Brukerhåndbok forbroadcom Wireless Bluetooth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok forbroadcom Wireless Bluetooth"

Transkript

1 Brukerhåndbok forbroadcom Wireless Bluetooth Innledning Grunnleggende Bluetooth-operasjoner Konfigurere Bluetooth på datamaskinen Bruke andre Bluetooth-enheter med en Bluetooth-aktivert datamaskin Merk, Merknad og Forsiktig MERK: Merk indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å utnytte datamaskinen bedre. MERKNAD: Merknad indikerer enten mulig skade på maskinvare eller tap av data og beskriver hvordan du kan unngå problemet. FORSIKTIG: Forsiktig indikerer en risiko for skade på eiendom, personskade eller død. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel Broadcom Corporation. Med enerett. Alle former for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Broadcom Corporation er strengt forbudt. Varemerker som er brukt i denne teksten: Broadcom er et varemerke for Broadcom Corporation og/eller deres datterselskaper i USA, enkelte andre land og/eller EU. Microsoft, Windows, Internet Explorer og Outlook er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG. Skype er et varemerke for Skype Limited. Avaya er et varemerke for Avaya Inc.. Vonage er et registrert varemerke for Vonage Holdings Corp. AOL Instant Messenger er et varemerke for America Online Inc.. Google Talk er et registrert varemerke for Google Inc.. Yahoo! Messenger er et varemerke for Yahoo! Inc. Eventuelle andre varemerker eller varenavn eies av sine respektive eiere. November 2007 rev. A04 Innledning Bluetooth-nettverk oversikt Bruke Bluetooth-verktøy Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus Type tjeneste, tilgjengelighet og tilkoblingsstatus Bluetooth-nettverk oversikt Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig med kommunikasjon mellom Bluetooth-enheter som befinner seg innenfor et begrenset område (innenfor en avstand på 10 meter), og eliminerer behovet for kabler.

2 Når du kobler sammen to Bluetooth-enheter, kan den ene bruke eller brukes av den andre, avhenging av hva du har spesifisert. Siden Bluetooth-kommunikasjon overføres trådløst, kan kommunikasjonen krypteres som en sikkerhet mot at sensitive data snappes opp. Vanlige Bluetooth-enheter består av følgende: enheter for menneskelig grensesnitt som en mus eller et tastatur datamaskiner (stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og PDAer) bildeenheter (skrivere, skannere og kameraer) skrivere lydenheter nettverkstilgangspunkter telefoner faksmaskiner Eksempler på hvordan én Bluetooth-enhet kan bruke eller brukes av en annen Bluetooth-enhet er følgende: bruke en håndfri lydenhet med en trådløs telefon eller Internett-telefoni bruke en trådløs mus, et trådløst tastatur eller en trådløs spillkontroller bruke én enhet til å høre på lydopptak som spilles av på en annen enhet utveksle filer og visittkort synkronisere PIM-databaser koble til Internett skrive ut eller sende en faks Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar i bruk den Bluetooth-aktiverte datamaskinen for å utføre bestemte oppgaver, kan du se Bruke andre Bluetooth-enheter med en Bluetooth-aktivert datamaskin. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer standardinnstillingene for Bluetooth-funksjonene på datamaskinen, kan du se Konfigurere Bluetooth på datamaskinen. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige Bluetooth-verktøy og hvordan du bruker dem, kan du se Bruke Bluetooth-verktøy. Hvis du har problemer med å bruke Bluetooth, kan du se Feilsøking. Hvis du vil vite mer om Bluetooth-funksjonalitet generelt, kan du se Grunnleggende Bluetoothoperasjoner. Bruke Bluetooth-verktøy MERK: Noen av følgende Bluetooth-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på den Bluetooth-aktiverte datamaskinen. Mine Bluetooth-steder Mine Bluetooth-steder gir rask tilgang til Bluetooth-oppgaver og andre steder som kan være av interesse. Hvis du oppretter snarveier til tjenester på andre Bluetooth-enheter, vises snarveiene i Mine Bluetooth-steder. Snarveiene inneholder navnet på enheten og navnet på og ikonet for tjenesten som tilbys av enheten. Statusen for tilkoblingen til tjenesten angis både av utseendet på ikonet og beskrivelsen som vises under Kommentarer (se Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus). MERK: Hvis panelet Mapper vises når du åpner Mine Bluetooth-steder, må du lukke panelet Mapper for å vise Bluetooth-oppgaver, Andre steder og Detaljer til venstre i panelet Mine Bluetoothsteder. Veiviser for Bluetooth-oppsett Veiviser for Bluetooth-oppsett gjør det mulig å finne andre Bluetooth-enheter som kan brukes med den Bluetooth-aktiverte datamaskinen velge hvilke av tjenestene som tilbys av den andre Bluetooth-enheten, du vil bruke Bluetooth-konfigurasjon Bluetooth-konfigurasjon gjør det mulig å endre standardinnstillingene for Bluetooth-funksjonene på datamaskinen. Se Konfigurere Bluetooth på datamaskinen hvis du vil ha mer

3 informasjon. Rask tilkobling Rask tilkobling er et annet verktøy som du kan bruke hvis du vil begynne å bruke tjenesten til en annen Bluetooth-enhet. Hvis du har brukt tjenesten før, gjør Rask tilkobling det mulig å koble deg til denne tjenesten med en gang. Hvis du ikke har brukt tjenesten før, må du finne en enhet som tilbyr tjenesten. Du finner instruksjoner under Foreta en rask tilkobling. Deaktiver eller Aktiver Bluetooth-radio hvis dette verktøyet er tilgjengelig, kan du slå Bluetoothradioen av eller på. Om bord i fly må du kanskje slå av Bluetooth-radioen. Se Deaktivere eller aktivere Bluetooth-radioen hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker dette verktøyet. Hvis du vil åpne Bluetooth-verktøy, kan du høyreklikke på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet. Du kan bruke Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet til å få tilgang til Bluetooth-verktøy. I tillegg viser ikonet statusen til det trådløse Bluetooth-kortet: Kortet fungerer og radioen er på. Kortet fungerer ikke eller radioen er av. Kortet fungerer og denne datamaskinen er koblet til en annen Bluetooth-enhet. Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus Ikonene som vises i Andre Bluetooth-maskiner, angir type, paringsstatus og tilkoblingsstatus for eksterne Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde og mulig å oppdage. MERK: Hvis du vil vise mer detaljert informasjon, klikker du på Detaljer på Vis-menyen i Windows Utforsker. Ikonene som brukes til å angi typen enhet, paringsstatusen og tilkoblingsstatusen, vises i Tabell 1. Enhetsikoner. MERK: Navnet som vises for en bestemt type ekstern enhet, samsvarer kanskje ikke nøyaktig med navnet som brukes i tabellen. Tabell 1. Enhetsikoner Type enhet Ikon som angir type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus Ikke paret Paret Tilkoblet Lyd-gateway Hodetelefoner Stereohodetelefoner Kamera Stasjonær datamaskin Tastatur Mus Modem

4 Nettverkstilgangspunkt Bærbar datamaskin PDA (Personal Digital Assistant) Skriver Mobiltelefon Ukjent enhet Type tjeneste, tilgjengelighet og tilkoblingsstatus Hvis du har angitt en snarvei som skal opprettes når du parer med en ekstern enhet, vises typen, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen for tjenesten i Mine Bluetooth-steder. Typen, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen for de lokale tjenestene som tilbys av denne datamaskinen, vises i Min enhet. MERK: Hvis du vil vise mer detaljert informasjon, klikker du på Detaljer på Vis-menyen i Windows Utforsker. Ikonene som brukes til å angi typen tjeneste, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen, vises i Tabell 2. Tjenesteikoner. MERK: Tjenestenavnet som vises for en bestemt type ekstern enhet, samsvarer kanskje ikke nøyaktig med navnet som brukes i tabellen. Tabell 2. Tjenesteikoner Navn på tjeneste Ikon som angir typen tjeneste, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen Tilgjengelig Ikke tilgjengelig 1 Tilkoblet Lyd-gateway Stereohodetelefoner Hodetelefoner File Transfer (Filoverføring) Bluetooth Bildebehandling Nettverkstilgang PIM-overføring

5 PIM-synkronisering Dial-up Networking (Ekstern pålogging) Skriver Bluetooth-serieport Faks 1 En tjeneste kan være utilgjengelig fordi den er i bruk eller fordi enheten som tilbyr tjenesten, ikke er tilgjengelig eller innenfor rekkevidde. Grunnleggende Bluetooth-operasjoner Terminologi Finne andre Bluetooth-enheter Vise Mine Bluetooth-tjenester Foreta en rask tilkobling Deaktivere eller aktivere Bluetooth-radioen Terminologi godkjenning En Bluetooth-sikkerhetsfunksjon som brukes til å bekrefte identitet. Under den første autentiseringsprosessen krever Bluetooth-enheten som starter tilkoblingen, at den eksterne enheten oppgir en Bluetooth PIN-kode. BDA Bluetooth-enhetsadresse (tilordnet av produsenten) Bluetooth-enhet Bluetooth-aktivert maskinvare, for eksempel en datamaskin, skriver, faksmaskin, mus, tastatur, telefon, hodesett, hodetelefoner, kamera eller PDA. Bluetooth-utvekslingsmappe Mappen på det øverste nivået som en annen Bluetooth-enhet har tilgang til. Enheter som har fått tilgang til en Bluetooth-utvekslingsmappe, har også tilgang til alle undermappene i denne mappen og alle filene i disse undermappene. MERKNAD: Bluetooth-utvekslingsmappe legges som standard i Mine dokumenter. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe, må du ikke legge den i rotmappen eller en systemmappe. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe til rotmappen eller en systemmappe, oppstår det mulighet for at eksterne enheter kan skade operativsystemet på datamaskinen. Bluetooth-utvekslingsmappe deles av tjenestene PIM-overføring og Filoverføring. Plasseringen av

6 mappen kan angis fra siden Bluetooth-egenskaper for en av disse tjenestene. Hvis du endrer plasseringen av Bluetooth-utvekslingsmappe for én av disse tjenestene, oppdateres banen automatisk for den andre tjenesten. Tjenesten Bluetooth Bildebehandling bruker også denne mappen til å lagre mottatte bilder. Bluetooth PIN-kode En alfanumerisk streng på opptil 16 tegn som skrives inn som svar på en forespørsel om Bluetooth PINkode. Kalles også en tilgangsnøkkel, et passord, en tilgangskode eller en PIN-kode. Bluetooth trådløs teknologi Bluetooth trådløs teknologi gjør det mulig med kommunikasjon mellom Bluetooth-aktiverte enheter som befinner seg innenfor et mindre område (innenfor en avstand på 10 meter), og fjerner dermed behovet for kabler. Når du kobler sammen to Bluetooth-enheter, kan den ene bruke eller brukes av den andre, avhenging av hva du har spesifisert. klientprogrammer Programmer på denne datamaskinen som gjør det mulig for denne datamaskinen å bruke Bluetoothtjenester som leveres av eksterne Bluetooth-enheter. Dynamic Host Control Protocol (DHCP) En protokoll som brukes av en server til å tilordne en IP-adresse (Internet Protocol) til en enhet som kobler seg til. kryptering Ved kryptering oversettes data til et uleselig format ved hjelp av en hemmelig nøkkel eller et hemmelig passord. Dekryptering av data krever samme nøkkel eller passord som ble brukt ved kryptering. håndfri lydenhet En bærbar lydenhet som har en høyttaler og en mikrofon. Noen håndfrie lydenheter kan både brukes til telefonsamtaler og til å høre på stereolydopptak med høy kvalitet. Andre håndfrie lydenheter kan bare brukes til telefonsamtaler og stemmeavspilling og -innspilling. HCI Host Controller Interface (grensesnitt for vertskontroller). Menneskelig grensesnitt (HID) En inndataenhet, for eksempel en mus eller et tastatur, som sender brukerinndata til en datamaskin. Internett-telefoni En teknologi for oppringing og mottak av telefonsamtaler via Internett. koblingsnøkkel En internt generert sikkerhetsnøkkel som utveksles mellom parede enheter som et bevis på identitet før en tilkobling opprettes. Koblingsnøkler genereres automatisk når to enheter pares. Lokale tjenester Bluetooth-tjenester som Hodetelefoner, Stereohodetelefoner, Lyd-gateway, Filoverføring og Skriver som denne datamaskinen leverer til andre Bluetooth-enheter. Bluetooth-tjenester brukes til å utføre handlinger mellom et program som er installert på datamaskinen og en ekstern Bluetooth-enhet. Mine Bluetooth-tjenester Se Lokale tjenester. parede enheter Bluetooth-enheter må pares før de kan opprette en sikker (autentisert og kryptert) tilkobling. Parede

7 enheter deler en unik koblingsnøkkel, som utveksles automatisk hver gang de kobles til hverandre. PDA Personlig digital assistent. PIM Personal Information Manager (personlig informasjonsbehandling). Et program, for eksempel Microsoft Outlook, som brukes til å administrere kontakter, sende og motta e-post og planlegge hendelser og oppgaver. Sikker tilkobling En Bluetooth-tjeneste eller en programegenskapsinnstilling som krever en tilgangsnøkkel eller en koblingsnøkkel hver gang du prøver å opprette en tilkobling. Alle data som utveksles via Bluetoothtilkoblingen, er kryptert. Det kan også hende at det kreves autorisasjon, avhengig av andre konfigureringsalternativer. snarvei Et ikon som gir rask tilgang til programmer, filer, mapper og stasjoner som brukes ofte. Hvis du dobbeltklikker på et slikt ikon, åpnes den tilhørende mappen eller filen uten at du trenger å finne den først. Snarveisikoner endrer ikke plasseringen av filer, de bare kobler seg til filen uansett hvor den er. Du kan slette en snarvei uten å slette filen som den er tilknyttet. Du kan også endre navn på en snarvei. systemstatusfelt Området på Windows-verktøylinjen som viser klokkeslettet. Dette området kan også inneholde snarveier som gir rask tilgang til programmer. Bluetooth-ikonet ligger vanligvis her. Finne andre Bluetooth-enheter Slik søker du etter alle Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Åpne Mine Bluetooth-steder. 2. Klikk på Vis enheter innen rekkevidde under under Bluetooth-oppgaver i Mine Bluetoothsteder. Slik søker du etter en bestemt Bluetooth-enhet: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Åpne Mine Bluetooth-steder. 2. Klikk på Legg til en Bluetooth-enhet under Bluetooth-oppgaver i Mine Bluetooth-steder. Vise Mine Bluetooth-tjenester Bluetooth-tjenester brukes til å utføre handlinger mellom et program som er installert på datamaskinen og en ekstern Bluetooth-enhet. Bluetooth-tjenestene som er installert på denne datamaskinen, vises i Min enhet. Se også Angi egenskaper for Bluetooth-tjenestene som tilbys på denne datamaskinen. Slik viser du Mine Bluetooth-tjenester: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Åpne Mine Bluetooth-steder. 2. Klikk på Vis Mine Bluetooth-tjenester under Bluetooth-oppgaver i Mine Bluetooth-steder. Foreta en rask tilkobling Hvis du vil foreta en rask tilkobling, høyreklikker du på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, holder markøren over Rask tilkobling, holder markøren over tjenesten du vil bruke, og klikker deretter på navnet på enheten som leverer denne tjenesten.

8 Deaktivere eller aktivere Bluetooth-radioen Med et programvareverktøy tilgjengelig kan du aktivere eller deaktivere Bluetooth-radioen. Dette gjør du ved å høyreklikke på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke på Deaktiver Bluetooth-radio eller Aktiver Bluetooth-radio, avhengig av den gjeldende radiostatusen. Du kan også slå radioen av eller på ved å trykke på FN+F2 på tastaturet eller ved å bruke skyvebryteren på siden av datamaskinen hvis datamaskinen har en slik bryter. Skyv bryteren bakover for å slå av radioen, og skyv den fremover for å slå på radioen. Konfigurere Bluetooth på datamaskinen Tilordne et navn og en type til denne datamaskinen Gi eller nekte andre Bluetooth-enheter tilgang til denne datamaskinen Angi egenskaper for tjenester som tilbys i denne datamaskinen Angi egenskaper for klientprogrammer som denne datamaskinen bruker for å få tilgang til tjenester som tilbys av andre Bluetooth-enheter Administrere lokale Bluetooth-enheter Tilordne et navn og en type til denne datamaskinen Navnet du tilordner til denne datamaskinen, vises til andre Bluetooth-enheter når denne datamaskinen settes til å være oppdagbar (se Gi eller nekte andre Bluetooth-enheter tilgang til denne datamaskinen). Navn på datamaskin er standardnavnet som tilordnes av operativsystemet. Innstillingen for Type datamaskin angir hvilken type ikon (se Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus) som brukes til å representere denne datamaskinen overfor andre Bluetooth-enheter. Slik endrer du datamaskinnavn eller -type: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på kategorien Generelt i Bluetooth-konfigurasjon, og skriv inn det nye datamaskinnavnet eller den nye datamaskintypen i de aktuelle feltene.

9 Gi eller nekte andre Bluetooth-enheter tilgang til denne datamaskinen MERK: På grunn av firmasikkerhetspolicyer kan det hende at denne Bluetooth-funksjonen ikke er tilgjengelig. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. Du kan angi følgende i kategorien Tilgjengelighet i Bluetooth-konfigurasjon: at denne datamaskinen skal eller ikke skal kunne oppdages av andre Bluetooth-enheter. hvilken type lydvarsling (hvis det er aktuelt) du vil motta, i tillegg til visuell varsling, ved forespørsel om Bluetooth-PIN-kode fra en annen Bluetooth-enhet at denne datamaskinen skal håndtere telefonsamtaler via Skype med en håndfrienhet Slik angir du at datamaskinen skal kunne oppdages av andre Bluetooth-enheter: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på kategorien Tilgjengelighet i Bluetooth-konfigurasjon. 3. Merk av for La andre Bluetooth-enheter oppdage denne datamaskinen. MERK: Hvis du senere fjerner merket for La andre Bluetooth-enheter oppdage denne datamaskinen, kan enheter som tidligere har koblet seg til denne datamaskinen, fremdeles gjøre det. Slik angir du at datamaskinen ikke skal kunne oppdages av andre Bluetooth-enheter: Fjern merket for La andre Bluetooth-enheter oppdage denne datamaskinen. Slik velger du hvilken type lydvarsling du vil motta:

10 1. Klikk på Velg lydfil. 2. Klikk på Bla gjennom, klikk på navnet på lydfilen du vil bruke, og klikk deretter på Åpne. 3. Klikk på Bruk. Angi egenskaper for Bluetooth-tjenestene som tilbys på denne datamaskinen Bluetooth-tjenester brukes til å utføre handlinger mellom et program som er installert på datamaskinen og en ekstern Bluetooth-enhet. En Bluetooth-enhet kan tilby én eller flere tjenester. Se Bruke andre Bluetooth-enheter med en Bluetooth-aktivert datamaskin hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Bluetooth-enhetene, og hvilke tjenester de tilbyr. Denne datamaskinen har følgende Bluetooth-tjenester: Skriver Bluetooth Bildebehandling Lyd-gateway Hodetelefoner PIM-synkronisering Faks File Transfer (Filoverføring) PIM-overføring Dial-up Networking (Ekstern pålogging) Nettverkstilgang Bluetooth-serieport Du kan angi egenskapene for tjenestene som denne datamaskinen tilbyr andre Bluetooth-enheter, i kategorien Lokale tjenester i Bluetooth-konfigurasjon. Alle lokale tjenester er som standard satt til å

11 starte automatisk, til å kreve en sikker tilkobling og til å kreve både visuell varsling og lydvarsling når en ekstern enhet prøver å koble seg til denne tjenesten. Når egenskapen Sikker tilkobling er angitt og denne datamaskinen prøver å koble til en annen Bluetooth-enhet, må de to enhetene utveksle en Bluetooth-PIN-kode. Under denne prosedyren identifiseres enheten som en enhet du har gitt tilgang til. Etter utvekslingen kan de to Bluetooth-enhetene kryptere data. Slik angir du egenskapene for følgende tjenester: Skriver Bluetooth Bildebehandling Lyd-gateway Hodetelefoner MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, og klikk deretter på Bluetoothkonfigurasjon. 2. Klikk på det aktuelle tjenestenavnet i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling.

12 5. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 6. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 7. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskaper for tjenesten PIM-synkronisering:

13 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på PIM-synkronisering i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Hvis du vil tillate synkronisering av bestemte datatyper, klikker du på kategorien Generelt i Bluetooth-egenskaper og velger det tilgjengelige PIM-elementet for datatypen under Synkronisering i hver datatypeliste. MERK: Tilgjengelige datatyper består av følgende: Visittkort Kalenderoppføringer E-post Notater 5. Hvis du ikke vil synkronisere PIM-dataene med en annen Bluetooth-aktivert PIM, velger du Ikke synkroniser. 6. Hvis du vil bruke vedlegg i e-posten, merker du av for Inkluder vedlegg til e-post som sendes eller mottas av denne datamaskinen under Vedlegg til e-post. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil bruke e-postvedlegg.

14 7. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 8. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 9. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil.

15 Slik angir du egenskapene for fakstjenesten: MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Faks i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper.

16 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Velg modemet du vil bruke med fakstjenesten, i listen Modemer.

17 6. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 7. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 8. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskapene for tjenesten Filoverføring:

18 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Filoverføring i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Klikk på Bla gjennom hvis du vil endre plasseringen av Bluetooth-utvekslingsmappe, og angi hvor du vil legge mappen. MERKNAD: Bluetooth-utvekslingsmappen legges i Mine dokumenter som standard. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe, må du ikke legge den i rotmappen eller en systemmappe. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappen til rotmappen eller en systemmappe, er det fare for at eksterne enheter kan skade operativsystemet på datamaskinen. 6. Hvis du vil tillate at eksterne brukere kan endre skrivebeskyttede filer og mapper, merker du av for Eksterne brukere kan endre beskyttede filer og mapper. 7. Hvis du vil gi tilgang til skjulte filer eller mapper, merker du av for Eksterne brukere har tilgang til skjulte filer og mapper.

19 8. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 9. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 10. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskapene for tjenesten PIM-overføring:

20 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten PIM-overføring i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal brukes en sikker tilkobling for tjenesten, klikker du på kategorien Generelt i Bluetooth-egenskaper og fjerner merket for Sikker tilkobling. 5. Hvis du vil at visittkortene skal kunne sendes til andre enheter, velger du Velg et visittkort etter behov eller Send alltid det samme visittkortet i listen under Anmodninger om visittkort. Hvis ikke velger du Send aldri visittkortet mitt. 6. Hvis du vil angi at datamaskinen skal kunne motta PIM-elementer fra eksterne Bluetooth-enheter, velger du Lagre i mappe eller Outlook Express (avhengig av hva som er tilgjengelig) i hver av datatypelistene under Mottatte elementer. Hvis ikke velger du Ikke godta. 7. Klikk på Bla gjennom hvis du vil endre plasseringen av Bluetooth-utvekslingsmappe, og angi hvor du vil legge mappen. MERKNAD: Bluetooth-utvekslingsmappen legges i Mine dokumenter som standard. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe, må du ikke legge den i rotmappen eller en systemmappe. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappen til rotmappen eller en systemmappe, er det fare for at eksterne enheter kan skade operativsystemet på datamaskinen. 8. Hvis du vil bruke vedlegg i e-posten, merker du av for Inkluder vedlegg til e-post som sendes eller mottas av denne datamaskinen under Vedlegg til e-post. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil bruke e-postvedlegg.

21 9. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 10. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 11. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil.

22 Slik angir du egenskapene for tjenesten Ekstern pålogging: MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Ekstern pålogging i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper.

23 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Velg modemet du vil bruke med tjenesten Ekstern pålogging, i listen Modemer.

24 6. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 7. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 8. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskapene for tjenesten Nettverkstilgang:

25 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Nettverkstilgang i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Hvis du vil tillate at andre enheter oppretter et privat nettverk via denne datamaskinen, velger du Tillat andre enheter å opprette et privat nettverk med denne datamaskinen i listen Velg tjenestetypen som skal tilbys eksterne enheter. 6. Hvis du vil tillate at andre enheter skal få tilgang til Internett/lokalnett med denne datamaskinen, velger du Tillat andre enheter å bruke Internett/lokalnett via denne datamaskinen i listen. 7. Hvis du vil forhindre at andre enheter oppretter nettverkstilkoblinger til denne datamaskinen, velger du Ikke tillat nettverksforbindelser til denne datamaskinen i listen.

Hjelp for Bluetooth for Microsoft Windows

Hjelp for Bluetooth for Microsoft Windows Hjelp for Bluetooth for Microsoft Windows Innledning Grunnleggende operasjoner Angi hvordan Bluetooth-teknologi fungerer på datamaskinen Bruke Bluetooth Problemløsing LISENSIERT PROGRAMVARE 2005 av Broadcom

Detaljer

Bluetooth for Windows

Bluetooth for Windows Bluetooth for Windows Komme i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Feilsøking. Dokumentdelenummer: Desember 2005

Feilsøking. Dokumentdelenummer: Desember 2005 Feilsøking Dokumentdelenummer: 383067-093 Desember 2005 Innhold 1 Hurtigsjekkliste Maskinen starter ikke............................ 1 2 Skjermen er svart............................... 1 3 Programvaren

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Dell Precision

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR AirPrint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer