Januar Nr årgang. Med Guds Ord til folket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket"

Transkript

1 Januar Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

2 Salmene Gud ransaker oss Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du mine tanker. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye mine veier. For det er ikke et ord på min tunge -, se, Herre, du vet det alt sammen. Salme 139:1-4. Salme 139 er en verdifull salme for Guds folk. En bibelfortolker fra gamle tider anbefaler bibelleseren å gjøre med denne salmen, som Pytagoras gjorde med sine gylne regler: «Å repetere den både morgen og kveld. Den som leser gjennom salmen forstår hva han mente. Du ransaker meg. Det hebraiske ordet, Chagar, som i den norske bibelen er oversatt med ransake, ble brukt for å beskrive gullgraverens arbeid for å finne gull. Gud er grundig i sin ransaking av menneskets indre og ytre. En skulle derfor tro at David ville skrive dette i frykt. Den Hellige Gud, som ikke tåler synd, kjenner synderen til bunns. Men istedet for frykt, skriver David i glede og med frimodighet. Hvordan kan det ha seg? David gir oss noe av svaret i denne salmen. La oss stanse for det han sier i v. 5. Bakfra og forfra omgir du meg. David var godt kjent i de fem mosebøkene. Han kjente derfor godt til det som var skrevet det om israelfolkets vandring fra Egypt til Kanaan. Det er derfor nærliggende å tro at David hadde Guds ledelse av folket i tankene med det han skriver. Gud var foran folket i form av ei skystøtte om dagen og ei ildstøtte om natten. Det heter så fint i 2. Mos. 13:22: «Skystøtten vek ikke fra folket om dagen og heller ikke ildstøtte om natten.» I 2. Mos. 14:19-20 forteller Moses om hvordan Gud gjennom skystøtten og ildstøtten kjempet mot sitt folks fiender: «Guds engel som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem. Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var det sky og mørke, på den andre siden lyste den opp natten. Og den ene leiren kom ikke innpå den andre hele natten.» Israels folk var den svake part i møte med dets fiender. De var nylig kommet ut av slavekåret i Egypt. De var helt avhengig av Gud. Han kjente dem og visste hva slags hjelp de behøvde til enhver tid. Paulus sier det samme, med litt andre ord i Rom. 8:26: «Også her kommer Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet.» David kjente seg selv og visste at han var avhengig av Guds hjelp hele veien. Han var svak, derfor måtte Gud komme til ham og beskytte ham. Med Gud som skystøtte og ildstøtte var David trygg. William 16+ leir på Kvinatun Helgen 30. nov des. var det en fin gjeng, fra ulike kanter i kretsen, samlet til 16+ leir på Kvinatun. Det var en helg der Jesus, Guds ord og søskenfelleskapet stod i sentrum. Jørgen Tønnessen og Vegard Soltveit hadde bibeltimer og forsamlingen fulgte nøye med. Vi merket virkelig at Jesus var midt iblant oss den helgen og det var herlig å være tilstede. Det var første gang vi har hatt en slik bibelhelg på Kvinatun, men tilbakemeldingene var klare. Dette må vi få til igjen neste år! TS Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Lindesnes Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Kjell Hauan, Anne Rita Nilsen, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård, William Aanensen, Kåre Steinsund, Tina Haddeland og Vegard Soltveit Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten Januar 2013

3 Kretsen Leder «Men vi har vårt hjemland i himmelen» Fil. 20a Jeg har lyst å begynne dette nye året med å minne om akkurat dette. Du som hører Jesus til, du er en himmelborger. I Bibelen møter vi flere utrykk for dette. Ordet fra Filipperbrevet er et av de som sier det klarest. «Vårt hjemland er i himmelen». Det er der vi hører hjemme. Det er der vi har vårt borgerskap. Andre steder leser vi at vi er utlendinger i denne verden. F.eks. Heb. 11:13, 1 Pet 1:17. Disse ordene er bare med og understreker sannheten. Denne verden, jordelivet, er ikke et blivende sted. Vi er på gjennomreise, på hjemreis. Dette må du ikke glemme kjære deg. Dette må du ikke glemme nå livet blir vanskelig, eller når livet går på skinner. Det beste ligger foran. Vår utlendighets tid er kort, herligheten venter. Min bønn er at jeg kunne få bære med meg dette perspektivet hele dette året og år som måtte komme. Hvorfor det? Jo for at jeg ikke blir så bundet opp til denne verden, så jeg ikke skal bli så opptatt av å bygge meg et rike her på jorden. Så jeg ikke skal glemme at jeg er en ambassadør for mitt hjemland. Gud vil noe med livet ditt. Han vil ikke at du skal leve for deg selv, at du skal bruke din kraft på å bygge ditt eget rike, at du skal leve som at det var her på jorden du hører hjemme. Nei han vil noe annet. Han vil at du skal leve for Han, han vil at du skal bruke din kraft og dine krefter til å bygge Hans rike og Han vil at du skal ha det klart for deg at du har ditt hjemland i himmelen. God nyttår alle himmelborgere! Nytt fra Kretsen Nyttårsfest Lørdag 12. januar er det klart for Nyttårsfest på Audnastrand. Dette er tenkt som en storsamling for hele kretsen vår. Denne gangen er vi så heldig å ha fått med oss Flekkerøyguttene til å synge og vår rimelig ferske arbeider Vegard Soltveit skal tale. Dette er virkelig verd å få med seg. 50 års jubileum for Kvinatun Det begynner å nærme seg 50 års jubileum for Kvinatun. Fra 1964 har tusenvis av barn og unge fått høre om Jesus på denne leirplassen vår. Arbeidet frem mot jubileet i 2014 er satt i gang. Vi har ønske om å få på plass et historieskrift til jubileet og Tønnes T. Kvinaug jobber videre med dette. To ten-leirer på Audnastrand til vinteren Som en del kanskje fikk med seg var det så stor pågang til tenleirene på Audnastrand høsten 2012, at vi måtte arrangere to leirer for å imøtegå pågangen. Også vinteren 2013 vil det bli lagt opp til to leirer. Med ten leiren på Kvinatun blir det altså tre ungdomsleirer bare i vinter. Dette er virkelig et takkeemne og et bønneemne. Takk Gud for at så mange vil på leir og be om at de virkelig må få møte Jesus, bli grunnfestet og satt i brann for Han. Økonomi I skrivende stund nærmer vi oss slutten av Økonomisk sett ser året ut til å bli et godt år for kretsen. De endelige tallene er ikke klare ennå, men vi har hele veien ligget bedre an enn i fjor. F.eks. ut oktober lå kretsregnskapet kr bedre an, enn på samme tid i Dette er veldig positivt. Økonomien blir også spennende i Vi har ikke tenk på pakke sammen og legge ned, men går på med friskt mot og ønsker å satse inn i arbeidet med å vinne sørlendinger for Jesus. For å nå det målet trenger vi å fortsette den gode økningen fra Budsjettet har vært oppe i kretsstyret til behandling og der legger vi f.eks opp til en økning i foreningsgaver med og har satt et mål om å nå fjorårets budsjett for fast givertjeneste på i året. Dette klarte vi ikke i Av denne grunn har vi innledet en aksjon og satt oss et mål om å få tak i 100 nye faste givere. Aksjonen er allerede i gang og vi har allerede fått noen nye givere. Dette med fast givertjeneste vil det bli satt fokus på ved våre arrangementer i Når det gjelder bladet vårt, Indremisjons Røsten, blir det i 2013 noen forandringer. For det første kommer hele bladet nå i farge. For det andre blir det nå en egen annonse side og for det tredje så vil gave kampanjer og kontingent komme med kid nr. Røsten har de siste årene gått dårlig økonomisk, men vi håper også at dette vil bedre seg i Indremisjons Røsten Januar

4 Bildøy Sørlendinger på Bildøy Bibelskole Også denne høsten har man hørt sørlandsdialekt i gangene på bibelskolen. Fra traust Sirdalsdialekt til mer «bløde» Kristianssanduttrykk har vært faste innslag i skolehverdagen. Her er eit fantastisk fellesskap der ein kan diskutere tru og andre problemstillinger rundt trua. - Håvard (20) Følgende 11 studenter fra ImF Sør har utgjort sørlandsgjengen i høsten: Benedicte Store utfordringer Bildøy Bibelskole står foran store utfordringer de nærmeste årene. Bygningsmassen, som nærmer seg 30 år, har et stort renoveringsbehov. Dette er kalkulert til totalt ca.15 millioner kroner. Store vedlikeholdsutgifter Bare det inneværende og kommende år må det renoveres for ca. 3-4 millioner. Dette er store ekstrautgifter som må tas over driftsbudsjettet. Noe som igjen har ført til et reelt underskudd på over 1 million kroner i Selve skoledriften går i pluss, men vedlikeholdskostnadene gir røde tall i årsregnskapet. Oppsigelser Det sier seg selv at skolen ikke kan drives på denne måte, men må komme i økonomisk balanse, noe administrasjonen og hele personalet arbeider hardt for. I denne forbindelse «snus alle steiner», og i verste Aksnes, Kristiansand, Andreas Birkeland, Konsmo, Karoline Flottorp, Byremo, Ingunn Håland, Byremo, Tommy Greibesland, Byglandsfjord, Tor Andre Haddeland, Snartemo, Linn Hauge, Eiken, Hanna Knutsen, Tvedestrand, Ellen Kristine Skregelid, Kvinesdal, Anna Marie Valderhaug, Lillesand og Sven Einar Tonstad, Tonstad. Nå i vårsemesteret er gjengen forsterket med Grethe Foss, Lyngdal. Til sammen 12 sørlandsstudenter fordelt på første og andre året. «Dere som minner Herren, unn dere ikke ro» Må dette også gjelde forbønnstjenesten for sørlandsstudentene. fall kan det føre til oppsigelser av ansatte. Dette er ingen ønsket situasjon, da det å miste godt kvalifiserte medarbeidere og kompetanse vil være et stort tap for skolen. Eit år på bibelskule er den beste investeringa eg har gjort! - Eirik (22) Ekstrainnsats Da skolen ble reist midt på 80-tallet ble det fra skolens eiere, de forskjellige foreningene og misjonsfolket generelt, gitt ca 11 millioner kroner i løpet av 3 4 år. Det var syn for saken og iver for skolen som drev folk. De kjente på eieransvaret. Nå, etter 30 år, har skolen igjen behov for en ekstrainnsats. Dette kan gjøres på forskjellig vis. For eksempel: Hver av forbundets ca.700 forskjellige foreninger tar ansvar Personalet og lærerne er her for oss studenter. De har vært veldig klare på dette helt fra begynnelsen. Vi kan komme og prate uansett hva det måtte være. - Kari Anne (20) For Svein Einar Tonstad har muligheten for hjortejakt i fritiden betydd mye for trivselen ved å gå på Bildøy. Her fotografert på elgjakt i Sirdal. Bildøy er staden kor ein får vekse. Vekse i trua på Gud, vekse i møte med spanande utfordringar, vekse i trygge omgivnadar, vekse saman med nye venner, vekse saman med Gud. - Katrine (20) for å samle inn kr hvert år i 5 år. Det vil gi i overkant av 10 millioner kroner til vedlikeholdet. På alle plan arbeides det med å få flere faste givere til skolen. Mulig dugnadsarbeid. Og ikke minst en bevisst holdning til å skaffe skolen studenter. Dette er gjerne det viktigste arbeidet. Å ta ansvar for bibelskolen, er å ta ansvar for den oppvoksende kristne ungdom, og misjonsarbeidet i landet vårt i fremtiden. La oss vise oss ansvarsbeviste. Blir du med? 4 Indremisjons Røsten Januar 2013

5 Bildøy Bildøykvelden 2012 Fredag 30. november var det duket for Bildøy-samling på Audnastrand. Annonsen i avisen ønsket alle velkommen. Ca.20 møtte opp, med et godt sprang i alder. Vi startet opp i matsalen, med deilig gryterett og godt tilbehør. Janne Kristin Vrålstad åpnet med et Guds ord. Med gode og mette mager, vendte nesa inn mot salongen, der vi fortsatte. Formannen i bibelskolelaget, Håkon Orthe, ledet oss videre i samlingen. Anne Kristin Nygård delte sitt vitnesbyrd i toner og ord. Åge Nygård serverte oss Guds klare og varme evangelium. Profetiene om Jesus som kom og gav liv, var klarlagt før verdens grunnvoll ble lagt. «Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei» (Luk ). Vi fikk enda en gang høre frelsens herlige budskap om nåde for alle. Den er grunnvollen å bygge på, også for alt arbeid i Guds rike. Innbydelsen gikk til sist ut: «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!» (Jes.55.6) «La meg være en formidler av Guds kjærlighet», lød bl.a. fra Anne Kristins lepper, etter andakten. Kaker og kaffi stod for tur. Det smakte, - som alltid! Fortreffelig godt! Mens vi koste oss med alt det søte, gikk vi i gang med basaren. Årer gikk unna. Alle de flotte gevinstene forsvant nokså fort til heldige vinnere. Resultatet ble kr.3100,-. Disse pengene blir sendt som gave til Bildøy. Bibelskolen er snart 30 år gammel. Restaurering trengs. Alt koster. De er avhengige av pengegavene for å drive Livets skole videre. Takk til deg som ber og gir! Hvis du ønsker å gi en gave til bibelskolen, bruker du dette kontonummeret: Bildøykvelden er den årlige samlingen man har for bibelskolen. Årsmøtet er derfor en del av programmet. Gjenvalget gikk raskt i boks med applaus og null protest. Disse er i styret: Håkon Orthe, Eiken, Janne Kristin Vrålstad, Kvinesdal. Herborg Tveiten, Eiken, Inger Marie Nygård Espeland, Lyngdal, Kåre Steinsund, Vigeland, Lisbeth Frustøl, Kristiansand. NB! Bildøykvelden for neste år ble fastsatt samme kvelden. Sett den av på kalenderen din allerede nå. Husk: Alle er velkommen! Det gjelder altså deg! Her er datoen: Fredag 30 august 2013 kl Vi takker for ei flott stund. Til neste år håper vi mange tar turen til Audnastrand! Vær med i bønn for skolen, lærere og elever! Gud velsigne deg! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Januar

6 Barnekroken Godt nytt år!!! Ja, tenk det, du! Nå har år 2013 startet! Ikke til å tro, men likevel sant! Og noe som i alle fall er helt sant: JESUS LEVER! Og han er den samme som han alltid har vært. Ingen forandring hos han, gitt! Det er noe å takke for! Derfor har vi feiret jul. En påminnelse om at Frelseren kom til jord for å betale våre synder med sitt blod på Golgata, vinne over døden, og gi oss alle sjansen til å bli reddet fra djevelens ondskap og evig fortapelse. Igjen kan vi minne hverandre med Joh.3.16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Jesus er bare kjærlighet. Og den ønsker han bare å dele med deg, slik som du er. Nå! Jeg syns det er så flott å lese om Maria, da hun fikk englebesøk. Engelen Gabriel fikk beskjed av Gud å besøke henne, og komme med en hilsen fra himmelen. Gabriel møtte ei forskrekket Maria, og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg! Frykt ikke!» Dette står i Luk. kap 1. I dag, når du hører eller leser dette, har du fått den samme hilsenen fra Jesus. Du kan fortsette i det nye året å vite at ingen er som du, sett fra Guds øyne. Det er en som vil ta seg av deg, i gode som i vonde dager. Alt kan du komme til Jesus med. Han hører og svarer på din bønn. Dette har han sagt selv! Vi leser i Matt. 6.8: «Dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det!» Vet du hva Maria svarte engelen, før han for av gårde? Her kommer det: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Det beste vi kan gjøre, er bare å kaste oss i Jesu trygge armer, og vite at han tilgir våre feil og beskytter oss fra alt vondt, - hele tida! «Bare stol på Gud! Vær ikke redd, bare stol på Gud!» Anne Rita Nilsen Juleavslutning Reme Inpuls Ja, der skulle du ha vøri!!! Tirsdag 11 desember var en stor kveld for inpuls-gjengen på Svennevik. Ikke mindre enn ca. 50 gutter og jenter var på plass! Og det er rekord! Bedehuset var nydelig pyntet på alle vis. Rene selskapsbord var det! Duk, tallerkener, bestikk, kopper, servietter og lys. Tallerkener, ja! Da skjønte man fort at det ikke var grøt som stod på menyen den kvelden, som det jo er på en del førjulsfester. I stedet vanket det hamburgere med herlig tilbehør. Selvfølgelig var ikke den smaken å forakte! Men før man fikk det gode for kroppen, var julesang en naturlig ting. Et av inpulsens trofaste medlemmer, David Fjeldskår, leste 6 Indremisjons Røsten Januar 2013

7 Ungsiden Et radikalt nytt år Frelst ja. Jesus har jeg invitert inn i hjertet mitt. Jeg tror at Han døde for mine synder og stod opp igjen fra de døde for å reise hjem til Himmelen og være min representant framfor Faderen. Jeg har tatt valget om å la Jesus være Herre ved alle sider i mitt liv. Men hvilke konsekvenser får dette i mitt daglige liv i form av tanker, ord og handlinger? I denne andakten skal det pekes på ting som sannsynligvis blir kamptema i det nye året for deg og meg. Salme 139 v.16a: «Da jeg bare var et foster så dine øyne meg». Gud i Himmelen regner menneskelivet som påbegynt fra det øyeblikket fars arvestoff blir smeltet sammen med mors arvestoff. Det nye året kommer til å bringe mange valg angående det ufødte liv. La oss heia frem Ja til det ufødte liv! Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Jesus oppfordrer oss til å elske vår neste som oss selv. Ja, faktisk å elske dine fiender, velsigne dem som forbanner deg, gjøre vel mot dem som hater deg og be for dem som forfølger deg. La oss prege av Jesus sinnelag og vise Jesu kjærlighet mot dem vi møter i det nye året. La oss være frimodige i vitnetjenesten måke snø for naboen, gi et smil eller oppmuntrende ord til den som henger med hodet, fortelle om Jesus til dem som vi møter i vår hverdag. Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. La oss være ekte i kristenlivet i det nye året. La oss være en radikal Jesus-etterfølger når vi er på facebook, på skolen, på fotballbanen, på arbeidsplassen, blant venner og i vårt hjem. La oss i det skjulte og i det åpenbare være ekte det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Jesus ble født som jøde, levde som jøde og døde som jødenes konge. Disiplene og apostlene var jøder. De ble inspirert av Den Hellige Ånd til å skrive det nye testamentet. Vi har fått hele vår Bibel av dem. De hadde en brann for at også ikke-jøder skulle få høre om Jesus. De jøde-kristne valgte å gå ut med evangeliet til jordens ende. Takket være jødene fikk vi nordmenn høre de gode nyhetene om Jesus og Himmelen. La oss velsigne jødene og staten Israel i det nye året det er å være en radikal Jesus-etterfølger. La oss i vår Jesus-etterfølgelse være tro mot alt som står i Bibelen. Ta valget om å lese Bibelen som den er skrevet, tro Bibelen som den er skrevet, gjøre hva Bibelen sier da vil vi få erfare hva Bibelen sier. Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Til sist; la oss i vårt daglige liv i det nye året, etter våre fall i synd bekjenne våre synder med en gang. Det er knyttet store løfter til nettopp det: Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 John 1 v.9. Når du har falt i synd og deretter bekjent synden for Jesus kan du med frimodighet regne deg som tilgitt og gå videre i vandringen med Jesus der og da. Dette er ikke en unnskyldning for å ta lett på synden, men det er en oppfordring til, som Jesus gjorde, å hate synden og alt som går på tvers av Guds Ord. Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Det er en evig naturlov at det vi sår skal vi høste. Vi må høste konsekvensene av våre valg la oss i det nye året ta det gode valget som Jesus oppfordret til; følg meg et gripende stykke, der en misjonær fortalte en episode fra misjonsmarka. Hun fikk virkelig oppleve bønnesvar på en helt konkret ting, ved hjelp av ei jentes bønn, en gang de var i en kjempekrise. Gud hører og svarer på bønn. Det har vi hans løfter på! Litt mer julesang runget over flokken, med påfølgende andakt. Julen er Jesus! Så kom maten! Tenker alle ble mette! Lederflokken består av mennesker i forkjellig alder. Godt voksne, yngre voksne og unge. De er skikkelig kreative, og slår likså godt til med god underholdning. Det finns flere talenter i gutte- og jenteflokken. Et av dem er håndtering av piano. Her var det bare å nyte og ta imot, med stor applaus etterpå. Sangen «Livsglede» er et fast innslag hver gang det er inpuls. Da synges det for full hals, der stemmen nesten kan komme til bristepunket. En god avslutning med «Fadervår» og «God jul!» Kan det bli bedre??? Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Januar

8 Reiserute Indremisjonsforbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Ommund Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Kjell Hauan Tlf / Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Vegard Soltveit, Brandsvoll, 4646 Finsland, tlf Harald Tjervåg, 4596 Eiken, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Tina Haddeland, 4596 Eiken, tlf Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet Reiserute i januar Audun Hjellvik Mosby, Bibelkurs Roald Evensen Fjotland Per Braaten Mosby, Bibelkurs Irene K. Alnes Kvinesdal 14. Flekkefjord 11 Bibelskole Turne 23. Reme kl Kvs Lyngdal 25. Sira Inpuls 26. Eiken JD 27. Tonstad, Storsamling 27. Alleen Lyngdal, 11 Johan Halsne Mosby, bibelkurs Marit Stokken Kvinesdal 14. Flekkefjord 11 Anne Rita Nilsen Arbeidermøte 15. Remehaugen barnehage 22. Reme Impuls Leir 2. 3.klasse 29. Kvås YA 30. Vigeland yngres Tina Haddeland Arbeidermøte 08. Bur møte 10. Hidra Yngres 12. Felles ungdomskveld 17. Lyngdal Yngres 18. Fredagsklubben Sira 24. jr ving gutte jentelaget inpuls up 28. MAksgjengen Gyland 29. Hobbyklubben Rafoss 30. Gyland In-puls Åge Nygård 06. Julefest Flekkefjord 06. Flekkerøy Vigmostad Yngres 08. BUR-Kvinatun 15. Kvås YA 16. Miniklubben 18. Hægebostad Yngres 21. Valand YA 23. Å-barnemøte 25. Klubben Vigeland 26. Ungdomslaget Allen bedehus 29. Remehaugen barnehage 29. Vigeland Guttelag Arne Arnesen Arbeidermøte 09. Reme 27. Valle 29. Rosseland Harald Tjervåg Arbeidermøte 11. Sira, ungdomskveld 16. Gyland Inpuls Ten-leir Kvinatun Åseral Ingunn Holm Arbeidermøte 23. Toftenes 24. Røykenes 27. Vågsbygd Bjørnevåg 31. Reiersdal Jørgen Tønnessen 08. Hidra 09. Eie 10. Åna Sira 12. Årsmøte Torridal 13. Sødal 13. Mosby Flekkefjord 16. Melhus 17. Årsmøte Farsund 19. Sira eldresenter kl. 18, årsmøte kl Frikstad kl Evje 22. Kvs Bygland 23. Rødberg 23. Evje, årsmøte 24. Spangereid 25. Hogganvik 26. Konsmo, Bedehusfest 8 Indremisjons Røsten Januar 2013

9 Audnastrand 27. Stallemo 27. Holum 29. Ålefjær Bedehus Åseral Kjell Hauan 24. Snik Oddvard Galdal 06. Sira kl. 11 eller Per Nygard Mosby, Bibelkurs Ragnar Ringvoll Sirevåg Konsmo Torgeir Skrunes 07. Julefest Rosseland 09. Rødberg 12. Årsmøte Torridal Fellesf. 12. Nyttårsfest, Audnastrand Bjerkreim 23. Hægebostad, årsmøte 24. Tonstad 27. Opofte, Familiemøte 29. Kretsstyremøte Vegard Soltveit Arbeidermøte 08. Konfirmasjonsundervisning 12. Nyttårsfest, Audnasrand 13. Familiesamling Tonstad Imf Ung Kvinatun 23. Spind, ungdomshuset Årsmøte i Torridal og Omegn fellesforening Lørdag 14. januar kl Sted: Mosby bedehus Bibeltime v/ Jørgen Tønnessen Forhandlingsmøte starter kl Julemessen Lørdag 24. november var det igjen dukket for den tradisjonsrike julemessen på Audnastrand. Mange frivillige medhjelpere var i sving og la ned en enorm innsats både før, under og etter julemessen. Forhåndssalget på hoved lotteriet gikk også dette året veldig bra. Bare noen helt få bøker var igjen til salg på selve dagen. Programmet ellers var som det pleier med møter, sang, salg av mat, årer, bakverk og diverse håndarbeid. Kurt Hjemdal vår årets taler og han talte godt, til glede og Førjulsfest 2012 Fredag 7. desember var en stor flokk samlet på Audnastrand. Det var klart for den årlige samlingen kretsstyret arrangerer til ære for, - og takk til alle våren frivillige medarbeidere som legger ned en fantastisk innsats i arbeidet på Audnastrand, og ellers i kretsen. Ingunn Holm ledet det hele an, Frikstad musikkor sang og delte evangeliske og gode vitnesbyrdet gjennom sangen. Jørgen Tønnessen talte. Menyen for kvelden bestod av pinnekjøtt, ribbe, kålrotstappe, oppbyggelse for tilhørerne. På formiddagsmøte sang Kåre Steinsund, på familiemøte sang Mosby familiekor og på kvelden sang Havdur. Det ble en flott dag og et godt resultat. De midlene som kom inn bidrar godt inn i arbeidet om å bringe Guds ord ut til folket gjennom den mangfoldige virksomheten kretsen driver. Når alle utgifter er trukket fra endte vi opp med ca i overskudd. Takk til alle som hjalp til og alle som kom! TS poteter, og rødkål. Ekte førjulsstemning blir det av sånt! Vi hadde også en amerikansk auksjon! «Dirigenten» var selveste kretslederen og masse penger ble løftet i været i forsamlingen. Det kom inn hele Kr ,- Takk til alle og enhver! Årets blomst,- fort bestemt i kretsstyret, - gikk denne gangen til Ivar Nesland. En velfortjent hilsen og takk for alle de årene han har stått på for Audnastrand. Husk det, Ivar: Du er et funn! Gud velsigne deg og dine videre! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Januar

10 Gaver Misjonsgaver i november Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Gaver: kr ,00 Fast givertjeneste: Til ImF-Sør: kr ,34 Til Audnastrand: kr 3 250,00 Til Kvinatun: kr 800,00 Høstoffer: kr i nov. Totalt: kr ,00 Kollekter og gaver til Audnastrand: kr ,00 Julemessa Flekkefjord: kr ,00 Julemessa Audnastrand: kr ,00 Forening Beløp Flekkefjord Indremisjon kr 5 000,00 Melhus bedehus kr 860,00 Omlid Kvinneforening kr ,00 Øksendal Misjonskvinneforening kr ,00 Sirdal Indremisjon kr ,00 Liknes Indremisjon kr 1 770,00 Holum Indrem kr 600,00 Fredens Bånd, Snik kr 1 420,00 Fredens Bånd, Rødberg kr 2 550,00 Melhus bedehus kr 860,00 Rødberg bedehus kr 1 810,00 Åseral Indremisjon kr 900,00 Langeland Bedehus kr 2 000,00 Lyngdal ImF-forsamling kr ,00 Tveit Indremisjon kr 2 043,00 Randesund Indremisjon kr ,00 Rosseland Kristelige Forening kr 1 400,00 Røykenes bedehus kr 2 550,00 DVI Byglandsfjord kr 6 000,00 Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Lindesnes 10 Indremisjons Røsten Januar 2013

11 Annonser KONSMO Adr Konsmo Åpningstider: 8-20 (19) Flatebygd, 4735 Evje tlf Telefon Indremisjons Røsten Januar

12 B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Lindesnes Bibelkurs på Mosby januar 2013 Talere uke 3 Per Nygard og Audun Hjellvik Venneslahallen, lørdag 16. mars 2013 Indremisjonens vårutlodning Talere uke 4 Johan Halsen og Per Braaten Bibeltimene går fra tirsdag til fredag hver uke. Vi begynner kl. 19. Det blir enkel servering mellom timene. Den Som hører mitt Ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Joh Gave til misjonen Alle hjertelig velkommen! Nyttårsfesten på Audnastrand Lørdag 12. januar 2013 kl Taler: Vegard Soltveit Sangere: Flekkerøyguttane Meny: Karbonader og poteter med mer. Vi ønsker unge og eldre velkommen til Audnastrand denne kvelden. Det blir tatt opp offer til misjonen + en enkel utlodning Arr. Kretsstyret Program Kl Kl Kl Inntektene går til Indremisjonsforbundet Sør Alle er hjertelig velkommen! Åpning v/ Torgeir Skrunes Salg av komper Familiemøte Tale: Ingunn Holm, sang av Friksi og Knøttekoret Kl Møte. Tale: Leif Solheim, sang av Randesundskameratene og Konsmokameratene Utlodning mellom møtene. På åresalget kan du vinne masse bløtkaker, reker, frukt, blomster, pluss mye mer. Barnetombola. Salg av mat, kaffe og komper. Inspirasjonshelg februar Sted: Audnastrand leirsted Ledere og talere: Arne Arnesen og Ragnar Ringvoll som står i bresjen for helgen. Tema: «Gud gav oss ikke motløshetens ånd».. Musikere: Olav Thormodsæter og ekteparet Mette og Roger Sørensen blir med hele helgen. Sett av helgen, kom og bli inspirert. Påmelding til kretskontoret tlf eller e-post: innen 15. februar

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Juni 2012 - Nr. 6-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Felleskap Av David. Se hvor godt og vakkert det er at brødre bor sammen.

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

«En slik Gud er det vi har å gjøre med»

«En slik Gud er det vi har å gjøre med» lys 42006 p å v e g e n «En slik Gud er det vi har å gjøre med» Innhold Startvansker 3 Hvem er en Gud som du? 4 Heltidskristendom 9 Ebed-Melek 16 Frelsens grammatikk 22 Av nåde alt jeg får 24 Utgiverne

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

høydepunktet for mange barn. Vi håper at vi kan bidra til at leirene i Agder kan bli høydepunktet for barna i år også.

høydepunktet for mange barn. Vi håper at vi kan bidra til at leirene i Agder kan bli høydepunktet for barna i år også. Foto: Stockbyte Region Agder Normisjon i Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Sommerjobb på leir I et hyggelig klasserom på «BiG» treffer jeg fem sprudlende bibelskoleelever som er

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd

Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd NR. 4-2013 / ÅRGANG 29 Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5354 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr:

Detaljer