P R O T O K O L L FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR"

Transkript

1 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14 Til saknr.: 19/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 10 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Kjell Rønningen Medlem Knut Ellefsrud Medlem Lillian Rønningen Medlem Annie Voldhaug Medlem Toril Slåttsveen Nestleder Steinar Loeng FO Medlem Roger Jøranli Leder Kirsten Sætheren Lande Medlem Henry Vestrum Medlem Bent Haugerud Ruth Hagaseth NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 16. jun. juni

2 SAK NR.: 7/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE Referat fra forrige møte godkjennes. Innkalling til dagens møte godkjennes. SAK NR.: 8/14 NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE Behandling: Torpa Dugnad i Åmot 5. mai og på Kinn den 15. mai. 13. møtte på Kinn Gubbetreffet har hatt dugnad med maling av bårehuset ved Kinn Konfirmasjon i Åmot og på Kinn, med henholdsvis 11 og 2 konfirmanter Gudstjeneste 17. mai var i Åmot kirke, og toget gikk i år helt nede fra hovedvegen. Det var høytidelig og fin markering i forbindelse med avduking av gjenoppreist minnestein ved kirken. Torpa menighetsråd skal ha stand på landsbymarked i august 11. juni var det avslutningsfest med god mat for menighetsrådene i Torpa og Lunde i fjøset på Tomte. Lunde Har innført ny salmebok Fasteaksjonen innbrakte kr ,- 1. påskedag var det gudstjeneste med 230 tilstede Dugnad med mange deltakere. Hele kirken ble vasket til over vinduene på og mye ble ordnet ute. Alt ble gjort på 4,5 timer De to siste gamle bildene vil nå bli pusset opp og satt inn i monter Menighetsrådet planlegger å fjerne noen krakker i kirken. Riksantikvaren kommer og ser på dette i august. Prosten kan hjelpe til med påvirkning i forhold til fjerning av benker eller andre tiltak som ønskes gjennomført. Den gamle døpefonten fra Garde kirke har vært i bruk hele tiden, men vil nå ikke bli brukt videre. Den er nå satt bort, men slik at folk ser den. Døpefonten som skal brukes nå er ikke så gammel. Det har vært konfirmasjonsgudstjeneste med 220 oppmøtte. Det var 8 konfirmanter som fikk diplom og rose. Menighetsrådet får skryt av kirkegården og det må Hans Kristian Engeseth takkes for, da han gjør en kjempegod jobb. Det reparerte gjerdet er nå malt. Felles avslutning for Lunde og Torpa i fjøset på Tomte.

3 Nordsinni Noen nye salmebøker har kommet Det har vært dugnad på Nordsinni og på Haugner, men det var veldig bra ute så på Nordsinni ble vinduene pusset i stedet for jobbing ute. Konfirmasjon med 7 konfirmanter på Nordsinni. Det var ingen barnedåp. Konfirmasjon i Haugner Gullkonfirmanttreffet blir planlagt den 7. september Det var konsert i Haugner kirke pinsaften. Den var fin og stevningsfull. 17. mai var det udstjeneste i Nordsinni kirke og Nordsinni blannede kor sang. Det var 125 oppmøtte. Østsinni Det var småbarnstreff den 30.mars, 106 innbydelser var sendt ut, men det var få som møtte opp Fasteaksjon i mars, og det ble samlet inn kr ,- 6. april var det gudstjeneste ved Vølstad med Stian Helland som prest. Det var ca. 40 oppmøtte og det var dåp 11. mai var det konfirmasjon, med to fullsatte gudstjenester 1 dåp på hver. Rose ble delt ut fra menighetsrådet, og det var 25 konfirmanter i Østsinni kirke i år Konfirmasjon på Vølstad, med høytid og mye folk. To konfirmanter og ca. 100 oppmøtte Sankthansaften blir det gudstjeneste ved Vølstad, med påfølgende arrangement ved Åsheim Det har vært dugnader på kirkegården ved både Vølstad og Østsinni Ny salmebok tatt i bruk Menighetsrådet har deltatt på Landsbymarkedet. Denne dagen var det dugnad med plukking av søppel fra morgenen, mens Lillian og Grethe sto på stand senere på dagen. De hadde med nye flotte kort som er laget for Østsinni og Vølstad, og de serverte rabarbrasuppe. Det gikk med 5 liter, så dette var populært og fikk fram gode minner for mange som smakte på suppa. Pådrivergjengen har arbeidet med stakittgjerdet og hadde avslutning den 22. april, men kommer til å fortsette med neste fase etter hvert. Kommunens representant Landsbyfest - gudstjeneste Nashaugsetra Penger bevilget til tilstandsanalyse som gjennomføres i juni. Prost Stian Helland ordineres 7. september kl i Ringsaker kirke. SAK NR.: 9/14 REFERATSAKER Referatene tas til etterretning.

4 SAK NR.: 10/14 KIRKEVERGEN INFORMERER. Informasjonen tas til etterretning. SAK NR.: 11/14 NOU 2014: 2 - HØRING NOU: bestilles til alle i fellesrådet. Arbeidsgruppe med følgende personer ble nedsatt: Roger Jøranli, Knut Ellefsrud, Grethe Sveen Rundhaug, Kirsten Sætheren Lande og Hans Erik Raustøl Møte i arbeidsgruppa fredag 5. september på Hans Erik sin hytte kl SAK NR.: 12/14 ÅRSREGNSKAP Fellesrådet godkjenner regnskapet for Fellesrådet disponerer årsresultatet for 2013 slik: a. Merforbruk i driftsregnskap på kr ,41 i 2012, og merforbruk på kr ,52 fra 2011, til sammen kr ,-, dekkes inn ved å bruke av årets mindreforbruk. b. Merforbruk i investeringsregnskap på kr ,- fra 2012 dekkes inn ved å bruke av årets mindreforbruk. c. Kr avsettes til disposisjonsfond konto SAK NR.: 13/14 REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. JUNI Regnskapsrapporten tas til etterretning. Utskrift sett på i møtet vedlegges protokollen.

5 SAK NR.: 14/14 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding for 2013 vedtas med eventuelle rettelser som framkommer. Hovedutfordringer tas opp på eget møte i januar SAK NR.: 15/14 GODTGJØRELSE TIL ARBEIDSKLÆR FOR ORGANISTER 1. Ansatt som søker om refusjon for innkjøp av spesialtilpassede klær/sko/utstyr i dette tilfellet får refundert beløpet på kr ,- NOK. 2. Ved senere behov for innkjøp av spesialtilpasset klær/utstyr for organister skal dette tas opp med kirkevergen på forhånd. Ved godkjenning av innkjøp refunderes beløp etter framlagt kvittering. SAK NR.: 16/14 INNKJØP AV SALMEBØKER TIL KIRKENE I NORDRE LAND Kirkevergen råder fellesrådet til å kjøpe inn 50 salmebøker til hver av Østsinni kirke, Nordsinni kirke, Åmot kirke og Lunde kirke, og 25 salmebøker hver til Vølstad kirke, Haugner kirke og Kinn kirke. Beløpet belastes avsatt disposisjonsfond. SAK NR.: 17/14 UTTALELSE OM ENHETER FOR TROSOPPLÆRINGSREFORMEN. 1. Nordre Land kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til at menighetene i Nordre Land utgjør en enhet i trosopplæringsarbeidet i forbindelse med trosopplæringsreformen. 2. Nordre Land kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til at det opprettes en plangruppe i enheten. 3. Nordre Land kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til at det opprettes et trosopplæringsutvalg for alle menighetene i Nordre Land.

6 SAK NR.: 18/14 PRAKSIS FOR FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT LIKEKJØNNET EKTESKAP Fellesrådet tar orienteringen til etterretning. SAK NR.: 19/14 EVENTUELT Behandling: Før utskifting av varmeovner må det gjennomføres en analyse for å finne ut hva som er best i den enkelte kirke. Anbudsforespørsel til firmaer bør sendes ut, og det bør helst skje før ferien hvis det er mulig å få det til. Det kjøpes inn branntepper til våpenhusene i alle kirker Gressklipper ved Østsinni kirke er dårlig. Den leveres til service for å få tatt en gjennomgang på den. Dersom den er i så dårlig forfatning at den havarer og ikke bør repareres får kirkevergen fullmakt til å kjøpe ny. Prosten kom med følgende innspill Fellesrådet bør konkretisere hva en fin gudstjeneste er, og ta dette videre til ansatte Skrive noe mer om hva vil vi med kirken og hva vi er stolte av i årsmeldingen Prosten kan brukes enda mer som veileder, og det er viktig at vi gir tilbakemeldinger på hva vi ønsker det skal arbeides videre med Det planlegges kurs i forbindelse med kirkevalget er det spesielle ønsker om hva kurset særlig skal ta for seg Når det gjelder trosopplæring er tverrfaglighet en viktig 24. september åpen dag for ansatte og menighetsråd o Knut Andresen skal ha foredrag om ny kirkeordning o Sigmund Johnsen deltar o Siri Sunde har foredrag om kallet og kjærligheten. o Konsert i Vang kirke på kveldstid Saker under eventuelt enstemmig vedtatt.

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24. september 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 04.06.14 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato: 04.06.14 Møtetid: kl. 18.00- Møtested: HUSET Tilstede:

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 13.06.2013 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer