Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene"

Transkript

1 Gjensyn etter 50 år Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Hver høst kommer en stor flokk med 64- åringer til. 50 år tidligere ble de konfirmert her. Nå møtes de igjen, mange for første gang på 50 år. Det gir en unik mulighet til å treffes på ny, og mange gjensyn er hjertelige. Etter gudstjeneste blir det tatt et nytt konfirmantbilde før turen går til rådhuset der menigheten inviterer på et godt måltid og rom for mye mimring. Det er menighetsrådene som er vertskap, Dalen og Fet annet hvert år. Når menighetsrådet i Dalen har vært verter, har det blitt Grete Boruds oppgave å finne fram til alle konfirmantene, skrive adresselister og innbydelser. Vi har bedt henne fortelle litt om dette arrangementet og om jobben med å få det til. - Jeg begynner tidlig på året. Menighetskontoret kopierer sidene av kirkeboka med oppgave over konfirmantene. Så er utfordringen å finne fram til riktig adresse. Mange navn er kjente for meg, og jeg starter en ringerunde. Det tar sin tid, derfor synes jeg det er viktig å begynne tidlig. I mai skriver jeg en foreløpig innbydelse for at deltakerne skal holde av dagen. På denne innbydelsen har jeg kopiert inn konfirmasjonsbildet fra året de ble konfirmert. I august sendes den endelige innbydelsen. Vanskeligst å finne jentene - Det er vanskeligst å finne fram til enkelte av jentene, for mange har skiftet navn. Men jeg har god hjelp, innspill kommer fra folk som vet hva jeg holder på med. Står jeg helt fast, har jeg en god hjelper i Anne på rådhuset. Jeg finner mange ved hjelp av Telefonkatalogens Gule sider. Men det hender jeg ringer til folk som nok ikke har vært konfirmant i Fet, men har samme navn som den jeg er ute etter. Da får vi oss gjerne en god prat. Jeg får spørsmål om hvor Fet befinner seg og kan fortelle litt om bygda. Begynner i februar Hvor lang tid bruker du på å finne fram til alle? - Jeg holder på med det i mer eller mindre 2 måneder, så jeg begynner gjerne i februar. Er det mange du ikke klarer å finne fram til? - Nei, med god hjelp finner jeg alle. Og noen tar kontakt selv. Det er veldig bra. Hvilke hjelpemidler har du når du må ut på leiting? - Stort sett bruker jeg telefon og og ikke minst Gule sider, samt hjelp fra rådhuset. Spennende jobb Hva får deg til å fortsette med dette flere år etter at du ble pensjonist? - Det er spennende, og jeg har tid til å gjøre det. Vi har de tekniske hjelpemidlene som skal til hjemme. Og så liker jeg å snakke med folk. Får du noen respons tilbake fra dem som kommer? - Ja, ofte. Jeg får telefoner, særlig fra folk som har flyttet ut. De gleder seg til å komme, og de ser fram til å treffe gamle kjente. Men det holder vel ikke bare med invitasjonene? Flere oppgaver - Nei, menighetsrådet må reservere kantina på rådhuset til den aktuelle dagen. Så må vi bestille fotograf til å ta det nye konfirmantbildet. Hele tiden har jeg menighetsrådet i ryggen. Menighetsrådet er festkomité. På selve dagen møter vi på rådhuset klokka Vi dekker bord og pynter, tar i mot maten og sørger for at alt er klart til å ta i mot gjestene. Når alle har tatt plass, er menighetsrådet serveringspersonale. Vi følger med fra sidelinjen. Det er moro å se så mange glade mennesker. Vi føler at dette er noe som blir satt pris på. Har du opplevd noe spesielt i forbindelse med disse arrangementene? - Ja, da vi hadde samling i 2009 kom prost Ivar Eide og var sammen med det konfirmantkullet som han hadde hatt i Det var fantastisk fint. Vet du om andre menigheter som gir det samme tilbudet? - Ja, de har slike tilbud i nabobygdene også, men vi har ikke hatt noe samarbeid med dem. Hvor lenge framover vil du fortsette med det? - Nå er ikke jeg med i menighetsrådet lenger. Men blir jeg spurt og har helsa, så hvem vet? forteller en engasjert Grete Borud. Per Erik Borgen 2 FET MENIGHETSBLAD NR ÅRGANG 58 3

2 I DETTE N U M M ERET R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Gjensyn Fra prekestolen Drømmeverksted Pendling Bibelstafett Bibelstafett Olsok Påskevandring Tårnagenter Kateket Oppslagstavla Trompetist Årets konfirmanter Trosopplæring Slekters gang Klokkene kaller på deg Takk for gaven Ved Kari Budahls bortgang ønsket familien at det skulle gis en gave til Dalen kirke. Det kom inn kr ,-. Vi takker hjertelig for gaven. Dalen menighetsråd Elisabeth Ruud leder Sammen på veien LA OSS BE Menighetsbladet har fått et motto eller slagord: «Sammen på veien.» Slagordet til Fet kommune lyder slik:»sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet.» Det er altså et slektskap mellom slagordene. Vi er sammen. Menighetsbladet vil gjennom dette slagordet signalisere at vi er opptatt av å være et blad for alle som bor i Fet kommune. Vi vil formidle stoff om ting som knytter oss sammen. Det kan være alt fra reportasjer om skiløyper, lokalhistorie, fotball, konserter, intervjuer med mennesker i vårt nærmiljø og selvsagt også stoff fra kirke- og menighetsliv. Vi er jo medvandrere gjennom livet. Og til livet hører sport og friluftsliv, kultur og historie. Livet har også en åndelig side der vi også kan trenge noen som går sammen med oss på veien. Valget av vårt nye motto henviser også til Mesteren selv som kalte seg «Veien, sannheten og livet.» Vi ønsker våre medvandrere og lesere god tur og en god reise gjennom livet, helt til vi en dag er hjemme. Ragnvald Seierstad Kjære Gud; Gi oss et åpent sinn i møte med mennesker av en annen tro eller overbevisning, så vi ikke fordømmer og taler usant om hverandre. Er kirken for godt vant? I det jeg setter meg ned for å skrive disse ord til menighetsbladet kommer det en melding opp på skjermen om at jeg har en ny e-post. Som det moderne mennesket jeg er, så lar jeg meg lett distrahere og skifter over fra Word til Outlook for å lese e-posten. Det er en reklame. Jeg skal til å slette den da blikket mitt fanges av noe lenger ned i reklameteksten. De ønsker at kirken skal kjøpe køordnere. Du kan få køordnere i krom og polert messing. Jeg smiler litt i skjegget. Hvor ofte har vi bruk for køordnere på søndag formiddag kl ved inngangene til Fet eller Dalen kirker? Jeg har lest litt i kirkens statistikk. Hos oss er gudstjenestebesøket ganske jevnt, det samme er antall døpte og konfirmerte. Hvert år døpes og konfirmeres det i underkant av 100 barn og ungdommer i Fet og Dalen og litt under 100 er også gjennomsnittsbesøket på en gudstjeneste. Likevel viser tallene at oppslutningen om Den norske kirke i lang tid har vært og er synkende. Mange vil hevde at den vestlige del av verden er på vei over til en etter-kristen fase. Kirken har mistet mye av sin innflytelse og makt. I Norge skjer det denne våren historiske endringer i grunnloven og forholdet kirke/stat går inn i store forandringer. Den avdøde sør-afrikanske missiologen David Bosch beskrev utfordringen for de kristne i Vesten på denne måten: Slik som jeg ser det vil B I B ELORD den vanskeligste leksen å lære for en kirke som vil utføre misjonsoppdraget å bli det den opprinnelig var og alltid egentlig skulle ha vært, en kirke uten privilegier, en katakombenes kirke, og ikke en kirke som finnes på steder for de berømte, rike og mektige Siden keiser Konstantins seier over Maxentius ved den milviske bro den 28. oktober 312 e. Kr. har kirken i Vesten alltid kompromisset i møte med makt og privilegium i en eller annen form. Og til denne dag har den ikke blitt frigjort fra den skyld den har pådratt seg i møte med privilegiene. Det ville selvsagt være masokistisk av kirken i vesten å be om å bli forfulgt, men det ville være troskap mot Evangeliet om den ba om å bli en kirke som utførte oppdraget sitt i en tjeners skikkelse. Slik kan den handle i solidaritet med sine forfulgte og lidende søstre og brødre andre steder. Bosch sine ord utfordrer. Er vi blitt for godt vant i vårt etablerte statlige religionsvesen? Er tiden kommet til å tenke nytt om hva det vil si å være kirke? Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh Sverre Tofte 5

3 Drømmeverkstedet om nytt liv i gudstjenesten Dette var helt topp! Denne prosessen ble en drøm, uttalte en engasjert Kristin Gjerde etter at drømmeverkstedet som fant sted på Kringen søndag 25. mars, var avsluttet. Ingar Østerby sa seg helt enig, og kunne bare tilføye at det er viktig med forankring i folks ønsker for at innbyggerne skal komme til gudstjeneste. Fet og Dalen menighetsråd inviterte innbyggerne til drømmeverksted rett etter gudstjenesten søndag 25. mars under mottoet Sammen om gudstjenesten. Alle som ønsket, kunne si sin mening om gudstjenestelivet i forbindelse med den pågående gudstjenestereformen i Den norske kirke. Ca. 50 personer var samlet denne flotte søndagsettermiddagen for å gi sine innspill til prosessen. Her ble det mulighet for å si sin mening om dagens gudstjenester og være visjonære og drømmende om framtidas gudstjenester i Fet og Dalen. Menighetsrådene skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenestelivet i samarbeid med prester, kantorer, andre ansatte og ikke minst frivillige i menighetene, og alle frammøtte satte stor pris på å få delta og bli hørt. Agnar Gerner fra Fet menighet syntes det var viktig å bruke litt tid på å være visjonær og drømmende. Han ga uttrykk for at kirken må være med i tiden samtidig som den skal være et fast holdepunkt hvor innholdet som formidles, er gjenkjennbart. Kirken trenger å være mer åpen og inkluderende, og alle tiltak som kan drive den framover, er bra, sa Gerner. En friere form som sprer glede og bidrar til involvering, er fint, supplerte han. Tore Bergerud fra Dalen menighet mente det var veldig positivt å få være med på drømmeverkstedet. Han håpet og ønsket at menighetsrådet i Dalen kunne bidra til å løfte fram barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Det var stort engasjement i diskusjonsgruppene Her er noen av oppgavene de frammøtte fikk: - Si noe om hvordan dagens gudstjenester i Fet og Dalen oppleves. - Komme med innspill om nye ting for framtida. - Tegne sin drømmegudstjeneste. - Si noe om hva som gir stolthet i Fet og Dalen menighet. Hallvard Mosdøl innledet og ledet prosessen med stø hånd Leder av Fet menighetsråd, Hallvard Mosdøl, ledet prosessen med stø hånd, og bidro til at alle frammøtte fikk komme fram med sine tanker og ideer. Resultatene fra gruppediskusjoner, tegninger av drømmegudstjenester og masse stikkord på gule lapper, bidro til at Fet og Dalen menighetsråd sitter igjen med mange innspill når Alle synspunkter ble skrevet ned på gule lapper de skal utarbeide denne lokale grunnordningen. Innspillene vil gi gudstjenestene i Fet og Dalen en ny profil som skal gjøres gjeldende fra første søndag i advent i Si noe om hva man savnet i sin menighet. - Kom med to innspill på hva menighetsrådene bør prioritere i inneværende valgperiode. Fet og Dalen menighetsråd ønskes lykke til i arbeidet med å gi gudstjenestene et lokalt særpreg som bygger på innspill fra drømmeverkstedet denne søndagen og fra andre høringsarenaer. Kristin Kyhen Ramstad 6 7

4 Tog, buss eller bil? I snart 14 år har jeg pendlet til Gardermoen. Det er ganske nøyaktig 40 km hver vei. Det var en stor overgang for meg som tidligere jobbet i kirken. Da kunne jeg gå fra stua og inn på kontoret mitt for å skrive en preken eller forberede en konfirmanttime. Dermed var jeg på jobb. Reisetid et sekund. Men så ble alt annerledes, nytt arbeidssted, Osl Gardermoen. Familien hadde to biler og den jeg kjørte fikk mange km på kilometertelleren hvert år. Slik var det de første årene. Køen om morgenen inn til Lillestrøm ble jeg fort lei av og oppdaget at jeg kunne kjøre over Sørumsand, en litt lengre strekning med mange svinger, men med forutsigbarhet for når jeg kom fram til Gardermoen. Skrape is om vinteren, sette seg inn i en iskald bil, glatte veier, ut under alle slags kjøreforhold og er nå dekkene gode nok? Jeg er glad i å kjøre bil, så det gikk greit. Det var fint å kunne høre på radio og veien kunne jeg etter hvert så godt at underbevisstheten kjørte nesten alene og plutselig var jeg hjemme uten at jeg helt forstod hvordan. En annen fordel ved å kjøre til jobben er friheten. Jeg kunne stoppe og handle mat når jeg ville. Slitasjen på bilen ble stor, stadig var det ting som måtte fikses på min gamle Honda. Jeg ble mer og mer lei av å kjøre, og tanken på å reise kollektivt vokste fram. Bussen stopper 100 meter fra inngangsdøra vår. Hver morgen suser jeg nå forbi bilistene i kollektivfeltene. Det blir litt ventetid i Lillestrøm, men snart sitter jeg på toget og der slapper jeg godt av. Jeg leser aviser, jeg har lest Anna Karenina på toget og nå leser jeg spansk. Toget kjører langs E6 når vi nærmer oss Jessheim. Også når bilene kjører i 100 km/t farer toget forbi. Av og til ser jeg lange køer som knapt flytter seg. Veien er sperret av en eller annen grunn, som regel en ulykke. Men bilister har god tid. De lytter jo til radioen og har full valgfrihet til å stoppe og handle på veien hjem. Jeg må innrømme at det er deilig å slippe å kjøre bil. Kanskje vi nå skal kvitte oss med den ene. Vi har fortsatt mat i kjøleskapet. Ragnvald Seierstad Fem på stasjonen Fet MB har spurt fem pendlere tidling en torsdagsmorgen på stasjonen om hvorfor de tar toget, og hva de gjør på veg til jobben. Slik var spørsmålene: 1) Hvor lenge har du reist kollektivt? 2) Hvilke fordeler ser du med å kjøre tog? 3) Hvilke forbedringer bør NSB gjøre? 4) Hva gjør du på toget? Ellen Oterholt 1) I minst 10 år. 2) Jeg kommer raskt frem. Det er behagelig og det lønner seg økonomisk. Dessuten er det viktig å spare miljøet. 3) Toget må være i rute alltid. Jeg synes NSB har blitt flinkere. 4) Jeg gjør ikke så mye på toget, for reisen går så raskt. Monica Holen 1) Jeg har bare reist kollektivt i en måned, til Oslo. 2) Da slipper jeg køen inn til Lillestrøm og jeg kan slappe godt av. 3) Det kunne vært hyppigere avganger. 4) Da prater jeg med mannen min, leser eller jobber. Tore Tanum 1) Jeg har reist kollek tivt så lenge jeg har bodd i Fet; år. 2) Toget stopper nesten rett under arbeids plassen min. Det går 26 minutter fra jeg går på toget her til jeg sitter ved skrivebor det mitt. 3) Forutsigbarhet. Toget må være i rute så jeg kan nå avtaler på jobben. 4) Jeg leser bøker, romaner. Menighetsbladet oppfordrer våre lesere til å kjøre sammen til buss- eller togstasjon. Heng gjerne opp en notis på nærbutikken om når du kjører om morgenen og når du returnerer om ettermiddagen. Det er fint å være sammen på veien. Bjørn Antonsen 1) Jeg har pendlet i et par år til Oslo. 2) Det går raskt og er ikke dyrt. For kr 1540 kan jeg reise i hele Oslo og Akershus. Jeg treng er ikke tenke på parkering. Nå slipper vi å ha to biler i familien. 3) Noen flere avganger og flere vogner hadde vært bra. Det kan være litt trangt. 4) Jeg hører musikk og leser hvis jeg får sitte Liv Bodil Sortodden 1) Jeg har reist kollek tivt siden 1999 da jeg flyttet hit. 2) Jeg slipper køen og sparer tid. Det er både økonomiske og miljømessige fordeler. 3) Jeg ønsker hyppigere avganger og flere vogner, så jeg får sitte selv om det bare tar litt over 20 minutter. 4) Jeg leser bøker. Fet og glad- quiz 1. Antall innbyggere i Fet som er 90 år eller eldre (januar 2012)? 2. Hvor mange pendler til en jobb i Fet? 3. Hvor mange Fetsokninger jobber utenfor kommunen? 4. Hvem handlet den norske filmen " Til ditt eget beste" om? Svarene finner du på side 19? 8 9

5 Bibelstafett: Et bibelord som er viktig for meg Olsok i Gregoriansk sang og musikk Profeten Mika 6, 8: Hva krever Herren av deg? Tanken om å bringe Gud offer har fulgt menneskene gjennom hele historien og er et element i alle religioner. I vår kristne tro er offertanken selve navet: Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Vi vet hva som skjedde på Langfredag. I våre dager er vi vel mer opptatt av hvor mange goder vi kan oppnå enn av å ofre noe. På profeten Mikas tid derimot, var folk bekymret for om offergavene deres var gode nok. Skulle de ofre årsgamle kalver eller tusenvis av bukker? Eller dyrebar olje i strie strømmer? Kanskje et barn måtte ofres når feiltrinnene var mange og ugjerningene store? Hvor stort måtte offeret være for at Gud skulle være fornøyd? Profetens svar snur problemstillingen på hodet: Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det er lett å sitte ved en PC og sitere vers i Bibelen. Det er ikke like lett å sette Herrens forventninger ut i livet. Hva er det å gjøre rett, for eksempel? Tenk jordnært og praktisk! Setter du selv pris på frihet og god helse? Gleder du deg over god mat og hyggelig vennelag? Over å komme ut i naturen, til byen, på familiebesøk, på ferie, på en handletur når du selv vil? Kjenner du noen som ikke selv kan glede seg over dette, men som med din hjelp kunne oppleve det? Alt det du vil at andre skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem. Og hvis en ber deg gå en mil med ham, så gå to! Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland en gang. Å gjøre det rette og vise trofast kjærlighet Det handler selvsagt ikke om forelskelse eller sentimentalt snilleri. Det handler om den kjærlighet som utrettelig og møysommelig gjør det som må gjøres. Det som er rett. Uten betaling, uten belønning. og vandrer ydmykt med din Gud. Finnes det egentlig noen annen måte å vandre med Gud på? Innebærer ikke det at jeg utsletter meg selv? Nei, det er ikke min erfaring. Den som med et lyttende sinn vender seg til Den hellige, blir ikke et null og får ikke følelsen av å være verdiløs, men får isteden erkjennelsens uvurderlige gave: Jeg er elsket av vår Gud slik jeg er. Slik jeg er, uten forbeholdets til tross for. Jane Kvebæk I Fet har det ikke vært tradisjon for olsokfeiring. I år, er olsok (29. juli) på en søndag, og det er planlagt en kveldsgudstjeneste i Fet kirke. Det er fristende som kirkemusiker å gjøre noe ut av det. Selv om det for tiden er lagt mye vekt på gudstjenestereformen og dens nye liturgi og musikk, er det fortsatt viktig å forvalte og å holde de tradisjonelle kirkemusikalske verdier i live - nemlig middelaldersmusikk. I 1998 tok Kirkerådets Nemnd for gudstjenesteliv initiativ til prosjektet Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid. De ønsket å øke interessen for Olavstradisjonen og å utarbeide offisielt liturgisk materiale til bruk for olsokfeiring. Arbeidet er basert på det historiske materiale som finnes fra før reformasjonstiden. Det er lite igjen av de liturgiske bøkene som fantes i Norge i middelalderen. Den viktigste musikkilden er et kor-antifonale fra Nidaroskatedralen i tiden Mest kjent er sekvensen Lux illuxit laetabunda Ljoset yrer, landet dagnar, ljos med sæle, frygd og fagnad Nr. 741 i Norsk Salmebok. Olav den hellige Musikken og liturgien til aftensangen i blir tatt fra boken Nådens morgenslys, Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid av Jørunn Midtun og Arne J. Solhaug. Her skriver de: Gjennom disse gudstjenesteordningene ønsker vi å gi mulighet for et fellesskap langs den virkelig lange tidsakse. I disse gudstjenestene og med de samme ord og toner som de troende i middelalderen kan kirkefolket i dag lovprise Gud for hans gjerning i folket gjennom Olav den Hellige. Olsok feires til minne om Olav Haraldsons død i slaget på Stiklestad 29. juli Han forsøkte å samle og kristne landet. Ikke lenge etter at helgenkongen falt, ble Nidarosdomen målet for dem som søkte sjelebot ved hans grav. Rundt den tiden tok tusenvis av pilegrimer vegen til Nidaros. Nidaros var sentrum for det liturgiske liv i Norge, og olsokfeiring var høydepunktet i katedralens liv. På olsok i middelalderen var katedralen stappfull av pilegrimer, gregoriansk sang vibrerte mellom veggene, og Olavsskrinet ble båret i prosesjon av seksti mann, ned gjennom kirken, ut på kirkebakken og gjennom byen. Med bønner og berøring av skrinet, hadde pilegrimene nådd sine lengslers mål. Med reformasjonen i 1537 forsvant olsokfeiringen på grunn av sin sterke katolske tradisjon. Det var ikke før slutten av 1800-tallet at olsokfeiringen kom tilbake til folkets bevissthet som en del av den nasjonale reisningen. Olav ble et nasjonalsymbol igjen. I den norske kirken fikk olsok sine egne tekster og kollektbønn i Tekstboken 1918 og i 1930 ble olsok feiret som 900-årsfest i Verdal og Trondheim, samt alle landets kirker. Siden 1930 har olsok vært offisiell flaggdag. I 1997 ble pilegrimsleden Oslo-Nidaros offisielt gjenåpnet og pilegrimsinteressen har økt fra år til år. Det er ikke sikkert at olsokfeiring blir en årlig tradisjon her i Fet, men i år håper vi å få samlet noen ivrige sangere fra menigheten og bygda som kan tenke seg å prøve gregoriansk sang. Vi skal treffes et par ganger før 29. juli for å øve. Datoer og tidspunkt er avhengig av hvor mange som er interessert. Ta kontakt om dette er noe for deg! Kantor Jo Dalene jo.dalene 10 11

6 I møte med påsken Påskevandringen for barn på 3. trinn ble arrangert i torsdag før palmehelga. Det kom syv barn for å være med på et opplegg der vi ønsket å formidle påskens hendelser gjennom fortelling, sang, musikk, bilder og enkle rekvisitter. Påsken er en av kirkens høytider og vi vandret sammen gjennom de dagene som var svært viktige i Jesu liv. Aller først gikk vi til krybben som var tom. Fra orgelet i bakgrunnen kom det julemusikk og vi fant fort ut at Jesus også etter hvert ble 9 år. Fra kirkerommet gikk vi ut i våpenhuset for å bevege oss til den tiden Jesus var voksen. Vi snakket om at Jesus ikke ønsket å være en krigerkonge, men en fredskonge. Så forestilte vi oss at Jesus var på vei til Jerusalem for å feire påske med sine venner. Barna fikk palmegrener og vi gikk opp midtgangen mens vi sang Hosianna, Davids sønn. Framme i skipet la barna fra seg palmegrenene før vi gikk til stasjonen for skjærtorsdag. Der satte vi oss ned rundt et lite bord. På bordet var det en kurv med brød. Kateketen fortalte at på Jesu tid vasket de føttene sine før de spiste. Til tross for at vi hadde både vaskefat med vann og håndkle var det ingen av barna som ønsket å prøve ordentlig fotvasking. Vi snakket om måltidet Jesus og disiplene spiste sammen, og at Jesus visste at han skulle dø. Så sang vi O, du som metter liten fugl før alle fikk smake på brødet. Senere vandret vi videre til stasjonen for langfredag. Der satte vi oss ned rundt et bord med et tent lys. Ett av barna slukket lyset og to andre tok med seg en svart duk for å dekke alteret. Med dempet langfredagsmusikk i bakgrunnen leste vi fra Bibelen om da Jesus ble hengt på korset, døde og ble lagt i graven. Plutselig endret musikken karakter og organisten spilte lyse, glade toner. Vi gikk opp til alteret og der fortalte kateketen hva som skjedde da kvinnene kom til graven tidlig om morgenen. Graven var tom og Jesus var borte! Og senere møtte de ham på veien. Barna tok den svarte duken av alteret og pyntet med blomster, lys og Bibel. Så sang vi Jesus er oppstått, hurra, hurra. Fordi vi hadde god tid tok vi en tur opp på orgelgalleriet og i tårnet. Der fikk barna prøvespille orgelet og å ringe med kirkeklokkene. En skikkelig bonustur. Ragnhild Telhaug 12 13

7 Tårnagentene Kateketen: Vigslet til tjeneste Med agentkort i hånda utforsket 8-åringene tårnet og kirkerommet og lette etter kirkeskattene. Hvor høyt er tårnet? Hvor gamle er klokkene? Hvor gammel er Fet kirke? Det var mye å lære av kirketjener Åge nesten 40 meter over bakken. I våpenhuset lekte vi og erfarte at samarbeid gjør oss sterke og at vi har ansvar for hverandre. Barna myldret rundt i kirken etter skattene som vi trodde var godt gjemt. De ble raskt funnet! Skattekartene var kryssord. Oppgavene i kryssordet var utelatte ord fra bibelvers. Løsningsordet var gjemmestedet. Barna fant alterbibelen, døpefonten, nattverdkalk og fat. Men lysestaken som var gjemt under en balje i et hjørne av kirken ble aldri funnet. Men da hadde vi også avsluttet skattejakten og gått til servicehuset for å spise. Der hadde englevaktene (les: foreldre til 8-åringene) dekket på med boller, frukt og saft. Det enkle måltidet gikk ned på høykant. I kirken øvde vi på Tårnagentsangen som er skrevet av Runar Bang. Dette er en litt rocka sang om å ha en himmel over livet. Refrenget er en rapp med teksten: Du ække alene, du har en Far i himmelen Han kjenner deg og ser deg midt i vrimmelen Du er åtte år, du ække født i går! Så kom, kom, kom og få en Himmel over livet! To av 8-åringene var solister og vi fikk øvd på sangen både torsdag kveld og i forkant av gudstjenesten på søndag. Organist Sindre var med på piano og som dirigent/instruktør. En gruppe av barna øvde også på prosesjon og en enkel dramaturgi til en salme. I gudstjenesten var de med i inngangsprosesjonen og dekket på alteret. Andre av barna laget sommerfugler som ble hengt opp i kirken. Det er Søndagsskolen (tidligere Søndagsskoleforbundet) og Kirkerådet som sammen har utviklet breddetiltaket Tårnagenthelg. I fjor var første gang tiltaket ble arrangert nasjonalt, men her i Fet og Dalen menigheter var årets arrangement det første. På hjemmesiden kan tårnagentene fortsette jakten og få nye oppdrag og utfordringer. Ragnhild Telhaug kateket Søndag 22 april ble Ragnhild Telhaug vigslet til kateket i Fet og Dalen menigheter. Biskop Atle Sommerfelt forestod handlingen. Kirken var fullsatt og Ragnhild holdt dagens preken. Etter gudstjenesten, var det kirkekaffe på rådhuset. Her ble det det fremført hilsener og lykkeønskninger til kateketen vår. Ragnvald Seierstad 14 15

8 Vi ønsker lopper hele året til loppemarkedet på våren. Ring og vi henter! Kontaktperson er Svein Lauritsen, Tlf Hjemmeside: og E-post: Legevakt for FET Tlf v/britt Uggerud Telefon Gan Maskin AS Telefon Sentrum Kro har flyttet til Brøtmet Gård tlf / mob Vi leverer catering som tidligere. Vi holder selskaper og minnesamvær etc. i leide lokaler.vi gir råd og veiledning. Bare ring meg! Hilsen Liv Sentrum Kro Avd. Fetsund Tlf Fax FRISØRSALONG OG SOLSTUDIO Telefon FETSUND STASJON (hele døgnet) Følg med på menighetens hjemmeside: Skulleruds Begravelsesbyrå 1960 Løken Tlf / (Hele døgnet) Om ønskes kommer vi hjem for samtale. Vi er behjelpelig hele døgnet. Telefon Fetsund Utfører alt i varme og sanitæranlegg Skumplast i flere kvaliteter tilskjæres etter alle mål. Puter til sofa, båt, campingvogn etc. Rask levering. Sunde Søm & Skumplastfabrikk a/s Hølandsveien 13, 1903 Gan. tlf fax Åpent Kun timebestilling Mob: Rimelige priser! Kurs i Ingers hverdagsmat. DIN ELEKTRIKER I NÆRMILJØET 1900 Fetsund Tlf Massasje Hudpleie Hårfjerning Manikyr & Pedikyr Ørelys Fet massasje & kroppspleie Brudstadgården 2.etg Tlf RiNoBygg Seriøs og dyktig snekker Tlf Se mer på: Alt i rørleggerarbeid Tlf.: Mobiltlf.: Sven-Erik Stigen Barkenesveien, 1903 Gan Snakk med noen! Ring Troll Hundefor Vi er forhandler av Troll Hundefor Når pris og kvalitet teller Selskaps-/ møtelokale? Lei Enebakkneset Grendehus! Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf Roven Grendehus har til leie: Selskapslokaler m/peis Velutstyrt kjøkken Pent uteområde Tidligere barnepark leies ut til barnebursdager o.l. Kontaktperson: Eivind Wahl Utleie av Misjonshuset i Falldalsveien 13 - Minnesamvær - Møter - Barneselskap - Konfirmasjon Henvendelse: Einar Taranger, tlf / Fetsund Normisjon Fet Røde Kors Røde Kors-huset Ungdommen leies ut til møter, selskaper og sammenkomster. Tlf: Utleie av Dalheim Vi har: Stor og liten festsal Kjøkken med kjølerom Koselig peisestue Møterom Stor parkeringsplass Kontakt Rita Pedersen tlf / Eller e-post: Utleie av Kringen - Minnesamvær - Møter - Barnedåp - Barneselskap - Konfirmasjon Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute. Ring i god tid og spør om pris og om vi har ledig. Kontakt Kjellaug Solemdal tlf / FETSUND KFUK -KFUM Vårt vaskeri tilbyr: vask og rulling av duker utleie av hvite duker Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter, soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy og jaktklær, som vi også kan impregnere. Vår pakke- og monteringsavdeling påtar seg ulike typer pakkeoppdrag. Vår kantine kan levere møtemat o.l. - etter nærmere avtale. Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening. Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!» Vennligst kontakt oss på telefon eller

9 Kringen Fetsund KFUK-KFUM Hjemmeside kringen-kringenveien fetsund?ref=mst Facebook-gruppa Siden oppdateres med det som skjer på Kringen. Vi håper flere vil følge med på hva som skjer på Kringen. KFUK-KFUM speider Vil du bli KFUK-KFUM speider? Ta kontakt med: Tove K. Pettersen mobil: eller Eva Horsfjord De har nettside speider.net. Vi gleder oss til å følge med videre. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er kontonummeret Kjære givere Gavekontoen til Fet og Dalen menigheter og til menighetsbladet: Fet og Dalen menigheter: Fet menighetsblad: Gaver fra kr 500,- og oppover vil bli rapportert til skattemyndighetene som skattefrie gaver. En stor takk til alle givere, både til menighetene og menighetsbladet! Sølvi Støvind Åpen bibelgruppe Samles i private hjem, fortrinnvis siste mandag i måneden. Ring Ruth Årdal, telf Visitas av biskop Atle Sommerfeldt Som en første orientering til alle i Fet, Dalen og Enebakkneset så kommer biskop Atle Sommerfeldt på visitas til menighetene uke 41. Det kommer mer informasjon om visitasen i neste nummer av menighetsbladet. Avslutningen på visitasen er visitasgudstjenesten 14. oktober i Fet kirke med påfølgende kirkekaffe og visitasforedrag i Ridderhallen. Alle er hjertelig velkommen til å delta på dette. Menighetsrådene kunne ønske at vi på visitasgudstjenesten kunne by på hjemmebakt kaker og rundstykker. Det ville være flott om noen ønsket å bidra med noe til kirkekaffen enten en kake eller et fat med rundstykker. De som kunne tenke seg å hjelpe til med dette, vennligst gi beskjed til oss på menighetskontoret på mail: menighetskontoret eller telefon til Frøydis Waldorff Vedkommende må oppgi navn og telefonnr eller mailadresse slik at vi kan få tatt kontakt og informert om hvor og når maten kan leveres på søndag 14. oktober. På forhånd: TUSEN TAKK!! Hilsen menighetsrådene i Fet og Dalen Seniortreff på Kringen Er et samarbeidsprosjekt mellom Fet og Dalen menigheter, Fetsund Normisjon (Misjonshuset) og Fetsund KFUK- KFUM (Kringen) Møtene holdes på Kringen den 1. torsdagen i måneden - kl 1100 til 1400 Grunnprogram: Aktuelt foredrag over ulike emner. Heimelunsj - ved innøvd damegruppe, loddtrekning, mye sang- I blant : humorekstra. Stor vekt på det sosiale. Andakt. Alle som har høve til å delta på formiddagstid er velkommen! Program for høstsemesteret 2012: Torsdag 6. september: Sogneprest Inger Jeanette Enger: Inntrykk fra studiepermisjon i Afrika. Foredrag med bilder. Allsang. Andakt ved Inger Jeanette Torsdag 4. oktober: Arild Romarheim: Åndenes makt fra Petter Dass til vår tid. Samtale. Allsang. Andakt ved Sogneprest Sverre Tofte. Torsdag 1. november: Trubadur Gunnar Skogheim: Sanger og viser fra vår kristne og kulturelle arv Gitarakkompagnement. Allsang. Andakt ved Steinar Årdal. Trenger du skyss: - Ring vår skyssformidler: Rolf Kaspersen, telefon Fetsund Normisjon Misjonshuset, Faldalsveien 13 Juni Mandag 11. kl Strikkekafé Tirsdag 12. kl Avslutningssamling Leker og konkurranser Liten og stor Samles kl tirsdag 12/6 Kontaktperson: Reidun Westgård Hodnebrog, tlf Vil du vite mer: Øyvind Breen tlf: Søndagsskolen ønsker flere ledere fra høsten Søndagsskolen i Fet ønsker å utvide tilbudet til småbarn. For å kunne ha søndagskole flere søndager hvert semester trenger de flere voksenledere. Har du lyst og mulighet til å være med i en turnus med de andre lederne, ta kontakt med Kristin Gjerde. Tlf E-post: Med vennlig hilsen Ragnhild Telhaug Kateket/trosopplærer i Fet og Dalen menigheter Tlf Konfirmanter 2013 Innskriving til konfirmasjon tirsdag 28. august kl i Fet kirke og onsdag 29. august kl i Dalen kirke. Ta med kopi av dåpsattesten eller fødselsattesten dersom du ikke er døpt. Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med kirken. Konfirmasjonsdato i Dalen er søndag 26. mai og i Fet lørdag 1. og søndag 2. juni Velkommen! Svar på Fet og gladquiz: 1: 47, 2: 1104, 3: : Arnold Juklerød Gansdalen Normisjon Høst 2012 August Onsdag 29. kl Møte Besøk av Leif Gunnar Gjerdi septemer Onsdag 12. kl Møte Mandag 17. kl Formiddagstreff Besøk av Teodor Hauger Sorgkafé på Pålsetunet Hver andre onsdag i måneden mellom kl og Sliter du med sorg etter tap eller av andre grunner, ønsker vi deg hjertelig velkommen til kafeen. Lurer du på noe, kontakt tlf Kringen åpen barnehage Åpen barnehage for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. Tilbudet er åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10 til 14 Vi har ingen påmelding. Pris pr gang er kr 40,- pr barn (søskenrabatt). Mer informasjon: kontakt Ingelinn på tlf Adresse: Kringenveien 1. SYKEHJEMSBUSSEN Oddvar tlf: Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du ringe dagen før du skal reise. Kjøretider: Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset - Gansdalen - Fetsund. Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei - Roven - Fetsund sentrum. Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovindåsen - Gardertoppen - Garderåsen - Fetsund sentrum

10 Mannen med den gyldne Årets konfirmanter Fem år gammel spilte han kornett og marsjerte i det lokale korpset det var 17. mai I dag 65 år senere sitter han i orkesteret i Den Norske Opera og spiller Aida - en opera av Giuseppe Verdi. Det er fantastisk gøy, og ingen forestilling er lik, sier han. Hver kveld skjer det uventede ting, så man må hele tiden være fullt konsentrert. For Jan Fredrik Christiansen har livet bokstavelig talt vært musikk. Han har nettopp rundet 70, men er fortsatt minst like aktiv med trompeten som før. Jeg treffer ham hjemme i hans private arbeidsrom. Etter at han takket av som solotrompetist i Filharmonien i 2007 har han vikariert i alle landets symfoniorkestre i tillegg til Operaorkesteret. Fagforeningene har kjempet frem en pensjonsalder på 65 år for musikere, sier han, men jeg hadde slett ikke lyst til å slutte da jeg passerte 65 år i Da hadde han vært ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester fra Imidlertid er det stort behov for en erfaren og anerkjent trompetist, så jobbtilbudene er fortsatt mange. I tillegg til jobben som utøvende musiker har Christiansen vært lærer ved Norges Musikkhøgskole i mange år, de siste ti årene som professor. Og det var lærer den unge Jan Fredrik egentlig hadde tenkt å bli da han tok lærerhøgskolen i Nesna tidlig på 60-tallet. Han rakk også å jobbe som lærer noen måneder på skolen på Bjørkelangen der hans far var rektor. Imidlertid vant han et prøvespill som trompetist i Operaen, og da sluttet han som lærer på dagen. Og senere har det vært bare musikk. Som lærer på trompet har han blant annet hatt en annen kjent trompetist fra Fet Harry Kvebæk. Han har vært musiker i Norges ledende orkester i 41 år, og Christiansen har vært med på en rivende utvikling. Nivået på dagens unge musikere er langt høyere enn da jeg var ung, forteller han. Da jeg startet i Filharmonien, slet vi med å spille utfordrende orkesterverk som for eksempel musikken til balletten Vårofferet av Igor Stravinskij. Dette er musikk som Ungdomssymfonikerne har på programmet i dag. Jan Fredrik Christiansen Christiansen spiller fortsatt i samtidsensemblet Oslo Sinfonietta. Dette ensemblet har bare samtidsmusikk på programmet. Denne musikken kan være svært utfordrende teknisk, og det er en tilfredsstillelse å mestre den, forteller Christiansen. Imidlertid kan jeg nok ha en viss forståelse for de som mener at denne type musikk kan være litt som eventyret Keiserens nye klær. Orkestermusiker og solist er to forskjellige yrker, mener Christiansen, og han har alltid likt best å være nettopp orkestermusiker. Imidlertid har han vært solist med Filharmonien mange ganger, og han har spilt mye i kirker rundt omkring, forteller han. Å spille i kirker er noe han liker svært godt. Mange musikere er naturlig nok svært opptatt av instrumentet sitt. Christiansen forteller at for en trompetist er det ofte munnstykket som er samtaleemnet. Et vanlig spørsmål når kolleger møtes er hva slags munnstykke bruker du? Noen trompetister kan ha bokstavelig talt hundrevis av munnstykker av forskjellig type. Selv har han imidlertid brukt samme type munnstykke siden På spørsmål om eventuelle hobbyer som skal dyrkes i pensjonisttilværelsen, peker den aktive 70- åringen opp under taket på arbeidsrommet, der det henger flere modell-seilfly. Og så liker jeg godt å sykle i skogen, og å fiske. Men forresten musikken er også den hobbyen jeg liker aller best. Jeg gruer meg virkelig til den dagen jeg ikke lenger kan spille! Einar Borud Studio Oscar i Lillestrøm har fotografert konfirmantene i Dalen (over) og Fet (under) 20 21

11 Fet Prestegjeld Fet og Dalen kirkekontor Besøksadresse: Engavn. 6 Postadresse: Rådhuset, 1900 FETSUND Tlf Fax E-post: menighetskontoret Åpningstid: Mandag - Torsdag kl Mandag er prestens fridag. Prestene treffes etter avtale. 22 Sokneprest i Fet Inger Jeanette Enger Prestebakken Fetsund Tlf. privat E-post: inger.jeanette.enger Sokneprest i Dalen: Sverre Tofte Mobil: E-post: sverre.tofte Kateket/trosopplærer: Ragnhild Telhaug Tlf E-post: ragnhild.telhaug facebook-navn: Ragnhild Kateket Organist: Jo Dalene tlf Mobil: E-post: jo.dalene Sekretær: Frøydis Waldorff E-post: froydis.waldorff Kirkeverge: Sølvi Støvind Tlf. privat Mobil E-post: solvi.stovind Driftsleder - kirkegård: Aage Kato Holt Tlf. kontor Kontortid: Kl Tlf. privat Faks: aagekato.holt Dalen menighetsråd Leder: Elisabeth Ruud tlf.: e-post: Fet menighetsråd Leder: Hallvard Olavson Mosdøl tlf: e-post: Fet og Dalen fellesråd Leder: May Solfrid Stensrud tlf: e-post: Døpte Julie Marie Sletta Johnsen Even Engtrø Lineah Rosvoll Marcus Dammen Mathisen Daniel Halvorsen Hagen Marie Lester Filip Ulseth Sigurd Kolstad Fredriksen Aksel Kolstad Fredriksen Timmy Esbensen Savio Leon Falk Pedersen Klara Birgitta Arnstål-Berntsen Sebastian Olafsen Aanes Theodor Tornøe Myhrer Mikkel Rimereit Børresen Kristian Nesteby Sigurd Jahr Markus Rogndokken Ringvold Marcus Oliver Hovde Mari Linnea Rugset Linneah Antoinette Hagen Nora Ahlsen Jonas Kolstad Nordby Døde SLEKTERS GANG Berit Johanne Eggen f.1933 Ole Moen f.1924 Kjell Jahrmann Svendsen f.1944 Ovidie Brubak f.1926 Karl Westli f.1917 Karin Norie Furuseth f.1923 Kirsten Sofie Tveter f.1931 Reidun Ulseth f.1933 Kari Budahl f.1938 Anny Edith Oline Aas f.1934 Ruth Bye f.1925 Victor Jonny Pettersen f.1931 Rolf Tenold f.1937 Tove Friis-Petersen f.1930 Vigsler Anne Kolstad og Lars Tore Follestad Fredriksen Tove Kristine Bråten og Thomas Bråten Anine og Tony Gøtsen Hagadokken Vi minner om menighetens hjemmeside: Her vil du finne informasjon om det som skjer i kirken, og finne flere bilder fra tårnagentene, påskevandring og gudstjeneten hvor kateketen ble vigslet. Fet menighetsblad, Fet og Dalen kirkekontor, Rådhuset, 1900 Fetsund E-postadresse: Annonser: Kirkekontoret tlf , solvi.stovind Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Ragnvald Seierstad, Per Erik Borgen, Tor Kristiansen, Kristin Ramstad, Einar Borud. Desk og foto: Rolf Lein. Gaver til menighetsbladet: konto nr Trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4400 Innleveringsfrist neste utgave: 17. aug. Søndag 10. juni kl Fetsund Lenser Økumenisk friluftsgudstjeneste 2. søndag i treenighetstiden, Joh 3,26-30 Metodistkirken, Lillestrøm og Fet menighet samarbeider om gudstjenesten Torshovkorpset deltar Prest: Steinar Hjerpseth og Sverre Tofte Søndag 10. juni kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 2. søndag i treenighetstiden, Joh 3,26-30 : Changemaker Søndag 17. juni kl Gudstjeneste med nattverd 3. søndag i treenighetstiden, Joh 1,35-51 : Fetsund Normisjon Søndag 17. juni kl Dåpsgudstjeneste 3. søndag i treenighetstiden, Joh 1,35-51 : Fetsund Normisjon Søndag 24. juni kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 4. søndag i treenighetstiden (Sankthansdagen), Matt 16,24-27 : Evangeliesenteret Prest: Gaut Sveinall Søndag 1. juli kl Gudstjeneste med nattverd 5. søndag i treenighetstiden, Matt 7,21-29 : Ungdom med rusproblemer Søndag 1. juli kl Dalen kirke Kveldsgudstjeneste med nattverd 5. søndag i treenighetstiden, Matt 7,21-29 : Menighetsarbeidet Søndag 15. juli kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 7. søndag i treenighetstiden, Luk 19,1-10 : Kringen Klokkene kaller på deg Søndag 22. juli kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 8. søndag i treenighetstiden, Mark 12, 37b-44 : Menighetsarbeidet Søndag 29. juli kl Bølertjern, Enebakkneset Friluftsgudstjeneste 9. søndag i treenighetstiden, Joh 8,2-11 Søndag 29. juli kl Kveldsgudstjeneste med nattverd 9. søndag i treenighetstiden, Joh 8,2-11 Søndag 12. august kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 11. søndag i treenighetstiden, Mark 2,23-28 : Norsk Gideon Søndag 19. august kl Skauendagen Friluftsgudstjeneste 12. søndag i treenighetstiden, Luk 8,1-3 Søndag 26. august kl Felles oppstartsgudstjeneste for Fet og Dalen sokn. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagsskolen fyller 10 år 13. søndag i treenighetstiden, Luk 12,41-48 : Prester: Inger Jeanette Enger og Sverre Tofte Søndag 2. september kl Gudstjeneste med nattverd Vingårdssøndag, Luk 17,7-10 Søndag 2. september kl Dåpsgudstjeneste Vingårdssøndag, Luk 17,7-10 Søndag 9. september kl Dalen kirke Familiegudstjeneste/høsttakkefest med dåp og utdeling av 4-årsbok 15. søndag i treenighetstiden, Luk 10,38-42 : Menighetsarbeidet Søndag 16. september kl Familiegudstjeneste/høsttakkefest med dåp og utdeling av 4-årsbok 16. søndag i treenighetstiden, Matt 5,10-12 Søndag 23. september kl Familiegudstjeneste med dåp og presentasjon av årets konfirmanter 17. søndag i treenighetstiden, Luk 7,11-17 Kateket: Ragnhild Telhaug Søndag 30. september kl Dalen kirke Gudstjeneste med dåp og nattverd 18. søndag i treenighetstiden, Matt 8,5-13 : Kirkens Bymisjon, Lillestrøm Sogneprest Inger Jeanette Enger under gudstjeneste ved Bølertjern 23

12 Nr. 3 - juni årgang sammen på veien

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer