Juristers doktorgrader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristers doktorgrader"

Transkript

1 Juristers doktorgrader februar 2014 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 primo 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie nr. 17 ved Hanne E. Strømø (1. utg) og Hilde Westbye (2. utg). Referanse BIBSYS Nettversjon Oversikten i dette dokumentet skal inneholde: (1) Dr.juris-grader avlagt ved et norsk juridisk fakultet; (2) Dr.philos-grader avlagt av en cand.jur. ved et norsk juridisk fakultet; (3) Rettsvitenskapelige ph.d-grader avlagt ved et norsk juridisk fakultet; (4) Dr.philos-grader med rettsvitenskapelig avhandling ved et norsk ikke-juridisk fakultet (f.t. en slik grad). Referansen til avhandlingene er fra BIBSYS. Det er ikke enkelt å holde oversikt over rettsvitenskapelige grader, dels pga et gledelig økende antall, dels pga avgrensingsproblemer mot nabovitenskaper som bl.a. kriminologi. Skulle noen lesere av denne oversikten finne mangler eller unøyaktigheter, vil undertegnede sette pris på å bli kontaktet Thomas Eeg Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Deling av ektefellers formuer : ved separasjon og skilsmisse / Thomas Eeg Forfatter: Eeg, Thomas Årstall: c2006 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 477 s. Emner: Ekteskapsrett Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forf.'s avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Synne Sæther Mæhle Dr.juris Universitetet i Bergen

2 2 Tittel: Grenser for rettsanvendelsesskjønn : om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern / Synne Sæther Mæhle Forfatter: Mæhle, Synne Sæther Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 338 s. Noter: Bibliografi: s Basert på forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Filip Truyen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av asl./asal og uskrevne misbruksprinsipper / Filip Truyen Forfatter: Truyen, Filip Årstall: c2005 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk forl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 587 s. Emner: Aksjeselskap : Selskapsrett Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2004 Sammendrag på engelsk Sverre Blandhol Tittel: Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode / Sverre Blandhol Forfatter: Blandhol, Sverre Årstall: 2005 Trykt: København : DJØF Publishing ISBN: , h. Sidetall: 288 s. Emner: Savigny, Friedrich Carl von Ørsted, Anders Sandøe Schweigaard, Anton Martin Noter: Bygger på forf.s avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2003 Bjørn O. Berg Tittel: Forvaltningssanksjoner : forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning av ulovlig vinning / Bjørn O. Berg Forfatter: Berg, Bjørn O. Årstall: c2005

3 3 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 459 s. Emner: Forvaltningsrett Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2003 Gro Nystuen Dr. juris Universitetet i Oslo Tittel: Achieving peace or protecting human rights? : conflicts between norms regarding ethnic discrimination in the Dayton Peace Agreement / by Gro Nystuen I serie: Raoul Wallenberg Institute human rights library v. 23 Forfatter: Nystuen, Gro Årstall: 2005 Trykt: Leiden Boston : Martinus Nijhoff Publishers Sidetall: xi, 296 s. Emner: Dayton Peace Accords (1995) Noter: Originally presented as the author's thesis (doctoral)--university of Oslo, Knut Martin Tande Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. 2, åvl. 43 eller mfl. 1 / Knut Martin Tande Forfatter: Tande, Knut M. Årstall: 2004 Trykt: Bergen : [K.M. Tande] Sidetall: 318 s., [6] bl. Emner: Norge Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Karl Harald Søvig Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Tvang overfor rusmiddelavhengige : sosialtjenesteloven 6-2 til 6-3 / Karl Harald Søvig Forfatter: Søvig, Karl Harald Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 476 s.

4 4 Emner: Norge Coercion Social Security Norway Substance-Related Disorders Sosial velferd : Rettslære Sosialrett tvang rusmidler lovgivning Norge Tvang Rusmisbrukere Rettsvitenskap Sosial velferd Noter: Nkr Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Bent Liisberg Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Læren om mildere erstatningsansvar ved svikt i offentlig servicevirksomhet - en juridisk vranglære? : en kritisk analyse av rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i norsk teori og høyesterettspraksis : på sporet av gjeldende rett - en opprydningsetappe / Bent Liisberg Forfatter: Liisberg, Bent Årstall: 2005 Trykt: Bergen : [B. Liisberg] Sidetall: 720 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2005 Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Tittel: Fra etterprovisjon til avgangsvederlag : handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativt perspektiv / Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Forfatter: Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 354 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2005 Johan Greger Aulstad Tittel: Kommunale utbyggingsavtaler / Johan Greger Aulstad Forfatter: Aulstad, Johan Greger Årstall: c2005 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 528 s. fig. Emner: Planning Law Jus Plan- og bygningsrett Avtalerett Forvaltning Noter: Nkr Avhandling (dr. juris) - Universitet i Oslo, 2005

5 5 Geir Stenseth Tittel: Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark / Geir Stenseth Forfatter: Stenseth, Geir Årstall: 2005 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 416 s. Emner: Norway Legislation Land use Land rights Landowners Common lands Property rights Ownership Noter: Nkr Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, Benn Folkvord Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Skatt ved fusjon og fisjon / Benn Folkvord Forfatter: Folkvord, Benn Årstall: 2006 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 482 s. Emner: Skatterett Skatter Fusjoner Fisjoner Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (ph. d.) - Universitetet i Bergen, 2006 med tittel: Fusjon og fisjon Erik Monsen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Berikelseskrav : vederlagskrav og vinningsavståelseskrav / Erik Monsen Forfatter: Monsen, Erik Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 606 s. Emner: Norge Noter: Nkr Undertittel på omslaget: Vederlagskrav og vinningsavståeleseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

6 6 Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Bergen, 2006 med tittel: Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. 8a jf. 1 Amund Bjøranger Tørum Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Direktekrav : særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise : formuerettslige analyser i komparativ belysning / Amund Bjøranger Tørum Forfatter: Tørum, Amund Bjøranger Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 659 s. Noter: Nkr Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Bergen, 2006 Terese Smith Ulseth Tittel: Daglig leders stillingsvern : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett / Terese Smith Ulseth Forfatter: Ulseth, Terese Smith Årstall: c2006 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 325 s. Emner: Arbeidsliv : Rettslære Arbeidsrett Ledere Oppsigelse Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) med tittel: Daglig leder : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett Alf Petter Høgberg Tittel: Kontraktstolkning : særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter / Alf Petter Høgberg Forfatter: Høgberg, Alf Petter Årstall: c2006 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib., , ib. Sidetall: 356 s. fig. Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Avhandlingens tittel: Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter

7 7 Ronald Lucius Craig Tittel: Systemic discrimination in employment and the promotion of ethnic equality / by Ronald Craig I serie: International studies in human rights vol. 91 Forfatter: Craig, Ronald L. Årstall: 2007 [i.e. 2006] Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff Publishers ISBN: , ib., , ib. Sidetall: XII, 327 s. Emner: Ethnic discrimination Racial discrimination Discrimination in employment Systemic discrimination Discrimination remedies Affirmative action Contract compliance Employment equity United States Canada European Union United Kingdom Norway Sweden Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Hans Morten Haugen Tittel: The right to food and the TRIPS agreement : with a particular emphasis on developing countries' measures for food production and distribution / by Hans Morten Haugen Dokumentet er del av serien The Raoul Wallenberg Institute human rights library Bind nr: Vol. 30 Forfatter: Haugen, Hans Morten Årstall: 2007 Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff ISBN: , ib. Sidetall: XII, 506 s. Emner: Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter Right to food 87 Intellectual property rights International trade International agreements WTO TRIPS Noter: Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Stephen Kabera Karanja Tittel: Schengen Information System and border control co-operation : a transparency and propertionality evaluation / Stephen Kabera Karanja Forfatter: Karanja, Stephen Kabera Årstall: 2006 Trykt: [Oslo] : [S.K.Karanja] Sidetall: XVII, 467 s. Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006

8 8 Jo Martin Stigen Tittel: The principle of complementarity : the relationship between the International Criminal Court and national jurisdictions / Jo Stigen Forfatter: Stigen, Jo Årstall: 2005 Trykt: [Oslo] : [J. Stigen] Sidetall: XII, 415 s. Emner: International Criminal Court ICC International courts International tribunals Crimes against humanity War crimes Criminal law International law Domestic jurisdiction Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Rolf Riisnæs Tittel: Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar : en tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar / Rolf Riisnæs Forfatter: Riisnæs, Rolf Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 478 s. ill. Noter: Nkr Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Erik Nesland Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Norsk rettskildelære : rettssyn hos Platou, Hagerup, Stang, Knoph, Astrup Hoel og Castberg / Erik M. Nesland Forfatter: Nesland, Erik M. Årstall: 2006 Trykt: Tromsø : Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø ISBN: , h. Sidetall: 329 s. Emner: Platou, Oscar Hagerup, Francis Castberg, Frede Hoel, G. Astrup Knoph, Ragnar Stang, Fredrik Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Tromsø, 2006

9 Sigrid Eskeland Schütz Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak : plan- og bygningslova kap VIIa i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42 / Sigrid Eskeland Schütz Forfatter: Schütz, Sigrid Eskeland Årstall: 2007 ISBN: , h. Sidetall: 394 s. Emner: Norge Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2007 Sammendrag på engelsk Jørn Øyrehagen Sunde Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: "Fornuft og erfarenhed" : framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet / Jørn Øyrehagen Sunde Forfatter: Sunde, Jørn Øyrehagen Årstall: 2006 Trykt: [Bergen] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: 412 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2007 Christina Voigt Tittel: Sustainable development as a principle of integration in international law : resolving potential conflicts between WTO law and climate change mitigation measures / Christina Voigt Forfatter: Voigt, Christina Årstall: 2006 Trykt: Oslo : University of Oslo, Faculty of Law Sidetall: 555 s. Emner: World Trade Organization Noter: Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 2006

10 10 Camilla Bråfelt (Dalbak) Tittel: Fleksibilitet i certepartiforhold / Camilla Bråfelt Forfatter: Bråfelt, Camilla Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Unipub ISBN: , h. Sidetall: 389 s. Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Odd-Harald Berg Wasenden Tittel: Om det finansielle kraftmarkedet : en rettslig studie, med vekt på reguleringen av informasjonstilgang og markedsatferd / Odd-Harald B. Wasenden Forfatter: Wasenden, Odd-Harald Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [Odd-Harald B. Wasenden] Sidetall: XIX, 451 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Ivar Alvik Tittel: Contracting with sovereignty : the structure of commitment in international investment arbitration / Ivar Alvik Forfatter: Alvik, Ivar Årstall: 2006 Trykt: Oslo : [Ivar Alvik] Sidetall: 417 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Alla Pozdnakova Tittel: Liner shipping and EU competition law / Alla Pozdnakova I serie: International competition law series vol. 34 Forfatter: Pozdnakova, Alla Årstall: c2008 Trykt: Austin : Wolters Kluwer ISBN: , ib.

11 11 Sidetall: XXIV, 466 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Peter Chukwuma Obutte Tittel: Theory and Practice of Telecommunications Regulation in Nigeria through the development question / Peter Chukwuma Obutte Forfatter: Obutte, Peter Chukwuma Årstall: 2008 Trykt: Saarbrücken : VDM Verlag ISBN: , h. Sidetall: XVI, 352 s. Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr.juris), Universitetet i Oslo, 2007 Sondre Dyrland Tittel: Det nye gassmarkedet : om standardkontrakter for kortsiktig gassalg i Europa og USA / Sondre Dyrland Forfatter: Dyrland, Sondre Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 440 s. Emner: Petroleumsindustri : Norsk forvaltningsrett Naturgass Noter: Nkr Opprinnelig utgitt som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2006 Elisabeth Gording Stang Tittel: Det er barnets sak : barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4 / Elisabeth Gording Stang Forfatter: Stang, Elisabeth Gording Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 469 s. ill. Emner: Norge Norway Child Care Child Advocacy Children Children's rights Child welfare Best interest of the child Domestic implementation of international human rights law National law Barnerett : Privatrett Barnevern : Privatrett Noter: Nkr Opprinnelig levert som avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2007

12 12 Anne-Karin Nesdam Tittel: Det indre transportmarkedet : en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen / Anne-Karin Nesdam Forfatter: Nesdam, Anne-Karin Årstall: [2007] Trykt: [Oslo] : Anne-Karin Nesdam Sidetall: XVI, 529 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Mons Oppedal Tittel: Akutthjemlene i barnevernloven / Mons Oppedal Forfatter: Oppedal, Mons Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 644 s. Emner: Norge Children Child in need of protection Child custody Child welfare Parents and children Domestic implementation of international human rights law Norway Barnevern : Privatrett Barnerett : Privatrett Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Henrik Makoto Inadomi Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Independent power projects in developing countries : legal investment protection and consequences for development / Henrik M. Inadomi Forfatter: Inadomi, Henrik M. Årstall: [2005] Trykt: [Oslo] : [Henrik M. Inadomi] Sidetall: XII, 498 s. fig. Noter: Avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Oslo, 2006 Tarjei Bekkedal Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Maktfordeling under en europeisk økonomisk konstitusjon / Tarjei Bekkedal Forfatter: Bekkedal, Tarjei Årstall: [2007] Trykt: [Oslo] : T. Bekkedal

13 13 Sidetall: 390 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 "Bedømmelseseksemplar" Henrik Ringbom Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: The EU maritime safety policy and international law / by Henrik Ringbom I serie: Publications on ocean development vol. 64 Forfatter: Ringbom, Henrik Årstall: 2008 Trykt: Leiden : Martinus Nijhoff ISBN: , ib. Sidetall: XVII, 599 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Henriette Nazarian Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold / Henriette Nazarian Forfatter: Nazarian, Henriette (Forfatter) Årstall: c2007 Trykt: Oslo : Cappelen akademisk forlag ISBN: , ib. Sidetall: 585 s. Emner: Avtalerett avtalerett kontrakter Noter: Nkr Bearbeidet versjon av forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007 Ragnhild Vada Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Satsing på kvinner som næringsutøvere : næringsrettede økonomiske støtteordninger som likestillingsfremmende tiltak / Ragnhild Vada Forfatter: Vada, Ragnhild Årstall: c2007 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 322 s. Emner: Økonomiske støttetiltak : Likestilling : Rettslære Suksess i forretningslivet Noter: Nkr Revidert utg. av forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007

14 14 Lena Lauritsen Bendiksen Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer : foreldreansvar og adopsjon / Lena R.L. Bendiksen Forfatter: Bendiksen, Lena R.L Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 501 s. Emner: Fosterhjem Adopsjon Barnevern Noter: Nkr Boken bygger på forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Tromsø, 2007 med tittel: Fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon som barnevernstiltak : en rettsvitenskapelig analyse Gunnar Eriksen Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Alders tids bruk / Gunnar Eriksen Forfatter: Eriksen, Gunnar K Årstall: c2008 Trykt: Bergen : Fagbokforl. ISBN: , ib. Sidetall: 391 s. Noter: Nkr Basert på forfatterens avhandling (dr. juris) - Universitetet i Tromsø, Anne Marie Frøseth Anfinsen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten / Anne Marie Frøseth Anfinsen Forfatter: Anfinsen, Anne Marie Frøseth Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: VI, 470 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008

15 15 Bjørnar Borvik Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Personvern og ytringsfridom : avveginga mellom kolliderande menneskerettar / Bjørnar Borvik Forfatter: Borvik, Bjørnar Årstall: 2008 Trykt: Bergen : Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: XIV, 387 s. Noter: Avhandling (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Ragnhild Collin-Hansen Dr.juris Universitetet i Bergen Tittel: Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen / Ragnhild Collin-Hansen Forfatter: Collin-Hansen, Ragnhild Årstall: 2008 Trykt: Bergen : Universitetet i Bergen ISBN: , h. Sidetall: 616 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008 Finnes også som E-Bok Hilde Hauge Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner : analyser av begrepsbruk, strukturer og argumentasjonslinjer i den avtalerettslige ugyldighetslære / Hilde Hauge Forfatter: Hauge, Hilde Årstall: [2008] ISBN: , h. Sidetall: 596 s. Noter: Avhandling (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Jørn Jacobsen Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten / Jørn R.T. Jacobsen Forfatter: Jacobsen, Jørn R.T Årstall: 2008

16 16 ISBN: , h. Sidetall: XXVI, 718 s. fig. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Endre Nåmdal Ph.d Universitetet i Bergen Tittel: Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar / Endre Nåmdal Forfatter: Nåmdal, Endre Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: 431 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008 Per Morten Kjelland Tittel: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten : en analyse av generelle og spesielle årsaksregler / Morten Kjelland Forfatter: Kjelland, Morten Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal ISBN: , ib. Sidetall: 525 s. ill. Emner: Wounds and Injuries Jurisprudence Forensic Medicine Noter: Opprinnelig levert som avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008 Boken er en oppdatert og utvidet versjon av forfatterens doktoravhandling Bibliografi: s. [447]-490 Trygve Bergsåker Tittel: Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk : med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse / Trygve Bergsåker Forfatter: Bergsåker, Trygve Årstall: [2008?] Trykt: [Vestfossen] : [Trygve Bergsåker] Sidetall: 368 s. Noter: Katalogisert etter omslag Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008

17 17 Nils Kristian Axelsen Tittel: Mellommenn og markedsmisbruk : om den strafferettslige regulering av mellommenn i verdipapirhandel og de reelle handlingsmønstre - en analyse i skjæringspunktet mellom rettsdogmatikk og kriminologi / Niels Kristian Axelsen Forfatter: Axelsen, Niels Kristian Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [Niels Kristian Axelsen] Sidetall: 465 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Margrethe Buskerud Christoffersen Tittel: Kjøp og salg av virksomhet : -risiko og ansvar for mangler / Margrethe Buskerud Christoffersen Forfatter: Christoffersen, Margrethe Buskerud Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 687 s. Emner: Kjøpsrett Avtalerett Industrilovgivning Noter: Nkr Tidligere utg. som forfatterens avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2007 Annan Astrid Voskuil Tittel: The Indigenous Peoples Convention : perspectives offered by its article 12(1) / Annan Voskuil Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 3 Forfatter: Voskuil, Annan Astrid Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub Sidetall: XVIII, 396, XLIX s. Emner: Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Indigenous peoples Collective rights International human rights instruments Noter: Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2008

18 18 Trond Solvang Tittel: Forsinkelse i havn : risikofordeling ved reisebefraktning / Trond Solvang Forfatter: Solvang, Trond Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Gyldendal Akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 862 s. Noter: Avhandling (dr.juris) - Universitetet i Oslo, 2008 Beate Kristine Sjåfjell Tittel: Towards a sustainable European company law : a normative analysis of the objectives of EU law, with the takeover directive as a test case / Beate Sjåfjell I serie: European company law series vol. 3 Forfatter: Sjåfjell, Beate Årstall: 2009 Trykt: Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ISBN: , ib. Sidetall: XXIX, 560 s. Noter: Bygger på forfatterens avhandling (dr. juris) med tittel: Rules, values & takeovers - Universitetet i Oslo, 2008 Jens Petter Berg Tittel: Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap / Jens Petter Berg Forfatter: Berg, Jens Petter Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : [Jens Petter Berg] Utgave: [Ny utg.] Sidetall: XVI, 323 s. Noter: "Manuskript innlevert til bedømmelse for graden dr juris på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Korrigert for formelle feil Med vedlegg av bedømmelseskomiteens innstilling Forord tilføyd " Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 2008

19 19 Harald Hauge Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Skatterettslig tidfesting av kostnader etter realisasjonsprinsippet : særlig om avsetninger og betingede kostnader / Harald Hauge Forfatter: Hauge, Harald Årstall: 2007 Trykt: Oslo : [H. Hauge] Sidetall: 277 s. Noter: Avhandling - (Phd) - Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2007 Mikaela Björkholm Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv : en analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter / Mikaela Björkholm Forfatter: Björkholm, Mikaela Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Universitetsforlaget ISBN: , ib. Sidetall: XXIV, 469 s. fig. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Runar Torgersen Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker / Runar Torgersen Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 6 Forfatter: Torgersen, Runar Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: XII, 526 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 John Asland Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Uskifte / John Asland Forfatter: Asland, John Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 613 s. Noter: Opprinnelig levert som avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008

20 20 Susan Schiavetta Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Electronic alternative dispute resolution : increasing access to justice via procedural protections / Susan Schiavetta Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 7 Forfatter: Schiavetta, Susan Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub Sidetall: XVI, 507 s. Emner: Arbitration Mediation Electronic media Internet Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Harald Ludvig Joachim Irgens-Jensen Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Bedriftens hemmelighet - og rettighet? : bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon / Harald Irgens-Jensen Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 8 Forfatter: Irgens-Jensen, Harald Årstall: 2008 Trykt: [Oslo] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: 353 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008 Øyvind Ravna Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder : en undersøkelse med henblikk på bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler / Øyvind Ravna Forfatter: Ravna, Øyvind (Forfatter) Årstall: 2008 Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , ib. Sidetall: 590 s. : kart Emner: Reindrift - Rettsforhold Sedvanerett samer landbruksrett jordskifte Noter: Nkr Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr.juris) - Univ i Tromsø, 2008.

21 21 Jon Petter Rui Ph.d Universitetet i Tromsø Tittel: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning / Jon Petter Rui Forfatter: Rui, Jon Petter Årstall: c2009 Trykt: Oslo : Universitetsforl. ISBN: , ib. Sidetall: 564 s. Emner: Straffeprosess Noter: Nkr Bygger på forfatterens doktoravhandling, Universitetet i Tromsø, 2008 Eivind Torp Dr.juris Universitetet i Tromsø Tittel: Renskötselrätten och rätten till naturresurserna : om rättslig reglering av mark- och resursanvändningen på renbetesmarken i Sverige / Eivind Torp Forfatter: Torp, Eivind Årstall: 2008 Trykt: Tromsø : Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Sidetall: 1 b. (flere pag.) Noter: Delvis opptrykk av artikler Avhandling (dr.juris.) - Universitetet i Tromsø, Hans Fredrik Marthinussen Ph.d. Universitetet i Bergen Tittel: Forholdet mellom panterett og pantekrav : om panterettens avhengighet av det pantesikrede krav i norsk og europeisk rettstradisjon, og betydningen av denne avhengigheten for fremtidig regulering av panteretten blant annet i Skandinavia, EU og utviklingsland / Hans Fredrik Marthinussen Forfatter: Marthinussen, Hans Fredrik Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: XIII, 515 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2009 Tine Eidsvaag Ph.d Universitetet i Bergen

22 22 Tittel: Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse / Tine Eidsvaag Forfatter: Eidsvaag, Tine Årstall: 2008 ISBN: , h. Sidetall: 643 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2009 Torunn Elise Kvisberg Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Internasjonale barnefordelingssaker, internasjonal barnebortføring / Torunn Elise Kvisberg Forfatter: Kvisberg, Torunn E Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Gyldendal Akademisk Sidetall: s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009 Helga Karen Aune Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Deltidsarbeid : vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag / av Helga Aune Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 13 Forfatter: Aune, Helga Årstall: 2009 Trykt: Oslo : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub Sidetall: 451 s. Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009 Edward T. Canuel Ph.d Universitetet i Oslo Tittel: Analyzing Norwegian and U.S. contractual damages clauses : a comparative approach / Edward T. Canuel Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet Bind nr: no. 14 Forfatter: Canuel, Edward T. Årstall: 2009 Trykt: [Oslo] : Faculty of Law, University of Oslo Unipub

Juristers doktorgrader

Juristers doktorgrader Juristers doktorgrader 2004 juni 2009 Oversikt ved Johan Giertsen, UiB JurFak Perioden 1876 2004: Se Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge Det juridiske fakultetsbiblioteks

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa Forord Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa i Nord-Norge! Sammen har om lag 300 medarbeidere hjulpet befolkningen i Nord-Norge med juridiske problemer,

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Titler, Faglitteratur

Titler, Faglitteratur Titler, Faglitteratur Anskaffelser Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer Thue, Buan og Brun Vann- og avløpsrett Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind 2010, Norsk Vann Offentlige

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) s. 14 15.

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) s. 14 15. Professor dr. juris Geir Stenseth. Bibliografi, foredrag, mv. Publiserte bøker og artikler: Stenseth, Geir og Are Stenvik. Oljeterminhandel. Oslo: Sjørettsfondet. Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal Basert på studiet: Functionality of an ABS Protocol Morten Walløe Tvedt og Olivier Rukundo Seniorforsker, jurist llm law Seminar

Detaljer

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) pp. 14 15.

Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten, 2002 (4) pp. 14 15. Professor dr. juris Geir Stenseth. Bibliography etc. Published books, articles, etc.: Stenseth, Geir og Are Stenvik. Oljeterminhandel. Oslo: Sjørettsfondet. Stenseth, Geir: Rt. 2002 s. 778. Eksisterer

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Diskriminerings og likestillingsrett 2011

Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Tid: 14.15-16.00 Sted: DN 365 06 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand 09 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslige institusjoner Norske og internasjonale rettslige institusjoner Emnekode: BRV200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

Personvern og ytringsfridom

Personvern og ytringsfridom Bjornar Borvik Personvern og ytringsfridom Avveginga meilom kolliderande menneskerettar UNIVERSITETSFORLAGET Innhaldsoversikt Forord 5 Forkortingar 7 DEL 1: INTRODUKSJON 15 Kapittel 1 Emnet for boka 17

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

1 Internasjonalt. 2 Nasjonalt. 3 Kultur. 4 Sport. 5 Nasjonalt. Runde 10 I denne runden får dere spørsmål fra både uke 12 og 13.

1 Internasjonalt. 2 Nasjonalt. 3 Kultur. 4 Sport. 5 Nasjonalt. Runde 10 I denne runden får dere spørsmål fra både uke 12 og 13. Møre Ungdomsskule - 8 - Lag 1 Markus, Kristine, Joar Møre Ungdomsskule - 8 - Lag 2 Maria, Martine F, Johannes Møre Ungdomsskule - 8 - Lag 3 Andre, Maria H, Christian, Marte Møre Ungdomsskule - 8 - Lag

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Pensumliste/kursbeskrivelse Tingsrett for landmålere (10065)

Pensumliste/kursbeskrivelse Tingsrett for landmålere (10065) Pensumliste/kursbeskrivelse Tingsrett for landmålere (10065) 1. samling: 6. 8. september 2010, Oslo 2. samling: 19. 21. november 2010, Bergen 3. samling: 24. 26. januar 2011, Trondheim 4. samling: 8. 10.

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen 25 år! Konvensjonen ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling 20. november 1989 Norge

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER 92/3 16. januar 1992 OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER Side Numerisk oversikt: Discussion Paper 1 Interne notater 1 Emnegruppert publikas j onso v e rsikt 3 Alfabetisk publikasjonsoversikt

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland,

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 Revisjon godkjent av rektor 19. mars 2014 1. Innledning Det er en sentral

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Nytt fra plan- og bygningsretten

Nytt fra plan- og bygningsretten Nytt fra plan- og bygningsretten Vårkonferanse 2013 12.04.2013 Advokat Mathys Truyen Hva jeg skal snakke om? 1. Innledning en stor smørje av papir 2. Lov og forskriftsendringer 3. Rettsavgjørelser 4. Ombudsmannsavgjørelser

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 2B KULTURMINNEKRIMINALITET 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning I Norge har vi lange tradisjoner for vern

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer

Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer

Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer Innhold 1 Innledning.................................................. 17 1.1 Presentasjon av temaet......................................... 17 1.2 Rettslig plassering.............................................

Detaljer

NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800

NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800 DAG MICHALSEN NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800 TOLV STUDIER PAX FORLAG A/S, OSLO 2OI3 FORORD I I INTRODUKSJON NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800 13 i Innledning 13 2 Norsk rettstenkning etter 1800: En historiografisk

Detaljer

Seminarer familie- og arverett 2009

Seminarer familie- og arverett 2009 Seminarer familie- og arverett 2009 Tid: Torsdag 19. november 2009 kl. 15.30 17.00 Tolking av ektepakter Foreleser: Advokat Örjan Teleman, Halmstad Tid: Tirsdag 8. september 2009 kl. 15.30 17.00 1) Feriepenger

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting Høststevne 2008 Stevne nr. 08017 02.11.2008 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Runar Aas Aron 111 2 Ludvig Chr. Laheld Aron 111 3 Jon Landvik Oscarsborg 110 4 Tormod

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer