ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17

2 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM KIRKE... 6 MUSIKKLIVET I GRØDEM... 6 UTVALG UNDER MENIGHETSRÅDET... 8 BARNEUTVALGET (BU)... 8 BABYSANG... 8 DIAKONIUTVALGET (DU)... 8 GUDSTJENESTE- OG MUSIKKUTVALGET (GMU) INFORMASJONS- OG ØKONOMIUTVALGET (IØU) MISJONSUTVALGET (MU) TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (TOU) UNGDOMSUTVALGET (UU) NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING (NAMU) FORENINGER OG LAG I GRØDEM MENIGHET SOFUSKLUBBEN CREDIMUS SKOLELAGET PÅ GRØDEM SKOLE ÅRSMELDING 2010 GRØDEM FAMILIEKOR GRØDEM BARNEKOR GRØDEM GOSPEL GRU:V TEN-GRUPPEN GRØDEM NLM GRØDEM SØNDAGSSKOLE KLUBBEN Side 2 av 17

3 GRØDEM MENIGHETSRÅD Guds ord forteller oss at Gud er kjærlighet og at vår viktigste oppgave er å elske hverandre. I Grødem menighet ønsker å nærme oss denne kjærlighet på en slik måte at den kan skinne i oss og gjennom oss. Vi tror at vi stadig kan bli bedre til å inkludere alle i vårt fellesskap, uavhengig av alder, kjønn eller forhistorie. Derfor har vi et sterkt ønske om at mange må bli med oss på veien til å nå målet vårt om å bli en sunnere menighet. UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN Visjon: Grødem menighet vil formidle Guds kjærlighet slik at alle ser Jesus og opplever å bli inkludert i menighetens fellesskap. Verdier: Tjenende inkluderende levende Mål: Å gjøre gudstjenesten til et felles samlingspunkt for alle i menigheten Og øke fremmøte på gudstjenesten til et gjennomsnitt på 250. På menighetsfesten i oktober hadde vi besøk av Olafsrud. Han talte over temaet; Grødem menighet - et fyrtårn i nærmiljøet. Her ble vi innspiret og fikk nye tanker om hvordan vi som menighet kan vise vei her på Grødem. Høsten 2010 kom vi også i gang med det viktige trosopplæringsarbeidet. Dette er spennende og utfordrende, og krever et sterkt engasjement både fra stab og frivillige. Vi fikk oppleve to vellykka arrangementer med utdeling av 4års bok, og Lys Våken har vært preget av å være jubileumsåret. Kirkens 10 års dag ble feiret i mai med flott gudstjeneste og fest etterpå. Det har også vært flere konserter og andre arrangementer i forbindelse med dette. Høsten 2010 ble det gjennomført en ny undersøkelse i forbindelse med Naturlig Menighetsutvikling. Resultatene av denne har blitt drøftet i menighetsråd og det arbeides nå aktivt i NaMu for å styrke våre svake sider, og opprettholde våre styrker. Den faktoren menigheten scoret lavest på var engasjert trosliv. NaMu vil derfor i sette fokus på dette i tiden fremover. MENIGHETSRÅDET (MR) Menighetsrådet har i 2010 avholdt 9 møter og behandlet 79 saker. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: John Solheim, leder Oddvin Eggebø, nestleder Nils Endre Eikeland Hanne Smørdal Hilde Kristine Berge Dagfinn Berg Jan Arthur Grip Nilsen, 1 vara Janne Haugstad Bø, 2 vara Katrine Sivertsen, 3 vara Jakob Nærheim, 4 vara Eldbjørg Spanne, 5 vara Arbeidsutvalget har bestått av John Solheim, Oddvin Eggebø, Øyvind Tjelle og Rune Stokdal (tom 8/2010) Hilde Eikeland (fom 9/2010). Menighetsrådet har følgende utvalg: Misjonsutvalg (MU), Gudstjeneste- og musikkutvalg (GMU), Barneutvalg (BU), Ungdomsutvalg (UU), Vedlikeholdsutvalg (VU), Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) og Økonomi- og informasjonsutvalg (ØIU). I tillegg er det en egen Utsmykkingskomité. Grødem MR har også en representant i Diakoniutvalget som er felles for Randaberg og Grødem menigheter. Side 3 av 17

4 Rune Stokdal sluttet som Daglig leder , og Hilde Kalvatn Eikeland tok over fra I mai 2010 ble Grødem menighet tildelt trosopplæringsmidler. Anne Grethe Tolo Vistnes fikk økt sin stilling med 40 %. Hun arbeider nå i 70% stilling som barnearbeider/trosopplæringsmedarbeider. Det ble også høsten 2010 opprettet et trosopplæringsutvalg (TOU) som har arbeidet aktivt med planarbeid og arrangementer. For ytterligere opplysninger se avsnittet om TOU. Øyvind Tjelle har fungert som prost fra Anders Kvalevåg har fungert som vikarprest. Ny prost, Kjetil Aano, begynner 1 mai ADMINISTRASJON Administrasjonsleder/Klokker Rune Stokdal(tom7/2010) Dagligleder Hilde Kalvatn Eikeland (fom 9/2011) Barnearbeider Anne Grethe Tolo Vistnes Diakoniarbeider Solveig Braut Tjelle felles med Randaberg Diakoniarbeider Magne Bjåstad felles med Randaberg Kantor/musikalsk leder Arne Martin Aandstad Renholder Helga Sande Sokneprest Øyvind Tjelle Vaktmester Magne Bjåstad(tom 6/2010 ) Vaktmester Rune Stokdal ( fom 8/2010) Ungdomsarbeider Karoline Solheim Ved gjennomføring av gudstjenester utføres følgende tjenester på dugnad fordelt på seks grupper: (høst) Forsanger 22 personer Hovedvert 5 personer Nattverdmedhjelper 4 personer Teknikk 11 personer Vertskap 16 personer Dåpsverter 3 personer Følgende tjenester utføres også jevnlig på dugnad i forbindelse med gudstjenestene: Husorkester 7-8 personer Kirkekaffe (FG) 29 personer (delt på 4 grupper) Kveldsmat 8 personer er med å lage kveldsmat når vi har kveldsgudstjenester Søndagsskole 18 personer Grødemlappen, vårt meldingsblad, distribueres også på dugnad av 10 personer. I tillegg til dette har vi i Grødem menighet en mengde frivillige som gjør en flott innsats i forskjellige lag og aktiviteter. Side 4 av 17

5 STATSTIKK Det har totalt vært 54 gudstjenester på Grødem i 2010 Av disse var: 13 familiegudstjenester 1 kveldsgudstjeneste 2 skolegudstjenester 2 barnehagegudstjenester 3 konfirmasjonsgudstjenester 2 julaftensgudstjenester Videre statistikk for Grødem sokn: 45 barn ble døpt i Grødem kirke. Av disse var 10 stk. fra andre sokn. 7 barn som bor på Grødem ble døpt andre steder. 55 ble konfirmert april/mai par hadde vielse i Grødem kirke 2 personer meldte seg ut av Den norske kirke. 0 personer meldte seg inn i Den norske kirke 3 døde fra Grødem, gravlagt fra Randaberg eller andre kirker/kapeller 4 gravlagt Grødem kirkegård Noen sammenligninger fra tidligere år: Antall gudstjenester Totalt antall tilstede Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Offerinntekter Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Noen sammenligninger av gudstjenestetyper: 2010 Antall gudstjenester Gjennomsnittlig til stede pr. gudstjeneste Gjennomsnittlig offer pr. gudstjeneste Dåp pr. gudstjeneste med dåp. Nattverd pr. gudstjeneste med nattverd G ,25 65 G ,33 98 Familegudstj ,45 2, Høytidsgudtj Skjærtorsdag Julaften ,50 0 Skole/Barnehahe Ungdom Konfirmasjon ,50 0 Presentasjon/ tema gudstj ,0 Side 5 av 17

6 VIRKSOMHETEN I GRØDEM KIRKE Grødem kirke har nå lagt bak seg sitt 10. driftsår. I den forbindelse hadde vi flere arrangementer. Blant annet besøk av Karsten Isachsen, konsert med Stavanger Gospel Company, Musikalsk Aften og en flott jubileumsgudstjeneste30.mai. Aktiviteten er stor, både på dag- og kveldstid. Til tider skulle en hatt flere rom å låne ut. For å vise litt av det som skjer i menigheten vår, er det utarbeidet en oversikt over bruken av kirken i året som gikk. Antall samlinger (ca) Kommunen 1 FAU klubben 5 Babysang/kafè 34 Gru:v 6 Søndagskole 18 Korall 10 Gospel 27 Barnekoret 28 Tengruppa 7 Familiekoret 13 Torsdagsmøter 6 Grødem NLM 8 Private arr 30 Hagelaget 7 Vielser 2 Konserter 20 Velforeninge 4 Historielaget 2 Eldrerådet 1 Korps 2 Bispedømme 4 Skjærgårds Live 2 Grødem skole 3 Livsglede 1 Diakoniutv. 3 Kateketforeningen 1 Helselaget 1 Fagforbundet 1 RIL 2 Minnemøter 3 MIK 10 Presteforreningen 10 Torsdagsklubben 4 Prosten 1 Konfirmantsaml 14 SR-bank 1 Gudstjenester 54 Begravelser 4 Cellegruppe 6 I tilegg: Bønnesamlinger, komitemøter, konfirmantundervisning, bandøvelser osv. I menigheten foregår også mye annet flott arbeid som kirkering, mannnsforening, smågrupper og misjonsforeninger. John Solheim Hilde Eikeland Leder, Grødem menighetsråd. Daglig leder, Grødem menighet MUSIKKLIVET I GRØDEM Året 2010 har vært preget av kirkas 10-årsjubileum, blant annet med en del konserter som jubileumskomiteen har stått ansvarlige for. Forsangertjenesten er en svært viktig del av gudstjeneste- og musikklivet på Grødem. Ved utgangen av året hadde vi 22 dyktige forsangere på listene. Dette er tre mindre enn forrige år, og vi tar gjerne imot flere! I mange av gudstjenestene er det med band, og andre musikere, og i alle gudstjenester er det også sangog musikkinnslag av ulik art. Her er de som har bidratt i 2010: Tor Kjetil og Merete Espedal, Maren Ingemundsen, Katarina Høie, Thea Høie, Kjetil Økland, Odd Arne Berge, Randaberg Mannskor, Grødem barnekor, Simen Eggebø, Sven Eggebø, Thomas Andre Hjelleset, Torleif Jonassen, Maylin Goa Sivertsen, Aina Goa-Bjørnøy, Ingfrid Straumstøyl Råheim, Korall, Grødem gospel, Lovsangsteam fra Meetingpoint, Sunday singers, Kirsti Hjelleset Rott, Martin Strandstø, Gru:v, Credimus, Espen Behrens Kjell Inge Torgersen, Familiekoret, Rita Sørensen, Kamilla og Kristine Berge, Elin Frostestad, Irene Eskildsen, Malene Bø Reinertsen, Kirsten Øverås Harestad, Aina Økland Schøld, Randaberg musikkorps, Oddvin Eggebø, Geir Hjelleset, Bjørnar Gjerdsbakk, Lars Helgeland Fra midten av juni til midten av august har vi sommerkonserter hver onsdag kl til Det er åpen kafé med salg av kaffe og vafler før og etter. Konsertene er svært godt besøkt, blant annet kommer de kjørende med minibuss fra institusjoner i både Randaberg, Stavanger, Sola og Rennesøy. I adventstida har vi også konserter onsdag formiddag, etter samme lest som sommerkonsertene. De to siste onsdagene før påske har vi Påsken i ord og toner i regi av diakoniutvalget. Her leses hele lidelseshistorien, med musikk og påskesalmer innimellom. Årets sommerkonserter: : Grødem skole : Sven Viste (sang), Arne Martin Aandstad (orgel) Side 6 av 17

7 : Rita Sørensen (sang), Arne Martin Aandstad (piano) : Kristine Mosdøl (sang), Arne Martin Aandstad (piano) : Rune Aleksandersen (trompet), Per Kristen Mørk (orgel/piano) : Hallgeir Øgaard (orgel) : Bjørn Terje Bertelsen (orgel/piano) : Ola Ohm : Irene Eskildsen (fiolin/piano), Arne Martin Aandstad (orgel/piano) : Målfrid Vestvik Bjåstad (sang), Arne Martin Aandstad (piano) Årets adventskonserter: 1. desember: Målfrid Vestvik Bjåstad (sang) og Arne Martin Aandstad (piano) 8. desember: Ved Livsglede for eldre. Rita Sørensen (sang) og Arne Martin Aandstad (piano) 15. desember: Sven Viste (sang) og Arne Martin Aandstad (orgel) Andre konserter i 2009: Konsert med YMCA-kor fra Löbau (Tyskland) Konsert med Aina, Hilde, Elfrid, Ingfrid og Målfrid Andre konserter i regi av jubileumskomiteen og Skjærgårds Live Julekonserter med Stavanger Gospel Company og Randaberg musikkorps I 2010 ble det arrangert to salmekvelder med godt oppmøte og svært gode tilbakemeldinger. Det ble også arrangert en lovsangskveld. Ellers er babysang, familiekoret, Grødem barnekor, Grødem gospel, Credimus, og Gru:v viktige deler av vårt musikalske arbeid. Se egne kapittel i årsmeldingen. Side 7 av 17

8 UTVALG UNDER MENIGHETSRÅDET BARNEUTVALGET (BU) Barneutvalget 2010: Bente Buer Areklett Hilde Kristin Berge Jan Arthur Grip Nilsen Ådne Løge Anne Grethe Tolo Vistnes Barneutvalget har i 2010 jobbet med arrangementene 4 års bok og Lys Våken. Dette er en viktig del av trosopplæringsarbeidet i menigheten. 4-årsboka Fredagen før 4 åringene fikk utdelt Bibel under gudstjenesten inviterte vi dem til en samling i kirka. De fikk servert pølser, lagde et bilde og hadde en samling med Øyvind. På denne samlingen sang vi sangene vi skulle bruke på gudstjenesten og de fikk høre en bibelfortelling. Det er positivt for barna og foreldrene at de får møte presten og bli litt kjent i kirka i forkant av gudstjenesten. Nytt i år var at de ble invitert til en G2 i stedet for familiegudstjeneste. Barna var da med på søndagsskolen etter utdelingen av Bibelen. På denne måten blir de kjent med søndagsskolen og vi håper de vil komme tilbake igjen dit. Vi fikk positiv tilbakemelding på dette og vi slo oppmøterekorden i søndagsskolen med over 80 barn på en søndag! Lys Våken For tredje året på rad inviterte vi 6.-klassingene på Grødem til overnatting og nyttårsfeiring i kirken. Dette var første helga i advent klassinger overnattet i kirka. Vi startet tidlig på kvelden og hadde et tettpakket program med bla. tacofest, krikaktiviteter, forberedelse til gudstjenesten, forming, film. Øyvind hadde en samling i kirkerommet, og før de gikk til køys hadde vi bønnevandring som en fin avslutning på kvelden. Søndagen startet vi med frokost og rydding. Vi hadde quiz og alle som ønsket fikk klatre opp i klokketårnet. Foreldrene var invitert til gudstjeneste og Lys Våken barna deltok med sang og turnoppvisning. Dette ble i år igjen et vellykket arrangement, og vi hadde god hjelp fra voksne både dag og natt. BABYSANG Babysang er et tilbud til mor/far og barn der vi har en samling på ca 30 min. Vi synger, hører på musikk, spiller instrumenter, har sangleker og regler. Gjennom babysang ønsker vi å skape et sted der alle kjenner seg velkommen og sett. Ikke minst ønsker vi å lære dem sanger og bønner som de kan bruke i hjemmet. Videre håper vi at de vil komme tilbake til andre aktiviteter i kirka. Babysang er i kirken kl hver fredag (utenom skolens ferier). Barna deles i to grupper etter alder; 0-7 mnd, 7 mnd og oppover. Oppmøtet har variert litt, men stort sett kommer rundt 30 mødre m barn hver gang (det er åpent for fedre også!!!). Blant dem som har kommet til babysang har også noen vært med som ledere. Lederne følger barna sine og vokser fra babysang etter hvert. Det er derfor stadig utskiftning. Fra høsten 2010 valgte vi derfor at to ansatte leder hver sin babysanggruppe. Etter babysang selger vi vafler mm i kafeen og det er et fint møtepunkt både for barna og de voksne. Vi gleder oss over at noen kommer tilbake til andre aktiviteter i kirka. Det er også flott å høre at det bygges nye vennskap og at babysang oppleves positivt. DIAKONIUTVALGET (DU) Diakoniutvalgets medlemmer: Gezinus Hoiting, leder Liv Berit Bø, repr. for Randaberg menighetsråd Janne Haugstad Bø, repr. for Grødem menighetsråd Astri Helvig, sekretær Oddbjørn Rannestad Åse Norheim Solveig Braut Tjelle, diakon Side 8 av 17

9 Frivillige medarbeidere. Randaberg og Grødem menigheter har kontakt med mer enn 700 pensjonister over 70 år. Rundt 66 frivillige medhjelpere stiller villig opp med forskjellig praktisk hjelp, som å dele ut innbydelser til pensjonisttreffa, stille med kaffemat og hjelpe til med gjennomføring av treffa og besøke de som fyller runde og halvrunde år fra fylte 80 med en blomstergave. Frivillighetssentralen. Diakoniutvalget (DU) sammen med helselaget er eier av frivillighetssentralen. Anne Marie Berg er DUs representant i styret. DU gir årlig økonomisk støtte etter evne. Oversikt over utvalgets virksomhet i 2010 Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året. Pensjonisttreff. 17. januar i Grødem kirke. Nyttårsbalade, seniordanserne og trekkspillklubben. 7.mars i Grødem kirke. Professor Jan Opsahl, Typisk norsk - erfaring fra 50 land. Sang av Korall. 26. september i Grødem kirke. Ordfører Tone Tvedt Nybø, Livsglede for eldre i den grønne landsbyen. Sang av mannskoret og skolekoret. Pasjonssamling i Grødem kirke 2 onsdager før påske. Påsken i ord og toner. Variert opplegg med opplesning av påskeevangeliet, sang og musikk og innslag av skolebarn. Svært godt mottatt. Inspirasjonssamling for husfellesskap og bønnegrupper 8. september i Grødem kirke. Solveig Braut Tjelle delte av erfaringer fra Modum Bad, Hvordan selvbilde og gudsbilde påvirker hverandre. Allehelgensgudstjeneste 7. november i Randaberg kirke. Spesiell innbydelse til de som hadde mistet noen av sine det siste året. Opplesning av navna og lystenning. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Temakveld i Grødem kirke 11. november. Prost Ludvig Bjerkreim Glimt fra sorgens landskap. Disse årlige temakveldene er spesielt beregnet på mennesker i sorg eller i andre vanskelige situasjoner. Sang av Torleif Jonassen. Adventsgudstjeneste med nattverd i Randaberg kirke 9. desember med påfølgende kaffekos og julesanger på Vardheim etterpå. Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret. Som tidligere år var beboerne på Vardheim og Vistestølen spesielt innbudt denne dagen. Adventskonserter i Grødem kirke. 8. desember: sang av Målfrid V. Bjåstad. 15. des.: sang av Sven Viste. Julegaver til pensjonistene. Det deles ut en blomsterhilsen til de fra fylte 80 år som bor på sjukeheimen. De siste åra har de som bor heime fått en hilsen fra DU i form av et gavekort fra Randaberg hjemmebakeri. Nye utfordringer. Diakoniutvalget ønsker å legge til rette for husfellesskap og styrke bønnearbeidet i menighetene. Vi har flere grupper som møtes i menighetene, men diakoniutvalget ønsker at det skal bli enda mer kjent og tilgjengelig. Videre jobbes det med å få til et tettere samarbeid med frivillighetssentralen og en felles innsats for nye innvandrere i kommunen. Vi i DU synes det har vært et spennende og godt år med et åpent og godt arbeidsfellesskap. Solveig Braut Tjelle Side 9 av 17

10 GUDSTJENESTE- OG MUSIKKUTVALGET (GMU) GMU har i 2010 bestått av Eldbjørg Spanne, Odd Arne Berge, Arne Martin Aandstad, Trygvald Thorsen (fram til sommeren), Bente Eggebø (pause i høstsemesteret), Lars Trygve Helgeland (fra høsten), Kjetil Økland (fra høsten) og Øyvind Tjelle (fram til sommeren). Øyvind gikk ut av GMU i høstsemesteret for å ha tid til å være med i NaMu-utvalget. Fram til sommeren var GMU uten valgt leder, Arne Martin ble valgt som leder fra høsten. GMU har hatt 8 møter og jobbet med gudstjenester og musikken i disse, gudstjenestelister og lister over frivillige i gudstjenestene (gudstjenestegruppene). I høstsemesteret begynte GMU arbeidet fram mot en felles gudstjeneste, for å avløse ordningen med G1/G2. Det ble tenkt oppstart 1. søndag i advent 2011 i forbindelse med innføring av gudstjenestereformen i Den norske kirke. INFORMASJONS- OG ØKONOMIUTVALGET (IØU) Utvalget har i 2010 bestått av: Geir H. Hjelleset Nils Endre Eikeland David Petterson Odd Arne Berge Oddvin Eggebø (repr. MR) Utvalget har også i 2010 bla. arbeidet med: Menighetens givertjeneste, med fokus på både å øke antall givere og øke gjennomsnittet på faste gaver slik at menigheten kan utvide virksomheten ytterligere i tråd med Menighetsrådets prioriteringer. Nye websider er lansert på ny plattform/nytt domene på Drift av infoskjerm, samt utvidelse med ny skjerm Generelle saker knyttet til informasjon, markedsføring og økonomi Fast givertjeneste utgjorde i 2010 totalt kr fordelt på ca. 45 givere som representerer ca. 35 familier. Nøkkeltall for lønnsfondet: Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Offer Fast givertjeneste Andre gaver Renter = Inntekter Kostn. belastet fondet = Bruk(-)/Tilføring(+) Saldo lønnsfondet Som det fremgår av tabellen vil fast givertjeneste/gaver måtte økes betydelig også i 2011 om vi skal dekke eksisterende forpliktelser og øke aktivitetene ytterligere som planlagt. Utvalget vil sette økt fokus på dette i 2011 og iverksette ytterligere konkrete tiltak for å sette givertjenesten på dagsorden i menigheten. Administrasjon og oppfølgning av fast givertjeneste og gaver skjer ved bruk av det web-baserte verktøyet Solidus. Det arbeides stadig for å få flest mulig av de faste giverne til å etablere ordning med Avtalegiro, noe som medfører betydelig mindre administrasjon i forbindelse med registrering og skatterapportering av gavene. Grødem, 7.mars 2011 for Informasjons- & Økonomiutvalget i Grødem menighet Oddvin Eggebø Side 10 av 17

11 MISJONSUTVALGET (MU) Misjonsutvalget har bestått av: Hanne Smørdal, menighetsrådet. Leif Dyngeland, NMS, Henning Bø, NLM, Rune Stokdal, Normisjon og Helge Todnem, Israelsmisjonen. Helge har vært leder for utvalget. Våren hadde vi en Bangladesh kveld torsdag 8. april. Da hadde vi besøk av Trond Niemi som var hjemme på et kort Norgesopphold. Han gav av oss ferske inntrykk fra arbeidet der. Spesielt fra vårt misjonsprosjekt som er ungdomsarbeid i Bangladesh. Da det var 10 års Jubileum for Grødem kirke, og de hadde en del arrangement ble det med dette møtet om våren. Høsten hadde vi tre samlinger. Torsdag 16. september hadde vi besøk fra KIA. En flott gjeng med våre nye landsmenn. De orienterte fra sitt arbeide og deltok med sang og andakt. Paul Odeh hadde 2 torsdagskvelder 21. oktober og 18. november. Temaene var Hvem er min neste og Der du er Paul er en kristen araber fra Israel og det var fine samlinger sammen med han. Tradisjonen tro hadde misjonsutvalget ansvar for salg av hamburgere og pølser ved Familiegudstjenesten den 29/8. Overskuddet går til misjonsprosjektet. En del synes det er herlig med en enkel middag av og til. Kr 39134,50 ble sendt til vårt misjonsprosjekt i Takk for din støtte. For 2011 og 2012 anbefalte misjonsutvalget å støtte en kristen menighet i Haifa gjennom Israelsmisjonen. Grødem menighetsråd gikk inn for dette. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (TOU) Trosopplæringsutvalget: Elin Kiplesund Berg Hilde Kalvatn Eikeland Helene Jonassen Jan Arthur Grip Nilsen Øyvind Tjelle Anne Grethe Tolo Vistnes I mai 2010 fikk Tungenes prosti tildelt trosopplæringsmidler. Det innebærer at det skal utarbeides en plan for trosopplæring som gir alle døpte tilbud om 315 timer trosopplæring fra 0-18 år. Denne planen skal være klar i mai Det ble opprettet et trosopplæringsutvalg som skal arbeide med dette. Utvalget har hatt jevnlige møter. Noen av møtene har vi brukt sammen med mentor for trosopplæringen i vår menighet. Trosopplæringsarbeidet må bygge videre på det vi allerede har og utvide med nye tiltak for å nå flest mulig. Eksisterende trosopplæringstiltak i Grødem menighet: Dåp/dåpssamtale Babysang 4 års bok Dåpsskole Tårnagenthelg Lys Våken Konfirmasjon Milk Vi vil fortsatt jobbe med utvikling av flere tiltak. Evaluering av de aktivitetene som allerede eksisterer for barn og ungdom skal evalueres. Mange av aktivitetene kan regnes som trosopplæring. Andre må vi kanskje forandre på om vi ønsker det skal regnes som en del av trosopplæringen. I tillegg til selve utvalget har vi ei kreativ gruppe som jobber med utforming av logo og brosjyrer for de ulike tiltakene. Side 11 av 17

12 UNGDOMSUTVALGET (UU) Følgende personer har vært med i utvalget dette året: Dagfinn Berg, u-arbeider Karoline Solheim, Bente Eggebø (første halvår) Svein Spanne, Katrine Sivertsen og Magne Bjåstad. Utvalget har ikke arrangert noe dette året, men hatt ett utvalgsmøte i februar. Utvalget har hatt store problemer med å samle representantene til møter da noen har hatt jobber som har krevd mye reising og på den måten vært til hinder for fullt oppmøte og dermed også en del aktivitet i utvalget. Under fellesmøte mellom stab og MR høsten 2010 ble det foreslått at en fra staben skulle utfordre nye som kunne være med i utvalget, men dette har en ikke lykkes med i denne perioden. Det har ellers blitt jobbet med oppfølging og rekruttering av ledere mot ten-gruppe arbeidet og KRIK arbeidet, og snakket om at det er viktig at utvalget følger opp de som er kontaktpersoner i staben mot dette arbeidet. Magne Bjåstad NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING (NAMU) Namu har i år bestått av: Nils Endre Eikeland (leder) Øyvind Tjelle Kirsten Straumstøyl Hilde Løge Jakob Nærheim Eldbjørg Spanne Morgan Fjelde (Mentor) Namu har hatt 4 møter i løpet av året. Målet for 2011 er 8 ganger. Namu har inngått videre samarbeid med mentor Morgan Fjelde som deltar 4 ganger per år. Mandat for NAMU er opprettet og godkjent i MR Namu hadde første del av året fokus på den gamle Namu-testen der Utrustende lederskap var en minimumsfaktor. I den forbindelse gav vi mulighet for at flere i menigheten tok Nådegavetest ved å tilgjengliggjøre testen i etterkant av 3 søndagsgudstjenester. Oppslutningen var ikke slående, derfor ønsker Namu at nådegavetesten tas i gruppefellesskap i menigheten, og rapporteres inn til prest om ønskelig. Gruppefellesskap kartlegges tidlig i Våren 2010 ble det bestemt å gjennomføre en ny menighetsprofil som ble gjennomført i september Resultatet viste at menigheten har fått en ny minimumsfaktor, Engasjert Trosliv. Det er denne minimumsfaktoren Namu vil jobbe med i 2011, der det allerede er planlagt og gjennomført 1 av 3 planlagte inspirasjonssamlinger i regi av Namu: 1. Inspirasjonssamling med Morgan Fjelde 15. februar Ansvarliggjøring. 2. Inspirasjonssamling med utgangspunkt i Global Leadership Summit tale. 3. Inspirasjonssamling med invitasjon av en talekapasitet med fokus på engasjert trosliv gjennom grupper. Nils Endre Eikeland Leder NaMu Side 12 av 17

13 FORENINGER OG LAG I GRØDEM MENIGHET SOFUSKLUBBEN Sofus - klubben er en klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming, drevet av Randaberg og Grødem menigheter. Medlemmene er fra ca år. Klubbens mål er å gi et kristent sosialt tilbud til sine medlemmer. Det er 18 medlemmer og 9 ledere. Styret for klubben består av klubbens ledere, samt 3 medlemmer i klubben. Klubben har i løpet av året 2010 hatt 17 samlinger. Annen hver torsdag samles vi i Randaberghallen kl En vanlig klubbkveld begynner med en møtedel der vi synger, har noen liturgiske ledd og en kort andakt. Vi har ofte en sang del med rytmeinstrumenter før vi går over til forskjellige aktiviteter og avslutter med mat. Det er nesten fullt fremmøte hver gang. Det er godt humør og fellesskap og på klubbkveldene. På samlingene dette året har vi hatt følgende aktiviteter: Spillekvelder, planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste, bingo, påskeverksted, tur til speiderhytta ved Hålandsvannet, filmkveld, besøk på Dolly Dimples, og juleverksted. Året ble avsluttet med en stor julefest med middag og flott program, der alle deltakerne kunne invitere med seg familie og venner. I juni var bare noen få som hadde anledning til å reise på overnattingstur til Egersund, til Fyrfestivalen. Takk til alle dere som har brukt tid og krefter for Sofus-klubben dette året, og takk til alle medlemmer for fellesskap og godt humør. Takk også til Randaberg kommune, menighetene og organisasjoner som har støttet klubben økonomisk i løpet av 2010, uten dere hadde mulighetene våre til å finne på ting vært svært begrenset. Randaberg Solveig Braut Tjelle Leder i Sofus klubben CREDIMUS Styret for våren 2010: Styret for høsten 2010: Katarina Høie Martin Rygg Vilde Eintveit Magne Bjåstad Lene Rebekka Kolnes Tina Benedek Johan Bø dirigent band kor voksen kor kor Tekniker Andreas Harestad Martin A. Rygg Emilie Vatland Magne Bjåstad Sunniva Vistnes Ingrid Håland Marte Gundersen tekniker band kor voksen kor kor Vara kor Øvelser: Opptredener/konserter: Sosiale kvelder: Turer: Gospel Gathering/ KGF: 17 vår og 17 høst 3 vår og 4 høst 1 vår og 1 høst 1 om sommeren 1 vår og 1 høst Visjon: Credimus skal være en inngangport til Jesus, vennskap og sangglede. Koret har også dette året øvd i forsamlingshuset på mandager fra kl Etter det er det informasjon, andakt og lappespising. Seks foreldre deler på å levere røre og Laila Simonsen har hatt ansvaret for å steke lappene, og det har fungert veldig bra - også i år. I tillegg har våre to TT arbeidere Sergio og Gregory hjulpet mye og vært en god støtte i arbeidet med det praktiske. De har alle gjort en flott innsats for Credimusmiljøet! Side 13 av 17

14 Vinteren og våren gikk stort sett med til øvelser. Arill Schøld har tatt noe ansvar for bandøvelser, og tilbakemeldingen fra medlemmene var klart positiv! Han ble også med på noen av øvelsene på høsten, og ga bandmedlemmene våre en god drahjelp! Fra høsten har to i bandet sluttet og en ny kommet til, så de har vært uten bassist! Credimusbandet har dette året hatt fire medlemmer! I mars ble det tradisjonen tro arrangert Gospel Gathering, og det var ca 10 stk som var påmeldt fra Credimus. De som var med hadde det kjekt, men vi skulle ønske at det hadde vært bedre oppslutning! Hans Martin Stølen var leder for årets sommertur- komité og den var høydepunktet for koret, med 17 deltakere som reiste på en fem dagers tur til Tallin i Estland i slutten av juni. Det ble mange gode opplevelser og minner der vi blant annet traff ungdommer fra en menighet i Tallin og besøkte barnehjem utfor byen! Det ble også i år arbeidet med å finne en ny dirigent på hele forsommeren, da Katarina Høie ville ha en pause fra denne jobben. Vi kom i kontakt med Vardeneset menighet og bestemte oss for å prøve et samarbeid med dem og leie inn instruktører og ha fellesøvelser på mandager i Randaberg og av og til på fredager i Vardeneset kirke. Det ble en spennende og fin høst med inspirerende instruktører og 4 kjekke opptredener. Vi merket etter hvert at det ble vanskelig å kreve et like godt oppmøte på fredagene som på mandagene, og at Vardeneset slet med rekrutteringen og oppfølgingen av de som var med fra deres menighet. Det ble også forsøkt å lage et felles styre fra korene, men oppfølgingen fra VN gjorde det vanskelig å drifte dette. I år har koret deltatt på u-gudstjenester, vanlige gudstjenester, konserter og noen deltok også i lag med voksenleder Hans Martin på en kjekk KGF, Karmøy Gospel Festival i slutten av oktober. Det ble også tradisjonell nissefest og Vi synger julen inn på forsamlingshuset i Randaberg og Vi rocker julen inn i Vardeneset samme kveld! En tekniker var også på Viken og musikkverksted i sommer, og teknikergruppa har i løpet av høsten vokst til fem gutter!!! Credimus har totalt hatt ca 35 aktive medlemmer i løpet av dette året, og våre tre gode instruktører skal nok ha mye av æren for at så mange har vært trofaste og møtt opp på øvelsene selv om det har vært flere øvelser enn vanlig! En god konfirmantgjeng har også gjort medlemsmassen stabil spesielt fra høsten. Kjekt er det også at ca ti av korets medlemmer kommer fra Grødem! Ungdomsdiakon Magne Bjåstad SKOLELAGET PÅ GRØDEM SKOLE Ved Grødem u-skole er det et oppegående skolelag med styre som drives i samarbeid med lærer Torger Vistnes og u-diakonen. De er tilknyttet NkSS. Det ble i alt 32 samlinger dette året og alle har vært på fredagene kl I gjennomsnitt har det vært ca 40 ungdommer på hver av samlingene og de består av en andakt, sang/ lek og av og til mat. Det har vært lærere, kirkelig ansatte og andre fra menigheten og bidratt med andakter på disse samlingene. Det har også vært et styre bestående av 6-7 ungdommer fra 8 og 10 klasse i løpet av dette året, i tillegg til de to voksenlederne som er nevnt over. Det er holdt 5-6 styremøter i perioden og noen av ungdommene har også deltatt med enkle andakter på samlingene foruten å lede/ ønske velkommen. Det har vært stor oppslutning om tiltaket og av og til har vi hatt utfordringer med å ta imot 70 stk i ett klasserom! I fjor hadde laget 5 betalende medlemmer og laget har fått støtte til drift, også noe støtte fra menigheten ved offer. ÅRSMELDING 2010 GRØDEM FAMILIEKOR Familiekoret har øvelsene sine i Grødem kirke annenhver mandag fra kl Øvelsene har et uformelt og sosialt preg, og er lagt opp slik at barn og voksne i alle aldre uansett sangstemme skal kunne delta. Øvelsene består av sang, dans, aktiviteter og lek, og avsluttes med kveldsmat. Repertoaret er variert og består av både nyere og tradisjonelle kristne barne-/familiesanger. Koret akkompagneres av Pappa-band bestående av piano, gitar, trommer og bass. Bandet har de siste årene blitt fornyet med yngre musikere rekruttert fra egne rekker! Målsetningen vår er å være et kor for HELE familien, med høy sosial faktor, lav terskel, og en tydelig kristen profil for småbarnsfamilier fra Randaberg og distriktet rundt. Familiekoret ønsker å fungere som en god døråpner til menigheten, og vi ser at mange som ikke ellers er aktive i kirke eller forsamlinger blir med i koret. Dette ser vi på som en positiv utfordring og en god mulighet til å inkludere enda flere i menigheten. Side 14 av 17

15 Familiekoret har i 2010 hatt 13 øvelser, 2 voksenkvelder, sommeravslutning m/grilling, og grøtfest/ juleavslutning m/konsert for foreldre og besteforeldre. Koret har i 2010 hatt 5 opptredener, herav 2 på gudstjenester i Grødem kirke, vårbasar på Randaberg forsamlingshus, familiebasar på Finnestad bedehus og NLM s julemesse på Randaberg forsamlingshus. Familiekoret hadde ved årets utgang 97 medlemmer, fordelt på 41 voksne og 56 barn. Styret har hatt 4 styremøter i 2010, og har bestått av: Katrine Granhøy Gundersen, formann Reidun Goa, lekeansv. Frode Eskildsen, matsjef Katrine Stokka Hasting, sosialt Odd Arne Berge, dirigent Oddvin Eggebø, kasserer Webmaster for er Kjetil Økland. Sammen med en solid dugnadsinnsats fra korets medlemmer, utgjør statlige Frifond midler og driftstilskudd fra Randaberg kommune det økonomiske grunnlaget for arbeidet i koret. Arbeidet i Familiekoret er preget av meget stort engasjement både hos voksne og barn. Mange gjør en kjempeinnsats ved å ta ansvar for de mange praktiske gjøremål som må utføres for at alt skal fungere. Vi er også takknemlige for at mange husker på Familiekoret i bønn. Grødem, 24. februar 2011 for Grødem Familiekor Oddvin Eggebø GRØDEM BARNEKOR Grødem barnekor er for barn fra 4 år t.o.m. 2. klasse. Koret øver hver onsdag fra kl til i Grødem kirke. Elin Frostestad er dirigent og Arne Martin Aandstad er pianist. I 2010 har barnekoret deltatt på tre gudstjenester, basar, og julemesse. Vi har vært med på barnehelg med Jarle Waldemar i Randaberg forsamlingshus i mars Før sommeren hadde vi avslutning med konsert sammen med Grødem gospel, der vi inviterte familie, venner og andre til kirka og spiste sammen etterpå. Barnekoret hadde 31 registrerte medlemmer ved utgangen av året. GRØDEM GOSPEL Grødem gospel er et kor for barn fra 3. til 7. klasse. Koret øver hver onsdag fra kl til i menighetskjelleren i Grødem kirke. Katarina Høie er dirigent. Tina Benedek var også med som dirigent fram til sommeren Arne Martin Aandstad er pianist, og Anne Grethe Tolo Vistnes er voksenleder. I tillegg har Lars Helgeland det økonomiske ansvaret og er med som bassist. Grødem gospel har sunget på fire gudstjenester (bl.a. lysmesse og julaften), to superlørdager, HalloVenn og vi synger julen inn. Vi var med på barnehelg med Jarle Waldemar i Randaberg forsamlingshus i mars Før sommeren hadde vi avslutning med konsert sammen med Grødem gospel, der vi inviterte familie, venner og andre til kirka og spiste sammen etterpå. Grødem gospel har opplevd en nedgang i medlemsmassen, og hadde 10 medlemmer ved utgangen av året. Dette er halvparten av året før. De som er med er svært ivrige, og synger meget godt på opptredener. Det er ikke alltid antallet som teller! GRU:V Gru:v er et kor for unge voksne. Koret ledes av kantor Arne Martin Aandstad og øver annenhver tirsdagskveld i Grødem kirke. Gru:v sang på en gudstjeneste og hadde en lovsangskveld i I høstsemesteret var det litt ustabilt oppmøte, men ved årsskiftet er det en trofast kjerne på ni sangere. Side 15 av 17

16 TEN-GRUPPEN Styret: Marianne Solheim (Leder) Karianne Solheim Øystein Gundersen Ole Geir Røyseland Magne Bjåstad (kontaktperson fra staben) Ten gruppen har i løpet av våren hatt 7 samlinger og derav en felles med HITS i sentrum. På høsten hadde vi 5 samlinger der vi avsluttet med juleverksted i kirken. Gruppen har hatt kirken som utgangspunkt for alle møtene, men også reist på bowling, sykkelturer, sporlek i myrå, svømming eller gymsalaktiviteter ved Grødem skole. Det har vært noe ujevnt oppmøte på våren, men økende antall barn på høsten. I gjennomsnitt har det vært ca 15 stk og opp til 22 på noen få samlinger. Det har alltid vært en eller to av de som er i styret som har vært med på samlingene, og i tillegg har vi hatt behov for å ha med foreldre eller andre voksne. Noen fra staben er i tillegg til frivillige blitt spurt om å ha andakter. Acta sin DVD - Dig Deeper er også brukt! Det ble opprettet et styre som tok over lederansvaret i 2010 etter at de tidligere lederne trakk seg i Det har derfor vært nødvendig med en tett oppfølging av disse i denne perioden, og vi arbeider for at barna i tengruppen skal føle seg trygge og trives i sin kirke og kjenne at de har et fellesskap som er for dem. Magne Bjåstad, kontaktperson. GRØDEM NLM Våren: 16.01: SuperLørdag. Hilde Malde, Grødem Gospel 28.01: Årsmøte 06.03: SuperLørdag utgikk/avlyst 17.04: SuperLørdag, Lars Skjæveland, Sunde Minigospel 20.06: Sommeravslutning, Sykkeltur til Kvitsøy, Bjarte Ydstebø Misjonsutvalget: 08.04: Temasamling, Trond Niemi, Høsten: 18.09: SuperLørdag, Kari Synnøve Nord-Varhaug, Sang: Stina Voll : Basar, Kolbjørn Bø, Grødem Barnekor 20.11: SuperLørdag, Wenke Haga, Grødem Gospel Misjonsutvalget: 16.09: Temasamling, Turid Eikeland : Temasamling, Paul Odeh : Temasamling, Paul Odeh Grødem menighet hadde ansvaret for weekend på Stemnestaden Vi har fortsatt å arrangere Super Lørdag også dette året, men reduserte til 2 samlinger hvert halvår, etter ønske fra årsmøtet for Veldig bra oppmøte på basaren og veldig gode tilbakemeldinger på temasamlingene med Paul Odeh. Vi avklarte med Grødem menighet at de tar ansvar for weekenden også for 2011 ( sept). Ansvar for weekenden vil videre rullere mellom Grødem Menighet og Grødem NLM. Grødem NLM ansvar for hvert oddetalls år, Grødem Menighet for hvert partallsår. Misjonsprosjekt 2010: Styret fortsatte med misjonsprosjekt i Indonesia, og har for 2010 samlet inn til Berit og Jørn Helland, som reiste ut igjen i Juli Vi har hatt litt kontakt med Berit og Jørn ila høsten. Ellers er det mye informasjon på bloggen deres, som anbefales å lese. Styret for 2010: Jens Gunnar Økland: Leder og kasserer Side 16 av 17

17 Henning Bø: Nestleder, sekretær og misjonsansv. Marit Reinertsen: Innkjøp Kari Ydstebø: PR/plakater/annonsering Margunn Helland: Talere/andakt Elin Hjelleset: Sangkrefter/PR (pr mail) Styret har hatt 6 styremøter i Grødem NLM, , v/henning Bø GRØDEM SØNDAGSSKOLE I 2010 hadde Grødem søndagsskole 55 medlemmer fordelt på tre grupper. 18 søndagsskoleledere har gjort en god innsats for barna dette året. Det er et mål for oss i søndagsskolen å ha tre ledergrupper innen hver aldersgruppe. Dette for å fordele semesteret på flest mulig. Dette året har gitt oss en del utfordringer ifht ledersituasjonen. Vi har likevel klart å holde i gang alle tre gruppene. Vi har søndagsskole hver søndag utenom når det er familiegudstjeneste. Vårsemesteret ble avsluttet med grilling på fotballbanen på Hagafjell. Her var det aktiviteter for store og små, med bla, svampkasting, fotballspilling og is. Lederne har hatt to ledersamlinger. I mars arrangerte søndagsskolene i Randaberg barnehelg på Randaberg forsamlingshus. Da hadde vi besøk av Jarle Waldemar. Han hadde inspirasjonssamling for barneledere fredag kveld. Lørdag var det øvelse av musikalen sanger, drama med mer som vi framførte for et fullsatt forsamlingshus lørdag ettermiddag. Helga ble avsluttet med gudstjeneste og middag søndag. Søndagsskolens dag ble arrangert i Grødem kirke i september. 2-4 KLUBBEN 2-4 klubben er et tilbud til gutter i 2,3 og 4 klasse, og hadde 14 samlinger i Mye av aktivitetene foregår utendørs. For det meste i skogen der guttene har laget hytte. Ellers har de hatt juleverksted, svømming, krik, besøk til politistasjonen med mer. På samlingene har de også andakt og mat. De har vært i overkant av 20 gutter hver gang. 5 ledere har vært med i tillegg til andre som har hatt andakt. Side 17 av 17

INNHOLD. Side 2 av 17

INNHOLD. Side 2 av 17 Side 1 av 17 INNHOLD Innhold... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 Menighetsrådsvalg 2011:... 3 ANSATTE... 4 FRIVILLIGE... 4 GUDSTJENESTELIVET... 5 REMU(Ressursgruppe For Menighetsutvikling):...

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 03.01 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 01/2017 Tilstede: :Dan Frode Bø :Thor Ove Vistnes :Eivind Emmerhoff :

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet.

Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet. Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet. Side 1 av 27 INNHOLD Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet.... 1 Innhold... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 4 UTDRAG

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Hos Thor Ove Vistnesveien 181

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Hos Thor Ove Vistnesveien 181 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Hos Thor Ove Vistnesveien 181 Møtedato: Tirsdag 07.06 kl.18.00 Arkiv MR Møte nr. 06/2016 Tilstede: (2.vara) Sokneprest

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 05.09 kl.19.30. Arkiv MR Møte nr. 07/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) (3.vara) Sokneprest Daglig leder

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet.

Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet. Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet. Side 1 av 27 INNHOLDSOVERSIKT Innholdsoversikt... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 4 Utdrag av virksomhetsplanen... 4 Menighetsrådet (MR)... 4

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 02.02.16 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 02/2016 Tilstede: (1.vara) Sokneprest

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 03.05.16 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 05/2016 Tilstede (1.vara) Daglig leder

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 S 10 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

MØTEBOK. Menighetssenteret Møtedato

MØTEBOK. Menighetssenteret Møtedato 1 MØTEBOK Styre, råd, utvalg mv. Sola Menighetsråd Møtested Menighetssenteret Møtedato 20.02.2014 Fra kl 19.00 Til kl. 22.00 Tilstede på møtet Medlemmer Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Christian

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Ansatte. Frelsesarmeen Bryne korps Vardheiveien 4, Postboks Bryne. Julio Davila Pamella Muedas Ørjan Amland Hannah Borret Solveig Varland

Ansatte. Frelsesarmeen Bryne korps Vardheiveien 4, Postboks Bryne. Julio Davila Pamella Muedas Ørjan Amland Hannah Borret Solveig Varland Johannes 1: 9-12 og14 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE!

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Informasjonsmateriell: I april fikk

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer