GENERALFORSAMLING. i Foreningen Bjørn West. lørdag den 27. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING. i Foreningen Bjørn West. lørdag den 27. august 2011"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING i Foreningen Bjørn West lørdag den 27. august ) Innkalling og dagsorden 2) Styrets årsberetning for perioden ) Revisors beretning 4) Styrets regnskap for perioden ) Innkomne forslag 6) Valg 7) Eventuelt F or notater:

2 Foreningen Bjørn West Innkalling til Generalforsamling 2011 Dato : Lørdag 27.august 2011 kl Sted : Bjørn West hytten i Stusdalen, Lindås Til generalforsamlingen bes alle ta med seg: 1 pose potetstapp + pølser. DAGSORDEN: 1. Styrets Årsberetning for perioden Styrets Regnskap for perioden Innkomne forslag - forslag fra Rune Mowinkel Nilsen om endring av 2 i vedtektene (vedlegg) 4. Valg av formann, styremedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite. 5. Eventuelt Det sittende styret er: Formann: Oddvar Fyllingen tlf Styremedlem: Anders Stusdal tlf / Hallvard Fosse Stein Olav Jordal Johs Totland Varamedlem: 1. Ivar Kristoffersen 2. Sverre Bernes 3. Anne Andersson Revisor: Rune Mowinkel Nilsen Valgkomite: Formann: Kristian Bjørge Tove Kayser Øystein Revheim Leknes, 8. august 2011 Oddvar Fyllingen (sign) formann Vedlegg: Forslag til endring av vedtekter

3 Foreningen Bjørn West. Styrets Årsberetning Styremøter i Foreningen Bjørn West. Det har våre halde 2 styremøte, 1 på Kronstad og 1 i hytten. Saker som er behandla er mellom anna: Nye ting til hytta, fornying av utstyr, vedlikehald og reperasjoneer, uthus og uteområde, etterkommartreff og Bjørn West marsjen. 3 Museet på Koengen. Formannen vil i løpet av hausten/vinteren ta kontakt med leiinga og Generalmajor Blom, som er kommandant på festninga, for å få til eit møte. 4 Etterkomartreff 19/ Dårleg vær, regn og haglebyger, grilling under presenning, eting inne der det var godt og varmt. 24 stk møtte fram, av dei 15 etterkommarar. Gerd Daae med mann, Anders med familie og Rune hadde utført eit storarbeid med vasking, rydding og maling. Stor takk til desse. 5 Bruk av hytten. Enkeltpersoner, grupper og skoleklasser har nytta hytta gjennom året. Viser til regnskap for leigeinntekte. 6 Internettsiden. Fungerer bra. Takk til Johs Totland som styrer denne. Kom gjerne med bilete og innspel for å gjera den betre. 7 Støttemedlemmer til foreningen. Det er mottatt innbetaling for 46 stk. pr31/ Navneliste mangler, Anders og Rune ordner dette. 8 Bjørn West museet. Museet har siste året fenge fleire besøkande. Dette pga. aktiv marknadsføring, der venneforeininga og Ola Hiss Berg har lagd ned mykje arbeid. 9 Hyttens ve og vell. Det har vert gjort nyinnkjøp og fornyingar siste året. Det har komt ny gasskomfyr på kjøkkenet. (den er ikkje endeleg plasert enno.) Rune og Oddvar skal ordne det i haust. Ein del nytt service er kome på plass i hyllene. Trond Helland har spandert kjøleskap, men det er ikkje oppe å går enno, dessverre. Det er innkjøpt strekklaken og nye putetrekk til køyer, og stor matte til yttergang. -

4 Det er og utført storarbeid med innsetting av nye dører på alle soverom. Dette er utført av Arvid Matre med god hjelp av Anders. Reidar Fyllingen har lakket to strøk. Stor takk tildesse. Eit kraftig torever slo ut delar av solcelleopplegget i hytta. Dette er forsikringssak, og Helland Elektro er sett på arbeidet.. ' 10 Nytt uthus. Papirarbeidet med søknader og teikningar er sett i gang. Vonar på byggeløyve i løpet av vinteren. Satser på eit bygg på 6x4 meter. Formannen arbeider med saka. 11 Bjørn West marsjen. Oddvar Fyllingen og Alf Høiland har representert foreningen i rådet. for marsjen. Marsjen i år hadde ein ny vri: lang og kort løype, og det vil no verte ein del diskusjon om premiering, reklame, økonomi og statutter. Marsjen 2011 samla 650 deltakara. Foreningen hadde 10 menneske i arbeid under marsjen. To var og engasjert lørdagen før. Takk til alle som var med. 12 Foreningens økonomi. Foreningen Bjørn West har god økonomi. Viser til rekneskap. Leikl')~s 25 august d?~0j?-- Oddvar Fyllingen Form. Halvard Fosse Anders Stusdal Stein Olav Jordal Johs.Totland Styremedlemer.

5 Rune Mowinckel Nilsen 5200 Os Til Generalforsamlingen i Foreningen Bjørn West den 27. august 2011: Jeg påtok meg revisoransvar på Generalforsamlingen i august 2010 under forutsetning av at det ble innført regnskapsavslutning pr Il. Bakgrunnen var å unngå tidspress mht. gjennomgang av bilag samt oppsett av regnskap. Overraskelsene var mange da jeg fikk regnskapsmaterialet for gjennomgang! l) Jeg kan ikke finne at det har vært ført regnskapsbok i perioden Il. Om det har vært ført regnskapsbok tidligere stiller jeg meg tvilende til. 2) Det finnes ikke løpende og sammenhengende bankutskrifter for perioden juli 2010 og frem til mars Kassereren måtte bestille, i slutten av juni 20 Il, utskrifter av kontobevegelsene for nevnte periode. Ved regnskapsgjennomgangen for det fremlagte regnskap har det vært mulig å følge alle bevegelsen i bank f.o.m og frem t.o.m Nå fungerer rutinene slik at alle kontoutskrifter, f.o.m. april 2011, sendes til Anders Stusdal, som har disposisjons-fullmakt over alle bankkonti. Jeg kan bekrefte at samtlige inntekter og utgifter henført til det fremlagte regnskap er relevante for regnskapet. Som bruker av BW hytten har jeg, ved selvsyn, kunnet iaktta de vesentigste utgifter. Pr er alle regnskapsmessige bankbeholdninger bekreftet gjennom bankutskriftene uten avik fra bokføringen. På grunn avtidligere / årelang mangelfull kontroll og oppfølging av bankbeholdninger har jeg måttet inntektsføre kr ,61 som Andre inntekter for å bli ajour med bankutskriftene pr Jeg har måttet foreta fullstendig bokføring ved bruk av Excel regneark for å kunne komme frem til det oppsatte regnskap. Det har vært tidkrevende og nødvendig. Gjennom bokføringen har jeg avdekket rutiner som må stoppes Gfr. Andre utgifter kr. 343,34). Forsikringen hos Gjensidige er vist på Spesifikasjoner / informasjon om regnskapet. Forsikrings-postene har neppe vært til gjennomgåelse over meget lang tid. Det kommende Styre bør gjennomgå og oppdatere denne mht. forsikringsbehovet. Fremtidige rutiner for foreningen's regnskap anbefales basert på følgende: Det må innføres bruk av regnskapsbok. Det må påsees at bankutskrifter samles fortløpende. Det må bokføres på bakgrunn av bankutskriftene f.eks. annenhver måned - for kontrollen's skyld. På bakgrunn av det som er nevnt i denne rapporten, tillater jeg meg å stille meg skeptisk til riktigheten av de tidligere fremlagte regnskap. Man bør, fra nå av og heretter, benytte sjansen til å forbedre rutinene slik at det kan vises riktige regnskap i tiden fremover. Min kritikk av regnskapsrutinene har vært maktpåliggende - men det er gjort i aller beste hensikt for Foreningen Bjørn West. Rensett til det fremlagte regnskap, anbefaler jeg at Generalforsamlingen godkjenner det. Regnskapet viser utgifter på kr ,34 og inntekter på kr ,31. Foreningens netto driftskapital er på kr ,91. a;~0 i/;;;;a \ RuneM!i~ Nihen ~ revisor

6 I Regnskap for Foreningen Bjørn West I Utgifter : Bårebuketter og blomster ifm. dødsfall Gaver og oppmerksomheter Drift og vedlikehold BW hytten inne Drift og vedlikehold BW hytten ute Ved BW hytten Gass BW hytten Forsikring BW hytten Etterkommertreff Utgifter ved siste generalforsamling Adm. utgifter Tilskudd til BW museet Bankomkostninger Andre utgifter I Inntekter : Bjørn West marsjen Pengegaver Støttemedlemmer a kr. 200, Leieinntekter for BW hytten Bankrenter Andre inntekter I Driftsresultat i perioden: Utgifter I Inntekter I 1L---,,-Ut~gi;;.;.fte;;.;.r_..I.I_I;;.;.n~nt.;;.;ek.;.;.;te;.;..r---J 2020, , ,40-780, ,00 605,00 828, , ,00 345,60-660,00 667,00 423, , ,00 130,00 94,00 343, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Kassebeholdning Driftskonto DnBNor Foreningskonto DnB Nor DnBNor termininnskudd Debitorer Kreditorer I Netto driftskapital Foreningens driftskapital: pr pr , , , , , , , ,00 4 ~9 212,50~ , , august 2011./lnJ;vs sl l A dal Anders Stusdal - kasserer Revisjonsberetning avgitt. 1) Kassebeholdning fremvist og funnet iorden. 2) Bokført saldo = saldo bankutskrift pr Rentesats p.t. 0,15% p.a. 3) Tennininnskuddet forrentes til 3,50% p.a.,og utløper 26. november Opptjente, ikke godskrevne renter pr = kr ,80. 4) Debitorer og kreditorer er oppgjort via bank pr Spesifikasjoner og informasjon om utgifter og inntekter: se eget vedlegg

7 2020,00 Bårebuketter og blomster 4 stk ,40 Hyttedrift innvendig herav 780,50 Hyttedrift ute 605,00..::G:.:a:.::ss=- skiftet 5 dører gulvlakk, slipepapir og pensler 20 madrass varetrekk, 16 putretrekk, 5 puter og 4 kjøkkenhåndklær 10 krus, 3 middagssett, 2 kaffeservice, 1 TV kanne gasskomfyr ny dørmatte (plastgress) fomyelser i førstehjelps-skapet diverse vedlikehold og fornyelser 1 gassfylling 1 beholder innlevert og ny mottatt ca. spesif. 8700,00 800, , , ,00 350,00 550, ,00 395,00 210,00 605, ,00 Forsikring Gjensidige Gnr. 216, bnr. 4 i Lindås hovedforfall 1.10 hvert år pr bygning fullverdi husleietap 36 mndr løst utstyr og motorredskaper til vedl.hold uteområde hageanlegg riving og rydding påbud fra off. myndighet bygningsmessige investeringer i fors.året huseieransvar rekonstruksjon av arkiver og data innvesteringer og nyanskaffelser maskiner, inventar og løsøre premiegrunnlag ,60 Etterkommerfreff i juni 2011 heldekning lag/klubb huseieransvar egenandeler ,00 Adm. utgifter 130,00 Bankomk. 343,84 Andre utgifter porto ifrn. utsendelses-brev om fomyelse støttem. Gebyr for innsyn på konti via Internett Dette blir stoppet pr ,00 Generalforsamling i august 2010 Marsipankake + 1 fl. kpt. Morgan 9200,00 Støttemedlemmer 46 innbetalinger a kr. 200, ,00 Leieinntekter BW hytten 1 066,70 Renteinntekter godskrevne renter pr opptjente, ikke godskrevne renter pr , ,61 Andre inntekter 1 042,00 Forsikringsbonus fra Gjensidige ,61 Oppjustert bankkonti for tidligere mangelfull kontroll 12704,61

8 RUlle Mowinckel Nilsen 5200 OS Til Generalforsamlingen i Foreningen Bjørn West 27. august Forslag til endling av fo reningens vedtekter : For å forenkle og øke interessen for foreningens generalforsamling. foreslåes følgende ordlyd på 2 : nmedlemmer av foreningen er soldater fra basen nbjøm West" og basens sivile kontakter. På foreningens å rlige Generalforsamling kan diss~ representeres ved en direkte etterkommer i nedadstigende linje. Ji'or åblj '1&11' ira i roi eniiigelis Styre kreves det 8~ medlemmet er mirst 25 it. Følgelig el alle euea komlbea:e av soldater fra baseø "Bjørn West" og basens sivil, Iwafttkter, i.--direkte nedadstigende linje; medlemmer ~' foreaialeø Bjørn West." ForannevntefQreslåes som erstatning for hele nåværende og gjeldene 2. Som følge av forannevnte, seg til styret og blir registrert so Mottatt på e-post Johs Totland (sign)

9 Innkommet sak fra styret. Forandring par.3. l.del. I vedtekter for foreningen Bjørn West. Ny paragrafdellyder som følger. Foreningen skal ha ett styre på 5 medlemmer, som velges på generalforsamlingen. Formannen velges for 1 år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Førstegang velges 2 stk for 1 år, etter loddtrekning. Det skal og velges 1. og 2. Varamann for 1 år om gangen. Styre rår til at denne paragrafendingen trer i kraft fra generalforsamlingen 2012 Oddvar Fyllingen Form.

10 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdallørdag 28. august 2010 kl Til stede: Fra styret: Øystein Revheim, Anders Stusdal, Hallvard Fosse, Stein Olav Jordal, Oddvar Fyllingen, Ivar Kristoffersen (vara) Veteraner utenom styret: Eilert Eilertsen 2. generasjonsmedlemmer med stemmerett: Rune Mowinkel Nilsen, Johs Totland, Arvid Matre Apning av møtet Formann Øystein Revheim åpnet møtet. Johs Totland ble valgt til referent Formannen gav deretter ordet til Hallvard Fosse som leste opp navnene på veteranene som hadde gått bort siden sist generalforsamling: Magne Kalhovde Olaf Lie Einar Vatshelle og foreningens revisor Laila Bernes som døde i en tragisk turulykke 9. august De avdøde ble minnet med ett minutts stillhet. Formannen gikk deretter gjennom dagsorden, og referatet fra forrige årsmøte. Deretter gikk han videre til sak 1 på dagsorden. Sak 1: Styrets årsberetning for perioden til Formannen gikk gjennom styrets årsberetning for perioden til De fleste punktene var det ingen kommentarer til, men noen få ble diskutert: Pkt. 4: Etterkommerlreff 12. juni Det ble foreslått å flytte etterkommertreffet til helgen før eller etter torgdagen for å øke opplsutningen. Pkt. 10 FeI/es innsats for Bjørn West museet, Foreningen Bjørn West, hytten og Bjørn West marsjen Eilert: Bjørn West har blitt mer kjent i media, bl.a. gjennom profilering i 17. mai toget i Bergen. Ola Hiis Berg har gjort en stor innsats for Bjørn West i Oddvar: Prøve å få innspill til styret via nettsidene. Pkt. 11 Bjørn West marsjen Oddvar: Det kommer ny felles brosjyre for BW-marsjen i Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

11 < r Sak 2: Styrets regnskap for perioden til Styrets regnskap ble enstemmig godkjent. Sak 3: Innkomne forslag Ingen nye skriftlige forslag hadde kommet inn til styret innen fristens utløp Forslag fra 2008 som hadde feil ordlyd: 2 personer i styret står på valg hvert år. Første år går 2 ut etter loddtrekning. Forslaget tas opp i styret og fremmes på neste generalforsamling. Sak 4: Valg Formannen hadde på forhånd bedt om å få tre ut av styret. Det måtte også velges ny revisor - etter avdøde Laila Bernes. Valgkomiteen la fram følgende forslag.. Formann: Oddvar Fyllingen Styremedlem: Anders Stusdal " Hallvard Fosse " Stein Olav Jordal " Johs Totland Varamedlem: Revisor: Valgkomite: 1. Ivar Kristoffersen 2. Sverre Bernes 3. Anne Andersson Rune Mowinkel Nilsen Formann: Kristian Bjørge Tove Kayser Øystein Revheim Forslaget ble enstemmig godkjent. Sak 5: Eventuelt r Rune ytret ønske om å endre vedtektene om stemmerett på neste generalforsamling. Forslaget vil gå ut på at det skal bli slutt på å søke om å få stemmerett. En etterkommer fra. hver veteran har stemmerett. Han ytret også å komme med forslag om aldersgrenser i styret. Avslutning Formannen takket av til applaus og ny formann Oddvar Fyllingen sa noen avslutningsord før middag ble servert. Totland, 1. oktober 2010 A / '/.( ~/6t.-J 1,1('--"1 Johs Totland referent

12 Side l fl1n Vedtekter for For~mingen BJØRN WEST Vedtatt på generalforsamlinga 30. august 2003 l. Foreningens formål er å samle veteranene fra basen "Bjørn West" til kameratslig samvær og friluftsliv - først og fremst i foreningens hytte på eiendommen gnr.216, bnr.4 Stusdal i Lindås, og eller ved sammenkomster i by og på land. 2. Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West" og basens sivile kontakter. Når et medlem faller fra, kan en etterkommer i slekten tre inn som medlem ved henvendelse til foreningens styre. Når et medlem på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan delta i foreningens arbeid, kan vedkommende ved skriftlig henvendelse til styret med begrunnelse anmode om at en etterkommer kan tre inn i hans sted. Hvis medlemmet ikke er i stand til å rette en slik henvendelse til styret, kan en etterkommer selv gjøre det. 3. Foreningen skal ha et styre på 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for l år ad gangen, styrets formann likeså. I -tillegg skal velges l. og 2. varamedlem til styret. Styret skal ivareta foreningens interesser,og sørge for drift og forvaltning av dens midler på hensiktsmessig måte. Styret skal spesielt ha ansvar for at Bjørn Westhytten blir holdt i god og forsvarlig stand, og et av styrets medlemmer skal være hyttesjef Eventuelt kan styret utnevne eget hyttestyre hvor et medlem av foreningens styre skal være leder eller medlem. Styret skal sørge for, og til en hver tid holde a jour, medlemsliste over alle etterkommere som melder seg til styret og blir registrert som medlemmer. Styret holder møte når formannen innkaller eller når et av styremedlemmene ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det skal føres møtebok. Formannen og l styremedlem i fellesskap forplikter foreningen. 4. Generalforsamlingen avholdes årlig siste lørdag i august i hytten. Eventuelle saker som av medlem/mer ønskes lagt frem på en forestående generalforsamling, må være styret i hende senest 1. august angjeldende år. Generalforsamlingen skal behandle: l) Styrets årsberetning og regnskap. 2) Andre saker som styret ønsker å ta opp som er meldt i innkallingen. 3) Eventuelt innkomne saker som er meldt i innkallingen. 4) Valg av formann, styremedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite. Det skal føres -møteprotokoll som undertegnes av formannen og et medlem utenom styret. PDF created witl:1 pdffactory trial version W,w.w..J2.Qf.f.9.t9..rY ill

13 Side 2 5. Ekstraordin~r genemlforsamling avholdes når styret finner der nødvendig eller når minst 10 av foreningens medlemmer sender skriftlig krav om det med oppgave over forhandlingsemner. Innkalling skjer gjennom dagspressen i Bergen med 14 dagers varsel. 6. Forandring av eierforholdet til hytten og! eller oppløsning av foreningen kan bare foregå etter vedtak av generalforsamlingen. For at vedtaket skal være gyldig og kunne settes ut j livet må: l) 2/3 deler av de fremmøtte medlemmene stemme for. 2) Vedtaket bekreftes på ny generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Her er det simpelt flertall nødvendig for vedtakets gyldighet. Eventuell avhending av hytte og eiendom skal ikke skje til kommersielle interesser eller interessenter og skal ikke skje mot vederlag. I tilfelle foreningen i fremtiden en gang ikke lenger skulle samle nok interesse til å kunne drive hytte og eiendom i formålets ånd, bør generalforsamlingen - eventuelt med hjelp fra off~ntlig eller annen myndighet - finne en verdig arvtaker til å drive hytte og eiendom videre til gode formål innenfor et sunt natur- og turliv. Hytte og eiendom kan da overdras vederlagsfritt til vedkommende. Ved opplø~ning av foreningen disponeres foreningens eiendeler på lignende måte etter generalforsamlingens bestemmelse. Ved stemmelikhet skal styrets stemmer være avgjørende. 7. Forandring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinær generalforsamling med 2/3 deler flertall. Lindås TH PDF created with pdffactory triaj version w.w.w..j2.qf.f.g~qry'.,9qm

14 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 27. august 2011 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 27. august 2011 kl Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen, Anders Stusdal, Hallvard Fosse, Stein Olav Jordal, Johs Totland, Ivar Kristoffersen (vara) Fra valgkomitéen: Kristian Bjørge, Tove Kayser, Øystein Revheim Revisor: Rune Mowinkel Nilsen 2. generasjonsmedlemmer med stemmerett: Arvid Matre Åpning av møtet Formann Oddvar Fyllingen åpnet møtet og ønsket velkommen. Johs Totland ble valgt til referent. Formannen gav deretter ordet til Hallvard Fosse som leste opp navnene på veteranen som hadde gått bort siden sist generalforsamling, Jan Axel Eknes. Den avdøde ble minnet med ett minutts stillhet. Formannen gikk gjennom dagsorden, og referatet fra forrige årsmøte. Deretter gikk han videre til sakene på dagsorden. Sak 1: Styrets årsberetning for perioden til Formannen gikk gjennom styrets årsberetning for perioden til De fleste punktene var det ingen kommentarer til, men noen få ble diskutert: Pkt. 7: Støttemedlemmer til foreningen Kristian undret på om det blir sendt ut faktura til registrerte støttemedlemmer. Øystein hevdet at alle som står på listen hadde fått, men at det kan være feil i adresser. Anders skal gå gjennom listene på nytt. Pkt. 3 Museet på Koengen Rune: Hvorfor skal Bjørn West engasjere seg i museet på Koengen? Oddvar: På grunn av at blant annet de tingene Helen har samlet er på Koengen, men mye av det som er der er dårlig utstilt eller ikke utstilt i det hele tatt. Det har kommet flere innspill fra veteranene om å gjøre noe med dette. Det har nå kommet ny ledelse på museet, og de kan være interesserte i at ting blir gjort på en litt annen måte. Grunnen til at generalmajor Blom er nevnt under pkt 3 er at han har sagt seg interessert i å komme å besøke Bjørn West hytten og at styret i den forbindelse kan bruke han i et initiativ overfor museet på Koengen for å bedre utstillingen der. Rune: Har det vært et møte med museet? Oddvar: nei det står i årsberetningen at formannen vil prøve å få til et møte i løpet av høsten/vinteren. Tove: Bra initiativ. Jeg har vært på jakt etter min mors uniform, og ble låst inn på depotet. Der var det ikke kontroll i det hele. Rune: Det meste fra Kronstad er pakket ned på Koengen. Ivar: Det som ikke ble brukt på utstillingen skulle lagres på Nordsjøfartmuseet. Tidligere leder på museet var ikke villig til å endre på utstillingen. Rune: Hvis det ikke er mulig å få utstilt tingene på Koengen, er det da mulig å få tingene til Bjørn West museet eller på Nordsjøfartmuseet? Hallvard: Enig med Rune. Tingene bør ut derfra og jeg kan ikke se at de hører hjemme noe annet sted enn på Bjørn West museet på Matre. Anders: Jeg har en del ting som jeg har hentet på Kronstad og jeg har tatt kontakt med Jan Thorsheim i sogelaget om lagring og systematisering. Foreningen kan få lagre ting der vederlagsfritt. Tingene må dog systematiseres og merkes i kasser. Det er så mange effekter at alt kan ikke stilles ut til en hver tid. Det er viktig å kunne lagre et trygt sted. Oddvar: Styret skal gripe tak i saken.

15 Ivar: Styret bør prøve å få tak i arkivskapet med dokumenter som ble flyttet fra Kronstad. Vi bør huske at foreningen har solgt utstyret fra Kornstad til museet på Koengen for Punkt 10 nytt uthus Rune: Kan du Oddvar gi status på dette? Oddvar: Papirarbeid er satt i gang. Det må søkes om dispensasjoner men søknadsprosessen er dyr uansett utfall. Oddvar har kontakt med en person i teknisk etat i kommunen som skal prøve noen omveier. Det er noen skisser til uthus som kan diskuteres etter generalforsamlingen. Oddvar følger opp søkeprosessen i kommunen. Årsberetningen ble tatt opp til votering og ble enstemmig godkjent. Sak 2: Styrets regnskap for perioden til Rune leser revisors beretning til styret. Regnskapet er avsluttet per for å få tid til å sette opp balanse- og resultatsoppstilling til generalforsamlingen. Fremtidige rutiner for foreningens regnskap anbefales basert på følgende: Det må innføres bruk av regnskapsbok. Det må påsees at bankutskrifter samles fortløpende. Det må bokføres på bakgrunn av bankutskriftene f.eks. annenhver måned For de andre punktene vises det til revisors beretning. Det kom noen kommentarer til forsikringsutgiftene. Anders tar kontakt med Gjensidige om det er mulig å redusere disse. Revisor anbefalte til slutt at styret godkjenner regnskapet. Styrets regnskap ble deretter enstemmig godkjent Sak 3: Innkomne forslag Det har kommet inn to skriftlige forslag til endring av foreningens vedtekter pkt 2 og 3 første ledd, se vedlegg til innkalling. Forslagene har kommet inn til styret innen fristens utløp Etter en del diskusjon ble de innsendte forslagene til tekst trukket og generalforsamlingen kom fram til følgende forslag til endringer: Opprinnelig tekst 2. Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West" og basens sivile kontakter. Når et medlem faller fra, kan en etterkommer i slekten tre inn som medlem ved henvendelse til foreningens styre. Når et medlem på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan delta i foreningens arbeid, kan vedkommende ved skriftlig henvendelse til styret med begrunnelse anmode om at en etterkommer kan tre inn i hans sted. Hvis medlemmet ikke er i stand til å rette en slik henvendelse til styret, kan en etterkommer selv gjøre det. 3. Foreningen skal ha et styre på 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 1 år ad gangen, styrets formann likeså. I tillegg skal velges 1 og 2. varamedlem til styret. Ny tekst: 1. Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West" og basens sivile kontakter. Når et medlem faller fra eller på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan delta i foreningens arbeid, kan etterkommere i nedadstigende linje tre inn som medlemmer ved å henvende seg til foreningens styre. 2. Foreningen skal ha et styre på 5 medlemmer, som velges på generalforsamlingen. Formannen velges for 1 år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år *). I tillegg skal det velges 1. og 2. varamann for 1 år om gangen. *) Første gang (2011) velges 2 styremedlemmer for 1 år, etter loddtrekning. Forslaget til endring i vedtektene ble enstemmig vedtatt.

16 Sak 4: Valg Valgkomiteen la fram forslag om at styret gjenvelges. Formann: Styremedlemmer: Oddvar Fyllingen Anders Stusdal, Hallvard Fosse, Stein Olav Jordal og Johs Totland Styret ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram forslag om følgende varamedlemmer: 1. Ivar Kristoffersen, 2. Øystein Revheim Varemedlemmene ble valgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram forslag om gjenvalg av revisor Rune Mowinkel Nilsen Revisor ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram følgende forslag til valgkomité: Øystein Revheim og Tove Kayser Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon. Valgets utfall ble da slik: Formann: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Revisor: Valgkomité: Oddvar Fyllingen Anders Stusdal, Hallvard Fosse, Stein Olav Jordal og Johs Totland 1. Ivar Kristoffersen, 2. Øystein Revheim Rune Mowinkel Nilsen Øystein Revheim og Tove Kayser Sak 5: Eventuelt Punktet eventuelt har ikke noe på generalforsamlingen å gjøre og vil bli fjernet på neste innkalling. Oddvar ville likevel benytte anledningen denne gangen siden punktet stod på innkallingen til å ta opp endringene som har skjedd i Bjørn West marsjen. Oddvar mente det er viktig at Bjørn West marsjen ikke blir endret fra en minnemarsj til en hvilken som helst turmarsj. Her er det viktig av styret gjennom sin stemmerett i styret for Bjørn West marsjen sørger for at marsjen forblir en minnemarsj. Avslutning Formannen takket for fornyet tillit og takket for frammøte til applaus fra eneralforsamlingen. Totland, 20. september 2011 Johs Totland referent

17 Vedtekter for Foreningen BJØRN WEST Vedtatt på generalforsamlingen 27. august Foreningens formål er å samle veteranene fra basen "Bjørn West" til kameratslig samvær og friluftsliv - først og fremst i foreningens hytte på eiendommen gnr.216, bnr.4 Stusdal i Lindås, og eller ved sammenkomster i by og på land. 2. Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West" og basens sivile kontakter. Når et medlem faller fra eller på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan delta i foreningens arbeid, kan etterkommere i nedadstigende linje tre inn som medlemmer ved å henvende seg til foreningens styre. 3. Foreningen skal ha et styre på 5 medlemmer, som velges på generalforsamlingen. Formannen velges for 1 år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år *). I tillegg skal det velges 1. og 2. varamann for 1 år om gangen. *) Første gang (2011) velges 2 styremedlemmer for 1 år, etter loddtrekning. Styret skal ivareta foreningens interesser,og sørge for drift og forvaltning av dens midler på hensiktsmessig måte. Styret skal spesielt ha ansvar for at Bjørn Westhytten blir holdt i god og forsvarlig stand, og et av styrets medlemmer skal være hyttesjef. Eventuelt kan styret utnevne eget hyttestyre hvor et medlem av foreningens styre skal være leder eller medlem. Styret skal sørge for, og til en hver tid holde a jour, medlemsliste over alle etterkommere som melder seg til styret og blir registrert som medlemmer. Styret holder møte når formannen innkaller eller når et av styremedlemmene ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det skal føres møtebok. Formannen og 1 styremedlem i fellesskap forplikter foreningen. 4. Generalforsamlingen avholdes årlig siste lørdag i august i hytten. Eventuelle saker som av medlem/mer ønskes lagt frem på en forestående generalforsamling, må være styret i hende senest 1. august angjeldende år. Generalforsamlingen skal behandle: l) Styrets årsberetning og regnskap. 2) Andre saker som styret ønsker å ta opp som er meldt i innkallingen. 3) Eventuelt innkomne saker som er meldt i innkallingen. 4) Valg av formann, styremedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite. Det skal føres møteprotokoll som undertegnes av formannen og et medlem utenom styret.

18 5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner der nødvendig eller når minst 10 av foreningens medlemmer sender skriftlig krav om det med oppgave over forhandlingsemner. Innkalling skjer gjennom dagspressen i Bergen med 14 dagers varsel. 6. Forandring av eierforholdet til hytten og/eller oppløsning av foreningen kan bare foregå etter vedtak av generalforsamlingen. For at vedtaket skal være gyldig og kunne settes ut j livet må: l) 2/3 deler av de fremmøtte medlemmene stemme for. 2) Vedtaket bekreftes på ny generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Her er det simpelt flertall nødvendig for vedtakets gyldighet. Eventuell avhending av hytte og eiendom skal ikke skje til kommersielle interesser eller interessenter og skal ikke skje mot vederlag. I tilfelle foreningen i fremtiden en gang ikke lenger skulle samle nok interesse til å kunne drive hytte og eiendom i formålets ånd, bør generalforsamlingen - eventuelt med hjelp fra offentlig eller annen myndighet - finne en verdig arvtaker til å drive hytte og eiendom videre til gode formål innenfor et sunt natur- og turliv. Hytte og eiendom kan da overdras vederlagsfritt til vedkommende. Ved oppløsning av foreningen disponeres foreningens eiendeler på lignende måte etter generalforsamlingens bestemmelse. Ved stemmelikhet skal styrets stemmer være avgjørende. Forandring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinær generalforsamling med 2/3 deler flertall. Stusdal, 27. august 2011 Halvard Fosse, Anders Stusdal, Stein Olav Jordal, Johs Totland Styremedlemmer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 215 Generalforsamlingen for 215 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 29. august 215 kl. 15. Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 27. august 2016

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 27. august 2016 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 27. august 2016 Generalforsamlingen for 2015-2016 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 27. august 2016 kl. 1500. Fra styret var følgende

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 31. august 2013

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 31. august 2013 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 31. august 2013 Grunnet den tragiske brannen som førte til at Bjørn West hytten brant ned langfredag 2012, fant generalforsamlingen sted i ungdomshuset

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 Årsmøtet fant sted på Scandic Bystranda Kristiansand, tirsdag 19.4.2016 kl. 18.00 Sak 1 Åpning ved styrets leder Styrets leder Jan Willy Føreland ønsket velkommen. Det var 41

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer