STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 28. AUGUST SEPTEMBER. Studentfri septemberstrid. Side 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 10 93. ÅRGANG 28. AUGUST - 10. SEPTEMBER. Studentfri septemberstrid. Side 26"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 28. AUGUST SEPTEMBER Studentfri septemberstrid Side 26

2 NYHET REDAKSJON 6 HØYERE UTDANNING Anklager Djupedal for å fordumme debatten 12 LOKALVALGET Partienes studentstandpunkter ANSVARLIG REDAKTØR Bjørn Romestrand, tlf.: GJENGSJEF Marit Kristine Vea, tlf.: NYHETSREDAKTØR Eva-Therese Grøttum, tlf: REPORTASJEREDAKTØR Ingrid Kristine Aspli, tlf: KULTURREDAKTØR Morten Skipenes Smedsrud, tlf.: FOTOREDAKTØR Marte Lohne, tlf: ANNONSEANSVARLIG Simen Sørlie, tlf.: NTNU Arrogant holdning til studentvelferd 11 FORSIKRING Uførhet øker tre ganger så fort blant studenter som i andre grupper 15 ROSENBORGSAKEN Krass kritikk mot NTNU i ny granskningsrapport 18 TRANSIT Vil superreformen redde Europas utdanningssystem? 06 GRAFISK ANSVARLIG Iris Ørnhaug, tlf: KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG Sivert Frøseth Rossing, tlf: REPORTASJE ØKONOMIANSVARLIG Andreas D. Landmark DATAANSVARLIG Anders Båtstrand JOURNALISTER Anders Framstad, Bjørn Grimsmo, Cecilia Novas, Hege Lind, Henrik Arneberg, Johan Ketil Skodje, Knut Steinfeld, Magnus B. Drabløs, Marit Kristine Vea, Marte Borhaug, Marte Haakonsen, Merete Skogrand, Morten Fiskvik, Per Magnus Riseng, Sivert Frøseth Rossing og Tale Moldestad FOTOGRAFER Asbjørn Flø, Hans-Erik Olsen, Mari Vold, Pål Sandnes, Ståle Storvik og Thor Christian Hobæk 26 LOKALpolitikk Stumme ved valg 30 Portrettet Alf Skille 34 de usynlige Campus sett med andre øyne 36 TANKESPINN Syndefloden ILLUSTRATØRER Arne Skeie, Jan-André Granheim, Joachim Andersen, Niclas Damerell og Vegard Stolpnessæter GRAFISKE MEDARBEIDERE Iris Ørnhaug (nyhet), Karin Myren (reportasje), Anna-Inga Haugtrø (kultur) ANNONSE OG MARKEDSFØRING Trygve Langeland Haugen og Jane Rogstad Slette 30 «Dere får bli med meg hjem dit og drikke øl imens. Så kan dere ta bilde av meg i kortbukse.» - Alf Skille, Midt-Nytt kongen DATA Asbjørn L. Johansen, Martin Bjørgan og Tommy Torgersen KORREKTUR Alf-Tore Bergsli, Eline Buvarp Aardal, Gøril Furu og Pål Vikesland KULTUR OMSLAGSFOTO Asbjørn Hammervik Flø TRYKK Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. 38 Kommentar Gateavisa Natt&Dag er historie 40 valg Kulturpolitikken kommer i andre rekke i valgkampen 44 Kulturreportasje Amerikanske kunstnere lager film i Trondheim 48 Kulturtegn Teknologi integrert i klær er på fremmarsj Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. 43 motkultur På jakt etter hackerpønkeren 50 Anmeldelser Pstereo festival-spesial 40

3 LEDER Ein politisk universitetsfloke 1. september får Noreg sitt sjuande universitet. Dette blei vedteke av Kongen i statsråd tidlegare denne månaden. Sist gong høgskular fekk universitetsstatus i Noreg var 1. januar Då fekk vi universitet både i Stavanger og på Ås. Dette vedtaket danna spiren til ein universitetsdebatt: Kor mange universitet treng vi i Noreg? Kva er skilnaden på eit universitet og ein høgskule? Er det uheldig dersom vi får mange universitet? Ulike meininger florerer. Kunnskapsminister Øystein Djupedal uttaler til Aftenposten at han er positiv til at Noreg får fleire universitet. Han peiker på at det sidan 2005 har blitt utvikla eit system som stiller krav til kven som får lov til å kalle seg universitet. Dette fører til høgare kvalitet, ifølgje kunnskapsministeren. Tidlegare studenttingsleiar ved NTNU, Harris Utne, har ei anna oppfatning. Han meiner at krava fører til at høgskular følgjer ei slags politisk oppskrift på å bli universitet, i staden for å bli så gode undervisnings- og forskingsinstitusjonar som mogleg. Utne foreslår derfor å sleppe universitetstittelen fri og gje alle høgskular som ønskjer det, lov til å kalle seg universitet. Argumentasjonen er at det er kvalitet, og ikkje tittel, som er avgjerande. Framlegget til Utne vil neppe vinne særleg gehør. For dei allereie eksisterande universiteta er det sårt at nærmast alle og einkvar snart kan smykke seg med ein universitetstittel. Og det er denne utviklinga vi går mot. Professor Steinar Stjernø leier eit utval som skal drøfte framtida til høgare utdanning i Noreg. Han tipper at vi vil ha 12 universitet i Det sentrale spørsmålet bør imidlertid ikkje handle om kva utdanningsinstitusjonane skal få kalle seg, men kva som styrkjer høgare utdanning i Noreg. Dersom det at høgskulane byrjar å kalle seg universitet fører til at dei får fleire midlar til forsking, er det positivt. Men mange små universitet gir også mange små fagmiljø spreidd utover heile landet. At høgare utdanning i Noreg vil tene på dette totalt sett, er tvilsamt. Tidlegare rektor ved Universitetet i Oslo, Kaare Norum, har uttalt at han heller ville ha vore tilsett ved ein god høgskule enn eit dårleg universitet. Men utviklinga vi ser i dag dreier seg om institusjonar som heller vil vere middelmådige universitet enn middelmådige høgskular. Ei anna utvikling får vi berre dersom det gjer meir status å vere ein god høgskule enn eit middelmådig universitet. Korleis ein oppfordrar høgskular til å auke kvaliteten i staden for å strebe etter universitetstittelen, er eit anna spørsmål. Rangering av utdanningsinstitusjonar er eit fy-ord i Noreg, men kvalitetskriteria til slike rangeringslister er tross alt langt breiare enn regjeringas kriterier for å bli universitet. Trangt om kunnskapsplassen Tiden er moden for å gi høyere utdanning og forskning sitt eget departement. KOMMENTAR Regjeringen unnlater konsekvent å følge opp sin retorikk med konkret politikk når det kommer til høyere utdanning og forskning. Notoriske kutt i sektoren truer med å gjøre Norge til en bakstreber i den internasjonale kunnskapskonkurransen. Dette på tross av den rødgrønne regjeringens åpne målsetting om at tre prosent av BNP skal ʻʻ at utviklingen går i feil retning. brukes på forskning innen Årets kutt i bevilgninger på 274 millioner til universiteter og høyskoler vitner om Marit Kristine Vea Nyhetsjournalist I løpet av de siste to årene har NTNU alene fått sine basisbevilgninger redusert med nesten 70 millioner kroner. Disse kuttene går naturlig nok utover både fagtilbud, studiekvalitet og grunnforskning. Odd Einar Dørum er utdanning- og forskningspolitisk talsperson for Venstre. Hans forslag om et forskningsdepartement kan bidra til å løfte norsk utdanningspolitikk ut av en hengemyr preget av kortsiktige prioriteringer og unødvendige dilemmaer. Dersom høyere utdanning, innovasjon og forskning får et eget departement, vil det skapes rom for utforming av en langsiktig og fokusert politikk på forskningsfronten. Dagens kunnskapsdepartement synes å ha trykket slagordet «der det er hjerterom, er det husrom» til sitt bryst. Departementet favner i dag over både barnehager, grunnskole og høyere utdanning. På toppen av det hele hviler mesteparten av koordinerings- og forvaltningsansvaret for statlige forskningsbevilgninger på departementets ansatte. Dermed står kunnskapsminister Øystein Djupedal overfor en nesten umulig oppgave som representant for utdanningsinteressene til ikke mindre enn hele den norske befolkningen, det være seg en toåring eller en professor. I Norge er det toåringen som trekker det lengste strået i kampen om ressursene. En slik konkurranse mellom to ubestridte goder er ikke Norge tjent med. Ingen avviser nødvendigheten av barnehageplasser og gode undervisningtilbud for de yngste. Mange protesterer på den annen side mot neglisjeringen av ressursbehovet innenfor høyere utdanning og forskning. Da finansminister Kristin Halvorsen la fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett rett før sommeren, ble det ikke satt av sårt tiltrengte midler til disse formålene. Dermed valgte regjeringen nok en gang å overhøre studentenes og forskningsmiljøenes høylytte bønn om en satsing på flere stipendiat- og postdoktorstillinger, samt økt bevilgning til vitenskapelig utstyr. Kanskje appellerer velferden til de aller yngste mer til vår kunnskapsminister enn stipendiater med utdaterte laboratorier. Kanskje føler han seg bundet av regjeringens valgløfter om full barnehagedekning. Det er dog ingen gyldig unnskyldning. Å ikke satse på forskning er verken samfunnsøkonomisk eller kulturelt forsvarlig. Opprettelsen av et forskningsdepartement kan bidra til å gi forskningen den plassen den fortjener: en egen stol rundt kongens bord. I Norge er det toåringen som trekker det lengste strået i kampen om ressursene. Illustrasjon: Vergard Stolpnessæter

4 SIDEN SIST 28. august september 2007 Takk dere selv Studentene må selv ta skylden for skyhøye priser og elendig standard på leilighetene i sentrum, mener lederen i Leieboerforeningen i Bergen. Det skriver studentavisen Studvest. Ifølge Stig Høisæther, leieboerforeningens leder, er få studentboliger og manglende politisk styring hovedårsaken til kaoset i det private leiemarkedet. Samtidig mener han at situasjonen forverres av at for mange studenter vil bo sentralt uten tanke på pris og standard. Dersom Høisæther var student, ville han valgt å bo i en av studentsamskipnadens boliger utenfor sentrum. På for eksempel Fantoft får man en kostnadsbasert husleie i motsetning til i det private markedet i sentrum. Bergen sentrum er jo ikke så lite som studentene skal ha det til, sier han til Studvest. Stavanger verst på boligkø Ved semesterstart sto hele 550 studenter på venteliste for å få studenthybler, skriver studentavisen Hugin. Av lærestedene som er tilknyttet Norsk Studentunion (NSU), har Stavanger desidert færrest hybelenheter, med en reell dekningsgrad på 7,2 prosent. Studentleder Kristine Skogsrud Nesvik fortviler over situasjonen, og frykter for hva som vil skje med studentene som har kommet til byen uten å ordne med bolig på forhånd. Det er ikke alle som har like mye kunnskap om boligmarkedet. Noen tror kanskje det er enkelt å skaffe seg hybel. Situasjonen vil bli vanskelig for dem når de kommer hit. Jeg synes det hele er tragisk, sier hun til Hugin. DETTE HAR HENDT Fikk pris for pedagogikk Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke gikk i år til Faggruppe for morfologi ved Det medisinske fakultet. Det var studenter på faget morfologi som foreslo gruppen. De skriver i begrunnelsen at det er «et gjennomtenkt, faglig sterkt kurs presentert med iver og selvoppofrelse som virkelig stimulerer studentene til videre arbeid med faget». Det er første gang prisen tildeles en faggruppe; alle tidligere tildelinger har vært individuelle. Skuffet over Djupedal Som forskningsminister har Øystein Djupedal vært en gedigen skuffelse, ytrer rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen (UiB) til Bt.no. Sammen med rektor Jan I. Haaland ved Norges Handelshøyskole (NHH), stusser han over statsrådens gode egen- attest som kunnskapsminister. Grønmo mener at selv om bevilgningene til forskning riktignok har økt noe under denne regjeringen, er dette på langt nær så mye som Soria Moria-erklæringen har lovet og som Stortinget har vedtatt. Jeg er kort sagt overrasket over at statsråden ikke forholder seg mer til de målene regjeringen selv har satt seg, sier UiB-rektoren. (Les også kommentar side 3 og sak side 20.) Kritiserer NTNU Granskingsutvalget som har sett på det offentliges håndtering av Rosenborgsaken, leverte sin rapport 16. august. Både NTNU og departementet mottar sterk kritikk for sin håndtering av saken. Ifølge utvalget ble det ikke gjort nok for å undersøke kreftfaren ved å jobbe på de nå nedlagte NTNU-laboratoriene på Rosenborg. I tillegg kritiseres både departementet og NTNU for dårlig oppfølging av de pårørende. (Les mer side 15.) Vil ha frislipp Tidligere studenttingsleder ved NTNU, Harris Utne, tok i et leserinnlegg i Aftenposten til orde for å frigi universitetstittelen. Han mener at alle høgskoler som ønsker det kan kalle seg universitet. Utne mener at dagens ordning fører til at høgskolene arbeider for å oppnå de formelle kravene for å kalle seg universitet, i stedet for å satse på den framgangsmåten som i størst mulig grad vil heve kvaliteten. Ny ANSA-president Anders Fjellstad Bentsen er valgt til ny leder for utenlandsstudentenes interesse- organisasjon, ANSA. Han har vært tillitsvalgt i ANSA i fire år, og har blant annet vært medlem av hovedstyret og leder av organisasjonens danske lokallag. Han tar nå ett års pause fra arkitektstudiene i Danmark for å lede ANSA. Bentsen tar over vervet etter Christian Myrstad. Asbestalarm ved DMMH Onsdag i forrige uke ble det funnet asbest i en takkonstruksjon i Hovedbygget på Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Hovedbygget og Glassgården ble stengt inntil videre. Etter to dager kunne imidlertid store deler av byggene friskmeldes. (Les mer side 17.) Krever flere hybler Ordfører Rita Ottervik forlanger at Trondheim får flere studenthybler, melder NRK Trøndelag. I et brev til Kunnskapsdepartementet krever hun at statsstøtten til bygging av studentboliger dobles. Hun ber også om at grensen på statsstøtte til en hybelenhet økes til én million kroner. I dag gir staten kun støtte til boligprosjekter der prisen per hybelenhet er kroner eller mindre. Statssekretær Per Botolf Maurseth i Kunnskapsdepartementet lover å vurdere forslaget, men frykter at en økning i grensen på statsstøtte vil føre til høyere utleiepriser på studenthybler. (Les mer side 6.) Tilgjengelighetspris til psykologiprofessor Rådet for studenter med funksjonshemming ved NTNU har tildelt professor Ivar Bjørgen NTNUs tilgjengelighetspris for 2006/2007. Han er ifølge juryen en av få vitenskapelig ansatte ved universitetet som i sitt daglige virke fokuserer på studenter med funksjonsnedsettelser. Han har satt søkelys på undervisningsmetoder og evalueringsmetoder som fremmer læring hos studentene, og bidratt til kunnskap om lese- og skrivevansker. Ingen flyttefeber på HiST Påtroppende HiST-rektor Trond Michael Andersen har et svært avslappet forhold til en eventuell samlokalisering av HiST i Elgesetergate. Jeg har ingen preferanser, men jeg ser at den spredte lokaliseringen høgskolen har i dag, ikke er ideell, sier han til Høgskoleavisa.

5 Kvinnedrøm på UiO Kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) publiserer langt færre vitenskapelige artikler enn sine mannlige kolleger. Det melder studentavisen Universitas. Viserektor Inga Bostad ved UiO er bekymret for at kvinner blir holdt utenfor viktige avgjørelser i forskningsmiljøet. Du har uformelle nettverk som gjør at menn i større grad enn kvinner blir trukket inn i viktige prosesser, sier hun. Det bekymrer henne at universitetet ikke ser på tallene som kritikk, selv om trenden var tydelig både i 2005 og i Ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) var den kvinnelige publiseringsandelen så lav som syv prosent i fjor. Likevel finnes det så langt ingen klare planer for å kartlegge årsakene til den skjeve kjønnsfordelingen, og Bostad tør ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før statistikken endrer seg i favør av kvinnene. Dette handler om at grunnleggende mønstre må endres, og det er ikke gjort i en håndvending, mener viserektoren. NTNU får prestisjeinstitutt FORNØYDE: NTNU-rektor Torbjørn Digernes (t. v.). kunnskapsminister Øystein Djupedal og filantrop Fred Kavli. NTNUs nye institutt for nevrovitenskap kan bli et forskningssenter i verdensklasse. NTNU TEKST: Eva-Therese Grøttum FOTO: ASBJØRN FLØ HAMMERVIK Filantrop og tidligere NTH-student Fred Kavli har tidligere åpnet institutter ved prestisjetunge universiteter som Yale, Cambridge og Massachussetts Institute of Technology (MIT). Da Senter for hukommelsesbiologi i forrige uke ble utnevnt til The Kavli institute for Neuroscience ved NTNU, ble det nummer 15 i rekken av Kavlis institutter verden over. Trenger flere som Kavli Både kunnskapsminister Øystein Djupedal og rektor Torbjørn Digernes ved NTNU var tilstede under åpningen av instituttet, og de to var enige om at vi trenger flere filantroper som Kavli i Norge. Kavli vil nemlig bidra med 7 millioner kroner til drift av instituttet hvert år i «uoverskuelig framtid» Vi har nok av rike mennesker i Norge. La oss håpe du kan fungere som en rollemodell for dem, sa Digernes i sin takketale til Kavli. Kunnskapsministeren sier til Under Dusken at senteret er et kvalitetsstempel for norsk forskning. Instituttet skal jobbe med forskning på hukommelsesbiologi, og håper blant annet å komme nærmere en løsning på Alzheimer-gåten. Menneskehjernen er det mest komplekse systemet vi kjenner. Forskning på dette feltet vi kunne hjelpe millioner av mennesker med nevrologiske lidelser, sier Djupedal. En guttedrøm Kavli dro fra Norge til USA på femtitallet som nyutdannet sivilingeniør. Han etablerte etterhvert høyteknologibedriften Kavlico og ble milliardær. I 2000 solgte han Kavlico og bestemte seg for å gi rikdommen sin tilbake til menneskeheten. I dag er han en anerkjent milliardær og filantrop som nylig ble sammenliknet med Alfred Nobel av det amerikanske tidsskriftet Time Magazine. Å gi noe tilbake til forskningen har alltid vært min guttedrøm. Av nysgjerrighet og fordi det kan gi langsiktige virkninger, valgte jeg basisforskning som nevrovitenskap, sa han.ud UD FOR SIDEN SIST 75 år siden Refleksjoner i anledning dagen og optimismen. De nye kommer med en ukuelig appetitt på byens pikebarn, og de sistes er ikke mindre når det gjelder de første. Men la det gå noen år. Da har de fleste skrinlagt piken som pige betraktet, og dyrker nu fortrinnsvis vinen og sangen og studentersamfundet. Det høres kanskje rart ut å si det; men vi tror at for mange utgjør studentersamfundet ihvertfall for en tid en viss erstatning for en pike. 25 år siden Hverdagsbomber for hverdagsmennesker Og slutt med sytinga. En liten overskrift: «Mulig atomkrig god grunn til militærnekting». Det har seg nemlig slik at Høyesterett har godkjent en nektingssøknad hvor argumentet mot å gjøre militærtjeneste var at den moderne krig vil føre til bruk av atomvåpen og kjemiske/ bakteriologiske våpen og dermed til utryddelse av menneskeheten. Bravo! ropte jeg straks, ikke akkurat fordi menneskeheten skal utslettes... men fordi Høyesterett endelig har innsett grunnen til at mange av oss løper fra «samfunnsansvar». 10 År siden Med Carl Ivar i baksetet. Oi, oi, oi! Det var ikke verst, stråler en uforskammet opplagt Carl Ivar når Under Dusken overrekker ham klipsramma med æresdiplomet for norgesmesterskapet i valgkamp. Av valgkampmaskineriet hadde vi fått lov å frakte landets fremste retoriker og debattant til flyplassen etter et langt og tettpakket stemmefiske. Knapt runda tjue år og med mindre politikererfaring enn mange av Hagens slips, slo vi fra oss tanken om å «ta» ham på sak.

6 NYHETER 28. august september 2007 Fnyser av Djupedal Øystein Djupedal nekter for at de økonomiske kuttene i utdanningssektoren er alvorlige. Fordummende retorikk, sier NSU-leder Per Anders Torvik Langerød. UTDANNINGSPOLITIKK TEKST: Eva-Therese Grøttum Universitets- og høyskolesektoren opplevde betydelige økonomiske kutt i forrige statsbudsjett. NTNU fikk et kutt på 70 millioner kroner i basisbevilgningene, som blant annet har medført kutt i fagtilbudet ved universitetet. Kunnskapsminister Djupedal har karakterisert kuttene som et udramatisk «hvileskjær», og vist til at landets utdanningsistitsjoner hadde milliarder på bok. I et internt notat fra Kunnskapsdepartmentet til Stortinget, viser det seg imidlertid at de oppsparte midlene ikke kan erstatte kuttene i inneværende statsbudsjett. Brorparten av midlene er nemlig allerede bundet opp til prosjekter og lønnsmidler. Feigt og latterlig Det er ikke overraskende, for vi har gått nøye igjennom kontoen og sett på hva som kan omdisponeres. For eksempel er NTNU en institusjon med 3, 6 milli- Den sittende regjeringen hevder å være opptatt av boligvilkårene til studenter, og er enig i at statsfinansierte studenthybler må til for å holde boligprisene nede. Bevilgning av penger til studentboliger er viktig for å holde prisene arder i omsetning. Kuttene i bevilgningene til NTNU er meget beskjedne, og ikke krevende for universitetet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal til Under Dusken. Leder Per Anders Torvik Langerød i Norsk Studentunion (NSU) mener Djupedals retorikk er klossete. Djupedal prøver å skjule hele poenget i denne saken, og retorikken hans bidrar til å fordumme debatten. Som eier av det offentlige utdanningssystemet er det et merkelig signal å sende at man kutter dersom institusjonene sparer penger til enkeltprosjekter. Det finnes millioner av tiltak som trenger finansiering innenfor høyere utdanning og forskning. Spørsmålet er om man er villig til å satse, sier han. NSU-lederen er også provosert over at regjeringen argumenterer med at penger ikke er alt som skal til for å heve kvaliteten i sektoren. Jeg er selvfølgelig ikke uenig i at det også er behov for reformer i tillegg til finansiering, men å bruke det som et generelt argument i debatten er bare feigt og latterlig. Hadde regjeringen vært åpne på at de ikke ønsket å satse på høyere utdanning, hadde det vært greit, men SV og Djupedal påstår hardnakket at de vil satse på Norge som en kunnskapsnasjon. Så langt er det bare ord, mener han. Langerød er bekymret for utfallet av neste års statsbudsjett, men lover at NSU ikke vil sky noen midler for å vise hva de mener om regjeringens politikk hvis hvileskjæret fortsetter. Ingen lovnader for neste budsjett Djupedal vil på sin side ikke komme med noen innrømmelser med hensyn til hva kuttene har gjort med sektoren. Det gjelder å ikke svartmale en situasjon som ikke engang er svart. Det har vært en fin vekst i økonomien til universitetsog høyskolesektoren, hevder han. Han vektlegger at han ikke synes det Ingen løsning på boligproblemet Målet om at SiT oppnår 20 prosent dekningsgrad i studentboligmarkedet finnes ikke realistisk, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. nede, spesielt for å unngå at det blir et feberhett marked hvor det avholdes budrunder blant de private utleierne, sier ministeren til Under Dusken. Langt til 20 prosent dekningsgrad Retorikken er så langt ikke fulgt opp, og lite tyder på at situasjonen blir bedre. Studentsamskipnaden i Trondheims (SiT) dekningsgrad er per i dag på 12,3 prosent, en nedgang på 1,42 prosent siden i fjor. Likevel vil ikke Djupedal love økte bevilgninger til studentboligbygging i høstens statsbudsjett. Han har ingen tro på at det vedtatte målet om at STÅR PÅ SITT: Til tross for klager fra studenter, akademikere og forskere, er Øystein Djupedal fornøyd med regjeringens satsing på høyere utdanning, (Arkivfoto: Magnus B. Willumsen) samskipnaden skal ha 20 prosent dekningsgrad i studentboligmarkedet, vil oppfylles med det første. Nei, det finnes det ikke realisme i, sier han. KD vet ikke hva de snakker om For å nå dekningsgraden neste år, må regjeringen bevilge midler til bygging av 2000 enheter. Det har heller ikke boligsjef Terje Bostad i SiT noen tro på. Han er frustert over at Kunnskapsdepartementet (KD) ikke vil øke grensen for statstøtte til bygging av studenthybler. Grensen ligger i dag på er spesielt morsomt stadig å bli utskjelt av forskere, studenter og professorer. Betyr det at vi kan forvente at hvileskjæret i høyere utdanning avsluttes ved neste statsbudsjett? Budsjettet kommer når busjettet kommer. Vi bevilger mye penger til høyere utdanning og det kommer vi til å fortsette med, sier Djupedal.UD kroner. Fordi byggekostnadene øker, er summen for lav til at SiT klarer å finansiere nye boliger. Statssekretær Per Botolf Maurseth uttalte i forrige uke til NRK at «problemet med å øke denne grensa er at (...) studenthyblene [kan] bli dyrere å leie». Bostad mener det er et dårlig argument. SiT kan umulig bidra til å holde prisene nede hvis vi ikke får støtte til å bygge flere boliger. Noen ganger lurer jeg på om de vet hva de snakker om i Kunnskapsdepartementet, sier han oppgitt.ud

7 spar studielånet KORTET Gyldig til KARI HOLERRUD Med Synsamkortet kan du handle når du vil og nedbetale rentefritt over 6 eller 12 måneder. Du får søknadsskjema i butikken.

8 NYHETER 28. august september 2007 NTNU har en arrogant Rasmus Bøckman ville ta eksamen hjemme i Kongsberg for å være hos sin døende mormor. «Vi driver ikke med sånt», var svaret fra NTNU. STUDENTVELFERD TEKST: Anders Park Framstad Jeg er ikke i tvil om at dette påvirket eksamensresultatet mitt. Jeg sov ikke noe mer den natten, forteller sivilingeniørstudent Rasmus Bøckman. Natt til 6. juni fikk han beskjed om at mormoren hans var død. Morgenen etter måtte han avlegge eksamen. Studieavdelingen ved NTNU hadde nemlig nektet Bøckman å ta eksamen i Kongsberg slik at han kunne bli hjemme hos henne den siste tiden. Blankt avvist av NTNU Bøckmans mor, Kirsten Bøckman, forteller at mormoren ble syk midt i eksamenstiden, og at familien skjønte at det nærmet seg slutten. Rasmus og søsteren måtte derfor kaste seg på første fly hjem, forteller hun. 4. juni tok studenten kontakt med studieadministrasjonen ved NTNU og ba om å få avviklet sin siste eksamen i nærheten av hjemstedet Kongsberg. Han håpet at det var mulig å avlegge eksamen ved Høgskolen i Buskerud. DÅRLIG BEHANDLET: Student Rasmus Bøckman. (Foto: Privat) Vi tok kontakt med høyskolen, og det var ikke noe problem for dem. Jeg fikk inntrykk av at dette var vanlig blant høyskoler. Men da jeg ringte til NTNU, fikk jeg beskjed om at «vi gjør ikke slik», forteller Rasmus Bøckman. Vi ble blankt avvist ved NTNU. «Vi driver ikke med sånt» fikk vi beskjed om. De var ikke interessert i å gå inn i problemet, bekrefter Kirsten Bøckman. Med én eksamen igjen, ble NTNUstudenten stilt overfor et vanskelig dilemma. Uten mulighet til å ta eksamen ved en senere anledning, så han seg til slutt nødt til å reise fra sin syke mormor for å avlegge eksamen i Trondheim. Mormoren døde natt til eksamensdagen. NTNU lite fleksible Hvis man ser saken utenfra, er NTNUs holdning arrogant, mener Kirsten Bøckman. Dette viser at NTNU har lave ambisjoner når det gjelder studentvelferd. Jeg finner ikke saken forenlig med kvalitetsreformen, som tar sikte på at den enkelte student skal få hjelp til å gjennomføre studiet på normert tid, fortsetter hun. Hun får støtte fra leder Martin Sværen i Studenttinget ved NTNU. Det er svært beklagelig at NTNU ikke har vært mer fleksible i denne saken. De burde ha tilbudt seg å sende eksamensoppgaven til Kongsberg, eller latt studenten få utsatt eksamen, sier han. Bøckman ser to mulige årsaker til den dårlige behandlingen av sønnen. Er dette fordi NTNU ikke har studentvelferd som fane? Eller er det fordi de ikke har tillit til andre høyskoler, spør hun. Studiedirektør Anne Rossvoll ved NTNU kjenner ikke saken i detalj, og kan derfor ikke svare på hvorfor familien ble mottatt slik de hevder. Hun forteller at saken ble behandlet i en egen enhet underlagt eksamenskontoret. VIL SE PÅ SAKEN: Umiddelbart synes ikke denne saken å være behandlet på en god måte av NTNU, Når vi gjøres oppmerksomme på slike saker, bevisstgjøres vi på vår egen policy, sier hun. Rektor beklager Kirsten Bøckman forteller at hun 5. juli sendte en e-post til rektor Torbjørn Digernes, hvor hun etterspurte en forklaring på NTNUs holdning i saken. Da Under Dusken ringte rektor 24. august, hadde Bøckman ennå ikke mottatt noe svar fra NTNU. Digernes skriver i en e-post til Under Dusken at han ikke har noen henvendelse fra Bøckman i sin e-postlogg, og at han normalt ville reagert øyeblikkelig på en slik henvendelse. Jeg er blitt gjort oppmerksom på denne henvendelsen av Under Dusken, og umiddelbart synes den ikke å være håndtert på en god måte av NTNU. Jeg har bedt studieadministrasjonen om informasjon om hvordan dette har vært behandlet hos oss, skriver han. Han lover å ta tak i saken, og ønsker snarlig å forklare både hvordan saken har vært behandlet og hvilke retningslinjer NTNU følger ved den typen henvendelser. Samtidig ønsker han å beklage overfor familien: Jeg beklager at familien nå sitter med et inntrykk av at NTNU ikke reagerer som man skulle forvente i slike situasjoner, sier Digernes.UD 8

9 NYHETER holdning BI stiller NTNU i dårlig lys Rasmus Bøckmans søster fikk flytte sine eksamener fra BI Trondheim til BI Drammen. Enorm forskjell på NTNU og BI, sier han til Under Dusken. Hadde jeg ikke fått ta mine eksamener i Drammen, er det langt fra sikkert at jeg hadde tatt dem i det hele tatt, sier Annicken Bøckman. Hun er Rasmus Bøckmans søster, og var i samme situasjon som ham da mormoren deres ble alvorlig syk midt i eksamenstiden. Forskjellen er at han studerer til sivilingeniør ved NTNU, mens hun går på BI i Trondheim. Jeg skulle egentlig ha eksamen mandag morgen, men jeg hadde ikke noe lyst til å dra på søndag kveld, sier hun. Derfor tok hun tok kontakt med eksamensansvarlig på BI i Drammen. Den ansvarlige hadde søndagsfri og var på turnstevne med egne barn, men hun tok seg likevel tid til å hjelpe Bøckman. Jeg forklarte situasjonen, og fikk beskjed om at «dette må vi fikse». Så møtte jeg opp morgenen etter, og fikk ta alle tre eksamenene mine i Drammen. Jeg fikk helt klart bedre behandlig enn broren min, sier hun. Rasmus Bøckman mener BIs behandling av saken er forbilledlig. Det var enorm forskjell mellom BI og NTNU. Jeg fikk inntrykk av at NTNU hadde en «drit og dra»-holdning, sier han. Søsteren synes situasjonen ble mye lettere for henne når hun fikk mulighet til å avlegge eksamen nærmere hjemstedet. Det er jo bare 30 minutter fra Kongsberg til Drammen. Da slapp jeg å sitte alene i leiligheten min i Trondheim. Jeg hadde uansett bare blitt sittende og tenke og lure på om det hadde skjedd noe når jeg egentlig skulle lese, forteller hun.ud sier rektor Torbjørn Digernes. Han lover nå å se på saken. (Arkivfoto: Marte Lohne) Går ut over resultatet Psykologspesialist mener Bøckman burde fått utsatt eksamen. Et dødsfall i nær familie eller omgangskrets kan fort spolere eksamensresultatet. Psykologspesialist og leder for den psykososiale helsetjeneste ved Studentsamskipnaden i Trondheim, Ottar Hummelsund, mener studenter i en slik situasjon bør vurdere å utsette eksamen. I hvilken grad en sånn sak vil prege eksamensresultatet, avhenger av hvor nær kontakt det har vært mellom avdøde og den pårørende. Men hvis de sto hverandre nær, vil jeg tro at dødsfallet går ut over resultatet, sier han. For å utsette eksamen må man ha attest fra psykolog eller fastlege, men det finnes lite informasjon om hva man skal gjøre hvis man har behov for en slik attest. Hummelsund opplyser om at studenter kan komme til den psykososiale helsetjenesten. Det høres ut som om studenten i dette tilfellet burde fått en attest som sa at han ikke var i stand til å gå opp til eksamen. Dette kunne vi ha skrevet ut, eller han kunne ha gått til fastlegen sin. Hummelsund påpeker samtidig at vi mennesker tross alt er i stand til å tåle det meste. Dødsfall er overkommelig selv om det naturlig nok, i en fase, er vondt og vanskelig for dem som står nær. Om dødsfall skjer i nær familie vil det selvfølgelig kunne prege en student. Men vi mennesker er nå en gang laget sånn at vi greier å komme oss videre.ud Vil gi butikkansatte søndagsfri Får flertallet i bystyret viljen sin, spøker det for muligheten til impulsive middagsinnkjøp søndag formiddag. Til sammen 47 representanter i bystyret er nemlig for å la ansatte i butikknæringen få søndagen fri, melder Adresseavisen. Partiene Ap, SV, RV, KrF og PP er alle for. Høyrepolitiker Bengt Eidem synes flertallet er urovekkende, selv om dette egentlig er statens anliggende. Jeg er redd for hva staten kan finne på med et slikt politisk press fra Trondheim, sier han. Bunnpris-eier Trond Lykke er derimot ikke bekymret. Å stenge butikkene for de ansattes del, er bare tøv. Søndag er den dagen det er lettest å få bemanning, hevder han.

10 =fkf1 >\`i Df^\e Førstehjemslån med mer enn 100 % finansiering Det komplette Førstehjemslånet - god rådgiving og klare svar Mer enn 100 % finansiering Ikke krav om BSU Ingen øvre aldersgrense Kan overføres fra annen bank Snakk med en rådgiver, ring Få informasjon til din mobil send første til BYENS BESTE S T UDENT I LBUD! 15,4 HP Pavilion dv ,4 Acer Aspire 5613ZWLMi AMD Turion64 X2 TL GB harddisk 2048MB minne GeForce 8400M 9 495,- Eller 394,- i 36 mnd.* Varenr.: GT377EA#UUW 14,1 Intel Core Duo T GB harddisk 2048MB minne GeForce 7300M Varenr.: LX.AGQ0X HP Pavilion dv2510 Intel Core Duo T GB harddisk 2048MB minne GeForce 8400M Varenr.: GJ028EA#UUW Tatung 32 LCD-TV HD Ready (720p/1080i) Kontrast: 1000:1 Oppløsning: 1366x768 Lysstyrke: 550 cd/m2 3D Comb-filter & De-interlace Varenr.: V32MCHK 8 995,- Eller 376,- i 36 mnd.* Varenr.: LX.AKG0X ,- Eller 302,- i 36 mnd.* Acer Aspire ,1 Vekt: 1,8kg! 6 995,- Intel Core Duo T GB harddisk 1024MB minne Windows Vista Business 7 995,- Eller 339,- i 36 mnd.* Varenr.: VFY:EM75V3205AX4NC 15,4 Amilo PRO V3515 AMD Turion64 X2 TL GB harddisk 2048MB minne GeForce 7000M Eller 302,- i 36 mnd.* Amilo PRO V3205 Intel Celeron M520 80GB harddisk 1024MB minne Vista Home Basic Varenr.: VFY:EM77V3515AP5NC 4 995,- Eller 229,- i 36 mnd.* *Lyst på noe nytt? Betal etterhvert! Forbruker.no, Godt kjøp! 4 495,- Eller 272,- i 24 mnd.* Stort utvalg Gode priser God service Vi kan i samarbeid med DnB NOR Kort tilby 2 eller 4 mnd. betalingsutsettelse for opptill kroner, med henholdsvis 99,- og 275 kroner i gebyr. Mamoz Nardo Røde kors huset Nardoveien 4b Tlf.: Mamoz Mercur Mercursenteret Kongens gt. 8 Med forbehold om trykkfeil.

11 NYHETER Gambler med framtiden Uførhet øker drøyt tre ganger så raskt blant studenter som i andre grupper. Likevel har kun fem prosent av studentene uføreforsikring. FORSIKRING TEKST: Marte BOYE Haakonsen FOTO: THOR CHRISTIAN HOBÆK En fersk undersøkelse gjennomført av Storebrand i samarbeid med Synovate MMI i august i år, viser at en av fire studenter tror de har uføreforsikring. Det reelle tallet er langt lavere. Her hersker det tydeligvis stor uvitenhet. Det er svært få under 30 år som faktisk har en privat uføreforsikring, anslagsvis mellom fem og ti prosent. Dette er skremmende lave tall, sier Knut Dyre Haug, forbrukerøkonom i Storebrand. Leif Onsland, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), er enig i at dette er tankevekkende. Mange i denne gruppen synes forsikring er et lite interessant tema. Sikkerhetstanken er nokså fjern, samtidig som det er denne gruppen som har mest å tape ved uførhet, sier han. Antall unge uføre øker I dag er det 4000 uføre i alderen 18 til 26 år. En undersøkelse Arbeids- og velferdsetaten (NAV) foretok tidligere i år, viser at antall uføre i denne aldersgruppen økte med ti prosent fra 2005 til Dette er over tre ganger så raskt som blant uføre generelt, og tallet øker fremdeles. STOR RISIKO: En student som ikke tegner uføreforsikring kan måtte leve som minstepensjonist resten av livet, sier studenttingsleder ved NTNU, Martin Sværen. Det lønner seg å få tegnet uføreforsikring når du er ung, mens du ennå ikke har hatt noen sykdommer. En uføreforsikring uten restriksjoner kan bli mye verdt i framtiden, sier informasjonskonsulent Ingrid Solberg Gundersen i Gjensidige. Prisen på uføreforsikring stiger nemlig med alderen og tilbys stort sett kun til mennesker som ikke har helseplager. Mange tenker likevel ikke på konsekvensene av å bli ufør i en ellers bekymringsfri studenttilværelse, tror Martin Sværen, leder for Studenttinget ved NTNU. Reise- og innboforsikring er kjente produkter, men uføreforsikring er det færre som tenker på. Ungdommer er spreke og ser ikke behovet, men ting kan plutselig skje, påpeker han. Kan skyldes psykisk sykdom Ettersom studenter ikke er inkludert i arbeidsmiljøloven, vil de ikke motta hjelp fra læringsinstitusjonen dersom de skulle bli uføre. Da må de leve på et minimalt trygdebeløp fra NAV. En student som blir ufør etter fylte 26 år vil kun motta i årlig støtte, mens en student som blir ufør før fylte 26 år vil motta i året. Det er uansett ikke mye å bli rik av. Dersom uhellet er ute og man ikke har uføreforsikring, risikerer man å måtte leve som minstepensjonist resten av livet, advarer studenttingsleder Sværen. Dette kan informasjonskonsulent Solberg Gundersen bekrefte. Idet man som student er erklært ufør av NAV, og ikke har noen privat forsikring, sitter man i klemma. Uføreforsikring er helt klart den viktigste forsikringen for studenter. Det er oppsiktsvekkende at uførhet som oftest ikke skyldes ulykker, men sykdommer, som for eksempel psykiske lidelser, sier hun.ud Godkjenner NSU-forsikring Finansnæringens Hovedorganisasjon mener Norsk Studentunions studentforsikring er et godt tilbud. Det er positivt at NSU har tilpasset en egen studentforsikring med både skadeforsikring og uføreforsikring. Det er billigere å kjøpe en pakke enn å kjøpe dem enkeltvis. Slike tilbud kan også bidra til økt bevisstgjøring om forsikringsbehov, sier informasjonsdirektør Leif Onsland i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Veldig få studenter er forsikret, så vi ville sette i gang en prosess for å få til et enkelt og godt tilbud, forteller NSUleder Per Anders Torvik Langerød. Den nye studentavtalen inneholder reiseforsikring, innboforsikring og ulykkesforsikring. I tillegg kan man kjøpe uføreforsikring og livsforsikring. Ifølge Langerød er målet med forsikringen å gi studenter en spesialtilpasset forsikringspakke. Undersøkelser viser at mange forsikringer dekker mer enn det studenter har behov for. Dette gjør forsikringen mer kostbar enn nødvendig. Ved å tilpasse forsikringen for studenter blir tilbudet billigere, sier han.ud 11

12 NYHETER 28. august september 2007 Dette mener trondheims par Under Dusken gir deg oversikten før lokal valget 10. september. Godt valg! LOKALVALGET TEKST: Bjørn Grimsmo FOTO: MARTE LOHNE! VALG 07 Kommune- og fylkestingsvalget avholdes i hele landet 10. september i år. I anledning valget har Under Dusken samlet inn trondheimspartienes standpunkter i studentrelevante saker. Alle partiene, med unntak av RV, ga sine synspunkter til Under Dusken i et lukket debattmøte. På valgdagen kan du stemme i den kommunen du er manntallsført. Er du registrert i Trondheim kommune kan du finne valglokalet til din valgkrets på kommunens nettsider. Valglokalene holder åpent fra klokken til Er du registrert i hjemkommunen må du fohåndsstemme innen 7. september. Du kan forhåndsstemme på NTNUs campuser mellom 3. og 7. september. Er du HiST-student, kan du forhåndsstemme 5. eller 6. september, avhengig av hvilken avdeling du tilhører. 7. september kan du forhåndsstemme på Studentersamfundet. Du kan også forhåndsstemme på byens biblioteker. Rød Valgallianse Arbeiderpartiet Kollektivtransport: Ønsker kommunalt tilbake kjøp av Team Trafikk og halvering av prisen på månedskort. Rushtidsavgift skal finansiere bedre busstilbud og bidra til lokale kutt i klimautslipp. Er ikke motstander av rushtidsavgift, men mener mange har hengt seg opp i dette tiltaket som eneste virkemiddel for å bedre kollektiv trafikken. Hybel- og boligproblematikk: Vil legge til rette for flere studentbyer uten for sentrum i regi av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Forsøpling skal forebygges ved kommunalt tilbakekjøp av Trondheim renholdsverk kronersgrensa for statlig støtte til bygging av boliger i regi av studentsamskipnaden må heves. Vil la kommunen bruke forkjøpsretten på vegne av SiT. Det er passivt å vente på at staten skal komme med penger. Universitetspolitikk: Motstander av sam lokalisering fordi området ved Gløshaugen allerede er belastet, og fordi Dragvoll gir større rom for videreutvikling av NTNU. Det er for lite fokus på grunnforskning ved utdanningsstedene. Motstander av et samlokalisert NTNU. Nedgang i tilskudd til universitetene skyldes at de har hatt mye penger på bok. Mener forskingen ikke har lidd under hvileskjæret. Pådriver for å løfte universitetet og høy skolene én divisjon opp, blant annet gjennom sam lokalisering av NTNU og ved å tiltrekke seg de beste foreleserne. Studenter skal tilbys relevante praksisplasser i kommunen. Frivillig engasjement: Vil ha målrettet og konkret satsing på kultur. Partiet vil støtte ut bygging av Fengselstomta ved Samfundet. Kommunen har et stort ansvar her, og gir derfor tilskudd til ISFiT og UKA og til byens festivaler. Er ikke helt kjent med konflikten i fengselstomtprosjektet, så kan ikke love helt sikker støtte. Framhever at hall- og baneleie i Trondheim er gratis. Bevisst på at fengsels tomtsaken har versert i byråkratiet svært lenge, og vil ta tak i denne snarest. Studentenes festkultur: Vil ikke sette likhetstegn mellom studenter og helgebråk. Har ingen konkrete synspunkter. Mener studentene er langt fra de eneste som står for helgebråket. Vil ha en ny, grundig runde på skjenketidene i Midtbyen. Hva ønsker partiet å gjøre for å bedre kollektivtilbudet i Trondheim? Hvilke krav bør stilles til Team Trafikk, og hva skal gjøres av hensyn til miljøet? Hyblifisering og forsøpling preger sentrumsområdene. Studentene sliter med bolig mangel og kyniske hushaier. Hva vil partiene gjøre? Samlokalisering eller tocam pusløsning for NTNU? Hvordan skal forskning og utdanningskvalitet styrkes slik at Trondheim blir Norges kunnskapsby nummer 1? Hva skjer med bygging av studenthus på Fengsels tomta? Hvor kan studentene søke støtte til nye prosjekter? Husk å ta med deg legitimasjon til stemmelokalet. Kilder: valg.no, trondheim. kommune.no Sosialistisk Venstreparti Bråk, vold og rus preger Trondheim nattestid. Hva vil partiene gjøre med dette?

13 NYHETER tiene om studentpolitikk Venstre Senterpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Støtter bruk av rushtidsavgift for å styrke det nå utilstrekkelige kollektivtilbudet. Ønsker rushtidsavgift fordi dette er mer effektivt for å fremme bruk av kollektivtilbudet enn en liten reduksjon i billettprisene. Team Trafikk tåler dessuten mer press. Vil sette busstilbudet ut på anbud og skifte ut bussflåten med gassdrevne kjøretøyer. Går inn for å stille tøffere krav til Team Trafikk gjennom konkur rans eutsetting av tjenestene. Rushtid s avgift er uaktuelt. Går inn for bedre kvalitet i kollektivtilbudet, ikke bare på rute 5. Rushtidsavgift er den beste veien å gå for å få til dette. Staten bør bevilge penger til boligbygging. Det må være lov å kritisere studentene litt for forsøplingen: Det ser ikke ut på studentbyene. I boligpolitikken har politikerne ikke vært tøffe nok. Hyblifiseringen skjer fordi markedskreftene hersker. Her har også samskipnaden et ansvar. Vil innføre strengere regler i markedet for å bremse hyblifiseringen. Motstander av kommunens bruk av forkjøpsrett. Hva forsøpling angår bør kommunen legge bedre til rette slik at folk kan kaste avfallet sitt. Motstander av bruken av forkjøpsrett. Vil bygge flere boliger. SiTs kronersgrense må bort. Kommunen har for dårlig kontroll kapasitet hva hyblifiseringen angår. Savner helhetlig fokus; det er tross alt ikke alle studenter som ønsker å bo i studentboliger slik situasjonen er nå. Kommunen bør ta i et tak for at dette skal være et fullverdig alternativ. Trondheim bør ta vare på studiemangfoldet, og det bør være økonomisk gjennomførbart å ta doktorgrad. Den sittende regjeringen må ta deler av skylden for manglende vitenskapelig innovasjon. Partiet er delt i spørsmålet om samlokalisering. Fagmiljøene er ikke alltid dyktige nok i å fokusere på yrkesretting etter endt utdanning. Senterpartiet jobber nasjonalt for desentralisering av arbeidsplasser som krever høyere utdanning. Partiet er delt i samlokaliseringsspørsmålet. Det må skapes sterkere økonomiske incentiver for forskning og publisering. Savner tydelig offentlig politikk hva praksisplasser for studenter angår. Tilhenger av sam lokalisering av NTNU. Mener satsingen på grunnforskning er underkommunisert i den politiske debatten. Kommunene kan gjøre mye for å sikre samfunnsvitenskapsstudenter praksisplass. Trondheim bør gå foran med et godt eksempel. Grunn forskningen bør for øvrig styrkes. HiST må samlokaliseres, gjerne i nærheten av NTNU. Finansiering av lån og studier spiller en viktig rolle for at studentene skal få råd til kulturtilbud. Støtter rask behandling av fengselstomtprosjektet. Lover støtte til bygge prosjektet på Fengselstomta, og ønsker økt fokus på universell utforming. Utbyggingen av nye idrettshaller bør drøftes i studentrådene. Lover rask behandling av fengsels tomtprosjektet, er overrasket over at det ikke har skjedd før. Ønsker ideer fra studentene for hvordan de nye idrettshallene kan brukes. Støtter fengselstomt prosjektet. Partiet har lenge vært for egne kulturkort for studenter. Vil også opprette et frivillighetsfond, der organisasjoner som ISFiT, UKA, teatre og liknende kan søke om penger. Ingen kommentar på dette temaet. Litt fyll og fanteri skal det da være! Lover å se på skjenke tidene. Vil ikke redusere skjenke tidene, men heller gå inn for mer synlig politi i gatene nattestid. Vil lansere en pakke for krim- og rusreduksjon.

14 Få studielånet til å rekke litt lenger studenttilbud Høstens hotteste telefoner med abonnement fra 1,- Minste totalpris 12 mnd fra 1388, W880i n95 Sjekk tele2.no/student for flere gode tilbud! Soda Foto: TinAgent/Pål Laukli Nå har vi supertilbud for studenter på høstens hotteste mobiltelefoner. Gå inn på tele2.no/student og tast kodeord <student> for å få glede av semesterets beste mobilkupp. Så kan du begynne på pensum etterpå :-) Bestill på tele2.no/student med kodeord <student>

15 NYHETER Sterk kritikk mot NTNU Gjorde ikke nok for å undersøke kreftfaren. Så ikke alvoret i situasjonen. Berørte ble ikke fulgt opp. ROSENBORGSAKEN TEKST: Bjørn Romestrand Både NTNU, Kunnskapsdepartementet og det tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet blir kritisert i rapporten fra utvalget som har gransket det offentliges håndtering av rosenborgsaken. NTNU burde ha gjort mer for å undersøke om det var en sammenheng mellom arbeidsforholdene ved Rosenborg-laboratoriene og kreftforekomstene da saken kom opp i 1997, mener granskningsutvalget. Universitetet sviktet også i oppfølgingen av familiene til de tre personene som døde av kreft etter å ha tatt hovedfag i botanikk ved Rosenborg på syttitallet. Utvalget mener at det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet burde ha sørget for mer utredning i spørsmålet om en mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom da det ble kjent med saken. I 1999 inngikk departementet forlik med de etterlatte familiene til de tre kreftofrene. Utvalget kommer ikke med direkte kritikk av forlikene, men påpeker at de utad ga inntrykk av at departementet Dette er Rosenborg-saken Rosenborg-saken startet sommeren 1997, da professor Tor-Henning Iversen ved Botanisk institutt ved NTNU tok kontakt med daværende universitetsdirektør Tor H. Johansen. Iversen informerte om at fire tidligere hovedfagsstudenter i botanikk hadde fått kreft, og at tre av dem var døde. Iversen fryktet at kreftsykdommene skyldtes arbeidsforholdene ved Botanisk institutt, som holdt til i laboratoriene på Rosenborg. Arbeidsmedisinsk avdeling (AMA) ved St. Olavs hospital fikk i oppdrag å vurdere om det kunne være en sammenheng mellom krefttilfellene og eksponering i forbindelse med arbeid eller studier ved NTNU. Sluttrapporten til AMA konkluderte med at det var en «viss sannsynlighet» for at BEKLAGER: Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU har bedt de pårørende om uforbeholden unnskyldning i Rosenborg-saken. (Arkivfoto: Therese Marie Tande) mente at det var en sammenheng mellom arbeidsmiljøet og kreftsykdommene. Unnskyld Granskningsutvalget la fram rapporten sin på en pressekonferanse 16. august. sykdomstilfellene var forårsaket av radioaktiv stråling, eventuelt i kombinasjon med eksponering av kjemiske stoffer. Rapporten slo samtidig fast at det var lite sannsynlig at kreftofrene hadde blitt utsatt for eksponering ut over det som i dag regnes som akseptabel strålingsdose. Rapporten ble kritisert av flere ansatte ved universitetet, og kritikken ble formidlet til NTNU-ledelsen. Professor Tor-Henning Iversen mente for eksempel at den inneholdt flere faktiske feil, blant annet om hvordan farlige stoffer ble håndtert ved laboratoriene. NTNU anerkjente rapportens svakheter, men aksepterte konklusjonene i rapporten ut fra en «strategisk beslutning» uten å gjøre ytterligere undersøkelser. Her kom NTNU-rektor Torbjørn Digernes med en uforbeholden beklagelse til de etterlatte. På vegne av NTNU vil jeg uttrykke dyp medfølelse overfor alle berørte. Jeg ber om unnskyldning for at vi ikke Senere på høsten tilbød NTNUs HMSavdeling en helseundersøkelse til 48 personer som man trodde kunne ha vært utsatt for den samme arbeidsmiljøpåvirkningen som de tre avdøde kreftofrene. Undersøkelsen førte til en rapport som konkluderte med at det ikke var «holdepunkter for sammenheng mellom tidligere arbeidsmiljøpåvirkning ved Botanisk institutt på Rosenborg og helseskade». Denne rapporten førte til at «kreftalarmen ble avblåst», som meldt fra Adresseavisen. Siden 1998 har det blitt reist fem erstatningskrav mot staten som følge av saken. Tre av dem har endt med et forlik mellom departementet og de etterlatte eller skadelidte, mens to av dem fortsatt er til behandling i departementet.ud har fulgt opp de pårørende godt nok. Jeg beklager også at vi ikke tidligere satte i gang undersøkelser for å belyse forekomster av kreft og finne mulige årsakssammenhenger, sa han. Kunnskapsminister Øystein Djupedal roste granskningsutvalgets arbeid. Mitt førsteinntrykk er at granskningsutvalget har levert en grundig utredning. Jeg kan love at regjeringen vil behandle den med største alvor, og vi skal bidra til at alle fakta i saken kommer på bordet. Vi vil nå sette oss inn i rapporten før vi konkluderer endelig på hvilken måte anbefalingene og andre merknader skal følges opp. Departementet skal prioritere dette arbeidet høyt, og den åpenhetslinjen vi har fulgt siden saken på nytt ble aktuell mot slutten av 2006 skal videreføres, sier han i en pressemelding. Godt å bli hørt Pårørende Eva Hestnes setter også stor pris på arbeidet utvalget har gjort. Jeg synes utvalget har gjort en god jobb. Det har vært godt å bli hørt, sier hun til Universitetsavisa.UD 15

16 NYHETER 28. august september 2007 Pornolenker på NTNU-nettsider Lenker til «nakne bestemødre» og «verdens største pupper» møter studenter som besøker nettsidene til linjeforeningen for statsvitenskap. DATASIKKERHET TEKST OG FOTO: Knut Steinfeld Pornolenkene dukker opp fordi nettsidens forum er åpent for alle. Derfor er det vanskelig å kontrollere hvem som skriver der, og hva som skrives. Hver dag spammes nettsidens forum med flere hundre lenker til pornosider. Ved siden av at lenkene kan virke krenkende, gjør spammingen forumet ubrukelig for studentene. En glipp Renira Angeles, leder for statsviternes linjeforening De folkevalgte, sier hun var inne på nettsiden for senest to dager siden. Hun kjente likevel ikke til situasjonen, men synes saken er beklagelig. Dette er en glipp fra vår side. Fordi det er fadderuke og semesterstart, har sidene vært nedprioriterte. Forrige gang de ble oppdatert var før sommeren, sier hun. Denne tiden av året er viktig for linjeforeningen siden de må markere seg overfor PORNOSJOKK: Linjeforeningen for statsvitenskap visste ikke at forumet deres inneholdt lenker til pornonettsteder. nye studenter. Derfor er det naturligvis lite hyggelig at de møter på slikt, sier Angeles. Nye nettsider kommer Angeles kan fortelle at linjeforeningen samarbeider med fagutvalget for statsvitenskap om nye felles nettsider. Vi vil få opp nye sider i løpet av kort tid. Der vil alt være nytt, og forumet skal sikres bedre for å unngå at slikt skjer igjen, forteller Angeles. Informasjonssjef ved NTNU, Christian Fossen, kjenner ikke til den enkelte siden, men forteller at universitetet har vært veldig plaget med spam etter sommeren. Han sier dataavdelingen jobber for å få ordnet problemet.ud Passordtrøbbel for NTNUs reisebyrå Datatilsynet mener NTNUansatte blir utsatt for dårlig sikkerhetskultur. PERSONVERN TEKST: Knut Steinfeld Ansatte ved NTNU som skal på tjenestereise må benytte seg av reiseselskapet VIA Travel Trondheim dersom de skal få reisekostnadene dekket av universitetet. Flere ansatte vegrer seg imidlertid for å benytte seg av selskapets brukerkontosystem på nett. Enkle passord Flere kilder Under Dusken har vært i kontakt med forteller at passordet til brukerkontoen konstrueres på en måte som ligner NTNU-brukernavnet deres. Ettersom brukerkontoen ikke har noen funksjon som gjør det mulig å endre passord selv, uttrykker flere ansatte bekymring for at personlige opplysninger kan utnyttes av andre som logger inn på deres konto. En kilde forteller at han gjentatte ganger har kontaktet VIA Travel om saken og etterspurt muligheten for å lage sitt eget passord, men uten å få svar. Flere ansatte har på egen hånd funnet ut at eneste mulighet til å få nytt passord, er å melde fra om at passordet er glemt. Ansatte burde blitt informert Seniorrådgiver Gunnel Helmers ved Datatilsynet betegner VIA Travels system som et eksempel på dårlig sikkerhetskultur. Det er klart at de skulle ha informert brukerne sine om at passordene deres kan være simple, og at det skal være mulig å lage sitt eget, sier hun. Salgssjef Anders Aursand i VIA Travel ser ikke på saken som noe problem. Han sier at passordene nå konstrueres på en ny måte som er vanskelig å gjette seg til. VIA Travel har imidlertid ikke informert eksisterende NTNU-kunder om at de gamle passordene deres er enkle å gjette seg til, eller forklart at de kan be om et nytt. Videre hevder Aursand at det ikke ligger noen konfidensiell informasjon som eventuelle inntrengere på brukerkontoen kan få tilgang til. Den eneste informasjonen de kan se er de fire-fem siste tallene i kredittkortnummeret, sier han.ud 16

17 NYHETER Stenger kontorer etter asbestfunn Etter et asbestfunn i takkonstruksjonen på DMMH står en tredjedel av lærerstaben uten kontorer og bøker. ARBEIDSMILJØ TEKST: Eva-Therese Grøttum Under installasjon av et nytt ventilasjonssystem i tredje etasje i det gamle hovedbygget på Dronning Mauds Minne Høyskole (DMMH), fant montørene en tunnel som inneholdt asbest. Asbest er svært kreftframkallende, så høyskoleledelsen tok ingen sjanser og stengte både Hovedbygget og Glassgården. Uten bøker og kontor Fredag ble det imidlertid klart at store deler av byggene kunne friskmeldes. I østfløyen i andre etasje på Hoved- bygget er det tre klasserom som vil være stengt i to uker til, men undervisningsrom klarer vi å skaffe. Det mest prekære er lærerkontorene i tredje etasje, som må holdes stengt i minst 6-7 uker til, sier fungerende rektor Ivar Selmer- Olsen. Han viser til at mange av studentene nå er ute i praksis og at behovet for klasserom derfor ikke er så stort. Verre er det for vel en tredjedel av lærerne som nå står uten arbeidssted. I tillegg får mange ikke hentet ut bøker og arbeidsmateriell fra kontorene før asbesten er fjernet, noe som kan ta opptil to måneder. Lærerne vil få hentet ut noe, men ellers må vi ty til reserveløsninger som å låne bøker av hverandre og jobbe hjemmefra, sier Selmer-Olsen. Overdramatisert Han synes medieoppslagene om saken har vært i overkant dramatiske. Asbest er ikke farlig når det er isolert, men når det kommer i bevegelighet. Derfor er asbestreglene veldig strenge, og vi har fulgt dem til punkt og prikke. Men saken ble overdrevet i mediene, skolen er jo ikke stengt. Hvordan har dere fulgt opp studentene i denne saken? Studentene virker veldig rolige, så jeg opplever ikke at situasjonen har påvirket dem i nevneverdig grad. Vi har hatt møter og holder dem hele tiden oppdatert på det som skjer. De forstår at vi stengte mange bygg for å være på den sikre siden; at vi forberedte oss på det verste, sier rektoren.ud DMMH: Høyskolelærerne må jobbe hjemmefra mens kontorene renses for asbest. (Arkivfoto) 17

18 TRANSIT 28. august september 2007 Ei framtid for alle? Bolognaprosessen skal hjelpe høgare utdanning i Europa til å ta igjen forspranget til USA. Vil europearane klare å få med seg alle på oppløpssida? INTERNASJONAL UTDANNING TEKST: Bjørn Romestrand Europa ønskjer å vere konkurransedyktig, men er ikkje klare til å akseptere konkurranse, uttaler tidlegare statsminister i Finland, Esko Aho, til vekeavisa The Economist. Høgare utdanning er ikkje ein sektor som er kjend for å like konkurranse og marknadskrefter, men målet med Bolognaprosessen er å auke konkurranseevna til dei europeiske institusjonane innanfor høgare utdanning. Innan 2010 skal dei ulike nasjonale systema bli rydda bort til fordel for eit standardsystem med bachelor-, masterog doktorgrader. Hovudføremålet med systemet er å auke studentmobiliteten 18! Bolognaprosessen Prosessen starta i 1999 då utdanningsministrar frå 29 land og universitetsleiarar frå heile Europa møttest i Bologna for å drøfte den vidare utviklinga av høgare utdanning på kontinentet. Møtet enda med ei kunngjering om visjonen om utviklinga av eit europeisk område for høgare utdanning innan Utviklinga vert kalla bolognaprosessen. Bolognaprosessen inneheld ti satsingsområde eller målsettingar på vegen mot eit felles utdanningsområde. Eit av måla er at alle landa skal ha eit samanlignbart gradssystem. Dette før å auke mobiliteten blant studentar og tilsette innanfor høgare utdanning. Innføringa av den norske kvalitetsreforma vert sett på som eit tiltak for å tilpasse systemet for høgare utdanning i Noreg til måla i bolognaprosessen. Kjelde: Regjeringen.no mellom dei europeiske landa og dermed også konkurransen. Indre usemje Å få alle dei 46 landa som har skrive under på prosessen til å vere einig om eit standardsystem, er akkurat så vanskeleg som det høyrest ut. Den standardiserte europeiske karakterskalaen går frå A (framifrå) til F (stryk). Men i Sverige kranglar akademikarane om dei skal tilpasse karaktersystemet sitt til den europeiske malen. Studentar risikerer ei stor psykologisk påkjenning dersom dei blir merka som vinnarar og taparar, meiner somme. Derfor er det betre å halde seg til det noverande systemet, som berre skil mellom «greidd» og «ikkje greidd». I England klagar politikarar og universitetsleiarar over at Bolognaprosessen legg for stor vekt på kor mange timar studentar bruker på seminar og førelesingar. Dei meiner at arbeidstimar ikkje er så viktig; ulike menneske lærer i ulikt tempo. På kontinentet meiner ein derimot at Storbritannias eittårige mastergrad skaper akademiske lettvektarar. Langvarige grader har sin pris, både i pengar (for skattebetalaren) og i tid og tapt inntekt (for studenten). Når stadig fleire skal ta høgare utdanning, må pengane dekkast inn på ein eller annan måte. Skulepengar er framleis eit vanskeleg politisk tema i mange europeiske land, så kortare grader kan fort bli ei løysing. Faren er imidlertid at dette kan føre til «kvantitet framfor kvalitet». Noreg er nest best I vår blei det femte ministermøtet i Bologna-prosessen arrangert i London. Ein statusgjennomgang av korleis dei ulike landa ligg an i innføringa av reforma blei lagt fram. Ifølgje denne gjennomgangen er Noreg best i Europa. Kunnskapsminister Øystein Djupedal gjev den kontroversielle kvalitetsreforma mykje av æra. Reforma omfatta ei gradsreform med ei treårig bachelorgrad, ei toårig mastergrad for dei ambisiøse og ei doktorgrad for dei verkelege akademiske talenta. I tillegg vart tallkarakterane HER STARTA DET: I den norditalienske byen Bologna starta visjonen om eit felles utdanningsområde erstatta med bokstavar og vekttal med studiepoeng. Men ikkje alle er like oppglødd. Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, meiner at nedkortinga av studieløpet den tidlegare cand. mag.-graden var fireårig har ført til at universitetsutdanninga har mista fagleg tyngde og tid til kritisk refleksjon. Med 25 prosent nedkorting av studietida, skal det mykje til for å kompensere den tapte tida med betre effektivitet, sa Grønmo til Bergens Tidende før sommaren. I ein kronikk i Aftenposten i førre veke hevder professor Bernt Hagtvedt ved Universitetet i Oslo at reforma har medført ei «intellektuell vandalisme». Eit rotterace Det moderne universitetet vart skapt i Europa. I dag ligg 17 av dei 20 beste universiteta i verda i USA. 70 prosent av nobelprisvinnarane arbeider ved ameri-

19 TRANSIT NOTERT Protesterer mot terrorarrestasjon Akademikere over hele verden protesterer mot arrestasjonen av en sosiolog i Berlin, skriver den engelske avisen The Guardian. Sosiololgen er anklaget for å ha tilknytning til en terroristgruppe. Anklagene er basert på det akademiske arbeidet til sosiologen. Andrej Holm, som arbeider ved Humboldt-universitetet i Berlin, ble arrestert fordi han i de akademiske tekstene sine brukte sjargong som er vanlig blant militante terroristgrupper. I et protestbrev som er underskrevet av over 100 akademikere verden over, heter det at bevisene for at Holm er tilknyttet terroristgrupper i beste fall Studentdemonstrasjon i Burma Flere hundre studenter arrangerte i forrige uke en demontrasjon mot økende drivstoffpriser. Demonstrasjonen ble avbrutt av tilhengere av militærjuntaen, melder Aftenposten. Studentene krevde også at fengslede demonstranter ble løslatt. Ifølge statlige medier ble 13 studentledere fra gruppen Studenter av 88-generasjonen pågrepet etter å ha demonstrert mot militærdiktaturet. Nesten hele ledelsen av gruppen sitter nå i fengsel. Gruppen ledet an under demokratibevegelsens demonstrasjoner i 1988, som ble brutalt slått ned av militærjuntaen. i Europa. Biletet er tele frå universitetet i Bologna. (Foto: Scanpix) kanske universitet. Europa har dårleg tid dersom ambisjonen om å ha verdas mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomi innan 2010 skal bli oppfylt. Pengar er, som alltid, ein vesentleg del av problemet. Medan amerikanarane bruker 2,7 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på høgare utdanning, ligg gjennomsnittet blant europeiske land på 1,1 prosent. Mykje av skilnaden handlar om at europeiske universitet stort sett vert finansiert av staten. I USA har universiteta derimot ei rekkje ulike finansieringskjelder: mesenar, kommersialisering av forsking og, ikkje minst, skulepengar. Ikkje alle desse finansieringskjeldene er like populære på det gamle kontinentet. Mesen- og alumniverksemd er uvanleg. Ein fryktar at eit auka fokus på kommersialisering av forskning kan ramme grunnforskninga. Skulepengar kan føre til at høgare utdanning berre blir for dei rike. Når studentmobiliteten og konkurransen blant europeiske universitet aukar, vil truleg somme universitet ta i bruk nye middel når finansiering frå staten aleine viser seg å vere for lite til å vere konkurransedyktig. Spørsmålet er om det, før eller seinare, vert innført skulepengar i Noreg også. Både Storbritannia og Tyskland har opna for dette dei siste åra, og fleire land kan følgje etter. Konkurranse skaper som oftast både vinnarar og taparar.ud Inder vant universitetsutdannelse Indiske Arvind Aradhya vant en studieplass ved et britisk universitet ved å delta i reality-showet «Scholar Hunt, Destination UK». Den engelske avisen The Guardian beskriver programmet som en blanding av The Apprentice og The Weakest Link. Programmet omfatter åtte uker med krevende eksamener, tøffe intervjuer og spørrekonkurranser. Premien som Aradhya vant var en studieplass ved ingeniørlinjen ved Warwick-universitetet. 19

20 BETENKNINGSTID 28. august september 2007 MIN STUDIETID KNUT FAGERBAKKE Den nye arbeider Varaordfører og ordførerkandidat for SV. Gikk realskole og handelsskole, samt grunnkurs økonomi og ledelse som 45-åring. Hvorfor valgte du dette studiet? Jeg har alltid vært interessert i tall, så det var derfor det føltes naturlig å studere økonomi. I tillegg hadde jeg gått handelskolen. Jeg hadde jobbet tolv år i privat næringsliv før jeg tok etterutdanning. Var du en flittig student? Ikke i min ungdom. Jeg var veldig skolelei og valgte å gå ut i arbeidslivet fort. Men da jeg begynte å studere i voksen alder, var jeg veldig motivert. Skulle gjerne hatt mer utdanning, men når du gifter deg og får fire barn er du avhengig av en fast inntekt. Det var ikke før jeg fikk betalt permisjon av universitetet at jeg hadde tid og råd til å gå mer skole. Hva er ditt beste studieminne? Det må være realskolen. Det var så spennende å treffe nye mennesker og komme seg vekk fra hjemklassen. Vennskap og kjærligheten blomstret der. Har du noen morsomme historier? Dette er riktignok ikke fra min studietid, men da jeg først kom til Trondheim ble jeg invitert på Samfundet av noen studenter. Jeg ble så imponert over hvor mye som foregikk der. Det myldret av liv, og jeg ble skremt over størrelsen. Det endte med at jeg rotet meg bort og ikke fant utgangen. Hva er ditt verste studieminne? Det må være da rektor truet med å utvise meg, fordi jeg forsov meg så mye. Det var mye festlige lag på realskolen også. Jeg skjerpet meg riktignok etter det. Et godt råd til dagens studenter? Jeg vil ikke høres moralistisk ut, men ikke gjør som meg. Ikke vent med utdanningen, da blir det mye vanskeligere å gjennomføre. Ha det gøy, vær livsglad og prioritér utdanningen. Den er så viktig for framtiden din. Av Sindre Midttun Stipendiater på statslønn er de nye proletarene, sier Venstres Odd Einar Dørum. Han mener Norge trenger en egen minister som kan gi forskerne bedre vilkår. FORSKNINGSPOLITIKK TEKST:Eva-Therese Grøttum ILLUSTRASJON: NICLAS DAMERELL Hva har Djupedals «hvileskjær» gjort med norsk forskning? For meg ser det ut til at det har gjort to ting: For det første har det spredt seg en ikke ubetydelig oppgitthet blant forskere, fagfolk i utdanningssektoren og studenter. Men for det andre har det også, riktignok etter en viss tid og nøling, kommet klare meldinger fra landets universitetsrektorer, Forskerforbundet og studentorganisasjonene om at de ikke aksepterer hvileskjæret. Det er et oppmuntrende tegn, som er helt avgjørende for å få mobilisert til gjennomslag for at satsing på forskning er viktig for hele samfunnet, ikke kun innenfor sektoren. Regjeringen selv mener de har bevilget mye penger til utdanning og forskning? Det er ingen edel kunst å bruke penger der det er mye penger. Utfordringen er å prioritere, for da må man prioritere bort noe også. Det er jo det som er politikk. Til inneværende statsbudsjett hadde de rødgrønne 16 milliarder friske kroner, men universitets- og høyskolesektoren opplevde likevel et kutt på 280 millioner. I forskningen var ODD EINAR DØRUM Stortingsrepresentant og Venstres utdannings- og forskningspolitiske talsperson. det kun en svak vekst og null opptrapping i satsingen på stipendiater. Det er litt ironisk i et samfunn som flyter over av penger at man ikke evner å prioritere midler til det området som ga den økonomiske veksten i utgangspunktet. Dagens stipendiater på statslønn er blitt de nye proletarene. Du mener de ikke får nok lønn? Jeg vil ikke diskutere lønnspolitikk, men jeg mener i hvert fall at disse stipendiatene er folk med sterkt engasjement og samfunnsanvar. Politikken bør gjenspeile at samfunnet verdsetter den innsatsen de gjør. Det krever et tilstrekkelig antall ansatte, ressurser til drift og nok utstyr og det koster penger. Og løsningen på dette er altså en egen forskningsminister? Ja. Jeg er valgt på et program som pengemessig setter forskning og satsning på lærere først. Det er noe som er avgjørende både for demokratiet og for det ufødte næringslivet. Å samle alt fra barnehager til høyere utdanning og forskning i ett departement var galt i utgangspunktet, og det har også vist seg galt. Ingen kan frata Djupedal hans iver og engasjement for barnehageutbygging, og det skal han ha ros for. Men energien til den sektoren har medført kutt i høyere utdanning. Det mest drastiske enkelttiltaket er at det ikke er bevilget nok til rekruttering av stipendiater, som jo er de som skal bidra til å opprettholde og fornye forskningsnorge. Erfaringen med den rødgrønne regjeringen viser at vi må mobilisere for kravet om en egen forsknings- og utdanningsminister i Norge, med et eget departement. Kunnskapsminister Djupedal har blitt beskyldt for manglende forståelse for sektoren ettersom han selv ikke har høyere utdanning. Hva slags krav skal stilles til en eventuell forskningsminister? Kravet må være en ansvarlig statsråd med et program for å styrke forskning og høyere utdanning. Det betyr ikke at det bør stilles krav til høyere utdanning, jeg tror ikke man trenger det for å se behovet for satsing på dette området. Selve allmenndannelsen skal være grunnlag nok for både en tro på hva man selv kan og en dyp respekt for det andre kan. Det viktige er at en slik minister har et brennende innsikt i, og engasjement for, forskning og dannelse. Jeg ville aldri kritisert Djupedal for manglende åndsevner, men jeg har kritisert ham for manglende evne og vilje til å slåss for tiltak som trengs innenfor høyere utdanning. Det tror jeg ikke skyldes at han ikke har høyere utdanning, selv om det selvfølgelig også ville vært en fordel med en minister med universitetsbakgrunn. Vil det ikke medføre økt byråkrati med nok en ministerpost? Nei, det tror jeg ikke. Det blir jo bare flere til å krangle om de samme midlene? Det kan du si, men en egen fagavdeling vil i det minste tvinge fram en klarere debatt om midlene. Det kunne også den sittende regjeringen gjort, men det er ingenting som tyder på at statsminister Stoltenberg er noe mer engasjert i dette enn Djupedal. Det vet jeg av erfaring fra stortingssalen. Derfor er det ikke nok å legge all skylden på en statsråd som har så mange oppgaver. Dette er hele regjeringens ansvar. Hvordan har den todelte ministerløsningen fungert i andre land? Jeg vet ikke i detalj hvordan det har fungert overalt, men jeg har observert at de i Sverige har både en skoleminister og en såkalt «utbildingsminister». Der er det også en tydelig debatt om midlene til forskning. Senest for få dager siden leste jeg at svenske forskere presser på for å få mer penger, og at det gir resultater. Jeg betrakter med undring hvor stille det er rundt dette i Norge. På tross av at en rekordhøy andel av befolkningen i dag har høyere utdanning, er det lite engasjement for å fremme den samfunnsmessige 20

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging 1 Mediehåndtering i gode og onde dager NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging g av rektor Torbjørn Digernes UHR-møte Lillehammer, 25.11 torbjorn.digernes@ntnu.no

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony MENY MINE SIDER SØK TILBUD FORBRUKER TRENDER APPER SERVICE SIKKERHET Telenor epost Brukernavn (det som er før @online.no) Passord Enda litt bedre fra Sony LOGG INN Glemt passord Herlige høstfilmer for

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til.

Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til. Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til. Påstanden som kandidatene tok stilling til (formuleringen i matrisen er forenklet). Under alle påstanden er hva de 57 kandidatene i alle

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Status og oversikt over det norske strategiarbeidet i UH-lova. 17.10.2011 Johan Myking LLE/UiB

Status og oversikt over det norske strategiarbeidet i UH-lova. 17.10.2011 Johan Myking LLE/UiB Status og oversikt over det norske strategiarbeidet i UH-lova 17.10.2011 Johan Myking LLE/UiB Den nasjonale språkpolitikken i lovs form 2009 1-7 i universitets- og høgskulelova: Universiteter og høyskoler

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS Klikk for å redigere tittelstil LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK (LMS) Pårørendeorganisasjon på rusfeltet Pårørendesenter - veiledningstilbud på Tøyen Lokallag

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Ny Regjering - ny politikk?

Ny Regjering - ny politikk? Ny Regjering - ny politikk? Ny regjering - ny politikk? Partienes programmer Regjeringserklæringen Politiske signaler (utspill m.m.) Oppsummering Arbeiderpartiet Ruste opp bibliotekene slik at de tilfredsstiller

Detaljer