Juristers doktorgrader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristers doktorgrader"

Transkript

1 Juristers doktorgrader februar 2014 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 primo 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie nr. 17 ved Hanne E. Strømø (1. utg) og Hilde Westbye (2. utg). Referanse BIBSYS Nettversjon Oversikten i dette dokumentet skal inneholde: (1) Dr.juris-grader avlagt ved et norsk juridisk fakultet; (2) Dr.philos-grader avlagt av en cand.jur. ved et norsk juridisk fakultet; (3) Rettsvitenskapelige ph.d-grader avlagt ved et norsk juridisk fakultet; (4) Dr.philos-grader med rettsvitenskapelig avhandling ved et norsk ikke-juridisk fakultet (f.t. en slik grad). Referansen til avhandlingene er fra BIBSYS. Det er ikke enkelt å holde oversikt over rettsvitenskapelige grader, dels pga et gledelig økende antall, dels pga avgrensingsproblemer mot nabovitenskaper som bl.a. kriminologi. Skulle noen lesere av denne oversikten finne mangler eller unøyaktigheter, vil undertegnede sette pris på å bli kontaktet Thomas Eeg Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Deling av ektefellers formuer : ved separasjon og skilsmisse / Thomas Eeg Forfatter: Eeg, Thomas Årstall: c2006 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 477 s. Emner: Ekteskapsrett Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forf.'s avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Synne Sæther Mæhle Dr.juris Universitetet i Bergen

2 2 Tittel: Grenser for rettsanvendelsesskjønn : om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern / Synne Sæther Mæhle Forfatter: Mæhle, Synne Sæther Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 338 s. Noter: Bibliografi: s Basert på forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Filip Truyen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av asl./asal og uskrevne misbruksprinsipper / Filip Truyen Forfatter: Truyen, Filip Årstall: c2005 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk forl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 587 s. Emner: Aksjeselskap : Selskapsrett Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Sammendrag på engelsk Sverre Blandhol Tittel: Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode / Sverre Blandhol Forfatter: Blandhol, Sverre Årstall: 2005 Trykt: København : DJØF Publishing ISBN: , h. Sidetall: 288 s. Emner: Savigny, Friedrich Carl von Ørsted, Anders Sandøe Schweigaard, Anton Martin Noter: Bygger på forf.s avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2003 Bjørn O. Berg Tittel: Forvaltningssanksjoner : forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning av ulovlig vinning / Bjørn O. Berg Forfatter: Berg, Bjørn O. Årstall: c2005

3 3 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 459 s. Emner: Forvaltningsrett Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2003 Gro Nystuen Dr. juris Universitetet i Oslo Tittel: Achieving peace or protecting human rights? : conflicts between norms regarding ethnic discrimination in the Dayton Peace Agreement / by Gro Nystuen I serie: Raoul Wallenberg Institute human rights library v. 23 Forfatter: Nystuen, Gro Årstall: 2005 Trykt: Leiden Boston : Martinus Nijhoff Publishers Sidetall: xi, 296 s. Emner: Dayton Peace Accords (1995) Noter: Originally presented as the author's thesis (doctoral)--university of Oslo, Knut Martin Tande Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. 2, åvl. 43 eller mfl. 1 / Knut Martin Tande Forfatter: Tande, Knut M. Årstall: 2004 Trykt: Bergen : [K.M. Tande] Sidetall: 318 s., [6] bl. Emner: Norge Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Karl Harald Søvig Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Tvang overfor rusmiddelavhengige : sosialtjenesteloven 6-2 til 6-3 / Karl Harald Søvig Forfatter: Søvig, Karl Harald Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 476 s.

4 4 Emner: Norge Coercion Social Security Norway Substance-Related Disorders Sosial velferd : Rettslære Sosialrett tvang rusmidler lovgivning Norge Tvang Rusmisbrukere Rettsvitenskap Sosial velferd Noter: Nkr Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Bent Liisberg Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Læren om mildere erstatningsansvar ved svikt i offentlig servicevirksomhet - en juridisk vranglære? : en kritisk analyse av rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i norsk teori og høyesterettspraksis : på sporet av gjeldende rett - en opprydningsetappe / Bent Liisberg Forfatter: Liisberg, Bent Årstall: 2005 Trykt: Bergen : [B. Liisberg] Sidetall: 720 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Tittel: Fra etterprovisjon til avgangsvederlag : handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativt perspektiv / Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Forfatter: Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 354 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2005 Johan Greger Aulstad Tittel: Kommunale utbyggingsavtaler / Johan Greger Aulstad Forfatter: Aulstad, Johan Greger Årstall: c2005 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 528 s. fig. Emner: Planning Law Jus Plan- og bygningsrett Avtalerett Forvaltning Noter: Nkr Avhandling (dr. juris) - Universitet i Oslo, 2005

5 5 Geir Stenseth Tittel: Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark / Geir Stenseth Forfatter: Stenseth, Geir Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 416 s. Emner: Norway Legislation Land use Land rights Landowners Common lands Property rights Ownership Noter: Nkr Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, Benn Folkvord Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Skatt ved fusjon og fisjon / Benn Folkvord Forfatter: Folkvord, Benn Årstall: 2006 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 482 s. Emner: Skatterett Skatter Fusjoner Fisjoner Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (ph. d.) - Universitetet i Bergen, 2006 med tittel: Fusjon og fisjon Erik Monsen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Berikelseskrav : vederlagskrav og vinningsavståelseskrav / Erik Monsen Forfatter: Monsen, Erik Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 606 s. Emner: Norge Noter: Nkr Undertittel på omslaget: Vederlagskrav og vinningsavståeleseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

6 6 Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Bergen, 2006 med tittel: Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. 8a jf. 1 Amund Bjøranger Tørum Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Direktekrav : særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise : formuerettslige analyser i komparativ belysning / Amund Bjøranger Tørum Forfatter: Tørum, Amund Bjøranger Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 659 s. Noter: Nkr Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2006 Terese Smith Ulseth Tittel: Daglig leders stillingsvern : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett / Terese Smith Ulseth Forfatter: Ulseth, Terese Smith Årstall: c2006 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 325 s. Emner: Arbeidsliv : Rettslære Arbeidsrett Ledere Oppsigelse Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) med tittel: Daglig leder : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett Alf Petter Høgberg Tittel: Kontraktstolkning : særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter / Alf Petter Høgberg Forfatter: Høgberg, Alf Petter Årstall: c2006 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 356 s. fig. Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Avhandlingens tittel: Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter

7 7 Ronald Lucius Craig Tittel: Systemic discrimination in employment and the promotion of ethnic equality / by Ronald Craig I serie: International studies in human rights vol. 91 Forfatter: Craig, Ronald L. Årstall: 2007 [i.e. 2006] Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff Publishers ISBN: , ib., , ib. Sidetall: XII, 327 s. Emner: Ethnic discrimination Racial discrimination Discrimination in employment Systemic discrimination Discrimination remedies Affirmative action Contract compliance Employment equity United States Canada European Union United Kingdom Norway Sweden Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Hans Morten Haugen Tittel: The right to food and the TRIPS agreement : with a particular emphasis on developing countries' measures for food production and distribution / by Hans Morten Haugen Dokumentet er del av serien The Raoul Wallenberg Institute human rights library Bind nr: Vol. 30 Forfatter: Haugen, Hans Morten Årstall: 2007 Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff ISBN: , ib. Sidetall: XII, 506 s. Emner: Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter Right to food 87 Intellectual property rights International trade International agreements WTO TRIPS Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Stephen Kabera Karanja Tittel: Schengen Information System and border control co-operation : a transparency and propertionality evaluation / Stephen Kabera Karanja Forfatter: Karanja, Stephen Kabera Årstall: 2006 Trykt: [Oslo] : [S.K.Karanja] Sidetall: XVII, 467 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006

8 8 Jo Martin Stigen Tittel: The principle of complementarity : the relationship between the International Criminal Court and national jurisdictions / Jo Stigen Forfatter: Stigen, Jo Årstall: 2005 Trykt: [Oslo] : [J. Stigen] Sidetall: XII, 415 s. Emner: International Criminal Court ICC International courts International tribunals Crimes against humanity War crimes Criminal law International law Domestic jurisdiction Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Rolf Riisnæs Tittel: Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar : en tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar / Rolf Riisnæs Forfatter: Riisnæs, Rolf Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 478 s. ill. Noter: Nkr Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Erik Nesland Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Norsk rettskildelære : rettssyn hos Platou, Hagerup, Stang, Knoph, Astrup Hoel og Castberg / Erik M. Nesland Forfatter: Nesland, Erik M. Årstall: 2006 Trykt: Tromsø : Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø ISBN: , h. Sidetall: 329 s. Emner: Platou, Oscar Hagerup, Francis Castberg, Frede Hoel, G. Astrup Knoph, Ragnar Stang, Fredrik Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Tromsø, 2006

9 Sigrid Eskeland Schütz Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak : plan- og bygningslova kap VIIa i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42 / Sigrid Eskeland Schütz Forfatter: Schütz, Sigrid Eskeland Årstall: 2007 ISBN: , h. Sidetall: 394 s. Emner: Norge Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2007 Sammendrag på engelsk Jørn Øyrehagen Sunde Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: "Fornuft og erfarenhed" : framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet / Jørn Øyrehagen Sunde Forfatter: Sunde, Jørn Øyrehagen Årstall: 2006 Trykt: [Bergen] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: 412 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2007 Christina Voigt Tittel: Sustainable development as a principle of integration in international law : resolving potential conflicts between WTO law and climate change mitigation measures / Christina Voigt Forfatter: Voigt, Christina Årstall: 2006 Trykt: Oslo : University of Oslo, Faculty of Law Sidetall: 555 s. Emner: World Trade Organization Noter: Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 2006

10 10 Camilla Bråfelt (Dalbak) Tittel: Fleksibilitet i certepartiforhold / Camilla Bråfelt Forfatter: Bråfelt, Camilla Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Unipub ISBN: , h. Sidetall: 389 s. Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Odd-Harald Berg Wasenden Tittel: Om det finansielle kraftmarkedet : en rettslig studie, med vekt på reguleringen av informasjonstilgang og markedsatferd / Odd-Harald B. Wasenden Forfatter: Wasenden, Odd-Harald Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [Odd-Harald B. Wasenden] Sidetall: XIX, 451 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Ivar Alvik Tittel: Contracting with sovereignty : the structure of commitment in international investment arbitration / Ivar Alvik Forfatter: Alvik, Ivar Årstall: 2006 Trykt: Oslo : [Ivar Alvik] Sidetall: 417 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Alla Pozdnakova Tittel: Liner shipping and EU competition law / Alla Pozdnakova I serie: International competition law series vol. 34 Forfatter: Pozdnakova, Alla Årstall: c2008 Trykt: Austin : Wolters Kluwer ISBN: , ib.

11 11 Sidetall: XXIV, 466 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Peter Chukwuma Obutte Tittel: Theory and Practice of Telecommunications Regulation in Nigeria through the development question / Peter Chukwuma Obutte Forfatter: Obutte, Peter Chukwuma Årstall: 2008 Trykt: Saarbrücken : VDM Verlag ISBN: , h. Sidetall: XVI, 352 s. Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr.juris), Universitetet i Oslo, 2007 Sondre Dyrland Tittel: Det nye gassmarkedet : om standardkontrakter for kortsiktig gassalg i Europa og USA / Sondre Dyrland Forfatter: Dyrland, Sondre Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 440 s. Emner: Petroleumsindustri : Norsk forvaltningsrett Naturgass Noter: Nkr Opprinnelig utgitt som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Elisabeth Gording Stang Tittel: Det er barnets sak : barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4 / Elisabeth Gording Stang Forfatter: Stang, Elisabeth Gording Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 469 s. ill. Emner: Norge Norway Child Care Child Advocacy Children Children's rights Child welfare Best interest of the child Domestic implementation of international human rights law National law Barnerett : Privatrett Barnevern : Privatrett Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2007

12 12 Anne-Karin Nesdam Tittel: Det indre transportmarkedet : en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen / Anne-Karin Nesdam Forfatter: Nesdam, Anne-Karin Årstall: [2007] Trykt: [Oslo] : Anne-Karin Nesdam Sidetall: XVI, 529 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Mons Oppedal Tittel: Akutthjemlene i barnevernloven / Mons Oppedal Forfatter: Oppedal, Mons Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 644 s. Emner: Norge Children Child in need of protection Child custody Child welfare Parents and children Domestic implementation of international human rights law Norway Barnevern : Privatrett Barnerett : Privatrett Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Henrik Makoto Inadomi Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Independent power projects in developing countries : legal investment protection and consequences for development / Henrik M. Inadomi Forfatter: Inadomi, Henrik M. Årstall: [2005] Trykt: [Oslo] : [Henrik M. Inadomi] Sidetall: XII, 498 s. fig. Noter: Avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Oslo, 2006 Tarjei Bekkedal Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Maktfordeling under en europeisk økonomisk konstitusjon / Tarjei Bekkedal Forfatter: Bekkedal, Tarjei Årstall: [2007] Trykt: [Oslo] : T. Bekkedal

13 13 Sidetall: 390 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 "Bedømmelseseksemplar" Henrik Ringbom Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: The EU maritime safety policy and international law / by Henrik Ringbom I serie: Publications on ocean development vol. 64 Forfatter: Ringbom, Henrik Årstall: 2008 Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff ISBN: , ib. Sidetall: XVII, 599 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Henriette Nazarian Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold / Henriette Nazarian Forfatter: Nazarian, Henriette (Forfatter) Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk forlag ISBN: , ib. Sidetall: 585 s. Emner: Avtalerett avtalerett kontrakter Noter: Nkr Bearbeidet versjon av forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007 Ragnhild Vada Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Satsing på kvinner som næringsutøvere : næringsrettede økonomiske støtteordninger som likestillingsfremmende tiltak / Ragnhild Vada Forfatter: Vada, Ragnhild Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 322 s. Emner: Økonomiske støttetiltak : Likestilling : Rettslære Suksess i forretningslivet Noter: Nkr Revidert utg. av forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007

14 14 Lena Lauritsen Bendiksen Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer : foreldreansvar og adopsjon / Lena R.L. Bendiksen Forfatter: Bendiksen, Lena R.L Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 501 s. Emner: Fosterhjem Adopsjon Barnevern Noter: Nkr Boken bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007 med tittel: Fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon som barnevernstiltak : en rettsvitenskapelig analyse Gunnar Eriksen Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Alders tids bruk / Gunnar Eriksen Forfatter: Eriksen, Gunnar K Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 391 s. Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Tromsø, Anne Marie Frøseth Anfinsen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten / Anne Marie Frøseth Anfinsen Forfatter: Anfinsen, Anne Marie Frøseth Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: VI, 470 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008

15 15 Bjørnar Borvik Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Personvern og ytringsfridom : avveginga mellom kolliderande menneskerettar / Bjørnar Borvik Forfatter: Borvik, Bjørnar Årstall: 2008 Trykt: Bergen : Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: XIV, 387 s. Noter: Avhandling (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Ragnhild Collin-Hansen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen / Ragnhild Collin-Hansen Forfatter: Collin-Hansen, Ragnhild Årstall: 2008 Trykt: Bergen : Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: 616 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008 Finnes også som E-Bok Hilde Hauge Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner : analyser av begrepsbruk, strukturer og argumentasjonslinjer i den avtalerettslige ugyldighetslære / Hilde Hauge Forfatter: Hauge, Hilde Årstall: [2008] ISBN: , h. Sidetall: 596 s. Noter: Avhandling (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Jørn Jacobsen Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten / Jørn R.T. Jacobsen Forfatter: Jacobsen, Jørn R.T Årstall: 2008

16 16 ISBN: , h. Sidetall: XXVI, 718 s. fig. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Endre Nåmdal Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar / Endre Nåmdal Forfatter: Nåmdal, Endre Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: 431 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Per Morten Kjelland Tittel: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten : en analyse av generelle og spesielle årsaksregler / Morten Kjelland Forfatter: Kjelland, Morten Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal ISBN: , ib. Sidetall: 525 s. ill. Emner: Wounds and Injuries Jurisprudence Forensic Medicine Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008 Boken er en oppdatert og utvidet versjon av forfatterens doktoravhandling Bibliografi: s. [447]-490 Trygve Bergsåker Tittel: Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk : med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse / Trygve Bergsåker Forfatter: Bergsåker, Trygve Årstall: [2008?] Trykt: [Vestfossen] : [Trygve Bergsåker] Sidetall: 368 s. Noter: Katalogisert etter omslag Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008

17 17 Nils Kristian Axelsen Tittel: Mellommenn og markedsmisbruk : om den strafferettslige regulering av mellommenn i verdipapirhandel og de reelle handlingsmønstre - en analyse i skjæringspunktet mellom rettsdogmatikk og kriminologi / Niels Kristian Axelsen Forfatter: Axelsen, Niels Kristian Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [Niels Kristian Axelsen] Sidetall: 465 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Margrethe Buskerud Christoffersen Tittel: Kjøp og salg av virksomhet : -risiko og ansvar for mangler / Margrethe Buskerud Christoffersen Forfatter: Christoffersen, Margrethe Buskerud Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 687 s. Emner: Kjøpsrett Avtalerett Industrilovgivning Noter: Nkr Tidligere utg. som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Annan Astrid Voskuil Tittel: The Indigenous Peoples Convention : perspectives offered by its article 12(1) / Annan Voskuil Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 3 Forfatter: Voskuil, Annan Astrid Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub Sidetall: XVIII, 396, XLIX s. Emner: Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Indigenous peoples Collective rights International human rights instruments Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2008

18 18 Trond Solvang Tittel: Forsinkelse i havn : risikofordeling ved reisebefraktning / Trond Solvang Forfatter: Solvang, Trond Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Gyldendal Akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 862 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008 Beate Kristine Sjåfjell Tittel: Towards a sustainable European company law : a normative analysis of the objectives of EU law, with the takeover directive as a test case / Beate Sjåfjell I serie: European company law series vol. 3 Forfatter: Sjåfjell, Beate Årstall: 2009 Trykt: Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ISBN: , ib. Sidetall: XXIX, 560 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr. juris) med tittel: Rules, values & takeovers - Universitetet i Oslo, 2008 Jens Petter Berg Tittel: Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap / Jens Petter Berg Forfatter: Berg, Jens Petter Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : [Jens Petter Berg] Utgave: [Ny utg.] Sidetall: XVI, 323 s. Noter: "Manuskript innlevert til bedømmelse for graden dr juris på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Korrigert for formelle feil Med vedlegg av bedømmelseskomiteens innstilling Forord tilføyd " Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2008

19 19 Harald Hauge Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Skatterettslig tidfesting av kostnader etter realisasjonsprinsippet : særlig om avsetninger og betingede kostnader / Harald Hauge Forfatter: Hauge, Harald Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [H. Hauge] Sidetall: 277 s. Noter: Avhandling - (Phd) - Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2007 Mikaela Björkholm Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv : en analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter / Mikaela Björkholm Forfatter: Björkholm, Mikaela Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Universitetsforlaget ISBN: , ib. Sidetall: XXIV, 469 s. fig. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Runar Torgersen Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker / Runar Torgersen Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 6 Forfatter: Torgersen, Runar Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: XII, 526 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 John Asland Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Uskifte / John Asland Forfatter: Asland, John Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 613 s. Noter: Opprinnelig levert som avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008

20 20 Susan Schiavetta Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Electronic alternative dispute resolution : increasing access to justice via procedural protections / Susan Schiavetta Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 7 Forfatter: Schiavetta, Susan Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub Sidetall: XVI, 507 s. Emner: Arbitration Mediation Electronic media Internet Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Harald Ludvig Joachim Irgens-Jensen Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Bedriftens hemmelighet - og rettighet? : bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon / Harald Irgens-Jensen Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 8 Forfatter: Irgens-Jensen, Harald Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: 353 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Øyvind Ravna Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder : en undersøkelse med henblikk på bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler / Øyvind Ravna Forfatter: Ravna, Øyvind (Forfatter) Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 590 s. : kart Emner: Reindrift - Rettsforhold Sedvanerett samer landbruksrett jordskifte Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr.juris) - Univ i Tromsø, 2008.

21 21 Jon Petter Rui Ph.d Universitetet i Tromsø Tittel: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning / Jon Petter Rui Forfatter: Rui, Jon Petter Årstall: c2009 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 564 s. Emner: Straffeprosess Noter: Nkr Bygger på forfatterens doktoravhandling, Universitetet i Tromsø, 2008 Eivind Torp Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Renskötselrätten och rätten till naturresurserna : om rättslig reglering av mark- och resursanvändningen på renbetesmarken i Sverige / Eivind Torp Forfatter: Torp, Eivind Årstall: 2008 Trykt: Tromsø : Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Sidetall: 1 b. (flere pag.) Noter: Delvis opptrykk av artikler Avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Tromsø, Hans Fredrik Marthinussen Ph.d. Universitetet i Bergen Tittel: Forholdet mellom panterett og pantekrav : om panterettens avhengighet av det pantesikrede krav i norsk og europeisk rettstradisjon, og betydningen av denne avhengigheten for fremtidig regulering av panteretten blant annet i Skandinavia, EU og utviklingsland / Hans Fredrik Marthinussen Forfatter: Marthinussen, Hans Fredrik Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: XIII, 515 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2009 Tine Eidsvaag Ph.d Universitetet i Bergen

22 22 Tittel: Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse / Tine Eidsvaag Forfatter: Eidsvaag, Tine Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: 643 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2009 Torunn Elise Kvisberg Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Internasjonale barnefordelingssaker, internasjonal barnebortføring / Torunn Elise Kvisberg Forfatter: Kvisberg, Torunn E Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Gyldendal Akademisk Sidetall: s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009 Helga Karen Aune Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Deltidsarbeid : vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag / av Helga Aune Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 13 Forfatter: Aune, Helga Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: 451 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009 Edward T. Canuel Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Analyzing Norwegian and U.S. contractual damages clauses : a comparative approach / Edward T. Canuel Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 14 Forfatter: Canuel, Edward T. Årstall: 2009 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub

Juristers doktorgrader

Juristers doktorgrader Juristers doktorgrader 2004 juni 2009 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks

Detaljer

Juristers doktorgrader

Juristers doktorgrader Juristers doktorgrader 2004 oktober 2009 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks

Detaljer

Juristers doktorgrader

Juristers doktorgrader Juristers doktorgrader 2004 28. januar 2011 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 primo 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Studieårsemner: Undervisning Eksamen H11 V12 H12 V13 H13 V14 H14 V15 H15 V16 JUS1111 - Privatrett I H og V H og V JUS1211

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 1. FEBRUAR 2007

REFERAT FRA MØTE 1. FEBRUAR 2007 MØTEREFERAT Møte: Forskningsutvalget Møtedato: 1. februar 2007 12.15 15.45 Møteleder/referent: Tore Henriksen/Christin Skjervold Til stede: Petri Keksitalo, Elise Karlsen, Svein Kr. Arntzen Forfall: Kristine

Detaljer

Oversikt over fagfelt for interne sensorer ved UiO, Juridisk fakultet Vår 2017

Oversikt over fagfelt for interne sensorer ved UiO, Juridisk fakultet Vår 2017 Oversikt over fagfelt for interne sensorer ved UiO, Juridisk fakultet Vår 2017 Fagområder Navn Kontaktinformasjon (e-post) Allmenn forvaltningsrett Alla Pozdnakova alla.pozdnakova@jus.uio.no Allmenn forvaltningsrett

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Oversikt over fagfelt for interne sensorer ved UiO, Juridisk fakultet høst 2017

Oversikt over fagfelt for interne sensorer ved UiO, Juridisk fakultet høst 2017 Oversikt over fagfelt for interne sensorer ved UiO, Juridisk fakultet høst 2017 Fagområder Navn Kontaktinformasjon (e-post) Allmenn forvaltningsrett Alla Pozdnakova alla.pozdnakova@jus.uio.no Allmenn forvaltningsrett

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert.

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert. DIGITAL EKSAMEN Innfasing vår 2015 Dato: 10.11.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Status og oppsummering Totalt vil det være 46 emner 1 med digital eksamen fordelt på 19 eksamensdager.

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM PROSJEKT DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 30.09.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Formål Formålet med dette notatet er å informere

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 4. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE 4. FEBRUAR MØTEREFERAT Møte: Forskningsutvalget Møtedato: 4. februar 2008, kl 12:15 16:15 Møteleder/referent: Henriette Nazarian/Christin Skjervold Til stede: Tore Henriksen, Martin Hennig, Marianne Hovde, Kristine

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II Kontraktsrett I Emnekode: BRV110_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa Forord Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa i Nord-Norge! Sammen har om lag 300 medarbeidere hjulpet befolkningen i Nord-Norge med juridiske problemer,

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Privatrettssymposiet 2018

Privatrettssymposiet 2018 Privatrettssymposiet 2018 Institutt for privatretts nyttårssymposium 11. og 12. januar 2018 Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett (Ifp). Første symposium arrangeres

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Kursholdere: Rebecca J. Five Bergstrøm, Lars André Flaten og Hilde Westbye

Kursholdere: Rebecca J. Five Bergstrøm, Lars André Flaten og Hilde Westbye Kildesøk JUS 2111 internasjonale rettskilder folkerett høst 2017 Kursholdere: Rebecca J. Five Bergstrøm, Lars André Flaten og Hilde Westbye Dette er utdelingshefte for del 1, folkerettsdelen, av det obligatoriske

Detaljer

Budsjettark 1. studieår

Budsjettark 1. studieår 1. studieår Budsjettark 1. studieår Forventet studenter pr semester 260 Timer pr studiepoeng 24 Timesats undervisn Timesats kollokvie* ing 1 950 430 Budsjett Fag Studiepoeng Timer disponibelt Forelesn

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

ERIK M. NESLAND. Norsk rettskildelaere Rettssyn hos Platou, Hagerup, Stang, Knoph, Astrup Hoel og Castberg

ERIK M. NESLAND. Norsk rettskildelaere Rettssyn hos Platou, Hagerup, Stang, Knoph, Astrup Hoel og Castberg ERIK M. NESLAND Norsk rettskildelaere 1884-1939. Rettssyn hos Platou, Hagerup, Stang, Knoph, Astrup Hoel og Castberg AVHANDLING FOR GRADEN DR. JURIS DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMS0 Troms0

Detaljer

Dagens opplegg. EU-samarbeidet 07/02/2016. Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre marked Kort om institusjonene

Dagens opplegg. EU-samarbeidet 07/02/2016. Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre marked Kort om institusjonene @eftasurv En introduksjon til EU/EØS-rett og ESAs rolle EFTA Surveillance Authority Håvard Ormberg Charlotte Flood 8. Ferbruar 2016 Dagens opplegg Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre

Detaljer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Supported desicion making CRPD

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Supported desicion making CRPD FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Supported desicion making CRPD KS Læringsnettverk psykisk helse og rus Stavanger 10.06.15 Liv Skree og Mette Ellingsdalen Menneskerettighetsutvalget

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 29. august 2017.

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 29. august 2017. UTKAST TIL PROTOKOLL Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 29. august 2017. Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 12.15-15:00 Til stede fra fakultetsstyret: Karl Harald Søvig, Anne

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat JUS2111 statsforfatningsrett, forslag nr 1 Ansvarlig faglærer Benedikte Moltumyr Høgberg Forslag til endring i litteratur JUS2111 Statsforfatningsrett

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/09

LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/09 LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/09 Fredag 11. september kl. 14:15-16:00, Rom 540 Domus Nova (St. Olavs Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Parallellseminar nr 3-samfunnansvar

Parallellseminar nr 3-samfunnansvar Parallellseminar nr 3-samfunnansvar Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling Presentasjon av GAP analyse mellom MFT og ISO 26000 Pause-10 min Gruppeoppgaver Oppsummering i plenum Bærekraftig utvikling Begrepet

Detaljer

Titler, Faglitteratur

Titler, Faglitteratur Titler, Faglitteratur Anskaffelser Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer Thue, Buan og Brun Vann- og avløpsrett Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind 2010, Norsk Vann Offentlige

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Budsjettark 1. studieår

Budsjettark 1. studieår 1. studieår Budsjettark 1. studieår Forventet antall studenter pr semester 260 disponibelt totalt 2 400 pr studiepoeng 24 undervisning 1 950 kollokvie* 430 oppgaver 300 Budsjett Studie-poeng disponibelt

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) s. 14 15.

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) s. 14 15. Professor dr. juris Geir Stenseth. Bibliografi, foredrag, mv. Publiserte bøker og artikler: Stenseth, Geir og Are Stenvik. Oljeterminhandel. Oslo: Sjørettsfondet. Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslige institusjoner Norske og internasjonale rettslige institusjoner Emnekode: BRV200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal Basert på studiet: Functionality of an ABS Protocol Morten Walløe Tvedt og Olivier Rukundo Seniorforsker, jurist llm law Seminar

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Diskriminerings og likestillingsrett 2011

Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Tid: 14.15-16.00 Sted: DN 365 06 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand 09 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) pp. 14 15.

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) pp. 14 15. Professor dr. juris Geir Stenseth. Bibliography etc. Published books, articles, etc.: Stenseth, Geir og Are Stenvik. Oljeterminhandel. Oslo: Sjørettsfondet. Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslige institusjoner Norske og internasjonale rettslige institusjoner Emnekode: BRV200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 1-4 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt 1: Rettskilder

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Barnekonvensjonen til hverdags og fest

Barnekonvensjonen til hverdags og fest Barnekonvensjonen til hverdags og fest Foredrag Kontaktmøtet Fylkesmannen i Telemark 5/12-13 Njål Høstmælingen slide # 1 Oppsett Rettslig rammeverk Litt om Barnekonvensjonen Metode/kilder Parter Retorikk

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer