Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2

3 Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Hei! Gjennom de 4 siste år har FARA som selskap og som innovatør for smarte løsninger til offentlig transport gjennomgått en transformasjon i tråd med vår visjon og overordnede mål. FARAs visjon er å være en globalt foretrukket leverandør av intelligente transportsystemer for kollektivtransport (ITS). Vår overordnede målsetning er å levere produkt, kvalitet og effektivitet på linje med eller i forkant av, våre kunders og markedets forventninger. Det er et hårete rammeverk vi forholder oss til, men med fokusert og motivert kompetanse i selskapet sammen med krevende og innovative kunder, har vi klart å tilpasse oss og etterleve det. FARA besitter pr i dag et av Europas beste kompetansesentra innenfor ITS. FARA leverer bruk oss. Ansvar for anskaffelse av ITS-løsninger til kollektivbransjen er i de fleste land delegert til lokale myndigheter, som fylker, län og kommuner. En av konsekvensene med delegering til lokal myndighet, har vært at løsningene ofte mangler egenskaper som åpner for interoperabilitet. Dette gjelder også for land som har nasjonale standarder for utførelse av offentlig transport. Interoperabilitet er av mange gode grunner en målsetning for offentlig transport i de fleste land, med det formål å gjøre det enkelt for passasjeren å reise på tvers av transportselskaper og -modus. Å få flest mulig reisende over til kollektiv transport, bør være et samlet mål for kunde og leverandør. De fleste tettsteder står overfor store utfordringer fremover knyttet til å få en effektiv personbefordring. Det må bygges ny og smart infrastruktur, men ikke minst trenger passasjeren kostnadseffektive og smarte løsninger for reiseinformasjon og billettering det har FARA. Manglende interoperabilitet har ført til at nasjonale samferdselsmyndighter i Norden nå tar initiativ til etablering av nasjonale fellestjenester som lokale løsninger kan knytte seg til. FARA har utviklet en salgstjeneste som ivaretar kompleksiteten i produkttilbudet mot passasjerene og som ivaretar ønsket om lokal styring av merkevare og tilbud. Med sitt åpne grensesnitt kan salgstjenesten adapteres til hvilken som helst leverandør av løsninger, og den ivaretar ønsket om flere salgskanaler for produktene innenfor offentlig transport. FARA kan være den nasjonale leverandøren som aktørene og ikke minst politikerne ønsker, av kostnadseffektive nasjonale skybaserte løsninger. Med en god referansebase i hjemmemarkedet, kan FARA bli en vesentlig eksportartikkel. Utvikling av teknologi går fortere og fortere, noe som gir store muligheter for de som klarer å henge med. Det gjør FARA. IT-løsninger i «skyen» og «Internet of Things» (IoT) blir ofte referert til som den neste industrielle revolusjonen. Sammenkoblede «ting» blir stadig smartere og vokser raskt i antall. Ettersom disse innretningene er knyttet sammen gjennom stadig raskere forbindelser, synes de teknologiske mulighetene å være uendelige. Dette er en industri for den som Vil, Tør og Kan. FARA er der allerede. Mennesker knyttes også til hverandre og benytter datamaskiner, smarttelefoner og nettjenester til hjelp i alle livssituasjoner. Forbrukerne forventer faktisk at nesten enhver tjeneste skal være lett tilgjengelig via en berøringsskjerm i variert lommestørrelse. Derfor er det forventet at mobilt billettsalg vil vokse videre i meget raskt tempo, med stadionarrangementer, luftfart og offentlig transport som drivere.

4 Trendene er globale, men spesielt de nordiske landene har tilpasset seg ny teknologi tidlig. FARA er en ledende aktør i dette krevende markedet, noe som har vært nøkkelen til FARAs innovative produktstrategi og utviklingsprogram. FARA er smart kollektivtransport. Tradisjonelle løsninger vil være viktige i mange år fremover, men rollen deres endrer seg etterhvert som de kompletteres av en ny generasjon produkter. Disse produktene benytter den nyeste teknologien for ytterligere å forbedre offentlig transport både for operatører og reisende. FARA sørger for en kostnadseffektiv og sømløs overgang. Banker, telekommunikasjonsselskaper, betalingsnettverk og teknologiselskaper innfører en mengde nye løsninger for mobil og kontaktløs betaling. Mange av løsningene er et resultat av strategisk og teknologisk samarbeid på tvers av forskjellige næringer. Det er imidlertid få løsninger som er skreddersydd for operatørene og kollektivtransportselskapene. FARA ser på sterk konkurranse som utviklende og skjerpende. FARA erfarer i mange tilfeller mangler knyttet til helhetelige løsninger, som spesielt ivaretar behovet for rapportering og styring. Dette er svært sentrale elementer, for å økekvaliteten, få et tilpasset produkt og redusere kostnader for passajeren og det offentlige. FARA er integrerte helhetlige løsninger. De tre makrofaktorene Urbanisering, Miljø og Privatisering vil bidra til å skape et vesentlig vekstpotensiale innen markedet for smarte løsninger til kollektivtransporten. Veksttakten på konsolidering av bransjen har økt både på leverandør- og kundesiden, samt at det er etablert store enheter på operatørsiden. Selv om det forventes at styrende myndigheter vil ta en ledende rolle i videre utvikling av kollektivsektoren, vil relasjonen til passasjerene, kundene og operatørene være en nøkkel for FARA. Norden er fortsatt vårt hjemmemarked, og FARA søker aktivt partnere for distribusjon for å vokse i Europa. FARA er med. På de neste sidene vil du kunne lese mer av hva som er premissene for FARAs arbeid med fortsatt å levere i henhold til sin visjon og målsetning. Vi fokuserer på å gjøre det enkelt for passasjeren, samtidig som operatørene, administrasjonog andre stakeholders til offentlig transport blir ivaretatt. Fokus og realisme er viktige byggesteiner. Takk for et godt år og god tur! Ørjan Kirkefjord CEO Side 2

5 FARAS FORTRINN I det konkurransepregede markedet FARA er en del av, har vi som målsetning å ligge ett skritt foran. Vi bygger på våre sterke sider, mange års erfaring med nøkkelferdige leveranser av smarte løsninger og langvarige relasjoner med kundene våre. Vi flytter forretningslogikken til skyen og benytter oss av fleksible løsninger for å redusere kompleksiteten og kostnaden for maskinvare, innstallering og service. Vi behandler store mengder data, og vår modulbaserte utviklingsmodell og våre åpne datagrensesnitt kan enkelt integreres med løsninger fra andre leverandører. Vår fordel er den måten vi samler ITS-operasjonene på og gir alle interessenter de tjenestene og den informasjonen de trenger på en praktisk og effektiv måte. Dette, sammen med fleksible SaaS-finansieringsmodeller, gir gode produkter og best verdi for kunden. Teknologien vår er i bevegelse og på full fart inn i fremtiden. SMART MOBILE APPLICATIONS FOR REAL TIME AND TICKETING Visjonen for vår produktstrategi har vært å flytte tjenestene til «skyen»og å gjøre applikasjonene tilgjengelige og mobile. Vi kaller det SMART-konseptet FARAs SMART-konsept består av fire elementer: Én løsning for hver bruker føreren, passasjeren og operatøren pluss en sky (cloud) av tjenester som samler alt på en sømløs måte. FARAs SMART-konsept har dermed tre primærprodukter, samt en tjenestesky som omfatter r alle produktene.

6 SMART:myTravel SMART:myTravel er passasjerens «reisetrollmann.» Den kombinerer reiseplanlegging og billettkjøp, samt reise- og forbindelsesoppdateringer i sanntid i én applikasjon. Den er tilgjengelig både i form av nettsider og en egen superrask app for både Android og ios. SMART:myTravel gir også oppdateringer i sanntid for busstoppesteder, terminaler og populære steder, og viser «live» informasjon om de neste avgangene og busser som nærmer seg, på kart. Applikasjonen leveres i en spesiell versjon som er tilpasset dedikerte utendørs og innendørs displayer, samt web-baserte portaler som egner seg for en hvilken som helst monitor (f.eks. lobby). SMART:myOperation - SMART:myOperation er operasjonssenteret som gir oversikt og håndterer billettsalg. Herfra kan operatøren planlegge billettpriser og kampanjer og få oversikt over inntektene fra alle salgskanalene. SMART:myOperation omfatter også tilgang for kundeservicepersonell. SMART:myOperation har også salgs- og kontrollverktøy som benyttes av salgspersonell som er mobile, og av billettkontrollører. Applikasjonene kjører på standard, kostnadseffektiv, HW for å sikre full mobilitet, samtidig som man har kontroll med salgs- og kontrollprosessen. Disse enhetene kan også benyttes til billettsalg og validering på kjøretøyer hvor det ikke er montert dedikert HW Kontaktløse billetter valideres automatisk, og mobile QR-billetter kan skannes av en maskin eller valideres visuelt av føreren. Billetten inneholder all relevant informasjon som for eksempel billettype, reiserute, antall og kategori reisende, gyldighetsperiode, pris og unik bestillingsreferanse. Mobile billetter inneholder også en animasjon som genereres daglig og en farget statuslinje for gyldighet. Side 4

7 SMART:myDrive - SMART:myDrive er løsningen for førerne. Den gir føreren all relevant informasjon om rutegjennomføringen, billettsalg og validering. SMART:myDrive inneholder også funksjoner for tale- og tekstkommunikasjon med trafikkontrollørene. SMART:myDrive kjøres på Android-nettbrett og -telefoner som er konstruert for profesjonell bruk i vanskelige omgivelser. Den krever ingen kabler (unntatt strømkabel) og kobler seg trådløst til innretninger. Den kontrollerer passasjerinformasjon for intern og ekstern visning og talekunngjøringer, og den sender sanntidsinformasjon tilbake til cloud («skyen»). SMART:myCloud - SMART:myCloud samler alle tjenestene og gir operatøren kraftfulle salgsverktøy: Prognoser i sanntid, datainnhenting og rapportering. SMART:myCloud er en samling tjenester som har funksjoner både for sanntidsinformasjon og billetter. Tjenestene drives på virtuelle servere med stor kapasitet, noe som gir mulighet for rask og kostnadseffektiv utrulling. Cloud (skyen) inneholder applikasjoner som støtter alle de distribuerte funksjonene, som for eksempel salg, validering, kontroll og reiseinformasjon i sanntid. FARA Sales Service er en cloud-basert, frittstående salgsløsning som gir billettlogikk til salgskanaler. Den kan benyttes av FARAs billettapp for smarttelefoner, billettautomater, utsalgssteder eller enhver annen kanal som finnes online, og som er i stand til å kommunisere via Sales Service grensesnitt API. FARA Sales Service oppdaterer produktparameterne for alle salgskanalene og justerer prisformler og andre faktorer. Salgstjenesten gjør det mulig å distribuere billetter gjennom forskjellige medier (papir, QR-kode og kundekort), og gir en lang rekke betalingsmuligheter (kreditt-/debetkort, regning per telefon, forhåndsbetalt konto og faktura).

8 Styrets beretning 2014 Hovedpunktene for selskapets utvikling i 2014 er: Selskapet oppnådde en bedret driftsmargin gjennom målrettet forretningsutvikling Selskapet har vunnet nye kontrakter både innenfor billettering og sanntidsinformasjon Selskapet har fokusert på å videreutvikle og levere en ny produktportefølje innen skybaserte løsninger Utviklingen og leveransen av den nye maskinvareplattformen og sanntidssystemet til Helsinkiregionen skjer i henhold til avtalt plan Det er etablert avtaler med distributører for inntreden i nye markeder Oppbyggingen av utviklingskontoret i Polen fortsatte som planlagt Det har vært stort fokus på opplæring av nye medarbeidere ved alle lokasjoner Systemleveranser Gjennom 2014 leverte FARA systemer og funksjonalitet både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet bekrefter dermed at løsningene er kompatible i hjemmemarkedet Norden, samt at det kan levere sin teknologi i andre markeder. Organisasjonsutvikling Selskapet har de siste årene fokusert på å drive lønnsom virksomhet i hjemmemarkedet. Samtidig har man har tatt steg for å forberede en vekst i nye markeder. Markedets krav og forventninger til produkter har endret seg vesentlig de siste årene, med introduksjonen av smarttelefoner. Dette har ført til at kravene til kompetanse når det gjelder både produkter og markeder, har endret seg. Som en konsekvens av dette, besluttet styret i 2013 å endre selskapets strategi og fokusere på skybaserte løsninger. Selskapet er nå i ferd med å styrke sin kompetanse på dette området. Arbeidet startet i 2013, og allerede i 2014 leverte FARA flere løsninger der passasjerens smarttelefon benyttes til kjøp av billetter og til å motta reiseinformasjon. For å redusere risikoen knyttet til nyutvikling, er all aktivitet i selskapet bygget rundt business caser, hvor både kostnader og inntekter følges opp tett. Markedet kjennetegnes nå ved press på marginer på de gamle løsningene, og selskapet har derfor økt takten på utvikling av nye produkter. Det arbeides også med å ta frem neste generasjon maskinvare for bruk ombord i kjøretøyene. Samtidig fokuseres det på kostnadssiden i selskapet. Synergier mellom markeder og produkter utnyttes best mulig for å rasjonalisere driften. For å opprettholde og videreutvikle marginene har selskapet etablert utviklingskontorer på lokasjoner med et riktig kostnadsnivå. Det betyr at selskapet i fremtiden vil ha et kompetansesenter i Trondheim, hvor produktplanlegging og forvaltning av produktporteføljen skjer, mens produktutviklingen i hovedsak utføres i Warszawa. Det foregår også noe utviklingsarbeid i Oulu, Finland, hvor det Side 6

9 fokuseres på leveranser til det finske markedet. Dette kontoret har også en nøkkelrolle i oppfølgingen av det omfattende Helsinki-prosjektet. Redegjørelse for årsregnskapet 2014 FARA fører regnskapet etter prinsippene som gjelder for den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (forenklet IFRS). Arbeidet med organisasjonsutvikling, produktutvikling og Helsinki-prosjektet, samt ambisjonen om vekst, vil fortsatt innebære tunge løft for selskapet, men positive tilbakemeldinger fra markedet og selskapets finansielle resultat viser at man er på rett vei. Totalt ble FARAs salgsinntekter for MNOK (149), hvilket innebærer en økning på 4,1 %. Tilsvarende tall for morselskapet FARA ASA er 139 MNOK (132), som innebærer en økning på 5,2 %. FARA har gjennom 2014 hatt utfordringer med underleverandører og gjennomført endringer i organisasjonen, noe som har resultert i lavere omsetning enn forventet. Styret anser egenkapitalandelen som forsvarlig. Styrets mål hva gjelder investorenes totale avkastning, er at denne over sykluser minst skal ligge på samme nivå som tilsvarende selskap i samme bransje. FARA skal vise en forsvarlig og varig inntjening før aksjonærene får avkastning på sin investering gjennom utbytte. Driftsresultatet før avskrivninger ble for 2014 positivt med 18 MNOK (9,8). Tilsvarende tall for morselskapet FARA ASA er 12,7 MNOK (8,2). Kostnadssiden er i all hovedsak knyttet til ressurser og leveranse av maskinvare. Det er aktivert netto 7,5 MNOK (9,1) i selskapets balanse etter kriterier angitt i note 2. Aktiveringen er knyttet til utvikling av nye løsninger og produkter. Netto finansposter ble -0,8 MNOK (0,1). FARA ASA: 10,1 MNOK (-0,1). Konsernets årsresultat ble positivt med 12,2 MNOK (21,5). FARA ASA: 15,8 MNOK (14,4). Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets prognoser for årene fremover. Prognosene er bygget på oppdatering av strategien som ble etablert i 2013, samt ordrereserver, pipeline-vurderinger gjort av ledelsen og markedsutsiktene for årene fremover. Det vil naturlig nok være usikkerhet knyttet til dette, men styrets vurdering er at den er innenfor akseptabel ramme. Det er etablert trekkrammer på 12 MNOK og en garantifasilitet på 51,5 MNOK med selskapets bankforbindelse. FARA konsern har pr ,7 MNOK innestående på konto. Det er knyttet en covenant til finansieringen, hvor egenkapital målt mot total bokført balanseverdien skal utgjøre 25 %. FARA har fokus på oppfølging av kapitalbruk og kapitalbinding. Totale aktiva økte med 1,7 MNOK fra til For FARA ASA er tilsvarende tall en nedgang på 23,7 MNOK. Siden kundeporteføljen i hovedsak er offentlig eid og/eller styrt, er det liten risiko knyttet til tap på krav. Gjenstående aktivert egenutvikling og goodwill i balansen som følge av produktutvikling og oppkjøp utgjør 31,1 MNOK (27,8). FARA ASA: 18,9 MNOK (17,9). Av dette ble 7,5 MNOK aktivert i 2014 (9,1). Egenkapitalen er 74 MNOK (60) som gir en egenkapitalandel på 61 % (50 %). Tilsvarende tall for FARA ASA er 68 MNOK (52), som gir en egenkapitalandel på 54 % (35 %). Kortsiktig finansiering av

10 aktiva gjennom leverandørkreditter og annen ikke rentebærende kortsiktig gjeld utgjorde 36 % (47 %). For FARA ASA er tilsvarende tall 38 % (59 %). FARA hadde i 2014 en netto kontantstrøm fra drift på -3,4 MNOK (27,7), som i hovedsak skyldes økt arbeidskapital mot slutten av året, basert på en sterk desember måned omsetningsmessig. For FARA ASA var tilsvarende tall -3,2 MNOK (41,9). Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Utover en periode på 12 måneder må usikkerhet knyttet til nevnte estimater for markedsutviklingen vurderes. Medarbeidere FARA sysselsatte i 2014 i gjennomsnitt 104 personer (90). For FARA ASA var tilsvarende tall 65 (64). Lønns- og personalkostnader i 2014 utgjorde for FARA 61,8 MNOK (50,5), og i FARA ASA 44,1 MNOK (37,6). Ser man bort fra effekten som skyldes aktivering av utviklingskostnader, økte lønns- og personalkostnader med 5 % fra 2013 til Generalforsamlingen godkjente i 2014 retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte, som har ligget til grunn for styrets praksis. Utdrag fra retningslinjene for avlønning er inkludert i FARAs årsrapport og vil i sin helhet bli lagt frem på generalforsamlingen i FARA har ikke registrert sykefravær som direkte følge av medarbeidernes virke i bedriften. I 2014 hadde FARA en fraværsprosent pr. timeverk på 2,4 % sammenlignet med 2,7 % i Tilsvarende tall for FARA ASA er 1,8 % mot 3,5 % i Samfunnsansvar Pr var det ansatt 13 (11) kvinner i konsernet. Ti av disse jobbet i FARA ASA. Én av seks personer i FARAs ledergruppe er kvinne. I styret er to av fem medlemmer kvinner. Det er per utgangen av nasjonaliteter ansatt i FARA, noe som på mange områder vil være en stor styrke for konsernet fremover. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Ingen ansatte forskjellsbehandles mht. lønn, utviklingsmuligheter, opplæring/skolering eller fordeling av arbeidsoppgaver. Det forskjellsbehandles ikke ved rekruttering, da medarbeiderne ansettes etter interesse for fagområde, faglig dyktighet og tidligere erfaring. Det er dessverre få kvinnelige søkere til de ulike stillingene i FARA. FARA jobber kontinuerlig for å fremme et likestilt arbeidsmiljø, hvor diskriminering ikke forekommer. Dette gjelder uansett kjønn og etnisitet. Styret er ikke kjent med at FARA direkte forurenser det ytre miljø. FARA har ingen egenproduksjon, og FARAs produkter, samt emballasje, er i hovedsak basert på resirkulerbart materiale. Selskapet har rutiner for behandling av avfall og har etablert returordninger med eksterne leverandører. FARA har ingen produkter som under normal bruk er helsefarlige for forbruker. FARA innretter seg etter de miljøkrav som selskapet blir stilt overfor. FARA har som sitt virkeområde leveranser av ITS-løsninger til offentlig transport. Et av FARAs mål, som selskapet har felles med sine kunder, er å få flere passasjerer ombord kollektiv transport, for derigjennom å redusere belastningen på samfunnet i form av bedre miljø og en effektiv reise for passasjeren. FARA har som målsetning å ligge foran den teknologiske utviklingen hva gjelder løsninger, og bidrar dermed til at ny teknologi tas i bruk tidlig, noe som kommer miljøet til gode. FARA arbeider aktivt med de ulike aktørene, fra styrende organer til kunder, for å påvirke en nødvendig satsing på kollektivtransport, for derigjennom å redusere de negative konsekvensene av transportnæringen på miljøet. Side 8

11 Eierstyring og selskapsledelse, kvalitetssystem og internkontroll Styret ser utvikling og implementering av rutiner og kontrollorganer som bygger opp under god eierstyring og selskapsledelse, som en av bærebjelkene for å skape et fremtidsrettet, konkurransedyktig og tillitvekkende selskap. Før et nytt år starter, legges plan for innhold og gjennomføring av de enkelte styremøtene og ledermøtene, samt interaksjonen mellom ledelsen og styret. Styret har utarbeidet retningslinjer for rapportering av finansiell informasjon og en egen instruks for administrerende direktør. Styret har videre beskrevet fullmakter til administrerende direktør og resten av organisasjonen. Selskapet har etablert et regime for risikostyring som skal bidra til at styret blir orientert om og eventuelt fatter beslutning på, vesentlige saker for FARA. FARA er ISO 9001-sertifisert. Det betyr at selskapet arbeider i henhold til de retningslinjer som gis i standarden ISO 9001:2008. Selskapet jobber kontinuerlig og systematisk med utvikling og forbedring av sitt kvalitetsstyringssystem og har de siste årene hatt stort fokus på kvalitetsarbeidet og økt kundetilfredshet. Ledelsen har i den forbindelse lagt mye arbeid i å øke forståelsen for kundekrav, få nye prosesser og prosedyrer på plass, samt sikre god etterlevelse av disse. Dette fokuset videreføres i FARA ble resertifisert i Eierstruktur Styremedlemmer og selskaper tilknyttet disse eier pr ,8% av FARAs aksjekapital. Pr. samme dato var det 690 aksjonærer i FARA, med til sammen aksjer. Markedet og utsiktene fremover I første halvdel av 2014 var det en relativ lav markedsaktivitet, mens den økte gjennom andre halvår. Selskapet har i 2014 fulgt sin vedtatte strategi for lønnsom vekst og videre utvikling av selskapet, gjennom utvikling av innovative produkter og løsninger. Styret mener at selskapets evne til å vinne frem med sine løsninger både hos små og store kunder viser at selskapets løsninger danner et godt fundament for videre vekst. FARAs strategi er å utvikle fleksibel og avansert programvare som kan leveres som en skytjeneste. I tillegg vil selskapet levere gode og kostnadseffektive maskinvareløsninger til sine kunder. FARA vil fokusere sin organiske vekst på markedet i Norden og sikre distribusjon utenfor Norden gjennom partnerskap og andre distribusjonskanaler. Styret forventer en god utvikling for FARA i årene som kommer. Omsetning og resultat vil fortsatt variere gjennom året, da prosjektene vil være på ulike stadier i leveransekjeden, og fordi anbudsaktiviteten i markedet vil variere. Styret forventer en økt ordreinngang i Produktene som leveres i hjemmemarkedet vil danne basis for løsningene som tilbys via distributører. En voksende kundeportefølje og inntreden i nye markeder vil også tilføre verdi for eksisterende kunder gjennom en kontinuerlig forbedring av produktporteføljen, basert på ønsker og krav fra nye markeder.

12 Disponering av resultat Styret foreslår at overskuddet for FARA ASA på ,- overføres som følger: Overføring til egenkapital ,- Overføring fra annen innskutt egenkapital Overføring fra overkursfond Sum overføringer ,- FARAs frie egenkapital utgjør ved årsskiftet 64,4 MNOK. Trondheim, 10. mars 20 Side 10

13 Resultatregnskap (NOK 1 000) FARA - konsern FARA ASA Note Driftsinntekt 6, 7, Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnad 12, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Årsresultat Totalresultat (NOK 1 000) Overføringer Overført til egenkapital Overføring av annen innskutt egenkapital Overføring av overkursfond Sum overføringer Årsresultat Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanse Totalresultat

14 Balanse (NOK 1 000) FARA - konsern FARA ASA Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 14, Goodwill Utsatt skattefordel Inventar og kontormaskiner 14, Investering i datterselskaper 1, 3, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Varelager 10, Kundefordringer 9, Opptjent, ikke fakturert inntekt 8, Andre kortsiktige fordringer Konsernfordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig konserngjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 12

15 Trondheim, 10. mars 2015

16 FARA - konsern Kontantstrømanalyse Note FARA ASA Likvider tilført / brukt på virksomheten /- Tilført fra årets virksomhet *) /- Endring i kunder /- Endring i lager /- Endring i opptjent ikke fakturert /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto likviditetsendr. fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer Investering i varige driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering Opptak av ny gjeld = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr *) Dette tallet fremkommer slik; Resultat før skattekostnad Betalbare skatter Ordinære avskrivinger og nedskrivninger = Tilført fra årets virksomhet Side 14

17 Egenkapitaloppstilling FARA - konsern (NOK 1 000) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Omregningsdifferanser Sum egenkapital Egenkapital pr : Årets totalresultat Opsjonskostnader 0 0 Overføring av annen innskutt egenkapital 0 0 Egenkapital pr : Årets totalresultat Opsjonskostnader 0 0 Overføring av annen innskutt egenkapital 0 0 Egenkapital pr : Egenkapitaloppstilling FARA ASA (NOK 1000) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Om regningsdifferanser Sum egenkapital Egenkapital pr : Årets totalresultat Overføring av annen innskutt egenkapital - Overføring av - overkursfond Egenkapital pr : Årets totalresultat Overføring av annen innskutt egenkapital - Overføring av overkursfond Egenkapital pr :

18 Note 1. Generelt Konsernet FARAs konsoliderte regnskap for 2014 ble behandlet av morselskapets styre 10.mars Morselskapet FARA ASA, er et allmennaksjeselskap, med hovedkontor lokalisert på Sentralstasjonen, Fosenkaia 3, i Trondheim, Norge. Med kontorer i Høvik/Norge, Sverige, Danmark, Finland og Polen, er FARA til stede i flere markeder. FARA er en ledende leverandør av innovativ teknologi og kommunikasjonsløsninger for den nordiske kollektivsektoren og leverer løsninger for elektronisk billettering, passasjerinformasjon, infotainment, samt trafikk- og flåtestyringssystemer. Dette omfatter alt fra leveranser av enkeltprodukter til å kunne opptre som kundens hovedleverandør og systemintegrator. De produkter som tilbys inkluderer skytjenester, program- og maskinvare for kjøretøy, i tillegg til øvrige tilknyttede produkter og tjenester. Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer FARA ASA og selskaper som FARA ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Datterselskapene er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Alle interne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert i konsernregnskapet. Det vises for øvrig til note 4 vedr. effekter av valutakursendringer, og note 5 for redegjørelse av transaksjoner innen konsernet. Note 2. Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), og at presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre 10. mars Konsernregnskapet inkluderer FARA ASA og selskaper som FARA ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert. Alle tall er presentert i NOK hvis ikke annet er opplyst. Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode, med unntak av de endringene i IFRS som har blitt implementert av konsernet i inneværende regnskapsperiode. Forenklet IFRS Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra innregnings- og vurderingsreglene i IFRS: IAS 10 nr 12 og 13 og IAS 18 nr. 30 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkningsprosjekter, Side 16

19 utsatt skattefordel og balanseføring av egenutviklete immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. 1) Prinsipper for inntektsføring. Selskapet benytter løpende avregning med fortjeneste for langsiktige leveranseprosjekter i arbeid. Bruk av metoden for løpende avregning krever at ledelsen estimerer fullføringsgraden av kontrakten på balansetidspunktet og også utfallet av kontraktene. De underliggende estimatene som ligger til grunn for inntektsføring avhenger av forskjellige variabler som lønnsnivå, kost av komponenter, evnen til å fullføre ifølge tidsplanen og avtalte fullførelsesgarantier. Begivenheter og endringer i forutsetninger og ledelsens vurderinger vil påvirke innregningen av inntekter i den gjeldende perioden. 2) Nedskrivning immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler med udefinert økonomisk levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at disse kan ha en redusert verdi. Estimering av gjenvinnbart beløp av eiendeler baseres delvis på vurderinger foretatt av ledelsen, som inkluderer estimater for eiendelenes evne til å generere inntekter og en vurdering av fremtidige markedsforhold. Endringer i ledelsens vurderinger og forutsetninger kan resultere i nedskrivningsbehov i de aktuelle periodene. Balanseført verdi av immaterielle eiendeler for konsernet var pr og 2013 henholdsvis TNOK og TNOK. Av dette utgjorde goodwill pr og TNOK. Balanseføring vurderes på bakgrunn av fremtidig inntjening. Dersom fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseføring, nedskrives de immaterielle eiendelene til virkelig verdi. 3) Utsatt skattefordel. Grunnlaget for oppføring av utsatt skattefordel baserer seg på utnyttelse av fremførbart underskudd gjennom fremtidig skattepliktig inntekt i FARA ASA. Vurderingen er gjort basert på ledelsens estimat om fremtidig overskudd, og estimatene inkluderer vurderinger vedrørende strategi, økonomisk utvikling i de markeder konsernet opererer i, og evne til å levere prognostiserte overskudd. Ved avleggelsen av regnskapet har ledelsen vurdert den fremtidige skattepliktige inntekten tilstrekkelig til å utnytte den bokførte skattefordelen. Det vises til note 20 for nærmere informasjon. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Morselskapets funksjonelle valuta er norske kroner (NOK). Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK). Datterselskapene har hhv. euro (EUR), svenske kroner (SEK), danske kroner (DKK) og polske zloty (PLN) som funksjonell valuta. Annen funksjonell valuta enn presentasjonsvaluta som brukes i datterselskapene omregnes i resultatregnskapet ved et gjennomsnitt av valutakurs slik den offentliggjøres av Norges Bank, som en tilnærming til transaksjonskurs, mens balansen omregnes til balansedagens valutakurs. Se for øvrig note 4. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter fra salg av varer resultatføres i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. FARAs virksomhet består i prosjektrettet utførelse av systemleveranser innenfor selskapets basisområder, med varighet fra 0 1 år. Systemleveransene regnskapsføres etter løpende avregningsmetode. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventede totale prosjektkostnader. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. Fakturering i prosjektene skjer hovedsakelig ved passering av kontraktsfestede milepæler. Forskjellen i tidspunkt mellom fakturering og inntektsperiodiseringen kommer til uttrykk som opptjent ikke fakturert inntekt i selskapets balanse. Forskudd fra kunder er presentert i balansen under kortsiktig gjeld. Prosjektinntekter er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Inntektsføring av lisenser knyttet til sentralsystem skjer når kunden har tatt i bruk lisensen. Disse lisensene er en påkoblingsavgift, og vil ikke bli refundert dersom kunde ikke lenger ønsker å benytte systemet.

20 Vedlikeholdslisenser faktureres og inntektsføres årlig. Disse går over et kalenderår, og vil således bli inntektsført i samme år som de blir fakturert. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Langsiktig gjeld regnskapsføres til amortisert kost. Varige driftsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger, eller til virkelig verdi dersom denne er lavere. Behovet for nedskriving av balanseført verdi av anlegg og utstyr blir tatt opp til vurdering når situasjonen eller omstendighetene indikerer at verdien ikke kan gjenvinnes. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidlene er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskriving til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Avskrivningsperiode og metode vurderes som et minimum i forbindelse med årsavslutningen. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Virksomhet i utlandet Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi-justeringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Valutakursdifferanser innregnes i finansinntekter og -kostnader. Omregningsdifferanse som følge av omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, og fra relaterte sikringsobjekter, spesifiseres som omregningsdifferanse i egenkapitalen. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av og nedskrivning. Internt genererte immaterielle eiendeler, balanseføres dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt. FARA har følgende kriterier for balanseføring av utviklingskostnader: a) Det er påvist grunnlag for lønnsom drift ved ny virksomhet eller mer lønnsom drift av eksisterende virksomhet. b) FARA har til hensikt, og er i stand til å fullføre de investeringer som skal til for å utnytte disse nye muligheter, eller har til hensikt å - og kan - selge resultatene av arbeidet. c) Utnyttelse av de nye muligheter vil tilføre virksomheten vesentlige og varige verdier. Side 18

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant

2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant Årsregnskap 2013 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863 MVA Bank: 8150.10.77895 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Årsregnskap 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSBERETNING 2014 Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren,

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer