Januar Nr årgang. Med Guds Ord til folket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket"

Transkript

1 Januar Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

2 Salmene Gud ransaker oss Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du mine tanker. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye mine veier. For det er ikke et ord på min tunge -, se, Herre, du vet det alt sammen. Salme 139:1-4. Salme 139 er en verdifull salme for Guds folk. En bibelfortolker fra gamle tider anbefaler bibelleseren å gjøre med denne salmen, som Pytagoras gjorde med sine gylne regler: «Å repetere den både morgen og kveld. Den som leser gjennom salmen forstår hva han mente. Du ransaker meg. Det hebraiske ordet, Chagar, som i den norske bibelen er oversatt med ransake, ble brukt for å beskrive gullgraverens arbeid for å finne gull. Gud er grundig i sin ransaking av menneskets indre og ytre. En skulle derfor tro at David ville skrive dette i frykt. Den Hellige Gud, som ikke tåler synd, kjenner synderen til bunns. Men istedet for frykt, skriver David i glede og med frimodighet. Hvordan kan det ha seg? David gir oss noe av svaret i denne salmen. La oss stanse for det han sier i v. 5. Bakfra og forfra omgir du meg. David var godt kjent i de fem mosebøkene. Han kjente derfor godt til det som var skrevet det om israelfolkets vandring fra Egypt til Kanaan. Det er derfor nærliggende å tro at David hadde Guds ledelse av folket i tankene med det han skriver. Gud var foran folket i form av ei skystøtte om dagen og ei ildstøtte om natten. Det heter så fint i 2. Mos. 13:22: «Skystøtten vek ikke fra folket om dagen og heller ikke ildstøtte om natten.» I 2. Mos. 14:19-20 forteller Moses om hvordan Gud gjennom skystøtten og ildstøtten kjempet mot sitt folks fiender: «Guds engel som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem. Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var det sky og mørke, på den andre siden lyste den opp natten. Og den ene leiren kom ikke innpå den andre hele natten.» Israels folk var den svake part i møte med dets fiender. De var nylig kommet ut av slavekåret i Egypt. De var helt avhengig av Gud. Han kjente dem og visste hva slags hjelp de behøvde til enhver tid. Paulus sier det samme, med litt andre ord i Rom. 8:26: «Også her kommer Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet.» David kjente seg selv og visste at han var avhengig av Guds hjelp hele veien. Han var svak, derfor måtte Gud komme til ham og beskytte ham. Med Gud som skystøtte og ildstøtte var David trygg. William 16+ leir på Kvinatun Helgen 30. nov des. var det en fin gjeng, fra ulike kanter i kretsen, samlet til 16+ leir på Kvinatun. Det var en helg der Jesus, Guds ord og søskenfelleskapet stod i sentrum. Jørgen Tønnessen og Vegard Soltveit hadde bibeltimer og forsamlingen fulgte nøye med. Vi merket virkelig at Jesus var midt iblant oss den helgen og det var herlig å være tilstede. Det var første gang vi har hatt en slik bibelhelg på Kvinatun, men tilbakemeldingene var klare. Dette må vi få til igjen neste år! TS Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Lindesnes Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Kjell Hauan, Anne Rita Nilsen, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård, William Aanensen, Kåre Steinsund, Tina Haddeland og Vegard Soltveit Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten Januar 2013

3 Kretsen Leder «Men vi har vårt hjemland i himmelen» Fil. 20a Jeg har lyst å begynne dette nye året med å minne om akkurat dette. Du som hører Jesus til, du er en himmelborger. I Bibelen møter vi flere utrykk for dette. Ordet fra Filipperbrevet er et av de som sier det klarest. «Vårt hjemland er i himmelen». Det er der vi hører hjemme. Det er der vi har vårt borgerskap. Andre steder leser vi at vi er utlendinger i denne verden. F.eks. Heb. 11:13, 1 Pet 1:17. Disse ordene er bare med og understreker sannheten. Denne verden, jordelivet, er ikke et blivende sted. Vi er på gjennomreise, på hjemreis. Dette må du ikke glemme kjære deg. Dette må du ikke glemme nå livet blir vanskelig, eller når livet går på skinner. Det beste ligger foran. Vår utlendighets tid er kort, herligheten venter. Min bønn er at jeg kunne få bære med meg dette perspektivet hele dette året og år som måtte komme. Hvorfor det? Jo for at jeg ikke blir så bundet opp til denne verden, så jeg ikke skal bli så opptatt av å bygge meg et rike her på jorden. Så jeg ikke skal glemme at jeg er en ambassadør for mitt hjemland. Gud vil noe med livet ditt. Han vil ikke at du skal leve for deg selv, at du skal bruke din kraft på å bygge ditt eget rike, at du skal leve som at det var her på jorden du hører hjemme. Nei han vil noe annet. Han vil at du skal leve for Han, han vil at du skal bruke din kraft og dine krefter til å bygge Hans rike og Han vil at du skal ha det klart for deg at du har ditt hjemland i himmelen. God nyttår alle himmelborgere! Nytt fra Kretsen Nyttårsfest Lørdag 12. januar er det klart for Nyttårsfest på Audnastrand. Dette er tenkt som en storsamling for hele kretsen vår. Denne gangen er vi så heldig å ha fått med oss Flekkerøyguttene til å synge og vår rimelig ferske arbeider Vegard Soltveit skal tale. Dette er virkelig verd å få med seg. 50 års jubileum for Kvinatun Det begynner å nærme seg 50 års jubileum for Kvinatun. Fra 1964 har tusenvis av barn og unge fått høre om Jesus på denne leirplassen vår. Arbeidet frem mot jubileet i 2014 er satt i gang. Vi har ønske om å få på plass et historieskrift til jubileet og Tønnes T. Kvinaug jobber videre med dette. To ten-leirer på Audnastrand til vinteren Som en del kanskje fikk med seg var det så stor pågang til tenleirene på Audnastrand høsten 2012, at vi måtte arrangere to leirer for å imøtegå pågangen. Også vinteren 2013 vil det bli lagt opp til to leirer. Med ten leiren på Kvinatun blir det altså tre ungdomsleirer bare i vinter. Dette er virkelig et takkeemne og et bønneemne. Takk Gud for at så mange vil på leir og be om at de virkelig må få møte Jesus, bli grunnfestet og satt i brann for Han. Økonomi I skrivende stund nærmer vi oss slutten av Økonomisk sett ser året ut til å bli et godt år for kretsen. De endelige tallene er ikke klare ennå, men vi har hele veien ligget bedre an enn i fjor. F.eks. ut oktober lå kretsregnskapet kr bedre an, enn på samme tid i Dette er veldig positivt. Økonomien blir også spennende i Vi har ikke tenk på pakke sammen og legge ned, men går på med friskt mot og ønsker å satse inn i arbeidet med å vinne sørlendinger for Jesus. For å nå det målet trenger vi å fortsette den gode økningen fra Budsjettet har vært oppe i kretsstyret til behandling og der legger vi f.eks opp til en økning i foreningsgaver med og har satt et mål om å nå fjorårets budsjett for fast givertjeneste på i året. Dette klarte vi ikke i Av denne grunn har vi innledet en aksjon og satt oss et mål om å få tak i 100 nye faste givere. Aksjonen er allerede i gang og vi har allerede fått noen nye givere. Dette med fast givertjeneste vil det bli satt fokus på ved våre arrangementer i Når det gjelder bladet vårt, Indremisjons Røsten, blir det i 2013 noen forandringer. For det første kommer hele bladet nå i farge. For det andre blir det nå en egen annonse side og for det tredje så vil gave kampanjer og kontingent komme med kid nr. Røsten har de siste årene gått dårlig økonomisk, men vi håper også at dette vil bedre seg i Indremisjons Røsten Januar

4 Bildøy Sørlendinger på Bildøy Bibelskole Også denne høsten har man hørt sørlandsdialekt i gangene på bibelskolen. Fra traust Sirdalsdialekt til mer «bløde» Kristianssanduttrykk har vært faste innslag i skolehverdagen. Her er eit fantastisk fellesskap der ein kan diskutere tru og andre problemstillinger rundt trua. - Håvard (20) Følgende 11 studenter fra ImF Sør har utgjort sørlandsgjengen i høsten: Benedicte Store utfordringer Bildøy Bibelskole står foran store utfordringer de nærmeste årene. Bygningsmassen, som nærmer seg 30 år, har et stort renoveringsbehov. Dette er kalkulert til totalt ca.15 millioner kroner. Store vedlikeholdsutgifter Bare det inneværende og kommende år må det renoveres for ca. 3-4 millioner. Dette er store ekstrautgifter som må tas over driftsbudsjettet. Noe som igjen har ført til et reelt underskudd på over 1 million kroner i Selve skoledriften går i pluss, men vedlikeholdskostnadene gir røde tall i årsregnskapet. Oppsigelser Det sier seg selv at skolen ikke kan drives på denne måte, men må komme i økonomisk balanse, noe administrasjonen og hele personalet arbeider hardt for. I denne forbindelse «snus alle steiner», og i verste Aksnes, Kristiansand, Andreas Birkeland, Konsmo, Karoline Flottorp, Byremo, Ingunn Håland, Byremo, Tommy Greibesland, Byglandsfjord, Tor Andre Haddeland, Snartemo, Linn Hauge, Eiken, Hanna Knutsen, Tvedestrand, Ellen Kristine Skregelid, Kvinesdal, Anna Marie Valderhaug, Lillesand og Sven Einar Tonstad, Tonstad. Nå i vårsemesteret er gjengen forsterket med Grethe Foss, Lyngdal. Til sammen 12 sørlandsstudenter fordelt på første og andre året. «Dere som minner Herren, unn dere ikke ro» Må dette også gjelde forbønnstjenesten for sørlandsstudentene. fall kan det føre til oppsigelser av ansatte. Dette er ingen ønsket situasjon, da det å miste godt kvalifiserte medarbeidere og kompetanse vil være et stort tap for skolen. Eit år på bibelskule er den beste investeringa eg har gjort! - Eirik (22) Ekstrainnsats Da skolen ble reist midt på 80-tallet ble det fra skolens eiere, de forskjellige foreningene og misjonsfolket generelt, gitt ca 11 millioner kroner i løpet av 3 4 år. Det var syn for saken og iver for skolen som drev folk. De kjente på eieransvaret. Nå, etter 30 år, har skolen igjen behov for en ekstrainnsats. Dette kan gjøres på forskjellig vis. For eksempel: Hver av forbundets ca.700 forskjellige foreninger tar ansvar Personalet og lærerne er her for oss studenter. De har vært veldig klare på dette helt fra begynnelsen. Vi kan komme og prate uansett hva det måtte være. - Kari Anne (20) For Svein Einar Tonstad har muligheten for hjortejakt i fritiden betydd mye for trivselen ved å gå på Bildøy. Her fotografert på elgjakt i Sirdal. Bildøy er staden kor ein får vekse. Vekse i trua på Gud, vekse i møte med spanande utfordringar, vekse i trygge omgivnadar, vekse saman med nye venner, vekse saman med Gud. - Katrine (20) for å samle inn kr hvert år i 5 år. Det vil gi i overkant av 10 millioner kroner til vedlikeholdet. På alle plan arbeides det med å få flere faste givere til skolen. Mulig dugnadsarbeid. Og ikke minst en bevisst holdning til å skaffe skolen studenter. Dette er gjerne det viktigste arbeidet. Å ta ansvar for bibelskolen, er å ta ansvar for den oppvoksende kristne ungdom, og misjonsarbeidet i landet vårt i fremtiden. La oss vise oss ansvarsbeviste. Blir du med? 4 Indremisjons Røsten Januar 2013

5 Bildøy Bildøykvelden 2012 Fredag 30. november var det duket for Bildøy-samling på Audnastrand. Annonsen i avisen ønsket alle velkommen. Ca.20 møtte opp, med et godt sprang i alder. Vi startet opp i matsalen, med deilig gryterett og godt tilbehør. Janne Kristin Vrålstad åpnet med et Guds ord. Med gode og mette mager, vendte nesa inn mot salongen, der vi fortsatte. Formannen i bibelskolelaget, Håkon Orthe, ledet oss videre i samlingen. Anne Kristin Nygård delte sitt vitnesbyrd i toner og ord. Åge Nygård serverte oss Guds klare og varme evangelium. Profetiene om Jesus som kom og gav liv, var klarlagt før verdens grunnvoll ble lagt. «Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei» (Luk ). Vi fikk enda en gang høre frelsens herlige budskap om nåde for alle. Den er grunnvollen å bygge på, også for alt arbeid i Guds rike. Innbydelsen gikk til sist ut: «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!» (Jes.55.6) «La meg være en formidler av Guds kjærlighet», lød bl.a. fra Anne Kristins lepper, etter andakten. Kaker og kaffi stod for tur. Det smakte, - som alltid! Fortreffelig godt! Mens vi koste oss med alt det søte, gikk vi i gang med basaren. Årer gikk unna. Alle de flotte gevinstene forsvant nokså fort til heldige vinnere. Resultatet ble kr.3100,-. Disse pengene blir sendt som gave til Bildøy. Bibelskolen er snart 30 år gammel. Restaurering trengs. Alt koster. De er avhengige av pengegavene for å drive Livets skole videre. Takk til deg som ber og gir! Hvis du ønsker å gi en gave til bibelskolen, bruker du dette kontonummeret: Bildøykvelden er den årlige samlingen man har for bibelskolen. Årsmøtet er derfor en del av programmet. Gjenvalget gikk raskt i boks med applaus og null protest. Disse er i styret: Håkon Orthe, Eiken, Janne Kristin Vrålstad, Kvinesdal. Herborg Tveiten, Eiken, Inger Marie Nygård Espeland, Lyngdal, Kåre Steinsund, Vigeland, Lisbeth Frustøl, Kristiansand. NB! Bildøykvelden for neste år ble fastsatt samme kvelden. Sett den av på kalenderen din allerede nå. Husk: Alle er velkommen! Det gjelder altså deg! Her er datoen: Fredag 30 august 2013 kl Vi takker for ei flott stund. Til neste år håper vi mange tar turen til Audnastrand! Vær med i bønn for skolen, lærere og elever! Gud velsigne deg! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Januar

6 Barnekroken Godt nytt år!!! Ja, tenk det, du! Nå har år 2013 startet! Ikke til å tro, men likevel sant! Og noe som i alle fall er helt sant: JESUS LEVER! Og han er den samme som han alltid har vært. Ingen forandring hos han, gitt! Det er noe å takke for! Derfor har vi feiret jul. En påminnelse om at Frelseren kom til jord for å betale våre synder med sitt blod på Golgata, vinne over døden, og gi oss alle sjansen til å bli reddet fra djevelens ondskap og evig fortapelse. Igjen kan vi minne hverandre med Joh.3.16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Jesus er bare kjærlighet. Og den ønsker han bare å dele med deg, slik som du er. Nå! Jeg syns det er så flott å lese om Maria, da hun fikk englebesøk. Engelen Gabriel fikk beskjed av Gud å besøke henne, og komme med en hilsen fra himmelen. Gabriel møtte ei forskrekket Maria, og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg! Frykt ikke!» Dette står i Luk. kap 1. I dag, når du hører eller leser dette, har du fått den samme hilsenen fra Jesus. Du kan fortsette i det nye året å vite at ingen er som du, sett fra Guds øyne. Det er en som vil ta seg av deg, i gode som i vonde dager. Alt kan du komme til Jesus med. Han hører og svarer på din bønn. Dette har han sagt selv! Vi leser i Matt. 6.8: «Dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det!» Vet du hva Maria svarte engelen, før han for av gårde? Her kommer det: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Det beste vi kan gjøre, er bare å kaste oss i Jesu trygge armer, og vite at han tilgir våre feil og beskytter oss fra alt vondt, - hele tida! «Bare stol på Gud! Vær ikke redd, bare stol på Gud!» Anne Rita Nilsen Juleavslutning Reme Inpuls Ja, der skulle du ha vøri!!! Tirsdag 11 desember var en stor kveld for inpuls-gjengen på Svennevik. Ikke mindre enn ca. 50 gutter og jenter var på plass! Og det er rekord! Bedehuset var nydelig pyntet på alle vis. Rene selskapsbord var det! Duk, tallerkener, bestikk, kopper, servietter og lys. Tallerkener, ja! Da skjønte man fort at det ikke var grøt som stod på menyen den kvelden, som det jo er på en del førjulsfester. I stedet vanket det hamburgere med herlig tilbehør. Selvfølgelig var ikke den smaken å forakte! Men før man fikk det gode for kroppen, var julesang en naturlig ting. Et av inpulsens trofaste medlemmer, David Fjeldskår, leste 6 Indremisjons Røsten Januar 2013

7 Ungsiden Et radikalt nytt år Frelst ja. Jesus har jeg invitert inn i hjertet mitt. Jeg tror at Han døde for mine synder og stod opp igjen fra de døde for å reise hjem til Himmelen og være min representant framfor Faderen. Jeg har tatt valget om å la Jesus være Herre ved alle sider i mitt liv. Men hvilke konsekvenser får dette i mitt daglige liv i form av tanker, ord og handlinger? I denne andakten skal det pekes på ting som sannsynligvis blir kamptema i det nye året for deg og meg. Salme 139 v.16a: «Da jeg bare var et foster så dine øyne meg». Gud i Himmelen regner menneskelivet som påbegynt fra det øyeblikket fars arvestoff blir smeltet sammen med mors arvestoff. Det nye året kommer til å bringe mange valg angående det ufødte liv. La oss heia frem Ja til det ufødte liv! Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Jesus oppfordrer oss til å elske vår neste som oss selv. Ja, faktisk å elske dine fiender, velsigne dem som forbanner deg, gjøre vel mot dem som hater deg og be for dem som forfølger deg. La oss prege av Jesus sinnelag og vise Jesu kjærlighet mot dem vi møter i det nye året. La oss være frimodige i vitnetjenesten måke snø for naboen, gi et smil eller oppmuntrende ord til den som henger med hodet, fortelle om Jesus til dem som vi møter i vår hverdag. Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. La oss være ekte i kristenlivet i det nye året. La oss være en radikal Jesus-etterfølger når vi er på facebook, på skolen, på fotballbanen, på arbeidsplassen, blant venner og i vårt hjem. La oss i det skjulte og i det åpenbare være ekte det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Jesus ble født som jøde, levde som jøde og døde som jødenes konge. Disiplene og apostlene var jøder. De ble inspirert av Den Hellige Ånd til å skrive det nye testamentet. Vi har fått hele vår Bibel av dem. De hadde en brann for at også ikke-jøder skulle få høre om Jesus. De jøde-kristne valgte å gå ut med evangeliet til jordens ende. Takket være jødene fikk vi nordmenn høre de gode nyhetene om Jesus og Himmelen. La oss velsigne jødene og staten Israel i det nye året det er å være en radikal Jesus-etterfølger. La oss i vår Jesus-etterfølgelse være tro mot alt som står i Bibelen. Ta valget om å lese Bibelen som den er skrevet, tro Bibelen som den er skrevet, gjøre hva Bibelen sier da vil vi få erfare hva Bibelen sier. Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Til sist; la oss i vårt daglige liv i det nye året, etter våre fall i synd bekjenne våre synder med en gang. Det er knyttet store løfter til nettopp det: Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 John 1 v.9. Når du har falt i synd og deretter bekjent synden for Jesus kan du med frimodighet regne deg som tilgitt og gå videre i vandringen med Jesus der og da. Dette er ikke en unnskyldning for å ta lett på synden, men det er en oppfordring til, som Jesus gjorde, å hate synden og alt som går på tvers av Guds Ord. Det er å være en radikal Jesus-etterfølger. Det er en evig naturlov at det vi sår skal vi høste. Vi må høste konsekvensene av våre valg la oss i det nye året ta det gode valget som Jesus oppfordret til; følg meg et gripende stykke, der en misjonær fortalte en episode fra misjonsmarka. Hun fikk virkelig oppleve bønnesvar på en helt konkret ting, ved hjelp av ei jentes bønn, en gang de var i en kjempekrise. Gud hører og svarer på bønn. Det har vi hans løfter på! Litt mer julesang runget over flokken, med påfølgende andakt. Julen er Jesus! Så kom maten! Tenker alle ble mette! Lederflokken består av mennesker i forkjellig alder. Godt voksne, yngre voksne og unge. De er skikkelig kreative, og slår likså godt til med god underholdning. Det finns flere talenter i gutte- og jenteflokken. Et av dem er håndtering av piano. Her var det bare å nyte og ta imot, med stor applaus etterpå. Sangen «Livsglede» er et fast innslag hver gang det er inpuls. Da synges det for full hals, der stemmen nesten kan komme til bristepunket. En god avslutning med «Fadervår» og «God jul!» Kan det bli bedre??? Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Januar

8 Reiserute Indremisjonsforbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Ommund Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Kjell Hauan Tlf / Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Vegard Soltveit, Brandsvoll, 4646 Finsland, tlf Harald Tjervåg, 4596 Eiken, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Tina Haddeland, 4596 Eiken, tlf Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet Reiserute i januar Audun Hjellvik Mosby, Bibelkurs Roald Evensen Fjotland Per Braaten Mosby, Bibelkurs Irene K. Alnes Kvinesdal 14. Flekkefjord 11 Bibelskole Turne 23. Reme kl Kvs Lyngdal 25. Sira Inpuls 26. Eiken JD 27. Tonstad, Storsamling 27. Alleen Lyngdal, 11 Johan Halsne Mosby, bibelkurs Marit Stokken Kvinesdal 14. Flekkefjord 11 Anne Rita Nilsen Arbeidermøte 15. Remehaugen barnehage 22. Reme Impuls Leir 2. 3.klasse 29. Kvås YA 30. Vigeland yngres Tina Haddeland Arbeidermøte 08. Bur møte 10. Hidra Yngres 12. Felles ungdomskveld 17. Lyngdal Yngres 18. Fredagsklubben Sira 24. jr ving gutte jentelaget inpuls up 28. MAksgjengen Gyland 29. Hobbyklubben Rafoss 30. Gyland In-puls Åge Nygård 06. Julefest Flekkefjord 06. Flekkerøy Vigmostad Yngres 08. BUR-Kvinatun 15. Kvås YA 16. Miniklubben 18. Hægebostad Yngres 21. Valand YA 23. Å-barnemøte 25. Klubben Vigeland 26. Ungdomslaget Allen bedehus 29. Remehaugen barnehage 29. Vigeland Guttelag Arne Arnesen Arbeidermøte 09. Reme 27. Valle 29. Rosseland Harald Tjervåg Arbeidermøte 11. Sira, ungdomskveld 16. Gyland Inpuls Ten-leir Kvinatun Åseral Ingunn Holm Arbeidermøte 23. Toftenes 24. Røykenes 27. Vågsbygd Bjørnevåg 31. Reiersdal Jørgen Tønnessen 08. Hidra 09. Eie 10. Åna Sira 12. Årsmøte Torridal 13. Sødal 13. Mosby Flekkefjord 16. Melhus 17. Årsmøte Farsund 19. Sira eldresenter kl. 18, årsmøte kl Frikstad kl Evje 22. Kvs Bygland 23. Rødberg 23. Evje, årsmøte 24. Spangereid 25. Hogganvik 26. Konsmo, Bedehusfest 8 Indremisjons Røsten Januar 2013

9 Audnastrand 27. Stallemo 27. Holum 29. Ålefjær Bedehus Åseral Kjell Hauan 24. Snik Oddvard Galdal 06. Sira kl. 11 eller Per Nygard Mosby, Bibelkurs Ragnar Ringvoll Sirevåg Konsmo Torgeir Skrunes 07. Julefest Rosseland 09. Rødberg 12. Årsmøte Torridal Fellesf. 12. Nyttårsfest, Audnastrand Bjerkreim 23. Hægebostad, årsmøte 24. Tonstad 27. Opofte, Familiemøte 29. Kretsstyremøte Vegard Soltveit Arbeidermøte 08. Konfirmasjonsundervisning 12. Nyttårsfest, Audnasrand 13. Familiesamling Tonstad Imf Ung Kvinatun 23. Spind, ungdomshuset Årsmøte i Torridal og Omegn fellesforening Lørdag 14. januar kl Sted: Mosby bedehus Bibeltime v/ Jørgen Tønnessen Forhandlingsmøte starter kl Julemessen Lørdag 24. november var det igjen dukket for den tradisjonsrike julemessen på Audnastrand. Mange frivillige medhjelpere var i sving og la ned en enorm innsats både før, under og etter julemessen. Forhåndssalget på hoved lotteriet gikk også dette året veldig bra. Bare noen helt få bøker var igjen til salg på selve dagen. Programmet ellers var som det pleier med møter, sang, salg av mat, årer, bakverk og diverse håndarbeid. Kurt Hjemdal vår årets taler og han talte godt, til glede og Førjulsfest 2012 Fredag 7. desember var en stor flokk samlet på Audnastrand. Det var klart for den årlige samlingen kretsstyret arrangerer til ære for, - og takk til alle våren frivillige medarbeidere som legger ned en fantastisk innsats i arbeidet på Audnastrand, og ellers i kretsen. Ingunn Holm ledet det hele an, Frikstad musikkor sang og delte evangeliske og gode vitnesbyrdet gjennom sangen. Jørgen Tønnessen talte. Menyen for kvelden bestod av pinnekjøtt, ribbe, kålrotstappe, oppbyggelse for tilhørerne. På formiddagsmøte sang Kåre Steinsund, på familiemøte sang Mosby familiekor og på kvelden sang Havdur. Det ble en flott dag og et godt resultat. De midlene som kom inn bidrar godt inn i arbeidet om å bringe Guds ord ut til folket gjennom den mangfoldige virksomheten kretsen driver. Når alle utgifter er trukket fra endte vi opp med ca i overskudd. Takk til alle som hjalp til og alle som kom! TS poteter, og rødkål. Ekte førjulsstemning blir det av sånt! Vi hadde også en amerikansk auksjon! «Dirigenten» var selveste kretslederen og masse penger ble løftet i været i forsamlingen. Det kom inn hele Kr ,- Takk til alle og enhver! Årets blomst,- fort bestemt i kretsstyret, - gikk denne gangen til Ivar Nesland. En velfortjent hilsen og takk for alle de årene han har stått på for Audnastrand. Husk det, Ivar: Du er et funn! Gud velsigne deg og dine videre! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Januar

10 Gaver Misjonsgaver i november Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Gaver: kr ,00 Fast givertjeneste: Til ImF-Sør: kr ,34 Til Audnastrand: kr 3 250,00 Til Kvinatun: kr 800,00 Høstoffer: kr i nov. Totalt: kr ,00 Kollekter og gaver til Audnastrand: kr ,00 Julemessa Flekkefjord: kr ,00 Julemessa Audnastrand: kr ,00 Forening Beløp Flekkefjord Indremisjon kr 5 000,00 Melhus bedehus kr 860,00 Omlid Kvinneforening kr ,00 Øksendal Misjonskvinneforening kr ,00 Sirdal Indremisjon kr ,00 Liknes Indremisjon kr 1 770,00 Holum Indrem kr 600,00 Fredens Bånd, Snik kr 1 420,00 Fredens Bånd, Rødberg kr 2 550,00 Melhus bedehus kr 860,00 Rødberg bedehus kr 1 810,00 Åseral Indremisjon kr 900,00 Langeland Bedehus kr 2 000,00 Lyngdal ImF-forsamling kr ,00 Tveit Indremisjon kr 2 043,00 Randesund Indremisjon kr ,00 Rosseland Kristelige Forening kr 1 400,00 Røykenes bedehus kr 2 550,00 DVI Byglandsfjord kr 6 000,00 Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Lindesnes 10 Indremisjons Røsten Januar 2013

11 Annonser KONSMO Adr Konsmo Åpningstider: 8-20 (19) Flatebygd, 4735 Evje tlf Telefon Indremisjons Røsten Januar

12 B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Lindesnes Bibelkurs på Mosby januar 2013 Talere uke 3 Per Nygard og Audun Hjellvik Venneslahallen, lørdag 16. mars 2013 Indremisjonens vårutlodning Talere uke 4 Johan Halsen og Per Braaten Bibeltimene går fra tirsdag til fredag hver uke. Vi begynner kl. 19. Det blir enkel servering mellom timene. Den Som hører mitt Ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Joh Gave til misjonen Alle hjertelig velkommen! Nyttårsfesten på Audnastrand Lørdag 12. januar 2013 kl Taler: Vegard Soltveit Sangere: Flekkerøyguttane Meny: Karbonader og poteter med mer. Vi ønsker unge og eldre velkommen til Audnastrand denne kvelden. Det blir tatt opp offer til misjonen + en enkel utlodning Arr. Kretsstyret Program Kl Kl Kl Inntektene går til Indremisjonsforbundet Sør Alle er hjertelig velkommen! Åpning v/ Torgeir Skrunes Salg av komper Familiemøte Tale: Ingunn Holm, sang av Friksi og Knøttekoret Kl Møte. Tale: Leif Solheim, sang av Randesundskameratene og Konsmokameratene Utlodning mellom møtene. På åresalget kan du vinne masse bløtkaker, reker, frukt, blomster, pluss mye mer. Barnetombola. Salg av mat, kaffe og komper. Inspirasjonshelg februar Sted: Audnastrand leirsted Ledere og talere: Arne Arnesen og Ragnar Ringvoll som står i bresjen for helgen. Tema: «Gud gav oss ikke motløshetens ånd».. Musikere: Olav Thormodsæter og ekteparet Mette og Roger Sørensen blir med hele helgen. Sett av helgen, kom og bli inspirert. Påmelding til kretskontoret tlf eller e-post: innen 15. februar

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Du er min Gud Jeg sier til Herren: Du er min Gud. Salme 140:7 I denne

Detaljer

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Møteleder «Jeg kan ikke være med i styret, fordi jeg ikke kan lede et møte». Et utsagn som jeg har

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Barneskole ImF Sør driver et variert barne- og ungdomsarbeid. Over 1000 barn og unge er på leir hvert år.

Detaljer

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Salme 142 De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Salme 142: 8b. Også

Detaljer

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R April 2013 - Nr. 4-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Brodertukt og sjelesorg «La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte

Detaljer

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Sion Salmene De skal bli til skamme og vike tilbake, alle som hater Sion. Salme

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket September 2012 - Nr. 9-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Lovsyng hans navn Lovsyng hans navn, for det er herlig. Salme 135:3B De fleste bærer med seg

Detaljer

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Vi har full forløsning hos Gud Vent på Herren, Israel! For hos Herren

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Reis deg Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Religionsdialog Tenk om vi kunne få samlet alle religioner til en stor religiøs enhet. Da ville vi få en fredelig

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Desember 2012 - Nr. 12-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Desember 2012 - Nr. 12-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Desember 2012 - Nr. 12-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Salme 138 «For du har gjort ditt ord større enn alt ditt navn. Salme

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av ImF Midthordland - Nr. 2

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av ImF Midthordland - Nr. 2 FJELL-LY POSTEN Utgitt av ImF Midthordland - Nr. 2 Julehilsen fra Fjell-ly Da nærmer det seg jul og noen fridager for oss som jobber med leirarbeidet på Fjell-ly. Vi kan se tilbake på en høst der vi har

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer