Vedlegg til salgsoppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til salgsoppgave"

Transkript

1 Vedlegg til salgsoppgave 1

2 INNHOLD SIDE LEVERANSEBESKRIVELSE VANGBERG 3 Eiendom 3 Utbygger, arkitekt og entreprenør... 3 Adkomstarealer... 3 Uteområder... 3 Fasade... 3 Yttertak... 3 Utvendige gulv... 3 Balkong og terrasser... 3 Innvendige gulv... 3 Vegger... 3 Himling... 3 Innvendige dører... 3 Ytterdører... 3 Vinduer... 3 Kjøkken... 4 Våtrom... 4 Garderobeskap... 4 Listverk... 4 Brannvernutstyr... 4 Bod... 4 Parkeringskjeller... 4 Ventilasjon... 4 Oppvarming... 4 Energiklasse... 4 Data/tv/tele... 4 Elektrisk... 4 Offentlig godkjenning... 5 Byggestart og ferdigstillelse... 5 Byggemåte... 5 Heftelser... 5 Priser... 5 Forbehold... 5 Organisering... 5 Kontraktdokumenter... 5 Oppgjør/betaling... 5 Omkostninger... 5 Sentrale lover... 5 Lovpålagte plikter... 5 Tilvalg... 6 Fellesutgifter... 6 LEVERANSEBESKRIVELSE Byggeriene oppføres ihht de gjeldende byggeforskrifter på tidspunktet for ramme tillatelsen, samt brannrapporter og liknende. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, i material- og leverandørvalg, samt mindre justeringer av planløsninger, vindusstørrelser, sjakter og plassering, uten at dette medfører endringer i pris. Slike endringer kan for eksempel komme som følge av konstruksjonsmessige forhold eller mindre bygnings messige endringer som viser seg nødvendig å gjøre i løpet av detaljprosjekteringen; utforming og plassering av sjakter, krav ved endelig godkjenning av prosjektet i kommunen eller hos finansieringsinstitusjon etc. Endringer kan likeså innbefatte bruk av modulbaserte trekonstruksjoner. Slike justeringer vil kunne medføre innbyrdes, mindre endringer av størrelsen på enkelte rom eller vindusflater. Hvitevarer, møbler, gardiner, stiplet utstyr og løsninger eller annet utstyr/innredning som er vist på bilder/illustrasjoner er ikke inkludert i leveransen. Kjøpetilbud 7 Forbrukerinformasjon budgivning 8 2

3 EIENDOM Leilighetene selges som selveierleilighet, som er sameier på eiet tomt (gnr/bnr 118/1570) med lekeplass, stier og adkomstveier. Leiligheten skilles ut som egen seksjon med ideell andel av felles arealer og felleskostnader. UTBYGGER, ARKITEKT OG ENTREPRENØR Utbygger er Vangberg Boligutvikling AS. Arkitekt er Snorre Stinessen Arkitektur & Design AS. Prosjektledelse ved Rambøll. Entreprenør er ikke endelig avklart, men dette antas å være klart oktober/november. ADKOMSTAREALER Leilighetene har adkomst via person-/båreheis og/eller trapp. Det vises til tegningene for de enkelte bygninger og parkeringskjeller for forbindelsen fra parkering til leilighet. Adkoms tarealer og leiligheter utformes ihht forskriftene om livsløpsstandard. Alle inngangspartier er overbygget. Låsbart postkassestativ monteres ved inngangsparti. I trapperom og heis legges flis på gulv, inntrinn, repos. Gulv på svalganger leveres som ubehandlet betong eller tregulv ved plassbygget anlegg. Gulv på felles terrasseområder med tremmegulv i tremateriale. Rekkverk leveres med utvendig kledning i mørk tre (som fasade for øvrig) og innvendig side i hvitmalt tre. Nedsenket himling og vegger på inntrukket fasade i hvitmalt tre. YTTERTAK Flate tak med gesims og innvendig nedløp. UTVENDIGE GULV Flislagt gulv på svalganger. Tremmegulv på balkonger, terrasser og takterrasser. BALKONG OG TERRASSER Rekkverk på terrasser med utvendig mørk trekledning som fasade for øvrig, innvendig hvitmalt trekledning. Tremmegulv av tremateriale. Balkonger med rekkverk med utvendig mørk trekledning og innvendig hvitmalt trekledning mot sør, glass mot vest. Tremmegulv av tremateriale. Ett el-punkt på hver enkelt balkong/terrasse. INNVENDIGE GULV Eikeparkett på alle rom. Flis på bad. Flis i vindfang og på innebod. VEGGER Vegger leveres i gips behandlet etter normalstandard K3, hvitmalt. Fliser på bad. HIMLING Sparklet og malt hulldekke med synlig v-fuge, alternativt gips, avhengig av detaljprosjektering. Nedsenket ifbm ventilasjon. Ingen lister overgang vegg-tak ved plassbygd konstruksjon. INNVENDIGE DØRER Standard dører i glatt hvit utførelse. Dører har luftespalte mot gulv. UTEOMRÅDER Asfalterte gangstier som vist på plan, opparbeidet plen med beplantning, anlagte lekeplasser osv. YTTERDØRER Isolert dørblad med beslag og vrider i rustfritt stål. Skyvedører mot balkong med helt glassfelt, utførelse/farge som vinduene. FASADE Bygningene leveres med hovedfarge mørk grå-sort liggende kledning i dobbelfals. Inntrekte partier i hvit kontrastfarge, liggende kledning. Det vil være noe synlig betong fra toppen av grunnmur/parkeringskjeller - avhengig av tilfyllingsgraden. Det tas forbehold om synlige inspeksjonsluker på vegg. VINDUER Standard vinduer følger av plantegninger, 3-lags glass, med utvendig aluminium (antrasittgrå i mørk fasade, natureloksert i lys fasade), innvendig tre/alu (antrasittgrå eller hvit avhengig av plassering). Støyreduserende der det er nødvendig ihht støyrapport. 3

4 KJØKKEN Egen leveranse fra Expo-Nova. Kjøkken type Varenna i valgfri slett hvit eller mørk grå innredning (se valgfrihet under To Eksklusive Stiler i salgsbrosjyre). Tilvalg og endringer avtales direkte med leverandør. Mot eget tillegg i pris kan leveres andre materialer og farger etter ønske på fronter og benkeplater. Innredninger leveres ihht egne tegninger fra leverandøren. Hvitevarer fra Miele eller Gaggenau kan leveres av Expo-Nova som tilvalg. VÅTROM Bad med fliser i valgfri fargekombinasjon; hvite på vegg/sandfarget på gulv eller grå-hvite på vegg/mørk grå på gulv. Alle bad leveres med innredning med under- og overskap samt evt høye skap med hvite fronter inkludert speil og lysarmatur. Mot tillegg kan andre materialer og farger velges. I himlingen på bad monteres innfelte downlights. Innredninger leveres ihht egne tegninger fra leverandøren. GARDEROBESKAP Standard mengde ihht TEK 10. Egen leveranse fra Expo-Nova på hovedsoverom, 2m lengde. Øvrige soverom leveres med standard garderobe, 1m lengde, overflate glatt, hvit laminat. Skyvedørsgarderober kan leveres som tilvalg. Innredninger leveres ihht egne tegninger fra leverandøren. LISTVERK Listverk mot gulv i eik. Øvrig listverk glatt, hvit utførelse. Synlig spikring/skruer. BRANNVERNUTSTYR I leveransen inngår brannslukkingsapparat ihht gjeldende forskrifter. Det monteres sprinkleranlegg dersom dette er krav i brannrapport. For øvrig røykvarslingsanlegg ihht forskriftene/brannrapport. BOD Sportsbod på minimum 5 kvadratmeter leveres uisolert i parkeringskjeller. PARKERINGSKJELLER Garasjeanlegget er plassert under bakken og er felles for alle bygningene. Garasjeanlegg utføres som betongkonstruksjon. Garasjeport til anlegget leveres med motoråpning og fjernkontroll (1 sender per plass). Gulv i garasje i betong eller asfalt. Det tilbys eventuelt også enkelte parkeringsplasser på anvist plass på bakkenivå. Det medfølger 1 garasjeplass per leilighet. Ekstra parkeringsplasser kan kjøpes ved egen avtale, prisen på kjøp av ekstra parkerings plass er kr ,- pr. stk VENTILASJON Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner. Ventilasjon føres skjult i himling, noe nedsenking eller utkassing kan være nødvendig. OPPVARMING Vannbårent varmeanlegg med radiatorer. Varmekabel på våtrom og i vindfang. Ved plassbygget anlegg vil det være mulighet for å anlegge vedfyring i leilighetene i den øverste etasjen i hvert bygg mot tillegg i pris ca kr ,- ENERGIKLASSE Energiklasse avhenger av valg av entreprise/byggemetode, men vil uansett møte minimums kravene ihht TEK 10. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det oppgis en energiklassifisering på en skala fra A-G. Det er selgers/utleiers ansvar at eiendommen er energisertifisert. Alle boliger er iht. selger klassifisert i gruppe C. DATA/TV/TELE Det leveres ett felles datauttak som betjener data, tv og tele. Ekstra kontakter kan bestilles. Grunnpakke fra leverandør inngår. Fibernett føres frem til hver leilighet. ELEKTRISK Elektro- og teletekniske installasjoner leveres iht gjeldende forskrifter og normer. Installasjonene legges hovedsakelig skjult, bortsett fra blant annet i lyd-/branncelle-begrensende konstruksjoner, i leilighetsskiller og i vegger i betong, det det benyttes åpne installasjoner. Alle gjennomføringer i lydvegger lydtettes slik at tettingen gir samme lyddemping som den aktuelle veggen. Gjennomføringer i brannhemmende konstruksjoner tettes og dokumenteres forskriftsmessig. El-installsjonene leveres ihht gjeldende NEK, 400:2010 4

5 OFFENTLIG GODKJENNING Det tas forbehold om offentlig godkjenning av prosjektet slik det fremstår i denne salgsoppgave. BYGGESTART OG FERDIGSTILLELSE Når 70% av den totale salgssum er sikret ved salg beregnes byggetid på måneder fra byggestart. BYGGEMÅTE Byggene blir oppført i henhold til TEK 10. Det er ikke endelig avklart hvem som blir entreprenør og dermed byggemåte. HEFTELSER Grunnbokutskrifter er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Boligene vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 1G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Kjøper må akseptere at eiendommen ting lyses ytterligere servitutter/erklæringer dersom offentlig myndighet e.l. krever det. Slike er rettigheter/plikter til felles vann, avløp, vei, elektro, snødeponi og allmenn ferdsel. PRISER Leilighetene selges til fast pris. Selger forbeholder seg rett til å endre prisene på usolgte leiligheter. FORBEHOLD Databilder er av illustrativ karakter og kan avvike fra endelig leveranse. Alle opplysninger er gitt forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig uten å forringe den generelle kvaliteten. I tillegg kan uteareal og beplantning avvike fra illustrative tegninger etc. Selger kan gjøre mindre endringer i konstruksjonen og materialvalg. Det tas forbehold om plassering av sjakt, ned-og utfordringer eller endringer som følge av offentlige krav uten at dette skal utløse kostnadsøkning for kjøper. Møblering, garderobe, hvitevarer, badekar inngår ikke i leveransen. KONTRAKTDOKUMENTER Som kontraktsdokumenter gjelder leveransebeskrivelsen, målsatt plantegning og fasade. Situasjonsplan, reguleringsplan og salgsoppgave. OPPGJØR/BETALING Fyll ut budskjema. Etter aksept av bud innkalles kjøper til kontraktsmøte, hvoretter kjøper betaler kr ,- av kjøpesummen som forskudd. Resterende oppgjør ved overtagelse. Ved utbetaling fra kjøper skal selger stille garantier etter bustadoppføringslova. OMKOSTNINGER Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi på kr ,- fordeles etter eierbrøk. Tinglysning av skjøte kr. 525,- Pantedokument kr. 525,- Attestgebyr kr. 172,- Fibertilknytning kr ,- Startkapital fellesareal som lekeområder etc kr ,- Stiftelse av sameie kr ,- Opparbeidelse av søppelavsug kr. 5000,- SENTRALE LOVER Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova. Selger stiller de nødvendige garantier til kjøper etter bustadoppføringslova. Det forutsettes skjøte tinglyses på kjøper. Dersom kjøper vil transportere kjøpekontrakt til andre tar selger et gebyr på kr ,- knyttet til dette. Ligningsverdi/kommunale avgifter fast settes av skatt Nord og Tromsø kommune etter at boligen er ferdigstilles. Det hensyntas om boligen er primær-eller sekundærbolig for eier. Kommunale eiendomsavgifter for vann, avløp, renovasjon, feiing mv skjer ihht Tromsø kommunes gebyrregulativ. LOVPÅLAGTE PLIKTER Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Lover krever videre at vi avkrever alle som skal betale kjøpesum om å legitimere seg. ORGANISERING Selger etablerer sameie for fellesareal og felles interesser. Selger utgjør styret inntil utbyggingen ferdigstilles. Vedtektene skal sikre gode fellesløsninger. Kostnader for drift av lekeplass og stier deles likt mellom leilighetene iht eierbrøk. Selger kan gjøres endringer i organiseringen. 5

6 TILVALG Dersom det ønskes endringer i leveransen fra denne prosjektbeskrivelsen, avtales dette på eget skjema. Dette blir gjennomført ved en senere anledning. Utbygger/kjøkkenleverandør vil åpne et eget showrom i Tromsø. Her vil det være mulighet for kundene og se på forskjellige kjøkkenløsninger. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre kjøpesummen med 15% eller mer, eller noe som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeidet. Selger skal skriftlig klargjøre for kjøper de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøper krever. FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er foreløpig ikke beregnet, men utgjør erfaringsmessig ca kr. 30,- pr. kvm. Dette inkluderer sameiets normale driftsutgifter/ vedlikehold av fellesareal. Felleskostnadene fastsettes av sameiet styre/årsmøtet. Disse vil normalt dekke: Avsetning til vedlikehold av fellesareal, forsikring av bygg, brøyting, kommunale avgifter, tv/internett og andre ting sameie måtte bli enige om. 6

7 KJØPETILBUD Kjøpetilbud Bud på eiendommen: Vangberg, 9013 TROMSØ Gnr. 118, bnr. 216, - Leilighetsbetegnelse blokk etasje i Tromsø kommune, oppdragsnr: 2013 Bud stort kr., skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgave) Akseptfrist:, klokkeslett (Akseptfristen må være minimum kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Budet er bindende for budgiver iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918) Oppgjør av handelen: Kjøpesum, med tillegg av omkostninger, vil i sin helhet bli innbetalt minimum en virkedag før endelig avtalt overtakelse. Finansieringsplan: Lån i v/ tlf. Kr. Lån i v/ tlf. Kr. Egenkapital ved salg av adr. Kr. bolig, Egenkapital i v/ tlf. Kr. Annen finansiering i v/ tlf. Kr. (Finans bekreftet v/ ) Totalt Kr. Jeg/Vi ønsker finansieringstilbud fra Sparebank 1 Jeg/Vi ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS Ja o Nei o Ja o Nei o Undertegnede er innforstått med de salgsvilkår/avtalebetingelser som er redegjort for i denne salgs- oppgaven, takst, tilhørende vedlegg samt opplysninger fra forretningsfører herunder regnskap, vedtekter og ordensregler. Undertegnede er inneforstått med at ovennevnte bud er bindende og at innbetalt forskudds- beløp benyttes til å dekke selgers salgsomkostninger, herunder tap ved et eventuelt dekningssalg. Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Jeg/Vi er kjent med at meglerkontoret har plikt til å gi selger og kjøper kopi av budjournalen. Navn (trykte bokstaver): Underskrift: Navn (trykte bokstaver): pnr. pnr. - _ - _ Underskrift: Adr. Postnr. Tlf. arb. Mob.tlf. Tlf.priv. E- post (Til bruk for megler, på uendrede vilkår forhøyes budet til:) Kroner Dato, klokkeslett Akseptfrist Forbehold/sign Storgata 65, 9008 Tromsø, telefon , telefaks EiendomsMegler 1 Oslo AS, Storgata 65, 9298 TROMSØ, telefon , telefaks

8 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e- postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e- post, sms- melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Storgata 65, 9008 Tromsø, telefon , telefaks EiendomsMegler 1 Oslo AS, Storgata 65, 9298 TROMSØ, Telefon , Telefaks

L ivet på solsiden FELT B2. Leiligheter. Lys og romslig 3-roms leiligheter

L ivet på solsiden FELT B2. Leiligheter. Lys og romslig 3-roms leiligheter L ivet på solsiden FELT B2 Leiligheter Lys og romslig 3-roms leiligheter 1 Velkommen til Strand B2 Gjennom B2 kan vi tilby leiligheter på Strand. Det er planlagt 15 leiligheter fordelt på 5 bygg. B2 ligger

Detaljer

L ivet på solsiden. Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Enebolig. 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt

L ivet på solsiden. Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Enebolig. 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt L ivet på solsiden Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4 Enebolig 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt 1 Strand boligområde Strand boligområde er et nytt boligområde ca 6 km fra Tromsø Lufthavn.

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Funkelia Byggetrinn 3. Prosjekterte fritidsleiligheter

Funkelia Byggetrinn 3. Prosjekterte fritidsleiligheter Funkelia Byggetrinn 3 Prosjekterte fritidsleiligheter Prosjekterte fritidsleiligheter fastpris Kr. 1.490.000,- til 2.990.000,- + omk. bra Ca. 62 70 m2 oppført 2012 fellesutgifter Ca. kr. 18,- pr. m2 pr.

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte eneboliger og 6 leiligheter Prisantydning: Adresse: Boligtype: Leilighet fra kr. 2 490 000,- + omk. kun av tomteverdi Enebolig fra kr 3 550 000,- + omk. kun

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3 Høy standard Nær Lillestrøm Aktiv Eiendomsmegling KJELLER Generalsvingen Trinn 3 GENERALSVINGEN / SKEDSMO Prisantydning: Fra kr 3 700 000,- Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Simen Grefsrud Telefon: 67

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251 Søreidgrend. Totalt kr. 2 500 000,

Detaljer

Myklebust - "En sang om havet" - Tomt 6.

Myklebust - En sang om havet - Tomt 6. Oppdragsnummer: 21100067 Myklebust - "En sang om havet" - Tomt 6. Stor og flott prosjektert enebolig med kjeller - Flotte omgivelser - Sentralt og landlig. Adresse: Myklebust BRA: ca 237 kvm Tomt: ca.

Detaljer

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr.

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr. Adresse: Hopeigna 6143 FISKÅ VANYLVEN FISKÅ Pris frå: Kr: 2.190.000,- + omk. Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom Ansvarleg meklar: Andre Kragset Meklar MNEF Mobil: 47

Detaljer

LØRENSKOG RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA. PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,-

LØRENSKOG RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA. PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,- LØRENSKOG flott NYOPPFØRT 3 - ROMS. solrike balkonger, GARASJEplass. RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,- planløsning 2. etasje, p-rom 93 / bra 96 KVM. Eventyrtunet N Bod WC

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid Oppdragsnummer: 109354 Valdres Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Adresse: Stavadalen Hyttegrend 33 P-rom/BRA: Ca. 94 kvm / 100 kvm Tomt:

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer