Heltid best for alle Side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heltid best for alle Side 8"

Transkript

1 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Heltid best for alle Side 8 Nr < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Mangfold blant store og små SIDE 32

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold Kvaliteten blir bedre Forslaget til ny barnehagelov vil styrke kvaliteten i barnehagene, mener Fagforbundet, som ikke er fornøyd med at kommunenes økonomiske kontrollmuligheter ikke skal styrkes Foto: Anita Arntzen 8 TEMA: Flere veier til heltid 14 Jentene på Toten krever sin rett 17 Fikk erstatning for årene i helvete 20 PORTRETTET: Pappaen til Børge KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 40 FOTOREPORTASJEN: Livet i barnebyen 46 Mange bor fortsatt i telt 58 Asbestskadd nektes erstatning FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Lukket omsorg i fosterhjem 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Lidenskapelig putter 64 EN AV OSS: Luftig hverdag Kong Dissimilis Da Dissimilis-general Kai Zahl fylte 80 år i januar, ble han behørig feiret og hyllet av familie, venner og en rekke prominente personer. Selv har han aldri klart å tro på at han har gjort store og viktige ting. Foto: Werner Juvik Bygninger trenger vaktmester Vaktmester og tillitsvalgt Frank Hansen ved Gyllenborg skole i Tromsø kjemper mot planene om å ta vaktmestrene ut av sine bygninger og inn i en sentral. 32 Raushet i bunn Lomakka barnehage i Vadsø har kompetanse på å ta imot folk fra alle kontinenter. Det handler først og fremst om å være raus, mener Anita Jonassen, daglig elder i barnehagen. Heltid er mulig Kreative ledere, tillitsvalgte og ansatte ved Strømsø sykehjem viser at det er mulig å bli kvitt småstillingene. Torunn Larsen er svært fornøyd med turnusen. 8 Foto: Erik M. Sundt Nye kontrakter for fosterforeldre Kontraktene mellom fosterforeldre og kommunalt barnevern er i dag juridisk forankret som privatrettslige avtaler. De hindrer at en overordnet myndighet kan kontrollere hvordan kommunene følger opp fosterbarna. 36 ISSN X Foto: Anita Arntzen totninger fikk bedre vilkår Jeg gjør bare jobben min, sier Anita Ødegård som er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. 2 < Fagbladet 2/2012

3 «Stemmeberettigede ere de norske Borgere» Snart kan vi feire at Grunnloven er 200 år. Da Grunnloven ble skrevet i 1814, fikk embetsmenn, borgerskapet i byene og bøndene stemmerett. Ved det første stortingsvalget i 1815 hadde 65 av 1000 innbyggere stemmerett. De var alle menn. Tanken var nok at for å få lov til å være med og bestemme, måtte du ha inntekt, formue eller forstand av et visst omfang. Det var det mange som ikke var enig i. Den stadig sterkere arbeiderbevegelsen krevde alminnelig stemmerett, i første rekke for menn. Det virker kanskje som om jeg er litt tidlig ute med å henlede oppmerksomheten på det kommende jubileet, men det har en grunn. Reaksjonene fra enkelte stortingsrepresentanter, statsråder og næringslivstopper på at LOs sekretariat sa nei til EUs vikarbyrådirektiv, fikk meg nemlig til å tenke på den tida da det var spesielt utvalgte som skulle bestemme hva som var best for befolkningen. Da allmuen ikke visste sitt eget beste. De samme argumentene brukes mot fagbevegelsen i Det hevdes at motstanden mot direktivet skyldes manglende kunnskap og ubegrunnet frykt. Med litt «Det hevdes at motstanden mot direktivet skyldes manglende kunnskap og ubegrunnet frykt.» bedre folkeopplysning vil vi alle hilse vikarbyrådirektivet velkommen. Slik er det heldigvis ikke. Fagbevegelsens holdning til direktivet er godt politisk fundert, og frykten er høyst begrunnet. Det har blitt avdekket mange uverdige arbeidsforhold i vikarbransjen de siste månedene. Samtidig er ufrivillig deltid et av arbeidslivets største problemer. Den som har mindre enn 75 prosents stilling, ender opp som minstepensjonist. Og uten fast jobb, får du ikke lån, og dermed ingen mulighet til å kjøpe deg egen bolig. Tilhengerne av direktivet snakker ikke om faren for at arbeidstakerne kan få både dårligere arbeidsbetingelser og pensjo - nisttilværelse dersom arbeidsmiljøloven svekkes for å tilfredsstille næringslivets behov for det de kaller et mer smidig og dynamisk arbeidsmarked. Det kan hende at direktivforkjemperne har forregnet seg når de hevder at motstanden bygger på frykt og uvitenhet. Ovenfra og ned-holdninger slår sjelden godt an, i hvert fall ikke i norsk fagbevegelse. Verken i 2012 eller for drøyt to hundre år siden. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2011: Fagbladet 2/2012 < 3

4 Siden sist Attraktiv pris Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for første gang i Prisen skal deles ut til en kommune, eller andre som ved å involvere både offentlige, frivillige og private krefter, løfter et sted slik at det framstår som attraktivt, gir innbyggerne tilhørighet og gjør dem stolte. PF Kvotering på nytt Regjeringen har bedt 13 statlige virksomheter om å sette i gang en ny prøveperiode med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere. De skal ansette en ikke-vestlig hvis kvalifikasjonene er til - nærmet like. PF Historisk tilbud Fagbevegelsen og Høgskolen i Sør-Trøndelag har utviklet et unikt studietilbud om fagbevegelsens historie. I dag kjemper fagbevegelsen for retten til fast ansettelse og imot EUs vikarbyrådirektiv. For hundre år siden kjempet de for at løsarbeidere skulle få fast ansettelse og mot at uorganiserte arbeidere skulle utkonkurrere organiserte. Det er samme situasjon i dag, bare med nytt ansikt, mener Tarjei Leistad, organisasjonssekretær i Fagforbundet Sør-Trøndelag og prosjektleder for et nytt studie - tilbud ved Høgskolen i Sør-Trøn - delag (HiST), Arbeidsliv, NYE VERKTØY: Tarjei Leistad anbefaler tillitsvalgte å ta det historiske studiet. fagorganisering og demokrati - sering Fagbevegelsens historie. Landsomfattende Som organisasjonssekretær er verving av nye medlemmer en viktig oppgave for Tarjei Leistad. Jeg har vært interessert i fagbevegelsens historie siden jeg ble tillitsvalgt, og jeg bruker historien i vervearbeidet, forteller Leistad som selv skal begynne på studiet til høsten. Målgruppa er i første rekke tillitsvalgte over hele landet, og prosjektlederen håper mange unge vil melde seg på. Han opplyser at studiet vil gå over tre semester og gi 30 studiepoeng. Studentene vil samles på HiST i Trondheim to ganger i semesteret. Oppgavelevering, forelesninger og veiledning vil ellers foregå på nett. Kultur for samarbeid Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Fagforbundet Sør-Trønde - lag, Fagforbundet Trondheim, Utdanningsforbundet i Trond - heim, LO i Trondheim og HiST. Fagforbundet har bidratt med over en halv million kroner i lån og garantier. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Livslang læring Tusen takk for utdanningsstipendet. Ønsker dere alle en god jul, sto det på et julekort som Fagforbundet fikk for et par måneder siden. Hilsenen kom fra et fornøyd med lem, en aktivitør, som var blitt tildelt kroner i stipend for å etterutdanne seg. 23 millioner kroner delte forbundet ut til med - lemmer som søkte utdanningsstipend i fjor. Det betyr at flere tusen medlemmer fikk en mulighet som gjorde det enklere å komme i gang med ønsket og nødvendig kompetanseheving. Midler til etterutdanning sitter ikke løst hos arbeidsgiverne, derfor er det gledelig at stadig flere benytter muligheten til å søke økonomisk støtte fra Fagforbundet. Du kan forresten lese mer om utdanningsstipendet på debattsidene lenger bak i bladet. Fagbevegelsen har alltid vært opptatt av å legge forholdene til rette for at alle skal ha like mulig - heter i arbeidslivet. Det gjelder også muligheten til å ta etterutdanning. På den måten får arbeidstakere økt lønn og status i tillegg til at de blir Utdanningsstipendet bidrar til at økonomi ikke blir en hindring for å ta videreut - danning. enda dyktigere i jobben. I forbindelse med etter- og videreutdanningsreformen på 90-tallet ble det enighet om de gode intensjonene mellom partene i arbeidslivet. Finansieringen og den lønnsmessige uttellingen har det vært vanskeligere å bli enige om. Tariffoppgjøret 2008 ble et gjennombrudd med tanke på uttelling for kompetanse. Vi fikk gjennom - slag for tallfestede lønnstillegg etter gjennomført relevant utdanning, men dessverre uten enighet om at det skulle være automatikk i dette. I hovedoppgjøret i 2010 forsøkte vi på nytt å få arbeidsgiverne med på at relevant etterutdanning automatisk skal gi lønnstillegg uten å lykkes helt. Resultatet er likevel stadig sterkere føringer og formuleringer. Med utsikter til høyere lønn, vil flere bli fristet til å ta etterutdanning. Fagforbundet satser på at vårens oppgjør resulterer i automatisk tariffestet lønnstillegg for relevant etterutdanning. 4 < Fagbladet 2/2012

5 Foto: Ola Tømmerås Busser står nedsnødd Fagbladet avslørte i slutten av januar at 30 splitter nye MAN-busser står og snør ned på Lørenskog mens passasjerene slåss om plassen på overbelastede linjer. Bussene ble stående ubrukt og ubetalt i påvente av at Unibuss og Ruter skulle bli enige om kontrakten. Det viser at det er idiotien som rår i kollektivtrafikken i Oslo, sier leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Han viser til at dette er en stadig påpekt konsekvens av Oslo kommunes oppsplitting av kollektivtrafikken i ulike selskaper. Hvor mange slike eksempler skal politikerne bli forelagt før de endrer denne politikken? spør Guldbrandsen. OT Jakter på gamle arbeiderfilmer Arbeiderbevegelsens arkiv jobber med å samle inn og digitalisere gamle arbeider - filmer. Har din forening noe av interesse? LO-kongressen vedtok i 2009 at gamle arbeider - filmer skulle samles inn og digitali seres for å sikre denne delen av Norges historiske kulturarv for etter tida. Prosjektet blir gjennom - ført av Arbeiderbevegelsens arkiv i samarbeid med Nasjonalbib lioteket. Hvis din forening har noe dere tror kan være av interesse, kan dere ta kontakt med koordinator Stig-Audun Hansen i Arbeiderbevegelsens arkiv. PF Foto: Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv Nei til vikarbyrådirektivet Et enstemmig LO-sekretariatet ber regjeringen om å legge ned veto mot EUs vikarbyrådirektiv. LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirek - tivet, sa LO-leder Roar Flåthen på en pressekonferanse etter sekre - tariatsmøtet 30. januar. Flytter makt Over hele landet demonstrerte LO-medlemmer mot vikarbyrådirek tivet 18. januar. Samtidig gjennomførte mange foreninger en politisk streik. Direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet og flytte makt fra et partssamarbeid til arbeidsgivere alene. Hvis vikarbyrådirektivet blir en del av den norske lovgivningen, vil det true arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelsene om begrensninger av innleie fra vikarbyråene, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse da han demonstrerte i Oslo. Det hjelper ikke at tilhengerne av direktivet mener det vil gi ryddigere forhold i en bransje som har vært preget av mye uryddig - DIREKTIVTRUSSEL: Vi vil at arbeidsbetingelsene skal være styrt av et sentralt avtaleverk, sa Stein Guldbrandsen da han deltok i demon - strasjonen mot EUs vikarbyrådirektiv. het. Vi kjemper for et arbeidsliv der hele og faste stillinger skal være normen, og der arbeidsbetingelser skal være styrt av et sentralt avtaleverk, påpeker Guldbrandsen. Pensjon under press Dersom det blir fritt fram for å leie inn vikarer i offentlig sektor, kan dette blant annet brukes til å undergrave pensjonsordnin - gene, siden vikarer vil få byråenes pensjonsordninger, og ikke ordning ene som er forhandlet fram for fast ansatte, sier Stein Guldbrandsen. Regjeringen snur neppe Aps stortingsgruppe har allerede vedtatt et ja til vikarbyrådirektivet, mens regjeringspartnerne SV og Sp er imot. Også årsmøtet i Stavanger Ap er blant dem som ber regjeringen om å bruke reservasjonsretten. Tekst og foto: PER FLAKSTAD og FRIFAGBEVEGELSE.NO FØLG GL TARIFFOPPGJØRET FR I JGPOF T frifagbev egelse frifagbevegelse.no/tariff/tariff_2012/ ariff_2012/ Fagbladet 2/2012 < 5

6 Siden sist Markedet er medisinen som ikke virker Svenske forskere har gitt oss bevis for at konkurranse på offentlige tjenester ikke var den medisinen politikerne trodde skulle utvikle samfunnet og gjøre det bedre, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Dette kunne våre medlemmer og tillitsvalgte fortalt norske politikere både lokalt og sen - tralt for 20 år siden. Men de ble ikke hørt. Nå har vi fått dokumentasjon på at konkurranse og markedstenkning er medisinen som ikke virker. Om politikerne ikke hørte godt nok etter for 20 år siden, så håper jeg de lytter nå, sier Davidsen. Forsker sluttet Forbundslederen viser til rapporten «Konkurrensens konsekvenser» fra den næringslivstilknyttede forskningsstiftelsen FORBUD: Laura Hartman fikk forbud mot å presentere resultater om konkurranseutsetting og privatisering. Her i samtale med Jan Davidsen. Studieförbundet näringsliv og samhelle (SNF). Konklusjonen er at den sterke økningen av private selskaper og firmaer som har overtatt mange offentlige tjenester ikke har vært den mirakelmedisinen som spesielt den politiske høyresiden i Sverige spådde på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Ansvarlig for rapporten er Laura Hartman. Da den ble publisert i september i fjor, fikk forskningssjefen nærmest forbud mot å presentere innholdet i rapporten eller å debattere den offentlig. Konflikten endte med at hun sluttet i stillingen. Udokumentert effekt I januar deltok hun på Fagforbundets minikonferanse om konkurransens konsekvenser i offentlig sektor. Oppdraget var å se på de store samfunnslinjene og finne ut om mer konkurranse på offentlige tjenester hadde hatt den effekten som mange forventet, nemlig billigere tjenester, mer valgfrihet og større effektivitet, sa hun før hun presenterte konklusjonen: Vi fant ut at det ikke er mulig å påvise noe av dette. Derimot fant vi at det fortsatt er et forbedringspotensial i offentlig sektor, sier den tidligere forskningssjefen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD To av tre på deltid får ikke medhold Deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten for å utvide stillingen sin får sjelden medhold i tvisteløsningsnemnda. Arbeidsgivere får medhold i to av tre saker i tvisteløsningsnemnda etter at ansatte i deltidsstillinger har ønsket å bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen sin, ifølge en fersk undersøkelse fra Fafo. Ny arbeidsmiljølov Av 149 tvistesaker som ble realitetsbehandlet fra 1. januar 2006 og fram til 2. september i fjor, endte 101 med at arbeidsgiver fikk medhold, mens den ansatte fikk medhold i 48 av sakene. Da arbeidsmiljøloven ble revidert i 2005, kom det inn en bestemmelse om at ansatte i deltidsstillinger skal ha fortrinn til å utvide stillingen i stedet for at arbeidsgiver foretar en nyansettelse. Intensjonen er at folk i små stillinger skal få en mulighet til å skaffe seg større eller fulle stillinger. Uthuler lovens intensjon Samtidig inneholder lovbestemmelsen også krav om at den ansatte må være kvalifisert til stillingen og at en utvidelse ikke må være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. SJELDEN: Bare én av tre ansatte som vil bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen sin får medhold i tvisteløsningsnemnda. Lovens intensjon er veldig klar. Men når vi ser resultatene av tvisteløsningsnemndas behandling, er det nærliggende å spørre om deltidsansatte virkelig har en reell mulighet til å bruke Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fortrinnsretten for å utvide stillingen sin, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. I mange av tvistesakene mener arbeidsgiver det vil medføre en vesentlig ulempe hvis deltidsansatte får bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen sin. I over halvparten av disse sakene har gitt arbeidsgiver medhold. Dette bidrar til å uthule lovens intensjon, mener Guldbrandsen. Det er Arbeidsdepartementet som har bestilt Fafo-undersøkelsen. En større utredning om effekten av fortrinnsrett skal etter planen være ferdig i juni. Tekst: PER FLAKSTAD 6 < Fagbladet 2/2012

7 < FAGFORBUNDET FORTSETTER Å ØKE Fagforbundet har nå totalt medlemmer, av dem er yrkesaktive. Dette er en økning på 577 medlemmer totalt i løpet av januar < KOLLEKTIV- TRAFIKKEN ØKTE Antall passasjerer i kollektivtrafikken økte samlet sett med over seks prosent i tredje kvartal i fjor, sammenliknet med samme periode året før. Størst økning var det i antall busspassasjerer. MER HUMANT: Flere steder i landet, blant annet foran Stortinget, samlet folk seg for å markere at de ønsker en mer human behandling av asylsøkere som ikke kan sendes tilbake. Ønsker mer human behandling av papirløse Torsdag 12. januar ble ettårsdagen for arrestasjonen av Maria Amelie markert med lystog og appeller flere steder i landet. I Oslo gikk lystoget til Stortinget, der blant andre stortingsrepresentant Heikki Holmås fra SV holdt appell. Han mener at papirløse bør kunne få arbeidstillatelse og dermed ha en mulighet til å ta Presset Nike til etterbetaling Nikes leverandør i Indonesia har gått med på å etterbetale én million dollar i overtidsbetaling til sine ansatte. I elleve måneder har fagforeningen kjempet for arbeiderne som har jobbet timer overtid. PF vare på seg selv. Land som Sverige, Finland og Storbritannia har slike ordninger. Holmås mener at de som har fått endelig avslag på asylsøknaden i utgangspunktet skal sendes ut av landet. Men for dem vi ikke kan sende ut, må vi ha bestemmelser som sier at de på et tidspunkt bør kunne få ting inn i normale former og mulighet til å forsørge seg gjennom å arbeide, sa han. Rødgrønne ungdomspartier samarbeider I slutten av januar møttes representanter for ungdomsorganisasjonene til de tre rødgrønne regjeringspartiene for første gang. Målet er å bidra til å fornye det rødgrønne prosjektet og utvikle politikken med press nedenfra. PF Mer enn 30 organisasjoner har gått sammen i en kampanje for en mer human behandling av papirløse, dvs. mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, men som kommer fra urolige områder og er vanskelige å tvangsreturnere. De lever ofte under svært vanskelige sosiale forhold, og flere arbeidsgivere har fått bøter for å ha ansatt papirløse. Tekst og foto: PER FLAKSTAD < OPP 4,9 PROSENT Heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn uten overtid på kroner i oktober Dette var en økning på 4,9 prosent, eller 1800 kroner mer enn på samme tidspunkt året før. < EN AV TI NORDMENN ER UFØREPENSJONISTER Ved utgangen av 2011 var 9,5 prosent av befolkningen uførepensjonister. Det er samme nivå som ved utgangen av 2010 og Totalt mottar personer uførepensjon. < STADIG MER PLAST GJENVINNES I fjor ble det samlet inn over tonn mer plastemballasje enn for bare tre år siden, og stadig mer av plasten kan gjenvinnes, viser tall fra Grønt Punkt Norge, som organiserer plastreturordningen. Totalt i 2011 ble det samlet inn tonn plast. Fagbladet 2/2012 < 7

8 Tema: heltid Fram til 1987 hadde de fleste innenfor pleie- og omsorgssektoren full jobb eller store stillingsbrøker. Da var normen arbeid hver annen helg. Da normen skiftet til arbeid hver tredje helg, oppstod huller i turnusen. Disse ble fylt opp med små helgestillinger. Nå er utfordringen å sikre at alle ansatte får muligheten til hel stilling. På disse temasidene viser vi at det fins mange veier for å nå målet. Fullt og fast DRAMMEN: De har utviklet sin egen turnus for å få flere store stillinger. Prisen for arbeidsgiver er økt grunnbemanning. De ansatte betaler med flere helger på jobb. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK SUNDT Sønnen min er glad for at jeg har så mye fri. Han syns han får så mye godt til middag nå, smiler Usha devi Singh, sykepleier i 100 prosent stilling ved Strømsø bo- og servicesenter i Drammen. To pluss to pluss tre Drammen kommune prøver ut flere arbeidstidsordninger for å tilfredsstille ulike ansatte i alle livsfaser. Den nye turnusen på Strømsø bo- og servicesenter er ett av tre prosjekter. På en av avdelingene arbeider de etter en fire ukers turnus med hovedsakelig to dager på jobb og to dager fri. Det innebærer at alle arbeider annenhver helg, og er på jobb både fredag, lørdag og søndag. Til gjengjeld har de fri fra torsdag ettermiddag til mandag morgen de andre helgene. Helgefrekvensen har ikke vært noe stort tema for Usha devi Singh og familien hennes. Som inder føler jeg ikke at helgene er så spesielle. Det er kanskje viktigere for de norske, sier hun. Men heller ikke Torunn Larsen, opprinnelig fra Sogn, syns det er noen ulempe å arbeide fast to helger i måneden. Jeg har gått fire år i vikariater og ofte jobbet to helger etter hverandre, forteller pleiemedhjelperen. Hun blir ferdig utdannet helsefagarbeider i mai og er strålende fornøyd med at hun allerede nå har fått 80 prosent fast stilling ved Strømsø. Larsen har ei jente på seks år som hun gjerne vil hjelpe med lekser og kjøre på trening i ukedagene. Jeg har hatt mye dårlig samvittighet fordi jeg har arbeidet mye når jeg egentlig syns jeg skulle være sammen med henne. Nå får jeg mye fri på ukedagene, pluss at jeg har langfri to helger i måneden. Større stillinger Når Målfrid Langlie, tillitsvalgt på Strømsø bo- og servicesenter, presenterer heltidsprosjektet, er hun opptatt av at de endelig har fått bukt med småstillingene. Vi hadde fem seks rene helgestillinger. Nå har vi ingen, forteller hun. Skal vi rekruttere ungdom til dette faget, kan vi ikke tilby 13 prosent stillinger, slår hun fast. Maria Ahmadi er 20 år og ferdig utdannet helsefagarbeider. Hun er blant ungdommene som før hadde en helgestilling, og som nå har fått stor stilling takket være prosjektet. Jeg arbeider 80 prosent og syns det er akkurat passe, sier hun. Den store utfordringen Tillitsvalgt Målfrid Langlie og institusjonsleder Kari Johanne Tønnesen legger ikke skjul på at det ligger en utfordring i det de kaller stjernetid eller stjernetimer. Alle som går i den nye turnusen, får betalt for flere timer enn dem som ligger i turnusen. De som arbeider full tid, er på jobb omtrent to vakter for lite per måned. Disse timene kalt stjernetid må de arbeide inn på et eller annet tidspunkt. For eksempel brukes stjernetida når ansatte kommer på personalmøtene når de egentlig har fri. Den kan brukes til å steppe 8 < Fagbladet 2/2012

9 NYTTIG KOS: Med økt grunnbemanning får Maria Ahmadi og kollegene tid til å gjøre hyggelige og nyttige ting sammen med pasientene. Erna Kollen er en av dem som får sjansen til å holde ved like gamle ferdigheter. inn når kollegaer er syke, eller ved ferieavvikling. Stjernetida kan også brukes til skolering, og de har allerede hatt to fagdager ved senteret siden oktober. Ved store arrangementer, spesielle anledninger og i høytider trenger vi flere folk. Mange ansatte stilte opp frivillig da vi for 15. gang arrangerte en svært vellykket julefest. Neste jul er kanskje dette noe som stjernetida også kan brukes til, sier Tønnesen. < Suksess med flere helger på jobb På Strømsø bo- og servicesenter oppsummerer de sine erfaringer slik: Kartlegg ønskene blant de ansatte og lag en oversikt over stillinger. Bestem hvor mange stillinger i ulike størrelser dere vil ha. Tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og ansatte. Snu hver stein. Se om noen stillinger kan slås sammen her eller på en annen av - deling eller virksomhet. Grundig informasjon. Ved omstilling kan det knapt bli for mye informasjon. Lytt åpent til alle innspill fra de ansatte. Fagbladet 2/2012 < 9

10 Tema: heltid Lønnsomt i lengden Avdelingen med ti pasienter gikk fra å være en ordinær sykehjemsavdeling til skjermet enhet samtidig som de innførte den nye turnusen. Ved hjelp av prosjektmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet økte grunnbemanningen med drøye to årsverk. Prosjektet, som varer i 15 måneder og avsluttes ved utgangen av 2012, koster totalt 1,06 millioner kroner. En stor sum, men Målfrid Langlie er ikke i tvil om at ordningen likevel vil lønne seg i form av mindre vikarbruk, lavt sykefravær og kontinuerlig god kvalitet for pasientene. Selv har hun etter mange år i hundre prosent stilling som enhetssekretær på dagtid valgt å gå delvis tilbake til turnusarbeid med helgejobbing. Jeg savnet rett og slett å ha fri på vanlige ukedager av og til, forteller hun. Ei ny tid krever mer helgearbeid Målfrid Langlie har vært hjelpepleier og tillitsvalgt i snart 30 år. Det betyr at hun på 1980-tallet var med på å kjempe gjennom kravet om ikke å arbeide mer enn hver tredje helg. Tok hun og resten av fagbevegelsen feil den gangen? På den tida var det kanskje riktig. Den gang kom gamle folk til gamlehjemmet med kofferten i hånda. De flyttet inn fordi de var blitt gamle. I dag har vi pasienter som den gang ville ha havnet på sjukehus, og som trenger like stor oppfølging uavhengig av om dagen heter tirsdag eller lørdag. For pasientens skyld Institusjonsleder Kari Johanne Tønnesen savner fremdeles folk som kan sørge for at pasientene blir stimulert. En av hennes store drømmer er en aktivitør. Målet er at alle pasienter skal få gode opplevelser hver dag. Når pårørende kommer, er de ikke opptatt av om mamma har vært på toalettet. De vil høre om hva hun har opplevd. Derfor skal vi også ha tid til å dokumentere hyggelige ting som skjer, mener hun. Målfrid Langlie følger opp: Tenk så flott at pårørende som kommer på besøk i helgene nå møter fagfolk som kjenner deres kjære, og som vet hva de har opplevd i løpet av uka. TÅLMODIGHETSPRØVE: For meg var det en utfordring at ikke alle skjønte det geniale i denne turnusen med en gang, smiler en selvironisk Målfrid Langlie (t.v.). Her sammen med Kari Johanne Tønnesen. 10 < Fagbladet 2/2012

11 Ubrukte muligheter Det trengs 4500 nye helsefagarbeidere hvert år, men det er bare 1000 som fullfører utdanningen. Nina Amble, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, tror ungdom finner yrket lite attraktivt først og fremst på grunn av små sjanser til heltidsstillinger. Hun mener også vi sløser med den kompetansen som allerede fins. Amble påpeker at bare 25 prosent av nyutdannede helsefagarbeidere får full stilling, mens hele 60 prosent får en ukentlig arbeidstid på mindre enn 20 timer. Fokus på kombinasjonen turnus uten små stillinger og mer attraktivt helgearbeid er antakelig veien vi må gå, mener Amble. Helsedirektoratets tall for 2009 viser at sysselsatte i helsesektoren utfører nesten årsverk. Disse tallene viser at vi også sløser med administrative ressurser NINA AMBLE, SENIORFORSKER Disse tallene viser at vi også sløser med administrative ressurser. Nina Amble er overbevist om at når to ansatte utfører ett årsverk, innebærer det mye ekstra admini - strasjon. STØRSTE JULEGAVE: Det er fantastisk at jeg allerede nå har fått en 80 prosent stilling, syns Torunn Larsen. Hun fikk tilbudet fra Strømsø i desember, nesten et halvt år før hun er ferdig helsefagarbeider. Her sammen med Randi Edvardsen (t.v.) og Tordis Kristiansen. Ulempetillegg blir sentralt tarifftema På tariffkonferansene i Fagforbundet pekte 17 av 19 fylker ut høyere ulempetillegg som det viktigste kravet. Tekst: PER FLAKSTAD Det er all grunn til å tro at nettopp ulempetillegg blir et sentralt tema i vårens lønnsforhandlinger, sier Ann-Mari Wold, leder av forbundets forhandlingsenhet. Også retten til heltid har vært mye debattert og høyt prioritert på de fleste tariffkonferansene, hvor «grasrota» i forbundet sier sitt i forkant av tariffoppgjørene. Grunnturnus Ann-Mari Wold registrerer at mange lokale foreninger er involvert i turnusarbeid. For oss er det viktig å holde seg innenfor rammen av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi Ann-Mari Wold, leder av forbundets forhandlingsenhet. mener også at medlemmene må ha en forutsigbarhet i turnusen sin. Det vil si at det må ligge en grunnstruktur i bunnen, og så kan de ansatte ha en fleksibilitet i forhold til å fordele vakter, sier Ann-Mari Wold. Dette arbeidet må foregå lokalt, og det er svært viktig å involvere de ansatte på de enkelte arbeidsplassene i prosessene, understreker hun. Bruk våre hjelpemidler Det fins mange ulike turnusmuligheter. Derfor har vi utarbeidet hjelpemidler til dem som trenger det, blant annet heftet «Fleksible arbeidstidsordninger forhold knyttet til turnus og arbeidstid». Det kan man få ved å henvende seg til postavdelingen i Fagforbundet sentralt, og jeg oppfordrer folk til å bruke det, sier Ann-Mari Wold. Sunndal: Bare heltid på ny avdeling 30 ansatte fikk 100 prosent stilling da kommunen åpnet ny demensavdeling i De ansatte arbeider mellom 20 og 100 prosent på demensavdelingen. Arbeidskraften som blir «til overs», lånes ut til hjemmetjenesten. Harstad: Annenhver helg Omfatter 55 ansatte på Olavsgård sykehjem. Av disse arbeider 11 heltid. De ansatte jobber tre dager og har tre dager fri. Dette innebærer arbeid annen hver helg. Frihelgene er alltid tre dager. < Fagbladet 2/2012 < 11

12 Ikke lag avtaler over hodet på de ansatte HAMMERFEST: Å jobbe to helger mer hvert år er ikke problemet. Problemet er når avtalen om mer helgejobbing blir inngått over hodet på oss, mener de ansatte på Rypefjord sykehjem. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: LARS ÅKE ANDERSON Siden mars i fjor har pleierne på Rypefjord sykehjem i Hammerfest jobbet to helger ekstra i året. Som kompensasjon får de 2600 kroner per helg; det første halvåret fikk de 1300 kroner per helg. Det har vært mye bråk rundt denne avtalen, sier hjelpepleier og verneombud Magne Thomassen. Problemet er ikke de to ekstra helgene i seg selv. Problemet er at vi som jobber på sykehjemmet opplevde at avtalen om å legge om turnusen ble inngått over hodene på oss. Jeg forstår at enkelte ikke er fornøyde fordi de ikke har fått alt som de vil, men vi har en god dialog på dette nå. Hinketurnus Den nye turnusen forskyver godt innarbeidede rytmer med jobbing hver tredje helg. Det som kalles «hinketurnusen» går over en åtte ukers periode der de ansatte jobber hver tredje helg, hver tredje helg og så hver annen helg, før de starter på en ny åtte ukers periode. For dem som har partnere i tradisjonell turnus med jobb hver tredje helg, fører «hinketurnusen» til at ektefellene kun har fri samtidig hver sjuende helg. GUNN INGER SKOG, HOVEDTILLITSVALGT May Tove Holmvik har jobbet fulltid som hjelpepleier i 30 år, og kan fint omstille seg, men er opprørt på vegne av kolleger som får problemer med å få familiekabalen til å gå opp. Et enda større problem syns hun det er at sykepleierne får 1000 kroner mer i kompensasjon per helg enn det hjelpepleierne får. Vi gjør en minst like god jobb, så jeg forstår ikke hvorfor vi skal få mindre, sier hun. Flere på fulltid Hovedtillitsvalgt Gunn Inger Skog, kjenner seg ikke igjen i påstandene om at den nye turnusavtalen ble inngått over hodet på de ansatte. Tvert imot er avtalen resultatet av en lengre prosess, påpeker hun: Vi hadde en arbeidsgruppe som jobbet med ufrivillig deltid. Alle fikk ønske hvordan de ville jobbe, og alle fikk noen, men ikke alle sine ønsker oppfylt. De som ønsket større stillingsandel, har fått det. Men enkelte andre ønsker, som for eksempel fri fredag kveld før en helgevakt, rett og slett ville være umulige å innfri for å VIL VÆRE MED: De ansatte på Rypefjord sykehjem mener de ikke har blitt hørt i arbeidet med ny turnus. Her verneombud Magne Thomassen og hjelpepleier May Tove Holmvik. ha nok kompetanse på de ulike vaktene, sier Gunn Inger Skog. Går videre Da den nye avtalen ble inngått i fjor vinter, gikk enkelte medlemmer høyt ut og truet både med å si opp jobben og å melde seg ut av Fagforbundet. Hvordan ser det ut i dag? Jeg ba alle som har innvendinger komme Trondheim: Frivillig helgevakt Trondheim kommune betaler ansatte med fagutdanning 2000 kroner i tillegg for å ta en ekstra helg på sykehjem. Ordningen er blant annet et ledd i kommunens vedtatte mål om å redusere deltid i helsesektoren. Kristiansund: Lønnsomt å ansette flere Bergan sykehjem økte grunnbemanningen med 3,2 årsverk. Bemanningsøkningen ble satt inn på de mest belastende vaktene. Sykefraværet er redusert med inntil 50 prosent. Lønnsutgifter til vikarbruk kuttet med ca. en million (2010). 12 < Fagbladet 2/2012

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Samferdsel og teknisk Innhold En salong med kvalitet

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Kontor og administrasjon Innhold Gode hjelpere

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 NORSKOPPLÆRING OG JOBBTRENING SIDE 30 SIDE 40

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 NORSKOPPLÆRING OG JOBBTRENING SIDE 30 SIDE 40 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 NORSKOPPLÆRING OG JOBBTRENING SIDE 30 Nr. 3-2015

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. Knuser myten om brannmenn side 32

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. Knuser myten om brannmenn side 32 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 Knuser myten om brannmenn side 32 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr. 5-2011

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 KEMNERE GJØR OPPRØR SIDE 32 SIDE 40. www.fagbladet.

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 KEMNERE GJØR OPPRØR SIDE 32 SIDE 40. www.fagbladet. Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 KEMNERE GJØR OPPRØR SIDE 32 Nr. 3-2015 < For

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr.

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 På jakt etter renhold til dumpingpris SIDE 32 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side 30 < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 44 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Gangavstand til tjenestene Side

Detaljer

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Fullt hus på fritidsklubben SIDE 32. www.fagbladet.

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Fullt hus på fritidsklubben SIDE 32. www.fagbladet. Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no BOLIG Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8 Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Fullt hus på fritidsklubben SIDE 32 Nr.

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

Lønnsgapet øker og øker

Lønnsgapet øker og øker Forsideillustrasjon: Werner Juvik og Vidar Eriksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2012 Lønnsgapet øker og øker Side 8 Helse og sosial Kols-kurs i Vestre Toten Ansatte på sykehjem og i

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32. www.fagbladet.

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32. www.fagbladet. Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no BOLIG Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8 Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32 Nr.

Detaljer