Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2

3 Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Hei! Gjennom de 4 siste år har FARA som selskap og som innovatør for smarte løsninger til offentlig transport gjennomgått en transformasjon i tråd med vår visjon og overordnede mål. FARAs visjon er å være en globalt foretrukket leverandør av intelligente transportsystemer for kollektivtransport (ITS). Vår overordnede målsetning er å levere produkt, kvalitet og effektivitet på linje med eller i forkant av, våre kunders og markedets forventninger. Det er et hårete rammeverk vi forholder oss til, men med fokusert og motivert kompetanse i selskapet sammen med krevende og innovative kunder, har vi klart å tilpasse oss og etterleve det. FARA besitter pr i dag et av Europas beste kompetansesentra innenfor ITS. FARA leverer bruk oss. Ansvar for anskaffelse av ITS-løsninger til kollektivbransjen er i de fleste land delegert til lokale myndigheter, som fylker, län og kommuner. En av konsekvensene med delegering til lokal myndighet, har vært at løsningene ofte mangler egenskaper som åpner for interoperabilitet. Dette gjelder også for land som har nasjonale standarder for utførelse av offentlig transport. Interoperabilitet er av mange gode grunner en målsetning for offentlig transport i de fleste land, med det formål å gjøre det enkelt for passasjeren å reise på tvers av transportselskaper og -modus. Å få flest mulig reisende over til kollektiv transport, bør være et samlet mål for kunde og leverandør. De fleste tettsteder står overfor store utfordringer fremover knyttet til å få en effektiv personbefordring. Det må bygges ny og smart infrastruktur, men ikke minst trenger passasjeren kostnadseffektive og smarte løsninger for reiseinformasjon og billettering det har FARA. Manglende interoperabilitet har ført til at nasjonale samferdselsmyndighter i Norden nå tar initiativ til etablering av nasjonale fellestjenester som lokale løsninger kan knytte seg til. FARA har utviklet en salgstjeneste som ivaretar kompleksiteten i produkttilbudet mot passasjerene og som ivaretar ønsket om lokal styring av merkevare og tilbud. Med sitt åpne grensesnitt kan salgstjenesten adapteres til hvilken som helst leverandør av løsninger, og den ivaretar ønsket om flere salgskanaler for produktene innenfor offentlig transport. FARA kan være den nasjonale leverandøren som aktørene og ikke minst politikerne ønsker, av kostnadseffektive nasjonale skybaserte løsninger. Med en god referansebase i hjemmemarkedet, kan FARA bli en vesentlig eksportartikkel. Utvikling av teknologi går fortere og fortere, noe som gir store muligheter for de som klarer å henge med. Det gjør FARA. IT-løsninger i «skyen» og «Internet of Things» (IoT) blir ofte referert til som den neste industrielle revolusjonen. Sammenkoblede «ting» blir stadig smartere og vokser raskt i antall. Ettersom disse innretningene er knyttet sammen gjennom stadig raskere forbindelser, synes de teknologiske mulighetene å være uendelige. Dette er en industri for den som Vil, Tør og Kan. FARA er der allerede. Mennesker knyttes også til hverandre og benytter datamaskiner, smarttelefoner og nettjenester til hjelp i alle livssituasjoner. Forbrukerne forventer faktisk at nesten enhver tjeneste skal være lett tilgjengelig via en berøringsskjerm i variert lommestørrelse. Derfor er det forventet at mobilt billettsalg vil vokse videre i meget raskt tempo, med stadionarrangementer, luftfart og offentlig transport som drivere.

4 Trendene er globale, men spesielt de nordiske landene har tilpasset seg ny teknologi tidlig. FARA er en ledende aktør i dette krevende markedet, noe som har vært nøkkelen til FARAs innovative produktstrategi og utviklingsprogram. FARA er smart kollektivtransport. Tradisjonelle løsninger vil være viktige i mange år fremover, men rollen deres endrer seg etterhvert som de kompletteres av en ny generasjon produkter. Disse produktene benytter den nyeste teknologien for ytterligere å forbedre offentlig transport både for operatører og reisende. FARA sørger for en kostnadseffektiv og sømløs overgang. Banker, telekommunikasjonsselskaper, betalingsnettverk og teknologiselskaper innfører en mengde nye løsninger for mobil og kontaktløs betaling. Mange av løsningene er et resultat av strategisk og teknologisk samarbeid på tvers av forskjellige næringer. Det er imidlertid få løsninger som er skreddersydd for operatørene og kollektivtransportselskapene. FARA ser på sterk konkurranse som utviklende og skjerpende. FARA erfarer i mange tilfeller mangler knyttet til helhetelige løsninger, som spesielt ivaretar behovet for rapportering og styring. Dette er svært sentrale elementer, for å økekvaliteten, få et tilpasset produkt og redusere kostnader for passajeren og det offentlige. FARA er integrerte helhetlige løsninger. De tre makrofaktorene Urbanisering, Miljø og Privatisering vil bidra til å skape et vesentlig vekstpotensiale innen markedet for smarte løsninger til kollektivtransporten. Veksttakten på konsolidering av bransjen har økt både på leverandør- og kundesiden, samt at det er etablert store enheter på operatørsiden. Selv om det forventes at styrende myndigheter vil ta en ledende rolle i videre utvikling av kollektivsektoren, vil relasjonen til passasjerene, kundene og operatørene være en nøkkel for FARA. Norden er fortsatt vårt hjemmemarked, og FARA søker aktivt partnere for distribusjon for å vokse i Europa. FARA er med. På de neste sidene vil du kunne lese mer av hva som er premissene for FARAs arbeid med fortsatt å levere i henhold til sin visjon og målsetning. Vi fokuserer på å gjøre det enkelt for passasjeren, samtidig som operatørene, administrasjonog andre stakeholders til offentlig transport blir ivaretatt. Fokus og realisme er viktige byggesteiner. Takk for et godt år og god tur! Ørjan Kirkefjord CEO Side 2

5 FARAS FORTRINN I det konkurransepregede markedet FARA er en del av, har vi som målsetning å ligge ett skritt foran. Vi bygger på våre sterke sider, mange års erfaring med nøkkelferdige leveranser av smarte løsninger og langvarige relasjoner med kundene våre. Vi flytter forretningslogikken til skyen og benytter oss av fleksible løsninger for å redusere kompleksiteten og kostnaden for maskinvare, innstallering og service. Vi behandler store mengder data, og vår modulbaserte utviklingsmodell og våre åpne datagrensesnitt kan enkelt integreres med løsninger fra andre leverandører. Vår fordel er den måten vi samler ITS-operasjonene på og gir alle interessenter de tjenestene og den informasjonen de trenger på en praktisk og effektiv måte. Dette, sammen med fleksible SaaS-finansieringsmodeller, gir gode produkter og best verdi for kunden. Teknologien vår er i bevegelse og på full fart inn i fremtiden. SMART MOBILE APPLICATIONS FOR REAL TIME AND TICKETING Visjonen for vår produktstrategi har vært å flytte tjenestene til «skyen»og å gjøre applikasjonene tilgjengelige og mobile. Vi kaller det SMART-konseptet FARAs SMART-konsept består av fire elementer: Én løsning for hver bruker føreren, passasjeren og operatøren pluss en sky (cloud) av tjenester som samler alt på en sømløs måte. FARAs SMART-konsept har dermed tre primærprodukter, samt en tjenestesky som omfatter r alle produktene.

6 SMART:myTravel SMART:myTravel er passasjerens «reisetrollmann.» Den kombinerer reiseplanlegging og billettkjøp, samt reise- og forbindelsesoppdateringer i sanntid i én applikasjon. Den er tilgjengelig både i form av nettsider og en egen superrask app for både Android og ios. SMART:myTravel gir også oppdateringer i sanntid for busstoppesteder, terminaler og populære steder, og viser «live» informasjon om de neste avgangene og busser som nærmer seg, på kart. Applikasjonen leveres i en spesiell versjon som er tilpasset dedikerte utendørs og innendørs displayer, samt web-baserte portaler som egner seg for en hvilken som helst monitor (f.eks. lobby). SMART:myOperation - SMART:myOperation er operasjonssenteret som gir oversikt og håndterer billettsalg. Herfra kan operatøren planlegge billettpriser og kampanjer og få oversikt over inntektene fra alle salgskanalene. SMART:myOperation omfatter også tilgang for kundeservicepersonell. SMART:myOperation har også salgs- og kontrollverktøy som benyttes av salgspersonell som er mobile, og av billettkontrollører. Applikasjonene kjører på standard, kostnadseffektiv, HW for å sikre full mobilitet, samtidig som man har kontroll med salgs- og kontrollprosessen. Disse enhetene kan også benyttes til billettsalg og validering på kjøretøyer hvor det ikke er montert dedikert HW Kontaktløse billetter valideres automatisk, og mobile QR-billetter kan skannes av en maskin eller valideres visuelt av føreren. Billetten inneholder all relevant informasjon som for eksempel billettype, reiserute, antall og kategori reisende, gyldighetsperiode, pris og unik bestillingsreferanse. Mobile billetter inneholder også en animasjon som genereres daglig og en farget statuslinje for gyldighet. Side 4

7 SMART:myDrive - SMART:myDrive er løsningen for førerne. Den gir føreren all relevant informasjon om rutegjennomføringen, billettsalg og validering. SMART:myDrive inneholder også funksjoner for tale- og tekstkommunikasjon med trafikkontrollørene. SMART:myDrive kjøres på Android-nettbrett og -telefoner som er konstruert for profesjonell bruk i vanskelige omgivelser. Den krever ingen kabler (unntatt strømkabel) og kobler seg trådløst til innretninger. Den kontrollerer passasjerinformasjon for intern og ekstern visning og talekunngjøringer, og den sender sanntidsinformasjon tilbake til cloud («skyen»). SMART:myCloud - SMART:myCloud samler alle tjenestene og gir operatøren kraftfulle salgsverktøy: Prognoser i sanntid, datainnhenting og rapportering. SMART:myCloud er en samling tjenester som har funksjoner både for sanntidsinformasjon og billetter. Tjenestene drives på virtuelle servere med stor kapasitet, noe som gir mulighet for rask og kostnadseffektiv utrulling. Cloud (skyen) inneholder applikasjoner som støtter alle de distribuerte funksjonene, som for eksempel salg, validering, kontroll og reiseinformasjon i sanntid. FARA Sales Service er en cloud-basert, frittstående salgsløsning som gir billettlogikk til salgskanaler. Den kan benyttes av FARAs billettapp for smarttelefoner, billettautomater, utsalgssteder eller enhver annen kanal som finnes online, og som er i stand til å kommunisere via Sales Service grensesnitt API. FARA Sales Service oppdaterer produktparameterne for alle salgskanalene og justerer prisformler og andre faktorer. Salgstjenesten gjør det mulig å distribuere billetter gjennom forskjellige medier (papir, QR-kode og kundekort), og gir en lang rekke betalingsmuligheter (kreditt-/debetkort, regning per telefon, forhåndsbetalt konto og faktura).

8 Styrets beretning 2014 Hovedpunktene for selskapets utvikling i 2014 er: Selskapet oppnådde en bedret driftsmargin gjennom målrettet forretningsutvikling Selskapet har vunnet nye kontrakter både innenfor billettering og sanntidsinformasjon Selskapet har fokusert på å videreutvikle og levere en ny produktportefølje innen skybaserte løsninger Utviklingen og leveransen av den nye maskinvareplattformen og sanntidssystemet til Helsinkiregionen skjer i henhold til avtalt plan Det er etablert avtaler med distributører for inntreden i nye markeder Oppbyggingen av utviklingskontoret i Polen fortsatte som planlagt Det har vært stort fokus på opplæring av nye medarbeidere ved alle lokasjoner Systemleveranser Gjennom 2014 leverte FARA systemer og funksjonalitet både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet bekrefter dermed at løsningene er kompatible i hjemmemarkedet Norden, samt at det kan levere sin teknologi i andre markeder. Organisasjonsutvikling Selskapet har de siste årene fokusert på å drive lønnsom virksomhet i hjemmemarkedet. Samtidig har man har tatt steg for å forberede en vekst i nye markeder. Markedets krav og forventninger til produkter har endret seg vesentlig de siste årene, med introduksjonen av smarttelefoner. Dette har ført til at kravene til kompetanse når det gjelder både produkter og markeder, har endret seg. Som en konsekvens av dette, besluttet styret i 2013 å endre selskapets strategi og fokusere på skybaserte løsninger. Selskapet er nå i ferd med å styrke sin kompetanse på dette området. Arbeidet startet i 2013, og allerede i 2014 leverte FARA flere løsninger der passasjerens smarttelefon benyttes til kjøp av billetter og til å motta reiseinformasjon. For å redusere risikoen knyttet til nyutvikling, er all aktivitet i selskapet bygget rundt business caser, hvor både kostnader og inntekter følges opp tett. Markedet kjennetegnes nå ved press på marginer på de gamle løsningene, og selskapet har derfor økt takten på utvikling av nye produkter. Det arbeides også med å ta frem neste generasjon maskinvare for bruk ombord i kjøretøyene. Samtidig fokuseres det på kostnadssiden i selskapet. Synergier mellom markeder og produkter utnyttes best mulig for å rasjonalisere driften. For å opprettholde og videreutvikle marginene har selskapet etablert utviklingskontorer på lokasjoner med et riktig kostnadsnivå. Det betyr at selskapet i fremtiden vil ha et kompetansesenter i Trondheim, hvor produktplanlegging og forvaltning av produktporteføljen skjer, mens produktutviklingen i hovedsak utføres i Warszawa. Det foregår også noe utviklingsarbeid i Oulu, Finland, hvor det Side 6

9 fokuseres på leveranser til det finske markedet. Dette kontoret har også en nøkkelrolle i oppfølgingen av det omfattende Helsinki-prosjektet. Redegjørelse for årsregnskapet 2014 FARA fører regnskapet etter prinsippene som gjelder for den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (forenklet IFRS). Arbeidet med organisasjonsutvikling, produktutvikling og Helsinki-prosjektet, samt ambisjonen om vekst, vil fortsatt innebære tunge løft for selskapet, men positive tilbakemeldinger fra markedet og selskapets finansielle resultat viser at man er på rett vei. Totalt ble FARAs salgsinntekter for MNOK (149), hvilket innebærer en økning på 4,1 %. Tilsvarende tall for morselskapet FARA ASA er 139 MNOK (132), som innebærer en økning på 5,2 %. FARA har gjennom 2014 hatt utfordringer med underleverandører og gjennomført endringer i organisasjonen, noe som har resultert i lavere omsetning enn forventet. Styret anser egenkapitalandelen som forsvarlig. Styrets mål hva gjelder investorenes totale avkastning, er at denne over sykluser minst skal ligge på samme nivå som tilsvarende selskap i samme bransje. FARA skal vise en forsvarlig og varig inntjening før aksjonærene får avkastning på sin investering gjennom utbytte. Driftsresultatet før avskrivninger ble for 2014 positivt med 18 MNOK (9,8). Tilsvarende tall for morselskapet FARA ASA er 12,7 MNOK (8,2). Kostnadssiden er i all hovedsak knyttet til ressurser og leveranse av maskinvare. Det er aktivert netto 7,5 MNOK (9,1) i selskapets balanse etter kriterier angitt i note 2. Aktiveringen er knyttet til utvikling av nye løsninger og produkter. Netto finansposter ble -0,8 MNOK (0,1). FARA ASA: 10,1 MNOK (-0,1). Konsernets årsresultat ble positivt med 12,2 MNOK (21,5). FARA ASA: 15,8 MNOK (14,4). Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets prognoser for årene fremover. Prognosene er bygget på oppdatering av strategien som ble etablert i 2013, samt ordrereserver, pipeline-vurderinger gjort av ledelsen og markedsutsiktene for årene fremover. Det vil naturlig nok være usikkerhet knyttet til dette, men styrets vurdering er at den er innenfor akseptabel ramme. Det er etablert trekkrammer på 12 MNOK og en garantifasilitet på 51,5 MNOK med selskapets bankforbindelse. FARA konsern har pr ,7 MNOK innestående på konto. Det er knyttet en covenant til finansieringen, hvor egenkapital målt mot total bokført balanseverdien skal utgjøre 25 %. FARA har fokus på oppfølging av kapitalbruk og kapitalbinding. Totale aktiva økte med 1,7 MNOK fra til For FARA ASA er tilsvarende tall en nedgang på 23,7 MNOK. Siden kundeporteføljen i hovedsak er offentlig eid og/eller styrt, er det liten risiko knyttet til tap på krav. Gjenstående aktivert egenutvikling og goodwill i balansen som følge av produktutvikling og oppkjøp utgjør 31,1 MNOK (27,8). FARA ASA: 18,9 MNOK (17,9). Av dette ble 7,5 MNOK aktivert i 2014 (9,1). Egenkapitalen er 74 MNOK (60) som gir en egenkapitalandel på 61 % (50 %). Tilsvarende tall for FARA ASA er 68 MNOK (52), som gir en egenkapitalandel på 54 % (35 %). Kortsiktig finansiering av

10 aktiva gjennom leverandørkreditter og annen ikke rentebærende kortsiktig gjeld utgjorde 36 % (47 %). For FARA ASA er tilsvarende tall 38 % (59 %). FARA hadde i 2014 en netto kontantstrøm fra drift på -3,4 MNOK (27,7), som i hovedsak skyldes økt arbeidskapital mot slutten av året, basert på en sterk desember måned omsetningsmessig. For FARA ASA var tilsvarende tall -3,2 MNOK (41,9). Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Utover en periode på 12 måneder må usikkerhet knyttet til nevnte estimater for markedsutviklingen vurderes. Medarbeidere FARA sysselsatte i 2014 i gjennomsnitt 104 personer (90). For FARA ASA var tilsvarende tall 65 (64). Lønns- og personalkostnader i 2014 utgjorde for FARA 61,8 MNOK (50,5), og i FARA ASA 44,1 MNOK (37,6). Ser man bort fra effekten som skyldes aktivering av utviklingskostnader, økte lønns- og personalkostnader med 5 % fra 2013 til Generalforsamlingen godkjente i 2014 retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte, som har ligget til grunn for styrets praksis. Utdrag fra retningslinjene for avlønning er inkludert i FARAs årsrapport og vil i sin helhet bli lagt frem på generalforsamlingen i FARA har ikke registrert sykefravær som direkte følge av medarbeidernes virke i bedriften. I 2014 hadde FARA en fraværsprosent pr. timeverk på 2,4 % sammenlignet med 2,7 % i Tilsvarende tall for FARA ASA er 1,8 % mot 3,5 % i Samfunnsansvar Pr var det ansatt 13 (11) kvinner i konsernet. Ti av disse jobbet i FARA ASA. Én av seks personer i FARAs ledergruppe er kvinne. I styret er to av fem medlemmer kvinner. Det er per utgangen av nasjonaliteter ansatt i FARA, noe som på mange områder vil være en stor styrke for konsernet fremover. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Ingen ansatte forskjellsbehandles mht. lønn, utviklingsmuligheter, opplæring/skolering eller fordeling av arbeidsoppgaver. Det forskjellsbehandles ikke ved rekruttering, da medarbeiderne ansettes etter interesse for fagområde, faglig dyktighet og tidligere erfaring. Det er dessverre få kvinnelige søkere til de ulike stillingene i FARA. FARA jobber kontinuerlig for å fremme et likestilt arbeidsmiljø, hvor diskriminering ikke forekommer. Dette gjelder uansett kjønn og etnisitet. Styret er ikke kjent med at FARA direkte forurenser det ytre miljø. FARA har ingen egenproduksjon, og FARAs produkter, samt emballasje, er i hovedsak basert på resirkulerbart materiale. Selskapet har rutiner for behandling av avfall og har etablert returordninger med eksterne leverandører. FARA har ingen produkter som under normal bruk er helsefarlige for forbruker. FARA innretter seg etter de miljøkrav som selskapet blir stilt overfor. FARA har som sitt virkeområde leveranser av ITS-løsninger til offentlig transport. Et av FARAs mål, som selskapet har felles med sine kunder, er å få flere passasjerer ombord kollektiv transport, for derigjennom å redusere belastningen på samfunnet i form av bedre miljø og en effektiv reise for passasjeren. FARA har som målsetning å ligge foran den teknologiske utviklingen hva gjelder løsninger, og bidrar dermed til at ny teknologi tas i bruk tidlig, noe som kommer miljøet til gode. FARA arbeider aktivt med de ulike aktørene, fra styrende organer til kunder, for å påvirke en nødvendig satsing på kollektivtransport, for derigjennom å redusere de negative konsekvensene av transportnæringen på miljøet. Side 8

11 Eierstyring og selskapsledelse, kvalitetssystem og internkontroll Styret ser utvikling og implementering av rutiner og kontrollorganer som bygger opp under god eierstyring og selskapsledelse, som en av bærebjelkene for å skape et fremtidsrettet, konkurransedyktig og tillitvekkende selskap. Før et nytt år starter, legges plan for innhold og gjennomføring av de enkelte styremøtene og ledermøtene, samt interaksjonen mellom ledelsen og styret. Styret har utarbeidet retningslinjer for rapportering av finansiell informasjon og en egen instruks for administrerende direktør. Styret har videre beskrevet fullmakter til administrerende direktør og resten av organisasjonen. Selskapet har etablert et regime for risikostyring som skal bidra til at styret blir orientert om og eventuelt fatter beslutning på, vesentlige saker for FARA. FARA er ISO 9001-sertifisert. Det betyr at selskapet arbeider i henhold til de retningslinjer som gis i standarden ISO 9001:2008. Selskapet jobber kontinuerlig og systematisk med utvikling og forbedring av sitt kvalitetsstyringssystem og har de siste årene hatt stort fokus på kvalitetsarbeidet og økt kundetilfredshet. Ledelsen har i den forbindelse lagt mye arbeid i å øke forståelsen for kundekrav, få nye prosesser og prosedyrer på plass, samt sikre god etterlevelse av disse. Dette fokuset videreføres i FARA ble resertifisert i Eierstruktur Styremedlemmer og selskaper tilknyttet disse eier pr ,8% av FARAs aksjekapital. Pr. samme dato var det 690 aksjonærer i FARA, med til sammen aksjer. Markedet og utsiktene fremover I første halvdel av 2014 var det en relativ lav markedsaktivitet, mens den økte gjennom andre halvår. Selskapet har i 2014 fulgt sin vedtatte strategi for lønnsom vekst og videre utvikling av selskapet, gjennom utvikling av innovative produkter og løsninger. Styret mener at selskapets evne til å vinne frem med sine løsninger både hos små og store kunder viser at selskapets løsninger danner et godt fundament for videre vekst. FARAs strategi er å utvikle fleksibel og avansert programvare som kan leveres som en skytjeneste. I tillegg vil selskapet levere gode og kostnadseffektive maskinvareløsninger til sine kunder. FARA vil fokusere sin organiske vekst på markedet i Norden og sikre distribusjon utenfor Norden gjennom partnerskap og andre distribusjonskanaler. Styret forventer en god utvikling for FARA i årene som kommer. Omsetning og resultat vil fortsatt variere gjennom året, da prosjektene vil være på ulike stadier i leveransekjeden, og fordi anbudsaktiviteten i markedet vil variere. Styret forventer en økt ordreinngang i Produktene som leveres i hjemmemarkedet vil danne basis for løsningene som tilbys via distributører. En voksende kundeportefølje og inntreden i nye markeder vil også tilføre verdi for eksisterende kunder gjennom en kontinuerlig forbedring av produktporteføljen, basert på ønsker og krav fra nye markeder.

12 Disponering av resultat Styret foreslår at overskuddet for FARA ASA på ,- overføres som følger: Overføring til egenkapital ,- Overføring fra annen innskutt egenkapital Overføring fra overkursfond Sum overføringer ,- FARAs frie egenkapital utgjør ved årsskiftet 64,4 MNOK. Trondheim, 10. mars 20 Side 10

13 Resultatregnskap (NOK 1 000) FARA - konsern FARA ASA Note Driftsinntekt 6, 7, Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnad 12, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Årsresultat Totalresultat (NOK 1 000) Overføringer Overført til egenkapital Overføring av annen innskutt egenkapital Overføring av overkursfond Sum overføringer Årsresultat Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanse Totalresultat

14 Balanse (NOK 1 000) FARA - konsern FARA ASA Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 14, Goodwill Utsatt skattefordel Inventar og kontormaskiner 14, Investering i datterselskaper 1, 3, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Varelager 10, Kundefordringer 9, Opptjent, ikke fakturert inntekt 8, Andre kortsiktige fordringer Konsernfordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig konserngjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 12

15 Trondheim, 10. mars 2015

16 FARA - konsern Kontantstrømanalyse Note FARA ASA Likvider tilført / brukt på virksomheten /- Tilført fra årets virksomhet *) /- Endring i kunder /- Endring i lager /- Endring i opptjent ikke fakturert /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto likviditetsendr. fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer Investering i varige driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering Opptak av ny gjeld = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr *) Dette tallet fremkommer slik; Resultat før skattekostnad Betalbare skatter Ordinære avskrivinger og nedskrivninger = Tilført fra årets virksomhet Side 14

17 Egenkapitaloppstilling FARA - konsern (NOK 1 000) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Omregningsdifferanser Sum egenkapital Egenkapital pr : Årets totalresultat Opsjonskostnader 0 0 Overføring av annen innskutt egenkapital 0 0 Egenkapital pr : Årets totalresultat Opsjonskostnader 0 0 Overføring av annen innskutt egenkapital 0 0 Egenkapital pr : Egenkapitaloppstilling FARA ASA (NOK 1000) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Om regningsdifferanser Sum egenkapital Egenkapital pr : Årets totalresultat Overføring av annen innskutt egenkapital - Overføring av - overkursfond Egenkapital pr : Årets totalresultat Overføring av annen innskutt egenkapital - Overføring av overkursfond Egenkapital pr :

18 Note 1. Generelt Konsernet FARAs konsoliderte regnskap for 2014 ble behandlet av morselskapets styre 10.mars Morselskapet FARA ASA, er et allmennaksjeselskap, med hovedkontor lokalisert på Sentralstasjonen, Fosenkaia 3, i Trondheim, Norge. Med kontorer i Høvik/Norge, Sverige, Danmark, Finland og Polen, er FARA til stede i flere markeder. FARA er en ledende leverandør av innovativ teknologi og kommunikasjonsløsninger for den nordiske kollektivsektoren og leverer løsninger for elektronisk billettering, passasjerinformasjon, infotainment, samt trafikk- og flåtestyringssystemer. Dette omfatter alt fra leveranser av enkeltprodukter til å kunne opptre som kundens hovedleverandør og systemintegrator. De produkter som tilbys inkluderer skytjenester, program- og maskinvare for kjøretøy, i tillegg til øvrige tilknyttede produkter og tjenester. Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer FARA ASA og selskaper som FARA ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Datterselskapene er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Alle interne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert i konsernregnskapet. Det vises for øvrig til note 4 vedr. effekter av valutakursendringer, og note 5 for redegjørelse av transaksjoner innen konsernet. Note 2. Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), og at presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre 10. mars Konsernregnskapet inkluderer FARA ASA og selskaper som FARA ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert. Alle tall er presentert i NOK hvis ikke annet er opplyst. Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode, med unntak av de endringene i IFRS som har blitt implementert av konsernet i inneværende regnskapsperiode. Forenklet IFRS Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra innregnings- og vurderingsreglene i IFRS: IAS 10 nr 12 og 13 og IAS 18 nr. 30 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkningsprosjekter, Side 16

19 utsatt skattefordel og balanseføring av egenutviklete immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. 1) Prinsipper for inntektsføring. Selskapet benytter løpende avregning med fortjeneste for langsiktige leveranseprosjekter i arbeid. Bruk av metoden for løpende avregning krever at ledelsen estimerer fullføringsgraden av kontrakten på balansetidspunktet og også utfallet av kontraktene. De underliggende estimatene som ligger til grunn for inntektsføring avhenger av forskjellige variabler som lønnsnivå, kost av komponenter, evnen til å fullføre ifølge tidsplanen og avtalte fullførelsesgarantier. Begivenheter og endringer i forutsetninger og ledelsens vurderinger vil påvirke innregningen av inntekter i den gjeldende perioden. 2) Nedskrivning immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler med udefinert økonomisk levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at disse kan ha en redusert verdi. Estimering av gjenvinnbart beløp av eiendeler baseres delvis på vurderinger foretatt av ledelsen, som inkluderer estimater for eiendelenes evne til å generere inntekter og en vurdering av fremtidige markedsforhold. Endringer i ledelsens vurderinger og forutsetninger kan resultere i nedskrivningsbehov i de aktuelle periodene. Balanseført verdi av immaterielle eiendeler for konsernet var pr og 2013 henholdsvis TNOK og TNOK. Av dette utgjorde goodwill pr og TNOK. Balanseføring vurderes på bakgrunn av fremtidig inntjening. Dersom fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseføring, nedskrives de immaterielle eiendelene til virkelig verdi. 3) Utsatt skattefordel. Grunnlaget for oppføring av utsatt skattefordel baserer seg på utnyttelse av fremførbart underskudd gjennom fremtidig skattepliktig inntekt i FARA ASA. Vurderingen er gjort basert på ledelsens estimat om fremtidig overskudd, og estimatene inkluderer vurderinger vedrørende strategi, økonomisk utvikling i de markeder konsernet opererer i, og evne til å levere prognostiserte overskudd. Ved avleggelsen av regnskapet har ledelsen vurdert den fremtidige skattepliktige inntekten tilstrekkelig til å utnytte den bokførte skattefordelen. Det vises til note 20 for nærmere informasjon. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Morselskapets funksjonelle valuta er norske kroner (NOK). Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK). Datterselskapene har hhv. euro (EUR), svenske kroner (SEK), danske kroner (DKK) og polske zloty (PLN) som funksjonell valuta. Annen funksjonell valuta enn presentasjonsvaluta som brukes i datterselskapene omregnes i resultatregnskapet ved et gjennomsnitt av valutakurs slik den offentliggjøres av Norges Bank, som en tilnærming til transaksjonskurs, mens balansen omregnes til balansedagens valutakurs. Se for øvrig note 4. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter fra salg av varer resultatføres i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. FARAs virksomhet består i prosjektrettet utførelse av systemleveranser innenfor selskapets basisområder, med varighet fra 0 1 år. Systemleveransene regnskapsføres etter løpende avregningsmetode. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventede totale prosjektkostnader. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. Fakturering i prosjektene skjer hovedsakelig ved passering av kontraktsfestede milepæler. Forskjellen i tidspunkt mellom fakturering og inntektsperiodiseringen kommer til uttrykk som opptjent ikke fakturert inntekt i selskapets balanse. Forskudd fra kunder er presentert i balansen under kortsiktig gjeld. Prosjektinntekter er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Inntektsføring av lisenser knyttet til sentralsystem skjer når kunden har tatt i bruk lisensen. Disse lisensene er en påkoblingsavgift, og vil ikke bli refundert dersom kunde ikke lenger ønsker å benytte systemet.

20 Vedlikeholdslisenser faktureres og inntektsføres årlig. Disse går over et kalenderår, og vil således bli inntektsført i samme år som de blir fakturert. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Langsiktig gjeld regnskapsføres til amortisert kost. Varige driftsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger, eller til virkelig verdi dersom denne er lavere. Behovet for nedskriving av balanseført verdi av anlegg og utstyr blir tatt opp til vurdering når situasjonen eller omstendighetene indikerer at verdien ikke kan gjenvinnes. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidlene er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskriving til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Avskrivningsperiode og metode vurderes som et minimum i forbindelse med årsavslutningen. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Virksomhet i utlandet Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi-justeringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Valutakursdifferanser innregnes i finansinntekter og -kostnader. Omregningsdifferanse som følge av omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, og fra relaterte sikringsobjekter, spesifiseres som omregningsdifferanse i egenkapitalen. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av og nedskrivning. Internt genererte immaterielle eiendeler, balanseføres dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt. FARA har følgende kriterier for balanseføring av utviklingskostnader: a) Det er påvist grunnlag for lønnsom drift ved ny virksomhet eller mer lønnsom drift av eksisterende virksomhet. b) FARA har til hensikt, og er i stand til å fullføre de investeringer som skal til for å utnytte disse nye muligheter, eller har til hensikt å - og kan - selge resultatene av arbeidet. c) Utnyttelse av de nye muligheter vil tilføre virksomheten vesentlige og varige verdier. Side 18

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer