Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK INNLEDNING STYRETS SAMMENSETTING ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER STYRETS MÅLSETTING... 6 MÅLSETTING FOR EVALUERING... 6 MÅLSETTING FOR STYRETS ARBEID...8 MEDLEMSTALL...10 MEDLEMSTALL 31. DESEMBER MEDLEMSUTVIKLING...11 SPORTSLIG...11 SOSIALT...14 PROFILERING OG REPRESENTASJON...14 WEB...15 SPONSOR / MARKED...15 BANE/ANLEGG...15 MATERIALFORVALTER...15 HUSUTVALGET...16 ØKONOMI...18 RESULTATREGNSKAP BALANSE REVISORS BERETNING...24 AKTIVITETSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT AKTIVITETSAVGIFT 2011:...26 MEDLEMSKONTINGENT 2011:...26 BUDSJETT ÅRSBERETNING OG TREÅRSPLAN FRA LAGENE...28 J J J J J J J 01/ J J G G G G G G G Astor FK. Styrets årsberetning 2010

2 ASTOR FK Side 2 av 80 G G G JUNIOR MENN...77 SENIOR MENN...78 VETERAN OG OLD BOYS MENN...79

3 ASTOR FK Side 3 av 80 Innledning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben, styrets arbeid og undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. Overordnet har styret arbeidet med å få frem identitet til klubben som en sammensatt klubb, kontra en mengde lag som hver for seg bygger KUN på egen identitet - Samhandling. Styret mener dog at lagene også må bygge sin egen identitet for å styrke lagstilhørighet. Videre har styret prioritert å legge til rette for forutsigbarhet for spillere, trenere og foreldre. For å sikre langsiktighet i lagarbeidet er lagene pålagt å utarbeide en 3-årsplan. Styret har sammenstilt 3-årsplanene for å synliggjøre mulighet for samarbeid mellom lagene. Det er gitt føringer for hvilke alderskull som skal delta på hvilke klubb-cuper. Økt medlemstall og behov for profesjonalisering av driften har medført at styret har tilsatt daglig leder. Magnus Ottesen tiltrådte 1/ i en 30 % stilling. Økonomien i klubben er god. Vi har derfor ikke gjennomført fellesdugnader i inneværende år. For å sikre klubben handlingsrom i fremtiden bør inntektsgrunnlaget sikres og kostnadene holdes under kontroll.

4 ASTOR FK Side 4 av 80 Styrets sammensetting 2010 Styret Astor FK Funksjon Fornavn Etternavn År Øvrige funksjoner/utvalg Leder: Tore Bull Hedel 2010/2011 Nestleder: Anne Kirsti Welde 2010 Sekretær Erlend Vandvik 2010/2011 Utleie bane, politiattester Kasserer: Øystein Stranden 2010/2011* Sportslig leder ungd: Jan Christian Sørli 2010 Sportslig leder barn: Trond Heggem 2010/2011 Styremedlem (Sosial): Irene Grytdal Olsen 2010/2011 Styremedlem (spons): Magnus Ottesen 2010* Styremedlem (Material): Svein Jakobsen 2010 Materialforvalter Vara medlem: Per Agnar Hanssen 2010 Vara medlem: Tommy Iversen 2010 *) trer ut av styret etter et år Tillitsvalgte Funksjon Fornavn Etternavn År Valgkomitè leder: Terje Olsen 2010 Valgkomitè medlem: Kjetil Haarberg 2010 Valgkomitè (vara): Arne Lian 2010 Revisor: Elena Isaksen Revisor: Oddvar Aardahl Dommerkontakt: Jonas Kristiansen Nøland Materialforvalter: Svein Jakobsen Leder huskomite: Mathias Aarskog Møter i Astor FK styre Utleiekoordinator: Ingrid Tiller Moe Medl. huskomite: Terje Moksnes Sportslig utvalg: Ingebrigt Lereim Sportslig utvalg: Jan Kvam Sportslig utvalg: Andre administrative funksjoner 2010 Sesongavslutningen Ansvarlig G/J 2000 Briskebytur Ansvarlig. G/J 1998 Laget både planlegger og gjennomfører arrangementet.

5 ASTOR FK Side 5 av 80 Laget planlegger og administrerer turen. DANA-cup Ansvarlig Lagene selv Laget planlegger og administrerer turen Fotballskole Ansvarlig.Sportslig utvalg Laget både planlegger og gjennomfører arrangementet.

6 ASTOR FK Side 6 av 80 Styrets målsetting Målsetting for Evaluering Hovedmålsetning: 1. Klubbutvikling: EN klubb med mange lag, ikke mange lag i en klubb - Pågår 2. Sportslig: Implementere sportslig plan - Pågår 3. Økonomi: Regnskapsmessig overskudd - Oppnådd 4. Administrasjon: Konsolidere driften av klubben - Daglig leder tilsatt, For detaljer, se øvrige punkter i beretningen Målsetting for 2011 Styret anbefaler at klubben har følgende målsetting for 2011: 1. Sportslig: Fortsette arbeidet med å implementere sportslig plan Prioritere tiltak for å ivareta ungdomsfotballen Bedre kontakten mellom junior- og seniorlag og resten av klubben Fortsatt fokus på trenerutdanning på alle nivå 2. Klubbutvikling: Bygge klubblojalitet Foreldreinvolvering Informasjon og kommunikasjon Rutinebeskrivelser 3. Økonomi: 5 % i resultat Etablering av et økonomisk fundament gjennom sponsoravtaler etc. Etablere lagskonti gjennom klubben Omstrukturering av regsnskapssystem og rapportering Tydliggjøre lagenes rammebetingelser

7 ASTOR FK Side 7 av Administrasjon: Forenkling av tillitsoppgaver og daglig leder oppgaver Rutinebeskrivelser av klubben

8 ASTOR FK Side 8 av 80 Styrets arbeid Våren 2010 ble det avhold ekstraordinært årsmøte for å få valgt nytt styre. Det er avholdt 10 styremøter i Styret har behandlet følgende saker. Saker som er behandlet av styret i Kontaktmøte vår Seniorlagets rolle 4-5 Utleie av brøytetjenester 4-7 Forsikringsordninger mai arrangement 5-3 Seniorlaget 5-7 Utleie Astorbanen 6-1 Dagsorden styremøte 6-2/7-3 Klubbens retningslinjer vedrørende cuper /7-2 Retningslinjer for lagenes langtidsplanlegging 6-5 Stadionreklame retningslinjer 2010 mulig inntektskilde for lagene 6-5 Draktreklame avklaring av lagenes mulighet til å selge reklameplass Baller klubben erstatter tapte fotballer slik at det er tilstrekkelig til trening Hjemmeside Astor FK ny og bedre (23. aug) Trenerkurs (UEFA C-lisens) i perioden november februar 7-7 Kommisjonssalg tilbud til lagene Lysarmatur på Astorbanen utskifting av defekte 5-1/7-8-6 Fotballskole 3-5 september 5-4/6-4/7-8-2 Samfunnsprosjektet - Astor Flower Girls Ny sele til fane 5-8 Laglederperm (10. mai) 7-x Årsberetning for lagene mal er distribuert Dugnadsbank etablert tips til lagenes økonomikontakt Astorbanen retningslinjer for utleie Sesongavslutting Lagledermøte 8/ Daglig leder tilsatt fra 1. desember Terrasse ved kiosk 5-6 Politiattester /6-5-3 Dommeransvarlig

9 ASTOR FK Side 9 av Astor styre 2011 innspill til valgkomiteen Budsjettprosess Dana Cup juli /7-8-3 Hjemmesideportal Utstyrsleverandør Dugnad enjoy Trondheim Supporterflagg Regnskap 2010

10 ASTOR FK Side 10 av 80 Medlemstall Medlemstall 31. desember Jenter Gutter Lag Antall spillere Lag Antall spillere J04 4 G04 20 J03 26 G03 30 J02/01 24 G02 38 G01 40 J00 18 G00 38 J99 28 G99 29 J98 23 G98 35 J97 22 G97 30 J96 12 G96 19 J95/94 29 G95/94 13 Junior menn 21 Senior menn 28 OLD K 21 OLD T 14

11 ASTOR FK Side 11 av 80 Medlemsutvikling I år som i fjor kan man se en positiv utvikling av antall nye fotballspillere. Først og fremst takket være fotballskolen, der vi rekrutterer 6- åringer. Sportslig I sesongen 2010 har hovedfokuset vært på å implementere sportslig plan, samt støtte opp om klubbens sportslige aktivitet. En av våre største utfordringer er fortsatt ungdomsfotballen. Stort frafall på både gutte- og jentesida tilsier at vi må være enda flinkere på å tilrettelegge god aktivitet, slik at vi beholder spillere både i sporten og klubben. Det er da veldig gledelig at vi har fått et juniorlag på guttesiden som styrker kontinuiteten i tilbudet vårt. Sportslig må vi trekke fra jenter og gutter 97 som to lag med gode resultater gjennom hele sesongen både i seriespill og cuper. A-laget klarte dessverre ikke å beholde plassen i 4. divisjon. Med nytt seriesystem betyr det at de spiller på omtrent samme nivå i 2011 som i Fra Trøndelag Fotballkrets har vi fått flere tilbakemeldinger på at de synes at vi i Astor FK gjør et godt arbeid med barne- og ungdomsfotballen. Det synes vi er veldig hyggelig og det skal alle trenere og ledere i alle ledd ha sin del av æren for. Treningstider

12 ASTOR FK Side 12 av 80 Oppsettet av treningstiden for vinteren 2010 gikk greit. Det var nok kapasitet til både trening og treningskamper til alle våre lag. Grunnet en ekstrem vinter, med mye kulde og tele, var dessverre treningsforholdene ikke så gode som ønskelig. Det var ikke spesielt for Astorbanen, men en gjenganger i hele byen. Fordeling av treningstider, vår og høst ble også mye enklere i år, da det var lagt inn banesperre og vi har inntrykk av at alle lag fikk gjennomført de treningene de ønsket på en grei måte. Treningstidene vinteren 2010/2011 er fastsatt. Alles behov for treningstider er dekket. Alle har i den grad det har latt seg gjøre, fått dekket sine ønsker om tidspunkt for treningene. De yngste har til en viss grad fått prioritet hva gjelder når på døgnet disse skal trene. I tillegg har Astor FK disponert innetider på Ugla skole, og Nyborg. På Nyborg har vi prioritert de minste, og på Ugla er ungdomsfotballen prioritert. TINE Fotballskole Årets fotballskole ble gjennomført etter samme lest som i fjor, med trenere fra barne- og ungdomsfotballen som aktivitører og oppstartsmøte for nye lag etter lunsj søndag. Det var også i år et godt gjennomført arrangement som vi håper og tror gir et godt og viktig førsteinntrykk av Astor som klubb. Det ble etablert guttelag for gutter født 2004 som er godt i gang. Det ble også etablert jentelag for 2004, men det var færre spillere og ledere/trenere på dette laget enn hva som var tilfellet med 2003 laget i fjor. De har pause i vinter og skal med hjelp fra klubben starte på ny frisk mot våren. Vi mener at fotballskolen har funnet sin form og vi bør fortsette å gjennomføre den etter denne lesten. Neste år kan vi bli enda litt flinkere til å følge opp de nye laga også etter at de er blitt etablert. Miniserien Miniserien har fungert greit også i år. Viktig at Astor er tydelig på hva arrangørjobben omfatter og at arrangørlagene gjør jobben sin. Deltakelse cuper Astor FK har gode tradisjoner i det å delta på cuper, både lokalt i Trondheim, nasjonalt og internasjonalt. Også i 2010 har deltakelsen vært stor og innsatsen har vært på upåklagelig! Resultatene har i enkelte cuper også vært meget gode! Ved siden av det mer sportslige er deltakelse i cuper også viktig for det sosiale liv i klubben. Kontakter skapes og varig vennskap etableres og styrkes. Sportslig utvalg vil gratulere alle lag med flott innsats og resultater i de cuper det er deltatt på. Ferdighetsmerkeprøve Etter fotballskolen ble det også i år arrangert merkeprøver. Trenere og lagleder fra lagene stilte som instruktører.

13 ASTOR FK Side 13 av 80 Sportslig utvalg ønsker at Ferdighetsmerkeprøvene skal bli en årlig begivenhet, og som en viktig del av den ferdighetsutviklingen som er ønskelig i klubben. Ikke minst bidrar dette arrangementet til at barn og unge med foreldre møtes og har det artig sammen. Sportslig utvalg må sammen med trenerne for de respektive laga bli flinkere på oppfølgingen etter merkeprøvedagen, slik at ungene også får de merkene de har klart Utvidet sportslig tilbud (Coerver Coaching) Vi fikk også i 2010 gjennomført fotballskole gjennom Coerver Coaching for de spillerne i Astor som ønsker det. Tilbakemeldingene fra kursene er udelt positive og deltagerne viser stor fremgang. Dessverre klarte vi ikke i år å fylle opp alle plassene iht. kontrakten med CC. Vi må derfor være flinkere til å fortelle om tilbudet både fra klubb og lag til neste år. Trenerforum Det ble avholdt to trenerforummøter i 2010, ett i mars i forbindelse med stormøtet på Byåsen skole og ett i november i forbindelse med Coerver trenerkurs. På begge møtene var sportslig plan hovedfokus. Utdanning av tillitsvalgte Astor FK anser kompetanseutvikling som en viktig forutsetning for å lykkes i det å aktivisere og trene våre barn og unge. Derfor ønsket sportslig utvalg at så mange som mulig deltar på de kurstilbud Trøndelag Fotballkrets hadde for sesongen 2010 både for trenere og for lagledere. Styret dekket både kursavgift og opphold. Trenere og ledere i Astor deltok på følgende kurstilbud for sesongen 2010: Aktivitetslederkurs: 4 deltakere Trener UEFA C-lisens: 6 deltakere Trener UEFA B-lisens: 1 deltaker Coerver Coaching kurs: 22 deltakere Det ble også i år en stor suksess med å arrangere eget CC kurs på Astor kunstgressbane. 22 av klubbens trener meldte seg på og fikk et faglig fotballpåfyll som var etterlengtet. Astor fotballklubb har skrevet under en 2 års kontrakt med CC der de holder trenerkurs for våre trenere i november. Vi kan stille med inntil 30 trenere på kurset. I tillegg utdannet Astor FK selv nye klubbdommere. Sportslig utvalg i Astor FK er av den formening at aktivitetsnivået angående utdanning, har vært høyt i Avslutningsvis vil vi som sportslig ledelse takke alle lag, lagledere, trenere samt aktive foreldre for en kjempeflott innsats fotballmessig i Diskusjoner i møter og utenfor møter har vært preget av engasjement og entusiasme. Dette viser at Astor FK er en engasjert klubb. Det er viktig og slik ønsker vi å ha det! En stor takk for innsatsen i 2010 går også til våre aktive spillere. Lykke til med forberedelser og ny sesong i 2011.

14 ASTOR FK Side 14 av 80 Sosialt Klubben gikk i Borgertoget 17.mai sammen med Astor Hockey. Burgunder og blå var godt synlig i toget. Neste store arrangement som involverte mange i klubben var turen til Hamar og Briskeby. Mange barn og foreldre deltok også i år. 98-årgangen sto som klubbens arrangører. Flott gjennomført! I år var det kun G96 og J97 som tok turen til Danacup. Lagene organiserte alt selv. Kiosken holdt åpent fra slutten av april til midten av oktober. Mange har stått på og tatt sin tørn der. Vil særlig berømme lagenes sosialkontakter for at dette går så greit som det gjør. Topp innsats! Her får vel de fleste foreldrene prøvd seg i løpet av sesongen. Takk for kjempeinnsats. I oktober hadde klubben en felles sesongavslutning som ble gjennomført i hallen på Byåsen Videregående skole. G/J 00 gjorde en kjempejobb med å organisere gjennomføringen av dagen, takk for flott innsats. Mange glade og spente barn fikk premier som takk for god innsats i årets sesong i Astor fotball. I forbindelse med fotballskolen og aktivitetsmerke arrangerte vi en familiedag med grilling og ulike aktiviteter for barna på banen. Det var mange barn som lekte og hadde det gøy med aktivitetene. Styret berømmet gjennomføringen av et strålende arrangement. Takk til dere alle for innsatsen i året som har gått! Profilering og representasjon Styret og andre ledere i klubben har deltatt i flere representasjons- og profileringsaktiviteter. Klubben har blant annet vært representert på kretstinget i Trøndelag Fotballkrets. I 17.-maitoget deltok både spillere, styremedlemmer og lagledere fra klubben. Som tidligere år, gikk klubben sammen med Astor Ishockeyklubb i borgertoget. På klubbens internettside har vi forsøkt å legge ut informasjon som både lagene, spillerne og foreldre forhåpentligvis har funnet interessant. Klubben vil fortsette å bruke internettsiden aktivt som informasjonskanal. Alle oppfordres derfor å følge med jevnlig på Som et ledd i klubbens profileringsarbeid, har de fleste ledere i klubben klær med Astor FK s logo påtrykt.

15 ASTOR FK Side 15 av 80 Web Styret observerte at lagene ikke benyttet Astors nettløsning. Tilbakemeldinger var at nettløsningen ikke var brukervennlig. Styret iverksatte en sondering etter alternative webløsninger for klubben. Et utvalg bestående av Magnus Ottesen, Tore Bull Hedel og Trond Heggem vurderte alternativer, og anbefalte at klubben inngikk avtale med Idrettonline. Styret mener at Idrettsonlines dynamiske tilnærming, brukervennlighet og muligheter for lokal oppfølging, samt opplæring. Vi tror at vi med denne løsningen vil bli mer attraktive for både interne og eksterne parter. I begynnelsen av desember 2010 begynte prosessen med å lage skjellettet til den nye hjemmesiden. Bytte av nettportal er planlagt til januar Det er viktig for klubben at alle lagene får en felles plattform de kan utfolde seg på, slik at vi som klubb framstår som en enhet med felles identitet og tilhørighet. Det er lagt inn et betydelig antall timer i utarbeidelsen av Astors nye nettside, Sponsor / Marked Arbeid med sponsor og marked har i inneværende år dessverre fått for lav prioritet. Styret har tatt tak i dette gjennom å sette inn ny tillitsvalgt i rollen på høsten. Det er avholdt et møte med NTE i november for å sondere mulig for en aktivitetsdag i 2011, slik vi hadde i Dette er en mulighet vi har, men klubben vil da ikke motta noe økonomisk bidrag fra NTE for dette. Daglig leder vil opprettholde kontakten med NTE i tiden fremover for å avklare hvordan sponsorkontrakten kan opprettholdes. Frafall i forventede inntekter på ,- x2 for 2010 og 2011 må erstattes med annen form for dugnad i Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av de 2 første måneder av Bane/Anlegg Ambisjonen er at banen skal være grønn hver dag kl Banen ble holdt åpen hele vinteren. Vi hadde en utfordring i kaldperioden men noen dager med vanskelig forhold. Vi hadde vakt alle dager fra ca midten av oktober til snøen forsvant. Har også børstet banen hele sommeren. Vi har også kostet over banen med vanlig håndkost i dolper for å få banen fin. Innbyttebenker er montert. Gjerdet rundt banen blir reparert fortløpende. Har hatt diverse reparasjoner av baneredskap. Materialforvalter Målene har blitt sveiset og fått skiftet ut deler, det er også skiftet ut noen målnett. Det ble kjøpt inn 60 treningsballer og 6 kampballer. Måtte etterfylle med ca 30 baller høsten Det ble lagt 10 baller i hvert nett for at trenere skulle ha bedre kontroll.

16 ASTOR FK Side 16 av 80 Utstyret i bua er en utfordring. Mye kjegler, vester og baller kommer bort. Trenerne er ansvarlig for å få alt utstyr inn og ut og lagt tilbake, her er det mye penger som kan spares. Delt ut førstehjelpskofferter til noen av lagene. De fleste lag har bestilt drakter med NTE - reklame. Lagene har innbetalt egenandel pr draktsett. Husutvalget Årsrapport husutvalget 2010 I 2008 oppnevnte styret et husutvalg som har som formål å ta vare på drift og vedlikehold av klubbhuset. Utvalget består av Mathias Aarskog Ingrid Tiller Moe Terje Moksnes Leder Utleieansvarlig Medlem I 2010 har vi sett på muligheten for å spare kostnader. Vi fikk satt inn egen måler for banelyset for å skille klubbhus og bane med strøm. Dette ble gjort i forbindelse med vurdering av tilbakebetaling av mva. Ellers har vi gjort alle nødvendige serviceavtaler i forhold til det offentlige slik som brannalarm, elektriske anlegg etc. 3 juledag oppdaget vi at vannet frøs. K Lund prøvde å steame opp ledningen, men stoppet opp etter 6-7 meter. Vi ringte kommunen, men de fant ikke tegninger på anlegget. Dagen før nyttårsaften etter 3 dager med leting hos entreprenør og kommune fant kommunen dem på et prosjektkontor. Det viste seg da at det var kommunens ledning som var frosset og de må heldigvis betale regningen. Trond Glørstad fungerer fremdeles som vaktmester med snørydding og strøing før TK kommer om morgenen. Takk til han. Huset er flittig brukt av lagene og det virker på oss som de er fornøyd. Vi må stadig mase på vasking etc. Vi laget derfor på slutten av året en ny instruks hvor dette ble presisert. Spesielt i garderobene i sokkel må vi gjøre bedre renhold på når kiosken er stengt. Årets dugnad skulle bli ny terrasse som vi fikk byggetillatelse i 2008, men vår stålleverandør sviktet oss dessverre også i 2010 og det førte til at byggekomiteen trakk seg. Byggetillatelsen gjelder i 3 år så vi må ha gitt kommune beskjed om oppstart innen hvis vi skal slippe å søke på nytt. Men vårt andre store prosjekt ble gjennomført. Beising av yttervegger. Dette ble utført av våre pensjonister i Astor IL. Takk til Malermester Utnes som ordnet med sponsing av beis fra Butinox og Arnljot Høyem, Arnfinn Sivertsen og ikke minst Terje Moksnes (administrator) som tok størstedelen av dugnadsbelastningen har vi fått melding om. Totale kostnader beising av hus kr 612,-. Utrolig. Da vi i 2009 fikk høre av våre leietakere at våre priser var billig økte vi satsene noe i 2010 og det har ikke ført til mindre utleie. Vi har faktisk økt utleien. Ingrid har gjort en kjempejobb

17 ASTOR FK Side 17 av 80 med utleie av huset og vi har hatt inntekter på ca ,-. Budsjett kr ,-. Dette gjør at vi driver klubbhuset med overskudd hvis vi trekker ut strøm til banelys som gikk på samme måler som strømmen i resten av huset de 2 første månedene. Resultatet for 2010 ble underskudd på kr ,36. Budsjett underskudd kr ,-. Fra nyttår får vi en ny leietaker hver tirsdag kveld som sikrer våre faste inntekter i Trondheim Kommune vil fortsette å leie på dagtid. Våre ønsker for 2011 er nye bord og stoler og kanskje vi får tid til å utsmykke huset vårt med litt Astor-effekter. Hadde også vært fint om vi kunne få opp terrassen. Mathia

18 ASTOR FK Side 18 av 80 Økonomi Generelt om lagets økonomiske situasjon. Er det spesielle forhold som gir utslag på klubbens økonomi som for eksempel kjøp og salg av eiendeler/hytte/hus, uforutsette store økonomiske utgifter og inntekter. Klubben har ved utgangen av 2010 en svært god økonomisk situasjon, mht egenkapital og likviditet. Gjennom regnskapsåret har klubben håndtert løpende utgifter uten problem. Kostnadssiden har vært noe mindre enn budsjettert, men er noe annerledes fordelt enn budsjettert. Inntektssiden har vært større enn budsjettert. Ved årsskiftet skylder medlemmer klubben medlems- og aktivitetsavgift på kr ,-. Totalt utestående for ett år siden var kr ,-. Dette er fortsatt for mye, men det er gledelig at summen har gått ned selv om medlemstallet har gått opp. Arbeidet med økonomien er tidkrevende. Særlig gjelder dette i forhold til oppfølgingen av medlemsregisteret som danner grunnlag for fakturering og purring vedrørende aktivitetsavgift og medlemskontingent. For at vi skal klare å holde kontroll og korrekthet i vårt medlemsregister er det svært viktig at alle lagledere sørger for varsling til klubben ved inn- og utmeldinger av spillere, og at de lagslister som er sendes inn er korrekte. Styret foreslår for årsmøtet at hele årets overskudd på kr ,- overføres til egenkapital uten noen form for nye avsetninger. Det totale anleggsfondet er på kr ,- og blir stående i enda et år. Total egenkapital per er dermed kr ,-

19 ASTOR FK Side 19 av 80 Resultatregnskap Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Astor Fotballklubb Resultatregnskap Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter 3112 Dugnadsinntekter Offentlige tilskudd Tilskudd aktivitetsmidler Andre tilskudd Inntekter klubbhus Sponsorinntekter Sponsorinntekter avgifts plikt Medlemskontingenter Aktivitetskontingent Bingo / Lotto o.l Grasrotandelen Kontantsalg Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader 4310 Varekjøp videresalg Beholdningsendring Sum varekostnad Dekningsbidrag

20 ASTOR FK Side 20 av 80 Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap Lønn til ansatte Påløpt, ikke betalt lønn Godtgjørelser til styremedlemmer 5400 Arbeidsgiveravgift Øvrig godtgjørelse Godtgjørelser - aktivitetsrettet Sum lønnskostnader Sosiale arrangement Sum andre pers. kostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskriving transportmidler Sum av og nedskriving Baneleie Kostnader egen bane Kostnader egen bane avg. plikt Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad klubbhus Sum kostnader lokaler Kjøp spillertrøyer / drakter Kjøp forbruksmateriell Sum kostnadsførte anskaffelser 6600 Rep. Og vedlikehold klubbhus Rep. Og vedlikehold bane Sum reparasjoner og vedlikehold 6700 Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar dommere Honorar trening/instruksjon Andre fr.tjenester Sum eksterne honorarer Trykksaker Møter, kurs, oppdatering o.l Møter Sportslig Annen kontorkostnad Telefon Datakommunikasjon Porto

21 ASTOR FK Side 21 av 80 Sum kontorkostnader Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap Drivstoff transportmiddel Vedlikehold transportmiddel Forsikring og avgift transportmiddel 1 Sum bilkostnader Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad ikke oppgavepliktig Sum reise, diett, bilgodtgjørelse 7410 Kontingenter Gaver Kretskontingent Sum Gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Servicekostnader Overganger Bankgebyrer Annen kostnad Sum andre kostnader Tap på fordringer fradragsberettiget 7839 Endring i avsetning til tap Sum andre driftkostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finans inntekter og kostnader 8050 Renteinntekter bankinnskudd Rentekostnader leverandørgjeld Sum finansposter ÅRSRESULTAT Endelig regnskap forutsetter godkjenning av klubbens valgte revisorer

22 ASTOR FK Side 22 av 80 Balanse Astor Fotballklubb Balanse pr Kontonr Tekst Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler 1120 Klubbhus Bane Traktor Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER 1460 Varebeholdning Sum varer Kundefordringer Opptjente ikke fakt. Inntekter Avsetning tap på fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer N3-Sport Lønnsforskudd Forskuddsbetalt forsikring Sum fordringer Kontanter Bank Bank Bank Bank Bank Bankinnskudd for skattetrekk Post Sum bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

23 ASTOR FK Side 23 av 80 Kontonr Tekst Regnskap 2010 Regnskap 2009 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2040 Anleggsfond Annen egenkapital Overført resultat 0 0 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD 2600 Forskuddtrekk Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig lønn Skyldig godtgjørelse Annen påløpt kostnad Avsetning regnskapshonorar Avsetning Trondheim kommune Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret 2010: Tore Bull Hedel Leder Øystein Stranden Kasserer Irene Grytdal Styremedlem (Sosial) Per Agnar Hanssen Varamedlem Anne Kirsti Welde Nestleder Erlend Vandvik Sekretær Jan Christian Sørli Sportslig leder ungdom Tommy Iversen Varamedlem Magnus Ottesen Styremedlem (spons) Svein Jakobsen Styremedlem (Material) Trond Heggem Sportslig leder barn

24 ASTOR FK Side 24 av 80 Revisors beretning Til Årsmøte i Astor Fotballklubb REVISJONSBERETNING FOR 2010 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Astor Fotballklubb for regnskapsåret 2010, som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av fotballklubbens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av fotballklubbens finansielle stilling 31. desember 2010 og av resultatet og endringene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olypiske og paralympiske komite, kapittel 4. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Det vises for øvrig til revisors rapport til styret i Astor Fotballklubb. Trondheim, 11. februar 2011 Oddvar Aardahl Revisor Elena Isaksen Revisor II (sign.)

25 ASTOR FK Side 25 av 80

26 ASTOR FK Side 26 av 80 Aktivitetsavgift og medlemskontingent 2011 Aktivitetsavgift 2011: Det foreslås at følgende satser legges til grunn for aktivitetsavgiften i de enkelte årsklasser: Klasse 2011 Endring 2010 Treners kjøregodtgjørelse MPG MPG MPG MPG LPG LPG SMG SMG Reisestøtte Dana Cup (6-800) Dana Cup (6-800) GU 16 (19+12) GU 19 ((1+4+17) Micro MPJ MPJ MPJ9 (7+17) MPJ LPJ LPJ SMJ SMJ Dana Cup (6-800) Dana Cup (6-800) J16 (12+7) J19 (3+19) Senior lag Oldboys trening Oldboys Kamp Søskenmoderasjon: 2 eller flere søsken gir 30 % moderasjon på totalt beløp. Medlemskontingent 2011: Det foreslås at følgende satser: Aktive medlemmer kr 200,- Ikke aktive medlemmer kr 50,- Familiemedlemskap kr 300,-

27 ASTOR FK Side 27 av 80 Budsjett 2011 BUDSJETT 2011 INNTEKTER: KOSTNADER: Aktivitetsavgift - aldersbestemte klasser Administrasjons- og møtekostnader Norsk Tipping - Grasrot andel Godtgjørelser - aktivitetsrettet Automater - Røde Kors 0 Baneleie serie NFF-lodd salg 0 Kontingent, serie Bingo Dommerkostnader/-godtgjørelser Idrettsstøtte fra Trondheim kommune Kurs sportslig Medlemskontingent Kurs administrativt Overskudd fotballskolen Baneleie, trening Norges idrettsforbund - LAM Hall-leie, trening Leieinntekter klubbhuset Materiell Leieinntekter Trondheim Kommune Lønnskostnader Leieinntekter Bane Feriepenger og Arbeidsgiver avgift Inntekter drakt - kr 250,- pr drakt NTE Sosialt Dugnad Vedlikehold baner Sponsorer Reisekostnader cuper/reisestøtte Sponsorer skiltreklame Terrasse + møbler Kiosk netto Drift klubbhus Kjøregodtgjørelse /Refusjon for utgifter Renter Diverse sportslig; overganger m.m Diverse treningsmateriell Anleggsfond Totalt Totalt Resultat ordinær drift ,0 %

28 ASTOR FK Side 28 av 80 Årsberetning og treårsplan fra lagene Spillere, trenere og treninger Antall spillere Antall Trenere Treninger som/vint Lag J 94/ J J /2-3 2/2-3 2/2-3 J J /2 2/2 2/2 2/2 J /1 2/2 2-3/2 3/2-3 J 01/ /1 2/1 2/2 2/2 J /1 2/2 2/2 2/2 J G /3 4/3 4/3 G G /4 3/4 3/4 3/4 G /1 2-3/2 3/2 4/3 G /3 2/3 3/4 G /2 2/3 2/3 2/3 G /2 2/2 2/2 3/2 G /2 G /1 1/1 1-2/1 2/1-2 G OB & Vet /3 Junior menn 21 2 Senior menn 28 2 Tall fra lagenes årsrapporter og medlemsregister

29 ASTOR FK Side 29 av 80 Cuper Antall cuper Cuper/Reiser Lag J 94/95 2 J 96 J Kvik Dup, Scandiacup, Dana Cup J 98 5 Danacup, ScandiaCup Danacup, ScandiaCup Barcelona, ScandiaCup J Briskeby, J J 01/ J J 04 G Dana cup G Dana, Skandia, Dale + innendørs G Dana cup Dana Cup Spania G G G G Briskeby Briskeby G 02 4 Miniserien og nære cuper Miniserien og nære cuper Briskeby G G 04 OB & Vet 1 Junior menn Senior menn Reisestøtte Dana Cup Briskeby Cup Tall fra lagenes årsrapporter

30 ASTOR FK Side 30 av 80 J 16 Årsberetning for J16 sesongen 2010 Spillere Følgende spillere har deltatt i sesongen 2010: Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn Vy Aas Karoline Kalvøy Bye Hanne Omdahl Ida Mathilde Andresen Stine Denstad With Kristin Aune Kristine Møen Maja Paulsen Skjerdingstad Amalie Jørgensen Eli Hatlehol Camilla Skanke Cathrine Iversen Karoline Larsen Tonje Hansen Hege Oksås Sigrid Haldaas Siren Bergli Amalie Spilsberg Karoline Nervik Ida Valø Iris Falck Nina Raki Dhunsi Miriam Falck Kristine Husby Bratseth Lena Gjelten Tora Berge Naterstad Mari Bakken Sandra Aarvik Ranya Poenchaichuai Lagledelse Lagleder: Arve Nervik Økonomi: Kjellaug Andresen Sosialansvarlig: Bente Oksås Dugnad / sponsoransv.: Steinar Skjerdingstad Trenere: Rune Skanke Per Arne Gjelten Nils Erik Falck Trening Treningene har hele sesongen foregått på Astorbanen.

31 ASTOR FK Side 31 av 80 Vinteren var preget av litt for dårlig treningsoppmøte. Til tross for dette klarte 11-er laget en meget bra vårsesong. Manglende treningsgrunnlag ble tydeligere utover høsten. Seriedeltagelse I 2010 har vi deltatt med 1 11-er lag og 1 7-er lag i serien. 11-er laget kvalifiserte seg til 1. div, og spilte vårsesongen der. Etter en god vårsesong klarte laget å holde plassen i 1. divisjon. 7-er laget gjennomførte serien i sin avdeling. Cuper Laget har i 2010 deltatt på følgende cuper: Dana cup Skandia cup Sosialt Det er i løpet av året gjennomført 1 foreldremøte og tre spillermøter. Spillerne har i tillegg gjennomført individuelle samtaler med trener. Pizza på Peppes i juni. Avslutningstur til Åre helga november. Dugnader Laget har hatt dugnader på Lerkendal i forbindelse med RBKs hjemmekamper Kommentar Sesongens høydepunkt ble kvalifisering til 1.div. både vår og høst. Det var også meget sterkt å komme til 1/8- finale i A-sluttspill i Danacup, som eneste trønderlag. Imidlertid førte et relativt stort frafall til at stallen ble litt tynn for 2 lag. Vi valgte å bruke buss til begge lags utenbysturer. Det bør vurderes om klubben kan bidra med økonomisk støtte for lag med lange borteturer, da dette er trygg transport når man skal reise Midt-Norge rundt.

32 ASTOR FK Side 32 av 80 For Astor jenter 16, sesongen 2010 Arve Nervik Lagleder

33 ASTOR FK Side 33 av 80 J 96 Styret har pt ikke mottatt årsmelding. 3 års plan Ant. Spillere Ant. Trenere Ant. treninger sommer Ant. treninger vinter Antall cuper Reiser Sosiale aktiviteter Dugnader.

34 J 97 ASTOR FK Side 34 av 80

35 ASTOR FK Side 35 av 80

36 ASTOR FK Side 36 av 80

37 ASTOR FK Side 37 av 80

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 STYRETS SAMMENSETTING 2010... 3 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER... 3 STYRETS MÅLSETTING... 4 MÅLSETTING FOR 2010 - EVALUERING... 4

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Foreldremøte G2002 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Agenda Status G2002 spillere og tillitsvalgte Gjennomgang referat forrige foreldremøte Briskeby 2014 Trenerne har ordet Økonomi Cup Sosialt AOB Status

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Velkommen til foreldremøte J99 Vikåsen

Velkommen til foreldremøte J99 Vikåsen Velkommen til foreldremøte J99 Vikåsen 1. Presentasjon av trenere/lagkontakt 2. Ny hjemmeside/portal for informasjon 3. Sesongaktiviteter. Årsplan/aktivitetsplan 4. Sosiale arrangement/dugnader 5. Økonomi/lagskasse

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING 2011...6 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2011... 6 STYRETS MÅLSETTING...7

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Håndballavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 Salgsinntekter kiosk/kafeteria

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Styrets årsberetning 2009 ASTOR FK

Styrets årsberetning 2009 ASTOR FK Styrets årsberetning 2009 ASTOR FK Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...1 INNLEDNING...2 STYRETS SAMMENSETTING 2009...3 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2009... 3 MEDLEMSREGISTERET 31.12.2009...4 SPORTSLIG...6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer