MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND"

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/27 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 6/14 13/280 KULTURARV OG UTVIKLING 7/14 13/336 SØKNAD NÆRINGSFONDET GULLFEST /14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND 9/14 13/8 YUKIGASSEN /14 13/324 VARDØ BLUES OG ROCKEKLUBB - SØKNAD OM ARRANGØRSTØTTE /14 12/423 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ERVERV AV TOMT. NB! Svein Harald Holmen er invitert for og redegjøre for prosjektet "Kulturarv og utvikling" ca 20 min. Vardø, 14. februar 2014 Rudolf Vardemann leder

2 Saknr: 5/14 Sakstittel: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Reidulf Ervik Arkiv: ADR Arkivsaksnr.: 14/27 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK "Hysbiffen Vardø AS" selskap under stiftelse gis tilskudd på kr ,- Tilskuddet belastes næringsfondet Tilskuddet utbetales ved fremlegging av regnskap" SAKSOPPLYSNINGER: Vardø kommune har mottatt søknad fra selskap under stiftelse "Hysbiffen Vardø AS" Selskapet ønsker og drive fiskesalgsbedrift: Fra søknaden: Næringsfondet kan nyttes til både bedriftsrettede tiltak og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner. Side 2 av 21

3 Sak 5/14 2. Støtte/ låneformål Side 3 av 21

4 Sak 5/14 Næringsfondet skal brukes både til nyskaping, innovasjon og næringsutvikling innen kommunen, samt videreutvikle og sikre eksisterende virksomhet. Tildelinger skal som hovedregel gå til tiltak innefor hovedsatsningsområdene. Dette utelukker imidlertid ikke støtte til gode næringstiltak utover satsningsområdene. Næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte. Næringsfondet kan nyttes til både bedriftsrettede tiltak og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner : Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter skal ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Til prosjekter der etablereren er kvinne, eller ungdom under 30 år, kan likevel ytes inntil 75 % støtte. Næringsfondet er tildelt kr ;- av RUP midler for Følgende saker/ tildelinger: Laboratoriet for kunst og kultur "Kulturpiloten" Vedtatt 2012 kr ,- Varanger museum avd. Vardø sak til behandling kr ,- Gullfest 2014 sak til beha. søknad kr ,- Ronny Lund fiskebåt sak til beha. søknad kr ,- Hysbiffen Vardø AS sak til beha. søknad kr ,- Til sammen kr ,- Andre søknader: Yukigassen 2014 søknad kr ,- Vardø blues og rockeklubb søknad kr ,- Side 4 av 21

5 Saknr: 7/14 Sakstittel: KULTURARV OG UTVIKLING Saksbehandler: Reidulf Ervik Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 13/280 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/13 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Prosjektet Vardø - kulturarv og utvikling v/varanger Museum avd. Vardø tildeles kr ,- fra næringsfondet. Tilskuddet er Vardø kommunes andel i prosjektet. Det presiserer: "Der Vardø kommune ønskes som medfinangsiør skal søknad være behandlet før prosjekt igangsettes. SAKSOPPLYSNINGER: Teknisk, næring plan og kulturs behandling i møte : Forslag fra Eljan Johnsen: Saken utsettes til neste møte i TNPK Sakspapirer til forrige vedtak (forprosjekt) legges ved, samt utdypende info m/budsjett fra prosjekt Vardø Vedtak: Eljan Johnsen forslag til vedtak enstemmig vedtatt Teknisk, næring plan og kulturs vedtak i møte : Saken utsettes til neste møte i TNPK Sakspapirer til forrige vedtak (forprosjekt) legges ved, samt utdypende info m/budsjett fra prosjekt Vardø Varanger museum avd. Vardø har 18/ søkt Vardø kommun om kr ,- til prosjekt: "Vardø - kulturarv og utvikling". søknaden er ikke mottatt. TNPK har som sak 32/13 behandlet søknad om kr ,- til forprosjektet. Hvor det ble fattet følgende vadtak: "Saken utsettes til neste møte i TNPK Sakspapirer fra forige vedtak (Forstudie) legges ved, samt utdypende info m/budsjett fra prosjekt Vardø" Denne søknaden er behandlet administrativt og utbetaling er foretatt. Side 5 av 21

6 Sak 7/14 Bakgrunn for denne søknaden: Søknaden i sin helhet vedlegges: Svein Harald Holmen er inviter til og orientere om prosjektet så langt og om videreføring av prosjektet, han er gitt 20 min. Side 6 av 21

7 Sak 7/14 Sakstittel: SØKNAD NÆRINGSFONDET GULLFEST 2014 Saksbehandler: Reidulf Ervik Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/336 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/13 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Biotope AS tildeles kr ,- til festivalen Gullfest 2014 Tildelingen belastes næringsfonden for 2014 og utbetales etterskuddsvis vedr framlegging av prosjektregnskap. Teknisk, næring plan og kulturs behandling i møte : Sak 46/13 utsettes, og behandles i Begrunnelse er: Næringsfond pr er tomt, og man må vente på RUP-midler. Før saken behandles må det ligge en prinsipiell diskusjon om hva næringsfondet skal brukes. Forslaget enstemmig vedtatt Teknisk, næring plan og kulturs vedtak i møte : Sak 45/13 utsettes, og behandles i Begrunnelse er: Næringsfond pr er tomt, og man må vente på RUP-midler. Før saken behandles må det ligge en prinsipiell diskusjon om hva næringsfondet skal brukes. SAKSOPPLYSNINGER: Budsjett: Side 7 av 21

8 Sak 7/ ,- Reise, oppholde foredragsholdere ,- Utforming av utstilling/informasjon ,- Materialer og bygging av utstilling ,- Utforming og trykking av plakat og program ,- Basecamp ,- Transport og informasjon for ulike skoler i varanger ,- TOTALT Inntekt: ,- Nord - Norsk reiseliv ,- SNN- stiftelsen ,- Finnmark Fylkeskommune ,- Vardø kommune ,- Destinasjon Varanger ,- Vardø hotell ,- Vadsø fjordhotell ,- Varanger næringssenter ,- Biotope ,- TOTALT INNTEKT GULLFEST har blitt en årlig happening som engasjerer store deler av skoler og barnehager. Festivalen er ikke basert på billett inntekter Side 8 av 21

9 Saknr: 8/14 Sakstittel: NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND Saksbehandler: Reidulf Ervik Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 13/325 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/13 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Ronny Lund gis tilskudd på kr ,- til innkjøp av båt. Dersom kjøpesum blir under 1. mill vil tilskudd være maks 10%, av kjøpesum. Tildelingen belastes næringsfondet for Utbetalingen skjer ved framlegging av prosjektregnskap for kjøp av båt, ved regnsapet skal det framlegges kopi av tildelt lån Innovasjon Norge SAKSOPPLYSNINGER: Teknisk, næring plan og kulturs behandling i møte : Forslag fra Eva Lisa Robertsen (VAP): Sak 45/13 utsettes, og behandles i Begrunnelse er: Næringsfond pr er tomt, og man må vente på RUP-midler. Før saken behandles må det ligge en prinsipiell diskusjon om hva næringsfondet skal brukes. Tillegg fra Elljan Johnsen (FRP): Behandles i første møte i januar Forslaget med tillegg enstemmig vedtatt Teknisk, næring plan og kulturs vedtak i møte : Sak 45/13 utsettes, og behandles i Begrunnelse er: Næringsfond pr er tomt, og man må vente på RUP-midler. Før saken behandles må det ligge en prinsipiell diskusjon om hva næringsfondet skal brukes. Behandles i første møte i januar Ronny Lund søker om tilskudd på opptil 10% av kjøpesum. Ronny Lunde er registrert i fiskerimanntallet blad B siden Som det framgår av søknaden har Lund tidligere mottatt støtte da for kjøp av kvote. Side 9 av 21

10 Sak 8/14 Som det framgår av søknaden har Lund behov for egenkapital for lån i Innovasjon Norge. Kommunale næringsfond Kommuner som ikke har status som omstillingskommuner får årlige tilskudd til påfyll av sine kommunale næringsfond. Virkemidlene skal medvirke til utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Midlene skal brukes i henhold til kommunens strategier for næringsutvikling samt nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram Fylkesutvalget (FU) har behandlet saken i møte sak 4/14 Kategori 2: kr pr kommune Vedtekter for Vardø kommunes næringsfond 2.1 Satsingsområder Tildelinger fra det kommunale næringsfond og stønadslån skal som hovedregel gå til tiltak innenfor hovedsatsingsområdene i nedfelt strategisk næringsplan: Næringsutviklingsarbeidet skal ha et særskilt fokus på barn og ungdom Maritime/ fiskeri/ industrielle Vardø Olje/ gass virksomhet, sjøsikkerhet og oljevernberedskap Reiseliv Videre skal tildelinger fra næringsfondet bidra til: Økt sysselsetting Nyetableringer Økt kompetanse Sikre/ utvikle eksisterende virksomheter 3.5.2: Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter skal ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ved kjøp av fiskefartøyer og fiskerettigheter kan det gis støtte inntil 10 % av prosjektets kapitalbehov. Til prosjekter der etablereren er kvinne, eller ungdom under 30 år, kan likevel ytes inntil 75 % støtte. Side 10 av 21

11 Saknr: 9/14 Sakstittel: YUKIGASSEN Saksbehandler: Reidulf Ervik Arkiv: C03 Arkivsaksnr.: 13/8 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Teknisk, næring plan og kultur /13 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK "Yukigassen Norway gis ikke tilskudde til arrangementet Yukigassen 2014" Med følgende begrunnelse: Yukigassen Norways framtidige arrangement må tilpasse utgift til inntekt SAKSOPPLYSNINGER: Teknisk, næring plan og kulturs behandling i møte : Forslag fra Elljan Johnsen: Rådmanns forslag til vedtak setning 1 står, setning 2 strykes. Det forutsettes at Vardø kommune og komité TNPK er representert i workshopen Forslag fra Elljan Johnsen vedtatt enstemmig Teknisk, næring plan og kulturs vedtak i møte : Yukigassen Norway tildeles kr ,- til "Organisasjons- og næringsworkshop" Det forutsettes at Vardø kommune og komité TNPK er representert i workshopen FRA SØKNADEN: Side 11 av 21

12 Side 12 av 21 Sak 9/14

13 Side 13 av 21 Sak 9/14

14 Sak 9/14 Rådmannen vurdering I 2004 ble det inngått avtale mellom Vardø kommune og Yukigassen Norway, hvor framtidige driftstilskudd ble trappet ned fra 2009 ville Yukigasse Norway ikke lenger mottat tilskudd fra Vardø kommune. Det er etter dette gitt tilskudd til Yukigassen men da direkte til innkjøp av utstyr, sist ved kjøp av nytt serveringstelt. Forslag til vedtak: "Yukigassen Norway gis ikke tilskudde til arrangementet Yukigassen 2014" Med følgende begrunnelse: Yukigassen Norways framtidige arrangement må tilpasse utgift til inntekt Side 14 av 21

15 Saknr: 10/14 Sakstittel: VARDØ BLUES OG ROCKEKLUBB - SØKNAD OM ARRANGØRSTØTTE 2014 Saksbehandler: Reidulf Ervik Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 13/324 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/13 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Vardø Blues og Rockeklubb gis ikke arrangørstøtte for 2014 Med følgende begrunnelse: Konsertbudsjettene må i framtiden tilpasses inntektene Teknisk, næring plan og kulturs behandling i møte : Monica Esbensen erklærte seg innhabil og forlot møte ved behandling av saken: Forslag fra Eva Lisa Robertsen (VAP) Sak 44/13, 45/13 og 46/13 utsettes, og behandles i Begrunnelse er: Næringsfond pr er tomt, og man må vente på RUP-midler. Før saken behandles må det ligge en prinsipiell diskusjon om hva næringsfondet skal brukes. Forslager falt med 2 mot 4 stemmer. Forslag fra Tore Solstad (V) Sak 44/13 utsettes med påvente av prinsippavgjørelse ang. støtte til kulturformål. Vedtatt med 5 mot 1 stemme Teknisk, næring plan og kulturs vedtak i møte : Sak 44/13 utsettes med påvente av prinsippavgjørelse ang. støtte til kulturformål. SAKSOPPLYSNINGER: Side 15 av 21

16 Side 16 av 21 Sak 10/14

17 Sak 10/14 TNPK er for 2014 gitt påfyll til næringsfondet på kr ,- Næringsfondet skal brukses til økt næringsutvikling, de seneste årene har store deler av fondet blitt brukt til ulike fastivaler. Side 17 av 21

18 Sak 10/14 Vardø Blues og Rockeklubb har for 2013 arrangert 6 konserter med en samlet omsetning på om lag kr ,-. For 2014 planlegges en økning fra 6 til 10 konserter(økning på 4), budsetter har en økning på neseten 200%. Som det framgår av klubbens planer planlegges det også konsert i forbindelse med Blues i vintermørket. De begrunner søknaden med at det er planlegt 2 konserter for ungdom (et rusfritt arr.) Blues i vintermørket er siden oppstart gitt et årlig tilskudd, TNPK har for tildelingen for 2013 satt som krav at det skal i framtiden gis minst et rusfritt tilbud. TNPK bør ta stillig til om næringsfondet i framtiden skal brukes til ulike kulturelle arrangement. Forslag til vedtak: Vardø Blues og Rockeklubb gis ikke arrangørstøtte for 2014 Med følgende begrunnelse: Konsertbudsjettet må i framtiden tilpasses inntektene Side 18 av 21

19 Saknr: 11/14 Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ERVERV AV TOMT. Saksbehandler: Jan Sverre Ulle Arkiv: ADR Arkivsaksnr.: 12/423 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/12 Teknisk, næring plan og kultur /14 Teknisk, næring plan og kultur RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Frode Gamst tildeles ca 300 m2 areale i henhold til reguleringsplan allmenninger Nordre våg øst. Gamst s søknad om endring av reguleringsformål med bestemmelser for den nordøstre del av tomta imøtekommes. SAKSOPPLYSNINGER: Frode Gamst har overtatt del av Nordre Berggate 41 for oppsett av enebolig. For å holde seg innenfor byggeforskriftene og gjeldene brannkrav vil denne aktuelle tomta bli for liten. Reguleringsplan for allmenninger nordre våg øst har åpnet muligheten for en tomtedeling av arealet mellom Grønnegata 41 og 41 a. Arealet er i planen avsatt til boligformål. Ca 50 m2 av det omsøkte arealet er regulert til Park / turveg / lek. I praksis vil ikke dette området kunne anvendes til dette formålet. I henhold til planens fellesbestemmelser pkt b) kan mindre vesentlige unntak gjøres der hvor særlige grunner taler for det. Det anbefales derfor at reguleringsvedtektene kan fravikes og atfrode Gamst tildeles den delen nødvendige parsellen på ca 50 m2. ( - vedlegg. ) Side 19 av 21

20 Side 20 av 21 Sak 11/14

21 Side 21 av 21 Sak 11/14

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet "Vardø kulturarv og utvikling"

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet Vardø kulturarv og utvikling VARDØ KOMMUNE Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring plan og kultur Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Rudolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer