DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5!"

Transkript

1 Instrument nytt Juni årgang Nr A u t o m a t i s e r i n g P r o s e s s I n s t r u m e n t e r i n g & k a l i b r e r i n g E l e k t r o DLRO10HD nytt lavohmmeter fra Megger Til sirkulasjon Navn Dato Sign Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5! nyhet! E N G E L S K Moody Int. Certification AS NORWEGIAN ACCREDITATION QUAL 006 I S O C E R T I F I E D N O R S K Moody Int. Certification AS NORSK AKKREDITERING QUAL 006 I S O S E R T I F I S E R T

2 LEDER Vi har nylig besøkt Hannover Messen hvor fl ere av våre leverandører stilte ut siste nytt! Megger satset stort og hadde mange nye produkter utstilt sammen med sine kjente slagere. Spesielt innenfor transformatortesting var det mye nytt, dette også på bakgrunn av oppkjøpet av svenske Pax. Pro-face hadde en stor og fi n stand hvor de nye grafi ske operatørpanelene i AGP-serien ble vist frem, se kampanje med gratis software & kursing lenger ut i bladet. På Ex-fronten besøkte vi Ecom hvor vi traff gründer og eier Rolf Nied som bl.a. satser videre innenfor kommunikasjon i Ex-områder, se egen omtale av hørselvern/hodetelefon med bluetooth-kommunikasjon. Raytek/Ircon hadde en informativ stand hvor IR pyrometere og scannere ble presentert sammen med nye interessante applikasjonsområder som f.eks. måling av riktig temperatur under framstilling av solceller. Innenfor signalbelysning viste igjen Patlite at de er den største og beste aktøren, de har et godt forsprang på konkurrentene! Vi var i år spente på hvordan fi nanskrisen ville spille inn på messen, men selv om vi møtte noen dystre hoder virket det som om mange var positivt innstilt og så lysere på tilværelsen, fl ere produsenter hadde også funnet nye markedsområder. Antall besøkende var merkbart færre, fordelen var at det var enkelt å få snakket med riktig person på standene og at det generelt var liten trengsel fra inngang til utgang. Vennlig hilsen Tor Øystein Edvardsen Daglig Leder Tormatic AS Innhold: Leder...s. 2 Ny ekspansjonsmodul fra Unitronics...s. 2 Måling i vann produkter fra eksperten In-Situ...s. 3 30kV høyspennings isolasjonstester fra Megger...s. 4 Nytt lavohmmeter med nye muligheter fra Megger...s. 5 Nytt hørselvern/hodetelefon for Ex-områder fra Ecom...s. 6 Kampanjetilbud på grafi ske operatørpaneler fra Pro-face...s. 7 Tormatic samarbeid gir gode resultater for KVT...s. 8-9 Berøringsfri temperaturmåling fra Raytek...s. 10 Utstyr for vannanalyse med utstyr fra LTH Electronics...s. 11 Kompakt regulator/signalomformer/indikator fra Shinko...s. 12 Hannover Messen Thor Edvardsen, Terje Augestad, Tor Øystein Edvardsen og Per Tveit Vågsether på Hannover Messen Unitronics med ny ekspansjonsmodul En skal stå tidlig opp om morgenen om en skal få med seg alle de gode nyhetene fra Unitronics. Nå har de kommet med en ny løsning for å utvide med flere I/O. Fra Unitronics PLSér må en ha en ekspansjonsadapter hvorfra en kan montere et antall I/O moduler. Nå kan en få denne adapteren innebygget i selve I/O modulen og spare plass i skapet. Rimeligere blir det også. I tillegg er det utviklet 2 nye ekspansjonsmoduler med fl ere kanaler som i et antall av opptil 7 moduler kan kobles til den første modulen med innebygget adapter. Hver modul har 16 digitale og 3 analoge innganger og 16 digitale utganger. Alt dette i en boks. 1 XL-EX XL-IO Up to 8 modules Instrumentnytt nr. 77, Redaktør: Thor Edvardsen I redaksjonen: Ingebjørg Lia Design & trykk: Prinfo Unique, Larvik Utgiver: Tormatic AS, Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik Tlf: Fax: E-post: Internett: IO 2

3 Komplette dataloggere for måling og logging av vanndybde, trykk, temperatur og vannanalyse inkludert ledningsevne og oppløst oksygen. In-Situ er spesialister på måling i vann! LevelTroll 500 -komplett datalogger for måling og logging av vanndybde, trykk og temperatur. Utførelse i titanium for maksimal sikkerhet mot korrosjon selv under tøffe forhold. Datalagring 1MB/ målinger, hastighet fra 1 min. til 49 dager. Utgang Modbus og 4-20mA. LevelTroll 500 har hus i titanium 2 3 In-Situ RDO robuste transmitter for oksygen i vann Nå tilbys nivå, temperatur og datalagring i en kompakt enhet ferdig digitalisert med Modbus for direkte tilkobling til PC, PLS og Scada systemer. Enklere kan det nesten ikke bli. Ta målinger direkte eller last ned ved behov. In-Situ har også en kompakt løsning basert på modulbygde sensorer ved behov for å måle vannkvalitet. I forbindelse med fi skefarmer er det viktig å holde kontroll på vannkvaliteten. Det har for eksempel vist seg at høyt oksygeninnhold i vannet er viktig for fi skens trivsel og vekst. Forsøk utført av Rogalandsforskning i samarbeid med Ewos Innovation og OxSea Vision har vist til en markert høyere slaktevekt på laks hvor oksygeninnholdet i mæren var holdt kontrollert høyt. In-Situ har ved å utnytte de siste teknologiske nyvinninger utviklet hva de kaller neste generasjon optisk DO sensor for oppløst oksygen i vann. Den nye sensoren gir mange fordeler som høy langtidsstabilitet og nøyaktighet. Den er robust og kan måle i stillestående vann, påvirkes ikke av saltvann og har en rask respons på endringer. Sensoren kan inngå i In-Situ Troll 9500 multiparameter målestav eller leveres som en kompakt transmitter med utgang 4-20mA og RS485 Modbus. AquaTroll 200 -komplett datalogger for måling og logging av ledningsevne vanndybde og temperatur. Konstruert for å tåle tøffe forhold. Hele kapslingen er utført i titanium. Klargjort for SCADA og Telemetri oppgaver med innebygd Modbus/RS485/SDI-12 og 4-20mA utgang. AquaTroll 200 har lavt strømforbruk og kan arbeide på ekstern strømforsyning 8 til 36 V DC eller interne batterier som In-Situ Inc. garanterer å vare i 5 år selv med et arbeidstempo på en logging hvert 15 minutt. AquaTroll 200 måler også ledningsevne. LevelTroll komplett datalogger for måling og logging av vanndybde, trykk og temperatur. Med LevelTroll 100 har du alt i ett! Innebygde følere for trykk og temperatur, målekrets, loggefunksjon og spenningsforsyning fra lithiumbatterier med 5 års garantert levetid. Avlesningen til PC foregår via en egen dockingstasjon. Skal arbeidet utføres i felten, kan det være en fordel å benytte In- Situ s egen lomme-pc. LevelTroll 100 er konstruert for å gi miljøovervåking til en rimelig kostnad. 4 LevelTroll 100 er en rimelig datalogger 5 3

4 MIT30 30 kv Høyspennings Isolasjonstester Megger MIT30 er en portabel 30kV isolasjonstester som er utviklet for å tilfredsstille behovet for en allsidig isolasjonstester til oppgaver som trenger høy testspenning og høy nøyaktighet der hvor lekkasjestrømmen er lav. MIT30 brukes til å foreta høyspennings isolasjonstest på isolasjonsmateriell hvor lave lekkasjestrømmer ned til 100nA skal måles. MIT30 benyttes i elektrisk industri for å teste: Brytere Lasker Transformatorer Kondensatorer Sikkerhetsutstyr Motorer, Generatorer osv. Kontinuerlig variabel testspenning fro 0 til 30kV Teststrøm: 0-330µA. Utgangsspenningen har høy nøyaktighet, + 1,5% F.S. Innebygget justerbar ioniseringsindikator Høy sikkerhet med jording og «nullstart» brytere Solid, kompakt, lav vekt og portabel 6 MIT30 benyttes også i forsvaret for et mangfold av tester for eksempel i radarsystemer og innen fl yvedlikehold. MIT30 har liten effekt og begrenset evne til å lade opp store kapasitanser, og egner seg derfor ikke til å måle på lange kabler og utstyr med relativt stor kapasitans. MIT30 kan levere en teststrøm på 330µA, men teststrømmen kan justeres til nivåer over hele området 0-330µA for å beskytte mot skader enten ved gnistoverslag eller elektrisk sammenbrudd på tilkoblet testobjekt. En lydalarm aktiveres om en utladning på grunn av ionisering fi nner sted under testen. MIT30 kan brukes til å utføre trinnvis spenningstest og test for å se om utstyret klarer påtrykket spenning uten at lekkasjestrømmen blir for stor (Proof/ Hi-Pot test). Ved å benytte disse testene i en rutinemessig kontroll i forbindelse med preventivt vedlikehold, vil en lettere se om et kommende elektrisk sammenbrudd er under utvikling. I forskningsøyemed har en fra tid til annen behov for å benytte høy spenning i sine forsøk, og da vil MIT30 ofte være et godt alternativ. MIT30 er bygd inn i en solid instrumentkasse med IP67 og er konstruert for bruk under skiftende forhold. Hurtig lading av objekter med stor kapasitans reduserer testtiden, og rask og robust utlading av testkretsen etter test er fordeler som tilbys med MIT30. 4

5 Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier DLRO10HD Nytt lavohmmeter En spesiell fordel med dette instrumentet er muligheten for å velge om målingen skal utføres med lav eller høy effekt. Med høy effekt kan du måle 250mΩ med 10A eller 2,5Ω med 1A. Dette gir selvsagt nye muligheter der en ønsker å varme opp et svakt punkt eller lade opp store induktanser. DLRO10HD har en ny design i forhold til DLRO10, men kjennes igjen i Meggers robuste standard kasse i plastfi ber. Det robuste instrumentet kan benyttes så vel ute i felten som inne på verkstedet. DLRO10HD har høy nøyaktighet og er enkel å bruke. Det innebygde batteriet lades fra nettet, men selv med utladet batteri kan instrumentet straks brukes fra nettet. Lik de andre modellene i DLRO10 serien er DLRO10HD når den benyttes med de riktige testledningene, normert for CATIII, 600V i overensstemmende med IEC Det nye instrumentet som er bygget inn i en robust koffert har lav vekt og er enkel å ta med seg. Med lokket lukket tilfredsstiller kapslingen IP65. Med åpent lokk og drift fra det innebygde batteriet, har du en beskyttelse tilsvarende IP54. Betjeningen av DLRO10HD er enkel med store vendere og et lyssterkt display som kan leses på god avstand. Med en oppløsning på 0,1µΩ og en nøyaktighet på 0,2%, samt ekstra funksjon for bruk på induktanser, har DLRO10HD et allsidig bruksområde som spenner fra måling på sveisepunkter til å verifi sere viklingsmotstand i store motorer og transformatorer. DLRO10HD har 5 forskjellige testmuligheter. Normalt trykker du bare på «Test» knappen. Instrumentet verifi serer kontakt med alle 4 målepunktene og mater deretter strøm i den ene retningen og så i den andre før den viser resultatet på displayet. I automatisk funksjon starter målingen så snart testpinnene har kontakt. Automatisk funksjon kan også kjøres i «Undirectional mode». Det vil si at teststrømmen kun går en vei gjennom testobjektet. Det forkorter tiden målingen tar, men termoelektriske spenninger mellom ulike metaller i skjøter og liknende vil kunne gjøre målingen mindre nøyaktig. Kontinuerlig måling vil si at instrumentet gjør målinger hvert 3 sekund på samme testobjekt. Induktiv måling vil si at målingen er tilpasset motorer, transformatorer og andre induktive belastninger og måler med 10A i opptil 60 sekunder. DLRO10HD fra Megger leveres som standard med et sett måleledninger av høy kvalitet. På hvert håndtak sitter to målespisser for spenning og strøm. Ved slike nøyaktige målinger er det viktig at strømmen mates via separate kontakter og at spenningen måles på testobjektet, såkalt fi repunkts måling. Megger leverer også måleledninger med klyper. 7 For å gjøre dette instrumentet mest mulig fl eksibelt og egnet for variabelt bruk, har det blitt konstruert slik at du kan velge om målingen skal utføres med lav eller høy effekt. Med høy effekt kan du måle 250mΩ med 10A eller 2,5Ω med 1A. Dette gir selvsagt nye muligheter der en ønsker å varme opp et svakt punkt eller lade opp store induktanser. Det lave effektområde har en begrensing på 250mWatt slik at det er egnet for bruksområder der det ikke er ønskelig å varme opp testobjektet. 5

6 -TRA BT Nytt hørselsvern fra Ecom med kommunikasjon via Bluetooth gir nye mulighter! I et støyende miljø i Ex-område hvor det benyttes hørselsvern, har det ikke tidligere vært mulig å anvende mobiltelefon. Det nye hørselsvernet fra Ecom har trådløs forbindelse via Bluetooth til den Ex-sikre mobiltelefonen Handy 05 og til andre Bluetooth enheter innen en avstand på 10 meter. Hørselsvernet er godkjent for bruk i sone 1 og 21, samt for gruvedrift. Nå er det enkelt å motta eller gi beskjeder via mobiltelefon i Ex-sone. Med Handy 05 sikkert forvart i lomma har du med Ex-TRA BT full dupleks kommunikasjon. Store, lett tilgjenglige funksjonsknapper på hørselsvernet åpner mulighet for kommunikasjon og volumjustering. Hørselsvernet gir meget god isolasjon selv for høye støyverdier og sikrer at du både hører godt og blir forstått via mobiltelefonen. Dette er mulig ved at mikrofonen har en effektiv sperre mot støy i omgivelsene. Under betingelse av at utstyret er slått på og innen rekkevidde, vil du kunne svare et oppkall bare ved å trykke på funksjonsknappen på hodesettet. Forbindelsen er god som om du var oppkoblet via kabel, men med den store fordelen at du slipper å fomle med løse ledninger. Ex-TRA BT kan også arbeide med eksisterende W-LAN i forbindelse med Ecoms eksplosjonssikre lomme PC PDA i.roc 620-Ex. Flere nyttige opsjoner kan leveres. For eksempel kan hørselsvernet tilpasses for bruk med hjelm. 8 Ex-handy 05 i.roc 620-Ex 6

7 Grafiske operatørpaneler Nå gir vi deg et svært godt tilbud på grafiske operatørpaneler! Nye kunder som ikke er kjent med AGP-serien får gratis software og en dags opplæring! Kampanjetilbudet gjelder ut juni 09. Pro-face er en del av japanske Digital Electronics og er kjent for høy og stabil kvalitet gjennom 17 år i Norge. Vi lar oss fremdeles imponere over skjermenes knivskarpe bilder og et operativsystem som aldri feiler! Utviklingsprogramvaren er også et kapittel for seg med en rekke smarte løsninger og muligheter der skjermbildene enkelt utarbeides i et miljø som er lett å forstå. Enkel utvikling av skjermbilder med intuitiv Windows software Høy hastighet med 64bit RISC prosessor Drivere for de aller fl este PLS er og feltbus er Kan kommunisere med opptil 4 forskjellige PLS er samtidig Direkte MPI og Ethernet til Siemens S7 Ethernet for applikasjonsoverføring og nettverkstilkobling CF-kort og USB-host for applikasjon eller historisk datalogging USB-interface og videoinngang Kan monteres i Ex-sone 2 Maritim godkjenning (mod. AGP3300/3400) AGP 3200T 3,8 TFT touchscreen: Listepris kr ,- Nå 3.680,- AGP 3300T 5,7 TFT touchscreen: Listepris kr ,- Nå ,- AGP 3400T 7,5 TFT touchscreen: Listepris kr ,- Nå ,- 9 7

8 Tormatic-samarbeid gir gode resultater innen luft/vann-varmepumpeteknologi Den miljøvennlige norske luft/vann varmepumpen Stinger Plus er et eksempel på hvordan en kvalitetsmerkevare kan videreutvikles uten at kostnadene løper løpsk. Av Jan H. Kalvik Kompetansesenteret Klima & Varmeteknikk i Moss startet tidlig videreutviklingen av sin Stinger luft/vann varmepumpe. Den første versjonen solgte meget godt både i og utenfor Norge da ingeniørene bak suksessen iverksatte prosjektet Stinger Plus. God support - Tormatic har levert PLS-hardware og bidratt med kompetanse når det gjelder programutvikling og programmering. Det har vært et tett samarbeid i hele prosessen. Vi er svært godt fornøyd med den støtten vi har fått fra Tormatic, hvor Per Tveit Vågsether er en sentral medspiller. Vi kjøper mellom 500 og 700 PLS er i året og har forventninger om økt salg både i hovedmarkedet Norge, mens eksport til Sverige, Danmark og Finland gradvis bygges opp. PLS en bedrer brukerens muligheter for innlegging av parametre, avlesning av verdier og alarmsystemer. I tillegg til at kommunikasjon mot styringsenheten for utedelen er integrert. Dette er en vital del hvor det ikke er rom for feil, og hvor det både forventes og skal være 100 prosent kvalitetskontroll av hver eneste enhet. 10 Generasjon 2 Målet som ble nådd på slutten av fjoråret er på mange måter et godt eksempel på hvordan samarbeid med fl ere små- og mellomstore norske bedrifter kan gi konkrete resultater. Stinger Plus leveres nå i fi re størrelser, 5 kw, 7,5 kw, 11kW og 13kW og er en av markedslederne innen luft/vann-varmepumper i Norge. - Stinger Plus er et resultat av våre egne utviklingsingeniørers arbeid gjennom år med forbedring av den originale Stinger. Vi kan imidlertid ikke hvile på laurbærene, men har gjennom egne erfaringer og våre kunders ønsker utviklet produkter innenfor det som er teknisk mulig. Flytter grenser - På noen områder har vi fl yttet grenser, og sammen med Carrier og ikke minst viktige samarbeidspartnere som Tormatic, er det tatt frem et produkt som ikke bare gir varme, men som har en usedvanlig driftssikkerhet i kombinasjon med en pris som er banket i bunn fra dag 1. Vi driver rasjonelt, det må vi i dagens konkurranseutsatte marked, påpeker Nilsen. Hybrid DC inverter Stinger Plus benytter en frekvensstyrt luft/vann-varmepumpe med dobbel rotasjonskompressor. Varmepumpen opererer i to modus avhengig av om den skal gi maksimal varme eller maksimal virkningsgrad. Automatikken i varmepumpen styrer dette selv slik at du får den beste besparelsen på varmeanlegget. 8

9 - Vi øker brukervennligheten med flere funksjoner, språkmuligheter, utekompensering og større fleksibilitet. Nå kan vi blant annet tilleggsvarme på en flott måte, forteller daglig leder Thorbjørn Nilsen (t.v.) og utviklingsingeniørene Bengt Nilsen (midten) og Trond Schau (t.h.) hos KVT. God varme Varmepumpen gir en god varme i hele huset. Stinger Plus leverer varmt vann med konstant temperatur. Eller den kan styres etter kurve avhengig av utetemperatur. Romtermostater benyttes for å soneregulere varmen i forskjellige rom. Den nye styringen er enkel å betjene. Her styres også tilskuddsvarme. Eventuelle alarmer kommer frem i klartekst. De nye luft/vann-varmepumpene med selvovervåking garanterer optimal drift under alle forhold, og gir deg førsteklasses komfort og maksimal energibesparelse. Givere som er plassert i kjølekretsen leser elektronisk av varmepumpens driftstilstand. Varmepumpens hjerne tar imot data fra giverne og bearbeider disse ved hjelp av avanserte algoritmer, for så å optimere reguleringen av nøkkelkomponenter som kompressor, viftemotor og ekspansjonsventil. Ideell oppvarming Stinger Plus er ideell til oppvarming i små og store hus, og mindre yrkesbygg. Den lave investeringen sammenlignet med væske/vann varmepumpe gjør varmepumpen unik. Varmepumpens gunstige pris og at man slipper boring av energibrønn gjør investeringen meget lønnsom. Stinger Plus er en fleksibel varmepumpe som både passer til nye og eksisterende bygg. 9

10 Raytek berøringsfri temperaturmåling Ønsker du å måle overflatetemperaturer kan berøringsfri IR-måling være en god løsning! Spesielt der hvor måleobjektet er i bevegelse eller det er vanskelig å komme til. Muligens er en redd for slitasje på måleobjektet, eller måleobjektet er så lite og temperaturfølsomt at en kontaktmåling gir termisk belastning. Ofte vil IR-måling peke seg ut som et alternativ som bør prøves! En rekke bruksområder fi nnes, f.eks. innen papirindustrien, trykkerier, tekstilindustri, liming, forsegling, bøying, tørking og herding, innen asfaltverk, sementverk, smelteverk og produksjon av fi bermatter, innen plastproduksjon som ekstrusjon, termoforming, støping, sveising osv. Ofte dreier det seg om å redusere kostnader eller øke sikkerheten for operatører. Da er det godt å vite at det fi nnes en leverandør med stor erfaring og komplett tilbud fra de mest avanserte sensorer til de mer enkle løsninger. Marathon MM serie Raytek Marathon MM serie dekker områder fra -40 til 3000 C. Kan leveres med fjernstyring av fokus. Mindre lagerhold, en sensor kan løse fl ere oppgaver Mulig å få innebygd videoovervåking av prosessen, samt bildehåndtering Integrert optisk siktelinje gjennom objektivet pluss enten video eller lasersikte Instrumenthus i rustfritt stål, støv og vanntett til IP65 Optikk med høy oppløsning til 300:1 Målepunkt ned til 0,6 mm Rask responstid fra 1 ms Smart to-veis digital kommunikasjon RS232/485 Alarm ved skittent linsesystem Marathon MM serie kan leveres med variabel fokus som kan fjernstyres fra PC, eller du kan trykke opp og ned på knapper bak på sensorens instrumenthus. Motorstyringen av fokus og tilhørende elektronikk ligger montert inne i instrumenthuset. Det er mulig å se på PC skjermen via innebygd videokamera i sensoren de justeringer som gjøres. Videosignalet kan også utnyttes til overvåking av selve prosessen og kan importeres inn i dataprogrammet «DataTemp Multidrop» som visuelt viser hvor temperaturen faller utenom innstilte alarmnivåer. Marathon Infrarøde temperaturmålere har en avansert elektro-optisk konstruksjon som sikrer høy nøyaktighet. Dette kan utnyttes slik at selv vanskelige måleoppgaver løses på en tilfredsstillende måte. Mønsterbeskyttet elektronikk gir mulighet for brukerspesifi serte responstider ned til 1ms. Den raske responsen er sammenkoblet med super optisk oppløsning for nøyaktige målinger på små eller fjerne måleobjekter. Og til slutt er hele den elektro-optiske konstruksjonen optimalisert for å gi utmerkede egenskaper slik at du kan måle temperatur over et stort måleområde og med romtemperatur varierende fra 5 til 65 C. Ved ekstra høye romtemperaturer kan kjøling med luft eller vann benyttes. Raytek har et stort utvalg i tilleggsutstyr som gjør det lettere å tilpasse målingen til prosessen. Raytek infrarøde linjeskannere for kontinuerlig temperaturover-våkning av bevegelig objekt i hele dets bredde

11 Utstyr for vannanalyse Ledningsevne HET63 måler ledningsevne i væske med sensorer basert på et induktivt målesystem. Instrument og sensorer er resultat av 40 års erfaring i konstruksjon av utstyr for vannanalyse. Med moderne teknologi og høy kvalitet har LTH lykkes med å frembringe gode løsninger som dekker et stort område til konkurransedyktige priser velegnet i forbindelse med PLSstyringer av vannverk, renseanlegg og liknende. Hus i ledende ABS-plast, tetthetsgrad IP66 Utførelser for veggmontasje eller hodemontering Alle kabler er støpslet for enkel håndtering Stort lysende LCD display med fl ere funksjoner Enkel selvforklarende programmering Hjelp og feilmeldinger direkte på displayet Mulighet for dobbelt 4-20mA og/eller reléutganger Reléene kan programmeres for av/på, tids- og puls proporsjonal kontroll Alarm for generelle feil, feil på sensor, kalibrering og doseringsfeil Digitale innganger gjør det mulig med fjernkontroll og skifte av område Målt ledningsevne og temperatur kan vises internt og eksternt samtidig Simuleringsfunksjon for test uten sensor av utganger og reléer Linearitetskurver for vanlige kjemikalier og saltoppløsninger lagret i minnet Kundespesifi sert linearitetskurve fra 2 til 9 punkter kan lagres ECS20 er en serie med induktive ledningsevnesensorer. Lite vedlikehold Rimelig i anskaffelse Kan monteres i rør, tanker og bassenger ECS20 måler ledningsevne i væsker med en induktiv spole som er helt innekapslet i glassfi ber armert polypropylene plast. Konstruksjonen gjør sensorene ekstremt ufølsomme for belegg på elektrodene, noe som antagelig er det største problemet ved kontinuerlig måling av ledningsevne i prosessanlegg. ECS20 har innebygget temperaturføler og sammen med HET63 oppnås temperaturkompensasjon av måleresultatet samtidig som både ledningsevne og temperatur kan avleses. ph måling HPT63 er utviklet i samme serien som HET63 og har de samme fordeler og funksjoner, men er spesialisert for å måle ph/redox. Med LTH spylesystem er det mulig å benytte et relé til å aktivere en spyleprosess som rengjør ph elektroden. Tiden det tar for rengjøring, pausetid for gjenvinning og tidsintervallet mellom hver rengjøring kan programmeres. I tillegg er det mulig å utsette rengjøringen i perioder hvor målingen må ha prioritet fremfor rengjøring for eksempel ved dosering av kjemikalier. S400 er en serie med ph elektroder for prosessindustrien, konstruert for tøft allsidig bruk. De kan leveres med forskjellige opsjoner som innebygget temperaturkompensasjon, jordingsforbindelse til oppløsningen, forskjellige mekaniske utgaver og to utgaver av selve elektrode tuppen som kan være en vanlig solid glassboble eller en fl at elektrode for fri fl yt av væsken, samt med mulighet for å spyles ren av et spylesystem. Spray Wash er et spylesystem fra LTH for automatisk rengjøring av ph elektroder. Det kan være vanskelig å måle ph i mange prosesser kontinuerlig uten vedlikehold. Med LTH`s spylesystem vil tiden mellom hvert vedlikehold kunne økes betraktelig og levetiden på elektroden forlenges H*T63 ECS20 Spray Wash S400 11

12 B Mange muligheter med DCL-33A DCL-33A er en kompakt regulator, signalomformer eller indikator for DIN-skinne montering. Returadresse: Tormatic AS, Skreppestad 3261 Larvik Shinko Technos Co. Ltd. er en japansk produsent med dokumentert høy kvalitet som har et stort utvalg i indikatorer, temperaturregulatorer og prosessregulatorer. Mye av dette er på lager i Larvik hos Tormatic. Den smarte DCL-33A for DIN-skinne montering kan benyttes til fl ere oppgaver ved hjelp av enkel programmering. Bruk den som signalomformer med analog eller digital utgang og dra nytte av den innebygde digitale indikatoren. Kan programmeres for alle standard termoelement, Pt100, 0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-5V, 1-5V og 0-10V. Ved at den har en kontrollfunksjon kan den også benyttes som et 1A alarmrelé eller som regulator for en varmekilde. DCL-33A har alle regulatorfunksjoner som PID med automatisk innstilling eller manuell innstilling av ønskede verdier, og det er en hel smørbrødsliste over alle alarmfunksjoner som høy alarm, lav alarm osv. DCL-33A bygger bare 22,5mm i bredden og er 75mm høy, men er fullstappet med nyttige funksjoner som gjør den anvendelig til mange bruksområder i bedriften. Utstyrt med digital kommunikasjon kan den fjernstyres fra eksterne enheter eller PC. Nærmest for å understreke fl eksibiliteten må det nevnes at standard strømforsyning er V AC nett, men vi lagerfører også DCL-33A for 24V DC med de fordelene dette innebærer i signalkretser hvor nettspenning ikke er ønsket. F.eks. ProFace operatørpanel Converter Environment testing device Thermocouple RTD Output: 4 to 20mA DC Output: 4 to 20mA DC F.eks. BrainChild skriver Ta kopi og send på fax: Jeg ønsker informasjon angående følgende produkter fra Instrumentnytt nr. 77: Firma:... Tlf:... Gateadr:... Fax:... Postboks:... Navn:... Postnr./sted:... E-post:... Tlf: E-post: Web: 17 Listepris kr ,- eks. mva.

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS Desember 2007 25. årgang, nr. 72. 4 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Vision 130 Liten, men kraftig PLS Vision 130 Se side 3 NYHET Til sirkulasjon Navn Dato

Detaljer

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Juni 2007 25. årgang, nr. 70. 2 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Nyhet! Les

Detaljer

Produktkatalog. Automatisering I Prosess I Instrumentering & kalibrering I Elektro

Produktkatalog. Automatisering I Prosess I Instrumentering & kalibrering I Elektro Produktkatalog 08 Vær så god! Ta en titt i vår nye produktoversikt, en katalog som har til hensikt å vise bredden i vårt sortiment innen våre fire satsningsområder. Velkommen til oss! Automatisering I

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

Fra glassfiberski til ringbanesystemer!

Fra glassfiberski til ringbanesystemer! 3. årgang - Desember 4l2002 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Fra glassfiberski til ringbanesystemer! Vi har utviklet emballasje, pakkemaskiner og systemer for

Detaljer

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for ingeniørfag. Studieretning: Elektro Automatiseringsteknikk. Av: Britt Eide Olene Mjølhus

Detaljer

VOLT STICK TERMOGRAFERING I LOMMESTØRRELSE! INSTRUMENT NEWS EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN 5.950,-

VOLT STICK TERMOGRAFERING I LOMMESTØRRELSE! INSTRUMENT NEWS EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN 5.950,- EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN NUMMER 2, 12. ÅRGANG APRIL 2015 INSTRUMENT NEWS EXFO som er verdens største og mest innovative produsent av utstyr til test på fiber, har nå valgt

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug Bli med ombord! Skipsløsninger Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16 Foto: Harald M. Valderhaug INNHOLD Leder Side 03 WAGO automasjon på luksusyatch Side 04 Xtronica Side 07

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING KABELSØKNING NUMMER 3, 11. ÅRGANG SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS NYHET! Elma instruments presenterer en helt ny serie av kabelsøkere som dekker ethvert behov. Fra enkel kabeldetektering av strømførende

Detaljer

Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech

Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Studenter 3.Klasse automasjon: Torry Eriksen Espen Seljemo Magnus Bendiksen

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter www.nyteknikk.no Størst innen tekniske nyheter Nr.05.22 årg. 2008 Årsabonnement. kr. 695 Jean-Paul Clozel World Entrepreneur Of The Year 2008 I konkurranse med Jon Gjedebo og gründere fra hele verden vant

Detaljer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer Testverktøykatalogen 2009 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Digitale termometre Måling av innendørs luftkvalitet (IAQ) Termokamera

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet.

Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet. FORORD 001 Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet. Elma Instruments AS er i dag en av de ledende innen vår bransje. Vi har valgt oss leverandører som vi vet

Detaljer

norsk selskap med internasjonal suksess

norsk selskap med internasjonal suksess Nr. 3 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Hydralift norsk selskap med internasjonal suksess Hydralift har stor suksess på verdensbasis innen marine og offshore sektoren. Vinsjesystemer

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT

Detaljer

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN Fluke. Keeping your world up and running. Innhold Flukes hjemmeside og elektroniske nyhetsbrev Nytt fra Fluke... 2-4 Fluke kombinasjonssett... 5-6 Flukes ettermarkedstjenester...

Detaljer

mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad

mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Har du fått med deg reklamefilmene for Siemens som har gått på TV2 den siste tiden? En overivrig og

Detaljer

INFO SER FREMOVER SIVILINGENIØR. AEG Boligskap - side 6. FieldPower - side 8. Kutteverktøy - side 14. ifm Nyheter - side 24. Koblingsstykker - side 27

INFO SER FREMOVER SIVILINGENIØR. AEG Boligskap - side 6. FieldPower - side 8. Kutteverktøy - side 14. ifm Nyheter - side 24. Koblingsstykker - side 27 INFO SIVILINGENIØR AEG Boligskap - side 6 Kjetil André Aamodt FieldPower - side 8 KATKO TERMINALS KL 2x150/1H/R Kutteverktøy - side 14 KL 2x240/1H/R ifm Nyheter - side 24 SER FREMOVER KL 1 x 95 / 1H Koblingsstykker

Detaljer