Inneklima # «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inneklima # «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet:"

Transkript

1 Inneklima # i bladet: > Perfekt temperatur på McDonald s > Er byggebransjen klar for buildingsmart? > Avanceret indeklima i vandland gir max velvære «Vi kan redusere CO 2 -utslippene i atmosfæren For et bedre miljø. :: ::

2 Tema: buildingsmart 3 Innhold # udvikling 3 Tema Ny teknologi har forandret mange bransjer. Nå står byggenæringen for tur: Vi har snakket med noen av aktørene som har kommet lengst innen buildingsmart og bruken av BIM. 9 JUBILANT Willy Johansen kan se tilbake på 40 år i GK. Det har vært fire raske tiår, synes jubilanten, som mener inneklimaet er blitt bedre Aktuelt Nyheter fra Norge, Sverige og Danmark. 10 Samarbetspartner Svenska McDonalds bestämde sig för att utöka insatserna för att förbättra både den yttre och inre miljön genom en kartläggning av energiförbrukning och energi deklaration. Restaurangkedjan antog i konkurrens anbudet från GK, som kommer att utföra en kartläggning för samtliga restauranger i Sverige. Arbetet innebär att energideklaration kommer att upprättas och överlämnas till beställaren och myndigheterna. 14 DGI Parken i Herning kommer til at rumme et vandkulturhus, sundhedscenter, kongreshotel, bibliotek, mediehus, luksuslejligheder og en parkeringskælder i alt m 2, svarende til fem fodboldbaner. Vinder af entreprisen på indeklimaet blev GK Ventilationsgruppen. 16 Portrett Konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK har ennå ikke rukket å bli veldig bekymret over finanskrisen. Han er nemlig mest opptatt av å innfri målene han satte for selskapet da han overtok i Nå er vi klar for langspurten frem mot FAGAKTUELT Fra 1. jan 2010 blir import og produksjon av kuldemediet R 22 forbudt. Årsaken er at gassen skader ozonlaget. Foto: KNMI/ESA Finn en feil! Utgiver: GK Konsern AS Pb. 70 Bryn, 0611 Oslo Tlf.: Ansvarlig redaktør: Anne Dahl Øiseth redaktør: Cathrine Øverli Tjensvoll Design: Marianne Hope, Cox Prosjektleder: Sissel Fornes, Cox Fotoredaktør: Jan Lillehamre, Cox Trykk: BK Grafiske Opplag: 5350 Med buildingsmart-teknologien tar byggebransjen for alvor steget inn i den digitale verden. Dermed kan man ved et tastetrykk avdekke for eksempel rør på kollisjonskurs. Viskelær, papir og blyant er gått ut på dato, ifølge de aktørene som har kommet lengst innen bruken av elektroniske verktøy.

3 Tema: buildingsmart PILOT PRO SJEKT Frontbygget til det nye sykehuset Nye Ahus ble bygningsmodellert parallelt med at byggeprosjektet ble gjennomført etter tradisjonelle metoder. Siden dette er det igangsatt flere byggeprosjekt med krav til aktiv bruk av BIM og buildingsmart bl.a. Universitet i Stavanger, Forsvarsbygg på Haakonsvern og på Sessvollmoen. Til høyre et utdrag fra BIM-modellen som viser Frontbyggets strukturer. Fargene illustrerer forskjellige konstruktive elementer. Vel så viktig som geometrien i en BIM er de egenskaper som knyttes til objektene. Utdrag fra modellen som viser VV S-installasjoner, som kanaler, sprinkler, oksygen og lystgass. Modellen muliggjør dermed tverrfaglig samarbeid på et tidlig stadium, problemer kan identifiseres og løses før man starter byggingen, samt at byggingen kan planlegges bedre og gjennomføres mer effektivt. Foto: Arkitektfirmaet C.F. Møller / Torben Eskerød. Illustrasjoner: Arkitektfirmaet C.F. Møller B uildingsmart. BIM. IFD, IFC. Begrep er og forkortelser florerer og nå gjelder det å følge med i timen. Alt tyder nemlig på at byggebransjen om sider, som sistemann i klassen, er klar for å ta i bruk og til fulle utnytte ny teknologi. Det fnyses av tradisjonelle blyanttegninger, og det henvises til steinalderen. Ja, selv 2D er utdatert. For nå snakkes det om en industrialisering av næringen. Det snakkes om et paradigmeskifte. Helt kort handler buildingsmart og BIM om hvordan man via å digitalisere bygningsdata kan utvikle og forbedre samhandlingen i byggeprosessene. buildingsmart beskriver arbeidsmetodene, mens BIM (BygningsInformasjons Modell) er forkortelsen på den visuelle digitale 3D-modellen. Bruken av åpne internasjonale digitale kommunikasjonsstandarder gjør at alle involverte fagområder løpende kan dele, berike og/eller hente ut den informasjonen de trenger. Dermed vil alle få kontinuerlig tilgang på den samme informasjonen. Det gir bedre oversikt, mindre misforståelser, forenklede arbeidsprosesser og ikke minst færre feil. Det er mye billig ere å finne og rette feil i en elektronisk «Cowboyvirksom heten i bygge bransjen vil miste livets rett hos seriøse aktører Knud Mohn, Forsvarsbygg modell enn på byggeplass. Og man kan sikre klimavennlige løsninger, også i et langsiktig perspektiv. Intet luftslott Funksjonene i BIM er mange og finessene imponerende. Med noen få tastetrykk vil for eksempel den såkalte modelchecking-funksjonen avdekke hva som er galt, som for eksempel kollisjoner mellom bjelker og rør. Den gode nyheten er at dette skjer før noen banner og klør seg i hodet over tegningene på byggeplassen. BIM gjør det også mulig å koble modellen med en produktdatabase, som kan brukes i prosessen, når man skal gi tilbud/gjøre innkjøp, og som dessuten sjekker produktene mot krav i modellen. Med mye, mye mer. Selv om visualiseringene i en BIM er nesten magiske, er en innholdsrik bygningsinformasjonsmodell mye mer enn en 3D-presentasjon av bygget. For eksisterende og fremtidige funksjoner er fantastiske. Så fantastiske at man kan lure på om dette er en fetter av de eventyrlige dataspillene eller i beste fall et luftslott for nerder? Faktisk ikke. I Stortingsmelding nr /2009 Et nyskapende og bærekraftig N o r g e fastslås det over flere spalter at buildingsmart er fremtiden. At Norge har «sikret seg en unik posisjon på dette området hvor både softwareutviklere, næringsliv og myndig heter har sett potensialet og grepet det. Norges ledende stilling skyldes at både Statsbygg, Forsvarsbygg, Standard Norge, Sintef og Statens bygningstekniske etat har bidratt aktivt i utviklingen. Heng med. Steinalderbransje Denne stortingsmeldingen innebærer at det ikke er noen risikosport å satse med building SMART lenger. Den er fra det offentlige Norge og gir sterke føringer for hvilken vei utviklingen går, sier Knud Mohn i Forsvarsbygg, som er én av de to offentlige mastodontene som nå brøyter vei for bruken av den nye teknologien. Han koordinerer implementeringen av buildingsmart i Forsvarsbygg og er blant dem som beskylder byggebransjen for å være i steinalderen: Aktørene unnlater å fornye arbeidsprosessene fordi de tjener penger, hevder han. Andre bransjer har derimot måttet fornye seg og effektivisere for ikke å gå til grunne, sier Mohn som påpeker at byggebransjens effektivitet har sunket med 30 prosentpoeng over 40 år, i motsetning til andre bransjer, der effektiviteten har steget og i noen tilfeller er mer en doblet. I byggebransjen er effektiviteten kraftig redusert og det skyldes stor fragmentering, feil hos alle aktører, og mangel på industrialiser ing, konstaterer han og henviser til en verdensomspennende undersøkelse. Med andre ord lite standardisering, dårlig logistikk og kommu nikasjon. Knud Mohn får støtte av senioringeniør og prosjektleder Diderik Haug i Statsbygg. Han deler tidsbruken i bransjen i tre, basert på undersøkelser knyttet til Lean Construction: Produktiv tid 45 prosent, uproduktiv tid 35 prosent og til sist motproduktiv tid 20 prosent. Motproduktiv er den tiden som går med på å gjøre ting om igjen, å rette feil. Næringen er «Søkte man på BIM på nettet for ti år siden, fikk man treff på barn i magen-sider beskyttet, og det skjer lite innovasjon. Det er en steinalderbransje, gjentar han. Rivende utvikling Allerede våren 2007 sendte Statsbygg ut en presse melding som avklarte satsningen på den nye teknologien. I den het det blant annet: «Statsbygg har som mål å benytte BIM i hele livsløpet av sine bygg. I 2007 skal minst fem prosjekter bruke BIM. I løpet av 2010 skal BIM benyttes som hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser. Hensikten med dette «statementet var å gi aktørene i bransjen tid og forutsigbarhet, sier Haug, som beskriver Statsbygg som en av de fremste organisasjonene i verden innen dette feltet. Og innen buildingsmart og BIM er det finnene og amerikanerne som er de fremste sam arbeidspartnerne. Utviklingen har gått raskt, konstaterer a k t ø re ne. Søkte man på BIM på nettet for ti år siden, fikk man treff på barn i magen-sider, forteller Haug. I Forsvarsbygg har satsningen på building Diderik Haug, Statsbygg SMART tatt av de siste årene. I januar 2006 var målet at et prosjekt i Byggekostnadsprogrammet skulle tilnærme seg building SMART. Prosjektet fikk låne det digitale tegningsunderlaget, under forutsetning av at det ikke skulle involveres i Forsvarsbyggs aktiviteter, forteller Mohn. Halvannet år senere, i juni 2007, gikk Forsvarsbygg ut og erklærte at de trodde på buildingsmart. Et halvt år senere vurderte man hvordan satsningen skulle foregå, og én mann, Knud Mohn, ble satt på saken. I desember 2008 hadde vi 18 personer involvert. Vi går med andre ord ikke fra 0 til 100, men implementerer. Vi skal ikke lage egne kompetansesentre, men infiltrerer den nye teknologien og kunnskapen i vårt daglige arbeid, konstaterer Knud Mohn. Åpen standard Skal alle endringer i en bygningsinformasjonsmodell oppdateres koordinert og dermed sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene, må man ha et omforent lagringsformat, det vil si én standard. I buildingsmart heter denne IFC,

4 Tema: buildingsmart 7 En BIM forutsetter at alle enheter bygninger, bygningsdeler, installasjoner og utstyr opprettes som objekter, som tildeles egenskaper og som har relasjoner til andre objekter. Det vil si at objektene «vet hva de er slik at man kan gjøre analyser og gjenbruke dataene f.eks til energianalyser, produk sjonsplaner etc. Ethvert objekt i en BIM blir tildelt et unikt nummer slik at modellen kan brukes til detaljert konfigurasjonsstyring av bygget. Ill. Statsbygg Studenter om BIM I vinter ble det avholdt et seminar om BIM for Masterstudenter i Oslo. Vi spurte om utbytte av forelesningene og studentenes tro på buildingsmart. Nøkkelbegreper buildingsmart Et samlebegrep som beskriver arbeidsmetodene og mulighetene ved bruken av IKT-verktøy der effektiv informa sjonsflyt og interoper a- bilitet er stikkord. BIM er forkortelsen av Building Information Model (bygningsinformasjonsmodell) som kort fortalt er en teknologisk løsning der aktørene digitaliserer all bygningsrelatert informasjon inn mot en felles informasjonsmodell. Modellene som opprettes vil følge byggverkene fra tidlig planlegging gjennom detaljplanfasen, byggefasen og driftsfasen til avvikling. BIM står både for bygningsinformasjonsmodell når man snakker om løsningen og bygningsinformasjonsmodellering når man snakker om prosessen. IAL International Alliance for interoperability, grunnlagt i Organisasjonen heter i dag buildingsmart International og består ar representanter fra både bygge- og anleggsbransjen og programvareleverandører fra mer enn 60 land. Målet er å fremme og forvalte de standarder og prosjekt ene der teknologien og metodene anvendes. IFC Industry Foundation Classes, den åpne internasjonale kommunikasjonsstandarden som legges til grunn for buildingsmart. IFD International Framework for Dictionaries IDM Information Delivery Manual og opprinnelsen er fra USA i I dag an vendes den i ulik grad i ulik buildingsmartprogramvare. En digital standard blir aldri ferdig, men den er i dag mer enn godt nok utviklet for kommersiell bruk, sier Mohn. BIM er i seg selv et system som skal holdes i evig bevegelse og være under konstant utvikling, sier Diderik Haug, som beskriver standarden som et «fellesspråk, på høyde med esperanto. Han peker på flere utfordringer for å oppnå en velfungerende, åpen standard: De store softwarehusene føler seg truet av fellesstandarder, for mye av inntjeningen deres i dag ligger nettopp i lisenser og salg av oppdateringer. En åpen, internasjonal standard, som ingen eier, har klart svakere ressurser. Samtidig har den klart større muligheter, sier Haug. På startstreken Så hvor står vi i dag? Jo, i startgropa for en forsiktig utrulling av buildingsmart, etter ulike pilotprosjekter. Forsvarsbygg har flere pågående prosjekter: På Haakonsvern i Bergen er et kontor- og garderobebygg på 2000 kvm detaljprosjektert i BIM, og i disse dager det oppstart av digital byggeplassdrift. Haakonsvern er den tunge basen. Her vil alle investeringsprosjekter anvende building SMART, vi har 15 nye på gang og vil investere rundt to milliarder de neste årene, sier Knud Mohn. På Sessvollmoen foregår et energioptimaliseringsprosjekt. Dette følges opp av tre studenter som sjekker på hvilken måte resultatene er i forhold til målsettingene. Dette er meget sentrale arbeider knyttet til den globale klimakrisen. Dernest jobber man med å utvikle en standard metode for å gjenbruke og lagre data for mange bygg. Her lages og berikes altså en BIM er på eksisterende bygningsmasse, som i dette tilfellet modelleres i forhold til energibesparelse. Og nettopp energibruk er en svært god grunn til å kaste seg på buildingsmart. For skal vi klare å innfri Kyoto-avtalen, hvis konsekvenser er beskrevet i det globale dokumentet SMART 2020, må noe drastisk gjøres. En konsekvens av avtalen er at de industrialiserte land må redusere energibruken ned til 15 prosent av hva den er i dag pr innbygger, og eksisterende bygningsmasse må ta sin andel. Svaret på problemene er ikke BIM, men anvendelse av IKT-standarder, som utløser for automasjon og åpen kommunikasjon, fastslår Mohn. Han synes for øvrig debatten om skyld og årsaker til klimautfordringene er nokså uinteressant. Det er et faktum at vi bruker langt mer energi enn det jordkloden kan tilby. Det er ikke et fenomen vi kan melde oss ut av, understreker han. Og da er eksisterende bygningsmasse et fornuftig sted å starte: Energibruken til eksisterende byggverk utgjør 40 prosent av vårt energiforbruk. Jeg tror vi står foran en regulering, som innføring av energikrav, på samme måte som for eksempel brannvernkrav. Om 20 år vil kanskje bygg som bruker for mye energi bli stengt av, sier Mohn. Han sier vi står foran et paradigmeskifte, der vi har flere muligheter: å gjøre noe, å la være å gjøre noe, å gjøre noe dumt eller å gjøre noe smart. Jeg vil gå så langt som å si at building SMART og klima er to sider av samme sak, fastslår Knud Mohn. Mange gevinster Listen blir fort lang når gevinstene ved å anvende buildingsmart skal summeres opp. Aller først nevnes færre feil. I bransjen hevdes det ofte at det aldri tid til å bygge riktig første gang. Samtidig får man aldri mulighet til å bygge det samme bygget en gang til. Det er på alle vis mer hensiktsmessig å gjøre det riktig første gang, økonomisk, teknisk og estetisk, poengterer Diderik Haug i Statsbygg. Han minner om at man bare ved overgangen fra 2D til 3D vil øke informasjonsmengden med 50 prosent gjennom den ekstra dimensjonen. Jeg tror ikke alle fatter hva det vil innebære på rådgiversiden. Planleggingen vil bli langt mer komplett og det vil gjøres langt færre feil, sier Haug, som også peker mulighetene for enkel erfaringstilbakeføring. Vi har snakket om erfaringstilbakeføring siden jeg begynte i bransjen på 70-tallet, men vi har ikke gjort mye. Spør jeg en forsamling hvor mange som har skrevet en rapport, så rekker 4-5 personer hendene i været. Spør jeg hvor mange som har lest andres rapporter, ser jeg ingen hender, forklarer han. Knud Mohn i Forsvarsbygg har gjenbruk av data nokså høyt oppe på sin liste. Når man først har tatt investeringene ved å digitalisere informasjonen, vil den etter hvert være gratis. Han lister videre opp færre misforståelser som følge av åpen kommunikasjon, avdekking av manglende kompetanse og betydelig inntjening på driftsoptimering. Og for en organisasjon som skal og vil være en krevende kunde, er hjelp til å bli en profesjonell innkjøper av varer og tjenester nok en betydelig gevinst. Sist, men ikke minst: Cowboyvirksom heten i byggebransjen vil miste livets rett hos seriøse aktører. Han ser bare én virkelig stor utfordring som må løses for at buildingsmart skal innføres rund baut. Kompetansebygging. Alt annet finnes det metoder for. Tekst: Sissel Fornes Cathrine Mørch Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Masteroppgave: Implementering av branndokument er i BIM. Dag to med presentasjoner av programvare har vært høydepunktet. Veldig interessant å se hva som mulig å få til. Etter studiene håper jeg å kunne jobbe et sted som satser på buildingsmart. Helene Bjertnes Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Masteroppgave: Lufttetthet i bygninger Det har vært nyttig å se hvilke muligheter som finnes i BIM, og få oversikt over programvaren. Jeg tror nok buildingsmart er fremtiden. Det er ikke avgjørende at en fremtidig arbeidsgiver jobber med BIM, men det ville være morsomt. Lars Olav Holmen Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Masteroppgave: Lufttetthet i bygninger Jeg har fått en generell oversikt over hva BIM er og hva det kan brukes til. Tidligere var det et begrep uten særlig mye innhold for meg. Spesielt nyttig var presentasjonene av programvaren, at vi fikk vist hvordan de anvendes. Det er i første omgang ikke kritisk at en fremtidig arbeidsgiver bruker BIM, men jeg ser jo at de største og viktigste aktørene gjør det. Det er viktig å tenke langsiktig, så man ikke blir liggende etter. Vegard Hustad Høyskolen i Oslo Hovedoppgave om bruk av BIM Seminaret har gjort at jeg har økt kunnskapen om begrepene og har fått klarhet i hvordan systemet er lagt opp. Dessuten har jeg bedre oversikt over hvilke aktører som finnes der ute. Jeg vil se det som en stor fordel å kunne begynne å jobbe et sted som satser på buildingsmart og BIM. Jeg er i startgropa selv og per i dag er det ikke så mange som kan så mye. Kilder: Foto: jan lillehamre

5 Tema: buildingsmart 9 I forkant av fremtiden Hos GK-konsernet er building- SMART forlengst definert som satsningsområde. Vår målsetting er at GK skal være kjent for å bruke BIM-teknologi og metoder som øker kvalit eten og reduserer kostnadene både internt og eksternt, sier Øyvind Monrad-Krohn, konserndirektør IT og en av nøkkelpersonene i GKs kompetansegruppe for buildingsmart. Han tror utbredelsen av buildingsmart og BIM i noe monn henger på enkeltpersoners vilje til å lære nye verktøy. Både Monrad-Krohn og teknisk direktør Bjørn S. Johansen er imidlertid overbevist om at bygningsmodellering er fremtiden. At partene kommuniserer digitalt er utvilsomt fornuftig. Men det er klart, Statsbygg og Forsvarsbygg pløyer mark nå. Det er mye som er greit å få til i powerpoint, men noe vanskeligere å lykkes med i prosjekteringsfasen og på byggeplassen, kommenterer Johansen. Sykehus-pilot Han har selv vært en av bidragsyterne i pilotprosjektet på det nye sykehuset Nye Ahus. Selve syke huset ble bygget etter tradisjonelle tegninger, men prosjektgruppen bygningsmodellerte frontbygget parallelt og fikk dermed prøvd ut en del ting: Kollisjonskontroll, visualisering, beregnings programmer, energiberegning m.m. Helt sømløst var det jo ikke, vi opplevde blant annet noe rusk da vi skulle definere ulike objekter helt entydig. På den annen side opplevde vi at en del visualiseringer fungerte strålende, opplyser han. Johansen mener de gjennom prosjektet fikk pushet grensene, testet ut e-handel og avdekket manglene i løsningene. Kort oppsummert er jeg sterk i troen, selv om vi er et lite stykke fra festtalene, utdyper han. Gradvis overgang Øyvind Monrad-Krohn mener det allerede i dag er masse gevinster ved å ta i bruk nye dataverktøy, selv om hele prosessen ikke er sømløs. Han mener flaskehalsen i dag er å få folk til å ta i bruk det som finnes, samt å innføre standarder. Vi tar høyde for at overgangen til building SMART vil skje stegvis. En evolusjon som hele næringen må bidra til, påpeker han. For GK ligger nå fokuset på hvilken verdi de nye prosessene kan ha for kundene. GK vil bygge kompetanse og innføre metoder og verktøy som gir kundeverdi. En del av utfordringen er strukturen i næringen som er en fragmentert bransje med en rekke store aktører og en hærskare små. Den største barrieren er kunnskapsnivået, hevder han. Bjørn S. Johansen og Øyvind Monrad-Krohn er av samme oppfatning som representantene fra Statsbygg og Forsvarsbygg som mener færre feil er den største gevinsten ved å ta i bruk building SMART: Alt vil bli riktigere første gang. Teknologien vil muliggjøre prosesser som vil luke ut både prosjekteringsfeil og byggefeil. Og vi vil få større grad av forutsigbarhet og bedre planlegging, blant annet gjennom oppdaterte fremdriftsplaner, sier Monrad-Krohn. Willy Johannesen tilbake på Bekkelaget renseanlegg i Oslo, et prosjekt han ledet fra start til mål. Det var en stor utfordring og derfor tilfredsstillende at alt fungerer, sier han. Ansatt nr. 7 Willy johansen feirer fire tiår i GK. Han skylder på spennende arbeids oppgaver og godt miljø og mener årene har gått fort. 40 år på lønningslisten En av finessene i planfasen er kontroll mot Plan- og bygningsloven, sier teknisk direktør Bjørn S. Johansen i GM. Øyvind Monrad-Krohn, konserndirektør IT i GK, var en av foredragsholderne under buildingsmart Masterseminar:09. Foto: Jan Lillehamre I slutten av februar i 1969 ble maskintekniker Willy Johannesen ansatt nr. 7 i Nordberg & Karlsen, spiren til GK. Den gang 27 år gammel og allerede erfaren i bransjen begynte han med service og montasje, før han etter hvert ble leder for serviceavdelingen. På midten av 80-tallet kom så spørsmålet om han kunne tenke seg å bli prosjektleder. Det kunne han, og det har han vært siden. Det var omtrent samtidig med at vi be gynte med data. Vi var tidlig ute med det i bransjen, jeg syntes det var spennende og var positiv til det nye, forteller han. En av grunnene til at jubilanten synes årene har gått så fort, er trolig at det har vært mange oppgaver å gjøre og nye ting å lære. Skjønt, ventilasjonsbransjen har bare utviklet seg moderat, synes Willy Johannesen. Bedre innklima Det er ikke store endringer i arbeidet, egentlig. Det er så klart noe utvikling som skjer hele tiden, men mye av utstyret er det samme, som vifter og aggregater. Den største forskjellen ligger vel i at automasjonen er vesentlig bedre, i forhold til styring og overvåkning, at vi har SD-anlegg. De har vi jo holdt på med lenge. Det er ny teknologi som har ført til fremskritt, forklarer Johannesen. Har så inneklimaet vårt blitt bedre? Det vil jeg si. Vi er flinkere til å filtrere. Etter at man sluttet med vifter basert på remdrift, er det mindre støv og det gir bedre miljø. Sånn har det vært i noen år, påpeker han. Hektiske tiår Willy Johannesen er per dags dato den eldste i konsernet og har fått med seg firmaets vekst og ekspansjon til Sverige og Danmark. Firmaet har bare jo vokst og vokst, og det er pussig å tenke tilbake: Da vi var Nordberg & Karlsen var vi på ett tidspunkt like under 30 ansatte. Jeg husker Nordberg sa at vi var blitt så store at vi ikke skulle bli større, erindrer han. Johannesen husker 70- og 80-årene som spesielt hektiske. Konkurransen var mindre og det var hele tiden mye å gjøre. Det er et tøffere marked i dag, fastslår han. Stabilt miljø Den vordende pensjonisten sier arbeidsoppgavene og ikke minst miljøet i firmaet er de viktigste årsakene til at han er blitt 40 år på samme arbeidsplass. Det er et veldig stabilt miljø. Det betyr at folk har det bra og at det er lite gjennomtrekk, utdyper han. Hva har du likt aller best med jobben? Det må være å levere et produkt, et anlegg, som virker godt med én gang. Det var vært mye jobb i perioder, forteller Willy Johannesen, men ikke mer enn at han også har holdt seg i form. I god form, får man si. For når han ikke har vært på jobb, har han spilt hockey aktivt, holdt seg med travhester, syklet, løpt og gått på ski på konkurransenivå. Jeg er en selvplager, bekrefter han. Han frykter ikke tilværelsen som pensjonist, verken for seg selv eller GK. Jeg er ikke uunnværlig. Det er det ingen som er. Så jeg gleder meg faktisk! C Teskt Sissel FORNES Fotograf Jan Lillehamre

6 Samarbetspartner: McDonald s 11 Mårten Pojen, utrustningskonsult på Mc Donalds, är noga med sina leverantörer. Han följer med ner på detaljnivå, ända ner i hur servicerapporten ska formuleras. Men så fungerar samarbetet också mycket bra. Perfekt temperatur Det är en plusgrad ute. Inne på McDonald s i Lindvreten står termometern på 21 grader, trots att ingen egen energi tillsätts. Varken värmepumpen eller el-batterierna är igång, trots att det är kallt ute. Vi tillsätter ingen som helst energi, den värme som behövs alstras från maskinerna och människorna i restaurangen, och återvinns enbart via Heat Pipen, säger Mårten Pojen, som är utrustningskonsult på Mc Donald s Sverige. När du kliver in i en McDonald s-restaurang så kanske du upptäcker en vit dosa som sitter nära kassorna. Det är en koldioxidmätare och temperaturgivare som känner av andetagen du tar. Dosan är en del av ett system som anpassar ventilation och värme i lokalen efter hur många människor som befinner sig där. Det finns ingen anledning att använda sig av mer än energi än vad som behövs för att hålla en jämn temperatur. Systemen är en besparing för både plånboken och miljön, menar Mårten Pojen. Det energisnåla drivsättet på McDonald s i Lindvreten har sin grund i restaurangkedjans samarbete med GK. McDonald s använder sig nämligen av GK Argus med koldioxidstyrning. Men det räcker inte enbart med att mäta ut andningsluften, systemet måste också kunna känna av den faktiska värmen i restaurangen. Vissa soliga dagar värms fönstren i restaurangen upp extremt mycket och då måste vi kunna anpassa temperaturen efter det. Därför ingår temperaturgivare i systemet som går in och kyler om man får onormala temperaturförändringar, förklarar GK:s serviceledare Peter Granberg. På McDonald s var motståndet mot koldioxid styrning stort i början. Anledningen var att systemet bygger på att man går in och ändrar frånluftsflödet i köket, vilket man normalt inte gör i ett restaurangkök eftersom det finns risk att det ryker in och doftar matos. Trots det infördes systemet under 2004 och 2005 och idag har mer än 60 restauranger behovsstyrd ventilation. Övergången har inneburit en energibesparing på 16 procent på vissa restauranger har energibehovet minskat med hela 35 procent. Vår första variant av behovsstyrd ventilation var tidsinställd. Men det fungerar inte med vår verksamhet. Ibland kommer fyra busslaster med hungriga människor instormade under eftermiddagen när vi normalt sett inte har så många kunder. Då måste systemet kunna an passa sig efter det, förklarar Mårten Pojen. En ovanligt varm sommar Samarbetet mellan McDonald s och GK har inte alltid varit så väloljat som det är idag. Sommaren 2003 var extremt varm och då ställdes allt på sin spets. Många McDonald s-restauranger hade temperaturer över 30 grader i två veckor i streck Peter Granberg, Serviceledare på GK, menar att Mc Donalds är en spännande kund, eftersom samarbetet innebär att de utvecklas med kunden, som hela tiden kommer med förslag på förbättringar.

7 Vinden kommer i kast nede på Operataket, det br yg ger opp t i l uvær, og t u ristene f lykter f ra O slos nye storat t ra ksjon. Sju r Dagest ad deri mot, er i k ke redd for en skvet t va n n og l it t t u rbu lens. H a n ha r spaser t over veien f ra hot el le t der h a n holdt fore d rag om B lue O c e a n Strategy på GKs store leverandørkonferanse. H a n ha r a k ku rat sag t t i l forsa m l i ngen at bra n- sjen er preget av at man kopierer hverandre, også hverandres mangler. Han har samtykket i konsern direktør Jon Valen-Sendstads oppsummer i ng av at ny sk api ng i bra n sjen de si s t e 3 0 år er begrenset til å omfatte høldekke og tårnkran. Han tar regi fra en hastig arbeidende fotog ra f som v i l ha professoren festet på m i n nekor tet før kameraet drukner i regn. Så viser han Samarbetspartner: McDonald s aktuelt 13 vilket innebar att flera maskiner havererade, eftersom det förebyggande arbetet inte var korrekt utfört. GK hade problem under 2003 och Vi hade filialkontor i Eskilstuna och inget egentligt kontor i Stockholm. Det blev resor hela tiden. I kontrakten ingick jourverksamhet och det blev svårt att säkerställa att vi kunde vara där vi behövdes i tid. Det, i kombination med att systemen inte fungerade, gjorde att vi inte kunde ge bästa service till några av våra kunder, förklarar Peter Granberg. Att vi behöll GK som leverantör efter den sommaren berodde till stor del på Nicklas Perhart. Han jobbade då som servicekille och hanterade problematiken galant. För att vara en bra servicetekniker måste du vara 50 procent humanist och 50 procent tekniker. Kemin funkade mellan oss och det är en stor anledning till att GK fortfarande är en viktig leverantör till oss på McDonald s, berättar Mårten Pojen. Serviceteknikerna är vårt ansikte utåt och de som står för den familjära servicekänslan som är företagets bomärke. Finns det problem så måste de klara av att ha en öppen dialog om dem. Det är så vi kan visa att vi är det bästa företaget inom vårt område, menar Peter Granberg. Ett gott samarbete Samarbetet mellan McDonald s och GK började år 1999 och fungerar idag utmärkt. GK står för drift och service av ventilation och kyla i restauranger de har avtal med. Restaurangerna får också två besök om året av servicetekniker som arbetar förebyggande med underhåll av de maskiner som GK står för. Luftfilter bytas, funktioner kontrolleras och värden justeras samt optimeras. De skriver också en servicerapport där de noterar brister och akuta åtgärder, saker som bör åtgärdas och vilka myndig hetsbeslut som gäller i olika frågor. Service rapporterna är otroligt viktiga för att systemen ska fungera. Om en servicetekniker bedömer en åtgärd felaktigt får det stora konsekvenser. Därför går Mårten Pojen in på detaljnivå vid utformandet av rapporterna. Vi hade en cirkulationspump som slutade fungera. Det kan vara svårt för en restaurangchef att veta hur en akut åtgärd är. I det här fallet kryssade serviceteknikern istället i att c irkulationspumpen «bör åtgärdas snarast. När första köldknäppen kom kraschade ventilationssystemet, allt beroende på en liten formulering, berättar Mårten Pojen. GK och McDonald s har ett centralt avtal som är upprättat av restaurangkedjan. Enligt avtalet är det fritt för varje restaurang och franchisetagare om de vill ha den service som GK erbjuder. Normalt jobbar vi inte enbart med ett företag, vårt mål är att kunna erbjuda två alternativ. Om GK exempelvis inte är starka i Norrland måste vi kunna erbjuda våra restauranger en annan leverantör. Men när serviceupphandlingen gjordes så fanns det bara en leverantör som kunde möta våra krav och det var GK, säger Mårten Pojen. I servicedelen av avtalet ingår att ge förslag på hur man kan förbättra anläggningarna. Bland annat har alla nya McDonald s-restauranger sedan två år tillbaka ett system för att på vintern kunna återvinna den värme som kommer från köket. McDonald s är en spännande kund som har rutiner och är hårda på sin produktion. Om de inte är nöjda får vi höra det direkt! Det innebär att vi måste hålla oss så energisnåla det bara går. Mårten kommer hela tiden med förslag på förbättringar och driver energibiten och oss framåt, säger Peter Granberg. C Text Lina Skandevall Foto David Bicho Vignett: Profilen: XXXXXXXXXXXXXX Sjur DageSt a D 19 Inneklima nominert til Kommunikasjonsprisene 2008 v e n t - e r p å s t o r m - e n Bransjen er omtrent like nyskapende som i Frimurerlosjen, mener innovasjonsprofessor Sjur Dagestad. Han synes det er på tide med en skikkelig krise. Artikkelen om innovasjonsprofessor Sjur Dagestad som ble publisert i forrige utgave av Inneklima har blitt lagt merke til i kommunikasjonsbransjen: I den årlige kåringen av årets bedriftsblader i Norge, ble artikkelen nominert i klassen Beste oppslag, som er kategorien som forener tekst, foto og design. Inneklima nådde ikke helt opp, men var altså et av fem nominerte oppslag i en kategori der hele 63 bidrag var sendt inn. Leab Luftbehandling blev starten på GK Region Nord i Sverige Under hösten 2008 genomfördes fusionen mellan GK och Leab Luftbehandling AB, som varit verksamt sedan 1984 och som har huvudkontoret beläget i Gammelstad, Luleå. Leab är ett installation -och serviceföretag som utför projektering, konstruktion, installation och service på ventilationsanläggningar i alla slags typer av byggnader, allt ifrån stora industriprojekt, kontor och offentliga byggnader till mindre service uppdrag. Att få bli en del av GK ser vi som en stimulerande utmaning och känner oss väldigt välkomna in i GK s fina gemenskap. Det finns massor av kunskap som vi kan tillföra varandra genom att utbyta erfarenheter om våra sätt att arbeta. Vi kom snabbt kommit till insikt att GK är väldigt framstående inom service samtidigt som vi på Leab genom åren lärt oss entreprenadbranschen och där blivit väldigt framgångsrika, säger Magnus Rönnberg. Under början av 90 talet tog Leab upp en diskussion inom företaget om inte systemuppbyggnad vid bostadsventilation var lite föråldrade och ogenomtänkta. Det ledde till en process där traditionella grundlösningar lades åt sidan och företaget började arbeta med helt otraditionella detaljlösningar. Detta har gjort att vi idag vill betrakta oss som en av Sveriges främste ventilationsentreprenör för hur man bygger ventilationsanläggningar för hyresfastigheter med mycket bra funktion och nöjda kunder. Objekten som vi utfört de senaste åren har i huvudsak varit av karaktären ROT-objekt där Ny, statslig kontrol lagt ud til GK Ventilationsgruppen Ikke en smule energi må gå til spilde og i øvrigt skal vi bruge mindre af den og ikke udlede så meget CO 2. Det er tanken bag det EU-direktiv, som trådte i kraft 1. januar 2008 og kræver jævnlige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg med en mærkepladeeffekt på 5 KW og derover. Disse anlæg er der ca af i Danmark. Og det betyder, at kontrolarbejdet bliver temmelig omfattende. Til at udføre det har de statslige myndigheder Energistyrelsen foreløbig fået godkendt tre store, danske firmaer, hvoraf det ene er GK Ventilationsgruppen i Danmark. «Det har været en lang og kompliceret proces. Så vi er ret stolte af, at vi kom igennem nåleøjet uden hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller sektionschef Willi Lundsgård Hansen. Godkendelsen kom i december, og siden har Ventilationsgruppen udført op mod 40 eftersyn. Til formålet har man skabt en lille virksomhed i virksomheden, hvilket har været nødvendigt, fordi myndighederne kræver total uafhængighed i forhold til resten af selskabet. «Vi må ikke kunne mistænkes for at udnytte situationen til at skaffe ekstra arbejde til vores kolleger i moderfirmaet, forklarer sektionschefen. «Derfor vil vi løbende blive kikket over skuldrene af myndighederne og hvert år skulle dokumentere i detaljer, at alt går fuldstændig rent og retfærdigt til og er totalt adskilt fra resten af firmaet. Til at udføre arbejdet har Ventilationsgruppen foreløbig uddannet fire eksperter. Og flere er i gang, sådan at man samlet vil nå op på minimum syv mand, som er specielt uddannede og certificerede til kontrolarbejdet. Ifølge loven skal alle ca. Sektionschef Willi Lundsgård Hansen i GK Ventilationsgruppen anlæg have fået gennemført de første kontroller inden «Vi håber, at anlæg under 5 kw og at også industrien vil blive vi gått in och byggt om stora områden medan hyresgästerna bott kvar i sina lägenheter. Detta kräver inte bara en teknisk kompetens utan även en social kompetens av samtliga inblandade parter. Vi har under de sista åren renoverat tusentals lägenheter runt om i Norrbotten, berättar Rönnberg. Leab luftbehandling AB omsatte i 2008 ca 65,0 miljoner kronor och var 40 årsanställda, varav 27 i Gammelstad och resterande vid stockholmskontoret i Spånga som nu ingår i GK s Stockholmsfilial. Leab var första installationsföretag i Sverige inom ventilation som tredjepartscertifierades enligt kvalitetssäkrings system ISO 9001 i år 1996, och enligt miljöledningssystem ISO i omfattet af loven om eftersynene på et senere tidspunkt. Og her satser vi på stadig at være med, siger Willi Lundsgård Hansen.

Inneklimat# 1 2009. «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet:

Inneklimat# 1 2009. «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet: Inneklimat# 1 2009 i bladet: > Perfekt temperatur på McDonald s > Er byggebransjen klar for buildingsmart? > Avanceret indeklima i vandland gir max velvære «Vi kan redusere CO 2 -utslippene i atmosfæren

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport Innovasjon i byggebransjen - Ikke bare nok en rapport Hvem er vi? Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging Gruppemedlemmene: - Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø - Silje: Sivilingeniørstudent

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men

GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men 1 gk konsern 2008 /2009 GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

Flaskehalser i byggenæringen

Flaskehalser i byggenæringen 1 Flaskehalser i byggenæringen Hvor ligger mulighetene for effektivisering av byggenæringen? 2 Hvem er vi? Iman Shirkavand - Bygg og anlegg Martine Hagen - Industriell økonomi Yngve Wehn Teknisk kybernetikk

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Bakgrunn: Kommuner i klimapolitikken Mye skrevet om lokalnivåets

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

NCCs miljøarbeide - om BREEAM

NCCs miljøarbeide - om BREEAM NCCs miljøarbeide - om BREEAM I tillegg til verdiene ærlighet, respekt og tillit, er tre begreper spesielt viktig i vårt arbeide. Fokus Enkelhet Ansvar NCC 2009-12-10 2 NCCs visjon er å bli det ledende

Detaljer

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen Statsbygg Statsbygg,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 23. januar 2013 kl. 09:15 16:00 Kl. Tid Tema Organisasjon / bedrift 08:45 Registrering 09:15 15 Info om buildingsmart Norge Studentseminar@HiOA:13 Behovet for samspill

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

CONSIGLI. Hvordan vil byggesaksbehandling se ut i 2020? Janne Aas- Jakobsen 2013

CONSIGLI. Hvordan vil byggesaksbehandling se ut i 2020? Janne Aas- Jakobsen 2013 CONSIGLI Hvordan vil byggesaksbehandling se ut i 2020? Janne Aas- Jakobsen 2013 BYGG OG ANLEGG Bistå selskaper i byggenæringen med lønnsom omsilling Strategi Gjennomføring Merkevarebygging EN FORTELLING

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN buildingsmart NORGE buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28.05.2013 STEEN SUNESEN Daglig Leder buildingsmart Norge Arkitekt, projektleder/fagansvarlig Bla. leder for IFC prosjektet Nye

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

Multikomfort i Pluss

Multikomfort i Pluss Multikomfort i Pluss Et plusshus med smarte løsninger fra Schneider Electric Schneider Electric har deltatt med sin ekspertise og sine mest avanserte løsninger for energidistribusjon, energistyring og

Detaljer

BIM TROLL ELLER KONTROLL? Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den?

BIM TROLL ELLER KONTROLL? Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den? BIM TROLL ELLER KONTROLL? Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den? Janne Aas-Jakobsen, Mai 2014 BYGG OG ANLEGG Bistå selskaper i lønnsom omstilling til bruk av BIM Strategi Gjennomføring

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Det offentlige har penger http://www.oljefondet.no/#/forside 2 Prisen for å låne penger Långivers innlånskostnader Risikopåslag

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Viktig også for byggvaremarkedet Ved å ta i bruk moderne elektroniske verktøy i planlegging og prosjektering av bygg, åpner byggenæringen for effektivisering og

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men

GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men 1 gk konsern 2008 /2009 GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering mai 2013 Antall saker totalt: 20 Antall saker papir: 2 Antall saker nett: 17 Antall saker radio: 1 Antall oppslag riksmedier: 7 Antall

Detaljer

FIRST LEGO League. Tromsø 2012

FIRST LEGO League. Tromsø 2012 FIRST LEGO League Tromsø 2012 Presentasjon av laget Brensholmen LegoLeague Vi kommer fra Brensholmen Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 10 jenter og 9 gutter. Vi representerer Hillesøyskolen

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Forslag til strategiplan 2013 2017

Forslag til strategiplan 2013 2017 Norsk Esperanto-Forbund Forslag til strategiplan 2013 2017 Strategiplan Strategiplanen beskriver den virkelighetsoppfatningen som arbeidsplanen bygger på. Utbre og styrke esperanto Oppgaven til Norsk Esperanto-Forbund

Detaljer

GK presentasjon teknisk vinteruke 2007. Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon

GK presentasjon teknisk vinteruke 2007. Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon GK presentasjon teknisk vinteruke 2007 Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon Klagefritt innemiljø GKs misjon er å sørge for et klagefritt innemiljø i nye og eksisterende bygninger. Visjon GK skal være

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

A-lab løste det med BIM

A-lab løste det med BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE A-lab løste det med BIM Kundeprofil Firma Bransje Land A-Lab Bygg Norge Utfordring Implementering av BIM/IFC og oppgradering fra ACAD Utvikling av arbeidsmetoder Løsning

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer