STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 28. AUGUST SEPTEMBER. Studentfri septemberstrid. Side 26

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 10 93. ÅRGANG 28. AUGUST - 10. SEPTEMBER. Studentfri septemberstrid. Side 26"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 28. AUGUST SEPTEMBER Studentfri septemberstrid Side 26

2 NYHET REDAKSJON 6 HØYERE UTDANNING Anklager Djupedal for å fordumme debatten 12 LOKALVALGET Partienes studentstandpunkter ANSVARLIG REDAKTØR Bjørn Romestrand, tlf.: GJENGSJEF Marit Kristine Vea, tlf.: NYHETSREDAKTØR Eva-Therese Grøttum, tlf: REPORTASJEREDAKTØR Ingrid Kristine Aspli, tlf: KULTURREDAKTØR Morten Skipenes Smedsrud, tlf.: FOTOREDAKTØR Marte Lohne, tlf: ANNONSEANSVARLIG Simen Sørlie, tlf.: NTNU Arrogant holdning til studentvelferd 11 FORSIKRING Uførhet øker tre ganger så fort blant studenter som i andre grupper 15 ROSENBORGSAKEN Krass kritikk mot NTNU i ny granskningsrapport 18 TRANSIT Vil superreformen redde Europas utdanningssystem? 06 GRAFISK ANSVARLIG Iris Ørnhaug, tlf: KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG Sivert Frøseth Rossing, tlf: REPORTASJE ØKONOMIANSVARLIG Andreas D. Landmark DATAANSVARLIG Anders Båtstrand JOURNALISTER Anders Framstad, Bjørn Grimsmo, Cecilia Novas, Hege Lind, Henrik Arneberg, Johan Ketil Skodje, Knut Steinfeld, Magnus B. Drabløs, Marit Kristine Vea, Marte Borhaug, Marte Haakonsen, Merete Skogrand, Morten Fiskvik, Per Magnus Riseng, Sivert Frøseth Rossing og Tale Moldestad FOTOGRAFER Asbjørn Flø, Hans-Erik Olsen, Mari Vold, Pål Sandnes, Ståle Storvik og Thor Christian Hobæk 26 LOKALpolitikk Stumme ved valg 30 Portrettet Alf Skille 34 de usynlige Campus sett med andre øyne 36 TANKESPINN Syndefloden ILLUSTRATØRER Arne Skeie, Jan-André Granheim, Joachim Andersen, Niclas Damerell og Vegard Stolpnessæter GRAFISKE MEDARBEIDERE Iris Ørnhaug (nyhet), Karin Myren (reportasje), Anna-Inga Haugtrø (kultur) ANNONSE OG MARKEDSFØRING Trygve Langeland Haugen og Jane Rogstad Slette 30 «Dere får bli med meg hjem dit og drikke øl imens. Så kan dere ta bilde av meg i kortbukse.» - Alf Skille, Midt-Nytt kongen DATA Asbjørn L. Johansen, Martin Bjørgan og Tommy Torgersen KORREKTUR Alf-Tore Bergsli, Eline Buvarp Aardal, Gøril Furu og Pål Vikesland KULTUR OMSLAGSFOTO Asbjørn Hammervik Flø TRYKK Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. 38 Kommentar Gateavisa Natt&Dag er historie 40 valg Kulturpolitikken kommer i andre rekke i valgkampen 44 Kulturreportasje Amerikanske kunstnere lager film i Trondheim 48 Kulturtegn Teknologi integrert i klær er på fremmarsj Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. 43 motkultur På jakt etter hackerpønkeren 50 Anmeldelser Pstereo festival-spesial 40

3 LEDER Ein politisk universitetsfloke 1. september får Noreg sitt sjuande universitet. Dette blei vedteke av Kongen i statsråd tidlegare denne månaden. Sist gong høgskular fekk universitetsstatus i Noreg var 1. januar Då fekk vi universitet både i Stavanger og på Ås. Dette vedtaket danna spiren til ein universitetsdebatt: Kor mange universitet treng vi i Noreg? Kva er skilnaden på eit universitet og ein høgskule? Er det uheldig dersom vi får mange universitet? Ulike meininger florerer. Kunnskapsminister Øystein Djupedal uttaler til Aftenposten at han er positiv til at Noreg får fleire universitet. Han peiker på at det sidan 2005 har blitt utvikla eit system som stiller krav til kven som får lov til å kalle seg universitet. Dette fører til høgare kvalitet, ifølgje kunnskapsministeren. Tidlegare studenttingsleiar ved NTNU, Harris Utne, har ei anna oppfatning. Han meiner at krava fører til at høgskular følgjer ei slags politisk oppskrift på å bli universitet, i staden for å bli så gode undervisnings- og forskingsinstitusjonar som mogleg. Utne foreslår derfor å sleppe universitetstittelen fri og gje alle høgskular som ønskjer det, lov til å kalle seg universitet. Argumentasjonen er at det er kvalitet, og ikkje tittel, som er avgjerande. Framlegget til Utne vil neppe vinne særleg gehør. For dei allereie eksisterande universiteta er det sårt at nærmast alle og einkvar snart kan smykke seg med ein universitetstittel. Og det er denne utviklinga vi går mot. Professor Steinar Stjernø leier eit utval som skal drøfte framtida til høgare utdanning i Noreg. Han tipper at vi vil ha 12 universitet i Det sentrale spørsmålet bør imidlertid ikkje handle om kva utdanningsinstitusjonane skal få kalle seg, men kva som styrkjer høgare utdanning i Noreg. Dersom det at høgskulane byrjar å kalle seg universitet fører til at dei får fleire midlar til forsking, er det positivt. Men mange små universitet gir også mange små fagmiljø spreidd utover heile landet. At høgare utdanning i Noreg vil tene på dette totalt sett, er tvilsamt. Tidlegare rektor ved Universitetet i Oslo, Kaare Norum, har uttalt at han heller ville ha vore tilsett ved ein god høgskule enn eit dårleg universitet. Men utviklinga vi ser i dag dreier seg om institusjonar som heller vil vere middelmådige universitet enn middelmådige høgskular. Ei anna utvikling får vi berre dersom det gjer meir status å vere ein god høgskule enn eit middelmådig universitet. Korleis ein oppfordrar høgskular til å auke kvaliteten i staden for å strebe etter universitetstittelen, er eit anna spørsmål. Rangering av utdanningsinstitusjonar er eit fy-ord i Noreg, men kvalitetskriteria til slike rangeringslister er tross alt langt breiare enn regjeringas kriterier for å bli universitet. Trangt om kunnskapsplassen Tiden er moden for å gi høyere utdanning og forskning sitt eget departement. KOMMENTAR Regjeringen unnlater konsekvent å følge opp sin retorikk med konkret politikk når det kommer til høyere utdanning og forskning. Notoriske kutt i sektoren truer med å gjøre Norge til en bakstreber i den internasjonale kunnskapskonkurransen. Dette på tross av den rødgrønne regjeringens åpne målsetting om at tre prosent av BNP skal ʻʻ at utviklingen går i feil retning. brukes på forskning innen Årets kutt i bevilgninger på 274 millioner til universiteter og høyskoler vitner om Marit Kristine Vea Nyhetsjournalist I løpet av de siste to årene har NTNU alene fått sine basisbevilgninger redusert med nesten 70 millioner kroner. Disse kuttene går naturlig nok utover både fagtilbud, studiekvalitet og grunnforskning. Odd Einar Dørum er utdanning- og forskningspolitisk talsperson for Venstre. Hans forslag om et forskningsdepartement kan bidra til å løfte norsk utdanningspolitikk ut av en hengemyr preget av kortsiktige prioriteringer og unødvendige dilemmaer. Dersom høyere utdanning, innovasjon og forskning får et eget departement, vil det skapes rom for utforming av en langsiktig og fokusert politikk på forskningsfronten. Dagens kunnskapsdepartement synes å ha trykket slagordet «der det er hjerterom, er det husrom» til sitt bryst. Departementet favner i dag over både barnehager, grunnskole og høyere utdanning. På toppen av det hele hviler mesteparten av koordinerings- og forvaltningsansvaret for statlige forskningsbevilgninger på departementets ansatte. Dermed står kunnskapsminister Øystein Djupedal overfor en nesten umulig oppgave som representant for utdanningsinteressene til ikke mindre enn hele den norske befolkningen, det være seg en toåring eller en professor. I Norge er det toåringen som trekker det lengste strået i kampen om ressursene. En slik konkurranse mellom to ubestridte goder er ikke Norge tjent med. Ingen avviser nødvendigheten av barnehageplasser og gode undervisningtilbud for de yngste. Mange protesterer på den annen side mot neglisjeringen av ressursbehovet innenfor høyere utdanning og forskning. Da finansminister Kristin Halvorsen la fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett rett før sommeren, ble det ikke satt av sårt tiltrengte midler til disse formålene. Dermed valgte regjeringen nok en gang å overhøre studentenes og forskningsmiljøenes høylytte bønn om en satsing på flere stipendiat- og postdoktorstillinger, samt økt bevilgning til vitenskapelig utstyr. Kanskje appellerer velferden til de aller yngste mer til vår kunnskapsminister enn stipendiater med utdaterte laboratorier. Kanskje føler han seg bundet av regjeringens valgløfter om full barnehagedekning. Det er dog ingen gyldig unnskyldning. Å ikke satse på forskning er verken samfunnsøkonomisk eller kulturelt forsvarlig. Opprettelsen av et forskningsdepartement kan bidra til å gi forskningen den plassen den fortjener: en egen stol rundt kongens bord. I Norge er det toåringen som trekker det lengste strået i kampen om ressursene. Illustrasjon: Vergard Stolpnessæter

4 SIDEN SIST 28. august september 2007 Takk dere selv Studentene må selv ta skylden for skyhøye priser og elendig standard på leilighetene i sentrum, mener lederen i Leieboerforeningen i Bergen. Det skriver studentavisen Studvest. Ifølge Stig Høisæther, leieboerforeningens leder, er få studentboliger og manglende politisk styring hovedårsaken til kaoset i det private leiemarkedet. Samtidig mener han at situasjonen forverres av at for mange studenter vil bo sentralt uten tanke på pris og standard. Dersom Høisæther var student, ville han valgt å bo i en av studentsamskipnadens boliger utenfor sentrum. På for eksempel Fantoft får man en kostnadsbasert husleie i motsetning til i det private markedet i sentrum. Bergen sentrum er jo ikke så lite som studentene skal ha det til, sier han til Studvest. Stavanger verst på boligkø Ved semesterstart sto hele 550 studenter på venteliste for å få studenthybler, skriver studentavisen Hugin. Av lærestedene som er tilknyttet Norsk Studentunion (NSU), har Stavanger desidert færrest hybelenheter, med en reell dekningsgrad på 7,2 prosent. Studentleder Kristine Skogsrud Nesvik fortviler over situasjonen, og frykter for hva som vil skje med studentene som har kommet til byen uten å ordne med bolig på forhånd. Det er ikke alle som har like mye kunnskap om boligmarkedet. Noen tror kanskje det er enkelt å skaffe seg hybel. Situasjonen vil bli vanskelig for dem når de kommer hit. Jeg synes det hele er tragisk, sier hun til Hugin. DETTE HAR HENDT Fikk pris for pedagogikk Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke gikk i år til Faggruppe for morfologi ved Det medisinske fakultet. Det var studenter på faget morfologi som foreslo gruppen. De skriver i begrunnelsen at det er «et gjennomtenkt, faglig sterkt kurs presentert med iver og selvoppofrelse som virkelig stimulerer studentene til videre arbeid med faget». Det er første gang prisen tildeles en faggruppe; alle tidligere tildelinger har vært individuelle. Skuffet over Djupedal Som forskningsminister har Øystein Djupedal vært en gedigen skuffelse, ytrer rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen (UiB) til Bt.no. Sammen med rektor Jan I. Haaland ved Norges Handelshøyskole (NHH), stusser han over statsrådens gode egen- attest som kunnskapsminister. Grønmo mener at selv om bevilgningene til forskning riktignok har økt noe under denne regjeringen, er dette på langt nær så mye som Soria Moria-erklæringen har lovet og som Stortinget har vedtatt. Jeg er kort sagt overrasket over at statsråden ikke forholder seg mer til de målene regjeringen selv har satt seg, sier UiB-rektoren. (Les også kommentar side 3 og sak side 20.) Kritiserer NTNU Granskingsutvalget som har sett på det offentliges håndtering av Rosenborgsaken, leverte sin rapport 16. august. Både NTNU og departementet mottar sterk kritikk for sin håndtering av saken. Ifølge utvalget ble det ikke gjort nok for å undersøke kreftfaren ved å jobbe på de nå nedlagte NTNU-laboratoriene på Rosenborg. I tillegg kritiseres både departementet og NTNU for dårlig oppfølging av de pårørende. (Les mer side 15.) Vil ha frislipp Tidligere studenttingsleder ved NTNU, Harris Utne, tok i et leserinnlegg i Aftenposten til orde for å frigi universitetstittelen. Han mener at alle høgskoler som ønsker det kan kalle seg universitet. Utne mener at dagens ordning fører til at høgskolene arbeider for å oppnå de formelle kravene for å kalle seg universitet, i stedet for å satse på den framgangsmåten som i størst mulig grad vil heve kvaliteten. Ny ANSA-president Anders Fjellstad Bentsen er valgt til ny leder for utenlandsstudentenes interesse- organisasjon, ANSA. Han har vært tillitsvalgt i ANSA i fire år, og har blant annet vært medlem av hovedstyret og leder av organisasjonens danske lokallag. Han tar nå ett års pause fra arkitektstudiene i Danmark for å lede ANSA. Bentsen tar over vervet etter Christian Myrstad. Asbestalarm ved DMMH Onsdag i forrige uke ble det funnet asbest i en takkonstruksjon i Hovedbygget på Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Hovedbygget og Glassgården ble stengt inntil videre. Etter to dager kunne imidlertid store deler av byggene friskmeldes. (Les mer side 17.) Krever flere hybler Ordfører Rita Ottervik forlanger at Trondheim får flere studenthybler, melder NRK Trøndelag. I et brev til Kunnskapsdepartementet krever hun at statsstøtten til bygging av studentboliger dobles. Hun ber også om at grensen på statsstøtte til en hybelenhet økes til én million kroner. I dag gir staten kun støtte til boligprosjekter der prisen per hybelenhet er kroner eller mindre. Statssekretær Per Botolf Maurseth i Kunnskapsdepartementet lover å vurdere forslaget, men frykter at en økning i grensen på statsstøtte vil føre til høyere utleiepriser på studenthybler. (Les mer side 6.) Tilgjengelighetspris til psykologiprofessor Rådet for studenter med funksjonshemming ved NTNU har tildelt professor Ivar Bjørgen NTNUs tilgjengelighetspris for 2006/2007. Han er ifølge juryen en av få vitenskapelig ansatte ved universitetet som i sitt daglige virke fokuserer på studenter med funksjonsnedsettelser. Han har satt søkelys på undervisningsmetoder og evalueringsmetoder som fremmer læring hos studentene, og bidratt til kunnskap om lese- og skrivevansker. Ingen flyttefeber på HiST Påtroppende HiST-rektor Trond Michael Andersen har et svært avslappet forhold til en eventuell samlokalisering av HiST i Elgesetergate. Jeg har ingen preferanser, men jeg ser at den spredte lokaliseringen høgskolen har i dag, ikke er ideell, sier han til Høgskoleavisa.

5 Kvinnedrøm på UiO Kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) publiserer langt færre vitenskapelige artikler enn sine mannlige kolleger. Det melder studentavisen Universitas. Viserektor Inga Bostad ved UiO er bekymret for at kvinner blir holdt utenfor viktige avgjørelser i forskningsmiljøet. Du har uformelle nettverk som gjør at menn i større grad enn kvinner blir trukket inn i viktige prosesser, sier hun. Det bekymrer henne at universitetet ikke ser på tallene som kritikk, selv om trenden var tydelig både i 2005 og i Ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) var den kvinnelige publiseringsandelen så lav som syv prosent i fjor. Likevel finnes det så langt ingen klare planer for å kartlegge årsakene til den skjeve kjønnsfordelingen, og Bostad tør ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før statistikken endrer seg i favør av kvinnene. Dette handler om at grunnleggende mønstre må endres, og det er ikke gjort i en håndvending, mener viserektoren. NTNU får prestisjeinstitutt FORNØYDE: NTNU-rektor Torbjørn Digernes (t. v.). kunnskapsminister Øystein Djupedal og filantrop Fred Kavli. NTNUs nye institutt for nevrovitenskap kan bli et forskningssenter i verdensklasse. NTNU TEKST: Eva-Therese Grøttum FOTO: ASBJØRN FLØ HAMMERVIK Filantrop og tidligere NTH-student Fred Kavli har tidligere åpnet institutter ved prestisjetunge universiteter som Yale, Cambridge og Massachussetts Institute of Technology (MIT). Da Senter for hukommelsesbiologi i forrige uke ble utnevnt til The Kavli institute for Neuroscience ved NTNU, ble det nummer 15 i rekken av Kavlis institutter verden over. Trenger flere som Kavli Både kunnskapsminister Øystein Djupedal og rektor Torbjørn Digernes ved NTNU var tilstede under åpningen av instituttet, og de to var enige om at vi trenger flere filantroper som Kavli i Norge. Kavli vil nemlig bidra med 7 millioner kroner til drift av instituttet hvert år i «uoverskuelig framtid» Vi har nok av rike mennesker i Norge. La oss håpe du kan fungere som en rollemodell for dem, sa Digernes i sin takketale til Kavli. Kunnskapsministeren sier til Under Dusken at senteret er et kvalitetsstempel for norsk forskning. Instituttet skal jobbe med forskning på hukommelsesbiologi, og håper blant annet å komme nærmere en løsning på Alzheimer-gåten. Menneskehjernen er det mest komplekse systemet vi kjenner. Forskning på dette feltet vi kunne hjelpe millioner av mennesker med nevrologiske lidelser, sier Djupedal. En guttedrøm Kavli dro fra Norge til USA på femtitallet som nyutdannet sivilingeniør. Han etablerte etterhvert høyteknologibedriften Kavlico og ble milliardær. I 2000 solgte han Kavlico og bestemte seg for å gi rikdommen sin tilbake til menneskeheten. I dag er han en anerkjent milliardær og filantrop som nylig ble sammenliknet med Alfred Nobel av det amerikanske tidsskriftet Time Magazine. Å gi noe tilbake til forskningen har alltid vært min guttedrøm. Av nysgjerrighet og fordi det kan gi langsiktige virkninger, valgte jeg basisforskning som nevrovitenskap, sa han.ud UD FOR SIDEN SIST 75 år siden Refleksjoner i anledning dagen og optimismen. De nye kommer med en ukuelig appetitt på byens pikebarn, og de sistes er ikke mindre når det gjelder de første. Men la det gå noen år. Da har de fleste skrinlagt piken som pige betraktet, og dyrker nu fortrinnsvis vinen og sangen og studentersamfundet. Det høres kanskje rart ut å si det; men vi tror at for mange utgjør studentersamfundet ihvertfall for en tid en viss erstatning for en pike. 25 år siden Hverdagsbomber for hverdagsmennesker Og slutt med sytinga. En liten overskrift: «Mulig atomkrig god grunn til militærnekting». Det har seg nemlig slik at Høyesterett har godkjent en nektingssøknad hvor argumentet mot å gjøre militærtjeneste var at den moderne krig vil føre til bruk av atomvåpen og kjemiske/ bakteriologiske våpen og dermed til utryddelse av menneskeheten. Bravo! ropte jeg straks, ikke akkurat fordi menneskeheten skal utslettes... men fordi Høyesterett endelig har innsett grunnen til at mange av oss løper fra «samfunnsansvar». 10 År siden Med Carl Ivar i baksetet. Oi, oi, oi! Det var ikke verst, stråler en uforskammet opplagt Carl Ivar når Under Dusken overrekker ham klipsramma med æresdiplomet for norgesmesterskapet i valgkamp. Av valgkampmaskineriet hadde vi fått lov å frakte landets fremste retoriker og debattant til flyplassen etter et langt og tettpakket stemmefiske. Knapt runda tjue år og med mindre politikererfaring enn mange av Hagens slips, slo vi fra oss tanken om å «ta» ham på sak.

6 NYHETER 28. august september 2007 Fnyser av Djupedal Øystein Djupedal nekter for at de økonomiske kuttene i utdanningssektoren er alvorlige. Fordummende retorikk, sier NSU-leder Per Anders Torvik Langerød. UTDANNINGSPOLITIKK TEKST: Eva-Therese Grøttum Universitets- og høyskolesektoren opplevde betydelige økonomiske kutt i forrige statsbudsjett. NTNU fikk et kutt på 70 millioner kroner i basisbevilgningene, som blant annet har medført kutt i fagtilbudet ved universitetet. Kunnskapsminister Djupedal har karakterisert kuttene som et udramatisk «hvileskjær», og vist til at landets utdanningsistitsjoner hadde milliarder på bok. I et internt notat fra Kunnskapsdepartmentet til Stortinget, viser det seg imidlertid at de oppsparte midlene ikke kan erstatte kuttene i inneværende statsbudsjett. Brorparten av midlene er nemlig allerede bundet opp til prosjekter og lønnsmidler. Feigt og latterlig Det er ikke overraskende, for vi har gått nøye igjennom kontoen og sett på hva som kan omdisponeres. For eksempel er NTNU en institusjon med 3, 6 milli- Den sittende regjeringen hevder å være opptatt av boligvilkårene til studenter, og er enig i at statsfinansierte studenthybler må til for å holde boligprisene nede. Bevilgning av penger til studentboliger er viktig for å holde prisene arder i omsetning. Kuttene i bevilgningene til NTNU er meget beskjedne, og ikke krevende for universitetet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal til Under Dusken. Leder Per Anders Torvik Langerød i Norsk Studentunion (NSU) mener Djupedals retorikk er klossete. Djupedal prøver å skjule hele poenget i denne saken, og retorikken hans bidrar til å fordumme debatten. Som eier av det offentlige utdanningssystemet er det et merkelig signal å sende at man kutter dersom institusjonene sparer penger til enkeltprosjekter. Det finnes millioner av tiltak som trenger finansiering innenfor høyere utdanning og forskning. Spørsmålet er om man er villig til å satse, sier han. NSU-lederen er også provosert over at regjeringen argumenterer med at penger ikke er alt som skal til for å heve kvaliteten i sektoren. Jeg er selvfølgelig ikke uenig i at det også er behov for reformer i tillegg til finansiering, men å bruke det som et generelt argument i debatten er bare feigt og latterlig. Hadde regjeringen vært åpne på at de ikke ønsket å satse på høyere utdanning, hadde det vært greit, men SV og Djupedal påstår hardnakket at de vil satse på Norge som en kunnskapsnasjon. Så langt er det bare ord, mener han. Langerød er bekymret for utfallet av neste års statsbudsjett, men lover at NSU ikke vil sky noen midler for å vise hva de mener om regjeringens politikk hvis hvileskjæret fortsetter. Ingen lovnader for neste budsjett Djupedal vil på sin side ikke komme med noen innrømmelser med hensyn til hva kuttene har gjort med sektoren. Det gjelder å ikke svartmale en situasjon som ikke engang er svart. Det har vært en fin vekst i økonomien til universitetsog høyskolesektoren, hevder han. Han vektlegger at han ikke synes det Ingen løsning på boligproblemet Målet om at SiT oppnår 20 prosent dekningsgrad i studentboligmarkedet finnes ikke realistisk, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. nede, spesielt for å unngå at det blir et feberhett marked hvor det avholdes budrunder blant de private utleierne, sier ministeren til Under Dusken. Langt til 20 prosent dekningsgrad Retorikken er så langt ikke fulgt opp, og lite tyder på at situasjonen blir bedre. Studentsamskipnaden i Trondheims (SiT) dekningsgrad er per i dag på 12,3 prosent, en nedgang på 1,42 prosent siden i fjor. Likevel vil ikke Djupedal love økte bevilgninger til studentboligbygging i høstens statsbudsjett. Han har ingen tro på at det vedtatte målet om at STÅR PÅ SITT: Til tross for klager fra studenter, akademikere og forskere, er Øystein Djupedal fornøyd med regjeringens satsing på høyere utdanning, (Arkivfoto: Magnus B. Willumsen) samskipnaden skal ha 20 prosent dekningsgrad i studentboligmarkedet, vil oppfylles med det første. Nei, det finnes det ikke realisme i, sier han. KD vet ikke hva de snakker om For å nå dekningsgraden neste år, må regjeringen bevilge midler til bygging av 2000 enheter. Det har heller ikke boligsjef Terje Bostad i SiT noen tro på. Han er frustert over at Kunnskapsdepartementet (KD) ikke vil øke grensen for statstøtte til bygging av studenthybler. Grensen ligger i dag på er spesielt morsomt stadig å bli utskjelt av forskere, studenter og professorer. Betyr det at vi kan forvente at hvileskjæret i høyere utdanning avsluttes ved neste statsbudsjett? Budsjettet kommer når busjettet kommer. Vi bevilger mye penger til høyere utdanning og det kommer vi til å fortsette med, sier Djupedal.UD kroner. Fordi byggekostnadene øker, er summen for lav til at SiT klarer å finansiere nye boliger. Statssekretær Per Botolf Maurseth uttalte i forrige uke til NRK at «problemet med å øke denne grensa er at (...) studenthyblene [kan] bli dyrere å leie». Bostad mener det er et dårlig argument. SiT kan umulig bidra til å holde prisene nede hvis vi ikke får støtte til å bygge flere boliger. Noen ganger lurer jeg på om de vet hva de snakker om i Kunnskapsdepartementet, sier han oppgitt.ud

7 spar studielånet KORTET Gyldig til KARI HOLERRUD Med Synsamkortet kan du handle når du vil og nedbetale rentefritt over 6 eller 12 måneder. Du får søknadsskjema i butikken.

8 NYHETER 28. august september 2007 NTNU har en arrogant Rasmus Bøckman ville ta eksamen hjemme i Kongsberg for å være hos sin døende mormor. «Vi driver ikke med sånt», var svaret fra NTNU. STUDENTVELFERD TEKST: Anders Park Framstad Jeg er ikke i tvil om at dette påvirket eksamensresultatet mitt. Jeg sov ikke noe mer den natten, forteller sivilingeniørstudent Rasmus Bøckman. Natt til 6. juni fikk han beskjed om at mormoren hans var død. Morgenen etter måtte han avlegge eksamen. Studieavdelingen ved NTNU hadde nemlig nektet Bøckman å ta eksamen i Kongsberg slik at han kunne bli hjemme hos henne den siste tiden. Blankt avvist av NTNU Bøckmans mor, Kirsten Bøckman, forteller at mormoren ble syk midt i eksamenstiden, og at familien skjønte at det nærmet seg slutten. Rasmus og søsteren måtte derfor kaste seg på første fly hjem, forteller hun. 4. juni tok studenten kontakt med studieadministrasjonen ved NTNU og ba om å få avviklet sin siste eksamen i nærheten av hjemstedet Kongsberg. Han håpet at det var mulig å avlegge eksamen ved Høgskolen i Buskerud. DÅRLIG BEHANDLET: Student Rasmus Bøckman. (Foto: Privat) Vi tok kontakt med høyskolen, og det var ikke noe problem for dem. Jeg fikk inntrykk av at dette var vanlig blant høyskoler. Men da jeg ringte til NTNU, fikk jeg beskjed om at «vi gjør ikke slik», forteller Rasmus Bøckman. Vi ble blankt avvist ved NTNU. «Vi driver ikke med sånt» fikk vi beskjed om. De var ikke interessert i å gå inn i problemet, bekrefter Kirsten Bøckman. Med én eksamen igjen, ble NTNUstudenten stilt overfor et vanskelig dilemma. Uten mulighet til å ta eksamen ved en senere anledning, så han seg til slutt nødt til å reise fra sin syke mormor for å avlegge eksamen i Trondheim. Mormoren døde natt til eksamensdagen. NTNU lite fleksible Hvis man ser saken utenfra, er NTNUs holdning arrogant, mener Kirsten Bøckman. Dette viser at NTNU har lave ambisjoner når det gjelder studentvelferd. Jeg finner ikke saken forenlig med kvalitetsreformen, som tar sikte på at den enkelte student skal få hjelp til å gjennomføre studiet på normert tid, fortsetter hun. Hun får støtte fra leder Martin Sværen i Studenttinget ved NTNU. Det er svært beklagelig at NTNU ikke har vært mer fleksible i denne saken. De burde ha tilbudt seg å sende eksamensoppgaven til Kongsberg, eller latt studenten få utsatt eksamen, sier han. Bøckman ser to mulige årsaker til den dårlige behandlingen av sønnen. Er dette fordi NTNU ikke har studentvelferd som fane? Eller er det fordi de ikke har tillit til andre høyskoler, spør hun. Studiedirektør Anne Rossvoll ved NTNU kjenner ikke saken i detalj, og kan derfor ikke svare på hvorfor familien ble mottatt slik de hevder. Hun forteller at saken ble behandlet i en egen enhet underlagt eksamenskontoret. VIL SE PÅ SAKEN: Umiddelbart synes ikke denne saken å være behandlet på en god måte av NTNU, Når vi gjøres oppmerksomme på slike saker, bevisstgjøres vi på vår egen policy, sier hun. Rektor beklager Kirsten Bøckman forteller at hun 5. juli sendte en e-post til rektor Torbjørn Digernes, hvor hun etterspurte en forklaring på NTNUs holdning i saken. Da Under Dusken ringte rektor 24. august, hadde Bøckman ennå ikke mottatt noe svar fra NTNU. Digernes skriver i en e-post til Under Dusken at han ikke har noen henvendelse fra Bøckman i sin e-postlogg, og at han normalt ville reagert øyeblikkelig på en slik henvendelse. Jeg er blitt gjort oppmerksom på denne henvendelsen av Under Dusken, og umiddelbart synes den ikke å være håndtert på en god måte av NTNU. Jeg har bedt studieadministrasjonen om informasjon om hvordan dette har vært behandlet hos oss, skriver han. Han lover å ta tak i saken, og ønsker snarlig å forklare både hvordan saken har vært behandlet og hvilke retningslinjer NTNU følger ved den typen henvendelser. Samtidig ønsker han å beklage overfor familien: Jeg beklager at familien nå sitter med et inntrykk av at NTNU ikke reagerer som man skulle forvente i slike situasjoner, sier Digernes.UD 8

9 NYHETER holdning BI stiller NTNU i dårlig lys Rasmus Bøckmans søster fikk flytte sine eksamener fra BI Trondheim til BI Drammen. Enorm forskjell på NTNU og BI, sier han til Under Dusken. Hadde jeg ikke fått ta mine eksamener i Drammen, er det langt fra sikkert at jeg hadde tatt dem i det hele tatt, sier Annicken Bøckman. Hun er Rasmus Bøckmans søster, og var i samme situasjon som ham da mormoren deres ble alvorlig syk midt i eksamenstiden. Forskjellen er at han studerer til sivilingeniør ved NTNU, mens hun går på BI i Trondheim. Jeg skulle egentlig ha eksamen mandag morgen, men jeg hadde ikke noe lyst til å dra på søndag kveld, sier hun. Derfor tok hun tok kontakt med eksamensansvarlig på BI i Drammen. Den ansvarlige hadde søndagsfri og var på turnstevne med egne barn, men hun tok seg likevel tid til å hjelpe Bøckman. Jeg forklarte situasjonen, og fikk beskjed om at «dette må vi fikse». Så møtte jeg opp morgenen etter, og fikk ta alle tre eksamenene mine i Drammen. Jeg fikk helt klart bedre behandlig enn broren min, sier hun. Rasmus Bøckman mener BIs behandling av saken er forbilledlig. Det var enorm forskjell mellom BI og NTNU. Jeg fikk inntrykk av at NTNU hadde en «drit og dra»-holdning, sier han. Søsteren synes situasjonen ble mye lettere for henne når hun fikk mulighet til å avlegge eksamen nærmere hjemstedet. Det er jo bare 30 minutter fra Kongsberg til Drammen. Da slapp jeg å sitte alene i leiligheten min i Trondheim. Jeg hadde uansett bare blitt sittende og tenke og lure på om det hadde skjedd noe når jeg egentlig skulle lese, forteller hun.ud sier rektor Torbjørn Digernes. Han lover nå å se på saken. (Arkivfoto: Marte Lohne) Går ut over resultatet Psykologspesialist mener Bøckman burde fått utsatt eksamen. Et dødsfall i nær familie eller omgangskrets kan fort spolere eksamensresultatet. Psykologspesialist og leder for den psykososiale helsetjeneste ved Studentsamskipnaden i Trondheim, Ottar Hummelsund, mener studenter i en slik situasjon bør vurdere å utsette eksamen. I hvilken grad en sånn sak vil prege eksamensresultatet, avhenger av hvor nær kontakt det har vært mellom avdøde og den pårørende. Men hvis de sto hverandre nær, vil jeg tro at dødsfallet går ut over resultatet, sier han. For å utsette eksamen må man ha attest fra psykolog eller fastlege, men det finnes lite informasjon om hva man skal gjøre hvis man har behov for en slik attest. Hummelsund opplyser om at studenter kan komme til den psykososiale helsetjenesten. Det høres ut som om studenten i dette tilfellet burde fått en attest som sa at han ikke var i stand til å gå opp til eksamen. Dette kunne vi ha skrevet ut, eller han kunne ha gått til fastlegen sin. Hummelsund påpeker samtidig at vi mennesker tross alt er i stand til å tåle det meste. Dødsfall er overkommelig selv om det naturlig nok, i en fase, er vondt og vanskelig for dem som står nær. Om dødsfall skjer i nær familie vil det selvfølgelig kunne prege en student. Men vi mennesker er nå en gang laget sånn at vi greier å komme oss videre.ud Vil gi butikkansatte søndagsfri Får flertallet i bystyret viljen sin, spøker det for muligheten til impulsive middagsinnkjøp søndag formiddag. Til sammen 47 representanter i bystyret er nemlig for å la ansatte i butikknæringen få søndagen fri, melder Adresseavisen. Partiene Ap, SV, RV, KrF og PP er alle for. Høyrepolitiker Bengt Eidem synes flertallet er urovekkende, selv om dette egentlig er statens anliggende. Jeg er redd for hva staten kan finne på med et slikt politisk press fra Trondheim, sier han. Bunnpris-eier Trond Lykke er derimot ikke bekymret. Å stenge butikkene for de ansattes del, er bare tøv. Søndag er den dagen det er lettest å få bemanning, hevder han.

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 12 93. ÅRGANG 25. SEPTEMBER - 8. OKTOBER. Fred, frihet og alt gratis. Side 34

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 12 93. ÅRGANG 25. SEPTEMBER - 8. OKTOBER. Fred, frihet og alt gratis. Side 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 12 93. ÅRGANG 25. SEPTEMBER - 8. OKTOBER Fred, frihet og alt gratis Side 34 NYHET REDAKSJON 7 Kjærlighetskurs Frykter faglige hull i psykologutdanningen 12 STATSbudsjettet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER. Med mord i blikket. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER. Med mord i blikket. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER Med mord i blikket Side 36 NYHET REDAKSJON 7 KOLLEKTIVTILBUD Dyrere å være student 12 studentpolitikk De demokratiske organene

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 11 93. ÅRGANG 11. SEPTEMBER - 24. SEPTEMBER. Tråkker på festbremsen. Side 24

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 11 93. ÅRGANG 11. SEPTEMBER - 24. SEPTEMBER. Tråkker på festbremsen. Side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 11 93. ÅRGANG 11. SEPTEMBER - 24. SEPTEMBER Tråkker på festbremsen Side 24 NYHET REDAKSJON ANSVARLIG REDAKTØR Bjørn Romestrand, tlf.: 90 98 88 57 GJENGSJEF Marit

Detaljer

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL Alene med Gud Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL NYHET REDAKSJON 7 studentpolitikk Mot én nasjonal studentorganisasjon 12 ntnu 2020 Langt til målet om eliteuniversitetet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 16 93. ÅRGANG 20. NOVEMBER 2007-14. JANUAR 2008. Hjem til jul. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 16 93. ÅRGANG 20. NOVEMBER 2007-14. JANUAR 2008. Hjem til jul. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 16 93. ÅRGANG 20. NOVEMBER 2007-14. JANUAR 2008 Hjem til jul Side 36 NYHET REAKSJONÆRE ANSVARLIG ARK-RESIRKULATØR (en kunst) Ekstra-terrestiell grøtklump SVINEPELSENES

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS. På sidelinjen. Side 38

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS. På sidelinjen. Side 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS På sidelinjen Side 38 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse:

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR Tilbake til hverdagen Side 40 NYHET REDAKSJON 8 NETTSIDEr UTSATT: - NTNU mangler identitet 16 HYBLIFISERING: - Vil lære studentene

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 3 94. ÅRGANG 12. februar - 25. februar. Merket for livet. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 3 94. ÅRGANG 12. februar - 25. februar. Merket for livet. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 3 94. ÅRGANG 12. februar - 25. februar Merket for livet Side 36 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 2 93. ÅRGANG 30. JANUAR - 12. FEBRUAR. Forførende førstestemme. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 2 93. ÅRGANG 30. JANUAR - 12. FEBRUAR. Forførende førstestemme. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 2 93. ÅRGANG 30. JANUAR - 12. FEBRUAR Forførende førstestemme Side 32 NYHET REDAKSJON ANSVARLIG REDAKTØR Bjørn Romestrand, tlf.: 90 98 88 57 7 TURNUSKØ - Halvparten

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER Angrer på studievalg 30 8 48 Kritiserer Samfundets økonomistyring Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER Livets endestasjon side 33 LEDER Framtidsrettet gassvedtak INNHOLD Gasskraft har vært den største miljøpolitiske saken i Norge

Detaljer

Internasjonalt inntog, mager mottagelse

Internasjonalt inntog, mager mottagelse STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 11 94. ÅRGANG 9. SEPTEMBER - 23. SEPTEMBER 25 Internasjonalt inntog, mager mottagelse Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post:

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER Fattigmannskunst? Sentrum under lupen side 46 LEDER Å omstille seg for fellesskapet 1. desember i år får vi se resultatet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST. Englebarn. Side 26

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST. Englebarn. Side 26 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST Englebarn Side 26 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse: annonse@underdusken.no

Detaljer

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 14 91. ÅRGANG 25. OKTOBER - 7. NOVEMBER Når livet står på vent SIDE 25 Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 LEDER 25.

Detaljer

Håpløs hybeljakt 3, 8-9, 28-31. Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum

Håpløs hybeljakt 3, 8-9, 28-31. Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 9 94. ÅRGANG 12. AUGUST - 25. AUGUST 3, 8-9, 28-31 Håpløs hybeljakt 14 48 Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim 3 Tlf:

Detaljer

Oppdrag: Oppdagelse Side 36

Oppdrag: Oppdagelse Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 9 92. ÅRGANG 15. - 28. AUGUST Oppdrag: Oppdagelse Side 36 LEDER Naive NTNU INNHOLD Kjære nye student. Velkommen til Trondheim. Eller til Dragvoll, om det er der oppe

Detaljer

Frivillig farvann. side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST

Frivillig farvann. side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST Frivillig farvann side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST LEDER 3. mai - 14. august 2006 Arbeiderdagen lever I 1947 vedtok Stortinget med rent Arbeiderpartiflertall

Detaljer

Idrettens nye høyborg

Idrettens nye høyborg STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 -- 2008 NR. 13 1 94. ÅRGANG 15. 7. JANUAR OKTOBER - 28. - 20. JANUAR OKTOBER 25 Idrettens nye høyborg 12/ krever billigere boliger for handikappede 30 / selvskaderen 51/

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 13 91. ÅRGANG 11. - 24. OKTOBER Gjenerobrer Storsalen SIDE 49 Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 LEDER 11. - 24. oktober 2005 Byen

Detaljer

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL Tanker som teller side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL LEDER 21. mars - 3. april 2006 Fullfør visjonen STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 TELEFON 73 53 18 13

Detaljer

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 15 91. ÅRGANG 8. - 21. NOVEMBER Rester av en krig SIDE 36 Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 LEDER 8. - 21. november

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST Deler sin kunnskap Side 34 NYHET REDAKSJON BITCHMASTER Bjørken står Rolig ved Stranden PUPPEGROSSIST Tester Ny Tandem OPPDATERT Evaluerer

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hvem tar regningen stat eller næringsliv? Isfit-presidenten som er litt flink til det meste. Veien tilbake til samfunnet går gjennom baristafaget.

Hvem tar regningen stat eller næringsliv? Isfit-presidenten som er litt flink til det meste. Veien tilbake til samfunnet går gjennom baristafaget. STUDENTAVISA I I TRONDHEIM 1914 NR. 3-2008 95. ÅRGANG NR. 1 94. 10. ÅRGANG februar 15. - 23. JANUAR februar - 28. JANUAR 1914-2009 28 næringslivet trekker i trådene 12 / sensormangel 36 / kaffe gjør stolt

Detaljer