Struktur og trusselbilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Struktur og trusselbilde"

Transkript

1 Resymé: Leksjonen ser på nettverksstrukturen og trusselbildet. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Struktur og trusselbilde Helge Hafting Lærestoffet er utviklet for faget «IFUD1016 Nettverksikkerhet» Det skal gå an å klikke på lenkene i leksjonen, så fremt pdf-leseren din støtter funksjonen. Det samme gjelder innholdslista og andre kryssreferanser. Innhold 1 Struktur og trusselbilde Om denne leksjonen Introduksjon til fagområdet nettsikkerhet Struktur AITeL nettverk Vanlig firmanettverk Andre eksempler Trusselbilde Kriminelle Utro tjenere «Skyen» Fremmede makter Uhell og inkompetanse Miljøet Oppsummering

2 1 Struktur og trusselbilde 1.1 Om denne leksjonen I denne leksjonen ser vi på eksempler på hvordan vanlige nettverk er strukturert, og truslene vi står overfor. Faget «Nettverkssikkerhet» omhandler sikkerhet i nettverk. Vi ser på hvordan vi sikrer nettet, og hvordan vi bruker nettet som et sikkerhetsmiddel. 1.2 Introduksjon til fagområdet nettsikkerhet Et aktuelt spørsmål er: «Sikkerhet mot hva? Og for hvem?» Vi har kriminelle hackere, vi har menneskelige feil, og vi har naturen. Det er alltid noen som vil prøve seg. Ingen virksomhet er så liten og uinteressant at den ikke vil bli angrepet. Det er mulig at en liten virksomhet ikke har informasjon som det er interessant å misbruke, men de vil om ikke annet oppleve automatiserte angrep rettet mot tilfeldige IP-adresser. Unge vandaler synes det er gøy å kræsje en tilfeldig weber. Noen hackere «samler på» kompromitterte maskiner, uansett hvor de er i verden. Et visst minimum av sikkerhet er derfor nødvendig. Husk at ett enkelt tiltak ikke er nok. En møter i blant holdninger som «vi trenger ikke ytterligere tiltak, vi har jo brannmur!». Den dagen en hacker eller et virus kommer gjennom muren likevel, er det en fordel om det som er innenfor ikke er helt åpent! Vær klar over at du alltid kan bli utsatt for sniffing. Andre i samme subnett kan fange opp all din kommunikasjon, dermed er det et poeng å ikke sende passord i klartekst. Det er lett å tenke at hackerne ute i verden ikke er på samme subnett, men du vet aldri når de har brutt seg inn på en maskin i nærheten og installert sniffeprogrammet der. Et nettverk er aldri sikrere enn det svakeste leddet. I dette kurset vil vi konsentrere oss om hvordan vi kan sikre selve infrastrukturen i et nettverk. Vi vil for eksempel se på hvordan vi kan sikre rutere, switcher og kabler. Dette er viktig, for hvis en uautorisert person kan skaffe seg kontroll over denne delen av nettverket, har han kontroll så å si over alt som flyter i nettverket. Mange bedrifter er avhengige av at nettverkene fungerer, for at arbeiderne i det hele tatt skal få utrettet noe. Det er derfor veldig viktig å ikke miste kontroll over infrastrukturen i nettverket. Dette kan ha mye større konsekvenser

3 Struktur side 3 av 11 enn om man mister kontroll over en av tjenerne eller klientene i nettverket (men for all del, dette kan være en trussel i seg selv da dette kan brukes som et springbrett videre inn i nettverket). Sikkerhet i en organisasjon innbefatter derfor menneskelige faktorer (holdninger og kunnskap), sikkerhet på den enkelte klient og tjener i nettverket, infrastrukturen i nettverket osv. Faget fokuserer hovedsaklig på hvordan man teknisk kan sikre infrastrukturen i et nettverk, og blir derfor bare en av flere brikker for å få den fullstendige oversikten over hvordan sikre en organisasjon og dens ressurser. Følgende fag kan derfor også være aktuelle for å få en mer «komplett oversikt»: Internett og sikkerhet IFUD1012 Datasikkerhet IFUD1005 Informasjonssikkerhetsstyring IFUD1011 Systemforvaltning IFUD Struktur AITeL nettverk Figur 1.1 på neste side viser nettet på AITeL, noe forenklet. Nettforbindelsen leveres av Uninett. Ulike brukergrupper har svært ulike sikkerhetsbehov, derfor er det flere VLAN som det rutes mellom. Mellom switchene går trunk-forbindelser som overfører alle VLAN. Legg merke til redundante forbindelser, de beskytter til en viss grad mot kabelbrudd. Oppdeling i separate nett for studenter, faglig ansatte og administrativt ansatte er vanlig på norske høgskoler. Slik kan ulike grupper beskyttes mot hverandre, spesielt går det ikke an å sniffe opp hva som foregår på andre nett. Det kan også legges begrensinger på hvilke tjenester man kan nå på andre nett enn sitt eget. Brannmuren beskytter altså ikke bare mot utenforstående. Brannmuren gjør en del forskjell på de ulike nettene. Reglene for trådløsnettet er strenge, det er nødvendig siden nesten hvem som helst kan bruke det. Nettet for faglig ansatte er nesten helt åpent mot omverdenen. Det er nødvendig, på grunn av undervisningen må lærerne kunne teste ut allslags forbindelser og tjenester. De enkelte tjenermaskinene kjører imidlertid egne brannmurer, noen av dem godtar ikke forbindelser utenfra. Labben i 4. etg. er skilt ut på et eget nett, med egen brannmur. Dette fordi labben brukes til installasjonsøvinger. Maskiner her kan være midt i en installasjonsprosess med dårlig sikkerhet, og trenger dermed ekstra beskyttelse mot hacking. Videre er det øvinger med DHCP-tjenester, som ikke kan få lov til å sette resten av studentnettet ut av spill.

4 side 4 av 11 Struktur og trusselbilde ISP Uninett Ruter+ brannmur Ruter kalvskinnet gsw SW lab4 wifi wifi wifi SW SW SW SW VLAN: stud fag ansatt adm wifi lab4 Figur 1.1: Nettet på AITeL I tillegg er det et VLAN som ikke er vist. Alle switcher og rutere kan administreres over nett. Administrasjonsgrensesnittene ligger i et eget VLAN, som bare rutes til noen få utvalgte. Dermed er det ikke mulig for uvedkommende å logge inn og tulle med utstyret ikke en gang om de klarer å gjette rett passord! Vanlig firmanettverk Figur 1.2 på neste side viser et typisk firmanettverk. PCer og interne tjenermaskiner er i sikker sone. Omverdenen kan typisk ikke kontakte maskiner i den sikre sonen i det hele tatt. Utgående forbindelser er til en viss grad mulig, ihvertfall web. Tjenester som tilbys omverdenen, ligger i en egen «demilitarisert sone» (DMZ). Det er typisk slike ting som firmaets nettsider, epost og DNS. Utenforstående kan kontakte maskiner i DMZ, men bare de tjenestene som er ment å være tilgjengelig. Fjernadministrasjon av DMZ-tjenere er normalt bare tilgjengelig fra sikker sone.

5 Struktur side 5 av 11 ISP Ruter+ brannmur wifi DMZ SW SW Sikker sone SW SW Figur 1.2: Firmanettverk Bedrifter som har både trådløse og kablede nett, skiller gjerne ut trådløst i et eget nett. Dette fordi det trådløse nettet er lettere å sniffe og misbruke utenfra. Noen tilbyr trådløse nett til kunder, da er det viktig at det trådløse nettet ikke gir enkel tilgang til filtjenere med konfidensiell informasjon. Noen bedrifter bruker bare trådløst nett, også internt. I så fall er det viktig at det er godt sikret mot utenforstående, noe vi skal se mer på senere Andre eksempler Noen organisasjoner bruker flere nett fordi de er geografisk spredt. Noen bruker flere interne nett fordi de trenger intern konfidensialitet. For eksempel kan ledelsen ha et eget nett, så det ikke er mulig for ansatte å sniffe opp opplysninger om personalsaker. Noen organisasjoner har flere uavhengige internettforbindelser, slik at ikke mister forbindelsen bare fordi én ISP har tekniske problemer. Dette er nødvendig hvis man vil ha svært høy oppetid. I Norge må man være oppmerksom på at mange ISPer egentlig bare videreselger Telenor-forbindelser. Også Telenor kan få problemer i blant; da er det liten vits i å betale ekstra for å ha to forbindelser som begge går via Telenor. I spesielle tilfeller er konsekvensene ved lekkasjer så store at man har flere parallelle nett. Det minst sikre nettet kan være koblet til Internettet, sikrere nett er ikke koblet til internettet i det hele tatt. Dermed er det ikke mulig å bryte seg inn, selv om noen skulle komme over en svakhet i brannmurer e.l. Det er nemlig ingen vei inn, bortsett

6 side 6 av 11 Struktur og trusselbilde fra gjennom døra. Forsvaret og helsevesenet opererer med slike systemer. Firmaer som utvikler verdifulle produkter kan ha separate nett for utvikling. Doble nett er dyrt på mange vis. Infrastrukturen dobles. Ansatte som trenger tilgang på begge nett, må typisk ha to maskiner hver. De to nettene skal jo ikke henge sammen, så ingen maskin kan være koblet på begge samtidig 1. Å plugge om fra ett nett til ett annet er heller ingen god løsning. Virus/keyloggere kan komme inn fra Internettet, og skal ikke kunne spres videre. Administrasjon og vedlikehold er et annet problem. Maskiner på det lukkede nettet kan ikke oppgraderes fra de vanlige nettbaserte kildene. I stedet må man laste ned oppgraderinger, lagre dem på transportabelt medium, sjekke at oppdateringen er trygg, for så å legge det inn på de sikre maskinene. 1.4 Trusselbilde Det er mye som kan skape problemer for nettverkene våre Kriminelle Den vanligste kriminelle aktiviteten er mer eller mindre tilfeldige angrep. De forsøker å ta kontroll over en tjenermaskin bare for å gjøre det, evt. også for å ødelegge nettsider. Vi har også kriminelle som lager såkalte «botnett», hvor de samler på kompromitterte maskiner. Disse kan senere benyttes til DDOS-angrep og spamformidling i stor skala. Denne typen angrep er ofte automatiske. Et program forsøker å angripe massevis av maskiner, og rapporterer tilbake om hvilke maskiner som kunne overtaes. Hvis man har svært verdifull informasjon, risikerer man også at industrispioner bryter seg inn over nettet for å få tak i den. Når man tenker sikkerhet, er det lett å fokusere på kriminalitet. Det er imidlertid langt fra det eneste problemet. Organisasjoner med høy profil opplever flere angrep, også DDOS-angrep der angriperen prøver å overbelaste nettet over tid. Kriminelle gjør slike angrep for å imponere hverandre. Et vellykket angrep mot spesielt sikre nett gir prestisje, derfor prøver de seg på politiets og forsvarets nettverk. Nettene og nettsidene til kjente organisasjoner er også populære mål, noe f.eks. Google og Microsoft opplever fra tid til annen. 1 En som er koblet på to nett samtidig, kan fungere som en ruter mellom de to nettene. Og selv om den ikke er satt opp slik i utgangspunktet, kan den jo bli hacket fra det åpne nettet.

7 Trusselbilde side 7 av Utro tjenere Utro tjenere er ofte et større problem enn eksterne kriminelle. De opererer på innsiden, innenfor både brannmurer og dører. De kjenner nettet og passord på tjenermaskiner. Motivasjonen kan være å selge konfidensiell informasjon, eller hevn for ubehageligheter som for eksempel oppsigelse. Hvis sikkerheten mot eksterne innbrudd er god, finner industrispioner det enklere å bestikke noen. Slikt skjer i Norge. Jeg kjenner til et utviklingsfirma som ofte opplevde at konkurrenten lanserte mistenkelig like produkter. Etterhvert kjøpte de opp det konkurrerende firmaet. Der fant de en som inneholdt deres egne originaltegninger «Skyen» Tjenester og lagring «i skyen» er i skuddet for tiden. Dessverre, fra et sikkerhetssynspunkt. Dette er akkurat det samme som man før kalte «outsourcing». Men det høres flottere ut, for outsourcing er forbundet med å legge ned egne arbeidsplasser. Folk flest tenker ikke over at dette også gjelder «sky-tjenester». Problemet er at sky-tjenester alltid involverer en tredjepart nemlig de som eier og driver tjenesten. Forhold mellom bedrifter reguleres gjennom avtaler og signerte kontrakter, men slik er det ofte ikke med skytjenester. Spesielt ikke når tjenesten ble opprettet med tanke på hjemmebrukere, som deretter drar med seg sine sky-vaner inn i arbeidslivet. Det er f.eks. mange som bruker dropbox, men har du signert en kontrakt med dem? Vet du hva slags avtale det er? Problemer med skytjenester: Hvis du ikke har en kontrakt med tjenestetilbyder, skylder de deg ingenting. Tjenestetilbydere har som regel noen betingelser, men der står det gjerne at de kan endre vilkårene «når som helst». Det er bedre å ha en kontrakt, som spesifiserer når og hvordan betingelsene evt. kan reforhandles. Har virksomheten behov for konfidensialitet, datasikkerhet eller opphavsrett for slikt som havner i skyen? Det må i så fall avtales. Uten kan tilbyderen f.eks. selge dine dokumenter til en konkurrent, lovlig. De har jo reert retten til å endre betingelsene når som helst... Hva om sky-tjenesten går konkurs? Får du igjen sakene dine? Havner dokumentene dine hos skraphandleren som kjøper tjenermaskinene fra konkursboet? Hva med datasikkerhet? Får du problemer, hvis noen bryter seg inn i skytjenesten du bruker? Vet du noe om hvor god sikkerhet de har?

8 side 8 av 11 Struktur og trusselbilde Tjenester i utlandet har sine egne problemer: Lovene er anderledes og kan by på overraskelser. Det er vanskeligere å føre rettsaker i utlandet. I tillegg til lovene, møter man fordommer som at man «representer et utenlandsk firma som plager lokale suksessrike virksomheter». Noe som blir enda verre i land med mye korrupsjon, hvor de lokale vet hvem som bør «smøres». Andre lands e-tjenester kan drive industrispionasje til fordel for egen industri. Eksempler fins fra USA, Russland, Kina, m.fl. Instagram Bildetjenesten «Instagram» er et eksempel på hvor galt det kan gå. Tjenesten lar brukere laste opp bilder og film, bruke digitale filtre, og dele materialet med hverandre via diverse sosiale nettverk. Dette fungerte bra, og tjenesten ble brukt av både hjemmebrukere og profesjonelle fotografer. I desember 2012 endret Instagram på bruksbetingelsene: You agree that a business or other entity may pay us to display your username, likeness, photos (along with any associated metadata), and/or actions you take, in connection with paid or sponsored content or promotions, without any compensation to you. Dette betød enkelt og greit at de kunne selge kopier av bildene de oppbevarer til hvem som helst. De trengte ikke spørre fotografen om lov, og trengte heller ikke betale noe for å bruke bildene slik. Her så Instagram en mulighet for å tjene penger. Reaksjonen lot ikke vente på seg. Proffene fjernet øyeblikkelig bildene sine fra Instagram, de lever tross alt av å selge dem selv. Å gi bort bildene mot å få lagre dem hos Instagram var ikke aktuelt. Privatpersoner burde også tenkt over dette. De fleste tror at de private bildene deres ikke er så veldig interessante for omverdenen. Men her kunne altså bilder bli solgt til hvem som helst, f.eks. for å brukes i reklame. Ville du likt om bilder av deg og dine plutselig brukes i reklame for kvisekrem, sære politiske partier, eller prevensjonsmidler? På grunn av reaksjonene, gikk Instagram etterhvert tilbake på noe av dette. Men lærdommen er klar; vi kan ikke stole på skytjenester som reerer retten til å endre betingelsene når som helst. Jeg anbefaler å lese bruksbetingelsene for eksterne tjenester nøye. Tenk over hva de kan og ikke kan gjøre med materiale du laster opp... Slike muligheter er også grunnen til at en del firmaer ikke lar ansatte bruke skytjenester. Noen sørger for å blokkere dropbox og lignende i brannmuren, så ikke ukyndige ansatte skal fristes til å bruke tjenestene. Slik sørger man for at konfidensielt materiale ikke kommer på avveie.

9 Trusselbilde side 9 av 11 Artikkel om Instagram instagrams-controversy-and-more-in-our-weekly-wrapup/ Fotoknudsen Denne kjeden tilbød gratis lagring av digitale bilder. (Lønnsomt for dem, siden det dermed er enklest for folk å bruke kjeden når man vil ha et av bildene sine i glass og ramme.) I begynnelsen av 2013 gikk kjeden konkurs. En stund var det usikkert om folk ville få tak i bildene sine igjen. En skummel tid for de som ikke hadde kopier hjemme. Heldigvis fant de etterhvert en løsning så folk kunne få igjen bildene sine. Men vi kan ikke alltid stole på at tjenestetilbydere har en positiv innstilling i forbindelse med konkurser. Artikkel om Fotoknudsen fotoknudsen-konkurs-hundrevis-mister-jobben Fremmede makter Når det er krig eller andre alvorlige konflikter mellom land, brukes også Internettet som et våpen. Både enkeltpersoner og etteretningstjenester kan finne på å bruke nettbaserte angrep mot fiendes maskiner og infrastruktur. Stuxnet Dette kan være alt fra enkelt hærverk, til spionasje og kompliserte målrettede angrep. «Stuxnet» er et eksempel på det siste. Stuxnet er et virus som ikke bare sprer seg på windows-pcer, men også på digitale styresystemer for industrielle prosesser. Å lage et slikt virus er ressurskrevende; en trenger i så fall prosesskontrollutstyr til om lag , samt detaljkompetanse på hvordan det virker. Viruset har helt klare mål: Hvis det finner ut at det har spredt seg til et system som styrer sentrifuger for anriking av uran, vil det kjøre sentrifugene på feil hastighet nå og da. Denslags ødelegger for anrikingen og sliter ut sentrifugene. Man antar at om lag 1000 sentrifuger måtte skiftes ut på grunn av Stuxnet.

10 side 10 av 11 Struktur og trusselbilde Ingen vet sikkert hvem som står bak Stuxnet, men viruset har dukket opp på et atomanlegg i Iran. Iran har en konflikt med Israel og USA angående anriking og bruk av uran. Norge deltar også i en og annen internasjonal konflikt, noe som øker sjansen for at også vi kan bli rammet av slike angrep. Mer om Stuxnet NSA National Security Agency driver omfattende overvåking. Akkurat hvor omfattende, ble avslørt i en lekkasje i mai De prøver å få med seg det meste av trafikken på Internettet. Artikkel om NSA-avsløringer Uhell og inkompetanse Dette dekker alt som kan oppsummeres med «menneskelig svikt». Nå og da graver noen over en kabel. Arbeid med gulv og vegger kutter kabler innendørs. Det fins mange historier om datatap fordi noen trengte strøm til støvsugeren og trakk ut en annen plugg for en stund. Denslags fungerer bedre for kjøleskap enn for ere... En annen type uhell er data på avveie, f.eks. når noen har glemt en bærbar på bussen. Det hender at noen lager «nye veier» inn i nettet, ved å koble eget utstyr som modem, aksesspunkt eller mobiltelefon til PCen. Dermed kan utenforstående få tilgang på nettet utenom den vanlige brannmuren. Uønsket programvare er også et problem. Virus er et slikt problem. Folk tar med bærbar PC hjem, og får inn virus gjennom usikrede hjemmenett. Eller de laster ned et «gratis spill» som viser seg å være en trojaner. En annen variant, som vi har sett her på HiST noen ganger, er ansatte som tester DHCP-programvare. Dermed deler de plutselig ut upassende IP-adresser, og mange andre mister tilgang til nettet.

11 Oppsummering side 11 av Miljøet Nettverksutstyr må, som så meget annet, sikres mot miljøet. Flom, lekkasjer, brann, lynnedslag og strømbrudd kan sette nettet ut av spill. Elektriske problemer som ikke ødelegger utstyret umiddelbart, kan likevel slite på det. Noen firmaer har utstyr som trekker veldig mye strøm, som smelteovner, sveiseutstyr, lokomotiver, elektromagneter og store elektromotorer. Dette gjelder ikke bare industrien. Kontorbygg har elektrisk drevne heiser, kjøpesentre har rulletrapper. Sterk strøm omgir seg med kraftige magnetfelter, som kan indusere strøm i andre kabler i nærheten. F.eks. nettkabler som er lagt langsmed strømkablene til utstyret. En kan unngå dette ved å legge nettkablene langt unna utstyret og dets strømledninger. Skjermet kabel hjelper litt. Fiber er et bedre alternativ, da optiske fibre ikke forstyrres av strøm og magnetfelter. Når strømkrevende utstyr slås av og på, kan det også oppstå lokale problemer i strømnettet. For utstyr som drives med strøm, kan man få bruk for transient suppressors. Slikt utstyr fjerner eller demper skadelige strømpulser. 1.5 Oppsummering Vi har sett noen eksempler på hvordan nett struktureres, blant annet hvordan det er gjort ved AITeL. Videre har vi sett litt på hvilke trusler vi står overfor.

Struktur og trusselbilde

Struktur og trusselbilde Struktur og trusselbilde Helge Hafting, Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU Lærestoffet er utviklet for faget «IFUD1016 Nettverksikkerhet» Resymé: Leksjonen ser på nettverksstrukturen og trusselbildet.

Detaljer

Innhold Struktur og trusselbilde

Innhold Struktur og trusselbilde Struktur og trusselbilde Helge Hafting, Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU Lærestoffet er utviklet for faget «IFUD1016 Nettverksikkerhet» Resymé: Leksjonen ser på nettverksstrukturen

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

ASKER. Temadag høsten Skytjenester

ASKER. Temadag høsten Skytjenester ASKER Temadag høsten 2016 Skytjenester Skytjenester, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

webinar Dette MÅ du vite om sikkerhet på Mac! i disse usikre dager. Vi starter klokken 19:00!

webinar Dette MÅ du vite om sikkerhet på Mac! i disse usikre dager. Vi starter klokken 19:00! webinar Dette MÅ du vite om sikkerhet på Mac! i disse usikre dager. Vi starter klokken 19:00! Målet med webinaret: Lære noe nytt, forstå mer og vite hva som gjelder når det kommer til sikkerhet på Mac!

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

Datasikkerhet. Er din PC sikker? Helt sikker?

Datasikkerhet. Er din PC sikker? Helt sikker? Datasikkerhet Er din PC sikker? Helt sikker? Hva kan skade en PC? Fysisk skade Skade forårsaket av bruker Feil på harddisk Feil på programmer Tyveri Virus etc... Fysiske skader Miste i gulvet, kaste i

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Trusler, trender og tiltak 2009

Trusler, trender og tiltak 2009 Trusler, trender og tiltak 2009 Tore L Orderløkken Leder Norsk senter for informasjonssikring Hvordan kan vi være til nytte? Internett har endret oss Trusselaktører / fienden Trusselaktører Mål Evne

Detaljer

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 28.01.2009 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 Jepp Derfor fant du i januar

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Datasikkerhet og cyberspace Arendal Rotaryklubb

Datasikkerhet og cyberspace Arendal Rotaryklubb Datasikkerhet og cyberspace Arendal Rotaryklubb Frank Stien, underdirektør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Driver tilsyn med de som tilbyr post- og teletjenester «Lov om Elektronisk kommunikasjon» (ekomloven)

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: 9.mai 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LV 252 D Internett og sikkerhet Klasse(r): Studiepoeng: 6 Faglærer(e):

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 4 Nasjonal sikkerhetsmåned 6 tema Generell informasjonssikkerhet Beskytte

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Stuxnet: Hva skjedde? Christian Sandberg, European SE September 2011

Stuxnet: Hva skjedde? Christian Sandberg, European SE September 2011 Stuxnet: Hva skjedde? Christian Sandberg, European SE September 2011 Agenda 1 Terminologi og teknologi 2 3 4 Stuxnet detaljer Infisering, spredning og utnytting Hvordan kan dette forhindres? 2 Terminologi

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Vi blir stadig mer og mer avhengig av internett-tilgang, enten det er på landstedet eller på flyet på vei til London for en storbyweekend. Med internett-tilgang

Detaljer

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET RISIKOVURDERING Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM SLIDE 2 INNHOLD Risikovurdering og sikkerhetsstyring Verdivurdering Trusselvurdering Valg av scenarier Sårbarhetsvurdering Sammenstilling

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Agenda. Hva er cybersikkerhet? Hackeren, trusselbilde og sårbarheter Eksempler på angrep: masseproduserte og målrettede.

Agenda. Hva er cybersikkerhet? Hackeren, trusselbilde og sårbarheter Eksempler på angrep: masseproduserte og målrettede. Agenda Hva er cybersikkerhet? Hackeren, trusselbilde og sårbarheter Eksempler på angrep: masseproduserte og målrettede 3 Hva er Cybersikkerhet? Cybersikkerhet er beskyttelse av fysiske enheter eller informasjonsaktiva

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Security Awareness Næringsforeningen 24. Februar 2015 Jens Kristian Roland Ernst Kristian Henningsen

Security Awareness Næringsforeningen 24. Februar 2015 Jens Kristian Roland Ernst Kristian Henningsen Næringsforeningen 24. Februar 2015 Jens Kristian Roland Ernst Kristian Henningsen 1 Agenda Security Awareness Har du slått på den sosiale brannmuren? Demonstrasjoner Manipulert SMS Telefon / rom avlytting

Detaljer

Sikkerhet og internett

Sikkerhet og internett Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 25.01.2008 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 1 Nei? Og likevel er du på

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

FÅ FILENE I SIKKERHET PÅ NETTET: Derfor skal du lagre alt i skyen

FÅ FILENE I SIKKERHET PÅ NETTET: Derfor skal du lagre alt i skyen FÅ FILENE I SIKKERHET PÅ NETTET: Derfor skal du lagre alt i skyen Mange tjenester tilbyr i dag å oppbevare en kopi av personlige filer på en nettjener. Det er praktisk fordi det betyr at du alltid har

Detaljer

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Internet explorer Program for å komme inn på web sider på www Husk internet er en del mer enn www Nettleser webleser browser Synonym for samme ting. Internett Nett

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis: Portégé M300:

Toshiba EasyGuard i praksis: Portégé M300: Den beste og tøffeste ultrabærbare som har alt. Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningskunders behov for økt datasikkerhet, advansert systembeskyttelse og enkel tilkobling.

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER Gode nettopplevelser med HomeNet FIBER Brukerveiledning / Platinum 6840 Kjære kunde Du er nå ett skritt nærmere gode nettopplevelser med HomeNet Fiber! Dette er en veiledning for hvordan du tar i bruk

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE John Bothner & Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE 1

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

CYBER-TRUSSELEN. Finans Norge seminar om operasjonell risiko 5. September Morten Tandle, daglig leder FinansCERT Norge AS/Nordic Financial CERT

CYBER-TRUSSELEN. Finans Norge seminar om operasjonell risiko 5. September Morten Tandle, daglig leder FinansCERT Norge AS/Nordic Financial CERT CYBER-TRUSSELEN Finans Norge seminar om operasjonell risiko 5. September 2017 Morten Tandle, daglig leder FinansCERT Norge AS/Nordic Financial CERT Nå utvides FinansCERT til å dekke hele norden Avtale

Detaljer