Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland"

Transkript

1 Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/ Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, Dato: Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Vi viser til henvendelse mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og takker for muligheten til å kunne komme med ytterligere innspill. Saken ble lagt fram for Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Styresaken ST 72/2013 Innspill til lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland til Harstad/Narvik lufthavn 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen uansett hvor den blir lokalisert. Med vennlig hilsen Jon Mathiesen Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Petra Gabriele Pohl rådgiver Kopi til: Einar Bugge og Leif Hovden Vedlegg 1. UNN-styresak ST72/2013 Innspill til lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland 2. UNN-styresak ST72/2013 Utdrag av saksprotokoll Postadresse: Avdeling: Fag og forskningssenteret Telefon: UNN HF Besøksadr.: Internett: TROMSØ Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 4220, Vika, 8608 Mo i Rana E-post: Org.nr

2 Saksnr Utvalg Møtedato Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jon Mathisen Innspill til lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland til Harstad/Narvik lufthavn 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen uansett hvor den blir lokalisert. Sammendrag Prosessen rundt utredningen Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø har vært solid forankret i de akuttmedisinske fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), som støtter hovedkonklusjonene i rapporten. Vurderinger og innspill som fremkommer i brev til styret i Helse Nord RHF undertegnet Børre Bergeton Hansen, Jon Harr, Anders Stormo og Rolf Arne Iversen underbygger rapportens konklusjoner om lokalisering av basen ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og imøtegår notat fra Svein Are Osbakk. Vi kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye argumenter som svekker Evenes som basevalg. Denne konklusjonen deles fullt ut av de akuttmedisinske fagmiljøene og direktøren. Bakgrunn Helse Nord RHF har utarbeidet rapporten Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. Her har også fagmiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) bidratt gjennom deltakelse i prosessen. Rapporten avveier flere alternative lokaliseringer av ambulansehelikopterbasen, og konkluderer med at den bør legges til Harstad/Narvik lufthavn,

3 Helse Nord RHF har i eget brev datert gitt UNN, Nordlandssykehuset HF samt berørte regionråd mulighet til å å komme med ytterligere innspill til den kommende beslutningen om lokalisering av en ny ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. Dette med bakgrunn i siste tids faglige og politiske mobilisering i saken. Saken skal fremmes for styret i Helse Nord RHF Saksutredning Rapporten Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø er omfattende, grundig og konklusjonene er godt underbygget. Fagmiljøene fra Hjerte- og lungeklinikken, Operasjons- og intensivklinikken samt Akuttmedisinsk klinikk ved UNN har deltatt direkte og indirekte i utredningsarbeidet. Dette saksfremlegget fokuserer på viktige momenter som kan ha betydning for den endelige beslutning om basens lokalisering: Flysikkerhet er et element som må vektes tungt Rapporten konkluderer at det gir optimal flyoperativ sikkerhet å plassere basen ved en flyplass. Evenes fremstår som det beste flyplassvalget med en forutsigbar framtid i forhold til infrastruktur, åpningstider (tårntjenester/vær, brøyting). Baselokalisering ved flyplass vil uansett kreve effektiv støyisolering av bo- og basefasiliteter slik at mannskapenes hvilebehov og arbeidsmiljø ivaretas. Medisinsk nytte av legebil Bruk av legebil er et supplement til ambulanse og legevakt som kan gi tilleggseffekt i byer der større befolkningsgrupper kan nås innenfor kort kjøretid. De tettbygde strøk i regionen er alle små og ligger nært akuttsykehus. En legebil kan heller ikke erstatte kommunal helsetjeneste og en utrykningsberedskap med anestesipersonell fra lokalsykehusene fordi det er en mindre forutsigbar ressurs, og gir en begrenset tilleggseffekt. Bruk av legebil i kombinasjon med lokal ambulanse er derimot et alternativ ved dårlig vær eller teknisk utmeldt helikopter, men her vil ressursen være nyttig uansett lokalisering av helikopterbase. Bruk av legebil ved plassering på Evenes vil gi tilgang til spesialistressurser for en større befolkningsgruppe enn den som nås med utrykning av anestesipersonell fra lokale akuttsykehus. Synergieffekter med ambulanseflytjenesten Ambulanseflytjenesten er et viktig akuttmedisinsk alternativ til helikopter for transport av akutt skadde og syke fra alle lokalsykehusene i regionen til høyere behandlingsnivå. Ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes og Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal er det kort (7-10 min) avstand til lokal flyplass. Lokalisering av et ambulansehelikopter ved Stokmarknes lufthavn Skagen gir marginal tidsgevinst. Avstanden til flyplass er betydelig lenger fra UNN Harstad (45 min) og UNN Narvik (55 min etter 2016). Lokalisering av ambulansehelikopterbase til Evenes vil dermed gi en stor tidsgevinst. Når ambulansehelikopteret ikke kan operere på grunn av vær, kan personellet bistå lokalsykehusene med følgetjeneste til ambulansefly. Utilsiktet pasientstrøm Ved å plassere ambulansehelikopter nært ett av sykehusene, er det sannsynlig at også pasientstrømmen påvirkes. Evenes er en mer nøytral plassering som gir mulighet for

4 balansering mellom sykehusene og styrker vedtatt traumeorganisering i Helse Nord. Pasientstrømmene bør uansett styres etter rasjonelle medisinske behov og lokal ressurssituasjon. Demografi Base Evenes dekker hele primærområdet (Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms og Ofoten) innen 30 min flytid og gir gevinst i form av at en betydelig større del av befolkningen i Troms og Nordland dekkes, sammenlignet med base Stokmarknes (> 40 % mer befolkning nås innen 30 minutter). Base Evenes dekker omlag personer innen 30 minutter, dersom man ser bort fra kommuner med sykehus og kort transportvei (Hadsel, Vestvågøy, Narvik, Harstad), omlag flere personer enn fra base Stokmarknes. Synergieffekter med lokalsykehus. En lokalisering på Stokmarknes lufthavn Skagen, vil ikke gjøre det mulig for Nordlandssykehuset Vesterålen å benytte anestesilegen som klinisk forutsigbar ressurs i sykehuset. Det vil heller ikke være mulig å ta med blodprodukter på akuttoppdrag uten vesentlig tidstap før utrykning. UNN ønsker å bruke muligheten som en slik etablering av ny ambulansehelikopterbase gir for langsiktig rekruttering og stabilisering av fast tilsatte anestesileger på alle lokalsykehusene, og samtidig styrke anestesifaget i hele landsdelen. Dette bør gjøres som et felles prosjekt mellom UNN og Nordlandssykehuset HF. Vi tror dette viktige samarbeidet blir lettere med Evenes som en nøytral plassering - uten umiddelbar nærhet til ett av sykehusene. Regionalt ansvar Akuttmedisinsk klinikk ved UNN har vært en viktig pådriver i utviklingen av de prehospitale tjenestene i Helse Nord. Gjennom det daglige R-AMK-ansvar samt erfaring fra luftambulansekoordinering de siste 20 år, er dette fagmiljøet godt kjent med regionen. Klinikkens bidrag med oppbygging av ambulansehelikopterbase i Brønnøysund har gitt UNN verdifulle erfaringer, og Akuttmedisinsk klinikk er forberedt på å ta ansvar for oppbygging og koordinering av den nye ressursen - uansett lokalisering. Medvirkning Saksfremstillingen er utarbeidet av det akuttmedisinske fagmiljøet i UNN, og har vært på kort høring i ledelsen av Operasjons- og intensivklinikken samt Hjerte- og lungeklinikken. Vurdering og konklusjon Akuttmedisinsk klinikk har vurdert innspill til rapporten vedrørende lokalisering. En ny gjennomgang styrker den opprinnelige rapportens konklusjoner om plassering av base ved Harstad/Narvik lufthavn Direktøren deler de vurderinger som fremkommer i denne saken og anbefaler styret å gi sin tilslutning til prosjektrapportens konklusjon om lokalisering av ambulansehelikopterbase plassert ved Harstad/Narvik lufthavn

5 Direktøren anbefaler også styret å anmode Helse Nord RHF om å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen, uavhengig av hvilken lokalisering som velges. Tromsø, Tor Ingebrigtsen administrerende direktør

6 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: Tid: 09: Utdrag fra PRESSEPROTOKOLL ST 72/2013 Innspill til lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saken var ettersendt styret, og ble prioritert behandlet med Brukerutvalget til stede, før sak 71/2013. Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland til Harstad/ Narvik lufthavn 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen uansett hvor den blir lokalisert. Enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland til Harstad/ Narvik lufthavn 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen uansett hvor den blir lokalisert.

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning Utredning fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 21. desember 2012 Forord I forbindelse med organisering av behandlingen

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt.

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2009 ORGANISERING AV ALVORLIG

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 KVO KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 Høringssvar: Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter - regionalt traumesystem for Helse Nord Sammendrag:

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Direktøren Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: 30.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Dette er et innlegg i høringsrunden om organisering av traumemottak i Helse Nord. Jeg er anestesilege og har arbeidet som vikarierende overlege ved anestesiavdelingen,

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Bakgrunn

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html Side 1 av 3 03.11.2014 Fra: Mürer Fred A.[Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no] Dato: 03.11.2014 10:40:57 Til: RHF-Postmottak Kopi: Tjeldnes

Detaljer

Surnadal kommune Ordfører

Surnadal kommune Ordfører Surnadal kommune Ordfører Helse Møre og Romsdal HF adm.dir. Astrid Eidsvik 6026 ÅLESUND Dvkkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2012/2201-12 Mons Otnes 29.11.2012 Pasientstraumar og organisering av tenestene

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 10/598-11/9009/K1-026, K2-G0/NIHA Dato: 01.06.2011

Deres ref.: Vår ref.: 10/598-11/9009/K1-026, K2-G0/NIHA Dato: 01.06.2011 Ordføreren Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 10/598-11/9009/K1-026, K2-G0/NIHA Dato: 01.06.2011 Høringssvar - om det videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen

Detaljer