmental governance (miljøpolitikk) er definert: a) Klimapolitikk. Empirisk og teoretisk forskning rettet mot tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. b) Institusjoner og atferd. Gjennom forskningsprosjekter rette fokus mot hva som motiverer mennesker til miljøvennlig atferd og hvordan endringer i institusjonelle rammebetingelser kan skape vilkår for økt miljøengasjement. c) Helse og utvikling. Planen er å utvikle økt fokus på politiske og kulturelle aspekter ved helse og utvikling. Et annet konkret tiltak er et forskingsprosjekt med en postdoc-kandidat innen policy for vann og sanitærforvaltning. d) Miljøforvaltning Alle forskningsområdene som er nevnt i a-d er tverrfaglige. Det er et mål å utnytte erfaringen fra denne type forskning til å utvikle modeller og synteser for gjennomføring av tverrvitenskapelig forskning. AKTIVITETER Aktiviteter ivaretatt av professor Vatn ( i perioden august : Det fjerde året som Thor Heyerdahl professor kan i noen grad bli karakterisert som et år der allerede oppstartede aktiviteter er videreført. Siden 2008 er det utviklet en rekke prosjekter innenfor to hovedområder: a) klimapolitikk og utvikling; b) atferdsreaksjoner på miljøpolitikk. Den internasjonale Thor Heyerdahl-sommerskolen (THSS) ble etablert i Environmental Governance for PhD-studenter og unge forskere. Disse aktivitetene er alle videreført i I tillegg til dette er utviklingen av et tredje forskningsfelt, institusjoner for en bærekraftig økonomi, startet opp. Sammen med en rekke nasjonale og internasjonalt kjente forskere er det i 2012 sendt en søknad til Norges Forskningsråd. En ny PhD er allerede engasjert innenfor dette forskningsområdet (oppstart 1. september, 2012). Stipendet er finansiert av UMB. Følgende kan framheves når det gjelder de viktigste aktivitetene for perioden : Thor Heyerdahl sommerskole i Environmental Governance (THSS). Det andre kurset Global Environmental Governance ble arrangert på fra 25. juni til 6. juli PhDer og unge forskere fra 19 land deltok. En rekke nasjonale og internasjonale forelesere deltok. Kjente internasjonale forelesere var Frank Biermann, Oran Young og Clive Spash. Også det 9

10 andre kurset i serien var en stor suksess med veldig gode evalueringer. En vitenskapelig rapport fra kurset i 2011 ble publisert våren Den inkluderer alle artiklene skrevet av deltakerne. Sommerskolen blir ikke arrangert i 2013, men planlegges for Videreutvikling av forskning vedrørende klima og utvikling. Dette gjelder: Forskning innen prosjektet Poverty and sustainable development impacts of REDD architecture; Options for equity, growth and the environment. Det strekker seg fra juni 2010 til juni Prosjektet er ledet av IIED (London). Noragric (ved Arild Vatn) er ansvarlig for studiene av REDD piloter i Brasil, Ghana, Tanzania, Uganda og Vietnam. Dette er den største delen av prosjektet. Forskningen i har vært konsentrert om å analysere data fra den såkalte baseline studien (studie gjort før introduksjonen av REDD med vekt på ressursgrunnlag, ressursbruk og institusjoner), analyser av transaksjonskostnader, analyser av prosessen ved innføring av REDD og analyser av potensielle formater på kompensasjon til lokalsamfunn som reduserer avskogingen. Forskning innen prosjektet REDD Architecture in Tanzania: Assessment of REDD options for Livelihood Security and Sustainable Development. Dette prosjektet startet i januar Det er organisert under programmet Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation (CCIAM) og er et samarbeid mellom forskere ved Sokoine University of Agriculture (Morogoro, Tanzania) og Noragric. Det løper fra 2011 til ut 2013 med en mulig forlengelse til Feltarbeid er gjort i distriktene Mbeya og Kondoa. Baseline studiene er fullført. Her inkluderes også biologiske data og karbonestimater. Noen analyser av transaksjonskostnader er også foretatt. Dette prosjektet inkluderer et svært tverrfaglig team med biologer, skogfag, antropologer og økonomer. Videreutvikling av prosjektet Environmental policy and human action : Dette året har vært konsentrert om a) utviklingen av et nytt eksperiment om institusjoner og ansvar på tvers av generasjoner; b) teoretisk arbeid om forholdet mellom menneskelige valg og institusjonell kontekst. Flere bokkapitler på feltet er publisert i Bokmanuskript er under utvikling (arbeidstittel: Environmental Governance the Role of Institutions ) i samarbeid med forlaget Edward Elgar i England. Kontrakt med Routledge om ei bok med arbeidstittel Institutions and Cooperation er under arbeid. Videre har det vært arbeidet med å få Giangiacomo Bravo fra Università degli Studi di Torino til Noragric for å samarbeide om forskning innenfor feltet miljøhandling. Fokus her vil være på beslutninger i store grupper en videreutvikling av forskning gjort på dynamikken i små grupper (jfr. Elinor Ostrom sine arbeider). Det nye forskningsfeltet: Institusjoner for en bærekraftig økonomi. Begge forskningsfeltene nevnt over vektlegger miljøpolitikk/ governance. I det nye forskningsområdet planlegger vi å utvide analysene fra de mer avgrensete feltene miljøpolitikk og utviklingsøkonomi til en studie av de mer generelle institusjonene i økonomien. Basis for dette er observasjonen at disse strukturene synes viktigere for miljø og utvikling, enn miljø- og utviklingspolitikken separat. Vi vil spesielt se på om det er mulig å utvikle økonomiske institusjoner for en økonomi som ikke vokser i rike land, for å gi mer plass for vekst i fattige land. Et hovedfokus vil være rettet mot bedriftssektoren og hvordan det kan være mulig å endre motivasjonsstrukturene der ved å endre institusjonene. Her vil vi samarbeide med en rekke norske og utenlandske forskere (Handelshøyskolen BI, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Universitetet i Oslo; Universitet i Nordland; Humboldt University; University of Bocconi; University of Delft; University of Manchester; University of Sussex; Vienna University of Economics and Business). I tillegg har professor Vatn vært veileder for en rekke studenter på PhD- og mastergradsnivå. Dessuten har han holdt foredrag på ulike internasjonale og nasjonale konferanser, workshops og møter. I 2012 er prosjektperioden over for Thor Heyerdahl professoratet. Det har i prosjektperioden vært dialog om en videreføring og mulighet for et permanent Thor Heyerdahl-professorat. UMB og instituttet har gjennomført møter med Kunnskapsdepartementet, uten at det er blitt gitt løfter om ekstra finansiering fra staten. Signalene fra departementet er at UMB må finne rom for tiltaket innenfor sin ramme. Instituttet har hatt møte med UMB i 2012 om oppfølgingen av signalene fra departementet. UMB har så langt ikke funnet rom for dette i sine budsjetter. 10

11 4.2. The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance SAMMENDRAG The Thor Heyerdahl International Summer School er et tiltak inn under Thor Heyerdahl professoratet. Det ble startet opp i 2011 og er økonomisk støttet av Forskningsrådet, UMB, Fridthjof Nansen-instituttet og Thor Heyerdahl-instituttet. Det andre kurset i serien Institutions for Sustainable Development gikk av stabelen i Nobelprisvinner i økonomi i 2009 professor Ellinor Ostrom, Indiana University, USA ( startet opp sommerskolen i I 2012 deltok 24 PhDer og unge forskere fra 19 land. En rekke nasjonale og internasjonale forelesere var lærere. Kjente internasjonale forelesere var Frank Biermann, Oran Young og Clive Spash. Begge kursene i sommerskoleserien har vært en stor suksess med meget gode evalueringer (Vatn, 2012). Til sammen har 51 unge PhDer/unge forskere fra over 20 land deltatt på sommerskolen så langt. En rekke internasjonale og nasjonale eksperter har sagt ja til å forlese. Forelesere fra utenlandske og norske universitet, samt forskningsinstitutt har deltatt som lærere. TEMA Et viktig mål med sommerskolen er nettverksbygging og utvikling av en møteplass for undervisningspersonell, stipendiater og forskere, spesielt fra Afrika og Europa. Ifølge professor Vatn vil deltakerne på The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance få økt innsikt både om prosessene som skaper miljøproblemer, og sterke og svake sider ved ulike strategier for å løse dem. AKTIVITETER The Thor Heyerdahl International Summer School er etablert for En vitenskapelig rapport for kurset for 2011 ble publisert våren Den inkluderer alle artiklene skrevet av deltakerne. Sommerskolen blir ikke arrangert i 2013 men planlegges for Instituttet har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonal foreleser, om et globalt tema SAMMENDRAG Det har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012) blitt arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonal foreleser om et globalt tema. I år arrangerte instituttet for første gang The Thor Heyerdahl International Day i samarbeid med et utenlandsk universitet, Pacific Lutheran University (PLU), Seattle, USA. Dette universitetet ble etablert av norskamerikanere på slutten av 1800-tallet. Konferansen var et to-dagers internasjonalt symposium Our Thirsty Planet, og hadde meget god oppslutning av studenter og forskere fra hele verden. The Thor Heyerdahl International Day er en årlig konferanse, viet et globalt tema, og har hatt følgende titler: 2006 Global identitet. Internasjonal foreleser var forfatteren Amin Maalouf, Frankrike/Libanon Polarområdene og miljø. Internasjonal foreleser var Dr. Robert Corell, USA Urbefolkning i verden. Internasjonal foreleser var Dr. Mary May Simon, Canada Kampen for miljøet. Internasjonal foreleser var Dr. Robert Corell, USA Beskyttelse av det globale miljøet. Internasjonal foreleser var Tom Steinberg (UK) grunnlegger av mysociety. Arrangementet ble holdt i samarbeid med NTNU Klimapolitikk- må vi vente på FN? A polycentric approach to climate change? Professor Elinor Ostrom, Indiana University, USA. Arrangementet ble holdt i samarbeid med UMB Internasjonalt symposium Our Thirsty Planet i samarbeid med Pacific Lutheran University, Seattle, USA. Internasjonale forelesere fra hele verden. Norsk foreleser var professor Terje Tvedt, UiB/UIO: Water and the development of Human Civilizations: Some perspectives. Målsettingen med dagen er å hedre Thor Heyerdahls virke og minne, samt synliggjøre instituttet på den 11

12 nasjonale/internasjonale arenaen som et forum for globale temaer. Dagen har vært arrangert i samarbeid med ulike organisasjoner og universitet i Norge og utlandet. Målgruppen for dagen er videregående skoler, studenter, den interesserte allmenheten. Konferansen er gratis og åpen for alle. I 2013 vil The Thor Heyerdahl International Day bli gjennomført i samarbeid med Universitet i Bergen, Bjerknes senteret, i oktober/november. Temaet vil være Vann og Miljø. TEMA Det er første gangen instituttet arrangerer The Thor Heyerdahl International Day i samarbeid med et utenlandsk universitet. Instituttet undertegnet i 2011 en samarbeidsavtale med Pacific Lutheran University (PLU), Seattle. Det ble en positiv opplevelse og er i samsvar med vedtatte strategier for konferansens profil. PLU arrangerer annen hvert år et symposium om et globalt tema. I år var temaet OUR THIRSTY PLANET, 2012 Wang symposium. Arrangementet var over to dager med forelesere fra hele verden om temaet vann. Målgruppen for symposiet var studenter, forskere, ansatte på PLU, samt befolkningen i Seattle. Oppslutningen var meget god og totalt sett var det ca deltakere på symposiet. AKTIVITETER Instituttets bidrag til symposiet var planlegging med samarbeidspartner på PLU, forelesere til konferansen og sponsor for arrangementet. Professor Tvedt, UIO/UiB og styremedlem Østreng holdt forelesninger. Tvedt holdt The Thor Heyerdahl International Keynote speech i 2012: A journey into the history of water, some perspectives. Foredraget bestod av forelesning og visning av Tvedts prisbelønte film om vannets historie i et globalt perspektiv. Oppslutningen om foredraget og filmen var meget god, ca. 500 personer. Østreng var foredragsholder på symposiet med foredraget Frozen Waters: The Geopolitics of Economy, Climate Change and Military Security in the Artic Oecan. Interessen for dette foredraget var stor. Styreleder Pihl holdt presentasjon av instituttet på åpningen av symposiet 23. februar og før Tvedts foredrag 24.februar. Andre tiltak for å profilere instituttet som presentasjon av det på stort lerret ca. 30 minutter før Tvedts foredrag, bannere mm gjorde at instituttet ble godt markedsført på arrangementet. I tillegg til symposiet var instituttets styre og administrasjon invitert inn i ulike norskamerikanske miljøer i Seattle, som The American Chamber of Commerce of Washington og Norwegian & Scandinavian Culture Center. Instituttet ble presentert og styremedlem Arnesen holdt foredrag Fra 2011/2012: Mastergrad i kulturarv og turisme med vekt på tverrfaglighet SAMMENDRAG MSc International Tourism Management er en tverrfaglig mastergrad som tilbys til studenter fra hele verden. Arbeidet med mastergraden bygger bla på internasjonale samlinger med Vestfold, Buskerudog Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren samt partnerskapet instituttet og Glasgow Caledonian University ( ). Temaet på samlingene var kulturminner, turisme og verdiskaping. Mastergraden er tverrfaglig og unik i Europa. Turisme- og kulturarv sektoren er i endring nasjonalt, regionalt og lokalt. Det vil i framtiden kunne kreve annen type kompetanse enn den som finnes i Norge i dag. Mastergraden har som intensjon å følge opp Kvalitetsreformen for høyere utdanning i Norge (St.melding nr. 27, Gjør din plikt og krev din rett). Den vektlegger omfattende utveksling av kunnskap på tvers av landegrensene. 12

13 Instituttet har tidligere søkt og fått innvilget en stipendordning fra Vestfold fylkeskommune som skal benyttes i forbindelse med rekruttering av norske studenter til studiet. I 2011 søkte norske studenter studiet og det ble innvilget to stipend fra Vestfold fylkeskommune. I 2012 var det ingen aktuelle kandidater. Rekrutteringsarbeidet til studiet fortsetter i TEMA MSc International Tourism Management er en tverrfaglig mastergrad som tilbyr noe annet enn det som finnes i Norge i dag. Den tradisjonen som Storbritannia har på partnerskap mellom offentlig, private aktører og FoU miljøer representerer en annen måte å utvikle og markedsføre turisme og kulturminnedestinasjoner på. Riksantikvaren, NHO, Innovasjon Norge og Virkes tilbakemeldinger på denne mastergradsmuligheten i Norge er positive. AKTIVITETER I 2012 har arbeidet med mastergraden bestått i markedsføring i ulike utdanningskanaler. Den har i tillegg blitt markedsført innenfor NHO, Innovasjon Norge, websidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune, samt instituttet. Utfordringen i forhold til turismesektoren Norge er at det er en praktisk næring hvor krav til kompetanse tidligere har variert. Dialog med Høgskolen i Buskerud som har et bachelorpgrogram i turisme har vært prioritert, uten at dette så langt har ført til flere studenter i Arbeidet med dette fortsetter og sees i sammenheng med sammenslåingen av Høgskolen i Vestfold og Buskerud Tilbakemeldingene fra norske studenter som er uteksaminert fra tidligere tilsvarende mastergradstilbud( MSc Cultural Heritage Studies, ) i regi av partnerskapet er at alle fått relevante jobber i Norge i etterkant av studiet. Samtlige bemerker det positive ved å opparbeide internasjonalt nettverk og kunnskap fra Storbritannia. Vektlegging av partnerskap mellom offentlige, private og FoU miljøer har vært praktisk rettet på studiet og overførbart til praksis i Norge Lokale og regionale tiltak SAMMENDRAG Instituttet prioriterer å være en nasjonal/internasjonal utviklingsaktør lokalt og regionalt. Vestfold fylkeskommune har etablert instituttet og er rådgivende dialogpartner i forhold til tiltak og strategier. Tidligere år har det vært konkrete samarbeidsprosjekter mellom de to organisasjonene. I 2012 er det startet opp en prosess med å utarbeide rammeavtale mellom instituttet og fylkeskommunen. Det vil kunne gi bedre samhandling på bl.a. tilgrensede områder som internasjonalt arbeid, studier, videregående skoler og samarbeidet Høgskolen i Vestfold/ Telemark. Larvik kommune og instituttet samarbeider årlig om flere tiltak. I 2012 har det arrangert miljødag sammen og startet opp arbeidet med jubileumskomite for 100-års markering for Thor Heyerdahl i Instituttet er aktiv bidragsyter i styringsgruppen. Etter gjentagende initiativ fra instituttet gjennomførte Larvik kommune i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og instituttet et lokalt prosjekt, Heyerdahlbyen fra Målet har vært å synliggjøre at Larvik er Thor Heyerdahls fødeby. Finansieringen har skjedd ved bidrag fra Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune. Lokalprosjektet har integrert en tidligere vedtatt lokal handlingsplan for instituttet inn i prosjektet. I løpet av prosjektperioden har de fleste mål som ble skissert i prosjektplanen blitt realisert. Instituttet har vært aktiv bidragsyter i styringsgruppen for det lokale prosjektet. Fra 2011 og i 2012 har instituttet hatt ansvaret for videreføring av enkelte av prosjektene. TEMA I Norge og utlandet har flere vært og er opptatt av Thor Heyerdahls liv og virke, ikke minst hans verdier som brobygger, utfordrer, grenseoverskrider og engasjement for det globale miljøet, flerfaglighet og menneskerettigheter. Han er en av verdens mest kjente nordmenn, født i Larvik og Vestfold. 13

14 Filmen om hans mest berømte ekspedisjon, Kon-Tiki fra 1947 ble lansert i Den har blitt sett av ca. 1 million nordmenn og skal vises i over 40 land utenfor Norge. Filmen har bidratt til økt interesse for Thor Heyerdahl, hans ekspedisjoner og verdier. Interessen er merkbar for de nasjonale institusjonene som jobber med Thor Heyerdahl i Norge, Kon-Tiki museet og instituttet. For museet har det ført til økt publikumsoppslutning og for instituttet flere henvendelser om prosjekter,foredrag, økt nettbesøk på websider og andre sosiale medier. AKTIVITETER Etter Heyerdahlbyens prosjektslutt ( ) har instituttet hatt ansvaret for videreutvikling av følgende tiltak i 2012: Ivaretakelse av Sebra Films filmsamling av Thor Heyerdahl-filmer, Sverige Ivaretakelse av Bjørn Heyerdahls arkivmateriale på Colla Micheri, Italia. Videreføring av arbeidet med Heyerdahl-rommet på Larvik bibliotek Svenske Sebra Film ABs filmsamling av Thor Heyerdahls arbeid på ulike ekspedisjoner over en 20 års periode er av nasjonal/internasjonal verdi. Det samme gjelder for sønnen til Thor Heyerdahl, Bjørn Heyerdahls familiearkiv på Colla Micheri i Italia. Det inneholder et omfattende materiale av brev, bilder, dokumenter, manuskript mm. August 2012 var det premiere på storfilmen Kon-Tiki på Kulturhuset Bølgen i Larvik. Instituttet var medarrangør. Over 1000 stk var tilstede sammen med skuespillere, ressigører og andre fra filmen. Det ble arrangert Kon-Tiki seilas i forbindelse med filmen. Balsaflåten som ble brukt i Tangaroaekspedisjonen og Kon-Tiki filmen seilte 26 etapper. Starten var under Risør trebåtfestival. Flåten seilte inn til gallapremieren på filmen på Bygdøy til Operan i Bjørvika. Alle som ønsket det kunne booke seg på en etappe og være mannskap på flåten langs kysten. Det var stor oppslutning om mulighet for å være mannskap på de ulike etappene og besøk av barn og unge om besøk av flåten i ulike havner. Instituttet har ikke eget tilholdssted, det er i lokaler i Larvik kommunehus. Det arbeider med et forprosjekt for et framtidig nasjonalt/internasjonalt Heyerdahl-senter i Larvik, knyttet opp mot formidling av FoU, konferanser/seminarer, utstilling/ opplevelse, læring og aktiviteter for barn og unge. Utviklingen av dette arbeidet skjer i tett dialog med Larvik kommune. I 2012 har instituttet utarbeidet oversikt over materialet i Sebra Films og Bjørn Heyerdahls arkiver. Instituttet har i samarbeid med arkivar fra Kon-Tiki museet utarbeidet en rapport i forhold til Sebra Films materiale. I forhold til arkivmateriale om Thor Heyerdahl i Italia, engasjerte instituttet to arkivarer og en it-ansvarlig til å vurdere og delvis dokumentere materialet som finnes der. For arkivmaterialet i Sverige og Italia er det nå utarbeidet en oversikt som finnes på instituttet. Videre arbeid med dette skjer i nært samarbeid med Kon-Tiki museet, som har gått sammen om en henvendelse til Nasjonalbiblioteket. 14

15 5. Eget Heyerdahl rom på Larvik bibliotek Instituttets boksamling består i dag av ca. 550 bøker, videoer og dvd-er. Den er plassert på Larvik bibliotek i eget Heyerdahlrom. Larvik bibliotek og instituttet har samarbeidet om den siden år I år 2009, i samarbeid med det lokale prosjektet Heyerdahlbyen og biblioteket, ble det utformet et eget Heyerdahlrom, med egen Thor Heyerdahlsamling og rekvisitter. Ifølge biblioteket er rommet ofte besøkt av barnehager og skoler. I 2012 har instituttet ytterligere supplert boksamlingen i Thor Heyerdahls barndomshjem. Bøkene står i bokhyllene i barndomshjemmet og til glede for besøkende. Tidligere har alle barnehagene i Larvik og Thor Heyerdahl videregående skole, samt Fregatten KNM Thor Heyerdahl, fått Heyerdahlbøker i gave fra instituttet. En dialog om hvor instituttets samlingsutvikling endelig skal plasseres i framtiden blir først aktuell problemstilling når instituttet får permanent tilholdssted. Det blir kjøpt inn bøker i forhold til to type samlinger i samarbeid med Larvik bibliotek: En basissamling som dekker de fagområdene som grenser opp til instituttets satsningsområder En samling av og om Thor Heyerdahl sett i sammenheng med bibliotekets lokalsamling. Biblioteket har en god lokalsamling som i tillegg til bøker har en unik samling av avisartikler fra flere tiår tilbake. Lokalsamlingen er under kontinuerlig oppbygging og er en verdifull ressurs for instituttets profil Engasjert medarbeider ved instituttet kjøper inn Thor Heyerdahl bøker. Han er aktiv utenom de ordinære kanalene, så både loppemarkeder, bruktbutikker og antikvariater i Norge blir trålet i jakten på best mulig bredde, pris og utvalg til instituttets samling. Fagbøker som grenser opp til instituttets fagområder blir kjøpt inn i samarbeid med Larvik bibliotek. 15

16 6. SATSningsområder i framtiden ( ) The Thor Heyerdahl Institute har hatt høy grad av måloppnåelse på vedtatte strategier fra 2002 og fram til På bakgrunn av arbeidet i denne perioden har instituttet en målsetting om å utvide ambisjonsnivået og oppnå følgende resultater i framtiden: Økning i sponsormidler og tilskudd for å oppnå økt bemanning, muliggjøre utviklingen av flere prosjekter, samt eget tilholdssted. Thor Heyerdahl professoratet omgjort til et permanent professorat. Videreføring av Thor Heyerdahl International Summer School, forskerskole for unge forskere. Arrangere årlig The Thor Heyerdahl International Day, konferanse med globalt tema. Arrangementssted i Norge eller utlandet. Arrangere internasjonale seminarer/workshops og tilby mastergrad i partnerskap med Glasgow Caledonian University og University Campus of Suffolk. Være partner i utviklingen av et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter i Larvik. Være en aktiv verdiskaper i utviklingen av Larvik kommune og Vestfoldregionen. Utvikle Heyerdahl-medalje/Heyerdahl-pris/ Heyerdahl-stipend. Arrangere The Thor Heyerdahl Competition, konkurranse for videregående skoler i Norge, knyttet opp mot temaet til The Thor Heyerdahl International Day. 16

17 7. ØKONOMI OG INSTITUTTETS UTVIKLING Driftsgrunnlaget for The Thor Heyerdahl Institute er årlig tildeling fra Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune og midler over statsbudsjettet. Økonomien til instituttet består av bevilgninger til drift og frie fondsmidler. Instituttet styrket i 2011 vesentlig sin økonomi ved at søknad om råde- og disposisjonsrett over bundne fondsmidler tildelt av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune ble innvilget. Til sammen 4 millioner kroner. Larvik kommune har av hensyn til kommunens totaløkonomi, som er svak, ikke innvilget søknad om driftstilskudd for 2012, men bevilger midler for 2013 og har intensjon om det resten av økonomiplanperioden, Ifølge sak til formannskapet i Larvik, Strategidokument , kst-sak 208/1212 ble det vedtatt å tildele Thor Heyerdahl-instituttet i Det er lagt inn tilsvarende beløp for årene fram til Vestfold fylkeskommune har innvilget, på bakgrunn av søknad fra instituttet, årlig driftstilskudd på kr i økonomiplanperioden Både i 2012 og for 2013 tilpasses utgiftene til inntektene. En ekstra satsning gjennom engasjement fra høsten 2012, har instituttet vedtatt å kunne bidra til gjennom oppsparte midler. Både for 2012 uten tilskudd fra Larvik kommune og i 2013 med et tilskudd på kr er utgiftene tilpasset inntektene. Tidligere reserverte fondsmidler har blitt brukt på etableringen av et 4-årig Thor Heyerdahl-professorat ( ) i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Begge institusjonene betalte 50 % av professoratet. Instituttet har ut fra gitte forutsetninger jobbet målrettet og en har forsøkt å utnytte alle muligheter for resultater innen en tidsavgrenset periode. Tiltak er gjennomført i forhold til tidligere års søknader om statsbudsjettmidler. Nye innspill til tiltak underveis i året avises heller ikke. Alt i alt har instituttet flere resultater å vise til i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter og det er i god utvikling. I 2012 ble det ansatt en markedsøkonom i 50 % engasjementsstilling for 3 år. Egne knappe midler er brukt til å finansiere tiltaket. Ytterligere arbeid i administrasjonen suppleres med innleide personer på ulike delengasjementer. Det er i framtiden fremdeles behov for tilgang på ytterligere kompetanse som følge av oppnådde resultater, og det er behov for økte personalressurser ved instituttet for å ivareta ulike koordineringsoppgaver, eksempelvis arkiv- og annet kontorarbeid. For ytterligere utvikling av kvantitet og kvalitet kreves en annen type organisering av instituttet for å sikre det som er oppnådd og for å ivareta instituttets unike utviklingspotensial. Instituttet har ikke eget tilholdssted pr.idag, det er i lokaler i Larvik kommunehus. Det arbeider med et forprosjekt for et framtidig nasjonalt/internasjonalt Heyerdahl-senter i Larvik, knyttet opp til formidling av FoU, konferanser/seminarer, utstilling/opplevelse, læring og aktiviteter for barn og unge. Utviklingen av dette arbeidet skjer i tett dialog med Larvik kommune. I 2014 er det 100 år siden Thor Heyerdahl ble født. Det er i den forbindelse planlagt et Thor Heyerdahl jubileum med ulike aktiviteter i Norge. 17

18 KON-TIKI (2012) Carl Christian Raabe / Nordisk Film Production AS Regnskap og Noter 18

19 8. REGNSKAP 2012 Stiftelsen Heyerdahl Instituttet, all aktivitet 8.1. Resultatregnskap Note Budsjett Driftsinntekter Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune Tilskudd fra Larvik kommune Tilskudd fra Staten Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Engasjementer The Thor Heyerdahl Int.Summer School Kulturarrangementer Proffesorat Honorar revisjon Honorar regnskap Kontorkostnader/møter/kurs Reise og diett Stipendordning, Mastergrad Thor Heyerdahl International Day Markedsføring/Web/Materiell Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Årets resultat Avsatt til annen egenkapital Avsatt egenkap. med ekst. pålagte begrensninger Sum oppskrivninger og overføringer

20 Stiftelsen Heyerdahl Instituttet, all aktivitet 8.2. Balanseregnskap Note Eiendeler Omløpsmidler Andre fordringer Bankkto DNB Bankkto Skattetrekk Plasseringer DnB Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital med ekstern pålagt restriksjon Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige fondsmidler 0 0 Tilskudd Stipendordning/Mastergrad Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

THE THOR HEYERDAHL INSTITUTE. Prosjekter / Forskning / Studier / Ekspedisjoner / Konferanser

THE THOR HEYERDAHL INSTITUTE. Prosjekter / Forskning / Studier / Ekspedisjoner / Konferanser THE THOR HEYERDAHL INSTITUTE Prosjekter / Forskning / Studier / Ekspedisjoner / Konferanser HVA ER THE THOR HEYERDAHL INSTITUTE? The Thor Heyerdahl Institute er en stiftelse, etablert av Vestfold Fylkeskommune,

Detaljer

ÅR SRAP P O R T 2013

ÅR SRAP P O R T 2013 ÅRSRAPPORT Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser 2013 INNHOLD 1. Medlemmer av styret i 2013 2. The Thor Heyerdahl Institute I Thor Heyerdahls fotspor 3. Instituttets konkretisering av arven etter

Detaljer

1. Medlemmer av styret i 2011 4 1.1. Instituttets administrasjon 4 1.2. Revisor 4

1. Medlemmer av styret i 2011 4 1.1. Instituttets administrasjon 4 1.2. Revisor 4 ÅRSRAPPORT11 Innhold 1. Medlemmer av styret i 2011 4 1.1. Instituttets administrasjon 4 1.2. Revisor 4 2. The Thor Heyerdahl Institute formål 5 2.1. Oppnådde resultater og langsiktig strategi 5 2.2. Styrets

Detaljer

1. Medlemmer av styret i 2009 4 1.1 Instituttets administrasjon 4 1.2 Revisor 4

1. Medlemmer av styret i 2009 4 1.1 Instituttets administrasjon 4 1.2 Revisor 4 ÅRSRAPPORT09 Innhold 1. Medlemmer av styret i 2009 4 1.1 Instituttets administrasjon 4 1.2 Revisor 4 2. The Thor Heyerdahl Institute senter for formidling 5 2.1 Instituttets profil 5 2.2. Styrets arbeid

Detaljer

1. Medlemmer av styret i 2010 4 1.1 Instituttets administrasjon 4 1.2 Revisor 4

1. Medlemmer av styret i 2010 4 1.1 Instituttets administrasjon 4 1.2 Revisor 4 ÅRSRAPPORT10 Innhold 1. Medlemmer av styret i 2010 4 1.1 Instituttets administrasjon 4 1.2 Revisor 4 2. The Thor Heyerdahl Institute senter for formidling 5 2.1 Instituttets profil 5 2.2. Styrets arbeid

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute Telefon: +47 33 17 17 18 www.heyerdahl-institute.no heyerdahlinstituttet@larvik.kommune.

The Thor Heyerdahl Institute Telefon: +47 33 17 17 18 www.heyerdahl-institute.no heyerdahlinstituttet@larvik.kommune. ÅRSRAPPORT08 3 INNHOLD 1. Medlemmer av styret i 2008 2. Instituttets resultater i år 2008 3. Instituttets konkretisering av arven etter Thor Heyerdahl 4. Samlet prosjektoversikt 5. Prosjektrapporter, hva

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Aktiviteter for Arild Vatn Thor Heyerdahl professoratet: 15. august, 2011 15. august, 2012

Aktiviteter for Arild Vatn Thor Heyerdahl professoratet: 15. august, 2011 15. august, 2012 Aktiviteter for Arild Vatn Thor Heyerdahl professoratet: 15. august, 2011 15. august, 2012 25.08.12 Arild Vatn Det fjerde året som Thor Heyerdahl professor kan i noen grad bli karakterisert som et år der

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer