Møtetid: Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 Faste representanter i Formannskapet i perioden Ap, SV og Krf: Hans Stølan Ola Vie Kristin Reppe Storø Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes Jorunn Skarsvåg Faste representanter med forfall: Ap, SV og Krf: Hans Stølan Vararepresentanter som møtte: Ap, SV og Krf: Helge Borgen Merknader: 1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 97/11 og 98/11 ble enstemmig godkjent. 2. Før behandling av sak 92/11 ble møtet lukket for å diskutere hvorvidt sak 96/11 skulle behandles i åpent eller lukket møte. 3. Repr. Ola Vie fikk innvilget permisjon fra kl før beh. av sak 93/11. Tiltrådte møte igjen kl under sak 95/ Repr. Kristin Reppe Storø fikk innvilget permisjon fra kl før behandling av sak 96/11. Underskrift: Halgeir Bremnes Fung. ordfører Ellen Marie Hansen Protokollunderskriver Frida Hanø Kvingedal sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Formannskapet Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 73/11 11/762 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/748 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING/DRIFT AV DESTINASJONSSELSKAP - KYSTKULTURVEIEN 75/11 11/605 SØKNAD OM STØTTE TIL REHABILITERING AV DEN GAMLE DAMPSKIPSKAIA PÅ ØYN, NORDDYRØY 76/11 11/749 DISPOSISJONSFOND - OVERSIKT 77/11 11/750 UBRUKTE LÅNEMIDLER - OVERSIKT 78/11 11/713 DRENERING FRØYA KOMMUNEHUS 79/11 10/97 MAUSUND SVØMMEHALL - KJØPEKONTRAKT OG DRIFTSAVTALE 80/11 10/546 KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL OMSORGSBOLIGER 81/11 10/1063 OPPARBEIDELSE AV BEINSKARDET BOLIGFELT-FINANSIERING 82/11 11/448 GNR. 9, BNR. 265 I HAMARVIK - INNLØSNING AV EIENDOM 83/11 11/754 EIENDOMMEN GNR. 21, BNR FREMTIDIG BRUK 84/11 11/390 KULTUR - BUDSJETTORIENTERING MAI /11 11/745 OVERTAGELSE AV FRØYA KULTURHUS BA OG FRØYA KULTURHUS DA 86/11 10/543 SLETRINGEN FYR - FRAMTIDIG BRUK - NY BEHANDLING 2

3 87/11 11/737 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL TAKREPARASJON - TITRAN FISKARHEIM 88/11 11/746 AVHENDELSE AV BYGNINGSMASSEN VED RORBUA 89/11 11/672 SØKNAD OPPBYGGING FOND TOUR DE FRØYA 90/11 11/763 BOLIGPOLITIKK/TEMA FOR DISKUSJONER OG SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 91/11 11/310 AQUA NOR /11 11/744 MØTEPLAN 2. HALVÅR /11 11/405 STØTTE TIL STUDENTER VED DESENTALISERT ALLMENNLÆRERUTDANNING PÅ FRØYA FRA HØSTEN /11 05/3383 KOMMUNAL ENERGI- OG MILJØPLANLEGGING; HANDLINGSPLAN FOR /11 11/761 ORDFØRERENS ORIENTERING 96/11 11/764 Unntatt offentleg innsyn (Ofl) ORDFØRERSAKEN 97/11 11/779 KJØP AV AREAL TIL UTBYGGING AV BEINSKARDET BOLIGFELT 98/11 11/790 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FERDIGSTILLELSE AV FRØYA IDRETTSPARK 3

4 73/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. 74/11 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING/DRIFT AV DESTINASJONSSELSKAP - KYSTKULTURVEIEN Vedtak: Saken utsettes, og det innhentes nærmere opplysninger. Frøya Nye Næringsforening bes uttale seg til saken. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til vedtak: Saken utsettes, og det innhentes nærmere opplysninger. Frøya Nye Næringsforening bes uttale seg til saken. Forslag til vedtak: Frøya kommune gir ikke tilskudd til etableringen av destinasjonsselskapet Kystkulturveien Bergrunnelsen for dette er at det i økonomiplanperioden ikke er avsatt midler til formålet. 75/11 SØKNAD OM STØTTE TIL REHABILITERING AV DEN GAMLE DAMPSKIPSKAIA PÅ ØYN, NORDDYRØY Vedtak: Wiggo Randers gis avslag på sin søknad om støtte til rehabilitering av dampskipskaia på Øyn, Norddyrøy. Begrunnelsen for dette er at det er eiers ansvar, og at det ikke er avsatt midler til dette i økonomiplanperioden. Forslag til vedtak: Wiggo Randers gis avslag på sin søknad om støtte til rehabilitering av dampskipskaia på Øyn, Norddyrøy. Begrunnelsen for dette er at det er eiers ansvar, og at det ikke er avsatt midler til dette i økonomiplanperioden. 4

5 76/11 DISPOSISJONSFOND - OVERSIKT Oversikten over kommunens disposisjonsfond tas til orientering. Oversikten over kommunens disposisjonsfond tas til orientering. 77/11 UBRUKTE LÅNEMIDLER - OVERSIKT Rådmannen bes snarest innskjerpe og revitalisere bestemmelsene i kommunens økonomireglement generelt og bestemmelsene i reglementets kap og kap spesielt. Dette innebærer at følgende innskjerpes: Prosjektregnskap Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Prosjektregnskap skal jevnlig fremlegges for formannskapet. Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering jfr. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det foretas en regnskapsmessig avslutning - se ellers under SLUTTREGNSKAP. og Sluttregnskap Det skal utarbeides sluttregnskap som behandles av kommunestyret. Sluttregnskapet skal være attestert av revisjonen. For byggeprosjekter fremmes sluttregnskapet for politisk behandling senest ett år etter at overtakelsesforretningen har funnet sted. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere eventuell overfinansiering. Rådmannen bes gjennomgå både Økonomi- og Delegasjonsreglementet på nytt og deretter legge det fram for politisk behandling. Reglementene tilpasses administrativ- og politisk struktur. 5

6 Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til tillegg: Rådmannen bes gjennomgå både Økonomi- og Delegasjonsreglementet på nytt og deretter legge det fram for politisk behandling. Reglementene tilpasses administrativ- og politisk struktur. Rådmannen bes snarest innskjerpe og revitalisere bestemmelsene i kommunens økonomireglement generelt og bestemmelsene i reglementets kap og kap spesielt. Dette innebærer at følgende innskjerpes: Prosjektregnskap Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Prosjektregnskap skal jevnlig fremlegges for formannskapet. Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering jfr. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det foretas en regnskapsmessig avslutning - se ellers under SLUTTREGNSKAP. og Sluttregnskap Det skal utarbeides sluttregnskap som behandles av kommunestyret. Sluttregnskapet skal være attestert av revisjonen. For byggeprosjekter fremmes sluttregnskapet for politisk behandling senest ett år etter at overtakelsesforretningen har funnet sted. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere eventuell overfinansiering. 78/11 DRENERING FRØYA KOMMUNEHUS Det bevilges 1,85 mill. kr til oppgradering og utskifting av drens- og overflatevannledninger i tilknytning til Frøya kommunehus. Bevilgningen dekkes gjennom et ordinært låneopptak. Ny innstilling fra Rådmann: Det bevilges 1,85 mill. kr til oppgradering og utskifting av drens- og overflatevannledninger i tilknytning til Frøya kommunehus. Bevilgningen dekkes gjennom et ordinært låneopptak. Repr. Arvid Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i behandlingen da han er saksbehandler på saken. 6

7 Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet: Det bevilges 1,85 mill. kr til oppgradering og utskifting av drens- og overflatevannledninger i tilknytning til Frøya kommunehus. Bevilgningen dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. 79/11 MAUSUND SVØMMEHALL - KJØPEKONTRAKT OG DRIFTSAVTALE Frøya kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til kjøpekontrakt og driftsavtale for Mausund svømmehall. Kommunen igangsetter snarest prosessen med fradeling av nødvendig areal og skjøte på eiendommen utstedes så snart det foreligger godkjenning av finansiering og igangsettingstillatelse for rehabiliteringen. Frøya kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til kjøpekontrakt og driftsavtale for Mausund svømmehall. Kommunen igangsetter snarest prosessen med fradeling av nødvendig areal og skjøte på eiendommen utstedes så snart det foreligger godkjenning av finansiering og igangsettingstillatelse for rehabiliteringen. 80/11 KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL OMSORGSBOLIGER Det vises til forslag til kjøpekontrakt og saksutredningen. Med bakgrunn i den svært høye utnyttelsesgraden for omsorgsboligtomten finner Frøya kommunestyre å godkjenne kjøpekontrakten som fremlagt. Det forutsettes at utbyggingen av infrastrukturen i boligfeltet gjennomføres som planlagt, slik at tomten er sikret infrastruktur før bygging igangsettes. Grunnervervet inndekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til omorgsboliger. Det vises til forslag til kjøpekontrakt og saksutredningen. Med bakgrunn i den svært høye utnyttelsesgraden for omsorgsboligtomten finner Frøya kommunestyre å godkjenne kjøpekontrakten som fremlagt. Det forutsettes at utbyggingen av infrastrukturen i boligfeltet gjennomføres som planlagt, slik at tomten er sikret infrastruktur før bygging igangsettes. Grunnervervet inndekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til omorgsboliger. 7

8 81/11 OPPARBEIDELSE AV BEINSKARDET BOLIGFELT-FINANSIERING Frøya kommunestyre ser det som svært viktig at utbygging av Beinskardet boligfelt igangsettes snarest. Det forutsettes videre at det oppnås enighet med grunneierne om kjøp av areal, evt. at det inngås avtale som på annen måte regulerer forholdet mellom Frøya kommune som utbygger og den enkelte grunneier i boligfeltet. Frøya kommunestyre vedtar følgende finansiering av utbyggingen av infrastrukturen: Lån til hovedkloakk og hovedvannledning(nytt lån) : kr ,- Bruk av lån til hovedveg (vedtak budsjett 2011) : kr ,- Bruk av momskompensasjon til hovedveg (12%) : kr ,- Sum hovedveg : kr ,- Bruk av lån til infrastruktur(vedtak budsjett 2011) : kr ,- Nytt lån til infrastruktur 1. byggetrinn : kr ,- Bruk av momskompensasjon 1. byggetrinn : kr ,- Sum 1. byggetrinn infrastruktur : kr ,- Det er en forutsetning at låneopptaket til infrastruktur på totalt kr ,- inkl. renter som påløper til forskottering av investeringen, fullt ut dekkes av tomteprisen i henhold til prinsippet vedtatt av Hovedutvalg for drift i sak 4/11. Enstemmig Frøya kommunestyre ser det som svært viktig at utbygging av Beinskardet boligfelt igangsettes snarest. Det forutsettes videre at det oppnås enighet med grunneierne om kjøp av areal, evt. at det inngås avtale som på annen måte regulerer forholdet mellom Frøya kommune som utbygger og den enkelte grunneier i boligfeltet. Frøya kommunestyre vedtar følgende finansiering av utbyggingen av infrastrukturen: Lån til hovedkloakk og hovedvannledning(nytt lån) : kr ,- Bruk av lån til hovedveg (vedtak budsjett 2011) : kr ,- Bruk av momskompensasjon til hovedveg (12%) : kr ,- Sum hovedveg : kr ,- Bruk av lån til infrastruktur(vedtak budsjett 2011) : kr ,- Nytt lån til infrastruktur 1. byggetrinn : kr ,- Bruk av momskompensasjon 1. byggetrinn : kr ,- Sum 1. byggetrinn infrastruktur : kr ,- Det er en forutsetning at låneopptaket til infrastruktur på totalt kr ,- inkl. renter som påløper til forskottering av investeringen, fullt ut dekkes av tomteprisen i henhold til prinsippet vedtatt av Hovedutvalg for drift i sak 4/11. 8

9 82/11 GNR. 9, BNR. 265 I HAMARVIK - INNLØSNING AV EIENDOM Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og har forståelse for de synspunkter Rolf Hammervik har, sett i forhold til tidligere inngåtte avtaler og lang saksbehandlingstid som har medført at disse avtaler ikke kunne realiseres som forutsatt. Med bakgrunn i dette vedtar Frøya kommunestyre å innløse eiendommen Gnr. 9, bnr. 165 til en totalsum på kr ,- inkl. omkostninger som selger har hatt til advokat og megler. Frøya kommune betaler omkostningene ved eiendomsoverdragelsen og formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige kjøpekontrakten. Utgiftene dekkes over budsjetterte midler til næringsområder. Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og har forståelse for de synspunkter Rolf Hammervik har, sett i forhold til tidligere inngåtte avtaler og lang saksbehandlingstid som har medført at disse avtaler ikke kunne realiseres som forutsatt. Med bakgrunn i dette vedtar Frøya kommunestyre å innløse eiendommen Gnr. 9, bnr. 165 til en totalsum på kr ,- inkl. omkostninger som selger har hatt til advokat og megler. Frøya kommune betaler omkostningene ved eiendomsoverdragelsen og formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige kjøpekontrakten. Utgiftene dekkes over budsjetterte midler til næringsområder. 83/11 EIENDOMMEN GNR. 21, BNR FREMTIDIG BRUK Frøya kommune finner ikke at det forligger grunner for å rive hus på sin eiendom gnr. 21, bnr. 288 på nåværende tidspunkt. Alle høye trær på eiendommen tas bort. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til tillegg: Frøya kommune finner ikke at det forligger grunner for å rive hus på sin eiendom gnr. 21, bnr. 288 på nåværende tidspunkt. Alle høye trær på eiendommen tas bort. 9

10 Frøya kommunestyre viser til tidligere innløsning av eiendommen Gnr. 21, bnr. 288, samt klager fra naboeiendommen. Eiendommen ble innløst for å kunne sanere eiendommen og gi muligheter for utvidelse av omsorgsboligen på nabotomten. Frøya kommunestyre er oppmerksom på de tanker/orientering som ble gitt til kommunestyre når det gjelder muligheter for å utnytte eiendommen til museum. Imidlertid er utnyttelse til museumsformål ikke innlagt som en forutsetning i økonomiplanen og en utnyttelse til dette formålet krever betydelig med midler. Frøya kommunestyre vedtar derfor at eiendommen saneres og ryddes, så snart eiendommen er fraflyttet. Arbeidet settes ut på anbud og når anbud er innkommet legges saken frem til ny behandling for finansiering av prosjektet. 84/11 KULTUR - BUDSJETTORIENTERING MAI 2011 Frøya formannskap ser på kulturskolen som svært viktig, og ønsker å opprettholde og videreutvikle virksomheten ved kulturskolen, for å kunne tilby undervisning for så mange barn som mulig. Kulturskolen er også viktig med tanke på kultursatsingen i det nye kulturhuset. Formannskapet ser at kulturskolen sliter økonomisk etter bortfall av inntekter. Formannskapet ønsker likevel å unngå nedbemaning, og at det heller blir sett på muligheter for nye inntekter, og å øke antallet elever (redusere ventelistene). Rådmannen bes legge fram forslag til løsninger på dette innen budsjettbehandlinga i november/desember Formannskapet ber rådmannen komme med forslag til finansiering av eventuell underdekning i Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Frp v/halgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: Kulturutvalget foretar en kulturdebatt før budsjettbehandling i Det settes opp i mot de ulike kulturtilbud og driftsutfordringer Frøya kommune står over for framover. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til vedtak: Frøya formannskap ser på kulturskolen som svært viktig, og ønsker å opprettholde og videreutvikle virksomheten ved kulturskolen, for å kunne tilby undervisning for så mange barn som mulig. Kulturskolen er også viktig med tanke på kultursatsingen i det nye kulturhuset. Formannskapet ser at kulturskolen sliter økonomisk etter bortfall av inntekter. Formannskapet ønsker likevel å unngå nedbemaning, og at det heller blir sett på muligheter for nye inntekter, og å øke antallet elever (redusere ventelistene). Rådmannen bes legge fram forslag til løsninger på dette innen budsjettbehandlinga i november/desember Formannskapet ber rådmannen komme med forslag til finansiering av eventuell underdekning i Votering: Venstre sitt forslag: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt fra Helge Borgen, Jorunn Skarsvåg og Halgeir Bremnes. Det ble ikke votert over innstillingen eller Frp sitt forslag. 10

11 Rådmannen advarer sterkt mot å endre rammebetingelsene, både på enkeltstående virksomheter og avdelinger midt i et budsjettår, spesielt da dette kan skape presedens og en uheldig signaleffekt i forhold til andre virksomheter i Frøya kommune i en tid der virksomhetene har store utfordringer med å tilpasse seg nye og reduserte rammer. Rådmannen er også av den oppfatning at slik budsjettsituasjonen er i Frøya kommune, har vi heller ikke råd til å øke rammene på enkeltstående virksomheter og avdelinger. En slik endring av rammebetingelsene midt i et budsjettår vil også virke svært uheldig inn på den gode økonomistyringen, økonomiforvaltningen og økonomiplanleggingen vi hver dag prøver å få til i Frøya kommune. Og som vi nå får kreditt for både hos revisjon, fylkesmann, vår hovedbankforbindelse og vår finansforvalter. 85/11 OVERTAGELSE AV FRØYA KULTURHUS BA OG FRØYA KULTURHUS DA Frøya kommune ser det som viktig å opprettholde en stabil drift ved kommunens idrettshall og aksepterer forslag til avtale om overtakelse av anleggsenheten Frøya Kulturhus BA og Frøya Flerbrukshall DA fra Frøya IL og Frøya Fotballklubb datert Rådmannen inngår avtalen på vegne av Frøya kommune og innarbeider driften av anlegget i kommunens budsjetter så snart dette er praktisk mulig. Videre bes rådmannen legge fram driftsløsninger for orientering i formannskapet. Repr. Ola Vie ble enstemmig erkløært inhabil i sakens behandling da han sitter i styret i BA. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til tillegg: Videre bes rådmannen legge fram driftsløsninger for orientering i formannskapet. Frøya kommune ser det som viktig å opprettholde en stabil drift ved kommunens idrettshall og aksepterer forslag til avtale om overtakelse av anleggsenheten Frøya Kulturhus BA og Frøya Flerbrukshall DA fra Frøya IL og Frøya Fotballklubb datert Rådmannen inngår avtalen på vegne av Frøya kommune og innarbeider driften av anlegget i kommunens budsjetter så snart dette er praktisk mulig. 11

12 86/11 SLETRINGEN FYR - FRAMTIDIG BRUK - NY BEHANDLING Saken utsettes, og utredes nærmere. Det ses også på inngått avtaler for andre fyr, bl.a. for Vingleia fyr og Terningen fyr. Repr. Jorunn Skarsvåg ble enstemmig erkløært inhabil i sakens behandling da han sitter i styret i Sletringens venner. Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Saken utsettes, og utredes nærmere. Det ses også på inngått avtaler for andre fyr, bl.a. for Vingleia fyr og Terningen fyr. Frøya kommune ser det som svært viktig at Sletringen Fyr blir ivaretatt som kulturminne gjennom aktiv bruk for å fremme vedlikehold, og at bruk og aktivitet opp mot Sletringen Fyr skal bidra til lokal verdiskaping. Frøya kommune vil rose initiativ som er tatt for å ivareta drift-/og vedlikehold av fyret gjennom Sletringens venner. Det synes derfor naturlig at denne organisasjonen inngår leieavtale direkte med Kystverket og ikke via en avtale med Frøya kommune. Formannskapet vedtar derfor at det opptas nye forhandlinger med Kystverket med det formål å oppnå en leieavtale direkte mellom Sletringens venner og Kystverket. 87/11 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL TAKREPARASJON - TITRAN FISKARHEIM Vedtak: Frøya kommune berømmer den lokale innsatsen for å renovere Tiran Fiskarheim tilbake til original stand og bevilger tilskudd på kr ,- som omsøkt. Bevilgningen tas fra reserverte tileggsbevilgninger. Enstemig. Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Frøya kommune berømmer den lokale innsatsen for å renovere Tiran Fiskarheim tilbake til original stand og bevilger tilskudd på kr ,- som omsøkt. Bevilgningen tas fra reserverte tileggsbevilgninger. 12

13 Forslag til vedtak: Frøya kommune berømmer den lokale innsatsen for å renovere Titran Fiskarheim tilbake til original stand. Kommunen har dessverre ikke budsjetterte midler til denne type tiltak inneværende år. Samtidig har kommunen selv store uløste vedlikeholdsbehov og et betydelig vedlikeholdsetterslep på egen realkapital som vi ikke har økonomi til å ruste opp. Kommunen er også meget redd for den presedens det vil kunne skape dersom kommunen gir tilskudd til denne typen enkelttiltak. 88/11 AVHENDELSE AV BYGNINGSMASSEN VED RORBUA Frøya kommune utlyser en idekonkurranse for utvikling av området og åpner for privat offentlig samarbeid. Småbåthavn må inngå i konseptet. Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Frøya kommune utlyser en idekonkurranse for utvikling av området og åpner for privat offentlig samarbeid. Småbåthavn må inngå i konseptet. Frøya kommune legger ut eiendommen Rorbua for salg med de bestemmelsene som ligger i gjeldende reguleringsplan. 89/11 SØKNAD OPPBYGGING FOND TOUR DE FRØYA Vedtak: Frøya kommune ser det ikke som en kommunal oppgave å bidra til oppbygging av et fond for utbredning av sykkelsporten. Organisasjonen oppfordres til å søke ordinære kulturmidler som er tenkt til drift av organisasjoner og lag innenfor samme interessefelt. Forslag til vedtak: Frøya kommune ser det ikke som en kommunal oppgave å bidra til oppbygging av et fond for utbredning av sykkelsporten. Organisasjonen oppfordres til å søke ordinære kulturmidler som er tenkt til drift av organisasjoner og lag innenfor samme interessefelt. 13

14 90/11 BOLIGPOLITIKK/TEMA FOR DISKUSJONER OG SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Saken utsettes, og Formannskapet ønsker at plangruppen presenterer sitt arbeid på augustmøtet. Sv v/ola Vie fremmet flg. forslag til vedtak: Saken utsettes, og Formannskapet ønsker at plangruppen presenterer sitt arbeid på augustmøtet. I stedet for fortsatt utleie, utredes muligheten for avhendig av boligene på Nordskag, Rabben og Flatval gjennom salg på det åpne marked. Leietakere på Rabben bør tilbys forkjøpsrett. Salg administreres og tilrettelegges ved hjelp av offentlig godkjent eiendomsmegler. Netto inntjening ved salg benyttes til reinvestering i nye hensiktsmessige boliger. Administrasjonen gis i oppdrag å utrede strakstiltak for å løse behovet for boliger på kort sikt. I den forbindelse så har Frøya kommune fått et konkret innspill fra Bewi på om mulig overtakelse av boligkompleks bestående av 6 boenheter der det kun gjenstår innredningsarbeid. Dette prosjektet kan om ønskelig ferdigstilles i løpet av året. Det er mulig å foreta befaring av disse boenhetene på kort varsel. 91/11 AQUA NOR 2011 Vedtak: Frøya kommune deltar som utstiller på Aqua Nor Deltagelsen dekkes over rådmannens budsjett. Rådmannen setter sjøl et økonomisk tak på deltagelsen, og legger fram et regnskap for formannskapet i etterkant. Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: Deltagelsen dekkes over rådmannens budsjett. Rådmannen setter sjøl et økonomisk tak på deltagelsen, og legger fram et regnskap for formannskapet i etterkant. Forslag til vedtak: Frøya kommune deltar som utstiller på Aqua Nor

15 92/11 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2011 Frøya kommune vedtar flg. møteplan for 2. halvår 2011: Utvalg August September Oktober November Desember KST og FSK og Konstituerende møte i Kommunestyret er satt til Kst-møte vedr. valg til hovedutvalg, nemder, råd og utvalg er satt til Budsjettmøter er berammet til og 15. og 16. november i formannskapet og 08. desember i kommunestyret. Hele uke 43 må påregnes møter i Valgnemnda. *1) Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med møtestart kl *2) Formannskapsmøtene holdes på Tirsdager med møtestart kl , med unntak av 1. budsjettmøte som avholdes på torsdag kl *) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. *) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. Frøya kommune vedtar flg. møteplan for 2. halvår 2011: Utvalg August September Oktober November Desember KST og FSK og Konstituerende møte i Kommunestyret er satt til Kst-møte vedr. valg til hovedutvalg, nemder, råd og utvalg er satt til Budsjettmøter er berammet til og 15. og 16. november i formannskapet og 08. desember i kommunestyret. Hele uke 43 må påregnes møter i Valgnemnda. *1) Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med møtestart kl *2) Formannskapsmøtene holdes på Tirsdager med møtestart kl , med unntak av 1. budsjettmøte som avholdes på torsdag kl *) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. *) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 15

16 93/11 STØTTE TIL STUDENTER VED DESENTALISERT ALLMENNLÆRERUTDANNING PÅ FRØYA FRA HØSTEN 2011 Frøya kommune gir støtte etter retningslinjene for tildeling av utdanningsstipend (Administrasjonsutvalget, sak 06/08) til studenter som gjennomfører desentralisert allmennlærerutdanning ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Dette finansieres høsten 2011 over rådmannens budsjett kompetanseutvikling. Rådmann bes om å avsette midler til videreføring av utdanningsstipendet i budsjettet for 2012 og innarbeide dette i økonomiplanen for Ordningen skal gjelde studenter med studiestart høsten Frøya kommune gir støtte etter retningslinjene for tildeling av utdanningsstipend (Administrasjonsutvalget, sak 06/08) til studenter som gjennomfører desentralisert allmennlærerutdanning ved Høyskolen i Nord- Trøndelag. Dette finansieres høsten 2011 over rådmannens budsjett kompetanseutvikling. Rådmann bes om å avsette midler til videreføring av utdanningsstipendet i budsjettet for 2012 og innarbeide dette i økonomiplanen for Ordningen skal gjelde studenter med studiestart høsten /11 KOMMUNAL ENERGI- OG MILJØPLANLEGGING; HANDLINGSPLAN FOR 2011 Vedtak: Formannskapet godkjenner Energi og klimaplanlegging i Frøya kommune, handlingsplan for Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet: Formannskapet godkjenner Energi og klimaplanlegging i Frøya kommune, handlingsplan for /11 ORDFØRERENS ORIENTERING Vedlagg: Revisors beretning - uttalelse om årsregnskapet, datert 5. mai ble tatt til orientering. Rådmannen ga en orientering vedr. barnehagesituasjonen per dags dato. Ordføreren: Ekstraordinært Formannskapsmøte 5. juli Halv dag med næringsdebatt og halv dag med budsjett/økonomi. Evt. kulturdebatt og evaluering av kriseøvelsen. Papirløse politikere, nedprioritert på grunn av høyt arbeidstempo. Politiberedskapen: Kontoret på Frøya stengt i 5 uker for avvikling av sommerferie. Ordføreren tar kontakt med Møte med Politimesteren skal avholdes. Rutetilbudet i øyrekka skal diskuteres med ATB. 16

17 Det jobbes med bedring av mobildekning i øyrekka Folkevalgtopplæringen. Det jobbes med tomtealternativer til vinneren av Farmen, Tommy Rodahl. Repr. Arvid Hammernes: Ba om en redegjørelse om hvor vidt det tas inn lærlinger i pleie og omsorg. Rådmannen: Kommer sak på lærlingeordninga. Det jobbes med videreutvikling. 2 lærlinger er på vei ut innenfor pleie og omsorg. 96/11 ORDFØRERSAKEN 1. Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. 2. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket for å diskutere om saken skulle unntas offentlighet; jfr. åpne eller lukkede dører. Kommunelovens Det ble vedtatt - votert over hvor vidt noen dokumenter som fulgte saken skulle være unntatt offentlighet. Med 6 mot 1 stemme avgitt fra Arvid Hammernes, ble det vedtatt at de juridiske vurderingene i saken skulle unntas offentlighet. Fvl 13. Det ble vedtatt at saken skulle behandles i åpent møte med 5 mot 2 stemmer avgitt fra Ap. Kommunelovens og evt. 3. Sv og Venstre v/ola Vie fremmet flg. forslag til vedtak: 1. Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. 2. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Frp og Sp v/halgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: Formannskapet finner at det ligger klare og kritikkverdige brudd på interne retningslinjer fra ordførerens side. Saken ang ADSL-abonnement er av forholdsvis beskjedent omfang til anmeldelse. Ordfører Hans Stølan må tilbakebetale de beløp han urettmessig har ervervet seg kr. 2004,-. Formannskapet ber at ordfører trekker seg fra politiske verv med bakgrunn i den situasjonen han har kommet i. Votering: Forslag fra Frp og Sp: Falt med 4 mot 2 stemmer avgitt fra Halgeir Bremnes og Jorunn Skarsvåg. Forslag fra Sv og Venstre: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt fra Halgeir Bremnes og Jorunn Skarsvåg. Saken legges fram uten innstilling. 17

18 97/11 KJØP AV AREAL TIL UTBYGGING AV BEINSKARDET BOLIGFELT Frøya kommunestyre godkjenner en kvadratmeterpris på kr. 140,- for kjøp av nødvendig areal til utbygging av boligfeltet Beinskardet på Sistranda. Videre betaler Frøya kommune alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsene. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne kjøpekontraktene for hver enkelt eiendom. Frøya kommunestyre vedtar at tomtekjøpet inklusive omkostninger finansieres ved låneopptak på inntil kr. 11 mill. Lånet inklusive renter forutsettes nedbetalt ved salg av tomter som selges til selvkost(selvkostprinsippet) på lik linje med utgiftene i forbindelse med infrastrukturen i tomtefeltet. Frøya kommunestyre godkjenner en kvadratmeterpris på kr. 140,- for kjøp av nødvendig areal til utbygging av boligfeltet Beinskardet på Sistranda. Videre betaler Frøya kommune alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsene. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne kjøpekontraktene for hver enkelt eiendom. Frøya kommunestyre vedtar at tomtekjøpet inklusive omkostninger finansieres ved låneopptak på inntil kr. 11 mill. Lånet inklusive renter forutsettes nedbetalt ved salg av tomter som selges til selvkost(selvkostprinsippet) på lik linje med utgiftene i forbindelse med infrastrukturen i tomtefeltet. 98/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FERDIGSTILLELSE AV FRØYA IDRETTSPARK Det vises til brev fra samarbeidsutvalget for Frøya Idrettspark, dat Frøya kommunestyre godkjenner at administrasjonen innleder samtaler og vurderinger sammen med Frøya Idrettspark med tanke på å få til gode løsninger for Nabeita Kunstgressbane, knyttet til brev dat Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret med en sak knyttet til mulige løsningsforslag når de nødvendige samtaler og vurderinger i samarbeid med Frøya Idrettspark er gjennomført. Det vises til brev fra samarbeidsutvalget for Frøya Idrettspark, dat Frøya kommunestyre godkjenner at administrasjonen innleder samtaler og vurderinger sammen med Frøya Idrettspark med tanke på å få til gode løsninger for Nabeita Kunstgressbane, knyttet til brev dat Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret med en sak knyttet til mulige løsningsforslag når de nødvendige samtaler og vurderinger i samarbeid med Frøya Idrettspark er gjennomført. 18

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.15 12.50. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 09.15 12.50. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 30.09.2014 Fra og med sak: 161/14 Til og med sak: 166/14 Møtetid: 09.15 12.50 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møtetid: 09.10 16.50. Frp/Sp: Bjørnar Espnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal

Møtetid: 09.10 16.50. Frp/Sp: Bjørnar Espnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.2012 Fra og med sak: 130/12 Til og med sak: 140/12 Møtetid: 09.10 16.50 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.05.2013 22.05.2013 Fra og med sak: 75/13 Til og med sak: 85/13 Møtetid: 09.00 16.15 09.00 12.30 Av

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 05.03.2013 Fra og med sak: 32/13 Til og med sak: 38/13 Møtetid: 09.00 16.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 07.08.2012 Fra og med sak: 125/12 Til og med sak: 129/12 Møtetid: 09.00 12.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00 13.00. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm

Møtetid: 09.00 13.00. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.02.2012 Fra og med sak: 6/12 Til og med sak: 17/12 Møtetid: 09.00 13.00 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møtetid: 09.00 12.10. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Ola Grønskag. Protokollunderskriver

Møtetid: 09.00 12.10. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Ola Grønskag. Protokollunderskriver FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 12.04.2012 Fra og med sak: 25/12 Til og med sak: 32/12 Møtetid: 09.00 12.10 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00 12.35. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm

Møtetid: 09.00 12.35. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 22.01.2013 Fra og med sak: 3/13 Til og med sak: 7/13 Møtetid: 09.00 12.35 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.35. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Elinor Holm Lillian Holm

Møtetid: 09.00-10.35. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Elinor Holm Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.04.2015 Fra og med sak: 29/15 Til og med sak: 36/15 Møtetid: 09.00-10.35 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

Møtetid: 09.00 13.00. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Bjørnar Espnes

Møtetid: 09.00 13.00. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Bjørnar Espnes FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 12.08.2014 Fra og med sak: 128/14 Til og med sak: 144/14 Møtetid: 09.00 13.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen.

Møtetid: 09.00 10.45. 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.10.2014 Fra og med sak: 54/14 Til og med sak: 60/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Behandlede saker: 69/09 73/09 med unntak av sak 69/09 og 71/09 som ble utsatt.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Behandlede saker: 69/09 73/09 med unntak av sak 69/09 og 71/09 som ble utsatt. HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 10.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008 PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008 FRA SAKSNR: 7/08 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 10/08 TIL KL: 2100 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Eli Rovik Varamedlemmer: Bente Sollien Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer