Lokalisering av nødsamtaler BRUMs konferanse på Scandic Kristiansand Bystranda 31. mars 2. april april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalisering av nødsamtaler BRUMs konferanse på Scandic Kristiansand Bystranda 31. mars 2. april 2014 1. april 1100-1120"

Transkript

1 Lokalisering av nødsamtaler BRUMs konferanse på Scandic Kristiansand Bystranda 31. mars 2. april april Johannes Vallesverd

2 PT Underlagt Samferdselsdepartementet. Direktør Torstein Olsen. 150 ansatte. Arbeidsoppgaver innen: Tilsyn med tilbyderne av ekomtjenester. Markedsregulering Frekvensforvaltning Nummerforvaltning Sikkerhet og beredskap i nett Ekomnett og Internett Utstyr og innstallasjoner Telepriser.no Ne.art.no Ne1ve1.no Finnsenderen.no 2

3 Agenda 1. Hva skjer? 2. Krav mobil 3. Utvikling mobil 4. Fastnett 3

4 Hvor er du? 4

5 Posisjonering i dag 1. Samtale 2. Posisjonering fra mobilnettet ved spørring mot NRDB. NRDB spør ansvarlig tilbyder. Svaret er basert på informasjon som tilbyder gjør tilgjengelig. a) Får basestasjonens posisjon b) Kan noen ganger få avstand til basestasjonen 3. Posisjonering fra fastnettet ved spørring mot NRDB. NRDB spør ansvarlig tilbyder. Svaret er basert på informasjon som tilbyder gjør tilgjengelig a) Tilbyderens egne sluttbrukere b) Kunder i et privat nett, typisk bedriftsnett Krever samarbeid mellom privat netteier og tilbyder 5

6 Utfordringer mobilposisjonering Posisjonen som nødetatene får, avhenger av: Hvilken tilbyder du har Hvilken nett-generasjon som er tilgjengelig Hvor du står ift. bygninger og topografi mtp radioskygge Ulike håndsett Lav og varierende nøyaktighet 6

7 7

8 Krav 8

9 Universal Service Directive Article 26 Emergency services and the single European emergency call number 1. Member States shall ensure that all end-users of the service referred to in paragraph 2, including users of public pay telephones, are able to call the emergency services free of charge and without having to use any means of payment, by using the single European emergency call number 112 and any national emergency call number specified by Member States. 2. Member States, in consultation with national regulatory authorities, emergency services and providers, shall ensure that undertakings providing end-users with an electronic communications service for originating national calls to a number or numbers in a national telephone numbering plan provide access to emergency services. 3. Member States shall ensure that calls to the single European emergency call number 112 are appropriately answered and handled in the manner best suited to the national organisation of emergency systems. Such calls shall be answered and handled at least as expeditiously and effectively as calls to the national emergency number or numbers, where these continue to be in use. 4. Member States shall ensure that access for disabled end-users to emergency services is equivalent to that enjoyed by other end-users. Measures taken to ensure that disabled end-users are able to access emergency services whilst travelling in other Member States shall be based to the greatest extent possible on European standards or specifications published in accordance with the provisions of Article 17 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive), and they shall not prevent Member States from adopting additional requirements in order to pursue the objectives set out in this Article. 5. Member States shall ensure that undertakings concerned make caller location information available free of charge to the authority handling emergency calls as soon as the call reaches that authority. This shall apply to all calls to the single European emergency call number 112. Member States may extend this obligation to cover calls to national emergency numbers. Competent regulatory authorities shall lay down criteria for the accuracy and reliability of the caller location information provided. 6. Member States shall ensure that citizens are adequately informed about the existence and use of the single European emergency call number 112, in particular through initiatives specifically targeting persons travelling between Member States. 7. In order to ensure effective access to 112 services in the Member States, the Commission, having consulted BEREC, may adopt technical implementing measures. However, these technical implementing measures shall be adopted without prejudice to, and shall have no impact on, the organisation of emergency services, which remains of the exclusive competence of Member States. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 37(2). 9

10 Ekomloven Anrop til nødmeldingstjeneste og geografisk lokalisering av nødanrop Tilbyder som tilbyr sluttbruker en elektronisk kommunikasjonstjeneste som gir mulighet for å foreta innenlandsk anrop til ett eller flere nummer i den nasjonale nummerplanen, skal sikre at sluttbruker kan foreta anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste. Anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste skal kunne foretas uten vederlag og uten bruk av mynt, kort, kode eller annet tilgangsmiddel. Nummer til nødmeldingstjeneste skal være oppslått og godt synlig i eller ved allment tilgjengelig terminal for telefontjeneste. Tilbyder som nevnt i første ledd og tilbyder av elektroniske kommunikasjonsnett som brukes til levering av tjeneste som nevnt i første ledd, skal for egen regning sikre at telefonnummer, sluttbrukers navn og nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop overføres for alle anrop til nødetatene. Det samme skal gjelde selv om sluttbruker har avtale om hemmelig telefonnummer eller har reservert seg mot fremvisning av anropende nummer hos oppringt sluttbruker. Tilbyder kan etter søknad gis tidsbegrenset unntak fra plikten til å tilby nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop, såkalt opprinnelsesmarkering. Myndigheten kan gi forskrifter om anrop til nødmeldingstjeneste, herunder om plikt til å videreformidle anrop ved bruk av SMS, og om geografisk lokalisering av nødanrop. 10

11 PLIKTSUBJEKT :Tilbyder som tilbyr sluttbruker en elektronisk kommunikasjonstjeneste HVIS: mulighet for innenlandsk anrop til ett eller flere nummer i den nasjonale nummerplanen SÅ: skal sikre at sluttbruker kan foreta anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste, gratis og med nummer, navn og adresse og geografisk lokasjon. Forskriftshjemmel 11

12 Ny ekomf. 6-2a 6-2a.Krav til opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop Opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop skal som et minimum innholde: 1.telefonnummer 2.sluttbrukers, eventuelt registrert brukers, etternavn, fornavn, mellomnavn eller firmanavn 3. registrert adresse. For anrop fra mobiltelefon skal i tillegg til opplysningene i første ledd også informasjon om mobilterminalens lokalisering overføres til nødetatene. Nøyaktigheten skal minst tilsvare den som oppnås ved å kombinere basestasjonens beregnede dekningsområde, sektorangivelse og beregning av terminalens avstand fra basestasjonen, dvs. såkalt timing advance. Forenklede beregnede dekningskart bør oversendes til nødetatene. For anrop fra IP-telefon skal det i tillegg til opplysningene i første ledd opplyses at overført adresse, jf. første ledd nr. 3, kan avvike fra faktisk lokasjon. 12

13 Krav Nøyaktigheten skal minst tilsvare den som oppnås ved å kombinere basestasjonens beregnede dekningsområde, sektorangivelse og beregning av terminalens avstand fra basestasjonen, dvs. såkalt timing advance. 13

14 PT deltar i Samordningsrådet for Nødrelaterte Problemstillinger som ledes av Justisdepartementet og med deltakelse av DSB, PF, DNK, KoKom, Helsedirektoratet m.v. - Opprettet høsten 2013 sammen med nødetatene og mobilnetteierne en fokusgruppe med målsetning: 14

15 Eksempel fra KoKom 2012 rapport: h1p://www.kokom.no/kokomsoek/publikasjonar/rapportar/prosjektrapport% %20kvalitetssjekk%20av %20opprinnelsesmarkering.pdf 15

16 16

17 Utvikling 17

18 18

19 19

20 Proposal on Connected Contintent Forslag fra Kommisjonen er under diskusjon i EU- parlamentet og rådet. IMCO har gitt innspill om 112 og GNSS 20

21 CEPT Project Team Emergency Services (PT ES) Report on accuracy & reliability of 112 caller location information PT deltar i PT ES Kommisjonen deltar 21

22 EC proposal IMCO proposal (NB kun tidlig forslag) 22

23 Hvor er du? 23

24 Godt nok? 24

25 Nett- og håndsettslevert posisjonsinformasjon 25

26 26

27 27

28 28

29 Biler Elger Tracking Devices Geo apper 29

30 30

31 31

32 Enkelte utfordringer på mobil (ikke uttømmende) Generelt Manglende harmonisert tilnærming nasjonalt og internasjonalt Manglende informasjon, ufullstendig informasjon og feil informasjon Forventingsgapet Nettverksbasert Unøyaktighet og hastighet Roamende kunder SIM-løse anrop VoIP klienter Håndsettsbasert/GPS Tilbyderassistert eller kun brukerinitiert, Opt-in eller out Batterikapasitet og -bruk Innendørs posisjonering Håndsett 32

33 Fastnett 33

34 Enkelte utfordringer på fastnett (ikke uttømmende) Generelt Manglende harmonisert tilnærming nasjonalt og internasjonalt Manglende informasjon, ufullstendig informasjon og feil informas Tradisjonelt fastnett er ivaretatt IP telefoni: Ekomf. 6-2a, siste ledd: For anrop fra IP-telefon skal det i tillegg til opplysningene i første ledd opplyses at overført jf. første ledd nr. 3, kan avvike fra faktisk lokasjon. adresse, VoIP-klienter, apper og internetttelefoni mv. Særlig om private nett (bedriftsnett, beboernett) Plikt for det private nettet å ha oppdatert oversikt og videreformidle til tilbyder Plikt for tilbyderen til å ha system for å ta imot og videreformidle til NRDB Samarbeid PT søker å øke transparensen Hovedretning i PTs 2006 uttalelse gjelder fremdeles 34

35 35

36 36

37 37

38 PLIKTSUBJEKT :Tilbyder som tilbyr sluttbruker en elektronisk kommunikasjonstjeneste HVIS: mulighet for innenlandsk anrop til ett eller flere nummer i den nasjonale nummerplanen SÅ: skal sikre at sluttbruker kan foreta anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste, gratis og med nummer, navn og adresse og geografisk lokasjon m.v. 38

39 Konklusjoner Det nye ekomregelverket gir store forbedringer Fremtiden er trolig en kombinasjon av håndsettsbasert og nettverksbasert posisjonering PT er oppdatert, offensiv og beste killde på området IP-telefoni krever oppfølgning på flere plan Nødetater, myndigheter, tilbydere og NRDB må jobbe sammen for å få best mulige løsninger 39

40 linker % %20Kvalitetssjekk%20av%20opprinnelsesmarkering.pdf linkeddocument=true&ufoldercomcode=imco&ufolderlegid=7&ufolderid=14647& urefprocyear=&urefprocnum=&urefproccode=#menuzone https://www.youtube.com/watch?v=bte_ghuxugc 40

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.3.3.3 Network Statement 2016 3.3.3.3 Kommunikasjonssystemer Communications Systems Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period:

Detaljer

Ressurshefte. forenings høstseminar

Ressurshefte. forenings høstseminar Ressurshefte Rettspolitisk forenings høstseminar Geilo 21.-23. september 2007 Redaktører: Jonas Landstad Fjeldheim og Bjarte Wivestad Engesland Takk til våre bidragsytere: Rettspolitisk forening ønsker

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter.

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter. Til: Ideelt Nettverk Fra: Ansv. advokat: Advokatfirmaet AS Morten Goller Dato: 16. juni 2015 HANDLINGSROM FOR BRUK AV IDEELLE ORGANISASJONER 1. INNLEDNING Vi viser til anmodning fra Ideelt Nettverk om

Detaljer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.5, februar 2015 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.5, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 66 ISSN 1022-9310. 20. årgang 28.11.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 66 ISSN 1022-9310. 20. årgang 28.11.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 66 20. årgang 28.11.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Economics rapport 5-2014 Analyse i markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Detaljer

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National Banedivisjonen Tele / Telematic applications Side / Page: 1 av/of 7 1 DIREKTE TELEFON SYSTEM...2 1.1 Togradiosystem...2 1.1.1 Generelt...2 1.1.2 Togradiosystem GSM-R...2 1.2 Nødtelefon...3 1.2.1 Utforming

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Veiledning for tilbyderes overføring av opprinnelsesmarkering i forbindelse med nødanrop til nummer 110, 112,113, 1412 (Nødmeldesentraler)

Veiledning for tilbyderes overføring av opprinnelsesmarkering i forbindelse med nødanrop til nummer 110, 112,113, 1412 (Nødmeldesentraler) Veiledning for tilbyderes overføring av opprinnelsesmarkering i forbindelse med nødanrop til nummer 110, 112,113, 1412 (Nødmeldesentraler) 1 Sammendrag Ekomloven 2-6 pålegger tilbydere av offentlig telefontjeneste

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Innst. 256 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 256 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 256 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 69 L (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven Til Stortinget

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere Rundskriv Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere RUNDSKRIV: 10/2011 DATO: 10.02.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Maring Forum NYTT juni 2010.

Maring Forum NYTT juni 2010. Maring Forum NYTT juni 2010. Denne utgaven dekker følgende tema: 1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 2. Ny biproduktforordning 3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer