ENØK. Grorud og Lodalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENØK. Grorud og Lodalen"

Transkript

1 ENØK Grorud og Lodalen

2 Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg, og eventuelle muligheter for å gjennomføre tiltak for å redusere energiforbruket. I denne delen av rapporten, vil vi forsøke å belyse hvilke muligheter som finnes for å spare energi, og hvilke tiltak vi mener vil være fornuftige. Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å gå i dybden på alle de enøk tiltakene som vi omtaler på de neste sidene. Og vi har derfor kun valgt å nevne litt om hvilke fordeler og ulemper de forskjellige tiltakene vil medføre, samtidig som at vi har forsøkt å vise en del av tiltakene i form av bilder og diagrammer. Det aller meste av dette er sannsynligvis kjent stoff, for de som kan ha interesse av å lese denne rapporten, men vi vil selvfølgelig svare så godt vi kan, på eventuelle spørsmål som måtte dukke opp. Bygningsmessige tiltak, som for eksempel isolering, tetting av luftlekkasjer og bytte av vinduer, er ikke blitt vurdert her. Dette overlater vi til de med den riktige kompetansen. På generelt grunnlag, vil vi imidlertid påpeke at det sannsynligvis finnes et stort potensiale for energibesparelse også her. Denne delen av rapporten var i utgangspunktet skrevet som en del av rapporten for Grorud verksted, men på grunn av at de aller fleste av de tiltakene vi foreslår her også kan brukes i Lodalen, har vi valgt å skille ut denne delen, som en egen del. Dersom det fortsatt finnes henvisninger til sider eller anlegg oppe på Grorud verksted, så finner du det i den delen som omhandler det bygget. Eventuelle spørsmål i forbindelse med denne rapporten og statusen på de eksisterende anleggene, kan stilles til undertegnede, som også har utarbeidet denne rapporten på vegne av Schneider Electric Buildings Norway AS. For Schneider Electric Buildings Norway AS Hans Andreas Engan Automasjonsingeniør Side 1 av 47

3 Innhold Innledning...1 Innhold...2 Enøktiltak Værstasjon...5 Enøktiltak Snøsmelting...6 Enøktiltak Solfangere...7 Enøktiltak Varmepumpe...8 Enøktiltak Aerotempere...9 Enøktiltak Himlingsvifter...10 Enøktiltak Takluker...11 Enøktiltak Avtrekksvifter...12 Enøktiltak Frekvensstyring av ventilasjonsvifter...13 Enøktiltak Sirkulasjonspumper...14 Frekvensstyring av sirkulasjonspumper...14 Start/Stopp av pumper i forhold til utetemperatur...14 Pumpemosjonering...14 Pumpeveksling...14 Enøktiltak - Vannbehandling...15 Enøktiltak Trykkluftkompressorer...16 Enøktiltak Varmegjenvinning avløpsvann...17 Enøktiltak Overskuddsvarme fra maskiner...18 Enøktiltak Lysstyring...20 Enøktiltak Lyskilder...21 Enøktiltak Temperaturovervåkning...22 Enøktiltak Gjennomtrekk...23 Overvåkning og overstyring av porter...23 Hurtigporter...23 Ventilasjon og varmeanlegg...23 Enøktiltak El.måler...24 Enøktiltak Energimåler...25 Enøktiltak Vannmåler...25 Enøktiltak Vannmåler...26 Enøktiltak Vannlekkasjer...27 Enøktiltak Solavskjerming...28 Markiser...28 Side 2 av 47

4 Persienner...28 Solreflekterende glass/film...28 Automatisk solavskjerming...28 Avskjermingsfaktor...28 Enøktiltak - Frikjøling...29 Frikjøling i ventilasjon...29 Frikjøling i kjøleanlegg...29 Enøktiltak - Kjølegjenvinning...30 Enøktiltak - Varmegjenvinning...31 Typer og virkningsgrad...31 Enøktiltak - Nattsenking...32 Romtemperatur...32 Varmeanlegg...32 Enøktiltak - Optimal start/stopp...33 Enøktiltak - Luftmengder...34 Enøktiltak - Reguleringssløyfer...35 Krav til optimal drift...35 Krav til plassering av reguleringsutstyr...35 Valg av reguleringssløyfer...35 Innregulering og metoder...35 Enøktiltak - Innregulering vann...36 Tre nøkler til god regulerbarhet...36 Enøktiltak - Innregulering luft...37 Proposjonalmetoden...37 DPM - metoden...37 SOL - metoden...37 Enøktiltak - Vanlige feilkilder i varmeanlegg...38 Enøktiltak Datautstyr...39 Oppgradering av nettverk...40 Sigma - Nyttige funksjoner...41 Brukere...41 Logging...41 SporbarhetERM Energy Remote Management...41 ERM Energy Remote Management...42 EOS Energi Oppfølgings System...43 SMART...44 RAM Remote Alarm Manager...45 Side 3 av 47

5 Fjernbetjening av SD-anlegg...46 Nye skjermbilder...47 Side 4 av 47

6 Enøktiltak Værstasjon Som en del av flere enøk tiltak, vil Schneider Electric anbefale at det monteres en egen værstasjon, for korrekt registrering av utetemperatur, nedbør, vind og lysstyrke (lux). Til dette formålet har vi flere værstasjoner tilgjengelig i vårt sortiment, og vi vil anbefale at det monteres en KNX værstasjon fra Merten (Schneider Electric). Denne værstasjonen har vi benyttet på flere av våre bygg, og er godt fornøy med produktet, og produktets funksjoner. Verdiene som vi mottar fra denne værstasjonen vil kunne benyttes både til styring av takluker, varme og ventilasjonsanlegg, varmekabler, osv. Dersom det ønskes at funksjonen for Optimal Start/Stopp programmeres på anleggene, så vil også denne funksjonen kunne ta hensyn til både vindhastighet og mengden sol, for å finne det optimale tidspunktet for å starte anleggene. En mer detaljer forklaring av funksjonen Optimal Start/Stopp, finnes lenger bak i denne rapporten. MERTEN - KNX Værstasjon Art.nr: MTN Side 5 av 47

7 Enøktiltak Snøsmelting I forbindelse med snøsmelting og frostsikring av f.eks. drenering, taksluk, taknedløp, etc., finnes det i dag flere nyttige og effektive verktøy som kan installeres. Blant annet så leverer både Aiwell og Micro Matic systemer for effektiv styring av snøsmelteanlegg og drenering av tak. Disse systemene koster ikke all verden, og kan enkelt monteres og integreres mot SD-anlegget, slik at den ene sentralen styrer alle anleggene som bør styres av denne. Alternativt kan de samme funksjonene programmeres og styres fra SD-anlegget, men det anbefales at dette gjøres av utstyr som er lagd spesielt for denne bruken. Micro Matic Micro Matic leverer automatikk for flere typer smelteanlegg, og de to som vanligvis benyttes er ISFRI- 50 og ISFRI-100, som her er avbildet. Micro Matic leverer også egne styringssystemer for varmekabler i takrenner, og dette kan f.eks. være ETR/ETF 1447A, eller ETR 1441A. AIWELL Aiwell er også en anerkjent og ofte benyttet leverandør av snøsmelteanlegg. Aiwell er for øvrig et norsk produkt, og fikk i både 1994 og 1996 Reodor statuetten, for sitt arbeid med utvikling av Aiwell stjernen og Ice Control systemet. Aiwell leverer i hovedsak to typer systemer, og dette er Ice Control-1000 og Ice Control Aiwell Ice Control-2000 er dessuten valgt til å styre snøsmelteanlegget ved Oslo S. Aiwell vil i løpet av høsten lansere en ny og forbedret versjon, som har fått navnet Ice Control Side 6 av 47

8 Enøktiltak Solfangere Det finnes i dag mange forskjellige mulighet og løsninger for å redusere energiforbruket. Og noe som etter hvert har blitt mer vanlig å bruke, er blant annet solfangere. Solfangere er plater på 2-2,5m² som monteres på taket, og vinkles inn for å stå mest mulig rett imot sola. Antall solfangere som er montert og plassering av disse, avgjør også hvor mye effekt det er mulig å hente ut fra et sånt anlegg. På solrike dager skal de være fullt mulig å hente ute temperaturer opp imot 70 C, som kan benyttes til oppvarming av f.eks. varmt tappevann, eller varmt vann som benyttes ute i verkstedet. Blant annet, så kan vannet som benyttes av delevaskemaskinen i hjulverkstedet, varmes opp av solfangere. Blant de firmaene som leverer solfangere i Norge, kan vi nevne SGP i Oslo, TA Varmeservice i Andebu, og ASV Solar i Holmestrand. Schneider Electric vil anbefale ISS og ROM Eiendom å studere disse løsningene, for å redusere behovet for oppvarming av blant annet tappevann, og eventuell lading av borehull i forbindelse med bruk av varmepumper. De Dietrich Pro 2.3 & 2.5 solpanel De Dietrich Dietrisol 350/3 soltank for tappevann. Watt CPC 9+ vakumsolfangere Side 7 av 47

9 Enøktiltak Varmepumpe Et mer og mer vanlig enøktiltak, er at det monteres en eller annen form for varmepumper, enten det er luft til luft, eller vann til luft, eller hvilken som helst annen kombinasjon. Noe av det viktigste i forbindelse med varmepumper, er at det mediet som varmepumpen skal hente varmen fra, har en stabil temperatur, og nok energi lagret. Derfor er de mest effektive og lønnsomme varmepumpene, basert på enten grunnvann, eller varme fra fjell eller sjø. Dersom varmen hentes fra fjell, så kan det være lønnsomt å installere et anlegg, som har mulighet til å kjøre f.eks. overskuddsvarme fra et solvarmeanlegg ned i fjellet. På denne måten vil solfangerne lade borehullene til vinteren, og levetiden på borehullene vil kunne forlenges. Varmepumper kan for eksempel benyttes som primær varmekilde på Grorud Verksted, samtidig som fjernvarmeanlegget fra Viken Energi benyttes i de kaldeste periodene på vinteren. Varmepumper har dessuten muligheten til å kunne invertere prosessen, slik at denne funger som en kjølemaskin på sommeren. Varmen som da hentes ut fra bygget, pumpes ned i fjellet, og lagrer denne til vinteren kommer. Side 8 av 47

10 Enøktiltak Aerotempere Side 9 av 47

11 Enøktiltak Himlingsvifter Himlingsvifter, også kalt takvifter, bør alltid benyttes i lokaler hvor det er stor takhøyde. Årsaken til dette, er at det meste av varmen vil legge seg under taket, og himlingsviftene benyttes for å utjevne temperaturdifferansen mellom gulv og tak. Dette vil igjen medfører at behovet for oppvarming i lokalene reduseres, og at transmisjonstapet i taket reduseres, da temperaturforskjellen over og under tak blir redusert. Himlingsvifter er ofte billige i innkjøp, enkle å montere, og billige i drift. Side 10 av 47

12 Enøktiltak Takluker Takluker monteres gjerne med tanke på to formål. Det ene er at sikkerhet, og det andre er komfort. I den daglige driften benyttes gjerne takluker til å slippe ut overskuddsvarme, for bedre og mer økonomisk kontroll av romtemperaturen. Dersom bruk av takluker skal bidra til en mer økonomisk drift av en bygning, så bør taklukene styres av en eller annen form for automatikk. Hos Grorud verksted styres disse lukene av de som jobber i lokalene. Dette er ingen god løsning, og kan raskt føre til en unødvendig kostbar drift av bygget. En hver mulighet for lokal overstyring av takluker, bør derfor fjernes og i stedet legges inn på SD-anlegget. Viktig: Røykluker benyttes også i forhold til brann og evakuering av bygget. Det er derfor viktig at denne funksjonen ivaretas, samt at brannvesenet fortsatt har muligheten til å overstyre taklukene. Det samme gjelder også ventilasjon. Brannvesenet har pr i dag ingen mulighet til å overstyre ventilasjonsanleggene, dette bør muligens opprettes. Side 11 av 47

13 Enøktiltak Avtrekksvifter Grorud verksted har i dag et relativt stort antall avtrekksvifter, plassert på ulike steder i bygget. Dette kan for eksempel være avtrekksvifter som benyttes i produksjonen, eller det kan være avtrekksvifter fra toaletter etc. Pr i dag finnes det ingen form for overvåkning av disse viftene, og målet er heller ikke at absolutt alle vifter skal styres og overvåkes fra SD-anlegget. Størrelsen på de forskjellige viftene varierer mye, og mange av viftene vil det ikke være lønnsomt å knytte opp mot SD-anlegget. På side 41 i dette heftet, har vi dessuten avdekket en avtrekksvifte som er i kontinuerlig drift. Viften har sannsynligvis vært en del av System Spor 11, men har etter vært blitt bygget om på grunn av sammenslåing med avtrekk fra toalett. Stans av tilluftsvifte, samtidig som avtrekksvifte fortsatt er i drift er ingen god løsning, da det oppstår et undertrykk i bygget, og kald uteluft vil dras inn i bygget. Side 12 av 47

14 Enøktiltak Frekvensstyring av ventilasjonsvifter Frekvensstyring av både vifter og sirkulasjonspumper er relativt billig og effektivt enøktiltak. Det samme gjelder også bytte av vifter i ventilasjonsaggregatene, da gamle ventilasjonsanlegg ofte er utstyrt med radialvifter. Radialvifter er vifter hvor overføringen mellom motor og vifte ofte skjer via remdrift, og her vil det være et unødvendig høyt tap av bevegelsesenergi og friksjon mellom vifte og motor. Ofte er også virkningsgraden på gamle radialvifter vesentlig lavere enn de nye kammerviftene. Utskifting av gamle radialvifter, til nye direktedrevne kammervifter kan derfor være en svært lønnsom investering, siden motoreffekten kan reduseres. Dersom dette kombineres med frekvensstyring av viftene, så kan energiforbruket reduseres ytterligere. Hvor stor besparelse en modernisering av ventilasjonsvifter vil utgjøre, må beregnes i hvert enkelt tilfelle, men det er ikke usannsynlig at det vil være mulig å redusere energiforbruket med inntil %. En oppgradering av vifter i et ventilasjonsanlegg, er som regel en relativ enkel og hurtig operasjon, som heller ikke trenger å koste all verden. Med frekvensomformere installert, vil luftmengden i anlegget kunne justeres etter bruken av lokalene. I en kantine vil det sannsynligvis være lange perioder hvor det er få personer til stede og liten belastning. Anlegg som tidligere har vært kjørt på en hastighet, kan enten styres av en CO2 føler plassert i avtrekkskanal, eller inne i lokalene. Alternativet til dette, er at luftmengden justeres ned utenfor kantinens åpningstid, eller bedriftens spisepause. Dersom lokalene skal benyttes utenfor disse tidene, kan det settes opp en bryter for utvidet drift. Frekvensomformere fra Telemecanique har innebygde funksjoner for energibesparelse. Dette er funksjoner som aktiveres manuelt, og som tillater frekvensomformeren å finne de mest optimale parameterne. Radialvifte Frekvensomformere Kammervifte Side 13 av 47

15 Enøktiltak Sirkulasjonspumper Styring av sirkulasjonspumper er et ofte benyttet enøktiltak. Grunnen til dette er at det er små endringer som skal til, for å kunne spare energi. Ved innføring av enøktiltak på sirkulasjonspumper, er det er par ting man bør være klar over, og ta høyde for. Frekvensstyring av sirkulasjonspumper Frekvensstyring av sirkulasjonspumper og mengderegulering av varmeanlegget, vil redusere behovet for tilført energi til sirkulasjonspumpene. Fordelene med mengderegulerte system, er at varmeanlegget styrer hastigheten på sirkulasjonspumpene, i forhold til forbruket. Dersom mengderegulering skal benyttes, må rørsystemet være bygd for dette. Start/Stopp av pumper i forhold til utetemperatur Automatisk Start/Stopp av sirkulasjonspumper er den vanligste formen for enøktiltak på sirkulasjonspumper. Sirkulasjonspumpene starter da på en gitt utetemperatur, og stanser dersom utetemperaturen kommer over en gitt utetemperatur. Grensene kan for eksempel være satt til start ved +10'C og stans ved + 12'C. Hvilke setpunkt som benyttes avgjøres at hvilken type anlegg som styres. Pumpemosjonering I forbindelse med Start/Stopp av sirkulasjonspumper, er det en ting det er veldig viktig å ta høyde for. Dette er pumpemosjonering av sirkulasjonspumper, som styres av utetemperaturen. Dersom pumpemosjonering ikke benyttes, vil sannsynligheten for at pumpene setter seg fast i løpet av sommeren øke dramatisk. Dette har vi sett flere tilfeller av på Grorud verksted i sommer. Alle sirkulasjonspumper som stoppes om sommeren må startes med jevne mellomrom, enten det gjøres manuelt, eller det gjøres av SD-anlegget. Pumpeveksling. Funksjonen pumpeveksling benyttes på anlegg med flere pumper i parallell, enten det er benyttet to enkle sirkulasjonspumper, eller en tvillingpumpe. Pumpeveksling sikrer at slitasjen på begge pumpene blir lik. En vanlig måte å styre sirkulasjonspumpene på, er at pumpene veksler den 15. hver måned. Alternativt kan timetelling benyttes for å sikre lik slitasje på pumpene. Nedenfor presenter vi Magna-serien til Grundfos, som er en av de pumpene som vanligvis benyttes ute på varme og ventilasjonsanlegg. Side 14 av 47

16 Enøktiltak - Vannbehandling Vannrensing øker levetiden på anlegget. Automatisk etterfylling av vann. Side 15 av 47

17 Enøktiltak Trykkluftkompressorer Inne på Grorud Verksted, er det i dag plassert tre store kompressorer av typen Atlas Copco GA75VSD og GA90. Dette er kompressorer av typen oljesmurte skrue kompressorer, og skal i utgangspunktet være effektive og energivennlig kompressorer. Her er det vært og merke seg, at dette i «utgangspunktet» skal være energivennlige kompressorer. Dersom en kompressor skal være energivennlig, så er det et par forutsetninger som må være på plass. Dette er tilgang på kald luft, og muligheter for varmegjenvinning, da ca. 85 % av tilført akseleffekt blir avgitt i form av varme. Kompressorene inne på Grorud Verksted, er etter Schneider Electric sin mening, plassert på feil sted i bygget, og varmen som disse utvikler blir ikke utnyttet på en optimal måte. Plassering: Kompressorene bør flyttes fra det rommet som de er plassert i dag, siden dette er på sørsiden av bygget, og den siden som sola har størst påvirkning på temperaturen til luften kompressorene benytter. Varm luft har som kjent en mindre massetetthet pr enhet enn det kald luft har, og dette medfører at gangtiden og slitasjen på kompressorene øker. Kompressorene bør derfor flyttes på nordsiden, og til et sted hvor de til en hver tid har tilgang på kaldest mulig luft. Varmegjenvinning: Den ene av kompressorene, er i dag utstyrt med varmegjenvinning, og denne varmen transporteres ned til varmesentralen i kontorbygget, hvor den benyttes til oppvarming av tappevann. Denne funksjonen bør også installeres på de to andre kompressorene, dersom disse er i bruk. Utnyttelse av overskuddsvarme: Dersom man flytter kompressorene fra der de er lokalisert pr i dag, og til nordsiden av verkstedet. Så kan den overskuddsvarmen som disse kompressorene avgir, benyttes til oppvarming av tilluften i personvognverkstedet. Ved å gjøre dette, vil kompressorene jobbe på en mest mulig optimal temperatur, og både gangtiden og slitasjen reduseres til et minimum. Samtidig vil behovet for oppvarming av tilluften til personvognverkstedet bli redusert, siden overskuddsvarmen fra kompressorene, sendes inn i ventilasjonsanlegget. Luftlekkasjer: Alle trykkluftanlegg har større eller mindre lekkasjer, enten lekkasjen kommer fra rørsystemet, koblinger, eller tilkoblet utstyr. I et forsøk på å redusere disse lekkasjene til et minimum, vil vi i Schneider Electric anbefale at det monteres magnetventiler på rørsystemet. På den måten kan man for eksempel stenge deler av anlegget om natten. Dette vil redusere slitasjen på kompressorene, og ikke minst energiforbruket. Side 16 av 47

18 Enøktiltak Varmegjenvinning avløpsvann Rett under oss, i kanaler under bakken, finnes det en gjemt og sjeldent brukt energikilde: avløpsvannet vårt. Normalt holder avløpsvannet en temperatur mellom 12 og 20 C. Om vinteren synker temperaturen på avløpsvannet sjelden under 10 C, og hvis den gjør det, så er det vanligvis bare i løpet av noen få dager. Dette gjør avløpsvann til en utmerket varmekilde til drift av varmepumper. Bruk av avløpsvann som varmekilde passer spesielt godt til større bygninger, for eksempel institusjoner for eldre, sykehus, skoler eller svømmehaller. Det er også mulig å utvinne varmen fra utløpet av avløpsrenseanlegg, og å bruke den til f.eks. slamtørking. Som en kobling mellom avløpsvannet og varmepumpen kreves det en varmeveksler, som utvinner den energien som finnes i avløpsvannet. Varmeveksleren overfører den termiske energien fra avløpsvannet til varmepumpen. Det nyskapende HUBER ThermWin -systemet er utviklet spesielt for slik bruk. Det spesielle med dette systemet er at varmeutvinningen fra avløpsvannet skjer over bakken, og ikke i kanalen. Alle systemkomponentene er lett tilgjengelige for service og vedlikehold. I forhold til de erfaringene som Schneider Electric har gjort, så skal det være et felles avløp fra hele Grorud verksted. Avløpet skal visstnok finnes i nærheten av Bygg 5, og det vil trolig være fornuftig å undersøke om mengden avløpsvann er stor nok til å kunne installere en varmepumpe, for oppvarming av deler av bygget. Side 17 av 47

19 Enøktiltak Overskuddsvarme fra maskiner Inne på Grorud Verksted, er det i dag montert flere maskiner/utstyr som både utvikler og avgir en del varme. Schneider Electric vil derfor anbefale at det settes av midler til utredning av muligheter for varmegjenvinning fra disse maskinene. Ingen av de maskinene som vi presenterer lenger ned på denne siden er i kontinuerlig drift, men vi mener fortsatt at det vil kunne være lønnsomt å gjenvinne den varmen som disse maskinene avgir. Kompressorer: Kompressorene er omtalt under et eget kapittel, men kort fortalt så blir ca. 85 % av tilført akseleffekt omdannet til varme. Denne energien bør derfor gjenvinnes. Varmeovn: Bildene nedenfor viser to stk. gassdrevne varmeovner, og ovnene benyttes til forvarming av hjul og andre deler som må varmes opp, før de monteres. Disse ovnene avgir svart mye varme, og dette er varme som i dag kjøres rett ut av bygget. Ovnene er programmert med et setpunkt på enten 190 C, eller 220 C, og driftstiden kan variere mellom 9 og 56 timer, avhengig av hva som skal varmes. Dersom det utvikles et system for å gjenvinne denne overskuddsvarmen, så kan det være en god del energi å hente her. Side 18 av 47

20 Varmtvannsdelevasker (liten): Inne i Hjulverkstedet i Fløy E, er det i dag plassert en liten delevasker som benytter varmt vann. Temperaturen på dette vannet ligger i dag på ca. 75 C, og det bør være mulig å gjenvinne noe av varmen fra dette vannet. Det er noe usikkert om dette er et lukket system, eller om det brukte vannet går inn på det kommunale avløpsnettet. Dette vil i så fall ha innvirkning på hvor mye energi vi kan gjenvinne fra anlegget. Varmtvannsdelevasker (stor): Inne i hjulverkstedet i Fløy E, er det i dag plassert en stor delevasker som benytter varmt vann. Temperaturen på dette vannet ligger i dag på ca. 75 C, og det bør være mulig å gjenvinne noe av varmen fra dette vannet. Det er noe usikkert om dette er et lukket system, eller om det brukte vannet går inn på det kommunale avløpsnettet. Dette vil eventuelt ha innvirkning på hvor mye energi vi kan gjenvinne fra anlegget. Tilførsel av varmt vann: Både den lille og den store delevaskeren får tilført varmt vann fra en egen el.kjel, plassert mellom disse to maskinene. El.kjelen er også tilknyttet fjernvarmeanlegget til Grorud Verksted, og vaskemaskinene får sannsynligvis tilført varme derfra. Den store vaskemaskinen har dessuten et eget avtrekk, hvor det også forsvinner mye varme ut av bygget. Side 19 av 47

21 Enøktiltak Lysstyring Lysstyring er noe som etter hvert har blitt mer og mer utbredt, både i private boliger og i næringsbygg. Noe av bakgrunnen for dette er blant annet økt komfort for brukerne av bygget, samtidig som det har blitt et langt større fokus på energiforbruk og tiltak for å redusere forbruket. Lysstyring kan utføres både lokalt og sentralt, men også i en kombinasjon av disse. Lokalt kan lysstyringen foretas av bevegelsessensor, lysføler, eller et tidsur. I tillegg kan et SD-anlegg overstyre lyset i forhold til bruken av bygget. Det mange ikke er klar over, det er at mengden lys og bruken av lyset påvirker inneklimaet. Grunnen til dette er at tilnærmet 100% av tilført energi til belysning, avgis som varme. I fyringssesongen vil ikke dette være noe problem, da tilført energi mer eller mindre vil være et direkte tilskudd til oppvarmingen. Dersom samme mengde lys benyttes om sommeren, kan det fort oppstå problemer med høye temperaturer. Den tilførte energien fra lys, vil da komme i tillegg til solinnstråling, pc'er og andre varmekilder som finnes i bygget fra før. Feil bruk av lys på sommeren, vil dermed føre til økte kostnader til kjøling. Schneider Electric kan tilby flere forskjellige løsninger for styring av lys. Nedenfor presenterer vi lysstyring basert på et bus-system kalt KNX. Vi har også et trådløst system som heter Connect. I tillegg til dette tilbyr vi også lysstyring via inn og utganger på SD-anlegget. KNX-systemet kan knyttes opp mot et eksisterende SD-anlegg, via LON-kommunikasjon. Bildet nedenfor, viser hvordan et for eksempel et møterom eller kontor kan styes. Side 20 av 47

22 Enøktiltak Lyskilder Bytte av lyskilder Side 21 av 47

23 Enøktiltak Temperaturovervåkning For å kunne overvåke bygget og temperaturen i bygget. Så vil vi anbefale at det monteres flere temperaturfølere ute i lokalene. Ved å gjøre dette vil det være lettere og avdekke soner med enten for høy temperatur, eller soner hvor temperaturen ofte er lav på grunn av dører og porter som står åpne på vinteren. Side 22 av 47

24 Enøktiltak Gjennomtrekk Et stort problem både hos Grorud verksted og Lodalen har vært åpne porter, og gjerne samtidig i begge endene av bygget. Dette er en situasjon som er lite ønskelig, og det skal svært lite vind til før det oppstår gjennomtrekk. Dette er en situasjon man ofte har, både sommer som vinter. Siden dette er et verksted hvor det skal materiell både inn og ut, vil det ikke være mulig å bli kvitt problemet helt. Det finnes imidlertid flere forskjellige løsninger som kan redusere problemet betraktelig, noen av disse skal vi forsøke å belyse nedenfor. Et annet problem som oppstår i forbindelse med åpne porter og gjennomtrekk, er ventilasjon og oppvarming av bygget. Åpne porter fører til langt høyere kostnader til oppvarming, enn hva det egentlig ville ha vært dersom portene hadde vært lukket. Schneider Electric vil derfor forslå at følgende tiltak iverksettes. Overvåkning og overstyring av porter Schneider Electric anbefaler at det monteres endebrytere på alle porter, slik at det kan logges hvilke porter som til en hver tid står oppe, og hvor lenge hver enkelt port er åpen. På denne måten kan man avdekke hvor problemet er størst, og iverksette nødvendige tiltak. Forslag til tiltak kan foreksempel være følgende: Aktivering av en eller annen form for alarm (lys eller lydsignal) ute i lokalene, dersom porten er åpen i mer enn en gitt tid. Tidsforsinkelsen kan for eksempel variere med årstidene. Formann eller leder i den enkelte avdeling mottar en melding, dersom portene står åpne for lenge om gangen. Det sendes ut månedlige rapporter til de forskjellige avdelingene, for å synliggjøre hvor viktig det er at portene er lukket. Rapportene kan eventuelt presenteres på infoskjerm. Et annet effektivt tiltak vil kunne være automatisk lukking av portene. Dette har vært foreslått og testet tidligere, med ødelagte porter som et resultat av dette. Et alternativ kan være å benytte en eller annen form for fjernkontroll på portene, slik at lokfører kan fjernstyre portene på tur inn i verkstedet. Fjernkontrollen kan for eksempel være av samme type som benyttes for åpning av garasjeporter, eller lokfører kan sende en sms bestående av en kode for å åpne den aktuelle porten. Koden kan for eksempel være "Port 11" for å åpne port 11. Hurtigporter Grorud verksted består i dag av flere avdelinger, og det bør være mulig å kunne stenge åpningene mellom de forskjellige avdelingene, ved å installere hurtigporter og montere en vegg. Schneider Electric vil derfor foreslå at følgende porter og vegger monteres: Hurtigport i åpning mellom Fløy B og Fløy E Ny vegg og hurtigport i åpning mellom Fløy I og Fløy E Hurtigport i åpning mellom Fløy K og Fløy E. Eksisterende port mellom Fløy L og Fløy E på spor 1, bør alltid være lukket. Dersom det skal kjøres et lok igjennom bygget på spor 1, så kan det monteres brytere som lokfører betjener fra førerhuset. Bryterne monteres i passe høyde, slik at de slipper å gå ned fra loket. Ventilasjon og varmeanlegg. Dersom monteres overvåkning på alle portene hos både Grorud verksted og Lodalen, så kan disse signalene benyttes til å overstyre både varme og ventilasjonsanleggene. i forbindelse med den gjennomgangen vi har hatt ute på anlegget, har vi oppdaget flere tilfeller av ventilasjonsanlegg i full drift, selv om alle porter står åpne. Dette er unødvendig sløsing med energi, og det bør iverksettes tiltak, slik at dette ikke skjer igjen. Side 23 av 47

25 Enøktiltak El.måler Den viktigste forutsetningen for økonomisk drift av et bygg, er å kartlegge hvor energien blir brukt, og hvor forbruket er størst. For å kunne registrere dette er man avhengig av en eller annen form for måler, enten man skal måle forbruket av strømmen, eller levert energi fra fjernvarme. Til dette formålet har Schneider Electric flere forskjellige produkter, enten det er for bruk i boliger, eller i industrien. Nedenfor presenterer vi PM-serien til Schneider Electric. Denne serien er beregnet til bruk for industrien og større bygg. Fordelen med denne serien, er at måleren kan utvides med en Ethernetmodul og kommunisere på det samme nettverket som SD-anlegget. For bruk i mindre bygg har Schneider Electric ME-serien av el.målere. Ved bruk av målere fra ME-serien, er vi avhengi av å benytte en PD-4 modul fra Satchwell, for å kunne hente pulser inn på SD-anlegget. Dersom PM-serien benyttes, så har Schneider Electric utviklet er program som heter PowerView. Dette programmet benyttes til å innhente data fra alle målere på nettverket, og forbruket presenteres presenteres på flere forskjellige måter. For mer utfyllende informasjon om dette systemet, kan Schneider Electric kontaktes. Side 24 av 47

26 Enøktiltak Energimåler Den viktigste forutsetningen for økonomisk drift av et bygg, er å kartlegge hvor energien blir brukt, og hvor forbruket er størst. For å kunne registrere dette er man avhengig av en eller annen form for måler, enten man skal måle forbruket av strømmen, eller levert energi fra fjernvarme. Til dette formålet kan det benyttes utstyr fra flere leverandører. Vi i Schneider Electric har valgt å bruke energimålere fra Kamstrup, da verdiene fra disse kan hentes inn på SD-anlegget på flere måter, ved å benytte forskjellige ekspansjonskort. De vanligste ekspansjonskortene er enten LON- eller M-bus kommunikasjon, eller et kort med en pulsutgang. Kamstrup leverer også radiokort og GSM moduler for trådløs fjernavlesning. Ideelt sett skulle det ha vært montert en energimåler på hver enkelt varmekurs, da dette vil gi et klar indikasjon på hvor energiforbruket er størst. Først da kan man foreta nødvendige tiltak for å redusere strømforbruket. Schneider Electric anbefaler derfor at det monteres flere energimålere for registrering og overvåkning av energiforbruket. Det bør monteres energimålere både på varme- (vann og damp) og kjølekurser. Side 25 av 47

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund

Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til energieffektiviserende tiltak på Servicebygget

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947 Passiv kjøling - Høyere komfort i nye hus German quality since 1947 Deler av det 200 m 2 store huset er lagt med Roth Compactsystem, og resten er med nedstøpte rør i betong. Roth gulvvarmesystem gir optimal

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

HVORDAN SAMLE INN ENERGIDATA OG HVA GJØR DU MED RESULTATET «HVORDAN FANGE ENERGITYVEN I FORKANT»

HVORDAN SAMLE INN ENERGIDATA OG HVA GJØR DU MED RESULTATET «HVORDAN FANGE ENERGITYVEN I FORKANT» HVORDAN SAMLE INN ENERGIDATA OG HVA GJØR DU MED RESULTATET «HVORDAN FANGE ENERGITYVEN I FORKANT» Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultivator Resultater 2013 Påmeldte bygg Rapporter fra befaringer

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene?

Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene? Bygg + 2016 Oslo 1. Juni og Trondheim 7. Juni Hvordan skape effektive, lønnsomme og sikre bygg Energiledelse i Forsvaret Fase II 2012 2017 Hvilke tiltak gir deg de mest kostnadseffektive byggene? Emma

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Den usynlige porten En åpen port er innbydende og enkel å passere, men kan også innebære energitap

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Innlegg for ENOVA om Scandic Lerkendal. Line Vikrem-Rosmæl direktør siden aug 2015 Våre erfaringer etter snart 3 års drift

Innlegg for ENOVA om Scandic Lerkendal. Line Vikrem-Rosmæl direktør siden aug 2015 Våre erfaringer etter snart 3 års drift Innlegg for ENOVA om Scandic Lerkendal. Line Vikrem-Rosmæl direktør siden aug 2015 Våre erfaringer etter snart 3 års drift Scandic Lerkendal sto ferdig sommeren 2014 og taket ligger 75 meter over bakkenivå.

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker Sunndalsøra 241013 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 SD-anlegg Senkning av romtemperatur: hva er rett romtemperatur

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Frydenhaug skole Et miljøbygg med varmepumpe og solfanger i et vakkert samspill som produserer det grønne gull Godt inneklima

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Arthur Buchardt Invest AS. Solid, attraktiv og nyskapende

Arthur Buchardt Invest AS. Solid, attraktiv og nyskapende Arthur Buchardt Invest AS Solid, attraktiv og nyskapende De ville gå så langt det var mulig, og Buchardt snakket om dette som "sin polferd". En uvanlig beslutning Scandic Lerkendal sto ferdig sommeren

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Universitet i Agder, Grimstad 29 Mai 2009 1 Vi vil ta for oss:

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Utsovet 3. Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems

Utsovet 3. Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems Utsovet 3 Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems Man lever som man lufter. Frisk luft er livsviktig for

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh.

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh. Utemiljø Værstasjon Vindmåler X Temperatur X Uemiddeltemp. X Luftfutighet X Nedbør X Lux-verdi X CO2 ute X Pedagogi X X X ca. 4 000,- X X X X X X X Må beregnes i lient X X X X X X 2 000,- Kun registrering

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

ICF og ICFX. Utjevn temperaturen i lokaler med stor takhøyde. Energibesparelse med. Takvifter. industri lager idrettshall landbruk vaskehall

ICF og ICFX. Utjevn temperaturen i lokaler med stor takhøyde. Energibesparelse med. Takvifter. industri lager idrettshall landbruk vaskehall Utjevn temperaturen i lokaler med stor takhøyde ICF og ICFX Energibesparelse med Takvifter industri lager idrettshall landbruk vaskehall Case: Systemair Litauen Kraftig reduserte energikostnader og bedre

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Energiriktig drift brukererfaringer Olav Høyem NTNU, Teknisk avd. Gløshaugen 313 000 m2 Syd-området 16 200 m2 Marinteknisk senter 34 500 m2 Dragvoll 67 300 m2 Nøkkeltall - NTNU Døgnåpent

Detaljer

Enkle småprogram. www.novemakulde.no

Enkle småprogram. www.novemakulde.no Enkle småprogram www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Installasjon... 2 Web program... 2 Dokumentasjon... 2 WinPowCalc... 3 Varmebalanse i bygg... 3 Resultat... 5 Kjølebalanse bygg...

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer