TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG"

Transkript

1 TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2008

2 Troms Bonde- og Småbrukarlag Kjosvatn 9050 Storsteinnes telefon mobil e-post BANKKONTONUMMER Forskning til nytte for bønder og bygder! Søtere gulrøtter, villere fjell, større lam, sprekere geiter, friskere griser, feitere fisker, mer smakfulle bær og videre utsyn. Næringsutøvere som vil og kan. Det er ressurser i vårt arktiske landbruk! Vi utvikler nyttig kunnskap i samarbeid med bønder, landbruksforvaltning og andre dyktige forskere og utviklingsaktører i Nord-Norge, samt nasjonalt og internasjonalt. Vi bidrar til tettere nettverk, videre utsyn og spennende møteplasser for læring og samhandling i nordnorsk landbruk. Bioforsk Nord er faglig delt i fire seksjoner: Arktisk landbruk og kvalitet, Bioproduksjon og økosystem langs kysten, Miljø og utmarksressurser og Nordnorsk kompetansesenter. Vi har avdelinger på Tjøtta, i Bodø og på Holt. 1

3 Innholdsoversikt Lederen har ordet... 3 Program for årsmøtet... 5 Tillitsvalgte (etter årsmøtet mars 2008)... 7 Andre valgte/oppnevnte ombud... 8 Aktivitetsrapport styret Regnskap Revisjonsrapport Budsjett Fylkesårsmøtet Nordnorsk samling i Alta Jordbruksforhandlingene E-post mai i Tromsø Trolsk og hexotisk Konrad Taktomslag i landbruket i 2009? Besøk fra Syd-Amerika Valgkomiteens innstilling Kontingentsatser NBS for Lokallagene i TBS (oppdatert mars 2008) Adresseliste Ta ansvar globalt, produsér mat lokalt. Hovedparolen til Troms Bonde- og Småbrukarlag under første mai toget i Tromsø i

4 Lederen har ordet 3 Kjære medlemmer! Gammelåret seig i hav, heter det i en gammel salme, og nå er vi alt kommet et godt stykke inn i det nye. Noe av det mest spennende for meg i året som gikk var å møte stortingsrepresentantene fra Troms, Nordland og Finnmark i regi av Nord-norsk landbruksråd. (Hvis noen lurer på hva dette rådet er, så er det et samarbeidsorgan mellom landbrukssamvirke og begge faglaga i Nord-Norge). Men jeg må si jeg ble sjokkert over hvor liten kunnskap de fleste hadde om landbruk, her har vi en kjempejobb å gjøre med hensyn til informasjon! Så det er alt bestemt vi skal møte dem også i år. Men også mannen i gata trenger å se, høre og lære om oss og av oss. Derfor sa vi ja til å stille i 1. mai-toget i Tromsø i fjor. Jeg har aldri gjort det før, så jeg var veldig spent. Men jeg ble rett og slett rørt over å se oppslutningen av helt vanlige folk som samlet seg bak vår parole: TA ANSVAR GLOBALT, PRODUSER MAT LOKALT! Tror det var oppi 40 stk på det meste! Og folk langs gatene ropte: Så flott at dere bønder er med! Så kom jordbruksforhandlingene, og det nye i år var at vi skulle få reforhandle i slutten av året hvis prisen på kunstgjødsel og kraftfór steg til værs som fryktet. Det var

5 nok årsaken til at mesteparten av bøndene stemte ja til avtalen. Men igjen opplevde vi at framforhandla målpriser er lite verd hvis de ikke kan tas ut i markedet. I skrivende stund er det helt i det blå om det er mulig. Og når jeg ser hvor mye kraftfóret har økt bare på min gård med ku og sau, har jeg stor sympati med svineprodusentene som virkelig må slite nå. Men vi har ikke lov å gi opp. Det er få andre som vil slåss for oss. Og kraften i en organisasjon er ikke nødvendigvis synonymt med medlemstallet! Det er forresten på oppovertur i Troms gledelig nok! Vi skal fortsatt stå på for ei anstendig inntekt for bøndene og ei bærekraftig utvikling. Så håper jeg at jeg får se mange av dere på fylkesårsmøte, kom og møt likesinnede og bli inspirert! Hilser dere med den nye visjonen til Småbrukarlaget: Berit Med kjærleik til jorda og naturen skal vi saman skapa verdiar. 4

6 Program for årsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag på Bardufoss hotell. Fredag 6. mars Kl Kl Åpning og valg av møtefunksjonærer. Leders tale ved Berit Nikolaisen. Hilsninger. Ny markedsordning. Hva skjer med jordbruksavtalen hvis målprisene faller bort? Innledning ved generalsekretær i NBS Olaf Godli. Kl Norturas virksomhet i nord. Ved Aase Berg. Kl Debatt på bakgrunn av de foregående innleggene. Det blir lagt inn en kaffepause ca kl Kl Hva skjer i WTO. Må norsk landbruk legges ned for å berge matproduksjonen og bøndene i u-landene. Innledning ved Sigurd Jorde Utviklingsfondet. Spørsmål og debatt til temaet. Kl Kl Presentasjon av forslag til uttalelser/innkomne saker. Middag. 5

7 Lørdag 7. mars Kl Finansiering og forsikring. Hvilke tilbud har vi innen finansiering og forsikring. Pensjonsforsikring. Ved Gjensidige og SpareBank1 Nord-Norge. Kl Landbrukets HMS-tjeneste. Hva kan LHMS bidra med når ulike kriser rammer. Ved Vigdis Iselvmo. Kl Kaffepause Kl Årsmelding Regnskap Arbeidsplan og budsjett Kl Kl Kl Uttalelser fra årsmøtet/innkomne saker. Valg av - leder - 2 styremedlemmer - nestleder blant styremedlemmene - 3 varam. til styret - 2 revisorer - medlem og varamedlem til representantskapet i NBS - nytt medlem til valgkomitèen Avslutning og lunsj. 6

8 Troms Bonde- og Småbrukarlags Årsmelding 2008 Tillitsvalgte (etter årsmøtet mars 2008) Styret: Leder Berit Nikolaisen Dyrøy Nestleder Gunnar Eilertsen Tromsøysund Styremedlem Tove Olsen Målselv Styremedlem Håkon Ryvoll Senja Styremedlem Olaug Bergset Nordreisa 1. varamedlem Trond Inge Vebostad Kvæfjord 2. varamedlem Inger Ann Fossli Astafjord 3. varamedlem Arvid Norskott Kvæfjord For postadresser, e-postadresser, telefonnummer og mobilnummer - se egen adresseliste bakerst i årsmeldinga. Valgkomitè: Tone Pettersen (leder) Dyrøy Wenche Benum Lyngen Anne Tove Moe Carstens Tromsøysund Revisorer: Asbjørn Gressmyr Inge Larsen Ullsfjord Ullsfjord Representantskapet i NBS: Berit Nikolaisen Gunnar Eilertsen Dyrøy Tromsøysund 7

9 Andre valgte/oppnevnte ombud Leder i NBS (inkludert en rekke nasjonale råd og utvalg) Styremedlem i Innovasjon Norge/Troms Styret for Troms landbruksfaglig senter: (Gibostad/Rå) Ole-Anton Teigen Berit Nikolaisen Berit Nikolaisen vara: Gunnar Eilertsen Lh-regiongruppa (Målselv BHT) : Anne Tove Moe Carstens Per Arne Slettmo vara: Berit Nikolaisen Hesteutvalg NBS Leder i valgkomiteen i NBS: Landbrukets HMS-tjeneste styremedlem Styringsgruppe for handlingsplan innlandsfiske Geitforum i Troms: EB-utvalget: Styringsgruppa for Landbrukets Hus i Balsfjord: Gunnar Eilertsen Gunnar Eilertsen Aase Berg Jørgen Bjørkli Ivar Jørgensen Nils Erik Bjørklund Anne Tove Moe Cartens Ivar Jørgensen Naturbruksskoleprosjektet (Nord-Norge) - felles representant for småbrukarlagene Håkon Ryvoll Styret i studieforbundet Natur og Miljø: Medlem i faggruppe KIL: Styret i Troms landbruksselskap Per Arne Slettmo Nils Erik Bjørklund Tor Odin Kjosvatn Anders Eilertsen Oddvar Olavsen Fylkessekretær i TBS: Tor Odin Kjosvatn 8

10 EIK Senteret Målselv -MF og Fendt traktorer -Det meste av redskaper -Butikk m/ rekvisita, deler og mye annet -Doggy hundefor -Vi har eget verksted m / Rep. av alle merker. -Vi presser hydrauliske slanger. Velkommen innom Åpningstid ma-fr 8-16 Andslimoen 9325 Bardufoss Tlf TAKSERING Vi utfører eiendomstakster ved: - GENERASJONSSKIFTE PÅ LANDBRUK - REFINANSIERING AV LÅN VED EIENDOMSKJØP - ARV ELLER SKIFTETAKST - SKADER PÅ EIENDOM ELLER FEIL/MANGLER VED NYBYGG / KJØP AV EIENDOM - SKADESKJØNN VED STORE SKADER - TERMOGRAFERING AV BYGG BYGGTAKST NORD AS GODKJENTE TAKSTINGENIØRER I NITO TAKST Hovedkontor: Tromsø tlf.nr Avd.kontor : Finnsnes tlf.nr TAKSTER - TERMOGRAFI - KONTROLL 9

11 Aktivitetsrapport styret. I 2008 er det avholdt 5 styremøter og protokollen inneholder 38 saker. Egentlig er tallet på antall saker en smule misvisende fordi mange saker er gjengangere på møteprogrammet. Samtidig blir en lang rekke temaer behandlet under samlebetegnelsen referatog orienteringssaker på alle styremøtene. Til sammen har det vært 47 referat- og orienteringssaker på de 5 styremøtene. Opp til 16 bare på et møte. Selv om dette ikke er saker som ender opp i vedtak, blir det ofte mange friske og prinsipielle diskusjoner i styret på bakgrunn av det stoffet som behandles. Og de bidrar til å holde styret godt orientert om det meste som rører seg innafor landbruket. Om en ser bort fra årsmelding, regnskap, økonomi/budsjett og årsmøteplanlegging, samt konstituering av styret, godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll, har vi, i ukronologisk rekkefølge, følgende titler på sakene i 2008: Den nye sameretten (NOU13/Hålogalandsalmenningen). Tromsø Geitforum. Representantskaps/fylkesledermøte i NBS. Forvaltningsplanen for rovvilt. Innspill fra TBS til jordbruksforhandlingene. Forslag til uttalelser fra årsmøtet. Lokallaget i Målselv. BU-strategier i Troms Nordnytt 9. april. Jordbruk i samiske bygder Deltakelse i 1. mai arrangement Tromsø. Arbeidsplan - rullering. Jordbruksforhandlingene Vervekampanje/valg av vervekontakt og ungdomskontakt. Orienteringsmøte Senja vgs. Tenkeloft Nordnorsk landbruksråd. Troms landbruksfaglige senter. Ishavskysten friluftsråd, LO`s fylkeskonferanse (nordområdepolitikk) 10

12 - langsiktighet, sikkerhet og best pris Side 11 annonse Nortura (fra side 17 i årsm 2007) Enten du er storfeprodusent med 2 år produksjonssyklus eller driver med kyllingproduksjon med 30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig perspektiv bak investeringene i kjøttproduksjonen. Da er det trygt å ha en samarbeidspartner som har den samme langsiktigheten som selve grunnlaget for sin virksomhet. En samarbeidspartner som gjennom kjente merkevarer garanterer for avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor stor produksjon du har. Men kanskje aller viktigst: En samarbeidspartner med et overordnet mål om å betale den beste prisen for slaktet ditt. 11

13 Rovviltmøte i Harstad. Nordnorsk melkeproduksjon. Årsmøte i Tromsøysund BS. Styreprotokoller NBS. Ny dyrevelferdslov. Heimesida TBS. Forum for kompetanseutvikling. Nordnorsk årsmøte i Alta. Den nye sameretten (Hålogalandsalmenningen) Referansegruppe KSL Naturbrukskoleprosjektet. Årsmelding Troms landbruksfaglige senter. Ung Samvirke Bonde i Troms. Møte med Ole-Anton Teigen i Balsfjord. Økomelk-kurs på Vollan. Penger til jubileumsskrift TBS. Kraftledning Balsfjord Hammerfest. Årsmøte Troms Høyre. Nor 98. Innovative bygdemiljø. Sommartreff Tromsøysund. Referater Rovviltnemnda. Reguleringsplan Røkenes/Harstad. MST (de jordløses forening i Brasil) besøk i Norge. Innspill til fylkesplanen. Verving. Høstsamling. Invitasjon fagdag norsk mat fra KSL Matmerk. Justeringsforhandlingene. Nordnorsk landbruksråd. Reorganisering Kåfjord BS. Nei til EU. Landsmøtet. Matverksted i Tromsø. Vervekampanje/valg av vervekontakt og ungdomskontakt. Pelsdyrnæringa. Invitasjon til konferanse hos Rødt. Lovendringer (odels-, konsesjons- og jordlov). Aktivitet i forhold til lokallagene. 12

14 (Side 13 annonse Lyngen rør, Troms skogselskap, Øverbygd elektro) Postboks 1013, Andselv 9326 Bardufoss Telefon ØVERBYGD ELEKTRO AS -ELEKTROENTREPRENØR- * El-installasjoner * Fiberoptikk * Datanettverk * Storkjøkken * Industrivask * Lift-utleie * Konsulenttjenester * Alarmanlegg Telefon: Fax:

15 Regnskap Medlemskontingent Tilskott sekretær Tilskott Gjensidige Inntekter møte/kurs Andre inntekter Annonseinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønninger inkl. ferie Styrets møteutgifter Årsmelding Årsmøte Andre møte/reiseutgifter Tele- og datakostnader Kontorutgifter Porto Bankgebyr Abonnement/litteratur Arbeidsgiveravgift Avskrivninger Kontingenter/avgifter Profileringsmateriell Gaver Annonseutgifter SUM DRIFTSKOSTNADER D R I F T S R E S U L T A T Renteinntekter Å R S R E S U L T A T

16 Balanse EIENDELER Materiell, inventar Andre kortsiktige fordringer Kontanter Bankinnskudd Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Egenkapital Saldo årsresultat Sum egenkapital Skyldig lønn og godtgjørelser SUM GJELD/EGENKAPITAL Revisjonsrapport Regnskapet for Troms Bonde- og Småbrukarlag har vært lagt fram for revisjon. Regnskapet følger kalenderåret og det er ført 80 bilag. Bilaga er sammenlikna med bokføring og beholdning kontrollert. Regnskapet er ført på en god måte. Revisjonen anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet for TBS for Kjosvatn Asbjørn Gressmyr (sign.) Inge Larsen (sign) 15

17 Budsjett 2009 Budsjett Resultat Budsjett Inntekter Medlemskontingent Tilskudd sekretær NBS Tilskudd Gjensidige Annonser årsmelding Andre inntekter SUM inntekter Utgifter Lønnskostnader Adm./tlf./porto/gebyr Kontorkostnader Møter, egne og andres Årsmelding Andre kostnader SUM utgifter Resultat (Annonse Tranøy slipp fra fjorårets melding) 16

18 Fylkesårsmøtet Inntektsutviklinga i landbruket var hovedtema på fylkesårsmøtet i 2008 som blei avvikla på Scandic hotell i Tromsø siste helga i mars. Leder Berit Nikolaisen åpna møtet med å framføre ei gripende vise om Johan Kristoffer Fjell. En av de mange som hadde blitt økonomisk tvunget til å forlate landbruket og bygda og var motvillig etablert som drabantbybeboer sørpå. Etter hilsningstaler fra landbruksdirektør Berit Nergård Nyre, Olaug Bergset fra Bioforsk, Jorunn Berg fra Kristelig folkeparti og Jon Arne Jørstad fra Rødt, holdt lederen en glimrende tale. Hun påpekte at vi måtte få bort den vrangforestillinga som rådde mange steder i det norske samfunnet, at småskalalandbruk er et problem. Det er tvert i mot en styrke, sa Berit. Berit Nikolaisen her i gangavstand fra heimen, Berg på yttersida av Dyrøya. På gården i bakgrunnen ble filmen søsken på guds jord spilt inn i 1982 I Oslofjordbotn tror man at lavt inntektsnivå hos bøndene skyldes passiv og inneffektiv drift. Det er liten forståelse for at landbruket er langt mer arbeidskrevende i et spredt småskalalandbruk enn i et industrialisert landbruk på sørligere breddegrader. Berit fortalte at hun hadde 1,5 årsverk på eget bruk. Hva skulle være logikken i at hun skulle utvide produksjonen. Arbeidsmengden på bruket er stor nok, det er inntekt som mangler. Det er blitt en selvfølge at det er mat nok i butikkene og det synes som om mange tror at dette kommer helt av seg selv. Ingen bryr seg om at 50 % av dette er importert. Berit mente det absolutt var behov for omstilling og nytenking, blant annet var det aktuelt å redusere forbruket av importert kraftfor og prøve å bli mer sjølforsynt med proteinkilder. Bønder blir utnytta over hele 17

19 verden og tida er inne for et gigantisk og globalt bondeopprør, sa Berit Nikolaisen i leders tale. Inntektsutviklinga. Som innleder til møtets hovedtema hadde vi fått Amund Venger. Han har vært statssekretær i Miljøverndepartementet (under minister Rakel Surlien), men er først og fremst kjent som mangeårig generalsekretær i Norges Bondelag. Amund Venger har derfor inngående kjennskap til norsk landbrukspolitikk helt tilbake til opptrappingsvedtaket i Etter at han for noen år siden kom en smule på kant med Bondelaget, har han operert som frilanser i landbruksdebatten. Venger hevder med tyngde at både skiftende regjeringer og bondeorganisasjonene bidrar til å tegne et annet bilde av jordbruket enn det som faktisk er virkeligheta. Han er svært kritisk til det som foregår i jordbruksforhandlingene. Til tross for at staten og organisasjonene år etter år forhandler fram gode jordbruksoppgjør som skal øke bøndenes inntekter, viser all statistikk at disse inntektene nå har stått på stedet hvil i mange år. Venger hevder at staten ved å trikse med tall, klarer å fremstille hvert eneste jordbruksoppgjør langt bedre enn det som er fakta. Amund Venger har også kritisert Bondelaget for sin passive holdning i kampen for inntektsutviklinga i landbruket og hevder at organisasjonen bidrar til å legalisere systematisk utarming av næringa og etablering av varige skjevheter i forhold til andre yrkesgrupper. Alle regjeringer er opptatt av å fremstille sin innsats for landbruket på en mest mulig fordelaktig måte, særlig i forbindelse med den årlige proposisjon om jordbruksoppgjøret som sendes til Stortinget. Stortinget blir ført bak lyset og vedtar hvert år et jordbruksoppgjør uten å vite hva de faktisk vedtar. Det er ikke samsvar mellom de retningslinjene for landbrukspolitikken som Stortinget vedtar, og resultatene av den samme landbrukspolitikken over tid, hevder Venger. Venger mener at organisasjonene har et stort ansvar når de er med på å legitimere den økonomiske utviklinga i landbruket. Når organisasjonene har fremforhandlet en avtale, blir de også veldig opptatt av å fremstille denne avtalen som god overfor sine medlemmer. Selvsagt for å gi medlemmene et inntrykk av at de har god uttelling for sitt medlemskap. 18

20 På fylkesårsmøtet viste Venger tabeller over inntektsutviklinga i et langt tidsperspektiv og var tydelig på at denne utviklinga nå må snus. Og det må skje nå, i 2008 og 2009, mens vi enda har den rødgrønne regjeringa. Det er ingen grunn til å tro av vi noen gang vil få et bedre regjeringsalternativ. Amund Venger Det var mange godbiter i Venger sitt foredrag til fylkesårsmøtet, vi la særlig merke til at han sa følgende: - Mange fremstiller det som urasjonelt og et problem at vi har så mange små bruk her i landet, men det er jo nettopp mange små enheter og spredt produksjon over hele landet som er styrken i norsk landbruk. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ole-Anton Teigen, var invitert til møtet for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter NBS så foran årets oppgjør. Ole-Anton slutta seg i stor grad til Amund Venger sine synspunkter og han vektla særlig dette med viktigheta av å flytte forhandlingsåret, slik at avtalen skulle gjelde også for det året det blir forhandla i. Ellers snakka NBS-lederen om gul boks og at denne var i ferd med å sprenges. Da må vi finne andre ordninger enn dagens målprissystem. Teigen påpekte videre at landbrukets midler blir stadig mer sentralisert mot Jæren, flatbygdene på Østlandet og arealene rundt Trondheimsfjorden. Vestlandet, Agderfylkene og Nord-Norge blir taperne om landbrukskronene. Ole-Anton mente at Småbrukarlaget må stå hardt på at budsjettmidlene ikke bare må økes, men de må også omfordeles. På sine mange møter rundt om i kongeriket, opplever å få samme tilbakemelding; No må det skje nokka! Mange hadde ordet i årsmøtedebatten som fulgte etter innledningene fra Nikolaisen, Venger og Teigen. Tidligere bondelagsleder i Troms, men nå representant for Kristelig folkeparti, Jorunn Berg, var opptatt av den globale matvaresituasjonen. Hvem vil selge til oss når de er fri selv, spurte Jorunn og var veldig klar på at Kr.f. gikk inn for at bøndene skulle få en reell inntektsvekst. Bjarne Leonhardsen påsto at det var ei god stemning i Bondelaget foran årets oppgjør. Det blir nå eller aldri sa Bjarne og nevnte at også Tine mener det er rom for bedre melkepris. 19

21 Ivar Jørgensen sa også at markedet er villig til å betale mer, Ellers må det mer penger på banen til ferie og fritid. Edmund Ribe var opptatt av eiendomsoverdragelser og skattlegging ved salg. Han mente det er viktig at melkekvotene forblir på gårdene og at de må kunne ligge hvilende over mange år. Jon Arne Jørstad fra Rødt oppfordret bøndene til et grasrotopprør. Viktig med alliansepartnere og aller viktigst er det å få med LO, sa Jørstad. Arild Kristiansen fra Gratangen mente det er alt for lite fokus på bønder og landbruk og følgelig for lite kunnskap. Hvem er det som styrer media, spurte Arild, og lurte på hvorfor ikke oljefondet kunne brukes på landbruket. Nils E Bjørklund mente det var mer støy rundt jordbruksforhandlingene tidligere. Vi er for lessen og for dårlige til å fortelle hva vi driver med. Prisene stiger i hele Europa og vi må følge på. Trond Inge Vebostad ville ha ei årslønn på Folk er feilinformert om bøndenes inntekter, særlig de som sitter på Stortinget. Vi må skape oppmerksomhet gjennom bruk av annonsekampanjer, sa Trond Inge som også kom inn på dagens skatteregler i forbindelse med overdragelse. Bjarne Leonhardsen Tine / Bondelaget Gunnar Eilertsen etterlyste hva som er i de enkelte boksene (gul, grønn, blå) og hva som kan taes ut av dem. Amund Venger oppsummerte med å poengtere at jordbruksavtalen er halvert i realverdi sammenligna med 80-tallet. Jordbruket trenger mellom 3 og 5 milliarder i økte priser og mellom 2 og 3 milliarder i budsjettmidler de neste to årene. Noen vil synes at dette er mye. Mye i forhold til hva, spurte Venger. Hva er alternativet? Det dreier seg bare om politisk vilje. Men så lenge jordbruksorganisasjonene er med på dette og til og med skryter av det, er de med på å legalisere utviklinga, avslutta Amund Venger til stor applaus fra årsmøteforsamlinga. Landbruket i et miljø- og klimaperspektiv. Styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og økobonde fra Valdres Ole-Jacob Christensen holdt innledningsforedrag om miljø og klima. Mange har lagt merke til Ole-Jacob som en ivrig skribent i en rekke aviser og tidsskrifter. Og han kjennetegnes av å ha gode 20

22 kunnskaper på globale spørsmål som internasjonal handel og er uten tvil Småbrukarlaget sin WTO-ekspert. Ole-Jacob Christensen Ole-Jacob dro de store linjene med å fortelle om at vi har 850 millioner mennesker her på kloden som er underernært. Det er nesten hvert 6. menneske. Årlig dør 7 ganger norges befolkning, eller 36 millioner mennesker av direkte sult eller sultrelaterte sykdommer. Dette er intet mindre enn en massakre. Bak hvert menneske som dør, er det en morder. Vi i den rike del av verden vil rett og slett ikke vite hvor enorme disse katastrofene er. En ting er sikkert og det er at noe må gjøres på verdensbasis før det er for seint. Jordens befolkning og matbehov øker, den grønne revolusjonen har nådd sitt avlingstak. Nå trenger vi en dobbelgrønn revolusjon, vi trenger dobling av avlingene de neste 40 år. Men vi må basere oss på et bærekraftig system, det nytter ikke lenger å øke mengden av kunstgjødsel og sprøytemidler. WTO tar på ingen måte situasjon i verden inn over seg. De tar ikke hensyn til biologi, men er bare opptatt av priser, tollmurer og vareflyt. Matsuverenitet er et ord som verdens småbrukarallianse (Via Campesina) har lansert. Ordet forekommer faktisk også i Soria Moria erklæringa og innebærer at alle land har rett til å produsere mat til sin egen befolkning. Matsuverenitet står i sterk kontrast til frihandelssystemet som forfektes av krefter i WTO. Land som for eksempel Brasil, India og Sudan produserer mer mat enn det befolkningen trenger. Allikevel er millioner av mennesker i disse landene rammet av sult fordi de eksporterer maten ut av landet. Ole-Jacob snakket også om vann. En livsviktig ressurs som er svært ulikt fordelt og i mange områder er en stor begrensende faktor. Elver tørker bort, regn uteblir og grunnvannet tappes ned. Vi kan heller ikke fø verden om vi sjalter ut noe av jorda. Utviklinga går nå mot at bare den beste og mest lettdrevne matjorda skal brukes. Hver eneste teig, også de tungdrevne og de med kort vekstsesong må taes i bruk om vi skal ha mulighet til å skaffe nok mat. 21

23 I debatten som fulgte sa Trond Inge at det var ei skam for norsk landbruk om vi måtte importere økologisk mat fra utlandet. Han mente også at det var bedre å satse penger på nydyrkning framfor å subsidiere kraftforprisen. Tove Olsen syns det var flott at Ole-Jacob satte vår lille sfære inn i et globalt perspektiv. Tove spurte hva som var poenget med å jobbe utenfor gården for å subsidiere gårdsdrifta så lenge det var arbeid nok på gården. Hun var også spørrende til hvorfor vi skulle drive nisjeproduksjon for å ta ut større pris på et luksusprodukt. Tove ville heller produsere normal mat til sine naboer. Bjarne Leonhardsen (som reprensenterte Tine på årsmøtet) poengterte at miljøengasjementet var minst like stort i Bondelaget (som i Småbrukarlaget). Det samme gjaldt Tine. De har endra proteinbetalinga på melka nettopp for at mer av kraftforet kan baseres på norskprodusert korn. Bjarne mente også at vi trengte bedre grasarter. Flere innlegg viste at fylkesårsmøtet i TBS tar klima- og miljøutfordringene på alvor, men det er uten tvil en komplisert tema og det kan være vanskelig for den enkelte bonde alltid gjøre de rette tingene, vi er avhengige av overordna nasjonale føringer. Miljø og klimadebatten endte i følgende uttalelse fra årsmøtet: Norge er et av verdens rikeste land, og har en særlig forpliktelse til å videreutvikle det norske samfunnet i en mer klima- og miljøvennlig retning. Dette kan blant annet gjøres gjennom økt satsing på en matproduksjon som i sterkere grad baserer seg på bruk av lokale og fornybare ressurser. Økologisering av produksjonen er et viktig tiltak. Dette krever at bøndene får ei anstendig inntekt og at vi ivaretar en småskalastruktur med et variert produksjonsspekter over hele landet. Årsmøtet vedtok også 3 andre uttalelser Handlingsplan for økt satsing på grønnsaker og bær i Troms Samisk jordbruk i Troms Den rød-grønne regjeringa svikter landbruket 22

24 Den sistnevnte var såpass oppsiktsvekkende at vi tar den med i sin helhet her i årsmeldinga. Forsamlinga satte nemlig fram et enstemmig krav om ei økning av årsverksinntektene på minst kroner. Uttalelsen så slik ut: Den rød-grønne regjeringa svikter jordbruket. Jordbruksoppgjøret 2007 dokumenterte at løftene fra Soria Moria om at landbruket skulle få ei inntektsutvikling på linje med samfunnet for øvrig, ikke ble innfridd. De siste 15 år har inntektene til bøndene stått på stedet hvil. I dag ligger gjennomsnittlig årsverkinntekt per bonde på under kroner. Årsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag krever at inntektene nå økes med minst kroner per årsverk. Denne inntekstsveksten må komme ved årets jordbruksforhandlinger i form av økte og omfordelte midler over budsjett, og på økt pris i markedet. Dersom det ikke blir tatt et kraftig løft i år, er årsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag redd for at det vil gå hardt ut over norsk matproduksjon i sin helhet. Et vesentlig inntektsløft nå, er nødvendig for å sikre produksjonen. Krav i denne størrelsesorden kalte senere statssekretær Heggem i LMD for å være helt hinsides all virkelighet. Også NBS-leder Ole-Anton Teigen mente kravet fra Troms, som innebar et jordbruksoppgjør på 5 6 milliarder, var svært urealistisk. I ettertid vet vi at begge disse hadde rett og at norske bønder godtok et oppgjør som var mindre enn en tredjedel av det som var kravet fra fylkesårsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag. 23

25 Årsmøtet forløp ellers greit etter programmet med unntak av innslaget med Utviklingsfondet som måtte gå ut på grunn av sykdomsforfall. Alle valgene var enstemmige resultatet fremgår av oversikten over de tillitsvalgte på side 7 i dette heftet. Tor Arne Fagertun fra Balsfjord gikk ut av styret, og Olaug Bergset fra Nordreisa kom inn. På vararekka kom Inger Ann Fossli og Arvid Norskott inn som nye. Selv om vi var godt tilfreds med årsmøtet, hyperaktuelle tema, gode innledere og gode debatter, var ikke noe av dette interessant for avisene i Troms, og heller ikke for Nationen. Det til tross for hyppig informasjon om møtet, blant annet direkte til redaktøren i distriktenes riksavis. Flaue bønder. Derimot sendte vi ut ei pressemelding et par dager etter årsmøtet under tittelen Flaue bønder. Der refererte vi til de utsagnene Amund Venger hadde kommet med på årsmøtet. Han sa nemlig: - Når bønder blir spurt om hva de tjener eller blir konfrontert med sitt eget regnskap, blir de ofte svært flaue. De skammer seg over at de ikke tjener bedre og mange av dem tror det skyldes at de ikke er dyktige nok eller at det er noe galt med drifta deres. Folk utenfor næringa tror rett og slett ikke at det er mulig at bønder i Norge virkelig tjener så lite. Denne pressemeldinga kom på nettsida til lokalavisene i Troms via Framtid i nord. Ellers vakte den liten oppmerksomhet. Ikke før NBS leder Ole-Anton Teigen uttalte nøyaktig det samme til Nationen, og i leserinnlegg i en del av landets aviser, samt til Nordnytt. Altså at bønder var flaue over inntekta si. Da ble det oppstyr, og Ole-Anton fikk smake pisken fra sin forgjenger Anne Osland. På replikk-plass i Nationen snudde hun saka på hodet og mente det Teigen som burde være flau over å komme med en slik påstand. Det gikk så langt at en melkebonde fra Troms måtte rykke ut å forsvare Teigen i Nationen, og presisere at dette ikke var noe NBSlederen hadde funnet på på egen hånd. Han refererte bare det Amund Venger hadde sagt på årsmøtet i TBS. Selv om media ikke fatta umiddelbar interesse for Amund Vengers foredrag i Tromsø, kom den sammen med pressemeldinga om flaue bønder til å danne grunnlaget for en god del av den støyen som ble omkring bøndenes inntekter våren

26 Nordnorsk samling i Alta. For noen i Troms ble det to årsmøter i Finnmark BS hadde nemlig tatt initiativ til et felles nordnorsk årsmøte i Alta. Nordland BS takket ja og holdt sitt fylkesårsmøte i Alta. I Troms var det derimot ikke stemning for å delta på dette fellesnordnorske årsmøtet, og styret valgte derfor separat årsmøte i eget fylke som referert foran her. Vi oppfordret imidlertid lokallagene i Troms til å delta også på den nordnorske samlinga og noen sjeler fra vårt fylke var også tilstede i Alta skuddsårshelga. Tema for møtet var arealforvaltning, herunder Den nye sameretten, nærmere bestemt Samerettsutvalget II sin utredning om etablering av Hålogalandsalmenningen. Hele lørdagen gikk med til grundig belysning av dette temaet, der lederen for utredningsarbeidet, seniorrådgiver Jon Gauslaa i Justisdepartementet, var hovedinnleder. Det var også flere andre innledere med god greie på ulike sider ved dette temaet. Etterpå var det en lang og god debatt med stor bredde i synspunktenene og voldsomt engasjement. Til møtet i Alta kom generalsekretær Olaf Godli og økoprosjektleder Line Harang fra NBS, samt Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet. Det var lagt opp til utflukter og sosial aktivitet i tilknytning til møtet og hele arrangementet må betegnes som svært vellykket og godt gjennomført. De tre nordnorske fylkessekretærene holdt nattkonferanse i Alta, trygt overvåket av Finnmarks legendariske småbrukarlagsleder 25

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2009 Troms Bonde- og Småbrukarlag Kjosvatn 9050 Storsteinnes telefon 77720839 mobil 95967575 e-post nettside troms@smabrukarlaget.no www.smabrukarlaget.no BANKKONTONUMMER

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2012 Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samene i Norge. Sametinget forvalter 35 millioner kroner til næringsutvikling. Det er satt et eget mål for

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2013-2014 1 Dette var Buskeruds bidrag under 100- årsmarkeringen på NBS landsmøtets Smaken av hele Norge. Et utvalg av produkter fra Bryggerhuset Fram-Sønju. Buskerudfolk

Detaljer

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Det 80.. ordinære landsmøte 31. Quality Hotell Gardermoen. Saker til Landsmøtet

Det 80.. ordinære landsmøte 31. Quality Hotell Gardermoen. Saker til Landsmøtet Det 80.. ordinære landsmøte 31. oktober - 1. november 2009 Quality Hotell Gardermoen Saker til Landsmøtet 1 OM LANDSMØTET I NBS... 4 1.1 Hva er landsmøtet?... 4 1.2 Hva er en landsmøteutsending... 4 1.3

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

Landbrukspolitikk. - opplæringshefte

Landbrukspolitikk. - opplæringshefte Landbrukspolitikk - opplæringshefte Innholdsfortegnelse Forord Studiearbeid side 2 side 3 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Landbrukspolitikk Grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene Jordbruksforhandlingenes

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2008 Det nye

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Kom direkte fra Gardermoen

Kom direkte fra Gardermoen LEDER: «Hvem blir stemt ut?». Side 6 BEST PÅ DATA 27. 28. juni 2011 Årgang 108 Løssalg kr 20,- Nr. 74 PÅ KYSTEN SIDEN 1904 Scoret to på tabelltoppen SPORT, SIDE 14-15 Tlf. 75 07 65 27 Festivalglede i Botn

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Årsmelding Akershus Bondelag 2013

Årsmelding Akershus Bondelag 2013 Innhold HILSEN FRA LEDER... 2 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2013-2014... 3 STYRET... 3 REPRESENTASJON OG UTVALG 2013-2014.... 5 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013.... 9 AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG

Detaljer

Bibliotekaren. Arbeidsmiljø og bibliotek. Stine M. Raaden er ny BF-leder på Deichman. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR.

Bibliotekaren. Arbeidsmiljø og bibliotek. Stine M. Raaden er ny BF-leder på Deichman. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 3 Arbeidsmiljø og bibliotek Stine M. Raaden er ny BF-leder på Deichman Bibliotekutvikling i Egypt: En kikk på Mubarak Public

Detaljer