Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015"

Transkript

1 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 4 i sone Dato: 16. april 2015 Kl.: Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede: SL Terje Fodstad, Tom Thoresen LC Oslo/Hauketo Holmlia, Njål Hallre LC Oslo/Ormsund, Bjørn Andresen, Jan Fachenberg, Terje Olsen, Knut Erik Bjerkeseth og Arild Kristiansen LC Oslo/Bryn, VSL Tore Lynau, Anne F Wessel LC Oslo/Nordstrand, Ingolf Bekkelund, Nina Bekkelund LC og Bente Helen Borge Oslo/Rustad-Lambertseter, Bjørn Sværen og Terje Knudsen LC Oslo/Bekkelaget, Torjus Wester LC Oslo/ Ekeberg, Erik Paulsen LC Oslo/Vålerenga, Svein Tore Lien, Jan Erik Karlsen, Ole F. Jessen, Tore Gulbrandsen og Kåre Tellebond LC Oslo/Bøler Ikke til stede: LC Oslo Abildsø-Manglerud Meldt forfall: Referat: Bjørn Andresen SONEMØTE Sak nr. Emne Ansv. 1.1 Opprop, Status fra soneleder TF Terje Fodstad 1.2 Referat fra forrige sonemøte. TF Referatet ble ikke behandlet 1.3 Felles vervings- og infomøte for eventuelle nye medlemmer, 6. mai. TF Saken ble luftet i møtet Bøler ønsker å avholde et slikt møte denne dato gjerne sammen med andre. Dette kan senere bli en soneaktivitet hvis det er stemning for det. 2 Status klubber, evaluering dette lionsåret og tanker rundt fremtiden Ormsund Klubben går bra. 3 stykker på vei inn og en i ferd med å slutte. 50 års jubileum i år. Feires på Ingierstrand bad. Alle Hauketo/Holmlia Klubben er i ferd md å endre seg. Kvinner er tatt opp. Går i positiv retning Bryn Klubben går bra observatør på maimøtet. Har nok og gode aktiviteter. Soneleder: Terje Fodstad E-post: Mobil: Til tjeneste

2 Har opprettet egen Mitt Valg komité og søker samarbeid i sonen Nordstrand Klubben går meget bra. Regner med 2 nye medlemmer i mai. Rustad/Lambertseter Klubben er i framgang. Positiv trend. Vil arranger et informasjonsmøte for å komme i kontakt med eventuelle nye medlemmer. Abildsø/Manglerud Hva gjør vi med LC Oslo Abildsø / Manglerud? Tilgrensende klubber kan ta seg av området. Eventuelle medlemmer som ønsker overgang til andre klubber må forespørres om hvilken klubb de ønsker å gå til. Området til Abildsø/Manglerud må betjenes av andre klubber. Dette må avtales klubbene imellom. Soneledelsen tar initiativ til møte. Bekkelaget Klubben går meget bra. Ekeberg Klubben går bra og har avholdt hyggekveld for godt voksne. Samarbeider med FAU på Ekeberg skole. Vålerenga Ser litt lysere ut. Prøver å rekruttere. Bøler God aktivitet i klubben og positiv holdning. 3 Status LRF, evaluering, sammendrag Resultat fra Røde Fjær meget bra vår sone var enestående. Norges absolutt beste sone. Totalt er ca. 24 millioner samlet inn. Veldig lite støtte fra det offentlige. Kostnader mellom 9 og 9,5 millioner. Aksjonen ga oss stor synlighet og politiske kontakter. Viktig å få brukt dette videre til medlemsrekruttering. Kampanjeavisen var meget bra, men vi skulle hatt den noe tidligere. 4 Status Vanskeligstilte barn, fremdrift videre Vedtekter godkjent på sonemøte 17. september i fjor. Alle presidenter har skrevet under. Bankkonto opprettet. Informasjon er sendt ut om innbetaling av kr april hadde 7 klubber innbetalt. Komiteen venter til alle klubber har innbetalt. Tre klubber har ikke innbetalt til prosjektet. Kari Kildahl sender ut ny purring. Brosjyreutkast ble gjennomgått. Det er 2 ledige plasser i komiteen. Navn på aktuelle kandidater meldes inn snarest. Rustad-Lambertseter ønsket kopi av referatet hvor saken ble behandlet første gang. Sekretæren oversender kopi pr. E-post. 5 Status Mitt valg, fremdrift videre Tore Lynau presenterte soneaktiviteten Mitt Valg. Nordstrandklubben TF JF TL 2 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

3 har 6 personer i sin Mitt Valg komité. Mitt Valg er en soneaktivtet og det vil bli holdt Mitt Valg sonemøter fler ganger i året. Det blir et nytt sonemøte om saken i mai. Ellers tar Nordstrand gjerne i mot gjester til sine klubbkomitemøter om Mitt Valg. FAU på Nordstrand skole er veldig interessert i Mitt Valg. Det er mulig for komitemedlemmer å være med på de kursene som blir arrangert. Nordstrand prøver å utvide samarbeidet innen idretten. Samarbeid er viktig vi må lære av hverandre. 6 Tulipanaksjonen Kun Abildsø/Manglerud har ikke bestilt. Kommer ikke til å være med på tulipanaksjonen. Klubben er nedlagt. Hvem selger tulipaner i området? Bryn-klubben selger på Manglerud senter. Sonen har bestilt tulipaner. Vi er nest beste sone i distriktet. 7 Strandenga, forslag til ny Soneaktivitet Eventuell ny soneaktivitet kan være Lions Strandenga. Det er en Lionsperle ved Mjøsa. Bølerklubben er alt med i prosjektet. Godt anlegg hvor det blir gjort mye godt arbeid. Stedet kan brukes til leir for f.eks. vanskeligstilte barn. Det koster kr å kjøpe en andel. Dette er en mulighet for sonen til å bli medeier. Det er for tiden 6 andelseiere. Det er ingen ytterligere krav om midler knyttet til eierskapet. Hvis vi går til anskaffelse av en andel vil kostnaden belastes sonekassa. Aksjonærer må betale leie ved bruk som alle andre. Veldig god aktivitet og mange brukere av stedet. Klubbene i sonen inviteres til å ta en tur opp for å besøke stedet i juni. Innbydelse sendes til klubbene. Saken ble diskutert. Vedtak: Sonen kjøper en andel. Tore Bernt Gulbrandsen fra LC Oslo Bøler blir soneansvarlig og koordinator for Prosjekt Lions Strandenga. Lions i Norway Cup. Lions Bøler har hatt en oppgave i over 20 år i Norway Cup uken, fra fredagen i uke 30 til søndagen i uke 31, som vi i år ønsker å dele med andre klubber i sonen p.g.a. kapasitetsproblemer for Bøler klubben. 70 vakter i løpet av uken. 3 døgnvakter. Dette for at arbeidet fortsatt skal ivaretas av Lions i år og fremtiden. Det er et enkelt arbeid med bl.a. matservering på Brannfjell skole hvor dommere er stasjonert. Fast inntekt på 50 til kroner. Sikker inntektskilde som vil bli fordelt på antall vakter pr klubb. Bølerklubben klarer ikke å fylle opp de 70 vaktene trenger derfor hjelp for å beholde dette som en Lionsaktivitet. Kan noen andre klubber stille opp på noen vakter denne uken? Det er ca. kr pr. vakt pr. person. Det settes opp en vaktliste som må følges. Alle klubber som er interessert gir tilbakemelding til Steinar Flottberget: Mobil: Distriktsmøtet, info. rundt saker og personer på valg Distriktsmøtesaker ble gjennomgått. Rolf Norgren overtar som Distriktsguvernør. Forslag om et nytt TT TF LC Bøler LC Bøler TF 3 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

4 distriktsprosjekt i India. LC Bøler har foreslått Bjørn Zarbell som kandidat til VDG2. Riksmøtet, info. rundt saker og personer på valg Riksmøtesaker ble gjennomgått. Følgende skal opp til behandling: Fordeling av kostnader mellom Lions Norge og distriktene. Avvikling av Strategiplan for Lions Norge Multippel Distrikt 104 (MD 104) Strategi for vårt Internasjonale hjelpearbeid (IR). Nytt prosjekt på Haiti Nye retningslinjer for ungdomsleir som arrangeres i MD 104 Endring av forretningsorden for RM, en tilføying i punkt 9 Matrikkel i papirutgave Riksmøtearrangør fra og med 2018 Lovendring ang. valg av Guvernørråds leder (GRL) Endring i 18 punkt 3 TF Kay Arne Sørensen har allerede overtatt som Guvernørrådsleder. Som kandidater til Guvernørrådsleder for 2016/2017 (samt assisterende guvernørrådsleder 2015/2016) er foreslått 1. Lill Alver, Lions Club Nedre Romerike 2. Kjell Gylland, Lions Club Støren Som MD YCE Leder for Lions Norges ungdomsarbeid er foreslått 1. Stefan Trygve Soos, Lions Club Fredrikstad Sorgenfri Valg av ny soneleder Tore Lynau rykker opp som soneleder i neste lionsår. Som ny Visesoneleder valgte sonemøtet Nina Bekkelund LC Rustad/Lambertseter. Arild Kristiansen LC Oslo/Bryn er villig til å bli visesoneleder om 2 år. Tanker fra neste års soneleder Tore Lynau takket for tilliten og presenterte sine tanker om samarbeidet i sonen for neste periode. Vi er en flink sone og vi får til det vi bestemmer oss for. Tore presenterte soneledelsen og vil jobbe for synlighet. Prosjekter: Mitt Valg: Tore Lynau Vanskeligstilte barn: Kari Kildahl Tulipanaksjonen: Gi og få en dag: Klubb og medlemsutvikling: Viktig å få opp begeistring! Det skal være hyggelig i klubben! Synlighet- samarbeid begeistring og vekst Viktig å snakke om Lions og spørre om folk vil bli medlemmer av Lions 8 Eventuelt Følgende saker kom opp under dette punktet Alle TL Alle 4 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

5 Gi og få en dag Beskjed er sendt ut til klubbene og båten er bestilt, nå venter man bare på tilbakemeldinger. Takk til Bjørn Sværen Terje Fodstad takket Bjørn for at vi har fått bruke hans lokaler og for bevertning på møtene. Halvardbo Halvardbo speiderhytte som har tilknytning til sone 3. Hytta kan brukes til møter etc. Nordstrand vil bruke hytta til en familiedag i sommer. Møtet slutt ca. kl. 21:30. Bjørn Andresen referent 5 Referat fra sonemøte nr. 4 i sone

6 Til tjeneste Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

7 LRF 2015 Torsdag 16. April 2015 Terje Fodstad Soneleder, sone 3 Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

8 . LRF 2015 Fordelt pr distrikt Distrikt Inntekter A B C D E F G H J K Felles Totalt Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

9 Hva er inntektssvikten i forhold til budsjettet på 30,4 mill? 500 på bøsser, 2,4 mill på digitale givertjenester, 3 mill på offentlige bidrag, 700 på andre gaver fra næringslivet, men klubb bidragene har gått over budsjett med ca 1,1 mill. Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

10 Inntektstype Bøsseinnsamling Givertelefon 700 Giverportal nett/mobil Kommune tilskudd Sponsorer Søknader / Støtte Gaver Aktiviteter Klubb bidrag Produktsalg Diverse Inntekter totalt Kostnader: mellom 9 og 9,5 mill, Kostnader klubber : ca 850 Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

11 Lions Norge Til tjeneste Terje Fodstad April 2015

12 Lions i Norway Cup

13 Lions Club Bøler har hatt avtale i mer enn 20 år Når: Uke 31 Sted: Brannfjell skole Sikker inntekt kilde: ca kr , ,00 Hyggelig, sosialt, blir kjent med flere dommere, hører mye

14 Uke 30/31 Underkant av 70 vakter i løpet av uken Fra fredag i uke 30 (kl 12.00) Til søndag i uke 31 (ca kl 13.00) Tre vakter pr døgn: personer personer person i tillegg pga. middagsservering personer Fylle på med mat og drikke, tømme søppel, ta i mot mat og drikke, koke kaffe/tevann, brannvakt på skolen Salg av brus, is, sjokolade og annet snacks Evt også salg pølser og vafler

15 Fordele vakter og inntekter med andre klubber som er interesserte Hver klubb får betalt for antall vakter som de har bidratt med ca kr 800,00 pr vakt til klubben (estimert fra kr på 66 vakter) Det blir satt opp en vaktliste og den enkelte er ansvarlig for å sørge for at det back up dersom man selv ikke kan stille Lions Bøler vil være tilstede på flere vakter med en person slik at man får informasjon/opplæring

16 Svarfrist til Norway Cup er 12. mai 2015 Steinar Fløtberget Lions Bøler må ha beskjed senest 1. mai (pga. ferie) om din klubb er interessert i å delta og med hvor mange vakter/personer og kontaktperson (e-post + telefonnummer) Tlf.:

17 DISTRIKT 104 K SOMMERLEIR STRANDENGA - BIRISTRAND

18 Strandenga - ei Lionsperle ved Mjøsa Distrikt 104 K ønsker i samarbeid med Lions Strandenga velkommen til sommerleir på Strandenga i tiden søndag 28. juni lørdag 4. juli Program: Dagsprogrammet kan bli justert underveis, men er planmessig skissert nedenfor. Etter middag vil det daglig bli tilrettelagte aktiviteter litt etter ønsker og behov fra deltakerne. Søndag 28. juni: Ankomst kl.12, deltakerne blir tatt imot med et velkomstprogram med utgangspunkt i «Mitt valg», med målsetting om å bli kjent med hverandre og på leirområdet. Felles lunsj sammen med reisefølge. Kl blir det «offisiell» åpning med flaggheising, informasjon om dette og hint og kort presentasjon av vertskapet. Kl. 19 middag og informasjon om kveldens og morgendagens aktiviteter, med påfølgende lokale aktiviteter. Leirbål. Mandag 29. juni: Vi deler oss inn i grupper som alternerer mellom tre aktiviteter, luftgevær med våpenlære, kanopadling med læring om bruk av kano, og laserskyting. Tirsdag, 30.juni: Denne dagen forflytter vi oss til Lure gård i Øverbygda. Her vil det foregå ridning, besøk i stallen og annen aktivitet sammen med ulike husdyr. Dagen er et samarbeid med Biri Hestesportklubb. Ønsker du mer info om klubben og stedet gå til deres hjemmeside Vi returnerer til Strandenga før middag.. Onsdag 1. juli: Hjerte- og lungeredning med behandling av markører.sammen med naturopplevelser ved ulike aktivitet med læring, i en opplagt rundløype med ulike utfordringer. Gruppevis forberedelser av bidrag for opplevelser ved leirbålet på fredag kveld( sang, historier, musikk eller lignende.) På ettermiddagen besøk av veteranbilklubb. Torsdag 2. juli: Denne dagen besøker vi Vitensenteret på Gjøvik, hvor vi nyter deres tilbud. Påfølgende lunsj på et nærliggende sted, og retur til Strandenga i god tid før neste økt. På ettermiddagen tilbringer vi på Strandenga med lokale aktiviteter med beredskap for eventuelle overraskelser.

19 Strandenga - ei Lionsperle ved Mjøsa Fredag 3. juli: På formiddagen konkurranse med utgangspunkt i det vi har lært og opplevd på leiren. Istandsetting av leirbål, trening og forberedelser til avskjedskveld rundt bålet. Etter middag besøk av båtforeningen som tar oss med på båtturer på Mjøsa og vi avslutter med påfølgende selvlaget underholdning, premieutdeling, leirbål og sosialt samvær. Lørdag 4. juli: Opprydding og klargjøring for hjemreise. Åpent for de som kommer for å hente leirdeltakere og andre som ønsker å besøke Strandenga. Kl Lunsj - grilling, med avslutningsmarkering av leiren Avreise settes til innen kl. 15. Leirsted er Strandenga leirsted, Strandengveien 110, 2837 Biristrand Hvordan kommer du til Strandenga: Avkjøring fra Nord: Vingrom, mot Biri/Biristrand ca 6,6 km. Avkjøring fra Sør: Mot Biri/Biri Travbane, deretter mot Biristrand ca 8,2. km Gps-koordinater Strandenga: Lat: Lon: Leirregler Leirprogram: Gjør deg godt kjent med programmet og følg det. Vær presis. Leirområde: Du forlater leirområdet kun etter tillatelse fra leirledelsen. Du avtaler hvor du skal, hvor lenge du blir borte og om du kan kontaktes. Besøkende: Gjester skal ta kontakt med vaktene. Det er ikke tillatt å ta med private gjester inn i leirområdet uten at lederne er informert. Det er ikke anledning til at andre enn leirdeltagerne overnatter på leirområdet. Orden: Hold orden i lavvo og i fellesarealer. La brannslukkingsutstyr få være i fred. Kast søppel på anviste plasser. Rydd opp etter deg hver gang du har spist. Alkohol og andre rusmidler: Det er strengt forbudt å ha med eller nyte alkohol eller andre rusmidler. Ved brudd på denne regelen vil leirdeltakeren bli sendt hjem. Sykdom og skader: Si ifra dersom du er syk eller blir skadet. Gi beskjed dersom du ser at andre trenger hjelp. Ro på leirstedet.: Det skal det være ro mellom 23:00 og 06:00. Ta vare på og vis hensyn til hverandre: Ta hensyn til de andre leirdeltakerne. Verdisaker: Lions er ikke ansvarlig for verdisaker. Ta derfor godt vare på egne verdisaker og forlat ikke disse. Lås disse inn i tildelt låsbart skap. Har du verdisaker du ikke får låst inn leverer dette til en av lederne som oppbevarer det på et sikkert sted. Bading: Skjer i Mjøsa. Av hensyn til sikkerhet må minst tre stykker gå sammen for å bade. Det skal gis beskjed til vaktene slik at bading foregår under tilsyn og på anviste plasser. Spørsmål: Er det noe du lurer på ta kontakt med en av lederne. Overnatting: Leirdeltakerne overnatter i lavvoer, og tryggheten ivaretas med våkne nattevakter.

20 Strandenga - ei Lionsperle ved Mjøsa Historikk Husmannsplass på Biristrand under Nordre Husklehus, fra 1700-tallet. Har strandrett til Mjøsja og ligger på samme område som Kløverstua som eies og driftes av Norske Kvinners Sanitetsforening. I 1814 ble bruket skyldsatt og fikk status som egen gard skylden satt til ett skinn. Fra 1850-årene sete for dampskipsanløp (Gjøviken, Mira, Oscar II, Jernbarden m.m. I denne perioden kom også steinbrygga og husene.) I 1920-årene forsvinner båttrafikken. I 1971 kjøper Lions Club Gjøvik Strandenga av Nils Strandengens dødsbo. Fra 1992 ble Lions Club Biri medeiere. I dag driftes Lions Strandenga av en gruppe ivrige ildsjeler fra 6 klubber (fra 5soner i 2 lionsdistrikter) i samarbeid med de to eierklubbene Lions Club Biri og Lions Club Gjøvik. Lions Strandenga er ei perle ved Mjøsa, 7 dekar stort med strandlinje, brygge, grillsted, låve med møterom og våningshus med kjøkken, oppholdsrom og sengeplasser til 14. På uteområdet er det god plass til lavvoer og telt slik at det er mulighet for overnatting både ute og inne. I 2013 ble det ferdigstilt toalettanlegg med 4 dusjer og 4 toaletter.i 2014 ble det etablert «nødovernattingsplasser» på loftet i Grillbua. I 2015 vil det bli tilrettelagt for aktivitetsrom på «Høyloftet» i Låven, Lions Strandenga har 6 kanjakker, 2 båter og diverse annet leirutstyr. Stedet egner seg godt til leirer, da det er tilgang til aktiviteter både på land og på innlandets største innsjø. Lions Strandenga ligger som en naturperle med kort avstand til de 5 byene Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Brumunddal og Hamar. Lions Strandenga har som mål å være et leirsted som har fokus på Likeverd Inkludering Mangfold -Fellesskap Barn og ungdommer som deltar på leir på Strandenga er der på samme prinsipper. De bor sammen, spiser sammen, lærer sammen, utforsker sammen, og på den måten lærer de om og av hverandre.

21 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

22 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Historikk: Opprinnelig et småbruk og skysstasjon der mjøsbåtene la til kai Eies av LC Gjøvik og LC Biri Stedets siste eiere ville at stedet skulle utnyttes for de svake, de trengende, veldedighet

23 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Sommerleir for barn

24 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Infrastruktur: Natur Vann med brygge Strand Land Arealer Vinter og sommervei Gamle hus men med innlagt vann og kloakk

25 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

26 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Bruksområder : Leirsted for barn og unge Møte og kurssted (et sosialt pusterom)

27 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Filmskole for ungdom

28 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

29 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Kapasitet: 40 overnattingsplasser i hus og lavoer hvorav 10 i hus + 4 åtte-mannslavoer 40 plasser ved langbord inne 50 plasser ved bord på platting ute 2 kjøkken, 3 toaletter, 1 dusj og grillhus Toalettbygg med 4 toaletter og 4 dusjer 20 uker drift i året, som kan utvides

30 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Lions arrangementer

31 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Status pt. : Eget styre som sørger for driften av Lions Strandenga Internettsider med bookingsmuligheter Prospekt er tilgjengelig for de som ønsker å vite mer om driftsselskapet

32 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Besøk oss på : Et nasjonalt møtested for Lions

33 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions

34 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Ungdomsleire

35 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Driftsselskapet består av: LC Biri foreløpig LC Kongsvinger LC Oslo/Bøler LC Ringsaker Nord LC Vestre Toten LC Ullensaker plass til flere klubb her

36 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Et nasjonalt møtested for Lions aktiviteter

37 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Styret består av: Bjørn Egil Skar LC Ringsaker Nord leder Harald Tusvik LC Biri - nestleder Erik Evang LC Kongsvinger Tore Bernt Gulbrandsen LC Oslo/Bøler Bjørn Erik Frydenberg LC Vestre Toten

38 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa I de siste årene har vi hatt flere faste leietakere: Oppland fylkeskommune 3 uker med filmleir Distrikt 104 K 1 uke sommerleir (andre gang nå i 2015) Kongsvinger kommune 1 uke sommerleir Flere kortvarige leieforhold fra barne-, ungdoms- og videregåendeskoler, offentlige institusjoner, speidere, idrettslag med mere Private arrangementer som barnedåp, konfirmasjon, bryllup,åremålsdager med mer

39 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa = SANT og for utviklingshemmede

40 Strandenga ei Lionsperle ved Mjøsa Besøk oss på : Facebook.com Et nasjonalt møtested for Lions?

41 REGNSKAPSOVERSIKT FOR LIONS CLUB INT. lo4h, SONE Overført soldo fro 2Ot3/?Ol4 - Sone 3 tt 772,01 Aktivitetstilskudd LC OslolHouketo LC Oslo/Ormsund LC Oslo/Bekkeloger LC Oslo/Nordstrond LC Oslo/Bøler LC O slo / Helsf yr-vålerøngo LC Oslo Rustad-Lombertseter LC Oslo/Bryn LC Oslo / Abi ldsø-mong I erud LC Oslo/Ekeberg Overført fro 104 H (til drift) 2 500, , , , , , , , , , , ,00 RøDE FJÆR Kick-off Østlondets Blod Tilskudd fro distriktet -8744, , ,00 -t588,69 Trykking ov folder Fokturert, betolt Fokturert ikke bet. Kr.3 100,- (3 klubber hor ikke betolt) -t5 062, , ,50 Renter 2014 RESULTAT 35,69 35, ,W ,51 Oslo, 14. opril 2015 Terjø Olsen Kosserer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE RAPPORT NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE 1 Innhold Forord... 3 Oppsummering... 3 Fylkesstyret... 5 4H Norge... 6 Leirsjef... 9 Administrasjon/Leirkontor... 11 Økonomi... 19

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer