LTE USB-Modem Hurtigveiledning MF821D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LTE USB-Modem Hurtigveiledning MF821D"

Transkript

1 LTE USB-Modem Hurtigveiledning MF821D 1

2 JURIDISK INFORMASJON Opphavsrett 2013 ZTE CORPORATION. Med enerett. Det er ikke tillatt å benytte utdrag av, reprodusere, eller oversette noen deler av denne publikasjonen, eller bruke den i noen form eller ved noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering og mikrofilm, uten forutgående skriftlig tillatelse fra ZTE Corporation. Denne brukerveiledningen er utgitt av ZTE Corporation. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av trykkfeil eller oppdatere spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Versjon nr.: R1.0 Dato: Desember 2012 Bruksanvisningsnr.: Introduksjon ZTE USB-modem er et multimodus-usb-modem som fungerer i LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM-nettverk. Med USB-grensesnitt kobler den seg til en bærbar eller en stasjonær PC, den integrerer funksjonaliteten til et modem og en mobiltelefon (SMS) og kombinerer mobilkommunikasjon med Internett på en perfekt måte. Den støtter data- og SMS-tjenester via mobiltelefonens nettverk, hvilket muliggjør mobil kommunikasjon når som helst og hvor som helst. Spesifikasjon Den følgende tabellen viser enhetens spesifikasjoner. Grensesnittype USB 2.0 HIGH SPEED Støttede systemer Støtter de fleste typer laptoper og stasjonære PC-er. Støttede operativsystemer Windows XP(SP3), Vista og Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Funksjoner SMS-tjeneste, datatjeneste, applikasjonsadministrasjon osv. 2 3

3 Nettverksstandarder Overføringshastighet (maks.) Temperatur Mål microsd-kapasitet LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM LTE FDD: 100 Mbps nedlasting, 50 Mbps opplasting HSUPA: 5,76 Mbps opplasting, HSDPA: 42 Mb/s nedlasting WCDMA PS: opplasting 384 kbps, nedlasting 384 kbps Oppbevaring: -40 C ~ +80 C I drift: -10 C ~ +45 C 87,3 mm 29,5 mm 14 mm Støtter inntil 32 GB microsd-kort 1. USB-kontakt 2. Frontdeksel 3. Indikator 4. Spor for microsd-kort 5. Spor for (U)SIM-kort Maskinvareinstallasjon 1. Sett fingeren på det nederste fingergrepet, og løft modemets frontdeksel for å frigjøre det og fjerne det. Merknader: microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Bli kjent med enheten din Den følgende figuren viser utseendet til MF821D. Den er kun for referanse. Den faktiske enheten kan se annerledes ut. Merknader: Ikke åpne frontdekslet med makt. Dette kan skade frontdekslet. 2. Sett inn SIM-/USIM-kortet i SIM-/USIM-sporet. 4 5

4 Sett inn SIM-/USIM-kortet slik at metallkontaktområdet vender ned i sporet, og skyv deretter SIM-/USIM-kortet så langt inn som mulig, som vist på bildet nedenfor. 4. Legg modemets frontdeksel flatt oppå modemet. Styr frontdekslet mot låsemekanismene på sidene av modemet, og skyv på frontdekslet for å låse det på plass. 3. Sett micro-sd-kortet inn i microsd-sporet. Legg modemets frontdeksel flatt oppå modemet. Styr frontdekslet mot låsemekanismene på sidene av modemet, og skyv på frontdekslet for å låse det på plass. 5. Koble modemet til laptopen eller den stasjonære datamaskinen. Vend USB-kontakten, og stikk modemet inn i en USB-port på datamaskinen. Stikk USB-kontakten inn i datamaskinens USB-port og forsikre deg om at den sitter godt fast. 6 7

5 Operativsystemet oppdager og gjenkjenner automatisk ny maskinvare og starter installasjonsveiviseren. Advarsel og merknad Til eieren Noen elektroniske apparater er mottakelige for elektromagnetisk interferens som sendes fra USBmodemer hvis de ikke er tilstrekkelig beskyttet, for eksempel det elektroniske systemet i kjøretøyer. Ta om nødvendig kontakt med produsenten av apparatet før du bruker modemet. Bærbare eller stasjonære PC-er og deres modemer kan gi interferens i medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere. Sørg for at slike enheter alltid er mer enn 20 centimeter unna slikt medisinsk utstyr når de er i bruk. Slå av modemet om nødvendig. Kontakt en lege eller produsenten av det medisinske utstyret før du bruker modemet. Vær klar over modemets bruksbegrensninger når du bruker det på steder som oljelagre eller kjemiske fabrikker der eksplosive gasser eller produkter bearbeides. Slå om nødvendig av modemet. Det er forbudt å bruke elektronisk senderutstyr på fly, bensinstasjoner og sykehus. Iaktta og følg alle varselskilt og slå av modemet i disse omgivelsene. Ikke berør det innvendige antenneområdet hvis det ikke er helt nødvendig. Berøringen kan påvirke modemets funksjon. Modemet må oppbevares utilgjengelig for barn. Modemet kan føre til skade hvis det brukes som et leketøy. Ikke berør metalldelene på modemet. Disse kan forårsake brennmerker mens modemet er i drift. Hvordan bruke USB-modemet Bruk kun originalt eller autorisert tilbehør. Bruk av uautorisert tilbehør kan påvirke modemets ytelse og være et brudd på gjeldende nasjonale forskrifter om telekommunikasjonsterminaler. Modemet må ikke brukes i nærheten av eller inne i metallkonstruksjoner eller installasjoner som kan utstråle elektromagnetiske bølger. Det kan ellers påvirke signalmottaket. Modemet er ikke vanntett. Oppbevar det på et tørt og kjølig sted. 8 9

6 Modemet må ikke tas i bruk straks etter en plutselig temperaturendring. Det vil ellers dannes dugg på innsiden og utsiden av modemet, så vent derfor til modemet er tørt. Håndter modemet varsomt. Ikke slipp det, bøy det, eller slå på det. Ellers kan modemet bli ødelagt. Modemet må ikke demonteres av ufaglærte, og kun faglærte teknikere må utføre reparasjoner på det. Driftstemperatur mellom -10 C ~ +60 C og luftfuktighet mellom 5 % ~ 95 % anbefales. Begrenset garanti Denne garantien gjelder ikke mangler eller feil i produktet forårsaket av: i. Rimelig slitasje. ii. Sluttbrukers unnlatelse av å følge ZTEs installasjons-, bruks- eller vedlikeholdsinstruksjoner eller prosedyrer. iii. Sluttbrukers feilbehandling, feil bruk, uaktsomhet, eller uriktig installasjon, demontering, oppbevaring, vedlikehold, eller bruk av produktet. iv. Modifikasjoner eller reparasjoner som ikke ble utført av ZTE eller en ZTE-godkjent person. v. Strømbrudd, overspenning, brann, flom, ulykker, tredjeparts handlinger, eller andre hendelser utenfor ZTEs rimelige kontroll. vi. Bruken av tredjeparts produkter, eller bruk sammen med tredjeparts produkter, forutsatt at slike defekter har oppstått på grunn av den kombinerte bruken. vii. Enhver annen årsak utenfor normalt påtenkt bruksområde for Produktet. Sluttbruker skal ikke ha noen rett til å avvise eller returnere Produktet, eller motta tilbakebetaling for Produktet fra ZTE, i ovenfor nevnte situasjoner. Denne garantien er sluttbrukers eneste rettsmiddel og ZTEs eneste forpliktelse for mangelfulle eller avvikende gjenstander, og gjelder i stedet for alle andre garantier, enten uttrykte, underforståtte eller lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med mindre noe annet er påbudt etter obligatoriske bestemmelser i loven

7 Ansvarsbegrensning ZTE skal ikke være ansvarlig for noe inntektstap eller indirekte, spesiell, tilfeldig eller følgeskade som er et resultat av eller oppstår som en følge av eller i forbindelse med bruken av dette produktet, enten ZTE er blitt informert eller ikke, kjente til, eller skulle ha kjent til, muligheten for slike skader, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, kapitalkostnader, omkostninger for reservefasilitet eller produkt, eller noen kostnader i forbindelse med avbruddstid. Slik får du hjelp Du kan få hjelp ved å: klikke på Hjelp på programvaren. sende e-post til besøke ringe servicetelefonen på: ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina Postnummer:

8 JURIDISK INFORMATION Copyright 2013 ZTE CORPORATION. LTE USB-modem Snabbguide Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får särtryckas, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive genom fotokopiering eller mikrofilmning, utan föregående skriftligt tillstånd från ZTE Corporation. MF821D Handboken har publicerats av ZTE Corporation. Vi reserverar oss rätten att ändra tryckfel och att uppdatera tekniska data utan föregående meddelande. Versionsnr : R1.0 Datum: dec 2012 Handboksnr:

9 Inledning ZTE:s USB-modem är ett USB-modem med flera lägen som kan användas i LTE FDD/UMTS/EDGE/GSMnät. Modemet ansluts till en bärbar eller stationär dator via USB-gränssnittet. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och kombinerar därför mobil kommunikation med Internet på ett smidigt sätt. Det kan hantera data och SMS-tjänster via det mobila telefonnätet och gör att du kan kommunicera överallt och när som helst. Specifikation I följande tabell visas en specifikation över enheten. Gränssnittstyp USB 2.0 HIGH SPEED Kompatibla system Är kompatibelt med de flesta typer av bärbara och stationära datorer Kompatibla operativsystem Windows XP(SP3), Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Funktioner SMS-tjänster, datatjänster, programhantering m.m. Nätverksstandarder LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM LTE-FDD: 100 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL Överföringshastighet (max) HSUPA: 5,76 Mbit/s UL, HSDPA: 42 Mbit/s DL WCDMA CS: UL 384 kbit/s, DL 384 kbit/s Temperatur Mått MicroSD-kompatibelt Obs! microsd Förvaring: 40 C till +80 C Drift: 10 C till +45 C 87,3 mm 29,5 mm 14 mm Kan hantera microsd-kort på upp till 32GB är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Översikt över enheten Det här är en preliminär bild av MF821D. Bilden är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten kan se något annorlunda ut

10 1. USB-kontakt 2. Lock på framsidan 3. Indikator 4. Fack för microsd-kort 5. Fack för (U)SIM-kort Installation av maskinvaran 1. Sätt fingret i det nedre urtaget och lyft sedan upp locket på modemets framsida och ta bort det. Sätt i SIM/USIM-kortet med den metalliska kontaktytan vänd nedåt i facket, och tryck sedan in SIM/USIMkortet så långt det går, enligt bilden nedan. 3. Sätt i microsd-kortet i microsd-facket. Lägg tillbaka locket så att det ligger plant ovanpå modemet. Rikta in locket mot låsspärrarna på modemets sidor och tryck fast det på dess plats på modemet. Obs! Öppna locket försiktigt för att undvika att det skadas. 2. Sätt i SIM/USIM-kortet i facket för SIM/USIM-kortet

11 4. Lägg tillbaka locket så att det ligger plant ovanpå modemet. Rikta in locket mot låsspärrarna på modemets sidor och tryck fast det på dess plats på modemet. 5. Anslut modemet till din bärbara eller stationära dator. Vrid USB-kontakten och sätt i den ordentligt i en av datorns USB-portar. Sätt i USB-kontakten i datorns USB-port och kontrollera att den sitter fast ordentligt. Ny maskinvara identifieras automatiskt av operativsystemet och installationsguiden startas. Varningar och information Till ägaren En del elektroniska enheter kan påverkas av elektromagnetisk interferens som sänds ut av modemet om enheterna är otillräckligt avskärmade. Detta kan exempelvis gälla elektroniska system som finns i fordon. I tveksamma fall kontaktar du tillverkaren av enheten innan du använder modemet. Användning av en dator tillsammans med modemet kan störa medicinsk utrustning som hörapparater och pacemakrar. Se till att datorn och modemet alltid hålls på minst 20 centimeters avstånd från medicinska apparater när dessa används. Stäng av modemet om så krävs. Konsultera en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder modemet. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller när du behöver använda ett modem på platser som exempelvis oljelager eller kemiska fabriker, där det finns explosiva gaser eller där explosiva produkter bearbetas. Stäng av modemet om så krävs

12 Det är förbjudet att använda elektroniska sändarenheter i flygplan, på bensinstationer och på sjukhus. Följ alla varningsskyltar och stäng av modemet i dessa situationer. Undvik om möjligt att röra den inre antennytan eftersom detta kan påverka modemets prestanda. Förvara modemet utom räckhåll för barn. Modemet kan orsaka skada om det används som leksak. Vidrör inte modemets metalldelar under drift eftersom de kan orsaka brännskador. Använda USB-modemet Använd originaltillbehör eller tillbehör som godkänts av tillverkaren. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan modemets prestanda påverkas och du riskerar att bryta mot gällande nationella regler kring telekomutrustning. Undvik att använda modemet inuti eller nära konstruktioner av metall eller anläggningar som kan avge elektromagnetisk strålning. Detta kan annars påverka signalmottagningen. Modemet är inte vattenskyddat. Håll det torrt och skydda det mot direkt sol och hög värme. Använd inte modemet omedelbart efter en plötslig temperaturförändring. Detta får kondens att bildas inuti och utanpå modemet. Använd det inte förrän det har torkat. Hantera modemet varsamt. Se till att det inte faller i golvet, böjs eller utsätts för slag. Annars kan det skadas. Enheten får endast tas isär av fackpersonal och reparationer får endast utföras av kvalificerad servicetekniker. Rekommenderad drifttemperatur är 10 C till +60 C och rekommenderad luftfuktighet är 5 95 %. Begränsad garanti Garantin gäller inte för skador eller fel på produkten som orsakats av: i. Normalt slitage. ii. Underlåtenhet eller oförmåga att följa ZTE:s anvisningar för installation, användning och underhåll. iii. Oaktsamhet, vårdslöshet eller felaktig installation, isärmontering, förvaring, underhåll eller användning av produkten. iv. Ändringar eller reparationer som inte utförts av ZTE eller av ZTE certifierad person. v. Elavbrott, strömspikar, brand, översvämning, olyckshändelser, åtgärder från tredje part eller andra händelser bortom ZTE:s kontroll. vi. Användning av produkter från tredje part eller användning tillsammans med tredjepartsprodukter, un

13 der förutsättning att felet uppstår som ett resultat av den kombinerade användningen. vii. Övriga orsaker som inte härrör från normal avsedd användning av produkten. I de situationer som nämnts ovan har slutanvändaren ingen rättighet att återlämna produkten eller att få pengar tillbaka från ZTE. Denna garanti utgör slutanvändarens enda kompensation och ZTE:s enda ansvarsskyldighet för enheter behäftade med fel eller enheter som inte uppfyller specifikationerna. Denna garanti åsidosätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive eventuella garantier avseende produktens allmänna lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål, såvida detta inte är ett lagkrav. Ansvarsbegränsning ZTE ansvarar inte för eventuell utebliven vinst eller andra indirekta skador, följdskador eller övriga skador även om ZTE uppmärksammats på, kände till eller borde känt till risken för sådana skador, inklusive utebliven vinst, driftstörning, kapitalkostnad, kostnader för ersättningsprodukt eller övriga kostnader för utebliven uppkoppling. Få hjälp Du kan få hjälp på följande sätt: Klicka på Hjälp i programvaran. Skicka e-post till Besök Ring vår kundtjänst:

14 LTE USB-modem Kvikguide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina Postnummer: MF821D 26 27

15 JURIDISKE OPLYSNINGER Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres, gengives, oversættes eller bruges i en anden form eller på en anden måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder via fotokopiering og optagelse på mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation. Vejledningen udgives af ZTE Corporation. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af trykfejl eller til at opdatere specifikationer uden forudgående varsel. Version nr.: R1.0 Dato: Dec Vejledning nr.: Indledning ZTE USB-modemmet er et USB-modem i multimode-format, der fungerer på LTE FDD/UMTS/EDGE/GSMnetværk. Med USB-forbindelse til en bærbar eller stationær pc fungerer det som både modem og mobiltelefon (SMS), så mobilkommunikation og internetkommunikation kombineres perfekt. Det understøtter data- og SMS-tjenester via mobiltelefonens netværk, så du kan kommunikere når og hvor som helst. Specifikationer Følgende tabel indeholder specifikationerne for enheden. Grænsefladetype USB 2.0 HIGH SPEED Understøttede systemer Understøtter de fleste bærbare og stationære pc'er. Understøttede operativsystemer Windows XP(SP3), Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Funktioner SMS-tjeneste, datatjeneste, programstyring osv. Netværksstandarder LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM 28 29

16 Transmissionshastighed (maks.) Temperatur Mål microsd-kapacitet LTE-FDD: 100 Mbps DL, 50 Mbps UL HSUPA: 5,76 Mbps UL, HSDPA: 42 Mb/s DL WCDMA PS: UL 384 kbps, DL 384 kbps Opbevaring: -40 C ~ +80 C Drift: -10 C ~ +45 C 87,3 mm 29,5 mm 14 mm Understøtter op til 32 GB microsd-kort 1. USB-stik 2. Frontdæksel 3. Indikatorlampe 4. microsd-kortplads 5. (U)SIM-kortplads Hardwareinstallation 1. Sæt fingeren på det nederste fingergreb, og løft derefter frontdækslet på modemmet for at frigøre og fjerne. Bemærkninger: microsd er et varemærke tilhørende SD Card Association. Lær enheden af kende På følgende figur kan du se, hvordan MF821D ser ud. Det er kun til reference. Det faktiske produkt kan være anderledes. Bemærkninger: Åbn frontdækslet forsigtigt for ikke at beskadige det. 2. Sæt SIM/USIM-kortet i SIM/USIM-kortpladsen

17 Isæt SIM/USIM-kortet, så kontaktområdet af metal vender nedad og ind i kortpladsen, og skub derefter SIM/ USIM-kortet så langt ind som muligt som vist på billedet herunder. 4. Sæt frontdækslet fladt på selve modemmet. Ret frontdækslet mod låsehagene på siderne af modemmet, og skub dækslet for at låse det på plads. 3. Sæt microsd-kortet i microsd-kortpladsen. Sæt frontdækslet fladt på selve modemmet. Ret frontdækslet mod låsehagene på siderne af modemmet, og skub dækslet for at låse det på plads. 5. Slut modemmet til din bærbare eller stationære pc. Drej USB-stikket, og sæt modemmet i computerens USB-port, så det sidder godt fast. Sæt USB-modemmet i computerens USB-port, og sørg for, at det sidder godt fast

18 Operativsystemet registrerer automatisk ny hardware og starter installationsguiden. Advarsel og meddelelse Til ejeren Visse typer elektronisk udstyr som for eksempel det elektroniske system i biler kan udsættes for elektromagnetisk interferens, som modemmet udsender, hvis det ikke afskærmes korrekt. Kontakt producenten, før du tager modemmet i brug, hvis du er i tvivl. Brugen af bærbar og stationær pc og modemmet kan indvirke på medicinsk udstyr som for eksempel høreapparater og pacemakere. Hold dem altid mindst 20 cm væk fra den slags medicinsk udstyr, når der er tændt for dem. Sluk modemmet, hvis det er nødvendigt. Kontakt en læge eller producenten af det pågældende medicinske udstyr, før du tager modemmet i brug. Bemærk, at der er begrænsninger for brugen af modemmet på visse steder som for eksempel benzinstationer eller kemiske fabrikker, hvor der er eksplosive gasser eller bearbejdning af eksplosive produkter. Sluk modemmet, når det kræves. Udstyr, der udsender elektroniske signaler, må ikke bruges i fly, på tankstationer og på hospitaler. Vær opmærksom på alle advarselsskilte, og sluk for modemmet i disse situationer. Rør ikke ved den indre antenne, hvis det ikke er nødvendigt. Det vil kunne påvirke modemmets funktion. Opbevar modemmet utilgængeligt for børn. Modemmet kan give skader, hvis det bruges som legetøj. Rør ikke ved modemmets metaldele for at undgå forbrænding, når modemmet arbejder. Brug af USB-modemmet Anvend kun originale tilbehørsdele eller dele, som er godkendt. Uoriginale dele kan påvirke modemmets ydelse og være i modstrid med gældende nationale bestemmelser om teleterminaler. Undlad at bruge modemmet i nærheden af eller inden i metalliske strukturer eller opstillinger, der kan udsende elektromagnetiske bølger. Dette kan have en negativ indvirkning på signalmodtagelsen. Modemmet er ikke vandtæt. Opbevar det et tørt og køligt sted uden solindstråling. Undlad at bruge modemmet lige efter pludselige temperaturudsving. I sådanne tilfælde dannes der kondens inden i og uden på modemmet, og det må ikke bruges, før det er helt tørt

19 Modemmet skal behandles forsigtigt. Undgå at tabe, bøje eller slå på det. Dette vil beskadige modemmet. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificerede teknikere. Der anbefales en driftstemperatur på -10 C ~ +60 C og luftfugtighed på 5% ~ 95%. Begrænset garanti Garantien dækker ikke skader eller fejl på produktet forårsaget af: i. Rimeligt slid. ii. Slutbrugerens manglende overholdelse af ZTE's instruktioner og procedurer i forbindelse med installation, betjening eller vedligeholdelse. iii. Slutbrugerens fejlhåndtering, misbrug, skødesløshed eller ukorrekt installation, afmontering, opbevaring, servicering eller anvendelse af produktet. iv. Ændringer eller reparationer, der ikke er udført af ZTE eller en ZTE-certificeret person. v. Strømsvigt, spændingsbølger, brand, oversvømmelse, ulykker, tredjeparts handlinger eller andre hændelser, der ligger udenfor ZTE's rimelige kontrol. vi. Brug af tredjeparts produkter eller brug sammen med tredjeparts produkter under forudsætning af, at fejlene skyldes den kombinerede anvendelse. vii. Enhver anden årsag ud over den normale brug, som produktet er beregnet til. Slutbrugeren har ingen ret til at afvise eller returnere produktet eller modtage en tilbagebetaling for produktet fra ZTE i de ovennævnte situationer. Denne garanti er slutbrugerens eneste beføjelse og ZTE's eneste ansvar for defekte eller afvigende produkter, og den erstatter alle andre garantier, udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, medmindre andet er krævet under lovens ufravigelige bestemmelser. Ansvarsbegrænsning ZTE skal ikke holdes ansvarlig for tab af indtjening eller indirekte, specielle, hændelige eller sekundære skader som resultat eller følge af eller i forbindelse med brug af dette produkt, uanset om ZTE er blevet underrettet om, kendte eller burde have kendt risikoen for sådanne skader, herunder, men ikke begrænset til, mistet in

20 dtægt, afbrudt virksomhed, kapitalomkostninger, omkostninger til substituerende faciliteter eller produkter eller andre omkostninger i forbindelse med nedetid. Sådan får du hjælp Du kan få hjælp ved at: Klikke på Hjælp i softwaren. Sende en til Besøge Ringe til service-hotline: ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina Postnr.:

21 LAKIASIOITA KOSKEVAT TIEDOT Copyright 2013 ZTE CORPORATION. LTE USB -modeemi Pikaopas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa irrottaa, kopioida, kääntää tai hyödyntää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisellä tai mekaanisella, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmaus, ilman ZTE Corporationin kirjallista lupaa. MF821D Tämän oppaan julkaisija on ZTE Corporation. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tulostusvirheisiin tai päivittää teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Version numero: R1.0 Päivämäärä: Joulukuu 2012 Oppaan numero:

22 Johdanto ZTE USB -modeemia voidaan käyttää Multi mode -tilassa LTE FDD-, UMTS-, EDGE- ja GSM-verkossa. Se kytketään kannettavaan tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen USB-liitännällä. Siinä yhdistyvät modeemin ja matkapuhelimen toiminnot, jolloin langaton tiedonsiirto on mahdollista Internetin kautta. Modeemi tukee data- ja tekstiviestipalveluja matkapuhelinverkon kautta ja mahdollistaa viestinnän aina ja kaikkialla. Tekniset tiedot Seuraavassa taulukossa esitetään laitteen tekniset tiedot. Liitäntätyyppi USB 2.0 HIGH SPEED Tuetut järjestelmät Tukee useimpia kannettavia tietokoneita ja pöytätietokoneita. Tuetut käyttöjärjestelmät Windows XP(SP3), Vista, Windows 7 MAC 10.5, 10.6, 10.7 Toiminnot Tekstiviestipalvelu, datapalvelu, sovellustenhallinta jne. Verkkostandardit LTE FDD, UMTS, EDGE, GSM LTE-FDD: 100 Mb/s verkosta lataus, 50 Mb/s verkkoon lataus Tiedonsiirtonopeus (maks.) HSUPA: 5,76 Mb/s verkkoon lataus, HSDPA: 42 Mb/s verkosta lataus WCDMA PS: verkkoon lataus 384 kb/s, verkosta lataus 384 kb/s Lämpötila Säilytys: 40 C +80 C Käyttö: -10 C +45 C Mitat 87,3 mm 29,5 mm 14 mm microsd-kapasiteetti Enintään 32 gigatavun microsd-kortti Huomautuksia: microsd on SD Card Associationin tavaramerkki. Laitteeseen tutustuminen Seuraavassa kuvassa näkyy MF821D-modeemi. Kuva on vain ohjeellinen. Ostamasi tuote voi poiketa kuvatusta

23 1. USB-liitin 2. Etukansi 3. Merkkivalo 4. microsd-korttipaikka 5. (U)SIM-korttipaikka Laitteiston asentaminen 1. Aseta sormi pohjassa olevaan koloon ja nosta modeemin etukantta, kun haluat irrottaa etukannen. Aseta SIM/USIM-kortti metallikoskettimien alue alaspäin korttipaikkaan ja työnnä sitten SIM/USIM-kortti mahdollisimman pitkälle kuvassa esitetyllä tavalla. 3. Aseta microsd-kortti microsd-korttipaikkaan. Aseta modeemin etukansi modeemin rungon tasolle. Kohdista etukansi modeemin sivuilla oleviin lukitsimiin ja työnnä etukantta, kunnes se lukittuu paikalleen. Huomautuksia: Älä käytä liiallista voimaa etukannen avaamiseen, jotta etukansi ei vahingoitu. 2. Aseta SIM/USIM-kortti SIM/USIM-korttipaikkaan

24 4. Aseta modeemin etukansi modeemin rungon tasolle. Kohdista etukansi modeemin sivuilla oleviin lukitsimiin ja työnnä etukantta, kunnes se lukittuu paikalleen. 5. Kytke modeemi kannettavaan tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen. Käännä USB-liitintä ja kytke modeemi tiukasti tietokoneen USB-porttiin. Kytke USB-liitin tietokoneen USB-porttiin ja varmista, että se on tiukasti paikallaan. Käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden laitteen ja käynnistää ohjatun asennustoiminnon. Varoitukset ja huomautukset Omistajalle Jotkin elektroniset laitteet, kuten ajoneuvojen elektroniset järjestelmät, ovat herkkiä modeemin lähettämille sähkömagneettisille häiriöille, ellei niillä ole riittävää suojausta. Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen valmistajaan ennen modeemin käyttöä. Kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen ja modeemin käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisten laitteiden (kuten kuulokojeiden ja tahdistimien) toimintaan. Pidä tietokoneet ja modeemi aina vähintään 20 cm:n etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kun niiden virta on kytketty päälle. Katkaise modeemin virta tarvittaessa. Pyydä neuvoja lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät modeemia. Ota huomioon käyttöä koskevat rajoitukset, kun käytät modeemia esimerkiksi öljyvarastoissa tai kemiallisissa tehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai tuotteita. Katkaise modeemin virta tarvittaessa

25 Elektronisten lähetinlaitteiden käyttö on kielletty lentokoneissa, bensiiniasemilla ja sairaaloissa. Ota tällöin huomioon kaikki varoitusmerkit ja katkaise modeemista virta. Älä koske sisäantennialueeseen tarpeettomasti. Tämä vaikuttaa modeemin suorituskykyyn. Säilytä modeemia lasten ulottumattomissa. Modeemi voi aiheuttaa vammoja, jos sitä käytetään leluna. Älä koske modeemin metalliosia palovammojen ehkäisemiseksi modeemin käytön aikana. USB-modeemin käyttäminen Käytä ainoastaan alkuperäisiä tai hyväksyttyjä lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö saattaa vaikuttaa modeemin suorituskykyyn ja rikkoa kansallisia televiestintää koskevia säädöksiä. Vältä modeemin käyttämistä sellaisten metallirakenteiden ja laitosten lähellä, jotka voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja. Se saattaa häiritä signaalien vastaanottoa. Modeemi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana, ja säilytä sitä viileässä paikassa auringolta suojattuna. Älä käytä modeemia heti nopean lämpötilamuutoksen jälkeen. Tällöin modeemin sisälle tiivistyy kosteutta. Anna modeemin kuivua, ennen kuin käytät sitä. Käsittele modeemia varoen. Älä pudota, väännä äläkä lyö sitä. Tämä saattaa vahingoittaa modeemia. Ainoastaan pätevä huoltohenkilökunta saa purkaa ja korjata modeemin. Suositeltava käyttölämpötila on 10 ~ +60 C ja ilmankosteus 5 ~ 95 %. Rajoitettu takuu Tämä takuu ei koske vikoja tai virheitä, joita tuotteessa ilmenee seuraavista syistä: i. Normaali kuluminen. ii. Loppukäyttäjä ei noudata ZTE:n ilmoittamia asennus-, toiminta- tai huolto-ohjeita tai toimintatapoja. iii. Loppukäyttäjä käsittelee tai käyttää tuotetta väärin tai huolimattomasti tai asentaa, purkaa, säilyttää, huoltaa tai käyttää tuotetta virheellisesti. iv. Muutokset ja korjaukset, joita ei ole tehnyt ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö. v. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toimet tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi vaikuttaa

26 vi. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttö tai laitteen käyttö yhdessä kolmansien osapuolten tuotteiden kanssa edellyttäen, että tällaisessa tilanteessa ilmenevät viat johtuvat yhdistetystä käytöstä. vii. Kaikki muut syyt, jotka johtuvat tuotteen normaalista käytöstä poikkeavasta käytöstä. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada hyvitystä ZTE:ltä yllä mainituista syistä johtuen. Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa keino esittää korvausvaatimus, ja takuu määrittää ZTE:n ainoan vastuualueen tuotteessa ilmenevien vikojen tai epäyhdenmukaisuuksien osalta. Takuu annetaan kaikkien muiden suorien, epäsuorien tai lakisääteisten takuiden sijasta mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut kaupankäynnin kohteeksi kelpaavuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ellei pakollisten lakiehtojen mukaan muuta edellytetä. Vastuunrajoitus ZTE ei ole vastuussa mistään voittojen menetyksistä tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai liittyvät tuotteen käyttöön, riippumatta siitä, onko ZTE:lle ilmoitettu tällaisista vahingoista tai onko ZTE ollut tietoinen niiden mahdollisuudesta, mukaan lukien rajoituksetta menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen, pääomakustannukset, varatarvikkeiden tai -tuotteen kustannukset tai käyttökatkoksista aiheutuvat kustannukset. Tuki Lisäohjeita ja -tietoja saat valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ohjelmistossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen siirtymällä sivulle soittamalla puhelinpalvelunumeroon

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 Tel: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn 1 LEGAL INFORMATION Copyright

Detaljer

ZTE MF60 Hurtigveiledning

ZTE MF60 Hurtigveiledning ZTE MF60 Hurtigveiledning ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postnummer: 518057 Tlf: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-post: mobile@zte.com.cn 1 JURIDISK INFORMASJON

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34 Quick Start Guide ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34 DK Kom godt i gang med dit 4G-modem Du skal blot følge instruktionerne i denne vejledning, så kommer du hurtigt i gang med dit mobile

Detaljer

Velkommen til Dance Central 2!

Velkommen til Dance Central 2! DANSK Velkommen til Dance Central 2! SÅDAN KOMMER DU I GANG Sørg for, at hele din krop er synlig inden for hjælperammen øverst på skærmen. Hvis du spiller sammen med en ven, dukker I op på skærmen i hver

Detaljer

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon 4-426-917-21(1) Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken

Detaljer

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons.

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons. CONTROLLER start/pause AIM See Objectives and squad status/orders shoot/throw grenade reload (second well-timed press: active reload) look at point of interest Use/interact melee (hold for chainsaw) move

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning

HP Photosmart D5400 series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning HP Photosmart D5400 series Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående

Detaljer

VivoTab Brugervejledning

VivoTab Brugervejledning ND7824 VivoTab Brugervejledning ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

C Kamera Kamera Kamera Kamera

C Kamera Kamera Kamera Kamera Vælg globale enheder Valitse kaikki yksiköt Flytt globale styrker Markera globala enheter Flyt markør Liikuta hiusristikkoa Flytt sikte Flytta hårkors Mål < Tavoitteet Mål Uppdrag L y x Skift mellem valgte

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna)

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna) VIKTIGT ATT OBSERVERA A) Innan monteringen påbörjas, kontrollera delarna i lådan och jämför med bilderna på komponentsidan och läs monteringsinstruktionerna noga. B) Dessa produkter måste fästas mot en

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna BF1-serien med ångfunktion bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper. SVENSKA föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.

Detaljer

DENMARK. Garantibetingelser:

DENMARK. Garantibetingelser: Tak fordi du købte Asus Notebook! Alle Asus notebook er dækket af 2 års garanti med fri afhentning og levering. Undtaget er (gratis) tilbehør, som blev leveret sammen med notebooken, såsom mus, taske,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer