Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12"

Transkript

1 Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12

2 Innhold 1. Medlemmer av styret i The Thor Heyerdahl Institute I Thor Heyerdahls fotspor 3. Instituttets konkretisering av arven etter Thor Heyerdahl 4. Prosjektrapporter hva har skjedd i 2012? 5. Eget Heyerdahl rom på Larvik bibliotek 6. Satsningsområder i framtiden ( ) 7. Økonomi og instituttets utvikling 8. Regnskap og noter Årsberetning har stått i filmen Kon-Tikis tegn. For en fest det har vært! besøkende på kino med påfølgende stor interesse rundt Thor Heyerdahls arbeider på bred front. Med unntak av de to øverste bildene på forsiden er samtlige bilder i denne rapporten hentet fra filmen Kon-Tiki. Fotograf: Carl Christian Raabe/ Nordisk Film Production AS. 10. Revisjonsberetning

3 Instituttets administrasjon Revisor Kortfattet omtale av oppnådde resultater, strategier og planer Styrets arbeid 6 7 Samlet prosjektoversikt Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Noragric ved Universitet for Miljø-og Biovitenskap (umb) The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance Instituttet har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonal foreleser, om et globalt tema Fra 2011/2012: Mastergrad i kulturarv og turisme med vekt på tverrfaglighet Lokale og regionale tiltak Resultatregnskap Balanseregnskap Noter Stiftelsen Heyerdahl Instituttets drift Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap The Thor Heyerdahl International Day, prosjektregnskap Stipendordning Mastergrad Kulturprosjekt, Larvik Kirke Opplysninger om arten av virksomhet og hvordan virksomheten drives 30 Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift 30 Arbeidsmiljø 31 Ytre miljø 31 Redegjørelse for årsregnskapet 32 Kortfattet omtale av langsiktige strategier og planer fram mot Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere stiftelsens framtidige utvikling

4 1. MEDLEMMER AV STYRET I 2012 Knut Pihl, siviløkonom styreleder Hilde Borgir cand. polit/pedagogspesialist nestleder Erling Storm styreformann i Storm-Elektro A/S styremedlem Willy Østreng professor emeritus Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-akademi styremedlem Liv Arnesen ekspedisjonsleder/forfatter/lærer styremedlem Dr. Ingjerd Hoem professor instituttleder, Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo styremedlem 1.1. Instituttets administrasjon Beate Bjørge MM daglig leder Tonje Renate Rogstad Husa markedsøkonom prosjektleder 1.2. Revisor Kai Holhjem statsautorisert revisor KPMG AS Arne Hjeltnes administrerende direktør/forfatter Creuna A/S styremedlem 4

5 2. The Thor Heyerdahl InSTITute i Thor HeyerdAHLS fotspor The Thor Heyerdahl Institute (www.heyerdahlinstitute.no) ble stiftet i 1999 av Vestfold fylkeskommune og holder til i Heyerdahls fødeby, Larvik. Stiftelsens formål er å hedre Thor Heyerdahl og videreutvikle nye prosjekter i hans fotspor. Instituttet har vært på statsbudsjettet siden Instituttet skal konkretisere og videreføre Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet. Stiftelsen har gjennom mange år arbeidet med nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg har den igangsatt og gjennomført en rekke regionale og lokale tiltak. Instituttet har opparbeidet en prosjektportefølje og skaffet seg erfaring i å jobbe med tverrfaglige prosjekter i samarbeid med forskjellige universiteter i Norge og utlandet, ulike forvaltningsnivåer og organisasjoner. Thor Heyerdahl ( ) ble forelagt planene om et Heyerdahl-institutt i år 1999 og skrev i sin hilsen til instituttets første internasjonale konferanse i 2001: I have neither the desire nor the right to set working rules and plans for The Heyerdahl Institute, merely because it bears my name. But there must be a reason why the founders decided to acknowledge my life`s work in this way. I hope and believe that the basic reason is common belief in the unity of mankind. To achieve such unity, there is an urgent need for building bridges across ethnic diversity, national borders and political and religious factions. Any scientist, thinker and wise person with a global vision, who seeks to contribute towards disentangling this explosive situation, should be encouraged to speak out. Indeed, the new institute represents another forum for expressing such views. As a new forum for international exchange and debate about such critical issues, I wish the Heyerdahl Institute every success and many years of creative work for the benefit of mankind globally. I applaud your interdisciplinary working philosophy, and endorse your emphasis on cross-cultural understanding, reciprocity and mutual respect. (Kilde: Thor Heyerdahl, Tenerife, ) Kortfattet omtale av oppnådde resultater, strategier og planer The Thor Heyerdahl Institute er en aktiv bidragsyter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttet arbeider med STUDIER-KONFERANSER- EKSPEDISJONER-PROSJEKTER. Flere av tiltakene kan i dag sies å representere entreprenørskap på ulike områder i nasjonal sammenheng, eksempelvis gjennom unike tiltak som årlig konferanse om et globalt tema, The Thor Heyerdahl International Day, et tverrfaglig Thor Heyerdahl-professorat i samarbeide med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med tema miljø, samt The Thor Heyerdahl International Summer School. Instituttet har i samarbeid med UMB, The Fridthjof Nansen Institute og Norges Forskningsråd arrangert The Thor Heyerdahl International Summer School i 2011 og Målsettingen med tiltaket er å samle unge og mer erfarne forskere fra hele verden, hvor trening i analyse av miljøpolitiske problemstillinger er sentralt. Sommerskolen er så vellykket at den planlegges også for I partnerskap med Glasgow Caledonian University (GCU) Skottland, har instituttet utviklet og tilbudt to mastergrader til studenter fra hele verden. Mastergradene er unike i europeisk sammenheng: MSc Cultural Heritage Studies( ) og MSc International Tourism Management (fra 2011). 5

6 Instituttet har vært samarbeidspartner og sponsor av Tangaroaekspedisjonen i 2006 og Kon-Tiki seilasen I 2014 er det 100-års jubileum for Thor Heyerdahl ( ). Instituttet skal markere jubileet med ulike arrangementer i samarbeid med Kon-Tiki museet, Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, samt universiteter og organisasjoner i Norge og utlandet. Parallelt med oppnådde resultater har stiftelsens årlig, siden 2002, hatt strategidebatt om instituttets utvikling. I 2012 har det vært vektlagt å diskutere videre utvikling av instituttet i forhold til følgende strategiske valg: Videre konkretisering av instituttets profil På hvilken måte kan instituttet gi Heyerdahlsatsningen i Norge et videre framtidig løft? Felles seminar mellom Kon-Tiki museet og instituttet har i år vurdert ulike alternativer for samarbeid om Heyerdahlsatsningen i framtiden. Heyerdahl-familien har siden 2002 vært aktive støttespillere for instituttets arbeid gjennom deltagelse i ulike tiltak. Koordineringsbehovet i forhold til Kon-Tiki museet har siden 2002 og fram til 2010 vært ivaretatt ved at direktøren for museet har deltatt i stiftelsens styre. Fra 2011 har tidligere forskningsleder ved museet vært styremedlem Styrets arbeid Det har vært avholdt 4 styremøter i Styret har gjennom regnskapsrapporteringen fulgt den økonomiske situasjonen nøye. Styrets medlemmer representerer et ressurssterkt nasjonalt team med betydelig nasjonale/ internasjonale nettverk og kompetanse. De jobber på frivillig basis og er en styrke for instituttets profil og videre utviklingsmuligheter. Stiftelsen har ikke erverv som formål og ethvert overskudd skal benyttes til virkeliggjøring av dets formål og til videre oppbygging av organisasjonen. Styret arbeider kontinuerlig med å opprettholde og øke nivået på det økonomiske driftstilskuddet lokalt, regionalt og nasjonalt. For utvikling av kvantitet og kvalitet ved instituttet kreves en annen type organisering av instituttet i framtiden. Dette for å sikre det som er oppnådd og for å ivareta instituttets unike utviklingspotensial. 6

7 3. InSTITuttets konkretisering av arven etter Thor Heyerdahl Thor Heyerdahl er verdens mest kjente nordmann. Ferden med Kon-Tiki gjorde Heyerdahl berømt med ett slag. Men ekspedisjonene skulle også føre ham inn på vanskelige veier. For mens vanlige mennesker jublet over vågemotet, murret det blant vitenskapsmennene (Kvam Jr. 2006). Thor Heyerdahl var eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer. Heyerdahl fikk flere æresdoktorater og andre priser, men få av de vitenskapelige teoriene hans har vunnet særlig aksept i vitenskapelige miljøer. Av fagfolk har han flere ganger blitt anklaget for selektiv kildebruk og uvitenskapelige metoder (Wikipedia, 2012). Thor Heyerdahl arbeidet utrettelig med å finne svar på en rekke av historiens gåter. Hans meritter er uttallige, han fikk folk med seg på de mest hasardiøse prosjekter, og han nådde de mål han satte seg hvor utopiske de enn måtte fremstå for andre (Kock Johansen, 2003). Arbeidet med å konkretisere arven etter verdensborgeren har resultert i at instituttet daglig er engasjert i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Utenfor Norges grenser er Thor Heyerdahl en av våre mest berømte, beundrede og respekterte menn. Samtidig er han utvilsomt kontroversiell, spesielt i det vitenskapelige miljø. Dette fikk instituttet erfare når det skulle opprette et Thor Heyerdahl professorat. Det tok to år og dialog med tre universitet i Norge før valget falt på Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Instituttets formål er å videreutvikle Thor Heyerdahls ideer og idealer. Profilen til instituttets faglige virksomhet har som et av sine hovedmål å utvikle metodikken for flerfaglig forskning og tilfredsstille vitenskapelige krav med en slik tilnærming. Dette er nærmere utdypet gjennom prosjektene, et 4-årig Thor Heyerdahl-professorat ( ) og The Thor Heyerdahl International Summer School for unge forskere fra hele verden ( ). 7

8 4. PROSjektrapporter hva har skjedd i 2012? Samlet prosjektoversikt Nummer Tittel Tidsramme Tema 1. Et 4-årig Thor Heyerdahl professoratet i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Videreutvikling av forskning og forskningsveiledning på miljøpolitikk. 2. The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance En sommerskole for unge forskere fra hele verden. Trening i analyse av miljøpolitiske spørsmål. 3. The Thor Heyerdahl International Day Årlig konferanse Vår tids globale utfordringer Global identitet Polarområdene og miljø Urbefolkning i verden Kampen for miljøet Beskyttelse av det globale miljøet Klimapolitikk må vi vente på FN? A Polycentric approach to climate change? Our Thirsty planet 4. MSc International Tourism Management. En tverrfaglig mastergrad i samarbeid med Glasgow Caledonian University (GCU), The Moffat Centre Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid Instituttet som nasjonal/internasjonal kompetanseaktør fra Larvik/Vestfold. 5. Lokale/regionale tiltak: Instituttet viderefører og har ansvaret for flere prosjekter fra Larvik kommunes prosjekt, Heyerdahl byen Årlig Instituttet som lokal og regional bidragsyter. Barn og unge er prioritert satsningsområde. Thor Heyerdahl senter i Larvik Årlig Instituttets framtidige tilholdssted. Synliggjøring av Larvik som Thor Heyerdahls fødeby. 8

9 4. 1. Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Noragric ved Universitetet for Miljø-og Biovitenskap (UMB) SAMMENDRAG Hovedinnsatsområdet for Thor Heyerdahlprofessoratet er forskning og forskningsveiledning. Professoratet er en 4-årig samarbeidsavtale med Universitet for miljø- og biovitenskap( ). De økonomiske konsekvensene av stillingen er delt med en halvpart på hver av institusjonene. Instituttet har årlig møter med UMB og får årlig rapport om aktiviteter i professoratet. Professor Vatn fremholder at: aktivitetene som søkes ivaretatt av professoratet har både en tematisk og metodisk fokus. Tematisk vil hovedinnsatsområdet for professoratet være knyttet opp mot feltet Environmental governance (miljøforvaltning) med stor vekt på relasjonen mellom miljø og utvikling. Metodisk vil fokuset være på tverrfaglighet. Målet er å videreutvikle kompetanse på samspill mellom sosial/politiske prosesser i naturgitte systemer. Innenfor denne brede rammen vil det legges spesielt vekt på hvordan betingelser kan skapes for å endre atferd i en mer miljøvennlig retning. TEMA Fire tematiske hovedområder i professoratet innenfor environmental governance (miljøpolitikk) er definert: a) Klimapolitikk. Empirisk og teoretisk forskning rettet mot tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. b) Institusjoner og atferd. Gjennom forskningsprosjekter rette fokus mot hva som motiverer mennesker til miljøvennlig atferd og hvordan endringer i institusjonelle rammebetingelser kan skape vilkår for økt miljøengasjement. c) Helse og utvikling. Planen er å utvikle økt fokus på politiske og kulturelle aspekter ved helse og utvikling. Et annet konkret tiltak er et forskingsprosjekt med en postdoc-kandidat innen policy for vann og sanitærforvaltning. d) Miljøforvaltning Alle forskningsområdene som er nevnt i a-d er tverrfaglige. Det er et mål å utnytte erfaringen fra denne type forskning til å utvikle modeller og synteser for gjennomføring av tverrvitenskapelig forskning. AKTIVITETER Aktiviteter ivaretatt av professor Vatn (www.umb.no) i perioden august : Det fjerde året som Thor Heyerdahl professor kan i noen grad bli karakterisert som et år der allerede oppstartede aktiviteter er videreført. Siden 2008 er det utviklet en rekke prosjekter innenfor to hovedområder: a) klimapolitikk og utvikling; b) atferdsreaksjoner på miljøpolitikk. Den internasjonale Thor Heyerdahl-sommerskolen (THSS) ble etablert i Environmental Governance for PhD-studenter og unge forskere. Disse aktivitetene er alle videreført i I tillegg til dette er utviklingen av et tredje forskningsfelt, institusjoner for en bærekraftig økonomi, startet opp. Sammen med en rekke nasjonale og internasjonalt kjente forskere er det i 2012 sendt en søknad til Norges Forskningsråd. En ny PhD er allerede engasjert innenfor dette forskningsområdet (oppstart 1. september, 2012). Stipendet er finansiert av UMB. Følgende kan framheves når det gjelder de viktigste aktivitetene for perioden : Thor Heyerdahl sommerskole i Environmental Governance (THSS). Det andre kurset Global Environmental Governance ble arrangert på fra 25. juni til 6. juli PhDer og unge forskere fra 19 land deltok. En rekke nasjonale og internasjonale forelesere deltok. Kjente internasjonale forelesere var Frank Biermann, Oran Young og Clive Spash. Også det 9

10 andre kurset i serien var en stor suksess med veldig gode evalueringer. En vitenskapelig rapport fra kurset i 2011 ble publisert våren Den inkluderer alle artiklene skrevet av deltakerne. Sommerskolen blir ikke arrangert i 2013, men planlegges for Videreutvikling av forskning vedrørende klima og utvikling. Dette gjelder: Forskning innen prosjektet Poverty and sustainable development impacts of REDD architecture; Options for equity, growth and the environment. Det strekker seg fra juni 2010 til juni Prosjektet er ledet av IIED (London). Noragric (ved Arild Vatn) er ansvarlig for studiene av REDD piloter i Brasil, Ghana, Tanzania, Uganda og Vietnam. Dette er den største delen av prosjektet. Forskningen i har vært konsentrert om å analysere data fra den såkalte baseline studien (studie gjort før introduksjonen av REDD med vekt på ressursgrunnlag, ressursbruk og institusjoner), analyser av transaksjonskostnader, analyser av prosessen ved innføring av REDD og analyser av potensielle formater på kompensasjon til lokalsamfunn som reduserer avskogingen. Forskning innen prosjektet REDD Architecture in Tanzania: Assessment of REDD options for Livelihood Security and Sustainable Development. Dette prosjektet startet i januar Det er organisert under programmet Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation (CCIAM) og er et samarbeid mellom forskere ved Sokoine University of Agriculture (Morogoro, Tanzania) og Noragric. Det løper fra 2011 til ut 2013 med en mulig forlengelse til Feltarbeid er gjort i distriktene Mbeya og Kondoa. Baseline studiene er fullført. Her inkluderes også biologiske data og karbonestimater. Noen analyser av transaksjonskostnader er også foretatt. Dette prosjektet inkluderer et svært tverrfaglig team med biologer, skogfag, antropologer og økonomer. Videreutvikling av prosjektet Environmental policy and human action : Dette året har vært konsentrert om a) utviklingen av et nytt eksperiment om institusjoner og ansvar på tvers av generasjoner; b) teoretisk arbeid om forholdet mellom menneskelige valg og institusjonell kontekst. Flere bokkapitler på feltet er publisert i Bokmanuskript er under utvikling (arbeidstittel: Environmental Governance the Role of Institutions ) i samarbeid med forlaget Edward Elgar i England. Kontrakt med Routledge om ei bok med arbeidstittel Institutions and Cooperation er under arbeid. Videre har det vært arbeidet med å få Giangiacomo Bravo fra Università degli Studi di Torino til Noragric for å samarbeide om forskning innenfor feltet miljøhandling. Fokus her vil være på beslutninger i store grupper en videreutvikling av forskning gjort på dynamikken i små grupper (jfr. Elinor Ostrom sine arbeider). Det nye forskningsfeltet: Institusjoner for en bærekraftig økonomi. Begge forskningsfeltene nevnt over vektlegger miljøpolitikk/ governance. I det nye forskningsområdet planlegger vi å utvide analysene fra de mer avgrensete feltene miljøpolitikk og utviklingsøkonomi til en studie av de mer generelle institusjonene i økonomien. Basis for dette er observasjonen at disse strukturene synes viktigere for miljø og utvikling, enn miljø- og utviklingspolitikken separat. Vi vil spesielt se på om det er mulig å utvikle økonomiske institusjoner for en økonomi som ikke vokser i rike land, for å gi mer plass for vekst i fattige land. Et hovedfokus vil være rettet mot bedriftssektoren og hvordan det kan være mulig å endre motivasjonsstrukturene der ved å endre institusjonene. Her vil vi samarbeide med en rekke norske og utenlandske forskere (Handelshøyskolen BI, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Universitetet i Oslo; Universitet i Nordland; Humboldt University; University of Bocconi; University of Delft; University of Manchester; University of Sussex; Vienna University of Economics and Business). I tillegg har professor Vatn vært veileder for en rekke studenter på PhD- og mastergradsnivå. Dessuten har han holdt foredrag på ulike internasjonale og nasjonale konferanser, workshops og møter. I 2012 er prosjektperioden over for Thor Heyerdahl professoratet. Det har i prosjektperioden vært dialog om en videreføring og mulighet for et permanent Thor Heyerdahl-professorat. UMB og instituttet har gjennomført møter med Kunnskapsdepartementet, uten at det er blitt gitt løfter om ekstra finansiering fra staten. Signalene fra departementet er at UMB må finne rom for tiltaket innenfor sin ramme. Instituttet har hatt møte med UMB i 2012 om oppfølgingen av signalene fra departementet. UMB har så langt ikke funnet rom for dette i sine budsjetter. 10

11 4.2. The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance SAMMENDRAG The Thor Heyerdahl International Summer School er et tiltak inn under Thor Heyerdahl professoratet. Det ble startet opp i 2011 og er økonomisk støttet av Forskningsrådet, UMB, Fridthjof Nansen-instituttet og Thor Heyerdahl-instituttet. Det andre kurset i serien Institutions for Sustainable Development gikk av stabelen i Nobelprisvinner i økonomi i 2009 professor Ellinor Ostrom, Indiana University, USA (www.wikipedia) startet opp sommerskolen i I 2012 deltok 24 PhDer og unge forskere fra 19 land. En rekke nasjonale og internasjonale forelesere var lærere. Kjente internasjonale forelesere var Frank Biermann, Oran Young og Clive Spash. Begge kursene i sommerskoleserien har vært en stor suksess med meget gode evalueringer (Vatn, 2012). Til sammen har 51 unge PhDer/unge forskere fra over 20 land deltatt på sommerskolen så langt. En rekke internasjonale og nasjonale eksperter har sagt ja til å forlese. Forelesere fra utenlandske og norske universitet, samt forskningsinstitutt har deltatt som lærere. TEMA Et viktig mål med sommerskolen er nettverksbygging og utvikling av en møteplass for undervisningspersonell, stipendiater og forskere, spesielt fra Afrika og Europa. Ifølge professor Vatn vil deltakerne på The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance få økt innsikt både om prosessene som skaper miljøproblemer, og sterke og svake sider ved ulike strategier for å løse dem. AKTIVITETER The Thor Heyerdahl International Summer School er etablert for En vitenskapelig rapport for kurset for 2011 ble publisert våren Den inkluderer alle artiklene skrevet av deltakerne. Sommerskolen blir ikke arrangert i 2013 men planlegges for Instituttet har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonal foreleser, om et globalt tema SAMMENDRAG Det har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012) blitt arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonal foreleser om et globalt tema. I år arrangerte instituttet for første gang The Thor Heyerdahl International Day i samarbeid med et utenlandsk universitet, Pacific Lutheran University (PLU), Seattle, USA. Dette universitetet ble etablert av norskamerikanere på slutten av 1800-tallet. Konferansen var et to-dagers internasjonalt symposium Our Thirsty Planet, og hadde meget god oppslutning av studenter og forskere fra hele verden. The Thor Heyerdahl International Day er en årlig konferanse, viet et globalt tema, og har hatt følgende titler: 2006 Global identitet. Internasjonal foreleser var forfatteren Amin Maalouf, Frankrike/Libanon Polarområdene og miljø. Internasjonal foreleser var Dr. Robert Corell, USA Urbefolkning i verden. Internasjonal foreleser var Dr. Mary May Simon, Canada Kampen for miljøet. Internasjonal foreleser var Dr. Robert Corell, USA Beskyttelse av det globale miljøet. Internasjonal foreleser var Tom Steinberg (UK) grunnlegger av mysociety. Arrangementet ble holdt i samarbeid med NTNU Klimapolitikk- må vi vente på FN? A polycentric approach to climate change? Professor Elinor Ostrom, Indiana University, USA. Arrangementet ble holdt i samarbeid med UMB Internasjonalt symposium Our Thirsty Planet i samarbeid med Pacific Lutheran University, Seattle, USA. Internasjonale forelesere fra hele verden. Norsk foreleser var professor Terje Tvedt, UiB/UIO: Water and the development of Human Civilizations: Some perspectives. Målsettingen med dagen er å hedre Thor Heyerdahls virke og minne, samt synliggjøre instituttet på den 11

12 nasjonale/internasjonale arenaen som et forum for globale temaer. Dagen har vært arrangert i samarbeid med ulike organisasjoner og universitet i Norge og utlandet. Målgruppen for dagen er videregående skoler, studenter, den interesserte allmenheten. Konferansen er gratis og åpen for alle. I 2013 vil The Thor Heyerdahl International Day bli gjennomført i samarbeid med Universitet i Bergen, Bjerknes senteret, i oktober/november. Temaet vil være Vann og Miljø. TEMA Det er første gangen instituttet arrangerer The Thor Heyerdahl International Day i samarbeid med et utenlandsk universitet. Instituttet undertegnet i 2011 en samarbeidsavtale med Pacific Lutheran University (PLU), Seattle. Det ble en positiv opplevelse og er i samsvar med vedtatte strategier for konferansens profil. PLU arrangerer annen hvert år et symposium om et globalt tema. I år var temaet OUR THIRSTY PLANET, 2012 Wang symposium. Arrangementet var over to dager med forelesere fra hele verden om temaet vann. Målgruppen for symposiet var studenter, forskere, ansatte på PLU, samt befolkningen i Seattle. Oppslutningen var meget god og totalt sett var det ca deltakere på symposiet. AKTIVITETER Instituttets bidrag til symposiet var planlegging med samarbeidspartner på PLU, forelesere til konferansen og sponsor for arrangementet. Professor Tvedt, UIO/UiB og styremedlem Østreng holdt forelesninger. Tvedt holdt The Thor Heyerdahl International Keynote speech i 2012: A journey into the history of water, some perspectives. Foredraget bestod av forelesning og visning av Tvedts prisbelønte film om vannets historie i et globalt perspektiv. Oppslutningen om foredraget og filmen var meget god, ca. 500 personer. Østreng var foredragsholder på symposiet med foredraget Frozen Waters: The Geopolitics of Economy, Climate Change and Military Security in the Artic Oecan. Interessen for dette foredraget var stor. Styreleder Pihl holdt presentasjon av instituttet på åpningen av symposiet 23. februar og før Tvedts foredrag 24.februar. Andre tiltak for å profilere instituttet som presentasjon av det på stort lerret ca. 30 minutter før Tvedts foredrag, bannere mm gjorde at instituttet ble godt markedsført på arrangementet. I tillegg til symposiet var instituttets styre og administrasjon invitert inn i ulike norskamerikanske miljøer i Seattle, som The American Chamber of Commerce of Washington og Norwegian & Scandinavian Culture Center. Instituttet ble presentert og styremedlem Arnesen holdt foredrag Fra 2011/2012: Mastergrad i kulturarv og turisme med vekt på tverrfaglighet SAMMENDRAG MSc International Tourism Management er en tverrfaglig mastergrad som tilbys til studenter fra hele verden. Arbeidet med mastergraden bygger bla på internasjonale samlinger med Vestfold, Buskerudog Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren samt partnerskapet instituttet og Glasgow Caledonian University ( ). Temaet på samlingene var kulturminner, turisme og verdiskaping. Mastergraden er tverrfaglig og unik i Europa. Turisme- og kulturarv sektoren er i endring nasjonalt, regionalt og lokalt. Det vil i framtiden kunne kreve annen type kompetanse enn den som finnes i Norge i dag. Mastergraden har som intensjon å følge opp Kvalitetsreformen for høyere utdanning i Norge (St.melding nr. 27, Gjør din plikt og krev din rett). Den vektlegger omfattende utveksling av kunnskap på tvers av landegrensene. 12

13 Instituttet har tidligere søkt og fått innvilget en stipendordning fra Vestfold fylkeskommune som skal benyttes i forbindelse med rekruttering av norske studenter til studiet. I 2011 søkte norske studenter studiet og det ble innvilget to stipend fra Vestfold fylkeskommune. I 2012 var det ingen aktuelle kandidater. Rekrutteringsarbeidet til studiet fortsetter i TEMA MSc International Tourism Management er en tverrfaglig mastergrad som tilbyr noe annet enn det som finnes i Norge i dag. Den tradisjonen som Storbritannia har på partnerskap mellom offentlig, private aktører og FoU miljøer representerer en annen måte å utvikle og markedsføre turisme og kulturminnedestinasjoner på. Riksantikvaren, NHO, Innovasjon Norge og Virkes tilbakemeldinger på denne mastergradsmuligheten i Norge er positive. AKTIVITETER I 2012 har arbeidet med mastergraden bestått i markedsføring i ulike utdanningskanaler. Den har i tillegg blitt markedsført innenfor NHO, Innovasjon Norge, websidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune, samt instituttet. Utfordringen i forhold til turismesektoren Norge er at det er en praktisk næring hvor krav til kompetanse tidligere har variert. Dialog med Høgskolen i Buskerud som har et bachelorpgrogram i turisme har vært prioritert, uten at dette så langt har ført til flere studenter i Arbeidet med dette fortsetter og sees i sammenheng med sammenslåingen av Høgskolen i Vestfold og Buskerud Tilbakemeldingene fra norske studenter som er uteksaminert fra tidligere tilsvarende mastergradstilbud( MSc Cultural Heritage Studies, ) i regi av partnerskapet er at alle fått relevante jobber i Norge i etterkant av studiet. Samtlige bemerker det positive ved å opparbeide internasjonalt nettverk og kunnskap fra Storbritannia. Vektlegging av partnerskap mellom offentlige, private og FoU miljøer har vært praktisk rettet på studiet og overførbart til praksis i Norge Lokale og regionale tiltak SAMMENDRAG Instituttet prioriterer å være en nasjonal/internasjonal utviklingsaktør lokalt og regionalt. Vestfold fylkeskommune har etablert instituttet og er rådgivende dialogpartner i forhold til tiltak og strategier. Tidligere år har det vært konkrete samarbeidsprosjekter mellom de to organisasjonene. I 2012 er det startet opp en prosess med å utarbeide rammeavtale mellom instituttet og fylkeskommunen. Det vil kunne gi bedre samhandling på bl.a. tilgrensede områder som internasjonalt arbeid, studier, videregående skoler og samarbeidet Høgskolen i Vestfold/ Telemark. Larvik kommune og instituttet samarbeider årlig om flere tiltak. I 2012 har det arrangert miljødag sammen og startet opp arbeidet med jubileumskomite for 100-års markering for Thor Heyerdahl i Instituttet er aktiv bidragsyter i styringsgruppen. Etter gjentagende initiativ fra instituttet gjennomførte Larvik kommune i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og instituttet et lokalt prosjekt, Heyerdahlbyen fra Målet har vært å synliggjøre at Larvik er Thor Heyerdahls fødeby. Finansieringen har skjedd ved bidrag fra Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune. Lokalprosjektet har integrert en tidligere vedtatt lokal handlingsplan for instituttet inn i prosjektet. I løpet av prosjektperioden har de fleste mål som ble skissert i prosjektplanen blitt realisert. Instituttet har vært aktiv bidragsyter i styringsgruppen for det lokale prosjektet. Fra 2011 og i 2012 har instituttet hatt ansvaret for videreføring av enkelte av prosjektene. TEMA I Norge og utlandet har flere vært og er opptatt av Thor Heyerdahls liv og virke, ikke minst hans verdier som brobygger, utfordrer, grenseoverskrider og engasjement for det globale miljøet, flerfaglighet og menneskerettigheter. Han er en av verdens mest kjente nordmenn, født i Larvik og Vestfold. 13

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 Den norske Bokhandlerforening Bokhandelens hus Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo Telefon: 22 39 68 00 Fax: 22 39 68 10 E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2014 CO 2 -HÅNDTERING FOR ET BEDRE KLIMA

GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2014 CO 2 -HÅNDTERING FOR ET BEDRE KLIMA GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2014 CO 2 -HÅNDTERING FOR ET BEDRE KLIMA INNHOLD 3 VIKTIGE MILEPÆLER FOR CCS 4 BETYDELIGE BIDRAG GJENNOM TEKNOLOGIUTVIKLING 6 CO 2 TEKNOLOGISENTER MONGSTAD (TCM) BANER VEI FOR FULLSKALLA-UTBYGGINGER

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer