Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene"

Transkript

1 Gjensyn etter 50 år Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Hver høst kommer en stor flokk med 64- åringer til. 50 år tidligere ble de konfirmert her. Nå møtes de igjen, mange for første gang på 50 år. Det gir en unik mulighet til å treffes på ny, og mange gjensyn er hjertelige. Etter gudstjeneste blir det tatt et nytt konfirmantbilde før turen går til rådhuset der menigheten inviterer på et godt måltid og rom for mye mimring. Det er menighetsrådene som er vertskap, Dalen og Fet annet hvert år. Når menighetsrådet i Dalen har vært verter, har det blitt Grete Boruds oppgave å finne fram til alle konfirmantene, skrive adresselister og innbydelser. Vi har bedt henne fortelle litt om dette arrangementet og om jobben med å få det til. - Jeg begynner tidlig på året. Menighetskontoret kopierer sidene av kirkeboka med oppgave over konfirmantene. Så er utfordringen å finne fram til riktig adresse. Mange navn er kjente for meg, og jeg starter en ringerunde. Det tar sin tid, derfor synes jeg det er viktig å begynne tidlig. I mai skriver jeg en foreløpig innbydelse for at deltakerne skal holde av dagen. På denne innbydelsen har jeg kopiert inn konfirmasjonsbildet fra året de ble konfirmert. I august sendes den endelige innbydelsen. Vanskeligst å finne jentene - Det er vanskeligst å finne fram til enkelte av jentene, for mange har skiftet navn. Men jeg har god hjelp, innspill kommer fra folk som vet hva jeg holder på med. Står jeg helt fast, har jeg en god hjelper i Anne på rådhuset. Jeg finner mange ved hjelp av Telefonkatalogens Gule sider. Men det hender jeg ringer til folk som nok ikke har vært konfirmant i Fet, men har samme navn som den jeg er ute etter. Da får vi oss gjerne en god prat. Jeg får spørsmål om hvor Fet befinner seg og kan fortelle litt om bygda. Begynner i februar Hvor lang tid bruker du på å finne fram til alle? - Jeg holder på med det i mer eller mindre 2 måneder, så jeg begynner gjerne i februar. Er det mange du ikke klarer å finne fram til? - Nei, med god hjelp finner jeg alle. Og noen tar kontakt selv. Det er veldig bra. Hvilke hjelpemidler har du når du må ut på leiting? - Stort sett bruker jeg telefon og og ikke minst Gule sider, samt hjelp fra rådhuset. Spennende jobb Hva får deg til å fortsette med dette flere år etter at du ble pensjonist? - Det er spennende, og jeg har tid til å gjøre det. Vi har de tekniske hjelpemidlene som skal til hjemme. Og så liker jeg å snakke med folk. Får du noen respons tilbake fra dem som kommer? - Ja, ofte. Jeg får telefoner, særlig fra folk som har flyttet ut. De gleder seg til å komme, og de ser fram til å treffe gamle kjente. Men det holder vel ikke bare med invitasjonene? Flere oppgaver - Nei, menighetsrådet må reservere kantina på rådhuset til den aktuelle dagen. Så må vi bestille fotograf til å ta det nye konfirmantbildet. Hele tiden har jeg menighetsrådet i ryggen. Menighetsrådet er festkomité. På selve dagen møter vi på rådhuset klokka Vi dekker bord og pynter, tar i mot maten og sørger for at alt er klart til å ta i mot gjestene. Når alle har tatt plass, er menighetsrådet serveringspersonale. Vi følger med fra sidelinjen. Det er moro å se så mange glade mennesker. Vi føler at dette er noe som blir satt pris på. Har du opplevd noe spesielt i forbindelse med disse arrangementene? - Ja, da vi hadde samling i 2009 kom prost Ivar Eide og var sammen med det konfirmantkullet som han hadde hatt i Det var fantastisk fint. Vet du om andre menigheter som gir det samme tilbudet? - Ja, de har slike tilbud i nabobygdene også, men vi har ikke hatt noe samarbeid med dem. Hvor lenge framover vil du fortsette med det? - Nå er ikke jeg med i menighetsrådet lenger. Men blir jeg spurt og har helsa, så hvem vet? forteller en engasjert Grete Borud. Per Erik Borgen 2 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 58 3

2 I DETTE N U M M ERET R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Gjensyn Fra prekestolen Drømmeverksted Pendling Bibelstafett Bibelstafett Olsok Påskevandring Tårnagenter Kateket Oppslagstavla Trompetist Årets konfirmanter Trosopplæring Slekters gang Klokkene kaller på deg Takk for gaven Ved Kari Budahls bortgang ønsket familien at det skulle gis en gave til Dalen kirke. Det kom inn kr ,-. Vi takker hjertelig for gaven. Dalen menighetsråd Elisabeth Ruud leder Sammen på veien LA OSS BE Menighetsbladet har fått et motto eller slagord: «Sammen på veien.» Slagordet til Fet kommune lyder slik:»sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet.» Det er altså et slektskap mellom slagordene. Vi er sammen. Menighetsbladet vil gjennom dette slagordet signalisere at vi er opptatt av å være et blad for alle som bor i Fet kommune. Vi vil formidle stoff om ting som knytter oss sammen. Det kan være alt fra reportasjer om skiløyper, lokalhistorie, fotball, konserter, intervjuer med mennesker i vårt nærmiljø og selvsagt også stoff fra kirke- og menighetsliv. Vi er jo medvandrere gjennom livet. Og til livet hører sport og friluftsliv, kultur og historie. Livet har også en åndelig side der vi også kan trenge noen som går sammen med oss på veien. Valget av vårt nye motto henviser også til Mesteren selv som kalte seg «Veien, sannheten og livet.» Vi ønsker våre medvandrere og lesere god tur og en god reise gjennom livet, helt til vi en dag er hjemme. Ragnvald Seierstad Kjære Gud; Gi oss et åpent sinn i møte med mennesker av en annen tro eller overbevisning, så vi ikke fordømmer og taler usant om hverandre. Er kirken for godt vant? I det jeg setter meg ned for å skrive disse ord til menighetsbladet kommer det en melding opp på skjermen om at jeg har en ny e-post. Som det moderne mennesket jeg er, så lar jeg meg lett distrahere og skifter over fra Word til Outlook for å lese e-posten. Det er en reklame. Jeg skal til å slette den da blikket mitt fanges av noe lenger ned i reklameteksten. De ønsker at kirken skal kjøpe køordnere. Du kan få køordnere i krom og polert messing. Jeg smiler litt i skjegget. Hvor ofte har vi bruk for køordnere på søndag formiddag kl ved inngangene til Fet eller Dalen kirker? Jeg har lest litt i kirkens statistikk. Hos oss er gudstjenestebesøket ganske jevnt, det samme er antall døpte og konfirmerte. Hvert år døpes og konfirmeres det i underkant av 100 barn og ungdommer i Fet og Dalen og litt under 100 er også gjennomsnittsbesøket på en gudstjeneste. Likevel viser tallene at oppslutningen om Den norske kirke i lang tid har vært og er synkende. Mange vil hevde at den vestlige del av verden er på vei over til en etter-kristen fase. Kirken har mistet mye av sin innflytelse og makt. I Norge skjer det denne våren historiske endringer i grunnloven og forholdet kirke/stat går inn i store forandringer. Den avdøde sør-afrikanske missiologen David Bosch beskrev utfordringen for de kristne i Vesten på denne måten: Slik som jeg ser det vil B I B ELORD den vanskeligste leksen å lære for en kirke som vil utføre misjonsoppdraget å bli det den opprinnelig var og alltid egentlig skulle ha vært, en kirke uten privilegier, en katakombenes kirke, og ikke en kirke som finnes på steder for de berømte, rike og mektige Siden keiser Konstantins seier over Maxentius ved den milviske bro den 28. oktober 312 e. Kr. har kirken i Vesten alltid kompromisset i møte med makt og privilegium i en eller annen form. Og til denne dag har den ikke blitt frigjort fra den skyld den har pådratt seg i møte med privilegiene. Det ville selvsagt være masokistisk av kirken i vesten å be om å bli forfulgt, men det ville være troskap mot Evangeliet om den ba om å bli en kirke som utførte oppdraget sitt i en tjeners skikkelse. Slik kan den handle i solidaritet med sine forfulgte og lidende søstre og brødre andre steder. Bosch sine ord utfordrer. Er vi blitt for godt vant i vårt etablerte statlige religionsvesen? Er tiden kommet til å tenke nytt om hva det vil si å være kirke? Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh Sverre Tofte 5

3 Drømmeverkstedet om nytt liv i gudstjenesten Dette var helt topp! Denne prosessen ble en drøm, uttalte en engasjert Kristin Gjerde etter at drømmeverkstedet som fant sted på Kringen søndag 25. mars, var avsluttet. Ingar Østerby sa seg helt enig, og kunne bare tilføye at det er viktig med forankring i folks ønsker for at innbyggerne skal komme til gudstjeneste. Fet og Dalen menighetsråd inviterte innbyggerne til drømmeverksted rett etter gudstjenesten søndag 25. mars under mottoet Sammen om gudstjenesten. Alle som ønsket, kunne si sin mening om gudstjenestelivet i forbindelse med den pågående gudstjenestereformen i Den norske kirke. Ca. 50 personer var samlet denne flotte søndagsettermiddagen for å gi sine innspill til prosessen. Her ble det mulighet for å si sin mening om dagens gudstjenester og være visjonære og drømmende om framtidas gudstjenester i Fet og Dalen. Menighetsrådene skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenestelivet i samarbeid med prester, kantorer, andre ansatte og ikke minst frivillige i menighetene, og alle frammøtte satte stor pris på å få delta og bli hørt. Agnar Gerner fra Fet menighet syntes det var viktig å bruke litt tid på å være visjonær og drømmende. Han ga uttrykk for at kirken må være med i tiden samtidig som den skal være et fast holdepunkt hvor innholdet som formidles, er gjenkjennbart. Kirken trenger å være mer åpen og inkluderende, og alle tiltak som kan drive den framover, er bra, sa Gerner. En friere form som sprer glede og bidrar til involvering, er fint, supplerte han. Tore Bergerud fra Dalen menighet mente det var veldig positivt å få være med på drømmeverkstedet. Han håpet og ønsket at menighetsrådet i Dalen kunne bidra til å løfte fram barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Det var stort engasjement i diskusjonsgruppene Her er noen av oppgavene de frammøtte fikk: - Si noe om hvordan dagens gudstjenester i Fet og Dalen oppleves. - Komme med innspill om nye ting for framtida. - Tegne sin drømmegudstjeneste. - Si noe om hva som gir stolthet i Fet og Dalen menighet. Hallvard Mosdøl innledet og ledet prosessen med stø hånd Leder av Fet menighetsråd, Hallvard Mosdøl, ledet prosessen med stø hånd, og bidro til at alle frammøtte fikk komme fram med sine tanker og ideer. Resultatene fra gruppediskusjoner, tegninger av drømmegudstjenester og masse stikkord på gule lapper, bidro til at Fet og Dalen menighetsråd sitter igjen med mange innspill når Alle synspunkter ble skrevet ned på gule lapper de skal utarbeide denne lokale grunnordningen. Innspillene vil gi gudstjenestene i Fet og Dalen en ny profil som skal gjøres gjeldende fra første søndag i advent i Si noe om hva man savnet i sin menighet. - Kom med to innspill på hva menighetsrådene bør prioritere i inneværende valgperiode. Fet og Dalen menighetsråd ønskes lykke til i arbeidet med å gi gudstjenestene et lokalt særpreg som bygger på innspill fra drømmeverkstedet denne søndagen og fra andre høringsarenaer. Kristin Kyhen Ramstad 6 7

4 Tog, buss eller bil? I snart 14 år har jeg pendlet til Gardermoen. Det er ganske nøyaktig 40 km hver vei. Det var en stor overgang for meg som tidligere jobbet i kirken. Da kunne jeg gå fra stua og inn på kontoret mitt for å skrive en preken eller forberede en konfirmanttime. Dermed var jeg på jobb. Reisetid et sekund. Men så ble alt annerledes, nytt arbeidssted, Osl Gardermoen. Familien hadde to biler og den jeg kjørte fikk mange km på kilometertelleren hvert år. Slik var det de første årene. Køen om morgenen inn til Lillestrøm ble jeg fort lei av og oppdaget at jeg kunne kjøre over Sørumsand, en litt lengre strekning med mange svinger, men med forutsigbarhet for når jeg kom fram til Gardermoen. Skrape is om vinteren, sette seg inn i en iskald bil, glatte veier, ut under alle slags kjøreforhold og er nå dekkene gode nok? Jeg er glad i å kjøre bil, så det gikk greit. Det var fint å kunne høre på radio og veien kunne jeg etter hvert så godt at underbevisstheten kjørte nesten alene og plutselig var jeg hjemme uten at jeg helt forstod hvordan. En annen fordel ved å kjøre til jobben er friheten. Jeg kunne stoppe og handle mat når jeg ville. Slitasjen på bilen ble stor, stadig var det ting som måtte fikses på min gamle Honda. Jeg ble mer og mer lei av å kjøre, og tanken på å reise kollektivt vokste fram. Bussen stopper 100 meter fra inngangsdøra vår. Hver morgen suser jeg nå forbi bilistene i kollektivfeltene. Det blir litt ventetid i Lillestrøm, men snart sitter jeg på toget og der slapper jeg godt av. Jeg leser aviser, jeg har lest Anna Karenina på toget og nå leser jeg spansk. Toget kjører langs E6 når vi nærmer oss Jessheim. Også når bilene kjører i 100 km/t farer toget forbi. Av og til ser jeg lange køer som knapt flytter seg. Veien er sperret av en eller annen grunn, som regel en ulykke. Men bilister har god tid. De lytter jo til radioen og har full valgfrihet til å stoppe og handle på veien hjem. Jeg må innrømme at det er deilig å slippe å kjøre bil. Kanskje vi nå skal kvitte oss med den ene. Vi har fortsatt mat i kjøleskapet. Ragnvald Seierstad Fem på stasjonen Fet MB har spurt fem pendlere tidling en torsdagsmorgen på stasjonen om hvorfor de tar toget, og hva de gjør på veg til jobben. Slik var spørsmålene: 1) Hvor lenge har du reist kollektivt? 2) Hvilke fordeler ser du med å kjøre tog? 3) Hvilke forbedringer bør NSB gjøre? 4) Hva gjør du på toget? Ellen Oterholt 1) I minst 10 år. 2) Jeg kommer raskt frem. Det er behagelig og det lønner seg økonomisk. Dessuten er det viktig å spare miljøet. 3) Toget må være i rute alltid. Jeg synes NSB har blitt flinkere. 4) Jeg gjør ikke så mye på toget, for reisen går så raskt. Monica Holen 1) Jeg har bare reist kollektivt i en måned, til Oslo. 2) Da slipper jeg køen inn til Lillestrøm og jeg kan slappe godt av. 3) Det kunne vært hyppigere avganger. 4) Da prater jeg med mannen min, leser eller jobber. Tore Tanum 1) Jeg har reist kollek tivt så lenge jeg har bodd i Fet; år. 2) Toget stopper nesten rett under arbeids plassen min. Det går 26 minutter fra jeg går på toget her til jeg sitter ved skrivebor det mitt. 3) Forutsigbarhet. Toget må være i rute så jeg kan nå avtaler på jobben. 4) Jeg leser bøker, romaner. Menighetsbladet oppfordrer våre lesere til å kjøre sammen til buss- eller togstasjon. Heng gjerne opp en notis på nærbutikken om når du kjører om morgenen og når du returnerer om ettermiddagen. Det er fint å være sammen på veien. Bjørn Antonsen 1) Jeg har pendlet i et par år til Oslo. 2) Det går raskt og er ikke dyrt. For kr 1540 kan jeg reise i hele Oslo og Akershus. Jeg treng er ikke tenke på parkering. Nå slipper vi å ha to biler i familien. 3) Noen flere avganger og flere vogner hadde vært bra. Det kan være litt trangt. 4) Jeg hører musikk og leser hvis jeg får sitte Liv Bodil Sortodden 1) Jeg har reist kollek tivt siden 1999 da jeg flyttet hit. 2) Jeg slipper køen og sparer tid. Det er både økonomiske og miljømessige fordeler. 3) Jeg ønsker hyppigere avganger og flere vogner, så jeg får sitte selv om det bare tar litt over 20 minutter. 4) Jeg leser bøker. Fet og glad- quiz 1. Antall innbyggere i Fet som er 90 år eller eldre (januar 2012)? 2. Hvor mange pendler til en jobb i Fet? 3. Hvor mange Fetsokninger jobber utenfor kommunen? 4. Hvem handlet den norske filmen " Til ditt eget beste" om? Svarene finner du på side 19? 8 9

5 Bibelstafett: Et bibelord som er viktig for meg Olsok i Gregoriansk sang og musikk Profeten Mika 6, 8: Hva krever Herren av deg? Tanken om å bringe Gud offer har fulgt menneskene gjennom hele historien og er et element i alle religioner. I vår kristne tro er offertanken selve navet: Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Vi vet hva som skjedde på Langfredag. I våre dager er vi vel mer opptatt av hvor mange goder vi kan oppnå enn av å ofre noe. På profeten Mikas tid derimot, var folk bekymret for om offergavene deres var gode nok. Skulle de ofre årsgamle kalver eller tusenvis av bukker? Eller dyrebar olje i strie strømmer? Kanskje et barn måtte ofres når feiltrinnene var mange og ugjerningene store? Hvor stort måtte offeret være for at Gud skulle være fornøyd? Profetens svar snur problemstillingen på hodet: Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det er lett å sitte ved en PC og sitere vers i Bibelen. Det er ikke like lett å sette Herrens forventninger ut i livet. Hva er det å gjøre rett, for eksempel? Tenk jordnært og praktisk! Setter du selv pris på frihet og god helse? Gleder du deg over god mat og hyggelig vennelag? Over å komme ut i naturen, til byen, på familiebesøk, på ferie, på en handletur når du selv vil? Kjenner du noen som ikke selv kan glede seg over dette, men som med din hjelp kunne oppleve det? Alt det du vil at andre skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem. Og hvis en ber deg gå en mil med ham, så gå to! Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland en gang. Å gjøre det rette og vise trofast kjærlighet Det handler selvsagt ikke om forelskelse eller sentimentalt snilleri. Det handler om den kjærlighet som utrettelig og møysommelig gjør det som må gjøres. Det som er rett. Uten betaling, uten belønning. og vandrer ydmykt med din Gud. Finnes det egentlig noen annen måte å vandre med Gud på? Innebærer ikke det at jeg utsletter meg selv? Nei, det er ikke min erfaring. Den som med et lyttende sinn vender seg til Den hellige, blir ikke et null og får ikke følelsen av å være verdiløs, men får isteden erkjennelsens uvurderlige gave: Jeg er elsket av vår Gud slik jeg er. Slik jeg er, uten forbeholdets til tross for. Jane Kvebæk I Fet har det ikke vært tradisjon for olsokfeiring. I år, er olsok (29. juli) på en søndag, og det er planlagt en kveldsgudstjeneste i Fet kirke. Det er fristende som kirkemusiker å gjøre noe ut av det. Selv om det for tiden er lagt mye vekt på gudstjenestereformen og dens nye liturgi og musikk, er det fortsatt viktig å forvalte og å holde de tradisjonelle kirkemusikalske verdier i live - nemlig middelaldersmusikk. I 1998 tok Kirkerådets Nemnd for gudstjenesteliv initiativ til prosjektet Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid. De ønsket å øke interessen for Olavstradisjonen og å utarbeide offisielt liturgisk materiale til bruk for olsokfeiring. Arbeidet er basert på det historiske materiale som finnes fra før reformasjonstiden. Det er lite igjen av de liturgiske bøkene som fantes i Norge i middelalderen. Den viktigste musikkilden er et kor-antifonale fra Nidaroskatedralen i tiden Mest kjent er sekvensen Lux illuxit laetabunda Ljoset yrer, landet dagnar, ljos med sæle, frygd og fagnad Nr. 741 i Norsk Salmebok. Olav den hellige Musikken og liturgien til aftensangen i blir tatt fra boken Nådens morgenslys, Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid av Jørunn Midtun og Arne J. Solhaug. Her skriver de: Gjennom disse gudstjenesteordningene ønsker vi å gi mulighet for et fellesskap langs den virkelig lange tidsakse. I disse gudstjenestene og med de samme ord og toner som de troende i middelalderen kan kirkefolket i dag lovprise Gud for hans gjerning i folket gjennom Olav den Hellige. Olsok feires til minne om Olav Haraldsons død i slaget på Stiklestad 29. juli Han forsøkte å samle og kristne landet. Ikke lenge etter at helgenkongen falt, ble Nidarosdomen målet for dem som søkte sjelebot ved hans grav. Rundt den tiden tok tusenvis av pilegrimer vegen til Nidaros. Nidaros var sentrum for det liturgiske liv i Norge, og olsokfeiring var høydepunktet i katedralens liv. På olsok i middelalderen var katedralen stappfull av pilegrimer, gregoriansk sang vibrerte mellom veggene, og Olavsskrinet ble båret i prosesjon av seksti mann, ned gjennom kirken, ut på kirkebakken og gjennom byen. Med bønner og berøring av skrinet, hadde pilegrimene nådd sine lengslers mål. Med reformasjonen i 1537 forsvant olsokfeiringen på grunn av sin sterke katolske tradisjon. Det var ikke før slutten av 1800-tallet at olsokfeiringen kom tilbake til folkets bevissthet som en del av den nasjonale reisningen. Olav ble et nasjonalsymbol igjen. I den norske kirken fikk olsok sine egne tekster og kollektbønn i Tekstboken 1918 og i 1930 ble olsok feiret som 900-årsfest i Verdal og Trondheim, samt alle landets kirker. Siden 1930 har olsok vært offisiell flaggdag. I 1997 ble pilegrimsleden Oslo-Nidaros offisielt gjenåpnet og pilegrimsinteressen har økt fra år til år. Det er ikke sikkert at olsokfeiring blir en årlig tradisjon her i Fet, men i år håper vi å få samlet noen ivrige sangere fra menigheten og bygda som kan tenke seg å prøve gregoriansk sang. Vi skal treffes et par ganger før 29. juli for å øve. Datoer og tidspunkt er avhengig av hvor mange som er interessert. Ta kontakt om dette er noe for deg! Kantor Jo Dalene jo.dalene 10 11

6 I møte med påsken Påskevandringen for barn på 3. trinn ble arrangert i torsdag før palmehelga. Det kom syv barn for å være med på et opplegg der vi ønsket å formidle påskens hendelser gjennom fortelling, sang, musikk, bilder og enkle rekvisitter. Påsken er en av kirkens høytider og vi vandret sammen gjennom de dagene som var svært viktige i Jesu liv. Aller først gikk vi til krybben som var tom. Fra orgelet i bakgrunnen kom det julemusikk og vi fant fort ut at Jesus også etter hvert ble 9 år. Fra kirkerommet gikk vi ut i våpenhuset for å bevege oss til den tiden Jesus var voksen. Vi snakket om at Jesus ikke ønsket å være en krigerkonge, men en fredskonge. Så forestilte vi oss at Jesus var på vei til Jerusalem for å feire påske med sine venner. Barna fikk palmegrener og vi gikk opp midtgangen mens vi sang Hosianna, Davids sønn. Framme i skipet la barna fra seg palmegrenene før vi gikk til stasjonen for skjærtorsdag. Der satte vi oss ned rundt et lite bord. På bordet var det en kurv med brød. Kateketen fortalte at på Jesu tid vasket de føttene sine før de spiste. Til tross for at vi hadde både vaskefat med vann og håndkle var det ingen av barna som ønsket å prøve ordentlig fotvasking. Vi snakket om måltidet Jesus og disiplene spiste sammen, og at Jesus visste at han skulle dø. Så sang vi O, du som metter liten fugl før alle fikk smake på brødet. Senere vandret vi videre til stasjonen for langfredag. Der satte vi oss ned rundt et bord med et tent lys. Ett av barna slukket lyset og to andre tok med seg en svart duk for å dekke alteret. Med dempet langfredagsmusikk i bakgrunnen leste vi fra Bibelen om da Jesus ble hengt på korset, døde og ble lagt i graven. Plutselig endret musikken karakter og organisten spilte lyse, glade toner. Vi gikk opp til alteret og der fortalte kateketen hva som skjedde da kvinnene kom til graven tidlig om morgenen. Graven var tom og Jesus var borte! Og senere møtte de ham på veien. Barna tok den svarte duken av alteret og pyntet med blomster, lys og Bibel. Så sang vi Jesus er oppstått, hurra, hurra. Fordi vi hadde god tid tok vi en tur opp på orgelgalleriet og i tårnet. Der fikk barna prøvespille orgelet og å ringe med kirkeklokkene. En skikkelig bonustur. Ragnhild Telhaug 12 13

7 Tårnagentene Kateketen: Vigslet til tjeneste Med agentkort i hånda utforsket 8-åringene tårnet og kirkerommet og lette etter kirkeskattene. Hvor høyt er tårnet? Hvor gamle er klokkene? Hvor gammel er Fet kirke? Det var mye å lære av kirketjener Åge nesten 40 meter over bakken. I våpenhuset lekte vi og erfarte at samarbeid gjør oss sterke og at vi har ansvar for hverandre. Barna myldret rundt i kirken etter skattene som vi trodde var godt gjemt. De ble raskt funnet! Skattekartene var kryssord. Oppgavene i kryssordet var utelatte ord fra bibelvers. Løsningsordet var gjemmestedet. Barna fant alterbibelen, døpefonten, nattverdkalk og fat. Men lysestaken som var gjemt under en balje i et hjørne av kirken ble aldri funnet. Men da hadde vi også avsluttet skattejakten og gått til servicehuset for å spise. Der hadde englevaktene (les: foreldre til 8-åringene) dekket på med boller, frukt og saft. Det enkle måltidet gikk ned på høykant. I kirken øvde vi på Tårnagentsangen som er skrevet av Runar Bang. Dette er en litt rocka sang om å ha en himmel over livet. Refrenget er en rapp med teksten: Du ække alene, du har en Far i himmelen Han kjenner deg og ser deg midt i vrimmelen Du er åtte år, du ække født i går! Så kom, kom, kom og få en Himmel over livet! To av 8-åringene var solister og vi fikk øvd på sangen både torsdag kveld og i forkant av gudstjenesten på søndag. Organist Sindre var med på piano og som dirigent/instruktør. En gruppe av barna øvde også på prosesjon og en enkel dramaturgi til en salme. I gudstjenesten var de med i inngangsprosesjonen og dekket på alteret. Andre av barna laget sommerfugler som ble hengt opp i kirken. Det er Søndagsskolen (tidligere Søndagsskoleforbundet) og Kirkerådet som sammen har utviklet breddetiltaket Tårnagenthelg. I fjor var første gang tiltaket ble arrangert nasjonalt, men her i Fet og Dalen menigheter var årets arrangement det første. På hjemmesiden kan tårnagentene fortsette jakten og få nye oppdrag og utfordringer. Ragnhild Telhaug kateket Søndag 22 april ble Ragnhild Telhaug vigslet til kateket i Fet og Dalen menigheter. Biskop Atle Sommerfelt forestod handlingen. Kirken var fullsatt og Ragnhild holdt dagens preken. Etter gudstjenesten, var det kirkekaffe på rådhuset. Her ble det det fremført hilsener og lykkeønskninger til kateketen vår. Ragnvald Seierstad 14 15

8 Vi ønsker lopper hele året til loppemarkedet på våren. Ring og vi henter! Kontaktperson er Svein Lauritsen, Tlf Hjemmeside: og E-post: Legevakt for FET Tlf v/britt Uggerud Telefon Gan Maskin AS Telefon Sentrum Kro har flyttet til Brøtmet Gård tlf / mob Vi leverer catering som tidligere. Vi holder selskaper og minnesamvær etc. i leide lokaler.vi gir råd og veiledning. Bare ring meg! Hilsen Liv Sentrum Kro Avd. Fetsund Tlf Fax FRISØRSALONG OG SOLSTUDIO Telefon FETSUND STASJON (hele døgnet) Følg med på menighetens hjemmeside: Skulleruds Begravelsesbyrå 1960 Løken Tlf / (Hele døgnet) Om ønskes kommer vi hjem for samtale. Vi er behjelpelig hele døgnet. Telefon Fetsund Utfører alt i varme og sanitæranlegg Skumplast i flere kvaliteter tilskjæres etter alle mål. Puter til sofa, båt, campingvogn etc. Rask levering. Sunde Søm & Skumplastfabrikk a/s Hølandsveien 13, 1903 Gan. tlf fax Åpent Kun timebestilling Mob: Rimelige priser! Kurs i Ingers hverdagsmat. DIN ELEKTRIKER I NÆRMILJØET 1900 Fetsund Tlf Massasje Hudpleie Hårfjerning Manikyr & Pedikyr Ørelys Fet massasje & kroppspleie Brudstadgården 2.etg Tlf RiNoBygg Seriøs og dyktig snekker Tlf Se mer på: Alt i rørleggerarbeid Tlf.: Mobiltlf.: Sven-Erik Stigen Barkenesveien, 1903 Gan Snakk med noen! Ring Troll Hundefor Vi er forhandler av Troll Hundefor Når pris og kvalitet teller Selskaps-/ møtelokale? Lei Enebakkneset Grendehus! Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf Roven Grendehus har til leie: Selskapslokaler m/peis Velutstyrt kjøkken Pent uteområde Tidligere barnepark leies ut til barnebursdager o.l. Kontaktperson: Eivind Wahl Utleie av Misjonshuset i Falldalsveien 13 - Minnesamvær - Møter - Barneselskap - Konfirmasjon Henvendelse: Einar Taranger, tlf / Fetsund Normisjon Fet Røde Kors Røde Kors-huset Ungdommen leies ut til møter, selskaper og sammenkomster. Tlf: Utleie av Dalheim Vi har: Stor og liten festsal Kjøkken med kjølerom Koselig peisestue Møterom Stor parkeringsplass Kontakt Rita Pedersen tlf / Eller e-post: Utleie av Kringen - Minnesamvær - Møter - Barnedåp - Barneselskap - Konfirmasjon Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute. Ring i god tid og spør om pris og om vi har ledig. Kontakt Kjellaug Solemdal tlf / FETSUND KFUK -KFUM Vårt vaskeri tilbyr: vask og rulling av duker utleie av hvite duker Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter, soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy og jaktklær, som vi også kan impregnere. Vår pakke- og monteringsavdeling påtar seg ulike typer pakkeoppdrag. Vår kantine kan levere møtemat o.l. - etter nærmere avtale. Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening. Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!» Vennligst kontakt oss på telefon eller

9 Kringen Fetsund KFUK-KFUM Hjemmeside kringen-kringenveien fetsund?ref=mst Facebook-gruppa Siden oppdateres med det som skjer på Kringen. Vi håper flere vil følge med på hva som skjer på Kringen. KFUK-KFUM speider Vil du bli KFUK-KFUM speider? Ta kontakt med: Tove K. Pettersen mobil: eller Eva Horsfjord De har nettside speider.net. Vi gleder oss til å følge med videre. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er kontonummeret Kjære givere Gavekontoen til Fet og Dalen menigheter og til menighetsbladet: Fet og Dalen menigheter: Fet menighetsblad: Gaver fra kr 500,- og oppover vil bli rapportert til skattemyndighetene som skattefrie gaver. En stor takk til alle givere, både til menighetene og menighetsbladet! Sølvi Støvind Åpen bibelgruppe Samles i private hjem, fortrinnvis siste mandag i måneden. Ring Ruth Årdal, telf Visitas av biskop Atle Sommerfeldt Som en første orientering til alle i Fet, Dalen og Enebakkneset så kommer biskop Atle Sommerfeldt på visitas til menighetene uke 41. Det kommer mer informasjon om visitasen i neste nummer av menighetsbladet. Avslutningen på visitasen er visitasgudstjenesten 14. oktober i Fet kirke med påfølgende kirkekaffe og visitasforedrag i Ridderhallen. Alle er hjertelig velkommen til å delta på dette. Menighetsrådene kunne ønske at vi på visitasgudstjenesten kunne by på hjemmebakt kaker og rundstykker. Det ville være flott om noen ønsket å bidra med noe til kirkekaffen enten en kake eller et fat med rundstykker. De som kunne tenke seg å hjelpe til med dette, vennligst gi beskjed til oss på menighetskontoret på mail: menighetskontoret eller telefon til Frøydis Waldorff Vedkommende må oppgi navn og telefonnr eller mailadresse slik at vi kan få tatt kontakt og informert om hvor og når maten kan leveres på søndag 14. oktober. På forhånd: TUSEN TAKK!! Hilsen menighetsrådene i Fet og Dalen Seniortreff på Kringen Er et samarbeidsprosjekt mellom Fet og Dalen menigheter, Fetsund Normisjon (Misjonshuset) og Fetsund KFUK- KFUM (Kringen) Møtene holdes på Kringen den 1. torsdagen i måneden - kl 1100 til 1400 Grunnprogram: Aktuelt foredrag over ulike emner. Heimelunsj - ved innøvd damegruppe, loddtrekning, mye sang- I blant : humorekstra. Stor vekt på det sosiale. Andakt. Alle som har høve til å delta på formiddagstid er velkommen! Program for høstsemesteret 2012: Torsdag 6. september: Sogneprest Inger Jeanette Enger: Inntrykk fra studiepermisjon i Afrika. Foredrag med bilder. Allsang. Andakt ved Inger Jeanette Torsdag 4. oktober: Arild Romarheim: Åndenes makt fra Petter Dass til vår tid. Samtale. Allsang. Andakt ved Sogneprest Sverre Tofte. Torsdag 1. november: Trubadur Gunnar Skogheim: Sanger og viser fra vår kristne og kulturelle arv Gitarakkompagnement. Allsang. Andakt ved Steinar Årdal. Trenger du skyss: - Ring vår skyssformidler: Rolf Kaspersen, telefon Fetsund Normisjon Misjonshuset, Faldalsveien 13 Juni Mandag 11. kl Strikkekafé Tirsdag 12. kl Avslutningssamling Leker og konkurranser Liten og stor Samles kl tirsdag 12/6 Kontaktperson: Reidun Westgård Hodnebrog, tlf Vil du vite mer: Øyvind Breen tlf: Søndagsskolen ønsker flere ledere fra høsten Søndagsskolen i Fet ønsker å utvide tilbudet til småbarn. For å kunne ha søndagskole flere søndager hvert semester trenger de flere voksenledere. Har du lyst og mulighet til å være med i en turnus med de andre lederne, ta kontakt med Kristin Gjerde. Tlf E-post: Med vennlig hilsen Ragnhild Telhaug Kateket/trosopplærer i Fet og Dalen menigheter Tlf Konfirmanter 2013 Innskriving til konfirmasjon tirsdag 28. august kl i Fet kirke og onsdag 29. august kl i Dalen kirke. Ta med kopi av dåpsattesten eller fødselsattesten dersom du ikke er døpt. Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med kirken. Konfirmasjonsdato i Dalen er søndag 26. mai og i Fet lørdag 1. og søndag 2. juni Velkommen! Svar på Fet og gladquiz: 1: 47, 2: 1104, 3: : Arnold Juklerød Gansdalen Normisjon Høst 2012 August Onsdag 29. kl Møte Besøk av Leif Gunnar Gjerdi septemer Onsdag 12. kl Møte Mandag 17. kl Formiddagstreff Besøk av Teodor Hauger Sorgkafé på Pålsetunet Hver andre onsdag i måneden mellom kl og Sliter du med sorg etter tap eller av andre grunner, ønsker vi deg hjertelig velkommen til kafeen. Lurer du på noe, kontakt tlf Kringen åpen barnehage Åpen barnehage for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. Tilbudet er åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10 til 14 Vi har ingen påmelding. Pris pr gang er kr 40,- pr barn (søskenrabatt). Mer informasjon: kontakt Ingelinn på tlf Adresse: Kringenveien 1. SYKEHJEMSBUSSEN Oddvar tlf: Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du ringe dagen før du skal reise. Kjøretider: Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset - Gansdalen - Fetsund. Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei - Roven - Fetsund sentrum. Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovindåsen - Gardertoppen - Garderåsen - Fetsund sentrum

10 Mannen med den gyldne Årets konfirmanter Fem år gammel spilte han kornett og marsjerte i det lokale korpset det var 17. mai I dag 65 år senere sitter han i orkesteret i Den Norske Opera og spiller Aida - en opera av Giuseppe Verdi. Det er fantastisk gøy, og ingen forestilling er lik, sier han. Hver kveld skjer det uventede ting, så man må hele tiden være fullt konsentrert. For Jan Fredrik Christiansen har livet bokstavelig talt vært musikk. Han har nettopp rundet 70, men er fortsatt minst like aktiv med trompeten som før. Jeg treffer ham hjemme i hans private arbeidsrom. Etter at han takket av som solotrompetist i Filharmonien i 2007 har han vikariert i alle landets symfoniorkestre i tillegg til Operaorkesteret. Fagforeningene har kjempet frem en pensjonsalder på 65 år for musikere, sier han, men jeg hadde slett ikke lyst til å slutte da jeg passerte 65 år i Da hadde han vært ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester fra Imidlertid er det stort behov for en erfaren og anerkjent trompetist, så jobbtilbudene er fortsatt mange. I tillegg til jobben som utøvende musiker har Christiansen vært lærer ved Norges Musikkhøgskole i mange år, de siste ti årene som professor. Og det var lærer den unge Jan Fredrik egentlig hadde tenkt å bli da han tok lærerhøgskolen i Nesna tidlig på 60-tallet. Han rakk også å jobbe som lærer noen måneder på skolen på Bjørkelangen der hans far var rektor. Imidlertid vant han et prøvespill som trompetist i Operaen, og da sluttet han som lærer på dagen. Og senere har det vært bare musikk. Som lærer på trompet har han blant annet hatt en annen kjent trompetist fra Fet Harry Kvebæk. Han har vært musiker i Norges ledende orkester i 41 år, og Christiansen har vært med på en rivende utvikling. Nivået på dagens unge musikere er langt høyere enn da jeg var ung, forteller han. Da jeg startet i Filharmonien, slet vi med å spille utfordrende orkesterverk som for eksempel musikken til balletten Vårofferet av Igor Stravinskij. Dette er musikk som Ungdomssymfonikerne har på programmet i dag. Jan Fredrik Christiansen Christiansen spiller fortsatt i samtidsensemblet Oslo Sinfonietta. Dette ensemblet har bare samtidsmusikk på programmet. Denne musikken kan være svært utfordrende teknisk, og det er en tilfredsstillelse å mestre den, forteller Christiansen. Imidlertid kan jeg nok ha en viss forståelse for de som mener at denne type musikk kan være litt som eventyret Keiserens nye klær. Orkestermusiker og solist er to forskjellige yrker, mener Christiansen, og han har alltid likt best å være nettopp orkestermusiker. Imidlertid har han vært solist med Filharmonien mange ganger, og han har spilt mye i kirker rundt omkring, forteller han. Å spille i kirker er noe han liker svært godt. Mange musikere er naturlig nok svært opptatt av instrumentet sitt. Christiansen forteller at for en trompetist er det ofte munnstykket som er samtaleemnet. Et vanlig spørsmål når kolleger møtes er hva slags munnstykke bruker du? Noen trompetister kan ha bokstavelig talt hundrevis av munnstykker av forskjellig type. Selv har han imidlertid brukt samme type munnstykke siden På spørsmål om eventuelle hobbyer som skal dyrkes i pensjonisttilværelsen, peker den aktive 70- åringen opp under taket på arbeidsrommet, der det henger flere modell-seilfly. Og så liker jeg godt å sykle i skogen, og å fiske. Men forresten musikken er også den hobbyen jeg liker aller best. Jeg gruer meg virkelig til den dagen jeg ikke lenger kan spille! Einar Borud Studio Oscar i Lillestrøm har fotografert konfirmantene i Dalen (over) og Fet (under) 20 21

11 Fet Prestegjeld Fet og Dalen kirkekontor Besøksadresse: Engavn. 6 Postadresse: Rådhuset, 1900 FETSUND Tlf Fax E-post: menighetskontoret Åpningstid: Mandag - Torsdag kl Mandag er prestens fridag. Prestene treffes etter avtale. 22 Sokneprest i Fet Inger Jeanette Enger Prestebakken Fetsund Tlf. privat E-post: inger.jeanette.enger Sokneprest i Dalen: Sverre Tofte Mobil: E-post: sverre.tofte Kateket/trosopplærer: Ragnhild Telhaug Tlf E-post: ragnhild.telhaug facebook-navn: Ragnhild Kateket Organist: Jo Dalene tlf Mobil: E-post: jo.dalene Sekretær: Frøydis Waldorff E-post: froydis.waldorff Kirkeverge: Sølvi Støvind Tlf. privat Mobil E-post: solvi.stovind Driftsleder - kirkegård: Aage Kato Holt Tlf. kontor Kontortid: Kl Tlf. privat Faks: aagekato.holt Dalen menighetsråd Leder: Elisabeth Ruud tlf.: e-post: Fet menighetsråd Leder: Hallvard Olavson Mosdøl tlf: e-post: Fet og Dalen fellesråd Leder: May Solfrid Stensrud tlf: e-post: Døpte Julie Marie Sletta Johnsen Even Engtrø Lineah Rosvoll Marcus Dammen Mathisen Daniel Halvorsen Hagen Marie Lester Filip Ulseth Sigurd Kolstad Fredriksen Aksel Kolstad Fredriksen Timmy Esbensen Savio Leon Falk Pedersen Klara Birgitta Arnstål-Berntsen Sebastian Olafsen Aanes Theodor Tornøe Myhrer Mikkel Rimereit Børresen Kristian Nesteby Sigurd Jahr Markus Rogndokken Ringvold Marcus Oliver Hovde Mari Linnea Rugset Linneah Antoinette Hagen Nora Ahlsen Jonas Kolstad Nordby Døde SLEKTERS GANG Berit Johanne Eggen f.1933 Ole Moen f.1924 Kjell Jahrmann Svendsen f.1944 Ovidie Brubak f.1926 Karl Westli f.1917 Karin Norie Furuseth f.1923 Kirsten Sofie Tveter f.1931 Reidun Ulseth f.1933 Kari Budahl f.1938 Anny Edith Oline Aas f.1934 Ruth Bye f.1925 Victor Jonny Pettersen f.1931 Rolf Tenold f.1937 Tove Friis-Petersen f.1930 Vigsler Anne Kolstad og Lars Tore Follestad Fredriksen Tove Kristine Bråten og Thomas Bråten Anine og Tony Gøtsen Hagadokken Vi minner om menighetens hjemmeside: Her vil du finne informasjon om det som skjer i kirken, og finne flere bilder fra tårnagentene, påskevandring og gudstjeneten hvor kateketen ble vigslet. Fet menighetsblad, Fet og Dalen kirkekontor, Rådhuset, 1900 Fetsund E-postadresse: Annonser: Kirkekontoret tlf , solvi.stovind Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Ragnvald Seierstad, Per Erik Borgen, Tor Kristiansen, Kristin Ramstad, Einar Borud. Desk og foto: Rolf Lein. Gaver til menighetsbladet: konto nr Trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4400 Innleveringsfrist neste utgave: 17. aug. Søndag 10. juni kl Fetsund Lenser Økumenisk friluftsgudstjeneste 2. søndag i treenighetstiden, Joh 3,26-30 Metodistkirken, Lillestrøm og Fet menighet samarbeider om gudstjenesten Torshovkorpset deltar Prest: Steinar Hjerpseth og Sverre Tofte Søndag 10. juni kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 2. søndag i treenighetstiden, Joh 3,26-30 : Changemaker Søndag 17. juni kl Gudstjeneste med nattverd 3. søndag i treenighetstiden, Joh 1,35-51 : Fetsund Normisjon Søndag 17. juni kl Dåpsgudstjeneste 3. søndag i treenighetstiden, Joh 1,35-51 : Fetsund Normisjon Søndag 24. juni kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 4. søndag i treenighetstiden (Sankthansdagen), Matt 16,24-27 : Evangeliesenteret Prest: Gaut Sveinall Søndag 1. juli kl Gudstjeneste med nattverd 5. søndag i treenighetstiden, Matt 7,21-29 : Ungdom med rusproblemer Søndag 1. juli kl Dalen kirke Kveldsgudstjeneste med nattverd 5. søndag i treenighetstiden, Matt 7,21-29 : Menighetsarbeidet Søndag 15. juli kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 7. søndag i treenighetstiden, Luk 19,1-10 : Kringen Klokkene kaller på deg Søndag 22. juli kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 8. søndag i treenighetstiden, Mark 12, 37b-44 : Menighetsarbeidet Søndag 29. juli kl Bølertjern, Enebakkneset Friluftsgudstjeneste 9. søndag i treenighetstiden, Joh 8,2-11 Søndag 29. juli kl Kveldsgudstjeneste med nattverd 9. søndag i treenighetstiden, Joh 8,2-11 Søndag 12. august kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 11. søndag i treenighetstiden, Mark 2,23-28 : Norsk Gideon Søndag 19. august kl Skauendagen Friluftsgudstjeneste 12. søndag i treenighetstiden, Luk 8,1-3 Søndag 26. august kl Felles oppstartsgudstjeneste for Fet og Dalen sokn. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagsskolen fyller 10 år 13. søndag i treenighetstiden, Luk 12,41-48 : Prester: Inger Jeanette Enger og Sverre Tofte Søndag 2. september kl Gudstjeneste med nattverd Vingårdssøndag, Luk 17,7-10 Søndag 2. september kl Dåpsgudstjeneste Vingårdssøndag, Luk 17,7-10 Søndag 9. september kl Dalen kirke Familiegudstjeneste/høsttakkefest med dåp og utdeling av 4-årsbok 15. søndag i treenighetstiden, Luk 10,38-42 : Menighetsarbeidet Søndag 16. september kl Familiegudstjeneste/høsttakkefest med dåp og utdeling av 4-årsbok 16. søndag i treenighetstiden, Matt 5,10-12 Søndag 23. september kl Familiegudstjeneste med dåp og presentasjon av årets konfirmanter 17. søndag i treenighetstiden, Luk 7,11-17 Kateket: Ragnhild Telhaug Søndag 30. september kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 18. søndag i treenighetstiden, Matt 8,5-13 : Kirkens Bymisjon, Lillestrøm Sogneprest Inger Jeanette Enger under gudstjeneste ved Bølertjern 23

12 Nr. 3 - juni årgang sammen på veien

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd.

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd. I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Lensene 150 år............... 4 Skjer a...................... 8 17. mai i Dalen..............

Detaljer

Kjære Gud - barnet vårt på jorden

Kjære Gud - barnet vårt på jorden Juleevangeliet D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 3 - AUGUST 2013-40. ÅRGANG Sokneprest Arne Torkild Aasen døper et av soknebarna i Nannestad kirke Foto: Marit Sæther Ny høst med gleder og utfordringer Tekst: Arne Torkild Aasen

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer