ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17

2 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM KIRKE... 6 MUSIKKLIVET I GRØDEM... 6 UTVALG UNDER MENIGHETSRÅDET... 8 BARNEUTVALGET (BU)... 8 BABYSANG... 8 DIAKONIUTVALGET (DU)... 8 GUDSTJENESTE- OG MUSIKKUTVALGET (GMU) INFORMASJONS- OG ØKONOMIUTVALGET (IØU) MISJONSUTVALGET (MU) TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (TOU) UNGDOMSUTVALGET (UU) NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING (NAMU) FORENINGER OG LAG I GRØDEM MENIGHET SOFUSKLUBBEN CREDIMUS SKOLELAGET PÅ GRØDEM SKOLE ÅRSMELDING 2010 GRØDEM FAMILIEKOR GRØDEM BARNEKOR GRØDEM GOSPEL GRU:V TEN-GRUPPEN GRØDEM NLM GRØDEM SØNDAGSSKOLE KLUBBEN Side 2 av 17

3 GRØDEM MENIGHETSRÅD Guds ord forteller oss at Gud er kjærlighet og at vår viktigste oppgave er å elske hverandre. I Grødem menighet ønsker å nærme oss denne kjærlighet på en slik måte at den kan skinne i oss og gjennom oss. Vi tror at vi stadig kan bli bedre til å inkludere alle i vårt fellesskap, uavhengig av alder, kjønn eller forhistorie. Derfor har vi et sterkt ønske om at mange må bli med oss på veien til å nå målet vårt om å bli en sunnere menighet. UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN Visjon: Grødem menighet vil formidle Guds kjærlighet slik at alle ser Jesus og opplever å bli inkludert i menighetens fellesskap. Verdier: Tjenende inkluderende levende Mål: Å gjøre gudstjenesten til et felles samlingspunkt for alle i menigheten Og øke fremmøte på gudstjenesten til et gjennomsnitt på 250. På menighetsfesten i oktober hadde vi besøk av Olafsrud. Han talte over temaet; Grødem menighet - et fyrtårn i nærmiljøet. Her ble vi innspiret og fikk nye tanker om hvordan vi som menighet kan vise vei her på Grødem. Høsten 2010 kom vi også i gang med det viktige trosopplæringsarbeidet. Dette er spennende og utfordrende, og krever et sterkt engasjement både fra stab og frivillige. Vi fikk oppleve to vellykka arrangementer med utdeling av 4års bok, og Lys Våken har vært preget av å være jubileumsåret. Kirkens 10 års dag ble feiret i mai med flott gudstjeneste og fest etterpå. Det har også vært flere konserter og andre arrangementer i forbindelse med dette. Høsten 2010 ble det gjennomført en ny undersøkelse i forbindelse med Naturlig Menighetsutvikling. Resultatene av denne har blitt drøftet i menighetsråd og det arbeides nå aktivt i NaMu for å styrke våre svake sider, og opprettholde våre styrker. Den faktoren menigheten scoret lavest på var engasjert trosliv. NaMu vil derfor i sette fokus på dette i tiden fremover. MENIGHETSRÅDET (MR) Menighetsrådet har i 2010 avholdt 9 møter og behandlet 79 saker. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: John Solheim, leder Oddvin Eggebø, nestleder Nils Endre Eikeland Hanne Smørdal Hilde Kristine Berge Dagfinn Berg Jan Arthur Grip Nilsen, 1 vara Janne Haugstad Bø, 2 vara Katrine Sivertsen, 3 vara Jakob Nærheim, 4 vara Eldbjørg Spanne, 5 vara Arbeidsutvalget har bestått av John Solheim, Oddvin Eggebø, Øyvind Tjelle og Rune Stokdal (tom 8/2010) Hilde Eikeland (fom 9/2010). Menighetsrådet har følgende utvalg: Misjonsutvalg (MU), Gudstjeneste- og musikkutvalg (GMU), Barneutvalg (BU), Ungdomsutvalg (UU), Vedlikeholdsutvalg (VU), Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) og Økonomi- og informasjonsutvalg (ØIU). I tillegg er det en egen Utsmykkingskomité. Grødem MR har også en representant i Diakoniutvalget som er felles for Randaberg og Grødem menigheter. Side 3 av 17

4 Rune Stokdal sluttet som Daglig leder , og Hilde Kalvatn Eikeland tok over fra I mai 2010 ble Grødem menighet tildelt trosopplæringsmidler. Anne Grethe Tolo Vistnes fikk økt sin stilling med 40 %. Hun arbeider nå i 70% stilling som barnearbeider/trosopplæringsmedarbeider. Det ble også høsten 2010 opprettet et trosopplæringsutvalg (TOU) som har arbeidet aktivt med planarbeid og arrangementer. For ytterligere opplysninger se avsnittet om TOU. Øyvind Tjelle har fungert som prost fra Anders Kvalevåg har fungert som vikarprest. Ny prost, Kjetil Aano, begynner 1 mai ADMINISTRASJON Administrasjonsleder/Klokker Rune Stokdal(tom7/2010) Dagligleder Hilde Kalvatn Eikeland (fom 9/2011) Barnearbeider Anne Grethe Tolo Vistnes Diakoniarbeider Solveig Braut Tjelle felles med Randaberg Diakoniarbeider Magne Bjåstad felles med Randaberg Kantor/musikalsk leder Arne Martin Aandstad Renholder Helga Sande Sokneprest Øyvind Tjelle Vaktmester Magne Bjåstad(tom 6/2010 ) Vaktmester Rune Stokdal ( fom 8/2010) Ungdomsarbeider Karoline Solheim Ved gjennomføring av gudstjenester utføres følgende tjenester på dugnad fordelt på seks grupper: (høst) Forsanger 22 personer Hovedvert 5 personer Nattverdmedhjelper 4 personer Teknikk 11 personer Vertskap 16 personer Dåpsverter 3 personer Følgende tjenester utføres også jevnlig på dugnad i forbindelse med gudstjenestene: Husorkester 7-8 personer Kirkekaffe (FG) 29 personer (delt på 4 grupper) Kveldsmat 8 personer er med å lage kveldsmat når vi har kveldsgudstjenester Søndagsskole 18 personer Grødemlappen, vårt meldingsblad, distribueres også på dugnad av 10 personer. I tillegg til dette har vi i Grødem menighet en mengde frivillige som gjør en flott innsats i forskjellige lag og aktiviteter. Side 4 av 17

5 STATSTIKK Det har totalt vært 54 gudstjenester på Grødem i 2010 Av disse var: 13 familiegudstjenester 1 kveldsgudstjeneste 2 skolegudstjenester 2 barnehagegudstjenester 3 konfirmasjonsgudstjenester 2 julaftensgudstjenester Videre statistikk for Grødem sokn: 45 barn ble døpt i Grødem kirke. Av disse var 10 stk. fra andre sokn. 7 barn som bor på Grødem ble døpt andre steder. 55 ble konfirmert april/mai par hadde vielse i Grødem kirke 2 personer meldte seg ut av Den norske kirke. 0 personer meldte seg inn i Den norske kirke 3 døde fra Grødem, gravlagt fra Randaberg eller andre kirker/kapeller 4 gravlagt Grødem kirkegård Noen sammenligninger fra tidligere år: Antall gudstjenester Totalt antall tilstede Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Offerinntekter Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Noen sammenligninger av gudstjenestetyper: 2010 Antall gudstjenester Gjennomsnittlig til stede pr. gudstjeneste Gjennomsnittlig offer pr. gudstjeneste Dåp pr. gudstjeneste med dåp. Nattverd pr. gudstjeneste med nattverd G ,25 65 G ,33 98 Familegudstj ,45 2, Høytidsgudtj Skjærtorsdag Julaften ,50 0 Skole/Barnehahe Ungdom Konfirmasjon ,50 0 Presentasjon/ tema gudstj ,0 Side 5 av 17

6 VIRKSOMHETEN I GRØDEM KIRKE Grødem kirke har nå lagt bak seg sitt 10. driftsår. I den forbindelse hadde vi flere arrangementer. Blant annet besøk av Karsten Isachsen, konsert med Stavanger Gospel Company, Musikalsk Aften og en flott jubileumsgudstjeneste30.mai. Aktiviteten er stor, både på dag- og kveldstid. Til tider skulle en hatt flere rom å låne ut. For å vise litt av det som skjer i menigheten vår, er det utarbeidet en oversikt over bruken av kirken i året som gikk. Antall samlinger (ca) Kommunen 1 FAU klubben 5 Babysang/kafè 34 Gru:v 6 Søndagskole 18 Korall 10 Gospel 27 Barnekoret 28 Tengruppa 7 Familiekoret 13 Torsdagsmøter 6 Grødem NLM 8 Private arr 30 Hagelaget 7 Vielser 2 Konserter 20 Velforeninge 4 Historielaget 2 Eldrerådet 1 Korps 2 Bispedømme 4 Skjærgårds Live 2 Grødem skole 3 Livsglede 1 Diakoniutv. 3 Kateketforeningen 1 Helselaget 1 Fagforbundet 1 RIL 2 Minnemøter 3 MIK 10 Presteforreningen 10 Torsdagsklubben 4 Prosten 1 Konfirmantsaml 14 SR-bank 1 Gudstjenester 54 Begravelser 4 Cellegruppe 6 I tilegg: Bønnesamlinger, komitemøter, konfirmantundervisning, bandøvelser osv. I menigheten foregår også mye annet flott arbeid som kirkering, mannnsforening, smågrupper og misjonsforeninger. John Solheim Hilde Eikeland Leder, Grødem menighetsråd. Daglig leder, Grødem menighet MUSIKKLIVET I GRØDEM Året 2010 har vært preget av kirkas 10-årsjubileum, blant annet med en del konserter som jubileumskomiteen har stått ansvarlige for. Forsangertjenesten er en svært viktig del av gudstjeneste- og musikklivet på Grødem. Ved utgangen av året hadde vi 22 dyktige forsangere på listene. Dette er tre mindre enn forrige år, og vi tar gjerne imot flere! I mange av gudstjenestene er det med band, og andre musikere, og i alle gudstjenester er det også sangog musikkinnslag av ulik art. Her er de som har bidratt i 2010: Tor Kjetil og Merete Espedal, Maren Ingemundsen, Katarina Høie, Thea Høie, Kjetil Økland, Odd Arne Berge, Randaberg Mannskor, Grødem barnekor, Simen Eggebø, Sven Eggebø, Thomas Andre Hjelleset, Torleif Jonassen, Maylin Goa Sivertsen, Aina Goa-Bjørnøy, Ingfrid Straumstøyl Råheim, Korall, Grødem gospel, Lovsangsteam fra Meetingpoint, Sunday singers, Kirsti Hjelleset Rott, Martin Strandstø, Gru:v, Credimus, Espen Behrens Kjell Inge Torgersen, Familiekoret, Rita Sørensen, Kamilla og Kristine Berge, Elin Frostestad, Irene Eskildsen, Malene Bø Reinertsen, Kirsten Øverås Harestad, Aina Økland Schøld, Randaberg musikkorps, Oddvin Eggebø, Geir Hjelleset, Bjørnar Gjerdsbakk, Lars Helgeland Fra midten av juni til midten av august har vi sommerkonserter hver onsdag kl til Det er åpen kafé med salg av kaffe og vafler før og etter. Konsertene er svært godt besøkt, blant annet kommer de kjørende med minibuss fra institusjoner i både Randaberg, Stavanger, Sola og Rennesøy. I adventstida har vi også konserter onsdag formiddag, etter samme lest som sommerkonsertene. De to siste onsdagene før påske har vi Påsken i ord og toner i regi av diakoniutvalget. Her leses hele lidelseshistorien, med musikk og påskesalmer innimellom. Årets sommerkonserter: : Grødem skole : Sven Viste (sang), Arne Martin Aandstad (orgel) Side 6 av 17

7 : Rita Sørensen (sang), Arne Martin Aandstad (piano) : Kristine Mosdøl (sang), Arne Martin Aandstad (piano) : Rune Aleksandersen (trompet), Per Kristen Mørk (orgel/piano) : Hallgeir Øgaard (orgel) : Bjørn Terje Bertelsen (orgel/piano) : Ola Ohm : Irene Eskildsen (fiolin/piano), Arne Martin Aandstad (orgel/piano) : Målfrid Vestvik Bjåstad (sang), Arne Martin Aandstad (piano) Årets adventskonserter: 1. desember: Målfrid Vestvik Bjåstad (sang) og Arne Martin Aandstad (piano) 8. desember: Ved Livsglede for eldre. Rita Sørensen (sang) og Arne Martin Aandstad (piano) 15. desember: Sven Viste (sang) og Arne Martin Aandstad (orgel) Andre konserter i 2009: Konsert med YMCA-kor fra Löbau (Tyskland) Konsert med Aina, Hilde, Elfrid, Ingfrid og Målfrid Andre konserter i regi av jubileumskomiteen og Skjærgårds Live Julekonserter med Stavanger Gospel Company og Randaberg musikkorps I 2010 ble det arrangert to salmekvelder med godt oppmøte og svært gode tilbakemeldinger. Det ble også arrangert en lovsangskveld. Ellers er babysang, familiekoret, Grødem barnekor, Grødem gospel, Credimus, og Gru:v viktige deler av vårt musikalske arbeid. Se egne kapittel i årsmeldingen. Side 7 av 17

8 UTVALG UNDER MENIGHETSRÅDET BARNEUTVALGET (BU) Barneutvalget 2010: Bente Buer Areklett Hilde Kristin Berge Jan Arthur Grip Nilsen Ådne Løge Anne Grethe Tolo Vistnes Barneutvalget har i 2010 jobbet med arrangementene 4 års bok og Lys Våken. Dette er en viktig del av trosopplæringsarbeidet i menigheten. 4-årsboka Fredagen før 4 åringene fikk utdelt Bibel under gudstjenesten inviterte vi dem til en samling i kirka. De fikk servert pølser, lagde et bilde og hadde en samling med Øyvind. På denne samlingen sang vi sangene vi skulle bruke på gudstjenesten og de fikk høre en bibelfortelling. Det er positivt for barna og foreldrene at de får møte presten og bli litt kjent i kirka i forkant av gudstjenesten. Nytt i år var at de ble invitert til en G2 i stedet for familiegudstjeneste. Barna var da med på søndagsskolen etter utdelingen av Bibelen. På denne måten blir de kjent med søndagsskolen og vi håper de vil komme tilbake igjen dit. Vi fikk positiv tilbakemelding på dette og vi slo oppmøterekorden i søndagsskolen med over 80 barn på en søndag! Lys Våken For tredje året på rad inviterte vi 6.-klassingene på Grødem til overnatting og nyttårsfeiring i kirken. Dette var første helga i advent klassinger overnattet i kirka. Vi startet tidlig på kvelden og hadde et tettpakket program med bla. tacofest, krikaktiviteter, forberedelse til gudstjenesten, forming, film. Øyvind hadde en samling i kirkerommet, og før de gikk til køys hadde vi bønnevandring som en fin avslutning på kvelden. Søndagen startet vi med frokost og rydding. Vi hadde quiz og alle som ønsket fikk klatre opp i klokketårnet. Foreldrene var invitert til gudstjeneste og Lys Våken barna deltok med sang og turnoppvisning. Dette ble i år igjen et vellykket arrangement, og vi hadde god hjelp fra voksne både dag og natt. BABYSANG Babysang er et tilbud til mor/far og barn der vi har en samling på ca 30 min. Vi synger, hører på musikk, spiller instrumenter, har sangleker og regler. Gjennom babysang ønsker vi å skape et sted der alle kjenner seg velkommen og sett. Ikke minst ønsker vi å lære dem sanger og bønner som de kan bruke i hjemmet. Videre håper vi at de vil komme tilbake til andre aktiviteter i kirka. Babysang er i kirken kl hver fredag (utenom skolens ferier). Barna deles i to grupper etter alder; 0-7 mnd, 7 mnd og oppover. Oppmøtet har variert litt, men stort sett kommer rundt 30 mødre m barn hver gang (det er åpent for fedre også!!!). Blant dem som har kommet til babysang har også noen vært med som ledere. Lederne følger barna sine og vokser fra babysang etter hvert. Det er derfor stadig utskiftning. Fra høsten 2010 valgte vi derfor at to ansatte leder hver sin babysanggruppe. Etter babysang selger vi vafler mm i kafeen og det er et fint møtepunkt både for barna og de voksne. Vi gleder oss over at noen kommer tilbake til andre aktiviteter i kirka. Det er også flott å høre at det bygges nye vennskap og at babysang oppleves positivt. DIAKONIUTVALGET (DU) Diakoniutvalgets medlemmer: Gezinus Hoiting, leder Liv Berit Bø, repr. for Randaberg menighetsråd Janne Haugstad Bø, repr. for Grødem menighetsråd Astri Helvig, sekretær Oddbjørn Rannestad Åse Norheim Solveig Braut Tjelle, diakon Side 8 av 17

9 Frivillige medarbeidere. Randaberg og Grødem menigheter har kontakt med mer enn 700 pensjonister over 70 år. Rundt 66 frivillige medhjelpere stiller villig opp med forskjellig praktisk hjelp, som å dele ut innbydelser til pensjonisttreffa, stille med kaffemat og hjelpe til med gjennomføring av treffa og besøke de som fyller runde og halvrunde år fra fylte 80 med en blomstergave. Frivillighetssentralen. Diakoniutvalget (DU) sammen med helselaget er eier av frivillighetssentralen. Anne Marie Berg er DUs representant i styret. DU gir årlig økonomisk støtte etter evne. Oversikt over utvalgets virksomhet i 2010 Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året. Pensjonisttreff. 17. januar i Grødem kirke. Nyttårsbalade, seniordanserne og trekkspillklubben. 7.mars i Grødem kirke. Professor Jan Opsahl, Typisk norsk - erfaring fra 50 land. Sang av Korall. 26. september i Grødem kirke. Ordfører Tone Tvedt Nybø, Livsglede for eldre i den grønne landsbyen. Sang av mannskoret og skolekoret. Pasjonssamling i Grødem kirke 2 onsdager før påske. Påsken i ord og toner. Variert opplegg med opplesning av påskeevangeliet, sang og musikk og innslag av skolebarn. Svært godt mottatt. Inspirasjonssamling for husfellesskap og bønnegrupper 8. september i Grødem kirke. Solveig Braut Tjelle delte av erfaringer fra Modum Bad, Hvordan selvbilde og gudsbilde påvirker hverandre. Allehelgensgudstjeneste 7. november i Randaberg kirke. Spesiell innbydelse til de som hadde mistet noen av sine det siste året. Opplesning av navna og lystenning. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Temakveld i Grødem kirke 11. november. Prost Ludvig Bjerkreim Glimt fra sorgens landskap. Disse årlige temakveldene er spesielt beregnet på mennesker i sorg eller i andre vanskelige situasjoner. Sang av Torleif Jonassen. Adventsgudstjeneste med nattverd i Randaberg kirke 9. desember med påfølgende kaffekos og julesanger på Vardheim etterpå. Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret. Som tidligere år var beboerne på Vardheim og Vistestølen spesielt innbudt denne dagen. Adventskonserter i Grødem kirke. 8. desember: sang av Målfrid V. Bjåstad. 15. des.: sang av Sven Viste. Julegaver til pensjonistene. Det deles ut en blomsterhilsen til de fra fylte 80 år som bor på sjukeheimen. De siste åra har de som bor heime fått en hilsen fra DU i form av et gavekort fra Randaberg hjemmebakeri. Nye utfordringer. Diakoniutvalget ønsker å legge til rette for husfellesskap og styrke bønnearbeidet i menighetene. Vi har flere grupper som møtes i menighetene, men diakoniutvalget ønsker at det skal bli enda mer kjent og tilgjengelig. Videre jobbes det med å få til et tettere samarbeid med frivillighetssentralen og en felles innsats for nye innvandrere i kommunen. Vi i DU synes det har vært et spennende og godt år med et åpent og godt arbeidsfellesskap. Solveig Braut Tjelle Side 9 av 17

10 GUDSTJENESTE- OG MUSIKKUTVALGET (GMU) GMU har i 2010 bestått av Eldbjørg Spanne, Odd Arne Berge, Arne Martin Aandstad, Trygvald Thorsen (fram til sommeren), Bente Eggebø (pause i høstsemesteret), Lars Trygve Helgeland (fra høsten), Kjetil Økland (fra høsten) og Øyvind Tjelle (fram til sommeren). Øyvind gikk ut av GMU i høstsemesteret for å ha tid til å være med i NaMu-utvalget. Fram til sommeren var GMU uten valgt leder, Arne Martin ble valgt som leder fra høsten. GMU har hatt 8 møter og jobbet med gudstjenester og musikken i disse, gudstjenestelister og lister over frivillige i gudstjenestene (gudstjenestegruppene). I høstsemesteret begynte GMU arbeidet fram mot en felles gudstjeneste, for å avløse ordningen med G1/G2. Det ble tenkt oppstart 1. søndag i advent 2011 i forbindelse med innføring av gudstjenestereformen i Den norske kirke. INFORMASJONS- OG ØKONOMIUTVALGET (IØU) Utvalget har i 2010 bestått av: Geir H. Hjelleset Nils Endre Eikeland David Petterson Odd Arne Berge Oddvin Eggebø (repr. MR) Utvalget har også i 2010 bla. arbeidet med: Menighetens givertjeneste, med fokus på både å øke antall givere og øke gjennomsnittet på faste gaver slik at menigheten kan utvide virksomheten ytterligere i tråd med Menighetsrådets prioriteringer. Nye websider er lansert på ny plattform/nytt domene på Drift av infoskjerm, samt utvidelse med ny skjerm Generelle saker knyttet til informasjon, markedsføring og økonomi Fast givertjeneste utgjorde i 2010 totalt kr fordelt på ca. 45 givere som representerer ca. 35 familier. Nøkkeltall for lønnsfondet: Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Offer Fast givertjeneste Andre gaver Renter = Inntekter Kostn. belastet fondet = Bruk(-)/Tilføring(+) Saldo lønnsfondet Som det fremgår av tabellen vil fast givertjeneste/gaver måtte økes betydelig også i 2011 om vi skal dekke eksisterende forpliktelser og øke aktivitetene ytterligere som planlagt. Utvalget vil sette økt fokus på dette i 2011 og iverksette ytterligere konkrete tiltak for å sette givertjenesten på dagsorden i menigheten. Administrasjon og oppfølgning av fast givertjeneste og gaver skjer ved bruk av det web-baserte verktøyet Solidus. Det arbeides stadig for å få flest mulig av de faste giverne til å etablere ordning med Avtalegiro, noe som medfører betydelig mindre administrasjon i forbindelse med registrering og skatterapportering av gavene. Grødem, 7.mars 2011 for Informasjons- & Økonomiutvalget i Grødem menighet Oddvin Eggebø Side 10 av 17

11 MISJONSUTVALGET (MU) Misjonsutvalget har bestått av: Hanne Smørdal, menighetsrådet. Leif Dyngeland, NMS, Henning Bø, NLM, Rune Stokdal, Normisjon og Helge Todnem, Israelsmisjonen. Helge har vært leder for utvalget. Våren hadde vi en Bangladesh kveld torsdag 8. april. Da hadde vi besøk av Trond Niemi som var hjemme på et kort Norgesopphold. Han gav av oss ferske inntrykk fra arbeidet der. Spesielt fra vårt misjonsprosjekt som er ungdomsarbeid i Bangladesh. Da det var 10 års Jubileum for Grødem kirke, og de hadde en del arrangement ble det med dette møtet om våren. Høsten hadde vi tre samlinger. Torsdag 16. september hadde vi besøk fra KIA. En flott gjeng med våre nye landsmenn. De orienterte fra sitt arbeide og deltok med sang og andakt. Paul Odeh hadde 2 torsdagskvelder 21. oktober og 18. november. Temaene var Hvem er min neste og Der du er Paul er en kristen araber fra Israel og det var fine samlinger sammen med han. Tradisjonen tro hadde misjonsutvalget ansvar for salg av hamburgere og pølser ved Familiegudstjenesten den 29/8. Overskuddet går til misjonsprosjektet. En del synes det er herlig med en enkel middag av og til. Kr 39134,50 ble sendt til vårt misjonsprosjekt i Takk for din støtte. For 2011 og 2012 anbefalte misjonsutvalget å støtte en kristen menighet i Haifa gjennom Israelsmisjonen. Grødem menighetsråd gikk inn for dette. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (TOU) Trosopplæringsutvalget: Elin Kiplesund Berg Hilde Kalvatn Eikeland Helene Jonassen Jan Arthur Grip Nilsen Øyvind Tjelle Anne Grethe Tolo Vistnes I mai 2010 fikk Tungenes prosti tildelt trosopplæringsmidler. Det innebærer at det skal utarbeides en plan for trosopplæring som gir alle døpte tilbud om 315 timer trosopplæring fra 0-18 år. Denne planen skal være klar i mai Det ble opprettet et trosopplæringsutvalg som skal arbeide med dette. Utvalget har hatt jevnlige møter. Noen av møtene har vi brukt sammen med mentor for trosopplæringen i vår menighet. Trosopplæringsarbeidet må bygge videre på det vi allerede har og utvide med nye tiltak for å nå flest mulig. Eksisterende trosopplæringstiltak i Grødem menighet: Dåp/dåpssamtale Babysang 4 års bok Dåpsskole Tårnagenthelg Lys Våken Konfirmasjon Milk Vi vil fortsatt jobbe med utvikling av flere tiltak. Evaluering av de aktivitetene som allerede eksisterer for barn og ungdom skal evalueres. Mange av aktivitetene kan regnes som trosopplæring. Andre må vi kanskje forandre på om vi ønsker det skal regnes som en del av trosopplæringen. I tillegg til selve utvalget har vi ei kreativ gruppe som jobber med utforming av logo og brosjyrer for de ulike tiltakene. Side 11 av 17

12 UNGDOMSUTVALGET (UU) Følgende personer har vært med i utvalget dette året: Dagfinn Berg, u-arbeider Karoline Solheim, Bente Eggebø (første halvår) Svein Spanne, Katrine Sivertsen og Magne Bjåstad. Utvalget har ikke arrangert noe dette året, men hatt ett utvalgsmøte i februar. Utvalget har hatt store problemer med å samle representantene til møter da noen har hatt jobber som har krevd mye reising og på den måten vært til hinder for fullt oppmøte og dermed også en del aktivitet i utvalget. Under fellesmøte mellom stab og MR høsten 2010 ble det foreslått at en fra staben skulle utfordre nye som kunne være med i utvalget, men dette har en ikke lykkes med i denne perioden. Det har ellers blitt jobbet med oppfølging og rekruttering av ledere mot ten-gruppe arbeidet og KRIK arbeidet, og snakket om at det er viktig at utvalget følger opp de som er kontaktpersoner i staben mot dette arbeidet. Magne Bjåstad NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING (NAMU) Namu har i år bestått av: Nils Endre Eikeland (leder) Øyvind Tjelle Kirsten Straumstøyl Hilde Løge Jakob Nærheim Eldbjørg Spanne Morgan Fjelde (Mentor) Namu har hatt 4 møter i løpet av året. Målet for 2011 er 8 ganger. Namu har inngått videre samarbeid med mentor Morgan Fjelde som deltar 4 ganger per år. Mandat for NAMU er opprettet og godkjent i MR Namu hadde første del av året fokus på den gamle Namu-testen der Utrustende lederskap var en minimumsfaktor. I den forbindelse gav vi mulighet for at flere i menigheten tok Nådegavetest ved å tilgjengliggjøre testen i etterkant av 3 søndagsgudstjenester. Oppslutningen var ikke slående, derfor ønsker Namu at nådegavetesten tas i gruppefellesskap i menigheten, og rapporteres inn til prest om ønskelig. Gruppefellesskap kartlegges tidlig i Våren 2010 ble det bestemt å gjennomføre en ny menighetsprofil som ble gjennomført i september Resultatet viste at menigheten har fått en ny minimumsfaktor, Engasjert Trosliv. Det er denne minimumsfaktoren Namu vil jobbe med i 2011, der det allerede er planlagt og gjennomført 1 av 3 planlagte inspirasjonssamlinger i regi av Namu: 1. Inspirasjonssamling med Morgan Fjelde 15. februar Ansvarliggjøring. 2. Inspirasjonssamling med utgangspunkt i Global Leadership Summit tale. 3. Inspirasjonssamling med invitasjon av en talekapasitet med fokus på engasjert trosliv gjennom grupper. Nils Endre Eikeland Leder NaMu Side 12 av 17

13 FORENINGER OG LAG I GRØDEM MENIGHET SOFUSKLUBBEN Sofus - klubben er en klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming, drevet av Randaberg og Grødem menigheter. Medlemmene er fra ca år. Klubbens mål er å gi et kristent sosialt tilbud til sine medlemmer. Det er 18 medlemmer og 9 ledere. Styret for klubben består av klubbens ledere, samt 3 medlemmer i klubben. Klubben har i løpet av året 2010 hatt 17 samlinger. Annen hver torsdag samles vi i Randaberghallen kl En vanlig klubbkveld begynner med en møtedel der vi synger, har noen liturgiske ledd og en kort andakt. Vi har ofte en sang del med rytmeinstrumenter før vi går over til forskjellige aktiviteter og avslutter med mat. Det er nesten fullt fremmøte hver gang. Det er godt humør og fellesskap og på klubbkveldene. På samlingene dette året har vi hatt følgende aktiviteter: Spillekvelder, planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste, bingo, påskeverksted, tur til speiderhytta ved Hålandsvannet, filmkveld, besøk på Dolly Dimples, og juleverksted. Året ble avsluttet med en stor julefest med middag og flott program, der alle deltakerne kunne invitere med seg familie og venner. I juni var bare noen få som hadde anledning til å reise på overnattingstur til Egersund, til Fyrfestivalen. Takk til alle dere som har brukt tid og krefter for Sofus-klubben dette året, og takk til alle medlemmer for fellesskap og godt humør. Takk også til Randaberg kommune, menighetene og organisasjoner som har støttet klubben økonomisk i løpet av 2010, uten dere hadde mulighetene våre til å finne på ting vært svært begrenset. Randaberg Solveig Braut Tjelle Leder i Sofus klubben CREDIMUS Styret for våren 2010: Styret for høsten 2010: Katarina Høie Martin Rygg Vilde Eintveit Magne Bjåstad Lene Rebekka Kolnes Tina Benedek Johan Bø dirigent band kor voksen kor kor Tekniker Andreas Harestad Martin A. Rygg Emilie Vatland Magne Bjåstad Sunniva Vistnes Ingrid Håland Marte Gundersen tekniker band kor voksen kor kor Vara kor Øvelser: Opptredener/konserter: Sosiale kvelder: Turer: Gospel Gathering/ KGF: 17 vår og 17 høst 3 vår og 4 høst 1 vår og 1 høst 1 om sommeren 1 vår og 1 høst Visjon: Credimus skal være en inngangport til Jesus, vennskap og sangglede. Koret har også dette året øvd i forsamlingshuset på mandager fra kl Etter det er det informasjon, andakt og lappespising. Seks foreldre deler på å levere røre og Laila Simonsen har hatt ansvaret for å steke lappene, og det har fungert veldig bra - også i år. I tillegg har våre to TT arbeidere Sergio og Gregory hjulpet mye og vært en god støtte i arbeidet med det praktiske. De har alle gjort en flott innsats for Credimusmiljøet! Side 13 av 17

14 Vinteren og våren gikk stort sett med til øvelser. Arill Schøld har tatt noe ansvar for bandøvelser, og tilbakemeldingen fra medlemmene var klart positiv! Han ble også med på noen av øvelsene på høsten, og ga bandmedlemmene våre en god drahjelp! Fra høsten har to i bandet sluttet og en ny kommet til, så de har vært uten bassist! Credimusbandet har dette året hatt fire medlemmer! I mars ble det tradisjonen tro arrangert Gospel Gathering, og det var ca 10 stk som var påmeldt fra Credimus. De som var med hadde det kjekt, men vi skulle ønske at det hadde vært bedre oppslutning! Hans Martin Stølen var leder for årets sommertur- komité og den var høydepunktet for koret, med 17 deltakere som reiste på en fem dagers tur til Tallin i Estland i slutten av juni. Det ble mange gode opplevelser og minner der vi blant annet traff ungdommer fra en menighet i Tallin og besøkte barnehjem utfor byen! Det ble også i år arbeidet med å finne en ny dirigent på hele forsommeren, da Katarina Høie ville ha en pause fra denne jobben. Vi kom i kontakt med Vardeneset menighet og bestemte oss for å prøve et samarbeid med dem og leie inn instruktører og ha fellesøvelser på mandager i Randaberg og av og til på fredager i Vardeneset kirke. Det ble en spennende og fin høst med inspirerende instruktører og 4 kjekke opptredener. Vi merket etter hvert at det ble vanskelig å kreve et like godt oppmøte på fredagene som på mandagene, og at Vardeneset slet med rekrutteringen og oppfølgingen av de som var med fra deres menighet. Det ble også forsøkt å lage et felles styre fra korene, men oppfølgingen fra VN gjorde det vanskelig å drifte dette. I år har koret deltatt på u-gudstjenester, vanlige gudstjenester, konserter og noen deltok også i lag med voksenleder Hans Martin på en kjekk KGF, Karmøy Gospel Festival i slutten av oktober. Det ble også tradisjonell nissefest og Vi synger julen inn på forsamlingshuset i Randaberg og Vi rocker julen inn i Vardeneset samme kveld! En tekniker var også på Viken og musikkverksted i sommer, og teknikergruppa har i løpet av høsten vokst til fem gutter!!! Credimus har totalt hatt ca 35 aktive medlemmer i løpet av dette året, og våre tre gode instruktører skal nok ha mye av æren for at så mange har vært trofaste og møtt opp på øvelsene selv om det har vært flere øvelser enn vanlig! En god konfirmantgjeng har også gjort medlemsmassen stabil spesielt fra høsten. Kjekt er det også at ca ti av korets medlemmer kommer fra Grødem! Ungdomsdiakon Magne Bjåstad SKOLELAGET PÅ GRØDEM SKOLE Ved Grødem u-skole er det et oppegående skolelag med styre som drives i samarbeid med lærer Torger Vistnes og u-diakonen. De er tilknyttet NkSS. Det ble i alt 32 samlinger dette året og alle har vært på fredagene kl I gjennomsnitt har det vært ca 40 ungdommer på hver av samlingene og de består av en andakt, sang/ lek og av og til mat. Det har vært lærere, kirkelig ansatte og andre fra menigheten og bidratt med andakter på disse samlingene. Det har også vært et styre bestående av 6-7 ungdommer fra 8 og 10 klasse i løpet av dette året, i tillegg til de to voksenlederne som er nevnt over. Det er holdt 5-6 styremøter i perioden og noen av ungdommene har også deltatt med enkle andakter på samlingene foruten å lede/ ønske velkommen. Det har vært stor oppslutning om tiltaket og av og til har vi hatt utfordringer med å ta imot 70 stk i ett klasserom! I fjor hadde laget 5 betalende medlemmer og laget har fått støtte til drift, også noe støtte fra menigheten ved offer. ÅRSMELDING 2010 GRØDEM FAMILIEKOR Familiekoret har øvelsene sine i Grødem kirke annenhver mandag fra kl Øvelsene har et uformelt og sosialt preg, og er lagt opp slik at barn og voksne i alle aldre uansett sangstemme skal kunne delta. Øvelsene består av sang, dans, aktiviteter og lek, og avsluttes med kveldsmat. Repertoaret er variert og består av både nyere og tradisjonelle kristne barne-/familiesanger. Koret akkompagneres av Pappa-band bestående av piano, gitar, trommer og bass. Bandet har de siste årene blitt fornyet med yngre musikere rekruttert fra egne rekker! Målsetningen vår er å være et kor for HELE familien, med høy sosial faktor, lav terskel, og en tydelig kristen profil for småbarnsfamilier fra Randaberg og distriktet rundt. Familiekoret ønsker å fungere som en god døråpner til menigheten, og vi ser at mange som ikke ellers er aktive i kirke eller forsamlinger blir med i koret. Dette ser vi på som en positiv utfordring og en god mulighet til å inkludere enda flere i menigheten. Side 14 av 17

15 Familiekoret har i 2010 hatt 13 øvelser, 2 voksenkvelder, sommeravslutning m/grilling, og grøtfest/ juleavslutning m/konsert for foreldre og besteforeldre. Koret har i 2010 hatt 5 opptredener, herav 2 på gudstjenester i Grødem kirke, vårbasar på Randaberg forsamlingshus, familiebasar på Finnestad bedehus og NLM s julemesse på Randaberg forsamlingshus. Familiekoret hadde ved årets utgang 97 medlemmer, fordelt på 41 voksne og 56 barn. Styret har hatt 4 styremøter i 2010, og har bestått av: Katrine Granhøy Gundersen, formann Reidun Goa, lekeansv. Frode Eskildsen, matsjef Katrine Stokka Hasting, sosialt Odd Arne Berge, dirigent Oddvin Eggebø, kasserer Webmaster for er Kjetil Økland. Sammen med en solid dugnadsinnsats fra korets medlemmer, utgjør statlige Frifond midler og driftstilskudd fra Randaberg kommune det økonomiske grunnlaget for arbeidet i koret. Arbeidet i Familiekoret er preget av meget stort engasjement både hos voksne og barn. Mange gjør en kjempeinnsats ved å ta ansvar for de mange praktiske gjøremål som må utføres for at alt skal fungere. Vi er også takknemlige for at mange husker på Familiekoret i bønn. Grødem, 24. februar 2011 for Grødem Familiekor Oddvin Eggebø GRØDEM BARNEKOR Grødem barnekor er for barn fra 4 år t.o.m. 2. klasse. Koret øver hver onsdag fra kl til i Grødem kirke. Elin Frostestad er dirigent og Arne Martin Aandstad er pianist. I 2010 har barnekoret deltatt på tre gudstjenester, basar, og julemesse. Vi har vært med på barnehelg med Jarle Waldemar i Randaberg forsamlingshus i mars Før sommeren hadde vi avslutning med konsert sammen med Grødem gospel, der vi inviterte familie, venner og andre til kirka og spiste sammen etterpå. Barnekoret hadde 31 registrerte medlemmer ved utgangen av året. GRØDEM GOSPEL Grødem gospel er et kor for barn fra 3. til 7. klasse. Koret øver hver onsdag fra kl til i menighetskjelleren i Grødem kirke. Katarina Høie er dirigent. Tina Benedek var også med som dirigent fram til sommeren Arne Martin Aandstad er pianist, og Anne Grethe Tolo Vistnes er voksenleder. I tillegg har Lars Helgeland det økonomiske ansvaret og er med som bassist. Grødem gospel har sunget på fire gudstjenester (bl.a. lysmesse og julaften), to superlørdager, HalloVenn og vi synger julen inn. Vi var med på barnehelg med Jarle Waldemar i Randaberg forsamlingshus i mars Før sommeren hadde vi avslutning med konsert sammen med Grødem gospel, der vi inviterte familie, venner og andre til kirka og spiste sammen etterpå. Grødem gospel har opplevd en nedgang i medlemsmassen, og hadde 10 medlemmer ved utgangen av året. Dette er halvparten av året før. De som er med er svært ivrige, og synger meget godt på opptredener. Det er ikke alltid antallet som teller! GRU:V Gru:v er et kor for unge voksne. Koret ledes av kantor Arne Martin Aandstad og øver annenhver tirsdagskveld i Grødem kirke. Gru:v sang på en gudstjeneste og hadde en lovsangskveld i I høstsemesteret var det litt ustabilt oppmøte, men ved årsskiftet er det en trofast kjerne på ni sangere. Side 15 av 17

16 TEN-GRUPPEN Styret: Marianne Solheim (Leder) Karianne Solheim Øystein Gundersen Ole Geir Røyseland Magne Bjåstad (kontaktperson fra staben) Ten gruppen har i løpet av våren hatt 7 samlinger og derav en felles med HITS i sentrum. På høsten hadde vi 5 samlinger der vi avsluttet med juleverksted i kirken. Gruppen har hatt kirken som utgangspunkt for alle møtene, men også reist på bowling, sykkelturer, sporlek i myrå, svømming eller gymsalaktiviteter ved Grødem skole. Det har vært noe ujevnt oppmøte på våren, men økende antall barn på høsten. I gjennomsnitt har det vært ca 15 stk og opp til 22 på noen få samlinger. Det har alltid vært en eller to av de som er i styret som har vært med på samlingene, og i tillegg har vi hatt behov for å ha med foreldre eller andre voksne. Noen fra staben er i tillegg til frivillige blitt spurt om å ha andakter. Acta sin DVD - Dig Deeper er også brukt! Det ble opprettet et styre som tok over lederansvaret i 2010 etter at de tidligere lederne trakk seg i Det har derfor vært nødvendig med en tett oppfølging av disse i denne perioden, og vi arbeider for at barna i tengruppen skal føle seg trygge og trives i sin kirke og kjenne at de har et fellesskap som er for dem. Magne Bjåstad, kontaktperson. GRØDEM NLM Våren: 16.01: SuperLørdag. Hilde Malde, Grødem Gospel 28.01: Årsmøte 06.03: SuperLørdag utgikk/avlyst 17.04: SuperLørdag, Lars Skjæveland, Sunde Minigospel 20.06: Sommeravslutning, Sykkeltur til Kvitsøy, Bjarte Ydstebø Misjonsutvalget: 08.04: Temasamling, Trond Niemi, Høsten: 18.09: SuperLørdag, Kari Synnøve Nord-Varhaug, Sang: Stina Voll : Basar, Kolbjørn Bø, Grødem Barnekor 20.11: SuperLørdag, Wenke Haga, Grødem Gospel Misjonsutvalget: 16.09: Temasamling, Turid Eikeland : Temasamling, Paul Odeh : Temasamling, Paul Odeh Grødem menighet hadde ansvaret for weekend på Stemnestaden Vi har fortsatt å arrangere Super Lørdag også dette året, men reduserte til 2 samlinger hvert halvår, etter ønske fra årsmøtet for Veldig bra oppmøte på basaren og veldig gode tilbakemeldinger på temasamlingene med Paul Odeh. Vi avklarte med Grødem menighet at de tar ansvar for weekenden også for 2011 ( sept). Ansvar for weekenden vil videre rullere mellom Grødem Menighet og Grødem NLM. Grødem NLM ansvar for hvert oddetalls år, Grødem Menighet for hvert partallsår. Misjonsprosjekt 2010: Styret fortsatte med misjonsprosjekt i Indonesia, og har for 2010 samlet inn til Berit og Jørn Helland, som reiste ut igjen i Juli Vi har hatt litt kontakt med Berit og Jørn ila høsten. Ellers er det mye informasjon på bloggen deres, som anbefales å lese. Styret for 2010: Jens Gunnar Økland: Leder og kasserer Side 16 av 17

17 Henning Bø: Nestleder, sekretær og misjonsansv. Marit Reinertsen: Innkjøp Kari Ydstebø: PR/plakater/annonsering Margunn Helland: Talere/andakt Elin Hjelleset: Sangkrefter/PR (pr mail) Styret har hatt 6 styremøter i Grødem NLM, , v/henning Bø GRØDEM SØNDAGSSKOLE I 2010 hadde Grødem søndagsskole 55 medlemmer fordelt på tre grupper. 18 søndagsskoleledere har gjort en god innsats for barna dette året. Det er et mål for oss i søndagsskolen å ha tre ledergrupper innen hver aldersgruppe. Dette for å fordele semesteret på flest mulig. Dette året har gitt oss en del utfordringer ifht ledersituasjonen. Vi har likevel klart å holde i gang alle tre gruppene. Vi har søndagsskole hver søndag utenom når det er familiegudstjeneste. Vårsemesteret ble avsluttet med grilling på fotballbanen på Hagafjell. Her var det aktiviteter for store og små, med bla, svampkasting, fotballspilling og is. Lederne har hatt to ledersamlinger. I mars arrangerte søndagsskolene i Randaberg barnehelg på Randaberg forsamlingshus. Da hadde vi besøk av Jarle Waldemar. Han hadde inspirasjonssamling for barneledere fredag kveld. Lørdag var det øvelse av musikalen sanger, drama med mer som vi framførte for et fullsatt forsamlingshus lørdag ettermiddag. Helga ble avsluttet med gudstjeneste og middag søndag. Søndagsskolens dag ble arrangert i Grødem kirke i september. 2-4 KLUBBEN 2-4 klubben er et tilbud til gutter i 2,3 og 4 klasse, og hadde 14 samlinger i Mye av aktivitetene foregår utendørs. For det meste i skogen der guttene har laget hytte. Ellers har de hatt juleverksted, svømming, krik, besøk til politistasjonen med mer. På samlingene har de også andakt og mat. De har vært i overkant av 20 gutter hver gang. 5 ledere har vært med i tillegg til andre som har hatt andakt. Side 17 av 17

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg Årsberetning for Nedenes Normisjon 2012

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1 ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Navn Nr. Årsmeld. nr. sidenr. Barne- og Ungdomsutvalget.. 2.1 6 Babysang 2.2 7 Bibelgruppe 4.6 14 Diakoniutvalget.. 3.1 11 Fredagsklubben..

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer