Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet"

Transkript

1 Ajour per

2 Innhold 1. Selskapets visjon, mål og strategi. side 3 2. Dette er E-CO Vannkraft as side 4 3. Oppgradering av Aurland 1 side 5 4. Administrerende direktørs beretning side 7 5. Eierposisjoner side 8 6. Tilbakeblikk på kraftmarkedet 2003 side Årsberetning side Resultatregnskap side Balanse side Kontantstrømanalyse side Regnskapsprinsipper 2003 side Noter side Revisjonsberetning side Detaljerte kraftverksdat side Adresser side 43 2

3 1. Selskapets visjon, mål og strategi. Strategi for perioden Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet E-CO Vannkraft skal ha en slank vedlikeholdsorganisasjon i samspill med en fokusert engrosfunksjon med kjernekompetanse i Integrering av teknisk vannkraft- og engrosmarkedskompetanse Risikostyring Kvalitetsmåling av kraftverksdrift og engrosfunksjon Med denne kjernekompetansen skal følgende hovedmål realiseres: 2000 millioner kroner i verdiskaping i løpet av tretti måneder. Delmål Selskapet skal hvert år ha en brutto driftsmargin som er blant de tre beste i en sammenligning med norske kraftproduksjonsselskaper Registrere at oppnådd gjennomsnittlig salgspris for perioden 2003 til og med 2005 er høyere enn 110 % av periodens gjennomsnittlige spotpris (timeveid) Nytteverdijustert driftsklar ytelse skal være bedre enn 96 % og gj.sn. årstilgjengelighet bedre enn 90 % Andelen av innkjøpte tjenester skal være over 30 % og kraftverksdriften skal samtidig ha en produktivitet som ligger 10 % under gjennomsnittet i bransjen Sykefraværet skal være lavere enn 5 % Prosjektledelse skal gjennomføres 100 % med eget personell. Operativ ledelse av jobber (bas) skal gjennomføres med eget mannskap i minimum 80 % av prosjektene Minst 85 % av alt arbeid skal være planlagt (for øvrig hendelsesbasert) 3

4 2. Dette er E-CO Vannkraft as Produksjon E-CO Vannkraft 2003 GWh andel E-CO Vannkraft Aurland % Aurland 2 HF % 141 Aurland 2 LF % 141 Aurland % 223 Aurland % 73 Aurland % 26 Leinafoss % 21 Sum Aurland Hol % 580 Hol % 86 Hol % 190 Usta % 397 Nes % 635 Hemsil % 228 Hemsil % 452 Gjuva % 31 Brekkefoss % 7 Sum Hallingdal N. Vinstra % 621 Solbergfoss % 563 Uvdal % 31 Sagefoss % 5 Småkraftverk * % 8 Sum andre kraftverk Oppland Energi AS % 862 Buskerud Kraftproduksjon AS % 672 Sum E-CO Vannkraft Kraftforvaltning 560 Sum * Lagt inn i selskapet Norsk Grønnkraft AS fra 1. januar

5 3. Oppgradering av Aurland 1 Kraftstasjonen har i dag tre aggregat med seksstrålers peltonturbiner. Fallhøyden er 840 m. Det pågår nå arbeid med å planlegge oppgradering av hvert av aggregatene fra 225 MW, 250 MVA til 280 MW, 300 MVA. Det første aggregatet bygges om i De to neste i 2005 og Rytter Turbin fra Aurland 1. Rytter Rytter Rytter Aggregatene ble satt i drift i 1973, 1975 og Skovelrot I 2003 ble det inngått kontrakt med General Electric Hydro om leveranse av nye turbiner. Fem turbinleverandører ble forespurt. Tre av disse ga tilbud. Vi ble tilbudt løpehjul fremstilt på tre ulike måter. Helstøpt løpehjul ble valgt. Alternativene var kombinasjoner av smidde- eller støpte hjulemner med oppsveising av skovler. Beregninger av spenninger i skovelrota for de helstøpte hjulene, var av en slik 5

6 størrelse at vi vurderte risikoen for utmatting som akseptabel i forhold til å velge de mer kostbare oppsveisede løpehjulene med større mekanisk styrke i skovelrota. Hver turbin øker vannføringen ved fullast fra 30 m 3 /s til 37,5 m 3 /s. Avløpsvannet går til Vassbygdvannet, som igjen har utløp til Aurlandselva eller via tilløpstunnel for Vangen kraftstasjon til Aurlandsfjorden. Det ble søkt NVE om godkjenning for økt vannføring. I vassdraget var grunneiere, kommune m.fl. opptatt av konsekvensene ved økt vannføring med tanke på eventuell forringelse av oppvekstvilkår for laks og sjøørrett. Den økte vannføringen ble etter en oppklarende runde godkjent av NVE mot at den kun ble benyttet i høylastperioder, og ikke om sommeren da fisken er mest følsom for temperatursvinger. En vesentlig grunn for at E-CO Vannkraft valgte oppgraderingen med tilleggseffekt fremfor utskifting av turbiner med lik ytelse, var Statnetts forespørsel i 2002 om muligheter for ny effekttilgang. Statnett ønsket kjøp av effektreserver på noe lengre sikt, og det ble fremforhandlet avtale om salg av effektreserve for 5-år perioder for hvert ombygde aggregat. Avtalen sikrer E-CO Vannkraft en garantert minstepris for den nye effekttilgangen for de første 5 år etter aggregatenes ombygging, omsatt i det etablerte eller fremtidige effektopsjonsmarkedet. Dette ga E-CO Vannkraft tilstrekkelig tilleggsincentiv til å gå videre med nettopp dette alternativet. Virkningsgraden til de nye turbinene forventes økt. Størst bidrag kommer naturligvis på løpehjulene, men ombygging av vanninjektorer og ryttere gir et forventet bidrag. Den økte vannføringen betinger at vanninjektorene må omarbeides. Diameter på stråler og slaglengde på servoer er endret. Skovelbredden på de nye hjulene blir større. På generatorene kreves også tiltak. Skinneføringer, strømtransformatorer og magnetisering må fornyes. Stator- og rotorvikling er vannkjølte, som er en vanlig løsning på de større aggregatene. For å avlede den økte egenvarmen på grunn av oppgraderingen vil kjølesystemet bli forsterket. Det vil også bli installert temperaturovervåkning av kjølevannet for å kunne detektere svikt i kjølesystemet. 6

7 4. Administrerende direktørs beretning Ved utgangen av år 2003 ser vi det er gode muligheter til å nå hovedmålet om 2000 millioner kroner i verdiskaping i løpet av 30 måneder (fra januar 2003). Akkumulert verdiskaping de første 12 måneder utgjør 798 millioner kroner og er i takt frem mot hovedmålet. E-CO Vannkrafts planer og prognoser tilsier at hovedmålet er innenfor rekkevidde. Et delmål for E-CO Vannkraft er at vi hvert år skal ha en brutto driftsmargin* som er blant de tre beste i en sammenligning med norske kraftproduksjonsselskaper. For årene 2000 til og med 2002 kan vi i nedenstående figur se E-CO Vannkrafts utvikling markert med blå linje. Både i år 2001 og 2002 var vi plassert som fjerde beste selskap. I 2003 oppnådde E-CO Vannkraft en brutto driftsmargin på 76 %. Hvilken plassering E-CO Vannkraft oppnår for året 2003 må avventes inntil øvrige selskapers regnskaper er offisielle. Brutto driftsmargin: (Driftsresultat + avskrivninger)/driiftsinntekter Brutto driftsmargin for E-CO Vannkraft sammenlignet med ti norske kraftprodusenter % I 2003 har E-CO Vannkraft etablert en metode for løpende å følge utviklingen i kompetansebasert verdiskaping. Størstedelen av verdiskapingen må henføres til investert kapital og til bruken av naturressursen som vannfallene representerer. I henhold til metodikken kan vi anslå at kompetansebasert verdiskaping i år 2003 utgjør en verdi ca. 120 millioner kroner ( ca 15 % av årets totale verdiskaping ). De viktigste driverne for å oppnå en høy kompetansebasert verdiskaping i år 2003 er : høy tilgjengelighet på kraftproduksjonsaggregater god planlegging og styring av fysisk produksjon i forhold til markedsprisene Året 2003 har vært preget av høye kraftpriser i markedet og for vår del en betydelig svikt i tilsiget. Produksjonen i år 2003 utgjør omtrent 75 % av gjennomsnittsnivået i perioden 2000 til og med Til tross for denne betydelige volumsvikten har verdiskapingen blitt opprettholdt på et høyt nivå, som tilsvarer den gjennomsnittlige verdiskaping i samme tidsperiode. Odd Øygarden Administrerende direktør 7

8 5. Eierposisjoner 8

9 Kraftpriser 600 Månedspriser elspot Oslo kr/mwh Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Produksjon i 2003 Planlagt produksjon Produksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 9

10 Nytteverdijustert driftsklar ytelse Planlagt nytteverdijustert driftsklar ytelse Nytteverdijustert driftsklar ytelse 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Verdiskapning Verdiskapning Mkr måneder Mkr jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 0 Regnskap Akk.regnsk-prognose Akk.budsjett 10

11 Sum betalt skatter* Sum betalt skatter* Kommunenavn Aurland 64,9 63,4 Hol 39,8 38,7 Ål 18,2 17,9 Nord-Fron 16,3 14,7 Gol 10,2 10,1 Andre 37,0 35,8 Totalt 186,5 180,7 *Gjelder eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift. Balansert målstyring for 2003 Mill. kroner % Verdiskapning i mill. kroner Måltall Resultat Måltall Resultat 5 5 Verdiskapning Årstilgjengelighet 2 Nytteverdijustert driftsklar ytelse 3 Gjennomsnittlig salgspris i % av årets spotpris 4 Produktivitetsutvikling (kostnader i % lavere enn bransjegjennomsnittet 5 Sykefravær 11

12 6. Tilbakeblikk på kraftmarkedet 2003 Markedets utvikling og utsikter KRAFTSITUASJONEN I NORDEN Elbørsområdet omfatter Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det er stor utvekslingskapasitet mellom landene. Elbørsområdet har også betydelig utvekslingskapasitet med Tyskland, Russland og Polen. Kraftåret 2003 var preget av arven fra Den meget tørre perioden august desember i 2002 medførte at totaltilsiget av vann i det norsk-svenske kraftområdet i denne perioden var ekstremt lavt. Ved inngangen av året 2003 var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet betydelig under normalt nivå, og 27,6 TWh lavere enn ved inngangen av For Norge, hvor mer enn 99 % av kraftproduksjonen er vannkraft, startet året 2003 som 2002 sluttet. Det var sterk fokusering på muligheten for kraftknapphet og eventuell rasjonering mot slutten av vinteren. Høyeste ukegjennomsnittet for spotprisen referert Oslo i 2002 var uke 50 på 65,7 øre/kwh. I år 2003 startet uke 1 med 70,5 øre/kwh og uke 2 økte til 76,6 øre/kwh. Uke 3 ble en meget nedbørsrik uke. Ukegjennomsnittet for Osloprisen sank til 48,2 øre/kwh. Etter uke 3 forløp vinteren med tilnærmet 12

13 normale nedbørs- og tilsigsforhold både i Norge og Sverige. Spotprisen sank videre utover vinteren. Gjennomsnittlig spotpris referert Oslo for perioden januar-april ble på 36,9 øre/kwh. Til sammenligning var prisen for samme periode i 2002 på 15,7 øre/kwh. Selv om Norge unngikk rasjonering, var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet betydelig under normalt nivå ved utgangen av vinteren. Videre var det mindre snø enn normalt. Ved smelteperiodens slutt sommeren 2003 var magasinfyllingen fortsatt betydelig under normalt nivå. Videre var kraftsituasjonen i Europa for øvrig meget anstrengt. Sør- og mellom Europa hadde en ekstrem varm sommer. Dette medførte et meget høyt sommerforbruk av kraft som følge av stort behov for kjøling. Videre var sommeren ekstremt tørr i denne delen av Europa. Dette medførte betydelige lavere vannkraftproduksjon enn normalt. Kjernekraftproduksjonen og annen termisk kraftproduksjon ble også redusert. Årsaken var redusert kjøling i produksjonsprosessen som følge av både unormalt varmt vann og lav vannstand i elvene. Spotprisen referert Oslo for sommerperioden mai-september ble på 24,00 øre/kwh. Til sammenligning var prisen for samme periode i 2002 på 13,0 øre/kwh. Vinterperioden 2003/2004 startet med en kald og tørr oktober som ga et tilsig på 5,8 TWh under normalen i det norsk-svenske kraftområdet. På ny så man muligheten for en meget anstrengt kraftvinter. November fortsatte tørr, men varmere enn normalt. Desember ble både nedbørsrik og mild. Ved utgangen av året var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet fortsatt betydelig under normalt nivå. Dog var ikke kraftsituasjonen så anstrengt som ved inngangen av året. Magasinfyllingen var 8,2 TWh høyere ved utgangen enn ved inngangen av året. Spotprisen referert Oslo for året 2003 ble på 29,4 øre/kwh, hvilket var 9,6 øre høyere enn for Årsprisen for 2003 er den høyeste årsprisen til nå. Tidligere hadde året 1996 den høyeste årsprisen med 25,7 øre/kwh. I 2003 oppnådde E-CO Vannkraft as en gjennomsnittlig salgspris på 83,3 % av spotprisen referert Oslo på sine salg. Prisnivået for fremtidige kontraktsleveranser har hatt store svingninger i løpet av I terminmarkedet på Nord Pool var prisene for årene 2004 og 2005 høyere ved utgangen enn ved inngangen av I ukene 1-52 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 105,6 TWh. Dette er en nedgang på 23,6 TWh fra året før og 12,6 TWh mindre enn normalproduksjonen. Sverige hadde en vannkraftproduksjon på 52,6 TWh. Dette er en nedgang på 13,5 TWh fra året før, og 12,4 TWh mindre enn normalproduksjonen. Svensk kjernekraftproduksjon var på 65,2 TWh, hvilket var en nedgang på 0,2 TWh. Møllposeverkene i Sverige ble gjort driftsklare, og den termiske kraftproduksjonen var i 2003 på 13,3 TWh mot 10,6 TWh i Norge hadde en netto import på 7,7 TWh mot en netto eksport på 9,7 TWh i Sverige hadde en netto import på 13 TWh, mot en netto import på 5,2 TWh i For ukene 1-52 var forbruket i Norge på 114,2 TWh, hvilket er en nedgang på 5,8 TWh fra Vi må tilbake til året 1996 for å finne et år (uke 1-52) med lavere forbruk, som da var på 112,6 TWh. Det høyeste årsforbruket til nå var i 2001 på 124,6 TWh. I Sverige var forbruket på 144,8 TWh, hvilket er en nedgang på 3,6 TWh. Den midlere årstemperaturen i Norge ble på 1,3 grader over normalen, hvilket var 0,2 grader varmere enn i Nedgangen i forbruket ble betydelig større enn hva som er forårsaket av temperaturdifferansen. I Norge var nedgangen i temperaturkorrigert forbruk til alminnelig forsyning på 2,8 TWh fra 2002 til Forbruket i elektrokjeler var 2 TWh lavere. I Sverige var nedgangen i temperaturkorrigert forbruk på 4,5 TWh. Den høye prisen har vært en medvirkende årsak til den betydelige nedgangen i forbruket. I Norge var det stor mediafokusering på kraftkrisen og de høye kraftprisene. Utover vinteren gjennomførte NVE en sparekampanje. I 2003 hadde Norge og Sverige til sammen en vannkraftproduksjon på 25 TWh under landenes normale vannkraftproduksjon. For Norge og Sverige sett under ett var det en import på netto 20,7 TWh. For de nærmeste årene forventes det liten tilgang på ny produksjonskapasitet i Norge og Sverige. Prisen på kull, olje og gass vil være av betydning for et fremtidig prisnivå. I 2003 har prisnivået på olje og gass vært relativt høyt. Prisen på kull levert Europa steg kraftig utover året. 13

14 Magasinsituasjon for E-CO Vannkraft Midlere % Nyttbart tilsig E-CO Vannkraft Normal 500 GWh/uke

15 7. Årsberetning Virksomhetens art Selskapet E-CO Vannkraft as er eid av E-CO Energi as (80 %) og Statkraft Holding AS (20 %). Selskapet eier kraftproduksjonsanlegg og produksjonsandeler i Sør-Norge med middelproduksjon før fratrekk for pumpevolum på ca 7,2 TWh. I tillegg har selskapet eierandeler på vel 61 % i Oppland Energi AS og 30 % i Buskerud Kraftproduksjon AS. Statkrafts aksjer er lagt ut for salg. Selskapets hovedaktivitet består i drift og vedlikehold av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi på kraftproduksjonen. Selskapet er organisert med tre sektorer: Kraftverkseier, El-engros og Kraftverksoperatør. Utgangspunktet for organiseringen av virksomheten er en verdikjedeanalyse beskrevet ved at: Kraftverkseier er ansvarlig for kapitalbruk og produksjonsanlegg. vurderer reinvesteringer og investeringer i El-engros er ansvarlig for anvendelse av produksjonsressursene og selger elproduksjonen i engrosmarkedet. Kraftverksoperatør er ansvarlig for operativ styring, kontroll og vedlikehold av kraftverkene og tilhørende reguleringsanlegg. Sektorene El-engros og Kraftverkseier er lokalisert i Oslo. Sektor Kraftverksoperatør er lokalisert med avdelinger i Aurland, Hol, Gol og ved Solbergfoss i Askim. Redegjørelse for årsregnskapet Konsoliderte driftsinntekter og driftskostnader for 2003 var henholdsvis Mkr og 670 Mkr. Konsolidert produksjon i egne og felleseide anlegg utgjorde GWh og tilsvarer vel GWh under normalproduksjon. Spotprisen gjennom året lå i hovedsak over foregående år og kompenserte noe av inntektsbortfallet på grunn av produksjonsreduksjonen i forhold til normal produksjon. Produksjonsreduksjonen skyldes lavere tilsig og nedbør enn normalt. Resultat etter skatt ble på 356 Mkr Styret har lagt klare rammer for selskapets risikostyring, slik at fremtidig produksjon prissikres i de tidsperioder hvor man antar at markedets betalingsvillighet for fremtidig produksjon er best. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en ikke ubetydelig skatterisiko. Dersom volumet er prissikret til priser betydelig under den faktiske spotpris, vil den resultatmessige effekten etter skatt kunne bli negativ. Dette har sammenheng med at grunnrenteinntekten beregnes på bakgrunn av spotpris på det aktuelle produksjonstidspunkt og ikke den faktiske prisen som selskapet har solgt kraften for. E-CO Vannkraft gjennomfører en sikringsstrategi hvor skatteeffekten løpende overvåkes i forhold til utviklingen i spotmarkedet. I tillegg har selskapet en forholdsvis liten tradingaktivitet fordelt på eget selskap og gjennom datterselskapet OBT-Kraft AS. Tradingaktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter, kontroll og rapportering. Totalt volum som ble omsatt i 2003 utgjorde ca. 4 % av middelproduksjon. E-CO Vannkraft as oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 24,4 øre/kwh tilsvarende 83,3 % av gjennomsnittlig spotpris i år Dette er en konsekvens av prissikringsstrategien i et marked med hurtig prisstigning slik som markedet var i Kostnadsutviklingen gjennom året har vært bedre enn målsettingen. Effekten av løpende fokus på effektiv drift og vedlikehold av selskapets kraftanlegg viser en god utvikling. Det er foretatt avsetning i regnskapet på ca. 10 Mkr som har sammenheng med førtidspensjoner i forbindelse med bemanningsmessige tiltak. 15

16 Totale investeringer i 2003 utgjorde vel 137 Mkr, hvorav E-CO Vannkraft as har vel 93 Mkr og Oppland Energi AS har resterende. Selskapets investeringer fordeler seg hovedsakelig på økt eierandel i Oppland Energi AS samt øvrige investeringer i kraft- og reguleringsanlegg, samt sambandsutstyr og transportutstyr. Likviditetsbeholdningen per var ca. 237 Mkr. Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde per vel 13 % av samlet gjeld, og ligger stort sett på samme nivå som per Totalkapitalen ved utgangen av året var Mkr, sammenlignet med Mkr året før. Egenkapitalen per var vel 72%, sammenlignet med ca 67% per Selskapets finansielle stilling per er god. E-CO Vannkraft tar sikte på fra og med 2004 å videreføre sitt engasjement og eierskap innenfor småkraftverk gjennom et nystiftet selskap Norsk Grønnkraft AS. Avtalene som er undertegnet innebærer at E-CO Vannkraft, Akershus Energi AS og Østfold Energi Produksjon blir eiere av 1/3 hver i det nystiftede selskapet. Skattetvisten som selskapet har mot ligningsmyndighetene resulterte i at Oslo tingrett i november 2002 ga selskapet medhold i at NVEs fastsettelse av gjenanskaffelsesverdier (GAV) er feil og at det ikke var grunnlag for å ilegge korreksjonsskatt på bakgrunn av utbetalt utbytte for Derimot fikk selskapet ikke medhold fra tingretten i selskapets påstand om at fallrettigheter skal anses som skattemessige verdi. Begge parter har påanket tingrettens dom, og ankeforhandlinger i lagmannsretten er berammet til slutten av mars Selskapet har mottatt endringsvarsel for årene vedr. vei GAV, noe som også får konsekvenser for Varselet er relatert til at veier som er GAV-beregnet og avskrevet og lignet i tråd med dette, normalt verken kan GAV-beregnes eller avskrives. Ligningsmyndighetenes standpunkt er blant annet begrunnet med en prinsippavgjørelse fra Riksskattenemnda 10. oktober Selskapet mener at den tidligere ligning er korrekt. I og med at konsekvensene er betydelige, og en endelig avklaring vil ta tid, har selskapet beregnet og kostnadsført de skattemessige konsekvensene for årene med 50 Mkr. Det endelige utfall er usikkert og eventuell effekt for skattefordel knyttet til grunnrente er derfor ikke hensyntatt. Styret registrerer at det i løpet av det siste året er gjennomført salgstransaksjoner på nivåer over de verdier som reflekteres i selskapets balanse, jfr. Kraftmarkedet 2003 utarbeidet av Pareto som viser at transaksjonsprisene ligger stort sett på samme nivå som 2002 eller noe høyere. Med dagens terminpriser for de neste årene tilsier det at selskapets balanseverdier på produksjonsanlegg minst er i samsvar med markedsverdier. E-CO Vannkraft som en av flere parter sammen med Statkraft SF, Statnett og en nederlansk motpart NEA har undertegnet en avtale som regulerer terminering av alle tidligere avtaler knyttet til en utbygging av NorNed-kabelen samt kraftutvekslingsavtalen mellom NEA og Statkraft SF. Partene i NorNed- Rammeavtalen har gjennom rammeavtalen påtatt seg en andel av Statkrafts rettigheter og plikter etter kraftutvekslingsavtalen med NEA. Som del av oppgjøret ved terminering av NorNed-avtalene betaler den nederlandske motparten NEA en kompensasjon til Statkraft. E-CO Vannkraft har inntektsført sin del av kompensasjonen i Personal og arbeid for likestilling Ved utgangen av året var det i selskapet 151 fast ansatte, hvorav 9 inngår i gruppen med førtidspensjonsordning. I tillegg hadde selskapet avtale med 4 lærlinger og 1 midlertidig (trainee). Andel kvinner i selskapet utgjorde ved årsskiftet 12,5 %. Ved nyrekruttering gis samme muligheter for både kvinner og menn til å søke stillingen. Tilbud gis til søker med best kvalifikasjoner. Dersom søkere av begge kjønn stiller med samme kvalifikasjoner, vil det kjønn som er underrepresentert bli foretrukket da selskapet ønsker en jevnere sammensetting i forhold til kjønn. Sykefraværet var 4,6 % i Gjennom året ble det registrert 3 skader med til sammen 11 fraværsdager hvilket gir en skadefrekvens (H-verdi) på 12,9 og et skadefravær (F-verdi) på 47,3. 16

17 Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Det var ingen alvorlige personskader i E-CO Vannkraft i løpet av Kompetanse Som en del av årets medarbeidersamtaler har ledere foretatt en gjennomgang av aktuelle kompetanseområder. Kompetansekartleggingen er oppdatert i samarbeid med den enkelte medarbeider, slik at eventuelle avvik kommer til syne og tiltak kan iverksettes. Det er forøvrig videreført en stor satsning i selskapet på å etterutdanne medarbeidere til energioperatører. I alt 26 personer er under utdanning. Lederkompetanse kartlegges i forhold til avdelingenes mål og handlingsplaner med tett oppfølging (coaching) av den enkelte leder. Som årlige kompetansehevende tiltak gjennomføres ledersamling og lederkurs med aktuelle tema samt bransjekonferanser hvor bransjenettverk er et viktig element. Arbeidsmiljøundersøkelse I begynnelsen av året ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført etter samme modell som tidligere år for å se utviklingen, særlig innen områdene miljø, samarbeid og trivsel. Resultatene fra rapporten viste at til tross for de endringene selskapet har vært igjennom på grunn av endrede rammebetingelser har dette ikke gått i særlig grad utover effektiviteten eller på bekostning av sikkerheten og trivselen til de ansatte. Rapporten konkluderer med små endringer i forhold til tidligere undersøkelser. Ytre miljø Vannkraftproduksjon er et miljøvennlig alternativ, og medfører som hovedregel ikke skadelige utslipp til vann eller luft. Eksempelvis ville selskapets kraftproduksjon i 2003 medført utslipp i størrelsesorden 8 10 millioner tonn CO 2 hvis tilsvarende mengde kraft hadde blitt produsert av kullkraftverk. Regulering av vassdrag kan for øvrig ha en positiv effekt ved at den reduserer risikoen for flomskader, og innebærer i praksis en meget begrenset risiko for flom ved dambrudd. Konsesjonsbetingelsenes manøvreringsreglement gir klare regler for hvordan reguleringsmagasinene kan disponeres og hva som skal slippes som minstevannføring. I de fleste magasinene står selskapet fritt til å disponere vannet innenfor høyeste og laveste regulerte vannstand. Dammer Fra 1. januar 2001 ble det innført ny vannressurslov med forskrifter. Loven tar sikte på at de sikkerhetsmessige krav i større grad er knyttet til funksjonskrav enn tidligere, samt at eiers ansvar er tydeligere enn tidligere. Klassifiseringen er endret slik at dammene i klasse 1 har små bruddkonsekvenser, mens klasse 3 har store. Vurdering av bruddkonsekvenser blir basert på dambruddsbølgeberegninger. Beregningene for Hallingdal er ferdige mens beregninger for Aurland er lagt frem for Aurland kommune. Det ventes ikke at det blir store endringer for de 20 dammene med størst bruddkonsekvenser. All kontroll og tilsyn gjennomføres i henhold til myndighetens krav. Alle dammer gjennomgår et forhåndsdefinert tilsynsprogram: Hovedtilsyn blir gjennomført av eksternt personell og består av en detaljert visuell kontroll av dammen og gjennomgang av dokumentasjonen og tilsynsrutiner. Revurdering blir i henhold til myndighetenes krav utført av eksternt personell med godkjenning, hvor hele konstruksjonen blir kontrollert på nytt og sett opp mot dagens forskrifter. Det er krav til dokumentasjon og skriftlig rapport til NVE. Det er gjennomført 4 hovedtilsyn og 2 revurderinger ved våre dammer i

18 Planarbeidet for ny Stolsvannsdam følger oppsatt plan med sikte på ferdigstillelse i år 2007 forutsatt at alle godkjenninger fra myndighetene er gitt. Hjemfall Olje- og energidepartementet besluttet i 2003 å nedsette et utvalg som skal utrede forslag til endringer i industrikonsesjonslovens bestemmelser om hjemfall. Dagens lovverk sonderer mellom private og offentlige, noe som EØS rettslig kan være problematisk. I følge planen skal utvalget, som blir ledet av advokat Tore Vestbakke, fremlegge en NOU høsten Departementet foreslo opprinnelig at både privateide og offentlig eide kraftprodusenter skulle underlegges bestemmelsene om tidsbegrensede konsesjoner og hjemfall uten kompensasjon etter 75 år. Utvalget vurderer i sitt pågående arbeid denne modellen og alternative modellforslag. Styret oppfordrer utvalget til å vektlegge prinsippet om verdinøytralitet i dette arbeidet. Dersom nye bestemmelser medfører økonomiske tap for offentlig eide kraftprodusenter må verditapet erstattes. Styret påpeker videre at en ny hjemfallslovgivning må legge til rette for at fornuftige konsolideringer i næringen finner sted, samt stimulere til investeringer og utvikling av fastlands-norges mest kapitalintensive industri. Kraftsituasjonen for E-CO Vannkraft as Endring fra 2002 GWh % Produksjon ,8 Pumping ,0 Utnyttet energitilsig ,0 Magasinbeholdning ,0 ved årets slutt Tallene omfatter E-CO Vannkraft as heleide og deleide produksjonsanlegg/produksjonsandeler. Produksjonstallene er referert generator og ekslusiv eierandeler i Oppland Energi AS og Buskerud Kraftproduksjon AS (se detaljerte kraftverksdata kap. 14 side 40). Vintertilsiget til E-CO Vannkraft s anlegg var lavere enn landet for øvrig. For vinterprioden januar april var tilsiget på 59 % av normalen. For sommerperioden mai september var tilsiget normalt. I etterfølgende vinterperiode oktober desember ble tilsiget på nytt lavt. Tilsiget var da 66 % av normalen. Totalt for året ble tilsiget på 91 % av normalen. I likhet med landet totalt var magasinfyllingen til E-CO Vannkraft høyere ved utgangen enn ved inngangen av året, men dog betydelig under normalt nivå. Snømagasinet i Aurland og Hallingdal var noe over normalt nivå. Fremtidig utvikling Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsk-svenske kraftområdet har med andre land, vil variasjoner i vanntilsiget gi store variasjoner i kraftprisen. Hva en svikt i vanntilsiget kan medføre, har vi fått erfare i siste halvdel av 2002 og Spotprisen referert Oslo for året 2003 ble på 29,4 øre/kwh. Dette er den høyeste årsprisen til nå. Tidligere hadde året 1996 den høyeste årsprisen med 25,7 øre/kwh. Markedets forventning til systemprisen for 2004 representert ved Nord Pools terminmarked ved utgangen av 2003 var på 24,3 øre/kwh. Tilsvarende forventning til systemprisen for 2005 var på var på 22,0 øre/kwh. Fra og med 1. januar 2004 har gjeldsrentebegrensningsreglen for offentlig eide kraftverk opphørt. For E- CO Vannkrafts del vil dette muliggjøre en betydelig økning av gjelden i forhold til situasjonen som var frem til årsskiftet. Styret takker administrasjonen og de ansatte for god innsats gjennom året. 18

19 Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disposisjoner Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i E-CO Vannkraft as: Annen egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller: Totalt disponert: 250 millioner kroner 106 millioner kroner 356 millioner kroner Selskapets frie egenkapital per var Mkr. Oslo, 17. februar 2004 Styret i E-CO Vannkraft as Hans Erik Horn Per Arne Torbjørnsdal Berit Wenaas Styreleder Ragnar Søegaard Siri Beate Hatlen Knut Svensgård Roy Kanth Odd Øygarden Adm.direktør 19

20 8. Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP 1. januar desember (Beløp i millioner kroner) Note Strøminntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Energikjøp, overføring Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatter Skatter Årsresultat Overføringer og disponering av resultat: Tillagt annen egenkapital Avsetning til fond for vurderingsforskjeller Utbytte 0 0 Sum disponert

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 E-CO VANNKRAFT ÅRSRAPPORT 2006 E-CO ENERGI VANNKRAFT. E-CO Vannkraft 2006

ÅRSRAPPORT 2006 E-CO VANNKRAFT ÅRSRAPPORT 2006 E-CO ENERGI VANNKRAFT. E-CO Vannkraft 2006 ÅRSRAPPORT 2006 E-CO VANNKRAFT 1 E-CO Vannkraft Postboks 1050 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 24 11 65 00 Telefaks 24 11 65 01 www.e-co.no INNHOLD 03 Selskapets visjon, mål og strategi 04 Årsproduksjon 2006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 E-CO VANNKRAFT

ÅRSRAPPORT 2007 E-CO VANNKRAFT Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo Telefon 24 11 65 00 Telefaks 24 11 65 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT 2007 E-CO VANNKRAFT INNHOLD 03 Selskapets visjon, mål og strategi 04 Årsproduksjon 2007 05 Eierposisjoner

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-CO Energi E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE 2 Et ledende energikonsern Kjernevirksomhet: Kraftproduksjon Norges nest største vannkraftprodusent med middelproduksjon

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer