Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet"

Transkript

1 Ajour per

2 Innhold 1. Selskapets visjon, mål og strategi. side 3 2. Dette er E-CO Vannkraft as side 4 3. Oppgradering av Aurland 1 side 5 4. Administrerende direktørs beretning side 7 5. Eierposisjoner side 8 6. Tilbakeblikk på kraftmarkedet 2003 side Årsberetning side Resultatregnskap side Balanse side Kontantstrømanalyse side Regnskapsprinsipper 2003 side Noter side Revisjonsberetning side Detaljerte kraftverksdat side Adresser side 43 2

3 1. Selskapets visjon, mål og strategi. Strategi for perioden Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet E-CO Vannkraft skal ha en slank vedlikeholdsorganisasjon i samspill med en fokusert engrosfunksjon med kjernekompetanse i Integrering av teknisk vannkraft- og engrosmarkedskompetanse Risikostyring Kvalitetsmåling av kraftverksdrift og engrosfunksjon Med denne kjernekompetansen skal følgende hovedmål realiseres: 2000 millioner kroner i verdiskaping i løpet av tretti måneder. Delmål Selskapet skal hvert år ha en brutto driftsmargin som er blant de tre beste i en sammenligning med norske kraftproduksjonsselskaper Registrere at oppnådd gjennomsnittlig salgspris for perioden 2003 til og med 2005 er høyere enn 110 % av periodens gjennomsnittlige spotpris (timeveid) Nytteverdijustert driftsklar ytelse skal være bedre enn 96 % og gj.sn. årstilgjengelighet bedre enn 90 % Andelen av innkjøpte tjenester skal være over 30 % og kraftverksdriften skal samtidig ha en produktivitet som ligger 10 % under gjennomsnittet i bransjen Sykefraværet skal være lavere enn 5 % Prosjektledelse skal gjennomføres 100 % med eget personell. Operativ ledelse av jobber (bas) skal gjennomføres med eget mannskap i minimum 80 % av prosjektene Minst 85 % av alt arbeid skal være planlagt (for øvrig hendelsesbasert) 3

4 2. Dette er E-CO Vannkraft as Produksjon E-CO Vannkraft 2003 GWh andel E-CO Vannkraft Aurland % Aurland 2 HF % 141 Aurland 2 LF % 141 Aurland % 223 Aurland % 73 Aurland % 26 Leinafoss % 21 Sum Aurland Hol % 580 Hol % 86 Hol % 190 Usta % 397 Nes % 635 Hemsil % 228 Hemsil % 452 Gjuva % 31 Brekkefoss % 7 Sum Hallingdal N. Vinstra % 621 Solbergfoss % 563 Uvdal % 31 Sagefoss % 5 Småkraftverk * % 8 Sum andre kraftverk Oppland Energi AS % 862 Buskerud Kraftproduksjon AS % 672 Sum E-CO Vannkraft Kraftforvaltning 560 Sum * Lagt inn i selskapet Norsk Grønnkraft AS fra 1. januar

5 3. Oppgradering av Aurland 1 Kraftstasjonen har i dag tre aggregat med seksstrålers peltonturbiner. Fallhøyden er 840 m. Det pågår nå arbeid med å planlegge oppgradering av hvert av aggregatene fra 225 MW, 250 MVA til 280 MW, 300 MVA. Det første aggregatet bygges om i De to neste i 2005 og Rytter Turbin fra Aurland 1. Rytter Rytter Rytter Aggregatene ble satt i drift i 1973, 1975 og Skovelrot I 2003 ble det inngått kontrakt med General Electric Hydro om leveranse av nye turbiner. Fem turbinleverandører ble forespurt. Tre av disse ga tilbud. Vi ble tilbudt løpehjul fremstilt på tre ulike måter. Helstøpt løpehjul ble valgt. Alternativene var kombinasjoner av smidde- eller støpte hjulemner med oppsveising av skovler. Beregninger av spenninger i skovelrota for de helstøpte hjulene, var av en slik 5

6 størrelse at vi vurderte risikoen for utmatting som akseptabel i forhold til å velge de mer kostbare oppsveisede løpehjulene med større mekanisk styrke i skovelrota. Hver turbin øker vannføringen ved fullast fra 30 m 3 /s til 37,5 m 3 /s. Avløpsvannet går til Vassbygdvannet, som igjen har utløp til Aurlandselva eller via tilløpstunnel for Vangen kraftstasjon til Aurlandsfjorden. Det ble søkt NVE om godkjenning for økt vannføring. I vassdraget var grunneiere, kommune m.fl. opptatt av konsekvensene ved økt vannføring med tanke på eventuell forringelse av oppvekstvilkår for laks og sjøørrett. Den økte vannføringen ble etter en oppklarende runde godkjent av NVE mot at den kun ble benyttet i høylastperioder, og ikke om sommeren da fisken er mest følsom for temperatursvinger. En vesentlig grunn for at E-CO Vannkraft valgte oppgraderingen med tilleggseffekt fremfor utskifting av turbiner med lik ytelse, var Statnetts forespørsel i 2002 om muligheter for ny effekttilgang. Statnett ønsket kjøp av effektreserver på noe lengre sikt, og det ble fremforhandlet avtale om salg av effektreserve for 5-år perioder for hvert ombygde aggregat. Avtalen sikrer E-CO Vannkraft en garantert minstepris for den nye effekttilgangen for de første 5 år etter aggregatenes ombygging, omsatt i det etablerte eller fremtidige effektopsjonsmarkedet. Dette ga E-CO Vannkraft tilstrekkelig tilleggsincentiv til å gå videre med nettopp dette alternativet. Virkningsgraden til de nye turbinene forventes økt. Størst bidrag kommer naturligvis på løpehjulene, men ombygging av vanninjektorer og ryttere gir et forventet bidrag. Den økte vannføringen betinger at vanninjektorene må omarbeides. Diameter på stråler og slaglengde på servoer er endret. Skovelbredden på de nye hjulene blir større. På generatorene kreves også tiltak. Skinneføringer, strømtransformatorer og magnetisering må fornyes. Stator- og rotorvikling er vannkjølte, som er en vanlig løsning på de større aggregatene. For å avlede den økte egenvarmen på grunn av oppgraderingen vil kjølesystemet bli forsterket. Det vil også bli installert temperaturovervåkning av kjølevannet for å kunne detektere svikt i kjølesystemet. 6

7 4. Administrerende direktørs beretning Ved utgangen av år 2003 ser vi det er gode muligheter til å nå hovedmålet om 2000 millioner kroner i verdiskaping i løpet av 30 måneder (fra januar 2003). Akkumulert verdiskaping de første 12 måneder utgjør 798 millioner kroner og er i takt frem mot hovedmålet. E-CO Vannkrafts planer og prognoser tilsier at hovedmålet er innenfor rekkevidde. Et delmål for E-CO Vannkraft er at vi hvert år skal ha en brutto driftsmargin* som er blant de tre beste i en sammenligning med norske kraftproduksjonsselskaper. For årene 2000 til og med 2002 kan vi i nedenstående figur se E-CO Vannkrafts utvikling markert med blå linje. Både i år 2001 og 2002 var vi plassert som fjerde beste selskap. I 2003 oppnådde E-CO Vannkraft en brutto driftsmargin på 76 %. Hvilken plassering E-CO Vannkraft oppnår for året 2003 må avventes inntil øvrige selskapers regnskaper er offisielle. Brutto driftsmargin: (Driftsresultat + avskrivninger)/driiftsinntekter Brutto driftsmargin for E-CO Vannkraft sammenlignet med ti norske kraftprodusenter % I 2003 har E-CO Vannkraft etablert en metode for løpende å følge utviklingen i kompetansebasert verdiskaping. Størstedelen av verdiskapingen må henføres til investert kapital og til bruken av naturressursen som vannfallene representerer. I henhold til metodikken kan vi anslå at kompetansebasert verdiskaping i år 2003 utgjør en verdi ca. 120 millioner kroner ( ca 15 % av årets totale verdiskaping ). De viktigste driverne for å oppnå en høy kompetansebasert verdiskaping i år 2003 er : høy tilgjengelighet på kraftproduksjonsaggregater god planlegging og styring av fysisk produksjon i forhold til markedsprisene Året 2003 har vært preget av høye kraftpriser i markedet og for vår del en betydelig svikt i tilsiget. Produksjonen i år 2003 utgjør omtrent 75 % av gjennomsnittsnivået i perioden 2000 til og med Til tross for denne betydelige volumsvikten har verdiskapingen blitt opprettholdt på et høyt nivå, som tilsvarer den gjennomsnittlige verdiskaping i samme tidsperiode. Odd Øygarden Administrerende direktør 7

8 5. Eierposisjoner 8

9 Kraftpriser 600 Månedspriser elspot Oslo kr/mwh Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Produksjon i 2003 Planlagt produksjon Produksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 9

10 Nytteverdijustert driftsklar ytelse Planlagt nytteverdijustert driftsklar ytelse Nytteverdijustert driftsklar ytelse 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Verdiskapning Verdiskapning Mkr måneder Mkr jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 0 Regnskap Akk.regnsk-prognose Akk.budsjett 10

11 Sum betalt skatter* Sum betalt skatter* Kommunenavn Aurland 64,9 63,4 Hol 39,8 38,7 Ål 18,2 17,9 Nord-Fron 16,3 14,7 Gol 10,2 10,1 Andre 37,0 35,8 Totalt 186,5 180,7 *Gjelder eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift. Balansert målstyring for 2003 Mill. kroner % Verdiskapning i mill. kroner Måltall Resultat Måltall Resultat 5 5 Verdiskapning Årstilgjengelighet 2 Nytteverdijustert driftsklar ytelse 3 Gjennomsnittlig salgspris i % av årets spotpris 4 Produktivitetsutvikling (kostnader i % lavere enn bransjegjennomsnittet 5 Sykefravær 11

12 6. Tilbakeblikk på kraftmarkedet 2003 Markedets utvikling og utsikter KRAFTSITUASJONEN I NORDEN Elbørsområdet omfatter Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det er stor utvekslingskapasitet mellom landene. Elbørsområdet har også betydelig utvekslingskapasitet med Tyskland, Russland og Polen. Kraftåret 2003 var preget av arven fra Den meget tørre perioden august desember i 2002 medførte at totaltilsiget av vann i det norsk-svenske kraftområdet i denne perioden var ekstremt lavt. Ved inngangen av året 2003 var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet betydelig under normalt nivå, og 27,6 TWh lavere enn ved inngangen av For Norge, hvor mer enn 99 % av kraftproduksjonen er vannkraft, startet året 2003 som 2002 sluttet. Det var sterk fokusering på muligheten for kraftknapphet og eventuell rasjonering mot slutten av vinteren. Høyeste ukegjennomsnittet for spotprisen referert Oslo i 2002 var uke 50 på 65,7 øre/kwh. I år 2003 startet uke 1 med 70,5 øre/kwh og uke 2 økte til 76,6 øre/kwh. Uke 3 ble en meget nedbørsrik uke. Ukegjennomsnittet for Osloprisen sank til 48,2 øre/kwh. Etter uke 3 forløp vinteren med tilnærmet 12

13 normale nedbørs- og tilsigsforhold både i Norge og Sverige. Spotprisen sank videre utover vinteren. Gjennomsnittlig spotpris referert Oslo for perioden januar-april ble på 36,9 øre/kwh. Til sammenligning var prisen for samme periode i 2002 på 15,7 øre/kwh. Selv om Norge unngikk rasjonering, var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet betydelig under normalt nivå ved utgangen av vinteren. Videre var det mindre snø enn normalt. Ved smelteperiodens slutt sommeren 2003 var magasinfyllingen fortsatt betydelig under normalt nivå. Videre var kraftsituasjonen i Europa for øvrig meget anstrengt. Sør- og mellom Europa hadde en ekstrem varm sommer. Dette medførte et meget høyt sommerforbruk av kraft som følge av stort behov for kjøling. Videre var sommeren ekstremt tørr i denne delen av Europa. Dette medførte betydelige lavere vannkraftproduksjon enn normalt. Kjernekraftproduksjonen og annen termisk kraftproduksjon ble også redusert. Årsaken var redusert kjøling i produksjonsprosessen som følge av både unormalt varmt vann og lav vannstand i elvene. Spotprisen referert Oslo for sommerperioden mai-september ble på 24,00 øre/kwh. Til sammenligning var prisen for samme periode i 2002 på 13,0 øre/kwh. Vinterperioden 2003/2004 startet med en kald og tørr oktober som ga et tilsig på 5,8 TWh under normalen i det norsk-svenske kraftområdet. På ny så man muligheten for en meget anstrengt kraftvinter. November fortsatte tørr, men varmere enn normalt. Desember ble både nedbørsrik og mild. Ved utgangen av året var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet fortsatt betydelig under normalt nivå. Dog var ikke kraftsituasjonen så anstrengt som ved inngangen av året. Magasinfyllingen var 8,2 TWh høyere ved utgangen enn ved inngangen av året. Spotprisen referert Oslo for året 2003 ble på 29,4 øre/kwh, hvilket var 9,6 øre høyere enn for Årsprisen for 2003 er den høyeste årsprisen til nå. Tidligere hadde året 1996 den høyeste årsprisen med 25,7 øre/kwh. I 2003 oppnådde E-CO Vannkraft as en gjennomsnittlig salgspris på 83,3 % av spotprisen referert Oslo på sine salg. Prisnivået for fremtidige kontraktsleveranser har hatt store svingninger i løpet av I terminmarkedet på Nord Pool var prisene for årene 2004 og 2005 høyere ved utgangen enn ved inngangen av I ukene 1-52 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 105,6 TWh. Dette er en nedgang på 23,6 TWh fra året før og 12,6 TWh mindre enn normalproduksjonen. Sverige hadde en vannkraftproduksjon på 52,6 TWh. Dette er en nedgang på 13,5 TWh fra året før, og 12,4 TWh mindre enn normalproduksjonen. Svensk kjernekraftproduksjon var på 65,2 TWh, hvilket var en nedgang på 0,2 TWh. Møllposeverkene i Sverige ble gjort driftsklare, og den termiske kraftproduksjonen var i 2003 på 13,3 TWh mot 10,6 TWh i Norge hadde en netto import på 7,7 TWh mot en netto eksport på 9,7 TWh i Sverige hadde en netto import på 13 TWh, mot en netto import på 5,2 TWh i For ukene 1-52 var forbruket i Norge på 114,2 TWh, hvilket er en nedgang på 5,8 TWh fra Vi må tilbake til året 1996 for å finne et år (uke 1-52) med lavere forbruk, som da var på 112,6 TWh. Det høyeste årsforbruket til nå var i 2001 på 124,6 TWh. I Sverige var forbruket på 144,8 TWh, hvilket er en nedgang på 3,6 TWh. Den midlere årstemperaturen i Norge ble på 1,3 grader over normalen, hvilket var 0,2 grader varmere enn i Nedgangen i forbruket ble betydelig større enn hva som er forårsaket av temperaturdifferansen. I Norge var nedgangen i temperaturkorrigert forbruk til alminnelig forsyning på 2,8 TWh fra 2002 til Forbruket i elektrokjeler var 2 TWh lavere. I Sverige var nedgangen i temperaturkorrigert forbruk på 4,5 TWh. Den høye prisen har vært en medvirkende årsak til den betydelige nedgangen i forbruket. I Norge var det stor mediafokusering på kraftkrisen og de høye kraftprisene. Utover vinteren gjennomførte NVE en sparekampanje. I 2003 hadde Norge og Sverige til sammen en vannkraftproduksjon på 25 TWh under landenes normale vannkraftproduksjon. For Norge og Sverige sett under ett var det en import på netto 20,7 TWh. For de nærmeste årene forventes det liten tilgang på ny produksjonskapasitet i Norge og Sverige. Prisen på kull, olje og gass vil være av betydning for et fremtidig prisnivå. I 2003 har prisnivået på olje og gass vært relativt høyt. Prisen på kull levert Europa steg kraftig utover året. 13

14 Magasinsituasjon for E-CO Vannkraft Midlere % Nyttbart tilsig E-CO Vannkraft Normal 500 GWh/uke

15 7. Årsberetning Virksomhetens art Selskapet E-CO Vannkraft as er eid av E-CO Energi as (80 %) og Statkraft Holding AS (20 %). Selskapet eier kraftproduksjonsanlegg og produksjonsandeler i Sør-Norge med middelproduksjon før fratrekk for pumpevolum på ca 7,2 TWh. I tillegg har selskapet eierandeler på vel 61 % i Oppland Energi AS og 30 % i Buskerud Kraftproduksjon AS. Statkrafts aksjer er lagt ut for salg. Selskapets hovedaktivitet består i drift og vedlikehold av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi på kraftproduksjonen. Selskapet er organisert med tre sektorer: Kraftverkseier, El-engros og Kraftverksoperatør. Utgangspunktet for organiseringen av virksomheten er en verdikjedeanalyse beskrevet ved at: Kraftverkseier er ansvarlig for kapitalbruk og produksjonsanlegg. vurderer reinvesteringer og investeringer i El-engros er ansvarlig for anvendelse av produksjonsressursene og selger elproduksjonen i engrosmarkedet. Kraftverksoperatør er ansvarlig for operativ styring, kontroll og vedlikehold av kraftverkene og tilhørende reguleringsanlegg. Sektorene El-engros og Kraftverkseier er lokalisert i Oslo. Sektor Kraftverksoperatør er lokalisert med avdelinger i Aurland, Hol, Gol og ved Solbergfoss i Askim. Redegjørelse for årsregnskapet Konsoliderte driftsinntekter og driftskostnader for 2003 var henholdsvis Mkr og 670 Mkr. Konsolidert produksjon i egne og felleseide anlegg utgjorde GWh og tilsvarer vel GWh under normalproduksjon. Spotprisen gjennom året lå i hovedsak over foregående år og kompenserte noe av inntektsbortfallet på grunn av produksjonsreduksjonen i forhold til normal produksjon. Produksjonsreduksjonen skyldes lavere tilsig og nedbør enn normalt. Resultat etter skatt ble på 356 Mkr Styret har lagt klare rammer for selskapets risikostyring, slik at fremtidig produksjon prissikres i de tidsperioder hvor man antar at markedets betalingsvillighet for fremtidig produksjon er best. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en ikke ubetydelig skatterisiko. Dersom volumet er prissikret til priser betydelig under den faktiske spotpris, vil den resultatmessige effekten etter skatt kunne bli negativ. Dette har sammenheng med at grunnrenteinntekten beregnes på bakgrunn av spotpris på det aktuelle produksjonstidspunkt og ikke den faktiske prisen som selskapet har solgt kraften for. E-CO Vannkraft gjennomfører en sikringsstrategi hvor skatteeffekten løpende overvåkes i forhold til utviklingen i spotmarkedet. I tillegg har selskapet en forholdsvis liten tradingaktivitet fordelt på eget selskap og gjennom datterselskapet OBT-Kraft AS. Tradingaktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter, kontroll og rapportering. Totalt volum som ble omsatt i 2003 utgjorde ca. 4 % av middelproduksjon. E-CO Vannkraft as oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 24,4 øre/kwh tilsvarende 83,3 % av gjennomsnittlig spotpris i år Dette er en konsekvens av prissikringsstrategien i et marked med hurtig prisstigning slik som markedet var i Kostnadsutviklingen gjennom året har vært bedre enn målsettingen. Effekten av løpende fokus på effektiv drift og vedlikehold av selskapets kraftanlegg viser en god utvikling. Det er foretatt avsetning i regnskapet på ca. 10 Mkr som har sammenheng med førtidspensjoner i forbindelse med bemanningsmessige tiltak. 15

16 Totale investeringer i 2003 utgjorde vel 137 Mkr, hvorav E-CO Vannkraft as har vel 93 Mkr og Oppland Energi AS har resterende. Selskapets investeringer fordeler seg hovedsakelig på økt eierandel i Oppland Energi AS samt øvrige investeringer i kraft- og reguleringsanlegg, samt sambandsutstyr og transportutstyr. Likviditetsbeholdningen per var ca. 237 Mkr. Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde per vel 13 % av samlet gjeld, og ligger stort sett på samme nivå som per Totalkapitalen ved utgangen av året var Mkr, sammenlignet med Mkr året før. Egenkapitalen per var vel 72%, sammenlignet med ca 67% per Selskapets finansielle stilling per er god. E-CO Vannkraft tar sikte på fra og med 2004 å videreføre sitt engasjement og eierskap innenfor småkraftverk gjennom et nystiftet selskap Norsk Grønnkraft AS. Avtalene som er undertegnet innebærer at E-CO Vannkraft, Akershus Energi AS og Østfold Energi Produksjon blir eiere av 1/3 hver i det nystiftede selskapet. Skattetvisten som selskapet har mot ligningsmyndighetene resulterte i at Oslo tingrett i november 2002 ga selskapet medhold i at NVEs fastsettelse av gjenanskaffelsesverdier (GAV) er feil og at det ikke var grunnlag for å ilegge korreksjonsskatt på bakgrunn av utbetalt utbytte for Derimot fikk selskapet ikke medhold fra tingretten i selskapets påstand om at fallrettigheter skal anses som skattemessige verdi. Begge parter har påanket tingrettens dom, og ankeforhandlinger i lagmannsretten er berammet til slutten av mars Selskapet har mottatt endringsvarsel for årene vedr. vei GAV, noe som også får konsekvenser for Varselet er relatert til at veier som er GAV-beregnet og avskrevet og lignet i tråd med dette, normalt verken kan GAV-beregnes eller avskrives. Ligningsmyndighetenes standpunkt er blant annet begrunnet med en prinsippavgjørelse fra Riksskattenemnda 10. oktober Selskapet mener at den tidligere ligning er korrekt. I og med at konsekvensene er betydelige, og en endelig avklaring vil ta tid, har selskapet beregnet og kostnadsført de skattemessige konsekvensene for årene med 50 Mkr. Det endelige utfall er usikkert og eventuell effekt for skattefordel knyttet til grunnrente er derfor ikke hensyntatt. Styret registrerer at det i løpet av det siste året er gjennomført salgstransaksjoner på nivåer over de verdier som reflekteres i selskapets balanse, jfr. Kraftmarkedet 2003 utarbeidet av Pareto som viser at transaksjonsprisene ligger stort sett på samme nivå som 2002 eller noe høyere. Med dagens terminpriser for de neste årene tilsier det at selskapets balanseverdier på produksjonsanlegg minst er i samsvar med markedsverdier. E-CO Vannkraft som en av flere parter sammen med Statkraft SF, Statnett og en nederlansk motpart NEA har undertegnet en avtale som regulerer terminering av alle tidligere avtaler knyttet til en utbygging av NorNed-kabelen samt kraftutvekslingsavtalen mellom NEA og Statkraft SF. Partene i NorNed- Rammeavtalen har gjennom rammeavtalen påtatt seg en andel av Statkrafts rettigheter og plikter etter kraftutvekslingsavtalen med NEA. Som del av oppgjøret ved terminering av NorNed-avtalene betaler den nederlandske motparten NEA en kompensasjon til Statkraft. E-CO Vannkraft har inntektsført sin del av kompensasjonen i Personal og arbeid for likestilling Ved utgangen av året var det i selskapet 151 fast ansatte, hvorav 9 inngår i gruppen med førtidspensjonsordning. I tillegg hadde selskapet avtale med 4 lærlinger og 1 midlertidig (trainee). Andel kvinner i selskapet utgjorde ved årsskiftet 12,5 %. Ved nyrekruttering gis samme muligheter for både kvinner og menn til å søke stillingen. Tilbud gis til søker med best kvalifikasjoner. Dersom søkere av begge kjønn stiller med samme kvalifikasjoner, vil det kjønn som er underrepresentert bli foretrukket da selskapet ønsker en jevnere sammensetting i forhold til kjønn. Sykefraværet var 4,6 % i Gjennom året ble det registrert 3 skader med til sammen 11 fraværsdager hvilket gir en skadefrekvens (H-verdi) på 12,9 og et skadefravær (F-verdi) på 47,3. 16

17 Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Det var ingen alvorlige personskader i E-CO Vannkraft i løpet av Kompetanse Som en del av årets medarbeidersamtaler har ledere foretatt en gjennomgang av aktuelle kompetanseområder. Kompetansekartleggingen er oppdatert i samarbeid med den enkelte medarbeider, slik at eventuelle avvik kommer til syne og tiltak kan iverksettes. Det er forøvrig videreført en stor satsning i selskapet på å etterutdanne medarbeidere til energioperatører. I alt 26 personer er under utdanning. Lederkompetanse kartlegges i forhold til avdelingenes mål og handlingsplaner med tett oppfølging (coaching) av den enkelte leder. Som årlige kompetansehevende tiltak gjennomføres ledersamling og lederkurs med aktuelle tema samt bransjekonferanser hvor bransjenettverk er et viktig element. Arbeidsmiljøundersøkelse I begynnelsen av året ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført etter samme modell som tidligere år for å se utviklingen, særlig innen områdene miljø, samarbeid og trivsel. Resultatene fra rapporten viste at til tross for de endringene selskapet har vært igjennom på grunn av endrede rammebetingelser har dette ikke gått i særlig grad utover effektiviteten eller på bekostning av sikkerheten og trivselen til de ansatte. Rapporten konkluderer med små endringer i forhold til tidligere undersøkelser. Ytre miljø Vannkraftproduksjon er et miljøvennlig alternativ, og medfører som hovedregel ikke skadelige utslipp til vann eller luft. Eksempelvis ville selskapets kraftproduksjon i 2003 medført utslipp i størrelsesorden 8 10 millioner tonn CO 2 hvis tilsvarende mengde kraft hadde blitt produsert av kullkraftverk. Regulering av vassdrag kan for øvrig ha en positiv effekt ved at den reduserer risikoen for flomskader, og innebærer i praksis en meget begrenset risiko for flom ved dambrudd. Konsesjonsbetingelsenes manøvreringsreglement gir klare regler for hvordan reguleringsmagasinene kan disponeres og hva som skal slippes som minstevannføring. I de fleste magasinene står selskapet fritt til å disponere vannet innenfor høyeste og laveste regulerte vannstand. Dammer Fra 1. januar 2001 ble det innført ny vannressurslov med forskrifter. Loven tar sikte på at de sikkerhetsmessige krav i større grad er knyttet til funksjonskrav enn tidligere, samt at eiers ansvar er tydeligere enn tidligere. Klassifiseringen er endret slik at dammene i klasse 1 har små bruddkonsekvenser, mens klasse 3 har store. Vurdering av bruddkonsekvenser blir basert på dambruddsbølgeberegninger. Beregningene for Hallingdal er ferdige mens beregninger for Aurland er lagt frem for Aurland kommune. Det ventes ikke at det blir store endringer for de 20 dammene med størst bruddkonsekvenser. All kontroll og tilsyn gjennomføres i henhold til myndighetens krav. Alle dammer gjennomgår et forhåndsdefinert tilsynsprogram: Hovedtilsyn blir gjennomført av eksternt personell og består av en detaljert visuell kontroll av dammen og gjennomgang av dokumentasjonen og tilsynsrutiner. Revurdering blir i henhold til myndighetenes krav utført av eksternt personell med godkjenning, hvor hele konstruksjonen blir kontrollert på nytt og sett opp mot dagens forskrifter. Det er krav til dokumentasjon og skriftlig rapport til NVE. Det er gjennomført 4 hovedtilsyn og 2 revurderinger ved våre dammer i

18 Planarbeidet for ny Stolsvannsdam følger oppsatt plan med sikte på ferdigstillelse i år 2007 forutsatt at alle godkjenninger fra myndighetene er gitt. Hjemfall Olje- og energidepartementet besluttet i 2003 å nedsette et utvalg som skal utrede forslag til endringer i industrikonsesjonslovens bestemmelser om hjemfall. Dagens lovverk sonderer mellom private og offentlige, noe som EØS rettslig kan være problematisk. I følge planen skal utvalget, som blir ledet av advokat Tore Vestbakke, fremlegge en NOU høsten Departementet foreslo opprinnelig at både privateide og offentlig eide kraftprodusenter skulle underlegges bestemmelsene om tidsbegrensede konsesjoner og hjemfall uten kompensasjon etter 75 år. Utvalget vurderer i sitt pågående arbeid denne modellen og alternative modellforslag. Styret oppfordrer utvalget til å vektlegge prinsippet om verdinøytralitet i dette arbeidet. Dersom nye bestemmelser medfører økonomiske tap for offentlig eide kraftprodusenter må verditapet erstattes. Styret påpeker videre at en ny hjemfallslovgivning må legge til rette for at fornuftige konsolideringer i næringen finner sted, samt stimulere til investeringer og utvikling av fastlands-norges mest kapitalintensive industri. Kraftsituasjonen for E-CO Vannkraft as Endring fra 2002 GWh % Produksjon ,8 Pumping ,0 Utnyttet energitilsig ,0 Magasinbeholdning ,0 ved årets slutt Tallene omfatter E-CO Vannkraft as heleide og deleide produksjonsanlegg/produksjonsandeler. Produksjonstallene er referert generator og ekslusiv eierandeler i Oppland Energi AS og Buskerud Kraftproduksjon AS (se detaljerte kraftverksdata kap. 14 side 40). Vintertilsiget til E-CO Vannkraft s anlegg var lavere enn landet for øvrig. For vinterprioden januar april var tilsiget på 59 % av normalen. For sommerperioden mai september var tilsiget normalt. I etterfølgende vinterperiode oktober desember ble tilsiget på nytt lavt. Tilsiget var da 66 % av normalen. Totalt for året ble tilsiget på 91 % av normalen. I likhet med landet totalt var magasinfyllingen til E-CO Vannkraft høyere ved utgangen enn ved inngangen av året, men dog betydelig under normalt nivå. Snømagasinet i Aurland og Hallingdal var noe over normalt nivå. Fremtidig utvikling Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsk-svenske kraftområdet har med andre land, vil variasjoner i vanntilsiget gi store variasjoner i kraftprisen. Hva en svikt i vanntilsiget kan medføre, har vi fått erfare i siste halvdel av 2002 og Spotprisen referert Oslo for året 2003 ble på 29,4 øre/kwh. Dette er den høyeste årsprisen til nå. Tidligere hadde året 1996 den høyeste årsprisen med 25,7 øre/kwh. Markedets forventning til systemprisen for 2004 representert ved Nord Pools terminmarked ved utgangen av 2003 var på 24,3 øre/kwh. Tilsvarende forventning til systemprisen for 2005 var på var på 22,0 øre/kwh. Fra og med 1. januar 2004 har gjeldsrentebegrensningsreglen for offentlig eide kraftverk opphørt. For E- CO Vannkrafts del vil dette muliggjøre en betydelig økning av gjelden i forhold til situasjonen som var frem til årsskiftet. Styret takker administrasjonen og de ansatte for god innsats gjennom året. 18

19 Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disposisjoner Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i E-CO Vannkraft as: Annen egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller: Totalt disponert: 250 millioner kroner 106 millioner kroner 356 millioner kroner Selskapets frie egenkapital per var Mkr. Oslo, 17. februar 2004 Styret i E-CO Vannkraft as Hans Erik Horn Per Arne Torbjørnsdal Berit Wenaas Styreleder Ragnar Søegaard Siri Beate Hatlen Knut Svensgård Roy Kanth Odd Øygarden Adm.direktør 19

20 8. Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP 1. januar desember (Beløp i millioner kroner) Note Strøminntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Energikjøp, overføring Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatter Skatter Årsresultat Overføringer og disponering av resultat: Tillagt annen egenkapital Avsetning til fond for vurderingsforskjeller Utbytte 0 0 Sum disponert

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Selskapets visjon, mål og strategi 2006.

Selskapets visjon, mål og strategi 2006. Innhold 01 Selskapets visjon, mål og strategi 02 Årsproduksjon 2005 03 Eierposisjoner 04 Kraftpriser og produksjon 05 Brutto driftsmargin 06 Nytteverdijustert driftsklar ytelse og verdiskapning 07 Styrets

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 E-CO VANNKRAFT ÅRSRAPPORT 2006 E-CO ENERGI VANNKRAFT. E-CO Vannkraft 2006

ÅRSRAPPORT 2006 E-CO VANNKRAFT ÅRSRAPPORT 2006 E-CO ENERGI VANNKRAFT. E-CO Vannkraft 2006 ÅRSRAPPORT 2006 E-CO VANNKRAFT 1 E-CO Vannkraft Postboks 1050 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 24 11 65 00 Telefaks 24 11 65 01 www.e-co.no INNHOLD 03 Selskapets visjon, mål og strategi 04 Årsproduksjon 2006

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer