Juristers doktorgrader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristers doktorgrader"

Transkript

1 Juristers doktorgrader februar 2014 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 primo 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie nr. 17 ved Hanne E. Strømø (1. utg) og Hilde Westbye (2. utg). Referanse BIBSYS Nettversjon Oversikten i dette dokumentet skal inneholde: (1) Dr.juris-grader avlagt ved et norsk juridisk fakultet; (2) Dr.philos-grader avlagt av en cand.jur. ved et norsk juridisk fakultet; (3) Rettsvitenskapelige ph.d-grader avlagt ved et norsk juridisk fakultet; (4) Dr.philos-grader med rettsvitenskapelig avhandling ved et norsk ikke-juridisk fakultet (f.t. en slik grad). Referansen til avhandlingene er fra BIBSYS. Det er ikke enkelt å holde oversikt over rettsvitenskapelige grader, dels pga et gledelig økende antall, dels pga avgrensingsproblemer mot nabovitenskaper som bl.a. kriminologi. Skulle noen lesere av denne oversikten finne mangler eller unøyaktigheter, vil undertegnede sette pris på å bli kontaktet Thomas Eeg Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Deling av ektefellers formuer : ved separasjon og skilsmisse / Thomas Eeg Forfatter: Eeg, Thomas Årstall: c2006 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 477 s. Emner: Ekteskapsrett Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forf.'s avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Synne Sæther Mæhle Dr.juris Universitetet i Bergen

2 2 Tittel: Grenser for rettsanvendelsesskjønn : om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern / Synne Sæther Mæhle Forfatter: Mæhle, Synne Sæther Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 338 s. Noter: Bibliografi: s Basert på forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Filip Truyen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av asl./asal og uskrevne misbruksprinsipper / Filip Truyen Forfatter: Truyen, Filip Årstall: c2005 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk forl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 587 s. Emner: Aksjeselskap : Selskapsrett Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Sammendrag på engelsk Sverre Blandhol Tittel: Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode / Sverre Blandhol Forfatter: Blandhol, Sverre Årstall: 2005 Trykt: København : DJØF Publishing ISBN: , h. Sidetall: 288 s. Emner: Savigny, Friedrich Carl von Ørsted, Anders Sandøe Schweigaard, Anton Martin Noter: Bygger på forf.s avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2003 Bjørn O. Berg Tittel: Forvaltningssanksjoner : forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning av ulovlig vinning / Bjørn O. Berg Forfatter: Berg, Bjørn O. Årstall: c2005

3 3 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 459 s. Emner: Forvaltningsrett Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2003 Gro Nystuen Dr. juris Universitetet i Oslo Tittel: Achieving peace or protecting human rights? : conflicts between norms regarding ethnic discrimination in the Dayton Peace Agreement / by Gro Nystuen I serie: Raoul Wallenberg Institute human rights library v. 23 Forfatter: Nystuen, Gro Årstall: 2005 Trykt: Leiden Boston : Martinus Nijhoff Publishers Sidetall: xi, 296 s. Emner: Dayton Peace Accords (1995) Noter: Originally presented as the author's thesis (doctoral)--university of Oslo, Knut Martin Tande Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. 2, åvl. 43 eller mfl. 1 / Knut Martin Tande Forfatter: Tande, Knut M. Årstall: 2004 Trykt: Bergen : [K.M. Tande] Sidetall: 318 s., [6] bl. Emner: Norge Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Karl Harald Søvig Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Tvang overfor rusmiddelavhengige : sosialtjenesteloven 6-2 til 6-3 / Karl Harald Søvig Forfatter: Søvig, Karl Harald Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 476 s.

4 4 Emner: Norge Coercion Social Security Norway Substance-Related Disorders Sosial velferd : Rettslære Sosialrett tvang rusmidler lovgivning Norge Tvang Rusmisbrukere Rettsvitenskap Sosial velferd Noter: Nkr Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Bent Liisberg Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Læren om mildere erstatningsansvar ved svikt i offentlig servicevirksomhet - en juridisk vranglære? : en kritisk analyse av rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i norsk teori og høyesterettspraksis : på sporet av gjeldende rett - en opprydningsetappe / Bent Liisberg Forfatter: Liisberg, Bent Årstall: 2005 Trykt: Bergen : [B. Liisberg] Sidetall: 720 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Tittel: Fra etterprovisjon til avgangsvederlag : handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativt perspektiv / Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Forfatter: Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 354 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2005 Johan Greger Aulstad Tittel: Kommunale utbyggingsavtaler / Johan Greger Aulstad Forfatter: Aulstad, Johan Greger Årstall: c2005 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 528 s. fig. Emner: Planning Law Jus Plan- og bygningsrett Avtalerett Forvaltning Noter: Nkr Avhandling (dr. juris) - Universitet i Oslo, 2005

5 5 Geir Stenseth Tittel: Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark / Geir Stenseth Forfatter: Stenseth, Geir Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 416 s. Emner: Norway Legislation Land use Land rights Landowners Common lands Property rights Ownership Noter: Nkr Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, Benn Folkvord Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Skatt ved fusjon og fisjon / Benn Folkvord Forfatter: Folkvord, Benn Årstall: 2006 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 482 s. Emner: Skatterett Skatter Fusjoner Fisjoner Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (ph. d.) - Universitetet i Bergen, 2006 med tittel: Fusjon og fisjon Erik Monsen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Berikelseskrav : vederlagskrav og vinningsavståelseskrav / Erik Monsen Forfatter: Monsen, Erik Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 606 s. Emner: Norge Noter: Nkr Undertittel på omslaget: Vederlagskrav og vinningsavståeleseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

6 6 Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Bergen, 2006 med tittel: Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. 8a jf. 1 Amund Bjøranger Tørum Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Direktekrav : særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise : formuerettslige analyser i komparativ belysning / Amund Bjøranger Tørum Forfatter: Tørum, Amund Bjøranger Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 659 s. Noter: Nkr Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2006 Terese Smith Ulseth Tittel: Daglig leders stillingsvern : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett / Terese Smith Ulseth Forfatter: Ulseth, Terese Smith Årstall: c2006 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 325 s. Emner: Arbeidsliv : Rettslære Arbeidsrett Ledere Oppsigelse Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) med tittel: Daglig leder : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett Alf Petter Høgberg Tittel: Kontraktstolkning : særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter / Alf Petter Høgberg Forfatter: Høgberg, Alf Petter Årstall: c2006 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 356 s. fig. Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Avhandlingens tittel: Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter

7 7 Ronald Lucius Craig Tittel: Systemic discrimination in employment and the promotion of ethnic equality / by Ronald Craig I serie: International studies in human rights vol. 91 Forfatter: Craig, Ronald L. Årstall: 2007 [i.e. 2006] Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff Publishers ISBN: , ib., , ib. Sidetall: XII, 327 s. Emner: Ethnic discrimination Racial discrimination Discrimination in employment Systemic discrimination Discrimination remedies Affirmative action Contract compliance Employment equity United States Canada European Union United Kingdom Norway Sweden Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Hans Morten Haugen Tittel: The right to food and the TRIPS agreement : with a particular emphasis on developing countries' measures for food production and distribution / by Hans Morten Haugen Dokumentet er del av serien The Raoul Wallenberg Institute human rights library Bind nr: Vol. 30 Forfatter: Haugen, Hans Morten Årstall: 2007 Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff ISBN: , ib. Sidetall: XII, 506 s. Emner: Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter Right to food 87 Intellectual property rights International trade International agreements WTO TRIPS Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Stephen Kabera Karanja Tittel: Schengen Information System and border control co-operation : a transparency and propertionality evaluation / Stephen Kabera Karanja Forfatter: Karanja, Stephen Kabera Årstall: 2006 Trykt: [Oslo] : [S.K.Karanja] Sidetall: XVII, 467 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006

8 8 Jo Martin Stigen Tittel: The principle of complementarity : the relationship between the International Criminal Court and national jurisdictions / Jo Stigen Forfatter: Stigen, Jo Årstall: 2005 Trykt: [Oslo] : [J. Stigen] Sidetall: XII, 415 s. Emner: International Criminal Court ICC International courts International tribunals Crimes against humanity War crimes Criminal law International law Domestic jurisdiction Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Rolf Riisnæs Tittel: Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar : en tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar / Rolf Riisnæs Forfatter: Riisnæs, Rolf Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 478 s. ill. Noter: Nkr Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Erik Nesland Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Norsk rettskildelære : rettssyn hos Platou, Hagerup, Stang, Knoph, Astrup Hoel og Castberg / Erik M. Nesland Forfatter: Nesland, Erik M. Årstall: 2006 Trykt: Tromsø : Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø ISBN: , h. Sidetall: 329 s. Emner: Platou, Oscar Hagerup, Francis Castberg, Frede Hoel, G. Astrup Knoph, Ragnar Stang, Fredrik Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Tromsø, 2006

9 Sigrid Eskeland Schütz Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak : plan- og bygningslova kap VIIa i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42 / Sigrid Eskeland Schütz Forfatter: Schütz, Sigrid Eskeland Årstall: 2007 ISBN: , h. Sidetall: 394 s. Emner: Norge Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2007 Sammendrag på engelsk Jørn Øyrehagen Sunde Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: "Fornuft og erfarenhed" : framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet / Jørn Øyrehagen Sunde Forfatter: Sunde, Jørn Øyrehagen Årstall: 2006 Trykt: [Bergen] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: 412 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2007 Christina Voigt Tittel: Sustainable development as a principle of integration in international law : resolving potential conflicts between WTO law and climate change mitigation measures / Christina Voigt Forfatter: Voigt, Christina Årstall: 2006 Trykt: Oslo : University of Oslo, Faculty of Law Sidetall: 555 s. Emner: World Trade Organization Noter: Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 2006

10 10 Camilla Bråfelt (Dalbak) Tittel: Fleksibilitet i certepartiforhold / Camilla Bråfelt Forfatter: Bråfelt, Camilla Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Unipub ISBN: , h. Sidetall: 389 s. Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Odd-Harald Berg Wasenden Tittel: Om det finansielle kraftmarkedet : en rettslig studie, med vekt på reguleringen av informasjonstilgang og markedsatferd / Odd-Harald B. Wasenden Forfatter: Wasenden, Odd-Harald Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [Odd-Harald B. Wasenden] Sidetall: XIX, 451 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Ivar Alvik Tittel: Contracting with sovereignty : the structure of commitment in international investment arbitration / Ivar Alvik Forfatter: Alvik, Ivar Årstall: 2006 Trykt: Oslo : [Ivar Alvik] Sidetall: 417 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Alla Pozdnakova Tittel: Liner shipping and EU competition law / Alla Pozdnakova I serie: International competition law series vol. 34 Forfatter: Pozdnakova, Alla Årstall: c2008 Trykt: Austin : Wolters Kluwer ISBN: , ib.

11 11 Sidetall: XXIV, 466 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Peter Chukwuma Obutte Tittel: Theory and Practice of Telecommunications Regulation in Nigeria through the development question / Peter Chukwuma Obutte Forfatter: Obutte, Peter Chukwuma Årstall: 2008 Trykt: Saarbrücken : VDM Verlag ISBN: , h. Sidetall: XVI, 352 s. Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr.juris), Universitetet i Oslo, 2007 Sondre Dyrland Tittel: Det nye gassmarkedet : om standardkontrakter for kortsiktig gassalg i Europa og USA / Sondre Dyrland Forfatter: Dyrland, Sondre Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 440 s. Emner: Petroleumsindustri : Norsk forvaltningsrett Naturgass Noter: Nkr Opprinnelig utgitt som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Elisabeth Gording Stang Tittel: Det er barnets sak : barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4 / Elisabeth Gording Stang Forfatter: Stang, Elisabeth Gording Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 469 s. ill. Emner: Norge Norway Child Care Child Advocacy Children Children's rights Child welfare Best interest of the child Domestic implementation of international human rights law National law Barnerett : Privatrett Barnevern : Privatrett Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2007

12 12 Anne-Karin Nesdam Tittel: Det indre transportmarkedet : en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen / Anne-Karin Nesdam Forfatter: Nesdam, Anne-Karin Årstall: [2007] Trykt: [Oslo] : Anne-Karin Nesdam Sidetall: XVI, 529 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Mons Oppedal Tittel: Akutthjemlene i barnevernloven / Mons Oppedal Forfatter: Oppedal, Mons Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 644 s. Emner: Norge Children Child in need of protection Child custody Child welfare Parents and children Domestic implementation of international human rights law Norway Barnevern : Privatrett Barnerett : Privatrett Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Henrik Makoto Inadomi Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Independent power projects in developing countries : legal investment protection and consequences for development / Henrik M. Inadomi Forfatter: Inadomi, Henrik M. Årstall: [2005] Trykt: [Oslo] : [Henrik M. Inadomi] Sidetall: XII, 498 s. fig. Noter: Avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Oslo, 2006 Tarjei Bekkedal Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Maktfordeling under en europeisk økonomisk konstitusjon / Tarjei Bekkedal Forfatter: Bekkedal, Tarjei Årstall: [2007] Trykt: [Oslo] : T. Bekkedal

13 13 Sidetall: 390 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 "Bedømmelseseksemplar" Henrik Ringbom Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: The EU maritime safety policy and international law / by Henrik Ringbom I serie: Publications on ocean development vol. 64 Forfatter: Ringbom, Henrik Årstall: 2008 Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff ISBN: , ib. Sidetall: XVII, 599 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Henriette Nazarian Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold / Henriette Nazarian Forfatter: Nazarian, Henriette (Forfatter) Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk forlag ISBN: , ib. Sidetall: 585 s. Emner: Avtalerett avtalerett kontrakter Noter: Nkr Bearbeidet versjon av forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007 Ragnhild Vada Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Satsing på kvinner som næringsutøvere : næringsrettede økonomiske støtteordninger som likestillingsfremmende tiltak / Ragnhild Vada Forfatter: Vada, Ragnhild Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 322 s. Emner: Økonomiske støttetiltak : Likestilling : Rettslære Suksess i forretningslivet Noter: Nkr Revidert utg. av forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007

14 14 Lena Lauritsen Bendiksen Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer : foreldreansvar og adopsjon / Lena R.L. Bendiksen Forfatter: Bendiksen, Lena R.L Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 501 s. Emner: Fosterhjem Adopsjon Barnevern Noter: Nkr Boken bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007 med tittel: Fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon som barnevernstiltak : en rettsvitenskapelig analyse Gunnar Eriksen Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Alders tids bruk / Gunnar Eriksen Forfatter: Eriksen, Gunnar K Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 391 s. Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Tromsø, Anne Marie Frøseth Anfinsen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten / Anne Marie Frøseth Anfinsen Forfatter: Anfinsen, Anne Marie Frøseth Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: VI, 470 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008

15 15 Bjørnar Borvik Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Personvern og ytringsfridom : avveginga mellom kolliderande menneskerettar / Bjørnar Borvik Forfatter: Borvik, Bjørnar Årstall: 2008 Trykt: Bergen : Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: XIV, 387 s. Noter: Avhandling (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Ragnhild Collin-Hansen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen / Ragnhild Collin-Hansen Forfatter: Collin-Hansen, Ragnhild Årstall: 2008 Trykt: Bergen : Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: 616 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008 Finnes også som E-Bok Hilde Hauge Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner : analyser av begrepsbruk, strukturer og argumentasjonslinjer i den avtalerettslige ugyldighetslære / Hilde Hauge Forfatter: Hauge, Hilde Årstall: [2008] ISBN: , h. Sidetall: 596 s. Noter: Avhandling (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Jørn Jacobsen Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten / Jørn R.T. Jacobsen Forfatter: Jacobsen, Jørn R.T Årstall: 2008

16 16 ISBN: , h. Sidetall: XXVI, 718 s. fig. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Endre Nåmdal Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar / Endre Nåmdal Forfatter: Nåmdal, Endre Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: 431 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Per Morten Kjelland Tittel: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten : en analyse av generelle og spesielle årsaksregler / Morten Kjelland Forfatter: Kjelland, Morten Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal ISBN: , ib. Sidetall: 525 s. ill. Emner: Wounds and Injuries Jurisprudence Forensic Medicine Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008 Boken er en oppdatert og utvidet versjon av forfatterens doktoravhandling Bibliografi: s. [447]-490 Trygve Bergsåker Tittel: Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk : med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse / Trygve Bergsåker Forfatter: Bergsåker, Trygve Årstall: [2008?] Trykt: [Vestfossen] : [Trygve Bergsåker] Sidetall: 368 s. Noter: Katalogisert etter omslag Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008

17 17 Nils Kristian Axelsen Tittel: Mellommenn og markedsmisbruk : om den strafferettslige regulering av mellommenn i verdipapirhandel og de reelle handlingsmønstre - en analyse i skjæringspunktet mellom rettsdogmatikk og kriminologi / Niels Kristian Axelsen Forfatter: Axelsen, Niels Kristian Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [Niels Kristian Axelsen] Sidetall: 465 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Margrethe Buskerud Christoffersen Tittel: Kjøp og salg av virksomhet : -risiko og ansvar for mangler / Margrethe Buskerud Christoffersen Forfatter: Christoffersen, Margrethe Buskerud Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 687 s. Emner: Kjøpsrett Avtalerett Industrilovgivning Noter: Nkr Tidligere utg. som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Annan Astrid Voskuil Tittel: The Indigenous Peoples Convention : perspectives offered by its article 12(1) / Annan Voskuil Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 3 Forfatter: Voskuil, Annan Astrid Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub Sidetall: XVIII, 396, XLIX s. Emner: Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Indigenous peoples Collective rights International human rights instruments Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2008

18 18 Trond Solvang Tittel: Forsinkelse i havn : risikofordeling ved reisebefraktning / Trond Solvang Forfatter: Solvang, Trond Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Gyldendal Akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 862 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008 Beate Kristine Sjåfjell Tittel: Towards a sustainable European company law : a normative analysis of the objectives of EU law, with the takeover directive as a test case / Beate Sjåfjell I serie: European company law series vol. 3 Forfatter: Sjåfjell, Beate Årstall: 2009 Trykt: Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ISBN: , ib. Sidetall: XXIX, 560 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr. juris) med tittel: Rules, values & takeovers - Universitetet i Oslo, 2008 Jens Petter Berg Tittel: Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap / Jens Petter Berg Forfatter: Berg, Jens Petter Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : [Jens Petter Berg] Utgave: [Ny utg.] Sidetall: XVI, 323 s. Noter: "Manuskript innlevert til bedømmelse for graden dr juris på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Korrigert for formelle feil Med vedlegg av bedømmelseskomiteens innstilling Forord tilføyd " Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2008

19 19 Harald Hauge Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Skatterettslig tidfesting av kostnader etter realisasjonsprinsippet : særlig om avsetninger og betingede kostnader / Harald Hauge Forfatter: Hauge, Harald Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [H. Hauge] Sidetall: 277 s. Noter: Avhandling - (Phd) - Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2007 Mikaela Björkholm Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv : en analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter / Mikaela Björkholm Forfatter: Björkholm, Mikaela Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Universitetsforlaget ISBN: , ib. Sidetall: XXIV, 469 s. fig. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Runar Torgersen Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker / Runar Torgersen Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 6 Forfatter: Torgersen, Runar Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: XII, 526 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 John Asland Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Uskifte / John Asland Forfatter: Asland, John Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 613 s. Noter: Opprinnelig levert som avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008

20 20 Susan Schiavetta Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Electronic alternative dispute resolution : increasing access to justice via procedural protections / Susan Schiavetta Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 7 Forfatter: Schiavetta, Susan Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub Sidetall: XVI, 507 s. Emner: Arbitration Mediation Electronic media Internet Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Harald Ludvig Joachim Irgens-Jensen Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Bedriftens hemmelighet - og rettighet? : bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon / Harald Irgens-Jensen Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 8 Forfatter: Irgens-Jensen, Harald Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: 353 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Øyvind Ravna Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder : en undersøkelse med henblikk på bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler / Øyvind Ravna Forfatter: Ravna, Øyvind (Forfatter) Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 590 s. : kart Emner: Reindrift - Rettsforhold Sedvanerett samer landbruksrett jordskifte Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr.juris) - Univ i Tromsø, 2008.

21 21 Jon Petter Rui Ph.d Universitetet i Tromsø Tittel: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning / Jon Petter Rui Forfatter: Rui, Jon Petter Årstall: c2009 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 564 s. Emner: Straffeprosess Noter: Nkr Bygger på forfatterens doktoravhandling, Universitetet i Tromsø, 2008 Eivind Torp Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Renskötselrätten och rätten till naturresurserna : om rättslig reglering av mark- och resursanvändningen på renbetesmarken i Sverige / Eivind Torp Forfatter: Torp, Eivind Årstall: 2008 Trykt: Tromsø : Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Sidetall: 1 b. (flere pag.) Noter: Delvis opptrykk av artikler Avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Tromsø, Hans Fredrik Marthinussen Ph.d. Universitetet i Bergen Tittel: Forholdet mellom panterett og pantekrav : om panterettens avhengighet av det pantesikrede krav i norsk og europeisk rettstradisjon, og betydningen av denne avhengigheten for fremtidig regulering av panteretten blant annet i Skandinavia, EU og utviklingsland / Hans Fredrik Marthinussen Forfatter: Marthinussen, Hans Fredrik Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: XIII, 515 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2009 Tine Eidsvaag Ph.d Universitetet i Bergen

22 22 Tittel: Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse / Tine Eidsvaag Forfatter: Eidsvaag, Tine Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: 643 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2009 Torunn Elise Kvisberg Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Internasjonale barnefordelingssaker, internasjonal barnebortføring / Torunn Elise Kvisberg Forfatter: Kvisberg, Torunn E Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Gyldendal Akademisk Sidetall: s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009 Helga Karen Aune Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Deltidsarbeid : vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag / av Helga Aune Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 13 Forfatter: Aune, Helga Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: 451 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009 Edward T. Canuel Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Analyzing Norwegian and U.S. contractual damages clauses : a comparative approach / Edward T. Canuel Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 14 Forfatter: Canuel, Edward T. Årstall: 2009 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010 CompLex nr. 4/2011 Anne Gunn B. Bekken Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010 Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser

Detaljer

Studieplan for Bachelor i rettsvitenskap

Studieplan for Bachelor i rettsvitenskap Studieplan for Bachelor i rettsvitenskap Stavanger, januar 2011 Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogramkode: B-? Studiepoeng : 180 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Handelshøgskolen ved UiS Etter

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for juridiskefag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag Juridiske fag 2014 Cappelen Damm Akademisk CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2009 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1969 Domicilprincippet. Særavhandling Det juridiske fakultet, høsten 1969. 1970 EDB og Tinglysning. I: Lov og rett. Vol. Nr. s. 293 1970 Elektronisk databehandling

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 1 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005 har høgskolen årlig lagt frem en kvalitetsrapport

Detaljer

STOPP! Hit, men ikke lenger

STOPP! Hit, men ikke lenger STOPP! Hit, men ikke lenger En studie av Interpols resolusjon om blokkering av fremstillinger på internett som seksualiserer barn Tina Michelsen Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og

Detaljer

Ressurshefte. forenings høstseminar

Ressurshefte. forenings høstseminar Ressurshefte Rettspolitisk forenings høstseminar Geilo 21.-23. september 2007 Redaktører: Jonas Landstad Fjeldheim og Bjarte Wivestad Engesland Takk til våre bidragsytere: Rettspolitisk forening ønsker

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger

Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger av Svein Kr. Arntzen (Bedømmelseskomiteens vurdering datert 26. mai 2009 følger vedlagt) Avhandling levert for

Detaljer

SIRUS ÅRSMELDING 2014

SIRUS ÅRSMELDING 2014 SIRUS ÅRSMELDING 2014 Forord SIRUS er et internasjonalt anerkjent og nasjonalt ledende institutt innen samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning. Instituttet har en 55 år lang historie med et samfunnsperspektiv

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 1 Dato: 22.11.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/127 Sakskart for møte i Programutvalg for masterstudiet i rettsvitenskap Tid og sted: Fredag 29. november kl. 13.15,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Au pairer i Norge. Rettigheter og rettighetsinformasjon. av Lene Løvdal

Au pairer i Norge. Rettigheter og rettighetsinformasjon. av Lene Løvdal Au pairer i Norge Rettigheter og rettighetsinformasjon av Lene Løvdal Denne rapporten er finansiert av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som en del av utviklingen av et rettighetsinformasjonsprogram

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 1. Personvern i det digitale samfunnet. Individ og integritet

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 1. Personvern i det digitale samfunnet. Individ og integritet NOU Norges offentlige utredninger 2009: 1 Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Årgang 23 Nr. 1-2013 I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Fiskeriforvaltning i bevegelse Nordiske fiskerier, fra konvergens til divergens Petter Holm &

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer