Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK INNLEDNING STYRETS SAMMENSETTING ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER STYRETS MÅLSETTING... 6 MÅLSETTING FOR EVALUERING... 6 MÅLSETTING FOR STYRETS ARBEID...8 MEDLEMSTALL...10 MEDLEMSTALL 31. DESEMBER MEDLEMSUTVIKLING...11 SPORTSLIG...11 SOSIALT...14 PROFILERING OG REPRESENTASJON...14 WEB...15 SPONSOR / MARKED...15 BANE/ANLEGG...15 MATERIALFORVALTER...15 HUSUTVALGET...16 ØKONOMI...18 RESULTATREGNSKAP BALANSE REVISORS BERETNING...24 AKTIVITETSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT AKTIVITETSAVGIFT 2011:...26 MEDLEMSKONTINGENT 2011:...26 BUDSJETT ÅRSBERETNING OG TREÅRSPLAN FRA LAGENE...28 J J J J J J J 01/ J J G G G G G G G Astor FK. Styrets årsberetning 2010

2 ASTOR FK Side 2 av 80 G G G JUNIOR MENN...77 SENIOR MENN...78 VETERAN OG OLD BOYS MENN...79

3 ASTOR FK Side 3 av 80 Innledning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben, styrets arbeid og undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. Overordnet har styret arbeidet med å få frem identitet til klubben som en sammensatt klubb, kontra en mengde lag som hver for seg bygger KUN på egen identitet - Samhandling. Styret mener dog at lagene også må bygge sin egen identitet for å styrke lagstilhørighet. Videre har styret prioritert å legge til rette for forutsigbarhet for spillere, trenere og foreldre. For å sikre langsiktighet i lagarbeidet er lagene pålagt å utarbeide en 3-årsplan. Styret har sammenstilt 3-årsplanene for å synliggjøre mulighet for samarbeid mellom lagene. Det er gitt føringer for hvilke alderskull som skal delta på hvilke klubb-cuper. Økt medlemstall og behov for profesjonalisering av driften har medført at styret har tilsatt daglig leder. Magnus Ottesen tiltrådte 1/ i en 30 % stilling. Økonomien i klubben er god. Vi har derfor ikke gjennomført fellesdugnader i inneværende år. For å sikre klubben handlingsrom i fremtiden bør inntektsgrunnlaget sikres og kostnadene holdes under kontroll.

4 ASTOR FK Side 4 av 80 Styrets sammensetting 2010 Styret Astor FK Funksjon Fornavn Etternavn År Øvrige funksjoner/utvalg Leder: Tore Bull Hedel 2010/2011 Nestleder: Anne Kirsti Welde 2010 Sekretær Erlend Vandvik 2010/2011 Utleie bane, politiattester Kasserer: Øystein Stranden 2010/2011* Sportslig leder ungd: Jan Christian Sørli 2010 Sportslig leder barn: Trond Heggem 2010/2011 Styremedlem (Sosial): Irene Grytdal Olsen 2010/2011 Styremedlem (spons): Magnus Ottesen 2010* Styremedlem (Material): Svein Jakobsen 2010 Materialforvalter Vara medlem: Per Agnar Hanssen 2010 Vara medlem: Tommy Iversen 2010 *) trer ut av styret etter et år Tillitsvalgte Funksjon Fornavn Etternavn År Valgkomitè leder: Terje Olsen 2010 Valgkomitè medlem: Kjetil Haarberg 2010 Valgkomitè (vara): Arne Lian 2010 Revisor: Elena Isaksen Revisor: Oddvar Aardahl Dommerkontakt: Jonas Kristiansen Nøland Materialforvalter: Svein Jakobsen Leder huskomite: Mathias Aarskog Møter i Astor FK styre Utleiekoordinator: Ingrid Tiller Moe Medl. huskomite: Terje Moksnes Sportslig utvalg: Ingebrigt Lereim Sportslig utvalg: Jan Kvam Sportslig utvalg: Andre administrative funksjoner 2010 Sesongavslutningen Ansvarlig G/J 2000 Briskebytur Ansvarlig. G/J 1998 Laget både planlegger og gjennomfører arrangementet.

5 ASTOR FK Side 5 av 80 Laget planlegger og administrerer turen. DANA-cup Ansvarlig Lagene selv Laget planlegger og administrerer turen Fotballskole Ansvarlig.Sportslig utvalg Laget både planlegger og gjennomfører arrangementet.

6 ASTOR FK Side 6 av 80 Styrets målsetting Målsetting for Evaluering Hovedmålsetning: 1. Klubbutvikling: EN klubb med mange lag, ikke mange lag i en klubb - Pågår 2. Sportslig: Implementere sportslig plan - Pågår 3. Økonomi: Regnskapsmessig overskudd - Oppnådd 4. Administrasjon: Konsolidere driften av klubben - Daglig leder tilsatt, For detaljer, se øvrige punkter i beretningen Målsetting for 2011 Styret anbefaler at klubben har følgende målsetting for 2011: 1. Sportslig: Fortsette arbeidet med å implementere sportslig plan Prioritere tiltak for å ivareta ungdomsfotballen Bedre kontakten mellom junior- og seniorlag og resten av klubben Fortsatt fokus på trenerutdanning på alle nivå 2. Klubbutvikling: Bygge klubblojalitet Foreldreinvolvering Informasjon og kommunikasjon Rutinebeskrivelser 3. Økonomi: 5 % i resultat Etablering av et økonomisk fundament gjennom sponsoravtaler etc. Etablere lagskonti gjennom klubben Omstrukturering av regsnskapssystem og rapportering Tydliggjøre lagenes rammebetingelser

7 ASTOR FK Side 7 av Administrasjon: Forenkling av tillitsoppgaver og daglig leder oppgaver Rutinebeskrivelser av klubben

8 ASTOR FK Side 8 av 80 Styrets arbeid Våren 2010 ble det avhold ekstraordinært årsmøte for å få valgt nytt styre. Det er avholdt 10 styremøter i Styret har behandlet følgende saker. Saker som er behandlet av styret i Kontaktmøte vår Seniorlagets rolle 4-5 Utleie av brøytetjenester 4-7 Forsikringsordninger mai arrangement 5-3 Seniorlaget 5-7 Utleie Astorbanen 6-1 Dagsorden styremøte 6-2/7-3 Klubbens retningslinjer vedrørende cuper /7-2 Retningslinjer for lagenes langtidsplanlegging 6-5 Stadionreklame retningslinjer 2010 mulig inntektskilde for lagene 6-5 Draktreklame avklaring av lagenes mulighet til å selge reklameplass Baller klubben erstatter tapte fotballer slik at det er tilstrekkelig til trening Hjemmeside Astor FK ny og bedre (23. aug) Trenerkurs (UEFA C-lisens) i perioden november februar 7-7 Kommisjonssalg tilbud til lagene Lysarmatur på Astorbanen utskifting av defekte 5-1/7-8-6 Fotballskole 3-5 september 5-4/6-4/7-8-2 Samfunnsprosjektet - Astor Flower Girls Ny sele til fane 5-8 Laglederperm (10. mai) 7-x Årsberetning for lagene mal er distribuert Dugnadsbank etablert tips til lagenes økonomikontakt Astorbanen retningslinjer for utleie Sesongavslutting Lagledermøte 8/ Daglig leder tilsatt fra 1. desember Terrasse ved kiosk 5-6 Politiattester /6-5-3 Dommeransvarlig

9 ASTOR FK Side 9 av Astor styre 2011 innspill til valgkomiteen Budsjettprosess Dana Cup juli /7-8-3 Hjemmesideportal Utstyrsleverandør Dugnad enjoy Trondheim Supporterflagg Regnskap 2010

10 ASTOR FK Side 10 av 80 Medlemstall Medlemstall 31. desember Jenter Gutter Lag Antall spillere Lag Antall spillere J04 4 G04 20 J03 26 G03 30 J02/01 24 G02 38 G01 40 J00 18 G00 38 J99 28 G99 29 J98 23 G98 35 J97 22 G97 30 J96 12 G96 19 J95/94 29 G95/94 13 Junior menn 21 Senior menn 28 OLD K 21 OLD T 14

11 ASTOR FK Side 11 av 80 Medlemsutvikling I år som i fjor kan man se en positiv utvikling av antall nye fotballspillere. Først og fremst takket være fotballskolen, der vi rekrutterer 6- åringer. Sportslig I sesongen 2010 har hovedfokuset vært på å implementere sportslig plan, samt støtte opp om klubbens sportslige aktivitet. En av våre største utfordringer er fortsatt ungdomsfotballen. Stort frafall på både gutte- og jentesida tilsier at vi må være enda flinkere på å tilrettelegge god aktivitet, slik at vi beholder spillere både i sporten og klubben. Det er da veldig gledelig at vi har fått et juniorlag på guttesiden som styrker kontinuiteten i tilbudet vårt. Sportslig må vi trekke fra jenter og gutter 97 som to lag med gode resultater gjennom hele sesongen både i seriespill og cuper. A-laget klarte dessverre ikke å beholde plassen i 4. divisjon. Med nytt seriesystem betyr det at de spiller på omtrent samme nivå i 2011 som i Fra Trøndelag Fotballkrets har vi fått flere tilbakemeldinger på at de synes at vi i Astor FK gjør et godt arbeid med barne- og ungdomsfotballen. Det synes vi er veldig hyggelig og det skal alle trenere og ledere i alle ledd ha sin del av æren for. Treningstider

12 ASTOR FK Side 12 av 80 Oppsettet av treningstiden for vinteren 2010 gikk greit. Det var nok kapasitet til både trening og treningskamper til alle våre lag. Grunnet en ekstrem vinter, med mye kulde og tele, var dessverre treningsforholdene ikke så gode som ønskelig. Det var ikke spesielt for Astorbanen, men en gjenganger i hele byen. Fordeling av treningstider, vår og høst ble også mye enklere i år, da det var lagt inn banesperre og vi har inntrykk av at alle lag fikk gjennomført de treningene de ønsket på en grei måte. Treningstidene vinteren 2010/2011 er fastsatt. Alles behov for treningstider er dekket. Alle har i den grad det har latt seg gjøre, fått dekket sine ønsker om tidspunkt for treningene. De yngste har til en viss grad fått prioritet hva gjelder når på døgnet disse skal trene. I tillegg har Astor FK disponert innetider på Ugla skole, og Nyborg. På Nyborg har vi prioritert de minste, og på Ugla er ungdomsfotballen prioritert. TINE Fotballskole Årets fotballskole ble gjennomført etter samme lest som i fjor, med trenere fra barne- og ungdomsfotballen som aktivitører og oppstartsmøte for nye lag etter lunsj søndag. Det var også i år et godt gjennomført arrangement som vi håper og tror gir et godt og viktig førsteinntrykk av Astor som klubb. Det ble etablert guttelag for gutter født 2004 som er godt i gang. Det ble også etablert jentelag for 2004, men det var færre spillere og ledere/trenere på dette laget enn hva som var tilfellet med 2003 laget i fjor. De har pause i vinter og skal med hjelp fra klubben starte på ny frisk mot våren. Vi mener at fotballskolen har funnet sin form og vi bør fortsette å gjennomføre den etter denne lesten. Neste år kan vi bli enda litt flinkere til å følge opp de nye laga også etter at de er blitt etablert. Miniserien Miniserien har fungert greit også i år. Viktig at Astor er tydelig på hva arrangørjobben omfatter og at arrangørlagene gjør jobben sin. Deltakelse cuper Astor FK har gode tradisjoner i det å delta på cuper, både lokalt i Trondheim, nasjonalt og internasjonalt. Også i 2010 har deltakelsen vært stor og innsatsen har vært på upåklagelig! Resultatene har i enkelte cuper også vært meget gode! Ved siden av det mer sportslige er deltakelse i cuper også viktig for det sosiale liv i klubben. Kontakter skapes og varig vennskap etableres og styrkes. Sportslig utvalg vil gratulere alle lag med flott innsats og resultater i de cuper det er deltatt på. Ferdighetsmerkeprøve Etter fotballskolen ble det også i år arrangert merkeprøver. Trenere og lagleder fra lagene stilte som instruktører.

13 ASTOR FK Side 13 av 80 Sportslig utvalg ønsker at Ferdighetsmerkeprøvene skal bli en årlig begivenhet, og som en viktig del av den ferdighetsutviklingen som er ønskelig i klubben. Ikke minst bidrar dette arrangementet til at barn og unge med foreldre møtes og har det artig sammen. Sportslig utvalg må sammen med trenerne for de respektive laga bli flinkere på oppfølgingen etter merkeprøvedagen, slik at ungene også får de merkene de har klart Utvidet sportslig tilbud (Coerver Coaching) Vi fikk også i 2010 gjennomført fotballskole gjennom Coerver Coaching for de spillerne i Astor som ønsker det. Tilbakemeldingene fra kursene er udelt positive og deltagerne viser stor fremgang. Dessverre klarte vi ikke i år å fylle opp alle plassene iht. kontrakten med CC. Vi må derfor være flinkere til å fortelle om tilbudet både fra klubb og lag til neste år. Trenerforum Det ble avholdt to trenerforummøter i 2010, ett i mars i forbindelse med stormøtet på Byåsen skole og ett i november i forbindelse med Coerver trenerkurs. På begge møtene var sportslig plan hovedfokus. Utdanning av tillitsvalgte Astor FK anser kompetanseutvikling som en viktig forutsetning for å lykkes i det å aktivisere og trene våre barn og unge. Derfor ønsket sportslig utvalg at så mange som mulig deltar på de kurstilbud Trøndelag Fotballkrets hadde for sesongen 2010 både for trenere og for lagledere. Styret dekket både kursavgift og opphold. Trenere og ledere i Astor deltok på følgende kurstilbud for sesongen 2010: Aktivitetslederkurs: 4 deltakere Trener UEFA C-lisens: 6 deltakere Trener UEFA B-lisens: 1 deltaker Coerver Coaching kurs: 22 deltakere Det ble også i år en stor suksess med å arrangere eget CC kurs på Astor kunstgressbane. 22 av klubbens trener meldte seg på og fikk et faglig fotballpåfyll som var etterlengtet. Astor fotballklubb har skrevet under en 2 års kontrakt med CC der de holder trenerkurs for våre trenere i november. Vi kan stille med inntil 30 trenere på kurset. I tillegg utdannet Astor FK selv nye klubbdommere. Sportslig utvalg i Astor FK er av den formening at aktivitetsnivået angående utdanning, har vært høyt i Avslutningsvis vil vi som sportslig ledelse takke alle lag, lagledere, trenere samt aktive foreldre for en kjempeflott innsats fotballmessig i Diskusjoner i møter og utenfor møter har vært preget av engasjement og entusiasme. Dette viser at Astor FK er en engasjert klubb. Det er viktig og slik ønsker vi å ha det! En stor takk for innsatsen i 2010 går også til våre aktive spillere. Lykke til med forberedelser og ny sesong i 2011.

14 ASTOR FK Side 14 av 80 Sosialt Klubben gikk i Borgertoget 17.mai sammen med Astor Hockey. Burgunder og blå var godt synlig i toget. Neste store arrangement som involverte mange i klubben var turen til Hamar og Briskeby. Mange barn og foreldre deltok også i år. 98-årgangen sto som klubbens arrangører. Flott gjennomført! I år var det kun G96 og J97 som tok turen til Danacup. Lagene organiserte alt selv. Kiosken holdt åpent fra slutten av april til midten av oktober. Mange har stått på og tatt sin tørn der. Vil særlig berømme lagenes sosialkontakter for at dette går så greit som det gjør. Topp innsats! Her får vel de fleste foreldrene prøvd seg i løpet av sesongen. Takk for kjempeinnsats. I oktober hadde klubben en felles sesongavslutning som ble gjennomført i hallen på Byåsen Videregående skole. G/J 00 gjorde en kjempejobb med å organisere gjennomføringen av dagen, takk for flott innsats. Mange glade og spente barn fikk premier som takk for god innsats i årets sesong i Astor fotball. I forbindelse med fotballskolen og aktivitetsmerke arrangerte vi en familiedag med grilling og ulike aktiviteter for barna på banen. Det var mange barn som lekte og hadde det gøy med aktivitetene. Styret berømmet gjennomføringen av et strålende arrangement. Takk til dere alle for innsatsen i året som har gått! Profilering og representasjon Styret og andre ledere i klubben har deltatt i flere representasjons- og profileringsaktiviteter. Klubben har blant annet vært representert på kretstinget i Trøndelag Fotballkrets. I 17.-maitoget deltok både spillere, styremedlemmer og lagledere fra klubben. Som tidligere år, gikk klubben sammen med Astor Ishockeyklubb i borgertoget. På klubbens internettside har vi forsøkt å legge ut informasjon som både lagene, spillerne og foreldre forhåpentligvis har funnet interessant. Klubben vil fortsette å bruke internettsiden aktivt som informasjonskanal. Alle oppfordres derfor å følge med jevnlig på Som et ledd i klubbens profileringsarbeid, har de fleste ledere i klubben klær med Astor FK s logo påtrykt.

15 ASTOR FK Side 15 av 80 Web Styret observerte at lagene ikke benyttet Astors nettløsning. Tilbakemeldinger var at nettløsningen ikke var brukervennlig. Styret iverksatte en sondering etter alternative webløsninger for klubben. Et utvalg bestående av Magnus Ottesen, Tore Bull Hedel og Trond Heggem vurderte alternativer, og anbefalte at klubben inngikk avtale med Idrettonline. Styret mener at Idrettsonlines dynamiske tilnærming, brukervennlighet og muligheter for lokal oppfølging, samt opplæring. Vi tror at vi med denne løsningen vil bli mer attraktive for både interne og eksterne parter. I begynnelsen av desember 2010 begynte prosessen med å lage skjellettet til den nye hjemmesiden. Bytte av nettportal er planlagt til januar Det er viktig for klubben at alle lagene får en felles plattform de kan utfolde seg på, slik at vi som klubb framstår som en enhet med felles identitet og tilhørighet. Det er lagt inn et betydelig antall timer i utarbeidelsen av Astors nye nettside, Sponsor / Marked Arbeid med sponsor og marked har i inneværende år dessverre fått for lav prioritet. Styret har tatt tak i dette gjennom å sette inn ny tillitsvalgt i rollen på høsten. Det er avholdt et møte med NTE i november for å sondere mulig for en aktivitetsdag i 2011, slik vi hadde i Dette er en mulighet vi har, men klubben vil da ikke motta noe økonomisk bidrag fra NTE for dette. Daglig leder vil opprettholde kontakten med NTE i tiden fremover for å avklare hvordan sponsorkontrakten kan opprettholdes. Frafall i forventede inntekter på ,- x2 for 2010 og 2011 må erstattes med annen form for dugnad i Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av de 2 første måneder av Bane/Anlegg Ambisjonen er at banen skal være grønn hver dag kl Banen ble holdt åpen hele vinteren. Vi hadde en utfordring i kaldperioden men noen dager med vanskelig forhold. Vi hadde vakt alle dager fra ca midten av oktober til snøen forsvant. Har også børstet banen hele sommeren. Vi har også kostet over banen med vanlig håndkost i dolper for å få banen fin. Innbyttebenker er montert. Gjerdet rundt banen blir reparert fortløpende. Har hatt diverse reparasjoner av baneredskap. Materialforvalter Målene har blitt sveiset og fått skiftet ut deler, det er også skiftet ut noen målnett. Det ble kjøpt inn 60 treningsballer og 6 kampballer. Måtte etterfylle med ca 30 baller høsten Det ble lagt 10 baller i hvert nett for at trenere skulle ha bedre kontroll.

16 ASTOR FK Side 16 av 80 Utstyret i bua er en utfordring. Mye kjegler, vester og baller kommer bort. Trenerne er ansvarlig for å få alt utstyr inn og ut og lagt tilbake, her er det mye penger som kan spares. Delt ut førstehjelpskofferter til noen av lagene. De fleste lag har bestilt drakter med NTE - reklame. Lagene har innbetalt egenandel pr draktsett. Husutvalget Årsrapport husutvalget 2010 I 2008 oppnevnte styret et husutvalg som har som formål å ta vare på drift og vedlikehold av klubbhuset. Utvalget består av Mathias Aarskog Ingrid Tiller Moe Terje Moksnes Leder Utleieansvarlig Medlem I 2010 har vi sett på muligheten for å spare kostnader. Vi fikk satt inn egen måler for banelyset for å skille klubbhus og bane med strøm. Dette ble gjort i forbindelse med vurdering av tilbakebetaling av mva. Ellers har vi gjort alle nødvendige serviceavtaler i forhold til det offentlige slik som brannalarm, elektriske anlegg etc. 3 juledag oppdaget vi at vannet frøs. K Lund prøvde å steame opp ledningen, men stoppet opp etter 6-7 meter. Vi ringte kommunen, men de fant ikke tegninger på anlegget. Dagen før nyttårsaften etter 3 dager med leting hos entreprenør og kommune fant kommunen dem på et prosjektkontor. Det viste seg da at det var kommunens ledning som var frosset og de må heldigvis betale regningen. Trond Glørstad fungerer fremdeles som vaktmester med snørydding og strøing før TK kommer om morgenen. Takk til han. Huset er flittig brukt av lagene og det virker på oss som de er fornøyd. Vi må stadig mase på vasking etc. Vi laget derfor på slutten av året en ny instruks hvor dette ble presisert. Spesielt i garderobene i sokkel må vi gjøre bedre renhold på når kiosken er stengt. Årets dugnad skulle bli ny terrasse som vi fikk byggetillatelse i 2008, men vår stålleverandør sviktet oss dessverre også i 2010 og det førte til at byggekomiteen trakk seg. Byggetillatelsen gjelder i 3 år så vi må ha gitt kommune beskjed om oppstart innen hvis vi skal slippe å søke på nytt. Men vårt andre store prosjekt ble gjennomført. Beising av yttervegger. Dette ble utført av våre pensjonister i Astor IL. Takk til Malermester Utnes som ordnet med sponsing av beis fra Butinox og Arnljot Høyem, Arnfinn Sivertsen og ikke minst Terje Moksnes (administrator) som tok størstedelen av dugnadsbelastningen har vi fått melding om. Totale kostnader beising av hus kr 612,-. Utrolig. Da vi i 2009 fikk høre av våre leietakere at våre priser var billig økte vi satsene noe i 2010 og det har ikke ført til mindre utleie. Vi har faktisk økt utleien. Ingrid har gjort en kjempejobb

17 ASTOR FK Side 17 av 80 med utleie av huset og vi har hatt inntekter på ca ,-. Budsjett kr ,-. Dette gjør at vi driver klubbhuset med overskudd hvis vi trekker ut strøm til banelys som gikk på samme måler som strømmen i resten av huset de 2 første månedene. Resultatet for 2010 ble underskudd på kr ,36. Budsjett underskudd kr ,-. Fra nyttår får vi en ny leietaker hver tirsdag kveld som sikrer våre faste inntekter i Trondheim Kommune vil fortsette å leie på dagtid. Våre ønsker for 2011 er nye bord og stoler og kanskje vi får tid til å utsmykke huset vårt med litt Astor-effekter. Hadde også vært fint om vi kunne få opp terrassen. Mathia

18 ASTOR FK Side 18 av 80 Økonomi Generelt om lagets økonomiske situasjon. Er det spesielle forhold som gir utslag på klubbens økonomi som for eksempel kjøp og salg av eiendeler/hytte/hus, uforutsette store økonomiske utgifter og inntekter. Klubben har ved utgangen av 2010 en svært god økonomisk situasjon, mht egenkapital og likviditet. Gjennom regnskapsåret har klubben håndtert løpende utgifter uten problem. Kostnadssiden har vært noe mindre enn budsjettert, men er noe annerledes fordelt enn budsjettert. Inntektssiden har vært større enn budsjettert. Ved årsskiftet skylder medlemmer klubben medlems- og aktivitetsavgift på kr ,-. Totalt utestående for ett år siden var kr ,-. Dette er fortsatt for mye, men det er gledelig at summen har gått ned selv om medlemstallet har gått opp. Arbeidet med økonomien er tidkrevende. Særlig gjelder dette i forhold til oppfølgingen av medlemsregisteret som danner grunnlag for fakturering og purring vedrørende aktivitetsavgift og medlemskontingent. For at vi skal klare å holde kontroll og korrekthet i vårt medlemsregister er det svært viktig at alle lagledere sørger for varsling til klubben ved inn- og utmeldinger av spillere, og at de lagslister som er sendes inn er korrekte. Styret foreslår for årsmøtet at hele årets overskudd på kr ,- overføres til egenkapital uten noen form for nye avsetninger. Det totale anleggsfondet er på kr ,- og blir stående i enda et år. Total egenkapital per er dermed kr ,-

19 ASTOR FK Side 19 av 80 Resultatregnskap Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Astor Fotballklubb Resultatregnskap Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter 3112 Dugnadsinntekter Offentlige tilskudd Tilskudd aktivitetsmidler Andre tilskudd Inntekter klubbhus Sponsorinntekter Sponsorinntekter avgifts plikt Medlemskontingenter Aktivitetskontingent Bingo / Lotto o.l Grasrotandelen Kontantsalg Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader 4310 Varekjøp videresalg Beholdningsendring Sum varekostnad Dekningsbidrag

20 ASTOR FK Side 20 av 80 Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap Lønn til ansatte Påløpt, ikke betalt lønn Godtgjørelser til styremedlemmer 5400 Arbeidsgiveravgift Øvrig godtgjørelse Godtgjørelser - aktivitetsrettet Sum lønnskostnader Sosiale arrangement Sum andre pers. kostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskriving transportmidler Sum av og nedskriving Baneleie Kostnader egen bane Kostnader egen bane avg. plikt Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad klubbhus Sum kostnader lokaler Kjøp spillertrøyer / drakter Kjøp forbruksmateriell Sum kostnadsførte anskaffelser 6600 Rep. Og vedlikehold klubbhus Rep. Og vedlikehold bane Sum reparasjoner og vedlikehold 6700 Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar dommere Honorar trening/instruksjon Andre fr.tjenester Sum eksterne honorarer Trykksaker Møter, kurs, oppdatering o.l Møter Sportslig Annen kontorkostnad Telefon Datakommunikasjon Porto

21 ASTOR FK Side 21 av 80 Sum kontorkostnader Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap Drivstoff transportmiddel Vedlikehold transportmiddel Forsikring og avgift transportmiddel 1 Sum bilkostnader Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad ikke oppgavepliktig Sum reise, diett, bilgodtgjørelse 7410 Kontingenter Gaver Kretskontingent Sum Gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Servicekostnader Overganger Bankgebyrer Annen kostnad Sum andre kostnader Tap på fordringer fradragsberettiget 7839 Endring i avsetning til tap Sum andre driftkostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finans inntekter og kostnader 8050 Renteinntekter bankinnskudd Rentekostnader leverandørgjeld Sum finansposter ÅRSRESULTAT Endelig regnskap forutsetter godkjenning av klubbens valgte revisorer

22 ASTOR FK Side 22 av 80 Balanse Astor Fotballklubb Balanse pr Kontonr Tekst Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler 1120 Klubbhus Bane Traktor Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER 1460 Varebeholdning Sum varer Kundefordringer Opptjente ikke fakt. Inntekter Avsetning tap på fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer N3-Sport Lønnsforskudd Forskuddsbetalt forsikring Sum fordringer Kontanter Bank Bank Bank Bank Bank Bankinnskudd for skattetrekk Post Sum bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

23 ASTOR FK Side 23 av 80 Kontonr Tekst Regnskap 2010 Regnskap 2009 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2040 Anleggsfond Annen egenkapital Overført resultat 0 0 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD 2600 Forskuddtrekk Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig lønn Skyldig godtgjørelse Annen påløpt kostnad Avsetning regnskapshonorar Avsetning Trondheim kommune Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret 2010: Tore Bull Hedel Leder Øystein Stranden Kasserer Irene Grytdal Styremedlem (Sosial) Per Agnar Hanssen Varamedlem Anne Kirsti Welde Nestleder Erlend Vandvik Sekretær Jan Christian Sørli Sportslig leder ungdom Tommy Iversen Varamedlem Magnus Ottesen Styremedlem (spons) Svein Jakobsen Styremedlem (Material) Trond Heggem Sportslig leder barn

24 ASTOR FK Side 24 av 80 Revisors beretning Til Årsmøte i Astor Fotballklubb REVISJONSBERETNING FOR 2010 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Astor Fotballklubb for regnskapsåret 2010, som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av fotballklubbens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av fotballklubbens finansielle stilling 31. desember 2010 og av resultatet og endringene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olypiske og paralympiske komite, kapittel 4. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Det vises for øvrig til revisors rapport til styret i Astor Fotballklubb. Trondheim, 11. februar 2011 Oddvar Aardahl Revisor Elena Isaksen Revisor II (sign.)

25 ASTOR FK Side 25 av 80

26 ASTOR FK Side 26 av 80 Aktivitetsavgift og medlemskontingent 2011 Aktivitetsavgift 2011: Det foreslås at følgende satser legges til grunn for aktivitetsavgiften i de enkelte årsklasser: Klasse 2011 Endring 2010 Treners kjøregodtgjørelse MPG MPG MPG MPG LPG LPG SMG SMG Reisestøtte Dana Cup (6-800) Dana Cup (6-800) GU 16 (19+12) GU 19 ((1+4+17) Micro MPJ MPJ MPJ9 (7+17) MPJ LPJ LPJ SMJ SMJ Dana Cup (6-800) Dana Cup (6-800) J16 (12+7) J19 (3+19) Senior lag Oldboys trening Oldboys Kamp Søskenmoderasjon: 2 eller flere søsken gir 30 % moderasjon på totalt beløp. Medlemskontingent 2011: Det foreslås at følgende satser: Aktive medlemmer kr 200,- Ikke aktive medlemmer kr 50,- Familiemedlemskap kr 300,-

27 ASTOR FK Side 27 av 80 Budsjett 2011 BUDSJETT 2011 INNTEKTER: KOSTNADER: Aktivitetsavgift - aldersbestemte klasser Administrasjons- og møtekostnader Norsk Tipping - Grasrot andel Godtgjørelser - aktivitetsrettet Automater - Røde Kors 0 Baneleie serie NFF-lodd salg 0 Kontingent, serie Bingo Dommerkostnader/-godtgjørelser Idrettsstøtte fra Trondheim kommune Kurs sportslig Medlemskontingent Kurs administrativt Overskudd fotballskolen Baneleie, trening Norges idrettsforbund - LAM Hall-leie, trening Leieinntekter klubbhuset Materiell Leieinntekter Trondheim Kommune Lønnskostnader Leieinntekter Bane Feriepenger og Arbeidsgiver avgift Inntekter drakt - kr 250,- pr drakt NTE Sosialt Dugnad Vedlikehold baner Sponsorer Reisekostnader cuper/reisestøtte Sponsorer skiltreklame Terrasse + møbler Kiosk netto Drift klubbhus Kjøregodtgjørelse /Refusjon for utgifter Renter Diverse sportslig; overganger m.m Diverse treningsmateriell Anleggsfond Totalt Totalt Resultat ordinær drift ,0 %

28 ASTOR FK Side 28 av 80 Årsberetning og treårsplan fra lagene Spillere, trenere og treninger Antall spillere Antall Trenere Treninger som/vint Lag J 94/ J J /2-3 2/2-3 2/2-3 J J /2 2/2 2/2 2/2 J /1 2/2 2-3/2 3/2-3 J 01/ /1 2/1 2/2 2/2 J /1 2/2 2/2 2/2 J G /3 4/3 4/3 G G /4 3/4 3/4 3/4 G /1 2-3/2 3/2 4/3 G /3 2/3 3/4 G /2 2/3 2/3 2/3 G /2 2/2 2/2 3/2 G /2 G /1 1/1 1-2/1 2/1-2 G OB & Vet /3 Junior menn 21 2 Senior menn 28 2 Tall fra lagenes årsrapporter og medlemsregister

29 ASTOR FK Side 29 av 80 Cuper Antall cuper Cuper/Reiser Lag J 94/95 2 J 96 J Kvik Dup, Scandiacup, Dana Cup J 98 5 Danacup, ScandiaCup Danacup, ScandiaCup Barcelona, ScandiaCup J Briskeby, J J 01/ J J 04 G Dana cup G Dana, Skandia, Dale + innendørs G Dana cup Dana Cup Spania G G G G Briskeby Briskeby G 02 4 Miniserien og nære cuper Miniserien og nære cuper Briskeby G G 04 OB & Vet 1 Junior menn Senior menn Reisestøtte Dana Cup Briskeby Cup Tall fra lagenes årsrapporter

30 ASTOR FK Side 30 av 80 J 16 Årsberetning for J16 sesongen 2010 Spillere Følgende spillere har deltatt i sesongen 2010: Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn Vy Aas Karoline Kalvøy Bye Hanne Omdahl Ida Mathilde Andresen Stine Denstad With Kristin Aune Kristine Møen Maja Paulsen Skjerdingstad Amalie Jørgensen Eli Hatlehol Camilla Skanke Cathrine Iversen Karoline Larsen Tonje Hansen Hege Oksås Sigrid Haldaas Siren Bergli Amalie Spilsberg Karoline Nervik Ida Valø Iris Falck Nina Raki Dhunsi Miriam Falck Kristine Husby Bratseth Lena Gjelten Tora Berge Naterstad Mari Bakken Sandra Aarvik Ranya Poenchaichuai Lagledelse Lagleder: Arve Nervik Økonomi: Kjellaug Andresen Sosialansvarlig: Bente Oksås Dugnad / sponsoransv.: Steinar Skjerdingstad Trenere: Rune Skanke Per Arne Gjelten Nils Erik Falck Trening Treningene har hele sesongen foregått på Astorbanen.

31 ASTOR FK Side 31 av 80 Vinteren var preget av litt for dårlig treningsoppmøte. Til tross for dette klarte 11-er laget en meget bra vårsesong. Manglende treningsgrunnlag ble tydeligere utover høsten. Seriedeltagelse I 2010 har vi deltatt med 1 11-er lag og 1 7-er lag i serien. 11-er laget kvalifiserte seg til 1. div, og spilte vårsesongen der. Etter en god vårsesong klarte laget å holde plassen i 1. divisjon. 7-er laget gjennomførte serien i sin avdeling. Cuper Laget har i 2010 deltatt på følgende cuper: Dana cup Skandia cup Sosialt Det er i løpet av året gjennomført 1 foreldremøte og tre spillermøter. Spillerne har i tillegg gjennomført individuelle samtaler med trener. Pizza på Peppes i juni. Avslutningstur til Åre helga november. Dugnader Laget har hatt dugnader på Lerkendal i forbindelse med RBKs hjemmekamper Kommentar Sesongens høydepunkt ble kvalifisering til 1.div. både vår og høst. Det var også meget sterkt å komme til 1/8- finale i A-sluttspill i Danacup, som eneste trønderlag. Imidlertid førte et relativt stort frafall til at stallen ble litt tynn for 2 lag. Vi valgte å bruke buss til begge lags utenbysturer. Det bør vurderes om klubben kan bidra med økonomisk støtte for lag med lange borteturer, da dette er trygg transport når man skal reise Midt-Norge rundt.

32 ASTOR FK Side 32 av 80 For Astor jenter 16, sesongen 2010 Arve Nervik Lagleder

33 ASTOR FK Side 33 av 80 J 96 Styret har pt ikke mottatt årsmelding. 3 års plan Ant. Spillere Ant. Trenere Ant. treninger sommer Ant. treninger vinter Antall cuper Reiser Sosiale aktiviteter Dugnader.

34 J 97 ASTOR FK Side 34 av 80

35 ASTOR FK Side 35 av 80

36 ASTOR FK Side 36 av 80

37 ASTOR FK Side 37 av 80

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING 2011...6 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2011... 6 STYRETS MÅLSETTING...7

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer