LTE USB-Modem Hurtigveiledning MF821D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LTE USB-Modem Hurtigveiledning MF821D"

Transkript

1 LTE USB-Modem Hurtigveiledning MF821D 1

2 JURIDISK INFORMASJON Opphavsrett 2013 ZTE CORPORATION. Med enerett. Det er ikke tillatt å benytte utdrag av, reprodusere, eller oversette noen deler av denne publikasjonen, eller bruke den i noen form eller ved noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering og mikrofilm, uten forutgående skriftlig tillatelse fra ZTE Corporation. Denne brukerveiledningen er utgitt av ZTE Corporation. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av trykkfeil eller oppdatere spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Versjon nr.: R1.0 Dato: Desember 2012 Bruksanvisningsnr.: Introduksjon ZTE USB-modem er et multimodus-usb-modem som fungerer i LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM-nettverk. Med USB-grensesnitt kobler den seg til en bærbar eller en stasjonær PC, den integrerer funksjonaliteten til et modem og en mobiltelefon (SMS) og kombinerer mobilkommunikasjon med Internett på en perfekt måte. Den støtter data- og SMS-tjenester via mobiltelefonens nettverk, hvilket muliggjør mobil kommunikasjon når som helst og hvor som helst. Spesifikasjon Den følgende tabellen viser enhetens spesifikasjoner. Grensesnittype USB 2.0 HIGH SPEED Støttede systemer Støtter de fleste typer laptoper og stasjonære PC-er. Støttede operativsystemer Windows XP(SP3), Vista og Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Funksjoner SMS-tjeneste, datatjeneste, applikasjonsadministrasjon osv. 2 3

3 Nettverksstandarder Overføringshastighet (maks.) Temperatur Mål microsd-kapasitet LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM LTE FDD: 100 Mbps nedlasting, 50 Mbps opplasting HSUPA: 5,76 Mbps opplasting, HSDPA: 42 Mb/s nedlasting WCDMA PS: opplasting 384 kbps, nedlasting 384 kbps Oppbevaring: -40 C ~ +80 C I drift: -10 C ~ +45 C 87,3 mm 29,5 mm 14 mm Støtter inntil 32 GB microsd-kort 1. USB-kontakt 2. Frontdeksel 3. Indikator 4. Spor for microsd-kort 5. Spor for (U)SIM-kort Maskinvareinstallasjon 1. Sett fingeren på det nederste fingergrepet, og løft modemets frontdeksel for å frigjøre det og fjerne det. Merknader: microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Bli kjent med enheten din Den følgende figuren viser utseendet til MF821D. Den er kun for referanse. Den faktiske enheten kan se annerledes ut. Merknader: Ikke åpne frontdekslet med makt. Dette kan skade frontdekslet. 2. Sett inn SIM-/USIM-kortet i SIM-/USIM-sporet. 4 5

4 Sett inn SIM-/USIM-kortet slik at metallkontaktområdet vender ned i sporet, og skyv deretter SIM-/USIM-kortet så langt inn som mulig, som vist på bildet nedenfor. 4. Legg modemets frontdeksel flatt oppå modemet. Styr frontdekslet mot låsemekanismene på sidene av modemet, og skyv på frontdekslet for å låse det på plass. 3. Sett micro-sd-kortet inn i microsd-sporet. Legg modemets frontdeksel flatt oppå modemet. Styr frontdekslet mot låsemekanismene på sidene av modemet, og skyv på frontdekslet for å låse det på plass. 5. Koble modemet til laptopen eller den stasjonære datamaskinen. Vend USB-kontakten, og stikk modemet inn i en USB-port på datamaskinen. Stikk USB-kontakten inn i datamaskinens USB-port og forsikre deg om at den sitter godt fast. 6 7

5 Operativsystemet oppdager og gjenkjenner automatisk ny maskinvare og starter installasjonsveiviseren. Advarsel og merknad Til eieren Noen elektroniske apparater er mottakelige for elektromagnetisk interferens som sendes fra USBmodemer hvis de ikke er tilstrekkelig beskyttet, for eksempel det elektroniske systemet i kjøretøyer. Ta om nødvendig kontakt med produsenten av apparatet før du bruker modemet. Bærbare eller stasjonære PC-er og deres modemer kan gi interferens i medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere. Sørg for at slike enheter alltid er mer enn 20 centimeter unna slikt medisinsk utstyr når de er i bruk. Slå av modemet om nødvendig. Kontakt en lege eller produsenten av det medisinske utstyret før du bruker modemet. Vær klar over modemets bruksbegrensninger når du bruker det på steder som oljelagre eller kjemiske fabrikker der eksplosive gasser eller produkter bearbeides. Slå om nødvendig av modemet. Det er forbudt å bruke elektronisk senderutstyr på fly, bensinstasjoner og sykehus. Iaktta og følg alle varselskilt og slå av modemet i disse omgivelsene. Ikke berør det innvendige antenneområdet hvis det ikke er helt nødvendig. Berøringen kan påvirke modemets funksjon. Modemet må oppbevares utilgjengelig for barn. Modemet kan føre til skade hvis det brukes som et leketøy. Ikke berør metalldelene på modemet. Disse kan forårsake brennmerker mens modemet er i drift. Hvordan bruke USB-modemet Bruk kun originalt eller autorisert tilbehør. Bruk av uautorisert tilbehør kan påvirke modemets ytelse og være et brudd på gjeldende nasjonale forskrifter om telekommunikasjonsterminaler. Modemet må ikke brukes i nærheten av eller inne i metallkonstruksjoner eller installasjoner som kan utstråle elektromagnetiske bølger. Det kan ellers påvirke signalmottaket. Modemet er ikke vanntett. Oppbevar det på et tørt og kjølig sted. 8 9

6 Modemet må ikke tas i bruk straks etter en plutselig temperaturendring. Det vil ellers dannes dugg på innsiden og utsiden av modemet, så vent derfor til modemet er tørt. Håndter modemet varsomt. Ikke slipp det, bøy det, eller slå på det. Ellers kan modemet bli ødelagt. Modemet må ikke demonteres av ufaglærte, og kun faglærte teknikere må utføre reparasjoner på det. Driftstemperatur mellom -10 C ~ +60 C og luftfuktighet mellom 5 % ~ 95 % anbefales. Begrenset garanti Denne garantien gjelder ikke mangler eller feil i produktet forårsaket av: i. Rimelig slitasje. ii. Sluttbrukers unnlatelse av å følge ZTEs installasjons-, bruks- eller vedlikeholdsinstruksjoner eller prosedyrer. iii. Sluttbrukers feilbehandling, feil bruk, uaktsomhet, eller uriktig installasjon, demontering, oppbevaring, vedlikehold, eller bruk av produktet. iv. Modifikasjoner eller reparasjoner som ikke ble utført av ZTE eller en ZTE-godkjent person. v. Strømbrudd, overspenning, brann, flom, ulykker, tredjeparts handlinger, eller andre hendelser utenfor ZTEs rimelige kontroll. vi. Bruken av tredjeparts produkter, eller bruk sammen med tredjeparts produkter, forutsatt at slike defekter har oppstått på grunn av den kombinerte bruken. vii. Enhver annen årsak utenfor normalt påtenkt bruksområde for Produktet. Sluttbruker skal ikke ha noen rett til å avvise eller returnere Produktet, eller motta tilbakebetaling for Produktet fra ZTE, i ovenfor nevnte situasjoner. Denne garantien er sluttbrukers eneste rettsmiddel og ZTEs eneste forpliktelse for mangelfulle eller avvikende gjenstander, og gjelder i stedet for alle andre garantier, enten uttrykte, underforståtte eller lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med mindre noe annet er påbudt etter obligatoriske bestemmelser i loven

7 Ansvarsbegrensning ZTE skal ikke være ansvarlig for noe inntektstap eller indirekte, spesiell, tilfeldig eller følgeskade som er et resultat av eller oppstår som en følge av eller i forbindelse med bruken av dette produktet, enten ZTE er blitt informert eller ikke, kjente til, eller skulle ha kjent til, muligheten for slike skader, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, kapitalkostnader, omkostninger for reservefasilitet eller produkt, eller noen kostnader i forbindelse med avbruddstid. Slik får du hjelp Du kan få hjelp ved å: klikke på Hjelp på programvaren. sende e-post til besøke ringe servicetelefonen på: ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina Postnummer:

8 JURIDISK INFORMATION Copyright 2013 ZTE CORPORATION. LTE USB-modem Snabbguide Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får särtryckas, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive genom fotokopiering eller mikrofilmning, utan föregående skriftligt tillstånd från ZTE Corporation. MF821D Handboken har publicerats av ZTE Corporation. Vi reserverar oss rätten att ändra tryckfel och att uppdatera tekniska data utan föregående meddelande. Versionsnr : R1.0 Datum: dec 2012 Handboksnr:

9 Inledning ZTE:s USB-modem är ett USB-modem med flera lägen som kan användas i LTE FDD/UMTS/EDGE/GSMnät. Modemet ansluts till en bärbar eller stationär dator via USB-gränssnittet. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och kombinerar därför mobil kommunikation med Internet på ett smidigt sätt. Det kan hantera data och SMS-tjänster via det mobila telefonnätet och gör att du kan kommunicera överallt och när som helst. Specifikation I följande tabell visas en specifikation över enheten. Gränssnittstyp USB 2.0 HIGH SPEED Kompatibla system Är kompatibelt med de flesta typer av bärbara och stationära datorer Kompatibla operativsystem Windows XP(SP3), Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Funktioner SMS-tjänster, datatjänster, programhantering m.m. Nätverksstandarder LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM LTE-FDD: 100 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL Överföringshastighet (max) HSUPA: 5,76 Mbit/s UL, HSDPA: 42 Mbit/s DL WCDMA CS: UL 384 kbit/s, DL 384 kbit/s Temperatur Mått MicroSD-kompatibelt Obs! microsd Förvaring: 40 C till +80 C Drift: 10 C till +45 C 87,3 mm 29,5 mm 14 mm Kan hantera microsd-kort på upp till 32GB är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Översikt över enheten Det här är en preliminär bild av MF821D. Bilden är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten kan se något annorlunda ut

10 1. USB-kontakt 2. Lock på framsidan 3. Indikator 4. Fack för microsd-kort 5. Fack för (U)SIM-kort Installation av maskinvaran 1. Sätt fingret i det nedre urtaget och lyft sedan upp locket på modemets framsida och ta bort det. Sätt i SIM/USIM-kortet med den metalliska kontaktytan vänd nedåt i facket, och tryck sedan in SIM/USIMkortet så långt det går, enligt bilden nedan. 3. Sätt i microsd-kortet i microsd-facket. Lägg tillbaka locket så att det ligger plant ovanpå modemet. Rikta in locket mot låsspärrarna på modemets sidor och tryck fast det på dess plats på modemet. Obs! Öppna locket försiktigt för att undvika att det skadas. 2. Sätt i SIM/USIM-kortet i facket för SIM/USIM-kortet

11 4. Lägg tillbaka locket så att det ligger plant ovanpå modemet. Rikta in locket mot låsspärrarna på modemets sidor och tryck fast det på dess plats på modemet. 5. Anslut modemet till din bärbara eller stationära dator. Vrid USB-kontakten och sätt i den ordentligt i en av datorns USB-portar. Sätt i USB-kontakten i datorns USB-port och kontrollera att den sitter fast ordentligt. Ny maskinvara identifieras automatiskt av operativsystemet och installationsguiden startas. Varningar och information Till ägaren En del elektroniska enheter kan påverkas av elektromagnetisk interferens som sänds ut av modemet om enheterna är otillräckligt avskärmade. Detta kan exempelvis gälla elektroniska system som finns i fordon. I tveksamma fall kontaktar du tillverkaren av enheten innan du använder modemet. Användning av en dator tillsammans med modemet kan störa medicinsk utrustning som hörapparater och pacemakrar. Se till att datorn och modemet alltid hålls på minst 20 centimeters avstånd från medicinska apparater när dessa används. Stäng av modemet om så krävs. Konsultera en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder modemet. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller när du behöver använda ett modem på platser som exempelvis oljelager eller kemiska fabriker, där det finns explosiva gaser eller där explosiva produkter bearbetas. Stäng av modemet om så krävs

12 Det är förbjudet att använda elektroniska sändarenheter i flygplan, på bensinstationer och på sjukhus. Följ alla varningsskyltar och stäng av modemet i dessa situationer. Undvik om möjligt att röra den inre antennytan eftersom detta kan påverka modemets prestanda. Förvara modemet utom räckhåll för barn. Modemet kan orsaka skada om det används som leksak. Vidrör inte modemets metalldelar under drift eftersom de kan orsaka brännskador. Använda USB-modemet Använd originaltillbehör eller tillbehör som godkänts av tillverkaren. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan modemets prestanda påverkas och du riskerar att bryta mot gällande nationella regler kring telekomutrustning. Undvik att använda modemet inuti eller nära konstruktioner av metall eller anläggningar som kan avge elektromagnetisk strålning. Detta kan annars påverka signalmottagningen. Modemet är inte vattenskyddat. Håll det torrt och skydda det mot direkt sol och hög värme. Använd inte modemet omedelbart efter en plötslig temperaturförändring. Detta får kondens att bildas inuti och utanpå modemet. Använd det inte förrän det har torkat. Hantera modemet varsamt. Se till att det inte faller i golvet, böjs eller utsätts för slag. Annars kan det skadas. Enheten får endast tas isär av fackpersonal och reparationer får endast utföras av kvalificerad servicetekniker. Rekommenderad drifttemperatur är 10 C till +60 C och rekommenderad luftfuktighet är 5 95 %. Begränsad garanti Garantin gäller inte för skador eller fel på produkten som orsakats av: i. Normalt slitage. ii. Underlåtenhet eller oförmåga att följa ZTE:s anvisningar för installation, användning och underhåll. iii. Oaktsamhet, vårdslöshet eller felaktig installation, isärmontering, förvaring, underhåll eller användning av produkten. iv. Ändringar eller reparationer som inte utförts av ZTE eller av ZTE certifierad person. v. Elavbrott, strömspikar, brand, översvämning, olyckshändelser, åtgärder från tredje part eller andra händelser bortom ZTE:s kontroll. vi. Användning av produkter från tredje part eller användning tillsammans med tredjepartsprodukter, un

13 der förutsättning att felet uppstår som ett resultat av den kombinerade användningen. vii. Övriga orsaker som inte härrör från normal avsedd användning av produkten. I de situationer som nämnts ovan har slutanvändaren ingen rättighet att återlämna produkten eller att få pengar tillbaka från ZTE. Denna garanti utgör slutanvändarens enda kompensation och ZTE:s enda ansvarsskyldighet för enheter behäftade med fel eller enheter som inte uppfyller specifikationerna. Denna garanti åsidosätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive eventuella garantier avseende produktens allmänna lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål, såvida detta inte är ett lagkrav. Ansvarsbegränsning ZTE ansvarar inte för eventuell utebliven vinst eller andra indirekta skador, följdskador eller övriga skador även om ZTE uppmärksammats på, kände till eller borde känt till risken för sådana skador, inklusive utebliven vinst, driftstörning, kapitalkostnad, kostnader för ersättningsprodukt eller övriga kostnader för utebliven uppkoppling. Få hjälp Du kan få hjälp på följande sätt: Klicka på Hjälp i programvaran. Skicka e-post till Besök Ring vår kundtjänst:

14 LTE USB-modem Kvikguide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina Postnummer: MF821D 26 27

15 JURIDISKE OPLYSNINGER Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres, gengives, oversættes eller bruges i en anden form eller på en anden måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder via fotokopiering og optagelse på mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation. Vejledningen udgives af ZTE Corporation. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af trykfejl eller til at opdatere specifikationer uden forudgående varsel. Version nr.: R1.0 Dato: Dec Vejledning nr.: Indledning ZTE USB-modemmet er et USB-modem i multimode-format, der fungerer på LTE FDD/UMTS/EDGE/GSMnetværk. Med USB-forbindelse til en bærbar eller stationær pc fungerer det som både modem og mobiltelefon (SMS), så mobilkommunikation og internetkommunikation kombineres perfekt. Det understøtter data- og SMS-tjenester via mobiltelefonens netværk, så du kan kommunikere når og hvor som helst. Specifikationer Følgende tabel indeholder specifikationerne for enheden. Grænsefladetype USB 2.0 HIGH SPEED Understøttede systemer Understøtter de fleste bærbare og stationære pc'er. Understøttede operativsystemer Windows XP(SP3), Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Funktioner SMS-tjeneste, datatjeneste, programstyring osv. Netværksstandarder LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM 28 29

16 Transmissionshastighed (maks.) Temperatur Mål microsd-kapacitet LTE-FDD: 100 Mbps DL, 50 Mbps UL HSUPA: 5,76 Mbps UL, HSDPA: 42 Mb/s DL WCDMA PS: UL 384 kbps, DL 384 kbps Opbevaring: -40 C ~ +80 C Drift: -10 C ~ +45 C 87,3 mm 29,5 mm 14 mm Understøtter op til 32 GB microsd-kort 1. USB-stik 2. Frontdæksel 3. Indikatorlampe 4. microsd-kortplads 5. (U)SIM-kortplads Hardwareinstallation 1. Sæt fingeren på det nederste fingergreb, og løft derefter frontdækslet på modemmet for at frigøre og fjerne. Bemærkninger: microsd er et varemærke tilhørende SD Card Association. Lær enheden af kende På følgende figur kan du se, hvordan MF821D ser ud. Det er kun til reference. Det faktiske produkt kan være anderledes. Bemærkninger: Åbn frontdækslet forsigtigt for ikke at beskadige det. 2. Sæt SIM/USIM-kortet i SIM/USIM-kortpladsen

17 Isæt SIM/USIM-kortet, så kontaktområdet af metal vender nedad og ind i kortpladsen, og skub derefter SIM/ USIM-kortet så langt ind som muligt som vist på billedet herunder. 4. Sæt frontdækslet fladt på selve modemmet. Ret frontdækslet mod låsehagene på siderne af modemmet, og skub dækslet for at låse det på plads. 3. Sæt microsd-kortet i microsd-kortpladsen. Sæt frontdækslet fladt på selve modemmet. Ret frontdækslet mod låsehagene på siderne af modemmet, og skub dækslet for at låse det på plads. 5. Slut modemmet til din bærbare eller stationære pc. Drej USB-stikket, og sæt modemmet i computerens USB-port, så det sidder godt fast. Sæt USB-modemmet i computerens USB-port, og sørg for, at det sidder godt fast

18 Operativsystemet registrerer automatisk ny hardware og starter installationsguiden. Advarsel og meddelelse Til ejeren Visse typer elektronisk udstyr som for eksempel det elektroniske system i biler kan udsættes for elektromagnetisk interferens, som modemmet udsender, hvis det ikke afskærmes korrekt. Kontakt producenten, før du tager modemmet i brug, hvis du er i tvivl. Brugen af bærbar og stationær pc og modemmet kan indvirke på medicinsk udstyr som for eksempel høreapparater og pacemakere. Hold dem altid mindst 20 cm væk fra den slags medicinsk udstyr, når der er tændt for dem. Sluk modemmet, hvis det er nødvendigt. Kontakt en læge eller producenten af det pågældende medicinske udstyr, før du tager modemmet i brug. Bemærk, at der er begrænsninger for brugen af modemmet på visse steder som for eksempel benzinstationer eller kemiske fabrikker, hvor der er eksplosive gasser eller bearbejdning af eksplosive produkter. Sluk modemmet, når det kræves. Udstyr, der udsender elektroniske signaler, må ikke bruges i fly, på tankstationer og på hospitaler. Vær opmærksom på alle advarselsskilte, og sluk for modemmet i disse situationer. Rør ikke ved den indre antenne, hvis det ikke er nødvendigt. Det vil kunne påvirke modemmets funktion. Opbevar modemmet utilgængeligt for børn. Modemmet kan give skader, hvis det bruges som legetøj. Rør ikke ved modemmets metaldele for at undgå forbrænding, når modemmet arbejder. Brug af USB-modemmet Anvend kun originale tilbehørsdele eller dele, som er godkendt. Uoriginale dele kan påvirke modemmets ydelse og være i modstrid med gældende nationale bestemmelser om teleterminaler. Undlad at bruge modemmet i nærheden af eller inden i metalliske strukturer eller opstillinger, der kan udsende elektromagnetiske bølger. Dette kan have en negativ indvirkning på signalmodtagelsen. Modemmet er ikke vandtæt. Opbevar det et tørt og køligt sted uden solindstråling. Undlad at bruge modemmet lige efter pludselige temperaturudsving. I sådanne tilfælde dannes der kondens inden i og uden på modemmet, og det må ikke bruges, før det er helt tørt

19 Modemmet skal behandles forsigtigt. Undgå at tabe, bøje eller slå på det. Dette vil beskadige modemmet. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificerede teknikere. Der anbefales en driftstemperatur på -10 C ~ +60 C og luftfugtighed på 5% ~ 95%. Begrænset garanti Garantien dækker ikke skader eller fejl på produktet forårsaget af: i. Rimeligt slid. ii. Slutbrugerens manglende overholdelse af ZTE's instruktioner og procedurer i forbindelse med installation, betjening eller vedligeholdelse. iii. Slutbrugerens fejlhåndtering, misbrug, skødesløshed eller ukorrekt installation, afmontering, opbevaring, servicering eller anvendelse af produktet. iv. Ændringer eller reparationer, der ikke er udført af ZTE eller en ZTE-certificeret person. v. Strømsvigt, spændingsbølger, brand, oversvømmelse, ulykker, tredjeparts handlinger eller andre hændelser, der ligger udenfor ZTE's rimelige kontrol. vi. Brug af tredjeparts produkter eller brug sammen med tredjeparts produkter under forudsætning af, at fejlene skyldes den kombinerede anvendelse. vii. Enhver anden årsag ud over den normale brug, som produktet er beregnet til. Slutbrugeren har ingen ret til at afvise eller returnere produktet eller modtage en tilbagebetaling for produktet fra ZTE i de ovennævnte situationer. Denne garanti er slutbrugerens eneste beføjelse og ZTE's eneste ansvar for defekte eller afvigende produkter, og den erstatter alle andre garantier, udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, medmindre andet er krævet under lovens ufravigelige bestemmelser. Ansvarsbegrænsning ZTE skal ikke holdes ansvarlig for tab af indtjening eller indirekte, specielle, hændelige eller sekundære skader som resultat eller følge af eller i forbindelse med brug af dette produkt, uanset om ZTE er blevet underrettet om, kendte eller burde have kendt risikoen for sådanne skader, herunder, men ikke begrænset til, mistet in

20 dtægt, afbrudt virksomhed, kapitalomkostninger, omkostninger til substituerende faciliteter eller produkter eller andre omkostninger i forbindelse med nedetid. Sådan får du hjælp Du kan få hjælp ved at: Klikke på Hjælp i softwaren. Sende en til Besøge Ringe til service-hotline: ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina Postnr.:

21 LAKIASIOITA KOSKEVAT TIEDOT Copyright 2013 ZTE CORPORATION. LTE USB -modeemi Pikaopas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa irrottaa, kopioida, kääntää tai hyödyntää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisellä tai mekaanisella, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmaus, ilman ZTE Corporationin kirjallista lupaa. MF821D Tämän oppaan julkaisija on ZTE Corporation. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tulostusvirheisiin tai päivittää teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Version numero: R1.0 Päivämäärä: Joulukuu 2012 Oppaan numero:

22 Johdanto ZTE USB -modeemia voidaan käyttää Multi mode -tilassa LTE FDD-, UMTS-, EDGE- ja GSM-verkossa. Se kytketään kannettavaan tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen USB-liitännällä. Siinä yhdistyvät modeemin ja matkapuhelimen toiminnot, jolloin langaton tiedonsiirto on mahdollista Internetin kautta. Modeemi tukee data- ja tekstiviestipalveluja matkapuhelinverkon kautta ja mahdollistaa viestinnän aina ja kaikkialla. Tekniset tiedot Seuraavassa taulukossa esitetään laitteen tekniset tiedot. Liitäntätyyppi USB 2.0 HIGH SPEED Tuetut järjestelmät Tukee useimpia kannettavia tietokoneita ja pöytätietokoneita. Tuetut käyttöjärjestelmät Windows XP(SP3), Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Toiminnot Tekstiviestipalvelu, datapalvelu, sovellustenhallinta jne. Verkkostandardit LTE FDD, UMTS, EDGE, GSM LTE-FDD: 100 Mb/s verkosta lataus, 50 Mb/s verkkoon lataus Tiedonsiirtonopeus (maks.) HSUPA: 5,76 Mb/s verkkoon lataus, HSDPA: 42 Mb/s verkosta lataus WCDMA PS: verkkoon lataus 384 kb/s, verkosta lataus 384 kb/s Lämpötila Säilytys: 40 C +80 C Käyttö: -10 C +45 C Mitat 87,3 mm 29,5 mm 14 mm microsd-kapasiteetti Enintään 32 gigatavun microsd-kortti Huomautuksia: microsd on SD Card Associationin tavaramerkki. Laitteeseen tutustuminen Seuraavassa kuvassa näkyy MF821D-modeemi. Kuva on vain ohjeellinen. Ostamasi tuote voi poiketa kuvatusta

23 1. USB-liitin 2. Etukansi 3. Merkkivalo 4. microsd-korttipaikka 5. (U)SIM-korttipaikka Laitteiston asentaminen 1. Aseta sormi pohjassa olevaan koloon ja nosta modeemin etukantta, kun haluat irrottaa etukannen. Aseta SIM/USIM-kortti metallikoskettimien alue alaspäin korttipaikkaan ja työnnä sitten SIM/USIM-kortti mahdollisimman pitkälle kuvassa esitetyllä tavalla. 3. Aseta microsd-kortti microsd-korttipaikkaan. Aseta modeemin etukansi modeemin rungon tasolle. Kohdista etukansi modeemin sivuilla oleviin lukitsimiin ja työnnä etukantta, kunnes se lukittuu paikalleen. Huomautuksia: Älä käytä liiallista voimaa etukannen avaamiseen, jotta etukansi ei vahingoitu. 2. Aseta SIM/USIM-kortti SIM/USIM-korttipaikkaan

24 4. Aseta modeemin etukansi modeemin rungon tasolle. Kohdista etukansi modeemin sivuilla oleviin lukitsimiin ja työnnä etukantta, kunnes se lukittuu paikalleen. 5. Kytke modeemi kannettavaan tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen. Käännä USB-liitintä ja kytke modeemi tiukasti tietokoneen USB-porttiin. Kytke USB-liitin tietokoneen USB-porttiin ja varmista, että se on tiukasti paikallaan. Käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden laitteen ja käynnistää ohjatun asennustoiminnon. Varoitukset ja huomautukset Omistajalle Jotkin elektroniset laitteet, kuten ajoneuvojen elektroniset järjestelmät, ovat herkkiä modeemin lähettämille sähkömagneettisille häiriöille, ellei niillä ole riittävää suojausta. Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen valmistajaan ennen modeemin käyttöä. Kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen ja modeemin käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisten laitteiden (kuten kuulokojeiden ja tahdistimien) toimintaan. Pidä tietokoneet ja modeemi aina vähintään 20 cm:n etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kun niiden virta on kytketty päälle. Katkaise modeemin virta tarvittaessa. Pyydä neuvoja lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät modeemia. Ota huomioon käyttöä koskevat rajoitukset, kun käytät modeemia esimerkiksi öljyvarastoissa tai kemiallisissa tehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai tuotteita. Katkaise modeemin virta tarvittaessa

25 Elektronisten lähetinlaitteiden käyttö on kielletty lentokoneissa, bensiiniasemilla ja sairaaloissa. Ota tällöin huomioon kaikki varoitusmerkit ja katkaise modeemista virta. Älä koske sisäantennialueeseen tarpeettomasti. Tämä vaikuttaa modeemin suorituskykyyn. Säilytä modeemia lasten ulottumattomissa. Modeemi voi aiheuttaa vammoja, jos sitä käytetään leluna. Älä koske modeemin metalliosia palovammojen ehkäisemiseksi modeemin käytön aikana. USB-modeemin käyttäminen Käytä ainoastaan alkuperäisiä tai hyväksyttyjä lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö saattaa vaikuttaa modeemin suorituskykyyn ja rikkoa kansallisia televiestintää koskevia säädöksiä. Vältä modeemin käyttämistä sellaisten metallirakenteiden ja laitosten lähellä, jotka voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja. Se saattaa häiritä signaalien vastaanottoa. Modeemi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana, ja säilytä sitä viileässä paikassa auringolta suojattuna. Älä käytä modeemia heti nopean lämpötilamuutoksen jälkeen. Tällöin modeemin sisälle tiivistyy kosteutta. Anna modeemin kuivua, ennen kuin käytät sitä. Käsittele modeemia varoen. Älä pudota, väännä äläkä lyö sitä. Tämä saattaa vahingoittaa modeemia. Ainoastaan pätevä huoltohenkilökunta saa purkaa ja korjata modeemin. Suositeltava käyttölämpötila on 10 ~ +60 C ja ilmankosteus 5 ~ 95 %. Rajoitettu takuu Tämä takuu ei koske vikoja tai virheitä, joita tuotteessa ilmenee seuraavista syistä: i. Normaali kuluminen. ii. Loppukäyttäjä ei noudata ZTE:n ilmoittamia asennus-, toiminta- tai huolto-ohjeita tai toimintatapoja. iii. Loppukäyttäjä käsittelee tai käyttää tuotetta väärin tai huolimattomasti tai asentaa, purkaa, säilyttää, huoltaa tai käyttää tuotetta virheellisesti. iv. Muutokset ja korjaukset, joita ei ole tehnyt ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö. v. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toimet tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi vaikuttaa

26 vi. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttö tai laitteen käyttö yhdessä kolmansien osapuolten tuotteiden kanssa edellyttäen, että tällaisessa tilanteessa ilmenevät viat johtuvat yhdistetystä käytöstä. vii. Kaikki muut syyt, jotka johtuvat tuotteen normaalista käytöstä poikkeavasta käytöstä. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada hyvitystä ZTE:ltä yllä mainituista syistä johtuen. Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa keino esittää korvausvaatimus, ja takuu määrittää ZTE:n ainoan vastuualueen tuotteessa ilmenevien vikojen tai epäyhdenmukaisuuksien osalta. Takuu annetaan kaikkien muiden suorien, epäsuorien tai lakisääteisten takuiden sijasta mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut kaupankäynnin kohteeksi kelpaavuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ellei pakollisten lakiehtojen mukaan muuta edellytetä. Vastuunrajoitus ZTE ei ole vastuussa mistään voittojen menetyksistä tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai liittyvät tuotteen käyttöön, riippumatta siitä, onko ZTE:lle ilmoitettu tällaisista vahingoista tai onko ZTE ollut tietoinen niiden mahdollisuudesta, mukaan lukien rajoituksetta menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen, pääomakustannukset, varatarvikkeiden tai -tuotteen kustannukset tai käyttökatkoksista aiheutuvat kustannukset. Tuki Lisäohjeita ja -tietoja saat valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ohjelmistossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen siirtymällä sivulle soittamalla puhelinpalvelunumeroon

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

MF656. ZTE HSPA 14.4M Modem. Quick Guide

MF656. ZTE HSPA 14.4M Modem. Quick Guide MF656 ZTE HSPA 14.4M Modem Quick Guide English... 4 Dansk... 14 Svenska... 24 Norsk... 34 3 English Introduction The USB modem is a multi-mode 3G modem. With a USB interface connecting to your laptop

Detaljer

ZTE MF60 Hurtigveiledning

ZTE MF60 Hurtigveiledning ZTE MF60 Hurtigveiledning ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postnummer: 518057 Tlf: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-post: mobile@zte.com.cn 1 JURIDISK INFORMASJON

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF110 for PC/MAC Mobilt Bredbånd innhold Velkommen 3 Din startpakke inneholder 3 Bli kjent med ditt modem 4 Klargjør ditt modem 4 Installasjonsveiledning 5 Koble til

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning.

Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning. Velkommen! Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning. Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du enkelt kan

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Brukerveiledning

ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Brukerveiledning Norsk ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Brukerveiledning Multifunksjon høyhastighet USB 2.0 Leser/Skriver for: SDDR-189 Alt-i-Ett Reader/Writer: CompactFlash, SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Thunder Wheel 3D Brukerveiledning

Thunder Wheel 3D Brukerveiledning Thunder Wheel 3D Brukerveiledning Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, opptak eller gjennom

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports [Item no. 135-54] Rev. 06.07.07 ENGLISH DANSK System requirements 1 available USB port* Pentium PC or compatible *USB 2.0 port is required for benefiting from the USB

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Sight Fighter Digital

Sight Fighter Digital Sight Fighter Digital Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres helt eller delvis i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer