Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015"

Transkript

1 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 4 i sone Dato: 16. april 2015 Kl.: Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede: SL Terje Fodstad, Tom Thoresen LC Oslo/Hauketo Holmlia, Njål Hallre LC Oslo/Ormsund, Bjørn Andresen, Jan Fachenberg, Terje Olsen, Knut Erik Bjerkeseth og Arild Kristiansen LC Oslo/Bryn, VSL Tore Lynau, Anne F Wessel LC Oslo/Nordstrand, Ingolf Bekkelund, Nina Bekkelund LC og Bente Helen Borge Oslo/Rustad-Lambertseter, Bjørn Sværen og Terje Knudsen LC Oslo/Bekkelaget, Torjus Wester LC Oslo/ Ekeberg, Erik Paulsen LC Oslo/Vålerenga, Svein Tore Lien, Jan Erik Karlsen, Ole F. Jessen, Tore Gulbrandsen og Kåre Tellebond LC Oslo/Bøler Ikke til stede: LC Oslo Abildsø-Manglerud Meldt forfall: Referat: Bjørn Andresen SONEMØTE Sak nr. Emne Ansv. 1.1 Opprop, Status fra soneleder TF Terje Fodstad 1.2 Referat fra forrige sonemøte. TF Referatet ble ikke behandlet 1.3 Felles vervings- og infomøte for eventuelle nye medlemmer, 6. mai. TF Saken ble luftet i møtet Bøler ønsker å avholde et slikt møte denne dato gjerne sammen med andre. Dette kan senere bli en soneaktivitet hvis det er stemning for det. 2 Status klubber, evaluering dette lionsåret og tanker rundt fremtiden Ormsund Klubben går bra. 3 stykker på vei inn og en i ferd med å slutte. 50 års jubileum i år. Feires på Ingierstrand bad. Alle Hauketo/Holmlia Klubben er i ferd md å endre seg. Kvinner er tatt opp. Går i positiv retning Bryn Klubben går bra observatør på maimøtet. Har nok og gode aktiviteter. Soneleder: Terje Fodstad E-post: Mobil: Til tjeneste

2 Har opprettet egen Mitt Valg komité og søker samarbeid i sonen Nordstrand Klubben går meget bra. Regner med 2 nye medlemmer i mai. Rustad/Lambertseter Klubben er i framgang. Positiv trend. Vil arranger et informasjonsmøte for å komme i kontakt med eventuelle nye medlemmer. Abildsø/Manglerud Hva gjør vi med LC Oslo Abildsø / Manglerud? Tilgrensende klubber kan ta seg av området. Eventuelle medlemmer som ønsker overgang til andre klubber må forespørres om hvilken klubb de ønsker å gå til. Området til Abildsø/Manglerud må betjenes av andre klubber. Dette må avtales klubbene imellom. Soneledelsen tar initiativ til møte. Bekkelaget Klubben går meget bra. Ekeberg Klubben går bra og har avholdt hyggekveld for godt voksne. Samarbeider med FAU på Ekeberg skole. Vålerenga Ser litt lysere ut. Prøver å rekruttere. Bøler God aktivitet i klubben og positiv holdning. 3 Status LRF, evaluering, sammendrag Resultat fra Røde Fjær meget bra vår sone var enestående. Norges absolutt beste sone. Totalt er ca. 24 millioner samlet inn. Veldig lite støtte fra det offentlige. Kostnader mellom 9 og 9,5 millioner. Aksjonen ga oss stor synlighet og politiske kontakter. Viktig å få brukt dette videre til medlemsrekruttering. Kampanjeavisen var meget bra, men vi skulle hatt den noe tidligere. 4 Status Vanskeligstilte barn, fremdrift videre Vedtekter godkjent på sonemøte 17. september i fjor. Alle presidenter har skrevet under. Bankkonto opprettet. Informasjon er sendt ut om innbetaling av kr april hadde 7 klubber innbetalt. Komiteen venter til alle klubber har innbetalt. Tre klubber har ikke innbetalt til prosjektet. Kari Kildahl sender ut ny purring. Brosjyreutkast ble gjennomgått. Det er 2 ledige plasser i komiteen. Navn på aktuelle kandidater meldes inn snarest. Rustad-Lambertseter ønsket kopi av referatet hvor saken ble behandlet første gang. Sekretæren oversender kopi pr. E-post. 5 Status Mitt valg, fremdrift videre Tore Lynau presenterte soneaktiviteten Mitt Valg. Nordstrandklubben TF JF TL 2 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

3 har 6 personer i sin Mitt Valg komité. Mitt Valg er en soneaktivtet og det vil bli holdt Mitt Valg sonemøter fler ganger i året. Det blir et nytt sonemøte om saken i mai. Ellers tar Nordstrand gjerne i mot gjester til sine klubbkomitemøter om Mitt Valg. FAU på Nordstrand skole er veldig interessert i Mitt Valg. Det er mulig for komitemedlemmer å være med på de kursene som blir arrangert. Nordstrand prøver å utvide samarbeidet innen idretten. Samarbeid er viktig vi må lære av hverandre. 6 Tulipanaksjonen Kun Abildsø/Manglerud har ikke bestilt. Kommer ikke til å være med på tulipanaksjonen. Klubben er nedlagt. Hvem selger tulipaner i området? Bryn-klubben selger på Manglerud senter. Sonen har bestilt tulipaner. Vi er nest beste sone i distriktet. 7 Strandenga, forslag til ny Soneaktivitet Eventuell ny soneaktivitet kan være Lions Strandenga. Det er en Lionsperle ved Mjøsa. Bølerklubben er alt med i prosjektet. Godt anlegg hvor det blir gjort mye godt arbeid. Stedet kan brukes til leir for f.eks. vanskeligstilte barn. Det koster kr å kjøpe en andel. Dette er en mulighet for sonen til å bli medeier. Det er for tiden 6 andelseiere. Det er ingen ytterligere krav om midler knyttet til eierskapet. Hvis vi går til anskaffelse av en andel vil kostnaden belastes sonekassa. Aksjonærer må betale leie ved bruk som alle andre. Veldig god aktivitet og mange brukere av stedet. Klubbene i sonen inviteres til å ta en tur opp for å besøke stedet i juni. Innbydelse sendes til klubbene. Saken ble diskutert. Vedtak: Sonen kjøper en andel. Tore Bernt Gulbrandsen fra LC Oslo Bøler blir soneansvarlig og koordinator for Prosjekt Lions Strandenga. Lions i Norway Cup. Lions Bøler har hatt en oppgave i over 20 år i Norway Cup uken, fra fredagen i uke 30 til søndagen i uke 31, som vi i år ønsker å dele med andre klubber i sonen p.g.a. kapasitetsproblemer for Bøler klubben. 70 vakter i løpet av uken. 3 døgnvakter. Dette for at arbeidet fortsatt skal ivaretas av Lions i år og fremtiden. Det er et enkelt arbeid med bl.a. matservering på Brannfjell skole hvor dommere er stasjonert. Fast inntekt på 50 til kroner. Sikker inntektskilde som vil bli fordelt på antall vakter pr klubb. Bølerklubben klarer ikke å fylle opp de 70 vaktene trenger derfor hjelp for å beholde dette som en Lionsaktivitet. Kan noen andre klubber stille opp på noen vakter denne uken? Det er ca. kr pr. vakt pr. person. Det settes opp en vaktliste som må følges. Alle klubber som er interessert gir tilbakemelding til Steinar Flottberget: Mobil: Distriktsmøtet, info. rundt saker og personer på valg Distriktsmøtesaker ble gjennomgått. Rolf Norgren overtar som Distriktsguvernør. Forslag om et nytt TT TF LC Bøler LC Bøler TF 3 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

4 distriktsprosjekt i India. LC Bøler har foreslått Bjørn Zarbell som kandidat til VDG2. Riksmøtet, info. rundt saker og personer på valg Riksmøtesaker ble gjennomgått. Følgende skal opp til behandling: Fordeling av kostnader mellom Lions Norge og distriktene. Avvikling av Strategiplan for Lions Norge Multippel Distrikt 104 (MD 104) Strategi for vårt Internasjonale hjelpearbeid (IR). Nytt prosjekt på Haiti Nye retningslinjer for ungdomsleir som arrangeres i MD 104 Endring av forretningsorden for RM, en tilføying i punkt 9 Matrikkel i papirutgave Riksmøtearrangør fra og med 2018 Lovendring ang. valg av Guvernørråds leder (GRL) Endring i 18 punkt 3 TF Kay Arne Sørensen har allerede overtatt som Guvernørrådsleder. Som kandidater til Guvernørrådsleder for 2016/2017 (samt assisterende guvernørrådsleder 2015/2016) er foreslått 1. Lill Alver, Lions Club Nedre Romerike 2. Kjell Gylland, Lions Club Støren Som MD YCE Leder for Lions Norges ungdomsarbeid er foreslått 1. Stefan Trygve Soos, Lions Club Fredrikstad Sorgenfri Valg av ny soneleder Tore Lynau rykker opp som soneleder i neste lionsår. Som ny Visesoneleder valgte sonemøtet Nina Bekkelund LC Rustad/Lambertseter. Arild Kristiansen LC Oslo/Bryn er villig til å bli visesoneleder om 2 år. Tanker fra neste års soneleder Tore Lynau takket for tilliten og presenterte sine tanker om samarbeidet i sonen for neste periode. Vi er en flink sone og vi får til det vi bestemmer oss for. Tore presenterte soneledelsen og vil jobbe for synlighet. Prosjekter: Mitt Valg: Tore Lynau Vanskeligstilte barn: Kari Kildahl Tulipanaksjonen: Gi og få en dag: Klubb og medlemsutvikling: Viktig å få opp begeistring! Det skal være hyggelig i klubben! Synlighet- samarbeid begeistring og vekst Viktig å snakke om Lions og spørre om folk vil bli medlemmer av Lions 8 Eventuelt Følgende saker kom opp under dette punktet Alle TL Alle 4 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

5 Gi og få en dag Beskjed er sendt ut til klubbene og båten er bestilt, nå venter man bare på tilbakemeldinger. Takk til Bjørn Sværen Terje Fodstad takket Bjørn for at vi har fått bruke hans lokaler og for bevertning på møtene. Halvardbo Halvardbo speiderhytte som har tilknytning til sone 3. Hytta kan brukes til møter etc. Nordstrand vil bruke hytta til en familiedag i sommer. Møtet slutt ca. kl. 21:30. Bjørn Andresen referent 5 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

6 Til tjeneste Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

7 LRF 2015 Torsdag 16. April 2015 Terje Fodstad Soneleder, sone 3 Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

8 . LRF 2015 Fordelt pr distrikt Distrikt Inntekter A B C D E F G H J K Felles Totalt Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

9 Hva er inntektssvikten i forhold til budsjettet på 30,4 mill? 500 på bøsser, 2,4 mill på digitale givertjenester, 3 mill på offentlige bidrag, 700 på andre gaver fra næringslivet, men klubb bidragene har gått over budsjett med ca 1,1 mill. Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

10 Inntektstype Bøsseinnsamling Givertelefon 700 Giverportal nett/mobil Kommune tilskudd Sponsorer Søknader / Støtte Gaver Aktiviteter Klubb bidrag Produktsalg Diverse Inntekter totalt Kostnader: mellom 9 og 9,5 mill, Kostnader klubber : ca 850 Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

11 Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

12 Lions i Norway Cup

13 Lions Club Bøler har hatt avtale i mer enn 20 år Når: Uke 31 Sted: Brannfjell skole Sikker inntekt kilde: ca kr , ,00 Hyggelig, sosialt, blir kjent med flere dommere, hører mye

14 Uke 30/31 Underkant av 70 vakter i løpet av uken Fra fredag i uke 30 (kl 12.00) Til søndag i uke 31 (ca kl 13.00) Tre vakter pr døgn: personer personer person i tillegg pga. middagsservering personer Fylle på med mat og drikke, tømme søppel, ta i mot mat og drikke, koke kaffe/tevann, brannvakt på skolen Salg av brus, is, sjokolade og annet snacks Evt også salg pølser og vafler

15 Fordele vakter og inntekter med andre klubber som er interesserte Hver klubb får betalt for antall vakter som de har bidratt med ca kr 800,00 pr vakt til klubben (estimert fra kr på 66 vakter) Det blir satt opp en vaktliste og den enkelte er ansvarlig for å sørge for at det back up dersom man selv ikke kan stille Lions Bøler vil være tilstede på flere vakter med en person slik at man får informasjon/opplæring

16 Svarfrist til Norway Cup er 12. mai 2015 Steinar Fløtberget Lions Bøler må ha beskjed senest 1. mai (pga. ferie) om din klubb er interessert i å delta og med hvor mange vakter/personer og kontaktperson (e-post + telefonnummer) Tlf.:

17 DISTRIKT 104 K SOMMERLEIR STRANDENGA - BIRISTRAND

18 Strandenga - ei Lionsperle ved Mjøsa Distrikt 104 K ønsker i samarbeid med Lions Strandenga velkommen til sommerleir på Strandenga i tiden søndag 28. juni lørdag 4. juli Program: Dagsprogrammet kan bli justert underveis, men er planmessig skissert nedenfor. Etter middag vil det daglig bli tilrettelagte aktiviteter litt etter ønsker og behov fra deltakerne. Søndag 28. juni: Ankomst kl.12, deltakerne blir tatt imot med et velkomstprogram med utgangspunkt i «Mitt valg», med målsetting om å bli kjent med hverandre og på leirområdet. Felles lunsj sammen med reisefølge. Kl blir det «offisiell» åpning med flaggheising, informasjon om dette og hint og kort presentasjon av vertskapet. Kl. 19 middag og informasjon om kveldens og morgendagens aktiviteter, med påfølgende lokale aktiviteter. Leirbål. Mandag 29. juni: Vi deler oss inn i grupper som alternerer mellom tre aktiviteter, luftgevær med våpenlære, kanopadling med læring om bruk av kano, og laserskyting. Tirsdag, 30.juni: Denne dagen forflytter vi oss til Lure gård i Øverbygda. Her vil det foregå ridning, besøk i stallen og annen aktivitet sammen med ulike husdyr. Dagen er et samarbeid med Biri Hestesportklubb. Ønsker du mer info om klubben og stedet gå til deres hjemmeside Vi returnerer til Strandenga før middag.. Onsdag 1. juli: Hjerte- og lungeredning med behandling av markører.sammen med naturopplevelser ved ulike aktivitet med læring, i en opplagt rundløype med ulike utfordringer. Gruppevis forberedelser av bidrag for opplevelser ved leirbålet på fredag kveld( sang, historier, musikk eller lignende.) På ettermiddagen besøk av veteranbilklubb. Torsdag 2. juli: Denne dagen besøker vi Vitensenteret på Gjøvik, hvor vi nyter deres tilbud. Påfølgende lunsj på et nærliggende sted, og retur til Strandenga i god tid før neste økt. På ettermiddagen tilbringer vi på Strandenga med lokale aktiviteter med beredskap for eventuelle overraskelser.

19 Strandenga - ei Lionsperle ved Mjøsa Fredag 3. juli: På formiddagen konkurranse med utgangspunkt i det vi har lært og opplevd på leiren. Istandsetting av leirbål, trening og forberedelser til avskjedskveld rundt bålet. Etter middag besøk av båtforeningen som tar oss med på båtturer på Mjøsa og vi avslutter med påfølgende selvlaget underholdning, premieutdeling, leirbål og sosialt samvær. Lørdag 4. juli: Opprydding og klargjøring for hjemreise. Åpent for de som kommer for å hente leirdeltakere og andre som ønsker å besøke Strandenga. Kl Lunsj - grilling, med avslutningsmarkering av leiren Avreise settes til innen kl. 15. Leirsted er Strandenga leirsted, Strandengveien 110, 2837 Biristrand Hvordan kommer du til Strandenga: Avkjøring fra Nord: Vingrom, mot Biri/Biristrand ca 6,6 km. Avkjøring fra Sør: Mot Biri/Biri Travbane, deretter mot Biristrand ca 8,2. km Gps-koordinater Strandenga: Lat: Lon: Leirregler Leirprogram: Gjør deg godt kjent med programmet og følg det. Vær presis. Leirområde: Du forlater leirområdet kun etter tillatelse fra leirledelsen. Du avtaler hvor du skal, hvor lenge du blir borte og om du kan kontaktes. Besøkende: Gjester skal ta kontakt med vaktene. Det er ikke tillatt å ta med private gjester inn i leirområdet uten at lederne er informert. Det er ikke anledning til at andre enn leirdeltagerne overnatter på leirområdet. Orden: Hold orden i lavvo og i fellesarealer. La brannslukkingsutstyr få være i fred. Kast søppel på anviste plasser. Rydd opp etter deg hver gang du har spist. Alkohol og andre rusmidler: Det er strengt forbudt å ha med eller nyte alkohol eller andre rusmidler. Ved brudd på denne regelen vil leirdeltakeren bli sendt hjem. Sykdom og skader: Si ifra dersom du er syk eller blir skadet. Gi beskjed dersom du ser at andre trenger hjelp. Ro på leirstedet.: Det skal det være ro mellom 23:00 og 06:00. Ta vare på og vis hensyn til hverandre: Ta hensyn til de andre leirdeltakerne. Verdisaker: Lions er ikke ansvarlig for verdisaker. Ta derfor godt vare på egne verdisaker og forlat ikke disse. Lås disse inn i tildelt låsbart skap. Har du verdisaker du ikke får låst inn leverer dette til en av lederne som oppbevarer det på et sikkert sted. Bading: Skjer i Mjøsa. Av hensyn til sikkerhet må minst tre stykker gå sammen for å bade. Det skal gis beskjed til vaktene slik at bading foregår under tilsyn og på anviste plasser. Spørsmål: Er det noe du lurer på ta kontakt med en av lederne. Overnatting: Leirdeltakerne overnatter i lavvoer, og tryggheten ivaretas med våkne nattevakter.

20 Strandenga - ei Lionsperle ved Mjøsa Historikk Husmannsplass på Biristrand under Nordre Husklehus, fra 1700-tallet. Har strandrett til Mjøsja og ligger på samme område som Kløverstua som eies og driftes av Norske Kvinners Sanitetsforening. I 1814 ble bruket skyldsatt og fikk status som egen gard skylden satt til ett skinn. Fra 1850-årene sete for dampskipsanløp (Gjøviken, Mira, Oscar II, Jernbarden m.m. I denne perioden kom også steinbrygga og husene.) I 1920-årene forsvinner båttrafikken. I 1971 kjøper Lions Club Gjøvik Strandenga av Nils Strandengens dødsbo. Fra 1992 ble Lions Club Biri medeiere. I dag driftes Lions Strandenga av en gruppe ivrige ildsjeler fra 6 klubber (fra 5soner i 2 lionsdistrikter) i samarbeid med de to eierklubbene Lions Club Biri og Lions Club Gjøvik. Lions Strandenga er ei perle ved Mjøsa, 7 dekar stort med strandlinje, brygge, grillsted, låve med møterom og våningshus med kjøkken, oppholdsrom og sengeplasser til 14. På uteområdet er det god plass til lavvoer og telt slik at det er mulighet for overnatting både ute og inne. I 2013 ble det ferdigstilt toalettanlegg med 4 dusjer og 4 toaletter.i 2014 ble det etablert «nødovernattingsplasser» på loftet i Grillbua. I 2015 vil det bli tilrettelagt for aktivitetsrom på «Høyloftet» i Låven, Lions Strandenga har 6 kanjakker, 2 båter og diverse annet leirutstyr. Stedet egner seg godt til leirer, da det er tilgang til aktiviteter både på land og på innlandets største innsjø. Lions Strandenga ligger som en naturperle med kort avstand til de 5 byene Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Brumunddal og Hamar. Lions Strandenga har som mål å være et leirsted som har fokus på Likeverd Inkludering Mangfold -Fellesskap Barn og ungdommer som deltar på leir på Strandenga er der på samme prinsipper. De bor sammen, spiser sammen, lærer sammen, utforsker sammen, og på den måten lærer de om og av hverandre.

21 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

22 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Historikk: Opprinnelig et småbruk og skysstasjon der mjøsbåtene la til kai Eies av LC Gjøvik og LC Biri Stedets siste eiere ville at stedet skulle utnyttes for de svake, de trengende, veldedighet

23 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Sommerleir for barn

24 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Infrastruktur: Natur Vann med brygge Strand Land Arealer Vinter og sommervei Gamle hus men med innlagt vann og kloakk

25 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

26 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Bruksområder : Leirsted for barn og unge Møte og kurssted (et sosialt pusterom)

27 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Filmskole for ungdom

28 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

29 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Kapasitet: 40 overnattingsplasser i hus og lavoer hvorav 10 i hus + 4 åtte-mannslavoer 40 plasser ved langbord inne 50 plasser ved bord på platting ute 2 kjøkken, 3 toaletter, 1 dusj og grillhus Toalettbygg med 4 toaletter og 4 dusjer 20 uker drift i året, som kan utvides

30 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Lions arrangementer

31 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Status pt. : Eget styre som sørger for driften av Lions Strandenga Internettsider med bookingsmuligheter Prospekt er tilgjengelig for de som ønsker å vite mer om driftsselskapet

32 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Besøk oss på : Et nasjonalt møtested for Lions

33 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

34 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Ungdomsleire

35 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Driftsselskapet består av: LC Biri foreløpig LC Kongsvinger LC Oslo/Bøler LC Ringsaker Nord LC Vestre Toten LC Ullensaker plass til flere klubb her

36 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions aktiviteter

37 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Styret består av: Bjørn Egil Skar LC Ringsaker Nord leder Harald Tusvik LC Biri - nestleder Erik Evang LC Kongsvinger Tore Bernt Gulbrandsen LC Oslo/Bøler Bjørn Erik Frydenberg LC Vestre Toten

38 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa I de siste årene har vi hatt flere faste leietakere: Oppland fylkeskommune 3 uker med filmleir Distrikt 104 K 1 uke sommerleir (andre gang nå i 2015) Kongsvinger kommune 1 uke sommerleir Flere kortvarige leieforhold fra barne-, ungdoms- og videregåendeskoler, offentlige institusjoner, speidere, idrettslag med mere Private arrangementer som barnedåp, konfirmasjon, bryllup,åremålsdager med mer

39 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa = SANT og for utviklingshemmede

40 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Besøk oss på : Facebook.com Et nasjonalt møtested for Lions?

41 REGNSKAPSOVERSIKT FOR LIONS CLUB INT. lo4h, SONE Overført soldo fro 2Ot3/?Ol4 - Sone 3 tt 772,01 Aktivitetstilskudd LC OslolHouketo LC Oslo/Ormsund LC Oslo/Bekkeloger LC Oslo/Nordstrond LC Oslo/Bøler LC O slo / Helsf yr-vålerøngo LC Oslo Rustad-Lombertseter LC Oslo/Bryn LC Oslo / Abi ldsø-mong I erud LC Oslo/Ekeberg Overført fro 104 H (til drift) 2 500, , , , , , , , , , , ,00 RøDE FJÆR Kick-off Østlondets Blod Tilskudd fro distriktet -8744, , ,00 -t588,69 Trykking ov folder Fokturert, betolt Fokturert ikke bet. Kr.3 100,- (3 klubber hor ikke betolt) -t5 062, , ,50 Renter 2014 RESULTAT 35,69 35, ,W ,51 Oslo, 14. opril 2015 Terjø Olsen Kosserer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2014-2015 Dato: 17. september 2014 Kl.: 18.30 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015-2016

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015-2016 Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015 - Møtetid: Tirsdag 2. februar Møtested: Hos Trygve Tilstede: Arild, Roar, Finn og Trygve Forfall: Ingen REFERAT FRA STYREMØTE 1. Referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet Juni 2015 Hei dere Ja, da er det siste møtet før sommerferien og slutten på dette lionsåret. Vi har klart å få til mye dette året, bra aktiviteter hvor de fleste stiller, Motevisning, loppemarked, LRF

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

KBK 2013. Siste informasjon før KBK 11.-12. mai 2013

KBK 2013. Siste informasjon før KBK 11.-12. mai 2013 KBK 2013 Siste informasjon før KBK 11.-12. mai 2013 KBK i år avholdes ved Kløverstua sør i Gjøvik. Det vil bli overnattingsplasser i hagen til hytta, samt på andre siden av skogsbilvegen. Det er flott

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

AGENDA Medlemsmøte 14. oktober 2013

AGENDA Medlemsmøte 14. oktober 2013 Oktober 2013 Kjære Lions venner For et høstvær vi har hatt så langt, nå har vi ingen grunn til å klage. Rene sommer været. Vi (jeg) er rare vi må alltid snakke om været. Men takk for i kveld til dere.

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! 1. gup-2!

Sommerleir 2014! Program! 1. gup-2! Sommerleir 2014 Program 1. gup-2 Lørdag 14.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Søndag 09.00 Frokost 10.00-13.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule 14.00-16.00 Fellestrening i idrettshallen (møt i god

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer

Takk for flott innsats ved juletreaksjonen.

Takk for flott innsats ved juletreaksjonen. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Takk for flott innsats ved juletreaksjonen. 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 26. april kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøte 15.03.16 5 Referat

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Infoskriv om Norway Cup 2012

Infoskriv om Norway Cup 2012 Infoskriv om Norway Cup 2012 TIDSPLAN Lørdag 28. juli 15.00 Ankomst Trasop skole. 16.30 Avreise til Ekebergsletta. 17.00 Middag (Kyllingfrikasse med poteter eller brun lapskaus) 18.00 Norway Cup konsert.

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! Landslag!

Sommerleir 2014! Program! Landslag! Sommerleir 2014 Program Landslag Fredag 19.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Lørdag 08.30-09.00 Frokost (lag matpakke) 10.00-12.00 Landslagssamling (Idrettshallen) Hele laget trener sparring 14.00-16.00

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Astor FK Dana Cup 2016 infoskriv

Astor FK Dana Cup 2016 infoskriv Astor FK Dana Cup 2016 infoskriv Revisjon Dato Kommentar/endringer 1 2015.11.19 Første versjon 2 2016.03.30 Endret krav ifh til spillernes identifikasjon samt nytt punkt vedrørende innsjekk av laget under

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag,

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE ROLVSØYSPEIDERNE INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Fredag 5. søndag 7. juni Sted: Tredalen leirsted, Spjærøy, Hvaler. Avreise: Fredag 5. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta. (møt presis) Hjemreise: Søndag

Detaljer

Gruppeinfo snart leir!

Gruppeinfo snart leir! Gruppeinfo snart leir Nå nærmer seg sommerens høydepunkt Vannvittig 2015 Vi gleder oss til en uke med mange fantastiske speideraktiviteter. Under følger noen av de viktigste punktene fra leir-abc (publiseres

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 Sparebank1 Skiarena, Dombås 19.- 24. mars 2013 Dombås idrettslag har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Lørdag 1.august. Første matutlevering er til lørdag lunsj. Hver patrulje får mat i egen kasse. Lederne får mat i sin lederpatruljekasse.

Lørdag 1.august. Første matutlevering er til lørdag lunsj. Hver patrulje får mat i egen kasse. Lederne får mat i sin lederpatruljekasse. Lørdag 1.august 07.30 GOD MORGEN 08.00 Felles flaggheis Jeg kan heise flagget Felles frokost i regi av leiren på låven Fra 10.00 De første speiderne kommer gruppene blir tildelt ferge/busstider Jeg kan

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Laberget leirsted et sted du vil trives

Laberget leirsted et sted du vil trives Laberget leirsted et sted du vil trives Velkommen til Laberget leirsted et sted med mange muligheter! Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted med idyllisk beliggenhet i sjøkanten ved

Detaljer

Internasjonal Leir 2008. Døbriach Østerrike

Internasjonal Leir 2008. Døbriach Østerrike Internasjonal Leir 2008 19 Juli 26 juli - En leir med fokus på vennskap Døbriach Østerrike Utarbeidet av: Vega, Siri, Dag og Christine (Arbeidsgruppe Østerrike leir) Årets sommerleir blir arrangert av

Detaljer

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg Hjertelig velkommen til NM på Kongsberg 1.-3. mai 2009 Det er en stor ære og glede for oss i BK Miners (teknisk arrangør) sammen med NBBF, å ønske velkommen til U16 NM. Utrolig hyggelig at så mange lag

Detaljer

Kretsleiren på Voss nærmer seg

Kretsleiren på Voss nærmer seg Kretsleiren på Voss nærmer seg Om få veker er vi klare for kretsleir på Bømoen på Voss. Vi venter forventningsfulle småspeidere, speider, rovere og ledere til leiren. Opplevingar gjennom veka. Søndagen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Bavariatreff i Ryfylke

Bavariatreff i Ryfylke Bavariatreff i Ryfylke Helgøysund Marina, Nord Talgje. 26. 28. 28. august 2011 Styret Norsk Bavaria Klubb, avd. Stavanger 1 INVITASJON Bavariatreff: Vi har også i år gleden av åinvitere medlemmer med familie/mannskap/venner

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER I forbindelse med NM-Sprint for junior og senior torsdag 13.mai og påfølgende løp i Craftcupen 15-16.mai, med alle klasser, legger vi opp til ei samling med treninger

Detaljer

Buskerud RC Båt Klubb Org nr. 991 468 455 Stiftet 2007

Buskerud RC Båt Klubb Org nr. 991 468 455 Stiftet 2007 INNBYDELSE TIL NC-4 I NORGESCUPEN 2009 På vegne av NMSBF, har Buskerud RC BåtKlubb i sammarbeid med HebbesRacing, fått gleden av å være vertskap for den nest siste nc-runden i 2009. Det er også første

Detaljer

Torjus Wester. President LC Oslo/Ekeberg. Distrikt 104 H. Årsberetning Lions-året 2014-15.

Torjus Wester. President LC Oslo/Ekeberg. Distrikt 104 H. Årsberetning Lions-året 2014-15. Torjus Wester President LC Oslo/Ekeberg Distrikt 104 H Årsberetning Lions-året 2014-15. Styret har bestått av følgende medlemmer: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Torjus Wester Arild Rygg

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/439 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 16. februar 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Anlaug

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer