Brukerhåndbok forbroadcom Wireless Bluetooth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok forbroadcom Wireless Bluetooth"

Transkript

1 Brukerhåndbok forbroadcom Wireless Bluetooth Innledning Grunnleggende Bluetooth-operasjoner Konfigurere Bluetooth på datamaskinen Bruke andre Bluetooth-enheter med en Bluetooth-aktivert datamaskin Merk, Merknad og Forsiktig MERK: Merk indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å utnytte datamaskinen bedre. MERKNAD: Merknad indikerer enten mulig skade på maskinvare eller tap av data og beskriver hvordan du kan unngå problemet. FORSIKTIG: Forsiktig indikerer en risiko for skade på eiendom, personskade eller død. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel Broadcom Corporation. Med enerett. Alle former for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Broadcom Corporation er strengt forbudt. Varemerker som er brukt i denne teksten: Broadcom er et varemerke for Broadcom Corporation og/eller deres datterselskaper i USA, enkelte andre land og/eller EU. Microsoft, Windows, Internet Explorer og Outlook er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG. Skype er et varemerke for Skype Limited. Avaya er et varemerke for Avaya Inc.. Vonage er et registrert varemerke for Vonage Holdings Corp. AOL Instant Messenger er et varemerke for America Online Inc.. Google Talk er et registrert varemerke for Google Inc.. Yahoo! Messenger er et varemerke for Yahoo! Inc. Eventuelle andre varemerker eller varenavn eies av sine respektive eiere. November 2007 rev. A04 Innledning Bluetooth-nettverk oversikt Bruke Bluetooth-verktøy Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus Type tjeneste, tilgjengelighet og tilkoblingsstatus Bluetooth-nettverk oversikt Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig med kommunikasjon mellom Bluetooth-enheter som befinner seg innenfor et begrenset område (innenfor en avstand på 10 meter), og eliminerer behovet for kabler.

2 Når du kobler sammen to Bluetooth-enheter, kan den ene bruke eller brukes av den andre, avhenging av hva du har spesifisert. Siden Bluetooth-kommunikasjon overføres trådløst, kan kommunikasjonen krypteres som en sikkerhet mot at sensitive data snappes opp. Vanlige Bluetooth-enheter består av følgende: enheter for menneskelig grensesnitt som en mus eller et tastatur datamaskiner (stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og PDAer) bildeenheter (skrivere, skannere og kameraer) skrivere lydenheter nettverkstilgangspunkter telefoner faksmaskiner Eksempler på hvordan én Bluetooth-enhet kan bruke eller brukes av en annen Bluetooth-enhet er følgende: bruke en håndfri lydenhet med en trådløs telefon eller Internett-telefoni bruke en trådløs mus, et trådløst tastatur eller en trådløs spillkontroller bruke én enhet til å høre på lydopptak som spilles av på en annen enhet utveksle filer og visittkort synkronisere PIM-databaser koble til Internett skrive ut eller sende en faks Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar i bruk den Bluetooth-aktiverte datamaskinen for å utføre bestemte oppgaver, kan du se Bruke andre Bluetooth-enheter med en Bluetooth-aktivert datamaskin. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer standardinnstillingene for Bluetooth-funksjonene på datamaskinen, kan du se Konfigurere Bluetooth på datamaskinen. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige Bluetooth-verktøy og hvordan du bruker dem, kan du se Bruke Bluetooth-verktøy. Hvis du har problemer med å bruke Bluetooth, kan du se Feilsøking. Hvis du vil vite mer om Bluetooth-funksjonalitet generelt, kan du se Grunnleggende Bluetoothoperasjoner. Bruke Bluetooth-verktøy MERK: Noen av følgende Bluetooth-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på den Bluetooth-aktiverte datamaskinen. Mine Bluetooth-steder Mine Bluetooth-steder gir rask tilgang til Bluetooth-oppgaver og andre steder som kan være av interesse. Hvis du oppretter snarveier til tjenester på andre Bluetooth-enheter, vises snarveiene i Mine Bluetooth-steder. Snarveiene inneholder navnet på enheten og navnet på og ikonet for tjenesten som tilbys av enheten. Statusen for tilkoblingen til tjenesten angis både av utseendet på ikonet og beskrivelsen som vises under Kommentarer (se Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus). MERK: Hvis panelet Mapper vises når du åpner Mine Bluetooth-steder, må du lukke panelet Mapper for å vise Bluetooth-oppgaver, Andre steder og Detaljer til venstre i panelet Mine Bluetoothsteder. Veiviser for Bluetooth-oppsett Veiviser for Bluetooth-oppsett gjør det mulig å finne andre Bluetooth-enheter som kan brukes med den Bluetooth-aktiverte datamaskinen velge hvilke av tjenestene som tilbys av den andre Bluetooth-enheten, du vil bruke Bluetooth-konfigurasjon Bluetooth-konfigurasjon gjør det mulig å endre standardinnstillingene for Bluetooth-funksjonene på datamaskinen. Se Konfigurere Bluetooth på datamaskinen hvis du vil ha mer

3 informasjon. Rask tilkobling Rask tilkobling er et annet verktøy som du kan bruke hvis du vil begynne å bruke tjenesten til en annen Bluetooth-enhet. Hvis du har brukt tjenesten før, gjør Rask tilkobling det mulig å koble deg til denne tjenesten med en gang. Hvis du ikke har brukt tjenesten før, må du finne en enhet som tilbyr tjenesten. Du finner instruksjoner under Foreta en rask tilkobling. Deaktiver eller Aktiver Bluetooth-radio hvis dette verktøyet er tilgjengelig, kan du slå Bluetoothradioen av eller på. Om bord i fly må du kanskje slå av Bluetooth-radioen. Se Deaktivere eller aktivere Bluetooth-radioen hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker dette verktøyet. Hvis du vil åpne Bluetooth-verktøy, kan du høyreklikke på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet. Du kan bruke Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet til å få tilgang til Bluetooth-verktøy. I tillegg viser ikonet statusen til det trådløse Bluetooth-kortet: Kortet fungerer og radioen er på. Kortet fungerer ikke eller radioen er av. Kortet fungerer og denne datamaskinen er koblet til en annen Bluetooth-enhet. Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus Ikonene som vises i Andre Bluetooth-maskiner, angir type, paringsstatus og tilkoblingsstatus for eksterne Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde og mulig å oppdage. MERK: Hvis du vil vise mer detaljert informasjon, klikker du på Detaljer på Vis-menyen i Windows Utforsker. Ikonene som brukes til å angi typen enhet, paringsstatusen og tilkoblingsstatusen, vises i Tabell 1. Enhetsikoner. MERK: Navnet som vises for en bestemt type ekstern enhet, samsvarer kanskje ikke nøyaktig med navnet som brukes i tabellen. Tabell 1. Enhetsikoner Type enhet Ikon som angir type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus Ikke paret Paret Tilkoblet Lyd-gateway Hodetelefoner Stereohodetelefoner Kamera Stasjonær datamaskin Tastatur Mus Modem

4 Nettverkstilgangspunkt Bærbar datamaskin PDA (Personal Digital Assistant) Skriver Mobiltelefon Ukjent enhet Type tjeneste, tilgjengelighet og tilkoblingsstatus Hvis du har angitt en snarvei som skal opprettes når du parer med en ekstern enhet, vises typen, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen for tjenesten i Mine Bluetooth-steder. Typen, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen for de lokale tjenestene som tilbys av denne datamaskinen, vises i Min enhet. MERK: Hvis du vil vise mer detaljert informasjon, klikker du på Detaljer på Vis-menyen i Windows Utforsker. Ikonene som brukes til å angi typen tjeneste, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen, vises i Tabell 2. Tjenesteikoner. MERK: Tjenestenavnet som vises for en bestemt type ekstern enhet, samsvarer kanskje ikke nøyaktig med navnet som brukes i tabellen. Tabell 2. Tjenesteikoner Navn på tjeneste Ikon som angir typen tjeneste, tilgjengelighetsstatusen og tilkoblingsstatusen Tilgjengelig Ikke tilgjengelig 1 Tilkoblet Lyd-gateway Stereohodetelefoner Hodetelefoner File Transfer (Filoverføring) Bluetooth Bildebehandling Nettverkstilgang PIM-overføring

5 PIM-synkronisering Dial-up Networking (Ekstern pålogging) Skriver Bluetooth-serieport Faks 1 En tjeneste kan være utilgjengelig fordi den er i bruk eller fordi enheten som tilbyr tjenesten, ikke er tilgjengelig eller innenfor rekkevidde. Grunnleggende Bluetooth-operasjoner Terminologi Finne andre Bluetooth-enheter Vise Mine Bluetooth-tjenester Foreta en rask tilkobling Deaktivere eller aktivere Bluetooth-radioen Terminologi godkjenning En Bluetooth-sikkerhetsfunksjon som brukes til å bekrefte identitet. Under den første autentiseringsprosessen krever Bluetooth-enheten som starter tilkoblingen, at den eksterne enheten oppgir en Bluetooth PIN-kode. BDA Bluetooth-enhetsadresse (tilordnet av produsenten) Bluetooth-enhet Bluetooth-aktivert maskinvare, for eksempel en datamaskin, skriver, faksmaskin, mus, tastatur, telefon, hodesett, hodetelefoner, kamera eller PDA. Bluetooth-utvekslingsmappe Mappen på det øverste nivået som en annen Bluetooth-enhet har tilgang til. Enheter som har fått tilgang til en Bluetooth-utvekslingsmappe, har også tilgang til alle undermappene i denne mappen og alle filene i disse undermappene. MERKNAD: Bluetooth-utvekslingsmappe legges som standard i Mine dokumenter. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe, må du ikke legge den i rotmappen eller en systemmappe. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe til rotmappen eller en systemmappe, oppstår det mulighet for at eksterne enheter kan skade operativsystemet på datamaskinen. Bluetooth-utvekslingsmappe deles av tjenestene PIM-overføring og Filoverføring. Plasseringen av

6 mappen kan angis fra siden Bluetooth-egenskaper for en av disse tjenestene. Hvis du endrer plasseringen av Bluetooth-utvekslingsmappe for én av disse tjenestene, oppdateres banen automatisk for den andre tjenesten. Tjenesten Bluetooth Bildebehandling bruker også denne mappen til å lagre mottatte bilder. Bluetooth PIN-kode En alfanumerisk streng på opptil 16 tegn som skrives inn som svar på en forespørsel om Bluetooth PINkode. Kalles også en tilgangsnøkkel, et passord, en tilgangskode eller en PIN-kode. Bluetooth trådløs teknologi Bluetooth trådløs teknologi gjør det mulig med kommunikasjon mellom Bluetooth-aktiverte enheter som befinner seg innenfor et mindre område (innenfor en avstand på 10 meter), og fjerner dermed behovet for kabler. Når du kobler sammen to Bluetooth-enheter, kan den ene bruke eller brukes av den andre, avhenging av hva du har spesifisert. klientprogrammer Programmer på denne datamaskinen som gjør det mulig for denne datamaskinen å bruke Bluetoothtjenester som leveres av eksterne Bluetooth-enheter. Dynamic Host Control Protocol (DHCP) En protokoll som brukes av en server til å tilordne en IP-adresse (Internet Protocol) til en enhet som kobler seg til. kryptering Ved kryptering oversettes data til et uleselig format ved hjelp av en hemmelig nøkkel eller et hemmelig passord. Dekryptering av data krever samme nøkkel eller passord som ble brukt ved kryptering. håndfri lydenhet En bærbar lydenhet som har en høyttaler og en mikrofon. Noen håndfrie lydenheter kan både brukes til telefonsamtaler og til å høre på stereolydopptak med høy kvalitet. Andre håndfrie lydenheter kan bare brukes til telefonsamtaler og stemmeavspilling og -innspilling. HCI Host Controller Interface (grensesnitt for vertskontroller). Menneskelig grensesnitt (HID) En inndataenhet, for eksempel en mus eller et tastatur, som sender brukerinndata til en datamaskin. Internett-telefoni En teknologi for oppringing og mottak av telefonsamtaler via Internett. koblingsnøkkel En internt generert sikkerhetsnøkkel som utveksles mellom parede enheter som et bevis på identitet før en tilkobling opprettes. Koblingsnøkler genereres automatisk når to enheter pares. Lokale tjenester Bluetooth-tjenester som Hodetelefoner, Stereohodetelefoner, Lyd-gateway, Filoverføring og Skriver som denne datamaskinen leverer til andre Bluetooth-enheter. Bluetooth-tjenester brukes til å utføre handlinger mellom et program som er installert på datamaskinen og en ekstern Bluetooth-enhet. Mine Bluetooth-tjenester Se Lokale tjenester. parede enheter Bluetooth-enheter må pares før de kan opprette en sikker (autentisert og kryptert) tilkobling. Parede

7 enheter deler en unik koblingsnøkkel, som utveksles automatisk hver gang de kobles til hverandre. PDA Personlig digital assistent. PIM Personal Information Manager (personlig informasjonsbehandling). Et program, for eksempel Microsoft Outlook, som brukes til å administrere kontakter, sende og motta e-post og planlegge hendelser og oppgaver. Sikker tilkobling En Bluetooth-tjeneste eller en programegenskapsinnstilling som krever en tilgangsnøkkel eller en koblingsnøkkel hver gang du prøver å opprette en tilkobling. Alle data som utveksles via Bluetoothtilkoblingen, er kryptert. Det kan også hende at det kreves autorisasjon, avhengig av andre konfigureringsalternativer. snarvei Et ikon som gir rask tilgang til programmer, filer, mapper og stasjoner som brukes ofte. Hvis du dobbeltklikker på et slikt ikon, åpnes den tilhørende mappen eller filen uten at du trenger å finne den først. Snarveisikoner endrer ikke plasseringen av filer, de bare kobler seg til filen uansett hvor den er. Du kan slette en snarvei uten å slette filen som den er tilknyttet. Du kan også endre navn på en snarvei. systemstatusfelt Området på Windows-verktøylinjen som viser klokkeslettet. Dette området kan også inneholde snarveier som gir rask tilgang til programmer. Bluetooth-ikonet ligger vanligvis her. Finne andre Bluetooth-enheter Slik søker du etter alle Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Åpne Mine Bluetooth-steder. 2. Klikk på Vis enheter innen rekkevidde under under Bluetooth-oppgaver i Mine Bluetoothsteder. Slik søker du etter en bestemt Bluetooth-enhet: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Åpne Mine Bluetooth-steder. 2. Klikk på Legg til en Bluetooth-enhet under Bluetooth-oppgaver i Mine Bluetooth-steder. Vise Mine Bluetooth-tjenester Bluetooth-tjenester brukes til å utføre handlinger mellom et program som er installert på datamaskinen og en ekstern Bluetooth-enhet. Bluetooth-tjenestene som er installert på denne datamaskinen, vises i Min enhet. Se også Angi egenskaper for Bluetooth-tjenestene som tilbys på denne datamaskinen. Slik viser du Mine Bluetooth-tjenester: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Åpne Mine Bluetooth-steder. 2. Klikk på Vis Mine Bluetooth-tjenester under Bluetooth-oppgaver i Mine Bluetooth-steder. Foreta en rask tilkobling Hvis du vil foreta en rask tilkobling, høyreklikker du på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, holder markøren over Rask tilkobling, holder markøren over tjenesten du vil bruke, og klikker deretter på navnet på enheten som leverer denne tjenesten.

8 Deaktivere eller aktivere Bluetooth-radioen Med et programvareverktøy tilgjengelig kan du aktivere eller deaktivere Bluetooth-radioen. Dette gjør du ved å høyreklikke på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke på Deaktiver Bluetooth-radio eller Aktiver Bluetooth-radio, avhengig av den gjeldende radiostatusen. Du kan også slå radioen av eller på ved å trykke på FN+F2 på tastaturet eller ved å bruke skyvebryteren på siden av datamaskinen hvis datamaskinen har en slik bryter. Skyv bryteren bakover for å slå av radioen, og skyv den fremover for å slå på radioen. Konfigurere Bluetooth på datamaskinen Tilordne et navn og en type til denne datamaskinen Gi eller nekte andre Bluetooth-enheter tilgang til denne datamaskinen Angi egenskaper for tjenester som tilbys i denne datamaskinen Angi egenskaper for klientprogrammer som denne datamaskinen bruker for å få tilgang til tjenester som tilbys av andre Bluetooth-enheter Administrere lokale Bluetooth-enheter Tilordne et navn og en type til denne datamaskinen Navnet du tilordner til denne datamaskinen, vises til andre Bluetooth-enheter når denne datamaskinen settes til å være oppdagbar (se Gi eller nekte andre Bluetooth-enheter tilgang til denne datamaskinen). Navn på datamaskin er standardnavnet som tilordnes av operativsystemet. Innstillingen for Type datamaskin angir hvilken type ikon (se Type enhet, paringsstatus og tilkoblingsstatus) som brukes til å representere denne datamaskinen overfor andre Bluetooth-enheter. Slik endrer du datamaskinnavn eller -type: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på kategorien Generelt i Bluetooth-konfigurasjon, og skriv inn det nye datamaskinnavnet eller den nye datamaskintypen i de aktuelle feltene.

9 Gi eller nekte andre Bluetooth-enheter tilgang til denne datamaskinen MERK: På grunn av firmasikkerhetspolicyer kan det hende at denne Bluetooth-funksjonen ikke er tilgjengelig. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. Du kan angi følgende i kategorien Tilgjengelighet i Bluetooth-konfigurasjon: at denne datamaskinen skal eller ikke skal kunne oppdages av andre Bluetooth-enheter. hvilken type lydvarsling (hvis det er aktuelt) du vil motta, i tillegg til visuell varsling, ved forespørsel om Bluetooth-PIN-kode fra en annen Bluetooth-enhet at denne datamaskinen skal håndtere telefonsamtaler via Skype med en håndfrienhet Slik angir du at datamaskinen skal kunne oppdages av andre Bluetooth-enheter: 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på kategorien Tilgjengelighet i Bluetooth-konfigurasjon. 3. Merk av for La andre Bluetooth-enheter oppdage denne datamaskinen. MERK: Hvis du senere fjerner merket for La andre Bluetooth-enheter oppdage denne datamaskinen, kan enheter som tidligere har koblet seg til denne datamaskinen, fremdeles gjøre det. Slik angir du at datamaskinen ikke skal kunne oppdages av andre Bluetooth-enheter: Fjern merket for La andre Bluetooth-enheter oppdage denne datamaskinen. Slik velger du hvilken type lydvarsling du vil motta:

10 1. Klikk på Velg lydfil. 2. Klikk på Bla gjennom, klikk på navnet på lydfilen du vil bruke, og klikk deretter på Åpne. 3. Klikk på Bruk. Angi egenskaper for Bluetooth-tjenestene som tilbys på denne datamaskinen Bluetooth-tjenester brukes til å utføre handlinger mellom et program som er installert på datamaskinen og en ekstern Bluetooth-enhet. En Bluetooth-enhet kan tilby én eller flere tjenester. Se Bruke andre Bluetooth-enheter med en Bluetooth-aktivert datamaskin hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Bluetooth-enhetene, og hvilke tjenester de tilbyr. Denne datamaskinen har følgende Bluetooth-tjenester: Skriver Bluetooth Bildebehandling Lyd-gateway Hodetelefoner PIM-synkronisering Faks File Transfer (Filoverføring) PIM-overføring Dial-up Networking (Ekstern pålogging) Nettverkstilgang Bluetooth-serieport Du kan angi egenskapene for tjenestene som denne datamaskinen tilbyr andre Bluetooth-enheter, i kategorien Lokale tjenester i Bluetooth-konfigurasjon. Alle lokale tjenester er som standard satt til å

11 starte automatisk, til å kreve en sikker tilkobling og til å kreve både visuell varsling og lydvarsling når en ekstern enhet prøver å koble seg til denne tjenesten. Når egenskapen Sikker tilkobling er angitt og denne datamaskinen prøver å koble til en annen Bluetooth-enhet, må de to enhetene utveksle en Bluetooth-PIN-kode. Under denne prosedyren identifiseres enheten som en enhet du har gitt tilgang til. Etter utvekslingen kan de to Bluetooth-enhetene kryptere data. Slik angir du egenskapene for følgende tjenester: Skriver Bluetooth Bildebehandling Lyd-gateway Hodetelefoner MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, og klikk deretter på Bluetoothkonfigurasjon. 2. Klikk på det aktuelle tjenestenavnet i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling.

12 5. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 6. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 7. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskaper for tjenesten PIM-synkronisering:

13 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på PIM-synkronisering i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Hvis du vil tillate synkronisering av bestemte datatyper, klikker du på kategorien Generelt i Bluetooth-egenskaper og velger det tilgjengelige PIM-elementet for datatypen under Synkronisering i hver datatypeliste. MERK: Tilgjengelige datatyper består av følgende: Visittkort Kalenderoppføringer E-post Notater 5. Hvis du ikke vil synkronisere PIM-dataene med en annen Bluetooth-aktivert PIM, velger du Ikke synkroniser. 6. Hvis du vil bruke vedlegg i e-posten, merker du av for Inkluder vedlegg til e-post som sendes eller mottas av denne datamaskinen under Vedlegg til e-post. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil bruke e-postvedlegg.

14 7. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 8. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 9. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil.

15 Slik angir du egenskapene for fakstjenesten: MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Faks i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper.

16 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Velg modemet du vil bruke med fakstjenesten, i listen Modemer.

17 6. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 7. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 8. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskapene for tjenesten Filoverføring:

18 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Filoverføring i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Klikk på Bla gjennom hvis du vil endre plasseringen av Bluetooth-utvekslingsmappe, og angi hvor du vil legge mappen. MERKNAD: Bluetooth-utvekslingsmappen legges i Mine dokumenter som standard. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe, må du ikke legge den i rotmappen eller en systemmappe. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappen til rotmappen eller en systemmappe, er det fare for at eksterne enheter kan skade operativsystemet på datamaskinen. 6. Hvis du vil tillate at eksterne brukere kan endre skrivebeskyttede filer og mapper, merker du av for Eksterne brukere kan endre beskyttede filer og mapper. 7. Hvis du vil gi tilgang til skjulte filer eller mapper, merker du av for Eksterne brukere har tilgang til skjulte filer og mapper.

19 8. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 9. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 10. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskapene for tjenesten PIM-overføring:

20 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten PIM-overføring i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal brukes en sikker tilkobling for tjenesten, klikker du på kategorien Generelt i Bluetooth-egenskaper og fjerner merket for Sikker tilkobling. 5. Hvis du vil at visittkortene skal kunne sendes til andre enheter, velger du Velg et visittkort etter behov eller Send alltid det samme visittkortet i listen under Anmodninger om visittkort. Hvis ikke velger du Send aldri visittkortet mitt. 6. Hvis du vil angi at datamaskinen skal kunne motta PIM-elementer fra eksterne Bluetooth-enheter, velger du Lagre i mappe eller Outlook Express (avhengig av hva som er tilgjengelig) i hver av datatypelistene under Mottatte elementer. Hvis ikke velger du Ikke godta. 7. Klikk på Bla gjennom hvis du vil endre plasseringen av Bluetooth-utvekslingsmappe, og angi hvor du vil legge mappen. MERKNAD: Bluetooth-utvekslingsmappen legges i Mine dokumenter som standard. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappe, må du ikke legge den i rotmappen eller en systemmappe. Hvis du flytter Bluetooth-utvekslingsmappen til rotmappen eller en systemmappe, er det fare for at eksterne enheter kan skade operativsystemet på datamaskinen. 8. Hvis du vil bruke vedlegg i e-posten, merker du av for Inkluder vedlegg til e-post som sendes eller mottas av denne datamaskinen under Vedlegg til e-post. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil bruke e-postvedlegg.

21 9. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 10. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 11. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil.

22 Slik angir du egenskapene for tjenesten Ekstern pålogging: MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Ekstern pålogging i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper.

23 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Velg modemet du vil bruke med tjenesten Ekstern pålogging, i listen Modemer.

24 6. Hvis du ikke vil varsles når en ekstern Bluetooth-enhet forsøker å koble til tjenesten, klikker du på kategorien Varsling i Bluetooth-egenskaper og merker av for Ikke varsle. 7. Hvis du vil endre varslingsmåten, fjerner du merket for Angi visuell varsling eller Angi lydvarsling avhengig av hvilken metode du foretrekker. 8. Hvis du vil endre selve lydvarslingen, velger du en annen lydfil i listen Navn på lydfil. Slik angir du egenskapene for tjenesten Nettverkstilgang:

25 MERK: Det er ikke sikkert at du kan endre egenskapsinnstillingene på grunn av firmasikkerhetspolicyer. Hvis IT-administratoren har deaktivert en funksjon, vises en melding hver gang du forsøker å bruke den funksjonen. Kontakt IT-administratoren hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du har spørsmål. 1. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet, og klikk deretter på Bluetooth-konfigurasjon. 2. Klikk på tjenesten Nettverkstilgang i kategorien Lokale tjenester, og klikk deretter på Egenskaper. 3. Hvis du ikke vil at tjenesten skal starte automatisk, klikker du på kategorien Generelt i Bluetoothegenskaper og fjerner merket for Automatisk oppstart. 4. Hvis du ikke vil at det skal kreves en sikker tilkobling for tjenesten, fjerner du merket for Sikker tilkobling. 5. Hvis du vil tillate at andre enheter oppretter et privat nettverk via denne datamaskinen, velger du Tillat andre enheter å opprette et privat nettverk med denne datamaskinen i listen Velg tjenestetypen som skal tilbys eksterne enheter. 6. Hvis du vil tillate at andre enheter skal få tilgang til Internett/lokalnett med denne datamaskinen, velger du Tillat andre enheter å bruke Internett/lokalnett via denne datamaskinen i listen. 7. Hvis du vil forhindre at andre enheter oppretter nettverkstilkoblinger til denne datamaskinen, velger du Ikke tillat nettverksforbindelser til denne datamaskinen i listen.

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.81 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...3 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 SWD-1735726-0614054201-031 Innhold Hurtighjelp... 6 Komme i gang: Smarttelefonen... 6 Slik gjør du det: Topp 10...

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

BlackBerry 9720 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry 9720 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry 9720 Smartphone Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-13 SWD-20130813102536830 Innhold Hurtighjelp... 10 Komme i gang: Smarttelefonen... 10 Populære emner... 29 Populære tips... 33 Vanlig

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWD-1735726-0726040753-031

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ60-218EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4137094

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ60-218EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4137094 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ60-218EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ60-218EA i

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. utgave

Brukerhåndbok. 2. utgave Brukerhåndbok 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet DTE-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-27 SWD-20120927135606611 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære

Detaljer

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G56-115SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G56-115SA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

HP bærbar PC. Referansehåndbok

HP bærbar PC. Referansehåndbok HP bærbar PC Referansehåndbok Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Centrino er varemerker

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer